Вы находитесь на странице: 1из 9

Машинно-технологичен факултет

ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2021 г.

ПЪРВИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
9. група Химия 1.207 Висша мат.1 1.219
1 21.01.2021 2/1/2021
МИнж гл.ас.д-р В.Копчев 9:00 доц.д-р Ив.Ангелова 9:00
14. група Химия 1.207 Висша мат.1 1.219
2 21.01.2021 2/1/2021
МТ гл.ас.д-р В.Копчев 9:00 доц.д-р Ив.Ангелова 9:00
16. група Математика I 1.219 Химия 1.207 Материалознание 3.219
3 21.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
ИИ доц.д-р Юл.Чапарова 9:00 гл.ас.д-р В.Копчев 9:00 гл.ас.д-р М.Илиева 10:00
99. група Химия СМ 1.207 Висша мат.1 1.219
4 20.01.2021 2/1/2021
СИнж гл.ас.д-р В.Копчев 9:00 доц.д-р Ив.Ангелова 9:00

ВТОРИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
9. група Мех.флуиди 1.317 Механика матер. 1.417 Техн.материали 3.Аула3
1 19.01.2021 27.01.2021 2/9/2021
МИнж проф.д-р Г.Попов 9:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.д-р Р.Минев 10:00
14. група Мех.флуиди 1.317 Механика матер. 1.417 Техн.материали 3.Аула3
2 19.01.2021 27.01.2021 2/9/2021
МТ проф.д-р Г.Попов 9:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.д-р Р.Минев 10:00
99. група Хидравлика 9.3 Механика матер. 1.415.1 Геодезия 1.417
3 21.01.2021 28.01.2021 2/4/2021
СИнж проф.д-р Г.Попов 9:00 проф. И.Иванов 9:00 проф.дтн Г.Вълев 9:00

ТРЕТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
9. група Рязане мат-ли 1.203 Машинни ел.II 1.310.1 МИТ 1.309
1 21.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
МИнж доц.д-р Т.Тодоров 9:00 проф.д-р Ан.Добрева 10:00 проф.Бр.Сотиров 10:00
14. група МСМ 3.203 ИТ Маш 3.221 ЗСП 3.115 МИТ 1.309
2 20.01.2021 26.01.2021 01.02.2021 2/11/2021
МТ гл.ас.д-р М.Илиева 10:00 гл.ас.д-р Е.Янков 9:00 гл.ас.д-рНФердинандо 9:00 проф.Бр.Сотиров 10:00
16. група Рязане,инст.маш 1.203 Основи констр. 1.305 Електр и елизме 10.226 Индустр.автом. 11.208
3 21.01.2021 29.01.2021 04.02.2021 2/11/2021
ИИ доц.д-р Т.Тодоров 9:00 доц.д-р В.Добрев 10:00 гл.ас.д-р Ил.Цветков 9:00 доц.Ив.Пеева 9:00
63. група Рязане,инст.маш 1.203 Основи констр. 1.305 Електр и елизме 10.226 Индустр.автом. 11.208
4 21.01.2021 29.01.2021 04.02.2021 2/11/2021
МКМ доц.д-р Т.Тодоров 9:00 доц.д-р В.Добрев 10:00 гл.ас.д-р Ил.Цветков 9:00 доц.Ив.Пеева 9:00
99. група Техн.строит. 1.415.1 СИС 4.1 Стоманобетон 1.417 Земна мех. Фунд 1.415.1
5 18.01.2021 26.01.2021 04.02.2021 2/10/2021
СИнж проф. д-р Х. Бояджие 9:00 доц.д-р В.Бобилов 9:00 доц. В. Славчев 9:00 проф. д-р Б. Киров 9:00

ЧЕТВЪРТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
9. група Осн.техн.проект 11.220 Мет. Свързване 3.115 ЦУТО 11.220 АвтомДискрПр 11.208
1 18.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/10/2021
МИнж гл.ас.д-р Св.Колева 9:00 гл.ас.д-рНФердинандо 9:00 гл.ас.д-р Св.Колева 9:00 доц.Ив.Пеева 9:00
14. група Короз. Защ мат 3.203 АвтомПП 11.208 Техн.мет.пл.обр 3.105
2 20.01.2021 27.01.2021 2/3/2021
МТ гл.ас.д-р М.Илиева 10:00 доц.Ив.Пеева 9:00 доц.д-р Р.Радев 10:00
16. група Техн.маш. с ЦПУ 11.220 У МО Т 11.220 Индустр.ПС -II 11.208 ДКИС 11.220
3 19.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/11/2021
3 19.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/11/2021
ИИ доц.д-р Д.Димитров 9:00 гл.ас.д-р Св.Колева 9:00 доц.Ив.Пеева 9:00 гл.ас.д-р Св.Колева 9:00
63. група О У Производст. 1.413.1 Интегрир.СУК 1.309 СУ на качество 1.309 Закон.метролог. 1.309
4 18.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/12/2021
МКМ проф. дн В. Терзиев 9:00 гл.ас.д-р Мл.Петров 10:00 гл.ас.д-р Ц.Георгиев 9:00 гл.ас.д-р Мл.Петров 10:00
99. група ИСКМ 3.105 МКЕ 1.415.1 Пътн.строителст 1.415.1 Метални констр. 1.415.1
5 20.01.2021 26.01.2021 03.02.2021 2/9/2021
СИнж доц.д-р Д.Господинов 10:00 проф. И.Иванов 9:00 доц. Г. Годинячки 9:00 проф. И.Иванов 9:00

Аграрно-индустриален факултет

ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2021 г.

ПЪРВИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
1. група Химия 1.207 Висша мат.1 1.219
1 25.01.2021 2/2/2021
ЗТТ гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00 доц.д-р Ив.Ангелова 9:00
3. група Н и А химия 1.214 Биоматематика 1.317 ОИЗ 8.309 Физ. на почвата 1.219
2 20.01.2021 29.01.2021 04.02.2021 2/10/2021
Раст гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00 доц.дмн М.Колева 9:00 гл.ас.д-р Кр.Братоев 9:00 проф.д-р Т.Пенчева 10:00
4. група Химия 1.207 Висша мат.1 1.219
3 25.01.2021 2/2/2021
КХГ гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00 доц.д-р Ив.Ангелова 9:00
5. група Итория ИД 16.202 Физика 1.219 Математика - I 2.211
4 21.01.2021 29.01.2021 2/12/2021
ПД гл.ас.д-р Д.Гечев 9:00 доц.д-р П.Машков 10:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00
7. група Математика - I 1.407 Зоология 8.305 Еколог.политика 19.206 Ботаника 8.307
5 21.01.2021 27.01.2021 02.02.2021 2/9/2021
ЕТООС доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 проф.д-р В.Хвърчилко 10:00 доц.д-р М.Филипова 8:00 доц.д-р Д.Илиева 9:30
8. група Математика - I 1.407 Зоология 8.305 Енергет.машини 8.309 Ботаника 8.307
6 21.01.2021 27.01.2021 02.02.2021 2/9/2021
АИнж доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 проф.д-р В.Хвърчилко 10:00 доц.д-р Б.Колев 9:30 доц.д-р Д.Илиева 9:30
60. група Химия 1.207 Висша мат.1 1.219
7 25.01.2021 2/2/2021
МСТ гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00 доц.д-р Ив.Ангелова 9:00

ВТОРИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
1. група Мех.флуиди 1.317 Механика матер. 1.417 Техн.материали 3.Аула3
1 19.01.2021 27.01.2021 2/9/2021
ЗТТ проф.д-р Г.Попов 9:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.д-р Р.Минев 10:00
3. група Микробиология 8.305 Общо земеделие2 8.307 Биохимия 1.207 Агрохимия 1.207
2 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/10/2021
Раст проф.д-р В.Хвърчилко 10:00 доц.д-р Д.Илиева 9:30 гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00 гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00
4. група Мех.флуиди 1.317 Механика матер. 1.417 Техн.материали 3.Аула3
3 19.01.2021 27.01.2021 2/9/2021
КХГ проф.д-р Г.Попов 9:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.д-р Р.Минев 10:00
5. група Материалознание 3.219 Прилож.механика 1.417 Рисуване III 16.202
4 19.01.2021 26.01.2021 2/3/2021
ПД гл.ас.д-р М.Илиева 10:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.М.Минчев 9:00
7. група Прилож.механика 1.417 Аналитич.химия 1.207 Микробиология 1.207 Екол.опасни II 19.206
5 19.01.2021 26.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
ЕТООС доц.д-р Юл.Ангелов 9:00 гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00 гл.ас.д-р В.Копчев 9:00 доц.д-р М.Филипова 8:00
8. група Прилож.механика 1.417 Микробиология 8.305 ЕЕЗ 8.121
6 19.01.2021 26.01.2021 2/4/2021
АИнж доц.д-р Юл.Ангелов 9:00 проф.д-р В.Хвърчилко 10:00 доц.д-р М.Михайлов 8:30
60. група Мех.флуиди 1.317 Механика матер. 1.417 Техн.материали 3.Аула3
7 19.01.2021 27.01.2021 2/9/2021
МСТ проф.д-р Г.Попов 9:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.д-р Р.Минев 10:00

ТРЕТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
1. група ОРЖ 8.305 Машинни ел.II 1.310.1 Автотракт.двиг 5.33 Земедел.маш.I 8.303Б
1 19.01.2021 29.01.2021 04.02.2021 2/10/2021
ЗТТ проф.д-р В.Хвърчилко 10:00 проф.д-р Ан.Добрева 10:00 доц.д-р К.Хаджиев 9:00 чл.кор.проф.Х.Белоев 9:00
3. група Селекция и семе 8.303А Фуражно произв. 8.309 Фитопатология 8.303А Растениев. I 8.307
2 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/8/2021
Раст доц.д-р Г.Дякова 9:30 проф.д.с.н.Т.Кертико 10:00 доц.д-р П.Момчилова 9:30 доц.д-р Д.Илиева 9:30
4. група Турбоп.вентил. 9.2 Машинни ел.II 1.310.1 Газосн. 4.1 ОХМ 9.3
3 18.01.2021 29.01.2021 05.02.2021 2/11/2021
КХГ доц.д-р К.Климентов 9:00 проф.д-р Ан.Добрева 10:00 гл.ас.д-р П.Златев 9:00 проф.д-р Г.Попов 9:00
5. група Техн. проектир. 1.313 Тех.осветление 8.204 Теория възприят 16.203
4 20.01.2021 27.01.2021 2/4/2021
ПД проф.д-р Б.Ангелов 9:00 гл.ас.д-р Т.Кючуков 9:00 доц.д-р Й.Дойчинов 9:00
7. група Теория на риска 2Г.305 Пречиств.H2O-I 19.110 ЗВВ Екосистеми 19.206 Екол. Зак. Норм 2Г.305
5 18.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/8/2021
ЕТООС доц.дн Л.Владимиров 10:00 доц.д-р П.Мънев 9:00 гл.ас.д-р В.Добринов 9:00 доц.дн Л.Владимиров 10:00
8. група Общо земеделие 8.307 Механ.животнов. 8.303Б Животновъдство 8.305
6 20.01.2021 27.01.2021 2/4/2021
АИнж доц.д-р Д.Илиева 9:30 гл.ас. д-р Е. Енчев 9:00 проф.д-р В.Хвърчилко 10:00

ЧЕТВЪРТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
1. група Механ.техн.зем. 8.309 Надежд.диагн.ЗТ 1.202 Техн.обслуж.маш 8.303А И Р О на ЗТ 8.303А
1 18.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/8/2021
ЗТТ 10:00 доц.Т.Деликостов 9:00 доц.д-р К.Стоянов 8:30 доц.д-р К.Стоянов 8:30
3. група Зеленчукопроиз. 8.309 Трайни насаж.I 8.303А Растениев. II 8.121
2 21.01.2021 28.01.2021 2/5/2021
Раст доц.д-р Ат.Атанасов 9:00 доц.д-р Г.Дякова 9:30 9:00
4. група Пневмоз.пневмоа 9.2 Хладилна техн. 4.2 Хидрозадвижване 9.2 Отопл. и вентил 4.1
3 19.01.2021 26.01.2021 04.02.2021 2/11/2021
КХГ доц.д-р Кр.Тужаров 9:00 доц.д-р Пл.Мушаков 9:00 гл.ас.д-р Ив.Николае 9:00 гл.ас.д-р П.Златев 9:00
5. група Естетика 16.202 Реклама 16.208
4 22.01.2021 1/28/2021
ПД доц.М.Минчев 9:00 доц.Цв.Конов 9:00
7. група Реагентно стоп. 19.206 Опазв. почвите 19.206 Преч.газове II 19.206 Трет.опас.отпад 19.206
5 19.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/10/2021
ЕТООС доц.д-р П.Мънев 9:00 гл.ас.д-р В.Добринов 9:00 гл.ас.д-р Н.Ковачев 9:00 доц.д-р М.Филипова 8:00
8. група ТСЗП 8.121 Растениевъд.IIч 8.303Б Трайни насаж.II 8.309 Агромаркетинг 2Г.408
6 19.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/11/2021
АИнж 9:00 доц.д-р Ат.Атанасов 9:00 10:00 доц.д-р Л.Любенов 9:00
60. група ДММ 1.202 ОРПРМ 1.206 ТПРМ 1.206 СПЗТ 1.202
7 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
АМСТ доц.Т.Деликостов 9:00 доц.М.Николов 9:00 доц.Д.Бекана 9:00 проф.д-р П.Кангалов 9:00

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2021 г.

ПЪРВИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
18. група Висша мат.1 1.219 Физика 1 1.219
1 19.01.2021 27.01.2021
ЕЕЕО доц.д-р Юл.Чапарова 9:00 доц.д-р П.Машков 10:00
20. група Висша мат.1 1.219 Физика 1 1.219
2 19.01.2021 27.01.2021
КУА доц.д-р Юл.Чапарова 9:00 доц.д-р П.Машков 10:00
22. група Висша мат.1 1.219 Физика 1 1.219
3 19.01.2021 27.01.2021
Е доц.д-р Юл.Чапарова 9:00 доц.д-р П.Машков 10:00
25. група Програмиране 2Б.107 Висша мат.1 1.407 Физика 1.Аула1
4 19.01.2021 25.01.2021 2/3/2021
КСТ проф.д-р Цв.Василев 8:00 доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 доц.д-р Вл.Матеев 8:00
26. група Програмиране 1.317 Висша мат.1 1.407 Физика 1.Аула1
5 20.01.2021 26.01.2021 2/4/2021
КСТ проф.д-р Цв.Василев 8:00 доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 доц.д-р Вл.Матеев 8:00
27. група Програмиране 1.317 Висша мат.1 1.407 Физика 1.Аула1
6 21.01.2021 27.01.2021 2/3/2021
КСТ проф.д-р Цв.Василев 8:00 доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 доц.д-р Вл.Матеев 8:00
30. група Програмиране 1.317 Висша мат.1 1.407 Физика 1.Аула1
7 21.01.2021 28.01.2021 2/4/2021
ИМК проф.д-р Цв.Василев 8:00 доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 доц.д-р Вл.Матеев 8:00

ВТОРИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
18. група Висша мат.3 2.116 Осн.автоматиз. 1.313 Елек. и микроте 10.226 Теорет.елтехн.2 1.319
1 18.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/10/2021
ЕЕЕО гл.ас.д-рС.Караколев 9:00 доц.д-р В.Стоянов 9:30 доц.д-р В.Мутков 9:00 проф.Пл.Даскалов 9:00
20. група Висша мат.3 2.116 Обр.сигнали дан 10.221 Полупр.елементи 10.330 Теорет.елтехн.2 1.319
2 19.01.2021 26.01.2021 02.02.2021 2/10/2021
КУА гл.ас.д-рС.Караколев 9:00 доц.д-р Д.Иванова 9:00 доц.д-р Кр.Щерева 9:00 проф.Пл.Даскалов 9:00
22. група Висша мат.3 2.116 Полупр.елементи 10.330 Сигнали и систе 6.309 Теорет.елтехн.2 1.319
3 18.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/10/2021
Е гл.ас.д-рС.Караколев 9:00 доц.д-р Кр.Щерева 9:00 гл.ас.д-р Яв.Нейков 9:00 проф.Пл.Даскалов 9:00
25. група Висша мат.3 2.203 С А алгоритми 1.317 САЛС 2Б.203
4 21.01.2021 28.01.2021 2/8/2021
КСТ доц.д-р Ил.Раева 9:00 проф.д-р Цв.Георгиев 9:00 доц.Н.Евстатиева 8:00
27. група Висша мат.3 2.203 С А алгоритми 1.317 САЛС 2Б.107
5 21.01.2021 28.01.2021 2/10/2021
КСТ доц.д-р Ил.Раева 9:00 проф.д-р Цв.Георгиев 9:00 доц.Н.Евстатиева 8:00
28. група ООП 6.401 ДСМ 6.206 Организ.компют. 6.207 ЦКК 7.214
6 18.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/11/2021
ИКТ доц.д-р М.Маринов 10:00 доц.д-р Ир.Вълова 9:00 доц.д-р А.Иванова 9:00 доц.д-р Т.Илиев 9:00
30. група Висша мат.3 2.203 ЦОС 1.215.1 Сигнали и систе 6.309 Р АФ МВТ 7.214
7 21.01.2021 26.01.2021 01.02.2021 2/11/2021
ИМК доц.д-р Ил.Раева 9:00 гл.ас.д-р И.Цветкова 10:00 гл.ас.д-р Яв.Нейков 9:00 доц.д-р Т.Илиев 9:00

ТРЕТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
18. група Ел.централи и 10.316 Електрозадвижв. 10.326 Ел.машини 2 10.327 Ел.апарати 10.327
1 19.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/10/2021
ЕЕЕО доц.д-р Л.Михайлов 9:00 доц.д-р А.Кръстева 9:00 гл.ас.д-р М.Христова 9:00 проф.д-р Кр.Мартев 9:00
20. група ЕСА 1.313 Сензорна техник 1.313 Теория управ.2 10.221 Елмех.с-ми 10.221
2 19.01.2021 26.01.2021 03.02.2021 2/11/2021
КУА доц.д-р В.Стоянов 9:30 доц.д-р В.Стоянов 9:30 доц.д-р Д.Иванова 9:00 проф.Пл.Даскалов 9:00
22. група Теор.електр.сх. 10.226 Аналог.схемот.2 10.226 Токозахран.у-ва 10.226 ИЦС 2Г.303
3 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/10/2021
Е доц.д-р Ан.Манукова 9:00 доц.д-р Ан.Манукова 9:00 гл.ас.д-р С.Захариев 9:00 гл.ас.д-р Бороджиева 10:00
25. група Софт.инженер 2.209 Сист.програмир 1.Аула1 Комп.периферия 1.317 Микропроц.техн. 2.209
4 19.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/10/2021
КСТ доц.д-р Г.Иванова 10:00 проф.д-р Цв.Георгиев 9:00 гл.ас.д-р Л.Йорданов 9:00 проф.дн Г.Кръстев 9:00
26. група Софт.инженер 2.209 Сист.програмир 1.Аула1 Комп.периферия 1.317 Микропроц.техн. 2.209
5 19.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/10/2021
КСТ доц.д-р Г.Иванова 10:00 проф.д-р Цв.Георгиев 9:00 гл.ас.д-р Л.Йорданов 9:00 проф.дн Г.Кръстев 9:00
28. група МККМ 6.213 С микрокомп.сис 6.301 Мрежи и системи 6.213 Изкуст.интелект 6.301
6 18.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/11/2021
ИКТ доц.д-р Г.Христов 10:00 гл.ас.д-р О.Томов 10:00 доц.д-р Г.Христов 10:00 доц.д-р Св.Стефанова 14:00
30. група Радиокомун.тех 6.305 Мултиплек.с-ми 1.215.1 Ком.мрежи и сис 6.213 Микропроц.схем. 2Г.303
7 19.01.2021 26.01.2021 01.02.2021 2/10/2021
ИМК гл.ас.д-р И.Цветкова 10:00 проф.д.н. М.Илиев 10:00 доц.д-р Г.Христов 10:00 доц.д-р Н.Бенчева 10:00

ЧЕТВЪРТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
18. група Електроснабдяв. 10.309 Въз. Ен. Изт. Е 10.327 Хидрав.маш.пнев 9.3 Релейна защита 10.316
1 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/12/2021
ЕЕЕО доц.д-р В.Русева 9:00 проф.д-р Кр.Мартев 9:00 проф.д-р Г.Попов 9:00 доц.д-р Л.Михайлов 9:00
20. група Програмиру.ЛК 10.221 CADелектроинж. 10.217 ПСУТО 10.221 ИМКСУ 10.221
2 19.01.2021 26.01.2021 03.02.2021 2/8/2021
КУА проф.Пл.Даскалов 9:00 доц.д-р Цв.Георгиева 9:00 проф.Пл.Даскалов 9:00 проф.Пл.Даскалов 9:00
22. група Елпреобр.сигнал 6.309 Пром.контролери 10.222 Автом. Пр. в ел 10.330 Микроелектроник 6.309
3 19.01.2021 25.01.2021 03.02.2021 2/9/2021
Е гл.ас.д-р Яв.Нейков 9:00 гл.ас.д-р В.Кесеев 14:00 гл.ас.д-р С.Кадирова 9:00 доц.д-р Кр.Щерева 9:00
25. група ПТ интернет 6.207 Комп.с-ми за уп 6.301 Операц.системи 2.209 Комп.мрежи 2.209
4 18.01.2021 22.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
АКСТ гл.ас.д-р Й.Калмуков 10:00 гл.ас.д-р О.Томов 10:00 доц.д-р М.Маринов 10:00 проф.дн Г.Кръстев 9:00
26. група ПТ интернет 6.207 Интегрир.среди 2.203 Операц.системи 2.209 Комп.мрежи 2.209
5 19.01.2021 25.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
БКСТ гл.ас.д-р Й.Калмуков 10:00 гл.ас.д-р Е.Ибрямова 10:00 доц.д-р М.Маринов 10:00 проф.дн Г.Кръстев 9:00
27. група ПТ интернет 6.207 Интегрир.среди 2.203 Операц.системи 2.209 Комп.мрежи 2.209
6 20.01.2021 25.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
БКСТ гл.ас.д-р Й.Калмуков 10:00 гл.ас.д-р Е.Ибрямова 10:00 доц.д-р М.Маринов 10:00 проф.дн Г.Кръстев 9:00
28. група Мрежово админис 6.305 МКС 6.305 Операц.системи 2.207 Сист.програмир 1.Аула1
7 18.01.2021 25.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
ИКТ доц.д-р Пл.Захариев 10:00 доц.д-р Пл.Захариев 10:00 доц.д-р М.Маринов 10:00 проф.д-р Цв.Георгиев 9:00
30. група Адм. И упр. Мр. 6.305 Телеком.сигур. 6.305 Комп. Зрение 6.207 Телевиз.системи 7.214
8 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/11/2021
БИМК доц.д-р Пл.Захариев 10:00 доц.д-р Пл.Захариев 10:00 гл.ас.д-р Й.Калмуков 10:00 доц.д-р Т.Илиев 9:00

Транспортен факултет

ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2021 г.

ПЪРВИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
33. група Химия 1.207 Висша мат.1 1.317
1 1/19/2021 29.01.2021
ТТТ гл.ас.д-р С.Байрямов 9:00 доц.дмн М.Колева 9:00
36. група Математика I 1.219 Химия и ЕМ 1.214 Материалознание 3.219
2 21.01.2021 28.01.2021 2/11/2021
ТУТ доц.д-р Юл.Чапарова 9:00 доц.Н.Господинова 9:00 гл.ас.д-р М.Илиева 10:00

ВТОРИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
33. група Мех.флуиди 1.317 Механика матер. 1.417 Техн.материали 3.Аула3
1 19.01.2021 27.01.2021 2/9/2021
ТТТ проф.д-р Г.Попов 9:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.д-р Р.Минев 10:00
34. група Мех.флуиди 1.317 Механика матер. 1.417 Техн.материали 3.Аула3
2 19.01.2021 27.01.2021 2/9/2021
ТТТ проф.д-р Г.Попов 9:00 гл.ас.д-р И.Драганов 9:00 доц.д-р Р.Минев 10:00
36. група Теория управл. 2Б.407 Съпрот.матер. 1.417 Основи констр. 1.310.1 Елтехн. и елект 2Б.203
3 20.01.2021 26.01.2021 30.01.2021 2/9/2021
ТУТ гл.ас.д-р С.Кунев 10:00 гл.ас.д-р Н.Георгиев 9:00 проф.д-р Ан.Добрева 10:00 доц.Н.Евстатиева 8:00

ТРЕТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
33. група Машинни ел.II 1.310.1 ДВГ I 5.33 Автомоб.техн.I 1.319
1 29.01.2021 05.02.2021 2/10/2021
ТТТ проф.д-р Ан.Добрева 10:00 доц.д-р К.Хаджиев 9:00 проф.д-р Б.Ангелов 9:00
36. група КОТТ 20.25 Трансп.инфраст. 20.25 ПП транспорта 2Б.215 ТЕТ-I 5.34
2 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/8/2021
ТУТ доц.д-р Д.Любенов 10:00 гл.ас.д-рТ.Балбузано 10:00 доц.д-р Д.Павлов 9:00 гл.ас.д-р Д.Грозев 10:00

ЧЕТВЪРТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
33. група Изпитване ДВГ 5.33 Надеждност ТТ 1.ИДТТ ЖП техника 1.319
1 21.01.2021 28.01.2021 2/5/2021
АТТТ доц.д-р Ат.Илиев 9:00 гл.ас.д-р Г.Станева 9:00 проф.дтн Р.Иванов 9:00
34. група Изпитване АТ 1.ИДТТ Надеждност ТТ 1.ИДТТ ЖП техника 1.319
2 21.01.2021 28.01.2021 2/5/2021
БТТТ доц.Т.Тотев 9:00 гл.ас.д-р Г.Станева 9:00 проф.дтн Р.Иванов 9:00
36. група ТОПТ 20.21 Търг.екс.транс. 20.21 Гр.пътн.транспо 20.25 ОУДТ 20.21
3 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
3 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
ТУТ проф.д-р В.Пенчева 10:00 доц.д-р А.Асенов 10:00 гл.ас.д-р П.Стоянов 10:00 гл.ас.д-рС.Костадино 10:00

Факултет Бизнес и мениджмънт

ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2021 г.

ПЪРВИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
23. група Обща теор.право 2Б.206 Култура ПЕОС 2Г.506 Ком. Умения 2Г.508 Увод в ПН и С 2Г.510
1 19.01.2021 25.01.2021 2/1/2021 2/8/2021
ЕГС доц.д-р Е.Куманова 10:00 проф.д-р Юл.Попова 10:00 гл.ас.д-рН.Венелинов 14:00 доц.д-р М.Корнажева 10:00
37. група Математика 1.307 ОПА 2Б.407 Осн.публ.право 2.203
2 18.01.2021 26.01.2021 2/2/2021
БМ доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 доц.д-р Ем.Коцев 10:00 гл.ас.д-р Д.Калинова 13:00
39. група Математика 1.307.1 Химия 1.214 Ос.прав. и ТП 2Б.107 Материалознание 3.219
3 19.01.2021 25.01.2021 30.01.2021 2/10/2021
ИМ доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 гл.ас.д-р В.Копчев 9:00 гл.ас.д-р А.Георгиев 9:00 гл.ас.д-р М.Илиева 10:00
45. група Евр.цивилизация 2Г.505 ПГ на света 2Г.505 Увод в П Н 2Г.510
4 19.01.2021 26.01.2021 2/8/2021
ЕвроГ проф.дфн П.Ангелова 10:00 х.преп.Ева Първанова 9:00 доц.д-р М.Корнажева 13:00
61. група Математика 1.415.1 Въведение ОТИ 2.203 Стопан.история 2.203
5 20.01.2021 26.01.2021 2/10/2021
Ик-ка доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 доц.д-р Ем.Трифонов 10:00 проф.дн Д.Минчев 9:00

ВТОРИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
23. група Упр. на ВО 2Г.508 Преговори и МС 2Г.506 Геополитика МС 2Г.505 ЕИ и МС 2Г.510
1 18.01.2021 22.01.2021 28.01.2021 2/9/2021
ЕГС гл.ас.д-рН.Венелинов 14:00 проф.д-р Юл.Попова 10:00 х.преп.Ева Първанова 9:00 доц.д-р М.Корнажева 13:00
37. група Прил. матем. 2Г.204 Осн.управ.IIч. 2Б.410 Икон.публ. Сект 2.209 Счетоводство 2Б.407
2 1/18/2021 22.01.2021 28.01.2021 2/11/2021
БМ проф.д-р В.Павлов 13:00 доц.д-р Ем.Коцев 10:00 доц.д-р Д.Донева 13:30 доц.д-р И.Димитрова 9:00
39. група КМС 2Г.204 Операц.менидж. 2.203 Осн.управление 2Б.408 Счетов.предп. 2Г.407
3 1/18/2021 22.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
ИМ проф.д-р В.Павлов 13:00 доц.д-р Ан.Недялков 11:00 доц.д-р С.Рускова 9:00 доц. д-р Й. Велчева 9:00
45. група МО и МО 2Г.504 Дипл. пр. на РБ 2Г.505
4 27.01.2021 2/3/2021
ЕвроГ проф.д.н.В.Чуков 10:00 доц.д-р Р.Кършакова 10:00
61. група Прил. матем. 2Г.204 Икономич.теории 2Г.407 Осн. пр. и ТП 2Г.308 Макроикономика 2.203
5 1/18/2021 25.01.2021 30.01.2021 2/10/2021
Ик-ка проф.д-р В.Павлов 13:00 доц.д-р Ем.Трифонов 10:00 гл.ас.д-р А.Николова 11:00 проф.дн Д.Минчев 9:00

ТРЕТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
23. група ГП на СЧ 2Г.502 СИ за НС 2Г.502 ПССП на ЕС 2Б.203 Упр. на ИС 2Г.502
1 18.01.2021 25.01.2021 04.02.2021 2/11/2021
ЕГС доц.д-р М.Корнажева 13:00 гл.ас.д-р Кр.Коев 10:00 доц.д-р Е.Коларов 9:00 полк.доц.д-рМ.Димитр 12:00
37. група Маркетинг 2Б.215 Комун.политика 2Б.215 Финан.менидж. 2Б.409 Планиране и про 2Б.215
2 20.01.2021 25.01.2021 2/3/2021 2/12/2021
БМ проф.д-р Д.Антонова 9:00 проф.д-р Д.Антонова 9:00 гл.ас.д-р М.Тодорова 9:00 доц.д-р Д.Павлов 9:00
39. група Маркетинг 2Б.215 Индустриал.инж. 2Г.408 Т О право 2Г.505 Икономика предп 2Г.408
3 20.01.2021 25.01.2021 1/30/2021 2/10/2021
ИМ проф.д-р Д.Антонова 9:00 проф.дн Кр.Ениманев 9:00 гл.ас.д-р М.Радева 9:00 проф.дн Кр.Ениманев 9:00
41. група Финанси предп. 2.209 Счет.на предпр. 2Г.405 Осн.маркетинг 2Г.407 Фирмено планир. 2Г.405
4 18.01.2021 26.01.2021 03.02.2021 2/11/2021
Марк доц.д-р К.Асенова 14:00 доц.д-р И.Димитрова 9:00 гл.ас.д-р Д.Илиева 10:00 доц.д-р Ем.Папазов 9:00
45. група И В Р в ЕС 2Б.206 УТП 2Б.410 МУ в ЕС 2Г.510
5 18.01.2021 25.01.2021 2/9/2021
ЕвроГ доц.д-р Е.Коларов 10:00 доц.д-р Ем.Коцев 10:00 доц.д-р М.Корнажева 10:00
61. група Финанси предп. 2.209 Счет.на предпр. 2Г.405 Осн.маркетинг 2Г.407 Фирмено планир. 2Г.405
6 18.01.2021 26.01.2021 03.02.2021 2/11/2021
Ик-ка доц.д-р К.Асенова 14:00 доц.д-р И.Димитрова 9:00 гл.ас.д-р Д.Илиева 10:00 доц.д-р Ем.Папазов 9:00
65. група Маркетинг 2Б.215 Управл.проекти 2.101 Управление ЧР 2Б.410 Планиране и про 2Б.215
7 20.01.2021 27.01.2021 03.02.2021 2/12/2021
ПА проф.д-р Д.Антонова 9:00 гл.ас.д-рД.Йорданова 10:00 гл.ас.д-р Б.Стойчева 10:00 доц.д-р Д.Павлов 9:00

ЧЕТВЪРТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
23. група Терор.глоб.сиг. 2Г.505 МП и НС 2Г.504 Упр. МП за сиг. 2Г.508 ОВП и ПС 2Г.510
1 18.01.2021 26.01.2021 02.02.2021 2/8/2021
ЕГС полк.доц.д-рП.Марино 9:00 гл.ас.д-р Кр.Коев 10:00 гл.ас.д-рН.Венелинов 10:00 доц.д-р М.Корнажева 15:00
37. група Операц.менидж. 2.203 Управл.проекти 2.101 Управл.иновации 2Б.215 Стратег.менидж. 2Г.405
2 22.01.2021 27.01.2021 04.02.2021 2/11/2021
БМ доц.д-р Ан.Недялков 11:00 гл.ас.д-рД.Йорданова 10:00 доц.д-р М.Кирова 9:00 доц.д-р Ем.Папазов 9:00
39. група Управление ЧР 2Б.410 Управл.проекти 2.101 Управл.иновации 2Б.215 ММК 1.309
3 20.01.2021 27.01.2021 04.02.2021 2/10/2021
ИМ гл.ас.д-р Б.Стойчева 10:00 гл.ас.д-рД.Йорданова 10:00 доц.д-р М.Кирова 9:00 гл.ас.д-р Мл.Петров 10:00
41. група Дистр.политика 2Г.407 Комун.политика 2Б.215 Ценова политика 2Г.407 Междун.бизнес 2Б.206
4 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
Марк гл.ас.д-р Д.Илиева 10:00 проф.д-р Д.Антонова 9:00 гл.ас.д-р Д.Илиева 10:00 гл.ас.д-р Д.Илиева 10:00
45. група Глоб.пробл.ОС 2Г.305 Глоб.пр. Сиг. 2Г.504 Г П Д и права 2Г.510
5 20.01.2021 26.01.2021 2/10/2021
ЕвроГ доц.дн Л.Владимиров 10:00 проф.д.н.В.Чуков 12:00 доц.д-р М.Корнажева 10:00
61. група Фин.анализ 2.209 Счетов. анализ 2Г.405 Общи пол.в ЕС 2Б.203 Междун.бизнес 2Б.206
6 18.01.2021 27.01.2021 04.02.2021 2/9/2021
Ик-ка доц.д-р К.Асенова 16:00 доц.д-р И.Димитрова 9:00 доц.д-р Е.Коларов 9:00 гл.ас.д-р Д.Илиева 10:00
65. група Управление ПС 2Б.408 Комун.политика 2Б.215 Межд.отн. ВП 2Г.504 Стратег.менидж. 2Г.405
7 18.01.2021 25.01.2021 28.01.2021 2/11/2021
ПА гл.ас.д-р М.Пенчева 10:00 проф.д-р Д.Антонова 9:00 проф.д.н.В.Чуков 10:00 доц.д-р Ем.Папазов 9:00

Факултет Природни науки и образование

ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2021 г.

ПЪРВИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
40. група Матем.анализ 1 1.307 Увод програмир. 2.203 Алгебра и геоме 2.211
1 21.01.2021 29.01.2021 2/11/2021
СфИ доц.д-р А.Михова 9:00 доц.д-р Пл.Христова 9:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00
51. група Матем.анализ 1 1.307 Увод програмир. 2.203 Алгебра и геоме 2.211
2 21.01.2021 1/27/2021 2/11/2021
СфИ доц.д-р А.Михова 9:00 доц.д-р Пл.Христова 9:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00
44. група Стара история 2.203 Археология 1.317 Тракология 1.319 Български фолк. 1.317
3 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
БИ проф.д-р Зл.Здравков 10:00 гл.ас.д-р Р.Златева 10:00 проф.д-р Зл.Здравков 10:00 проф.д-р Н.Ненов 10:00
48. група Стара история 2.203 Археология 1.317 Тракология 1.319 Български фолк. 1.317
4 19.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
БИ проф.д-р Зл.Здравков 10:00 гл.ас.д-р Р.Златева 10:00 проф.д-р Зл.Здравков 10:00 проф.д-р Н.Ненов 10:00
46. група Теория възпитан 1.317 История ПБО 2.209 Дидактика 2.209 Обща психология 1.219
5 22.01.2021 28.01.2021 2/8/2021 2/14/2021
НУПЧЕ доц.д-р С.Георгиева 10:00 гл.ас.д-р Д.Неделчев 9:00 доц.д-р В.Василева 11:00 проф.дпн Ст.Иванов 10:00
47. група Теория възпитан 1.317 История ПБО 2.209 Предуч.педагог. 2Г.204 Дидактика 2.209 Обща психология 1.219
6 22.01.2021 28.01.2021 03.02.2021 2/8/2021 2/14/2021
ПНУП доц.д-р С.Георгиева 10:00 гл.ас.д-р Д.Неделчев 9:00 доц.д-р С.Георгиева 10:00 доц.д-р В.Василева 10:00 проф.дпн Ст.Иванов 10:00
62. група Теория възпитан 1.317 История ПБО 2.209 Предуч.педагог. 2Г.204 Дидактика 2.209 Обща психология 1.219
7 22.01.2021 28.01.2021 03.02.2021 2/8/2021 2/14/2021
ПНУП доц.д-р С.Георгиева 10:00 гл.ас.д-р Д.Неделчев 9:00 доц.д-р С.Георгиева 10:00 доц.д-р В.Василева 10:00 проф.дпн Ст.Иванов 10:00
50. група Матем.анализ 1 1.219 Увод програмир. 2.203 Алгебра и геоме 2.211
8 20.01.2021 28.01.2021 2/11/2021
КН доц.д-р А.Михова 9:00 доц.д-р Пл.Христова 9:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00
64. група Обща психология 1.219 Соц.психология 1.407.1 Теория възпитан 2Г.307 Анатом и физиол 2.207 Дидактика 2.209
9 1/18/2021 22.01.2021 28.01.2021 04.02.2021 2/8/2021
СоцП гл.ас.д-р Д.Алипиева 10:00 гл.ас.д-р В.Динева 10:00 доц.д-р С.Георгиева 10:00 доц.д-р С.Ангелов 9:00 доц.д-р В.Василева 11:00
67. група Математ.анализ 1.219 Увод програмир. 2.203 Ос.прав. и ТП 2Г.505 Алгебра и геоме 2.211
10 20.01.2021 28.01.2021 03.02.2021 2/11/2021
ИИТБ доц.д-р А.Михова 9:00 доц.д-р Пл.Христова 9:00 гл.ас.д-рС.Калинков 9:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00
72. група Матем.анализ-1 1.219 Въвед.иконом. 2.203 Алгебра и геоме 1.307.1
11 20.01.2021 26.01.2021 2/3/2021
ФМ доц.д-р А.Михова 9:00 доц.д-р Ем.Трифонов 10:00 доц.д-р А.Михова 9:00

ВТОРИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
40. група Операц.системи 1.407 Числени методи 2.209 Стру.данни прог 1.407 Осн. софт.инж. 2.203
1 19.01.2021 26.01.2021 02.02.2021 2/10/2021
СфИ доц.д-р В.Войноховск 10:00 доц.д-р Е.Велева 9:00 доц. д-р Г.Атанасова 10:00 доц.д-р Пл.Христова 9:00
46. група ММВ 1.Аула1 Морф. и синт. 1.Аула1 Математика I и 1.Аула1 Възр. псих. 1.219
2 22.01.2021 28.01.2021 2/9/2021 2/13/2021
НУПЧЕ гл.ас.д-р П.Стефанов 10:00 ас.д-р Н.Пенева 10:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00 проф.дпн Ст.Иванов 10:00
47. група ММВ 1.Аула1 Морф. и синт. 1.Аула1 М И Д в ДГ 2Г.307 Математика I,II 1.Аула1 Възр. псих. 1.219
3 22.01.2021 28.01.2021 04.02.2021 2/9/2021 2/13/2021
ПНУП гл.ас.д-р П.Стефанов 10:00 ас.д-р Н.Пенева 10:00 гл.ас.д-р В.Радева 9:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00 проф.дпн Ст.Иванов 10:00
62. група ММВ 1.Аула1 Морф. и синт. 1.Аула1 М И Д в ДГ 2Г.307 Математика I,II 1.Аула1 Възр. псих. 1.219
4 22.01.2021 28.01.2021 04.02.2021 2/9/2021 2/13/2021
ПНУП гл.ас.д-р П.Стефанов 10:00 ас.д-р Н.Пенева 10:00 гл.ас.д-р В.Радева 9:00 доц.д-р Ем.Великова 9:00 проф.дпн Ст.Иванов 10:00
48. група И-я Византия 2.205 Морфология 2Б.407 АЗЛ 2Г.407 Бълг.лит.възраж 2Г.405
5 18.01.2021 25.01.2021 01.02.2021 2/8/2021
БИ гл.ас.д-р Р.Златева 10:00 ас.д-р Н.Пенева 10:00 гл.ас.д-р Н.Бенин 9:00 доц.д-р В.Донева 9:30
50. група Операц.системи 1.407 Числени методи 2.209 Стру.данни прог 1.407 Комп.графика 1.317
6 19.01.2021 26.01.2021 02.02.2021 2/9/2021
КН доц.д-р В.Войноховск 10:00 доц.д-р Е.Велева 9:00 доц. д-р Г.Атанасова 10:00 проф.д-р Цв.Василев 9:00
64. група Соц.психология 1.407.1 Семейна педагог 2.205 Методи соц.р-та 2Г.204 Морф и синтакс 1.417 Възр. Псих. 1.219
7 22.01.2021 28.01.2021 04.02.2021 2/9/2021 2/13/2021
СоцП гл.ас.д-р В.Динева 10:00 доц.д-р Д.Стоянова 9:00 доц.д-р С.Георгиева 10:00 ас.д-р Н.Пенева 10:00 проф.дпн Ст.Иванов 10:00
72. група Статистика 2Г.204 ОДУ 1.307.1 Комп.математика 2.110
8 1/18/2021 22.01.2021 29.01.2021
ФМ проф.д-р В.Павлов 13:00 доц.д-р Юл.Чапарова 9:00 гл.ас.д-рС.Караколев 9:00

ТРЕТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
40. група Проект.алгорит. 2Б.203 Компонентно ОП 1.403.1 Анализ на С И С 1.407 Комп. графика 1.317
1 19.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/9/2021
СфИ проф.д-р К.Григорова 9:00 гл.ас.д-р В.Великов 9:00 гл.ас.д-р Е.Минев 9:00 проф.д-р Цв.Василев 9:00
46. група МОБЕЛ 1.307 МО"Човек и общ. 2.209 МО англ.език 2Г.408 МО Човек и прир 1.317
2 19.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/11/2021
НУПЧЕ доц.д-р Ем.Недкова 10:00 доц.д-р Ю.Дончева 9:00 доц.д-р Ц.Харакчийск 9:00 проф.д-р Т.Стефанова 10:00
47. група МОБЕЛ 1.407 МО"Човек и общ. 2.209 МОЕРР 2Г.405 МО Човек и прир 1.219
3 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/10/2021
ПНУП доц.д-р Ем.Недкова 10:00 доц.д-р Ю.Дончева 9:00 доц.д-р В.Донева 9:30 проф.д-р Т.Стефанова 10:00
48. група Руска литератур 2Г.307 НБЛ 2Г.407 Педагогика 1.307.1 Н С О И - I част 2.203
4 21.01.2021 27.01.2021 03.02.2021 2/10/2021
БИ доц. д-р М.Душкова 9:00 гл.ас.д-р Н.Бенин 9:00 гл.ас.дрЛ.Радославов 10:00 доц.д-р Р.Спасов 14:00
50. група Проект.алгорит. 2Б.203 Компонентно ОП 1.403.1 Информац.систем 1.407 Софт.технологии 1.407.1
5 19.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 2/9/2021
КН проф.д-р К.Григорова 9:00 гл.ас.д-р В.Великов 9:00 гл.ас.д-р М.Андреева 9:00 доц.д-р Пл.Христова 10:00
64. група Андрагогика 1.319 СПР дец.млад.р 2.205 СРВИ 1.407.1 Проф. и кариерн 1.307
6 1/19/2021 26.01.2021 04.02.2021 2/9/2021
СоцП доц.д-р В.Василева 10:00 доц.д-р Д.Стоянова 9:00 доц.д-р Б.Илиева 10:00 гл.ас.дрЛ.Радославов 10:00
72. група Невр.мр.във фин 1.407.1 Стох.анализ пр 2.209 Във.фин.математ 1.407 Изсл.опер.икон. 1.313
7 18.01.2021 26.01.2021 01.02.2021 2/8/2021
ФМ гл.ас.д-р М.Маркова 10:00 доц.д-р Е.Велева 9:00 доц.д-р Ю.Кандиларов 9:00 проф.д-р В.Павлов 9:00

ЧЕТВЪРТИ КУРС
№ група 1. Изпит 2. Изпит 3. Изпит 4. Изпит 5. Изпит
46. група ТМОТП 1.Аула1 Педаг.диагност. 1.219 Английски език 7.310 Осн.спец.педаг. 2.203
1 19.01.2021 25.01.2021 2/2/2021 2/8/2021
НУПЧЕ проф.д-р Т.Стефанова 9:00 доц.д-р Ася Велева 9:00 ст.преп.Е.Георгиева 10:00 доц.д-р Ю.Дончева 9:00
47. група ТМОТП 1.Аула1 Педаг.диагност. 1.219 Осн.спец.педаг. 2.203
2 19.01.2021 25.01.2021 2/8/2021
ПНУП проф.д-р Т.Стефанова 9:00 доц.д-р Ася Велева 9:00 доц.д-р Ю.Дончева 9:00
62. група ТМОТП 1.Аула1 Педаг.диагност. 1.219 Осн.спец.педаг. 2.203
3 19.01.2021 25.01.2021 2/8/2021
ПНУП проф.д-р Т.Стефанова 9:00 доц.д-р Ася Велева 9:00 доц.д-р Ю.Дончева 9:00
48. група Най-нова бълг.л 1.307 Н С И Б - II ч. 2.205 Истор.граматика 2Г.307 Н С О И - II ч. 2.203
4 20.01.2021 27.01.2021 03.02.2021 2/10/2021
БИ доц. д-р М.Душкова 9:00 доц.д.ист.н.Л.Златев 9:00 доц.дфн Т.Георгиева 10:00 доц.д-р Р.Спасов 9:00
50. група Обраб.изображен 1.407 Практикум СТ 1.414 Езици и АИ 1.403.1
5 20.01.2021 26.01.2021 2/3/2021
КН доц.д-р Р.Русев 9:00 доц. д-р Г.Атанасова 10:00 гл.ас.д-р В.Великов 9:00
51. група Обраб.изображен 1.407 Информац.систем 1.407 Човекомаш.интер 2.203
6 20.01.2021 02.02.2021 2/10/2021
ИИТБ доц.д-р Р.Русев 9:00 гл.ас.д-р М.Андреева 9:00 доц.д-р Д.Атанасова 9:00
64. група Култура р. Пов. 1.307 СП К С 2Б.410 Перман.образов. 1.307.1 ТСР 2Г.504
7 20.01.2021 26.01.2021 01.02.2021 2/9/2021
СоцП доц. д-р М.Душкова 9:00 проф.д-р Н.Бояджиева 12:00 гл.ас.дрЛ.Радославов 10:00 доц.д-р С.Георгиева 10:00
72. група Финанс.инженер. 2.203 Комп. финанси 1.413.1 Теория на игри 1.413.1 Анализ на риска 1.313
8 21.01.2021 26.01.2021 2/3/2021 2/10/2021
ФМ доц.д-р Ил.Раева 9:00 доц.д-р Ил.Раева 9:00 гл.ас.д-р И.Георгиев 9:00 доц. д-р И. Браянов 9:00