Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES-VERBAL

DE AUDIERE A MARTORULUI
Протокол допроса свидетеля
mun. Chișinău 12.04.2021
locul audierii место допроса

Audierea a început la ora___ şi_____min


s-a încheiat la ora____şi ____min
Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală al SUP al IP Centru al DP
mun.
Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
Mariana Petrari
funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
______________________________________________________________________________________________
în localul bir. 305 a IP Centru
в помещении
respectînd dispoziţiile, prevăzute de articolele 102, 105, 106, 107, 109, 260 şi 261 CPP l-a audiat în calitate
de martor:
с соблюдением требований ст. ст. 102, 105, 106, 107, 109, 260 и 261 УПК допросил в качестве свидетеля:
Numele, prenumele: Prodan Alina Anatolie
фамилия, имя, отчество
Data, luna, anul naşterii: 04.08.1991
Tel: 079969012
Domiciliul: r-ul Ocnița s. Mihăleșeni
Место жительства
Ocupaţia: manager proiecte AOPD
Род занятий
Вuletinul de identitate_: identificat
Удостоверение личности
Relaţiile cu bănuitul
Взаимоотношение с подозреваемым
În legătură cu faptul, că bănuitul _____________________________ este soţ sau rudă apropiată a
martorului, conform p.7 art.105 CPP i s-a explicat dreptul de a tăcea şi a fost întrebat dacă acceptă să facă
declaraţii. В связи с тем, что подозреваемый ________________________________________ является
супругом или близким родственником свидетелю, согласно п. 7 ст. 105 УПК были разъяснены права не
свидетельствовать против них , согласен ли дать показания.
________________________
semnătura подпись
Înainte de a fi audiat în conformitate cu art. 277 alin.1 CPP, martorului i s-au explicat drepturile şi
obligaţiunile prevăzute de articolele 21 şi ,90 CPP, şi a fost avertizat pentru răspunderea ce o poаrtă
pentru refuzul sau eschivarea de a face declaraţii conform art. 313 CP şi pentru declaraţiile minciunoase
sau cu bună ştiinţă false conform art.312 CP. Перед допросом в соответствии со ст. 277 ч. 1 УПК, свидетелю
были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 21 и 90 УПК, в том числе был предупреждён
об уголовной ответственности по ст. 313 УК РМ за отказ или уклонение от дачи показаний и по ст. 312 УК
РМ за дачу заведомо ложных показаний.
_______________________________
semnătura подпись
Declaraţiile doresc să le fac în limba __________________ , pe care o cunosc bine.
Показания желаю давать на языке, которым свободно владею.
__________________________________
semnătura подпись
Interpretul
_______________________________________________________________________________________
Переводчик numele, prenumele, domiciliul Фамилия, имя, отчество, место жительства
______________________________________________________________________________________________
a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP pentru traducere sau interpretarea falsă
Предупреждён об уголовной ответственности по ст. 312 УК РМ за заведомо неправильный перевод.
_______________________________
semnătura подпись
Martorului i s-a explicat, că în conformitate cu art. 86 CPP este în drept de a recuza interpretul.
Свидетелю было разъяснено, что согласно ст. 86 УПК, вправе заявить отвод переводчику.
______________________________
semnătura подпись
La întrebările adrestae mie pot comunica următoarele:
La data de 04.03.2021, eu mă deplasam cu automobilul meu de model Shkoda cu /î
FDY 451, pe str. Nicolae Testemițeanu intersecție cu str. Arborilor mun. Chișinău. La un
moment dat, la interescția sus menționată, un automobil de model Dacia, s-a tamponat în
mașina mea. Eu am crezut că i s-a defectat automobil, atunci eu m-am apropiat de șoferul
automobilului pentru a vedea care a fost cauza accidentului, și de la ultimul s-a simțit un
miros puternic de alcool din cavitatea bucală. Acesta avea un comportament neadecvat, eu
întrebîndu-l ce s-a întîmplat, acesta mi-a răspuns că totul este normal. El nu a conștientizat
de faptul accidentului rutier. Eu am făcut apel la poliție, pentru a documenta cazul dat.
Venind poliția la fața locului a documentat cazul accidentului rutier, și șoferul care a
provocat accidentul a fost dus la DRN, pentru prelevarea probelelor de sînge. După care de
la poliție am aflat că a fost efectuat testul a alcoolimie și s-a identificat alcool în sîngele
persoanei de 1.66 g/l.
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____

Ofiţer de urmărire penală Martor

Вам также может понравиться