Вы находитесь на странице: 1из 3

Урок 17


сове́товать - посове́товать кому? + инфинитив - məsləhət etmək


фотографи́ровать - сфотографи́ровать кого? что? - şəkil
çəkdirmək
звони́ть - позвони́ть кому? - zəng etmək
держа́ть - сдержа́ть (своё сло́во) - sözünü tutmaq
привыка́ть - привы
́ кнуть к кому? + инфинитив - öyrəşmək
отправля́ться - отпра́виться откуда? - yola düşmək
прекра́сный - çox gözəl
замеча́тельный - çox gözəl, əcaib
гениа́льный - dahiyanə
изде́лие - məmulat, mal, məhsul
зо́лото - qızıl
ору́жие - silah
вести́ кого? куда? - aparmaq
рестора́н - restoran
поэ́т - şair
арти́ст - sənətkar
мемориа́льная доска - xatirə lövhəsi
кру́глый год = весь год, целый год - bütün il
спеши́ть куда? - tələsmək
перепи́сывать - переписа́ть что? - köçürmək
конце́ртный зал - konsert zalı
считать - saymaq, hesablamaq, hesap etmək
думать - düşünmək
древнеру́сское иску́сство = иску́сство Дре́вней
Руси́ - qədim rus sənəti
ску́льптор - heykəltəraş
ба́шня - qala
зубе́ц – зу́бчатый - diş(dişli)
дворе́ц, мн. ч. дворцы
́ - imarət, saray
ку́пол (-а́) - günbəz
́ глядеть как? - oxşamaq (görsənmək … kimi)
вы
умеща́ться - умести́ться где? - yerləşmək, sığmaq
взгляд - baxış
кирпи́ч - kərpic
коронова́ть кого? - tac qoymaq
оглаша́ть - огласи́ть что? - elan etmək, yaymaq
ко́локол (-а́) - zəng
колоко́льня - zəng qülləsi
пу́шка - top
драгоце́нный - qiymətli, bahalı
драмату́рг - dramaturq
кали́бр - kalibr, ölçü
алма́з - almaz
ювели́рное изде́лие - ziynət əşyası
траги́чный - faciəli
появле́ние - peyda olma, yaranma
конфли́кт - münaqişə
бриллиа́нт - brilyant
ремесло́ - peşə, sənət, sənətkarlıq
диаде́ма - başlıq
стекло́ - şüşə
мра́мор - mərmər
мета́лл - metal
зри́тельный зал - tamaşa zalı
впи́сываться - вписа́ться во что? - uyğunlaşmaq
убива́ть - уби́ть что? - öldürmək
посо́л, мн. ч. послы
́ - səfir
Знать как свои́ пять па́льцев – знать о́чень хорошо́, доскона́льно,
основа́тельно.
Ни к селу́ ни к го́роду – некста́ти, невпопа́д.
Не по дням, а по часа́м – о́чень бы
́ стро расти́, развива́ться.

Вам также может понравиться