Вы находитесь на странице: 1из 2

Провери да ли су написани коректни облици датива.

1) Мая толкує шестри домашнї задаток.


2) Патриме ґу вельки белавей хижи.
3) Баба ше обрацела ґу дїду.
4) Мирко подарує кнїжку милой пайташки.
5) Весна идзе ґу йому.
6) Мац ше питала сину як було на екскурзиї.
7) Идзем ґу оцови.
8) Купели зме патики младшому брату.

Пребаци реченицу у перфект.

1) Марко купує дарунок пайташки.


2) Ви будзеце патриц тоту представу?
3) Єлена и Ивана слухаю музику.
4) Вони буду вечерац у мензи.
5) Ти вариш дома?
6) Ви тренираце вєдно.

7. Пребаци реченицу у футур.

1) Плївали зме по тот чамец.


2) Читаш тоту приповедку?
3) Ви вше любели бегац вєдно.
4) Тияна путує на Златибор.
5) Вона шпивала на концерту.
6) Вон ми толкує лекцию.

Преведи реченице на русински језик.

1) Весна је из Сремске Митровице.


2) Она има старију сестру.
3) Милана објашњава лекцију млађој сестри.
4) Иван иде ка великом плавом мосту.
5) Сутра путујемо у Бачку Паланку.
6) Професорка пише фломастером по табли.
7) Јуче смо слушали добру другарицу на концерту.
Допуни и преведи.

1. Ютре пойдзе на ______________ (А, консултациї) ґу ____________ (професор).


2. На пияцу сом купела ______________ (А, мн. млада кромпля) ____________ (Д,
своя баба).
3. Рушели зме вєдно ґу ______________ (вельки стари стол).
4. Купел сом яблука ________________ (Д, стара сушеда Гелена).
5. Бегали зме ґу _____________ (красна желєна хижа).

Вам также может понравиться