Вы находитесь на странице: 1из 1

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

„ДОБРИН ПЕТКОВ“

4000 Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №23, e-mail: plovdivmusicschool@gmail.com,

ГРАФИК
на желаещите да се ваксинират на 16 февруари 2021 г. в МБАЛ „Св.Мина“

№ Трите имена Телефон

09:30 – 10:30 часа


1 Пенчо Димитров Пенчев – тромпет 0888948587
2 Елена Велчева Велчева 0888864309
3 Пламен Николаев Първанов 0898683436
4 Кунка Георгиева Панчева 0898996386
5 Светлана Николова Косева 0898514885
6 Людмила Иванова Назаренко 0889177015
7 Елена Петкова Тасева 0889285104
8 Катя Димитрова Каранова 0886222861
9 Нина Атанасова Сталева 0893618125
10 Маргарита Георгиева Демирджиян 0898243748
11 Стойка Станева Станева-Михалкова 0897910566
12 Антония Василева Мирчева-Русева 0885249121

10:30 – 11:30 часа


1 Анелия Асенова Сталева 0889666963
2 Юлия Иванова Марковска 0898242493
3 Красимира Георгиева Петрова 0895632621
4 Йорданка Николова Иванова 0888887251
5 Матеуш Стефанов Тенев 0895431053
6 Ирен Мицова Капеловска 0892213182
7 Ангел Костадинов Чакъров 0888293002
8 Иван Николов Кирев 0898736856
9 Анифе Рашидова Балабосова 0898560949
10 Катерина Костадинова Обретенова 0877372616
11 Бисерка Методиева Петрова 0899840926
12 Нели Минчева Попова-Коева 0896747083

13:30 – 14:30 часа


1 Светла Александрова Данаилова 0898288867
2 Валентина Петрова Лозенова 0882280606
3 Елена Михайлова Янкова 0888231051
4 Зорница Николова Венкова 0887996132
5 Анна Георгиева Влаева 0895305194
6 Милена Петрова Кабаджова 0895468190
7 Юлияна Младенова Бенчева 0889971894
8 Цветанка Костова Семерджиева 0882522434
9 Николета Христева Енева-Борисова 0899416997
10 Жана Нанева Иванова 0889148804
11 Атанас Василев Василев 0899226515
12 Тодор Димитров Гьопсалиев 0899829665
Всяка група се явява 15 минути по-рано от началния!
1

Вам также может понравиться