You are on page 1of 2

Kangirsuk

Meaning: The bay


Population: 394

Kangirsuk, meaning 'the bay' in Inuktitut, is located on the north shore of the Payne
River, 13 km inland from Ungava Bay. The village lies between a rocky cliff to the north
and a large, rocky hill to the west. It is situated about 118 km south of Quaqtaq and 230
km north of Kuujjuaq. The numerous lakes and rivers of the area are well-known for their
arctic char and lake trout. The strong tides that occur on the Payne River make it an
extraordinary place for mussel harvesting. The richness of wildlife and flora of the
surroundings of Kangirsuk is also impressive. On the islands of Kyak Bay and Virgin
Lake located to the east and north-east of Kangirsuk, respectively, important colonies of
eider ducks nest every year. Inuit women collect the precious down of those birds to
make the warm parkas which protect Kangirsumiut from the biting, winter cold.

Kangirsuk, like many Inuit villages of Northern Quebec, developed around trading posts.
The French fur company Révillon Frères built a trading post in 1921 and, four years later,
the Hudson's Bay Company followed. Both trading posts were managed at times by Inuit.
The federal day school was inaugurated in 1959. Thereafter, Inuit from the region started
to settle permanently in the village. In 1961, the federal government introduced health,
housing and social services to Kangirsuk and throughout the 1960s the community
developed intensively. In 1965, an Anglican mission opened a church in Kangirsuk and
the following year the local co-operative store was established. In 1981, Kangirsuk was
incorporated as a municipality.
Kangirsuk
Semnificatie: golf
Populaţia: 394
Kangirsuk, însemnând "golf" în inuktitut, este situat pe malul de nord al râului Payne, la
13 km de căi Ungava Bay. Satul se află între o stâncă stancoasa la nord si un deal mare,
stancos la vest. Este situat la aproximativ 118 km sud de Quaqtaq şi 230 km nord de
Kuujjuaq. Numeroase lacuri şi râuri din zona sunt bine-cunoscute pentru lor păstrăv
arctic char şi lac. Maree puternice care apar pe râul Payne face din acesta un loc
extraordinar pentru recoltarea de midii. Bogăţia faunei şi florei din împrejurimile
Kangirsuk este, de asemenea impresionant. Pe insulele Kyak Bay şi Lacul Virgin situate
la est şi nord-est de Kangirsuk, respectiv, colonii important de cuib eiderul raţe în fiecare
an. femei inuit colecta preţioase jos de aceste păsări să facă parka cald Kangirsumiut care
protejează de frig iarna musca,.
Kangirsuk, la fel ca multe sate inuită din nordul Quebec, dezvoltat în jurul posturi
comerciale. Compania franceza blană Révillon Frères a construit un post de
tranzacţionare în 1921 şi, patru ani mai târziu, Hudson's Bay Company urmat. Ambele
posturi comerciale au fost gestionate la ori de către inuită. Şcoala zile federal a fost
inaugurat în 1959. Ulterior, inuit din regiune au început să se stabilească permanent în
sat. În 1961, guvernul federal a introdus de sănătate, locuinţe şi servicii sociale pentru
Kangirsuk şi în anii 1960, comunitatea dezvoltat intens. In 1965, o misiune anglican a
deschis o biserica din Kangirsuk şi în anul următor magazin local de co-operative a fost
stabilită. În 1981, Kangirsuk a fost reţinut ca o municipalitate.