Вы находитесь на странице: 1из 7
COMISIA RAIONALA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA 15 martie 2021 mun. Soroca Hotarire nr. 33 In temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sinatatii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile ulterioare, urmare a analizei evolutiei situatici epidemiologice in plan national si international, Comisia raionala extraordinara de sanatate publica constata ca situatia epidemiologica se agraveaza rapid. Incidenta cazurilor pentru ultimele 14 zile in RM constituie 547 la 100000 fata de 533 pentru perioada anterioara, raionul Soroca 147c., rata medie de contagiozitate este de 1,05 pentru RM gi 0,90 pentru raionul Soroca. Sunt inregistrate 96 cazuri active de COVID -19, inclusiv 48c. in mun.Soroca si 49 de cazuri active in 27 localitati rurale cu focare mutiple in s.Rudi, Cosauti, Voloave, Nimereuca. Sporirea incidentei, cresterea ratei contagiozitatii, a numérului de teritorii clasificate in cod rosu de alerta, a numarului formelor grave de boala, a numarului zilnic de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul SARS-CoV-2, cresterea numarului de forme asimptomatice si raspindirea comunitara a infectiei, toate acestea atesta tendinte de agravare a procesului epidemic a infectiei cu COVID-19 in Republica Moldova, inclusiv in raionul si mun.Soroca. Reiesind din cele mentionate, Comisia raionala extraordinara de sindtate publica, HOTARASTE: 1. Se abroga anexa nr.| la Hotararea CrESP nr.28 din 14 ianuarie 2021 si punctul | al Hotararii CrESP nr.32 din 27 februarie 2021, 2. Se aprobi masurile de prevenire si control al infectiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova, conform Anexei. 3. Implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, in care este stabilit nivelul de alerta COD ROSU, a urmatoarelor masuri de prevenire a infectiei COVID-19: 3.1. restrictionarea deplasarii populatiei si izolarea la domiciliu; 3.2. interzicerea adundrilor in masa, inclusiv de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment, 3.3, prestarea doar a serviciilor esentiale (vitale); 3.4. interzicerea vizitelor neesentiale la unitatile de interes public (banca, posta, etc.); 3.5, servicii de asisten{4 medicale ajustate si doar cele esentiale; 3.6, organizarea procesului educational in institutiilr de invatimint in funetie de gradul de alerta atribuit localitatii in baza indicatorului incidentei la 100,000 populatie. 4. Raportarea siptamanala, in adresa Comisiei nationale extraordinare de sinatate publicd, a actiunilor intreprinse in vederea implementarii mdsurilor mentionate la subpunctele 3.1.-3.6, oy . Incepand cu 16 martie 2021, se dispune organizarea procesului educational in instituiile de invayamant din unitatile administrativ-teritoriale de nivelul intai, in functie de gradul de alert atribuit localitatii, in baza indicatorului incidentei la 100 mii populatie, conform urmatearelor scenarii: §.1. Pentru localitatile in care se atesta gradul de alerta Cod Verde sau Cod Galben (incidenta mai mica de 49 de cazuri ‘COVID-19 la 100 mii populatie in ultimele 14 ile) — Pparticiparea zilnica a prescolarilor, elevilor si studentilor cu prezenta fizica in institutiile de invatimant, cu respectarea stricta a normelor de sanatate publica privind prevenirea si rispandirea COVID-19, 5.2. Pentru localitatile in care se atesta gradul de alertaé Cod Portocaliu (incidenta cuprinsa intre 50 si 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populatie in ultimele 14 zile): (i) Participarea zilnicd cu prezenta fizica in institutiile de invatamant a prescolarilor, elevilor din invatamantul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a), precum si a elevilor din invatamantul profesional tehnic antrenati in stagiile de practica si a studentilor din anii terminali din invatamantul superior la orele practice, cu respectarea stricté a normelor de sanatate publica privind prevenirea si raspandirea COVID-19: (ii) Participarea zilnica in procesul educational la distanta a elevilor si studentilor din celelalte clase si ani de studii. 5.3, Pentru localitatile in care se atesta gradul de alerta Cod Rosu (incidenta mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populatie in ultimele 14 zile): (i) Participarea zilnica cu prezenta fizica in institutiile de invatamént a pregcolarilor sia elevilor din invatamantul primar; (ii) Participarea zilnica cu prezenta fizica in institutiile de invatémant a unui contingent de 50% din numarul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-a, a XII- a, a XIII-a) si a elevilor gi studentilor din anii terminali din invatamantul profesional tehnic si superior; (iii) Participarea zilnica in procesul educational la distan{a a elevilor si studentilor din celelalte clase gi ani de studii. 6. La nivelul raionului si mun. Soroca pentru perioada 15-28 martie 2021 inclusiv, in baza indicatorilor incidentei la 100 mii populatie, se instituie urmatoarele grade de alerta: Ord. 3. 20, 21. Denumire localitate iSatul Bulboot Satul, ii Not /Satul Cainarii Veehi ‘Satul Cerlina . |Satul Cosauti Satul Curesnita Nona Atti tu Satul Grigorauca Nr. Tocuitori 77636 28362 615 (2810 345 936 1937 246 2760 1170 2680 570 400 341 1150 132 686 238 1078 206 140 Incidenta La 100.000. 128,42 183,3 71,20 106,83 154,87 1626.01 223,88 250,0 293,26 173,91 147,77 185,52 Cod de alerta Cod Rosu Cod Rog” «Cod Verde” Cod Portocaliu” Cod Verde” Cod Ropu” Cod Ropu” Cod Rog” Cod Verde” Cod Verde” Cod Rou” Cod Verde” Cod Rogu” Cod Rogu™ Cod Rogn” Cod Verde” Cod Rogu” Cod Verde” «Cod Rog” Cod Verde" Cod Verde” 22, /Satul Holosnita 1000 100,00 «Cod Portocalin’” 23. |Satul Hristici 1120 Cod Verde” 24, |Satul Tarova mL Cod Verde” 25. |Satul Inundeni 264 Cod Verde” 26, |Satul Torjnita 680 147,05 »Cod Rogu’” 27, |Satul Lugovoe 212 Cod Verde” 28. |Satul Maleautt 230 Cod Verde” 29, |Satul Nimerenca 2175 275,86 Cod Rogu” 30, |Satul Nioreani 430 Cod Verde” 31, |Satul Oclanda $30 Cod Verde” 32, |Satul Ocolina 1040 192,30 Cod Regu” 33, |Satul Parcani 908 220,99 «Cod Regu” 34, |Satul Pirlita 516 193,79 Cod Rou" 35. |Satul Racovat 32491 61,35 Cod Portoealiu® 36, |Satul Redi-Ceresnovat 898 Cod Verde” 37., |Satul Regina Maria 580 Cod Verde” 38. |Satul Rublenita 3450 Cod Verde” 39. |Satul Rublenita Noua 160 Cod Verde” 40, |Satul Rudi 1001 399,40 Cod Ropu” 41, |Satul Ruslanovea 136 Cod Verde” 42, |Saml Schineni 1846 129,37 Cod Rogu’” 43, |Satul Septelici 860 348,83 Cod Rogu"” 44. |Satul Slobozia Noun 298 335,57 Cod Rogu'' 45. |Satul Slobozia-Cremene| 1680 Cod Verde” 46, |Satul Slabozia- 620 Cod Verde" 47, |Satul Sobari ail Cod Verde" 48, |Satul Soleani 1412 Cod Verde” 49, |Satul Solonet 622 Cod Verde” 50, |Satul Stoicani 737 135,68 nCod Rogu” $1, |Satul Tatarauca Noun 449 «Cod Verde” $2, |Satul Tatarauca Vee! $78 Cod Verde” 53. |Satul Tepilova 893 «Cod Verde" 54, |Satul Tolocanesti 61 Cod Verde" 55, |Satul Trifauti 996 401,60 Cad Rogu” 56. |Satul Vadeni 2318 43,14 Cod Verde” 57. |Sarul Vantin 212 Cod Verde" 58. |Satul Varaneau 1630 60,60 Cod Portoealin® 59, |Satul Vasileau 2025 49,38 «Cod Galben” 60. |Satul Visoca 1740 «Cod Verde” 61, |Satul Voloave 853 351,70 Cod Rogu” 62, |Satul Volovita 1268 Cod Verde” 63. |Satul Zastinea 2420 41,32 «Cod Verde” 7. Se admite reluarea activitatii centrelor comerciale, in zilele de sambata si duminica, a unitatilor comerciale specializate din cadrul acestora, cu exceptia unitatilor de agrement (recreative gi distractive), amplasate in incinta acestora. 8. Activitatea centrelor comerciale se va realiza in conformitate cu prevederile din Instructiunea cu privire la miasurile de prevenire si control al infectiel COVID-19 in cadrul Centrelor comerciale, conform Anexei. 9, Se abroga Anexa or.| la Hotararea nr.13 din 30 mai 2020 a Comisiei raionale extraordinare de sanatate publica. 10. Se dispune autoritatilor din domeniul ordinii publice sa intesifice verificarea si supravegherea respectarii de catre persoanele fizice si juridice a masurilor de prevenire $i control al infectiei COVID-19. 11. Hotararile Comisiei raionale extraordinare de sanatate publica sunt executorii pentru autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele fizice si juridice. indiferent de domeniul de activitate si forma juridica de organizare. 12, Se recomanda reprezentantilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectarii stricte a masurilor de prevenire si control a infectiei COVID-19, 13, Nerespectarea masurilor de sinatate publicd expuse in prezenta Hotdrare constituie pericol pentru sandtatea publica si va servi temei pentru tragere la raspundere contraventionala si/sau penala a persoanelor vinovate. 14, Prezenta Hotarare intra in vigoare din momentul emiterii si se publica pe pagina oficiala a Consiliului raional Soroca. Presedinte al Comisiei, Svetlana PAUNESCU ‘Vicepresedinte a raionului Soroca Vicepresedinte al Comisiei, Viadimir GUTU Sef CSP Soroca Secretar al Comisiei Cristina MEREUTA

Вам также может понравиться