Вы находитесь на странице: 1из 34

Patologia perioadei prenatale și postnatale. Patologia placentei.

Пренатальная патология. Постнатальная патология.


Патология плаценты.
Prenatal and postnatal period pathology. Pathology of
Tema: Patologia perioadei prenatale și postnatale. Patologia placentei.
I. Micropreparate:
№ 69. Metamorfoza citomegalică a epiteliului tubilor renali. (coloraţie H-E). Indicaţii:
1. Transformarea citomegalică a epiteliului tubilor renali.
2. Distrofia proteică a epiteliului tubilor contorţi.

№ 190. Fibroza chistică a pancreasului. (coloraţie H-E). Indicaţii:


1. Ducturi dilatate chistic.
2. Conţinutul condensat eozinofil al ducturilor.
3. Fibroza difuză şi infiltraţia limfohistiocitară a stromei.

№ 191. Leziunile ţesutului cerebral în toxoplasmoză. (coloraţie H-E). Indicaţii:


1. Chisturi de dimensiuni mici în ţesutul cerebral.
2. Țesutul cerebral adiacent cu edem.

№ 220. Membrane hialine în plămâni. (coloraţie H-E). Indicaţii:


1. Mase proteice densificate în formă de inele, care aderă la pereţii cavităţilor alveolare.
2. Exsudat inflamator în cavităţile alveolelor şi în septurile interalveolare.

№ 129. Calcinoza distrofică a placentei. (coloraţie H-E). Indicaţii:


1. Vilozități coriale.
2. Depuneri de calciu în stroma vilozităților coriale.
II. Macropreparate:
№ 7.Viciu cardiac congenital: defect al septului interventricular.
№ 77. Polichistoza ficatului.
№ 86. Polichistoză renală.
№ 123. Hidrocefalie.
№ 157. Malformaţie congenitală: anencefalie.
№ 158. Malformaţie congenitală: hernie cerebrală.
Тема: Пренатальная патология. Постнатальная патология. Патология плаценты.
I. Микропрепараты:
№ 69. Цитомегалический метаморфоз эпителия почечных канальцев. (окраска Г-Э). Обозначения:
1. Цитомегалическая трансформация клеток эпителия почечных канальцев.
2. Белковая дистрофия эпителия канальцев.

№ 190 Кистозный фиброз поджелудочной железы. (окраска Г-Э). Обозначения:


1. Кистозно расширенные протоки железы.
2. Сгущённый секрет в просвете протоков.
3. Диффузный фиброз и лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация стромы.

№ 191. Головной мозг при токсоплазме. (окраска Г-Э). Обозначения:


1. Мелкие кисты в ткани головного мозга.
2. Отечная прилегающия ткань головного мозга.

№ 220. Гиалиновые мембраны в легких. (окраска Г-Э). Обозначения:


1. Уплотнённые белковые массы, прилежащие в виде колец к стенкам альвеол.
2. Воспалительный экссудат в просвете альвеол и в межальвеолярных перегородках.

№ 129. Дистрофический кальциноз плаценты. (окраска Г-Э). Обозначения:


1. Ворсинки хориона.
2. Отложения кальция в строме ворсин хориона.
II. Мaкропрепараты:
№ 7. Врожденный порок сердца: дефект межжелудочковой перегородки.
№ 77. Поликистоз печени.
№ 86. Поликистоз почки.
№ 123. Гидроцефалия.
№ 157. Врожденный порок развития: анэнцефалия.
№ 158. Врожденный порок развития: грыжа головного мозга.
Prenatal and postnatal period pathology. Pathology of placenta.
I. Microspecimens:
№ 69. Convolute renal tube metamorphosis in cytomegaloviral infection. (H.E. stain). Indications:
1. Cytomegaloviral transformation of kidney tubule epithelium.
2. Proteic degeneration of the tubule epithelium.

№ 190. Cystic fibrosis of pancreas. (H.E. stain). Indications:


1. Cystically dilated ducts.
2. Eosinophilic condensed content in the lumen of the ducts.
3. Diffuse fibrosis and lymphohistiocytic infiltration of the stroma.

№ 191. Cerebral tissue changes in toxoplasmosis. (H.E. stain). Indications:


1. Small-sized cysts in brain tissue.
2. Edema of adjacent cerebral tissue.

№ 220. Hyaline membrane in lung. (H.E. stain).Indications:


1. Densified proteic masses in shape of rings that adhere to the walls of the alveoli.
2. Inflammatory exudate in the lumen alveoli and interalveolar septa.

№ 129. Dystrophic calcification of placenta. (H.E. stain). Indications:


1. Chorionic villi.
2. Calcium deposits into stroma of chorionic villi.
II. Macrospecimens:
№ 7. Congenital heart defect: ventricular septal defect.
№ 157. Congenital malformation: anencephaly.
№ 158. Congenital malformation: encephalocele.
№ 123. Hydrocephalus.
№ 86. Polycystic kidneys.
№ 77. Polycystic liver.
A - Ciclopie, absenţa structurilor nazale, hipotelorism.
B – Buză de iepure, absenţa septuli nazal şi defect al palatului.
Hidrocefalie, hipoplazia
urechilor, micrognatie.
Macroglosie.
Meningoencefalocel.
Anencefalie.
Ihtioză.
Hipoplazia
membrelor.
Anomalii ale membrelor.
Cefalopagus.

Cefalotoracopagus. Ischiopagus.
Hernie diafragmală.
Defect al septului
interatrial.

Defect al septului
Interventricular.
Transpoziţia arterelor magistrale şi dextrapoziţia aortei.
Hidrocefalie.

Hipoplazia plămânilor.
Polichistoză hepatică.

Polichistoză renală.
Forma edematoasă a bolii hemolitice la făt
(hidrops congenital).
2

№ 69. Metamorfoza citomegalică a epiteliului tubilor renali. (coloraţie H-E).


Reacţie citomegalică a epiteliului
alveolar şi a hepatocitelor.
Plămânul în fibroza chistica.
Fibroză chistică a pancreasului.
1,2

№ 190. Fibroza chistică a pancreasului. (coloraţie H-E).


Toxoplasmoză,
macro – abces cerebral,
micro – granulom microglial
şi pseudochist.
1

№ 191. Leziunile ţesutului cerebral în toxoplasmoză. (coloraţie H-E).


1
2

№ 220. Membrane hialine în plămâni. (coloraţie H-E).


Placenta circumvalatta.
Hematom retroplacentar.
Diferența în dimensiuni a placentei normale (stânga) și placentei în
preeclampsie (dreapta).
Placenta previa centrală (implantare la nivelul orificiului intern cervical).
Placenta acreta
(histerectomie).
Infarct placentar.
1
2

№ 129. Calcinoza distrofică a placentei (coloraţie H-E).