Вы находитесь на странице: 1из 1

• Determinarea specializării economice a unei regiuni

Vectorul structurii valorii adăugate brute pe activităţi economice a regiunii j :

(
pj = p1j , p2j , ..., pij , ... pnj )
unde:
pij = ponderea activităţii economice i în valoarea adăugată brută totală a regiunii j;
n = numărul de activităţi economice,

respectându-se condiţiile:

0  pij  1
n

p
i=1
ij =1

Vectorul structurii valorii adăugate brute la nivelul întregii economii:

pT = (p1T , p2T , ..., piT , ... pnT ) ,

unde:

piT = ponderea activităţii economice i în valoarea adăugată brută la nivelul întregii


ţări

Vectorul pT respectă cele două condiţii anterioare.

Coeficientul specializării economice a regiunii j:

pij
sij =
p iT

Dacă s ij  1 regiunea j este specializată în activitatea economică i.

Оценить