Вы находитесь на странице: 1из 1

APROBAT

Organigrama Metrorex S.A. Adunarea Generală a În ședința extraordinară a


Valabila de la data de 01.08.2018 Acţionarilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Consiliul de Administraţie din data de 13.07.2018
Numărul maxim de posturi = 4560 Elena Petrașcu
Petru Mărculeț
Director General
Ec. Ștefan Paraschiv
Direcţia Resurse Umane şi
Direcţia Juridică
Strategie
Cons. Jur. Sorin Cristea
Ing. Marin Aldea
Serviciul Comunicare,
Serviciul Situaţii de
Relaţii cu Presa și
Urgenţă şi Informaţii
Relații Internaționale Serviciul
Clasificate Serviciul
Maria Cârțan Asistenţă Juridică şi
Emil Neagu Contencios
- cu preluare de atribuții - Avize
Serviciul Serviciul Serviciul Medical, Serviciul Relaţii cu Lăstuna Troia
Serviciul Eduard Safciu
Managementul Managementul SSM şi Sindicatele,
Plan Strategie Biroul Control Financiar Serviciul Siguranţa
Resurselor Umane Calităţii şi Mediului Condiţii de Muncă Secretariat A.G.A. şi C.A. Biroul Avize, Reglementări
Alexandra Simionescu de Gestiune Circulaţiei
Sorin Gheorghe Cristinel Nicola Valentina Onose Ion Constantinescu Mihai Toma
Chirana Lala Luigi Ciubeică
Biroul Litigii, Biroul Asistenţă
Biroul Contracte şi
Exproprieri şi Juridică şi Legislaţia
Biroul Personal, Avize
Biroul SSM Biroul Compartiment Consilieri, Insolvenţă Muncii
Învăţământ, Biroul Organizare Nina Dobre
şi Condiţii de Muncă Audit Public Intern Antifraudă şi Control Bogdan Gheorghiu Cristian Dumitru
Comunicare Internă Anca Grigoraş
Dumitrel Zaharia Dana Bosoc Liviu Frâncu
Raluca Grigorescu

Direcţia Tehnică şi Investiţii Direcţia Comercială Direcţia Infrastructură şi


Ing. Constantin Mustăţea Direcţia de Exploatare
Ec. Angela Leancă Sisteme Informatice
Ing. Liviu Dinu
- preluare de atribuții - Ing. Gabriel Daniel Mocanu

Serviciul Serviciul Serviciul


Serviciul Miscare Serviciul
Serviciul Serviciul Linii, Tunele, Staţii Instalaţii Tehnologia Informaţiei
Serviciul Serviciul Circulaţie Material Rulant
Serviciul Tehnic Serviciul Comercial Urmărire Contracte Florin Nechita Ionel Dunuță Adriana Mitrea
Implementare Managementul Închirieri, Asocieri Adrian Baicu Daniel Tudorache
Gabriel Sburlan Proiecte Investiţii Finanţărilor Externe Darius Stoicescu Exploatare
Andreea Bitiri Biroul
Denis Panait Mariana Miclăuș Carmen Paveliu
Urmărire Contracte şi
Biroul Exploatare MR
Reparaţii MR
Adrian Baicu

Administrare şi Întreţinere Staţii

Semnalizare Centralizare Bloc

Administrare Reţea şi Baze de


Mariana Dumitru

Automatizări Telecomunicaţii

Managementul Proiectelor şi
-preluare atribuții-

Secţia ATc şi Tehnologia


Secţia Electroenergetică
Secţia Electromecanică

Sistemelor Informatice
Depozitul central

Secţia Intervenţie
Secţia Comercială

Secţia Linii Tunele 1

Secţia Linii Tunele 2


Biroul
Costin Popescu

Marian Soroceanu

Florin Mântuleasa
Cristian Popescu

Marian Gheorghe
Secţia Mişcare
-preluare atribuții-

Sebastian Matei
Operativă,

Gheorghe Ene

Vasile Nedelcu
Mihail Enache
Urmărire Contracte

Andrei Bădău
Ionel Vrabie
Dorel Macovei Recepţie MR

Informaţiei
Închirieri, Asocieri

Secţia

Secţia
Biroul Monitorizare, Gestiune

Secţia
Biroul Documentaţii Tehnice

Marian Bătineanu

Biroul

Biroul

Date
Biroul Unităţi Implementare
Biroul Mecano – Energetic

Gabriel Alecsandrescu
şi Predare Mijloace Fixe

Biroul Credite Bugetare

Regulator Circulaţie
şi Cereri de Finanţare
Mihai Andronescu

Nicolae Cîlniceanu
Biroul Tehnic MR

Florin Adrian Staţia Intervenţie,


Daniela Doncea
Cristian Pîrvan
Cristina Tătar
şi Avize CTE

Popescu
Ionel Truică

Salvare şi Prim Ajutor


Investiţii

Eugen Picu

Depoul
Dispeceratul Central
Exploatare TEM
Gelu Vereşteanu
Mircea Sebeşan

Intrări Lanţul Principal al Valorii

Direcţia Economică Direcţia Achizitii Publice


Ec. Angela Leancă Ing. Marius Rudniţchi

Serviciul Achiziţii Serviciul Achiziţii Publice


Serviciul Serviciul Serviciul Patrimoniu, Serviciul Contractare
Publice Fonduri Nerambursabile
Contabilitate Financiar Administrativ Valentina Icleanu
Emilia Sabău Romulus Bratu
Camelia Luca Mărioara Ştefanov Oleg Vidraşcu

Biroul Achiziţii Biroul Achiziţii Servicii Biroul Achiziţii Lucrări Biroul Achiziţii Produse şi
Biroul Biroul Biroul Control
Produse şi Lucrari Fonduri Servicii Fonduri
Contabilitate Investiţii Administrativ Financiar Preventiv
Steluța Vraciu Emil Şerbănescu Cristina Drăgan Nerambursabile Nerambursabile
Emilia Enache Georgeta Teacă
Dorina Crăciun Cătălin Ilie

Functii Suport Functii Suport

Оценить