Вы находитесь на странице: 1из 2

МОРФОЛОГИЈА: ПАДЕЖИ,ВРСТЕ РЕЧИ

1.Одреди у ком су падежу подвучене речи у следећим реченицама:


ГОСПОЂА РИГО ЈЕ ТУ ДА ИЗБРОЈИ ПАРЕ И ДА ЈОЈ КАЖУ КАКО ЈЕ ПО ЗАКОНУ ДУЖНА ДА
ОПРАВДА СВЕ МОЈЕ ИЗОСТАНКЕ.А СУТРАДАН,У ШКОЛИ,РЕЋИ ЋЕ:АНДИ,УСТАНИ.
а)ГОСПОЂА РИГО__номинатив_____________ б)ПАРЕ______акузатив
в)ЈОЈ________датив_________ г)ПО ЗАКОНУ_______локатив
д)У ШКОЛИ_______локатив ђ)АНДИ_____вокатив

2.Одреди у ком су падежу истакнуте речи у наредном одломку:


МРГУД ЈЕ СЛЕГАО РАМЕНИМА.СПУСТИСМО СЕ У ЈАРУГУ,ВЕТАР СЕ СТИША ЗА ТРЕНУТАК-
РАВНОМЕРНИ УДАРЦИ СЕКИРЕ ЈАСНО ДОПРЕШЕ ДО МОГА СЛУХА.МРГУД МЕ ПОГЛЕДА И ЗАВРТЕ
ГЛАВОМ.
а)РАМЕНИМА_____инструментал____________ б)У ЈАРУГУ акузатив
в)РАВНОМЕРНИ УДАРЦИ_____номинатив______ г)СЕКИРЕ_____генитив
д)МЕ____________акузатив _______ ђ)ГЛАВОМ____инструментал___

3.Одреди у ком су падежу подвучене речи:


ПАС ЈЕ С КОМАДОМ МЕСА У ЗУБИМА ИШАО ПОРЕД РЕКЕ.У ВОДИ СПАЗИ СВОЈУ
СЕНКУ.ПОМИСЛИ ДА ЈЕ ТО ДРУГИ ПАС И УЧИНИ МУ СЕ ДА ЈЕ У ЊЕГА ВЕЋИ КОМАД МЕСА.
а)ПАС________ номинатив __________ б) С КОМАДОМ______ инструментал __________
в)У ЗУБИМА____ локатив _______________ г)СВОЈУ СЕНКУ_________ акузатив
д)МУ_____________ датив ______ ђ)У ЊЕГА________ генитив
ђ)ВЕЋИ КОМАД____ номинатив_____________ _________

4.Одреди у ком су падежу подвучене речи:


ПОХОДИЛИ СМО НАПОСЛЕТКУ И НЕРОНОВЕ БАЊЕ.ОНЕ СУ НА ЈЕДНИМ БРЕШЧИЋУ КРАЈ МОРА.
ВУКАЛО СЕ С ЈЕДНИМ ЧОВЕКОМ СПУСТИО У ТУ БАЊУ.
а)НЕРОНОВЕ БАЊЕ____ акузатив _____ б)ОНЕ__________ номинатив ______
в)НА ЈЕДНОМ БРЕШЧИЋУ локатив ______ г)КРАЈ МОРА_ генитив
д)С ЈЕДНИМ ЧОВЕКОМ______ инструментал ___ ђ)У ТУ БАЊУ акузатив

5.Одреди у ком су падежу подвучене речи у одломку:


ДАМА С КУЧЕТОМ И ЗЕМБИЛОМ ТУРИ МУ НЕКАКВЕ КАПЉИЦЕ ПОД НОС.ОН СЕ ПРВО ОБРИСА ОД
ВОДЕ КОЈОМ СУ ГА ПОЛИВАЛИ,ПА ОНДА ЗАГРЛИ СИНА.
а)С КУЧЕТОМ____ инструментал б)МУ_______ датив ______________
в)ПОД НОС______ акузатив ____ г)ОН______ номинатив
д)ОД ВОДЕ__________ генитив ___________ ђ)КОЈОМ ____ инструментал ________________
е)СИНА__ акузатив

6.Одреди у ком су падежу подвучене речи у Вуковом тумачењу (Српски рјечник) речи КОПОРАН:
У СРБИЈИ ПО СЕЛИМА КОПОРАН СЕ ЗОВЕ ОД ПЛАВЕТНЕ ЧОХЕ ХАЉИНА С РУКАВИМА ДО НИЖЕ
ПОЈАСА,КОЈА СЕ ОБЛАЧИ ВРХ ЂЕЧЕРМЕ,ПО КОЈОЈ СЕ ОПАСУЈЕ,А У БИОГРАДУ ГДЈЕКОЈИ ЗОВУ
КОПОРАН ВЕЛИКИ ГУЊ КОЈИ СЕ И ПОСТАВЉА КОЖОМ.
а)У СРБИЈИ ____ локатив ________ б)ХАЉИНА _______ номинатив _______________
в)С РУКАВИМА ______ инструментал г)ДО НИЖЕ ПОЈАСА _____ генитив
д)ПО КОЈОЈ локатив __________ ђ)КОЖОМ ____ инструментал

1
1.Којим врстама именских речи припадају следеће речи:
а)ПЕТОРКА______бројна именица б)ЖЕСТОКА________описни придев
в)НАШ присвојна заменица г)ЧЕТВОРО_број

д)ЦРТАЊЕ именица__________ ђ)ПЛАТНЕНИ ____ придев ___________________


е)НИЧИЈИ___________ заменица __________ ж)ЧЕТВРТИНА именица
2.Одреди врсте речи у стиховима:
БЛАГО МЕНЕ ДО БОГА МИЛОГА!
ЕТО МЕНЕ МОГА СИНА МАРКА.
а)БЛАГО _______узвик______ б)МЕНЕ _________ заменица ____
в)ДО ________предлог________________ г)БОГА _____ именица _____________
д)МИЛОГА __________ придев _______ ђ)ЕТО речца___________
е)МОГА _________заменица______

3.СВИ ГЛЕДАМО ДОЛЕ ИСПОД НАС,ГДЕ СЕ ЉУДИ БОРЕ,ГЛЕДАМО ГОРЕ,ГДЕ ЈЕ МИРНО И ДИВНО,А
ОДСЕЧЕНИ СМО ВЕЛИКОМ ТАМНОМ МАСОМ,КОЈА НАМ НЕ ДОЗВОЉАВА ДА ИДЕМО НАВИШЕ.
Издвој све именске речи из дате реченице.
сви нас људи мирно дивно одсечени великом тамном масом која нам

4.О КАКО ПАХНЕ СНЕЖНИ БЕХАР ШЉИВА!


ДА ЛИ ЋЕ СЛИКАР НА СВОМ ПЛАТНУ ЗНАТИ
УЗ БОЈЕ И ТАЈ МИРИС ДА УХВАТИ?
а)О__________узвик _________ б)КАКО_________прилог______________________________
в)СНЕЖНИ____________придев_____________ г)ДА_________________речца_________________________
д)СВОМ_____________заменица________________ ђ)ЗНАТИ_______глагол_________________________
е)УЗ_____________предлог______________________ ж)МИРИС_______________именица_____
з)ДА________________везник

5.Подвуци све непроменљиве речи у следећој реченици:


СОБА ПРЕМА ВОЋЊАКУ,И ПОРЕД ДВА ПРОЗОРА,БИЛА ЈЕ СЕНОВИТА,СКОРО МРАЧНА,ОБАСЈАНА
СУНЦЕМ ИЗЈУТРА И УВЕК У НЕКОЈ ДУБОКОЈ ТИШИНИ.

6.Одреди којој врсти припадају подвучене речи:


КОД МОСТОВА ИХ ЈЕ ДЕЛИО У ДВА ТАБОРА И ЛИЧНО ИХ ВОДИО ЈЕДНЕ ПРОТИВ ДРУГИХ.
а)КОД предлог____________ б)ИХ_______заменица______________________________
в)ЈЕ глагол______ г)ДВА___________број___________________
д)ТАБОРА_______именица_______________ ђ)И____________________везник______________
е)ЛИЧНО______________прилог_____ ж)ПРОТИВ_____ предлог_____
7.У наредним пословицама подвуци непроменљививе речи:
а)ДВА СУ УХА ДА СЕ ДВАПУТ ЧУЈЕ,А ДВА ОКА ДА СЕ ДВАПУТ ВИДИ.
б)ДРВО БЕЗ ГРАНЕ И ЧОВЕК БЕЗ МАНЕ – НЕ МОГУ БИТИ.
в)КАД ОРАО ИЗГУБИ КРИЛА,ОНДА ГА И ПИЛАД КЉУЈУ.

Вам также может понравиться