Вы находитесь на странице: 1из 40

Вешалка «Пианино-2»

800x800

Вешалка «Пианино-1» Вешалка «Пианино-4» Вешалка «Пианино-3»


1500x800(400) 400x400 800x800
2
Вешалка «Минипианино»
h=1150

3
Альфа
цветная
h=1150

4
Альфа Металик Бета Гамма
h=1150 h=1150 hh=1150
1150 h=1150
5
Г
Газетница-столик
к Столик для ноутбука
500x300 h=500 300x520 h=250

6
Столик для завтрака
Столик для завтрака с рисунком
к под стеклом
к
350x550 h=250 350x550 h=250

7
Журнальный стол «Лотос»
D=750 h=550
8
Журнальныйй стол «Корона»
Ж
950x620 h=580

9
альный столл «Сокол»
Журнальный
1000x620 h=580

10
Журнальный стол «Котик»
950x620 h=530

11
Журнальный стол «ЖС-102»
950x620 h=530

12
Журнальный стол «ЖС-103»
D=750 h=550
13
Сервировочный стол
850x450 h=700
14
Подставка под вазон «Византия» Подставка под вазон «СТ-1»
D=400 h=500 h=1000
15
Журнальный стол «Мадрид»
600x600 h= 540
16
Журнальный стол «Барселона»
1200x600 h=380, 540
17
Журнальный стол «Рим»
800x800 h=365
18
ный столл «Милан»
Журнальный
900x600 h=500
19
Полка для обуви №1
метал, дерево
300x700 h=470
20
Полка для обуви №2
400x900 h=580
21
Полка для обуви №3
400x900 h=580

22
Полка для обуви №4
400x900 h=580
23
Кресло «Фараон»
920x710 h=950
24
Кресло-качалка
920x710 h=950
25
Кровать «Гавань Plus»
с подъемным механизмом
1400x2000 h=800
1600õ2000 h=800
26
Кровать «Гавань»
1400x2000 h=800
1600õ2000 h=800
27
Кровать «Престиж» Кровать «Престиж-2»
2000x1400 h=600 2000x1400 h=600
2000õ1600 h=600 2000õ1600 h=600
2000õ1800 h=600 2000õ1800 h=600
28
Кровать «Вояж»
2000x1400 h=700
2000õ1600 h=700
2000õ1800 h=700
29
Кровать «Парус»
2000x1400 h=800
2000õ1800 h=800
30
ать «Волна»
Кровать
2000x1400
0x1400 h=800
2000õ1600 h=800
2000[1800 h=800
31
Кровать 2-х ярусная
ная
«Хай-тек»
2000x800 (900) h=1720
=1720
1900x800 (900) h=1720
1720
32
Кровать 2-х ярусная
«Бай-бай»
2000x800 (900) h=1700
1900x800 (900) h=1700
33
Кровать 2-х ярусная
«Засоня»
2000x800 (900) h=1700
1900x800 (900) h=1700
34
Кровать «Соня»
с дополнительной планкой Кровать «Соня New»
2000x800 (900) h=700 2000x800 (900) h=700
1900x800 (900) h=700 1900x800 (900) h=700

35
Лавочка «Князь»
1860õ1100õ600
36
Лавочка «Трансформер»
1500õ1200õ600
37
Лавочка без перил Лавочка кованная с перилами
1500 ìì 2000 ìì
38
TM UTAH (ЮТА) Український виробник
меблів № 1 з натуральної деревини
ТМ UTAH № 1 виробник
журнальних столів в Україні
ТМ ЮТА зареєстрована
в державному реєстрі – № 79696

2003 – Розроблені перші моделі. ТМ ЮТА приймала участь у 2011 Листопадад – Участь
Учас у міжна-
2004 – Відкрите власне виробництво. міжнародному проекті “Україна родній виставці м.Харків.
2005 Листопад – Одеська міжна- в ІІІ тисячолітті” – традиції, ін- 2011 – Розробка столика для но-
родна виставка. новації, інвестиції. Та була на- утбука, газетниці, билець.
2005 – ТМ ЮТА лауреат Загально- городжена почесною відзнакою 2012 – Розроблені нові моделі
Українського конкурсу “Віща прба”. за вагомий внесок в національну плечиків.
Нагороджена за сучасний ексклю- історію України. 2013 – Розроблені нові моделі лі-
зивний дизайн, високу якість та жок та дитячих меблів.
Продукція ТМ Юта має своє
конкурентну спроможність меблів Сьогодні, маючи десятиріч-
тавро, та продукція відзначаєть-
з натуральної деревини. ний досвід в розробці та ви-
ся срібними монетами.
2006 – Лауреат міжнародної вис- робництві меблів, і працюючи
тавки м. Одеса. 2010 – Подана заявка на захист з іншими підприємствами, вико-
2007 – участь у міжнародній вис- інтелектуальної власності. Запа- ристовуючи сучасні технології, –
тавці Експо-Плаза м. Київ. тентовані ряд виробів. ми маємо можливість та бажан-
2008 – Національна відзнака 2011 – Квітень – Участь у Міжна- ня співпрацювати та приймати
“Суспільне визнання”. родній виставці м.Донецьк, участь в цікавих проектах.
39