Вы находитесь на странице: 1из 32

133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул.

" Цар Иван Шишман " № 1Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20
Група 2, Група 1

1 АЕ ЧК Технологии и пр. ИТ АЕ
13:30 - 14:10 Ж.Рафаилова И.Караваневска И.Димова Г.Гавраилов / Д.Керкемезос Ж.Рафаилова

2 МАТ Човек и природа Изобр.изк. РЕ БЕЛ


14:20 - 15:00 Т.Бонина-Христова С.Лозанова Н.Динев И.Караваневска Р.Милева

3 История ФВС МАТ МАТ ФВС


15:10 - 15:50 С.Цветанова П.Лаков Т.Бонина-Христова Т.Бонина-Христова П.Лаков

4 География и ик. История Изобр.изк. МАТ


16:10 - 16:50 Н.Цанов С.Цветанова Н.Динев Т.Бонина-Христова
РЕ

5 РЕ География и ик. Човек и природа


17:00 - 17:40 И.Караваневска
И.Караваневска Н.Цанов С.Лозанова
БЕЛ

6 ФВС Музика БЕЛ Музика


17:50 - 18:30 Р.Милева
П.Лаков С.Ковчазова Р.Милева С.Ковчазова

7 БЕЛ
18:40 - 19:20 Р.Милева

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 Технологии и пр. ЧК МАТ АЕ Изобр.изк.


13:30 - 14:10 И.Димова Т.Бонина-Христова Т.Бонина-Христова Ж.Рафаилова Н.Динев

Група 2, Група 1

2 РЕ РЕ БЕЛ ИТ Човек и природа


14:20 - 15:00 И.Караваневска И.Караваневска Р.Милева Г.Гавраилов / Д.Керкемезос С.Лозанова

3 МАТ История География и ик. БЕЛ


15:10 - 15:50 Т.Бонина-Христова С.Цветанова Н.Цанов Р.Милева
РЕ

4 ФВС Изобр.изк. АЕ МАТ


16:10 - 16:50 И.Караваневска
П.Лаков Н.Динев Ж.Рафаилова Т.Бонина-Христова

5 История МАТ Музика ФВС


17:00 - 17:40 С.Цветанова Т.Бонина-Христова С.Ковчазова П.Лаков
БЕЛ

6 БЕЛ Човек и природа ФВС География и ик.


17:50 - 18:30 Р.Милева
Р.Милева С.Лозанова П.Лаков Н.Цанов

7 Музика
18:40 - 19:20 С.Ковчазова

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 МАТ ЧК БЕЛ История


13:30 - 14:10 Т.Бонина-Христова Н.Цанов Р.Милева С.Цветанова
РЕ

2 География и ик. АЕ МАТ


14:20 - 15:00 И.Караваневска
Н.Цанов Ж.Рафаилова Т.Бонина-Христова
БЕЛ

3 РЕ РЕ АЕ География и ик.
15:10 - 15:50 Р.Милева
И.Караваневска И.Караваневска Ж.Рафаилова Н.Цанов

Група 2, Група 1

4 БЕЛ МАТ МАТ ИТ БЕЛ


16:10 - 16:50 Р.Милева Т.Бонина-Христова Т.Бонина-Христова Г.Гавраилов / Д.Керкемезос Р.Милева

5 Човек и природа ФВС Изобр.изк. Изобр.изк. Технологии и пр.


17:00 - 17:40 С.Лозанова П.Лаков Н.Динев Н.Динев И.Димова

6 Музика История Музика ФВС ФВС


17:50 - 18:30 С.Ковчазова С.Цветанова С.Ковчазова П.Лаков П.Лаков

7 Човек и природа
18:40 - 19:20 С.Лозанова

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 История ЧК РЕ МАТ РЕ
13:30 - 14:10 С.Цветанова Т.Илиева А.Иванова Т.Бонина-Христова А.Иванова

2 БЕЛ Изобр.изк. МАТ АЕ АЕ


14:20 - 15:00 Р.Милева Т.Илиева Т.Бонина-Христова Ж.Рафаилова Ж.Рафаилова

Група 2, Група 1

3 Музика МАТ Музика ИТ МАТ


15:10 - 15:50 Г.Цветанова Т.Бонина-Христова Г.Цветанова Г.Гавраилов / Д.Керкемезос Т.Бонина-Христова

4 Човек и природа География и ик. БЕЛ БЕЛ ФВС


16:10 - 16:50 С.Лозанова Н.Цанов Р.Милева Р.Милева П.Лаков

5 ФВС Човек и природа РЕ География и ик.


17:00 - 17:40 П.Лаков С.Лозанова А.Иванова Н.Цанов
БЕЛ

6 РЕ История Технологии и пр. Изобр.изк.


17:50 - 18:30 Р.Милева
А.Иванова С.Цветанова И.Димова Т.Илиева

7 ФВС
18:40 - 19:20 П.Лаков

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20
Група 1, Група 2

1 МАТ ЧК ИТ География и ик. МАТ


13:30 - 14:10 Д.Керкемезос С.Ковчазова Д.Овардова / Ю.Лешова Н.Цанов Д.Керкемезос

2 АЕ МАТ МАТ РЕ БЕЛ


14:20 - 15:00 Ж.Рафаилова Д.Керкемезос Д.Керкемезос А.Иванова М.Цветков

3 Човек и природа Технологии и пр. РЕ БЕЛ АЕ


15:10 - 15:50 Р.Стойнева И.Димова А.Иванова М.Цветков Ж.Рафаилова

4 Музика Изобр.изк. ФВС Музика


16:10 - 16:50 С.Ковчазова Н.Динев П.Лаков С.Ковчазова
БЕЛ

5 РЕ ФВС Технологии и пр. История


17:00 - 17:40 М.Цветков
А.Иванова П.Лаков И.Димова С.Цветанова

6 История Изобр.изк. БЕЛ РЕ Човек и природа


17:50 - 18:30 С.Цветанова Н.Динев М.Цветков А.Иванова Р.Стойнева

7 География и ик.
18:40 - 19:20 Н.Цанов

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 АЕ ЧК МАТ БЕЛ Музика


13:30 - 14:10 А.Евстатиева Д.Керкемезос Д.Керкемезос Д.Добрева Г.Цветанова

2 АЕ БЕЛ БЕЛ Технологии и пр. МАТ


14:20 - 15:00 А.Евстатиева Д.Добрева Д.Добрева И.Димова Д.Керкемезос

3 МАТ РЕ БЕЛ Музика История


15:10 - 15:50 Д.Керкемезос И.Караваневска Д.Добрева Г.Цветанова С.Цветанова

Група 1, Група 2

4 ИТ МАТ ФВС БЕЛ Технологии и пр.


16:10 - 16:50 Д.Овардова / Ю.Лешова Д.Керкемезос П.Лаков Д.Добрева И.Димова

5 Изобр.изк. Изобр.изк. География и ик. Човек и природа


17:00 - 17:40 Н.Динев Н.Динев Н.Цанов С.Лозанова
РЕ

6 География и ик. ФВС Човек и природа РЕ


17:50 - 18:30 И.Караваневска
Н.Цанов П.Лаков С.Лозанова И.Караваневска

7 История
18:40 - 19:20 С.Цветанова

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 БЕЛ ЧК БЕЛ Музика БЕЛ


13:30 - 14:10 Д.Добрева И.Димова Д.Добрева Г.Цветанова Д.Добрева

2 МАТ ФВС Технологии и пр. ФВС


14:20 - 15:00 Д.Керкемезос П.Лаков И.Димова П.Лаков
БЕЛ

3 АЕ МАТ МАТ МАТ


15:10 - 15:50 Д.Добрева
Ж.Рафаилова Д.Керкемезос Д.Керкемезос Д.Керкемезос

4 История История География и ик. Човек и природа


16:10 - 16:50 С.Цветанова С.Цветанова Н.Цанов Р.Стойнева

Група 1, Група 2
РЕ

5 ИТ География и ик. РЕ АЕ
17:00 - 17:40 И.Караваневска
Д.Овардова / Ю.Лешова Н.Цанов И.Караваневска Ж.Рафаилова

6 РЕ Музика Изобр.изк. Изобр.изк. Технологии и пр.


17:50 - 18:30 И.Караваневска Г.Цветанова Н.Динев Н.Динев И.Димова

7 Човек и природа
18:40 - 19:20 Р.Стойнева

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 География и ик. ЧК МАТ МАТ География и ик.


13:30 - 14:10 Н.Цанов Р.Милева К.Савова К.Савова Н.Цанов

Група 1, Група 2

2 МАТ Изобр.изк. ИТ Музика Музика


14:20 - 15:00 К.Савова Н.Динев Д.Овардова / Ю.Лешова Г.Цветанова Г.Цветанова

3 ФВС МАТ БЕЛ РЕ БЕЛ


15:10 - 15:50 П.Лаков К.Савова Р.Милева И.Караваневска Р.Милева

4 Човек и природа БЕЛ Технологии и пр. Технологии и пр. История


16:10 - 16:50 Р.Стойнева Р.Милева И.Димова И.Димова С.Цветанова

5 БЕЛ Човек и природа АЕ БЕЛ ФВС


17:00 - 17:40 Р.Милева Р.Стойнева Ж.Рафаилова Р.Милева П.Лаков

6 Изобр.изк. РЕ История АЕ
17:50 - 18:30 Н.Динев И.Караваневска С.Цветанова Ж.Рафаилова
РЕ

7
18:40 - 19:20 И.Караваневска

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20
Група 1, Група 2

1 БИОЛ ЧК История ФВС ИТ


13:30 - 14:10 Р.Стойнева М.Цветков С.Цветанова К.Койнов Ю.Лешова / А.Шопов

2 МАТ География и ик. Химия История РЕ


14:20 - 15:00 Ю.Лешова Н.Цанов С.Лозанова С.Цветанова А.Иванова

3 РЕ МАТ Изобр.изк. Химия РЕ


15:10 - 15:50 А.Иванова Ю.Лешова Н.Динев С.Лозанова А.Иванова

4 Музика Музика МАТ МАТ БЕЛ


16:10 - 16:50 Г.Цветанова Г.Цветанова Ю.Лешова Ю.Лешова М.Цветков

5 Технологии и пр. РЕ БЕЛ БИОЛ


17:00 - 17:40 И.Димова А.Иванова М.Цветков Р.Стойнева
БЕЛ

6 БЕЛ Физика География и ик. ФВС


17:50 - 18:30 М.Цветков
М.Цветков Н.Чанкова Н.Цанов К.Койнов

7 АЕ АЕ
18:40 - 19:20 Ж.Рафаилова Ж.Рафаилова

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 Музика ЧК БЕЛ РЕ БИОЛ


13:30 - 14:10 Г.Цветанова С.Лозанова М.Цветков А.Иванова Р.Стойнева

Група 1, Група 2

2 БИОЛ БЕЛ Музика ФВС ИТ


14:20 - 15:00 Р.Стойнева М.Цветков Г.Цветанова К.Койнов Ю.Лешова / А.Шопов

3 Изобр.изк. Химия АЕ География и ик. МАТ


15:10 - 15:50 Н.Динев С.Лозанова Ж.Рафаилова Н.Цанов Ю.Лешова

4 Технологии и пр. АЕ Химия БЕЛ ФВС


16:10 - 16:50 И.Димова Ж.Рафаилова С.Лозанова М.Цветков К.Койнов

5 География и ик. Физика РЕ История


17:00 - 17:40 Н.Цанов Н.Чанкова А.Иванова С.Цветанова
БЕЛ

6 МАТ МАТ МАТ


17:50 - 18:30 М.Цветков
Ю.Лешова Ю.Лешова Ю.Лешова
РЕ

7 История
18:40 - 19:20 А.Иванова
С.Цветанова

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20
Група 1, Група 2

1 ИТ ЧК АЕ Изобр.изк. ФВС
13:30 - 14:10 Ю.Лешова / А.Шопов Ю.Лешова Ж.Рафаилова Н.Динев К.Койнов

2 Музика МАТ География и ик. БЕЛ БИОЛ


14:20 - 15:00 Г.Цветанова Ю.Лешова Н.Цанов М.Цветков Р.Стойнева

3 МАТ РЕ История История БЕЛ


15:10 - 15:50 Ю.Лешова А.Иванова С.Цветанова С.Цветанова М.Цветков

4 Физика БЕЛ Химия


16:10 - 16:50 Н.Чанкова М.Цветков С.Лозанова
БЕЛ РЕ

5 Химия МАТ МАТ


17:00 - 17:40 М.Цветков А.Иванова
С.Лозанова Ю.Лешова Ю.Лешова

6 БИОЛ АЕ Технологии и пр. ФВС География и ик.


17:50 - 18:30 Р.Стойнева Ж.Рафаилова И.Димова К.Койнов Н.Цанов

7 Музика РЕ
18:40 - 19:20 Г.Цветанова А.Иванова

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01
7:30 - 8:10

02
8:20 - 9:00

03
9:10 - 9:50

04
10:10 - 10:50

05
11:00 - 11:40

06
11:50 - 12:30

07
12:40 - 13:20

1 ЧК Музика БЕЛ БЕЛ


13:30 - 14:10 Н.Чанкова Г.Цветанова М.Цветков М.Цветков
БЕЛ

2 МАТ История География и ик. МАТ


14:20 - 15:00 М.Цветков
Т.Бонина-Христова С.Цветанова Н.Цанов Т.Бонина-Христова

3 Технологии и пр. Физика БЕЛ РЕ БИОЛ


15:10 - 15:50 И.Димова Н.Чанкова М.Цветков А.Иванова Р.Стойнева

Група 1, Група 2

4 МАТ РЕ РЕ История ИТ
16:10 - 16:50 Т.Бонина-Христова А.Иванова А.Иванова С.Цветанова Ю.Лешова / А.Шопов

5 БИОЛ АЕ МАТ ФВС ФВС


17:00 - 17:40 Р.Стойнева Ж.Рафаилова Т.Бонина-Христова К.Койнов К.Койнов

6 Музика География и ик. АЕ Химия РЕ


17:50 - 18:30 Г.Цветанова Н.Цанов Ж.Рафаилова С.Лозанова А.Иванова

7 Изобр.изк. Химия
18:40 - 19:20 Н.Динев С.Лозанова

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 АЕ АЕ АЕ АЕ
7:30 - 8:10 И.Георгиева К.Попов К.Попов И.Георгиева
БЕЛ

02 Философия АЕ АЕ БЕЛ
8:20 - 9:00 Ц.Личева
М.Чакалска И.Георгиева К.Попов Ц.Личева

03 АЕ АЕ ФВС АЕ АЕ
9:10 - 9:50 К.Попов И.Георгиева А.Добрякова К.Попов И.Георгиева

04 МАТ МАТ АЕ ФВС Музика


10:10 - 10:50 Д.Овардова Д.Овардова К.Попов А.Добрякова Г.Цветанова

Група 1, Група 2

05 ИТ АЕ МАТ МАТ АЕ
11:00 - 11:40 Д.Керкемезос / А.Шопов И.Георгиева Д.Овардова Д.Овардова И.Георгиева

06 АЕ АЕ БЕЛ АЕ АЕ
11:50 - 12:30 К.Попов И.Георгиева Ц.Личева И.Георгиева И.Георгиева

07 АЕ ЧК АЕ
12:40 - 13:20 К.Попов И.Георгиева К.Попов

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 ФЕ ФЕ ФЕ МАТ ФЕ
7:30 - 8:10 А.Петров А.Петров Н.Белчева А.Евтимов А.Петров

02 Философия ФЕ ФЕ ФЕ
8:20 - 9:00 М.Чакалска А.Петров А.Петров А.Петров
БЕЛ

03 ФЕ ФВС ФЕ БЕЛ
9:10 - 9:50 Ц.Личева
Н.Белчева Д.Димов Н.Белчева Ц.Личева

Група 1, Група 2

04 ФЕ ФЕ ФЕ ИТ ФЕ
10:10 - 10:50 А.Петров А.Петров Н.Белчева Д.Керкемезос / А.Шопов А.Петров

05 ФВС МАТ ФЕ ФЕ ФЕ
11:00 - 11:40 Д.Димов А.Евтимов Н.Белчева А.Петров А.Петров

06 МАТ ФЕ МАТ ФЕ Музика


11:50 - 12:30 А.Евтимов А.Петров А.Евтимов Н.Белчева Г.Цветанова

07 ЧК БЕЛ ФЕ
12:40 - 13:20 Ц.Личева Ц.Личева Н.Белчева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 РЕ РЕ РЕ РЕ РЕ
7:30 - 8:10 Е.Арнаудова Е.Арнаудова Ж.Дунева Е.Арнаудова Е.Арнаудова

02 РЕ РЕ ФВС РЕ РЕ
8:20 - 9:00 Ж.Дунева Е.Арнаудова Д.Димов Е.Арнаудова Е.Арнаудова

03 ФВС РЕ РЕ РЕ МАТ
9:10 - 9:50 Д.Димов Е.Арнаудова Ж.Дунева Ж.Дунева Д.Овардова

04 РЕ БЕЛ МАТ РЕ
10:10 - 10:50 Е.Арнаудова Ц.Личева Д.Овардова Е.Арнаудова
БЕЛ

05 РЕ МАТ РЕ Музика
11:00 - 11:40 Ц.Личева
Е.Арнаудова Д.Овардова Е.Арнаудова Г.Цветанова

Група 1, Група 2

06 МАТ РЕ ИТ Философия РЕ
11:50 - 12:30 Д.Овардова Е.Арнаудова Д.Керкемезос / А.Шопов М.Чакалска Е.Арнаудова

07 ЧК РЕ БЕЛ
12:40 - 13:20 Е.Арнаудова Е.Арнаудова Ц.Личева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 РЕ РЕ РЕ РЕ ФВС
7:30 - 8:10 В.Костадинова Л.Христова В.Костадинова В.Костадинова Д.Димов

02 РЕ РЕ РЕ Философия РЕ
8:20 - 9:00 В.Костадинова Л.Христова Л.Христова М.Чакалска В.Костадинова

03 РЕ МАТ РЕ РЕ РЕ
9:10 - 9:50 Л.Христова Д.Овардова Л.Христова В.Костадинова В.Костадинова

04 ФВС БЕЛ БЕЛ Музика МАТ


10:10 - 10:50 Д.Димов Д.Борисова Д.Борисова Г.Цветанова Д.Овардова

05 МАТ БЕЛ БЕЛ РЕ РЕ


11:00 - 11:40 Д.Овардова Д.Борисова Д.Борисова В.Костадинова В.Костадинова

Група 1, Група 2

06 ИТ РЕ МАТ РЕ РЕ
11:50 - 12:30 Д.Керкемезос / А.Шопов В.Костадинова Д.Овардова В.Костадинова В.Костадинова

07 РЕ ЧК РЕ
12:40 - 13:20 В.Костадинова В.Костадинова Л.Христова

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 БЕЛ Химия География и ик. БИОЛ


7:30 - 8:10 Ц.Милчева М.Стефанова В.Стефанова Н.Пивоварова
РЕ

02 Химия МАТ МАТ ФВС


8:20 - 9:00 Н.Боянова
М.Стефанова В.Алексиева В.Алексиева Д.Димов

Група 1, Група 2

03 География и ик. АЕ АЕ ИТ Физика


9:10 - 9:50 В.Стефанова К.Попов К.Попов Д.Овардова / А.Шопов Н.Чанкова

04 АЕ Изобр.изк. МАТ Химия АЕ


10:10 - 10:50 К.Попов Т.Илиева В.Алексиева М.Стефанова К.Попов

05 Философия ФВС АЕ История


11:00 - 11:40 М.Чакалска Д.Димов К.Попов Д,Христов
БЕЛ

06 Физика Физика История История


11:50 - 12:30 Ц.Милчева
Н.Чанкова Н.Чанкова Д,Христов Д,Христов

07 БИОЛ ЧК История
12:40 - 13:20 Н.Пивоварова В.Алексиева Д,Христов

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 ФЕ БЕЛ Химия Химия ФЕ


7:30 - 8:10 Н.Белчева Ц.Милчева С.Шолева С.Шолева Н.Белчева

02 Физика БИОЛ ФЕ ФЕ
8:20 - 9:00 С.Шолева Н.Пивоварова Н.Белчева Н.Белчева
БЕЛ

03 МАТ МАТ Физика История


9:10 - 9:50 Ц.Милчева
В.Алексиева В.Алексиева С.Шолева В.Веселинов

04 Химия История ФВС Физика БИОЛ


10:10 - 10:50 С.Шолева В.Веселинов Д.Димов С.Шолева Н.Пивоварова

05 ФЕ МАТ ФВС
11:00 - 11:40 Н.Белчева В.Алексиева Д.Димов
География и ик. РЕ Група 1, Група 2

06 Изобр.изк. ИТ Философия
11:50 - 12:30 К.Божиков Н.Боянова
Т.Илиева Д.Овардова / А.Шопов М.Чакалска

07 История ЧК История
12:40 - 13:20 В.Веселинов Н.Белчева В.Веселинов

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 История История ФВС История РЕ


7:30 - 8:10 Е.Колева Е.Колева Д.Димов Е.Колева С.Василев

02 География и ик. БЕЛ МАТ БИОЛ Философия


8:20 - 9:00 В.Стефанова Ц.Милчева О.Стойчева Н.Пивоварова М.Чакалска

03 Химия РЕ История МАТ География и ик.


9:10 - 9:50 М.Стефанова С.Василев Е.Колева О.Стойчева В.Стефанова

04 АЕ РЕ РЕ Химия
10:10 - 10:50 К.Радоева С.Василев С.Василев М.Стефанова
БЕЛ

05 Физика Изобр.изк. Химия МАТ


11:00 - 11:40 Ц.Милчева
Н.Чанкова Т.Илиева М.Стефанова О.Стойчева

06 БИОЛ АЕ РЕ Физика ФВС


11:50 - 12:30 Н.Пивоварова К.Радоева С.Василев Н.Чанкова Д.Димов

Група 1, Група 2

07 ИТ ЧК Физика
12:40 - 13:20 Д.Овардова / Д.Керкемезос Ц.Милчева Н.Чанкова

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 Физика ФВС География и ик. БЕЛ Химия


7:30 - 8:10 Н.Чанкова Д.Димов В.Стефанова Ц.Милчева М.Стефанова

02 История История История МАТ


8:20 - 9:00 Е.Колева Е.Колева Е.Колева О.Стойчева
БЕЛ

03 Изобр.изк. МАТ РЕ Философия


9:10 - 9:50 Ц.Милчева
Т.Илиева О.Стойчева С.Василев М.Чакалска

04 История БИОЛ РЕ География и ик. Физика


10:10 - 10:50 Е.Колева Н.Пивоварова С.Василев В.Стефанова Н.Чанкова

05 БИОЛ МАТ Химия Физика


11:00 - 11:40 Н.Пивоварова О.Стойчева М.Стефанова Н.Чанкова
РЕ

06 РЕ ФВС Химия
11:50 - 12:30 С.Василев
С.Василев Д.Димов М.Стефанова
АЕ Група 1, Група 2

07 ЧК ИТ
12:40 - 13:20 К.Радоева
С.Василев Д.Овардова / Д.Керкемезос

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
10 а
Пон Вт Ср Чт Пт

01 Химия АЕ Философия География и ик.


7:30 - 8:10 М.Стефанова А.Евстатиева М.Чакалска В.Стефанова
РЕ

02 Физика Философия МАТ РЕ


8:20 - 9:00 Ж.Дунева
Н.Чанкова М.Чакалска А.Шопов Ж.Дунева

Група 1, Група 2

03 ИТ История БИОЛ Химия АЕ


9:10 - 9:50 Д.Керкемезос / А.Шопов В.Веселинов Р.Стойнева М.Стефанова А.Евстатиева

04 ФВС МАТ МАТ АЕ История


10:10 - 10:50 К.Койнов А.Шопов А.Шопов А.Евстатиева В.Веселинов

05 География и ик. АЕ ФВС История Физика


11:00 - 11:40 В.Стефанова А.Евстатиева К.Койнов В.Веселинов Н.Чанкова

06 История БЕЛ БИОЛ БЕЛ


11:50 - 12:30 В.Веселинов Д.Добрева Р.Стойнева Д.Добрева
БЕЛ

07 ЧК Музика
12:40 - 13:20 Д.Добрева
А.Евстатиева Г.Цветанова

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


10 б
133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 Физика История ФЕ Философия История


7:30 - 8:10 С.Шолева В.Веселинов А.Петров С.Кюлюмов В.Веселинов

02 МАТ Химия Химия Музика


8:20 - 9:00 А.Шопов С.Шолева С.Шолева Г.Цветанова
География и ик.

03 ФЕ МАТ Физика
9:10 - 9:50 К.Божиков
А.Петров А.Шопов С.Шолева
РЕ

04 РЕ ФВС БИОЛ История


10:10 - 10:50 Ж.Дунева
Ж.Дунева К.Койнов Р.Стойнева В.Веселинов

Група 1, Група 2

05 ФЕ БЕЛ История ИТ
11:00 - 11:40 А.Петров Ц.Личева В.Веселинов Д.Керкемезос / А.Шопов
БЕЛ

06 ФЕ Философия ФВС БЕЛ


11:50 - 12:30 Ц.Личева
А.Петров С.Кюлюмов К.Койнов Ц.Личева

07 МАТ ЧК БИОЛ
12:40 - 13:20 А.Шопов В.Веселинов Р.Стойнева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


10 в
133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 МАТ АЕ МАТ РЕ
7:30 - 8:10 О.Стойчева К.Попов О.Стойчева Н.Боянова
БЕЛ

02 РЕ История История История


8:20 - 9:00 Ц.Личева
Н.Боянова В.Веселинов В.Веселинов В.Веселинов

03 ФВС БИОЛ География и ик. РЕ БИОЛ


9:10 - 9:50 К.Койнов Н.Пивоварова В.Стефанова Н.Боянова Н.Пивоварова

04 География и ик. Химия Физика АЕ Философия


10:10 - 10:50 В.Стефанова М.Стефанова Н.Чанкова К.Попов М.Чакалска

Група 1, Група 2

05 История ФВС ИТ БЕЛ АЕ


11:00 - 11:40 В.Веселинов К.Койнов Д.Керкемезос / А.Шопов Ц.Личева К.Попов

06 Философия БЕЛ МАТ Музика Физика


11:50 - 12:30 М.Чакалска Ц.Личева О.Стойчева Г.Цветанова Н.Чанкова

07 ЧК РЕ Химия
12:40 - 13:20 Н.Боянова Н.Боянова М.Стефанова

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


10 г
133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 БЕЛ БИОЛ Философия БИОЛ БЕЛ


7:30 - 8:10 Ц.Личева Н.Пивоварова М.Чакалска Н.Пивоварова Ц.Личева

02 История Химия География и ик. РЕ РЕ


8:20 - 9:00 В.Веселинов М.Стефанова В.Стефанова Н.Боянова Н.Боянова

03 МАТ ФВС РЕ БЕЛ Химия


9:10 - 9:50 О.Стойчева К.Койнов Н.Боянова Ц.Личева М.Стефанова

Група 1, Група 2

04 ИТ РЕ История БЕЛ География и ик.


10:10 - 10:50 Д.Керкемезос / А.Шопов Н.Боянова В.Веселинов Ц.Личева В.Стефанова

05 АЕ История Физика МАТ Философия


11:00 - 11:40 К.Попов В.Веселинов Н.Чанкова О.Стойчева М.Чакалска

06 ФВС МАТ АЕ История АЕ


11:50 - 12:30 К.Койнов О.Стойчева К.Попов В.Веселинов К.Попов

07 ЧК Музика Физика
12:40 - 13:20 Н.Пивоварова Г.Цветанова Н.Чанкова

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
11 а
Пон Вт Ср Чт Пт

01 РЕ БЕЛ АЕ РЕ РЕ
7:30 - 8:10 Ж.Дунева Е.Борисова И.Георгиева Ж.Дунева Ж.Дунева

02 АЕ Гражданско образование РЕ АЕ
8:20 - 9:00 И.Георгиева С.Кюлюмов Ж.Дунева И.Георгиева
БЕЛ

03 РЕ МАТ БЕЛ МАТ


9:10 - 9:50 Е.Борисова
Ж.Дунева В.Алексиева Е.Борисова В.Алексиева

04 АЕ РЕ БЕЛ АЕ АЕ
10:10 - 10:50 И.Георгиева Ж.Дунева Е.Борисова И.Георгиева И.Георгиева

05 АЕ РЕ РЕ АЕ
11:00 - 11:40 И.Георгиева Ж.Дунева Ж.Дунева И.Георгиева

Б
Б
П-11

06 ФВС П-11Н.Пивоварова
М.Стефанова
ФВС Н.Пивоварова
В.Стефанова
М.Стефанова / Е.Колева
В.Стефанова / Е.Колева
11:50 - 12:30 В.Веселинов
Д.Димов В.Веселинов Д.Димов
П-11

07 ЧК Н.Пивоварова
В.Стефанова
АЕ
М.Стефанова / Е.Колева
12:40 - 13:20 В.Веселинов
Е.Борисова И.Георгиева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
11 б
Пон Вт Ср Чт Пт

01 РЕ ФЕ Гражданско образование ФЕ РЕ
7:30 - 8:10 Л.Христова Н.Белчева С.Кюлюмов Н.Белчева Л.Христова

02 ФЕ ФЕ МАТ ФЕ РЕ
8:20 - 9:00 Н.Белчева Н.Белчева В.Алексиева Н.Белчева Л.Христова

03 ФЕ ФВС ФЕ МАТ ФЕ
9:10 - 9:50 Н.Белчева А.Добрякова Н.Белчева В.Алексиева Н.Белчева

04 РЕ РЕ РЕ РЕ РЕ
10:10 - 10:50 Л.Христова Л.Христова Л.Христова Л.Христова Л.Христова

05 БЕЛ БЕЛ ФЕ
11:00 - 11:40 Д.Добрева Д.Добрева Н.Белчева
БЕЛ Х
Х
П-11

06 П-11Н.Пивоварова
М.Стефанова
ФВС Н.Пивоварова /
В.Стефанова /
М.Стефанова / Е.Колева /
В.Стефанова / Е.Колева
11:50 - 12:30 Д.Добрева В.Веселинов
В.Веселинов А.Добрякова
П-11

07 ЧК Н.Пивоварова
В.Стефанова
БЕЛ
М.Стефанова / Е.Колева
12:40 - 13:20 В.Веселинов
Л.Христова Д.Добрева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
11 в
Пон Вт Ср Чт Пт

01 БЕЛ Гражданско образование ФВС РЕ БЕЛ


7:30 - 8:10 Е.Борисова С.Кюлюмов А.Добрякова С.Василев Е.Борисова

02 ФВС АЕ БЕЛ РЕ
8:20 - 9:00 А.Добрякова А.Евстатиева Е.Борисова С.Василев
БЕЛ

03 РЕ РЕ АЕ РЕ
9:10 - 9:50 Е.Борисова
С.Василев С.Василев А.Евстатиева С.Василев

04 РЕ АЕ АЕ МАТ АЕ
10:10 - 10:50 С.Василев А.Евстатиева А.Евстатиева О.Стойчева А.Евстатиева

05 МАТ РЕ РЕ РЕ
11:00 - 11:40 О.Стойчева С.Василев С.Василев С.Василев

Г
Г
П-11

06 АЕ П-11Н.Пивоварова
М.Стефанова
АЕ Н.Пивоварова
В.Стефанова
М.Стефанова / Е.Колева
В.Стефанова / Е.Колева
11:50 - 12:30 В.Веселинов
А.Евстатиева В.Веселинов А.Евстатиева
П-11

07 АЕ ЧК Н.Пивоварова
В.Стефанова
М.Стефанова / Е.Колева
12:40 - 13:20 В.Веселинов
А.Евстатиева О.Стойчева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
11 г
Пон Вт Ср Чт Пт

01 АЕ МАТ АЕ АЕ РЕ
7:30 - 8:10 К.Радоева О.Стойчева К.Радоева К.Радоева В.Костадинова

02 ФВС Гражданско образование РЕ РЕ БЕЛ


8:20 - 9:00 Д.Димов С.Кюлюмов В.Костадинова В.Костадинова Е.Борисова

03 РЕ АЕ РЕ АЕ АЕ
9:10 - 9:50 В.Костадинова К.Радоева В.Костадинова К.Радоева К.Радоева

04 РЕ БЕЛ АЕ РЕ РЕ
10:10 - 10:50 В.Костадинова Е.Борисова К.Радоева В.Костадинова В.Костадинова

05 АЕ РЕ МАТ ФВС
11:00 - 11:40 К.Радоева В.Костадинова О.Стойчева Д.Димов

И
И
П-11

06 БЕЛ П-11Н.Пивоварова
М.Стефанова
Н.Пивоварова
В.Стефанова
М.Стефанова / Е.Колева
В.Стефанова / Е.Колева
11:50 - 12:30 В.Веселинов
Е.Борисова В.Веселинов
П-11 БЕЛ

07 ЧК Н.Пивоварова
В.Стефанова
М.Стефанова / Е.Колева
12:40 - 13:20 В.Веселинов Е.Борисова
К.Радоева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
12 а
Пон Вт Ср Чт Пт

01 ФВС МАТ МАТ


7:30 - 8:10 А.Добрякова В.Алексиева В.Алексиева
БЕЛ РЕ

02 МАТ ФВС География и ик.


8:20 - 9:00 Ц.Милчева Л.Христова
В.Алексиева А.Добрякова В.Стефанова

03 История Свят и личност АЕ Свят и личност РЕ


9:10 - 9:50 Е.Колева М.Чакалска А.Евстатиева М.Чакалска Л.Христова

Ист

04 АЕ БЕЛ История История БЕЛ


10:10 - 10:50 А.Евстатиева Ц.Милчева Е.Колева / В.Стефанова Е.Колева Ц.Милчева

05 БЕЛ РЕ РЕ АЕ АЕ
11:00 - 11:40 Ц.Милчева Л.Христова Л.Христова А.Евстатиева А.Евстатиева

Ист

06 История АЕ МАТ МАТ АЕ


11:50 - 12:30 Е.Колева / В.Стефанова А.Евстатиева В.Алексиева В.Алексиева А.Евстатиева

Ист

07 Физика ЧК История
12:40 - 13:20 Н.Чанкова М.Стефанова Е.Колева / В.Стефанова

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
12 б
Пон Вт Ср Чт Пт

01 Свят и личност Свят и личност История МАТ Физика


7:30 - 8:10 М.Чакалска М.Чакалска Е.Колева В.Алексиева Н.Чанкова

02 ФЕ ФЕ БЕЛ География и ик. МАТ


8:20 - 9:00 А.Петров А.Петров Е.Борисова В.Стефанова В.Алексиева

03 ФВС РЕ ФЕ РЕ ФЕ
9:10 - 9:50 А.Добрякова Л.Христова А.Петров Л.Христова А.Петров

Геогр

04 МАТ ФВС История История


10:10 - 10:50 В.Алексиева А.Добрякова Е.Колева / В.Стефанова Е.Колева
БЕЛ

05 РЕ БЕЛ МАТ РЕ
11:00 - 11:40 Е.Борисова
Л.Христова Е.Борисова В.Алексиева Л.Христова

Геогр

06 История МАТ РЕ ФЕ ФЕ
11:50 - 12:30 Е.Колева / В.Стефанова В.Алексиева Л.Христова А.Петров А.Петров

Геогр

07 БЕЛ ЧК История
12:40 - 13:20 Е.Борисова А.Петров Е.Колева / В.Стефанова

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1
12 в
Пон Вт Ср Чт Пт

01 РЕ ФВС МАТ РЕ АЕ
7:30 - 8:10 Н.Боянова А.Добрякова О.Стойчева Н.Боянова К.Радоева

02 МАТ АЕ ФВС АЕ Физика


8:20 - 9:00 О.Стойчева К.Радоева А.Добрякова К.Радоева Н.Чанкова

03 АЕ БЕЛ Свят и личност История РЕ


9:10 - 9:50 К.Радоева Ц.Милчева М.Чакалска Е.Колева Н.Боянова

04 МАТ МАТ РЕ Свят и личност РЕ


10:10 - 10:50 О.Стойчева О.Стойчева Н.Боянова М.Чакалска Н.Боянова

Ист

05 История География и ик. История АЕ БЕЛ


11:00 - 11:40 Е.Колева В.Стефанова Е.Колева / В.Стефанова К.Радоева Ц.Милчева

Ист

06 БЕЛ РЕ История МАТ


11:50 - 12:30 Ц.Милчева Н.Боянова Е.Колева / В.Стефанова О.Стойчева

Ист
БЕЛ

07 История ЧК
12:40 - 13:20 Ц.Милчева
Е.Колева / В.Стефанова Е.Колева

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете


12 г
133 СУ "А.С.Пушкин", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, ул. " Цар Иван Шишман " № 1

Пон Вт Ср Чт Пт

01 География и ик. АЕ БЕЛ БЕЛ Свят и личност


7:30 - 8:10 В.Стефанова К.Радоева Е.Борисова Е.Борисова М.Чакалска

02 АЕ МАТ АЕ МАТ АЕ
8:20 - 9:00 К.Радоева О.Стойчева К.Радоева О.Стойчева К.Радоева

03 РЕ История Физика РЕ РЕ
9:10 - 9:50 Е.Арнаудова Е.Колева Н.Чанкова Е.Арнаудова Е.Арнаудова

04 РЕ МАТ АЕ МАТ
10:10 - 10:50 Е.Арнаудова О.Стойчева К.Радоева О.Стойчева
БЕЛ Геогр

05 ФВС История История РЕ


11:00 - 11:40 Е.Борисова
А.Добрякова Е.Колева / В.Стефанова Е.Колева Е.Арнаудова

Геогр

06 МАТ БЕЛ РЕ История ФВС


11:50 - 12:30 О.Стойчева Е.Борисова Е.Арнаудова Е.Колева / В.Стефанова А.Добрякова

Геогр

07 История ЧК Свят и личност


12:40 - 13:20 Е.Колева / В.Стефанова В.Стефанова М.Чакалска

1
13:30 - 14:10

2
14:20 - 15:00

3
15:10 - 15:50

4
16:10 - 16:50

5
17:00 - 17:40

6
17:50 - 18:30

7
18:40 - 19:20

15
21:47 - 21:48

Разписанието е генерирано:1.2.2021 г. aSc Разписание на часовете

Вам также может понравиться