Вы находитесь на странице: 1из 3

Problema

Se cere:
.
 
FACTURĂ FISCALĂ ___________Seria, __ Nr._____________
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ _____Серия, №
 
Data eliberării /data livrării 8. Foaia de parcurs __seria: _____ număr: _____ data _____
________ / ________ __ Путевой лист ______серия _____ номер ______ дата
Дата выписки /дата 9. Transportator c.f./ nr.TVA
поставки __ Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: c.f./ nr.TVA
_ Поставщик ф.к./ код НДС
2. Cumpărător/beneficiar: c.f./ nr.TVA
_ Покупатель/получатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie _____data ______________ delegatul 4. Documente anexate
_ Доверенность__ дата ______________ делегированный __Прилагаемые документы

5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări


_ Пункт погрузки __Пункт разгрузки __ Переадресовки

- de întocmit Factura fiscală seria AZ nr.000100 SRL P&G cu datele: cod fiscal
1001801852330, Cod TVA:2018019, cod IBAN: MD01CF000020182224000422 a procurat, la
data de 04.03.2019 Frigider LG valoarea de 6500 lei, Mașină de spălat Samsung-5500 lei,
fierbător electric Candy în sumă de 250 lei ( inclusiv TVA). Furnizorul fiiind SRL Spicușor cu
datele C/F:1001614236150, Cod TVA:2016142, cod IBAN MD01CF000020182224000372. Punctul de
încărcare find or. Chișinău și punctul de descărcare or. Ungheni. A permis eliberarea sef serviciul
vănzări Surdu Ion. A primit bunurile Coliban Mariana.

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea Uni- Cantita- Preţ Valoa- Cota Suma Valoa- Altă Tip am- Numă Masa
mărfurilor/activ tatea tea mărfu- unitar rea TVA, totală rea mărfu- infor- balaj r brută,
elor, de rilor/activelor, fără TVA, totală % a TVA, rilor/activelor maţie Тип locuri tone
serviciilor şi mă- volumul lei fără Ставка lei , Другая упа- Коли- Масса
codul sură servici- Цена TVA, Общая servicii- инфор- ковки честв брутто,
poziţiei tarifare Единица ilor единицы lei НДС, lor, lei мация о тонн
al изме- Коли- без НДС, Общая % сумма Стои- мест
mărfii/activului рения чество леев сумма НДС, мость
Наименование товаров/активов, без леев товаров/актив
товаров/активо объем НДС, ов,
в, услуг леев услуг,
услуг и леев
код товарной
позиции
товара/астива
 
 
 
 
 
 
 
11. TOTAL (pe pagină)/ x x x x
__Всего (по странице)
12. TOTAL (pe factura fiscală)/ x x x x
__Всего (по налоговой накладной)
13. Permis eliberarea:
__ Отпуск разрешил: ___________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись


14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
__ Сдал товары/активы (услуги) ___________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
L.Ş.
М.П.
 
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
__ Принял товары/активы посредник (перевозчик)
__________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись


 
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
__________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись


 
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
___________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
L.Ş.
М.П.

Problema
Se cere:
- de întocmit Factura fiscală seria AZ nr.000100 SRL P&G cu datele: cod fiscal
1001801852330, Cod TVA:2018019, cod IBAN: MD01CF000020182224000422 a procurat, la
data de 04.03.2019 Frigider LG valoarea de 6500 lei, Mașină de spălat Samsung-5500 lei,
fierbător electric Candy în sumă de 250 lei ( inclusiv TVA). Furnizorul fiiind SRL Spicușor cu
datele C/F:1001614236150, Cod TVA:2016142, cod IBAN MD01CF000020182224000372. Punctul de
încărcare find or. Chișinău și punctul de descărcare or. Ungheni. A permis eliberarea sef serviciul
vănzări Surdu Ion. A primit bunurile Coliban Mariana.

 
FACTURĂ FISCALĂ ___________Seria, nr.000100 SRL P&G Nr._____________
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ _____Серия, №
 
Data eliberării /data livrării 8. Foaia de parcurs __seria: _____ număr: _____ data _____
________ / ________

9. Transportator SRL
Spicușor c.f./ nr.TVA 2018019
1. Furnizor: SRL Spicușor cod IBAN: MD01CF000020182224000422 c.f./ nr.TVA 1001614236150/20
2. Cumpărător/beneficiar: SRL P&G IBAN: MD01CF000020182224000422 c.f./
nr.TVA1001801852330/201
3. Delegaţie _____data ______________ delegatu 4. Documente anexate

5. Punct încărcare Chișinău 6. Punct des cărcare or. Ungheni. 7. Redirijăr


or. Chișinău or. Ungheni
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea Uni- Cantita- Preţ Valoa- Cota Suma Valoa- Altă Tip am- Numă Masa
mărfurilor/activ tatea tea mărfu- unitar rea TVA, totală rea mărfu- infor- balaj r brută,
elor, de rilor/activelor, fără TVA, totală % a TVA, rilor/activelor maţie locuri tone
serviciilor şi mă- volumul lei fără lei ,
codul sură servici- TVA, servicii-
poziţiei tarifare ilor lei lor, lei
al
mărfii/activului

Frigider LG - 1 6500 6500 20 1300 7800 - - - -


Mașină de
spălat - 1 5500 5500 20 1100 6600 - - - -
Samsung
fierbător
electric - 1 250 250 20 50 300 - - - -
Candy
11. TOTAL (pe pagină)/ X 1450 14700 x X X
12. TOTAL (pe factura fiscală)/ X 1450 14700 x X X

13. Permis eliberarea:


Surdu Ion
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):


Surdu Ion
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

 
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
SRL Spicușor
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

 
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
SRL Spicușor
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Coliban Mariana
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

L.Ş.

Вам также может понравиться