Вы находитесь на странице: 1из 6

ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Напиши словима број: Напиши цифром исти број:

10 ___________________ _________
ДРУГА ДЕСЕТИЦА:

11____________________ _________

12____________________ _________

13_______________________ _________

14_______________________ _________

15_______________________ _________

16_______________________ _________

17_______________________ _________

18_______________________ _________

19_______________________ _________

20_______________________ _________
ТРЕЋА ДЕСЕТИЦА

21_____________________________ ___________

22_____________________________ ___________

www.dejanakovacevic.com Page 1
23_____________________________ ___________

24_____________________________ _________

25______________________________ ________

26______________________________ ________

27______________________________ ________

28______________________________ ________

29______________________________ _________

30______________________________ _________
ЧЕТВРТА ДЕСЕТИЦА:

31______________________________ ___________

32______________________________ ___________

33______________________________ ___________

34______________________________ ___________

35______________________________ ___________

36______________________________ ___________

37______________________________ ___________

38______________________________ ___________

39______________________________ ___________
www.dejanakovacevic.com Page 2
40______________________________ __________

ПЕТА ДЕСЕТИЦА:

41______________________________ ___________

42______________________________ ___________

43______________________________ ___________

44______________________________ ___________

45______________________________ ___________

46______________________________ ___________

47______________________________ ___________

48______________________________ ___________

49______________________________ ___________

50______________________________ ___________
ШЕСТА ДЕСЕТИЦА:

51______________________________ _________

52______________________________ _________

53______________________________ _________

54_____________________________ _________

www.dejanakovacevic.com Page 3
55______________________________ _________

56______________________________ _________

57______________________________ _________

58______________________________ _________

59______________________________ ________

60_______________________________ _________
СЕДМА ДЕСЕТИЦА:

61_____________________________ __________
62_____________________________ __________
63_____________________________ __________

64_____________________________ __________

65_____________________________ __________

66_____________________________ __________

67______________________________ __________

68______________________________ __________

69______________________________ __________

70______________________________ ___________
ОСМА ДЕСЕТИЦА:

www.dejanakovacevic.com Page 4
71_______________________________ _________

72______________________________ _________

73_______________________________ ________

74_______________________________ ________

75_______________________________ ________

76________________________________ _______

77________________________________ _______

78________________________________ ________

79________________________________ ________

80_________________________________ ________
ДЕВЕТА ДЕСЕТИЦА:

81_________________________________ _______

82_________________________________ _______

83_________________________________ _______

84_________________________________ _______

85_________________________________ _______

86_________________________________ _______

87_________________________________ _______
www.dejanakovacevic.com Page 5
88__________________________________ ________

89__________________________________ ________

90__________________________________ ________

ДЕСЕТА ДЕСЕТИЦА:

91___________________________________ ______

92___________________________________ ______

93___________________________________ ______

94____________________________________ ______

95___________________________________ ______

96___________________________________ ______

97___________________________________ ______

98__________________________________ _______

99__________________________________ ______

100_______________________ ______

www.dejanakovacevic.com Page 6

Вам также может понравиться