Вы находитесь на странице: 1из 1

1. Gornea F. „Ortopedie şi Traumatologie”. Chişinău, 2010.

2. Gornea F . Marin I., Tapu.. ”Orotpedia și traumatologia”,


Medicina. 2006
3. Stamatin S., Marin I., Pulbere P. „Traumatologia şi
ortopedia”. Chişinău, 1995.
4. Stamatin S. s.a. Traumatologie şi ortopedie: Manual pentru
instit. de învăţ. superior. - Ch.: Universitas, 1993
5. Antonescu D., şi coautorii „Elemente de traumatologie şi
ortopedie” – curs pentru studenţi. Bucureşti, 1999.
6. Firică A. „Examinarea fizică a bolnavilor cu afecţiuni ale
aparatului osteoarticular”, Bucureşti, 1999.
7. Georgescu N., Alexa O. „Ortopedie - traumatologie”. Iasi,
1996.
8. Gianu M., Zamfir N. „Ortopedie şi traumatologie pediatrică”.
9. Niculescu G., şi coautorii. „Chirurgia traumatismelor
osteoarticulare”. Bucureşti, 1989.
10. Tomoaia Gh., „Traumatologie osteoarticulară”. Cluj, 2008.
11. Tomoaia Gh., „Traumatologie osteoarticulară”. Cluj, 2012
12. Tomoaia Gh., Caiet de lucrări practice „Traumatologie
osteoarticulară”. Cluj, 2014
13. Травматология и ортопедия: Учебник/ Под
ред.Г.С.Юмашева, Мусалатова Х.Ф. - 4-е изд., перер. и доп.
- М.: Медицина, 1995;
14. Трубников В.Ф. Травматология и ортопедия: Учебник.
- 2-е изд. - Киев., 1986;
15. Травматология национальное руководство гл. ред.: Г.
П. Котельников, С. П. Миронов. – M.,2011;
16. Ортопедия национальное руководство под ред. С. П.
Миронова, Г. П. Котельникова . – M.: ГЭОТАР-Медиа,2011
17. Травматология : Национальное руководство : Краткое
издание / под редакцией Г. П. Котельникова, С. П.
Миронова ; Ассоциация медицинских обществ по качеству.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017;
18. Травматология и ортопедия : учебник / под редакцией Н.
В. Корнилова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

Вам также может понравиться