Вы находитесь на странице: 1из 1

1) Definiţi noţiunea de polietilenă şi polipropilenă.

2) Scrieţi proprietăţile fizice ale polipropilenei.


3) Caracterizaţi : - polietilena cu densitate mică;
- polietilena cu densitate mare;
- polietilena cu densitate mică şi medie.
4) Descifraţi următoarele notaţiile pentru materialele plastice:
- PP-H;
- PEHD;
- PVC-U;
- PE 100;
- PVC-C;
- PC;
- PET;
- PVDF;
- PEI;
- PEEK.

1) Определите понятие: полипропилен, полиэтилен.


2) Напишите физические свойства полипропилена.
3) Характеризуите: - полиэтилен низкого давления;
- полиэтилен высокого давления;
- полиэтилен среднего давления.
4) Расшифруйте следующие обозначения для пластических матерьялов:
- PP-H;
- PEHD;
- PVC-U;
- PE 100;
- PVC-C;
- PC;
- PET;
- PVDF;
- PEI;
- PEEK.