Вы находитесь на странице: 1из 54

2013

Цените в настоящия каталог могат да бъдат променени без


предизвестие.

КАЧЕСТВА
технически (техн.) – продукт, предназначен предимно за промишлена употреба;
чист – за общолабораторна и промишлена употреба;
фармакопеен – за приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост;
чист за анализ (чза) – за стандартна лабораторна и контролно-аналитична работа;
химически чист (хч) – за високоотговорна аналитична и научноизследователска работа
10001 Агар-агар (C12H18O9)x
EC № 2326581
0,250 кг 28,75 лв. 34,50 лв.

10002 Адипинова киселина M=146,14 g/mol HOOC(CH2)4COOH

0,500 кг ч.з.а. 26,00 лв. 31,20 лв. EC № 2046733


R 36

10003 Азотна киселина M=63,01 g/mol HNO3

Riedel-de-Haën 65% 2,5 л ч.з.а. 32,50 лв. 39,00 лв. EC № 2317142


R 8-35
59% 1л чиста 3,00 лв. 3,60 лв. S 23-26-36-45
5л чиста 10,00 лв. 12,00 лв
10 л чиста 18,50 лв. 22,20 лв.

3
10004 Активен въглен M=12,01 g/mol C
EC № 2311533

1
на гранули 0,500 кг 4,17 лв. 5,00 лв.
S 22-24/25
с предварителна заявка 20 кг 5,50 лв./кг 6,60 лв./кг

10005 Алуминиев сулфат M=342,14 g/mol Al2(SO4)3.хН2О

0
EC № 2331350
1 кг чист 2,00 лв. 2,40 лв. R 41
25 кг чист 40,00 лв. 48,00 лв. S 26-39
3

2
10006 4-Аминоантипирин M=203,25 g/mol C11H13N3O
1-Фенил-2,3-диетил-4-аминопиразолон-(5) EC № 2014523
R 22-36/37/38
MERCK 7293 10 гр ч.з.а. 18,00 лв. 21,60 лв. S 26-36

10007 Амониев ацетат M=77,08 g/mol NH4OOCH3


EC № 2111629
0,800 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв.

10008 Амониев бикарбонат M=79,06 g/mol NH4HCO3

1 кг чист 1,50 лв 1,80 лв EC № 2139115


R 22
25 кг чист 1,25 лв./кг 1,50 лв./кг

10009 Амониев бихромат * M=252,07 g/mol (NH4)2Cr2O7


EC № 2321431
R 45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-
1 кг ч.з.а. при запитване 42/43-48/23-50/53
S 53-45-60-61

10010 Амониев бромид * M=97,94 g/mol NH4Br


EC № 2351838
1 кг ч.з.а. при запитване S 22-24/25

10011 Амониев дихидрогенфосфат M=115,03 g/mol NH4H2PO4

0,750 кг ч.з.а. 12,50 лв. 15,00 лв. EC № 2317645

Последна актуализация 15.02.2013


10012 Амониево-железен (II) сулфат * M=392,14 g/mol (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
Морова сол EC № 2331518
R 36/37/38
1 кг ч.з.а. 9,00 лв. 10,80 лв. S 26-36

10013 ди-Амониев хидрогенфосфат M=132,06 g/mol (NH4)2HPO4


EC № 2319878
1 кг ч.з.а. 15,00 лв. 18,00 лв. R 36/37/38
S 26-36

10014 Амониев метаванадат M=116,98 g/mol NH4VO3


EC № 2322613
MERCK 1226 0,250 кг ч.з.а. 56,00 лв. 67,20 лв. R 25-26-36/37/38
S 26-36/37/39-45

10015 Амониев нитрат M=80,04 g/mol NH4NO3

3
EC № 2293478
1 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв. R 8-36/37/388
S 17-26-36

1
10016 Амониев оксалат монохидрат* M=142,11 g/mol (NH4)2C2O4.H2O
EC № 2381354
1 кг ч.з.а. 15,00 лв. 18,00 лв. R 21/22

0
S 24/25

10017 Амониев персулфат M=228,20 g/mol (NH4)2S2O8


EC № 231-786-5
4

2
R 8-22-36/37/38-42/43
1 кг чист 12,00 лв. 14,40 лв. S 22-24-26-37

10018 Амониев роданид M=76,12 g/mol NH4SCN

EC № 217-175-6
1 кг ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. R 20/21/22-32-52/53
S 13-36/37-46-61

10019 Амониев сулфат M=132,14 g/mol (NH4)2SO4


1 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв. EC № 2319841
1 кг чист 5,00 лв. 6,00 лв.

10020 Амониев хлорид M=53,49 g/mol NH4Cl


Нишадър EC № 2351864
0,750 кг ч.з.а. 6,50 лв. 7,80 лв. R 22-36
S 22
1 кг чист 2,92 лв. 3,50 лв.
25 кг чист 1,80 лв./кг 2,16 лв./кг

10021 ди-Амониев хидроген цитрат M=226,19 g/mol C6H14N2O7


EC № 2211463
MERCK 0,250 кг ч.з.а. 4,17 лв. 5,00 лв. R 36/37
S 26

10022 Амониев хидроксид 25% M=17,03 g/mol NH3


Амоняк, Амонячна вода
EC № 2331518
1 л фармакопеен 2,50 лв. 3,00 лв. R 34-50
S 26-36/37/39-45-61
10 л фармакопеен 18,00 лв. 21,60 лв.

Последна актуализация 15.02.2013


10023 Аскорбинова киселина M=176,13 g/mol C6 H 8 O 6
Витамин С
0,500 кг ч.з.а. 20,00 лв. 24,00 лв. EC № 2000662
0,250 кг ч.з.а. 11,00 лв. 13,20 лв.

10024 Ацетон M=58,08 g/mol CH3COCH3


Диметил кетон
1 л ч.з.а. 5,50 лв. 6,60 лв. EC № 2006622
R 11-36-66-67
1л чист 4,00 лв. 4,80 лв. S 9-16-26
Sigma 2,5 л ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв.

40025 Ацетонитрил M=41,05 g/mol C2H3N


Метил цианид EC № 2008352

3
R 11-20/21/22-36
2,5 л HPLC 100,00 лв. 120,00 лв. S 16-36/37

10026 Бариев карбонат * M=197,34 g/mol BaCO3

1
1 кг ч.з.а. 12,00 лв. 14,40 лв. EC № 2081673
R 22
1 кг чист 3,50 лв. 4,20 лв. S 24-25

0
10027 Бариев нитрат M=261,03 g/mol Ba(NO3)2
1 кг ч.з.а. 20,00 лв. 24,00 лв. EC № 2330205

25 kг чист 17,00 лв./кг 20,40 лв./кг


R 8-20/22 5

2
S 28

10028 Бариев сулфат * M=233,40 g/mol BaSO4

1 кг чист 6,00 лв. 7,20 лв. EC № 2317844

10029 Бариев хлорид M=208,25 g/mol BaCl2.2H2O


EC № 2337881
0,500 кг ч.з.а. 5,50 лв. 6,60 лв. R 20-25
S 45

10030 Бариев хромат M=253,33 g/mol BaCrO4

EC № 2336605
1 кг ч.з.а. 36,00 лв. 43,20 лв. R 49-8-20/22-43-50/53
S 53-36/37-45-60-61

10031 Бензин екстракционен


EC № 2324 537
1 л 10,00 лв. 12,00 лв. R 11-38-48/20-51/53-62-65-67
S 16-33-36/37-60-62

10032 Бензидин дихидрохлорид M=257,16 g/mol C12H12N2.2HCl

EC № 2085196
Fluka 12125 0,050 кг ч.з.а. 240,00 лв. 288,00 лв. R 45-22-50/53
S 53-45-60-61

10033 Бензоена киселина * M=122,12 g/mol C7H6O2

0,750 кг ч.з.а. 11,67лв. 14,00 лв.


Последна актуализация 15.02.2013
10034 Бензол M=78,11 g/mol C6H6
EC № 2006182
Sigma 319953 2 л ч.з.а. 45,00лв. 54,00 лв. R 40
S 36/37

10035 Боракс M=381,32 g/mol Na2B4O7.10H2O


EC № 2155404
Натриев тетраборат
R 62-63
1 кг ч.з.а. 8,00 лв. 9,60 лв. S 36/37
1 кг чист 3,50 лв. 4,20 лв.

10036 Борен триокис M=69,92 g/mol B2O3


EC № 215-125-8
MERCK 173 8 гр Selectipur 27,00 лв. 32,40 лв. R 36/37/38
S 26-36

3
10037 Борна киселина M=61,84 g/mol H3BO3
EC № 2331392
1 кг ч.з.а. 8,50 лв. 10,20 лв.

1
1 кг чиста 3,50 лв. 4,20 лв.
25 кг чиста 3,00 лв./кг 3,60 лв./кг

0
10038 Бутилацетат M=116,16 g/mol C6H12O2
EC № 2046581
1л чист 6,00 лв. 7,20 лв.
6
R 10-66-67
S 25

2
10039 н-Бутанол M=74,12 g/mol C4H9OH

1- Бутанол, Бутилов алкохол-нормален EC № 2007516


R 10-22-37/38-41-67
1 л чист 3,83лв. 4,60 лв. S 13-26-37/39-46-7/9

10040 изо-Бутанол * M=74,12 g/mol i-C4H9OH


EC № 2007516
1 л ч.з.а. при запитване R 10-22-37/38-41-67
S 13-26-37/39-46-7/9

10041 Буферни разтвори рН 4,01; рН 7,01; рН 10,01


1 л 30,00 лв 36,00 лв
100 мл 6,00 лв. 7,20 лв.

10042 Вазелин
900 гр фармакопеен 6,67 лв. 8,00 лв. EC № 2323732

10043 Ванадиев V оксид M=181,88 g/mol V2O5


EC № 2152398
1 кг ч.з.а. 115,00 лв. 138,00 лв. R 20/22-37-48/23-51/53-63-68
S 36/37-38-45-61

10044 Винена киселина M=118,09 g/mol C 4 H6 O 4


0,250 кг ч.з.а. 5,00 лв. 6,00 лв. EC № 2037404
R 37/38-41
0,500 кг ч.з.а. 9,00 лв. 10,80 лв. S 26-36/37/39
1 кг ч.з.а. 15,00 лв. 18,00 лв.

Последна актуализация 15.02.2013


10045 Вода-дестилирана H2O
5 л 3,33 лв. 4,00 лв.
10 л 6,25 лв. 7,50 лв.
наливно 0,42 лв. 0,50 лв.

10046 Глицерин M=92,10 g/mol CH(OH)(CH2OH)2


Глицерол EC № 2002895
1 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв.
5 л фармакопеен 32,50 лв. 39,00 лв.

10047 Глюкоза монохидрат M=180,20 g/mol C6H12O6.H2O


EC № 2000751
0,500 кг фармакопейна 3,50 лв. 4,20 лв.
5 кг фармакопейна 4,50 лв./кг 5,40 лв./кг

3
25 кг фармакопейна при запитване

10048 Девардова сплав

1
0,750 кг 22,00 лв. 26,40 лв.

0
10049 3,3-Диаминобензидин-тетрахидрохлорид M=396,15 g/mol C12H18Cl4N4.2H2O
EC № 2310189
MERCK 2935 5 гр ч.з.а. 40,00 лв. 48,00 лв. S 22-24/25
7

2
10050 Диетилов етер M=74,12 g/mol C4H10O

1 л ч.з.а. 15,00 лв. 18,00 лв. EC № 2004672


R 12-19-22-66-67
Sigma 32203 2,5 л ч.з.а. 45,00 лв. 54,00 лв. S 9-16-29-33

20051 N,N-Диетил-1,4-фенилен-диамониев сулфат M=262,36 g/mol C10H18N2O4S


MERCK 3121 0,100 кг ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв.

10052 ди-Калиев хидрогенфосфат M=228,23 g/mol K2HPO4

Калиев фосфат двузаместен EC № 2318345


R 36
Panreaс 0,250 кг ч.з.а. 15,00 лв. 18,00 лв. S 26-36

10053 Диметилсулфоксид M= 78,13 g/mol (CH3)2SO


DMSO EC № 2006643
Sigma 41640 1 л ч.з.а. 70,00 лв. 84,00 лв.

10054 ди-Натриев хидрогенфосфат M= 141,96g/mol Na2HPO4.12H2O


Натриев фосфат двузаместен
EC № 2314487
0,750 кг ч.з.а. 11,25 лв. 13,50 лв.
10055 Дихлороетан M=98,97 g/mol C2H4Cl2
ЕС № 2006596
1 л чист 10,00 лв. 12,00 лв. R 11-23/24/25-39/23/24/25
S 36/37-45

Последна актуализация 15.02.2013


10056 Дихлорометан M=84,93 g/mol CH2Cl2
EC № 2008389
Метилен хлорид
R 40
1 л ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв. S 23-24/25-36/37

10057 2,6-Дихлорхинон-4-хлоримид M=210,45 g/mol C6H2Cl3NO


2,6-Дихлор-р-бензохинон-4-хлорамид EC № 2029372
R 5-11-36/37/38
MERCK 3037 0,100 кг ч.з.а. 160,00 лв. 192,00 лв. S 15-26

10058 Етанол M=46,07 g/mol C2H5OH

1 л чист 96% 17,00 лв. 20,40 лв. EC № 2005786


R 11
5 л чист 96% 82,50 лв. 99,00 лв. S 7-16
абсолютен Alkaloid 1 л ч.з.а. 25,00 лв. 30,00 лв.

3
10059 Етилацетат M=88,10 g/mol C4H8O2
1 л ч.з.а. 5,50 лв. 6,60 лв. EC № 2055004

1
R 11-36-66-67
наливно ч.з.а. 4,67 лв. 5,60 лв. S 16-26-33
Sigma 27227 1 л ч.з.а. 14,50 лв. 17,40 лв

10060 Етилен гликол M=62,07 g/mol C2H6O2

0
1,2-Етандиол, Моноетилен гликол
EC № 2034733
1 л чист 4,50 лв. 5,40 лв.
5 л чист 21,00 лв. 25,20 лв.
R 11-36-66-67
S 16-26-33 8

2
10061 Желатин
0,500 кг. хранителен 9,50 лв. 11,40 лв. EC № 2325546

10062 Железен (II) сулфат M=278,02 g/mol FeSO4.7H2O


1 кг технически 2,25 лв. 2,70 лв. EC № 2317535
R 22
0,500 кг ч.з.а. 13,00 лв. 15,60 лв. S 36/37/39

10063 Железен (III) хлорид M=270,32 g/mol FeCl3.6H2O


EC № 2317535
1 кг чист 10,00 лв. 12,00 лв. R 22-38-41
S 26-39

10064 Живачен (II) йодид * M=454,40 g/mol HgI2


EC № 2318738
0,100 кг ч.з.а. 50,00 лв. 60,00 лв. R 26/27/28-33-50/53
S 13-28-45-60-61

10065 Изооктан M=114,26 g/mol C8H18


EC № 2087591
Fluka 59050 1 л ч.з.а. 38,00 лв. 45,60 лв. R 11-38-50/53-65-67
S 9-16-29-33-60-61-62

10066 Изопропанол M=60,10 g/mol i-C3H7OHИзопропилов алкохол 1 л чист 4,25 лв. 5,10 лв. EC № 2006617
R 11-36-67
5 л чист 18,50 лв. 22,20 лв. S 7-16-24/25-26
наливно чист 3,25 лв./л 3,90 лв./л

Последна актуализация 15.02.2013


10067 Йод на кристали M=253,81 g/mol I2
0,100 кг ч.з.а. 22,00 лв. 26,40 лв. EC № 2314424
R 20/21-50
1 кг ч.з.а. 190,00 лв. 228,00 лв. S 23-25-61

10068 Йоден анхидрид M=317,80 g/mol I2O5


EC № 2347402
Реахим 1 кг ч.з.а. 17,50 лв. 21,00 лв. R 8-34
S 17-26-27-36/37/39-45

10069 Кадмиев карбонат М=172,41 CdCO3


EC № 2081689
0,250 кг чист 12,50 лв. 15,00 лв. R 20/21/22-50/53
S 60-61

10070 Кадмиев сулфат M=769,51 g/mol 3CdSO4.8/3H2O

3
EC № 2336626
1 kг ч.з.а. 10,00 лв 12,00 лв. R 45-46-60-61-25-26-48/23/25-
50/53

1
S 53-45-60-61

10071 Калаен (II) хлорид * M=225,63 g/mol SnCl2.2H2O


EC № 2318680

0
0,500 кг чист 21,50 лв. 25,80 лв. R 22-34
S 26-36/37/39-45

10072 Калиев бикарбонат M=100,12 g/mol KHCO3


9

2
EC № 2060590
аналог на MERCK 104852 1 кг ч.з.а. 20,00 лв. 24,00 лв.

10073 Калиев бихромат M=294,19 g/mol K2Cr2O7


EC № 2319066
0,500 кг ч.з.а. 9,50 лв. 11,40 лв. R 45-46-60-61-8-21-25-26-34-
1 кг ч.з.а. 18,00 лв. 21,60 лв. 42/43-48/23-50/53
S 53-45-60-61

10074 Калиев Бромид M=119,01 g/mol KBr


EC № 2318303
0,500 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв. R 36/37/38
S 26-36

10075 Калиев дихидрогенфосфат M=136,09 g/mol KH2PO4


Калиев фосфат еднозаместен EC № 2319134
1 кг ч.з.а. 11,00 лв. 13,20 лв.
1 кг чист 8,50 лв. 10,20 лв.
0,500 кг чист 4,75 лв. 5,70 лв.

10076 ди-Калиев хидрогенфосфат M=228,23 g/mol K2HPO4


Калиев фосфат двузаместен EC № 2318345
R 36
Panreaс 0,250 кг ч.з.а. 15,00 лв. 18,00 лв. S 26-36

10077 Калиев йодид M=166,01 g/mol KI

0,100 кг ч.з.а. 14,00 лв. 16,80 лв.


EC № 2316594
0,500 кг ч.з.а. 65,00 лв. 78,00 лв.

Последна актуализация 15.02.2013


10078 Калиев карбонат M=138,21 g/mol K2CO3
EC № 2095293
1 кг чист 6,00 лв. 7,20 лв. R 22-36/37/38
S 26-36

10079 Калиев метабисулфит M=222,33 g/mol K2S2O5


BASF 0,100 кг чист 1,25 лв. 1,50 лв. EC № 2407953
R 31-36/37/38
0,500 kг чист 3,50 лв 4,20 лв. S 26-36
1 кг чист 6,00 лв. 7,20 лв.
25 кг чист 5,00 лв./кг 6,00 лв./кг

10080 Калиев роданид* M=97,18 g/mol KSCN


EC № 2063701
MERCK 1 кг ч.з.а. 60,00 лв. 72,00 лв. R 20/21/22-32-52/53
S 13-61

3
10081 Калиев силикофлуорид М=220,27 g/mol K2SiF6
EC № 2408962

1
Реахим 0,800 кг ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. R 23/24/25
S 26-45

10082 Калиев сулфат M=174,27 g/mol K2SO4

0
1 кг ч.з.а. 9,50 лв. 11,40 лв. EC № 2319155
S 22-24/25
5 кг технически при запитване

10083 Калиев ферицианид M=329,26 g/mol K3[Fe(CN)6] 10

2
Червена кръвна сол EC № 2373233
R 32
0,500 кг ч.з.а. 6,50 лв. 7,80 лв.
1 кг ч.з.а. 12,00 лв. 14,40 лв.

10084 Калиев фероцианид M=422,39 g/mol K4[Fe(CN)6].3H2O


Жълта кръвна сол EC № 2377222
R 32
0,500 кг ч.з.а. 4,33 лв 5,20 лв. S 22-24/25
1 кг ч.з.а. 8,00 лв. 9,60 лв.

=262,90 g/mol
10085 Калиев хексахидроксо-антимонат (V) M K[Sb(OH)6]
EC № 2156062
MERCK 5117 0,100 кг ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. R 20/22-51/53

10086 Калиев хлорид M=74,55 g/mol KCl

1 кг ч.з.а. 8,00 лв. 9,60 лв. EC № 2312118


S 22-24/25
25 кг чист 3,00 лв./кг 3,60 лв./кг

10087 три-Калиев цитрат M=324,42 g/mol C6H5K3O7.H2O


0,500 кг ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв.
EC № 2127555
1 кг ч.з.а. 19,00 лв. 22,80 лв.

10088 Калиева основа M=56,11 g/mol KOH


1 кг ч.з.а. 6,50 лв. 7,80 лв. EC № 2151813
R 22-35
25 кг чиста 3,00 лв./кг 3,60 лв./кг S 26-36/37/39-45

Последна актуализация 15.02.2013


10089 Калиево-алуминиев сулфат M=474,39 g/mol KAI(SO4)2.12H2O
0,500 кг ч.з.а. 5,00 лв. 6,00 лв. EC № 2331413
S 22-24/25
1 кг ч.з.а. 9,00 лв. 10,80 лв

10090 Калиево-натриев карбонат * KNaCO3


R 36/37/38
1 кг ч.з.а. при запитване S 26-36

10091 Калиево-натриев тартарат M=282,23 g/mol KNaC4H4O4.4H2O


Сегнетова сол 0,500 кг ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв. EC № 2061568
S 22-24/25
1кг ч.з.а. 19,00 лв. 22,80 лв.

10092 Калиево хромен сулфат * M=499,41 g/mol KCr(SO4)2.12H2O

3
Хромена стипца CAS № 7788-99-0
R 36/37/38
1 кг ч.з.а. S 26

10093 Калциев карбонат M=100,09 g/mol CaCO3

1
EC № 2074399
1 кг чист 4,92 лв. 5,90 лв. R 37/38-41
S 26-36/37/39

0
10094 Калциев нитрат M=236,15 g/mol Ca(NO3)2.4H2O
1 кг чист 6,50 лв. 7,80 лв. EC № 2333321
1 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв.
R8
11

2
10095 Калциев окис M=56,08 g/mol CaO

0,200 кг чист 5,00 лв. 6,00 лв. EC № 215-171-9

10096 Калциев хлорид дихидрат M=219,09 g/mol CaCl2.2H2O


EC № 2331408
1 кг чист 2,50 лв. 3,00 лв. R 36
25 кг чист 1,67 лв./кг 2,00 лв./кг S 22-24

10097 Канадски балсам *


EC № 2323622
100 мл при запитване R 10
S 16

10098 Карбамид M=60,06 g/mol CH4N2O


Урея EC № 2003155
0,500 кг ч.з.а. 9,83 лв. 11,80 лв.
1 кг технически 2,50 лв. 3,00 лв

10099 Кобалтов двухлорид M=237,93 g/mol CoCl2.6H2O


EC № 2315894
0,100 кг ч.з.а. 45,00 лв. 54,00 лв. R 49-22-42/43-50/53
S 53-22-45-60-61

100100 Колофон *

1 кг 7,00 лв. 8,40 лв.

Последна актуализация 15.02.2013


100101 Комплексон III M=372,24 g/mol C10H14O8N2Na2.2H2O
Динатриев ЕДТА дихидрат EC № 2053583
0,750 кг ч.з.а. 10,50 лв. 12,60 лв.

100102 Кореселин
1 л 4,50 лв. 5,40 лв.

100103 Кофеин M=194,19 C8H10N4O2


0,100 кг ч.з.а. 7,00 лв. 8,40 лв. EC № 2003621
R 22
1 кг ч.з.а. 55,00 лв. 66,00 лв.

100104 Ксилол M=106,17 g/mol C8H10


1 л чист 6,25 лв. 7,50 лв. EC № 2024222
R 10-20/21-38

3
наливно чист 5,25 лв. 6,30 лв. S 25

100105 Лактоза монохидрат M=360,32 g/mol C12H22O11.H2O

1
0,800 кг фармакопейна 10,00 лв. 12,00 лв. EC № 2005592

100106 Лимонена киселина M=192,13 g/mol C6H8O7.H2O

0
1 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв.
EC № 2010691
1 кг чиста 4,00 лв. 4,80 лв. R 41
S 26-39
25 кг хранителна 3,50 лв./кг 4,20 лв./кг
12

2
100107 Литиев хидроксид M=41,96 g/mol LiOH.H2O
EC № 2151834
0,500 кг ч.з.а. 12,00 лв 14,40 лв R 22-35
S 26-36/37/39-45

100108 Магнезиев нитрат * M=256,41 g/mol Mg(NO3)2.6H2O


EC № 2338267
0,750 кг ч.з.а. при запитване R 8-36/37/38
S 17-26-36

100109 Магнезиев окис M=40,30 g/mol MgO

0,200 кг ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв. EC № 215-171-9

100110 Магнезиев стеарат * M=591,27 g/mol C36H70MgO4


EC № 2091503
1 кг фармакопеен при запитване R 36/37/38
S 26

100111 Магнезиев сулфат M=246,48 g/mol MgSO4.7H2O


1 кг ч.з.а. 6,67 лв. 8,00 лв. EC № 2312982
S 22-24/25
1 кг чист 4,50 лв. 5,40 лв.
25 кг чист 3,50 лв./кг 4,20 лв./кг

100112 Магнезиев хлорид M=203,30 g/mol MgCl2.6H2O


EC № 2320946
900 гр ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв. S 22-24/25

Последна актуализация 15.02.2013


100113 Манганов (II) сулфат * M=169,02 g/mol MnSO4.H2O
EC № 2319600
0,500 кг чист 4,00 лв 4,80 лв R 48/20/22-51/53
S 22-61

100114 Меден сулфат M=249,68 g/mol CuSO4.5H2O


1 кг ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв. EC № 2318476
R 22-36/38-50/53
1 кг чист 6,00 лв. 7,20 лв S 22-60-61
25 кг чист 5,50 лв./кг 6,60 лв./кг

100115 Метанол M=32,04 g/mol CH3OH


Синоними: Метилов алкохол EC № 2006596
R 11-23/24/25-39/23/24/25
1л чист 2,25 лв. 2,70 лв. S 7-16-36/37-45
5л чист 9,00 лв. 10,80 лв

3
наливно чист 1,50 лв. 1,80 лв.
1 л ч.з.а. 5,50 лв. 6,60 лв.
Sigma 34860 2,5 л HPLC 36,00 лв. 43,20 лв.

1
100116 Метилетилкетон M=7211 g/mol C2H5COCH3
CAS: 78-93-3
Синоними: Етилметилкетон, 2-Бутанон
R 11-23/24/25-39/23/24/25

0
1 л чист 15,00 лв. 18,00 лв. S 16-36/37-45

100117 Млечна киселина 80% M=90,08 g/mol C3H6O3


13

2
EC № 2337132
1 л фармакопейна 9,00 лв. 10,80 лв. R 38-41
S 26-39

100118 Молибденов (VI) оксид * M=143,94 g/mol MoO3


EC № 2152047
при запитване R 36/37-48/20/22
S 22-23

100119 Мравчена киселина 85% M=46,03 g/mol HCOOH


EC № 2005791
1л чиста 4,25 лв. 5,10 лв. R 35
25 кг чиста 2,75 лв./кг 3,30 лв./кг S 23-26-45

100120 Натриев ацетат M=136,08 g/mol NaOOCCH3.3H2O

1 кг ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв. EC № 2048238


S 22-24/25

100121 Натриев бензоат * M=144,11 g/mol C7H5NaO2


при запитване EC № 2085348

100122 Натриев бикарбонат M=84,01 g/mol NaHCO3

1 кг чист 2,50 лв. 3,00 лв. EC № 2056338

25 кг чист при запитване

100123 Натриев бихромат * M=298.,0 g/mol Na2Cr2O7.2H2O


EC № 2341903
R 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-
1 кг ч.з.а. 11,00 лв. 13,20 лв. 48/23-50/53
S 53-45-60-61

Последна актуализация 15.02.2013


100124 Натриев дитионит M=174,11 g/mol Na2S2O4
EC № 2318900
1 кг ч.з.а. 70,00 лв. 84,00 лв. R 7-22-31
S 26-28-43-7/8

100125 Натриев дихидрогенфосфат M=156,01 g/mol NaH2PO4.2H2O

Натриев фосфат едноосновен EC № 2314492


1 кг ч.з.а. 14,00 лв. 16,80 лв.

100126 Натриев карбонат - безводен M=105,99 g/mol Na2CO3


EC № 2078388
Sigma-Aldrich 13418 1 кг ч.з.а. 16,50 лв. 19,80 лв. R 36
1 кг технически 1,25 лв. 1,50 лв. S 22-26

25 кг технически 0,83 лв./кг 1,00 лв./кг

3
100127 Натриев метабисулфит M=190,10 g/mol Na2S2O5

1 кг чист 4,00 лв. 4,80 лв. EC № 2316730


R 22-31-41

1
25 кг чист 3,50 лв./кг 4,20 лв./кг S 26-39-46

100128 Натриев молибдат * М=241,95 g/mol Na2MoO4.H2O

0
EC № 2315517
при запитване R 36
S 22-26

100129 Натриев нитрат M=84,99 g/mol NaNO3 14

2
1 кг чист 2,00 лв. 2,40 лв EC № 2315543
R 8-22-36/37/38
25 кг чист 1,70 лв./кг 2,04 лв/кг S 17-26-27-36/37/39

100130 Натриев нитрит M=69,00 g/mol NaNO2


EC № 2315559
1 кг чист 3,25 лв. 3,90 лв. R 8-25-50
25 кг чист при запитване S 45-61

100131 Натриев персулфат M=238,10 g/mol Nа2S2O8


EC № 231-892-1
0,500 кг ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. R 8-22-42/43
S 22-36/37-45

100132 Натриев прекис М=77,98 g/mol Na2O2


EC № 2152094
MERCK 6563 0,500 kг ч.з.а. 75,00 лв. 90,00 лв. R 8-35
Fluka 71879 0,100 кг ч.з.а. 25,00 лв. 30,00 лв. S 8-27-39-45

100133 Натриев сулфат безводен M=142,04 g/mol Na2SO4


1 кг ч.з.а. 9,50 лв. 11,40 лв. EC № 2318209

1 кг чист 1,75 лв. 2,10 лв.

100134 Натриев сулфит M=126,04 g/mol Na2SO3


EC № 2318214
1 кг чист 6,50 лв. 7,80 лв. R 31

Последна актуализация 15.02.2013


100135 Натриев тиосулфат M=248,187 g/mol Na2S2O3.5H2O
1 кг ч.з.а. 8,50 лв. 10,20 лв. EC № 2318675
0,500 кг ч.з.а. 4,50 лв. 5,40 лв

100136 Натриев триполифосфат * M=367,06 g/mol Na5P3O10


R 36/37/38
при запитване. S 26-36

100137 ди-Натриев хидрогенфосфат M=258,14 g/mol Na2HPO4.12H2O

0,750 кг ч.з.а. 11,25 лв. 13,50 лв. EC № 2314487

100138 Натриев хлорид M=58,44 g/mol NaCl


1 кг ч.з.а. 5,00 лв. 6,00 лв. EC № 2315983

3
25 кг чист 1,17 лв./кг 1,40 лв./кг

100139 Натриев хипохлорит 96 гр/л акт. хлор NaClО

1
EC № 2316683
10 л 10,00 лв. 12,00 лв. R 31-34
S 26-36/37/39-45

100140 Натриев цитрат M=357,16 g/mol C6H5Na3O7.5,5H2O

0
1 кг ч.з.а. 9,75 лв. 11,40 лв. EC № 2006753

100141 Натриева основа M=40,00 g/mol NaOH


15

2
1 кг ч.з.а. 4,75 лв. 5,70 лв. EC № 2151855
R 35
1 кг чиста 2,50 лв. 3,00 лв. S 26-37/39-45
25 кг чиста 1,60 лв./кг 1,92 лв./кг

100142 Нафтионова киселина M=223,25 g/mol H2NC10H6SO3H


Синоними: 4-Амино-1-Нафталинсулфонова киселина EC № 2015679
R 34
Fluka 70790 0,050 кг чиста 30,00 лв. 36,00 лв. S 26-36/37/39-45
0,500 кг чиста 180,00 лв. 216,00 лв.
Италия 0,100 кг чиста 35,00 лв. 42,00 лв.

100143 Никелов сулфат M=262,86 g/mol NiSO4.7H2O


EC № 2321049
1 кг ч.з.а. 20,00 лв. 24,00 лв. R 22-40-42/43-50/53
S 22-36/37-60-61

100144 Никелов хлорид M=237,70 g/mol NiCl2.6H2O


0,500 кг ч.з.а. при запитване EC № 2317430
R 45-25-36/38-43-50
1 кг чист при запитване S 53-26-36/37-45-61

100145 Нитробензол М=123,11 g/mol C6H5NO2


EC № 2027160
Fluka 72980 1 л ч.з.а. 31,00 лв. 37,20 лв. R23/24/25-40-48/2324/25-51/53-62

100146 Нишесте M=(162,14)n g/mol C6H10O3


Синоними: Скорбяла
EC № 2326796
0,500 кг ч.з.а. 6,25 лв. 7,50 лв.

Последна актуализация 15.02.2013


100147 Оксалова киселина M=126,07 g/mol H2C2O4.2H2O
EC № 2056343
1 кг ч.з.а. 8,25 лв. 9,90 лв. R21/22
S 24/25
1 кг техническа 6,60 лв. 6,60 лв.

100148 Оцетна киселина M=60,05 g/mol CH3COOH


EC № 2005807
1 л ч.з.а. 5,75 лв. 6,90 лв. R 10-35
S 23-26-45
5л чиста 16,50 лв. 19,80 лв.
65 кг чиста 3,00 лв./кг 3,60 лв./кг
MERCK 63 1 л ч.з.а. 40,00 лв. 48,00 лв.
96% MERCK 62 1 л ч.з.а. 50,00 лв. 60,00 лв.
Sigma 33209 2,5 л ч.з.а. 40,00 лв. 48,00 лв.

3
100149 Палмитинова киселина M=256,43 g/mol CH3(CH2)14COOH
Fluka 76122 0,250 kг чиста 16,00 лв. 19,20 лв. EC № 2003129
R 36

1
Лаборат 1 кг чиста 38,00 лв. 45,60 лв. S 26

100150 Пара-(Диметиламино) бензалдехид M=149,19 g/mol C9H11NO

0
0,100 кг ч.з.а. 25,00 лв. 30,00 лв. EC № 2028190

100151 Парафин течен


16

2
1 л фармакопеен 5,00 лв. 6,00 лв. EC № 2324558

5 л фармакопеен 22,50 лв. 27,00 лв.

100152 Парафин на гранули

0,500 кг 5,50 лв. 6,60 лв.

100153 Перхидрол M=34,01 g/mol H2O2

водороден прекис EC № 2317650


R 22-41
30% 1 л ч.з.а. 2,50 лв. 3,00 лв. S 26-39
30% 5 л чист 10,00 лв. 12,00 лв.

100154 Перхлоретилен M=165,83 g/mol C2Cl4


EC № 2048259
1 л чист 10,00 лв. 12,00 лв. R 40-51/53
наливно чист 9,00 лв. 10,80 лв. S 23-36/37-61

100155 Перхлорна киселина 70% * M=100,46 g/mol HClO4


EC № 2315124
при запитване. R 5-8-35
S 23-26-36-45

100156 Петролеев етер


EC № 2324537
Lach;ner Чехия 1 л ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв. R 11-38-48/20-51/53-62-65-67
S 16-33-36/37-60-62

Последна актуализация 15.02.2013


100157 Полиетиленгликол 400 M=380,00 - 420,00 g/mol HO(C2H4O)nH

1 л чист 15,00 лв. 18,00 лв.


CAS № 9005-07-6

100158 Поливинилов алкохол на прах [-CH2CHOH-]n

0,400 кг 4,92 лв. 5,90 лв. EC № 2091833

100159 Пропиленгликол M=76,10 g/mol C3H8O2

1 л чист 6,00 лв. 7,20 лв.


EC № 2003380
5 л чист 27,50 лв. 33,00 лв

100160 Салицилова киселина M=138,12 g/mol C4H6O3


EC № 2007123
0,400 кг ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв.

3
R 22-41
S 26-39

100161 Силикагел индикиран

1
0,500 кг 11,00 лв. 13,20 лв. S 22-24/25

100162 Солна киселина M=36,46 g/mol HCl

0
1 л техническа 2,00 лв. 2,40 лв. EC № 2315957
R 34-37
5 л техническа 6,00 лв. 7,20 лв. S 26-36/37/39-45
10 л техническа 11,00 лв. 13,20 лв.
17

2
Sigma 2,5 л ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв.
Sigma 1 л ч.з.а. 13,00 лв. 15,60 лв.

100163 Спирт за горене

1 л 3,00 лв. 3,60 лв. R 11-23/24/25-39/23/24/25


S 7-16-36/37-45
наливно 2,50 лв./л 3,00 лв./л

100164 Сребърен нитрат M=169,87 g/mol AgNO3

Адски камък 10 гр ч.з.а. 22,00 лв. 26,40 лв. EC № 2318539


R 34-50/53
20 гр ч.з.а. 40,00 лв. 48,00 лв. S 26-45-60-61
50 гр ч.з.а. 90,00 лв. 108,00 лв
100 гр ч.з.а. 170,00 лв. 204 ,00 лв.
50 гр технически 50,00 лв. 60,00 лв.

100165 Сребърен сулфат M=311,79 g/mol Ag2SO4


EC № 2336537
10 гр ч.з.а. 12,00 лв. 14,40 лв. R 36/37/38
S 26-36

100166 Сулфаминова киселина M=97,09 g/mol NH2SO3H


EC № 2262188
1 кг ч.з.а. 12,50 лв. 15,00 лв. R 36/38-52/53
S 26-28-61

100167 Сулфанилова киселина M=173,19 g/mol C6H7NO3S


EC № 2044825
MERCK 822338 1 кг ч.з.а. 60,00 лв. 72,00 лв. R 36/38-43
S 36/38-43

Последна актуализация 15.02.2013


100168 Стеаринова киселина M=284,48 g/mol C18H36O2

0,500 кг фармакопейна 3,33 лв. 4,00 лв. EC № 2003134


R 38

100169 Сяра M=32,06 g/mol S


EC № 2317226
1 кг техническa 3,00 лв. 3,60 лв. R 11
0,500 kг техническа 2,00 лв. 2,40 лв. S 16-267

100170 Сярна киселина M=98,08 g/mol H2SO4


95% 1 л ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв. EC № 2316395
R 35
94% 5 л акумулаторна 9,00 лв. 10,80 лв. S 26-30-45
94% 10 л акумулаторна 16,00 лв. 19,20 лв.
Fluka 84720 2,5 л ч.з.а. 32,50 лв. 39,00 лв.

3
100171 Талк * M=379,27 g/mol Mg3H2Si4O12
EC № 2388779

1
Магнезиев силикат
R 20-37
при запитване S 36

100172 Телурова киселина M=229,64 g/mol H6TeO6

0
EC № 2322676
MERCK 12357 0,100 кг ч.з.а. 90,00 лв. 108,00 лв. R 20
S 22-36/37/39-38

100173 1-(2-Тениол)-3,3,3-Трифлуороацетон M=222,19 g/mol C8H5F3O2S


18

2
EC № 2063167
MERCK 8201 0,100 кг ч.з.а. 180,00 лв. 216,00 лв. R 36/37/38
S 26-36

100174 Терпентин - минерален


EC № 2324893
1 л 6,25 лв 7,50 лв R 45-65
S 2-45-53

100175 Тетрахлороетилен M=165,83 g/mol C2Cl4

Перхлоретилен 1 л чист 10,00 лв. 12,00 лв. EC № 2048259


R 40-51/53
наливно чист 9,00 лв. 10,80 лв. S 23-36/37-61

100176 Толуол M=92,4 g/mol C7H8

Толуен 1 л чист 6,25 лв. 7,50 лв. EC № 2036259


R 11-38-48/20-63-65-67
наливно чист 5,25 лв. 6,30 лв S 36/37-46-62
Sigma 2,5 л чист 36,00 лв. 43,20 лв

100177 Триетаноламин M=149,19 g/mol C6H15NO3


EC № 2030498
1 л чист 20,00 лв. 24,00 лв. R 36/37/38
S 26

100178 Трихлороетилен M=131,79 g/mol C2HCl3


EC № 2011674
1 л чист 10,00 лв. 12,00 лв. R 45-36/38-52/53-67-68
S 53-45-61

Последна актуализация 15.02.2013


100179 Трихлороцетна киселина M=163,39 g/mol Cl3CCOOH

Sigma 0,250 кг фармакопейна 29,00 лв. 34,80 лв. EC № 2009272


R 35-50/53
0,500 кг фармакопейна 55,00 лв. 66,00 лв. S 26-36/37/39-45-60-61

100180 Уротропин M=140,19 g/mol C6H12N4


Хексаметилентетрамин EC № 2029058
1 кг технически 5,00 лв. 6,00 лв. R 11-42/43

100181 Фенилхидразин-хидрохлорид M=144,61 g/mol C6H5NHNH2.HCl


EC № 2004447
Fluka 78690 0,250 кг ч.з.а. 140,00 лв. 168,00 лв. R 45-23/24/25-36/38-43-
48/23/24/25-50-68
S 53-45-61

100182 Флуороводородна киселина M=20,01 g/mol HF

3
EC № 2316348
40% 1 л техническа 14,00 лв. 16,80 лв. R 26/27/28-35
S 26-28-36/37/39-45

1
100183 Формалдехид M=30,03 g/mol HCHO
Формалин EC № 2000018
35% 1 л чист 3,00 лв. 3,60 лв. R 23/24/25-34-40-43

0
S 26-36/37/39-45
35% 5 л чист 11,00 лв. 13,20 лв.

100184 Фосфориста киселина M=82,00 g/mol H3PO3


19

2
EC № 2370667
Fluka 79540 0,500 кг ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. R 22-35
S 26-36/37/39-45

100185 орто-Фосфорна киселина M=98,00 g/mol H3PO4


1 л ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв. EC № 2316332
R 34
Riedel-de-Haеn 17938 2,5 л ч.з.а. 45,00 лв 54,00 лв. S 26-36/37/39-45
5 л за хранителни цели 30,00 лв. 36,00 лв.
35 кг за хранителни цели 2,75 лв./кг 3,30 лв./кг

100186 Фталов анхидрид M=148,12 g/mol C8H4O3


EC № 2016075
Лаборат 1 кг ч.з.а. 25,00 лв. 30,00 лв. R 22-37/38-41-42/43
S 23-24/25-26-37/39-46

100187 п-Хексан M=86,18 g/mol C6H14


EC № 2037776
Sigma 208752 2,5 л ч.з.а. 50,00 лв. 60,00 лв. R 11-38-48/20-51/53-62-65-67
S 9-16-29-33-36/37-61-62

100188 Хидроксиламин хидрохлорид M=69,49 g/mol NH2OH.HCl

EC № 2267982
0,100 кг ч.з.а. 38,00 лв. 45,60 лв. R 22-36/38-43-48/22-50
S 22-24-37-61

100189 Хлороформ M=119,38 g/mol CHCl3


Трихлорометан EC № 2006638
1 л ч.з.а. 12,50 лв. 15,00 лв. R 22-38-40-48/20/22
S 36/37
Sigma 1 л ч.з.а. 26,00 лв. 31,20 лв

Последна актуализация 15.02.2013


100190 моно-Хлороцетна киселина M=94,50 g/mol ClCH2COOH
EC № 2011784
Fluka 24520 1 кг чиста 30,00 лв. 36,00 лв. R 25-34-50
S 23-37-45-61

100191 Циклохексанон M=98,15 g/mol C6H10O


EC № 2036311
1 л чист 9,00 лв. 10,80 лв. R 10-20
S 25

100192 Цинков ацетат * M=287,54 g/mol Zn(OOCCH3)2.2H2O


0,500 кг ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв. R 22-36-50/53
1 кг. чист 10,00 лв. 12,00 лв. S 26-60-61

100193 Цинков двухлорид M=136,28 g/mol ZnCl2

3
EC № 2315920
1 кг чист 6,00 лв. 7,20 лв. R 22-34-50/53
S 26-36/37/39-45-60-61

1
100194 Цинков нитрат M= 297,47 g/mol Zn(NO3)2.6H2O
EC № 2319438
1 кг ч.з.а. 9,50 лв. 11,40 лв. R 8-22-36/37/38
S 17-26

0
100195 Цинков окис M= 81,37g/mol ZnO
EC № 215-222-5 20

2
0,200 кг ч.з.а. 4,00 лв. 4,80 лв. R 50/53
S 60-61

100196 Цинков стеарат M=6632,33 g/mol C36H70O4Zn


EC № 2091519
1 кг чист 7,50 лв. 9,00 лв R 37
S 22-26-36/37/39-38

100197 Цинков сулфат M=287,54 g/mol ZnSO4.7H2O


EC № 2317933
1 кг ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв. R 22-41-50/53
S 22-26-39-46-60-61

100198 Цинков цитрат * M=610,37 g/mol (C6H5O7)2Zn.2H2O


EC № 2089012
при запитване S 22-24/25

Последна актуализация 15.02.2013


2013
ИНДИКАТОРИ
100199 Цинхонин M=294,40 g/mol C19H22N2O
EC № 2042346
0,100 кг чист 90,00 лв. 108,00 лв. R 20/22
S 26-36

20001 Ализарин M=240,21 g/mol C14H8O4


EC № 2007825
MERCK 1016 25 гр ч.з.а. 9,00 лв. 10,80 лв. S 22-24/25

20002 Ализарин ред M=342,26 g/mol C14H7NaO7S.H2O


Антрахинон-2-сулфонова киселина натриева ссол, Натриев-b антрахинон сулфонат, Ализаринсулфонова киселина EC № 2049818
натриева сол R 36/37/38
25 гр ч.з.а. 40,00 лв. 48,00 лв. S 26-36

20003 2-Аминопиридин M=94,11 g/mol (NH2)C5H4N

3
EC № 2079884
MERCK 801113 100 гр ч.з.а. 12,50 лв. 15,00 лв. R 21-25-36/37/38
S 26-36/37/39-45

1
20004 Алкално синьо 6В M=573,65 g/mol C32H28N3NaO4S
R 22-36
10 гр ч.з.а. 15,83 лв. 19,00 лв. S 26-36/39

0
20005 Амидоблек 10B M=616.49 g/mol C22H14N6Na2O9S2
EC № EINECS
25 гр ч.з.а. 15,00 лв. 18,00 лв. R 10-36/37/38
S 26-36
22

2
20006 Арсеназо III M=776,37 g/mol C22H18As2N4O14S2
R 23/25-50/53
Лоба 250 гр ч.з.а. 149,00 лв. 178,80 лв. S 20/21-28-45-60-61

20007 Аурамин 00 M=303,84 g/mol C17H22N3Cl


EC № 2195672
5 гр ч.з.а. 12,50 лв. 15,00 лв. R 22-24-40
S 36/37-45

20008 Аурофосфин

5 гр ч.з.а. 7,00 лв. 8,40 лв.

20009 Берберин сулфат M=768,803 g/mol C40H36N2O12S

5 гр ч.з.а. 5,50 лв. 6,60 лв.

20010 Брилянткрезил блау M=385,96 g/mol C17H20ClN3O.0.5ZnCl2

R 36/37/38
10 гр ч.з.а. 25,00 лв. 30,00 лв. S 26-36

20011 Бромкрезол пурпур M=540,22 g/mol C21H16Br2O5S


EC № 2040878
10 гр ч.з.а. 9,17лв. 11,00 лв. R 36/37/38
S 26-36

Последна актуализация 15.02.2013


ИНДИКАТОРИ
20012 Бромтимол блау M=624,38 g/mol C27H28Br2O5S

R 36/37/38
10 гр ч.з.а. 25,00 лв. 30,00 лв. S 26-36

20013 Виктория блау M=506,08 g/mol C33H32ClN3


EC № 2199436
MERCK 8539 25 гр ч.з.а. 45,00 лв. 54,00 лв., R 22-36
S 26

20014 5,7 Дибром-8 оксихинолин M=302,95 g/mol C9H5Br2NO


EC № 2083178
10 гр ч.з.а. 11,67 лв. 14,00 лв. R 36/37/38
S 26-36

20015 Дигитонин M=1229,31 g/mol C56H92O29

3
EC № 2342556
Fluka 3710 10 гр ч.з.а. 145,00 лв. 174,00 лв. R 23/24/25
S 22-28-36/37-45

1
20016 Eритрозин M= 879,86 g/mol C20H6I4Na2O5
EC № 2404748

0
Йодоеозин:2’,4’,5’,7’-тетрайодофлуоросцин динатриева сол
R 22
Fluka 45690 10 гр ч.з.а. 15,00 лв 18,00 лв S 36
40 гр ч.з.а. 40,00 лв 48,00 лв.

20017 Euchrisin 2GNX


23

2
5 гр ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв.

20018 Калкон карбонова киселина M=438,41 g/mol C21H14N2O7S.3H2O


2-Хидрокси-1(2-Хидрокси-4-сулфонафтил-1-азо-)-нафталин-3-карбонова киселинa EC № 2231170
R 36/37/38
MERCK 4595 5 гр ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. S 26-36

20019 Колхицин M=399,44 g/mol C22H25NO6


EC № 2005985
Fluka 27650 5 гр ч.з.а. 140,00 лв. 168,00 лв. R 26/28
S 13-45

20020 Конго рот M=696,66 g/mol C32H22N6Na2O6S2


EC № 2093584
R 45-63
5 гр ч.з.а. 5,00 лв. 6,00 лв. S 53-45

20021 Крезол рот M=382,43 g/mol C21H18O5S

орто-Крезолсулфонфталейн EC № 2170642
R 36/37/38
25 гр ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. S 26-36

20022 Кристалвиолет M=407,98 g/mol C25H30ClN3


EC № 2089536
25 гр ч.з.а. при запитване R 45-22-41-50/53
S 53-26-39-45-60-61

Последна актуализация 15.02.2013


ИНДИКАТОРИ
20023 Ксиленол оранж M=760.58 g/mol C31H28N2Na4O13S

5 гр ч.з.а. 20,83 лв. 25,00 лв.

20024 Кварцетин M=302,24 g/mol C15H10O7

10 гр ч.з.а. 7,50 лв. 9,00 лв R 25


S 45
5 гр ч.з.а. 5,00 лв. 6,00 лв.

20025 Магдаларот C16H18CIN3S

25 гр 9,00 лв. 10,80 лв.

20026 Метиленово синьо M=799,80 g/mol C37H27N3Na2O9S3

25 гр ч.з.а. 9,00 лв. 10,80 лв.

3
EC № 2493529
50 гр ч.з.а. 17,50 лв. 21,00 лв. S 22-24/25

20027 Метилоранж M=327,33 g/mol C14H14N3NaO3S

1
EC № 2089253
25 гр ч.з.а. 5,00 лв 6,00 лв R 25
S 45

0
20028 Метилрот M=269.30 g/mol C15H15N3O2
50 гр ч.з.а. 11,00 лв. 13,20 лв. EC № 2077761
100 гр ч.з.а. 20,00 лв. 24,00 лв. S 22-24/25
24

2
20029 Мурексид M=284,19 g/mol C 8 H 8 N6 O 6

10 гр ч.з.а. 7,00 лв. 8,40 лв. EC № 2212666


50 гр ч.з.а. 30,00 лв. 36,00 лв. S 22-24/25

20030 Патент синьо M= 582,66 g/mol C27H31N2O7S2Na

100 гр ч.з.а. 40,00 лв. 48,00 лв. EC № 243-654-4

20031 Примулин M=475,54 g/mol C21H14N3NaO3S3

5 гр ч.з.а. 5,00 лв. 6,00 лв. R 22

20032 Тиазин рот M=599,575 g/mol C24H15N3Na2O7S3

5 гр ч.з.а. 5,00 лв. 6,00 лв.

20033 Тропаеолин 00 M=375,38 g/mol C18H14N3NaO3S

Ferak 25 гр ч.з.а. 20,00 лв 24,00 лв EC № 2090714

20034 Уудс метал


R 45-61-20/21/22-33-48/22-
Fluka 95430 100 гр ч.з.а. 20,00 лв. 24,00 лв 50/53-62
S 53-36/37-45-60-61

20035 Фенолфталейн M=318,32 g/mol C20H14O4


EC № 2010047
25 гр ч.з.а. 6,00 лв. 7,20 лв
R 40
50 гр. ч.з.а. 11,00 лв. 13,20 лв. S 36/37

Последна актуализация 15.02.2013


2013
ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
30001 Алуминий на прах M=26,985 g,mol Al
EC № 231753
100 гр ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв R 15-17
S 7/8-40

30002 Волфрам на прах M=183,85 g,mol W


EC № 2311439
Fluka 95390 250 гр ч.з.а. 75,00 лв. 90,00 лв R 11-36/38
S 6-26-36

30003 Желязо на прах M=55,84 g/mol Fe


100 гр ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв. EC № 2310964

30004 Магнезий M=24,31 g,mol Mg


EC № 2311046
100 гр чист 10,00 лв. 12,00 лв. R 11-15

3
S 43-7/8

30005 Манган на прах M=54,94 g,mol Mn


EC № 2311051

1
Fluka 63530 1 кг ч.з.а. 90,00 лв. 108,00 лв. R 11
S 22

30006 Мед на прах M=63,55 g,mol Cu

0
EC № 2311596
100 гp ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв. R 11
S 16
30007 Мед на телчета M=63,55 g,mol Cu 26

2
Riedel-de-Haеn 31284 1 кг ч.з.а. 130,00 лв. 156,00 лв. EC № 2311596

30008 Молибден на прах M=95,94 g,mol Mo


EC № 2311072
Fluka 69840 100 гр ч.з.а. 75,00 лв. 90,00 лв. R 11
S 9-16-36/37/39

30009 Хром на гранули M=52,00 g,mol Cr


MERCK 12095 500 гр. ч.з.а. 100,00 лв. 120,00 лв. EC № 2311575

30010 Цинк на гранули M=65,37 g,mol Zn


250 гр ч.з.а. 9,00 лв. 10,80 лв. EC № 2311753
R 15-17-50/53
500 гр ч.з.а. 17,50 лв. 21,00 лв. S 43-46-60-61
1 кг ч.з.а. 32,50 лв. 39,00 лв.

30011 Цинк на прах M=65,37 g,mol Zn


EC № 2311753
250 гр ч.з.а. 10,00 лв. 12,00 лв. R 15-17-50/53
S 43-46-60-61

Последна актуализация 15.02.2013


2013
ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40001 Банки реактивни с шлиф и стъклена запушалка - прозрачни
50 ml 3,67 лв 4,40 лв
100 ml 4,00 лв 4,80 лв
250 ml 4,50 лв 5,40 лв
500 ml 6,00 лв 7,20 лв
1000 ml 10,50 лв 12,60 лв
2000 ml 16,00 лв 19.20 лв

40002 Банки реактивни с шлиф и стъклена запушалка - тъмни


50 ml 4,00 лв 4,80 лв
100 ml 4,17 лв 5,00 лв
250 ml 4,75 лв 5,70 лв
500 ml 6,50 лв 7,80 лв

3
1000 ml 11,50 лв 13,80 лв
2000 ml 17,00 лв 20,40 лв

1
40003 Банки реактивни градуирани-с винтова капачка
100 ml 3,00 лв 3,60 лв
250 ml 3,58 лв 4,30 лв

0
500 ml 4,17 лв 5,00 лв
1000 ml 6,00 лв 7,20 лв
2000 ml 14,17 лв 17,00 лв 28

2
40004 Банки реактивни градуирани-с винтова капачка PP
100 ml 2,00 лв 2,40 лв
250 ml 2,42 лв 2,90 лв
500 ml 3,00 лв 3,60 лв
1000 ml 3,25 лв 3,90 лв

40005 Банки реактивни с винтова капачка - бели/тъмни


30 ml 1,17 лв 1,40 лв
50 ml 1,25 лв 1,50 лв
100 ml 1,58 лв 1,90 лв
250 ml 2,75 лв 3,30 лв
500 ml 3,50 лв 4,20 лв

40006 Блюда Петри стъклени

∅ 40 1,00 лв 1,20 лв
∅ 60 1,08 лв 1,30 лв
∅ 80 1,25 лв 1,50 лв
∅ 100 1,75 лв 2,10 лв
∅ 120 2,08 лв 2,50 лв
∅ 150 3,00 лв 3,60 лв

40007 Блюда Петри - пластмасови

∅ 60 0,25 лв 0,30 лв
∅ 90 0,30 лв 0,36 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40008 Бунзенова горелка
20,00 лв 24,00 лв

40009 Бутирометри
за масло в к-т с тапи * 0-70-90 % при запитване
за мляко по Гербер * 0-6 % при запитване
0-8 % при запитване
0-10 % 11,50 лв 13,80 лв
за сирене в к-т с тапи * 0-40 % при запитване
за сладолед * 0-15 % при запитване
за сметана * 0-40% при запитване
тапа за бутирометър 1,67 лв 2,00 лв

3
40010 Бюрета автоматична по Пелле в комплект с тубус и помпа *

10 ml :0.1 85,00 лв 102,00 лв

1
25 ml :0.1 90,00 лв 108,00 лв
50 ml :0.1 100,00 лв 120 ,00 лв

40011 Бюрета автоматична по Пелле с междинен кран в комплект с


тубус и помпа*

0
10 ml :0.1 90,00 лв 108,00 лв
25 ml :0.1 100,00 лв 120,00 лв
29

2
50 ml :0.1 105,00 лв 126,00 лв

40012 Бюрета Мор с прав кран клас А *

10 ml :0.05 25,00 лв 30,00 лв


25 ml :0.1 26,00 лв 31,20 лв
50 ml :0.1 29,00 лв 34,80 лв

40013 Бюрета Мор със страничен кран клас А *

10 ml :0.05 29,00 лв 34,80 лв


25 ml :0.1 32,50 лв 39,00 лв
50 ml :0.1 35,00 лв 42,00 лв

40014 Бюрета микро по Банг с прав кран *

1 ml 45,00 лв 54,00 лв
2 ml 50,00 лв 60,00 лв
5 ml 60,00 лв 72,00 лв

40015 Бюрета микро по Банг със страничен кран *

1 ml 47,00 лв 56,40 лв
2 ml 52,00 лв 62,40 лв
5 ml 62,00 лв 74,40 лв

40016 Вана Хелендал

100 / 58,5 / 58,5 12,00 лв 14,40 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40017 Влагомер механичен без термометър 0-100% ОВ

∅ 100 mm 25,00 лв 30,00 лв

40018 Влагомер дигитален с термометър, мин./макс. температура и


влажност

25,00 лв 30,00 лв

40019 Гумена круша


за бюрета 8,75 лв 10,50 лв
за пипета 10,00 лв 12,00 лв

40020 Гутатор

3
50 ml 4,50 лв 5,40 лв
100 ml 5,75 лв 6,90 лв

1
40021 Дрексел *
100 ml 19,50 лв 23,40 лв
250 ml 22,00 лв 26,40 лв

0
500 ml 25,00 лв 30,00 лв
1000 ml 30,00 лв 36,00 лв

40022 Ексикатор с кран * 30

2
∅ 100 60,00 лв 72,00 лв
∅ 150 85,00 лв 102,00 лв
∅ 200 160,00 лв 192,00 лв
∅ 250 198,33 лв 238,00 лв
∅ 300 300,00 лв 360,00 лв

40023 Ексикатор без кран *

∅ 100 56,67 лв 68,00 лв


∅ 150 75,00 лв 90,00 лв
∅ 200 145,00 лв 174,00 лв
∅ 250 180,00 лв 216,00 лв
∅ 300 290,00 лв 348,00 лв

40024 Екстрактор Сокслет


70 ml 45,00 лв 54,00 лв
100 ml 54,17 лв 65,00 лв
250 ml 66,67 лв 80,00 лв

40025 Екстракционни гилзи

22/80 mm 1,50 лв 1,80 лв


30/80 mm 2,00 лв 2,40 лв
30/90 mm 2,50 лв 3,00 лв
43/123 mm 3,00 лв 3,60 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40026 Епруветки стъклени
16/100 0,20 лв 0,24 лв
16/160 0,20 лв 0,24 лв

40027 Епруветки пластмасови, неградуирани - цилиндрични

16/100 0,10 лв 0,12 лв

40028 Епруветки пластмасови, със запушалки - цилиндрични

16/100 0,15 лв 0,18 лв

40029 Епруветки пластмасови с винтова капачка конични,


градуирани

3
15 ml 0,25 лв 0,30 лв
50 ml 0,30 лв 0,36 лв

40030 Епруветки центрофужни, цилиндрични дебелостенни

1
16/100 10 ml 0,50 лв 0,60 лв

0
40031 Епруветки центрофужни, стъклени, конусни

16/100 0,40 лв 0,48 лв


31

2
40032 Епруветки Епендорф градуирани
500 броя 1.5 ml 9,00 лв 10,80 лв
500 броя 2,00 ml 12,00 лв 14,40 лв

40033 Захаромер битов, в комплект с цилиндър


с термометър 0-30% 14,17 лв 17,00 лв
без термометър 0-30% 5,00 лв 6,00 лв

40034 Индикатори

Универсален на ленти рН 0-12 6,25 лв 7,50 лв


Универсален на ролка pН 1-11 10,00 лв 12,00 лв
Универсален на ленти рН 0-14 14,00 лв 16,80 лв
Индикатор рН 0,5-5 MERCK 12,00 лв 14,40 лв
Индикатор рН 5-9 12,00 лв 14,40 лв

40035 Камера Бюркер, двукамерна *


36,00 лв 43,20 лв

40036 Камера Тома *

36,00 лв 43,20 лв

40037 Камера Фукс-Розентал *


36,00 лв 43,20 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40038 Капкомери от тъмно стъкло, с пипета
10 ml 1,00 лв 1,20 лв
20 ml 1,08 лв 1,30 лв
30 ml 1,25 лв 1,50 лв
50 ml 1,42 лв 1,70 лв
100 ml 1,67 лв 2,00 лв

40039 Капкомери от тъмно стъкло, с гутатор


5 ml 0,75 лв 0,90 лв
10 ml 0,75 лв 0,90 лв

40040 Колба Ерленмайер с тясно гърло, градуирана, без шлиф


25 ml 2,75 лв 3,30 лв
50 ml 2,75 лв 3,30 лв

3
100 ml 2,50 лв 3,00 лв
200 ml 2,58 лв 3,10 лв
250 ml 2,75 лв 3,30 лв

1
300 ml 2,75 лв 3,30 лв
500 ml 3,33 лв 4,00 лв
1 000 ml 6,00 лв 7,20 лв

0
2 000 ml 16,00 лв 19,20 лв
5 000 ml 40,00 лв 48,00 лв

40041 Колба Ерленмайер с широко гърло, градуирана, без шлиф 32

2
25 ml 3,00 лв 3,60 лв
50 ml 3,00 лв 3,60 лв
100 ml 2,75 лв 3,30 лв
200 ml 2,92 лв 3,50 лв
250 ml 3,00 лв 3,60 лв
300 ml 3,17 лв 3,80 лв
500 ml 4,00 лв 4,80 лв
1 000 ml 6,00 лв 7,20 лв
2 000 ml 16,00 лв 19,20 лв

40042 Колба Ерленмайер градуирана с шлиф 29/32


50 ml 9,00 лв 10,80 лв
100 ml 10,25 лв 12,30 лв
250 ml 11,25 лв 13,50 лв
300 ml 11,67 лв 14,00 лв
500 ml 14,17 лв 17,00 лв
1 000 ml 24,00 лв 28,80 лв
2 000 ml 35,00 лв 42,00 лв
стъклена запушалка 29/32 5,00 лв 6,00 лв
пластмасова запушалка 29/32 1,67 лв 2,00 лв

40043 Колба Мерителна със стъклена запушалка клас А

10 ml 10,83 лв 13,00 лв
25 ml 11,17 лв 13,40 лв
50 ml 11,33 лв 13,60 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40045 Колба Мерителна със стъклена запушалка клас А
100 ml 11,67 лв 14,00 лв
200 ml 15,50 лв 18,60 лв
250 ml 16,33 лв 19,60 лв
500 ml 18,75 лв 22,50 лв
1 000 ml 27,17 лв 32,60 лв
2 000 ml 36,67 лв 44,00 лв

40044 Колба Мерителна с пластмасова запушалка клас А


10 ml 8,50 лв 10,20 лв
25 ml 9,00 лв 10,80 лв
50 ml 9,50 лв 11,40 лв
100 ml 10,25 лв 12,30 лв

3
200 ml 13,50 лв 16,20 лв
250 ml 14,00 лв 16,80 лв
500 ml 17,75 лв 21,30 лв

1
1000 ml 26,50 лв 31,80 лв
2000 ml 45,00 лв 54,00 лв

40045 Колба Мерителна с пластмасова запушалка клас B

0
250 ml 8,00 лв 9,60 лв
500 ml 10,00 лв 12,00 лв
33

2
40046 Колба Мерителна с пластмасова запушалка, българска
250 ml 3,00 лв 3,60 лв
500 ml 3,50 лв 4,20 лв

40047 Колба облодънна с шлиф


50 ml/NS 29 9,58 лв 11,50 лв
100 ml/NS 29 10,00 лв 12,00 лв
250 ml/NS 29 13,50 лв 16,20 лв
500 ml/NS 29 16,00 лв 19,20 лв
1000 ml/NS 29 21,50 лв 25,80 лв
2000 ml/NS 29 30,00 лв 36,00 лв
4000 ml/NS 45 65,00 лв 78,00 лв
6000 ml/NS 60 80,00 лв 96,00 лв
10000 ml/NS 60 138,00 лв 165,60 лв
20000 ml/NS 60 155,00 лв 186,00 лв

10048 Колба облодънна без шлиф *


50 ml 4,00 лв 4,80 лв
100 ml 4,50 лв 5,40 лв
250 ml 4,83 лв 5,80 лв
500 ml 6,50 лв 7,80 лв
1000 ml 9,17 лв 11,00 лв
2000 ml 17,50 лв 21,00 лв
4000 ml 52,50 лв 63,00 лв
6000 ml 55,00 лв 66,00 лв
10000 ml 92,50 лв 111,00 лв
Последна актуализация 15.02.2013
ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40049 Колба облодънна двугърлена
50 ml 17,50 лв 21,00 лв
100 ml 17,50 лв 21,00 лв
250 ml 18,50 лв 22,20 лв
500 ml 20,00 лв 24,00 лв
1000 ml 25,00 лв 30,00 лв
2000 ml 32,50 лв 39,00 лв

40050 Колба облодънна тригърлена


250 ml 22,00 лв 26,40 лв
500 ml 25,00 лв 30,00 лв
1000 ml 27,50 лв 33,00 лв
2000 ml 37,50 лв 45,00 лв

3
40051 Колба плоскодънна с шлиф
50 ml/NS 29 10,00 лв 12,00 лв

1
100 ml/NS 29 11,50 лв 13,80 лв
250 ml/NS 29 15,00 лв 18,00 лв
500 ml/NS 29 17,50 лв 21,00 лв

0
1000 ml/NS 29 21,50 лв 25,80 лв
2000 ml/NS 29 30,00 лв 36,00 лв
4000 ml/NS 45 54,17 лв 65,00 лв
6000 ml/NS 60 75,00 лв 90,00 лв 34

2
10000 ml/NS 60 120,00 лв 144,00 лв
20000 ml/NS 60 155,00 лв 186,00 лв

10052 Колба плоскодънна без шлиф *


50 ml 4,00 лв 4,80 лв
100 ml 4,33 лв 5,20 лв
250 ml 4,50 лв 5,40 лв
500 ml 6,00 лв 7,20 лв
1000 ml 8,00 лв 9,60 лв
2000 ml 15,00 лв 18,00 лв
4000 ml 40,00 лв. 48,00 лв.
6000 ml 48,00 лв. 57,60 лв.
10000 ml 80,00 лв. 96,00 лв.
20000 ml 100,00 лв. 120,00 лв

10053 Колба пръскалка


250 ml 19,67 лв 23,60 лв
500 ml 21,00 лв 25,20 лв
1 000 ml 26,33 лв 31,60 лв

40054 Колба смукателна


500 ml 30,00 лв 36,00 лв
1 000 ml 40,00 лв 48,00 лв
2 000 ml 50,00 лв 60,00 лв
Полиетиленова 1 000 ml 15,00 лв 18,00 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40055 Контейнери за проби - пластмасови
стерилен 40 ml 0,25 лв 0,30 лв
100 ml 0,30 лв 0,36 лв

40056 Кран вакуумен, стъклен


6 mm 27,25 лв 32,70 лв
8 mm 31,25 лв 37,50 лв
10 mm 53,75 лв 64,50 лв

40057 Кран еднопътен, стъклен


1,5 mm 9,17 лв 11,00 лв
2,5 mm 9,58 лв 11,50 лв
4 mm 16,33 лв 19,60 лв
6 mm 22,50 лв 27,00 лв

3
8 mm 24,17 лв 29,00 лв
10 mm 29,17 лв 35,00 лв

1
40058 Кран двупътен, стъклен
2,5 mm 15,00 лв 18,00 лв
4 mm 20,00 лв 24,00 лв

0
40059 Крюмери

15,00 лв 18,00 лв
35

2
40060 Кристализатори

∅ 40 20 ml 6,00 лв 7,20 лв
∅ 50 40 ml 6,25 лв 7,50 лв
∅ 60 60 ml 6,50 лв 7,80 лв
∅ 70 100 ml 6,75 лв 8,10 лв
∅ 80 150 ml 7,25 лв 8,70 лв
∅ 95 300 ml 8,00 лв 9,60 лв
∅ 115 500 ml 11,00 лв 13,20 лв
∅ 140 900 ml 13,50 лв 16,20 лв
∅ 190 /2000 ml 25,00 лв 30,00 лв

40061 Магнитчета за магнитни бъркалки с тефлоново покритие

10/6 mm 1,75 лв 2,10 лв


12/4 mm 2,42 лв 2,90 лв
15/6 mm 2,00 лв 2,40 лв
20/6 mm 3,00 лв 3,60 лв
25/6 mm 3,25 лв 3,90 лв
30/6 mm 3,50 лв 4,20 лв
40/8 mm 3,83 лв 4,60 лв
50/7 mm 4,50 лв 5,40 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40062 Маркуч лабораторен гумен

6/9 mm 2,75 лв 3,30 лв


8/12 mm 3,25 лв 3,90 лв
15/21 mm 3,33 лв 4,00 лв

40063 Маркуч лабораторен силиконов


4/6 mm 2,50 лв 3,00 лв
6/9 mm 4,00 лв 4,80 лв
8/12 mm 7,00 лв 8,40 лв
10/14 mm 9,00 лв 10,80 лв

40064 Мензура РР с дръжка

3
250 ml 3,50 лв 4,20 лв
500 ml 4,50 лв 5,40 лв

1
1 000 ml 6,50 лв 7,80 лв
2 000 ml 11,00 лв 13,20 лв
3 000 ml 16,00 лв 19,20 лв

0
40065 Накрайници за автоматични пипети
сини 1000 µl 500 броя 10,00 лв 12,00 лв
сини 1000 µl 1000 броя 15,00 лв 18,00 лв 36

2
жълти 200 µl 1000 броя 9,00 лв 10,80 лв
бели до 5000 µl 10 броя 2,00 лв 2,40 лв

40066 Парафилм
10 cм/ 38 м 43,00 лв 51,60 лв

40067 Пикнометър Гей-Люсак - некалибриран


10 ml 13,17 лв 15,80 лв
25 ml 17,50 лв 21,00 лв
50 ml 20,00 лв 24,00 лв
100 ml 22,00 лв 26,40 лв

40068 Пипети автоматични с вариращ обем

С вариращ обем ISOLAB


10-100µl , 20-200µl 160,00 лв 192,00 лв
С вариращ обем полски
20-200µl, 200-1000µl 133,33 лв 160,00 лв
С фиксиран обем, полски
5µl, 20µl, 50µl, 100µl, 200µl, 500µl, 1000µl 70,00 лв 84,00 лв
С фиксиран обем български
200µl, 500µl, 1000µl 15,00 лв 18,00 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40069 Пипета Кип
за сярна киселина 10 ml 10,00 лв 12,00 лв
за изоамилов алкохол 1 ml 9,00 лв 10,80 лв
за сярна киселина с шлиф 10 ml 13,33 лв 16,00 лв
за изоам. алкохол с шлиф 1 ml 12,50 лв 15,00 лв

40070 Пипети меланжор за бели /червени кръвни телца


4,00 лв 4,80 лв

40071 Пипета микро


0,1 ml 3,75 лв 4,50 лв
0,2 ml 3,75 лв 4,50 лв

40072 Пипетa Мор с пълно изтичане, клас А

3
1 ml 2,42 лв 2,90 лв
2 ml 2,50 лв 3,00 лв

1
5 ml 2,92 лв 3,50 лв
10 ml 3,00 лв 3,60 лв
20 ml 5,25 лв 6,30 лв

0
25 ml 5,50 лв 6,60 лв

40073 Пипетa Мор пластмасова - PS стерилни


1 ml 0,375 лв 0,45 лв 37

2
2 ml 0,40 лв 0 ,48 лв
5 ml 0,50 лв 0,60 лв
10 ml 0,60 лв 0,72 лв
25 ml 1,167 лв 1,40 лв

40074 Пипета Панченко


170 mm 1,67 лв 2,00 лв

40075 Пипета Пастьор


стъклена 1 бр 0,167 лв 0,20 лв
стъклена 250 бр 30,00 лв 36,00 лв
пластмасова 1 ml 0,08 лв 0,10 лв
3 ml 0,08 лв 0,10 лв
помпичка за стъклена пипета Пастьор 0,417 лв 0,50 лв

40076 Пипета Резила-Мор

1 ml 15,00 лв 18,00 лв
2 ml 15,50 лв 18,60 лв
5 ml 20,00 лв 24,00 лв
10 ml 25,00 лв 30,00 лв
25 ml 33,00 лв 39,60 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40077 Пипетa Фол клас А
1 ml 3,75 лв 4,50 лв
2 ml 4,00 лв 4,80 лв
5 ml 4,33 лв 5,20 лв
10 ml 4,75 лв 5,70 лв
20 ml 7,00 лв 8,40 лв
25 ml 7,50 лв 9,00 лв
50 ml 10,00 лв 12,00 лв
100 ml 10,00 лв 12,00 лв

40078 Пликове за проби с цип- (100 бр)

5/5 1,00 лв 1,20 лв


6/7 1,00 лв 1,20 лв

3
7/9 1,50 лв 1,80 лв
8/10 1,75 лв 2,10 лв
9/11 2,00 лв 2,40 лв

1
10/12 2,25 лв 2,70 лв
11/14 2,50 лв 3,00 лв
13/16 3,00 лв 3,60 лв

0
16/20 4,17 лв 5,00 лв
17/23 5,50 лв 6,60 лв
19/25 6,00 лв 7,20 лв 38

2
23/31 7,50 лв 9,00 лв

40079 Преход с два шлифа


14/19 15,00 лв 18,00 лв
19/29 15,00 лв 18,00 лв
29/19 16,00 лв 19,20 лв
29/14.5 15,00 лв 18,00 лв
29/45 24,00 лв 28,80 лв
29/60 35,00 лв 42,00 лв

40080 Помпа вакуумна


58,33 лв 70,00 лв
40081 Пръскалка пластмасова
250 ml 3,33 лв 4,00 лв
500 ml 3,75 лв 4,50 лв
1000 ml 5,67 лв 6,80 лв

40082 Пръскалка стъклена в комплект с колба


250 ml 19,67 лв 23,60 лв
500 ml 21,00 лв 25,20 лв
1000 ml 26,33 лв 31,60 лв
само пръскалка 9,50 лв 11,40 лв

40083 Пулверизатор - стъклен

12,00 лв 14,40 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40084 Ръкавици латексови нестерилни без пудра S/M/L
кутия 100 бр. 12,00 лв 14,40 лв

40085 Ръкавици латексови нестерилни с пудра S/M/L/ХL


кутия 100 бр. 8,00 лв 9,60 лв
40086 Ръкавици полие­тиленови
опаковка 100 бр. 1,25 лв 1,50 лв

40087 Ръкавици неопренови - киселиноустойчиви L/XL


3,25 лв 3,90 лв

40088 Ръкавици нитрилови S/M/L/XL

3
кутия 100 броя 12,50 лв 15,00 лв

40089 Спиртомер лабораторен, с температурна корекция

1
0-70°:1 22,50 лв 27,00 лв
0-100°:1 22,50 лв 27,00 лв

40090 Спиртомер битов, в комплект с цилиндър

0
с термометър 10-70° 14,17 лв 17,00 лв
без термометър 10-70° 5,00 лв 6,00 лв

40091 Спиртна лампа


39
39

2
стоманена 13,50 лв 16,20 лв
стъклена 13,50 лв 16,20 лв

40092 Статив за епруветки

за ∅16 плексигласов - 2 плота 36 гнезда 15,00 лв 18,00 лв


за ∅16 полипропиленов - 2 плота 60 гнезда 7,25 лв 8,70 лв
за ∅20 полипропиленов - 2 плота 40 гнезда 7,25 лв 8,70 лв
за ∅25 полипропиленов - 2 плота 24 гнезда 7,25 лв 8,70 лв
за ∅30 полипропиленов - 2 плота 21 гнезда 7,25 лв 8,70лв

40093 Статив универсален, чешки


плоча и метална пръчка 100 сm 30,00 лв 36,00 лв
муфа - чешка 8,00 лв 9,60 лв
муфа с щипка за бюрета - чешка 9,00 лв 10,80 лв
муфа с двойна щипка за бюрета - чешка 9,00 лв 10,80 лв
пръстен за колба или фуния - чешки
∅ 70 3,50 лв 4,20 лв
∅ 100 4,08 лв 4,90 лв
∅ 130 4,50 лв 5,40 лв
щипка за бюрета микро - чешка 8,00 лв 9,60 лв
щипка за бюрета макро - чешка 9,00 лв 10,80 лв
щипка за хладник - чешка 11,00 лв 13,20 лв
щипка за хладник - въртяща се - чешка 12,00 лв 14,40 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
40094 Стъкла предметни 50 бр. в опаковка
с нематиран край 76/26 3,33 лв 4,00 лв
с матиран край 76/26 4,17 лв 5,00 лв

40095 Стъкла покривни 100 бр. в опаковка


18/18 3,25 лв 3,90 лв
20/20 3,25 лв 3,90 лв
22/22 4,00 лв 4,80 лв
24/24 4,50 лв 5,40 лв
24/32 5,58 лв 6,70 лв
24/50 8,50 лв 10,20 лв
24/60 9,50 лв 11,40 лв

3
40096 Стъкла тегловни
d=34/h=30 20,00 лв 24,00 лв
d=50/h=30 21,00 лв 25,20 лв

1
d=30/h=50 15,00 лв 18,00 лв
d=35/h=50 15,00 лв 18,00 лв
d=30/h=30 21,00 лв 25,20 лв

0
d=50/h=50 21,00 лв 25,20 лв
d=60/h=40 22,00 лв 26,40 лв
d=80/h=30 25,00 лв 30,00 лв 40

2
40097 Стъкла часовникови

∅ 50 0,83 лв 1,00 лв
∅ 60 0,92 лв 1,10 лв
∅ 70 1,00 лв 1,20 лв
∅ 80 1,08 лв 1,30 лв
∅ 90 1,17 лв 1,40 лв
∅ 100 1,33 лв 1,60 лв
∅ 120 1,83 лв 2,20 лв
∅ 150 2,25 лв 2,70 лв

40098 Стъклени запушалки

10 3,70 лв 4,50 лв
14 4,17 лв 5,00 лв
19 4,58 лв 5,50 лв
29 5,00 лв 6,00 лв

40099 Стъклени пръчки - бъркалки

∅ 3/30 0,50 лв 0,60 лв


∅ 4/30 0,75 лв 0,90 лв
∅ 5/25 0,75 лв 0,90 лв
∅ 5/30 0,83 лв 1,00 лв
∅ 6/30 1,00 лв 1,20 лв
∅ 10/30 1,50 лв 1,80 лв

Последна актуализация 15.02.2013 Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400100 Тапи гумени

d1/d2/h
20/14/31 0,50 лв 0,60 лв
24/18/29 0,667 лв 0,80 лв
28/21/31 0,833 лв 1,00 лв
34/26/39 1,50 лв 1,80 лв
42/32/45 2.00 лв 2.40 лв
50/40/50 3.50 лв 4,20 лв
60/48/55 5,25 лв 6,50 лв
68/55/61 7.24 лв 8,70 лв

400101 Тегловни дози

3
19/42 9,00 лв 10,80 лв

400102 Термометър биметален със сонда *

1
125 mm -10°+100° : 1 30,00 лв 36,00 лв
100 mm -0°+120° : 1 30,00 лв 36,00 лв

400103 Термометър контактен 0°/+50° *

0
60 mm 90,00 лв 108,00 лв
100 mm 90,00 лв 108,00 лв
160 mm 90,00 лв 108,00 лв 4141

2
200 mm 90,00 лв 108,00 лв

400104 Термометър контактен 0°/+100° *


60 mm 90,00 лв 108,00 лв
100 mm 90,00 лв 108,00 лв
160 mm 90,00 лв 108,00 лв
200 mm 90,00 лв 108,00 лв

400105 Термометър контактен 0°/+200° *

60 mm 90,00 лв 108,00 лв
100 mm 90,00 лв 108,00 лв
160 mm 90,00 лв 108,00 лв
200 mm 90,00 лв 108,00 лв

400106 Термометър контактен 0°/+300° *


60 mm 90,00 лв 108,00 лв
100 mm 90,00 лв 108,00 лв
160 mm 90,00 лв 108,00 лв
200 mm 90,00 лв 108,00 лв

400107 Термометър контактен 0°/+400°

60 mm 90,00 лв 108,00 лв
100 mm 90,00 лв 108,00 лв
160 mm 90,00 лв 108,00 лв
200 mm 90,00 лв 108,00 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400108 Термометър дигитален - дължина на сондата 125 mm

-50°/+300° : 1 22,50 лв 27,00 лв

400109 Термометър дигитален “MULTY”- дължина на сондата 500 mm

-50°/+200° : 1 60,00 лв 72,00 лв

400110 Термометър дигитален със сензор за външна и вътрешна


температура
-50°/+70° : 1 30,00 лв 36,00 лв

400111 Термометър лабораторен, живачен- прецизен


-30°/+40° : 0,2 30,00 лв 36,00 лв

3
0°/+100° : 0,1 48,00 лв 57,60 лв
0°/+100° : 0,2 25,00 лв 30,00 лв
0°/+200° : 0,2 48,00 лв 57,60 лв

1
-10°/+50° : 0,5 26,00 лв 31,20 лв
-10°/+100° : 0,5 30,00 лв 36,00 лв
-10°/+150° : 0,5 35,00 лв 42,00 лв

0
-10°/+200° : 0,5 43,33 лв 52,00 лв

400112 Термометър лабораторен, живачен


42

2
-35°/+50° : 1 16,25 лв 19,50 лв
-10°/+50° : 1 11,25 лв 13,50 лв
-10°/+100° : 1 11,25 лв 13,50 лв
-10°/+150° : 1 12,42 лв 14,90 лв
-10°/+200° : 1 14,50 лв 17,40 лв
-10°/+250° : 1 15,50 лв 18,60 лв
-10°/+300° : 1 18,50 лв 22,20 лв
-10°/+360° : 1 20,00 лв 24,00 лв
-10°/+420° : 1 24,00 лв 28,80 лв

400113 Термометър дестилационен, живачен с шлиф *


-10°/+50° 42,00 лв 50,40 лв
-10°/+150° 46,00 лв 55,20 лв
-10°/+250° 50,00 лв 60,00 лв
+50/°+100° 40,00 лв 48,00 лв
+100°/+200° 40,00 лв 48,00 лв

400114 Термометър лабораторен, спиртен с вътрешна скала

-35°/+50° : 0,5 16,25 лв 19,50 лв


-10°/+50° : 1 11,25 лв 13,50 лв
-10°/+100° : 1 15,00 лв 18,00 лв
-10°/+200° : 1 18,50 лв 22,20 лв
-10°/+150° : 1 12,00 лв 14,40 лв
-10°/+250° : 1 20,00 лв 24,00 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400115 Термометър лабораторен, спиртен с външна скала

-20°/+110° : 0,5 5,00 лв 6,00 лв


-20°/+50° : 0,5 5,00 лв 6,00 лв
-10°/+150° : 1 5,00 лв 6,00 лв
-10°/+200° : 2 5,00 лв 6,00 лв

400116 Термометър Щок-живачен -35°+50° *


60 mm 18,33 лв 22,00 лв
100 mm 19,17 лв 23,00 лв
160 mm 19,58 лв 23,50 лв

400117 Термометър Щок-живачен 0°+50° *

3
60 mm 18,33 лв 22,00 лв
100 mm 19,17 лв 23,00 лв
160 mm 19,58 лв 23,50 лв

1
400118 Термометър Щок-живачен 0°+100° *
60 mm 19,17 лв 23,00 лв

0
100 mm 19,58 лв 23,50 лв
160 mm 20,00 лв 24,00 лв
250 mm 23,33 лв 28,00 лв
43

2
400119 Термометър Щок-живачен 0°/+160° *
60 mm 20,00 лв 24,00 лв
100 mm 20,42 лв 24,50 лв
160 mm 20,83 лв 25,00 лв
250 mm 24,17 лв 29,00 лв

400120 Термометър Щок-живачен 0°/+200° *


60 mm 20,00 лв 24,00 лв
100 mm 20,42 лв 24,50 лв
160 mm 20,83 лв 25,00 лв
250 mm 24,17 лв 29,00 лв

400121 Термометър Щок-живачен 0°/+300° *

100 mm 20,00 лв 24,00 лв


160 mm 21,25 лв 25,50 лв
250 mm 27,50 лв 33,00 лв

400122 Термометър спиртен за аквариуми

0°/+50° 2,00 лв 2,40 лв

400123 Термометър минимален/максимален живачен

-35°/+50° 12,50 лв. 15,00 лв.

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400124 Тигли порцеланови
обем/ d/ h в mm
15 ml/32/41 2,50 лв. 3,00 лв.
25 ml/38/40 3,50 лв. 4,20 лв.
25 ml/45/25 3,50 лв. 4,20 лв.
35 ml/40/50 4,00 лв. 4,80 лв.
35 ml/50/40 4,00 лв. 4,80 лв.
40 ml/45/40 3,75 лв. 4,50 лв.
50 ml/55/38 4,50 лв. 5,40 лв.

400125 Тубус с кран (Вулфова банка)

2 000 ml 130,00лв 156,00 лв


5 000 ml 160,00 лв 192,00 лв

3
10000 ml 240,00 лв 288,00 лв
20000 ml 325,00 лв 390,00 лв

400126 Филтърна хартия на листове 80 гр/м2

1
25 листа 50х50 сm 5,50 лв 6,60 лв

0
50 листа 50х50 сm 10,00 лв 12,00 лв
12,5 кг 50х50 сm 100,00 лв 120,00 лв

400127 Филтърна хартия на кръгчета, синя лента (КА4 4 микр.)черна 44

2
лента (КА1 15 микр.) / бяла лента (КА2 8 микр.)

100 листа ∅ 70 5,17 лв 6,20 лв


100 листа ∅ 90 7,00 лв 8,40 лв
100 листа ∅ 110 8,33 лв 10,00 лв
100 листа ∅ 125 10,00 лв 12,00 лв

400128 Форщос

15,00 лв 18,00 лв

400129 Фуния Бюхнер-порцеланова

∅ 110 30,00 лв 36,00 лв

400130 Фуния Бюхнер-полипропиленова

∅ 70 9,00 лв 10,80 лв
∅ 110 12,50 лв 15,00 лв
400131 Фуния делителна крушовидна форма, градуирана с тефлонов
кран
100 ml 47,00 лв 56,40 лв
250 ml 50,00 лв 60,00 лв
500 ml 55,00 лв 66,00 лв
1 000 ml 85,00 лв 102,00 лв
2 000 ml 120,00 лв 144,00 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400132 Фуния делителна цилиндрична форма, неградуирана*

100 ml 35,00 лв 42,00 лв


250 ml 40,00 лв 48,00 лв
500 ml 46,00 лв 55,20 лв
1 000 ml 60,00 лв 72,00 лв

400133 Фуния с къса опашка, стъклена Чешка

∅ 35 3,33 лв 4,00 лв
∅ 45 4,17 лв 5,00 лв
∅ 55 5,00 лв 6,00 лв
∅ 75 5,67 лв 6,80 лв
∅ 100 7,00 лв 8,40 лв

3
∅ 120 13,50 лв 16,20 лв
∅ 150 16,00 лв 19,20 лв

1
100134 Фуния с къса опашка, стъклена Българска

∅ 40 2,00 лв 2,40 лв

0
∅ 50 2,00 лв 2,40 лв
∅ 60 2,25 лв 2,70 лв
∅ 70 2,50 лв 3,00 лв
45

2
∅ 80 3,00 лв 3,60 лв
∅ 90 3,25 лв 3,90 лв
∅ 100 3,25 лв 3,90 лв

400135 Фуния с къса опашка, полипропиленова


∅ 40 1,75 лв 2,10 лв
∅ 60 1,92 лв 2,30 лв
∅ 80 2,75 лв 3,30 лв
∅ 100 3,67 лв 4,40 лв
∅ 120 4,83 лв 5,80 лв
∅ 150 5,75 лв 6,90 лв

400136 Хаван порцеланов с пестик

∅ 80 11,50 лв 13,80 лв
∅ 100 12,00 лв 14,40 лв
∅ 125 16,67 лв 20,00 лв
∅ 150 19,00 лв 22,80 лв

400137 Хаван стъклен с пестик Чешки *

∅ 80 19,00 лв 22,80 лв
∅ 100 24,00 лв 28,80 лв
∅ 120 32,00 лв 38,40 лв
∅ 150 40,00 лв 48,00 лв
∅ 200 45,00 лв 54,00 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400138 Хладник прав с два шлифа тип Либих

40 сm 35,00 лв 42,00 лв

400139 Хладник спирален с два шлифа

40 сm 45,00 лв 54,00 лв

400140 Хладник топков с два шлифа тип Алин

40 сm 40,00 лв 48,00 лв

400141 Хладник тип Димрот

3
40 сm 58,33 лв 70,00 лв

400142 Цилиндър мерителен с шлиф и запушалка*

1
10 ml : 0,1 11,67 лв 14,00 лв
25 ml : 0,5 12,50 лв 15,00 лв

0
50 ml : 0,5 13,33 лв 16,00 лв
100 ml : 1 16,25 лв 19,50 лв
250 ml : 2 20,83 лв 25,00 лв
500 ml : 5 35,83 лв 43,00 лв 46

2
1000 ml : 10 48,33 лв 58,00 лв
2000 ml : 20 62,50 лв 75,00 лв

400143 Цилиндър мерителен със стъклена основа клас А


10 ml : 0,1 7,75 лв 9,30 лв
25 ml : 0,25 8,00 лв 9,60 лв
50 ml : 0,5 9,00 лв 10,80 лв
100 ml : 0,5 10,00 лв 12,00 лв
250 ml : 1 14,00 лв 16,80 лв
500 ml : 2,5 18,50 лв 22,20 лв
1000 ml : 5 29,00 лв 34,80 лв
2000 ml : 10 50,00 лв 60,00 лв

400144 Цилиндър мерителен полипропиленов

50 ml 4,00 лв 4,80 лв
100 ml 4,50 лв 5,40 лв
250 ml 6,50 лв 7,80 лв
500 ml 8,50 лв 10,20 лв
1000 ml 13,00 лв 15,60 лв
2000 ml 36,00 лв 43,20 лв

400145 Часовник-сигнален (таймер)

механичен 12,00 лв 14,40 лв


дигитален 12,00 лв 14,40 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400146 Чаша Бехер висока форма

25 ml 2,25 лв 2,70 лв
50 ml 2,25 лв 2,70 лв
100 ml 2,25 лв 2,70 лв
150 ml 2,42 лв 2,90 лв
250 ml 2,50 лв 3,00 лв
400 ml 2,83 лв 3,40 лв
600 ml 3,50 лв 4,20 лв
800 ml 4,58 лв 5,50 лв
1000 ml 5,75 лв 6,90 лв

400147 Чаша Бехер ниска форма

3
25 ml 1,67 лв 2,00 лв
50 ml 1,75 лв 2,10 лв
100 ml 1,75 лв 2,10 лв

1
150 ml 1,83 лв 2,20 лв
250 ml 2,00 лв 2,40 лв
400 ml 2,42 лв 2,90 лв

0
600 ml 3,00 лв 3,60 лв
800 ml 4,17 лв 5,00 лв
1000 ml 5,00 лв 6,00 лв
2000 ml 9,00 лв 10,80 лв
47

2
3000 ml 27,50 лв 33,00 лв
5000 ml 40,00 лв 48,00 лв

400148 Чаша Бехер ниска форма с дръжка

250 ml 5,25 лв 6,30 лв


400 ml 6,00 лв 7,20 лв
600 ml 6,50 лв 7,80 лв
1000 ml 8,75 лв 10,50 лв

400149 Чаши Бехер от РР, синя градуировка термоустойчива до 125°С

50 ml 1,75 лв 2,10 лв
100 ml 1,92 лв 2,30 лв
150 ml 2,50 лв 3,00 лв
250 ml 2,83 лв 3,40 лв
400 ml 3,75 лв 4,50 лв
600 ml 4,00 лв 4,80 лв
800 ml 5,50 лв 6,60 лв
1000 ml 6,00 лв 7,20 лв
2000 ml 10,50 лв 12,60 лв
3000 ml 18,25 лв 21,90 лв
5000 ml 23,25 лв 27,90 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
400150 Чаши Бехер от РР, релефна градуировка термоустойчива до 121°С

50 ml 1,50 лв 1,80 лв
100 ml 1,58 лв 1,90 лв
250 ml 2,00 лв 2,40 лв
500 ml 3,50 лв 4,20 лв
1000 ml 4,50 лв 5,40 лв
2000 ml 7,50 лв 9,00 лв

400151 Четка за епруветки с гъбичка - немски

∅11 2,00 лв 2,40 лв


∅23 2,58 лв 3,10 лв
∅ 30 2,83 лв 3,40 лв

3
400152 Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка-прозрачно

1
50 ml 3,58 лв 4,30 лв
100 ml 4,00 лв 4,80 лв
250 ml 4,50 лв 5,40 лв

0
500 ml 5,42 лв 6,50 лв
1000 ml 7,00 лв 8,40 лв
2000 ml 15,00 лв 18.00 лв
48

2
400153 Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка-тъмно

50 ml 3,75 лв 4.50 лв
100 ml 4,17 лв 5,00 лв
250 ml 4,75 лв 5,70 лв
500 ml 6,50 лв 7,80 лв
1000 ml 8,50 лв 10,20 лв
2000 ml 18,00 лв 21,60 лв

400154 Шише реактивно с винтова капачка - бели и тъмни

30 ml 0,83 лв 1,00 лв
50 ml 0,92 лв 1,10 лв
100 ml 1,33 лв 1,60 лв
250 ml 1,75 лв 2,10 лв

400155 Шлифове

10 mm 5,00 лв 6,00 лв
12 mm 5,00 лв 6,00 лв
14 mm 5,50 лв 6,60 лв
19 mm 5,83 лв 7,00 лв
24 mm 6,25 лв 7,50 лв
29 mm 6,25 лв 7,50 лв
45 mm 11,00 лв 13,20 лв

Последна актуализация 15.02.2013


ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ
100156 Щипки

за тигли 200 mm 12,00 лв 14,40 лв


220 mm 13,00 лв 15,60 лв
300 mm 14,50 лв 17,40 лв

за епруветки 2,00 лв 2,40 лв

13
0
49

2
Последна актуализация 15.02.2013
СПРАВОЧНИK R/S ФРАЗИ
R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата.
Стандартни фрази относно риска R44 Риск от експлозия при нагряване в затворено
пространство.
R45 Може да причини рак.
R1 Експлозивен в сухо състояние. R46 Може да причини наследствено генетично
R2 Риск от взрив при удар, триене, огън или други увреждане.
източници на запалване. R48 Опасност от сериозно увреждане на здравето при
R3 Повишен риск от взрив при удар, триене, огън или продължителна експозиция
други източници на запалване. R49 Може да причини рак при вдишване.
R4 Образува силно чувствителни експлозивни метални R50 Силно токсичен за водни организми.
съединения
R51 Токсичен за водни организми.
R5 Нагряването може да предизвика експлозия.
R52 Вреден за водни организми.
R6 Експлозивен със или без присъствие на въздух.
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни
R7 Може да предизвика пожар. ефекти във водна среда.
R8 Пожароопасен при контакт с горими материали. R54 Токсичен за флората.
R9 Експлозивен при смесване с горими материали. R55 Токсичен за фауната.
R10 Запалим. R56 Токсичен за почвените организми.
R11 Силно запалим. R57 Токсичен за пчелите.
R12 Изключително запалим. R58 Може да причини дълготрайни неблагоприятни
R14 Реагира бурно с вода. ефекти върху околната среда.
R15 При контакт с вода се отделят изключително R59 Опасен за озоновия слой.
запалими газове. R60 Може да увреди възпроизводителната функция
R16 Експлозивен при смесване с оксидиращи вещества. R61 Може да увреди плода при бременност.
R17 Самозапалва се в присъствие на въздух. R62 Възможен риск за увреждане на 50
R18 При употреба може да образува запалима или възпроизводителната функция
експлозивнa смес с въздуха R63 Възможен риск от увреждане на плода при
R19 Може да образува експлозивни пероксиди. бременност.
R20 Вреден при вдишване. R64 Може да причини увреждане на здравето на
R21 Вреден при контакт с кожата. кърмачета.
R22 Вреден при поглъщане. R65 Вреден: може да причини увреждане на белите
R23 Токсичен при вдишване. дробове при поглъщане.
R24 Токсичен при контакт с кожата. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика
сухота или напукване на кожата.
R25 Токсичен при поглъщане.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и
R26 Силно токсичен при вдишване. световъртеж.
R27 Силно токсичен при контакт с кожата. R68 Възможен риск от необратими ефекти.
R28 Силно токсичен при поглъщане.
R29 При контакт с вода се отделя токсичен газ.
R30 Силно запалим при употреба Комбинации на стандартните фрази на риска:
R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ
R32 При контакт с киселини се отделя силно токсичен
R14/15 Реагира бурно с вода и се отделят изключително
газ
запалими газове.
R33 Опасност от кумулативни ефекти.
R15/29 При контакт с вода се отделят токсични и
R34 Предизвиква изгаряния изключително запалими газове.
R35 Предизвиква тежки изгаряния R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
R36 Дразни очите R20/22 Вреден при вдишване и поглъщане.
R37 Дразни дихателните пътища R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата
R38 Дразни кожата и при поглъщане.
R39 Опасност от тежки необратими ефекти. R21/22 Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.
R40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие. R23/24 Токсичен при вдишване и при контакт с кожата.
R41 Риск от сериозно увреждане на очите. R23/25 Токсичен при вдишване и при поглъщане.
R42 Възможна е чувствителност при вдишване. R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с
СПРАВОЧНИK R/S ФРАЗИ
кожата и при поглъщане. R48/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на
R24/25 Токсичен при контакт с кожата и при поглъщане. здравето при продължителна експозиция при поглъщане
R26/27 Силно токсичен при вдишване и при контакт с R48/20/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на
кожата. здравето при продължителна експозиция чрез вдишване
и при контакт с кожата.
R26/28 Силно токсичен при вдишване и при поглъщане.
R48/20/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на
R26/27/28 Силно токсичен при вдишване, при контакт с
здравето при продължителна експозиция чрез вдишване
кожата и при поглъщане
и при поглъщане
R27/28 Силно токсичен при контакт с кожата и при
R48/21/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на
поглъщане.
здравето при продължителна експозиция при контакт с
R36/37 Дразни очите и дихателните пътища. кожата и при поглъщане
R36/38 Дразни очите и кожата. R48/20/21/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата. на здравето при продължителна експозиция чрез
R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата. вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R39/23 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти R48/23 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на
при вдишване. здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R39/24 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти R48/24 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на
при контакт с кожата. здравето при продължителна експозиция при контакт с
кожата.
R39/25 Токсичен: опасност от тежки необратими ефекти
при поглъщане. R48/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на
здравето при продължителна експозиция при поглъщане
R39/23/24 Токсичен: опасност от тежки необратими
ефекти при вдишване и при контакт с кожата. R48/23/24 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на
здравето при продължителна експозиция чрез вдишване
R39/23/25 Токсичен: опасност от тежки необратими
и при контакт с кожата.
ефекти при вдишване и при поглъщане.
R48/23/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на
R39/24/25 Токсичен: опасност от тежки необратими
ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.
здравето при продължителна експозиция чрез вдишване 51
и при поглъщане.
R39/23/24/25 Токсичен: опасност от тежки необратими
R48/24/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане на
ефекти при вдишване,при контакт с кожата и при
здравето при продължителна експозиция при контакт с
поглъщане.
кожата и при поглъщане
R39/26 Силно токсичен: опасност от тежки необратими
R48/23/24/25 Токсичен: опасност от сериозно увреждане
ефекти при вдишване.
на здравето при продължителна експозиция чрез
R39/27 Силно токсичен: опасност от тежки необратими вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане
ефекти при контакт с кожата.
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да
R39/28 Силно токсичен: опасност от тежки необратими причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във
ефекти при поглъщане. водната среда
R39/26/27 Силно токсичен: опасност от тежки R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини
необратими ефекти при вдишване и при контакт с дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
кожата.
R52/53 Вреден за водни организми, може да причини
R39/26/28 Силно токсичен: опасност от тежки дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.
R68/20 Вреден: възможен риск от необратими ефекти
R39/27/28 Силно токсичен: опасност от тежки при вдишване.
необратими ефекти при контакт с кожата и при
R68/21 Вреден: възможен риск от необратими ефекти
поглъщане.
при контакт с кожата.
R39/26/27/28 Силно токсичен: опасност от необратими
R68/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти
ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при
при поглъщане.
поглъщане.
R68/20/21 Вреден: възможен риск от необратими ефекти
R42/43 Възможна е чувствителност при вдишване и
при вдишване и при контакт с кожата.
контакт с кожата
R68/20/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти
R48/20 Вреден: опасност от сериозно увреждане на
при вдишване и при поглъщане.
здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R68/21/22 Вреден: възможен риск от необратими ефекти
R48/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на
при контакт с кожата и при поглъщане.
здравето при контакт с кожата при продължителна
експозиция R68/20/21/22 Вреден: възможен риск от необратими
ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при
поглъщане.
СПРАВОЧНИK R/S ФРАЗИ
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат
Стандартни съвети за безопасност обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S27 Незабавно да се съблече цялото замърсено
облекло.
S1 Да се съхранява под ключ. S28.1 След контакт с кожата, веднага да се измие
S2 Да се пази от достъп на деца. обилно с вода.
S3 Да се съхранява на хладно място. S28.2 След контакт с кожата, веднага да се измие
S4 Да се съхранява далече от жилищни помещения. обилно с вода и сапун.
S5.1 Да се съхранява във вода. S28.3 След контакт с кожата, веднага да се измие
обилно с вода и сапун и ако е възможно с
S5.2 Да се съхранява в петрол. полиетиленгликол 400.
S5.3 Да се съхранява в парафин. S28.4 След контакт с кожата, веднага да се измие
S6.1 Да се съхранява в азот. обилно с полиетиленгликол 300 и етанол (2:1), а след
S6.2 Да се съхранява в аргон. това обилно с вода и сапун.
S7 Съдът да се държи плътно затворен. S28.5 След контакт с кожата, веднага да се измие
S8 Съдът да се съхранява на сухо място. обилно с полиетиленгликол 400.
S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място. S28.6 След контакт с кожата, веднага да се измие
обилно с полиетиленгликол 400, след което да се
S12 Съдът да не се затваря херметично.
изплакне с вода.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора
S28.7 След контакт с кожата, веднага да се измие
и животни.
обилно с вода и кисел сапун.
S14.1 Да се съхранява далече от редуктори, съединения
S29 Да не се изпуска в канализацията.
на тежки метали, киселини и алкални вещества.
S30 Никога да не се добавя вода в този продукт.
S14.2 Да се съхранява далече от окислители, киселини
и съединения на тежки метали. S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично
електричество.
S14.3 Да се съхранява далече от желязо.
S35 Този материал и неговата опаковка да се третират
52
S14.4 Да се съхранява далече от вода и алкални
по безопасен начин.
вещества.
S36 Да се носи подходящо защитно облекло.
S14.5 Да се съхранява далече от киселини.
S37 Да се носят подходящи ръкавици.
S14.6 Да се съхранява далече от алкални вещества.
S38 При недостатъчна вентилация, да се използват
S14.7 Да се съхранява далече от метали.
подходящи средства за дихателна защита.
S14.8 Да се съхранява далече от окислители и
S39 Да се носят предпазни средства за очите/лицето.
киселини.
S40 За почистване на пода и всички предмети
S14.9 Да се съхранява далече от запалими органични
замърсени с този материал, да се използва .. (посочва
вещества.
се от производителя).
S14.10 Да се съхранява далече от киселини, редуктори
S40.1 За почистване на пода и всички предмети
и запалими материали.
замърсени с този материал, да се използва вода.
S14.11 Да се съхранява далече от запалими материали.
S41 В случай на пожар и/или експлозия да не се
S15 Да се съхранява далече от топлина. вдишва дима.
S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. S42 При опушване/пръскане да се използват
Да не се пуши в близост. подходящи средства за дихателна защита. (подходящата
S17 Да се съхранява далече от горими материали. дума се посочва от производителя).
S18 Съдът да се манипулира и отваря внимателно. S43 При пожар да се използва .. (да се посочи точният
S20 Да не се яде и пие по време на работа. тип на пожарогасителното устройство. Ако водата
увеличава риска, да се добави: “Никога да не се
S21 Да не се пуши по време на работа.
използва вода!”).
S22 Да не се вдишва праха.
S43.1 При пожар да се използва вода.
S23.1 Да не се вдишва газа.
S43.2 При пожар да се използва вода или прахов
S23.2 Да не се вдишва аерозола. пожарогасител.
S23.3 Да не се вдишват парите. S43.3 При пожар да се използва прахов пожарогасител.
S23.4 Да не се вдишва дима. Да не се използва вода.
S23.5 Да не се вдишват парите/аерозола. S43.4 При пожар да се използва въглероден диоксид.
S24 Да се избягва контакт с кожата. Да не се използва вода.
S25 Да се избягва контакт с очите. S43.6 При пожар да се използва пясък. Да не се
СПРАВОЧНИK R/S ФРАЗИ
използва вода.
S43.7 При пожар да се използва прах за гасене. Да не се
Комбинирани стандартни съвети за безопасност:
използва вода.
S43.8 При пожар да се използва пясък, въглероден
диоксид или прахов пожарогасител. Да не се използва
вода.
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на
S45 При злополука или неразположение да се потърси
деца.
незабавно медицинска помощ и когато е възможно да
се покаже етикета. S3/7 Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно
място
S46 При поглъщане да се потърси незабавно
медицинска помощ и да се покаже опаковката или S3/9/14.1 Да се съхранява на хладно и добре
етикетът. проветриво място, далече от редуктори, съединения на
тежки метали, киселини и алкални вещества.
S47 Да се съхранява при температура не по-висока от …
оС (посочва се oт производителя). S3/9/14.2 Да се съхранява на хладно и добре
проветриво място, далече от окислители, киселини и
S47.1 Да се съхранява при температура не по-висока от
съединения на тежки метали.
25оС.
S3/9/14.3 Да се съхранява на хладно и добре
S48 Да се съхранява овлажнен с .. (подходящия
проветриво място, далече от желязо.
материал се посочва от производителя).
S3/9/14.4 Да се съхранява на хладно и добре
S48 Да се съхранява овлажнен с вода.
проветриво място, далече от вода и алкални вещества.
S49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
S3/9/14.5 Да се съхранява на хладно и добре
S50 Да не се смесва с .. (посочва се от производителя). проветриво място, далече от киселини.
S50.1 Да не се смесва с киселини. S3/9/14.6 Да се съхранява на хладно и добре
S50.2 Да не се смесва с алкални вещества. проветриво място, далече от алкални вещества.
S50.3 Да не се смесва със силни киселини, силни S3/9/14.7 Да се съхранява на хладно и добре
основи, нежелезни метали или техните соли. проветриво място, далече от далече от метали. 53
S51 Да се използва само на проветриви места. S3/9/14.8 Да се съхранява на хладно и добре
S52 Не се препоръчва за употреба на големи площи в проветриво място, далече от окислители и киселини.
закрити помещения. S3/9/14.1/49 Да се съхранява само в оригиналната
S53 Да се избягва експозиция.- Получете специални опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
инструкции преди употреба. от редуктори, съединения на тежки метали, киселини и
алкални вещества.
S56 Този материал и опаковката му да се изхвърлят
само на места за събиране на опасни или специални S3/9/14.2/49 Да се съхранява само в оригиналната
отпадъци. опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
от окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне
замърсяване на околната среда. S3/9/14.3/49 Да се съхранява само в оригиналната
опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
S59 Обърнете се към производителя или доставчика за
от желязо.
информация относно възстановяването/рециклирането.
S3/9/14.4/49 Да се съхранява само в оригиналната
S60 Този материал и неговата опаковка да се третират
опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
като опасен отпадък.
от вода и алкални вещества.
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте
S3/9/14.5/49 Да се съхранява само в оригиналната
специалните инструкции/ информационния лист за
опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
безопасност.
от киселини.
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане:
S3/9/14.6/49 Да се съхранява само в оригиналната
незабавно да се потърси медицинска помощ и да се
опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
покаже тази опаковка или етикета.
от алкални вещества.
S63 В случай на злополука при вдишване пострадалият
S3/9/14.7/49 Да се съхранява само в оригиналната
да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой
опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
S64 При поглъщане устата да се изплакне с вода, но от далече от метали.
само ако пострадалия е в съзнание
S3/9/14.8/49 Да се съхранява само в оригиналната
опаковка на хладно и добре проветриво място, далече
от окислители и киселини.
S3/9/49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка
на хладно и добре проветриво място.
S3/14.1 Да се съхранява на хладно място, далече от
СПРАВОЧНИK R/S ФРАЗИ
редуктори, съединения на тежки метали, киселини и
алкални вещества.
S3/14.2 Да се съхранява на хладно място, далече от
окислители, киселини и съединения на тежки метали.
S3/14.3 Да се съхранява на хладно място, далече от
желязо.
S3/14.4 Да се съхранява на хладно място, далече от
вода и алкални вещества.
S3/14.5 Да се съхранява на хладно място, далече от
киселини.
S3/14.6 Да се съхранява на хладно място, далече от
алкални вещества.
S3/14.7 Да се съхранява на хладно място, далече от
далече от метали.
S3/14.8 Да се съхранява на хладно място, далече от
окислители и киселини.
S7/8 Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо
място.
S7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре
проветриво място.
S7/47 Съдът да се съхранява плътно затворен и при
температура непревишаваща .°С (посочва се от
производителя).
S7/47.1 Съдът да се съхранява плътно затворен и при
температура непревишаваща 25°С.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
54
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
S27/28 След контакт с кожата незабавно да се съблече
цялото замърсено облекло и незабавно да се измие
обилно с.. (посочва се от производителя).
S29/35 Да не се изпуска в канализацията; този материал
и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S29/56 Да не се изпуска в канализацията; този материал
и опаковката му да се изхвърлят само на места за
събиране на опасни или специални отпадъци.
S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и
ръкавици.
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло,
ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S36/39 Да се носи подходящо защитно облекло и
предпазни средства за очите/лицето.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни
средства за очите/лицето.
S47/49 Да се съхранява само в оригинална опаковка
при температура не по-висока от ..°С (посочва се от
производителя).