Вы находитесь на странице: 1из 22

Strategia si politica regionala

a Uniunii Europene
Elemente introductive, preliminare:
1.Lucrari previzionale pentru fundamentarea si
implementarea procesului de dezvoltare regionala

Strategia (pe baza prognozei) – obiective,


cai
Politica –instrumente, masuri
Planuri/programe – resurse, organizare
obiective in timp si spatiu
Proiectele – utilizarea efectiva a resurselor
2.Planificarea regionala

Două componente principale:


• componenta economico-socială, cu doua
dimensiuni:
- dimensiunea microteritorială (vizează
regiunea);
- dimensiunea macroteritorială (orientată pe
relaţiile dintre regiuni la scară naţională).
• componenta fizică
Politica regionala a UE – Cadrul
institutional, documente relevante
DG Regio – Directoratul General (Departamentul) pentru
Politica Regionala si Urbana (PRU) al Comisiei Europene
Misiune: intarirea coeziunii economice, sociale si teritoriale
prin reducerea disparitatilor intre nivelurile de dezvoltare ale
tarilor membre ale UE si ale regiunilor lor
PR (PRU):
• contributie la cresterea performantei generale a UE
• expresie a solidaritatii UE
Reducerea disparitatilor → Politica de Coeziune → cresterea
competitivitatii si a ocuparii fortei de munca
DG Regio – accent pe sprijinirea regiunilor mai putin prospere
sau care se confrunta cu probleme structurale → dezvoltare
mai rapida in mod durabil (expresie a solidaritatii UE)
Comisia Europeana: departamente, servicii

Departamentele (Directorates-General (DGs)) – elaborarea si implementarea


politicilor UE
Serviciile – se ocupa cu probleme mai generale, administrative sau au un mandat
specific (ex. lupta anti-frauda, arhive, audit intern etc.)

Departmente (DGs):
• Agriculture and Rural Development (AGRI)
• Budget (BUDG)
• Climate Action (CLIMA)
• Communication (COMM)
• Communications Networks, Content and Technology (CNECT)
• Competition (COMP)
• Economic and Financial Affairs (ECFIN)
• Education and Culture (EAC)
• Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
• Energy (ENER)
• Enlargement (ELARG)
• Enterprise and Industry (ENTR)
• Environment (ENV)
Comisia Europeana: departamente, servicii (cont.)

• EuropeAid Development & Cooperation (DEVCO)


• Eurostat (ESTAT)
• Health and Consumers (SANCO)
• Home Affairs (HOME)
• Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)
• Human Resources and Security (HR)
• Informatics (DIGIT)
• Internal Market and Services (MARKT)
• Interpretation (SCIC)
• Joint Research Centre (JRC)
• Justice (JUST)
• Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
• Mobility and Transport (MOVE)
• Regional Policy (REGIO)
• Research and Innovation (RTD)
• Secretariat-General (SG)
• Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
• Taxation and Customs Union (TAXUD)
• Trade (TRADE)
• Translation (DGT)
Comisia Europeana: departamente, servicii (cont.)

Servicii
• Bureau of European Policy Advisers (BEPA)
• Central Library
• European Anti-Fraud Office (OLAF)
• European Commission Data Protection Officer
• Historical archives
• Infrastructures and Logistics - Brussels (OIB)
• Infrastructures and Logistics - Luxembourg (OIL)
• Internal Audit Service (IAS)
• Legal Service (SJ)
• Office For Administration And Payment Of Individual Entitlements
(PMO)
• Publications Office (OP)
DG Regio administreaza 3 Fonduri majore:

* Fondul European pentru Dezvoltare Regionala


– opereaza in toate statele membre (SM) → co-finanteaza programe de investitii
- se concentreaza cu precadere asupra regiunilor cu PIB/locuitor scazut
* Fondul de Coeziune – co-finanteaza proiecte de transport si mediu
inconjurator in SM cu PNB/locuitor < 90% din media UE
* Instrumentul de Asistenta pentru Pre-Aderare (IPA)– ajuta tarile candidate
sa dezvolte retele de transport si sa imbunatateasca infrastructura de mediu.

Pe langa aceste fonduri, DG Regio este responsabil pentru:


- Implementarea actiunilor finantate din Fondul UE pentru Solidaritate
(dedicat interventiei rapide in caz de dezastre majore)
- Coordonarea grupului pentru regiunile ultra-periferice
- Managementul contributiilor EC la Fondul International pentru Irlanda, care,
impreuna cu programul PEACE urmareste stabilirea pacii si reconcilierii in
Irlanda de Nord.
DG Regio, prin PR, are in vedere:
• Promovarea de politici structurale eficace si
eficiente
• Sa aduca beneficii cetatenilor europeni “on the
ground”
• Sa contribuie in mod direct la crearea conditiilor
pentru largirea cu succes a UE
• Sa respecte principiile unui solid management
financiar

Responsabilitatea politica pentru PR – comisarul


European pentru PR
Politica regionala a UE
Este o politica de investitii care sprijina infaptuirea
Strategiei Europa 2020 prin:
• Crearea de locuri de munca
• Competitivitatea
• Cresterea economica
• Imbunatatirea calitatii vietii
• Dezvoltarea durabila
Scopul: reducerea disparitatilor economice, sociale
si teritoriale semnificative care exista inca intre
regiunile Europei (dezv. teritoriala echilibrata).
UE finanteaza:
• Dezvoltarea sectorului IMM
• Cercetarea si inovarea
• Investitiile pentru un mediu mai curat
• Imbunatatirea accesului la tehnologiile digitale
• Dezvoltarea de noi produse si tehnologii
• Cresterea eficientei energetice, proiecte legete de
schimbarile de mediu
• Dezvoltarea sectorului educational, a
competentelor bazate pe cunostinte
• Imbunatatirea legaturilor de transport in regiunile
izolate
Disparitatile regionale in UE-28 – PIB/locuitor, PPS, 2010

EU-28=100
<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
No Data
Coeziunea teritoriala

• A fost introdusa explicit prin Tratatul de la


Lisabona (semnat - 13 dec. 2007, intrat in vigoare
– 1 ianuarie 2009 – vizeaza reformarea UE) ca a
treia dimensiune, alaturi de coeziunea economica
si cea sociala
• Este reflectata in Strategia Europa 2020
• Primele discutii pe tema CT - la inceputul anilor
’90 si continuate ulterior (pe masura primirii de
noi membri problemele teritoriale ale UE s-au
acutizat)
Puncte principale de interes pentru CT:

• Cum pot fi capitalizate punctele tari ale fiecarui teritoriu, astfel incat
sa contribuie la dezvoltarea durabila si echilibrata a UE ca intreg?
(avantaje competitive, smart specialization etc.)
• Ce raspunsuri pot fi date fenomenului de concentrare? Orasele –
impact pozitiv (ex.: inovare, productivitate ridicata) dar si negative
(poluare, excluziune sociala)
• Cum pot fi conectate mai bine diverse teritorii? (accesul la serviciile
de interes general, transport eficient, retele de energie, broadband
internet)
• Cum poate fi intarita cooperarea (noi forme de cooperare ; ex:
Strategia UE pentru Regiunea Marii Baltice, Strategia UE pentru
Regiunea Dunarii)
• Cum poate fi sustinuta intarirea legaturilor urban-rural?

Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (Green Paper) – 2008


Sursa: R. Camagni,
“Territorial Development
Policies in the European
Model of Society”, in A.
Faludi (ed.), Territorial
Cohesion and the European
Model of Society , Lincoln
Institute, Cambridge, MA,
2007, p. 137
Cai de imbunatatire a coeziunii teritoriale:
• Promovarea abordarii functionale pentru dezvoltarea
integrata a teritoriilor
• Sustinerea politicilor “place-based” prin coordonarea
masurilor inter-sectoriale si a guvernantei multi-nivel,
de la cel local la cel european
• Incurajarea cooperarii intre teritorii, pentru intarirea
integrarii europene
• Imbunatatirea cunostintelor cu privire la diferite
teritorii, pentru o mai buna orientare a dezvoltarii lor
• atentie aparte – regiunile cu caracteristici geografice
speciale (regiunile montane, regiunile insulare,
regiunile cu densitate scazuta a populatiei (rurale, de
granita), outermost regions etc.)
Politica de Coeziune si Strategia “Europa 2020”

Europa 2020
• Este strategia UE pentru perioada de programare 2014-2020, care
promoveaza cresterea inteligenta, durabila (sustenabila) si inclusiva

Tintele stabilite pentru 2020:


• Ocuparea- 75 % din populatia cu varsta intre 20 si 64 de ani sa aiba un loc
de munca
• Inovarea - 3% din PIB-ul UE - investit in cercetare-dezvoltare (R&D)
• Schimbarile climatice – “20/20/20 target”: reducerea cu 20% a emisiilor
de gaze cu effect de sera in raport cu nivelurile din 1990; cresterea la 20%
a ponderii consumului de energie din resurse regenerabile; imbunatatirea
cu 20% a eficientei energetice
• Educatia - ponderea abandonului scolar in primii ani de scoala sa fie sub
10% si cel putin 40% din persoanele cu varsta de 30-34 ani sa fi absolvit o
forma de invatamant tertiar sau un echivalent al sau
• Saracia – Reducerea saraciei prin ridicarea a cel putin 20 milioane
persoane deasupra riscului saraciei sau excluziunii sociale
Politica de Coeziune
Furnizeaza cadrul de investitii si sistemul de implementare pentru
indeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020

Politica de Coeziune investeste in cresterea inteligenta, durabila


(sustenabila) si inclusiva prin:
• -Fondul European pentru Dezvoltarea Regionala
• - Fondul Social European
• - Fondul de Coeziune
• (impreuna, aceste trei fonduri reprezinta mai mult de o treime din bugetul
total al UE)

351,8 miliarde euro pentru 2014-2020

Comisia Europeana coopereaza cu Autoritatile de Management din tarile


membre si regiunile acestora pentru a se asigura ca aceste resurse sunt
investite in mod eficient, in vederea sustinerii cresterii inteligente, durabile si
inclusive
Politica de Coeziune si Cadrul Financiar
Multianual 2021-2027 → capitol separat
Implicarea regiunilor din tarile membre ale UE in
elaborarea si implementarea Strategiei “Europa 2020”
Comitetul Regiunilor - Committee of the Regions
(CoR)
Este adunarea UE a reprezentantilor regionali si
locali; constituie “vocea” autoritatilor sub-nationale
(NUTS2, NUTS 3, localitati) la nivelul cadrului
institutional al UE
A fost stabilit in 1994, prin Tratatul de la Maastricht
• Principii aplicate in activitatea CoR:
• Subsidiaritatea
• Proximitatea
• Parteneriatul
Comitetul Regiunilor (cont.)
Scop:
Tratatele UE obliga Comisia Europeana si Consiliul Uniunii Europene sa consulte CoR
cand se elaboreaza propuneri cu repercusiuni la nivel regional sau local. De asemenea,
Parlamentul European trebuie sa consulte CoR asupra unor probleme care au
implicatii regionale sau locale.

CoR poate exprima opinii in baza unei initiative proprii, care face posibila includerea
lor pe agenda institutiilor UE.

Compozitie:
• 353 membri (dupa aderarea Croatiei – 1 iulie 2013)
• Numarul de membri pe tari reflecta dimensiunea populatiei
• Romania – 15 membri

CoR este organizat pe comisii.

CoR a infiintat o platforma bazata pe o retea on-line pentru a mobiliza si implica


autoritatile regionale si locale in dezbaterile la nivelul UE; se incurajeaza dialogul,
schimbul de bune practici
De studiat:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Оценить