Вы находитесь на странице: 1из 18

Migrația externă

Ce este migratia?

Migrația umană reprezintă mutarea


oamenilor dintr-un loc în altul cu intenția de a rămâne
permanent sau temporar în noua locație.
Migrația este un fenomen obișnuit în istoria omenirii,
cei care încearcă acum să ajungă pe țărmurile
europene au motive diverse și aleg căi diferite.
Majoritatea caută modalități legale pentru a
scăpa de opresiunea politică, de război și de sărăcie
sau pentru a-și regăsi familia și a-și îmbunătăți
perspectivele profesionale și educaționale.
În 2015 și în 2016, Uniunea
Europeană (UE) s-a confruntat cu un
aflux de refugiați și migranți fără
precedent. Peste un milion de persoane
au sosit în UE, majoritatea fugind de
războiul și teroarea din Siria și din alte
țări.
Clasificarea migratiei

Migrație internă: Prin migraţie


internă se înţelege totalitatea
deplasărilor efectuate de indivizi sau
grupuri prin schimbarea domiciliului
în cadrul aceleiaşi ţări

Migrație externă: referă la


deplasarea persoanelor prin
schimbarea domiciliului dintr-o ţară
în altă ţară
Ce este un migrant?

La nivel internațional nu există o 


definiție universal acceptată a termenului
„migrant”. 
Cuvântul acoperă de obicei toate
cazurile în care decizia de a migra a fost luată
în mod liber de către persoana în cauză, din 
motive care țin de „interesul personal” și fără
intervenția unui factor extern constrângător.
Cei doi factori de legatura
factori de respingere (motivele
pentru care oamenii și-ar putea dori
să părăsească locul în care trăiesc) si
de atractie (motivele care îi atrag pe
oameni înspre un alt loc.)
Ce este un refugiat?

De obicei conceptul de refugiat


desemnează o persoană care în urma unor
temeri justificate de a fi persecutată
datorită rasei, religiei, naționalității, 
apartenenței la un anumit grup social sau
opiniilor sale politice, se află în afara țării a 
cărei cetățenie o are și care nu poate sau, 
datorită acestei temeri, nu dorește
protecția acestei țări.
Ce masuri a luat UE?

In ultimii 20 de ani, Uniunea Europeană a aplicat unele dintre cele mai înalte standarde comune în
materie de azil din lume. În plus, în ultimii doi ani, politica europeană în domeniul migrației a avansat
rapid, în pas cu implementarea Agendei europene privind migrația, propusă de Comisia Europeană
în mai 2015.
Sursa: https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration‐crisis/ro/
Salvând vieti

UE și-a mărit capacitatea de a efectua operațiuni de căutare și salvare în Marea Mediterană și de a


combate rețelele infracționale. Triplarea resurselor disponibile a contribuit la salvarea a peste 400
000 de vieți în 2015 și în 2016. Au fost prinși peste 2 000 de traficanți și persoane care introduceau
migranți ilegal și au fost îndepărtate 375 de nave.
Reducerea fluxului de migratie

Declarația UE-Turcia din


martie 2016 urmărește stoparea fluxurilor
necontrolate de migranți în zona Mării
Egee. De asemenea, prevede căi legale
prin care refugiații pot intra în Europa.
În consecință, numărul de
refugiați și de migranți care sosesc din
Turcia a fost redus în mod semnificativ.
După ce în octombrie 2015 s-a înregistrat
un număr record de 10 000 de sosiri într-o
singură zi, începând din martie 2016
sosirile în Grecia s-au ridicat, în medie, la
mai puțin de 74 pe zi.

Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019‐european‐semester‐country‐report‐romania_ro.pdf
Analiza statistică a migraţiei externe în perioada 2007-2017
in Romania
Împreună cu sporul
natural negativ, fenomenul
migraţional reprezintă o cauză
importantă a scăderii constante a
populaţiei României.
Percepţia românilor
despre evoluţia pe termen scurt şi
mediu a indicatorilor
economicosociali determină o
creştere alarmantă a plecărilor din
ţară. În primul an după aderarea
Romaniei la Uniunea Europeană
s-a consemnat vârful plecărilor în
străinatate, 544074 persoane (o
rată de emigrare de 25,7‰) au
ales să emigreze temporar în ţări
precum Italia şi Spania.
Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019‐european‐semester‐country‐report‐romania_ro.pdf
Structura pe categorii de vârsta a emigranţilor temporari români pentru
perioada 2007-2017

Dacă analizăm structura pe


categorii de vârstă a emigranţilor, observăm
că ponderea cea mai importantă este
reprezentată de persoanele din grupa de
vârstă 20-29 ani şi din grupa 30-39 ani.
Migraţia ridicată în rândul tinerilor
va avea ca efecte apariţia de probleme
importante la nivelul pieţei forţei de muncă
şi a sistemului de pensii în următorii ani. De
asemenea, ia amploare şi fenomenul
îmbătrânirii demografi ce datorită
schimbărilor în structură pe grupe de vârstă
a populaţiei.

Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019‐european‐semester‐country‐report‐romania_ro.pdf
Începând cu luna mai a anului 2019, românii vor avea acces neîngrădit pe piaţa muncii din Elveţia care nu este membră a
Uniunii Europene, dar este membră a Acordului Schengen, fapt care va genera un aflux de emigranţi spre acestă ţară.
Elveţia este una dintre cele mai bogate ţări din lume dacă ne raportăm la PIB pe cap de locuitor şi are cea mai mare
bogăţie pe cap de persoană adultă (în termeni de bunuri fi nanciare şi nefi nanciare). În prezent, în jur de 30000 de români locuiesc
în această ţară contribuind la dezvoltarea economiei şi a societăţii elveţiene, conform unei declaraţii comune susţinută de
preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Alain Berset, şi preşedintele României, Klaus Iohannis.
In cazul emigranţilor defi nitivi se
înregistrează o creştere substanţială de-a
lungul celor 10 ani de după aderarea la
Uniunea Europeană.
De exemplu, în anul 2017, numărul
emigranţilor defi nitivi a fost de 23156
persoane, spre comparaţie cu anul 2007
când numărul acestora era de 8830
persoane.

Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019‐european‐semester‐country‐report‐romania_ro.pdf
Statistici privind migrația și populația migrantă

Migrația este influențată de o


combinație de factori economici, politici,
sociali și de mediu: fie în țara de origine a
unui migrant (factorii de impuls), fie în țara
de destinație (factori de atracție). Din punct
de vedere istoric, se consideră că relativa
prosperitate economică și stabilitatea politică
din UE au exercitat un efect de atracție
considerabil asupra imigranților.
În țările de destinație, migrația
internațională poate constitui un instrument
utilizat pentru a remedia deficite specifice
ale pieței forței de muncă. Cu toate acestea,
este aproape sigur că migrația, considerată
individual, nu va reuși să inverseze tendința
actuală de îmbătrânire a populației
înregistrată în multe zone din UE.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/ro 
Stiati ca ...?

Cealaltă latură a migraţiei. 100.000 de români din


străinătate se întorc, anual, acasă: „Migraţia de revenire
contribuie la creşterea nivelului calităţii forţei de muncă, în
condiţiile unei crize acute de personal în România.“

„Migraţia de revenire contribuie la creşterea


nivelului calităţii forţei de muncă, în condiţiile unei crize acute
de personal în România.“
România a înregistrat peste 177.000 de imigranţi în
2017, iar mai mult de 95.000 dintre aceştia au fost români care
s-au întors acasă, temporar sau definitiv, arată datele Institutului
Naţional de Statistică şi ale Eurostat. Fenomenul imigraţiei este
prezent de mai bine de un deceniu şi a atins valori deloc de
neglijat, spun specialiştii.

Sursa : https://www.zf.ro/eveniment/cealalta‐latura‐migratiei‐18011479
Bibliografie
 https://www.researchgate.net/publication/316273268_Migratia_externa
-un_concept_in_evolutie
 https://historia-
europa.ep.eu/sites/default/files/Discover/EducatorsTeachers/ActivitiesFor
YourClassroom/migr-introduction-ro.pdf
 https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/ro/
 https://ro.glosbe.com/ro/ro/migra%C8%9Bie%20intern%C4%83
 https://www.researchgate.net/profile/Ioan_Franc_Valeriu/publication/3
16273268_Migratia_externa-
un_concept_in_evolutie/links/5b7b8538299bf1d5a718e3f4/Migratia-
externa-un-concept-in-evolutie.pdf
 https://www.researchgate.net/profile/Ioan_Franc_Valeriu/publication/3
16273268_Migratia_externa-
un_concept_in_evolutie/links/5b7b8538299bf1d5a718e3f4/Migratia-
externa-un-concept-in-evolutie.pdf
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-
semester-country-report-romania_ro.pdf
 https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_ro.pdf
 http://migrationcenter.ro/wp/wp-content/uploads/2020/01/IIIR-
2019.pdf?fbclid=IwAR09WNimgTxHGYeslBc0oGNqjCIBEa_5tZgUehM
N_e0HHu4LfFgf-lwovhg
 https://www.zf.ro/eveniment/cealalta-latura-migratiei-100-000-romani-
strainatate-intorc-anual-acasa-migratia-revenire-contribuie-cresterea-
nivelului-calitatii-fortei-munca-conditiile-unei-crize-acute-personal-
romania-18011479
Va multumim pentru timpul
acordat !

Оценить