Вы находитесь на странице: 1из 7

Линк за контакт -

курс поток група спец. код вид дисциплина зан преподавател зала студ ден от до седмица
онлайн обучение
https://meet1.uni-ruse.bg/b/3ug-cyr-74g
1 0222 26А КСТ 0896 з Полупр.елементи лу доц.д-р О.Динолов 10.222 13 понед 10 12 всяка
https://bbb.uni-ruse.bg/b/ven-fkt-pjy
https://meet1.uni-ruse.bg/b/3ug-cyr-74g
1 0222 27А КСТ 0896 з Полупр.елементи лу доц.д-р О.Динолов 10.222 10 вторн 08 10 всяка
https://bbb.uni-ruse.bg/b/ven-fkt-pjy
https://meet1.uni-ruse.bg/b/3ug-cyr-74g
1 0222 25,26,27 КСТ 0896 з Полупр.елементи л доц.д-р О.Динолов 1.А1 82 вторн 10 12 всяка
https://bbb.uni-ruse.bg/b/ven-fkt-pjy
https://meet1.uni-ruse.bg/b/3ug-cyr-74g
1 0222 25А КСТ 0896 з Полупр.елементи лу доц.д-р О.Динолов 10.222 13 сряда 12 14 всяка
https://bbb.uni-ruse.bg/b/ven-fkt-pjy
https://meet1.uni-ruse.bg/b/3ug-cyr-74g
1 0222 26Б КСТ 0896 з Полупр.елементи лу доц.д-р О.Динолов 10.222 13 сряда 14 16 всяка
https://bbb.uni-ruse.bg/b/ven-fkt-pjy
https://meet1.uni-ruse.bg/b/3ug-cyr-74g
1 0222 25Б КСТ 0896 з Полупр.елементи лу доц.д-р О.Динолов 10.222 13 четв 08 10 всяка
https://bbb.uni-ruse.bg/b/ven-fkt-pjy
1 0223 26 КСТ 0078 з Спец.консулт. су доц.д-р А.Иванова 6.301 26 понед 08 10 нечетна https://meet.uni-ruse.bg/b/2nj-6pa-kmv
1 0223 25 КСТ 0078 з Спец.консулт. су доц.д-р Г.Иванова 6.205 26 понед 10 12 четна https://meet.google.com/ywg-mhqa-sbd
1 0223 27 КСТ 0078 з Спец.консулт. су гл.ас.д-р Е.Ибрямова 6.301 10 четв 08 10 нечетна meet.google.com/mva-iobo-zrs
1 0222 25,26,27 КСТ 0895 з Теор.елтехника л доц.д-р Б.Евстатиев 1.417 82 вторн 14 17 всяка https://join.skype.com/dyTFKvWcV3nn
1 0222 27А КСТ 0895 з Теор.елтехника пу доц.д-р Б.Евстатиев 7.101 10 сряда 10 12 всяка https://join.skype.com/dyTFKvWcV3nn
1 0222 26А КСТ 0895 з Теор.елтехника пу доц.д-р Б.Евстатиев 7.101 13 сряда 14 16 всяка https://join.skype.com/dyTFKvWcV3nn
1 0222 26Б КСТ 0895 з Теор.елтехника пу доц.д-р Б.Евстатиев 7.101 13 сряда 16 18 всяка https://join.skype.com/dyTFKvWcV3nn
1 0222 25Б КСТ 0895 з Теор.елтехника пу доц.д-р Б.Евстатиев 7.101 13 четв 12 14 всяка https://join.skype.com/dyTFKvWcV3nn
1 0222 25А КСТ 0895 з Теор.елтехника пу доц.д-р Б.Евстатиев 7.101 13 четв 14 16 всяка https://join.skype.com/dyTFKvWcV3nn
1 0222 26Б КСТ 0897 з Ел.измервания пу гл.ас.д-р Ил.Цветков 7.Изм.2 13 понед 10 12 нечетна https://meet1.uni-ruse.bg/b/uzy-9xv-6q7
1 0222 27А КСТ 0897 з Ел.измервания пу гл.ас.д-р Ил.Цветков 7.Изм.2 10 понед 10 12 четна https://meet1.uni-ruse.bg/b/uzy-9xv-6q7
1 0222 25,26,27 КСТ 0897 з Ел.измервания л гл.ас.д-р Ил.Цветков 2Г.105 82 понед 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/uzy-9xv-6q7
1 0222 25Б КСТ 0897 з Ел.измервания пу гл.ас.д-р Ил.Цветков 7.Изм.2 13 сряда 10 12 нечетна https://meet1.uni-ruse.bg/b/uzy-9xv-6q7
1 0222 26А КСТ 0897 з Ел.измервания пу гл.ас.д-р Ил.Цветков 7.Изм.2 13 четв 12 14 четна https://meet1.uni-ruse.bg/b/uzy-9xv-6q7
1 0222 25А КСТ 0897 з Ел.измервания пу гл.ас.д-р Ил.Цветков 7.Изм.2 13 четв 12 14 нечетна https://meet1.uni-ruse.bg/b/uzy-9xv-6q7
1 0222 25,26,27 КСТ 0520 з ООП л доц.д-р М.Маринов 2Б.203 82 понед 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/jze-pap-qze
1 0222 25Б КСТ 0520 з ООП пу ас. Цв.Младенова 6.401 13 вторн 08 10 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/cx4-xkw-etq
1 0222 25А КСТ 0520 з ООП пу гл.ас.Юл.Златева 6.401 13 сряда 08 10 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/cy7-djn-yet
1 0222 27А КСТ 0520 з ООП пу гл.ас.Юл.Златева 6.306 10 сряда 16 18 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/cy7-djn-yet
1 0222 26А КСТ 0520 з ООП пу ас. Цв.Младенова 6.401 13 четв 10 12 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/cx4-xkw-etq
1 0222 26Б КСТ 0520 з ООП пу ас. Цв.Младенова 6.401 13 четв 16 18 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/cx4-xkw-etq
1 0222 25А КСТ 0899 з Английски ез.2 пу преп.Кр.Иванова 2Г.504 13 четв 10 12 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/roz-juc-h6y
1 0222 25Б КСТ 0899 з Английски ез.2 пу х.преп.Р.Божилова 2.102 13 четв 10 12 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/roz-juc-h6y
https://us04web.zoom.us/j/76904552927?pwd=N1VJVlN6c2xDbUt5RHplc
1 0222 26А КСТ 0899 з Английски ез.2 пу ст.преп.И.Петрова 1.307.1 13 четв 14 16 всяка
EJwcUNkZz09, Meeting ID: 769 0455 2927, Passcode: 7rV28z
1 0222 26Б КСТ 0899 з Английски ез.2 пу ст.преп.Е.Георгиева 1.407.1 13 четв 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/tnz-txz-zdk
1 0222 27А КСТ 0899 з Английски ез.2 пу ст.преп.Е.Георгиева 1.407.1 10 четв 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/tnz-txz-zdk
1 0222 25,26,27 КСТ 0894 з Висша мат.2 л доц.д-р Ив.Ангелова 1.317 82 вторн 12 14 всяка https://meet.uni-ruse.bg/b/jxz-ca4-a29
1 0222 26 КСТ 0894 з Висша мат.2 су доц.д-р Ив.Ангелова 2.207 26 сряда 12 14 всяка https://meet.uni-ruse.bg/b/jxz-ca4-a29
1 0222 25 КСТ 0894 з Висша мат.2 су доц.д-р Ив.Ангелова 2.206 26 сряда 14 16 всяка https://meet.uni-ruse.bg/b/jxz-ca4-a29
1 0222 27 КСТ 0894 з Висша мат.2 су доц.д-р Ив.Ангелова 1.417 10 четв 10 12 всяка https://meet.uni-ruse.bg/b/jxz-ca4-a29
1 0223 25 КСТ 0435 з ФВС су гл.ас.д-р Ил.Илчев ФС2в 26 понед 08 10 всяка https://e-learning.uni-ruse.bg/
1 0223 27 КСТ 0435 з ФВС су Доц.д-р Д. Обрешков ФС2в 10 сряда 08 10 всяка https://e-learning.uni-ruse.bg/
1 0223 26 КСТ 0435 з ФВС су ст.пр.д-р М. Григорова ФС1 26 четв 08 10 всяка https://e-learning.uni-ruse.bg/
2 0420 25,27 КСТ 3835 з ПД и КК л гл.ас.д-р Е.Иванова 2Б.206 33 понед 08 10 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/ele-hhy-3mj
2 0420 25Б КСТ 3835 з ПД и КК пу гл.ас.д-р Е.Иванова 1.215.1 11 понед 16 18 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/ele-hhy-3mj
2 0420 27А КСТ 3835 з ПД и КК пу гл.ас.д-р Е.Иванова 1.215.1 11 четв 08 10 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/ele-hhy-3mj
2 0420 25А КСТ 3835 з ПД и КК пу гл.ас.д-р Е.Иванова 1.215.1 11 четв 10 12 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/ele-hhy-3mj
https://meet1.uni-ruse.bg/b/r7u-v6f-36k

2 0420 25,27 КСТ 3837 з Цифр.схемотехн. л гл.ас.д-р Бороджиева 2Г.408 33 понед 12 14 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/adr-ra6-vnr

https://meet1.uni-ruse.bg/b/wp6-kpy-dey
https://meet1.uni-ruse.bg/b/r7u-v6f-36k
2 0420 25Б КСТ 3837 з Цифр.схемотехн. пу гл.ас.д-р Бороджиева 2Г.302 11 четв 08 10 четна
https://bbb.uni-ruse.bg/b/adr-ra6-vnr
https://meet1.uni-ruse.bg/b/r7u-v6f-36k
2 0420 27А КСТ 3837 з Цифр.схемотехн. пу гл.ас.д-р Бороджиева 2Г.302 11 четв 10 12 четна
https://bbb.uni-ruse.bg/b/adr-ra6-vnr
https://meet1.uni-ruse.bg/b/r7u-v6f-36k
2 0420 25А КСТ 3837 з Цифр.схемотехн. пу гл.ас.д-р Бороджиева 2Г.302 11 четв 12 14 четна
https://bbb.uni-ruse.bg/b/adr-ra6-vnr
2 0419 25,27 КСТ 0882 з ООП л доц.д-р М.Маринов 1.307 37 понед 14 16 нечетна https://meet1.uni-ruse.bg/b/jze-pap-qze
2 0419 27А КСТ 0882 з ООП пу доц.д-р М.Маринов 6.401 11 вторн 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/jze-pap-qze
2 0419 25Б КСТ 0882 з ООП пу доц.д-р М.Маринов 6.401 11 сряда 10 12 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/jze-pap-qze
2 0419 25А КСТ 0882 з ООП пу доц.д-р М.Маринов 6.401 11 сряда 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/jze-pap-qze
2 0420 25,27 КСТ 0883 з Организ.компют. л доц.д-р А.Иванова 1.317 33 вторн 10 12 всяка https://meet.uni-ruse.bg/b/2nj-6pa-kmv
2 0420 27А КСТ 0883 з Организ.компют. пу гл.ас.д-р Х.Авакян 6.205 11 вторн 16 18 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/32r-nuf-pdq
2 0420 25А КСТ 0883 з Организ.компют. пу гл.ас.д-р Х.Авакян 6.205 11 сряда 08 10 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/32r-nuf-pdq
2 0420 25Б КСТ 0883 з Организ.компют. пу гл.ас.д-р Х.Авакян 6.205 11 четв 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/32r-nuf-pdq
2 0420 25,27 КСТ 3833 з Бази от данни л доц.д-р Ир.Вълова 2.203 33 понед 10 12 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/26h-7ek-w7n
2 0420 27А КСТ 3833 з Бази от данни пу ас. Цветелина Младенова 6.207 11 сряда 08 10 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/c2x-puj-hy6
2 0420 25Б КСТ 3833 з Бази от данни пу ас. Цветелина Младенова 6.207 11 сряда 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/c2x-puj-hy6
2 0420 25А КСТ 3833 з Бази от данни пу доц.д-р Ир.Вълова 6.207 11 сряда 16 18 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/26h-7ek-w7n
2 0420 27А КСТ 3834 з Уеб дизайн пу гл.ас.Юл.Златева 6.306 11 понед 16 18 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/yxu-kvz-rgz
2 0420 25Б КСТ 3834 з Уеб дизайн пу маг. Славина Иванова 6.306 11 вторн 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/r7j-py7-9dw
2 0420 25,27 КСТ 3834 з Уеб дизайн л доц.д-р Г.Т.Георгиев 1.317 33 вторн 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/yxu-kvz-rgz
2 0420 25А КСТ 3834 з Уеб дизайн пу доц.д-р Г.Т.Георгиев 6.306 11 четв 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/yxu-kvz-rgz
2 0420 25 КСТ 0435 з ФВС су Доц.д-р Д. Обрешков ФС2в 22 вторн 08 10 всяка https://e-learning.uni-ruse.bg/
2 0420 27 КСТ 0435 з ФВС су ст.пр.д-р М. Григорова ФС2 11 четв 12 14 всяка https://e-learning.uni-ruse.bg/

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_MDM4NmRlM2ItZTRkYi00Y2FhLWE2MjgtNjY1Z
TY2NTAzOGQx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%25
22%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
3 0622 25 АКСТ 3871 з Комп.архитект. л доц.д-р М.Луканчевски 2Б.107 41 вторн 12 14 всяка 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7Ce2bea63a85864409
584608d8cb526bcb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%
7C637482902150515174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
LjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000
&sdata=TgSmVPm5Wr6JVuKCYKNX8uLxokwXQjOey%2B7giG6AFls%3D&re
served=0

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_MDM4NmRlM2ItZTRkYi00Y2FhLWE2MjgtNjY1Z
TY2NTAzOGQx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%25
22%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
3 0622 26 БКСТ 3871 з Комп.архитект. л доц.д-р М.Луканчевски 2Б.107 41 вторн 12 14 всяка 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7Ce2bea63a85864409
584608d8cb526bcb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%
7C637482902150515174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
LjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000
&sdata=TgSmVPm5Wr6JVuKCYKNX8uLxokwXQjOey%2B7giG6AFls%3D&re
served=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_ZjczNTA0NjQtMjNhYy00Y2ZmLTljY2EtZDMwMT
IxNGY0MDJh%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522
%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
3 0622 26А БКСТ 3871 з Комп.архитект. пу доц.д-р М.Луканчевски 6.209 13 сряда 09 13 четна 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7C051930c0e67c4b67c
4e908d8cb53847a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7
C637482906866403048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
AwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&s
data=LS4Ttp7w%2BRYITkILUvveGbUXMteOlZZwz%2FewphUPy6A%3D&re
served=0

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_MmRhNTY2ZmUtMzlmNS00ZTRkLWI2OWMtN
mNiZmUwODMwMmNi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%252
2Tid%2522%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
3 0622 26Б БКСТ 3871 з Комп.архитект. пу доц.д-р М.Луканчевски 6.209 13 сряда 14 18 четна 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7C1b0ac1eb719e4f568
7bd08d8cb52d0d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%
7C637482903830779010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
LjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000
&sdata=3h5K%2FhlRibUGWjFY%2FaFh9Tjf9bv7aH6pdjdLmxvDrnw%3D&r
eserved=0

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_Y2RiMzVmNTAtZGY5Ny00NWMwLTk1ZTMtMzI
xY2NjNjIzZDQ2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%25
22%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
3 0622 25А АКСТ 3871 з Комп.архитект. пу доц.д-р М.Луканчевски 6.209 15 четв 12 16 нечетна 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7C10f2ce364ec247ea4
b3708d8cb52053a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7
C637482900415138194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
AwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&s
data=c0yJxtWSXM9DhdyesyPqmHE184wrvat%2BhXUaJk8eCq8%3D&rese
rved=0
3 0622 26Б БКСТ 3872 з Диск.стр. мод. пу доц.д-р Ир.Вълова 6.207 13 понед 08 10 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/f77-d29-wzc
3 0622 25 АКСТ 3872 з Диск.стр. мод. л доц.д-р Ир.Вълова 2Б.206 41 вторн 10 12 четна https://meet1.uni-ruse.bg/b/f77-d29-wzc
3 0622 26 БКСТ 3872 з Диск.стр. мод. л доц.д-р Ир.Вълова 2Б.206 41 вторн 10 12 четна https://meet1.uni-ruse.bg/b/f77-d29-wzc
https://meet1.uni-ruse.bg/b/pcf-dgr-xm3 или резервен https://bbb.uni-
3 0622 25А АКСТ 3872 з Диск.стр. мод. пу гл.ас.д-р А.Бороджиева 6.206 15 сряда 12 14 всяка
ruse.bg/b/adr-wkq-umq
3 0622 26А БКСТ 3872 з Диск.стр. мод. пу доц.д-р Ир.Вълова 6.206 13 сряда 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/f77-d29-wzc
3 0622 25 АКСТ 3873 з Крипт.защ.данни л гл.ас.д-р Големанова 2.203 41 понед 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/qur-rz4-nrg
3 0622 26 БКСТ 3873 з Крипт.защ.данни л гл.ас.д-р Големанова 2.203 41 понед 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/qur-rz4-nrg
3 0622 26Б БКСТ 3873 з Крипт.защ.данни пу гл.ас.д-р Големанова 6.308 13 вторн 16 18 четна https://meet1.uni-ruse.bg/b/qur-rz4-nrg
3 0622 25А АКСТ 3873 з Крипт.защ.данни пу гл.ас.д-р Големанова 6.308 15 четв 12 14 четна https://meet1.uni-ruse.bg/b/qur-rz4-nrg
3 0622 26А БКСТ 3873 з Крипт.защ.данни пу гл.ас.д-р Големанова 6.308 13 четв 14 16 четна https://meet1.uni-ruse.bg/b/qur-rz4-nrg
3 0622 25 АКСТ 3874 з Програмни езици л доц.д-р Г.Т.Георгиев 1.317 41 понед 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/yxu-kvz-rgz
3 0622 26 БКСТ 3874 з Програмни езици л доц.д-р Г.Т.Георгиев 1.317 41 понед 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/yxu-kvz-rgz
3 0622 26А БКСТ 3874 з Програмни езици пу гл.ас.Юл.Златева 6.306 13 вторн 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/j2z-9rr-y36
3 0622 25А АКСТ 3874 з Програмни езици пу доц.д-р Г.Т.Георгиев 6.306 15 сряда 10 12 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/yxu-kvz-rgz
3 0622 26Б БКСТ 3874 з Програмни езици пу гл.ас.Юл.Златева 6.306 13 четв 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/j2z-9rr-y36
3 0622 25 АКСТ 3875 з Надежд.диаг.КС л доц.д-р Г.Иванова 2Г.105 41 вторн 10 12 нечетна https://meet.google.com/kfo-dukc-qyj
3 0622 26 БКСТ 3875 з Надежд.диаг.КС л доц.д-р Г.Иванова 2Г.105 41 вторн 10 12 нечетна https://meet.google.com/kfo-dukc-qyj
3 0622 26Б БКСТ 3875 з Надежд.диаг.КС пу инж. Павел Златаров 7.106 13 сряда 08 12 нечетна https://meet.google.com/bcf-xjte-qmq
3 0622 25А АКСТ 3875 з Надежд.диаг.КС пу гл.ас.д-р Е.Ибрямова 7.106 15 четв 08 12 четна meet.google.com/iyg-weow-oni
3 0622 26А БКСТ 3875 з Надежд.диаг.КС пу инж. Павел Златаров 7.106 13 четв 08 12 нечетна https://meet.google.com/sjn-gsrw-icn
3 0623 25А АКСТ 3876 з Проектир.КС пу гл.ас.д-р Л.Йорданов 6.203 15 понед 10 12 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/y6f-kxy-uvv
3 0623 25 АКСТ 3876 з Проектир.КС л гл.ас.д-р Л.Йорданов 6.301 15 вторн 08 10 нечетна https://bbb.uni-ruse.bg/b/y6f-kxy-uvv
3 0624 26 БКСТ 3877 з Изкуст.интелект л доц.д-р Св.Стефанова 2Б.107 26 понед 10 12 нечетна http://bbb.uni-ruse.bg/b/sve-qah-u9d
3 0624 26Б БКСТ 3877 з Изкуст.интелект пу гл.ас.д-р Големанова 6.306 13 четв 10 12 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/qur-rz4-nrg
3 0624 26А БКСТ 3877 з Изкуст.интелект пу гл.ас.д-р Големанова 6.308 13 четв 16 18 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/qur-rz4-nrg
4 0824 25 АКСТ 3848 з Локални мрежи л проф.дн Г.Кръстев 2Б.107 52 понед 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mku-zm6-cwu
4 0824 26 БКСТ 3848 з Локални мрежи л проф.дн Г.Кръстев 2Б.107 52 понед 12 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mku-zm6-cwu
4 0824 26Б БКСТ 3848 з Локални мрежи пу гл.ас.д-р О.Томов 6.308 10 сряда 08 11 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/h3m-wnj-jyj
4 0824 25А АКСТ 3848 з Локални мрежи пу гл.ас.д-р О.Томов 6.308 10 сряда 11 14 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/h3m-wnj-jyj
4 0824 25Б АКСТ 3848 з Локални мрежи пу гл.ас.д-р О.Томов 6.308 10 сряда 14 17 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/h3m-wnj-jyj
4 0824 26А БКСТ 3848 з Локални мрежи пу гл.ас.д-р О.Томов 6.308 10 четв 09 12 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/h3m-wnj-jyj
4 0824 27А БКСТ 3848 з Локални мрежи пу гл.ас.д-р О.Томов 6.206 12 четв 15 18 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/h3m-wnj-jyj
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_NDMxZjBmNjUtOTc5ZS00OWQxLWIwYWEtZTRl
Njk1M2VmN2Vh%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%
2522%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
4 0826 25 АКСТ 3849 з Парал.комп.с-ми л доц.д-р М.Луканчевски 6.301 20 понед 10 12 всяка 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7Ca204cd360aac4b45
18ad08d8cb56439a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%
7C637482918642029809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
LjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000
&sdata=GDR9%2F%2FKOeUDu1wEzyAN%2BTQ2uE2w4OHe2H1EN3zaHd7
c%3D&reserved=0

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_NzM5ZmQ3ZGQtODQ3NS00YjQxLTk5MTUtNm
UyZDIzMjUxOTQx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%
2522%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
4 0826 25Б АКСТ 3849 з Парал.комп.с-ми пу доц.д-р М.Луканчевски 6.209 10 вторн 09 12 всяка 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7C4cb5d32ad3b64464
816e08d8cb567e20%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%
7C637482919635745689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
LjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000
&sdata=JFcCyxTPaBjAwZFFoHD6tVegjdCKXjeF9Do96dF8f%2Bk%3D&reser
ved=0

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_YTU3ZmNlNDUtODE2NS00Njc4LTg4ODUtMmZj
NDdkZTFmYWZh%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%
2522%253a%2522e9db60a5-3082-42ca-b256-
97e51d356bb0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e366272a-e4fc-
4 0826 25А АКСТ 3849 з Парал.комп.с-ми пу доц.д-р М.Луканчевски 6.209 10 четв 09 12 всяка 49de-bcdc-
dac072d7bd1e%2522%257d&data=04%7C01%7C%7C9a72c7a46d6b468b
3ddd08d8cb56a8fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%
7C637482920349914341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
LjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000
&sdata=8j6DIh2WD4fbJZsRGBYIPUiJjqEX9U7NDAvdGfc0%2Fuw%3D&rese
rved=0
4 0826 25 АКСТ 3850 з С-ми за работа л гл.ас.д-рН.Костадинов 6.301 20 вторн 15 17 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/x37-zna-fwr
4 0826 25А АКСТ 3850 з С-ми за работа пу гл.ас.д-рН.Костадинов 6.208 10 сряда 08 11 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/x37-zna-fwr
4 0826 25Б АКСТ 3850 з С-ми за работа пу гл.ас.д-рН.Костадинов 6.208 10 сряда 11 14 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/x37-zna-fwr
https://meet1.uni-ruse.bg/b/mdk-6wd-973
4 0825 26Б БКСТ 3851 з Информац.систем пу доц.д-р М.Маринов 6.401 10 понед 09 12 всяка
https://meet1.uni-ruse.bg/b/tuj-xhx-juw
4 0825 26,27 БКСТ 3851 з Информац.систем л доц.д-р М.Маринов 1.407 32 вторн 10 12 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mdk-6wd-973
https://meet1.uni-ruse.bg/b/mdk-6wd-973
4 0825 27А БКСТ 3851 з Информац.систем пу доц.д-р М.Маринов 6.401 12 вторн 16 19 всяка
https://meet1.uni-ruse.bg/b/tuj-xhx-juw
https://meet1.uni-ruse.bg/b/mdk-6wd-973
4 0825 26А БКСТ 3851 з Информац.систем пу доц.д-р М.Маринов 6.401 10 сряда 16 19 всяка
https://meet1.uni-ruse.bg/b/tuj-xhx-juw
4 0825 26А БКСТ 3852 з Комп.граф.с-ми пу гл.ас.д-р Е.Ибрямова 6.208 10 понед 09 12 всяка meet.google.com/mva-iobo-zrs
4 0825 26Б БКСТ 3852 з Комп.граф.с-ми пу гл.ас.д-р Е.Ибрямова 6.301 10 сряда 11 14 всяка meet.google.com/mva-iobo-zrs
https://bbb.uni-
4 0825 26,27 БКСТ 3852 з Комп.граф.с-ми л доц.д-р Св.Стефанова 6.301 32 сряда 14 16 всяка
ruse.bg/html5client/join?sessionToken=olwtbubzjojontoo
4 0825 27А БКСТ 3852 з Комп.граф.с-ми пу гл.ас.д-р Е.Ибрямова 7.106 12 четв 12 15 всяка meet.google.com/mva-iobo-zrs
4 0824 25 АКСТ 3853 иВ Комп. Зрение л гл.ас.д-р Й.Калмуков 6.301 52 понед 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcq-rgt-wv7
4 0824 26 БКСТ 3853 иВ Комп. Зрение л гл.ас.д-р Й.Калмуков 6.301 52 понед 14 16 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcq-rgt-wv7
4 0824 25А АКСТ 3853 иВ Комп. Зрение пу гл.ас.д-р Й.Калмуков 6.207 10 вторн 12 15 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcq-rgt-wv7
4 0824 25Б АКСТ 3853 иВ Комп. Зрение пу гл.ас.д-р Й.Калмуков 6.207 10 вторн 12 15 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcq-rgt-wv7
4 0824 26А БКСТ 3853 иВ Комп. Зрение пу гл.ас.д-р Й.Калмуков 6.207 10 вторн 12 15 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcq-rgt-wv7
4 0824 26Б БКСТ 3853 иВ Комп. Зрение пу гл.ас.д-р Й.Калмуков 6.207 10 вторн 12 15 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcq-rgt-wv7
4 0824 27А БКСТ 3853 иВ Комп. Зрение пу гл.ас.д-р Й.Калмуков 6.207 12 петък 12 15 всяка https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcq-rgt-wv7
4 0824 27А БКСТ 3854 иБ Комп.телесистем пу гл.ас.д-рН.Костадинов 6.208 12 всяка
4 0824 25 АКСТ 3854 иБ Комп.телесистем л гл.ас.д-рН.Костадинов 6.301 52 понед 16 18 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/arq-f3x-6pj
4 0824 26 БКСТ 3854 иБ Комп.телесистем л гл.ас.д-рН.Костадинов 6.301 52 понед 16 18 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/arq-f3x-6pj
4 0824 25Б АКСТ 3854 иБ Комп.телесистем пу гл.ас.д-рН.Костадинов 6.208 10 четв 12 15 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/arq-f3x-6pj
4 0824 26А БКСТ 3854 иБ Комп.телесистем пу гл.ас.д-рН.Костадинов 6.208 10 четв 12 15 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/arq-f3x-6pj
4 0824 26Б БКСТ 3854 иБ Комп.телесистем пу гл.ас.д-рН.Костадинов 6.208 10 четв 12 15 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/arq-f3x-6pj
4 0824 25А АКСТ 3854 иБ Комп.телесистем пу гл.ас.д-рН.Костадинов 6.208 10 четв 12 15 всяка https://bbb.uni-ruse.bg/b/arq-f3x-6pj

Вам также может понравиться