Вы находитесь на странице: 1из 7

PRONUME

Sens și caracteristici gramaticale


Pronumele este partea de vorbire care indică/arată obiectul, însușiri/caracteristici și cantități, dar nu le
numește.
 Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Eu, tu, el , ea - împreună toată țara.)
 Э́то моя́ кни́ га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= Aceasta este cartea mea, iar acesta este caietul tău.)
 Никто́ не хоте́л выходи́ ть на моро́ з. (= Nimeni nu a vrut să iasă în ger.)
 Навстре́ чу мне вы́ шло не́сколько люде́й. (= În întâmpinarea mea au venit câțiva oameni.)

Un pronume răspunde la întrebarea кто? (= cine? ) что? (= ce? ) какой? (= care?) чей? (= al cui?) как? (=


cum? ) где? (= unde? ) когда? (= când?) , etc. Pronumele se folosesc în locul substantivelor, adjectivelor,
numeralele sau pronumele. În rusă, majoritatea pronumelor se schimbă după cazuri, multe pronume se
schimbă după genuri și numere.

кто? (= cine?) какой? (= care?) чей? (= al cui?)


что? (= ce? )
я (= eu), (этот (= acest) наш (= al nostru)
мы (= noi), Тот (=acela) Ваш (= al vostru)
он (= el) ихний (= a lor)

Tipuri de pronume
Personale: я (= eu) , ты (= tu) , он (= el) , она́ (= ea) , оно́ (= el-neutru) , мы (= noi) , вы (=
voi) , они́ (= ei)
Reflexive: себя́ (= pe sine)
Interrogative: кто (= cine) , что (= ce) , како́й (= care) , чей (= al cui) , кото́рый (= care) , како́в (= ce
) , ско́лько (= cât)
Relative: кто (= cine) , что (= ce) , како́й (= care) , чей (= al cui) , кото́рый (= care) , како́в (=
ce ) , ско́лько (= cât)
Nehotărâte: не́кто (= cineva) , не́что (= ceva) , не́который (= unul) , не́сколько (= câteva
/câțiva ) , кое-кто́ (= cineva) , кое-что́ (= ceva) , кто́-либо (= cineva) , кто́-нибудь (= cineva) , кое-
како́й (= un fel de) , како́й-то (= unul) , како́й-либо (= cineva) , како́й-нибудь (= vreo) , ско́лько-то (=
un anume număr) , ско́лько-нибудь (= puțin, ceva, un anume număr )
Negative: никто́ (= nimeni) , ничто́ (= nimic) , никако́й (= niciunul) , ниче́й (= al nimănui) , не́кого (=
nu e nimeni) , не́чего (= nu e nimic)
Posesive: мой (= al meu) , твой (= al tău ) , ваш (= al vostru) , наш (= al nostru) , свой (= al lui
(propriu)) , его́ (= al lui) , её (= a ei) , их (= al lor)
Demonstrative: тот (= acel) , э́тот (= acest) , тако́й (= asemenea) , тако́в (= asemenea,
astfel) , сто́лько (= atât)
Determinative: весь (= tot) , вся́кий (= tot felul de) , ка́ждый (= fiecare) , сам (= el însuși) , са́мый (=
cel mai) , ино́й (= alt) , друго́й (= altul)
Declinarea pronumelor personale
Nominativ я ты он она мы вы они
(кто?)
Genitiv меня тебя его ее нас вас их
(кого?)
Dativ мне тебе ему ей нам вам им
(кому?)
Acuzativ Для Для Для него Для нее Для нас Для вас Для них
(для кого?) меня тебя
Instrumental Мной Тобой ним ею нами вами ими
(кем?) (-ю) (-ю)
Prepozitional (обо) (о) (о) нем (о) ней (о) нас (о) вас (о) них
(о ком?) мне тебе

Pronumele interogative si reflexive


кто (= cine) , что (= ce) , како́й (= care) , чей (= al cui) , кото́рый (= care) , како́в (= ce ) , ско́лько (=
cât)
Pronumele interogative servesc pentru exprimarea întrebării.
Pronumele relative servesc la legătura propozițiilor unei fraze complexe.
Pronumele interogative și relative кто (= cine) și что (= ce) nu au gen și număr.

Nominativ Кто (cine) Что Сколько (cat)


(Именительный) (ce)
Genitiv кого чего скольких
(Родительный)
Dativ кому чему скольким
(Дательный)
Acuzativ кого что сколько
(Винительный)
Instrumental кем чем сколькими
(Творительный)
Prepozitional О ком О чем О скольких
(Предложный)
Pronumele како́й (= care) , кото́рый (= care) , чей (= al cui) se schimbă după cazuri, numere și genuri și
se declină ca adjectivele. Cu substantivele ele se acordă în caz, număr și gen.

Masculin/neutru Feminin Plural


Nominativ Какой/какое Который Какая/чья которая Какие/чьи которые
(Именительный) Чей/чье которое
Genitiv Какого/чьег которого Какую/чью которой Каких/чьих которых
(Родительный) о
Dativ Какому/чье которому Какой/чьей которой Каким/чьим которым
(Дательный) му
Acuzativ Какой/чей Который/ Какую/чью которую Какие/чьи Которые/
(Винительный) какое/чье которого каких/чьих которых
Instrumental Каким/чьим которым Какой/чьей которой Какими/чьим которыми
(Творительный) и
Prepozitional О каком/о О О какой/о О О каких/о О
(Предложный) чьем котором чьей которой чьих которых

Pronume nehotărâte
Pronumele nehotărâte/indefinite indică ovbiecte, caracteristici sau cantități
nedefinite/nedeterminate. Se formează adăugând pronumelor interogative (relative)
prefixele не- ( кое-что́  (= ceva) , кое-каки́ е (= câțiva, niște) ) și кое- ( не́кто (= cineva) , не́что (=
ceva) ), ultimul fiind întotdeauna accentuat, ca și sufixele -то, -либо, -нибудь ( кто́ -то (=
cineva) , кто́ -либо (= cineva) , кто́ -нибудь (= cineva) ).
Pronume nehotărâte se declină după tipul pronumele de la care se formează (interogative și
relative).
Nominativ Кто-то (cineva) Что-нибудь Несколько
(Именительный) (ceva) (cativa)
Genitiv Кого-то Чего-нибудь нескольких
(Родительный)
Dativ Кому-то Чему-нибудь нескольким
(Дательный)
Acuzativ Кого-то Что-нибудь несколько
(Винительный)
Instrumental Кем-то Чем-нибудь несколькими
(Творительный)
Prepozitional О ком-то О чем-нибудь О нескольких
(Предложный)
Pronume negative
Pronumele negative никто́  (= nimeni) , ничто́  (= nimic) , никако́ й (= niciunul) , ниче́й (= al
nimănui) , не́кого (= nu e nimeni) , не́чего (= nu e nimic) servesc pentru negarea
prezenței/existenței unui obiect sau a unei cantități și pentru a consolida sensul negativ al
întregii fraze. Ele sunt derivate din pronume interogative(relative) prin prefixul
neaccentuat ни- ( никто́  (= nimeni) , ничто́  (= nimic) , никако́ й (= niciunul) , ниче́й (= al
nimănui) ) și prin prefixul accentual не- ( не́кого (= nu e nimeni) , не́чего (= nu e nimic) ).
Pronumele не́кого (= nu e nimeni) și не́чего (= nu e nimic) nu au nominativ.
Pronumele negative se schimbă după cazuri și numere, iar la numărul singular - după genuri.
Pronumele  никто́  (= nimeni)  nu se schimbă nici după numere, nici după genuri.
Nominativ Никто Ничто Некого Нечего
(Именительный) (nimeni) (nimic) (nu e nimeni) (nimic)
Genitiv Никого Ничего Некого Нечего
(Родительный)
Dativ Никому Ничему Некому Нечему
(Дательный)
Acuzativ Никого Ничто Некого Нечего
(Винительный)
Instrumental Никем Ничем Некем Нечем
(Творительный)
Prepozitional Ни о ком Ни о чем Не о ком Не о чем
(Предложный)

Pronume posesive
Pronumele posesive   мой (= al meu) , твой (= al tău ) , ваш (= al vostru) , наш (= al
nostru) , свой (= al lui (propriu)) , его́  (= al lui) , её (= a ei) , их (= al lor)  indică cărei persoane
aparține obiectul.
Pronumele posesive   мой (= al meu) , твой (= al tău ) , ваш (= al vostru) , наш (= al
nostru) , свой (= al lui (propriu))   se schimbă ca adjectivele după cazuri, numere și genuri.
Nominativ Мой/мое Моя Мои
(Именительный)
Genitiv Моего Мою Моих
(Родительный)
Dativ Моему Моей Моим
(Дательный)
Acuzativ Моего Мою Моих
(Винительный)
Instrumental Моим Моей Моими
(Творительный)
Prepozitional О моем О моей О моих
(Предложный)
Pronume relative
Pronumele nehotărâte   весь (= tot) , вся́кий (= tot felul de) , ка́ждый (= fiecare) , сам (= el
însuși) , са́мый (= cel mai) , ино́ й (= alt) , друго́ й (= altul)  indică asupra unui lucru din seria
lucrurilor de același fel.
Pronumele  сам (= el însuși) , са́мый (= cel mai)  în câteva forme se diferențiază numai prin
accent.

Nominativ Самый Сам Самая Сама Самые Сами


(Именительный)
Genitiv Самого Самого Самой Самой Самых Самых
(Родительный)
Dativ Самому Самому Самой Самой Самым Самым
(Дательный)
Acuzativ Самого Самого Самую Саму Самых Самих
(Винительный)
Instrumental Самым Самим Самой Самой Самыми Самыми
(Творительный)
Prepozitional О самом О самом О самой О самой О самых О самых
(Предложный)

Pronumele   весь (= tot)    всё (= tot) , вся (= toată (f.)) , все (= toți) are forme speciale la cazul
instrumental numărul singular la genurile mascult și neutru la toate formele numărului plural.

Nominativ Весь/все Вся Все


(Именительный)
Genitiv Всего Всей Всех
(Родительный)
Dativ Всему Всей Всем
(Дательный)
Acuzativ Всего Всю Всех
(Винительный)
Instrumental Всем Всей Всеми
(Творительный)
Prepozitional Обо всем Обо всей Обо всех
(Предложный)
Pronumele nehotărâte   тако́ в (= asemenea, astfel) , како́ в (= ce )  nu se declină.
Pronumele сам (= el însuși) indică asupra persoanei sau obiectului care efectuează acțiunea.
 Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Eu însumi povestesc despre
vreme și despre mine. (V. V. Maiakovski))

Pronumele весь (= tot) , вся́кий (= tot felul de) indică asupra totalității, desemnează/determină


obiectul ca un tot/ceva indivizibil.
 Весь день шёл дождь. (= Toată ziua a plouat.)
 Все о́ чень уста́ли. (= Toți au obosit tare.)
 Всю ночь чита́л рома́н Толсто́ го. (= Toată noaptea am citit romanul lui Tolstoi.)

Pronumele вся́кий (= tot felul de) arată orice obiect din mai multe de același fel.

 Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́ дно. (В. Г. Короленко) (= Oricare
sentiment are valoare, câtă vreme e liber. (V.G.Korolenko))

Pronumele са́мый (= cel mai) , ка́ждый (= fiecare) , любо́ й (= oricare) indică asupra evidențierii


unui singur obiect sau persoană dintr-un șir/grup de același fel/asemănătoare.
 Э́то был он, тот са́мый матро́ с! (В. П. Катаев) (= A fost el, acel marinar! (V.P. Kataev))
 Любая́  рабо́ та хороша́. (= Oricare muncă e bună.)

Pronumele са́мый (= cel mai) poate de asemenea desemna cel mai înalt grad al/a unei
însușiri/calități, adică, servește la formarea gradului superlativ al adjectivelor.