Вы находитесь на странице: 1из 7

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.gov.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.gov.md/формы и классификаторы

Denumirea:_______________________________________________ BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din
Наименование: 26.05.2017 «Cu privire la statistica oficială», producătorii de
statistici oficiale:
- au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii
de informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice
Adresa/Адрес: (art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea
divulgării acestora (art.19).
Raionul (municipiul, UTA Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date
Găgăuzia)___________________________
eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică sancţionează conform art.330 al Codului contravențional al
anuală Republicii Moldova.
Satul (comuna), oraşul______________________________________
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт
Село (коммуна), город
26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
Годовое официальной статистики:
Strada nr. - имеют право получать и собирать данные, необходимые
статистическое обследование для производства статистической информации, от всех
Улица
физических и юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и
Cod CUIÎO недопущение их разглашения (cт.19).
Nr. 3-comerţ Непредставление в установленный срок статистических
________________
Код данных, представление недостоверных данных или в
неполном объеме является правонарушением и
санкционируется в соответствии сo ст.330 Кодекса о
Comerțul cu amănuntul правонарушениях Республики Молдова..
Cod IDNO
__________________________
Розничная торговля
Код Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 66 din 15 octombrie 2019

Утвержден приказом НБС Республики Молдова


în anul 20____ № 66 от 15 октября 2019
Conducătorul
за 20 год Acest formularul poate fi completat on-line sau prezentat pe
_________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică
pînă la data de 15 martie de către agenţii economici,
incluşi în cercetare, care practică activitate de comerţ cu
amănuntul
(Semnătura/Подпись) „______”_________________________ Этот вопросник может быть заполнен on-line или
L.Ş. М.П. представлен на бумажном носителе в адрес
территориального органа статистики, до 15 марта
экономическими агентами, включенными в обследование,
Executantul которые осуществляют розничную торговлю
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. __________________________________
тел.
1. Produse alimentare
Продовольственные товары

mii lei (fără TVA şi accize); datele se înscriu cu zecimale


тысяч лей (без НДС и акцизов); данные приводятся с десятичным знаком
Codul
rînd. Denumirea grupei de mărfuri În anul de raport
Код Наименование группы товаров Cod За отчетный год
стр. CSPM
A B C 1
Cifra de afaceri (fără TVA şi accize) – total (cu
100 excepţia autovehiculelor şi a motocicletelor),
(suma rînd.130+ rînd.320) – total
Оборот предприятия (без НДС и акцизов)
(сумма стр.130 + стр.320) – всего
Comerțul cu amănuntul a fructelor, legumelor, cărnii, peştelui, 47.00.1
110 produselor de brutărie şi lactate, ouălor
Розничная торговля фруктами, овощами, мясом, рыбой,
хлебобулочными изделиями, молочными продуктами и яйцами
din care: в том числе:
111 fructe şi legume proaspete 47.00.11
непереработанные фрукты и овощи
112 fructe şi legume prelucrate 47.00.12
переработанные фрукты и овощи
113 carne 47.00.13
мясо
114 produse din carne 47.00.14
мясные продукты
115 peşte, crustacee şi moluşte 47.00.15
рыба, ракообразные и моллюски
produse de brutărie 47.00.16
116
хлебобулочные изделия
dulciuri 47.00.17
117 сахаристые кондитерские изделия
produse lactate 47.00.18
118
молочные продукты
ouă 47.00.19
119
яйца
Comerțul cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor şi 47.00.2
120 tutunului
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, напитками
и табачными изделиями
din care: в том числе:
cafea, ceai, cacao şi condimente 47.00.21
121
кофе, чай, какао и пряности
ulei şi grăsimi comestibile 47.00.22
122 пищевые масла и жиры
preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice 47.00.23
123 гомогенизированные пищевые продукты и диетическое
питание
alte produse alimentare, n. c. a. 47.00.24
124 прочие пищевые продукты, не включенные в другие
группировки
băuturi alcoolice 47.00.25
125
алкогольные напитки
alte băuturi 47.00.26
126 прочие напитки

—3—
mii lei (fără TVA şi accize); datele se înscriu cu zecimale
тысяч лей (без НДС и акцизов); данные приводятся с десятичным знаком
Codul
rînd. Denumirea grupei de mărfuri În anul de raport
Код Наименование группы товаров Cod За отчетный год
стр. CSPM
A B C 1
127 produse din tutun 47.00.27
табачные изделия
Produse alimentare – total (rînd. 110+ 120)
130 Продовольственные товары – всего
(стр. 110+ стр. 120)

2. Mărfuri nealimentare
Непродовольственные товары

mii lei (fără TVA şi accize); datele se înscriu cu zecimale


тысяч лей (без НДС и акцизов); данные приводятся с десятичным знаком
Codul
rînd. Cod În anul de raport
Код Denumirea grupei de mărfuri CSPM За отчетный год
стр. Наименование группы товаров
A B С 1
Comerțul cu amănuntul a echipamentelor informatice şi de C
47.00.3
210
comunicaţii
Розничная торговля информационным и коммуникационным
оборудованием
din care: в том числе:
calculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare şi a 47.00.31
211 software
компьютеры, периферийные устройства и программные
обеспечения
212 echipamente de telecomunicaţii 47.00.32
телекоммуникационное оборудование
213 echipamente audio şi video 47.00.33
аудио и видеоаппаратура
Comerțul cu amănuntul a materialelor de construcţii şi 47.00.4
220 articolelor de fierărie
Розничная торговля строительными материалами и
скобяными изделиями
din care: в том числе:
221 articole de fierărie 47.00.41
скобяные изделия
222 vopsele, emailuri şi lacuri 47.00.42
лакокрасочные материалы
sticle plate (geamuri) 47.00.43
223 листовые стекла
echipamente pentru grădinărit 47.00.44
224 садово-огородная техника и инвентарь
echipamente si accesorii pentru instalațiile
225 sanitare şi de încălzire 47.00.45
водопроводные и отопительные оборудования
и материалы
echipamente sanitare 47.00.46
226 санитарно-техническое оборудование
227 unelte de mană 47.00.47
ручной инструмент
materiale de construcţii, n. c. a. 47.00.49
228 строительные материалы, не включенные
в другие группировки

—4—
mii lei (fără TVA şi accize); datele se înscriu cu zecimale
тысяч лей (без НДС и акцизов); данные приводятся с десятичным знаком
Codul
rînd. Cod În anul de raport
Код Denumirea grupei de mărfuri CSPM За отчетный год
стр. Наименование группы товаров
A B С 1
230 Comerțul cu amănuntul a articolelor de uz casnic C
47.00.5
Розничная торговля бытовыми изделиями
din care: в том числе:
231 47.00.51
materiale textile
текстильные изделия
232 perdele şi draperii 47.00.52
портьеры и тюлевые занавеси
233 tapete şi acoperitori de podele, covoare şi carpete 47.00.53
обои и напольные покрытия, ковры
и коврики
234 aparate electrocasnice 47.00.54
бытовые электроприборы
235 mobilă 47.00.55
мебель
236 articole de iluminat 47.00.56
осветительные приборы
articole de lemn, plută şi impletituri 47.00.57
237 изделия из дерева, пробки и плетеные
изделия
238 instrumente şi partituri muzicale 47.00.58
музыкальные инструменты и нотные издания
faianţă, sticlărie, ceramică, tacâmuri şi dispozitive
neelectrice de uz casnic, articole şi echipamente, 47.00.59
239 n. c. a.
глиняная или фаянсовая посуда, изделия из
стекла, фарфора, керамики, ножевые изделия
и неэлектрические бытовые приборы, изделия и
оборудование, не включенные в другие
группировки
250 Comerțul cu amănuntul a bunurilor culturale şi recreaţionale 47.00.6
Розничная торговля товарами культурного назначения и
предназначенными для отдыха
din care: в том числе:
251 cărţi 47.00.61
книги
252 ziare şi reviste 47.00.62
газеты и журналы
253 articole de papetărie 47.00.63
писчебумажные и канцелярские товары
254 înregistrări audio şi video 47.00.64
музыкальные записи и видеозаписи
255 echipament pentru sport 47.00.65
спортивный инвентарь
256 echipament pentru camping 47.00.66
туристическое снаряжение и инвентарь
257 jocuri şi jucării 47.00.67
игры и игрушки
258 timbre şi monede 47.00.68
почтовые марки и монеты
259 suveniruri şi obiecte de artă 47.00.69
сувениры и предметы искусства

—5—
mii lei (fără TVA şi accize); datele se înscriu cu zecimale
тысяч лей (без НДС и акцизов); данные приводятся с десятичным знаком
Codul
rînd. Cod În anul de raport
Код Denumirea grupei de mărfuri CSPM За отчетный год
стр. Наименование группы товаров
A B С 1
Comerțul cu amănuntul a produselor de îmbrăcăminte, a C
47.00.7
270 produselor farmaceutice şi medicale, a articolelor de toaletă, a
florilor, plantelor, animalelor de companie şi a hranei pentru
acestea
Розничная торговля одеждой, фармацевтическими и
медицинскими товарами, туалетными средствами, цветами,
растениями, домашними животными и кормом для домашних
животных
din care: в том числе:
271 produse de îmbrăcăminte 47.00.71
одежда
272 produse de încălţăminte 47.00.72
обувь
273 produse din piele şi a accesorii de călătorie 47.00.73
изделия из кожи и дорожные принадлежности
274 produse farmaceutice 47.00.74
фармацевтические товары
275 produse medicale şi ortopedice 47.00.75
медицинские товары и ортопедические изделия
276 cosmetice şi de parfumerie, articole de toaletă 47.00.76
косметические товары и туалетные средства
277 flori, plante şi seminţe 47.00.77
цветы, растения и семена
278 îngrăşăminte şi produse agro-chimice 47.00.78
удобрения и агрохимикаты
279 animale de companie şi hrană pentru acestea 47.00.79
домашние животные и корма для домашних животных
Comerțul cu amănuntul a carburanților pentru motoare cu 47.00.8
290 ardere internă şi a altor bunuri noi n.c.a
Розничная торговля автомобильным топливом и прочими
новыми товарами, не включенными в другие группировки
din care: в том числе:
291 carburanți pentru motoare cu arderé internă 47.00.81
автомобильное топливо
292 ceasuri şi bijuterii 47.00.82
часы и ювелирные изделия
echipamente fotografice, optice şi de precizie,
293 servicii ale opticienilor 47.00.83
фотоаппаратура, оптические приборы и
средства измерения, услуги по сборке и ремонту
очков
294 materiale pentru curățenie 47.00.84
чистящие средства
combustibili casnici, gaz îmbuteliat, cărbune
295 şi lemne 47.00.85
бытовое жидкое котельное топливо, газ в
баллонах, уголь и древесное топливо
alte produse de consum nealimentare, n. c. a. 47.00.86
296 прочие непродовольственные потребительские
товары, не включенные в другие группировки
materii prime agricole, n. c. a. 47.00.87
297 сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие
группировки
—6—
mii lei (fără TVA şi accize); datele se înscriu cu zecimale
тысяч лей (без НДС и акцизов); данные приводятся с десятичным знаком
Codul
rînd. Cod În anul de raport
Код Denumirea grupei de mărfuri CSPM За отчетный год
стр. Наименование группы товаров
A B С 1
maşini şi echipamente, n. c. a. C
47.00.88
298 машины и оборудование, не включенные в другие
группировки
alte produse nealimentare, n. c. a. 47.00.89
299 непродовольственные товары, не включенные в другие
группировки
310 Comerțul cu amănuntul a produselor second hand 47.00.9
Розничная торговля бывшими в употреблении товарами
311 din care: в том числе:
antichităţi 47.00.91
предметы антиквариата
312 cărţi second hand 47.00.92
букинистические книги
313 alte produse second hand 47.00.99
прочие бывшие в употреблении товары
Mărfuri nealimentare – total
320 (suma rind. 210…+ 310)
Непродовольственные товары – всего
(сумма стр. 210 …+ 310)

—7—

Вам также может понравиться