Вы находитесь на странице: 1из 2

AISLE-MASTER

Met AISLE - MASTER 34% meer opslagruimte SPECIFICATIES 20SE - 20WE 20S - 20WH Vergroot de opslagcapaciteit en verlaag de kosten

����������������������������
������ ����������������
����� ���� ����
���������������������������
������ ���������������� �����������������
����� �������������
�� ������������
��������������������
����� ��� �
����������������
����� ���
��������������������������� �� �������������� ����� ��� � ����� ���
����������������� ���� �� ������������������������������� ����� ��� � ����� ���
��������� �������

���� ����
�� �������������������������������� ����� ��� � ����� ���
����
���� �� ������� ����� ��� � ����� ���
��������� �������
���

���� ���� �� �������������� ������� ��� � ��� ���


���� ����
���� �� ��������������������������������� ����� ��� � ����� ���
���

���� �� ����������������������� ����� ��� � ����� ��� � � �


���� ����

����
��������
���� �� ��������������������� ����� ��� � ����� ��� �
���� ����

���� ��� ������������������������� ����������� ��� � ���� ���


�������� ��
����
���� ��� ���������� ����� ��� � ����� ���
���� ����

���� ��� ���������� ����� ��� � ����� ���


���� ��� ������������������������������� ��������� � � ��������
���� ����

����
�������
���� ��� �������������������������������� ����������������� � �������������
����
���� ����

���� ��� ������������ �������������� � ���������� ��


��������
�������
����
����
��� ������������ ���������������������� ������ ������������� �� �
• Aanzienlijke reductie
�������� ��� �������������������������������������� ��������� �� � ��������
�������� ������
������������������
���� ��� ��������������������������������� ��������� � � ���������� gangbreedtes
�������� ��� ������������������ ��������������������� �������� ������������� ���
������� ������ ������ ��� ���������������� ��������������������� ������ ������������� � �
������������������
• Realiseer tot 50%
��� ���������������� ��� � � ����������
������� ������ ��� ����������������� ������������ � � ����������
��� ����������������
��� ����������������
�������������������
�����������������������
� ������������
� ����������������

meer opslag-
��� ������ ������������������
����������������������������������������������������������
� �����������
capaciteit.
���� ������������������� ����������������������������������
��������������������������� ����������� ����������������������������
���� ������������������� ���������������������������������� ����������������� • Voor binnen- en
����� ��� ����
��������������������������� �����������
��������� ������� ����
����������������� ����
����� �������������
�� ������������
��������������������
����� ��� �
����������������
����� ��� buitengebruik
�� �������������� ����� ��� � ����� ���
���� �
���

��������� ������� ���� �� ������������������������������� ����� ��� � ����� ���


����
����
����
����
��
��
��������������������������������
�������
����� ���
����� ���


����� ���
����� ���


• De “One Lift Truck”
���

����
���� ����


�������� ����
����
����
����
��
��
��������������
���������������������������������
������� ���
����� ���


��� ���
����� ���
�� doet het allemaal!
����
���� ����

�������� ���� �� ����������������������� ����� ��� � ����� ���


���� ���� �� ��������������������� ����� ��� � ����� ���
����
���� ��� ������������������������� ����������� ��� � ���� ���
���� ��
���� ����

��� ���������� ����� ��� � ����� ���


������� ���� ���� ��� ���������� ����� ��� � ����� ���

����
���� ��� ������������������������������� ��������� � � ��������
��������
������� ���� ��� ������������ �������������� � ����������
���� ����
�������� ��� ������������ ��������������� �������� ������������� ��
�������� ������ ���� ��� ����������������������� ��������� �� � �������� � �
������������������ ���� ��� ��������������������������������� �������� � ��� ���������
��������
������� ������ ������ ��� ������������������ ��������������������� �������� ������������� ���
������������������ ��� ���������������� ��������������������� ������ �������������
������� ������ ��� ����������������� ����������������� �����������������
��� �������� ���������������� � � �������������
��� ���������������� ����������������������� � ����������������
��� ������ ������������������ � �����������
����������������������������������������������������������

LIMA HEFTRUCK SERVICE BV


Afrikastraat 1
“VERGROOT de opslagcapaciteit 6014 CG Ittervoort
verlaag de KOSTEN” Tel. (0475) 565900 | Fax. (0475) 566656
E-mail: info@lima-group.nl
www.aisle-master.nl
AISLE-MASTER
AISLE-MASTER versus REACH TRUCKS AISLE-MASTER 20SE - 20WE AISLE-MASTER 20S - 20WH

Gangpadbreedte
De Aisle-Master is geschikt om te werken Bovenaanzicht
in gangpaden vanaf 1800 mm breed. Reach-
trucks daarentegen hebben minimaal een
gangpadbreedte nodig van 2600 tot 2800 mm
en heftrucks min. 3500 mm, wat resulteert in
een ruimtebesparing van 30% en 50%. Arbeidsomstandigheden
Omdat reachtrucks altijd ondersteund worden
Vloerspecificaties door heftrucks, zal men twee verschillende
Een reachtruck kan alleen op gladde geëga- chauffeurs nodig hebben en zullen de kosten
liseerde vloeren rijden om schade aan het daardoor stijgen. Bij de Aisle-Master heeft u
electrisch gedeelte en de smalle vulcolan wie- genoeg aan 1 chauffeur!
len te voorkomen. De Aisle-Master heeft geen
speciale vloerspecificaties nodig. Gezichtsveld
Reachtrucks hebben een slechte doorkijk
Binnen- en buitengebruik door de mast, dit komt door de middencilin-
Reachtrucks kunnen soms buiten worden ge- der, kettingen en slangen. Het design van de
bruikt, mits het niet regent en het vloeropper- Aisle-Master ten opzichte van een reachtruck
vlak glad is. Het gebruik van reachtruks buiten is dat de chauffeur een goede doorkijk heeft
zal ten koste gaan van de levensduur, meer op de pallet en vorken gedurende de complete
onderhoudskosten en uitval met zich meebren- handeling.
gen. De Aisle-Master kan zowel binnen als
buiten gebruikt worden, gelijk als een normale
• Geen problemen met
heftruck, ongeacht welke weersomstandighe-
den en welke ondergrond. hellingen en heuvels

Opslag en laden/ lossen • Geen brede gangen


(Double handling)
Reachtrucks worden meestal ondersteund • Geen dubbele handelingen
door normale heftrucks voor het laden en los-
sen, wat resulteert in een langere laad/ los cy-
clus, en de kans dat de producten beschadigen
door de dubbele handeling. De Aisle-Master
pakt het product van, of zelfs uit de truck en
kan direct het product in de stelling wegzetten.