Вы находитесь на странице: 1из 4

6в ангийн МАТЕМАТИКИЙН хичээлийн гарааны судалгаа

6.Хэсгийн бодлого
5.Дүрсийн талбай
4.Боломж тоолох
1. Илэрхийллийн

2. Тэгшитгэл

Авсан оноо
3.Процент

Авах оноо
утгыг олох

Түвшин
Хувь
1 Айдана.Ф 0 1 0 0 0 0 23 1 4.35 I
2 Айзере 3 1 0 3 0 0 23 7 30.4 II YIII
3 Айзухра 5 3 0 1 0 0 23 9 39.1 II YII
4 Айман 5 3 0 3 0 0 23 11 47.8 III YI
5 Алимухаммед 5 3 4 3 4 4 23 23 100 YIII Y
6 Амине 5 3 4 3 4 0 23 19 82.6 YII IY
7 Арнур.А 5 0 0 3 0 0 23 8 34.8 II III
8 Арнур.М 2 3 4 0 4 0 23 13 56.5 IY II
9 Аружан 5 0 0 3 0 0 23 8 34.8 II I
10 Асылжан 5 3 4 3 4 4 23 23 100 YIII
11 Ахбота 0 0 0 2 0 0 23 2 8.7 I
12 Ахтилеу 1 0 0 1 0 0 23 2 8.7 I
13 Батима 5 3 4 3 4 4 23 23 100 YIII
14 Гаухар 1 0 0 0 0 0 23 1 4.35 I
15 Гүлсерик 5 1 0 1 0 0 23 7 30.4 II
16 Динара 5 3 4 3 2 0 23 17 73.9 YI
17 Еликжан 5 0 0 0 0 0 23 5 21.7 I
18 Еркебулан 5 0 2 3 0 0 23 10 43.5 III
19 Ибрахим 5 3 2 3 4 4 23 21 91.3 YIII
20 Имангали 5 3 4 3 4 0 23 19 82.6 YII
21 Исиада 5 0 0 3 0 0 23 8 34.8 II
22 Мадина 5 0 0 3 0 0 23 8 34.8 II
23 Мейрамбек 5 0 0 0 0 2 23 7 30.4 II
24 Мырзат 5 3 4 3 1 4 23 20 87 YII
25 Назлы 5 3 4 0 0 0 23 12 52.2 IY
26 Нурайым.Н 5 3 4 1 2 0 23 15 65.2 Y
27 Нурболат 3 3 0 0 0 0 23 6 26.1 I
28 Нурсултан 5 3 4 3 4 4 23 23 100 YIII
29 Раббина 5 3 0 3 0 0 23 11 47.8 III
30 Сакен 5 0 0 1 0 0 23 6 26.1 I
31 Сатжан 0 3 1 3 4 0 23 11 47.8 III
32 Хүслэн 5 0 2 3 0 0 23 10 43.5 III
33 Элиф 5 0 0 3 0 0 23 8 34.8 II
5
3
1
1
2
5
9
7
33
6а ангийн МАТЕМАТИКИЙН хичээлийн гарааны судалгаа

6.Хэсгийн бодлого
5.Дүрсийн талбай
4.Боломж тоолох
1. Илэрхийллийн

2. Тэгшитгэл

Авсан оноо
3.Процент

Авах оноо
утгыг олох

Түвшин
Хувь
1 Агарьс 0 0 0 0 0 0 23 0 0 I
2 Адилжан 5 3 4 3 4 4 23 23 100 YIII YIII 1
3 Айбану 5 3 4 3 0 4 23 19 82.6 YII YII 2
4 Айдана.Е 5 3 4 3 0 4 23 19 82.6 YII YI 1
5 Айдана.Н 5 3 0 2 0 0 23 10 43.5 III Y 1
6 Ахкүмис 5 0 0 3 0 0 23 8 34.8 II IY 0
7 Гүлгайым 2 1 1 1 0 0 23 5 21.7 I III 2
8 Дастан 5 2 4 3 0 4 23 18 78.3 YI II 4
9 Динар 5 0 2 0 0 0 23 7 30.4 II I 10
10 Динара 0 3 0 1 4 0 23 8 34.8 II 21
11 Елдос 0 0 0 3 0 0 23 3 13 I
12 Ербулан 4 0 0 2 0 0 23 6 26.1 I
13 Жанали 2 0 0 3 0 0 23 5 21.7 I
14 Жанбота 3 0 0 1 0 0 23 4 17.4 I
15 Мирас.А 5 0 0 0 0 0 23 5 21.7 I
16 Мирас.Ж 5 0 4 2 0 3 23 14 60.9 Y
17 Мухаммед-Али 5 0 0 1 0 0 23 6 26.1 I
18 Нурислам 3 3 4 0 0 0 23 10 43.5 III
19 Нурруддин 0 0 0 0 0 0 23 0 0 I
20 Рамазан-Али 0 0 0 0 0 0 23 0 0 I
21 Фарух 5 0 0 3 1 0 23 9 39.1 II
6б ангийн МАТЕМАТИКИЙН хичээлийн гарааны судалгаа

6.Хэсгийн бодлого
5.Дүрсийн талбай
4.Боломж тоолох
1. Илэрхийллийн

2. Тэгшитгэл

Авсан оноо
3.Процент

Авах оноо
утгыг олох

Түвшин
Хувь
1 Назым 5 3 2 0 4 2 23 16 69.6 Y
2 Асылы 5 0 0 0 0 0 23 5 21.7 I
3 Удвал 5 0 4 3 0 0 23 12 52.2 IY
4 Нурсат 5 3 2 0 0 1 23 11 47.8 III
5 Ахсунхар 5 3 4 3 4 4 23 23 100 YIII
6 Ганжаргал 5 3 4 3 2 0 23 17 73.9 YI
7 Инкар 1 3 0 2 0 0 23 6 26.1 I
8 Айым 0 0 0 0 0 0 23 0 0 I
9 Улагат 0 0 0 1 0 0 23 1 4.35 I
10 Энх-Амгалан 3 0 0 0 0 0 23 3 13 I
11 Элбэгдорж 5 3 4 3 2 4 23 21 91.3 YIII
12 Жансая 5 3 4 0 4 4 23 20 87 YII
13 Жасмин 5 3 4 1 4 0 23 17 73.9 YI
14 Камила 5 1 0 1 0 0 23 7 30.4 II
15 Амина 3 0 0 2 0 0 23 5 21.7 I
16 Рабия 3 0 0 0 4 0 23 7 30.4 II
17 Бүрэнтөгс 5 3 0 0 0 0 23 8 34.8 II
18 Еликжан 2 3 0 0 0 0 23 5 21.7 I

YIII 2
YII 1
YI 2
Y 1
IY 1
III 1
II 3
I 7
18

Вам также может понравиться