Вы находитесь на странице: 1из 21

ПОНЕДЕЛНИК

Магазин Джесика
НАЛИЧНО
СТ В
НАЧАЛОТ
наеменование АРТИКУЛ НОМЕР О НА ДЕНЯ
вана душ ORION B5193AA 746
дш с аксесоари CALISTA B0875AA 350
душ система SEVA L B0975AA 241
стоящ смесител SEVA NEXT B1930AA 241
вана душ с аксесоари ISKAR B1395AA 85
стенен за баня RETRO B1356AA 125
смесител стенен закухня SEVA FLOW B0892AA 118
компплект тръбно окачване SEVA JET B9393AA 346
ръчен душ SEVA JET B9391AA 300
затварящ механизъм VIDIMA B964713NU 1207

Page 1
ПОНЕДЕЛНИК

агазин Джесика София OOД

ДОСТАВК НАЛИЧНОСТ В ЕДИНИЧН


И ОБЩО ПРОДАЖБИ КРАЯ НА ДЕНЯ А ЦЕНА
400 1146 128 1018 66.00 лв
150 500 54 446 96.60 лв
100 341 23 318 514.80 лв
300 541 159 382 101.00 лв
40 125 35 90 132.00 лв
30 155 55 100 108.36 лв
400 518 342 176 156.00 лв
800 1146 654 492 53.40 лв
800 1100 374 726 9.84 лв
0 1207 482 725 6.84 лв
ОБЩО :

Page 2
ПОНЕДЕЛНИК

ПРИХОД ОТ
ПРОДАЖБИ
8,448.00 лв
5,216.40 лв
11,840.40 лв
16,059.00 лв
4,620.00 лв
5,959.80 лв
53,352.00 лв
34,923.60 лв
3,680.16 лв
3,296.88 лв
147,396.24 лв

Page 3
ВТОРНИК

Магазин Джеси

наеменование АРТИКУЛ НОМЕР


вана душ ORION B5193AA
дш с аксесоари CALISTA B0875AA
душ система SEVA L B0975AA
стоящ смесител SEVA NEXT B1930AA
вана душ с аксесоари ISKAR B1395AA
стенен за баня RETRO B1356AA
смесител стенен закухня SEVA FLOW B0892AA
компплект тръбно окачване SEVA JET B9393AA
ръчен душ SEVA JET B9391AA
затварящ механизъм VIDIMA B964713NU

Page 4
ВТОРНИК

Магазин Джесика София OOД

НАЛИЧНОСТ
В НАЧАЛОТО ДОСТАВК НАЛИЧНОСТ В
НА ДЕНЯ И ОБЩО ПРОДАЖБИ КРАЯ НА ДЕНЯ
1018 400 1418 426 992
446 150 596 137 459
318 100 418 45 373
382 300 682 276 406
90 40 130 32 98
100 30 130 15 115
176 400 576 93 483
492 800 1292 654 638
726 800 1526 642 884
725 0 725 482 243

Page 5
ВТОРНИК

ЕДИНИЧН ПРИХОД ОТ
А ЦЕНА ПРОДАЖБИ
66.00 лв 28,116.00 лв
96.60 лв 13,234.20 лв
514.80 лв 23,166.00 лв
101.00 лв 27,876.00 лв
132.00 лв 4,224.00 лв
108.36 лв 1,625.40 лв
156.00 лв 14,508.00 лв
53.40 лв 34,923.60 лв
9.84 лв 6,317.28 лв
6.84 лв 3,296.88 лв
ОБЩО : 157,287.36 лв

Page 6
СРЯДА

Магазин Джеси

наеменование АРТИКУЛ НОМЕР


вана душ ORION B5193AA
дш с аксесоари CALISTA B0875AA
душ система SEVA L B0975AA
стоящ смесител SEVA NEXT B1930AA
вана душ с аксесоари ISKAR B1395AA
стенен за баня RETRO B1356AA
смесител стенен закухня SEVA FLOW B0892AA
компплект тръбно окачване SEVA JET B9393AA
ръчен душ SEVA JET B9391AA
затварящ механизъм VIDIMA B964713NU

Page 7
СРЯДА

Магазин Джесика София OOД

НАЛИЧНОСТ
В НАЧАЛОТО ДОСТАВК НАЛИЧНОСТ В
НА ДЕНЯ И ОБЩО ПРОДАЖБИ КРАЯ НА ДЕНЯ
992 0 992 138 854
459 50 509 68 441
373 20 393 53 340
406 150 556 274 282
98 40 138 5 133
115 30 145 2 143
483 200 683 47 636
638 500 1138 256 882
884 800 1684 800 884
243 500 743 600 143

Page 8
СРЯДА

ЕДИНИЧН ПРИХОД ОТ
А ЦЕНА ПРОДАЖБИ
66.00 лв 9,108.00 лв
96.60 лв 6,568.80 лв
514.80 лв 27,284.40 лв
101.00 лв 27,674.00 лв
132.00 лв 660.00 лв
108.36 лв 216.72 лв
156.00 лв 7,332.00 лв
53.40 лв 13,670.40 лв
9.84 лв 7,872.00 лв
6.84 лв 4,104.00 лв
ОБЩО : 104,490.32 лв

Page 9
ЧЕТВЪРТЪК

Магазин Джеси

наеменование АРТИКУЛ НОМЕР


вана душ ORION B5193AA
дш с аксесоари CALISTA B0875AA
душ система SEVA L B0975AA
стоящ смесител SEVA NEXT B1930AA
вана душ с аксесоари ISKAR B1395AA
стенен за баня RETRO B1356AA
смесител стенен закухня SEVA FLOW B0892AA
компплект тръбно окачване SEVA JET B9393AA
ръчен душ SEVA JET B9391AA
затварящ механизъм VIDIMA B964713NU

Page 10
ЧЕТВЪРТЪК

Магазин Джесика София OOД

НАЛИЧНОСТ
В НАЧАЛОТО ДОСТАВК НАЛИЧНОСТ В
НА ДЕНЯ И ОБЩО ПРОДАЖБИ КРАЯ НА ДЕНЯ
854 1000 1854 985 869
441 500 941 643 298
340 80 420 98 322
282 450 732 341 391
133 60 193 18 175
143 45 188 26 162
636 350 986 340 646
882 600 1482 399 1083
884 800 1684 1245 439
143 1000 1143 879 264

Page 11
ЧЕТВЪРТЪК

ЕДИНИЧН ПРИХОД ОТ
А ЦЕНА ПРОДАЖБИ
66.00 лв 65,010.00 лв
96.60 лв 62,113.80 лв
514.80 лв 50,450.40 лв
101.00 лв 34,441.00 лв
132.00 лв 2,376.00 лв
108.36 лв 2,817.36 лв
156.00 лв 53,040.00 лв
53.40 лв 21,306.60 лв
9.84 лв 12,250.80 лв
6.84 лв 6,012.36 лв
ОБЩО : 309,818.32 лв

Page 12
ПЕТЪК

Магазин Джеси

наеменование АРТИКУЛ НОМЕР


вана душ ORION B5193AA
дш с аксесоари CALISTA B0875AA
душ система SEVA L B0975AA
стоящ смесител SEVA NEXT B1930AA
вана душ с аксесоари ISKAR B1395AA
стенен за баня RETRO B1356AA
смесител стенен закухня SEVA FLOW B0892AA
компплект тръбно окачване SEVA JET B9393AA
ръчен душ SEVA JET B9391AA
затварящ механизъм VIDIMA B964713NU

Page 13
ПЕТЪК

Магазин Джесика София OOД

НАЛИЧНОСТ
В НАЧАЛОТО ДОСТАВК НАЛИЧНОСТ В
НА ДЕНЯ И ОБЩО ПРОДАЖБИ КРАЯ НА ДЕНЯ
869 600 1469 60 1409
298 500 798 45 753
322 20 342 39 303
391 300 691 47 644
175 15 190 4 186
162 0 162 0 162
646 50 696 27 669
1083 100 1183 30 1153
439 100 539 40 499
264 0 264 23 241

Page 14
ПЕТЪК

ЕДИНИЧН ПРИХОД ОТ
А ЦЕНА ПРОДАЖБИ
66.00 лв 3,960.00 лв
96.60 лв 4,347.00 лв
514.80 лв 20,077.20 лв
101.00 лв 4,747.00 лв
132.00 лв 528.00 лв
108.36 лв 0.00 лв
156.00 лв 4,212.00 лв
53.40 лв 1,602.00 лв
9.84 лв 393.60 лв
6.84 лв 157.32 лв
ОБЩО : 40,024.12 лв

Page 15
СЕДМИЧЕН_ОТЧЕТ_

Седмичен отчет на Джесик


НАЛИЧНОСТ
В НАЧАЛОТО
НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ НОМЕР
НА
ПЕРИОДА
вана душ ORION B5193AA 746
дш с аксесоари CALISTA B0875AA 350
душ система SEVA L B0975AA 241
стоящ смесител SEVA NEXTB1930AA 241
вана душ с аксесоари ISKAR B1395AA 85
стенен за баня RETRO B1356AA 125
смесител стенен закухня SEVA FLOWB0892AA 118
компплект тръбно окачване SEVA JET B9393AA 346
ръчен душ SEVA JET B9391AA 300
затварящ механизъм VIDIMA B964713NU 1207

СЕД
140 000.00 лв.
120 000.00 лв.
121.493. лв

100 000.00 лв.


106.260. лв

80 000.00 лв.
94.839. лв
86.360. лв

60 000.00 лв.
40 000.00 лв.
20 000.00 лв.
0.00 лв.
7.920. лв

Page 16
СЕДМИЧЕН_ОТЧЕТ_

чет на Джесика София OOД


НАЛИЧНОС
ДОСТАВКИ Т В КРАЯ
ПРОДАЖБ ЕДИНИЧН
ПРЕЗ ОБЩО НА
И А ЦЕНА
ПЕРИОДА СЕДМИЦАТ
А
2400 3146 1737 1409 66.00 лв.
1350 1700 947 753 96.60 лв.
320 561 258 303 514.80 лв.
1500 1741 1097 644 101.00 лв.
195 280 94 186 132.00 лв.
135 260 98 162 108.36 лв.
1400 1518 849 669 156.00 лв.
2800 3146 1993 1153 53.40 лв.
3300 3600 3101 499 9.84 лв.
1500 2707 2466 241 6.84 лв.
ОБЩО :

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ
121.493. лв
106.260. лв

94.839. лв
86.360. лв

79.248. лв

71.556. лв

26.844. лв

13.577. лв
7.920. лв

4.768. лв

Page 17
СЕДМИЧЕН_ОТЧЕТ_

ПРИХОДИ ОТ
ПРОДАЖБИ

106,260.00 лв.
86,360.40 лв.
121,492.80 лв.
94,839.00 лв.
7,920.00 лв.
4,767.84 лв.
79,248.00 лв.
71,556.00 лв.
26,843.52 лв.
13,577.40 лв.
612,864.96 лв.

B5193AA
B0875AA
B0975AA
B1930AA
B1395AA
B1356AA
B0892AA
B9393AA
B9391AA
B964713NU
Page 18
80 000.00 лв.

106.260

94.839. лв
121.
86.360. лв
60 000.00 лв.
40 000.00 лв.
СЕДМИЧЕН_ОТЧЕТ_
20 000.00 лв.
0.00 лв.

7.920. лв
VIDIMA

Page 19
106.260

86.360. лв

121.

94.839. лв

7.920. лв

VIDIMA
4.768. лв

79.248. лв

71.556. лв

26.844. лв

13.577. лв

Page 20
СЕДМИЧЕН_ОТЧЕТ_
B0975AA
B1930AA
B1395AA
СЕДМИЧЕН_ОТЧЕТ_ B1356AA
B0892AA
B9393AA
B9391AA
B964713NU

Page 21

Вам также может понравиться