Вы находитесь на странице: 1из 2

PERFECT C°MFORT

���������
������������� v vseh letnih časih

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak. Podatki so predhodni (po Technical data EEDEN 11-725 07/11) in se nanašajo na meritve opravljene pred časom tiska marca 2012. Podrobni podatki na zhtevo.
������������� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� ����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� �� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
Ogrevanje
LOSSNAY

Ogrevanje
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
Sistem ������� ������� ������� ������� ������� �������
���������� ������ ���� �� ���������� ���������� ����������Količina Učinkovitost
���������� ���������� ����������
����������� ����������� Model �����������zraka izmenjave
����������� Raven����������� �����������
��������� ��������� ��������� 3 temperature
��������� hrupa���������
(dB) ���������
Klimatska naprava
• sistemi za prezračevanje z rekuperacijo toplote in vračanjem vlage v prostor m /h
��� ���������� ���������� ���������� (%)���������� ���������� ����������
����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
��������� ��������� ��������� 150 82,0
��������� 27,5 ���������
- 28 Zelo visoka���������
Klimatske naprave v Industrijski sistemi
���� ����� ������������������ �� 150 82,0 26,5 - 27 Visoka
������� LGH-15RX5-E �������������
110 84,0 22 - 23,5 Nizka
deljeni izvedbi - split sistem
���� ����� �� ���
�������������� ���������� ���� 70 ������ 85,5 18 Zelo nizka Hlajenje

Katalog
���������
������������� ���������� ���� 250������ 79,0 26 - 27 Zelo visoka
����������
����������������� ��� 250������ 79,0 25 - 26 Visoka
LGH-25RX5-E
LGH-15RX5-E do LGH-100RX5-E* ��������� VL 100U-E** �� 155 ��� 81,5 20 - 21,5 Nizka
����������������� ������ ���� ��� �� �� �� �� �� ��
105 83,5 18 - 19 Zelo nizka
��������������� ������ ���� ���
�� �� �� �� �� ��
����� 350 80,0 32 - 32 Zelo visoka
Za model LGH-100RX5

PERFECT C°MFORT
��������� ����������������������������������� ���� ���������������������� ����������������������
Vračanje vlage 4 kg/h pri napisanih 350 80,0 28,5 - 29,5 Visoka
��� pogojih ��������������������� � �� LGH-35RX5-E ��
210 85,0 21,5 - 23 Nizka

Ohlajen izhodni zrak


Izstopni ventilator
115
500
88,0
78,0
18
33 - 34
Zelo nizka
Zelo visoka
v vseh letnih časih
T: 4,6°C
Zunanji zrak
�����������
�������������� 500 78,0 30,5 - 32 Visoka

Hitrost ventilatorja
LGH-50RX5-E
T: 0°C 390 81,0 26,5 - 28 Nizka
RV: 50%
��������������
Vstopni ventilator
EKHBRD011ACV1
������������� EKHBRD014ACV1
������������� 180
EKHBRD016ACV1
������������� 86,0
EKHBRD011ACY1
������������� 19 Zelo nizka
EKHBRD014ACY1
������������� EKHBRD016ACY1
�������������
Ogrevanje
AV: 1,9 g/kg
������ ����� �������������
800 79,0 33,5 - 34,5 Zelo visoka
�������� �������������������������������
800 79,0 32 - 33 Visoka
���� ����� ������������������
�������
�� LGH-80RX5-E �����������
700 80,5 30 - 31 Nizka
Klimatska naprava
���� ����� �� ������ ������
355 87,5 22 Zelo nizka
�������� ������ ������ ���������� �� ������
��������� ������ ���������� �� 1000 80,0 36 - 37 Zelo visoka
���� 1000
�����
80,0 34 - 35 Visoka
Industrijski sistemi
������������� ������ ���������� ���� LGH-100RX5-E ������
���������� ������ ���������� ��
755 83,0 31 - 32,5 Nizka
�����
���� 415 87,0 21 - 22 Zelo nizka
����������������� ��� Zrak izèrpan iz prostora ������
1500 80,0 38 - 39 Zelo visoka
Hlajenje
��������� �� T: 20,0°C ���
��������������� ����
�����
Izmenjevalni paket
»Lossnay core« ���������������� �������
���

���
50%
RV:��������
AV:�������
7,3 g/kg
������
��������
�������
LGH-150RX

������
-E
5��������
1500
������� 1300
80,0
��������
�������
81,0
������ 2000 ������
80,0
36 - 37,5
�������� Visoka
33,5 -�������
35
39,5 -������
40
Nizka
��������
�������

Zelo visoka ������


Visokotemperaturni sistem s toplotno èrpalko
���������
�����
����
���������
Segret vhodni zrak
T: 16°C
RV: 46%
��
��
��
LGH-200RX5-E 2000
1580
��
80,0
83,0
37 - 38��
��
32,5 - 34
Visoka
Nizka – ogreje vodo do 80°C Gretje - Topla voda - Hlajenje
�������� �AV: 5,2 g/kg ������� 105 70,0 39 ������� Visoka

Daikin Altherma HT
T = temperatura, RV = relativna
���vlažnost, AV = absolutna vlažnost
��������������������� � ��
VL-100U-E ��
65 77,0 29,5 Nizka
* možnost integracije v sistem klimatizacije
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
** zelo enostavna montaža in ugodna cena

������� Sistem za visokotemperaturno ogrevanje prostorov in sanitarne


vode Daikin Altherma HT je prvi visokotemperaturni sistem s toplo-
Sistem RAZVLAŽEVANJA
�����������������������
Model MJ-E16 VX
tno èrpalko, ki lahko uèinkovito nadomesti tradicionalne ogrevalne
sisteme na fosilna goriva, brez zamenjave obstojeèih radiatorjev in
������������������������������������ ���������� ����������
Napajanje V 230 brez uporabe dodatnih elektriènih grelcev tudi pri najnižjih tempe-
������ ����� �������������
�������� Zmogljivost razvlaževanja
����������������������������������������������� l/dan 16 raturah.
���� ����� ������������������ ��
Volumen zbiralnika l 4
������������������ ������������������� �������������������
������������������ Raven hrupa min/max db(A) 37 / 41
Sistem v deljeni izvedbi je sestavljen iz notranje in zunanje enote.
• lahek in kompakten ���� ����� ������ �� �� �� Notranja enota sprejema toploto prek zunanje enote in jo dodatno
Poraba el. energije kW 0,275
• tiho delovanje, le 37 dBA
��������� �������� � poveèa, kar omogoèa segrevanje vode do 80°C brez pomoèi elek-
• LCD prikazovalnik z indikacijo in nastavitvijo
������������� nivoja vlažnosti
�������������� Pretok zraka min - max
��������������������������� m3/min 2.5 - 2.7
triènega grelca. Tehnologija s kaskadnima kompresorjema, ki sta
• avtomatsko razvlaževanje in funkcija proti plesni
�������������� �� Temp. območje
���� delovanja °C +1 ~ +35
• avtomatsko notranje sušenje ������������������������ � ��� vgrajena v zunanji in notranji enoti je edinstven Daikinov pristop k
Mere mm 570x384x187
• tajmer vklopa in izklopa��������� ������������ � ��� ��� toplotnim èrpalkam, ki zagotavlja optimalno udobje celo pri najnižjih
Teža kg 11,7
• motoriziran deflektor zraka �������� ���������������������������� zunanjih temperaturah.
�������������������������� �� ��
����������
����������������������������������������������������������
���������������������� ���������

Prodaja, montaža in servis:


Prodaja / namestitev:
Klimatske naprave za
Klima As, trgovina in storitve, d. o. o.
Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana
dom in pisarne
ELTEH PUNGERL D.O.O. Gretje - Topla voda - Hlajenje

M in S serija
Telefon: 01 5008114
Tel.:Faks:
041 526
01 944
5008115
Gsm: 030 605160, 030 606160
Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 NOVA GORICA
Distributer: E-naslov: info@klima-as.com
Web: http://www.klima-as.com
Informacije o dobavi:
tel.: 05 3384999, fax.: 05 3384990, e-pošta: vitanest@vitanest.si in sistemi prezraèevanja
z rekuperacijo toplote
Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/338 49 99, www.vitanest.si
OKO TEMPERATURNA UPORABA  OSNOVE
OKO Visokotemperaturno
TEMPERATURNA UPORABA ogrevanje in priprava tople
 OSNOVE
sanitarne
PLOTNA vode s toplotno èrpalko
ČRPALKA ZRAKVODA
ANJA Daikin Altherma HT
Solarni kolektor
ENOTA:
PLOTNA ČRPALKA ZRAKVODA
OVITA IZRABA ENERGIJE IZ ZRAKA
enota
ANJAizloča
ENOTA:toploto iz zunanjega okoliškega zraka.
se nato prenese
OVITA IZRABA v notranjo IZ
ZUNANJAENERGIJE
ENOTA
enoto
ZRAKA prek hladilne
e. Zunanja enota izloèa toploto iz zunanjega oko-
enota izloča
liškegatoploto iz zunanjega
zraka. Toplota okoliškega
se nato prenese zraka.
v notra-
njo enoto prek hladilne napeljave.
se nato prenese v notranjo enoto prek hladilne
RANJA ENOTA:
e.
STEMA DAIKIN ALTHERMA
enota NOTRANJA
RANJA sprejema toploto iz zunanje enote in
ENOTA: ENOTA
Notranja
poveča DAIKIN enota je srce sistema
njeno temperaturo Daikin
do 80° C. Alther-
To nato
STEMA ALTHERMA
ma HT sprejema toploto iz zunanje enote in jo
a ogrevanje
dodatnoprek radiatorjev in uporabo tople
poveèa.
enota sprejema toploto
iši. Edinstveni pristop podjetja iz Daikin
zunanjek toplotnim
enote in Notranja enota in hišni
poveča Vsenjeno temperaturo
že znane in preizkušene do 80° C.
prednosti To nato
siste- rezervoar za toplo vodo
s kaskadnim kompresorjem (eden v zunanji
ma Daikin Altherma™ so nadgrajene z dvoj-
enoti/
aotranji
ogrevanje
enoti) prek
pomeniradiatorjev
optimalno in udobje
uporabocelo tople
nim zaporedno vezanim inverterskim kom- pri GRETJE IN TOPLA VODA
iši. Edinstveni
temperaturah, pristop
presorskim podjetja
ne sistemom,
da bi pri tem Daikin
ki omogoèa k toplotnim
uèinkovito
potrebovali dodatni S SONÈNO ENERGIJO
delovanje
sgrelnik.
kaskadnim tudi pri izjemno(eden
kompresorjem nizkihvzunanjih
zunanjitem-
enoti/ Visokotemperaturni sistem Daikin
peraturah (meja delovanja je -25°C) in pripravo Altherma HT lahko opcijsko upo-
otranji vode
enoti) pomeni optimalno udobje celo
do 80°C. V primerjavi s klasiènimi toplo-
pri
rablja sonèno energijo za proizvod-
temperaturah, ne da bi ohranja
tnimi èrpalkami pri tem pri
potrebovali dodatni
nizkih zunanjih njo tople vode.
grelnik.temperaturah tudi bistveno veèjo moè, zato Èe solarna energija ni takoj po-
ni zahtevana uporaba dodatnega elektriènega trebna, lahko namenski rezervoar
grelca. VISOKO TEMPERATURNA UPORABA  TEHNIKA za toplo vodo (EKHWP) shranjuje
velike kolièine segrete vode tudi za
Na notranjo vodno enoto z dodatnim inver- cel dan in jo kasneje porabi za toplo
tersko krmiljenim kompresorjem in dvema vodo ali gretje.
izmenjevalnikoma lahko postavimo rezervoar 1  VISOKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA
za toplo sanitarno vodo in tako zmanjšamo
potreben prostor za vgradnjo. Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma uporablja 100% termodinamično energijo za pridobivanje temperature vode
do 80° C brez uporabe dodatnega grelca.

ŠNI REZERVOAR ZAsistema


TOPLO
HIŠNI REZERVOAR ZA TOPLO VODO
Visoka temperatura vode Daikin Alt- Visoka zmogljivost v 3 korakih:
herma HT je idealna za pripravo sanitarne 1. Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega okoliškega

O:
ŠNIZAREZERVOAR
NIZKO PORABO ENERGIJE
tople vode, ne da bi pri tem potrebovali do-
ZA TOPLO
datni elektrièni grelec. Hitro gretje tople vode
zraka. Toplota se nato prenese v notranjo enoto prek
hladilnega sredstva R-410A.

pomeni, da so potrebni manjši rezervoarji za 2. Notranja enota prejme toploto in še bolj poveča PREGLEDEN DALJINSKI UPRAVLJALNIK
temperaturo s hladilnim sredstvom R-134a.
vodo. Za družino s štirimi èlani je standardni Z udaljinskim upravljalnikom za Daikin Althermo HT lahko hitro, preprosto in priroèno prilagajate
mperatura vode sistema Daikin Altherma je idealna
O: ZA NIZKO PORABO ENERGIJE
rezervoar (EKHTS200AC) najboljša rešitev. Èe
toplo vodo, ne da biveè
pa potrebujete pritople
temvode,
potrebovali
so na voljododatni
tudi
3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega sredstva
R-134a na vodno napeljavo. Zaradi enkratnega
idealno temperaturo. To omogoèa natanènejše merjenje in lahko regulira vašo raven udobja še
bolj optimalno in energetsko uèinkovito.
kaskadnega pristopa h kompresorju je mogoče doseči
veèji rezervoarji.
grelec. Hitro gretje tople vode pomeni, da so temperature vode do 80° C brez dodatnega gretja.
mperatura
manjši grelcivodeza sistema
vodo. ZaDaikin Altherma
družino je idealna
s štirimi člani je
toplo vodo, ne da bi pri tem potrebovali
ni rezervoar najboljša rešitev. Če pa potrebujete več dodatni
de,grelec. Hitrotudi
so na voljo gretje
večjitople vode pomeni, da so
rezervoarji..
manjši grelci za vodo. Za družino s štirimi člani je
Visoka zmogljivost v 3 korakih: Dva invertersko krmiljena kompresorja
ni rezervoar najboljša rešitev. Če pa potrebujete več
de, so1.naZunanja enota
voljo tudi izloèa
večji toploto iz zunanjega
rezervoarji..
okoliškega zraka. toplota se nato prenese Korak 1 Korak 2 Korak 3
v notranjo enoto prek hladilnega sredstva
R-410a.

2. Notranja enota prejme toploto in še bolj


poveèa temperaturo s hladilnim sredstvom
R-134a.

3. Toplota se prenese iz napeljave hladilnega


sredstva R-134a na vodno napeljavo. Zaradi
enkratne kaskadne vezave kompresorjev je
mogoèe doseèi temperaturo vode do 80° C
brez dodatnega elektiènega grelca.

-20°C Zunaj Znotraj


80°C

Вам также может понравиться