Вы находитесь на странице: 1из 32

ГРАФИК

несения службы ПНК по КС на март 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аксенов Н.А. Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д
1
Даньшин К.В. В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В
2
Дробышев Е.А. Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д В Д В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н
3
Галичев Д.А. Д Н В В В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В
4
5

ГРАФИК
несения службы СК на март 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ашурбеков Р.Г. Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н
1
Горченков А.Н. В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В
2
Сердюков Р.А. Д Н В В Д Н В В Д Н В В В Д Н В Д Н В Д
3
Шепелев И.С. Д Н В В Д Н В Д Н В В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В В В П О О
4
5 Галичев Д.А. Д Н В Д Н

6 Головачев А.В.
ГРАФИК
несения службы ПНК по КС на апрель 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия
п/п звание имя, отчество 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Аксенов Н.А. В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д
1
Даньшин К.В. Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В
2
Дробышев Е.А. В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н
3
Галичев Д.А. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
4
5

ГРАФИК
несения службы СК на апрель 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия
п/п звание имя, отчество 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н
1
Горченков А.Н. Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В
2
Сердюков Р.А. Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д
3
Шепелев И.С. П О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
4
5 Галичев Д.А. Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В

6 Головачев А.В.
ГРАФИК
несения службы ПНК по КС на май 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Аксенов Н.А. В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Д В В В Н В
1
Даньшин К.В. Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Н В Д Н В В
2
Дробышев Е.А. Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н
3
Галичев Д.А. Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Н В Д В Д
4
5

ГРАФИК
несения службы СК на май 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н
1
Горченков А.Н. Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В О О О О О О О О
2
Сердюков Р.А. В В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В Д
3
Шепелев И.С. О О О О О П П О О Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В
4
5 Галичев Д.А. Д Н В Д Н В В

6 Головачев А.В.

ГРАФИК
несения службы ПНК по КС на июнь 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Аксенов Н.А. Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В
1
Даньшин К.В. Н В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В
2
Дробышев Е.А. В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д
3
Галичев Д.А. Д Н В В В Д Н В В Д Н В В Д Н
4
5

ГРАФИК
несения службы СК на июнь 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. В В Д Н В Д Н В В П П В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В
1
Горченков А.Н. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
2
Сердюков Р.А. Н В В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В
3
Шепелев И.С. Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н
4
5 Галичев Д.А. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В

6 Головачев А.В. П П В В П П П П П В В П П П П П В В П П П П П В В П П П П П

График несения службы ПНК по КС на август 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. Д Д Д Д Д
1
Даньшин К.В. В Д Н В Н В Н В Д Н В Д Н В Д В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В В
2
Галичев Д.А. Н В Д В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Н В Д В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
3
4 Головачев А.В. Д Н В Н В Д В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н

График несения службы СК на август 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. В Н В Н В Н В Д Н В В Н В Н В Н В Д Н В В Н В Д Н В
1
Сердюков Р.А. Н В Д Н В В Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В В Н В Д Н В
2
Шепелев И.С. В Д Н В В Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Н В Д Н
3
4 Митин А.С. Д Д Д Д Д Д Д Д Д В В В Д

График несения службы ПНК по КС на сентябрь 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. Д Д Д Д Д Д Д
1
Даньшин К.В. Д Н В Н В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д В Н В В Д Н В Д Н В Д
2
Галичев Д.А. Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Н В
3
4 Головачев А.В. В Д Н В Д Н В Д В Н В В Д Н В Д Н В Н В Н В Д Н В Д Н В Д В Н

График несения службы СК на сентябрь 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. Н В Н В В Н В Н В Н В В Н В Н В Н В Н В В Н В Н
1
Сердюков Р.А. Д Н В Д Н В Д Н В В Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В
2
Шепелев И.С. В В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В
3
4 Митин А.С. Д Д Д Д Д Д Д Д Д

ГРАФИК ПРИМЕРНЫЙ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!!


График несения службы ПНК по КС на сентябрь 2017г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Даньшин К.В. Д Н В Н В Д Н В В Д Д В Д Н В Н В Д Н В В Д Н В Д Н В Д В Д
1
Галичев Д.А. Н В В Д Н В Д Н В Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Н В
2
Головачев А.В. В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Н В В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Н
3

График несения службы СК на сентябрь 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В Д Н В П П П П П В В Д Н В Д Н В
1 П П П
Сердюков Р.А. Д Н В Д Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В П П П П П В
2
Шепелев И.С. В В Н В Д Н В Д Н В П П П П П В В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Д Д
3 П П П
4 Митин А.С. Д Д Д Д Д Д Д Д Д
С С
5 Гуторов А.О. П П П П П В Д В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Д Н В Н

График несения службы ПНК по КС на ОКТЯБРЬ 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Даньшин К.В. Д Н В Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д В Д В Д Н В Д В Н В В
1
Галичев Д.А. В В Д Д В Н В Д Н В В Д Д Н В Д Н В Д Н В Н В Н В Д Н В В Д Д
2
Головачев А.В. Н В Н В Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д В Д В Д Н В В Д Н В
3

График несения службы СК на ОКТЯБРЬ 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31
п/п звание имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д В Д Д В В Д Н В Н В Д Н В Д В
1 П П
Сердюков Р.А. В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В Н Н В Д Н В В Д Д В Д Д В Д
2 П П П П
Шепелев И.С. Н В Д Н В Д Н В П П П П П В В Д Д В В Д Н В Д Д В Н В Д Н В Н
3 П П
4 Семеноженко Н Н В В Н Н В Н Н В В Н Н В Н Н

5 Гуторов А.О. В П П П П П В В Д Н В Д Н В Д В О Т П У С К

Пузиков Д.И. П П П П П В В П П П П П В В П П

Алфимов И.Н. П П П П П В В П П П П П В В П П

НД-ПНК ПО КС
ПП

График несения службы ПНК по КС на ОКТЯБРЬ 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
п/п звание имя, отчество 23 24 25 26 27 28
Даньшин К.В. В Д Н В В В Д Н В В Д Н В Д В Д Н В В Д Н
1
Галичев Д.А. В Н В Д Д В В Д Н В В Д Н В Н В Д В Д Н В
2
Головачев А.В. Д В Д Н В Д Н В Д Н В В Д В Д Н В Д Н В Д
3

График несения службы СК на ОКТЯБРЬ 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 23 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
п/п звание имя, отчество 24 25 26 27 28
Ашурбеков Р.Г. Н В Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В
1 П П
Сердюков Р.А. В В Д Д В Д В Д В Д Н В Д Н В Н В Н В В Д
2 П П П П
Шепелев И.С. Д Д В Н В В Н В В Д Д В В Д Д В Д Д В Д В
3
4 ИК-11 Н Н В В Н Н В Н Н В Н Н В Н Н В В Н Н В Н Н

Пузиков Д.И. П П П П В В П П В В П П В В

Алфимов И.Н. П П П В П П В В П П В В П П

НД-ПНК ПО КС
ПП

График несения службы ПНК по КС на декабрь 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Д В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
1
Галичев Д.А. В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Н В Н В В Д В О
2
Головачев А.В. В Н В Д Н В Д Н В В Д Н В Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
3

График несения службы СК на декабрь 2017г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
п/п звание имя, отчество
Ашурбеков Р.Г. Д Д В О О О О О О О О О О О О О О О О Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
1
Сердюков Р.А. Д В Д Д Д В В Д В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Д
2 П П П П П П П П П П
Шепелев И.С. В В Н Н В В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
3 П П П
4 ИК-11 Н Н В В Н Н Н В Н Н В В Н Н В Н Н В Н

5 Гуторв А.О. Д Д В Д В В Д Д В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В

НД-ПНК ПО КС
ПП

График несения службы ПНК по КС на январь 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
1
Галичев Д.А. Б
2
Головачев А.В. Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В О О О О О О О О О О О О
3
4 Сердюков Р.А. Н В Д Н В Д В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
П П П П П П П П П П П
Шепелев И.С. В Д Н В Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
П П
График несения службы СК на январь 2018г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Ашурбеков Р.Г. В Н В В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
1
Гуторв А.О. В Д В Н В В Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
2
ИК - 11 Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
3

График несения службы ПНК по КС на январь 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
1
Галичев Д.А. Б
2
Головачев А.В. Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В О О О О О О О О О О О О
3
4 Сердюков Р.А. Н В Д Н В Д В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
П П П П П П П П П П П
Шепелев И.С. В Д Н В Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
П П
График несения службы СК на январь 2018г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. В Н В В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
1
Гуторв А.О. В Д В Н В В Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
2
ИК - 11 Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
3

График несения службы ПНК по КС на ФЕВРАЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
звание имя, отчество
п/п
Даньшин К.В. Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В О О
1
Галичев Д.А. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О В В В Д Н
2
Головачев А.В. О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
3
4 Сердюков Р.А. В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В

5 Гуторв А.О. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В В В В В Д Н В О О О О О

График несения службы СК на ФЕВРАЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В О О Д Н В Д Н В
1
Шепелев И.С. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д В Д Н В Д Н
2
ИК - 11 В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Д
3

График несения службы ПНК по КС на ФЕВРАЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
1
Галичев Д.А. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Н
2
Головачев А.В. О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
3
4 Сердюков Р.А. В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В

Гуторв А.О. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В О О О О О О О О О О О О О

График несения службы СК на ФЕВРАЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
п/п звание имя, отчество
Ашурбеков Р.Г. Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В О О Д Н В Д Н В
1
Шепелев И.С. Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д В Д Н В Д Н
2
ИК - 11 В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Д
3

График несения службы ПНК по КС на МАРТ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. В О О О О О О О О О О О О О О Д О О О О О В Н В В Д Д В В Н В
1
Галичев Д.А. В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д В Д Н В В Д Н В В
2
Головачев А.В. Н В Д Н В Д Н В Д Н В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В Н Н В В Н
3

График несения службы СК на МАРТ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. Д Н В Д Н В Д Н В В Н В Д Н В Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Д Н В Н В
1
ИК - 11 Н В Д Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д В -
2
Шепелев И.С. В Д Н В Д Н В В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В В
3 П
4 Пузиков Д.И. Д Н В Д Н В В Д Н

Сердюков Р.А. Д Н В Д Н В Д Н В Д В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В
5 П П П П П П
6 Гуторв А.О. О О О О О О О О О О О О О О О О Н В Д Н В Д Н В О О О О О В Д

График несения службы ПНК по КС на АПРЕЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н
1
Галичев Д.А. Д В В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В
2
Головачев А.В. Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д
3

График несения службы СК на АПРЕЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. В О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Д А А А А А
1
Гуторв А.О. Н Н В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В
2 П
Шепелев И.С. Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В
3
4 Пузиков Д.И. В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д

Сердюков Р.А. В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н
5 П П П П П П П П

График несения службы ПНК по КС на МАЙ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н
1
Галичев Д.А. Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В
2
Головачев А.В. Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В 8 8 8 8
3

График несения службы СК на МАЙ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. В О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О В Д Н В Д Н
1
Гуторв А.О. Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В
2
Шепелев И.С. В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н
3
4 Пузиков Д.И. В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д

Сердюков Р.А. В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н В Д
5 П П П П П П П П П П П

График несения службы ПНК по КС на ИЮНЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д
1
Галичев Д.А. В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
2
Головачев А.В. 8 В В 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 О О О О О О О О О О О О О
3

График несения службы СК на ИЮНЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. Д Н В Д Н В О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
1
Гуторв А.О. В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В В Н Н В В Н Н В В 8 8 8 8 8 8 В В
2
Шепелев И.С. Н В Д Н В В Д Н В Д Н В 8 8 8 В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н
3
4 Пузиков Д.И. Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Н Н В В 8 8 8 8 8 В Н Н В В Н Н В В

Сердюков Р.А. В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
5 П П П П П П П П П П П П П П П П П П П

График несения службы ПНК по КС на ИЮНЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Д Н В
1
Галичев Д.А. В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н Н В Д
2 П
Головачев А.В. 8 В В 8 О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
3

График несения службы СК на ИЮНЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Ашурбеков Р.Г. Д Н В Д Н В О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
1
Гуторв А.О. В Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В В Н Н В В Н Н В В 8 8 8 8 8 В Д Д
2 П
Шепелев И.С. Н В Д Н В В Д Н В Д Н В 8 8 8 В В Н Н В В Н Н В В Н Н В Н В В
3
4 Пузиков Д.И. Д Н В В Д Н В Д Н В Д Н В Н Н В В 8 8 8 8 8 В Н Н В В Н В Н Н

Сердюков Р.А. В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н Н В Д Н
5 П П П П П П П П П П П П П П П П П

График несения службы ПНК по КС на ИЮЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. Д В В С В В Д С В В В С В В В С В В В В Д С В В В С В В Д С В
1 П П П
Галичев Д.А. Д В С В В В С В В В С В В Д С В В В С В В Д С В В В С В В В С
2 П П П
Головачев А.В. 8 8 8 8 в в
3

График несения службы СК на ИЮЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Ашурбеков Р.Г. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О С В В В С В В Д С В В
1 П
Гуторв А.О. В С В В В С В В В С В В В С В В В С В Н Н В В Н Н В В Н Н В В
2
Шепелев И.С. В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н
3
4 Пузиков Д.И. Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В о о о о о о о о о о о о

Сердюков Р.А. Н В В В С В В Д С В В В С В В В С В В С В В В С В В В С В В О
5 П

График несения службы ПНК по КС на ИЮЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. Д В В С В В Д С В В В С В В В С В В В В Д С В В В С В В Д С В
1 П П П
Галичев Д.А. Д В С В В В С В В В С В В Д С В В В С В В Д С В В В С В В В С
2 П П П
Головачев А.В. 8 8 8 8 В В 8 В
3

График несения службы СК на ИЮЛЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О С В В В С В В Д С В В
1 П
Гуторв А.О. В С В В В С В В В С В В В С В В В С В Н Н В В Н В В В Н Н В В
2
Шепелев И.С. В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н
3
4 Пузиков Д.И. Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В о о о о о о о о о о о о

Сердюков Р.А. Н В В В С В В Д С В В В С В В В С В В С В В В С В В В С В В О
5 П

График несения службы ПНК по КС на АВГУСТ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. В В С В В В С В В В С В В В С В В Д С В В В С В В Д С В В В С
1 П П
Галичев Д.А. В В В С В В В С В В Д С В В В С В В Д С В В В С В В В С В В В
2 П П
Головачев А.В. С В В Д С В В В С В В Д С В В В С В В В С В В 8 В В 8 8 8 8 8
3 П П
График несения службы СК на АВГУСТ 2018г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Ашурбеков Р.Г. В С В В Д С В В В С В В В С В В В С В В В С В В Д С В В В С В
1 П П
Гуторв А.О. Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В О О О О О О О О О О О
2
Шепелев И.С. В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н
3
4 Пузиков Д.И. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О В Н Н В В Н Н В

Сердюков Р.А. О О О О О О О О О О О О О О О О О Н В В Н Н В В С В В В С В В
5

График несения службы ПНК по КС на СЕНТЯБРЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. В В В С В В В С В В В С В В Д С В В Н Н В В В С В В С В В Д С
1 П П
Галичев Д.А. С В В В С В В Д С В В Д С В В Д С В В В С В Н Н В В В С В В В
2 П П П
Головачев А.В. В В 8 8 8 8 8 В В С В В В С В В В С В В В С В В В В Н Н В В В
3

График несения службы СК на СЕНТЯБРЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество
Ашурбеков Р.Г. В Д С В В В С В В В С В В В Н Н В В В С В В Д В С В В В С В В
1 П П
Гуторв А.О. О О О О О О О О О О О О 8 8 О О О О О О О О О О О О В В В В Н
2
Шепелев И.С. Н В В Н Н В Н Н В В о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о О
3
4 Пузиков Д.И. В Н Н В В Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В

Сердюков Р.А. Д С В В В С В В Д В Н Н В В С В В В С В В Д С В В С В В Д С В
5 П П П П

График несения службы ПНК по КС на ОКТЯБРЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. С В В 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В Н В 8 8 8 8 В 8 8 Д Д В В Д Н В В
1
Галичев Д.А. В С В В В С В В В С В В Д С В В В Д Н В Б Б Б Б Н Н В В Д Н В
2 П
Головачев А.В. В В С В В Д С В В В С В В Д Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д Н
3 П П
График несения службы СК на ОКТЯБРЬ 2018г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество
Ашурбеков Р.Г. В В В С В В Д С В В В С В В В Н Н В В Н Н В В в в у
1 П
Гуторв А.О. Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Д Н В В Д В В Н Н В В Н Н В В
2
Шепелев И.С. О О О О О О О О О О О О О О О О О У У У У У У У У У У У У У У
3
4 Пузиков Д.И. В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н

Сердюков Р.А. В В В В С В В В С В В В С В В Д Н В В Д Н В Д Н В В Д Н В В Д
5

График несения службы ПНК по КС на НОЯБРЬ 2018г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. Д Н В В 8 С З В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д н В Д Н В Д Н В Д
1
Галичев Д.А. В Д В В С В З В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н
2
Головачев А.В. В В С В В З С В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
3
Сердюков Р.А. Н В В С В З В С В В В О О О О О Д Д О О О О О О О О О О О О О
4 П П
График несения службы СК на НОЯБРЬ 2018г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В З Н Н В В Н Н В З Н Н В
1
2 Пузиков Д.И. В В Н Н В З Н Н В В Н Н В З Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н

3 Алфимов И.Н. Д Д
п п
Д- день питомник , З- день занятий со служебными собаками
График несения службы ПНК по КС на Декабрь 2018г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. Д Н В Д Н В Д В В Д В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В В
1
Галичев Д.А. Н В Д Н В Д Н Н В В О О О О О О О О О О О О О О О О О О С В В
2
Головачев А.В. В Д Н В Д Н В В Д Н В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В
3
Сердюков Р.А. В В В Д Н В С В В С В В С В В С В В С В В С В В В В С
4
График несения службы СК на Декабрь 2018г

Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н
1
2 Пузиков Д.И. Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В

3 Алфимов И.Н.

График несения службы ПНК по КС на ЯНВАРЬ 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. С В В В С В В В С В В О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
1
Галичев Д.А. В С В В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С
2
Головачев А.В. В В С В В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В
3
Сердюков Р.А. В В В С В В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В
4
График несения службы СК на ЯНВАРЬ 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н
1
2 Пузиков Д.И. Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В

3 Алфимов И.Н. В В Д Д В В Д Д В Д Д
П П П П
4 Полянский Е.А. Д Д В В Д Д В В
П П П П

График несения службы ПНК по КС на ФЕВРАЛЬ 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О В В В В В В 8 8 8 8 В В
1
Галичев Д.А. В В С В В С В 8 С В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 о о о о о о
2
Головачев А.В. С В В С В В С В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В
3
Сердюков Р.А. В С В В С В В С В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В С В
4
График несения службы СК на ФЕВРАЛЬ 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. В В Н Н В В Н Н В В Н В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С
1
2 Пузиков Д.И. Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В

3 Алфимов И.Н. Д В В Д Д Д Д б б б Б Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н

4 Кабардин Р.С. 8 в в 8 8 8 8 8 8 в 8 В в 1 1 в В 1 1 в в 1 1 в в 1 1 в в 1 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Полянский Е.А. в 8 8 8 8 8 8 в в 8 8 1 1 в в 12 12 в в 1 1 в в 1 1 в в 1 1 в в
2 2 2 2 2 2 2 2

График несения службы ПНК по КС на март 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В
1
Галичев Д.А. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
2
Головачев А.В. С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С
3
Сердюков Р.А. В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В
4
График несения службы СК на март 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В
1
2 Пузиков Д.И. Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В

3 Алфимов И.Н. Д В В Д Д Д Д б б б Б Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н

4 Кабардин Р.С. 1 в в 1 1 в в в в 1 12 1 1 в в в в 8 8 в в 8 8 8 8 8 8 8 в
2 2 2 2 2 2 12 12
5 Полянский Е.А. в 1 12 в в 1 1 1 1 в в в в 1 1 в в 8 8 8 8 8 8 в в 8 8 8 в в 8
2 2 2 2 2 2 2

График несения службы ПНК по КС на апрель 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В С В В С В В С В В С
1
Галичев Д.А. В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В 8 8 8
2
Головачев А.В. В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В
3
Сердюков Р.А. С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В 8 8 8 8 8 8 В С В В
4
График несения службы СК на апрель 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 8 В Н Н В В Н Н В 8 8 8
1
2 Пузиков Д.И. В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В 8 8 8 8 8 8 В В В Н Н

3 Алфимов И.Н. Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В О О О О О О О О О О О О О О О О

4 Кабардин Р.С. О О О О О О О О О О О О О О 8 8 8 В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В

5 Полянский Е.А. 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8

График несения службы ПНК по КС на МАЙ 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. С В В С В В С В В С В 8 8 8 8 8 8 В 8 В С В В С В 8 8 8 8 8 8
1
Галичев Д.А. В 8 8 8 В С В В С В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В С
2 П К П
Головачев А.В. В В С В 8 8 8 8 В В 8 В В С В В С В В С В Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б
3 К
Сердюков Р.А. В С В В С В В С В В С В С В В В О О О О О О С В В С В В С В В
4
График несения службы СК на МАЙ 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. 8 В 8 В В Н Н В В 8 8 В В В С В В С В 8 8 8 8 8 В В С В В С В
1 П П
2 Пузиков Д.И. В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В 8 8 8 8 8 В Н Н В В Н Н
Н В
3 Алфимов И.Н. О О О О О О О О В Н Н В 8 8 8 8 8 8 В Н Н В В Н Н В В Н Н В В

4 Кабардин Р.С. В Н Н В В 8 8 8 8 8 8 В В Н Н В В Н Н В В Н Н В 8 В 8 8 8 8 8
П П

График несения службы ПНК по КС на ИЮНЬ 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В 8 8 8 8 8 8 В В С
1
Галичев Д.А. В 8 8 8 8 8 8 В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В 8 8
2
Головачев А.В. Б Б б б б В С В 8 8 8 8 8 8 В В С В В С В В С В В С В В С В В
3
Сердюков Р.А. С В В С В В О О О О С В В С В В О О О О О О О О О О О О О С В
4
График несения службы СК на ИЮНЬ 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. В С В В С В В С В В Н Н В В В 8 8 8 8 8 8 В В С В В С В 8 В Н
1
2 Пузиков Д.И. В В Н Н В В Н Н В 8 8 8 8 8 8 В Н Н В В о о о о о о о о О О О

3 Алфимов И.Н. Н Н В 8 8 8 8 8 В В Б Б Б В Н Н В В Н Н В 8 Н Н В В Н Н В У У

4 Кабардин Р.С. 8 В 8 В Н Н В В Н Н В В Н Н В В 8 8 8 В Н Н В В Н Н В В Н Н В

5 Бондорев С.С. 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8

График несения службы ПНК по КС на ИЮЛЬ 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. В В С В В С В В С В В С В 8 8 8 8 8 8 В В С В В С В В С В В С
1
Галичев Д.А. 8 8 8 8 8 В В С В В С В 8 С В В С В В С В В С В В С В 8 8 8 8
2
Головачев А.В. В С В В С В 8 8 8 8 8 8 В В С В В С В 8 С В В С В В С В В С В
3
Сердюков Р.А. С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В 8 8 8 8 8 8 В В С В В
4
График несения службы СК на ИЮЛЬ 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. Н Н В В Н Н В В Н Н В 8 Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В 8 8 8
1
2 Пузиков Д.И. 8 8 8 8 н в в н н в в н н В В Н Н В В Н Н В В Н

3 Кабардин Р.С. В В Н Н В 8 Н Н В В Н б б б б 8 8 8 8 в в 8 8 8 8 8 8 в Н Н В

4 Бондорев С.С. 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 В В В К К К К К К К К К К К К К К К К К

График несения службы ПНК по КС на август 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. В В С В В С В В С В 8 8 8 8 8 8 В В С В В С В В С В В С В В С
1
Галичев Д.А. 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В С В В С В В С В С В В В С В В С В В С В
2
Головачев А.В. В С В 8 С В В С В В С В В С В В С В В Б В 8 С В Б Б Б Б Б Б Б
3
Сердюков Р.А. С В В С В В С В В С В В С В В С В 8 8 8 С В 8 В В С В В С В В
4
График несения службы СК на август 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. 8 8 В В 8 8 8 8 8 8 В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В
1
2 Пузиков Д.И. Н В 8 Н Н В В Н Н В В 8 8 8 8 8 В В О О О О О О О Н Н В В Н Н

3 Кабардин Р.С. В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В 8 8 8 8 8 В

4 Бондорев С.С. К К К К К К К К К К К К К В В 8 В В 8 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8

5 Шумаков А. 8 в в 8 8 8 8 8 в в 8 8 8 8 в в

График несения службы ПНК по КС на сентябрь 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. В В С В В С В В С В В С В В С В 8 С В В С В В С В В С В В 8 8
1
Галичев Д.А. В С В В С В 8 С В В С В В С В В В В В 8 В В 8 8 8 8 8 В В С В
2 П
Головачев А.В. Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б С
3
Сердюков Р.А. С В В С В 8 С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В В
4 П
График несения службы СК на сентябрь 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Гуторв А.О. Н Н Н В В Н В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 С В С В В С В В С В В С В В
1
2 Пономарев А. 8 8 В 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8
П П
3 Кабардин Р.С. В 8 8 8 8 8 В В Н Н В В Н Н В Н В 8 Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н

4 Бондорев С.С. В В 8 Н Н В Н Н В В Н Н В В Н В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В

5 Шумаков А. 8 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8

График несения службы ПНК по КС на октябрь 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8
1
Галичев Д.А. В С В В В С В В В С В В С В В 8 8 8 8 8 В В С В В С В В С В В
2
Головачев А.В. Б Б С В В В С В В 8 8 8 8 В В С В В С В В С В В С В В С В В С
3
Сердюков Р.А. В В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В 8 8 8 8 8 В В С В
4
График несения службы СК на октябрь 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
п/п звание имя, отчество

Гуторов А.О. С В В В С В В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В 8 8
1
2 Пономарев А. 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8

3 Кабардин Р.С. В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н

4 Бондарев С.С. Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В

5 Шумаков А.А. В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8

График несения службы ПНК по КС на ноябрь 2019 г


Дни месяца
№ Спе Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п ц. имя, отчество
зван
ие
Гуторов А.О. 8 В Д В В С В В С В В С В В С В В С В В В Н Н В В Н Н В В Н Н
1
Галичев Д.А. В С В В о о о о о о о о о о о о о о о С В В С В В С В В С В В
2
Головачев А.В. С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С В В С
3
Сердюков Р.А. В В Н В С В В С В В С В В С В В С В В В С В В С В В С В В С В
4
График несения службы СК на ноябрь 2019 г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Даньшин К.В. 8 В Н В 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В
1
2 Понамарёв С.А 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В

3 Кабардин Р.С. В Н В В Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н О О О О О О О О О О О О
н в
4 Бондарев С.С. Н В В Н В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В
в н
5 Шумаков А.А В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8

Гуторов А.О -отп. с 4декабря по17 декабря


Галичев Д.А-отп. с 5ноября по 19 ноября
Головачев А.В-отп с 18 декабря по 31декабря
Кабардин Р.С -отп с 20 ноября по 3 декабря

График несения службы ПНК по КС на ноябрь 2019г


Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество
Даньшин К.В. 8 В С В 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В
1
Галичев Д.А. В С В В о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о С В В С В В
2
Головачев А.В. С В В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
3
Сердюков Р.А. В В В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
4
График несения службы СК на ноябрь 2019г
Дни месяца
№ Спец. Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
п/п звание имя, отчество

Гуторов А.О. 8 В В Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В
1
2 Пономарев А.С 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В

3 Кабардин Р.С. В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н

4 Бондорев С.С. Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В Н Н В В

5 Шумаков А.А. В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8

АКТ ВНЕДРЕНИЯ
научной и (или) научно-технической продукции

1. Наименование ННТП: «Сборник научных трудов по кинологии том 6».

2. Вид ННТП: Методические рекомендации.


3. Заказчик ННТП: Управление охраны и конвоирования ФСИН России
4. Исполнитель НИР: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России (Попцова О.С.,
Шеремета Т.В.)
5. Основание выполнения научного исследования:
Пункт 221 Комплексного Плана научного обеспечения деятельности ФСИН России на 2019 год
(номер позиции плана, заявка (подразделение, исх. номер и дата), инициатива)
6. Дата и сведения о приемке результатов НИР:
ННТП является актуальным, обладает практической значимостью

7. Сведения о внедрении ННТП: Сборник научных трудов по кинологии внедрен в деятельность


кинологической группы отдела охраны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области при
осуществлении мероприятий связанных с организацией кинологической службы в учреждении,
подготовки специалистов-кинологов и служебных собак, кормлением и ветеринарным
обеспечением служебных собак.
Место внедрения: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
Мероприятия по внедрению: рассмотрен на экспертном совете в учреждении протокол № 13 от
02.11.2020

Подготовка и принятие управленческих решений: принято решение внедрить в практическую


деятельность до 10.11.2020 года

8. Сведения об эффективности внедрения ННТП в деятельность подразделений (категорий


сотрудников, а так же в образовательный процесс образовательных организаций ФСИН
России):
а) методические рекомендации «Сборник научных трудов по кинологии том 6» позволяет более
подробно ознакомиться с вопросами организации кинологической службы, изучить порядок
подготовки специалистов-кинологов всех категорий, а также подготовки служебных собак,
правильно организовать их кормление и ветеринарное обеспечение, является материалом,
используемым при подготовке лекций по специальной подготовки для сотрудников
кинологической группы учреждения.
б) замечания, пожелания и предложения по отдельным материалам передового опыта: нет
в) основания причин, затрудняющих внедрение отдельных рекомендаций опытов: нет

Начальник
полковник внутренней службы С.С.Машкин
11.11.2020 г.

Вам также может понравиться