Вы находитесь на странице: 1из 101

Мери Бъфет

Дейвид Кларк

ДАОТО НА
УОРЪН БЪФЕТ
Сентенции на легендарния
американски бизнесмен, които
разкриват тайните на неговия успех

Преводът е направен по изданието: Mary Buffett and David Clark


THE TAO OF WARREN BUFFET‘S WORDS OFWISDOM
Copyright © 2006 by Mary Buffett and David Clark
© камен костов, превод, 2013
© http://openbooks.tk
© http://ekni.ga

ISBN 978-619-152-326-9
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ......................................................................................................................................12
ДА СТАНЕШ И ДА ОСТАНЕШ БОГАТ .......................................................................14
1.Правило № 1: НИКОГА НЕ ГУБИ ПАРИ .................................................................14
Правило № 2: НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ ПРАВИЛО № 1 ...........................................14
2.НАПРАВИХ ПЪРВАТА СИ ИНВЕСТИЦИЯ НА ЕДИНАЙСЕТ ГОДИНИ.
ДОТОГАВА СИ ГУБЕХ ВРЕМЕТО .............................................................................14
3.НИКОГА НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ДА ИСКАШ ПРЕКАЛЕНО МНОГО,
КОГАТО ПРОДАВАШ, И ДА ПРЕДЛАГАШ ПРЕКАЛЕНО МАЛКО –
КОГАТО КУПУВАШ .....................................................................................................15
4. НЕ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ ДОБРА СДЕЛКА С ЛОШ ЧОВЕК ......................15
5. ГОЛЕМИТЕ ЛИЧНИ БОГАТСТВА В ТАЗИ СТРАНА НЕ СА СЪЗДАДЕНИ
В ПОРТФОЛИОТО НА ПЕТДЕСЕТ КОМПАНИИ. СЪЗДАДЕНИ СА ОТ
ХОРА, ИЗГРАДИЛИ УСПЕШЕН БИЗНЕС .................................................................16
6. НЕВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ОТКАЖЕШ ОТ ПОДПИСА СИ ПОД ЕДИН
ДОГОВОР, ЗАТОВА ОБМИСЛИ ВСИЧКО, ПРЕДИ ДА ГО ПОДПИШЕШ ...........17
7.ПО-ЛЕСНО Е ДА СТОИШ ДАЛЕЧЕ ОТНЕПРИЯТНОСТИТЕ,
ОТКОЛКОТО ДА СЕ ИЗМЪКНЕШ ОТ ТЯХ ...............................................................18
8.ИНВЕСТИРАЙ ТАКА, КАКТО СЕ ЖЕНЯТ КАТОЛИЦИТЕ: ЗА ЦЯЛ
ЖИВОТ ...........................................................................................................................19
9.„УОЛСТРИЙТ“ Е ЕДИНСТВЕНОТО МЯСТО, КЪДЕТО ХОРАТА
ПРИСТИГАТ С РОЛС-РОЙС, ЗА ДА ПОЛУЧАТ СЪВЕТИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО
ИДВАТ НА РАБОТА С МЕТРОТО ................................................................................19
10.ЩАСТИЕТО НЕ Е В ПАРИТЕ .................................................................................20
11.НЕОБХОДИМИ СА ДВАЙСЕТ ГОДИНИ, ЗА ДА ИЗГРАДИШ
РЕПУТАЦИЯ, И ПЕТ МИНУТИ, ЗА ДА Я ЗАГУБИШ. АКО СЕ ЗАМИСЛИТЕ
НАД ТОВА, ЩЕ ПОСТЪПВАТЕ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН ........................................20
12. ФОНДОВАТА БОРСА, СЪЩО КАТО ГОСПОД, ПОМАГА НА ОНЕЗИ,
КОИТО СИ ПОМАГАТ САМИ. ЗА РАЗЛИКА ОТ ГОСПОД ОБАЧЕ НЕ
ПРОЩАВА НА ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ПРАВЯТ ................................21
13.НЕ СЕ ОПИТВАМ ДА ПРЕСКАЧАМ ДВУМЕТРОВИ
ОГРАДИ;ОГЛЕЖДАМ СЕ ЗА НЯКОЯ ТРИЙСЕТСАНТИМЕТРОВА,КОЯТО
МОГА ДА ПРЕКРАЧА ...................................................................................................22
14. ВЕРИГИТЕ НА НАВИКА СА ТВЪРДЕ ЛЕКИ ДА ГИ УСЕТИШ, ДОКАТО
НЕ СТАНАТ ПРЕКАЛЕНО ТЕЖКИ ДА ГИ СЧУПИШ..............................................22
15. ДА СЕ ОЖЕНИШ ЗА ПАРИ ВЕРОЯТНО Е ЛОША ИДЕЯ ПРИ
ВСЯКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, НО Е АБСОЛЮТНА ГЛУПОСТ, АКО ВЕЧЕ
СИ БОГАТ .......................................................................................................................23
16.НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ВЪРШИТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ НЕЩА, ЗА ДА
ПОСТИГНЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ.......................................................24
17.ГЛЕДАЙТЕ НА АКЦИИТЕ КАТО НА МАЛКИ ПАРЧЕТА БИЗНЕС ....................24

3
18.МОЯТА ИДЕЯ ЗА ГРУПОВО РЕШЕНИЕ Е ДА ПОГЛЕДНА В
ОГЛЕДАЛОТО................................................................................................................25
19.АКО НЕ МОГА ДА НАПРАВЯ ПАРИ НА ЕДИН 5 ТРИЛИОНДОЛАРОВ
АМЕРИКАНСКИ ПАЗАР, ВЕРОЯТНО ЩЕ Е САМОЗАЛЪГВАНЕ ДА СИ
МИСЛЯ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, Е ДА
ОТПЪТУВАМ НА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ МИЛИ, ЗА ДА ПОКАЖА НА КАКВО
СЪМ СПОСОБЕН ..........................................................................................................27
20.ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРАШ В БИЗНЕС, КОЙТО ДОРИ ЕДИН ГЛУПАК
МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА, ЗАЩОТО НЯКОЙ ДЕН НЯКОЙ ГЛУПАК
НАИСТИНА ЩЕ ГО НАПРАВИ ...................................................................................27
21.ПРИ ВСЯКА ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО ПРАВИШ, ТРЯБВА ДА ИМАШ
СМЕЛОСТТА И УБЕДЕНОСТТА ДА ИНВЕСТИРАШ НАЙ- МАЛКО 10% ОТ
СОБСТВЕНИЯ СИ КАПИТАЛ В ТЕЗИ АКЦИИ .........................................................28
22.ПАРИТЕ - ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН - ПОНЯКОГА МОГАТ ДА ТИ
ОСИГУРЯТ ПО- ИНТЕРЕСНА ОБСТАНОВКА. НО ОТ ТЯХ НЕ ЗАВИСИ
КОЛКО ДУШИ ТЕ ОБИЧАТ ИЛИ КОЛКО СИ ЗДРАВ .............................................28
БИЗНЕС .................................................................................................................................30
23.ВСИЧКО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ЗАВИНАГИ, ЩЕ
ПРИКЛЮЧИ ..................................................................................................................30
24.КОГАТО МЕНИДЖМЪНТ С БЛЯСКАВА РЕПУТАЦИЯ ПОЕМЕ
УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС С РЕПУТАЦИЯ ЗА ЛОШ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНДАМЕНТ, РЕПУТАЦИЯТА НА БИЗНЕСА Е ТАЗИ,
КОЯТО ОСТАВА НЕПОКЪТНАТА...............................................................................31
25.СЧЕТОВОДСТВОТО Е ЕЗИКЪТ НА БИЗНЕСА ....................................................31
26.БЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОВРАТИ СА РЯДКОСТ ....................................................32
27.АКО ЕДИН БИЗНЕС ВЪРВИ ДОБРЕ, КАПИТАЛЪТ РАНО ИЛИ КЪСНО
СЕ НАТРУПВА ...............................................................................................................32
28.РЪКОВОДЕНЕТО НА СОБСТВЕНАТА КАРИЕРА Е КАТО
ИНВЕСТИРАНЕТО - ТРУДНОСТИТЕ НЕ СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ. ТАКА ЧЕ
МОЖЕТЕ ДА СИ СПЕСТИТЕ ПАРИ И ОГОРЧЕНИЯ, КАТО СЕ КАЧИТЕ НА
ПРАВИЛНИЯ ВЛАК ......................................................................................................33
29.РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЛОШИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ ЛОША РАБОТА
ЧЕСТО Е СЛАБО СЧЕТОВОДСТВО ...........................................................................34
30.ИМА ОГРОМНА РАЗЛИКА МЕЖДУ КОМПАНИЯ, КОЯТО РАСТЕ И
ИЗИСКВА МНОГО КАПИТАЛ, И КОМПАНИЯ, КОЯТО РАСТЕ И НЕ
ИЗИСКВА КАПИТАЛ ....................................................................................................35
31.ПРИ ЕДИН ПРОБЛЕМАТИЧЕН БИЗНЕС В МОМЕНТА, В КОЙТО
РЕШИШ ЕДИН ПРОБЛЕМ, ИЗСКАЧА ДРУГ - ХЛЕБАРКИТЕ В КУХНЯТА
СА ВИНАГИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА .................................................................................36
32.ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ НА
МАСОВИЯ ПАЗАР, НО Е ТРУДНО ДА СЕ ВЪРНЕТЕ НА ПАЗАРА НА
ЛУКСОЗНИ СТОКИ ......................................................................................................36
33.КОГАТО СЪВЕТНИЦИТЕ НА ЕДИН ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР ГО НАСЪРЧАВАТ ДА СКЛЮЧВА СДЕЛКИ, ТОЙ СЕ ДЪРЖИ

4
КАТО ТИЙНЕЙДЖЪР, ЧИЙТО БАЩА ГО НАСЪРЧАВА ДА ВОДИ
НОРМАЛЕН СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ. НЕ ОТ СТИМУЛ СЕ НУЖДАЕ ТОЙ ............37
34.НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ПАРИТЕ СИ ПО НАЧИНА, ПО
КОЙТО СТЕ ГИ ЗАГУБИЛИ ........................................................................................38
35.ТЪРСЯ КОМПАНИИ, ЗА КОИТО СЧИТАМ, ЧЕ МОГА ДА ПРЕДСКАЖА
СЪСТОЯНИЕТО ИМ СЛЕД ДЕСЕТ ДО ПЕТНАЙСЕТ ГОДИНИ. ДА
ВЗЕМЕМ ДЪВКИТЕ НА „РИГЛИи. НЕ МИСЛЯ, ЧЕ ИНТЕРНЕТ ЩЕ
ПРОМЕНИ НАЧИНА, ПО КОЙТО ХОРАТА ГИ ДЪВЧАТ ........................................39
УЧИТЕЛИТЕ НА УОРЪН .................................................................................................40
36.ДНЕС НЯКОЙ СЕДИ НА СЯНКА, ЗАЩОТО ДРУГ НЯКОЙ Е ПОСАДИЛ
ДЪРВО ПРЕДИ ДОСТА ВРЕМЕ...................................................................................40
37.ДОСТАТЪЧНО ПОВЕРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ И ЕДИН МИЛИОН
ДОЛАРА МОЖЕ ДА ФАЛИРАШ ЗА ЕДНА ГОДИНА ................................................40
38.ЧЕТЕТЕ БЕН ГРЕЪМ И ФИЛ ФИШЪР, ЧЕТЕТЕ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ,
НО НЕ ПРАВЕТЕ УРАВНЕНИЯ С ГРЪЦКИ БУКВИ В ТЯХ ....................................41
39.ТОВА, ЧЕ СЪМ МЕНИДЖЪР, МЕ НАПРАВИ ПО-ДОБЪР ИНВЕСТИТОР,
А ТОВА, ЧЕ СЪМ ИНВЕСТИТОР, МЕ НАПРАВИ ПО-ДОБЪР МЕНИДЖЪР ........41
40.АКО ПРИНЦИПИТЕ ИЗЛЯЗАТ ОТ УПОТРЕБА, ТЕ ПРЕСТАВАТ ДА СА
ПРИНЦИПИ ...................................................................................................................42
41.ВИСОКА Е ЦЕНАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛНО СЪГЛАСИЕ НА
ФОНДОВАТА БОРСА ....................................................................................................43
ОБРАЗОВАНИЕ ...................................................................................................................44
42.АКО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА И АЛГЕБРАТА БЯХА НЕОБХОДИМИ,
ЗА ДА СТАНА ГОЛЯМ ИНВЕСТИТОР ЩЕШЕ ДА МИ СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ
ВЪРНА ДА РАЗНАСЯМ ВЕСТНИЦИ...........................................................................44
43.ЧОВЕК ТРЯБВА ДА МИСЛИ САМОСТОЯТЕЛНО. ВИНАГИ СЪМ СЕ
УДИВЛЯВАЛ КАК БЕЗМОЗЪЧНО ПОДРАЖАВАТ НА НЯКОГО ХОРА С
ВИСОК КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. НИКОГА НЕ МИ
ХРУМВАТ ДОБРИ ИДЕИ, ДОКАТО РАЗГОВАРЯМ С ДРУГИ ХОРА .....................44
44.КОЛКОТО ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ СА ЖУРНАЛИСТИТЕ, ТОЛКОВА ПО-
ЗАМОЖНО Е ОБЩЕСТВОТО ......................................................................................45
45.ЧОВЕК СЕ УЧИ ПО-ДОБРЕ ОТ ОПИТА НА ДРУГИТЕ, ОТКОЛКОТО ОТ
СОБСТВЕНИЯ СИ .........................................................................................................45
РАБОТНО МЯСТО .............................................................................................................46
46.ТРУДНО Е ДА НАУЧИШ МЛАДО КУЧЕ НА СТАРИ НОМЕРА .........................46
47.КОГАТО ТЪРСИШ ДА НАЗНАЧИШ НЯКОГО НА РАБОТА, ГЛЕДАЙ ЗА
ТРИ КАЧЕСТВА: ЧЕСТНОСТ; ИНТЕЛИГЕНТНОСТИ ЕНЕРГИЯ, НО НАЙ-
ВАЖНА Е ЧЕСТНОСТТА, ЗАЩОТО АКО ТЯ ЛИПСВА ДРУГИТЕ ДВЕ
КАЧЕСТВА - ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА И ЕНЕРГИЯТА - ЩЕ ТЕ УБИЯТ ................46
48.МОЖЕТЕ ЛИ ДА ОБЯСНИТЕ НА ЕДНА РИБА КАКВО Е ДА КРАЧИШ
ПО СУШАТА? ЕДИН ДЕН ВЪРХУ СУШАТА СЕ РАВНЯВА НА ХИЛЯДА
ГОДИНИ РАЗГОВОРИ ЗА ТОВА, А ДА УПРАВЛЯВАШ БИЗНЕС В
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДИН ДЕН ИМА АБСОЛЮТНО СЪЩАТА
СТОЙНОСТ ....................................................................................................................47

5
49.ЕДВА КОГАТО ПРИЛИВЪТ СЕ ОТТЕГЛИ, НАУЧАВАШ КОЙ Е ПЛУВАЛ
ГОЛ ..................................................................................................................................49
50.КОГАТО ИДЕИТЕ СЕ ПРОВАЛЯТ, ДУМИТЕ ВЪРШАТ ДОБРА РАБОТА ........49
51.ИСТИНСКИ ДОБРИЯТ БИЗНЕС МЕНИДЖЪР НЕ СЕ БУДИ ЕДНА
СУТРИН, ЗА ДА СИ КАЖЕ: „ДНЕС Е ДЕНЯТ, В КОЙТО ЩЕ СЪКРАТЯ
РАЗХОДИТЕ“ ТАКА КАКТО НЕ СЕ БУДИ С РЕШЕНИЕТО ДА
ПОПРАКТИКУВА ДИШАНЕ ........................................................................................50
52.НЯМА ЛИ ДА Е ЧУДЕСНО, АКО МОЖЕМ ДА СИ КУПИМ ЛЮБОВ ЗА 1
МИЛИОН ДОЛАРА? НО ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СИ ОБИЧАН Е ДА
СИ СИМПАТИЧЕН. ЧОВЕК ВИНАГИ ПОЛУЧАВА ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО
ДАВА. АКО НЕ ДАДЕШ НЕЩО, НЯМА ДА ПОЛУЧИШ НИЩО. НЕ
ПОЗНАВАМ ЧОВЕК, КОЙТО СЕ РАДВА НА ЛЮБОВТА НА ДРУГИТЕ, А НЕ
СЕ ЧУВСТВА ПРЕУСПЯЛ. И НЕ МОГА ДА СИ ПРЕДСТАВЯ ХОРА, КОИТО
НЕ СА ОБИЧАНИ, А СЕ ЧУВСТВАТ ПРЕУСПЕЛИ..................................................50
53.ПРОЦЕСЪТ ЗАБАВЛЯВА ДАЛЕЧ ПОВЕЧЕ ОТ ПРИХОДИТЕ, МАКАР ЧЕ
СЕ НАУЧИХ ДА ЖИВЕЯ И С ТЯХ ..............................................................................51
54.АКО УЛУЧВАШ ВСЯКА ДУПКА ОТ ПЪРВИЯ УДАР, НЯМА ДА
ПРОДЪЛЖИШ ДА ИГРАЕШ ГОЛФ ТВЪРДЕ ДЪЛГО .............................................51
55.ИДВА ВРЕМЕ, КОГАТО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРАВИТЕ ОНОВА,
КОЕТО ИСКАТЕ. ЗАЕМЕТЕ СЕ С РАБОТАТА, КОЯТО ОБИЧАТЕ. ЩЕ
СКАЧАТЕ СУТРИН ОТ ЛЕГЛОТО. МИСЛЯ, ЧЕ Е БЕЗУМИЕ ОТ ВАША
СТРАНА ВЕЧНО ДА ПРИЕМАТЕ РАБОТИ, КОИТО НЕ ХАРЕСВАТЕ,
ЗАЩОТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ ДОБРЕ В АВТОБИОГРАФИЯТА
ВИ. НЕ Е ЛИ ТОВА МАЛКО КАТОДА ОТЛАГАТЕ СЕКСА ЗА СТАРОСТТА
СИ? ..................................................................................................................................52
56.МОЙ ПРИЯТЕЛ ПРЕКАРА ЦЕЛИ ДВАЙСЕТ ГОДИНИ В ТЪРСЕНЕ НА
СЪВЪРШЕНАТА ЖЕНА. КОГАТО Я НАМЕРИ РАЗБРА: ТЯ ТЪРСИ
СЪВЪРШЕНИЯ МЪЖ ...................................................................................................53
АНАЛИЗАТОРИ, КОНСУЛТАНТИ, ПОСРЕДНИЦИ: Щуротии, които
трябва да избягваме ............................................................................................................54
57.НИКОГА НЕ ПИТАЙ БРЪСНАРЯ ДАЛИ ИМАШ НУЖДА ОТ
ПОДСТРИГВАНЕ...........................................................................................................54
58.ОБИКНОВЕНО ПРОГНОЗИТЕ НИ КАЗВАТ ПОВЕЧЕ НЕЩА ЗА
ПРОГНОЗИРАЩИЯ, ОТКОЛКОТО ЗА ТОВА, КОЕТО ПРОГНОЗИРАТ ...............54
59.НИКАКВО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА
ЗАМЕСТИ МИСЛЕНЕТО ..............................................................................................55
60.БИЗНЕС УЧИЛИЩАТА ПООЩРЯВАТ ТРУДНИЯ, СЛОЖЕН СТИЛ НА
ПОВЕДЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИЯ СТИЛ НА ПОВЕДЕНИЕ, НО
ЕСТЕСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ Е ПО-ЕФЕКТИВНО ...............................................55
61.ИЗГЛЕЖДА ИМА НЯКАКЪВ ЧОВЕШКИ ПОРОК, КОЙТО ПРЕВРЪЩА
ЛЕСНИТЕ НЕЩА В ТРУДНИ ......................................................................................56
62.ДА ПРЕПОРЪЧВАШ НЕЩО ДА БЪДЕ ДЪРЖАНО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ
НА ТРИЙСЕТ ГОДИНИ Е САМОЖЕРТВА, КОЯТО РЯДКО СЕ СРЕЩА
ДОРИ В МАНАСТИР, КАМО ЛИ В БРОКЕРСКА КЪЩА .........................................56
ЗАЩО ДА НЕ ДИВЕРСИФИЦИРАМЕ ...........................................................................58

6
63.НЕ МОГА ДА СЕ ЗАНИМАВАМ С ПЕТДЕСЕТ ИЛИ СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ
НЕЩА. ТОВА Е ИНВЕСТИРАНЕ В СТИЛ „НОЕВ КОВЧЕГ - НАКРАЯ СИ
ПРАВИШ ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА. ОБИЧАМ ДА ВЛАГАМ РАЗУМНИ
СУМИ В НЯКОЛКО НЕЩА .........................................................................................58
64.ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Е ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕВЕЖЕСТВОТО. ТЯ
НЯМА ГОЛЯМ СМИСЪЛ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЗНАЯТ КАКВО ПРАВЯТ ...................58
65.„УОЛСТРИЙТ" ПРАВИ ПАРИТЕ СИ ОТ АКТИВНОСТ. ВИЕ ПРАВИТЕ
ПАРИТЕ СИ ОТ ПАСИВНОСТ .....................................................................................59
66.ЗАЩО ДА НЕ ИНВЕСТИРАТЕ ВАШИТЕ АКТИВИ В КОМПАНИИТЕ,
КОИТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ХАРЕСВАТЕ? КАКТО КАЗВА МЕЙ УЕСТ:
ПРЕКАЛЕНО МНОГО ХУБАВО - ТОВА Е ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО ..................59
67.ШИРОКА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА САМО КОГАТО
ИНВЕСТИТОРИТЕ НЕ РАЗБИРАТ КАКВО ПРАВЯТ ...............................................60
68.ДОСТАТЪЧНО Е ДА НАПРАВИТЕ СЪВСЕМ МАЛКО ПРАВИЛНИ НЕЩА
В ЖИВОТА СИ - СТИГА ДА НЕ НАПРАВИТЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО
НЕПРАВИЛНИ...............................................................................................................60
ДИСЦИПЛИНА, БЛАГОРАЗУМИЕ И ТЪРПЕНИЕ....................................................62
69.АКО СИ ПОЗВОЛИШ ДА СИ НЕДИСЦИПЛИНИРАН В МАЛКИТЕ
НЕЩА, ВЕРОЯТНО ЩЕ СИ НЕДИСЦИПЛИНИРАН И В ГОЛЕМИТЕ .................62
70.НЯМА НИЩО ДРУГО КАТО ПИСАНЕТО, КОЕТО ДА ТЕ НАКАРА ДА
МИСЛИШ И ДА ПОДРЕДИШ МИСЛИТЕ СИ...........................................................62
71.КОЛКОТО ПО-БЕЗРАЗСЪДНО ПОСТЪПВАТ ДРУГИТЕ, ТОЛКОВА ПО-
БЛАГОРАЗУМНО ТРЯБВА ДА ПОСТЪПВАМЕ НИЕ ................................................63
72.НИКОГА НЕ СЪМ ЗАМАХВАЛ КЪМ ТОПКА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ Е В
РЪКАВИЦАТА НА ПИТЧЪРА ......................................................................................63
73.ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ ИМАТЕ КОЛА И ТОВА ЩЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА
КОЛА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ВИ ЖИВОТ ВИЕ, РАЗБИРА СЕ, ЩЕ СЕ ГРИЖИТЕ
ДОБРЕ ЗА НЕЯ, ЩЕ СМЕНЯТЕ МАСЛОТО ПО-ЧЕСТО ОТ
НЕОБХОДИМОТО, ЩЕ КАРАТЕ ВНИМАТЕЛНО И Т.Н. СЕГА СИ
СПОМНЕТЕ, ЧЕ ИМАТЕ САМО ЕДИН РАЗУМ И ЕДНО ТЯЛО.
ПОДГОТВЕТЕ ГИ ЗА ЖИВОТА, ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ТЯХ. ЧОВЕК МОЖЕ ДА
РАЗВИЕ РАЗУМА СИ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. НАЙ-ВАЖНИЯТ АКТИВ
НА ЧОВЕКА Е САМИЯТ ТОЙ, ЗАТОВА СЕ ПАЗЕТЕ И СЕ РАЗВИВАЙТЕ.............64
74.КУПУВАМ СИ СКЪПИ КОСТЮМИ. ПРОСТО ИЗГЛЕЖДАТ ЕВТИНИ
ВЪРХУ МЕН ...................................................................................................................65
75.В ТЪРСЕНЕ НА КОМПАНИЯ ЗА КУПУВАНЕ СЕ ДЪРЖИМ ПО СЪЩИЯ
НАЧИН, КАКТО КОГАТО СИ ТЪРСИМ СЪПРУГА: СТРУВА СИ ДА СМЕ
АКТИВНИ, ЛЮБОПИТНИ, НЕПРЕДУБЕДЕНИ, НО НЕ И ПРИБЪРЗАНИ...........65
ПАЗИ СЕ ОТ БЕЗРАСЪДСТВОТО НА АЛЧНОСТТА................................................66
76.КОГАТО ПОДХОДЯЩИЯТ ТЕМПЕРАМЕНТ СЕ СЪЧЕТАЕ С
ПОДХОДЯЩАТА КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА, СЕ ПОЛУЧАВА
РАЦИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ .....................................................................................66
77.ФАКТЪТ, ЧЕ ХОРАТА ПРЕЛИВАТ ОТ АЛЧНОСТ, СТРАХ ИЛИ
ГЛУПОСТ Е ПРЕДВИДИМ. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРОЯВАТА ИМ
НЕ Е ПРЕДВИДИМА .....................................................................................................66

7
78.АКЦИИТЕ НЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ГИ ПРИТЕЖАВАТЕ ....................................................67
79.КОГАТО СЪЧЕТАЕТЕ НЕВЕЖЕСТВО С ВЗЕТИ НАЗАЕМ ПАРИ,
ПОСЛЕДСТВИЯТА МОГАТ ДА СТАНАТ ИНТЕРЕСНИ ...........................................67
80.НАЙ-ГЛУПАВИЯТ ОТ СЕДЕМТЕ СМЪРТНИ ГРЯХА Е ЗАВИСТТА,
ЗАЩОТО НЕ ТЕ КАРА ДА СЕ ЧУВСТВАШ ПО-ДОБРЕ. ЧУВСТВАШ СЕ
ПО-ЗЛЕ. ИМАЛ СЪМ ПРИЯТНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ С ЛАКОМИЯТА... ДА
НЕ СЕ ЗАНИМАВАМЕ С ПОХОТТА ............................................................................68
81.НИЕ ПРОСТО СЕ ОПИТВАМЕ ДА СМЕ БОЯЗЛИВИ КОГАТО ДРУГИТЕ
СА АЛЧНИ, И АЛЧНИ - КОГАТО ДРУГИТЕ СЕ БОЯТ ............................................69
КОГА ДА ПРОДАВАШ И КОГА ДА СИ ТРЪГНЕШ ..................................................70
82.НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, КОГАТО СЕ
ОЗОВЕТЕ В ДУПКА, Е ДА СПРЕТЕ ДА КОПАЕТЕ ...................................................70
83.АКО УСПЕЕТЕ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ, ПРЕСТАНЕТЕ ДА ОПИТВАТЕ....................70
84.КУПУВАМ АКЦИИ, КОГАТО ЛЕМИНГИТЕ ТРЪГНАТ В ОБРАТНА
ПОСОКА .........................................................................................................................70
85.ПОВЕЧЕТО ХОРА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ АКЦИИ,
КОГАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГО ПРАВЯТ ТОЧНИЯТ МОМЕНТ Е,
КОГАТО НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА. НЕ МОЖЕ ДА КУПУВАШ ТОВА,
КОЕТО Е ПОПУЛЯРНО, И ДА СЕ СПРАВЯШ ДОБРЕ ............................................71
86.НИЕ НЕ ВЛИЗАМЕ В КОМПАНИИТЕ С МИСЪЛТА ДА НАЛАГАМЕ
КУПИЩА ПРОМЕНИ. ТОВА РАБОТИ В ИНВЕСТИРАНЕТО НЕ ПО-
ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО В БРАКА ..................................................................................72
87.РИСКЪТ ПРОИЗТИЧА ОТ НЕЗНАНИЕТО КАКВО ПРАВИШ ...........................72
88.ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОДХОДЯЩ ДЕН ЗА ПОКУПКИ Е ТОЗИ, В КОЙТО
ЛИПСВА БУКВАТА "Y" .................................................................................................73
89.СМЯТАМЕ СЪЩО ТАКА, ЧЕ ОТКРОВЕНОСТТА Е ОТ ПОЛЗА ЗА НАС
КАТО МЕНИДЖЪРИ: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, КОЙТО
ПОДВЕЖДА ДРУГИТЕ ПРЕД ХОРАТА, МОЖЕ НАКРАЯ ДА ПОДВЕДЕ И
СЕБЕ СИ НАСАМЕ ........................................................................................................73
90.ТОВА, КОЕТО НЕ СИ СТРУВА ДА СЕ ПРАВИ ИЗОБЩО, НЕ СИ
СТРУВА ДА СЕ ПРАВИ И ДОБРЕ ...............................................................................74
91.ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЕДИН МЕНИДЖЪР СА В МНОГО ПО-
ГОЛЯМА СТЕПЕН ФУНКЦИЯ НА ТОВА В КАКВА БИЗНЕС ЛОДКА СЕ Е
КАЧИЛ, ОТКОЛКОТО НА ТОВА КОЛКО ЕФЕКТИВНО Е ГРЕБАЛ. АКО СЕ
ОЗОВЕТЕ В ЛОДКА, КОЯТО ПОСТОЯННО ПРОПУСКА ВОДА,
ЕНЕРГИЯТА, ПОСВЕТЕНА НА СМЯНАТА НА СЪДА, БИ БИЛА ДАЛЕЧ ПО-
ПРОДУКТИВНА ОТ ЕНЕРГИЯТА, ПОСВЕТЕНА НА ЗАПУШВАНЕТО НА
ДУПКИТЕ .......................................................................................................................74
ГРЕШКИ ОТ КОИТО ДА СЕ ПАЗИТЕ ..........................................................................76
92.НИКОГА НЕ ПОГЛЕЖДАМЕ НАЗАД. ТОЛКОВА МНОГО НЕЩА НИ
ПРЕДСТОЯТ, ЧЕ НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ ДА УМУВАМЕ КАКВО
БИХМЕ МОГЛИ ДА НАПРАВИМ ПРЕДИ. ПРОСТО НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.
ЧОВЕК МОЖЕ САМО ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЕ ............................................76
93.ТРЯБВА ДА МОГА ДА ОБЯСНЯ ГРЕШКИТЕ И. ТОВА ОЗНАЧАВА ДА
ПРАВЯ САМО НЕЩАТА, КОИТО НАПЪЛНО РАЗБИРАМ......................................76

8
94.АКО НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ, НЯМАШЕ ДА МОЖЕМ ДА ВЗЕМАМЕ
РЕШЕНИЯ......................................................................................................................77
95.ИНВЕСТИЦИИТЕ ТРЯБВА ДА СА РАЗУМНИ; АКО НЕ РАЗБИРАТЕ
НЕЩО, НЕ ГО ПРАВЕТЕ .............................................................................................78
ТВОЯТ КРЪГ НА КОМПЕТЕНТНОСТ .........................................................................79
96.АКО РАЗБИРАТЕ ЕДНА ИДЕЯ, МОЖЕТЕ ДА Я ОБЯСНИТЕ ТАКА, ЧЕ И
ДРУГИТЕ ДА Я РАЗБЕРАТ ...........................................................................................79
97.АКО НЯКОЙ ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩТА МИ, ЗА ДА УПРАВЛЯВА
НАЧИНАНИЕТО СИ, НАЙ-ВЕРОЯТНО И ДВАМАТА ЩЕ ЗАГАЗИМ ....................79
98.МЕТОДЪТ НИ Е МНОГО ПРОСТ НИЕ ПРОСТО СЕ ОПИТВАМЕ ДА
КУПИМ ФИРМИ, ЧИЙТО ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНДАМЕНТ Е ОТ ДОБЪР
ДО ОТЛИЧЕН, УПРАВЛЯВАНИ СА ОТ ЧЕСТНИ И СПОСОБНИ ХОРА И
МОЖЕМ ДА ГИ КУПИМ НА РАЗУМНА ЦЕНА. ТОВА Е ВСИЧКО, КОЕТО
СЕ ОПИТВАМ ДА НАПРАВЯ .......................................................................................80
99.АКО НЕ МОЖЕМ ДА ОТКРИЕМ НЕЩО В КРЪГА НА НАШАТА
КОМПЕТЕНТНОСТ, НЕ ГО РАЗШИРЯВАМЕ. ЧАКАМЕ .........................................80
100.ВСЯКО БИЗНЕС ЖЕЛАНИЕ НА ЛИДЕРА, КОЛКОТО И ДА Е
ГЛУПАВО, МОМЕНТАЛНО ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНО С ПРОУЧВАНИЯ ОТ
ПОДЧИНЕНИТЕ МУ .....................................................................................................81
101.В СВЕТА НА БИЗНЕСА ОГЛЕДАЛОТО ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ
ВИНАГИ Е ПО-ЧИСТО ОТ ПРЕДНОТО СТЪКЛО ....................................................82
102.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДОЗРИТЕЛЕН СЪМ КЪМ ЧОВЕК, КОЙТО Е
МНОГО ДОБЪР САМО В ЕДНА СФЕРА – НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА
ДУМА ЗА ДОБЪР АТЛЕТ ИЛИ ШОУМЕН - И КОЙТО ЗАПОЧВА ДА СИ
МИСЛИ, ЧЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЪВЕТВА ВСИЧКИ КАК ДА СЕ ДЪРЖАТ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКО. ДА ДОПУСКАМЕ, ЧЕ САМО ЗАЩОТО
СМЕ НАПРАВИЛИ МНОГО ПАРИ СМЕ ПО-ДОБРИ В ДАВАНЕТО НА
СЪВЕТИ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС Е ПРОСТО ЛУДОСТ ...............................................82
103.ИКОНОМИКАТА НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦАКА ИНВЕСТИТОРИТЕ; ТЕ
САМИТЕ ГО ПРАВЯТ ...................................................................................................83
ЦЕНАТА, КОЯТО ПЛАЩАТЕ .........................................................................................85
104.ПОРАДИ НЯКАКВА ПРИЧИНА ХОРАТА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С
ЦЕНАТА, А НЕ СЪС СТОЙНОСТТА. ЦЕНАТА Е ТОВА, КОЕТО ПЛАЩАТЕ.
СТОЙНОСТТА Е ТОВА, КОЕТО ПОЛУЧАВАТЕ .......................................................85
105.ТОВА, КОЕТО СЕ ПОКАЧВА, НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОНИЖИ .....85
106.ПО СЪЩЕСТВО ФОНДОВАТА БОРСА САМО ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНИТЕ
ТАКА ЧЕ НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ДА ВИ СЛУЖИ, А НЕ ДА ВИ
ИНСТРУКТИРА .............................................................................................................85
107.В НАЧАЛОТО БАЛАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ДИКТУВАТ ЦЕНИТЕ, НО
ОТДАДЕН МОМЕНТ НАТАТЪК ГИ ДИКТУВАТ СПЕКУЛАЦИИТЕ. ВСЕ
СЪЩАТА СТАРА ИСТОРИЯ: ТОВА, КОЕТО ЗАПОЧВА МЪДРЕЦЪТ, ГО
ДОВЪРШВА ГЛУПАКЪТ ..............................................................................................86
108.НАЙ-УМЕН ВЪВ ВОЙНАТА НА НАДДАВАНЕ Е ГУБЕЩИЯТ..........................87

9
109.ЗА ВСЕКИ БАЛОН ИМА КАРФИЦА И КОГАТО НАЙ-НАКРАЯ СЕ
СРЕЩНАТ, ПОРЕДНАТА ВЪЛНА ОТ ИНВЕСТИТОРИ НАУЧАВАТ НЯКОИ
МНОГО СТАРИ УРОЦИ ...............................................................................................88
110.НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАМ ДА ПРАВЯ ПАРИ НА ФОНДОВАТА
БОРСА. КУПУВАМ С ПРЕЗУМПЦИЯТА, ЧЕ МОГАТ ДА Я ЗАТВОРЯТ НА
СЛЕДВАЩИЯ ДЕН И ДА НЕ Я ОТВОРЯТ ЦЕЛИ ПЕТ ГОДИНИ ...........................88
ДЪЛГОСРОЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ Е ТАЙНАТА ЗА
ВЪЗПОЛЗВАНЕТО ОТ КРАТКОСРОЧНИТЕ ПРИЩЕВКИ НА
ФОНДОВАТА БОРСА ........................................................................................................90
111.ФОНДОВАТА БОРСА Е КАТО БЕЙЗБОЛА. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА
ЗАМАХВАШ СРЕЩУ ВСЯКА ТОПКА, КОЯТО ЛЕТИ КЪМ ТЕБ - ИЗЧАКАЙ
ТАЗИ, КОЯТО ТИ Е УДОБНА. ПРОБЛЕМЪТ НА ФИНАНСОВИЯ
МЕНИДЖЪР Е, ЧЕ ФЕНОВЕТЕ ПОСТОЯННО МУ КРЕЩЯТ: "УДРЯЙ,
НЕКАДЪРНИК!" ............................................................................................................90
112.ИСТОРИЯТА НИ УЧИ: ХОРАТА НЕ СЕ УЧАТ ОТ ИСТОРИЯТА ....................91
113.ГЛЕДАЙ НА КОЛЕБАНИЯТА НА ФОНДОВАТА БОРСА КАТО НА СВОИ
ПРИЯТЕЛИ, А НЕ КАТО НА ВРАГОВЕ - ПЕЧЕЛЕТЕ ОТ
БЕЗРАЗСЪДСТВОТО, ВМЕСТО ДА УЧАСТВАТЕ В НЕГО.......................................91
114.ОТЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВЪЗНИКВАТ,
КОГАТО ОТЛИЧНИ КОМПАНИИ СЕ СБЛЪСКВАТ С ПРОБЛЕМИ, КОЕТО
ВОДИ ДО ПОДЦЕНЯВАНЕ НА АКЦИИТЕ ИМ .........................................................92
115.НЕУВЕРЕНОСТТА ВСЪЩНОСТ Е ПРИЯТЕЛ НА КУПУВАЧА НА
ДЪЛГОСРОЧНИ СТОЙНОСТИ ...................................................................................93
116.МНОЗИНА НА „УОЛСТРИЙТ“ ГЛЕДАТ НА КОМПАНИИТЕ И
АКЦИИТЕ САМО КАТО НА СУРОВИНА ЗА СДЕЛКИ .............................................93
117.НЕЗАВИСИМО ОТ ТАЛАНТА И УСИЛИЯТА, НЯКОИ НЕЩА ПРОСТО
ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ: НЕ МОЖЕШ ДА СЪЗДАДЕШ БЕБЕ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ,
КАТО ОТ ТЕБ ЗАБРЕМЕНЕЯТ ДЕВЕТ ЖЕНИ ...........................................................94
118.АКО МИНАЛОТО БЕШЕ ВСИЧКО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО НА
ФОНДОВАТА БОРСА, НАЙ-БОГАТИТЕ ХОРА ЩЯХА ДА СА
БИБЛИОТЕКАРИ ..........................................................................................................94
119.КУПУВАЙ САМО ТОВА, КОЕТО ЩЕ БЪДЕШ НАПЪЛНО ЩАСТЛИВ
ДА ЗАДЪРЖИШ, АКО БОРСАТА ЗАТВОРИ ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ ..........................95
120.ДНЕШНИЯТ ИНВЕСТИТОР НЕ ПЕЧЕЛИОТ ВЧЕРАШНИЯ РЪСТ ...............96
121.ЩЯХ ДА СЪМ УЛИЧЕН БЕЗДЕЛНИК С ТЕНЕКИЕНА ЧАША В РЪКА,
АКО БОРСАТА БЕШЕ ЕФИКАСНА ............................................................................96
122.ДОКОЛКОТО МИ Е ИЗВЕСТНО, ФОНДОВА БОРСА НЕ
СЪЩЕСТВУВА. ЕДИНСТВЕНОТО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ДА РАЗБЕРЕМ
ДАЛИ НЯКОЙ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА СВЪРШИ НЯКОЯ ГЛУПОСТ.........................97
123.УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ДА СЕ СЪПОСТАВЯ ИМЕТО ИНВЕСТИТОРИ С
ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ТЪРГУВАТ ЕНЕРГИЧНО, Е ВСЕ ЕДНО ДА
НАРЕЧЕТЕ РОМАНТИК ЧОВЕК, КОЙТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОБВЪРЗВА
С ЕДНОКРАТНИ СЕКСУАЛНИ ВРЪЗКИ...................................................................97
124.НЯМАМЕ, НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ И НИКОГА НЯМА ДА ИМАМЕ
МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА

10
ФОНДОВАТА БОРСА, ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ИЛИ ДЕЛОВАТА
АКТИВНОСТ ..................................................................................................................98
125.ЗА МИЛИАРДЕРИТЕ, КОИТО ПОЗНАВАМ, Е ХАРАКТЕРНО ТОВА, ЧЕ
ПАРИТЕ САМО ПОДЧЕРТАВАТ ОСНОВНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА
ХАРАКТЕРА ИМ. АКО СА БИЛИ НЕГОДНИЦИ, ПРЕДИ ДА НАТРУПАТ
ПАРИ, ТЕ СА ПРОСТО НЕГОДНИЦИ С МИЛИАРД ДОЛАРА ...............................99
БЛАГОДАРНОСТИ...........................................................................................................100

11
УВОД
В продължение на дванайсет години – от 1981 до 1993 г. – бях
снаха на Уорън Бъфет, най­успешния инвеститор, а в момента
най­големия филантроп на света.
Скоро след като се омъжих за питър, сина на уорън, и дълго
преди светът извън „уолстрийт“ да чуе за уорън, посетих
семейството им в Омаха. Докато бях там, се запознах с
малобройна група предани ученици на неговата инвеститорска
мъдрост, които наричаха себе си бъфетолози. Един от тях, Дейвид
Кларк, пазеше тетрадки с мъдрости на Уорън за инвестирането,
които беше записвал педантично, и бяха безкрайно увлекателно
четиво. Тетрадките на Дейвид станаха основата, върху която по-
късно двамата с него написахме най-продаваните книги на тема
инвестиции: „Бъфетология“, „упражнения по бъфетология“ и
„Новата бъфетология“, които вече са издадени на десет езика,
включително на китайски и на руски.
От всичките тетрадки на Дейвид предпочитах една, която
съдържаше много от най-мъдрите афоризми на Уорън –
изключително забавно четиво, защото те карат да размишляваш.
По­късно установих, че за бъфетолозите тези афоризми са като
учението на даоистки мъдрец – колкото повече размишлява върху
тях един ученик, толкова повече му се разкрива техният смисъл.
С течение на времето и аз започнах да колекционирам
афоризмите, които Уорън споделяше с нас в семейна обстановка
или на обществени събития, в които участваха много бизнес
светила. На тези събития Уорън понякога вземаше думата и
отговаряше на въпроси като учител, който възнаграждава
търпението на своите ученици с висша мъдрост. Колкото повече
слушах Уорън, толкова по­вече неща научавах – не само за
инвестирането, но и за бизнеса и живота. Неговите афоризми се
запечатват в съзнанието. Често се улавям да ги цитирам, за да
подчертая нещо важно, или си ги припомням като
предупреждение, за да не допусна грешка, увлечена от бурния
ентусиазъм на бичия пазар (пазар, при който цените се покачват
или се очаква да се покачат. Инвеститорите и търговците имат

12
положително отношение към този пазар, понеже цените
растат. бичи пазар може да се получи в резултат на
икономическото възстановяване на икономическия бум. Най-
продължителният и известен бичи пазар е от 1990 г. Тогава
американските капиталови пазари нарастват с най-бързо
темпо. (Всички бележки под линия са на преводача.). Помагали
са ми дори да се науча върху какви компании да съсредоточавам
вниманието си и кой е най-добрият момент да инвестирам в тях.
Съхранявайки даоисткия дух на учението на Уорън, с Дейвид
ни хрумна, че ще е забавно да създадем „Даото на Уорън Бъфет“
с най-поучителните по наша преценка афоризми на Уорън за
инвестирането, управлението на бизнеса, избора на кариера и
преследването на успех в живота. Тези думи ни бяха верни
приятели през годините, докато си проправяхме път в живота, в
бизнеса и в стремежа ни към печелившо инвестиране. Включихме
и нашите бъфетоложки тълкувания, за да осмислим казаното и да
отворим вратата към по-нататъшно проучване на скрития и
изящен смисъл на афоризмите. Надявам се, че тази книга ще
обогати вашия свят, като го направи по-доходоносно и приятно
място за инвестиране, работа и живот.

13
ДА СТАНЕШ И ДА ОСТАНЕШ
БОГАТ

1.Правило № 1: НИКОГА НЕ ГУБИ ПАРИ


Правило № 2: НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ ПРАВИЛО № 1

Голямата тайна на забогатяването е да направиш така, че парите


ти да ти носят печалба, и с колкото по-голяма сума започнеш,
толкова по­добре. Един пример: 100 000 долара, трупащи лихва
от 15 % в течение на двайсет години, ще нараснат на 1 636 653
долара през двайсетата година, което прави приход от 1 536 653
долара. Но да речем, че изгубиш 90 000 долара от първоначалния
си капитал, още преди да си започнал, и можеш да инвестираш
само 10 000 долара. Тогава твоята инвестиция ще нарасне само на
163 665 долара за двайсет години с печалба от 153 665 долара.
тази сума е далеч по-малка. Колкото по-голяма сума изгубиш,
толкова по-малко пари ще спечелиш в бъдеще. Уорън никога не
забравя това. тъкмо поради тази причина той продължава да кара
стар фолксваген бръмбар – дълго след като е станал
мултимилионер.

2.НАПРАВИХ ПЪРВАТА СИ ИНВЕСТИЦИЯ НА


ЕДИНАЙСЕТ ГОДИНИ. ДОТОГАВА СИ ГУБЕХ
ВРЕМЕТО
Добре е да откриеш призванието си в ранна възраст, а в сферата
на инвестициите това ти осигурява несравними възможности да
натрупаш пари от лихви, за да работиш. Когато си млад, не е
моментът да рискуваш – предстои ти много време, през което се
очаква да печелиш от мъдри решения.

14
Акциите, които Уорън закупил на единайсетгодишна възраст,
били на петролната компания „Сити Сървисиз“. Купил три акции
по 38 долара, които паднали до 27 долара. Той издържал обаче и
след възстановяването ги продал за 40 долара акцията. Малко
след това акциите скочили до 200 долара едната и той научил своя
първи урок в инвестирането – търпение. Добрите неща се случват
на този, който изчаква – ако е направил точния избор.

3.НИКОГА НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ДА ИСКАШ


ПРЕКАЛЕНО МНОГО, КОГАТО ПРОДАВАШ, И ДА
ПРЕДЛАГАШ ПРЕКАЛЕНО МАЛКО – КОГАТО
КУПУВАШ
Уорън разбира, че хората изпитват неудобство да поискат
прекалено висока цена, когато продават или да предложат
прекалено ниска цена, когато купуват. Никой не би желал да го
помислят за алчен или за сметкаджия. Простичко казано, в света
на бизнеса от това колко ще получиш при една продажба или
колко ще платиш при една покупка зависи дали печелиш или
губиш пари и колко богат си накрая. Започне ли пазаренето,
можеш да свалиш цената, на която продаваш, или да предложиш
повече за нещо, което купуваш, но обратното е невъзможно.
Уорън се е оттеглял от много сделки, защото не отговарят на
вижданията му за цена. може би най-известният пример е
сделката с „Кепитъл Ситиз“ за Ей Би Си. Уорън поискал по-голям
дял от компанията срещу парите си, отколкото „Кепитъл Ситиз“
били готови да отстъпят и той се оттеглил. На другия ден
„Кепитъл Ситиз“ отстъпили и му дали дела, който искал. Поискай
и може би ще получиш, но ако не поискаш...

4. НЕ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ ДОБРА СДЕЛКА С


ЛОШ ЧОВЕК

15
Лошият човек си е лош човек, а с един лош човек никога няма да
направиш добра сделка. Светът е пълен с достатъчно добри и
честни хора, така че да имаш работа с безчестни хора е чиста
глупост. Достатъчно е да си зададеш въпроса: „имам ли доверие
на този човек?“, за да напуснеш моментално масата за преговори
и да потърсиш по-честна компания, с която да правиш бизнес.
Човек не би желал да се съмнява дали парашутът му ще се отвори,
когато му предстои да скочи от самолета, както не би желал да се
съмнява в почтеността на човек, с когото му предстои да влезе в
делови отношения. Ако сега не му вярваш, и по-късно няма да му
вярваш. Тогава защо е нужно изобщо да му се доверяваш?
Уорън научил този урок, когато бил в борда на директорите на
„Соломон Брадърс“. Въпреки съветите на Уорън управителите на
инвестиционна банка „Соломон“ продължили да поддържат
делови отношения с медийния магнат Робърт Максуел, чиито
финанси бяха толкова съмнителни, че прякорът му беше
„чешкият ментарджия“. След преждевременната смърт на
Максуел „Соломон“ преживя огромни трудности, докато
възстанови парите си. Правилото е просто: почтените хора са
предразположени да спазват договорените условия, непочтените
хора са предразположени да не ги спазват. Най-добре е да не
бъркаме едните с другите.

5. ГОЛЕМИТЕ ЛИЧНИ БОГАТСТВА В ТАЗИ СТРАНА


НЕ СА СЪЗДАДЕНИ В ПОРТФОЛИОТО НА ПЕТДЕСЕТ
КОМПАНИИ. СЪЗДАДЕНИ СА ОТ ХОРА, ИЗГРАДИЛИ
УСПЕШЕН БИЗНЕС
Ако направите проучване на най-богатите американски
семейства, ще установите, че почти всички без изключение са
забогатели чрез някакъв необикновен бизнес. Семейство Хърст е
натрупало богатство с издателска дейност, семейство Уолтър с
търговия на дребно, семейство Ригли (Wrigley’s) с дъвки,
семейство Mарс (Mars) с бонбони, семейство Гейтс със софтуер,
а семействата Куърс и Буш с пивоварство. Списъкът може да

16
продължи до безкрай и почти всеки път без изключение, когато
някои от тези семейства са криввали от своя преуспяващ бизнес,
направил ги удивително богати, са претърпявали финансови
загуби – както „кока­кола“ при опита си да влезе в
киноиндустрията.
Ключът за успеха на Уорън е, че е успявал да установи точно кои
са икономическите характеристики на един успешен бизнес –
бизнес с дълготрайни конкурентни предимства, които задържат
вниманието на потребителите. Когато помислим за дъвка, се
сещаме за „Ригли“, когато помислим за магазин за евтини стоки,
се сещаме за „Уол­март“, а когато помислим за студена бира, се
сещаме за „Куърс“ или „Бъдуайзър“. Именно това е причината за
икономическата им мощ. Уорън е разбрал, че поради късогледата
си природа понякога фондовата борса грубо подценява тези
чудесни бизнеси, и когато това се случи, той издебва момента и
закупува толкова акции, колкото има възможност. Неговата
компания „Бъркшър Хатауей“ е колекция от някои от
най­успешните бизнеси в америка – до един свръхпечеливши и
закупени в моменти, когато „Уолстрийт“ ги е пренебрегвал.

6. НЕВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ОТКАЖЕШ ОТ ПОДПИСА


СИ ПОД ЕДИН ДОГОВОР, ЗАТОВА ОБМИСЛИ
ВСИЧКО, ПРЕДИ ДА ГО ПОДПИШЕШ
Уорън е разбрал, че подпишеш ли веднъж, сделката е сключена.
Не можеш да върнеш нещата и да премислиш отново дали
сделката е добра или лоша. Затова обмисли всичко, преди да
подпишеш. По­лесно е да се каже, отколкото да се направи,
защото пъхнат ли хартията под носа ни, здравият разум често ни
напуска, бързайки да сключим сделката. Преди да подпишете
един договор, си представете всичко, което би могло да се обърка
– защото такива неща се случват често. Пътят на добрите
намерения е постлан с неприятности, които могат да се
предвидят. Дългото и задълбочено обмисляне преди да направите
решителната крачка ще ви спести дългите и мъчителни

17
размишления за сполетелите ви неприятности, след като сте
поставили своя подпис.
Уорън забравил да добави клауза за забрана на конкуренцията в
договора с осемдесет и девет годишната Роуз Блъмкин, когато
закупил нейния мебелен търговски център „Небраска“ в Омаха.
След няколко години мисис би се ядосала как вървят нещата в
магазина и открила нов магазин на отсрещния тротоар, като
откраднала огромно количество търговски операции от
„Небраска“. След продължилата няколко години ожесточена
конкуренция Уорън се признал за победен и се съгласил да купи
новия магазин за 5 милиона долара. Този път я накарал да
подпише споразумение за забрана на конкуренцията, и добре че
го направил, тъй като тя продължила да се занимава с бизнес до
103­годишната си възраст.

7.ПО-ЛЕСНО Е ДА СТОИШ ДАЛЕЧЕ


ОТНЕПРИЯТНОСТИТЕ, ОТКОЛКОТО ДА СЕ
ИЗМЪКНЕШ ОТ ТЯХ
Далеч по­лесно е да избегнете изкушението да нарушите
закона, за да направите лесни пари, отколкото да се справите с
последиците, ако ви хванат. За да избегнете неприятностите,
просто постъпете правилно в точния момент. За да се измъкнете
от неприятност, ще ви трябват много пари и много юридически
умения, а дори и тогава може да лежите дълго зад решетките.
Уорън научил този урок, когато едва не за губил цялата си
инвестиция от 700 милиона долара във фирмата от „Уолстрийт“
„Соломон Брадърс“. Банката на федералния резерв била на косъм
от закриване на цялата фирма заради незаконните ѝ борсови
операции с акции, извършени от търговец, който се опитал да
направи бързи пари. Какво им е струвало да се измъкнат от
неприятностите? Работните места на някои от
най­високопоставените им борсови брокери, работните места на
председателя и на главния изпълнителен директор и милиони за
адвокатски хонорари, глоби, съдебни дела и бизнес загуби. Би

18
било много по­лесно и далеч по­изгодно, ако бяха стояли далече
от неприятностите от самото начало.

8.ИНВЕСТИРАЙ ТАКА, КАКТО СЕ ЖЕНЯТ


КАТОЛИЦИТЕ: ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
Според Уорън ако разглеждате дадено инвестиционно
решение от позицията, че никога няма да можете да го отмените,
със сигурност ще си свършите домашната работа, преди да
направите решителната крачка. Не бихте се впуснали в един брак,
без да направите необходимите проучвания (периода на срещите),
без да го обсъдите със съветниците си (приятелите по чашка) и
без да го обмислите дълго и задълбочено... Нали така? По същия
начин не би трябвало да правите дадена инвестиция, без да
познавате достатъчно компанията и без да сте сигурни, че я
разбирате. Но всъщност животът е, който прави парите.
Замислете се за това: през 1973 г. Уорън инвестирал 11 милиона
долара в „Уошингтън Поуст Къмпани“ и до ден днешен е женен
за тази инвестиция, а за трийсет и трите години, през които е с
нея, тя е нараснала до 1,5 милиарда долара. Решителността, с
която следвате избрания курс, може да ви донесе баснословни
печалби, стига от самото начало да сте направили правилния
избор.

9.„УОЛСТРИЙТ“ Е ЕДИНСТВЕНОТО МЯСТО, КЪДЕТО


ХОРАТА ПРИСТИГАТ С РОЛС-РОЙС, ЗА ДА ПОЛУЧАТ
СЪВЕТИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИДВАТ НА РАБОТА С
МЕТРОТО

На Уорън винаги му се е струвало странно, че изключително


успешни и интелигентни бизнесмени, прекарали живота си в
правене на огромни пари, се вслушват в инвестиционните съвети
на борсови агенти, прекалено бедни, за да се вслушат в
собствените си съвети. А ако съветите им са толкова благородни,

19
защо всички те не са богати? Може би защото не забогатяват от
съветите си, а от комисионата, която получават от вас? Човек
трябва да се пази от хора, на които им се налага да използват
вашите пари, за да ви направят богати, особено след като колкото
повече неща ви продават, толкова повече пари печелят. В
повечето случаи тяхното намерение е да използват парите ви, за
да забогатеят. А ако загубят парите ви? Тогава просто се оттеглят
и намират някой друг, за да му продадат съветите си.
Уорън е толкова силно възмутен от същинските интереси на
„Уолстрийт“, че отказва дори да поглежда бизнес прогнозите,
които неговите анализатори стъкмяват, защото, независимо от
естеството на бизнеса, прогнозите са неизменно прекалено
розови.

10.ЩАСТИЕТО НЕ Е В ПАРИТЕ
Уорън никога не бърка богатството с щастието. Говорим за
човек, който до ден днешен се мотае със същите хора, с които е
общувал в гимназията и живее в същия квартал, където е
израснал. Парите не са променили същността му. Веднъж
студенти го помолили да даде дефиниция за успеха и той
отговорил, че успехът е да си обичан от хората, които се надяваш,
че те обичат. Може да сте най-богатият човек на света, но без
любовта на семейството и приятелите сте и най-бедният.

11.НЕОБХОДИМИ СА ДВАЙСЕТ ГОДИНИ, ЗА ДА


ИЗГРАДИШ РЕПУТАЦИЯ, И ПЕТ МИНУТИ, ЗА ДА Я
ЗАГУБИШ. АКО СЕ ЗАМИСЛИТЕ НАД ТОВА, ЩЕ
ПОСТЪПВАТЕ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН
Една неразумна постъпка и съпътстващите я злонамерени
отзиви в пресата могат мигновено да унищожат нечия добра
репутация, градена цял живот. Най-добре е да не правите нищо,
което знаете, че е нередно, защото, ако ви хванат, цената, която
ще трябва да платите, може да е по-голяма, отколкото сте в

20
състояние да си позволите. Това кредо Бъфет набивал в главите
на децата си от малки. Когато се разразил счетоводният скандал
със застрахователния гигант „Америкън Интърнашънъл Груп“,
Бъфет казал на своите мениджъри: „настоящото разследване на
застрахователната индустрия потвърждава безапелационността
на посланието, което ви изпращам редовно в своя меморандум
два пъти в годината: „Бъркшър“ може да си позволи да загуби
пари, дори много пари, но не може да си позволи да загуби
репутацията си, дори частица от нея... В дългосрочен план ще
имаме такава репутация, каквато заслужаваме. Има
предостатъчно пари, които могат да се направят в средата на
игрището. Няма нужда да се играе по ръба.“
„Уолстрийт“ е претъпкан с паднали гиганти, които са
позволили на алчността да им попречи да направят правилна
преценка и не са се вслушали в този съвет.

12. ФОНДОВАТА БОРСА, СЪЩО КАТО ГОСПОД,


ПОМАГА НА ОНЕЗИ, КОИТО СИ ПОМАГАТ САМИ. ЗА
РАЗЛИКА ОТ ГОСПОД ОБАЧЕ НЕ ПРОЩАВА НА
ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ПРАВЯТ
Фондовата борса съществува, за да ви направи богати, ако
знаете какво правите. Но ако не знаете какво правите, ще ви
докара до просешка тояга без капка милост. Невежеството,
примесено с алчност, е основната причина за финансовите
катастрофи. През 1969 г., в кулминационната фаза на бичия пазар,
Уорън преценил, че акциите са с прекалено завишени цени и се
оттеглил напълно. Докъм 1973–1974 г. фондовата борса се
преобърнала изцяло и акциите се продавали на ниски цени. Уорън
ги изкупил с апетита на „огладнял за секс човек насред харем,
пълен с красиви жени“, както се описал самият той. Много от тези
красавици му помогнали да стане милиардер. Колкото до
инвеститорите, които останали на борсата, след като Уорън се
оттеглил през 1969 г., мнозина от тях загубили и ризите от гърба
си, когато през 1973–1974 г. тя рухнала и станало невъзможно да

21
възстановят парите си – а за да купуваш акции, са нужни пари.
Наистина помага, ако знаете какво правите.

13.НЕ СЕ ОПИТВАМ ДА ПРЕСКАЧАМ ДВУМЕТРОВИ


ОГРАДИ;ОГЛЕЖДАМ СЕ ЗА НЯКОЯ
ТРИЙСЕТСАНТИМЕТРОВА,КОЯТО МОГА ДА
ПРЕКРАЧА

Уорън не си поставя непостижими цели. Не се опитва да


направи удар винаги. Изчаква удобния момент и залага на
сигурно – компании с продукти, които не трябва да се променят,
бизнес, който ще го има и след двайсет години, продаван на цена,
която прави икономически целесъобразно закупуването дори на
цялата компания. За негов късмет, краткосрочните приоритети на
фондовата борса често пренебрегват дългосрочните
икономически перспективи на даден бизнес, което означава, че
борсата често поставя неточна цена на добър бизнес. Уорън
разчита на простички неща и оставя предсказанията и
заплетените инвестиционни стратегии на момчетата от
„Уолстрийт“.
По време на срива на фондовата борса през 1973–1974 г.
можеха да се купят акции на „Огилви Енд Матер“, една от
най­сериозните рекламни агенции в света, на цена 4 долара за
акция при печалба от 0,76 долара на акция, т.е. при коефициент
цена/печалба 5. Уорън закупи огромно количество акции по
време на срива и продаде целия пакет много години по-късно при
годишна норма на възвръщаемост, по-висока от 20%. Някои
инвестиции са наистина толкова елементарни!

14. ВЕРИГИТЕ НА НАВИКА СА ТВЪРДЕ ЛЕКИ ДА ГИ


УСЕТИШ, ДОКАТО НЕ СТАНАТ ПРЕКАЛЕНО ТЕЖКИ
ДА ГИ СЧУПИШ.

22
Тук Уорън цитира английския философ Бъртранд Ръсел,
защото думите му са подходящо описание на коварната природа
на навиците, характерни за лошия бизнес, които човек не
забелязва, докато не стане прекалено късно. Един от тях е
съкращаването на разходите, след като бизнесът ви е изпаднал в
беда, което би трябвало да се направи далеч преди това да се
случи. Бизнес, който си позволява излишни разходи във времена
на изобилие, ще западне, когато нещата се влошат. Склонността
на човек да се самозалъгва говори също така много за управление,
което води преди всичко до натоварване на бизнеса с разходи.
Най-добре е съзнателно да контролирате накъде ви тласкат
вашите склонности. Ако посоката не ви харесва, време е да
промените курса, преди корабът ви да потъне в море от
неприятности.
Тъкмо това се случи с Уорън вследствие на инспирираната от
Бенджамин Греъм инвестиционна стратегия за закупуване на
борсови сделки, които се продаваха под балансовата стойност,
независимо от естеството на дългосрочния икономически
фундамент на компанията. През 50­те и 60­те години Уорън умеел
да го прави с голям успех. Но продължил да действа по същия
начин дълго време след като вече не било рентабилно – веригите
на навика били твърде леки, за да ги усети. Когато в края на
седемдесетте години най-после се събудил и осъзнал факта, че е
настъпил краят на стратегията на Греъм, преминал към стратегия
на закупуване на необичайни бизнеси на разумни цени, които
след това задържал продължително време, давайки по този начин
възможност на бизнеса да нарасне по стойност. Със старата
стратегия направил милиони, а с новата – милиарди.

15. ДА СЕ ОЖЕНИШ ЗА ПАРИ ВЕРОЯТНО Е ЛОША


ИДЕЯ ПРИ ВСЯКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, НО Е
АБСОЛЮТНА ГЛУПОСТ, АКО ВЕЧЕ СИ БОГАТ
Мъдрият знае, че ако се ожениш за пари, ще трябва да печелиш
всяка стотинка една по една. Така че, ако вече сте богат, защо ви
е да работите толкова изтощително? По­лесно е да се ожените по

23
любов и да направите парите по­късно. Тъкмо така постъпват
Уорън и съпругата му Сузи – те откриват любовта и след това се
заемат да направят състояние. Плюс това двойка, която прави
пари заедно, често е двойка, която остава заедно. А ако се
разделят, поне ще имат купища пари, за които да водят битки.
(Уорън не казва нищо за мъдростта на развода.)

16.НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ВЪРШИТЕ


ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ НЕЩА,
ЗА ДА ПОСТИГНЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Като инвеститор не е необходимо да се опитвате да
забогатеете за един ден. Уорън залага на 20% - а не на 200 % -
годишна норма на възвръщаемост. Инвестирайте 100 000 долара
за двайсет години срещу 20% на година и ще се окажете с 3,8
милиона долара; а ако ги задържите трийсет години, ще се
окажете с 23,7 милиона долара. Печели се с бавно напредване
сантиметър по сантиметър, а не с един дълъг пас. В свят, в който
мнозина се опитват да получат 100% възвръщаемост, се допускат
много грешки по отношение на дългосрочната икономическа
перспектива на даден бизнес, което доста улеснява получаването
на 20% възвръщаемост.

17.ГЛЕДАЙТЕ НА АКЦИИТЕ КАТО НА МАЛКИ


ПАРЧЕТА БИЗНЕС
Когато инвестират, хората понякога забравят, че всъщност
купуват частично право на участие в даден бизнес. Уорън обича
да гледа на акциите като на притежаване на малко парче бизнес.
По този начин може да прецени дали плаща прекалено много за
бизнеса. Той умножава цената на акцията по броя на акциите в
обращение, след което си задава въпроса дали би било добра или
лоша сделка, ако закупи целия бизнес. Ако цената за закупуване
на целия бизнес е прекалено висока, значи е прекалено висока и
цената на една-единствена акция. Дори само тази мисъл може да

24
ви предпази от глупостта да ви увлече спекулативната истерия,
която често съпътства бичия пазар, защото рядко галениците на
„Уолстрийт“ и други модни ценни книжа се продават на цени, на
които да си струва да купиш целия бизнес.

18.МОЯТА ИДЕЯ ЗА ГРУПОВО РЕШЕНИЕ Е ДА


ПОГЛЕДНА В ОГЛЕДАЛОТО
Уорън не е човек, който търси потвърждение на своите идеи
от други хора, защото много негови идеи са пълна
противоположност на онова, което мисли тълпата. За да
направиш големи пари в света на инвестициите, трябва да се
научиш да мислиш самостоятелно; за да мислиш самостоятелно,
ти е необходим комфортът да останеш сам.
Уорън съблюдава правилото да взема решенията сам още от
началото на инвестиционната си кариера. Той предпочел да живее
в Омаха вместо в Ню Йорк, защото там влиянието на „Уолстрийт“
е по-слабо. Закупи „Бъркшър Хатауей“, когато никой не я искаше;
закупи „Америкън Експрес“, когато никой не я искаше; закупи
„Уошингтън Поуст Къмпани", когато никой не я искаше; закупи
„Дженеръл Фудс“, когато никой не я искаше; закупи „Рейнолдс
Табако", когато никой не я искаше; закупи GEICO (Компания за
автомобилно застраховане, привлякла вниманието на Уорън, когато бил
на двайсет и няколко години, и която по-късно купил чрез „Бъркшър".),
когато никой не я искаше; закупи облигациите на
„Вашингтонската обществена електроразпределителна система“,
когато никой не ги искаше; и купуваше джънк облигации
(Неинвестиционен или спекулативен клас облигация, чийто
рейтинг е под инвестиционния клас. При тези облигации има по-
висок риск от фалит на емитента или други неблагоприятни
кредитни условия, но типично от тях се получава по-висока
доходност, отколкото от облигациите с по-високо качество, което
ги прави атрактивни за инвеститорите.), когато никой не ги
искаше. Все още притежава някои от тези инвестиции, а други
продаде след години, но от всяка една натрупа състояние. Ако
беше поискал вот на доверие от някого на „Уолстрийт", щеше да

25
пропусне възможността да направи всички тези великолепни
инвестиции.

26
19.АКО НЕ МОГА ДА НАПРАВЯ ПАРИ НА ЕДИН 5
ТРИЛИОНДОЛАРОВ АМЕРИКАНСКИ ПАЗАР,
ВЕРОЯТНО ЩЕ Е САМОЗАЛЪГВАНЕ ДА СИ МИСЛЯ,
ЧЕ ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, Е
ДА ОТПЪТУВАМ НА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ МИЛИ, ЗА ДА
ПОКАЖА НА КАКВО СЪМ СПОСОБЕН
Необичайното в случая е, че десет години по- късно Уорън
действително заминава надалеч, за да покаже на какво е способен.
През 2003 г. той закупи дял на стойност от около 500 милиона
долара от „ПетроЧайна“, петролна компания, 90% от която е
собственост на китайското правителство, което означава, както
отбеляза на шега той, че „ние си разделяме контрола върху
компанията“. „ПетроЧайна“ е четвъртата по рентабилност
петролна компания в света. Тя произвежда толкова нерафиниран
петрол, колкото „Ексон“, а Уорън закупи дял на една трета от
цената на западните нефтопреработвателни компании. Ако ви е
интересно: от тогава тя скочи с 400%. И това ако не е
доказателство за способностите му - не знам кое е.

20.ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРАШ В БИЗНЕС,


КОЙТО ДОРИ ЕДИН ГЛУПАК МОЖЕ ДА
УПРАВЛЯВА, ЗАЩОТО НЯКОЙ ДЕН НЯКОЙ
ГЛУПАК НАИСТИНА ЩЕ ГО НАПРАВИ
Има бизнеси с превъзходен икономически фундамент и такива
с лош икономически фундамент. Препоръчително е да се
инвестира в компании със силен икономически аспект на
дейността, защото такива фирми са по-трудно уязвими.
Компаниите, в които е инвестирал Уорън като „Кока-кола“,
„Бъдуайзър“, „Уол-Март“, „Ригли“, „Хърши“ и „Ейч енд Ар
Блок“, са почти имунизирани срещу глупостта. Знаеш, че ще
направиш пари от тях, дори някой идиот да им стане шеф. Но ако
трябва да се притеснявате, че някой глупак ръководи бизнеса,

27
може би това не е толкова добър бизнес и е по-добре да не сте в
него.

21.ПРИ ВСЯКА ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО


ПРАВИШ, ТРЯБВА ДА ИМАШ СМЕЛОСТТА
И УБЕДЕНОСТТА ДА ИНВЕСТИРАШ НАЙ-
МАЛКО 10% ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ КАПИТАЛ
В ТЕЗИ АКЦИИ
Убедеността се основава на онова, което знаеш, че ще се
случи; вярата се основава на онова, което се надяваш да се случи.
За да направиш пари в инвестиционната игра, трябва да си убеден,
което означава, че трябва да знаеш какво правиш. Безпогрешен
начин да постигнеш степента на убеденост на Уорън е да
инвестираш значителни парични суми. Това те кара да се
съсредоточиш и да си абсолютно сигурен, че си свършил
домашната си работа, преди да направиш инвестицията. Но ако
инвестиционната ти стратегия се основава на вярата, нямаш
никакъв шанс за успех.

22.ПАРИТЕ - ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН -


ПОНЯКОГА МОГАТ ДА ТИ ОСИГУРЯТ ПО-
ИНТЕРЕСНА ОБСТАНОВКА. НО ОТ ТЯХ НЕ
ЗАВИСИ КОЛКО ДУШИ ТЕ ОБИЧАТ ИЛИ
КОЛКО СИ ЗДРАВ
Истината е, че многото пари всъщност могат да причинят
огромни житейски неприятности. Децата ти няма да работят,
защото смятат, че ще наследят цяло състояние, което означава, че
никога няма да развият чувство за собствено достойнство, което
изгражда трудът, и всичко ще приключи с тяхното огорчение,
прекарвайки времето си в очакване на ранната ти смърт. Ако си
безумно богат, ще си заобиколен от тълпа подмазвачи, които ще

28
те обсипват с лъжи, подклаждайки илюзиите ти за собственото ти
величие, докато станеш за посмешище на целия свят. И вместо да
използваш парите и живота си за предприемчиви дела, ще
прекарваш времето си в опазване на богатството си от своите
слуги, адвокати, счетоводители и т.нар. инвестиционни
мениджъри, които до един ще ти помагат да направиш
собствените си пари техни.
Уорън е убеден, че деца, които наследяват голямо богатство,
обикновено не постигат нищо в живота, а така също не вярва, че
е добре да има висше общество, създадено чрез наследени
богатства. Той вярва, че една страна преуспява по-добре, ако
обществото ѝ е меритократично и хората печелят от полученото
срещу своя труд. По тази причина той направи дарение с
натрупаните от инвестиционната си дейност 32 милиарда долара
за благотворителност, за да се върнат обратно и да помогнат на
самото общество, което ги е създало. Нека това благородно
намерение намери място в сърцата на всички, които сами
постигат успех на този свят!

29
БИЗНЕС
23.ВСИЧКО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ
ЗАВИНАГИ, ЩЕ ПРИКЛЮЧИ

Курсът на акции, който бързо се повишава, ще спре да се


повишава, когато бизнеса окончателно се установи в
икономическата ситуация. Може да изглежда, че ще продължи да
се повишава завинаги, но ако бизнесът престане да функционира
според очакванията, причинили покачването, курсът на акциите
на компанията ще достигне връхната си точка и ще падне.
Повечето компании, които в момента се справят добре, в един
бъдещ момент ще се справят незадоволително. Нещата се
променят - въпрос единствено на време. Някога автомобилните
антени бяха голям бизнес в Америка, видео плейърите бяха
последна мода, продажбата и ремонта на пишещи машини -
необходима и сложна част на търговското уравнение. Сега всички
тези неща са безвъзвратно минало без Каквато и да било
икономическа перспектива. Всичко има своя край и затова не
само трябва да си нащрек за случващото се в момента, но да си
подготвен и за предстоящите събития.
Уорън е инвестирал неколкократно в бизнеси, които или
престанаха да съществуват, или преживяха пълен упадък, докато
ги управляваше.
Най-забележителните случаи са „Блу Чип Стамп“, която за
малко не изчезна, и „Уърлд Бук Инсайклъпидия“, която изчезва в
момента, и двете отстъпили пред една променяща се бизнес среда,
в която се оказаха безсилни да правят пари. Дори гений може да
сбърка вярната посока...
(„Блу Чип Стамп“ - Компания за ваучери и талони, върху която Уорън
придобива посредством „Бъркшър“ контрол в продължение на
тринайсет години и която се оказва губеща инвестиция, тъй като
продажбите ѝ спадат от 126 милиона долара през 1970 г. до 25 920 долара
през 2006 г.)

30
24.КОГАТО МЕНИДЖМЪНТ С БЛЯСКАВА
РЕПУТАЦИЯ ПОЕМЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС С
РЕПУТАЦИЯ ЗА ЛОШ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФУНДАМЕНТ, РЕПУТАЦИЯТА НА БИЗНЕСА Е ТАЗИ,
КОЯТО ОСТАВА НЕПОКЪТНАТА

Има чудесни бизнеси - с превъзходен икономически


фундамент, - които разполагат с необходимите финансови
възможности да се справят, когато изпаднат в беда. Има и
посредствени бизнеси - с лош икономически фундамент, - които
е невъзможно да бъдат спасени въпреки великолепните
способности на мениджърите. Добрият бизнес обикновено тъне в
пари, има малко или никакви задължения и е в състояние да се
измъкне от затрудненията или да преодолее икономическия спад.
Посредствените бизнеси постоянно водят битка за пари и са
затънали в дългове, а когато възникнат проблеми, обикновено
вземат нови заеми, с което проблемите се задълбочават.
Независимо колко блестящо се управлява един посредствен
бизнес, лошият му икономически фундамент ще го държи
закотвен към неудовлетворителни резултати.

25.СЧЕТОВОДСТВОТО Е ЕЗИКЪТ НА БИЗНЕСА

Съществуват много начини да се опише как се развива даден


бизнес, но каквото и да се каже, винаги ще стигнем до езика на
счетоводството. Когато дъщерята на един от бизнес сътрудниците
на Уорън го запитала какво да учи в колежа, той отговорил:
„Счетоводство - това е езикът на бизнеса.“ За да прочетеш
финансовия отчет на една фирма, трябва да знаеш как да четеш
числата. Затова трябва да научиш счетоводството. Ако не можеш
да прочетеш счетоводния баланс, не можеш да водиш сметки,
което означава, че не можеш да разбереш кой печели и кой губи.

31
26.БЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОВРАТИ СА РЯДКОСТ
Светът е пълен с бизнеси с лош икономически фундамент,
които се продават на привидно ниска цена. Уорън търси добър
бизнес, който се продава на разумна цена, или още по-добре -
отличен бизнес на ниска цена (какъвто трудно се намира).
Слабите бизнеси си остават слаби, независимо от цената, която
плащаш за тях. Цената на акциите може да се променя, но
определящият характер на бизнеса си остава същият. Ако
бизнесът е добър, той ще остане добър, но ако е слаб, ще остане
слаб. Слабият бизнес не може да бъде превърнат в отличен
бизнес. Само в приказките жабите се превръщат в принцеси и
макар много главни изпълнители директори да си вярват, че
притежават силата на магическата целувка, 95% от жабите, които
целуват, си остават жаби, а петте %, които се превръщат в
принцеси, вероятно изобщо не са били жаби. Уорън е убеден, че
същата мениджърска енергия и капитал ще бъдат употребени по-
добре, ако се закупи бизнес с добър икономически фундамент,
който се продава на разумна цена, отколкото слаб бизнес, който
се нуждае от магическа целувка, дори ако се продава на ниска
цена. След като целунал няколко жаби в живота си, той стигнал
до извода, че преживяването не е особено приятно.

27.АКО ЕДИН БИЗНЕС ВЪРВИ ДОБРЕ,


КАПИТАЛЪТ РАНО ИЛИ КЪСНО
СЕ НАТРУПВА
Пазарен феномен, на който Уорън разчита, е, че ако основният
бизнес върви добре продължително време, цената на акциите ще
се увеличи, отразявайки базисния растеж на стойността на
компанията. По същия начин, ако основният бизнес не върви
добре продължително време, цената на акциите ще се понижи,
отразявайки базисната стойност на компанията. Стойността на
компанията в дългосрочен план има начин да коригира
ситуацията, независимо в каква посока. Така например по време

32
на бичия пазар цените на акциите на интернет скочиха до небето,
но се сринаха, след като не успяха на направят никакви пари в
дългосрочен план. По подобен начин цените на акциите на големи
компании паднаха рязко при срива на фондовата борса, но
веднага се възстановиха, щом пазарът разбра, че доходността им
се е запазила непокътната.
Ако закупите акции, чиято цена е ниска, добре е да се уверите
дали икономическият фундамент на бизнеса в дългосрочен план
все още е добър. Ако е и бизнесът върви добре в дългосрочен
план, това важи и за акциите. За да се увеличи цената на акциите,
бизнесът трябва да върви добре, а за да върви добре е от огромно
значение преди всичко бизнесът да е голям. „Уошингтън Поуст
Къмпани“, „Кока-кола“, „Дисни“, „Америкън Експрес“,
„Дженеръл Фудс“, „Уелс Фарго“, „Интерпъблик Груп“ и GEICO
бяха все компании с отлично работещи икономики в тяхна полза
по времето, когато Уорън закупи техни акции, чиято цена
страдаше от предишен разрешим проблем, икономически спад
или мечия пазар. Благодарение на дългосрочните икономически
перспективи на всяка една от тези компании в края на краищата
фондовата борса преоцени техните акции, чиято цена скочи
плавно нагоре.

28.РЪКОВОДЕНЕТО НА СОБСТВЕНАТА КАРИЕРА Е


КАТО ИНВЕСТИРАНЕТО - ТРУДНОСТИТЕ НЕ СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ. ТАКА ЧЕ МОЖЕТЕ ДА СИ СПЕСТИТЕ
ПАРИ И ОГОРЧЕНИЯ, КАТО СЕ КАЧИТЕ НА
ПРАВИЛНИЯ ВЛАК
Човек трябва да се научи не само в какъв бизнес да инвестира,
но и какво да работи. Ако постъпите на работа в компания с лош
дългосрочен икономически фундамент, не бихте могли да
очаквате да се справите добре, защото и компанията не се справя
добре. Заплатите ще са под средните и ще бъдат увеличавани
твърде рядко, а има и голяма опасност да загубите работата си,

33
тъй като ръководството постоянно ще трябва да съкращава
разходите.
Но ако постъпите на работа в компания с добър дългосрочен
икономически фундамент, тя ще тъне в пари. Това означава по-
високи заплати, както и много увеличения и повишения за добре
свършена работа. Плюс това много възможности за напредък, тъй
като ръководството ще търси начини за изразходване на
свободните пари.
За предпочитане е да работите в компания с големи печалби,
която прави много пари. Избягвайте бизнес с ниски печалби,
който губи пари. Едното е пътуване с първокласен влак към
богатството; другото - дълго, бавно и мъчително пътуване с
товарен влак към неуспеха.

29.РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЛОШИЯ МЕНИДЖМЪНТ


ПРИ ЛОША РАБОТА ЧЕСТО Е СЛАБО
СЧЕТОВОДСТВО
Ако един бизнес е с лош икономически фундамент, който
работи срещу него, а на мениджмънта му липсва
добросъвестност, той ще поддържа лошо счетоводство, което се
проявява, като създава приходи, когато такива няма. Това може
да се направи твърде лесно - просто впишете един разход като
инвестиция в партньорство, след това накарайте партньора да ви
плати от парите, които сте инвестирали и ги впишете като приход.
Намалете разходите и увеличете приходите с няколко драсвания
на писалката. Увеличението на печалбите ще накара акционерите
и „Уолстрийт“ да ви ръкопляскат, благодарение на което цената
на акциите ви ще скочи, което ще ви осигури солидно
допълнително възнаграждение от милиони и покана за обяд с
президента. Спомнете си само „Енрон", но има и други... (Една от
основните причини за фалита на „Енрон" е, че заплатите на шефовете и
членовете на директорските бордове растат правопропорционално с
цената на акциите.)

34
30.ИМА ОГРОМНА РАЗЛИКА МЕЖДУ КОМПАНИЯ,
КОЯТО РАСТЕ И ИЗИСКВА МНОГО КАПИТАЛ, И
КОМПАНИЯ, КОЯТО РАСТЕ И НЕ ИЗИСКВА
КАПИТАЛ
Това е големият секрет на стратегията за дългосрочно
инвестиране на Уорън. Ако закупите и задържите бизнес, който
изисква много капитал, за да се разрасне, цената на вашите акции
никога няма да се покачи. Причината е постоянното изтичане на
капитал за предпазване на бизнеса от западане в конкурентната
надпревара. Ако ви се налага да харчите милиарди за
модернизиране на продуктовия микс през пет години, тези
милиарди не могат да бъдат изразходвани за разширяване на
дейността, за покупка на нови бизнеси или за обратно изкупуване
на собствените акции. Докато бизнес, който може да се разраства
без необходимостта от ново наливане на капитали, позволява да
изразходвате свободните парични средства за тези неща, което ще
увеличи печалбите на акция и на свой ред ще покачи цената на
акциите на компанията.
Ето защо Уорън предпочита фирми като „Ригли" и „Кока-
Кола“ за разлика от „Дженеръл Мотърс“ или „Интел" Компании
като „Ригли“ и „Кока-кола“ никога не харчат милиарди за
модернизация на своята продукция или за преоборудване на
своите заводи и така им остават предостатъчно пари за такива
забавни неща като обратно изкупуване на собствените акции.
„Дженеръл Мотърс“ и „Интел“, от друга страна, трябва постоянно
да харчат милиарди за нови разработки и преоборудване. Ако
някоя от тях престане да харчи милиарди за това, ще бъде
изтикана от конкуренцията. Ако един бизнес се нуждае от много
капитал, за да се разраства, никога няма да ви направи богат; ако
не се нуждае от много капитал, за да се разраства, никога няма да
ви остави беден.

35
31.ПРИ ЕДИН ПРОБЛЕМАТИЧЕН БИЗНЕС
В МОМЕНТА, В КОЙТО РЕШИШ ЕДИН
ПРОБЛЕМ, ИЗСКАЧА ДРУГ - ХЛЕБАРКИТЕ В
КУХНЯТА СА ВИНАГИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА
Бизнес с лош икономически фундамент е като лодка, която се
носи бавно наникъде и води до лоши дългосрочни инвестиции.
Поради силно конкурентния си характер бизнесът ще страда от
минимални печалби от продажбите и ще изпитва постоянна
нужда да преоборудва заводите си, за да остане
конкурентоспособен. Ако се налага постоянно да променя
продуктите си, за да останат конкурентоспособни, възниква
допълнителен проблем с финансирането на изследователска и
развойна дейност. Ако например една компания, която
произвежда автомобили, реши да промени своето производство,
ще ѝ се наложи да похарчи милиарди за ново оборудване. Едно
погрешно решение - и цялата операция може да се провали.
Всичко това източва капитал, който би могъл да бъде използван
за увеличаване на печалбите чрез разширяване на бизнеса,
закупуване на нови бизнеси или обратно изкупуване на акциите.
Тези постоянни кризи поради слаби маржове и минимални
печалби означават постоянни битки с разходи, а като се прибави
чуждестранната конкуренция, бизнесът може да се окаже
оперативно нежизнеспособен в настоящата си форма. При играта
на дългосрочно инвестиране именно от подобен вид фирми
трябва да се пазите. Уорън се пази от тях като от чума, дори ако
фондовата борса ги подарява.

32.ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ПОВЕЧЕ


ПРОДАЖБИ НА МАСОВИЯ ПАЗАР, НО Е ТРУДНО ДА
СЕ ВЪРНЕТЕ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ СТОКИ
Някои продукти притежават част от нашето съзнание - това са
марковите продукти, за които се сещаме, когато изпитваме
определена потребност. „Клийнекс“, „Тампакс“, „Уиндекс“,

36
„Сникърс“, „Ригли“, „Дисни“ и „Коук“ са все търговски марки,
които притежават част от съзнанието на потребителя. Освен това
потребителите имат определени очаквания към тези продукти. И
тъй като продуктите отговарят на тези очаквания, техните
производители имат възможността да изискват по-високи цени за
задоволяване на потребителските потребности. Производителите
са готови да похарчат милиони, за да гарантират на продуктите си
този достоен за похвала статус.
Но ако, за да увеличи своите печалби, производителят занижи
качеството на продуктите, той се подлага на огромна опасност да
загуби своята власт върху част от съзнанието на потребителя. На
всички ни се е случвало - предпочитано от нас изделие с високо
качество, чиято себестойност производителят намалява и ние
спираме да го използваме. Случи ли се това веднъж, пътят назад
е много труден, тъй като сега вече неприятното преживяване с
продукта е в съзнанието на потребителя.

33.КОГАТО СЪВЕТНИЦИТЕ НА ЕДИН ГЛАВЕН


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГО НАСЪРЧАВАТ ДА
СКЛЮЧВА СДЕЛКИ, ТОЙ СЕ ДЪРЖИ КАТО
ТИЙНЕЙДЖЪР, ЧИЙТО БАЩА ГО НАСЪРЧАВА ДА
ВОДИ НОРМАЛЕН СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ. НЕ ОТ
СТИМУЛ СЕ НУЖДАЕ ТОЙ
Както е казал влиятелният математик и философ Блез Паскал:
„Всички нещастия на човека се дължат на неспособността му да
си седи тихо в своята стая, усамотен.“ Главните изпълнителни
директори са неспособни да седят тихо; те са предразположени да
сключват сделки, които са улеснени от „Уолстрийт“ и създават
илюзията, че вършат нещо, което оправдава невероятно високите
им заплати. Освен това понякога е по-лесно е да си купиш нов
комплект от проблеми, отколкото да намериш решение на
старите. Отговорът на Уорън на този бесен стремеж за растеж
чрез поглъщане на компании е да закупува само компании, които
притежават някакво трайно конкурентно предимство. Тези

37
компании имат превъзходен икономически фундамент, работещ
в тяхна полза, за които са характерни високата доходност на
капитала и солидните и постоянни печалби. Другият тип
компании той нарича стоков тип бизнес (Терминът „commodity-type
business“ е въведен от Уорън Бъфет и се отнася до бизнес с обичайни,
серийни стоки, продукти, услуги.), за които са характерни ниска
доходност на капитала и нестабилни печалби. Тъй като повечето
компании по света са от втория тип, Уорън има възможност да си
почива от време на време, но когато дадена компания
демонстрира трайно конкурентно предимство, той скача върху
нея десет минути след като е надушил сделката. Уорън знае какво
иска - още преди да го е поискал.

34.НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ПАРИТЕ


СИ ПО НАЧИНА, ПО КОЙТО СТЕ ГИ ЗАГУБИЛИ
Начинаещите инвеститори понякога смятат, че единствената
възможност е акцията, за която току-що са изгубили пари, и
продължават да залагат на нея, сякаш са в казино и се надяват
шансът да ги сполети. Но за разлика от хазартните игри, при
различните акции рискът драстично се променя най-вече въз
основа на два фактора - качеството на компанията и цената, която
плащаш за нейните акции по отношение на качеството. Колкото
по-високо е качеството, толкова по-малък е рискът и колкото по-
ниска е цената по отношение на качеството на бизнеса, толкова
по-малък е рискът. В повечето случаи високото качество е на
висока цена, което не е твърде добра сделка, но понякога
фондовата борса върши странни неща и можете да купите високо
качество на ниска цена. Така се правят лесни пари. Трябва да се
пазите от нискокачествени бизнеси на висока цена, защото по
този начин се губят цели състояния. Ниско качество и висока цена
по отношение на качеството на бизнеса означава „пази се*, а
високо качество и ниска цена по отношение на качеството на
бизнеса е покана да играеш. Но всяка акция е нова игра с нови
шансове, които се променят с промяната на цената на акцията,

38
така че изчакайте, докато попаднете на такава, при която
шансовете са дотолкова благоприятни за вас, че имате марж на
сигурност - и тогава залагайте смело. Забавното при фондовата
борса е, че за разлика от казиното, понякога ни предлага сигурни
неща. Уорън се интересува единствено от сигурните неща.

35.ТЪРСЯ КОМПАНИИ, ЗА КОИТО СЧИТАМ, ЧЕ МОГА


ДА ПРЕДСКАЖА СЪСТОЯНИЕТО ИМ СЛЕД ДЕСЕТ ДО
ПЕТНАЙСЕТ ГОДИНИ. ДА ВЗЕМЕМ ДЪВКИТЕ НА
„РИГЛИ“. НЕ МИСЛЯ, ЧЕ ИНТЕРНЕТ ЩЕ ПРОМЕНИ
НАЧИНА, ПО КОЙТО ХОРАТА ГИ ДЪВЧАТ
Постоянни продукти е равнозначно на постоянни печалби.
Ако продуктът не трябва да се променя, можете да се възползвате
от предимството да не харчите пари за изследователска и
развойна дейност, нито пък ще станете жертва на подемите и
сривовете на модата. Помислете си за бира, лимонада или
бонбони. „Бъдуайзър" произвеждат една и съща бира в
продължение на над сто години, „Кока-кола" продават една и
съща магически подсладена вода с цвят на горена захар в
продължение на над сто години, а „Ригли" произвеждат същата
дъвка в продължение на - познахте - над сто години. Усетихте ли
закономерността? Мислите ли, че можете да отгатнете какво ще
продават тези компании по всяка вероятност след петнайсет
години? Ако можете, може би именно вие ще сте следващият
Уорън Бъфет.

39
УЧИТЕЛИТЕ НА УОРЪН

36.ДНЕС НЯКОЙ СЕДИ НА СЯНКА,


ЗАЩОТО ДРУГ НЯКОЙ Е ПОСАДИЛ ДЪРВО
ПРЕДИ ДОСТА ВРЕМЕ
Ако не беше упоритият труд на учителя на Уорън - Бенджамин
Греъм - по разработването на идеята за инвестиране в стойност,
Уорън може би никога нямаше да се измъкне иззад щанда в
бакалницата на дядо си. Лесно е да си блестящ, когато си застанал
върху плещите на великан - номерът е да избереш точния. Уорън
избира Греъм, известен като Доайенът на „Уолстрийт“. Греъм
разработва идеята за инвестиране в стойност и води курс по
темата в Колумбийския университет в Ню Йорк. Уорън посещава
курса на Греъм и по думите на неговия съкурсник Бил Руейн:
„Между двамата са прехвърчали искри." След завършване на
курса Уорън започва работа в инвестиционната компания на
Греъм на „Уолстрийт“ и останалата част от историята е
материалът, от който са създадени финансовите легенди.

37.ДОСТАТЪЧНО ПОВЕРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ


И ЕДИН МИЛИОН ДОЛАРА МОЖЕ ДА
ФАЛИРАШ ЗА ЕДНА ГОДИНА
Честно казано, докато поверителната информация стигне до
вас, вече всички я знаят и са се възползвали от нея. Освен това
използването на поверителни сведения е забранено със закон.
Уорън често казва, че едно от предимствата да живееш в Омаха е,
че никой не ти шепне в ухото поверителни сведения, докато
обядваш. Често безскрупулни типове пускат слухове, за да
вдигнат цената на акциите и да ги тръснат в ръцете на наивни
инвеститори. Прочутият с инвестиционните си умения през 20-те
години Бърнард Барух бил известен с продажбата на борсова

40
позиция - веднага след като някой му предоставял информация от
първа ръка за нея. Между другото, Барух починал като твърде
заможен човек.

38.ЧЕТЕТЕ БЕН ГРЕЪМ И ФИЛ ФИШЪР, ЧЕТЕТЕ


ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ, НО НЕ ПРАВЕТЕ УРАВНЕНИЯ
С ГРЪЦКИ БУКВИ В ТЯХ
Бен Греъм учеше, че трябва да купиш една акция само когато
цената ѝ е по-ниска в сравнение с нейната дългосрочна стойност.
Ниската цена ти гарантира марж на сигурност в случай на беда.
Фил Фишър казваше, че трябва да купиш висококачествена
компания и да я задържиш достатъчно дълго време, за да
позволиш на неразпределените печалби да изградят стойността.
Уорън съчетава съвета на Бен „купувай на ниска цена, за да имаш
марж на сигурност“ с този на Фил „купувай най-
висококачествени компании на ниска цена в сравнение с тяхната
стойност и ги задържай достатъчно дълго време“. Това е едно от
уравненията, при които сборът е по-голям от събираемите. В края
на краищата Уорън успява да направи много повече пари от Бен
и Фил, експерти в инвестирането за времето си. Що се отнася до
уравненията с гръцки букви в тях, оставете ги на типовете от
„Уолстрийт“, които така и не прочетоха Бен и Фил.

39.ТОВА, ЧЕ СЪМ МЕНИДЖЪР, МЕ НАПРАВИ ПО-


ДОБЪР ИНВЕСТИТОР, А ТОВА, ЧЕ СЪМ
ИНВЕСТИТОР, МЕ НАПРАВИ ПО-ДОБЪР МЕНИДЖЪР
Интелигентният бизнесмен различава добрия от лошия бизнес,
а добрият инвеститор знае кога един бизнес се продава евтино и
кога е надценен. Така че за да си добър в инвестициите, трябва да
си като бизнесмена и да различаваш добрия от лошия бизнес, а
когато решиш да купиш един бизнес, да си като интелигентен
инвеститор и да знаеш дали се продава евтино или е надценен.

41
Съчетаете ли тези две умения, можете да направите милиард.
Толкова е лесно - и толкова трудно!
В ранните си години Уорън се интересува единствено от
финансовите показатели от предходните години на дадена
компания, без да се интересува от произвежданите продукти.
Неговият учител Греъм бил убеден, че числата отразяват всичко,
което трябва да се знае и не правел разлика между един стоков
тип бизнес като текстилната промишленост, която има лош
дългосрочен икономически фундамент, и потребителските
фаворити като „Кока-кола“ с превъзходен дългосрочен
икономически фундамент. Когато Уорън се заема активно с
управлението на изпитващия затруднения стоков тип бизнес,
скоро разбира, че компаниите потребителски фаворити имат
конкурентно предимство и гарантират по-добри резултати. Греъм
би закупил всичко, стига да е евтино. Уорън ще купи само
компания потребителски фаворит, която има конкурентно
предимство и не се налага да изчака да я купи евтино. Една
разумна цена е всичко, което му е необходимо, ако задържи
компанията достатъчно дълго, за да направи своите милиарди.

40.АКО ПРИНЦИПИТЕ ИЗЛЯЗАТ ОТ УПОТРЕБА, ТЕ


ПРЕСТАВАТ ДА СА ПРИНЦИПИ
Една сутрин Уорън се събудил и разбрал, че принципите на
инвестирането, които научил от своя наставник Греъм, вече не са
успешни. Греъм препоръчвал купуването на евтини компании,
независимо от икономическия фундамент на техния бизнес. Тази
стратегия вършела работа през четирийсетте и петдесетте години
на миналия век, но изгубила своята ефективност, след като голяма
група инвеститори започнали да практикуват този вид
инвестиране - ставало все по-трудно и по-трудно да намериш
златните яйца. Вместо да остане на палубата, Уорън напуснал
кораба и възприел философията да инвестира в изключителни
компании с трайно конкурентно предимство, стига да се продават
на разумни цени, след което оставял времето и печалбите да

42
вдигнат цената на акциите. Тази нова философия го направила от
богат свръхбогат.
Отличен пример за това е инвестицията му в „Кока-кола", за
която платил приблизително двайсет пъти нетната печалба от
една акция. Предишният Уорън никога не би направил такава
инвестиция, тъй като според техниките за оценка на стойността
на Греъм тя би била прекалено скъпа. Но за новия Уорън цената
била повече от разумна, в резултат на което получил милиарди.
Понякога е добре вълкът да смени нрава си.

41.ВИСОКА Е ЦЕНАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛНО


СЪГЛАСИЕ НА ФОНДОВАТА БОРСА
Ако всички се съгласят с вас, че дадена акция е следващият
„Майкрософт“, ще се наложи да платите твърде висока цена -
което означава незначителни възможности за растеж и големи за
спад. За предпочитане е да намерите акция, която никой не търси
или която не се радва на благоразположението на големите
инвестиционни фондове и се продава на ниска цена спрямо
нейната дългосрочна икономическа стойност. Много, които са се
качили, ще паднат, а много, които са паднали, отново ще скочат
нагоре. Това е бойният вик на учителя на Уорън Бенджамин
Греъм. Ние се интересуваме от акции, които отново ще скочат
нагоре и не искаме да плащаме прекалено високи цени за акции,
които предстои да паднат, а ниски цени за акции, които ще скочат
нагоре.

43
ОБРАЗОВАНИЕ

42.АКО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА И АЛГЕБРАТА


БЯХА НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА СТАНА ГОЛЯМ
ИНВЕСТИТОР ЩЕШЕ ДА МИ СЕ НАЛОЖИ
ДА СЕ ВЪРНА ДА РАЗНАСЯМ ВЕСТНИЦИ
Според Уорън един голям инвеститор трябва да владее
математическите умения събиране, изваждане, умножение,
делене и способността бързо да изчислява проценти и
вероятности. Всичко останало, както би казал един французин, е
разточителство. Но без едно от тях дори - не можеш да си в играта.

43.ЧОВЕК ТРЯБВА ДА МИСЛИ САМОСТОЯТЕЛНО.


ВИНАГИ СЪМ СЕ УДИВЛЯВАЛ КАК БЕЗМОЗЪЧНО
ПОДРАЖАВАТ НА НЯКОГО ХОРА С ВИСОК
КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. НИКОГА НЕ
МИ ХРУМВАТ ДОБРИ ИДЕИ, ДОКАТО РАЗГОВАРЯМ С
ДРУГИ ХОРА
Много хора с висок коефициент на интелигентност смятат, че
за да забогатееш, трябва да подражаваш на другите. Това отчасти
се дължи на една образователна система, която те възнаграждава,
ако подражаваш на учителя. Господстващата инвестиционна
стратегия на „Уолстрийт“ се основава на подражаването на това,
което върши тълпата - по-лесно е да ти продадат нещо
общодостъпно, отколкото нещо необичайно. Уорън не се опитва
да продава инвестиции на никого — той просто се опитва да
забогатее с инвестиции. Това не става, като следваш тълпата, а
като инвестираш в акции, които на „Уолстрийт“ днес не се търсят,
но които утре всички ще искат да купят. Колкото до тези, които

44
следват тълпата - те обикновено прекарват времето си в търкане
на подметки.

44.КОЛКОТО ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ СА
ЖУРНАЛИСТИТЕ, ТОЛКОВА ПО-ЗАМОЖНО Е
ОБЩЕСТВОТО
Ние черпим информация за инвестиционни идеи от медиите,
което означава, че сме изцяло зависими от акуратността и точния
анализ на журналистите за случващото се. Нали не предпочитате
да ни информират глупаци, а интелигентни хора да вършат тази
работа? Уорън винаги е защитавал идеята, че колкото по-добър е
учителят, толкова по-интелигентни са неговите ученици.
Следователно колкото по-интелигентни са журналистите,
толкова по-интелигентно е и обществото. Единствените хора,
които не желаят по-интелигентно общество, са лъжците, крадците
и политиците, които се опитват да скрият нещо.

45.ЧОВЕК СЕ УЧИ ПО-ДОБРЕ ОТ ОПИТА НА


ДРУГИТЕ, ОТКОЛКОТО ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ
Опитът е най-добрият учител, но той може да се окаже скъпо
занимание, ако се учите от собствените си грешки. По-добре е да
се учите от грешките на другите. Ето защо част от
образователната тактика на Уорън е изучаването и анализирането
на деловите и инвестиционните грешки на другите. Той иска да
разбере къде са сбъркали, за да не повтаря грешките им. Тази
стратегия е съвършено противоположна на стратегията на
повечето бизнес училища, в които се изучават само примери на
успеха. В света на бизнеса и инвестициите повечето хора
свършват в канавката, вместо да се домогнат до богатството и
успеха. Човек трябва да се научи не само какво да прави, но и
какво да не прави.

45
РАБОТНО МЯСТО

46.ТРУДНО Е ДА НАУЧИШ МЛАДО КУЧЕ


НА СТАРИ НОМЕРА
Уорън е разбрал, че е почти невъзможно да обучиш по-
младите мениджъри на делова съобразителност, която се
придобива с времето. Старите кучета са натрупали опит и знаят
как да правят долари. Уорън е на седемдесет и няколко,
партньорът му Чарли Мънгър на осемдесет и няколко, Мисис Би
продължи да управлява „Небраска Фърничър Март“, след като
навърши сто, а много от мениджърите в холдинговата компания
на Уорън „Бъркшър Хатауей" са доста над седемдесет. Уорън не
е определил задължителна възраст за пенсиониране в „Бъркшър“.
В света на Уорън шейсет и пет години са тъкмо подходящият
момент да започнеш — възрастта и опитът могат да се окажат
далеч по-важни добродетели от младостта и ентусиазма, става ли
дума за правене на пари по консервативния начин.

47.КОГАТО ТЪРСИШ ДА НАЗНАЧИШ НЯКОГО


НА РАБОТА, ГЛЕДАЙ ЗА ТРИ КАЧЕСТВА:
ЧЕСТНОСТ; ИНТЕЛИГЕНТНОСТИ
ЕНЕРГИЯ, НО НАЙ-ВАЖНА Е ЧЕСТНОСТТА,
ЗАЩОТО АКО ТЯ ЛИПСВА ДРУГИТЕ ДВЕ
КАЧЕСТВА - ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА И
ЕНЕРГИЯТА - ЩЕ ТЕ УБИЯТ
Когато назначаваш някого да ръководи бизнеса ти, ти му
поверяваш спестовната касичка. Ако тези хора са интелигентни и
трудолюбиви, ще направят много пари за теб, но ако не са честни,
ще намерят безброй изкусни начини да направят всички твои

46
пари техни. Затова, ако се наложи да наемеш хора, които не са
честни, увери се, че не са трудолюбиви и са тъпи като галоши, та
единственото, което успеят да ти откраднат, да са галошите ти.
Честността е ключовият компонент в Мениджърската
философия на Уорън. Когато закупи „Небраска Фърничър Март"
от Мисис Би, той изненада нея и цялото ръководството на „Март“,
като не поиска да направи финансова ревизия на счетоводните
книги. Само я попита колко струва, тя му отговори и на
следващия ден той донесе чек за 40 милиона долара. Когато по-
късно Мисис Би го попита защо е постъпил така, той ѝ отговори,
че има далеч по-голямо доверие на нея, отколкото на
счетоводителите си.
Освен това мениджърският стил на Уорън винаги е бил да
предоставя огромна оперативна лична свобода на своите
мениджъри. Те разполагат със свободата да управляват бизнеса,
сякаш са собствениците. Уорън едва ли би им предоставил
толкова голяма свобода, ако не им достигаше честност.

48.МОЖЕТЕ ЛИ ДА ОБЯСНИТЕ НА ЕДНА РИБА КАКВО


Е ДА КРАЧИШ ПО СУШАТА? ЕДИН ДЕН ВЪРХУ
СУШАТА СЕ РАВНЯВА НА ХИЛЯДА ГОДИНИ
РАЗГОВОРИ ЗА ТОВА, А ДА УПРАВЛЯВАШ БИЗНЕС В
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДИН ДЕН ИМА АБСОЛЮТНО
СЪЩАТА СТОЙНОСТ
Както казват във войската, всичко е забава и игра, докато не
започнат да отвръщат на огъня. Същото е валидно за света на
бизнеса. Операциите с реални производствени проблеми, както и
привличането и задържането на реални потребители е това, което
различава теоретичната дейност от реалния свят на мениджмънта.
В притежаваната от „Бъркшър" „Небраска Фърничър Март" в
Омаха основателят на компанията и топ мениджър Мисис Би
печели своите делови битки десетилетия наред с войските си на
предна бойна линия в "Март". Възрастта и опитът пред младостта

47
и ентусиазма е бойният вик на Уорън, благодарение на което
касовите апарати на „Бъркшър“ не спират да дрънкат...

48
49.ЕДВА КОГАТО ПРИЛИВЪТ СЕ ОТТЕГЛИ,
НАУЧАВАШ КОЙ Е ПЛУВАЛ ГОЛ
Манипулативното счетоводство е позволило на доста от
галениците на „Уолстрийт“ да се изкачат на върха. Но ако
реалните пари не се появят в даден момент, ентусиазмът и
илюзиите угасват и остават единствено празната банкова сметка
и обявяването на банкрут. Когато приливът се оттегли от
„Енрон“, всички видяхме, че кралят е гол. Проблемът е да
разберем кой плува гол, преди приливът да се оттегли.

50.КОГАТО ИДЕИТЕ СЕ ПРОВАЛЯТ, ДУМИТЕ


ВЪРШАТ ДОБРА РАБОТА
В случая Уорън цитира Гьоте, с което иска да каже, че когато
великата ти идея рухне с гръм и трясък и изгубиш своя бизнес, ще
прибегнеш до думите, за да измислиш велико оправдание и да не
изглеждаш некомпетентен. Главните изпълнителни директори
постоянно търсят добри оправдания, за да успокоят гнева на
акционерите по повод на лоши мениджърски решения. Като не
поемат отговорността, те по същество заявяват, че вината не е
тяхна. А щом главният изпълнителен директор не носи
отговорност, значи той не трябва да бъде нашият ръководител,
нали така? А щом той не е нашият ръководител, защо да не
намерим някой, който може да ръководи успешно нашия бизнес?
Този бизнес е наш, нали така? Ние сме собствениците, нали така?
Уорън никога не забравя, че акционерите на „Бъркшър" са
собственици на бизнеса, който той управлява. Ето защо е винаги
откровен - не само когато новините са добри, но и когато са лоши.

49
51.ИСТИНСКИ ДОБРИЯТ БИЗНЕС МЕНИДЖЪР НЕ СЕ
БУДИ ЕДНА СУТРИН, ЗА ДА СИ КАЖЕ: „ДНЕС Е ДЕНЯТ, В
КОЙТО ЩЕ СЪКРАТЯ РАЗХОДИТЕ“ ТАКА КАКТО НЕ СЕ
БУДИ С РЕШЕНИЕТО ДА ПОПРАКТИКУВА ДИШАНЕ
Моментът да се ваксинираш не е на следващия ден, след като вече си
се заразил. В света на бизнеса в повечето случаи се реагира
впоследствие. Уорън вярва в изпреварващия мениджмънт - да
установиш потенциалния проблем, преди да е станал проблем.
Поддържай разходите ниски от самото начало, което е добра предпазна
мярка в случай на атака от страна на твоите конкуренти и гарантира по-
големи печалби при добри времена. Уорън поддържа малоброен
мениджърски персонал от седемнайсет души в централната кантора на
„Бъркшър“. Той е човек, който прилага на практика това, което
препоръчва. Ако прочетете, че една компания възнамерява да приложи
програма за съкращаване на разходите, това означава, че нейните
мениджъри са били небрежни по отношение на ниските разходи от
самото начало. Какво ще си помислите за компания, която не
контролира разходите? Смятате ли, че тя ще направи много пари за
своите акционери?

52.НЯМА ЛИ ДА Е ЧУДЕСНО, АКО МОЖЕМ ДА СИ КУПИМ


ЛЮБОВ ЗА 1 МИЛИОН ДОЛАРА? НО ЕДИНСТВЕНИЯТ
НАЧИН ДА СИ ОБИЧАН Е ДА СИ СИМПАТИЧЕН. ЧОВЕК
ВИНАГИ ПОЛУЧАВА ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ДАВА. АКО НЕ
ДАДЕШ НЕЩО, НЯМА ДА ПОЛУЧИШ НИЩО. НЕ
ПОЗНАВАМ ЧОВЕК, КОЙТО СЕ РАДВА НА ЛЮБОВТА НА
ДРУГИТЕ, А НЕ СЕ ЧУВСТВА ПРЕУСПЯЛ. И НЕ МОГА ДА
СИ ПРЕДСТАВЯ ХОРА, КОИТО НЕ СА ОБИЧАНИ, А СЕ
ЧУВСТВАТ ПРЕУСПЕЛИ
Любовта е важно нещо в личния живот на Уорън и е съществен
компонент в неговата бизнес и мениджърска философия. Той назначава
на работа единствено хора, които обичат това, което вършат, защото ако
обичаш това, което вършиш, ще се отнасяш към другите добре, така че
50
и те на свой ред да обичат това, което вършат. Той никога не унижава
своите мениджъри за допуснатите грешки. По-скоро ги насърчава да не
мислят постоянно за грешките, а да продължат да си вършат работата.
Обичта и уважението му към неговите мениджъри са толкова силни, че
изцяло им се доверява
Предоставя им абсолютен контрол над бизнеса, който управляват,
което насърчава чувството им за отговорност. Уорън непрекъснато
говори за това колко се гордее със своите мениджърски екипи и никога
не се колебае да ги похвали публично. По този начин успява да привлече
най-добрите и най-умните мениджъри на света. Обичта и уважението
действително пораждат обич и уважение. Това е първата крачка към
успеха.

53.ПРОЦЕСЪТ ЗАБАВЛЯВА ДАЛЕЧ ПОВЕЧЕ ОТ


ПРИХОДИТЕ, МАКАР ЧЕ СЕ НАУЧИХ ДА ЖИВЕЯ И С ТЯХ
Хора, които са силно увлечени от работата си, упражняват своя
занаят или професия, защото обичат самата дейност повече от парите.
Забавното при силното увлечение е, че обикновено парите идват заедно
с него. Хора, които обичат парите повече от работата си, прекарват
живота си в мизерия и обикновено печелят много по-малко, отколкото
ако следваха преди всичко сърцето си. Великото при силното увлечение
от работата е, че тя всъщност не е работа, а развлечение. Уорън
непрекъснато повтаря, че толкова много обича това, което върши, че би
плащал, за да върши тази работа. Но не му се налага - прави купища
пари, вършейки това, което обича.

54.АКО УЛУЧВАШ ВСЯКА ДУПКА ОТ ПЪРВИЯ УДАР, НЯМА


ДА ПРОДЪЛЖИШ ДА ИГРАЕШ ГОЛФ ТВЪРДЕ ДЪЛГО
Работа, изпълнена с предизвикателства, поддържа интереса,
изгражда високо самоуважение, поощрява творчеството и привлича
висококачествени хора. Работа без предизвикателства е отегчителна,
изгражда ниско самоуважение и привлича най-слабо мотивираните
хора. Но където има предизвикателства, има и риск. В света на бизнеса

51
при възникването на предизвикателства трябва да се вземат решения,
което е свързано с неминуеми грешки. Именно същността на вземането
на решения прави нещата толкова интересни. Уорън е проумял, че ако
иска да привлече най-добрите и най-умните мениджъри, които са
инициативни и предприемчиви при справянето с предизвикателства,
трябва да им осигури работна среда, която ще им позволи да допускат
грешките, които вървят ръка за ръка с успеха.

55.ИДВА ВРЕМЕ, КОГАТО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА


ПРАВИТЕ ОНОВА, КОЕТО ИСКАТЕ. ЗАЕМЕТЕ СЕ С
РАБОТАТА, КОЯТО ОБИЧАТЕ. ЩЕ СКАЧАТЕ СУТРИН ОТ
ЛЕГЛОТО. МИСЛЯ, ЧЕ Е БЕЗУМИЕ ОТ ВАША СТРАНА
ВЕЧНО ДА ПРИЕМАТЕ РАБОТИ, КОИТО НЕ ХАРЕСВАТЕ,
ЗАЩОТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ ДОБРЕ В
АВТОБИОГРАФИЯТА ВИ. НЕ Е ЛИ ТОВА МАЛКО КАТОДА
ОТЛАГАТЕ СЕКСА ЗА СТАРОСТТА СИ?
Да прекараш живота си, като ставаш всяка сутрин и тръгваш на
работа, която мразиш и с хора, които не уважаваш, води до
неудовлетвореност и постоянно недоволство, които отнасяш със себе си
вкъщи, за да ги споделиш със своето семейство - което прави нещастни
и тях. По този начин отравяш живота на всички, които обичаш, както и
собствения си живот. Много по-добре е да си намериш работа, която
обичаш. Тогава ще отиваш на работа с усмивка, която можеш да отнесеш
вкъщи в края на работния ден, за да я споделиш с любимите хора. А ако
си притеснен за пари, не забравяй, че хората, които обичат онова, което
вършат, са тези, които се издигат до върха в своята област и правят най-
много пари, независимо дали става дума за бедната руска имигрантка,
която не можела да чете, но обичала да продава мебели, или пък за
глуповатия син на някакъв продавач в бакалница, който имал слабост
към числа и акции. Прави това, което обичаш, и парите ще дойдат. На
тях това им е свършило работа - и на теб ще ти свърши.

52
56.МОЙ ПРИЯТЕЛ ПРЕКАРА ЦЕЛИ ДВАЙСЕТ ГОДИНИ В
ТЪРСЕНЕ НА СЪВЪРШЕНАТА ЖЕНА. КОГАТО Я НАМЕРИ
РАЗБРА: ТЯ ТЪРСИ СЪВЪРШЕНИЯ МЪЖ
Онова, което приятелят на Уорън не е успял да осъзнае, е, че да
продадеш на някого това, което имаш, е различно от това да купиш
нещо, което има някой друг. Той харесвал нейните достойнства, но тя не
харесвала неговите. В живота и в бизнеса трябва да убедиш другия кой
си и какво може да купи от теб. Уорън е трябвало да се продаде на
първите си инвеститори, а и сега все още трябва да се продава на частни
семейни фирми, които „Бъркшър“ иска да закупи - хора, прекарали
живота си в създаване на бизнес, нямат интерес да продадат „своята
рожба“ на когото и да е. Уорън ги убеждава, че ще осигури на техния
бизнес добра база. В нашето ежедневие ни се налага да се продаваме на
нашите работодатели и на нашите клиенти. Деловите взаимоотношения
са като личните взаимоотношения - те се изграждат най-добре, като
демонстрираме интерес към другия човек и разберем какви са нуждите
му, защото в края на краищата от това зависи какво ще продадем. Този,
който забрави това, ще остане дълго време сам на бара.

53
АНАЛИЗАТОРИ, КОНСУЛТАНТИ,
ПОСРЕДНИЦИ: Щуротии, които
трябва да избягваме

57.НИКОГА НЕ ПИТАЙ БРЪСНАРЯ ДАЛИ


ИМАШ НУЖДА ОТ ПОДСТРИГВАНЕ
Попитайте някой консултант дали има проблем и той ще открие
проблем, дори да няма такъв. Уорън е установил, че това е вярно и за
инвестиционните банкери, и за консултантите по мениджмънт, и за
адвокатите, и за автомеханиците, и за консултантите по тревни площи и
т.н. Хора, на които се плаща да откриват проблеми, винаги ще открият
такива - ако липсва проблем, няма какво да правят.

58.ОБИКНОВЕНО ПРОГНОЗИТЕ НИ КАЗВАТ ПОВЕЧЕ


НЕЩА ЗА ПРОГНОЗИРАЩИЯ, ОТКОЛКОТО ЗА ТОВА,
КОЕТО ПРОГНОЗИРАТ
Повечето хора забравят, че задачата на прогнозиращите е да
обслужват интересите на хората, които им плащат заплатите - ако им се
плаща прогнозата да е песимистична, тя ще е песимистична; ако е
необходим оптимизъм, прогнозата ще е оптимистична. Хората вършат
онова, за което им се плаща - ни повече, ни по-малко. Прогнозиращите
нямат кристална топка, през която могат да прозрат в бъдещето, но
несъмнено имат ипотеки, които трябва да бъдат обслужвани, и деца,
които учат в колеж. На „Уолстрийт“ им харесва да има голямо пазарно
оживление, което е причина за постоянни промени във вашия
инвестиционен портфейл. Ако прогнозиращият каже, че лихвените
проценти се покачват, ще продадете акциите си; ако каже, че падат, ще
купите акции. Същото е и при индивидуалните акции - предскажат по-
ниски печалби това тримесечие и разпродавате, предскажат по-високи
печалби и купувате. „Уолстрийт“ печели парите си благодарение на
това, че прехвърляте парите си от една инвестиция в друга, затова е
54
нормално прогнозиращите на „Уолстрийт“, известни също така като
анализатори, да намират безброй причини да постъпвате именно по този
начин и да прехвърляте парите си от една инвестиция в друга.
Проблемът е, че вършейки всичко това, никога няма да забогатеете.

59.НИКАКВО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ


НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕСТИ МИСЛЕНЕТО
Голям е комфортът да инвестираш заедно с тълпата. Всички се
съгласяват с теб. И все пак, когато инвестираш с тълпата, трябва да се
безпокоиш какво ще стане, когато тя се оттегли, защото както в
гимназията, никой не остава популярен завинаги. Една акция
обикновено няма голям потенциал за увеличаване на стойността, когато
стане наистина популярна, което означава, че сте поели голям риск при
нисък процент на възвръщаемост. Ако сте разумен инвеститор като
Уорън, търсете акции, които никой не търси в момента, защото именно
те утре ще се продават под номиналната им цена, което е равносилно на
минимален риск да изгубите парите си и голяма вероятност за висока
норма на възвръщаемост.

60.БИЗНЕС УЧИЛИЩАТА ПООЩРЯВАТ ТРУДНИЯ,


СЛОЖЕН СТИЛ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕНИЯ СТИЛ НА ПОВЕДЕНИЕ, НО
ЕСТЕСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ Е ПО-ЕФЕКТИВНО
Средновековният английски философ и францискански монах Уилям
от Окам (ок. 1285- 1349), наричан с признателност в някои научни среди
Били Окам, издига идеята, че най-елементарното обяснение обикновено
е най-доброто. Проблемът е, че жреците във всеки занаят използват
сложни похвати, за да попречат на непосветените да прилагат техните
жречески манипулации. Ако проумеете инвестиционната технология,
ще отпадне нуждала от инвестиционни анализатори и консултанти,
както и от съвместни фондове или от когото и да е от жреците в
„занаята".

55
Не е чак толкова трудно да се научиш да намираш чудесен бизнес и
да го закупиш на чудесна цена, след което да го задържиш в
продължение на двайсет години и да спечелиш от това, когато всички
така наречени жреци на „Уолстрийт“ проповядват краткосрочни
инвестиционни стратегии, които всъщност са изобретени, за да
забогатее консултантът, а не консултираният.

61.ИЗГЛЕЖДА ИМА НЯКАКЪВ ЧОВЕШКИ ПОРОК, КОЙТО


ПРЕВРЪЩА ЛЕСНИТЕ НЕЩА В ТРУДНИ
Всяка професия в основата си е заговор срещу непосветените. Само
когато нещо се представя като трудно за разбиране, възниква нуждата
от специалисти, които вземат високи възнаграждения, за да разясняват
всичко. Колкото по-заплетени са нещата, толкова по-голяма е
необходимостта някой специалист да те ориентира в цялата бъркотия.
Бизнесът на „Уолстрийт“ е да продава своята компетентност при избора
на акции, в които да инвестираш, поради което борсовите посредници са
лично заинтересовани да представят инвестиционната игра като толкова
сложна, че е непонятна за всички останали, освен за най-подкованите
профита. Схемата им е простичка - да забогатеят, докато те правят богат,
като те карат да се допитваш до тях, защото са те убедили, че
инвестиционната игра е изключително сложна, за да я проумееш. Но
никой никога не задава въпрос защо, след като са толкова умни, са им
нужни парите на другите, за да забогатеят? Може би се нуждаят от
парите ти, защото играта няма нищо общо с това да направиш пари от
инвестиране. По-скоро те правят парите си от комисионите, с които те
таксуват, докато прехвърляш парите си от една инвестиция в друга.
Както каза веднъж Уди Алън: „Борсовият посредник е човек, който
инвестира чуждите пари, докато окончателно свършат.“

62.ДА ПРЕПОРЪЧВАШ НЕЩО ДА БЪДЕ ДЪРЖАНО В


ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИЙСЕТ ГОДИНИ Е САМОЖЕРТВА,
КОЯТО РЯДКО СЕ СРЕЩА ДОРИ В МАНАСТИР, КАМО ЛИ
В БРОКЕРСКА КЪЩА

56
Вашият борсов посредник би умрял от глад, преди да възприеме
стратегията на Уорън да купува и държи. Причината не е в това, че
борсовите посредници не вярват, че така би могло да се направи
благосъстояние, а че няма да им помогне те да направят благосъстояние.
Те правят парите си от комисионите, които получават, като ви карат да
купувате и продавате акции. Колкото повече купувате и продавате,
толкова повече пари правят те, а те изглежда винаги намират причина да
ви убедят да купите едно и да продадете друго. Ако вашият борсов
посредник има повече от една велика идея в годината, по всяка
вероятност страда от халюцинации. Ако борсовият ви посредник иска да
ви убеди да се откажете от позиция, която той ви е предложил, тъй като
условията на пазара са се променили, вероятно не страда от
халюцинации - просто е мошеник.

57
ЗАЩО ДА НЕ
ДИВЕРСИФИЦИРАМЕ

63.НЕ МОГА ДА СЕ ЗАНИМАВАМ С ПЕТДЕСЕТ ИЛИ


СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ НЕЩА. ТОВА Е ИНВЕСТИРАНЕ В
СТИЛ „НОЕВ КОВЧЕГ - НАКРАЯ СИ ПРАВИШ
ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА. ОБИЧАМ ДА ВЛАГАМ
РАЗУМНИ СУМИ В НЯКОЛКО НЕЩА
Ако решите да инвестирате в петдесет различни акции, вашето
внимание и способност да следите икономиката на всяка и всички
фирми ще са силно ограничени. И наистина всичко ще свърши с една
зоологическа градина, в която нито едно от животните няма да получи
вниманието, от което има нужда. Ще заприличате на жонгльор, който е
хвърлил прекалено много топки във въздуха. Ще изтървете не само една
от тях, а всичките.
Уорън инвестира с разумни суми, защото големите инвестиционни
идеи се броят на пръсти. Той казва, че е достатъчно да вземеш само
няколко правилни решения, за да забогатееш, а ако имаш повече от една
блестяща инвестиционна идея годишно, вероятно се самозалъгваш.

64.ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Е ЗАЩИТА
СРЕЩУ НЕВЕЖЕСТВОТО. ТЯ НЯМА
ГОЛЯМ СМИСЪЛ ЗА ТЕЗИ, КОИТО
ЗНАЯТ КАКВО ПРАВЯТ
Ако не разбирате какво правите, ще диверсифицирате енергично
вашите инвестиции с надеждата да не се развалят всичките ви яйца. Ако
вашият инвестиционен консултант ви препоръчва широка
диверсификация, това всъщност означава, че не знае какво прави и иска
да прикрие своето невежество. Уорън знае какво прави, затова
предпочита да съсредоточи своите инвестиции в няколко добре
подбрани яйца, след което ги следи с орлов поглед.

58
65.„УОЛСТРИЙТ" ПРАВИ ПАРИТЕ СИ ОТ АКТИВНОСТ.
ВИЕ ПРАВИТЕ ПАРИТЕ СИ ОТ ПАСИВНОСТ
Играта на „Уолстрийт“ е да получи контрол над активите ви, след
което да ви издои с комисиони. Борсовите посредници разполагат със
стотици начини да го направят: ще ви накарат да купувате и рекламирате
новини за лихвените проценти, докладите за печалбите през добри и
лоши тримесечия и всяка препоръка на анализатор, която попадне на
бюрото им. Дори ще ви накарат да спекулирате с резултата от
президентските избори. Те правят пари от активност, Каквато и да тя, и
след като сте съгласни да пробвате шанса си, те с удоволствие ще ви
вземат парите.
Но за да направите пари на фондовата борса, трябва да закупите
голяма компания на разумна или по-ниска цена и да я задържите дълго
време - по този начин ще дадете възможност да нарасне базовата
стойност на неразпределените печалби на компанията. Именно така
всички - от Бил Гейтс до Уорън Бъфет - са станали свръхбогати. Гейтс
го постигна само с една акция, а Уорън с половин дузина. Това
действително върши работа. Вижте кои са първият и вторият най-богати
мъже на света. Ако все още не можете да повярвате, попитайте
стотината души в Омаха, които преди трийсет години вложиха всичките
си пари в една-единствена компания, „Бъркшър Хатауей“, а сега всеки
от тях има по над 50 милиона долара.

66.ЗАЩО ДА НЕ ИНВЕСТИРАТЕ ВАШИТЕ АКТИВИ В


КОМПАНИИТЕ, КОИТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ХАРЕСВАТЕ?
КАКТО КАЗВА МЕЙ УЕСТ: ПРЕКАЛЕНО МНОГО ХУБАВО -
ТОВА Е ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО
Уорън е прочут с крайно концентрирани борсови позиции, които е
склонен да продължава да разширява, стига икономиката на фирмите да
е перспективна и цената да е справедлива. Понякога изгражда крупни
позиции в продължение на години, както в случая с „Кока-кола“. Това е
тъкмо обратното на стратегията за диверсифициране на риска, известна
като да не поставяш всичките си яйца в една кошница. Уорън винаги е
59
бил убеден, че ако дивесифицираш единствено заради
диверсификацията, ще свършиш с цяла менажерия вместо портфейл, без
никога да разбереш нито един от бизнесите, в които си инвестирал
парите си. Той предпочита да обмисля дълго и задълбочено в коя
кошница да вложи парите си, след което да следи кошницата с орлов
поглед.

67.ШИРОКА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА САМО


КОГАТО ИНВЕСТИТОРИТЕ НЕ РАЗБИРАТ КАКВО ПРАВЯТ
Ако някои инвестиционни консултанти се опитват да ви убедят да
диверсифицирате вашия инвестиционен портфейл, то е, защото не знаят
какво да правят, когато стане дума за инвестиране и искат да ви
предпазят от своето невежество. А ако и вие не знаете какво правите,
диверсификацията е мъдро решение, защото ще ви предложи минимална
защита срещу опасността да загубите всичко и възможност за среден
растеж в дългосрочен план. Така или иначе, това никога няма да ви
направи богат, защото стратегията се основава на принципа „победители
и губещи", които се неутрализират взаимно. Но все пак никога няма и да
обеднеете.

68.ДОСТАТЪЧНО Е ДА НАПРАВИТЕ СЪВСЕМ МАЛКО


ПРАВИЛНИ НЕЩА В ЖИВОТА СИ - СТИГА ДА НЕ
НАПРАВИТЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО НЕПРАВИЛНИ
Принципите на живота и инвестирането често си съответстват. За да
успееш в живота, наистина трябва да направиш само няколко правилни
неща. Единственият начин да оплескаш работата е като вземеш редица
лоши решения. Това не означава, че не можете да допускате грешки, а
че не бива да допускате прекалено много големи грешки.
Същото важи при инвестирането. Направете няколко правилни
инвестиции и можете да натрупате богатство. Но всеки път, когато
вземате инвестиционно решение, съществува вероятност да допуснете
грешка. Направете няколко фатални грешки и накрая ще ликвидирате
печалбите от няколкото добри решения. Още в самото начало на своята
60
инвестиционна кариера Уорън разбрал, че ще му е невъзможно да вземе
стотици правилни инвестиционни решения, затова решил да инвестира
само в бизнесите, в които е абсолютно сигурен и да разчита изцяло на
тях. Той дължи 90% от своето богатство само на десет от тях. Понякога
онова, което не правиш, е не по-малко важно от онова, което правиш.

61
ДИСЦИПЛИНА, БЛАГОРАЗУМИЕ И
ТЪРПЕНИЕ

69.АКО СИ ПОЗВОЛИШ ДА СИ НЕДИСЦИПЛИНИРАН В


МАЛКИТЕ НЕЩА, ВЕРОЯТНО ЩЕ СИ
НЕДИСЦИПЛИНИРАН И В ГОЛЕМИТЕ
Уорън е установил, че хората често не спазват дисциплинирана
инвестиционна стратегия, когато правят малки инвестиции и това често
води до изоставяне на дисциплинирания подход изобщо. Дисциплината
е ключът към успеха в инвестиционната игра, както и ключ към успеха
в повечето случаи в живота изобщо. Уорън до такава степен вярва в това,
че е отказвал залог за два долара в игра на голф, защото шансът не е бил
на негова страна. Той откровено споделя, че на игрището за голф шансът
обикновено не е на негова страна. В света на Уорън малките неща
наистина имат значение.

70.НЯМА НИЩО ДРУГО КАТО ПИСАНЕТО, КОЕТО ДА ТЕ


НАКАРА ДА МИСЛИШ И ДА ПОДРЕДИШ МИСЛИТЕ СИ
Ако не можете да пишете за нещо, значи всъщност не сте мислили за
него. Ето защо всяка година Уорън сяда и пише на акционерите си дълго
писмо, в което обяснява събитията от изминалата година. Това
упражнение неимоверно му помага да подреди мислите си относно това
как се правят милиарди. Да пишеш за нещо те кара да мислиш за него, а
да мислиш за това къде да инвестираш парите си е хубаво нещо, затова
да пишеш за него е дори още по-хубаво.
Уорън обикновено започва да пише годишните си доклади веднага
след Нова година в зимния си дом близо до водата в Лагуна Бийч (близо
до старата къща на Бенджамин Греъм). Пише на ръка — с писалка, на
хартия, - след което го изпраща на приятеля си Керъл Лумис, колумнист
в списание „Форчън". Дори геният има нужда от помощта на редактор...
62
71.КОЛКОТО ПО-БЕЗРАЗСЪДНО ПОСТЪПВАТ ДРУГИТЕ,
ТОЛКОВА ПО-БЛАГОРАЗУМНО ТРЯБВА ДА ПОСТЪПВАМЕ
НИЕ
Това се отнася директно за бичите фондови борси и нереалните цени,
които създават. В този случай инвестиращата публика става все по-
безразсъдна относно това, което е готова да плати - което означава, че
хората са готови да купуват независимо от цената. При бичи пазар
Уорън много внимава какво купува. Това го предпазва да бъде увлечен
от всеобщата възбуда и плащане на астрономически цени, които нямат
никаква връзка с дългосрочната икономика на компаниите.
Предпазливостта при вземането на инвестиционни решения може да ви
спаси от безразсъдство и да ви направи богати. Неблагоразумието при
инвестиране води до безразсъдни постъпки и до прага на бедността. А
никой никога не е забогатял, вършейки неща, довели го до бедност.

72.НИКОГА НЕ СЪМ ЗАМАХВАЛ КЪМ ТОПКА, КОЯТО ВСЕ


ОЩЕ Е В РЪКАВИЦАТА НА ПИТЧЪРА
Уорън отдавна е ученик и фен на бейзбола и използва в
инвестиционната си стратегия важна съставка от книгата на известния
батер Тед Уилямс „Науката на удрянето“. Тед твърди, че за да станеш
голям батер, трябва да се научиш да не замахваш към лошите хвърляния,
а да чакаш перфектното хвърляне. Уорън възприема това като аналогия
с инвестирането - за да си велик инвеститор, просто трябва да очакваш
подходящата възможност. Той осъзнава също така, че за разлика от Тед,
който има право само на три „страйка“, той може да стои цял ден в
очакване на единствената перфектна възможност за инвестиране.
Затова Уорън никога не инвестира в компания, ако не може да
прецени как ще се справи тя в бъдеще. Той не е от тези, които бързат да
се включат в даден бизнес от самото начало. Той харесва отличен бизнес
с предвидимо бъдеще, който се продава на занижена цена поради
поправима грешка на мениджмънта, рецесия в индустрията или мечи
пазар. Това е една от причините, поради които Уорън стои настрана от
63
компании, които все още не са направили никакви пари. Топката все още
е в ръкавицата. Той казва, че ако купиш акции на компания, която не е
спечелила нито цент, всъщност купуваш надеждата, че тя ще прави пари
в бъдеще, т.е. купуваш бъдещ паричен поток, който може въобще да не
потече. Бъдещите парични потоци, които може и да не потекат, са и
винаги са били невъзможни за оценяване. Ако инвестиционната ви
стратегия е базирана на надеждата за бъдещи печалби, вероятно
замахвате към огромно количество проблеми.

73.ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ ИМАТЕ КОЛА И ТОВА ЩЕ Е


ЕДИНСТВЕНАТА КОЛА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ВИ ЖИВОТ ВИЕ,
РАЗБИРА СЕ, ЩЕ СЕ ГРИЖИТЕ ДОБРЕ ЗА НЕЯ, ЩЕ
СМЕНЯТЕ МАСЛОТО ПО-ЧЕСТО ОТ НЕОБХОДИМОТО, ЩЕ
КАРАТЕ ВНИМАТЕЛНО И Т.Н. СЕГА СИ СПОМНЕТЕ, ЧЕ
ИМАТЕ САМО ЕДИН РАЗУМ И ЕДНО ТЯЛО. ПОДГОТВЕТЕ
ГИ ЗА ЖИВОТА, ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ТЯХ. ЧОВЕК МОЖЕ ДА
РАЗВИЕ РАЗУМА СИ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. НАЙ-
ВАЖНИЯТ АКТИВ НА ЧОВЕКА Е САМИЯТ ТОЙ, ЗАТОВА СЕ
ПАЗЕТЕ И СЕ РАЗВИВАЙТЕ
Уорън схваща човешкия разум и тяло като вид бизнес актив - вашият
бизнес, вашите активи. Може да прекарате живота си, като продавате
услугите си директно на обществото или да го правите индиректно,
продавайки услугите си на бизнес, който го прави. Но така или иначе
вие сте икономически субект, който има възможността да печели
огромни суми пари. Ако притежавахте бизнес, който има потенциала да
прави огромни суми пари, бихте се грижили за него, бихте го развивали
и бихте го превърнали в най-добрия бизнес на света. Същото се отнася
за вашето тяло и разум. Те са вашият бизнес, вашите активи. Вие можете
да се грижите за тях и да ги направите силни чрез обучение, за да
оптимизирате напълно вашия безкраен потенциал за правене на пари
или да пропилеете активите си и да захвърлите целия им потенциал.
Изборът е ваш.

64
74.КУПУВАМ СИ СКЪПИ КОСТЮМИ. ПРОСТО ИЗГЛЕЖДАТ
ЕВТИНИ ВЪРХУ МЕН
Личността винаги проблясва, независимо от парцалите, с които е
облечена. Уорън е сметкаджия, винаги е бил и вероятно такъв ще си
остане. Сметкаджия е, защото знае бъдещата стойност на натрупваща се
при изчислението на сложни лихвени проценти сума пари. В ранните си
години като финансов мениджър и в годините, след като прави
милионите си, Уорън е известен с това, че кара из Омаха един стар
фолксваген бръмбар. Чрез сложна лихва от двайсет процента на година
25 000 долара биха станали 958 439 след двайсет години, а според Уорън
това са твърде много пари за една кола. Колкото до скъпите костюми,
той започва да си ги купува доста след като навършва шейсет години,
тъй като бъдещата стойност на парите, изхарчени за тях, вече не е
толкова голяма, че да му причинява безсънни нощи.

75.В ТЪРСЕНЕ НА КОМПАНИЯ ЗА КУПУВАНЕ СЕ ДЪРЖИМ


ПО СЪЩИЯ НАЧИН, КАКТО КОГАТО СИ ТЪРСИМ
СЪПРУГА: СТРУВА СИ ДА СМЕ АКТИВНИ, ЛЮБОПИТНИ,
НЕПРЕДУБЕДЕНИ, НО НЕ И ПРИБЪРЗАНИ
Едно е да търсиш нещо, което никога няма да намериш, а съвсем
друго да търсиш нещо, което от опит знаеш, че все някога ще срещнеш.
Точно това търси Уорън - инвестиционна ситуация, която знае, че
понякога възниква, и то при подходящите обстоятелства. Какви са те?
Всеобщ мечи пазар, индустриална рецесия, предишно събитие, което не
подкопава икономическия фундамент на бизнеса, паническа
разпродажба на ниски цени - всичко това създава ситуация, при която
акциите на някои наистина чудесни компании се продават на
удивително ниски цени. Единственото, което трябва да направи, е да е
търпелив и да чака тези събития да възникнат, а те възникват - не всеки
ден, не всеки месец, а понякога и не всяка година, но с достатъчна
последователност, за да направят Уорън втория по богатство човек на
света.

65
ПАЗИ СЕ ОТ БЕЗРАСЪДСТВОТО
НА АЛЧНОСТТА

76.КОГАТО ПОДХОДЯЩИЯТ ТЕМПЕРАМЕНТ СЕ СЪЧЕТАЕ


С ПОДХОДЯЩАТА КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА, СЕ
ПОЛУЧАВА РАЦИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Уорън непрекъснато повтаря, че най-подходящият темперамент за
добро инвестиране е да си алчен, когато другите са уплашени, и да си
уплашен, когато другите са алчни. Това, в комбинация с инвестиционна
философия, която съсредоточава вниманието си върху фирми с
превъзхождаща дългосрочна икономика, работеща в тяхна полза, е
тайната му за успешно инвестиране. Изкупувай акциите на големи
компании, когато всички други са изплашени, и стой настрана от тях,
когато всички са алчни. Подходящият темперамент ще ти подскаже кога
и къде да дръпнеш спусъка - дърпаш го, когато хората са уплашени и се
отървават от акциите си, а не го дърпаш, когато всички са алчни и цените
на акциите скачат до небето.
Два пъти в инвестиционната кариера на Уорън му се е случвало
напълно да спре да купува акции, защото цените им са ставали
прекалено високи. Първия път е в пика на бичия пазар в края на
шейсетте, а вторият — по време на пика на бичия пазар в края на
деветдесетте. И двата пъти своевременните му оттегляния го предпазват
да не пострада при последвалото рухване на пазарите, като и двата пъти
остава с достатъчно пари в наличност, за да се възползва от
поевтинелите акции, които са зад ъгъла.

77.ФАКТЪТ, ЧЕ ХОРАТА ПРЕЛИВАТ ОТ АЛЧНОСТ, СТРАХ


ИЛИ ГЛУПОСТ Е ПРЕДВИДИМ. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА
НА ПРОЯВАТА ИМ НЕ Е ПРЕДВИДИМА
Рорън знае, че понякога инвеститорите са прекалено ентусиазирани
за определени акции и ги надценяват. Той знае също така, че понякога
хората стават страхливи и значително подценяват определени акции.
66
Това, което не знае е кога се случва това - само че се случва, - а когато
се случи, е в готовност да се възползва от ниските цени, които глупостта
и страхът причиняват. Избягвайте алчността и оставете глупостта и
страхът да създават възможности. Това е подходът на интелигентния
инвеститор.
Знаменит пример е покупката, която Уорън прави на акции на „Уелс
Фарго“ („Уелс Фарго & Ко“ е петата банка в САЩ. Притежава активи,
възлизащи на 308 милиарда долара. Има клонове в 23 държави и в 50
американски щата.) по време на банковата рецесия от 1990 г. Никой не
искаше акции на банки, защото хората се страхуваха, че загубите от
лошите заеми за недвижими имоти ще доведат банките до
несъстоятелност. Уорън избра тази, за която усещаше, че има най-добър
мениджмънт и е достатъчно силна да издържи на моментната финансова
буря. Той инвестира близо 289 милиона долара в „Уелс Фарго“ и след
осем години стойността ѝ набъбна повече от два пъти.

78.АКЦИИТЕ НЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ГИ ПРИТЕЖАВАТЕ


Хората често придават човешки качества на неодушевени предмети,
независимо дали става дума за плюшени играчки, леки коли или акции.
Когато това се случва с акции, емоциите изместват разума. Това е лошо
нещо, когато става дума за инвестиции. Когато е време да продавате, не
се колебайте, защото „обичате“ акциите си. Също така, когато цената
на акциите пада, няма причина да им се ядосвате - те не знаят, че ги
притежавате. Акциите не се чувстват отхвърлени - и вие също не бива.

79.КОГАТО СЪЧЕТАЕТЕ НЕВЕЖЕСТВО С ВЗЕТИ НАЗАЕМ


ПАРИ, ПОСЛЕДСТВИЯТА МОГАТ ДА СТАНАТ ИНТЕРЕСНИ
Невежеството ще ви направи слепи за безразсъдството, а заетите пари
ще ви позволят да следвате слепешката невежеството си, докато
достигнете точката на безразсъдството. Тогава губите парите, които
дължите на банката. А банките са като слоновете и не забравят. Най-
великото безразсъдство със заети пари в наше време беше това на
никому неизвестната до този момент инвестиционна група „Лонг Търм
Кепитъл", която успя да заеме ето милиарда долара, за да ги инвестира
67
в деривативи и с акт на върховно непредвидено безразсъдство не само
че ликвидира капитала на инвеститорите си, но почти срути цялата
финансова система на страната. Когато работите с пари назаем, често
това, което може да се обърка, се обърква. А когато това се случи,
картинката винаги е грозна.

80.НАЙ-ГЛУПАВИЯТ ОТ СЕДЕМТЕ СМЪРТНИ ГРЯХА Е


ЗАВИСТТА, ЗАЩОТО НЕ ТЕ КАРА ДА СЕ ЧУВСТВАШ ПО-
ДОБРЕ. ЧУВСТВАШ СЕ ПО-ЗЛЕ. ИМАЛ СЪМ ПРИЯТНИ
ПРЕЖИВЯВАНИЯ С ЛАКОМИЯТА... ДА НЕ СЕ
ЗАНИМАВАМЕ С ПОХОТТА
Алчността е прекрасно нещо, ако е твой слуга, а не твой господар. Не
можеш да забогатееш, без да я притежаваш отчасти, но ако е прекалено
много, никога няма да си щастлив. Прекалената алчност води до завист,
а завистта е път, постлан с неспособността да изпиташ усещането, че
имаш достатъчно. Разковничето е да си обладан от страст да правиш
пари, а не да си подвластен на завистта заради това, което някой държи
в касичката си. Най-щастливите богати хора са тези, които обичат
деловия живот, който е част от правенето на пари, но нямат ни най-
малък интерес по отношение на богатството на другите. Плюс това: що
за удоволствие е да си богат, ако богатството само те кара да страдаш от
завист?
Колкото до лакомията, неизменната диета на Уорън, която се състои
от кока-кола, хамбургери, три сантиметра дебели пържоли и безкрайни
количества пържени картофи, го кара да се усмихва. Той твърди, че е
развил апетит към тази кухня на едно парти по случай детски рожден
ден, но това плаши до смърт загрижените за здравето си акционери на
„Бъркшър“, които искат да печелят от мъдростта на своя президент
възможно по-дълго. Уорън - благоразумен както винаги - твърди, че
увеличаването на вероятната продължителност на живота му в резултат
на една промяна към здравословна диета не си струва в сравнение с по-
малкото удоволствие, което би изпитвал от по-здравословната храна.
Марк Твен е изпитвал същото по отношение на пиенето и пурите.

68
81.НИЕ ПРОСТО СЕ ОПИТВАМЕ ДА СМЕ БОЯЗЛИВИ
КОГАТО ДРУГИТЕ СА АЛЧНИ, И АЛЧНИ - КОГАТО
ДРУГИТЕ СЕ БОЯТ
Помнете - когато цените са до небесата, е време да кажете довиждане.
Но когато цените падат, е време да се обадите на брокера си. По време
на бичи пазар хората са алчни и бутат цените все по-нагоре, което
привлича още и още хора към играта. В такива моменти Уорън е
предпазлив и стои далеч от пазара.
По време на мечи пазар другите инвеститори са изплашени, защото
никой не иска да притежава никакви акции. Те продават като луди, без
никакво отношение към дългосрочната икономическа стойност на
компаниите. В такива моменти Уорън е на пазара и алчно изкупува
всички чудесни фирми, които винаги е мечтал да притежава - боязлив,
когато другите са алчни, и алчен, когато те са боязливи.

69
КОГА ДА ПРОДАВАШ И КОГА ДА
СИ ТРЪГНЕШ

82.НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ,


КОГАТО СЕ ОЗОВЕТЕ В ДУПКА, Е ДА СПРЕТЕ ДА КОПАЕТЕ

Ако установите, че сте направили лоша инвестиция, възможно най-


лошото нещо на света е да продължите да хвърляте пари в нея. Макар да
е болезнено да се откажете, все пак далеч по-изгодно е да си тръгнете от
купона и да съкратите загубите си, преди всичко да рухне. В началото
на осемдесетте години Уорън инвестира солидно в алуминиевата
индустрия. Това се оказва грешка и когато го осъзнава, спира да копае и
се измъква. Имайте смелостта да си признаете грешката - и го направете
преди късметът да ви подшушне, че току-що сте фалирал.

83.АКО УСПЕЕТЕ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ, ПРЕСТАНЕТЕ ДА


ОПИТВАТЕ
Уорън винаги търси да закупи отлични фирми и купи ли ги веднъж,
се държи за тях, наблюдавайки нарастването на цените на акциите и на
печалбите. Направите ли веднъж добра инвестиция в отличен бизнес,
по-добре е да лежите на лаврите си, отколкото да продавате на умерена
печалба и да търсите друга компания за инвестиране. Затова е важно да
знаете какво е отличен бизнес - за да разберете, когато го закупите най-
накрая. Но ако се озовете с посредствен бизнес, който няма блестящ
дългосрочен икономически фундамент в своя полза, по-добре да
последвате съвета на Бърнард Барух (истински Уорън Бъфет за времето
си), който, когато го запитали как е станал толкова богат, отвърнал с
дяволита усмивка: „Винаги продавах твърде скоро.“

84.КУПУВАМ АКЦИИ, КОГАТО ЛЕМИНГИТЕ ТРЪГНАТ В


ОБРАТНА ПОСОКА
70
Уорън Бъфет знае, че времето за купуване на акции настъпва, когато
всички останали продават, а не когато всички останали купуват. Всички
негови грандиозни покупки са направени в лоши дни - той обича да
купува, когато нещата изглеждат най-мрачни - и може да го прави,
защото е изучил света на бизнеса и знае кой бизнес ще надживее
бедствието, което го е довело до ръба на пропастта, и кой ще рухне в
бездната на корпоративното забвение. Големите му покупки са по
времето на мечите пазари през 1966 г., когато инвестира в „Дисни"; през
1973 г., когато инвестира в „Уошингтън Поуст Кьмпани“; през 1981 г.,
когато инвестира в „ДженерълФудс“; през 1987 г., когато инвестира в
„Кока-кола"; и през 1990 г., когато инвестира в „Уелс Фарго“.
(Жаргонната дума „леминг" означава човек, който няма своя собствена
позиция и действа като всички останали. Може би източник за
разпространението на тази концепция е брокерският жаргон по отношение на
участниците на пазара, които масово изкупуват акции на „прегрелия" пазар и ги
продават, след като загубят.)

85.ПОВЕЧЕТО ХОРА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ


АКЦИИ, КОГАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГО ПРАВЯТ
ТОЧНИЯТ МОМЕНТ Е, КОГАТО НИКОЙ НЕ СЕ
ИНТЕРЕСУВА. НЕ МОЖЕ ДА КУПУВАШ ТОВА, КОЕТО Е
ПОПУЛЯРНО, И ДА СЕ СПРАВЯШ ДОБРЕ
Мъдрият инвеститор избягва популярните акции и масовата истерия,
която ги съпътства, защото популярността, която заобикаля тези акции,
често вдига прекалено цената им! Ако искате да притежавате компания,
изчакайте момент, в който тя вече не е популярна - тогава ще получите
най-добрата цена и най-големия потенциал за развитие. Ето защо Уорън
обича мечия пазар: той наблюдава определени компании с превъзходен
бизнес, които би купил на секундата, ако можеше да го направи на
подходяща цена. Всъщност, ако разгледате портфейла на „Бъркшър“, ще
забележите, че всички компании, в които той притежава акции, са
закупени или по време на срив на пазара, или когато компанията не е
била популярна инвестиция. Всички негови дялове в „Уошингтън Поуст
Къмпани“, „Кока-кола“, „Дисни", „Америкън Експрес”, „Дженеръл
Фудс“, „Уелс Фарго“, „Интерпъблик Груп“ и GEICO са купени или по

71
време на мечи пазар - или в момент, когато компанията е била
непопулярна сред останалата част от инвестиционната общност.

86.НИЕ НЕ ВЛИЗАМЕ В КОМПАНИИТЕ С МИСЪЛТА ДА


НАЛАГАМЕ КУПИЩА ПРОМЕНИ. ТОВА РАБОТИ В
ИНВЕСТИРАНЕТО НЕ ПО-ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО В БРАКА
Уорън е открил, че в повечето случаи икономиката на бизнеса си
остава постоянна величина, независимо от главния мениджър. Един
голям бизнес ще дава големи резултати, независимо от това кой го
управлява, а слабият бизнес ще дава слаби резултати, дори ако го
ръководи най-добрият мениджър. През последните ето години през
„Кока-кола“ са преминали десетки мениджъри, някои от тях чудесни,
други недотам, но тя си остава един прекрасен бизнес. „Уошингтън
Поуст Къмпани“ изгуби своя издател и собственик Катрин Греъм, но си
остана фантастичен бизнес. От друга страна, производителите на леки
коли и авиокомпаниите си остават проблемен бизнес десетилетия наред,
независимо от всички брилянтни мениджъри, които са ги ръководили.
Когато инвестирате, избирайте големия бизнес пред посредствения,
било то и управляван от гений.

87.РИСКЪТ ПРОИЗТИЧА ОТ НЕЗНАНИЕТО КАКВО


ПРАВИШ
В играта на купуване на непопулярни акции, ако не притежавате
способността да установите дългосрочния икономически потенциал на
даден бизнес, се впускате в едно рисковано начинание. Няма да
разберете дали не сте платили твърде много за него, преди да е станало
твърде късно. Единственият начин да отстраните риска е да знаете в
какво инвестирате. Както казва Уорън: „Не купувам никога нищо, ако
не мога да попълня лист хартия с причините, поради които го правя.
Може и да греша, но ще знам отговора на въпроса: „Плащам 32
милиарда долара за „Кока-кола Къмпани“, защото...“ Ако не можете да
отговорите на този въпрос, по-добре не купувайте. Ако знаете отговора
и го направите няколко пъти, ще направите много пари." Въпросите ни
72
принуждават да мислим, а отговорите ни подсказват дали да действаме.
Номерът не е толкова в намирането на точната инвестиция, колкото в
знанието кога сте намерили точния отговор на точния въпрос.

88.ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОДХОДЯЩ ДЕН ЗА ПОКУПКИ Е


ТОЗИ, В КОЙТО ЛИПСВА БУКВАТА "Y"
Тук Уорън говори за първично публично предлагане (ППП) на акции
или облигации на една компания през инвестиционна банка. Той
установява, че инвестиционният банкер вече е поставил максимална
цена на емисията. Няма никакъв шанс някой инвеститор да получи
изгодна цена. Ето защо Уорън стои настрана от ППП от самото начало
на инвестиционната си кариера. Той обича да изчаква, докато ценните
книжа вече са се продавали известно време и късогледият пазар е свалил
цената им. Правилото е просто: инвестиционните банкери никога няма
да ви предложат изгодна сделка, но фондовата борса ще го направи.
(Всички дни в английския език съдържат буквата 'у!)

89.СМЯТАМЕ СЪЩО ТАКА, ЧЕ ОТКРОВЕНОСТТА Е ОТ


ПОЛЗА ЗА НАС КАТО МЕНИДЖЪРИ: ГЛАВЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, КОЙТО ПОДВЕЖДА
ДРУГИТЕ ПРЕД ХОРАТА, МОЖЕ НАКРАЯ ДА ПОДВЕДЕ И
СЕБЕ СИ НАСАМЕ
Изпълнителен директор, който е честен с другите относно грешките
си, е по-вероятно да се поучи от тях. Но ако постоянно се опитва да
прехвърли вината на някого другиго или на нещо друго, има голяма
вероятност да се самозалъгва за други важни неща и най-вероятно
никога няма да бъде откровен с акционерите си. Това важи с особена
сила в счетоводството - склонността да пипнеш тук-там няколко числа
рано или късно ще доведе до склонността да представиш невярно всички
числа. Или както казва Уорън: „Мениджъри, които вечно обещават да
„стъкмят числата“, в даден момент ще се изкушат да ги подправят
изцяло.“ Когато мениджърите подправят числата, отиват в затвора, но за
жалост тяхното фалшифицирано счетоводство невинаги се открива

73
навреме - а чак след като са ликвидирали инвестициите на акционерите
си и пенсионните фондове на служителите си.

90.ТОВА, КОЕТО НЕ СИ СТРУВА ДА СЕ ПРАВИ ИЗОБЩО,


НЕ СИ СТРУВА ДА СЕ ПРАВИ И ДОБРЕ
Много хора прекарват години наред, работейки усърдно за компании
с присъщо слаб икономически фундамент, което означава, че
перспективите им да спечелят пари са също толкова слаби. Защо тогава
да сте добър в нещо, което никога няма да ви донесе печалба? Защо да
се стараете да станете добър в бизнес с присъщо слаб икономически
фундамент и който няма да ви донесе никакви пари? Ако се озовете на
бизнес кораб, който не води наникъде, по-добре скочете през борда и
намерете такъв, който плува към морето на благополучието, вместо да
се опитвате да сте капитан на бавен кораб, който плува към финансовия
неуспех.
Това се случи на Уорън с текстилния бизнес на „Бъркшър“. Колкото
и добър да ставаше, колкото и иновации да се въвеждаха и колкото и
капитал да се хвърляше в него, резултатите винаги бяха едни и същи —
конкурентите му можеха да произвеждат платове по-евтино зад граница,
отколкото в Америка. От този бизнес просто нямаше смисъл и, както
казва Уорън, му се наложи с мъка на сърцето да го затвори.

91.ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЕДИН МЕНИДЖЪР СА В


МНОГО ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ФУНКЦИЯ НА ТОВА В
КАКВА БИЗНЕС ЛОДКА СЕ Е КАЧИЛ, ОТКОЛКОТО НА
ТОВА КОЛКО ЕФЕКТИВНО Е ГРЕБАЛ. АКО СЕ ОЗОВЕТЕ В
ЛОДКА, КОЯТО ПОСТОЯННО ПРОПУСКА ВОДА,
ЕНЕРГИЯТА, ПОСВЕТЕНА НА СМЯНАТА НА СЪДА, БИ
БИЛА ДАЛЕЧ ПО- ПРОДУКТИВНА ОТ ЕНЕРГИЯТА,
ПОСВЕТЕНА НА ЗАПУШВАНЕТО НА ДУПКИТЕ
И най-добрият жокей на света никога няма да спечели състезание, ако
язди куц кон. Но дори и посредствен жокей може да спечели, яздейки
шампион. Когато завършите образованието си, не се мотайте, а почвайте
74
работа в компания със силен икономически фундамент, защото
независимо от амбицията ви, отличният икономически фундамент на
бизнеса ще ви помага да се справяте добре и ще печелите повече. Ако
вече работите в компания с отличен икономически фундамент, бъдете
много внимателни, ако решите да напуснете кошарата. Това, което
изглежда по-добра работа, може да е точно тази постоянно течаща
лодка, за която ви предупреди Уорън, и колкото и усърдно да гребете,
няма да стигнете доникъде.

75
ГРЕШКИ ОТ КОИТО ДА СЕ
ПАЗИТЕ

92.НИКОГА НЕ ПОГЛЕЖДАМЕ НАЗАД. ТОЛКОВА МНОГО


НЕЩА НИ ПРЕДСТОЯТ, ЧЕ НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ ДА
УМУВАМЕ КАКВО БИХМЕ МОГЛИ ДА НАПРАВИМ ПРЕДИ.
ПРОСТО НЯМА ЗНАЧЕНИЕ. ЧОВЕК МОЖЕ САМО ДА
ПРОДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЕ
Уорън никак не обича да съжалява за онова, което е сторил в своя
живот, в бизнеса и с инвестициите си. В света на инвестициите винаги
има някоя инвестиция, която си пропуснал, някоя акция, която качва
цената си, а ти не я притежаваш. Ако продадеш акции, а те продължат
да се покачват, може месеци наред да се късаш от яд. Ако пък не
продадеш и цената рухне, може да се късаш от яд години наред и да
тормозиш всички около себе си. Същото нещо се отнася и за бизнес
решенията - ако от ето твои бизнес решения десет се окажат погрешни,
може да блокираш от грешките си до степен да пропуснеш новите
решения, които трябва да вземеш.
В света на инвестициите всеки ден носи нови и нови възможности в
безкрайна последователност. Излишно е да обръщате на грешките си по-
голямо внимание, отколкото е нужно, за да се поучите от тях. Това, което
трябва да направите, е да приложите наученото за решаване на днешните
проблеми. В инвестиционната игра ще правите куп грешки поради
пропуски, които няма да ви навредят. Грешките, за които трябва да сте
нащрек, са при взимането на решения, а те ви предстоят.

93.ТРЯБВА ДА МОГА ДА ОБЯСНЯ ГРЕШКИТЕ И. ТОВА


ОЗНАЧАВА ДА ПРАВЯ САМО НЕЩАТА, КОИТО НАПЪЛНО
РАЗБИРАМ

76
Ако не разбирате какво правите, защо го правите? Правилният
инвестиционен подход не е интуитивен, а рационален в съчетание с
точния темперамент. Невежеството е блаженство - стига да не става
дума за инвестиране. Тогава обикновено причинява кошмари. Ако
искате да можете да обясните къде сте сгрешили, трябва да можете да
обясните какво сте свършили правилно и преди всичко защо сте
постъпили именно по този начин. Трябва да разпознавате добрия от
лошия бизнес, както и да разбирате кога една компания е подценена или
надценена. Ако не можете да го правите, намерете някой, който да го
прави за вас, иначе хвърляте заровете си върху маса, където всичко е
нагласено срещу вас.

94.АКО НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ, НЯМАШЕ ДА МОЖЕМ


ДА ВЗЕМАМЕ РЕШЕНИЯ
Някои могат да вземат решения, а други не могат. Тези, които могат,
ще станат водачи, а тези, които не могат, ще станат последователи.
Грешките са част от процеса на вземане на решения, защото всеки на
когото му се налага да взема по десетина решения на ден, понякога
греши. Но ако допуснете прекалено много грешки, вече няма да сте
лидер - вашите последователи ще намерят някой друг, който да ви
замести. Един главен изпълнителен директор може да греши, стига да
прави много пари за акционерите си. Важното е да вземете такова
решение, което да ви придвижи към следващото. Ако отлагате и се
бавите - значи сте решили да не решавате. Направите ли го няколко пъти,
нещата започват да се затлачват. Нищо не се довършва и бизнесът спира
да прави пари. Уорън казва, че ако ваше решение се окаже погрешно, не
бива да му обръщате прекалено голямо внимание, а да продължите към
следващото решение. Когато запитали Сиймор Крей, брилянтния
дизайнер на суперкомпютъра „Крей“, какво го различава от останалите
инженери, отговорил, че това е способността му да възприема грешките
като част от експеримента. Крей споделя, че другите инженери ще се
откажат след третия опит, докато той продължава, докато успее, дори
това да стане след сто грешни опита. Пътят към големия успех
обикновено е застлан с купища грешки, така че ги преодолейте и давайте
напред. А ако не ви допада да сте водач, винаги можете да станете
последовател!
77
95.ИНВЕСТИЦИИТЕ ТРЯБВА ДА СА РАЗУМНИ; АКО НЕ
РАЗБИРАТЕ НЕЩО, НЕ ГО ПРАВЕТЕ
Уорън си поставя за цел да разбере всеки бизнес, в който инвестира.
Това вероятно е най- важният ключ към успеха му. Ако не разбира нещо,
той не инвестира в него. Това негово убеждение е причината за
известния му отказ да инвестира във високотехнологични компании,
защото не разбира какво вършат. Той стои далеч от индустрии, които се
променят бързо и поради това са непредсказуеми. Уорън обича
сигурните неща — бизнес, който разбира и който се продава на
привлекателна цена. Оставил е заровете на другите.
Тази логика го предпазва от рискови инвестиции в интернет и други
високотехнологични съмнителни фирми. Той не би си позволил да
инвестира в бизнес, от който може никога да не спечели, нито пък би
платил четиридесет - кратния размер на чистата печалба за бизнес, който
може да остарее до следващата технологична революция. Да речем, че
днес можете да купите цялата компания „Yahoo!" за 44 милиарда долара,
което ще ви носи по 1,8 милиарда годишно — дърпате ли спусъка?
Можете също така да инвестирате 44 милиарда долара в десетгодишни
облигации на хазната на САЩ и да направите 2,2 милиарда годишно без
никакъв риск. Коя инвестиция ви се струва по-добра? Коя ви прилича на
хазарт? Коя от двете разбирате и коя не? Коя инвестиция е разумна и коя
не е? След десет години „Yahoo!" може да са вече част от забравената
история на технологиите, докато САЩ ще са все така силни. Виждате
ли - не е толкова трудно да разсъждавате като Уорън Бъфет.

78
ТВОЯТ КРЪГ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

96.АКО РАЗБИРАТЕ ЕДНА ИДЕЯ, МОЖЕТЕ ДА Я ОБЯСНИТЕ


ТАКА, ЧЕ И ДРУГИТЕ ДА Я РАЗБЕРАТ
Това е методът на Уорън да провери дали наистина разбира даден
бизнес, преди да инвестира в него. Ако не може да го обясни, значи
наистина не го разбира. Той няма да инвестира в бизнес, който не
разбира - и вие не го правете. В усилието да съумеете да разясните една
идея сте принуден да постигнете задоволително ниво на разбиране,
което е добре, когато става дума за инвестиционни идеи. Този критерий
изисква да направите своето проучване, преди да купите акциите.
Правилото на Уорън е просто - ако нещо не ви е ясно, стойте надалеч.

97.АКО НЯКОЙ ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩТА МИ, ЗА ДА


УПРАВЛЯВА НАЧИНАНИЕТО СИ, НАЙ-ВЕРОЯТНО И
ДВАМАТА ЩЕ ЗАГАЗИМ
Само защото си добър инвеститор не означава, че си вещ бизнес
мениджър. Да разпознаваш таланта не е същото като да го имаш.
Добрият инвеститор трябва да умее да разпознава таланта - както
треньорът по футбол трябва да умее да различи големия играч. Уорън
знае какво да търси в един мениджър - но на самия него това не му се
отдава. Да познаваш уменията си и тези на другите и да си в състояние
да се възползваш от тях е ключът към ръководенето на изключително
успешен бизнес. Уорън споделя, че тайната му за разрастване на
корпорация чрез разнообразни придобивки е в това да купи един добър
бизнес на разумна цена, който вече се управлява от компетентно
ръководство, след което да се дръпне настрана и да ги остави да си
вършат работата. Ето един пример - когато Грейди Розие, главен
изпълнителен директор на „Маклейн Къмпани“, един от филиалите на
„Бъркшър“, се обадил да попита дали може да купи няколко

79
корпоративни самолета, Уорън му отговорил: „Това е твоят бизнес - ти
решаваш.“
Въпреки че „Бъркшър" има 180 хиляди служители, само седемнайсет
от тях са в централата на компанията. Уорън оставя своите мениджъри
сами да ръководят бизнеса, предоставяйки им всички текущи решения.
Да се управлява голяма компания е лесно, ако оставиш на други да
поемат основната тежест; номерът е да имаш точните мениджъри и да
ги оставиш да си вършат работата.

98.МЕТОДЪТ НИ Е МНОГО ПРОСТ НИЕ ПРОСТО СЕ


ОПИТВАМЕ ДА КУПИМ ФИРМИ, ЧИЙТО ИКОНОМИЧЕСКИ
ФУНДАМЕНТ Е ОТ ДОБЪР ДО ОТЛИЧЕН, УПРАВЛЯВАНИ
СА ОТ ЧЕСТНИ И СПОСОБНИ ХОРА И МОЖЕМ ДА ГИ
КУПИМ НА РАЗУМНА ЦЕНА. ТОВА Е ВСИЧКО, КОЕТО СЕ
ОПИТВАМ ДА НАПРАВЯ
За да разберете дали икономическият фундамент на един бизнес е от
добър до отличен, е необходимо да го изучите. За да разберете дали се
управлява от честни и способни хора, също е необходимо да го изучите.
За да разберете дали се продава на разумна цена, отново е необходимо
да го изучите. Изучаването на даден бизнес е един от ключовите фактори
за успеха на Уорън. Ако не опознае бизнеса, той не би бил способен да
установи дългосрочните икономически перспективи, дали
мениджмънтът е способен и честен и дали цената, на която се продава,
е атрактивна.
Бизнесите, които Уорън разбира, са тези, които той привлича в кръга
на своята компетентност; всички останали попадат извън този кръг и би
трябвало да принадлежат на някого другиго.

99.АКО НЕ МОЖЕМ ДА ОТКРИЕМ НЕЩО В КРЪГА НА


НАШАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, НЕ ГО РАЗШИРЯВАМЕ.
ЧАКАМЕ
Уорън разчита на кръга на своята компетентност, когато прави
инвестиции. Ако дадена компания се намира в него, той може и да я
80
купи, ако цената е подходяща; ако тя не е в кръга, дори няма да я
погледне. Запомнете - той инвестира в бизнеси, които не са популярни в
момента и трябва да бъде запознат с икономическия им фундамент
достатъчно добре, за да може да определи как ще изглеждат в бъдеще.
Това няма как да се случи с бизнес, който той не разбира. А ако не може
да намери инвестиция, която да разбира и която да се продава на
атрактивна цена, ще чака и ще чака, и ще чака, докато такава се появи.
През 1967 г. Уорън пише на своите инвестиционни партньори,
споделяйки с тях, че им връща парите, защото става все по-трудно да
намери инвестиции, които да разбира и да се продават на изгодни цени.
След това остава пасивен зрител до 1973 г., когато цялата фондова борса
се сгромолясва и внезапно дори най-добрите компании се продават на
ниски цени. Да бъдеш упорит, принципен и търпелив в инвестиционната
игра се отплаща, когато подбираш компания, в която да инвестираш.
Губиш, ако избереш грешната компания на точната цена; губиш и ако
избереш точната компания на грешната цена. Трябва да подбереш
точната компания на точната цена, за да спечелиш. А за да се случи това,
понякога трябва да чакаш и да чакаш, и да чакаш... заедно с Уорън.
Търпението в тази игра се отплаща.

100.ВСЯКО БИЗНЕС ЖЕЛАНИЕ НА ЛИДЕРА, КОЛКОТО И


ДА Е ГЛУПАВО, МОМЕНТАЛНО ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНО С
ПРОУЧВАНИЯ ОТ ПОДЧИНЕНИТЕ МУ
Ако изкарвате прехраната си, угаждайки на шефа, със сигурност ще
му угодите, като подкрепяте мненията му, независимо от истинските ви
чувства. Доникъде няма да стигнете в света на бизнес, ако сте човекът,
който казва: „Нали ви казах." Ще пробиете напред, ако казвате: „Това е
гениална идея, шефе!" А ако се окаже, че идеята не е гениална, ще ви се
наложи да кажете: „Не се чувствайте зле, шефе, всички мислехме, че
това е блестяща идея." Бедата не идва сама, а често и в компанията на
глупостта. Ето защо Уорън поглежда огледалото, когато се нуждае от
съвет - така е по-бързо, по-евтино и — правилно или погрешно - винаги
води до същото гениално решение. А ако не можете да бъдете господар
в работата си, поне се опитайте да бъдете господар на живота си.

81
101.В СВЕТА НА БИЗНЕСА ОГЛЕДАЛОТО ЗА ОБРАТНО
ВИЖДАНЕ ВИНАГИ Е ПО-ЧИСТО ОТ ПРЕДНОТО СТЪКЛО
В света на бизнеса закъснялата преценка винаги е идеална. Но
бъдещето винаги е скрито в мигновено променящата се среда. Трудно е
да прецениш накъде отиваш, ако не виждаш пътя напред. Това е една от
причините Уорън винаги да стои настрана от акции на технологични
компании. Той просто няма идея какво предстои занапред, както и
неговият добър приятел Бил Гейтс, твърди той, който знае някои неща
за технологиите. Ето защо Уорън залага на изпитаните продукти. Той
вижда къде ще са те и след 15 години. Мислите ли, че хората ще спрат
да се бръснат? Да пият кока-кола? Да застраховат автомобилите си? Да
дъвчат дъвка? Да водят децата си в „Деъри Куин“ (Верига заведения за
сладоледи и бързо хранене.) през топлите летни вечери? Малко вероятно.
Уорън не се интересува от продукти, чието предно стъкло е мръсно, а от
продукти, които му позволяват да вижда пътя напред. С такива продукти
може да предвиди дългосрочната икономическа стойност на даден
бизнес и дали късогледият пазар не е оценил неправилно акциите му.

102.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДОЗРИТЕЛЕН СЪМ КЪМ ЧОВЕК,


КОЙТО Е МНОГО ДОБЪР САМО В ЕДНА СФЕРА –
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ДОБЪР АТЛЕТ ИЛИ
ШОУМЕН - И КОЙТО ЗАПОЧВА
ДА СИ МИСЛИ, ЧЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЪВЕТВА ВСИЧКИ
КАК ДА СЕ ДЪРЖАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКО. ДА
ДОПУСКАМЕ, ЧЕ САМО ЗАЩОТО СМЕ НАПРАВИЛИ
МНОГО ПАРИ СМЕ ПО-ДОБРИ В ДАВАНЕТО НА СЪВЕТИ
ПО ВСЕКИ ВЪПРОС Е ПРОСТО ЛУДОСТ
Тук отново ще стане дума за инвестиционната теория на Уорън да
инвестира само в компании, които разбира и които са в неговата сфера
на компетентност. Той никога не би инвестирал извън тази сфера, както
и не би си позволил да дава съвети за неща извън нея. Вероятно това е
причината Уорън винаги да изглежда блестящ - той коментира само
това, което познава и разбира - за разлика от противната арогантност на
82
богаташите, които смятат, че парите ги правят интелигентни по всички
въпроси.
Мисис Би почина по-богата от повечето от завършилите Харвард
крале на „Уолстрийт“, а не можеше да чете и да пише. Но знаеше всичко
по въпроса как да направи печалба от покупко-продажбата на мебели.
Всъщност беше по-евтино да си купите мебели от нея в Омаха, които да
ви бъдат доставени в Сан Франциско, отколкото да ги купите от някой
местен търговец. Когато я попитах как успява да прави пари, продавайки
на толкова ниски цени, ми отговори, че тайната е в купуването. Ако
успееше да купи на достатъчно ниска цена, можеше да си позволи да
продава на по-ниска цена от конкурентите си и да има достатъчно
печалба. Как успяваше винаги да намери това, което ѝ трябва, на ниска
цена? Конкурентите ѝ купуваха на кредит и плащаха максималната цена;
тя плащаше в брой, купуваше големи количества и винаги получаваше
големи отстъпки. Освен това притежаваше сгради, така че не ѝ се
налагаше да плаща наеми, което допълнително намаляваше разходите ѝ.
Вярно е, че наистина не можеше да чете и да пише, но, ей богу, със
сигурност можеше да брои пари.
Урокът в този случай е - дръж се за това, което знаеш и никога няма
да изглеждаш глупаво, а може и да станеш свръхбогат - дори да не
можеш да пишеш и да четеш.

103.ИКОНОМИКАТА НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦАКА


ИНВЕСТИТОРИТЕ; ТЕ САМИТЕ ГО ПРАВЯТ
Инвеститорите, които скачат от една акция на друга, надплащайки за
компании, които не са в състояние да поддържат цената на акциите си с
реални печалби. Финансовите мениджъри чрез постоянно изсмукване на
разходи за сделки, с които таксуват клиентите си, за да им помогнат да
не забогатеят. Виновни са инвеститорите заради нежеланието им да си
направят домашното в какво да инвестират, което означава, че сляпо
влагат парите си въз основа на популярност, а не на икономически
фундаменти. Или вкусът на бързите, лесни пари, спечелени чрез
спекулации, което ги кара да рискуват с все по-големи суми, докато
натрупат огромни дългове. Вината е в инвеститорите, изпаднали в
паника, че всички останали напускат купона преди тях, което ги
принуждава да продават акциите си на смешно ниски цени, за да се
83
отърват от тях. Причина е емоционалното заслепение при инвестирането
за сметка на разумното купуване на дялови права от дадена компания,
както и късогледият стремеж към бързи печалби, който ги лишава от
възможността да видят дългосрочните икономически перспективи на
бизнеса. Това са нещата, които ги провалят, а не промяна в БНП или в
индекса на потребителските цени, или това че Федералният резерв е
вдигнал лихвения процент с четвърт пункт.

84
ЦЕНАТА, КОЯТО ПЛАЩАТЕ

104.ПОРАДИ НЯКАКВА ПРИЧИНА ХОРАТА СЕ


СЪОБРАЗЯВАТ С ЦЕНАТА, А НЕ СЪС СТОЙНОСТТА.
ЦЕНАТА Е ТОВА, КОЕТО ПЛАЩАТЕ. СТОЙНОСТТА Е ТОВА,
КОЕТО ПОЛУЧАВАТЕ

Уорън е убеден, че цената, която плащате, определя количеството


стойност, което получавате - ако платите прекалено много, ще получите
твърде малка стойност; колкото по-малко плащате, толкова по-голяма
стойност получавате. Ако даден бизнес печели 10 милиона долара на
година и го купите за сто милиона, цената, която сте платили, е сто
милиона, а стойността, която сте получили, е десет милиона на година.
Ако платите повече, примерно 150 милиона, ще получите по-малко за
парите си, отколкото ако платите, да кажем, 75 милиона. Плащате
повече - получавате по-малко. Плащате по-малко - получавате повече.
Тайната на играта е винаги да плащате по-малко и да получавате повече.

105.ТОВА, КОЕТО СЕ ПОКАЧВА, НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА


СЕ ПОНИЖИ
Уорън казва това във връзка с цените на акциите на „Бъркшър
Хатауей“. Тя е скочила от 19 долара за акция през 1965 г. до 95 000
долара за акция през 2006 г. Компания с разрастваща се действителна
стойност - като „Бъркшър Хатауей“ - може да се окаже с акции, чиято
цена продължава да расте, да расте и да расте...

106.ПО СЪЩЕСТВО ФОНДОВАТА БОРСА САМО ОПРЕДЕЛЯ


ЦЕНИТЕ ТАКА ЧЕ НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ДА ВИ
СЛУЖИ, А НЕ ДА ВИ ИНСТРУКТИРА

85
За Уорън фондовата борса е чието и просто място, където акциите на
различни компании се оценяват на базата на краткосрочни перспективи,
което поражда множество резки колебания на конюнктурата на пазара в
краткосрочен план, което от своя страна означава, че цените често не
съответстват на дългосрочните перспективи на въпросните компании.
Понякога тези борсови колебания смъкват цените на акциите доста под
дългосрочната стойност на бизнеса - а в други случаи ги повишават
далеч над нея. По правило пазарът има склонността да надценява
акциите. Уорън купува акции, когато цената им падне под
дългосрочната стойност на бизнеса, след което изчаква борсовите
уравновесяващи механизми да вдигнат обратно цената над стойността
им. Ако в ръцете му попадне изключителен бизнес на ниска цена, той
задържа акциите дълго време, за да даде възможност на
неразпределените печалби на бизнеса да увеличат дългосрочната си
стойност, което рано или късно ще вдигне цените на акциите му. С
течение на времето икономическата мощ на един изключителен бизнес
коригира всяка краткосрочна грешка на фондовата борса. Един бизнес
струва толкова, колкото е стойността му в дългосрочен план, независимо
от преценката на късогледия фондов пазар; и именно вие, а не пазарът
решавате какво и кога да купите.

107.В НАЧАЛОТО БАЛАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ДИКТУВАТ


ЦЕНИТЕ, НО ОТДАДЕН МОМЕНТ НАТАТЪК ГИ ДИКТУВАТ
СПЕКУЛАЦИИТЕ. ВСЕ СЪЩАТА СТАРА ИСТОРИЯ: ТОВА,
КОЕТО ЗАПОЧВА МЪДРЕЦЪТ, ГО ДОВЪРШВА ГЛУПАКЪТ
Мъдрият човек купува, когато балансовите отчети са в негова полза;
по този начин той разполага с марж на безопасност колко могат да
паднат цените. Времето също е приятел на балансовите отчети, тъй като
всички цени рано или късно търпят корекции, за да отразят
дългосрочната икономическа стойност на бизнеса, измерима с това,
което той ще спечели. Когато на преден план излязат спекулациите,
балансовите отчети излитат през прозореца и покачващите се цени
насърчават още и още покупки. Грамотният инвеститор знае, че в даден
момент единственото истинско търсене ще е на базата на балансовия
отчет и когато спекулативното търсене приключи - а то винаги
86
приключва, - цените отново ще паднат, за да отразят търсенето на базата
на балансовия отчет, което понякога е далеч под спекулативно
завишените цени. Ако спекулирате и продължите да държите позициите
си, когато цените започнат да падат, ще откриете глупака в огледалото.

108.НАЙ-УМЕН ВЪВ ВОЙНАТА НА НАДДАВАНЕ Е


ГУБЕЩИЯТ
Във войната на наддаване цената скача все по-нагоре, докато двете
воюващи страни наддават, в резултат на което възвръщаемостта на
инвестицията все повече се стопява. Колкото се покачва цената, толкова
по-лоша е сделката, а ако цената стане прекалено висока, сделката
наистина може да се окаже изключително неизгодна. Проблемът при
наддаването е, че състезателните емоции могат да вземат превес над
разумната преценка, в резултат на което някой главен изпълнителен
директор с голямо его може накрая да плати безбожно висока цена с
парите на своите акционери. Винаги е по-лесно да плащаш с чужди пари,
а никой никога не е забогатял, плащайки прекалено висока цена за нещо.
Същият принцип важи и при търговията на дребно: ако сте получили
продукта на по-ниска цена от конкурентите си, можете да го продавате
по-евтино на вашите клиенти и да доведете конкурентите си до банкрут,
запазвайки маржовете си на печалба. Това е бизнес моделът на филиала
на „Бъркшър" - „Небраска Фърничър Март“. Те плащат в брой, когато
купуват огромни количества стока от търговците на едро - често цялото
едномесечно производство, — което им позволява да сключат много по-
добра сделка от конкурентите си, които купуват на кредит. Това
позволява на „Небраска“ да поставя по-ниски цени на продуктите си,
което привлича повече клиенти, запазвайки високите маржове. Те слагат
по-ниски цени, но изкарват повече пари, защото са платили по-малко в
началото. Цената, на която продаваш, често не е толкова важна, колкото
цената, на която купуваш, особено в търговията на дребно.

87
109.ЗА ВСЕКИ БАЛОН ИМА КАРФИЦА И КОГАТО НАЙ-
НАКРАЯ СЕ СРЕЩНАТ, ПОРЕДНАТА ВЪЛНА ОТ
ИНВЕСТИТОРИ НАУЧАВАТ НЯКОИ МНОГО СТАРИ УРОЦИ
Спекулативна истерия възниква, когато широката публика полудее
да купува акции. Хората виждат покачването на цените и се хвърлят да
правят лесни пари. Подобни крупни събития се случват приблизително
на всеки трийсет години, обикновено с появяването на нова технология.
През последните сто години това се случи с радиото, самолетите, леките
коли, компютрите, биотехнологиите и с интернет. Цените на борсата
отразяват хазартната страст, а не стойността на икономическия
фундамент на компаниите. Уорън е пропуснал всички спекулативни
бичи пазари, откакто се занимава с инвестиции. Според него плащаните
на тях цени са за бъдещи печалби, които вероятно никога няма да се
появят и в повечето случаи не се появяват. Когато печалбите не се
появят, надеждата, която задържа цените на акциите, умира,
гравитацията взема връх и цените се сриват - често със смайваща
скорост.

110.НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАМ ДА ПРАВЯ ПАРИ НА


ФОНДОВАТА БОРСА. КУПУВАМ С ПРЕЗУМПЦИЯТА, ЧЕ
МОГАТ ДА Я ЗАТВОРЯТ НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН И ДА НЕ Я
ОТВОРЯТ ЦЕЛИ ПЕТ ГОДИНИ
Уорън купува с презумпцията, че инвестира в бизнес. Борсата
понякога му позволява да направи това на цена по-ниска от цената, на
която частен купувач би купил целия бизнес. Уорън не играе на борсата,
а по-скоро с институции, които са толкова късогледи, че са склонни да
пренебрегнат дългосрочната икономика на дадена компания в своя
несекващ ламтеж за бързи пари или заради славата да ги обявят за
върховия взаимен фонд на годината. Ако купите точната компания на
точната цена, единственото, което се случва във времето, е
увеличаването на стойността на бизнеса, благодарение на което ставате
все по-богат заедно с увеличаването на цената на акциите успоредно с
базовата стойност на бизнеса. Но ако фондовата борса затвори за пет
години, базовата стойност на бизнеса ще продължи да расте. Борсата е
88
само място, където можете да получите предложение за цената на даден
бизнес според борсовата конюнктура в краткосрочен план. Ако
задържите една акция в продължение на пет години, няма никакво
значение как я оценява пазарът в периода от първата до четвъртата
година. Единственият момент, когато това ще има значение, е когато
решите да я продадете.

89
ДЪЛГОСРОЧНАТА
ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ Е
ТАЙНАТА ЗА ВЪЗПОЛЗВАНЕТО ОТ
КРАТКОСРОЧНИТЕ ПРИЩЕВКИ
НА ФОНДОВАТА БОРСА

111.ФОНДОВАТА БОРСА Е КАТО БЕЙЗБОЛА. НЕ Е


ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ЗАМАХВАШ СРЕЩУ ВСЯКА ТОПКА,
КОЯТО ЛЕТИ КЪМ ТЕБ - ИЗЧАКАЙ ТАЗИ, КОЯТО ТИ Е
УДОБНА. ПРОБЛЕМЪТ НА ФИНАНСОВИЯ МЕНИДЖЪР Е,
ЧЕ ФЕНОВЕТЕ ПОСТОЯННО МУ КРЕЩЯТ: "УДРЯЙ,
НЕКАДЪРНИК!"
Финансовите мениджъри всъщност са роби на тримесечните и
годишните отчети. Ако им се случи лошо тримесечие, губят клиенти, а
ако им се случи лоша година, губят много клиенти. Така че фондовите
мениджъри стават роби на желанията на клиентите си за бързи печалби
и им се налага да замахват към всяка неудобна топка, която лети към
тях. Ако не го направят, клиентите им ще ги уволнят и ще намерят някой
друг, който ще го направи. Фондовите мениджъри постъпват на работа,
за да правят краткосрочни залози на акции, чиято цена би могла да се
повиши през следващите три до шест месеца, а дългосрочните
перспективи на бизнеса са далеч по-маловажни от тенденцията за
колебания в цената на акциите му.
Цялото това фокусиране върху краткосрочните колебания в цената
на акциите е причина за всевъзможни грешки при определяне на цената
по отношение на дългосрочната икономическа стойност на дадена
компания. Уорън се възползва от тези грешки. Ако големите фондови
мениджъри не бяха обсебени от ламтежа за бързи печалби, Уорън никога
не би могъл да направи всички велики покупки, с които е изградил
кариерата си. Така че ако искате да направите много пари на фондовата
борса, стойте настрана от професионалните фондови мениджъри и се
90
научете да се възползвате от късогледите им гимнастики при търговията
на акции и от грешните им оценки по отношение на дългосрочните
стойности на бизнеса.

112.ИСТОРИЯТА НИ УЧИ: ХОРАТА НЕ СЕ УЧАТ ОТ


ИСТОРИЯТА

Хората повтарят отново и отново едни и същи грешки на фондовата


борса - плащат по-висока цена за даден бизнес с надеждата да направят
бързи пари чрез промени в цената на акциите на компанията в
краткосрочен план. Тази често срещана грешка тласка целия пазар и се
прилага от мениджърите на съвместни фондове, които обслужват
късогледата публика. Уорън изгражда кариерата си, възползвайки се от
това вродено късогледство и причинените от него грешки при
определянето на цената спрямо дългосрочната икономическа стойност
на дадена компания.
Историческият урок, който хората така и не искат да научат, е, че
когато една фирма е оценена далеч по-високо от нейната дългосрочна
икономическа стойност, както често се случва по време на бичи пазар,
всяка внезапна промяна в очакванията може да доведе до рязко
поевтиняване на акциите и по този начин да ликвидира инвеститорите,
платили високите цени на бичия пазар. Когато цените са високи, Уорън
стои надалеч от пазара; когато паднат, проявява интерес към купуване,
а ако паднат достатъчно ниско и става дума за точната компания -
купува.

113.ГЛЕДАЙ НА КОЛЕБАНИЯТА НА ФОНДОВАТА БОРСА


КАТО НА СВОИ ПРИЯТЕЛИ, А НЕ КАТО НА ВРАГОВЕ -
ПЕЧЕЛЕТЕ ОТ БЕЗРАЗСЪДСТВОТО, ВМЕСТО ДА
УЧАСТВАТЕ В НЕГО
Фондовата борса е звяр, който пренебрегва дългосрочната
икономическа стойност на дадена фирма и спекулира само с
краткосрочните перспективи на бизнеса. Когато те са лоши, цените на
акциите могат драстично да паднат, пренебрегвайки дългосрочния
91
потенциал на фирмата. Това създава възможности за инвестиране в
компании с добри дългосрочни икономически перспективи, които
преживяват временни затруднения. Стойте настрана от компания, чийто
акции глупаците се втурват да купуват и така повишават цената им, а
купувайте, когато те се отдръпнат и цените спаднат.
Прекрасни примери как Уорън използва колебанията на фондовата
борса, за да инвестира, са сривът на борсата от 1973-1974 г., когато
купува акции на „Уошингтън Поуст“ за 10 милиона долара, които сега
струват над милиард и половина; сривът през 1987 г., когато започва да
купува това, което се превръща в инвестиция в акции на „Кока-кола“ за
един милиард долара, които струват сега над осем милиарда; и
банковата рецесия, когато купува акции на „Уелс Фарго“ за 400 милиона
долара, които сега струват малко над милиард и 900 милиона.
Колебанията на фондовата борса се оказаха много, много полезни за
Уорън.

114.ОТЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ


ВЪЗНИКВАТ, КОГАТО ОТЛИЧНИ КОМПАНИИ СЕ
СБЛЪСКВАТ С ПРОБЛЕМИ, КОЕТО ВОДИ ДО
ПОДЦЕНЯВАНЕ НА АКЦИИТЕ ИМ
Уорън е разбрал, че понякога отлични компании допускат поправими
грешки, които свалят цената на акциите им за кратко време. Когато това
се случва, акциите са подценени спрямо дългосрочната им перспектива.
Същественото в случая е да сте в състояние да установите дали грешката
е поправима. Ето защо е важно да познавате икономическата природа на
бизнеса, в който инвестирате.
Първата си инвестиция в автомобилната застрахователна компания
GEICO Уорън прави, когато компанията е на косъм от фалита. Като
производител с ниски разходи фирмата е с голям франчайз, но при опит
да разширят бизнеса си застрахователната им дисциплина пада толкова
ниско, че започват да застраховат всеки и всички, без да увеличат цените
като компенсация срещу риска. И започват да губят луди пари. Уорън
знае, че ако се върнат към основния принцип на своя бизнес, не само ще
оцелеят, но и ще преуспеят - което действително става, превръщайки
инвестицията му от 45 милиона долара в 2,3 милиарда долара през
92
следващите петнайсет години. Уорън разбрал, че GEICO са допуснали
поправима грешка, която при намиране на решение не би могла да
навреди на икономическия фундамент на отличния бизнес в
дългосрочен план. Късогледата фондова борса забелязала единствено
грешката.

115.НЕУВЕРЕНОСТТА ВСЪЩНОСТ Е ПРИЯТЕЛ НА


КУПУВАЧА НА ДЪЛГОСРОЧНИ СТОЙНОСТИ
Неувереността на фондовата борса поражда страх, а страхът поражда
паническо разпродаване, което сваля цените независимо от
икономическите перспективи на бизнеса в дългосрочен план. Тази
верижна реакция създава възможност за покупка, ако дългосрочната
икономическа стойност на бизнеса надвишава неговата продажна цена.
Защото именно дългосрочните икономически параметри на бизнеса в
края на краищата ще вдигнат отново цената на акциите в съответствие с
действителните му достойнства. Задълбоченото познаване на
дългосрочната икономическа перспектива на даден бизнес позволява на
Уорън да е уверен кои компании ще скочат отново нагоре, докато
другите инвеститори си остават в плен на неувереността.

116.МНОЗИНА НА „УОЛСТРИЙТ“ ГЛЕДАТ НА


КОМПАНИИТЕ И АКЦИИТЕ САМО КАТО НА СУРОВИНА ЗА
СДЕЛКИ
Професионалните финансови мениджъри гледат на компаниите и
акциите не като на бизнес, а като на подскачащи числа върху екрана, на
които могат да залагат. Уорън прави парите си благодарение на тези
комарджии, когато решат да продадат бизнеса изцяло и свалят цената на
акциите под дългосрочната стойност на основния бизнес. Хазартът е
отличителна характеристика на фондовата борса още от нейното
възникване - хората просто обичат да рискуват, което е възбуждащо. За
да закупиш акции, можеш да вземеш назаем пари, много пари, за да
направиш своите залози, което е чудесно, ако нещата се развият в твоя
полза, но е твърде лошо, ако тръгнат срещу теб. Това обяснява бурните
93
колебания в цените на акциите - понякога на фондовите мениджъри им
се налага да се отървават от акции, независимо от това каква е цената
им. Както казва Уорън: „Мислете си за горящ театър. Единственият
начин да напуснеш един горящ финансов пазар е да намериш човек,
който да заеме мястото ти, което не е лесно.“ Това, разбира се, създава
различни благоприятни възможности за покупка за тези, които познават
истинската дългосрочна стойност на даден бизнес.

117.НЕЗАВИСИМО ОТ ТАЛАНТА И УСИЛИЯТА, НЯКОИ


НЕЩА ПРОСТО ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ: НЕ МОЖЕШ ДА
СЪЗДАДЕШ БЕБЕ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ, КАТО ОТ ТЕБ
ЗАБРЕМЕНЕЯТ ДЕВЕТ ЖЕНИ
За изграждането на бизнес стойности е необходимо време - не става
за една нощ. Както на децата им трябва време, за да пораснат, така и на
бизнеса му трябва време, за да порасне стойността му. Но ако закупите
голям бизнес, стойността му в края на краищата ще възлезе на
значителна сума. В случая с инвестицията на Уорън в „Кепитъл
Ситиз"/ЕйБиСи Корпорация през 1986 г., той плати по 17,25 долара на
акция. Цената не беше нито висока, нито ниска. Плати толкова, колкото
струваше, но с течение на времето базовата стойност на бизнеса нарасна,
а заедно с него и цената на акциите, така че през 1995 г. една акция
струваше 127 долара, което се равнява на 24% годишен темп на
възвръщаемост. Същото е вярно и за GEICO, в който случай трябвало да
изминат петнайсет години, за да се увеличи базовата стойност на
бизнеса от първоначалната инвестиция от 45 милиона долара на 2,3
милиарда долара. Това се равнява на 29% годишен темп на
възвръщаемост. С течение навремето големите бизнеси действително се
разрастват и техните акционери забогатяват, но трябва да изчакаме
малко повече от месец.

118.АКО МИНАЛОТО БЕШЕ ВСИЧКО, КОЕТО Е


НЕОБХОДИМО НА ФОНДОВАТА БОРСА, НАЙ-БОГАТИТЕ
ХОРА ЩЯХА ДА СА БИБЛИОТЕКАРИ

94
Познаването на историята на бизнеса е важно, за да разберете какво
би могло да се случи, но то няма да ви подскаже точно какво ще се случи
и точно кога ще се случи. Затова е необходима известна предвидливост
от страна на инвеститора. Уорън се е опитвал да предскаже бъдещето,
оставайки с бизнеси, които не се променят с течение на времето.
Предсказуем продукт се равнява на предсказуеми печалби. Да вземем
бирата, бонбоните, застраховането на автомобили, газираните напитки,
дъвката и ножчетата за бръснене. По този начин той е в състояние да
предвиди дългосрочното икономическо бъдеще на бизнеса и да вземе
решение каква цена е готов да плати. Но ако се налага компанията
постоянно да променя продукта или производствената линия, за да
остане в бизнеса, е невъзможно да се предвиди бъдещето дори в
краткосрочен план. Големи пари се правят, когато знаеш какво ти
предстои.

119.КУПУВАЙ САМО ТОВА, КОЕТО ЩЕ БЪДЕШ НАПЪЛНО


ЩАСТЛИВ ДА ЗАДЪРЖИШ, АКО БОРСАТА ЗАТВОРИ ЗА
ДЕСЕТ ГОДИНИ
От шейсетте до деветдесетте години веднъж на две години Уорън и
компания от поклонници на Бенджамин Греъм се събирали да обсъждат
философски проблеми и да побъбрят. Един от принципните въпроси,
които си задавали един на друг, бил: „Ако трябва да вложиш всичките
си пари в една акция и да заминеш на пустинен остров за десет години,
каква ще е тя?“ Друг вариант на въпроса е: „Какво би купил днес и ще
се чувстваш добре - дори да затворят фондовата борса за десет
години?“ Подобни въпроси те принуждават да престанеш да мислиш
краткосрочно и да започнеш да мислиш дългосрочно. Когато започнеш
да мислиш дългосрочно, започваш да мислиш за качеството и
дългосрочната икономическа характеристика на бизнеса. Това те кара да
се запиташ дали продуктът на компанията има трайно конкурентно
предимство. Това означава високи маржове за продукт, който не трябва
да се променя. Това пък означава, че заводът и оборудването никога не
излизат от употреба, което пък означава, че никога не се налага да бъдат
преустройвани и разходите за изследователска и развойна дейност ще са
минимални. Минимални разходи означава високи маржове, а високи

95
маржове означава повече пари. През 1982 г. компанията, която Уорън
казва, че ще купи, без да го е грижа дали няма да затворят фондовата
борса за десет години, е „КепитълСитиз Комюникейшънс". През 2006 г.
вероятно щеше да е „Кока-кола", при условие че успее да я купи при
съотношение цена/печалба на акция под двайсет. Уорън няма нищо
против да се излежава на някой пустинен остров, стига междувременно
да забогатява.

120.ДНЕШНИЯТ ИНВЕСТИТОР НЕ ПЕЧЕЛИОТ


ВЧЕРАШНИЯ РЪСТ
Днешният инвеститор ще спечели от утрешния ръст. Ако закупя един
бизнес днес, печалбите, които ще изкарам от него, са изцяло в бъдещето.
Пари не се правят от миналото. Въпросът е дали ще има нарастване и
ако го има, колко съм готов да платя за него. Ако компанията притежава
трайно конкурентно предимство, ще има растеж, но ако платите
прекалено висока цена за акция, чувствително ще намалите
количеството пари, които ще направите в бъдеще срещу вашата
инвестиция, което пък намалява годишния темп на възвръщаемост. Ще
изхарчите ли 100 милиона долара за бизнес, ако той ще ви носи само 1
милион долара годишно? Съмнително. Но няма да пропуснете шанса да
изхарчите 100 милиона долара за бизнес, който печели 20 милиона
долара годишно. Това са крайностите. Трудно е да се намери решение
на случаите по средата, но ако искате да сте като Уорън, стойте надалеч
и от тях и се дръжте за лесните случаи.

121.ЩЯХ ДА СЪМ УЛИЧЕН БЕЗДЕЛНИК С ТЕНЕКИЕНА


ЧАША В РЪКА, АКО БОРСАТА БЕШЕ ЕФИКАСНА
В света на инвестициите съществува теория, че борсовите пазари са
ефикасни, че определената цена на акцията съответства точно на
стойността на акцията през този конкретен ден и на цялата известна за
нея информация. От краткосрочна гледна точка фондовата борса е
сравнително ефикасна, но ефикасност, базирана на краткосрочна гледна
точка често е причина за ценови грешки от дългосрочна гледна точка.

96
Това означава, че от дългосрочна гледна точка фондовата борса често е
неефикасна. Когато описва неефикасността на пазара, Уорън цитира
инвестицията си в „Уошингтън Поуст Къмпани“. През 1973 г.
„Уошингтън Поуст Къмпани“ притежава вестник „Уошингтън Поуст“,
списание „Нюзуик" и четири телевизии на умерената стойност от 500
милиона долара, но фондовата борса оценява цялата компания само за
100 милиона долара. Защо толкова евтино? Защото в краткосрочен план
„Уолстрийт“ не смята, че акциите ще скочат много през следващата
година и се оказа прав - не скочиха. Но в дългосрочна перспектива това
беше първокласна покупка и Уорън купи акции за 10 милиона долара.
Трийсет години по-късно стойността на тази инвестиция от 10 милиона
долара е 1,5 милиарда долара. Онова, което трябва да запомните, е, че
краткосрочната ефикасност често поражда дългосрочна неефикасност,
от което можете да се възползвате, за да станете свръхбогати.

122.ДОКОЛКОТО МИ Е ИЗВЕСТНО, ФОНДОВА БОРСА НЕ


СЪЩЕСТВУВА. ЕДИНСТВЕНОТО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е
ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ НЯКОЙ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА СВЪРШИ
НЯКОЯ ГЛУПОСТ
На „Уолстрийт“ постоянно говорят, че фондовата борса се качва или
пада и за способността ѝ да предсказва накъде ще тръгне следващия път.
Уорън не се интересува ни най-малко от посоката на пазара, а
единствено от това дали късогледите финансови анализатори, които
управляват огромните съвместни фондове, са свършили някоя глупост
от гледна точка на дългосрочната перспектива. За да разбере това, той
чете „Уолстрийт Джърнъл“, което върши отлична работа, за да се
осведомявате за всевъзможни късогледи глупости.

123.УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ДА СЕ СЪПОСТАВЯ ИМЕТО


ИНВЕСТИТОРИ С ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ТЪРГУВАТ
ЕНЕРГИЧНО, Е ВСЕ ЕДНО ДА НАРЕЧЕТЕ РОМАНТИК
ЧОВЕК, КОЙТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОБВЪРЗВА С
ЕДНОКРАТНИ СЕКСУАЛНИ ВРЪЗКИ
97
Пазарната треска, която съпътства съвместните и хедж фондовете, е
почти безгранична. Те купуват акции при четвърт пункт спадна
лихвения процент, а месец по-късно ги продават при четвърт пункт
повишение на лихвения процент. Използват стратегия, наречена
инерционно инвестиране, която ги кара да купят една акция, когато
цената ѝ бързо се покачва, и да я продадат, ако цената ѝ бързо пада. Ако
има дори малък спад на печалбите, те продават акциите, а ако има дори
умерено покачване на печалбите, купуват. Ако се очертава избухване на
война, продават, а ако предстои мир, купуват. Всичко това се прави с
единствената цел да станат най-успешния фонд на годината - репутация,
която ще им докара милиони, които да управляват, от една дотолкова
късогледа публика, че е готова да се боричка, мятайки се от един фонд
към друг. Това не е инвестиране, а спекула под маската на инвестиране.
Да инвестираш означава да купиш парче от някакъв бизнес и да го
наглеждаш как се разраства; спекула е да мяташ заровете в
краткосрочната посока на движението на цените на акциите. Първото ще
ви направи свръхбогат, второто ще направи свръхбогати фондовите
мениджъри, които мятат заровете.

124.НЯМАМЕ, НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ И НИКОГА НЯМА


ДА ИМАМЕ МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ СЛЕД
ЕДНА ГОДИНА ФОНДОВАТА БОРСА, ЛИХВЕНИТЕ
ПРОЦЕНТИ ИЛИ ДЕЛОВАТА АКТИВНОСТ
Представете си, че сте в състояние да правите милиарди на фондовата
борса, без да имате мнение за фондовата борса или лихвените проценти.
Как успява да го направи Уорън? Успява, защото всички останали се
занимават с конюнктурните колебания на фондовата борса и с това
какви ще бъдат лихвените проценти следващата година, в резултат на
което вършат глупости като продажбата на бизнес с превъзходен
икономически фундамент в дългосрочен план, защото Федералната
банка може да вдигне лихвените проценти с четвърт пункт. И когато
такива поддаващи се на внушение инвеститори продават превъзходни
бизнеси поради някаква глупава причина, Уорън е нащрек да ги купи, а
получи ли контрол върху тях, не ги изпуска. Така че, ако искате да
станете свръхбогат, просто не обръщайте внимание на всички тези
98
гръмки тиради какво ще се случи или няма да се случи на фондовата
борса и забравете за Федералната банка и лихвените проценти, а се
съсредоточете да определите дългосрочната икономическа стойност на
компаниите с трайно конкурентно предимство и дали се продават в
съответствие с тази стойност. Когато са подценени, купувайте, а когато
са надценени, стойте настрана. А ако сте усърден и се придържате към
програмата си достатъчно дълго време, накрая ще притежавате
портфейл от фантастични компании, които в дългосрочна перспектива
ще ви направят свръхбогат - както Уорън.

125.ЗА МИЛИАРДЕРИТЕ, КОИТО ПОЗНАВАМ, Е


ХАРАКТЕРНО ТОВА, ЧЕ ПАРИТЕ САМО ПОДЧЕРТАВАТ
ОСНОВНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ХАРАКТЕРА ИМ. АКО СА
БИЛИ НЕГОДНИЦИ, ПРЕДИ ДА НАТРУПАТ ПАРИ, ТЕ СА
ПРОСТО НЕГОДНИЦИ С МИЛИАРД ДОЛАРА
Парите само подчертават онова, което вече сте. Ако сте бил сърдечен
и великодушен, ще бъдете още повече, след като забогатеете. А ако сте
стиснат и необщителен, ще си останете такъв и след това. Достатъчно е
да си помислите за Ебенезер Скрудж, за да схванете смисъла на
казаното. Впрочем, Скрудж го схваща едва след като започват да му се
привиждат призраци. В края на деня добрите хора си остават добри,
независимо дали са богати или бедни - важното е, че са добри хора, а не
дали са богати или бедни.

99
БЛАГОДАРНОСТИ
Бихме желали да благодарим преди всичко на Уорън Бъфет. Макар
той да не взе участие в написването на тази книга, ние сме му безкрайно
задължени заради неговата мъдрост и благородство. Неговата
гениалност като инвеститор отстъпва единствено на неговата
филантропия, която ще обезпечи на бъдещите поколения плодовете на
неговата инвеститорска страст.
Бихме искали да благодарим и на нашия издател и редактор Роз
Липъл от издателство „Скрибнър“. Тя е най-добрата в професията и
винаги е удоволствие да се работи с нея.
Дължим специални благодарности и на: нашия предишен издател
Елеанор Роусън, която ни помогна да съставим поредицата
„Бъфетология“ на тема инвестиции и ни научи на занаята на
книгоиздаването; на удивителната Синди Коноли Кейц, която редактира
нашите първи чернови; на Ричард Фишър за това, че е светец; и на Фриц
Пърлбърг за това, че знае какво е истински приятел.
Много хора ни образоваха също така по проблемите в света на
инвестициите и бизнеса. Сред най-забележителните са: фондовият
мениджър и писател Тимъти П. Вик, един от най-великите умове на едно
ново поколение; покойната Роуз Блъмкин, основателка на „Небраска
Фърничър Март", която ни даде урок как се „прави бизнес" с мебели и
килими (в Харвард не е имало по–добър преподавател); Барнет
Хелцбърг Младши, бившият главен изпълнителен директор на
„Хелцбърг Дайъмъндс“ (Деветдесетгодишна национална верига от
бижутерийни магазини, придобита от „Бъркшър Хатауей" през 1995 г.)
за написването на „Какво научих, преди да продам на Уорън Бъфет",
една от най-великите написани досега книги за търговията на дребно и
задължително четиво за всеки сериозен студент по бизнес; и писателят
и историкът Андрю Килпатрик, чийто книги са задължително четиво за
всеки бъфетолог.

100
Дължим огромна благодарност и на някогашните доайени в света на
инвестициите Бърнард Барух, Филип Фишър, Уолтър Шлос и
Бенджамин Греъм. Те са великаните, върху чийто плещи сме стъпили.
И най-важното, бихме искали да благодарим на доблестния Сам
Хейгуд и на очарователната Кейт Кларк за това, че и двамата правят
живота прекрасен.

101

Вам также может понравиться