Вы находитесь на странице: 1из 157

1

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA


SEKTOR ZA INDUSTRIJU
Zagreb, 10.9.2014.

EVIDENCIJA IZDANIH POTVRDA O UPISU U UPISNIK HGK O IZDAVANJU I DISTRIBUCIJI TISKA


(Zakon o medijima - NN. 59/04., 84/11., 81/13.)

 Ukoliko su nakladnici, adresa, naziv tiskovine, periodičnost i planirana naklada "poboldani" (sa uvećanom veličinom brojeva planirane naklade) -
to znači da su podaci o VLASNIČKOJ STURKTURI I PLANIRANOJ NAKLADI izažurirani (za 2014. godinu)

 Ukoliko su nakladnici, adresa, naziv tiskovine, periodičnost i planirana naklada "poboldani" (sa uvećanom veličinom brojeva planirane naklade) -
to znači da su podaci o OSTVARENOJ PRODANOJ (PODIJELJENOJ) NAKLADI izažurirani (za 2013. godinu)

 Ukoliko su podaci o upisanoj tiskovini i nakladniku izdvojeni iz evidencije to znači da nakladnici ne izvršavaju obveze utvrđene čl. 32. i 34. Zakona o
medijima (vidjeti datum upisa)

PRIJAVLJENI DISTRIBUTERI TISKA:

Financ. Financ.i
Redni Datum izvj. zvj.
Distributer Adresa Naziv tiskovine Urudžbeni broj
broj upisa čl. 34. čl. 34.
2012. 2013.
1 2 3 4 7 8 15 15
da da
Slavonska avenija 2
1. TISAK d.d. DISTRIBUCIJA XII-2935-2/2004-1 08.06.2004. + +
10000 ZAGREB
OUD OUD
Žitnjak bb
2. DISTRI-PRESS d.o.o. DISTRIBUCIJA XII-5731/2-2004-202 12.11.2004.
10000 ZAGREB
Martićeva 72
3. VERGL d.o.o. DISTRIBUCIJA XII-214/3-2005-338 28.01.2005.
10000 ZAGREB
43. istarske divizije 3
4. INART, obrt za izdavaštvo i marketing, vl. Zlatko Janković-Miloš DISTRIBUCIJA XII-1877/3-2005-386 01.04.2005.
52440 POREČ
Dugopoljska 17
5. SLOBODNA DALMACIJA TRGOVINA d.o.o. DISTRIBUCIJA XII-2331/3-2005-408 02.05.2005.
21204 DUGOPOLJE
Pionirska 2A
6. ZIGO, obrt za trgovinu i nakladništvo, vl. Zlatko Ožanić DISTRIBUCIJA XII-2103/4-2005-413 05.05.2005.
51000 RIJEKA
Čajkovskog 5
7. KARTULAR d.o.o. DISTRIBUCIJA XII-2725/2-2005-414 05.05.2005. da da
21000 SPLIT
2
Koranska 2 Klasa: 050-01/07-04/752
8. PRESS-EXPRESS d.o.o. DISTRIBUCIJA 31.07.2007.
10000 ZAGREB Urbroj: 311-10-07-02- 802

Ul. dr. Franje Tuđmana 2 Klasa: 050-01/09-01/106


9. TROGIRSKI LIST d.o.o. DISTRIBUCIJA 23.01.2009.
21220 TROGIR Urbroj: 311-10-09-02 - 1041

Trg 1. istarske brigade 10 Klasa: 050-01/10-01/1055


10. GLAS ISTRE TRGOVINA d.o.o. DISTRIBUCIJA 21.05.2010.
52100 PULA Urbroj: 311-10-10-03 - 1237

Uskoplje 5 Klasa: 050-01/12-01/1480


11. VIBM-DUBROVNIK d.o.o. DISTRIBUCIJA 29.05.2012. da da
20120 CAVTAT Urbroj: 311-10-12-02 - 1580

PRIJAVLJENE TISKOVINE:

Prosječna
prodana Prosječna Financ. Vlas. Financ.i
Redni naklada planirana izvj. str. čl. zvj.
Nakladnik Adresa Naziv tiskovine Periodičnost Urudžbeni broj Datum upisa
broj (2013.) naklada čl. 34. 32. čl. 34.
p-prodano (2014.) 2013. 2014. 2014.
b-besplatno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.776
Ćikovići 108 p.
1. LANTINA d.o.o. 51215 KASTAV
NOVA BURZA NAUTIKE Mjesečnik 7.500 XII-3465-2/2004-34 06.07.2004. da da da
55
b.
28.473
SLOBODNA DALMACIJA Hrvatske mornarice 4 p.
2.
d.d. 21000 SPLIT
SLOBODNA DALMACIJA Dnevnik 39.265 XII-3522-2/2004-36 08.07.2004. da da da
267
b.
4.743
SLOBODNA DALMACIJA Hrvatske mornarice 4 p.
3.
d.d. 21000 SPLIT
DOBRA KOB Mjesečnik 7.500 XII-3543-2/2004-37 08.07.2004. da da da
65
b.
2.426
SLOBODNA DALMACIJA Hrvatske mornarice 4 p.
4.
d.d. 21000 SPLIT
MALI OGLASNIK Tjednik 4.074 XII-3544-2/2004-38 08.07.2004. da da da
24
b.
3
5.558
SLOBODNA DALMACIJA Hrvatske mornarice 4 p.
5.
d.d. 21000 SPLIT
MASLINA Dvomjesečnik 8.000 XII-3545-2/2004-39 08.07.2004. da da da
64
b.
2.814
Av. V. Holjevca 40 p.
6. OGLASNIK d.o.o. 10010 ZAGREB
OGLASNIK 2 puta tjedno 6.720 XII-3504-4/2004-57 13.07.2004. da da da
73
b.
Trg siječanjskih žrtava 8 9.650
7. NOVA IZNOVA d.o.o. 10000 ZAGREB
NOVA SKANDI Tromjesečnik 12.000 XII-3683-2/2004-61 15.07.2004. da da da
p.
Trg siječanjskih žrtava 8 NOVI ENIGMATSKI 10.000
8. NOVA IZNOVA d.o.o. 10000 ZAGREB SKANDI ZABAVNIK
Tromjesečnik 12.000 XII-3684-2/2004-62 15.07.2004. da da da
p.
Trg siječanjskih žrtava 8 VELIKI SKANDI 8.000
9. NOVA IZNOVA d.o.o. 10000 ZAGREB ZABAVNIK
Tromjesečnik 12.000 XII-3685-2/2004-63 15.07.2004. da da da
p.
1.300
Grgura Mrganića 6 p.
10. RTD d.o.o. 23000 ZADAR
ZADARSKI LIST Dnevnik 2.000 XII-3818-2/2004-67 22.07.2004. da da
3
b.
Florijanski trg 15/I 8.246
11. PLANMEDIA d.o.o. 48000 KOPRIVNICA
PODRAVSKI LIST Tjednik 10.416 XII-3775-4/2004-68 27.07.2004. da da da
p.
K.Š. Đalskog 4 2.390
12. ZAGORSKI LIST d.o.o. 49210 ZABOK
ZAGORSKI LIST Tjednik 5.000 XII-3628/4-2004-70 28.07.2004. da da da
p.
5.986
DUBROVAČKI VJESNIK Vukovarska 10 p.
13.
d.o.o. 20000 DUBROVNIK
DUBROVAČKI VJESNIK Tjednik 8.296 XII-3947/2-2004-71 28.07.2004. da da da
172
b.
12.374
Trg bana J. Jelačića 3 p.
14. GOSPODARSKI LIST d.d. 10000 ZAGREB GOSPODARSKI LIST Dvotjednik 23.000 XII-3972/2-2004-73 30.07.2004. da da da
881
b.
Zvonimirova 20a 21.188
15. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
NOVI LIST Dnevnik 26.761 XII-4161/2-2004-78 23.08.2004. da da da
p.
4
SPORTSKE NOVOSTI Koranska 2 15.910
16.
d.d. 10000 ZAGREB
SPORTSKE NOVOSTI Dnevnik 28.559 XII-4106/3-2004-82 30.08.2004. da da da
p.
Zvonimirova 20a 843
17. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
BUTIGA NOVOG LISTA Tjednik 1.525 XII-4229/2-2004-83 30.08.2004. da da da
p.
Zvonimirova 20a 10.547
18. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
FENIKS Dvotjednik 18.090 XII-4230/2-2004-84 30.08.2004. da da da
p.
Zvonimirova 20a 18.934
19. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
SUPER FENIKS Tromjesečnik 28.500 XII-4231/2-2004-85 30.08.2004. da da da
p.
Zvonimirova 20a 9.551
20. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
SKANDI FENIKS Tjednik 15.790 XII-4232/2-2004-86 30.08.2004. da da da
p.
Zvonimirova 20a 12.622
21. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
SUPER SKANDI FENIKS Tromjesečnik 23.250 XII-4233/2-2004-87 30.08.2004. da da da
p.
XII-4414/2-2004-90

Nova potvrda zbog


Karlovačka cesta 24A 10 puta 14.925 promjene adrese 06.09.2004.
22. MOZAIK KNJIGA d.o.o. 10000 ZAGREB
PRVI IZBOR godišnje 16.500 nakladnika: da da da
p. Klasa: 050-01/13-01/325
07.02.2012.

Urbroj: 311-10-13-02
90-2

Koranska 2 14.806
23. ARENA d.d. 10000 ZAGREB
AUTO KLUB Dvotjednik 22,034 XII-4162/3-2004-93 08.09.2004 da da da
p.
Koranska 2 5.286
24. ARENA d.d. 10000 ZAGREB
ASTRO MAGAZIN Mjesečnik 10.600 XII-4163/3-2004-94 08.09.2004 da da da
p.
1.265
EDIT RIJEKA novinsko- Zvonimirova 20 a p.
25.
izdavačka ustanova 51000 RIJEKA
LA VOCE DEL POPOLO Dnevnik 2.093 XII-4551/3-2004-109 21.09.2004. da da da
148
b.
1.306
EDIT RIJEKA novinsko- Zvonimirova 20 a p.
26.
izdavačka ustanova 51000 RIJEKA
PANORAMA Dvotjednik 813 XII-4552/2-2004-110 21.09.2004. da da da
61
b.
2.352
EDIT RIJEKA novinsko- Zvonimirova 20 a p.
27.
izdavačka ustanova 51000 RIJEKA
ARCOBALENO Mjesečnik 1.560 XII-4553/2-2004-111 21.09.2004. da da da
83
b.
5
1.609
EDIT RIJEKA novinsko- Zvonimirova 20 a p.
28.
izdavačka ustanova 51000 RIJEKA
LA BATTANA Tromjesečnik 740 XII-4554/2-2004-112 21.09.2004. da da da
67
b.
XII-4650/2-2004-114

Oreškovićeva 6H/1 52.627 Nova potvrda zbog 21.09.2004.


29. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
VEČERNJI LIST Dnevnik 79.534 promjene adrese: da da da
p. Klasa: 050-01/12-01/324 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
114-2

PRIVREDNI VJESNIK Kačićeva 9 2.052


30.
d.o.o. 10000 ZAGREB
PRIVREDNI VJESNIK Tjednik 2.100 XII-4615/3-2004-119 22.09.2004. da da da
p.
XII-4793/2-2004-126
Promjena naziva
nakladnika: 29.09.2004.
XII-6891/2-2005-126/2
Promjena naziva 30.12.2005.
nakladnika:
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g 4.500 Klasa: 050-01/08-01/394 04.02.2008.
31.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB
RESTAURANTS & HOTEL Dvomjesečnik 4.500 Urbr: 311-10-08-02 da da
b. 126/3
Promjena adrese
nakladnika:
Klasa: 050-01/12-01/1538 30.05.2012.
Urbr: 311-10-12-02
126/4
XII-4794/2-2004-127
Promjena naziva
nakladnika: 29.09.2004.
XII-6891/3-2005-127/2
Promjena naziva 30.12.2005.
nakladnika:
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g 4.500 Klasa: 050-01/08-01/395 04.02.2008.
32.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB
MINERAL Dvomjesečnik 3.500 Urbr: 311-10-08-02 da da
b. 127/3
Promjena adrese
nakladnika:
Klasa: 050-01/12-01/1538 30.05.2012.
Urbr: 311-10-12-03
127/4
XII-4796/2-2004-129
Promjena naziva
nakladnika: 29.09.2004.
XII-6893/2-2005-129/2
Promjena naziva 30.12.2005.
nakladnika:
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g 2.200 Klasa: 050-01/08-01/396 04.02.2008.
33.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB
KAMION & BUS Dvomjesečnik 5.500 Urbr: 311-10-08-02 da da
p. 129/3
Promjena adrese
nakladnika:
Klasa: 050-01/12-01/1538 30.05.2012.
Urbr: 311-10-12-04
129/4
6
XII-4797/2-2004-130
Promjena naziva
nakladnika: 29.09.2004.
XII-6891/5-2005-130/2
Promjena naziva 30.12.2005.
nakladnika:
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g 2.200 Klasa: 050-01/08-01/397 04.02.2008.
34.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB
AUTOPARTNER Dvomjesečnik 5.500 Urbr: 311-10-08-02 da da
p. 130/3
Promjena adrese
nakladnika:
Klasa: 050-01/12-01/1538 30.05.2012.
Urbr: 311-10-12-05
130/4

2.495
HKZ – HRVATSKO Hrvatske bratske zajednice 4 HRVATSKO SLOVO – p.
35.
SLOVO d.o.o. 10000 ZAGREB TJEDNIK ZA KULTURU
Tjednik 6.000 XII-4765/2-2004-131 29.09.2004. da da
25
b.
Zrinsko-Frankopanska 10 9.209
36. LIST MEĐIMURJE d.d. 40000 ČAKOVEC
MEĐIMURJE Tjednik 13.720 XII-4889/2-2004-132 01.10.2004. da da da
p.
670
Radnička cesta 48/3 p.
37. TECTUS d.o.o. 10000 ZAGREB
SVIJET OSIGURANJA Dvomjesečnik 800 XII-5007/3-2004-145 13.10.2004. da da
143
b.
119
Radnička cesta 48/3 AMBALAŽA, GRAFIČKA p.
38. TECTUS d.o.o. 10000 ZAGREB INDUSTRIJA
Tromjesečnik 500 XII-5008/2-2004-146 13.10.2004. da da
357
b.
XII-5117/2-2004-148
1.320
Nova potvrda zbog
SUVREMENE POSLOVNE Savska 28 BANKA, FINANCIJSKO- p. promjene naziva 14.10.2004.
39.
KOMUNIKACIJE d.o.o. 10000 ZAGREB POSLOVNI MJESEČNIK
Mjesečnik 4.000 nakladnika: da da da
2.363 Klasa: 050-01/12-01/1676
21.06.2012.

b. Urbr: 311-10-12-02
148-2

Jablanička 1 932
40. ZAUDER-FILM d.o.o. 10040 ZAGREB
PORN-ART 3 puta godišnje 4.000 XII-5147/3-2004-151 18.10.2004. da da da
p.
Jablanička 1 567
41. ZAUDER-FILM d.o.o. 10040 ZAGREB
DVD-MAGAZIN Dvomjesečnik 4.000 XII-5148/2-2004-152 18.10.2004. da da da
p.
Šubićeva 69 3.507
42. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
KVIZ – KRIŽALJKA Tromjesečnik 12.000 XII-5356/2-2004-164 25.10.2004. da da da
p.
7
Šubićeva 69 SUPER KVIZ – 2.788
43. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB KRIŽALJKA
Tromjesečnik 12.000 XII-5357/2-2004-165 25.10.2004. da da da
p.
Ulica Hrvatske Republike 20 6.282
44. GLAS SLAVONIJE d.d. 31000 OSIJEK
GLAS SLAVONIJE Dnevnik 12.500 XII-5497/2-2004-175 29.10.2004. da da
p.
Ulica Hrvatske Republike 20 2.705
45. GLAS SLAVONIJE d.d. 31000 OSIJEK
AGROGLAS Dvotjednik 8.000 XII-5499/2-2004-177 29.10.2004. da da
p.
Ulica Hrvatske Republike 20 2.085
46. GLAS SLAVONIJE d.d. 31000 OSIJEK
GLAS LOVA I RIBOLOVA Mjesečnik 4.000 XII-5500/2-2004-178 29.10.2004. da da
p.
221
HRVATSKI INŽENJERSKI
Novakova 8 p.
47. SAVEZ TEKSTILACA 10000 ZAGREB
TEKSTIL Mjesečnik 800 XII-5474/3-2004-181 02.11.2004. da da da
(HIST) 332
b.
700
XII-5617/2-2004-184
Preradovićeva 23 p.
48. M 14 d.o.o. 10000 ZAGREB
JET SET MAGAZIN Dvomjesečnik 6.000 5.12.2008. izdan duplikat 04.11.2004. da da
800 potvrde
b.
1.000
HRVATSKA ZAJEDNICA Dalmatinska 12 p.
49.
TEHNIČKE KULTURE 10000 ZAGREB
ABC-TEHNIKE Mjesečnik 1.000 XII-5324/3-2004-189 08.11.2004. da da
400
b.
1.300
NOVI INFORMATOR Kneza Mislava 7/I p.
50.
d.o.o. 10000 ZAGREB
INFORMATOR 2 puta tjedno 1.500 XII-5722/2-2004-191 08.11.2004. da da da
60
b.
Vlaška 68 RAČUNOVODSTVO, 11.008
51. RRiF-plus d.o.o. 10000 ZAGREB REVIZIJA I FINANCIJE
Mjesečnik 11.000 XII-5756/2-2004-197 10.11.2004. da da da
p.
Vlaška 68 1.150
52. RRiF-plus d.o.o. 10000 ZAGREB
PRAVO I POREZI Mjesečnik 1.300 XII-5758/2-2004-199 10.11.2004. da da da
p.
Vlaška 68 950
53. RRiF-plus d.o.o. 10000 ZAGREB
PREGLED PROPISA Mjesečnik 800 XII-5759/2-2004-200 10.11.2004. da da da
p.
8
XII-5815/2-2004-218

XII-5815/2-2004-218/2 – 12.11.2004.
16.08.2005.
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 LISA SPECIJAL
54.
d.o.o. 10000 ZAGREB “ADVENT”
1 puta godišnje 0 15.000 Nova potvrda zbog da da da
promjene naziva tvrtke:
08.11.2006.
kl.050-01/06-01/4285
urb.311-10-06-02
218/3
XII-5817/2-2004-220

XII-5817/2-2004-220/2 12.11.2004.

16.08.2005.
Nova potvrda zbog
6.366 promjene naziva tvrtke:
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. kl.050-01/06-01/3472 27.09.2006.
55.
d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJ LIJEPI VRT Mjesečnik 14.500 urb.311-10-06-02 da da da
173 220/3

b. Nova potvrda zbog


promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4289 08.11.2006.
urb.311-10-06-02
220/4
XII-5818/2-2004-221

XII-5818/2-2004-221/2 12.11.2004.

16.08.2005.
Nova potvrda zbog
2.705 promjene naziva tvrtke:
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. kl.050-01/06-01/3473 27.09.2006.
56.
d.o.o. 10000 ZAGREB
MEN’S HEALTH Mjesečnik 9.000 urb.311-10-06-02 da da da
347 221/3

b. Nova potvrda zbog


promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4290 08.11.2006.
urb.311-10-06-02
221/4
XII-5819/2-2004-222

XII-5819/2-2004-222/2 12.11.2004.

16.08.2005.
Nova potvrda zbog
8.769 promjene naziva tvrtke:
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. kl.050-01/06-01/3474 27.09.2006.
57.
d.o.o. 10000 ZAGREB
LISA Tjednik 19.000 urb.311-10-06-02 da da da
218 222/3

b. Nova potvrda zbog


promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4291 08.11.2006.
urb.311-10-06-02
222/4
9
XII-5821/2-2004-224

XII-5821/2-2004-224/2 12.11.2004.

16.08.2005.
Nova potvrda zbog
9.262 promjene naziva tvrtke: 27.09.2006.
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. kl.050-01/06-01/3476
58.
d.o.o. 10000 ZAGREB
LISA – MOJ STAN Mjesečnik 20.000 urb.311-10-06-02 da da da
204 224/3

b. Nova potvrda zbog


promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4293 08.11.2006.
urb.311-10-06-02
224/4
XII-5822/2-2004-225

XII-5822/2-2004-225/2 12.11.2004.

16.08.2005.
Nova potvrda zbog
2.602 promjene naziva tvrtke:
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 LISA – ČAROLIJA p. kl.050-01/06-01/3477 27.09.2006.
59.
d.o.o. 10000 ZAGREB OKUSA
Mjesečnik 8.500 urb.311-10-06-02 da da da
173 225/3

b. Nova potvrda zbog


promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4294 08.11.2006.
urb.311-10-06-02
225/4

25.697 XII-5850/2-2004-227
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. 12.11.2004.
60.
d.o.o. 10000 ZAGREB
STORY Tjednik 52.000 Klasa: 050-01/06-01/3641 03.10.2006. da da da
399 Urbroj: 311-10-06-02
227/2
b.
6.714 XII-5853/2-2004-230
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. 12.11.2004.
61.
d.o.o. 10000 ZAGREB
ELLE Mjesečnik 16.500 Klasa: 050-01/06-01/3641 03.10.2006. da da da
531 Urbroj: 311-10-06-04
230/2
b.
4.940 XII-5855/2-2004-232
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 NATIONAL GEOGRAPHIC p. 12.11.2004.
62.
d.o.o. 10000 ZAGREB MAGAZINE
Mjesečnik 10.500 Klasa: 050-01/06-01/3641 03.10.2006. da da da
306 Urbroj: 311-10-06-06
232/2
b.
669
Jurja Dalmatinca 29 p.
63. NOVOSTI d.o.o. 32100 VINKOVCI
VINKOVAČKI LIST Tjednik 1.800 XII-5906/2-2004-243 17.11.2004. da da da
379
b.
10
1.152
HRVATSKI RADIO Dr. Franje Tuđmana 13 p.
64.
VUKOVAR d.o.o. 32000 VUKOVAR
VUKOVARSKE NOVINE Dvotjednik 2.500 XII-5905/2-2004-244 17.11.2004. da da
70
b.
XII-5937/2-2004-245
5.112
CENTAR ZA
I. Gajnički vidikovac 5 RAČUNOVODSTVO I p. Nova potvrda zbog 17.11.2004.
65. RAČUNOVODSTVO I 10000 ZAGREB POREZI U PRAKSI
Mjesečnik 10.000 promjene adrese: da da da
FINANCIJE d.o.o. 261 050-01/12-01/1474 22.05.2012.
311-10-12-02
b. 245-2

1.998
XII-5062/4-2004-247
Matije Gupca 2 p.
66. GLAS PODRAVINE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA GLAS PODRAVINE Tjednik 2.740 01.02.2013. izdan 18.11.2004. da da da
3.648 duplikat potvrde
b.
1.400
Trg riječke rezolucije 5 p.
67. RI TELEFAX d.o.o. 51000 RIJEKA
BURZA Tjednik 1.700 XII-5903/3-2004-249 18.11.2004. da da da
6
b.
773
ZAVOD ZA
Ul. grada Vukovara 68 p.
68. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 10000 ZAGREB SIGURNOST Tromjesečnik 700 XII-5987/2-2004-255 18.11.2004. da da da
SIGURNOSTI d.d. 15
b.
HRVATSKI SAVEZ Dugi dol 4a 30.000
69.
DIJABETIČKIH UDRUGA 10000 ZAGREB
DIABETES Dvomjesečnik 30.000 XII-6018/2-2004-263 23.11.2004. da da da
b.
HDKO – Hrvatsko Froudeova 7 KOŽA & OBUĆA – 1.500
70.
društvo kožara i obućara 10020 ZAGREB STRUČNI ČASOPIS
Tromjesečnik 1.500 XII-5591/3-2004-265 23.11.2004. da da da
b.
MERIDIJANI, obrt za
Obrtnička 17, p.p. 132 10 puta 4.575 XII-6045/2-2004-266
71. izdavačku djelatnost, vl. 10430 SAMOBOR
MERIDIJANI godišnje 5.000 (izdan duplikat potvrde 23.11.2004. da da da
Petra Somek p. – 12.04.2006.)

93
Ispod ure 3 p.
72. KNJIŽEVNI KRUG SPLIT 21000 SPLIT
MOGUĆNOSTI Tromjesečnik 700 XII-6021/3-2004-269 24.11.2004. da da da
200
b.
11
62
Ispod ure 3 p.
73. KNJIŽEVNI KRUG SPLIT 21000 SPLIT
ČAKAVSKA RIČ 2 puta godišnje 500 XII-6022/2-2004-270 24.11.2004. da da da
200
p.
1.208
INSTITUT ZA JAVNE Smičiklasova 21 11 puta p.
74.
FINANCIJE 10000 ZAGREB
CARINSKI VJESNIK godišnje 1.220 XII-5983/3-2004-273 24.11.2004. da da da
22
b.
2.645
INSTITUT ZA JAVNE Smičiklasova 21 p.
75.
FINANCIJE 10000 ZAGREB
POREZNI VJESNIK Mjesečnik 2.650 XII-5984/3-2004-274 24.11.2004. da da da
34
b.
Ilica 51 (dvorište)
76. ROSIP d.o.o. 10000 ZAGREB
RADNO PRAVO Mjesečnik 1.000 1.000 XII-6077/3-2004-275 24.11.2004. da
Vodnikova 17
77. DRUGA STRANA d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAREZ Dvotjednik 452 4.000 XII-5964/3-2004-276 25.11.2004. da da

HRVATSKA OBRTNIČKA Ilica 49/II 81.598


78.
KOMORA 10000 ZAGREB
OBRTNIČKE NOVINE Mjesečnik 90.000 XII-6013/3-2004-277 25.11.2004. da da da
b.
XII-6020/3-2004-279
HRVATSKO DRUŠTVO ZA 950
Nova potvrda zbog
MEDICINSKU BIOKEMIJU Boškovićeva 18 b. promjene naziva 25.11.2004.
79.
I LABORATORIJSKU 10000 ZAGREB
BIOCHEMIA MEDICA 3 puta godišnje 2.400 nakladnika: da
5 Klasa. 050-01/13-01/170
23.01.2013.
MEDICINU
p. Urbr: 311-10-13-02
279-2

OPĆINA MALINSKA- Lina Bolmarčića 22 1.100


80.
DUBAŠNICA 51511 MALINSKA
NAŠI ZVONI Tromjesečnik 1.100 XII-5990/3-2004-296 30.11.2004. da da
b.
VARAŽDINSKE VIJESTI Supilova 7b 7.000
81.
d.d. 42000 VARAŽDIN
VARAŽDINSKE VIJESTI Tjednik 9.000 XII-6199/2-2004-297 30.11.2004. da da da
p.
21.188
Zvonimirova 20a
p.
82. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
GORANSKI NOVI LIST Mjesečnik (prodaje se u 24.000 XII-6193/2-2004-299 30.11.2004. da da da
sklopu
dnevnika
Novi list)
12
21.188
Zvonimirova 20a
p.
83. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
PRIMORSKI NOVI LIST Mjesečnik (prodaje se u 24.000 XII-6194/2-2004-300 30.11.2004. da da da
sklopu
dnevnika
Novi list)

21.188
Zvonimirova 20a
p.
84. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
OTOČNI NOVI LIST Mjesečnik (prodaje se u 24.000 XII-6195/2-2004-301 30.11.2004. da da da
sklopu
dnevnika
Novi list)

21.188
Zvonimirova 20a
p.
85. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
LIBURNIJSKI NOVI LIST Mjesečnik (prodaje se u 24.000 XII-6196/2-2004-302 30.11.2004. da da da
sklopu
dnevnika
Novi list)

21.188
Zvonimirova 20a
p.
86. NOVI LIST d.d. 51000 RIJEKA
LIČKI LIST Mjesečnik (prodaje se u 24.000 XII-6197/2-2004-303 30.11.2004. da da da
sklopu
dnevnika
Novi list)
ENERGETIKA Sokolska 25
87.
MARKETING d.o.o. 10090 ZAGREB
EGE 5 puta godišnje 3.000 XII-5930/3-2004-311 03.12.2004. da
XII-6429/3-2004-316
5.500
MOTOR-PRESSE Zavrtnica 17 p. Nova potvrda zbog 14.12.2004.
88.
HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB
AUTO, MOTOR I SPORT Mjesečnik 15.000 promjene naziva tvrtke: da da da
1.200 kl. 050-01/06-01/2696 28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
b. 316/2

1.221
Trg kralja Tomislava 7 p.
89. NIU JEDNOTA 43500 DARUVAR
JEDNOTA Tjednik 1.550 XII-3721/8-2004-2005-327 20.01.2005. da da da
223
b.
24
Trg kralja Tomislava 7 p.
90. NIU JEDNOTA 43500 DARUVAR
DETSKY KOUTEK Mjesečnik 1.200 XII-3722/2-2004-2005-328 20.01.2005. da da da
922
b.
13
889
Trg kralja Tomislava 7 ČESKY LIDOVY p.
91. NIU JEDNOTA 43500 DARUVAR KALENDAR
1 puta godišnje 1.200 XII-3723/2-2004-2005-329 20.01.2005. da da da
272
b.
3
Trg kralja Tomislava 7 p.
92. NIU JEDNOTA 43500 DARUVAR
PREHLED 1 puta godišnje 1.500 XII-3724/2-2004-2005-330 20.01.2005. da da da
1.255
b.
ENERGETIKA Sokolska 25
93.
MARKETING d.o.o. 10090 ZAGREB
MOJA KUPAONICA 2 puta godišnje 3.000 XII-218/2-2005-332 20.01.2005. da

INFORMATIVNI CENTAR Ferde Rusana 1/9 454


94.
VIROVITICA d.o.o. 33000 VIROVITICA
VIROVITIČKI LIST Tjednik 1.500 XII-215/2-2005-333 20.01.2005. da da da
p.
CMP Savica Šanci 119 1.500
95. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
EROTIKA+ Mjesečnik 12.000 XII-123/3-2005-334 20.01.2005. da da da
p.
Avenija Dubrovnik 44 130.000
96. HRVATSKI AUTOKLUB 10010 ZAGREB
HAK REVIJA Mjesečnik 130.000 XII-249/3-2005-337 21.01.2005. da da da
b.
2.735
TEB-POSLOVNO Trg žrtava fašizma 15/1 FINANCIJE, PRAVO I p.
97.
SAVJETOVANJE d.o.o. 10000 ZAGREB POREZI
Mjesečnik 2.800 XII-909/2-2005-349 09.02.2005. da da da
49
b.
XII-980/2-2005-350
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE Nova potvrda zbog
Sarajevska cesta 7 4.000 14.02.2005.
98. Samostalna služba za 10000 ZAGREB
HRVATSKI VOJNIK Dvotjednik 3.000 promjene
adrese:
naziva i
da da da
odnose s javnošću i b. Klasa: 050-01/12-01/1596
11.06.2012.

izdavaštvo Urbroj: 311-10-12-02


350-2

395
I.G.Kovačića 25 p.
99. MOSLAVAČKI LIST d.o.o. 44320 KUTINA MOSLAVAČKI LIST Dvotjednik 1.200 XII-6230/3-2004-2005-351 14.02.2005. da da da
325
b.
2.509
Trg Josipa Stadlera 2 p.
100. LASICA d.o.o. 35000 SLAVONSKI BROD
POSAVSKA HRVATSKA Tjednik 2.903 XII-27/3-2005-352 16.02.2005. da da da
25
b.
14
XII-1216/3-2005-361

Nova potvrda zbog 23.02.2005.


promjene naziva
nakladnika i adrese: 30.01.2008.
Klasa: 050-01/08-01/343
Oreškovićeva 6H/1 108.354 Urbroj: 311-10-08-02
101. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
24 SATA Dnevnik 93.000 361-2 da da da
p.
Nova potvrda zbog
promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/310 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
361-3

Draškovićeva 66 ZAGREB IN YOUR 10.300


102. PLAVA PONISTRA d.o.o. 10000 ZAGREB
POCKET
Dvomjesečnik 12.000 XII-1432/2-2005-366 07.03.2005. da da da
b.
XII-1391/2-2005-369
2.400
MOTOR-PRESSE Zavrtnica 17 p. Nova potvrda zbog 07.03.2005.
103.
HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB
MOTOREVIJA Mjesečnik 8.000 promjene naziva tvrtke: da da da
1.200 kl. 050-01/06-01/2697 28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
b. 369/2

Kneza Mislava 16 2.850


104. POKRET MLADIH 10000 ZAGREB
MLADI LIST 2 puta godišnje 5.000 XII-1448/3-2005-375 11.03.2005. da da da
b.
ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6
105.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
SUDBINSKI TUMAČ Tromjesečnik 0 20.000 XII-1769/2-2005-382 22.03.2005. da

Višnjevac 3 4.927
106. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MIKI MAUS (SRP.) Mjesečnik 7.000 XII-577/5-2005-391 07.04.2005. da da da
p.
HRVATSKI FILMSKI Dalmatinska 12 HRVATSKI FILMSKI 253
107.
SAVEZ 10000 ZAGREB LJETOPIS
Tromjesečnik 1.000 XII-5931/3-2004-2005-396 13.04.2005. da da
p.
CMP Savica Šanci 119 4.600
108. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
VITKA I ZDRAVA 1 puta godišnje 17.000 XII-2256/2-2005-400 18.04.2005. da da da
p.
Jablanička 1 435
109. ZAUDER-FILM d.o.o. 10040 ZAGREB
PORNART XXX-L Dvomjesečnik 4.000 XII-3489/2-2005-432 16.06.2005. da da da
p.
2.403
Zagrebačka cesta 233 p.
110. VIDI – TO d.o.o. 10090 ZAGREB
VIDI Mjesečnik 23.000 XII-3530/2-2005-434 20.06.2005. da da da
233
b.
15
XII-4105/2-2005-438
CeDePe DRUŠTVO 80
OSOBA S Izdana nova potvrda
Dalmatinska 1 p. 22.07.2005.
111. CEREBRALNOM I 10000 ZAGREB
BILTEN Tromjesečnik 1.200 zbog promjene naziva
nakladnika: da da da
DJEČJOM PARALIZOM 10 Klasa: 050-01/12-01/
01.02.2012.

ZAGREB b. Urbroj: 311-10-12-02


438-2
XII-4591/2-2005-445
4.900
MOTOR-PRESSE Zavrtnica 17 AUTO MOTOR I SPORT p. Nova potvrda zbog 08.09.2005.
112.
HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB KATALOG
1 puta godišnje 10.000 promjene naziva tvrtke: da da da
2.000 kl. 050-01/06-01/2699 28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
b. 445/2
XII-4736/3-2005-453
5.200
Nova potvrda zbog
Savska cesta 41 p. 21.09.2005.
113. LIDER MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
LIDER Tjednik 6.000 promjene naziva
nakladnika: da da da
200 Klasa: 050-01/13-01/1374
10.12.2013.

b. Urbr: 311-10-13-02
453-2
XII-4988/2-2005-457
900
MOTOR-PRESSE Zavrtnica 17 p. Nova potvrda zbog 03.10.2005.
114.
HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB
LASTAUTO & OMNIBUS Dvomjesečnik 3.000 promjene naziva tvrtke: da da da
2.500 kl. 050-01/06-01/2700 28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
b. 457/2

210
Radnička cesta 48/3 p.
115. TECTUS d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAŠTITA Dvomjesečnik 500 XII-5169/2-2005-467 11.10.2005. da da
270
b.
UDRUGA ROMA
Čemernička 17 1.900
116. ZAGREBA I 10000 ZAGREB
ROMANO ČAĆIPE Tromjesečnik 2.000 XII-5488/2-2005-471 25.10.2005. da da da
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE b.
SAVEZ MAĐARSKIH Augusta Cesarca 16 HORVATORSZAGI
117.
UDRUGA 31300 BELI MANASTIR MAGYAR NAPLO
Tjednik 1.100 XII-5856/2-2005-475 14.11.2005. da

ZAGREBAČKO Ilica 48/I ZADI (ZAGREBAČKI 3.750


118.
DIJABETIČKO DRUŠTVO 10000 ZAGREB DIJABETIČAR)
Tromjesečnik 5.000 XII-6170/2-2005-479 24.11.2005. da da da
b.
16
XII-6892/3-2005-486

Promjena naziva 21.12.2005.


nakladnika:
Klasa: 050-01/08-01/398 04.02.2008.
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g KATALOG 2.200 Urbr: 311-10-08-02
119.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB GOSPODARSKIH VOZILA
1 puta godišnje 5.500 486/2 da da
p. Promjena adrese
nakladnika:
Klasa: 050-01/12-01/1538 30.05.2012.
Urbr: 311-10-12-06
486/3

ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6 6.000


120.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
DJEČJA OSMOSMJERKA Tromjesečnik 20.000 XII-122/2-2006-493 09.01.2006. da
p.
ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6 POSEBNO IZDANJE
121.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB ŠKRINJICE
Tromjesečnik 6.000 20.000 XII-123/2-2006-494 09.01.2006. da

ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6


122.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
ŠKRINJICA Tromjesečnik 6.000 20.000 XII-125/2-2006-495 09.01.2006. da

ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6


123.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
IGRAONICA Tromjesečnik 0 20.000 XII-124/2-2006-496 09.01.2006. da

163
Selska cesta 41 p.
124. MAM VIN d.o.o. 10000 ZAGREB
SVIJET U ČAŠI Dvomjesečnik 2.000 XII-104/3-2006-497 10.01.2006. da
398
b.
3.885
Višnjevac 3 p.
125. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MIKI MAUS (HRV.) Mjesečnik 5.400 XII-280/2-2006-501 16.01.2006. da da da
23
b.
3.462
Višnjevac 3 p.
126. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
WINNIE THE POOH Dvomjesečnik 4.200 XII-281/2-2006-502 16.01.2006. da da da
24
b.
8.727
Višnjevac 3 p.
127. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
BARBIE (HRV.) Mjesečnik 10.000 XII-282/2-2006-503 16.01.2006. da da da
25
b.
4.072
Višnjevac 3 2-3 puta p.
128. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
DISNEY I MI godišnje 5.500 XII-283/2-2006-504 16.01.2006. da da da
26
b.
17
4.172
Višnjevac 3 p.
129. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
PRINCEZA Mjesečnik 5.000 XII-285/2-2006-506 16.01.2006. da da da
25
b.
3.581
Višnjevac 3 p.
130. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
TOM & JERRY (HRV.) Mjesečnik 5.000 XII-286/2-2006-507 16.01.2006. da da da
25
b.
Draškovićeva 66 RIJEKA IN YOUR 16.000
131. PLAVA PONISTRA d.o.o. 10000 ZAGREB
POCKET
1 puta godišnje 30.000 XII-333/2-2006-510 17.01.2006. da da da
b.
Draškovićeva 66 ZADAR IN YOUR 22.000
132. PLAVA PONISTRA d.o.o. 10000 ZAGREB
POCKET
1 puta godišnje 30.000 XII-334/2-2006-511 17.01.2006. da da da
b.
XII-964/2-2006-527
168 02.02.2006.
Frankopanska 24 p. Nova potvrda zbog
133. ZAPOSLENA d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAPOSLENA 5 puta godišnje 2.000 promjene adrese: 527/2 – da da
800 27.10.2006.
27.10.2006.
050-01/06-01/3975
b. 311-10-06-02
PROMO 21, obrt za
Našička 61 d 2.500
134. marketing i usluge, vl. 10110 ZAGREB
PROMO GRADNJA 3 puta godišnje 2.500 XII-522/3-2006-529 02.02.2006. da da da
Goran Korać b.
XII-961/2-2006-530

Promjena naziva 02.02.2006.


nakladnika:
Klasa: 050-01/08-01/399 04.02.2008.
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g 4.500 Urbr: 311-10-08-02
135.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB
TEHNOEKO Dvomjesečnik 3.000 530/2 da da
b. Promjena adrese
nakladnika:
Klasa: 050-01/12-01/1538 30.05.2012.
Urbr: 311-10-12-07
530/3
XII-960/2-2006-531

Promjena naziva 02.02.2006.


nakladnika:
Klasa: 050-01/08-01/400 04.02.2008.
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g TRANSPORT & 4.500 Urbr: 311-10-08-02
136.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB LOGISTIKA
Povremeno 3.500 531/2 da da
b. Promjena adrese
nakladnika:
Klasa: 050-01/12-01/1538 30.05.2012.
Urbr: 311-10-12-08
531/3
18
XII-1319/2-2006-539
Nova potvrda zbog 14.02.2006.
promjene naziva
Jurja Barakovića 2 da
137. ŠIBENIK MEDIA d.o.o. 22000 ŠIBENIK
ŠIBENSKI TJEDNIK Tjednik ??? 6.000 nakladnika: 539/2
???
27.10.2006.
050-01/06-01/4078 27.10.2006.
311-10-06-02

3.255
Potočnjakova 4 p.
138. TELEdisk d.o.o. 10020 ZAGREB
MAGAZIN SVJETLOST Mjesečnik 5.000 XII-1102/2-2006-542 14.02.2006. da da da
157
b.
2.900
Potočnjakova 4 p.
139. TELEdisk d.o.o. 10020 ZAGREB
MAGAZIN NEXUS Mjesečnik 5.000 XII-1103/2-2006-543 14.02.2006. da da da
137
b.
3.855
SLOBODNA DALMACIJA Hrvatske mornarice 4 OTVORENO MORE p.
140.
d.d. 21000 SPLIT SLOBODNA DALMACIJA
Dvotjednik 7.200 XII-1672/3-2006-549 02.03.2006. da da da
64
b.
1.109
Petra Grubišića p. Klasa: 050-01/06-01/242
141. ŠIBENSKI LIST d.o.o. 22000 ŠIBENIK
ŠIBENSKI LIST Tjednik 2.000 Urbroj: 311-10-06-02 17.03.2006. da da da
31 555

b.
Klasa: 050-01/06-01/470
87 Urbroj: 311-10-06-02
05.04.2006.
574
Nove Rašljice 2 p. Nova potvrda zbog
142. SENIKO STUDIO d.o.o. 10090 ZAGREB
SUVREMENA TRGOVINA Dvomjesečnik 150 promjene adrese: da da da
900 Klasa: 050-01/13-01/245 31.01.2013.
b. Urbroj: 311-10-13-02
574-2

1.500
Prvosvibanjska 1 p. Klasa: 050-01/06-01/838
143. KRONIKA d.o.o. 21300 MAKARSKA
MAKARSKA KRONIKA Tjednik 2.000 Urbroj: 311-10-06-03 17.05.2006. da
100 601

b.
Klasa: 050-01/06-01/1653
Sv. Mateja 15
144. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB
HE-HE-HE SKANDI Dvomjesečnik 7.600 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 24.05.2006. da
605
Klasa: 050-01/06-01/1652
Sv. Mateja 15
145. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB
SKANDI ZNATE LI… Dvomjesečnik 7.850 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 24.05.2006. da
606
19
Klasa: 050-01/06-01/1985
Urbroj: 311-10-06-02
119 609 14.06.2006.
Radnička cesta 48/3 p. Nova potvrda zbog
146. TECTUS d.o.o. 10000 ZAGREB
REGPRINT Tromjesečnik 500 promjene naziva da da
357 tiskovine:
Klasa: 050-01/13-01/1424 25.10.2013.
b. Urbroj: 311-10-13-02
609-2

Brune Bušića 14 950 Klasa: 050-01/06-01/1897


147. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
JUNIOR EXTRA 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-06-05 16.06.2006. da da da
p. 610

550
Ivana Vrapca 29 p. Klasa: 050-01/06-01/2581
148. D.Z. PROMET d.o.o. 10292 ŠENKOVEC
PRIGORSKI KAJ Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-06-02 20.07.2006. da da da
7.000 622

b.
Brune Bušića 14 10 puta 790 Klasa: 050-01/06-01/2307
149. STRIP-AGENT d.o.o. 10020 ZAGREB
ALAN FORD EXTRA godišnje 4.000 Urbroj: 311-10-06-02 24.07.2006. da da da
p. 625

251
HRVATSKI RADIO Veliki kraj 66 p. Klasa: 050-01/06-01/2619
150.
ŽUPANJA d.o.o. 32270 ŽUPANJA
ŽUPANJSKI LIST Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-06-02 26.07.2006. da da da
749 630

b.
2.210
Hećimovićeva 24 p. Klasa: 050-01/06-01/2659
151. STUDIO DAMJANA d.o.o. 10000 ZAGREB PUTOVANJA ZA DVOJE Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 28.07.2006. da da da
1.444 631

b.
1.351
Zvonimirova 20a p. Klasa: 050-01/06-01/3453
152. KREATIVNI MEDIJI d.o.o. 51000 RIJEKA SMOKVIN LIST Mjesečnik 4.900 Urbroj: 311-10-06-02 26.09.2006. da da da
38 645

b.
Klasa: 050-01/06-01/3340
Urbroj: 311-10-06-03
651 29.09.2006.
Britanski trg 10 3.541 Nova potvrda za
153. ILUSTRATOR d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJA 4 ZIDA Mjesečnik 7.000 promjenu podataka: da da da
p. Klasa: 050-01/08-01/300 28.01.2008.
Urbroj: 311-10-08-02
651/2
Klasa: 050-01/06-01/4343
Lojenov prilaz 8 MAGAZIN “MAMA &
154. STAMPEDO d.o.o. 10020 ZAGREB BEBA”
Mjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-06-02 10.11.2006. da
671

Višnjevac 3 3.317 Klasa: 050-01/06-01/4611


155. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
VINI PU (SRPSKI JEZIK) Mjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
p. 677
20
2.500
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/06-01/4612
156. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
TOM & JERRY (SLOV.) Mjesečnik 3.500 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
19 678

b.
2.037
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/06-01/4613
157. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
PRINCESKA Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
19 679

b.
1.740
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/06-01/4614
158. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MEDVEDEK PU Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
19 680

b.
2.106
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/06-01/4615
159. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
BARBIE (SLOV.) Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
19 681

b.
4.157
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/06-01/4616
160. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MIKI MIŠKA Tromjesečnik 4.500 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
24 682

b.
Višnjevac 3 2.360 Klasa: 050-01/06-01/4643
161. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MIKI VELIKI Tromjesečnik 6.200 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
p. 683

5.766
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/06-01/4644
162. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MIKI MAX (SLOV.) Tromjesečnik 6.200 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
24 684

b.
5.463
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/06-01/4645
163. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MIKI MAX (HRV.) Tromjesečnik 7.500 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
23 685

b.
8.262
Višnjevac 3 BARBI – POSEBNO p. Klasa: 050-01/06-01/4646
164. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB IZDANJE
Tromjesečnik 9.500 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
25 686

b.
21
Trg siječanjskih žrtava 8 9.000 Klasa: 050-01/06-01/4700
165. NOVA IZNOVA d.o.o. 10000 ZAGREB
SKANDINOVA Mjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-06-02 30.11.2006. da da da
p. 687

3.004
HRVATSKI KOŠARKAŠKI Lipovečka 1/III p. Klasa: 050-01/07-01/275
166.
SAVEZ 10000 ZAGREB
HRVATSKA KOŠARKA Mjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 25.01.2007. da da
30 705

b.
Klasa: 050-01/07-04/148
ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6
167.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
GENIJALCI Tromjesečnik 0 20.000 Urbroj: 311-10-07-02 01.02.2007. da
706
Klasa: 050-01/07-04/306
Urbroj: 311-10-07-02
BIZDIREKT – PRVI 710 07.02.2007.
Vukovarska 88 BESPLATNI POSLOVNI 3.000 Promjena naziva
168. MIRAKUL d.o.o. 31000 OSIJEK ČASOPIS – SLAVONIJA I
Dvomjesečnik 3.000 tiskovine: da da da
b. Klasa: 050-01/07-01/2965 29.10.2007.
BARANJA Urbroj: 311-10-07-02
710-2
MOJ LIJEPI VRT Klasa: 050-01/07-01/632
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39
169.
d.o.o. 10000 ZAGREB
SPECIJAL „VRT IZ 1 puta godišnje 0 14.000 Urbroj: 311-10-07-02 20.02.2007 da da da
SNOVA“ 718

6.563
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 MOJ LIJEPI VRT p. Klasa: 050-01/07-01/633
170.
d.o.o. 10000 ZAGREB SPECIJAL
Tromjesečnik 14.000 Urbroj: 311-10-07-02 20.02.2007 da da da
190 719

b.
9.489
Laginjina 9 p. Klasa: 050-01/07-01/687
171. IĆE I PIĆE d.o.o. 10000 ZAGREB
IĆE & PIĆE Dvomjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-07-02 22.02.2007 da da da
346 720

b.
Draškovićeva 66 DUBROVNIK IN YOUR 16.000 Klasa: 050-01/07-04/424
172. PLAVA PONISTRA d.o.o. 10000 ZAGREB
POCKET
2 puta godišnje 40.000 Urbroj: 311-10-07-02 27.02.2007 da da da
b. 723

Draškovićeva 66 OSIJEK IN YOUR 15.000 Klasa: 050-01/07-04/421


173. PLAVA PONISTRA d.o.o. 10000 ZAGREB
POCKET
1 puta godišnje 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 27.02.2007 da da da
b. 724

1.231
PRVA SPORTSKA Planinska 13 p. Klasa: 050-01/07-04/416
174.
KLADIONICA d.o.o. 10000 ZAGREB
SPORTSKI TJEDNIK Tjednik 2.500 Urbroj: 311-10-07-03 07.03.2007. da da da
110 729

b.
Klasa: 050-01/07-01/969
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 LISA SPECIJAL –
175.
d.o.o. 10000 ZAGREB „RADOSTI USKRSA“
1 puta godišnje 0 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 20.03.2007. da da da
734
22
1.816
DUBROVAČKI VJESNIK Vukovarska 10 Tjednik p. Klasa: 050-01/07-01/1390
176.
d.o.o. 20000 DUBROVNIK
THE DUBROVNIK TIMES (6 mjeseci) 3.500 Urbroj: 311-10-07-02 27.04.2007. da da da
1.142 741

b.
2.313
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/07-01/1561
177. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
BARBIE MAXI Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-07-02 11.05.2007. da da da
19 747

b.
AERO FOTO, obrt, vl. AERO SVIJET, hrvatska Klasa: 050-01/07-01/1677
Desprimska ul. I. odv. 18
178.
Igor Bugarinovski 10257 BREZOVICA zrakoplovna revija
Dvomjesečnik 450 Urbroj: 311-10-07-02 28.05.2007. da
751
Klasa: 050-01/07-01/1771
Brune Bušića 14 ALAN FORD PRIČE
179. STRIP-AGENT d.o.o. 10000 ZAGREB BROJA JEDAN
3 puta godišnje 0 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 04.06.2007. da da da
755

Brune Bušića 14 1.900 Klasa: 050-01/07-01/1785


180. LUDENS d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAGOR ALMANAH 2 puta godišnje 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 04.06.2007. da da da
p. 760

Brune Bušića 14 1.250 Klasa: 050-01/07-01/1847


181. LUDENS d.o.o. 10000 ZAGREB
GIGANT DYLAN DOG 2 puta godišnje 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 11.06.2007. da da da
p. 762

Brune Bušića 14 DYLAN DOG ALMANAH 1.350 Klasa: 050-01/07-01/1846


182. LUDENS d.o.o. 10000 ZAGREB STRAHA
2 puta godišnje 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 11.06.2007. da da da
p. 763

Brune Bušića 14 1.400 Klasa: 050-01/07-01/1845


183. LUDENS d.o.o. 10000 ZAGREB
MARK SPECIJAL 1 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 11.06.2007. da da da
p. 764

CMP Savica Šanci 119 1.600 Klasa: 050-01/07-01/1867


184. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
EROTIKA XXX Tromjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-07-02 15.06.2007 da da da
p. 766

4.463
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/07-01/1909
185. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
PRINCEZA SPECIJAL 2 puta godišnje 5.500 Urbroj: 311-10-07-02 18.06.2007 da da da
25 769

b.
UDRUGA BOSANSKIH Ul. grada Vukovara 235 8.500 Klasa: 050-01/07-01/2048
186.
HRVATA "PRSTEN" 10000 ZAGREB
PRSTEN 1 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-07-02 03.07.2007 da da
b. 785

Tina Ujevića 7 CROATIA YACHTING 40.000 Klasa: 050-01/07-01/739


187. ILIRIJA d.d. 23210 BIOGRAD NA MORU REVIEW
1 puta godišnje 45.000 Urbroj: 311-10-07-02 09.07.2007 da da da
b. 790

Brune Bušića 14 JUNIOR DJEČJA 1.050 Klasa: 050-01/07-01/742


188. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB IGRAONICA MAXI
3 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 11.07.2007 da da da
p. 791
23
Brune Bušića 14 1.200 Klasa: 050-01/07-01/745
189. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
BLEK SPECIJAL 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 19.07.2007 da da da
p. 800

6.005
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/07-01/2619
190.
d.o.o. 10000 ZAGREB
SENSA Mjesečnik 12.500 Urbroj: 311-10-07-02 12.09.2007. da da da
413 815

b.
Klasa: 050-01/07-01/2863
ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajne 6
191.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
MALI SUDOKU Tromjesečnik 0 20.000 Urbroj: 311-10-07-02 16.10.2007. da
819

Višnjevac 3 3.924 Klasa: 050-01/07-01/2913


192. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
PRINCEZA (srpski) Mjesečnik 5.700 Urbroj: 311-10-07-02 16.10.2007. da da da
p. 820

TEHNIČKI GLASNIK
VELEUČILIŠTE U Križanićeva bb 150 Klasa: 050-01/07-01/2906
193.
VARAŽDINU 42000 VARAŽDIN
VELEUČILIŠTA U 2 puta godišnje 150 Urbroj: 311-10-07-03 18.10.2007. da da
VARAŽDINU b. 825

BIZDIREKT – PRVI
Vukovarska 88 BESPLATNI POSLOVNI 6.000 Klasa: 050-01/07-01/2966
194. MIRAKUL d.o.o. 31000 OSIJEK ČASOPIS – SREDIŠNJA
Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.10.2007. da da da
b. 827
HRVATSKA
75
IRT3000-
Gospočak 58 p. Klasa: 050-01/07-01/3229
195. PROFIDTP d.o.o. 10000 ZAGREB
InovacijeRazvojTehnolog Tromjesečnik 1.100 Urbroj: 311-10-07-02 20.11.2007. da da da
ije 1.070 834

b.
BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 2.415 Klasa: 050-01/07-01/3300
196. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB EXTRA OSMOSMJERKA Dvomjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-07-02 26.11.2007. da da da
Buconjić p. 838

Klasa: 050-01/07-01/3359
Sv. Mateja 15
197. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB
HRVATSKA SKANDI Tromjesečnik 7.800 10.000 Urbroj: 311-10-07-02 05.12.2007. da
843
PUT ŽIVOTA, udruga za
Ilica 200 3.630 Klasa: 050-01/08-01/59
198. promicanje kršćanske 10000 ZAGREB
PUT ŽIVOTA Mjesečnik 3.700 Urbroj: 311-10-08-02 08.01.2008. da da da
riječi b. 857

HRVATSKA MLJEKARSKA Ilica 31/III 86.500 Klasa: 050-01/08-01/108


199.
UDRUGA ZAGREB 10000 ZAGREB
MLIJEKO I JA 2 puta godišnje 85.000 Urbroj: 311-10-08-02 11.01.2008. da
b. 861

12
HRVATSKA MLJEKARSKA Ilica 31/III p. Klasa: 050-01/08-01/109
200.
UDRUGA ZAGREB 10000 ZAGREB
MLJEKARSTVO Tromjesečnik 600 Urbroj: 311-10-08-02 11.01.2008. da
588 862

b.
24
11.579
HRVATSKA MLJEKARSKA Ilica 31/III p. Klasa: 050-01/08-01/110
201.
UDRUGA ZAGREB 10000 ZAGREB
MLJEKARSKI LIST Mjesečnik 9.500 Urbroj: 311-10-08-02 11.01.2008. da
619 863

b.
CMP Savica Šanci 119 4.500 Klasa: 050-01/08-01/321
202. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
SUDBINE Tromjesečnik 17.000 Urbroj: 311-10-08-02 29.01.2008. da da da
p. 873

CMP Savica Šanci 119 6.300 Klasa: 050-01/08-01/322


203. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
ZDRAVLJE IZ PRIRODE Tromjesečnik 17.000 Urbroj: 311-10-08-02 29.01.2008. da da da
p. 874

200
Borongajska c. 90 POLJOPRIVREDNI p. Klasa: 050-01/08-01/330
204. NOVOTISAK d.o.o. 10000 ZAGREB GLASNIK
Dvomjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-08-02 30.01.2008. da da da
300 876

b.
UDRUGA "TRI RIJEKE"
Kolodvorska 44 50 Klasa: 050-01/08-01/420
205. HAIKU PJESNICI OTOKA 10310 IVANIĆ GRAD IRIS 2 puta godišnje 150 Urbroj: 311-10-08-02 06.02.2008. da da
IVANIĆA b. 880

Ul. S. S. Kranjčevića 5 888 Klasa: 050-01/08-01/413


206. SISAK PRESS d.o.o. 44000 SISAK
NOVI SISAČKI TJEDNIK Tjednik 2.500 Urbroj: 311-10-08-03 08.02.2008. da da
p. 881

1.050
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 p. Klasa: 050-01/08-01/510
207.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB
GARFIELD MAGAZIN Mjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-08-02 15.02.2008. da da da
9. 884

b.
Klasa: 050-01/08-01/593
SAVEZ MAĐARSKIH Augusta Cesarca 16 HAGYATÉK
208.
UDRUGA 31300 BELI MANASTIR (OSTAVŠTINA)
Mjesečnik 500 Urbroj: 311-10-08-02 21.02.2008. da
889
SZIVÁRVÁNY -
HORVÁTORSZÁGI
Klasa: 050-01/08-01/592
SAVEZ MAĐARSKIH Augusta Cesarca 16 MAGYAR GYERMEKLAP
209.
UDRUGA 31300 BELI MANASTIR (DUGA - MAĐARSKE
Mjesečnik 870 Urbroj: 311-10-08-02 21.02.2008. da
890
DJEČJE NOVINE U
HRVATSKOJ)
BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 3.410 Klasa: 050-01/08-01/602
210. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB EXTRA SUDOKU Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-08-02 21.02.2008. da da da
Buconjić p. 891

BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 2.720 Klasa: 050-01/08-01/601
211. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB SUPER OSMOSMJERKA Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-08-02 21.02.2008. da da da
Buconjić p. 892
25
3.901
Višnjevac 3 MOJ MALI PONI - MY p. Klasa: 050-01/08-01/608
212. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB LITTLE PONY (hrvatski)
Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 22.02.2008. da da da
25 894

b.
536
Vozilići 25/a p. Klasa: 050-01/08-01/743
213. PANANAGRAM d.o.o. 52234 PLOMIN
LOGO Mjesečnik 2.500 Urbroj: 311-10-08-02 10.03.2008. da da da
50 901

b.
Ulica Bregdetti 23 215 Klasa: 050-01/08-01/702
214. VOX d.o.o. 23000 ZADAR
ZADARSKI REGIONAL Tjednik 1.400 Urbroj: 311-10-08-02 12.03.2008. da da da
p. 906

HRVATSKO
Šimunčevečka c. 38B još se Klasa: 050-01/08-01/701
215. INTERDISCIPLINARNO 10360 SESVETE
SUSTAVI 2 puta godišnje 0 Urbroj: 311-10-08-03 13.03.2008. da da
DRUŠTVO nezna 907
2.500
Karela Zahradnika 15 p. Klasa: 050-01/08-01/894
216. SVIJET RIBOLOVA d.o.o. 10020 ZAGREB
PRAKTIČNI RIBOLOV Mjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-08-02 25.03.2008. da da
100 914

b.
Klasa: 050-01/08-01/953
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 SENSA SRETNA HRANA
217.
d.o.o. 10000 ZAGREB – SPECIJAL
2 puta godišnje 0 11.400 Urbroj: 311-10-08-02 26.03.2008. da da da
917
Klasa: 050-01/08-01/1232
Hvarska 6a
218. SAN-SAT d.o.o. 10000 ZAGREB
ADRIATIC NEWS Dvomjesečnik 0 4.000 Urbroj: 311-10-08-02 22.04.2008. da da da
935
Klasa: 050-01/08-01/1274
Urbroj: 311-10-08-03
939 28.04.2008.
SINDIKAT
Ul. kneza Branimira 6 SINDIKALNE 2.500
219. INFRASTRUKTURE 10000 ZAGREB INFORMACIJE
povremeno 2.000 Nova potvrda zbog
promjene adrese da da da
HRVATSKIH ŽELJEZNICA b. nakladnika:
Klasa: 050-01/13-01/1304 16.09.2013.
Urbroj: 311-10-13-02
939-2

Brune Bušića 14 ALAN FORD SUPER 1.650 Klasa: 050-01/08-01/1284


220. STRIP-AGENT d.o.o. 10000 ZAGREB KLASIK
Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-08-03 29.04.2008. da da da
p. 940

Lička 33 BIKER BICIKLISTIČKI 1.525 Klasa: 050-01/08-01/1368


221. GRAFIKA-NOVA d.o.o. 10000 ZAGREB MAGAZIN
Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 07.05.2008. da da da
p. 945

2.293
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/08-01/1364
222. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
PRINCESKA - EKSTRA 2 puta godišnje 3.000 Urbroj: 311-10-08-02 07.05.2008. da da da
19 946

b.
26
Veslačka 2 7.780 Klasa: 050-01/08-01/1465
223. ZRENIK d.o.o. 10000 ZAGREB
KVIZORAMA Tjednik 19.300 Urbroj: 311-10-08-02 20.05.2008. da da da
p. 951

BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 1.005 Klasa: 050-01/08-01/1515
224. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB DJEČJI SVIJET Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-08-02 27.05.2008. da da da
Buconjić p. 955

BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 3.420 Klasa: 050-01/08-01/1518
225. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB PROFI SUDOKU Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-08-02 27.05.2008. da da da
Buconjić p. 958

800
PRES, obrt za šumarstvo,
Vukovarska 16 p. Klasa: 050-01/08-01/1588
226. lovstvo i izdavaštvo, vl. 43000 BJELOVAR LOVOČUVAR Tromjesečnik 2.500 Urbroj: 311-10-08-03 05.06.2008. da da
Milan Presečan Arvay 200 966

b.
Klasa: 050-01/08-01/1647
Urbroj: 311-10-08-02 05.06.2008.
967
Ulica Bregdetti 23 133
227. VOX d.o.o. 23000 ZADAR
VOX TJEDNIK Tjednik 1.500 Nova potvrda: da da da
p. Klasa: 050-01/12-01/1062
06.04.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
967-2

17.488
MEDIATOP Ilica 100 p. Klasa: 050-01/08-01/1736
228.
INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB
LJEPOTA I ZDRAVLJE Mjesečnik 24.000 Urbroj: 311-10-08-02 12.06.2008. da da
150 968

b.
7.000
Davora Zbiljskog 16 p. Klasa: 050-01/08-01/1691
229. MOTO PULS d.o.o. 10000 ZAGREB
MOTO PULS Mjesečnik 9.000 Urbroj: 311-10-08-03 12.06.2008. da da da
30 969

b.
116
Zvonimirova 50 p. Klasa: 050-01/08-01/1844
230. ZVONIMIR SOLIN d.o.o. 21210 SOLIN
SOLINSKA KRONIKA Mjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-08-02 26.06.2008. da da da
197 973

b.
525
DJELO MARIJINO-
F. Račkog 30 p. Klasa: 050-01/08-01/1948
231. POKRET FOKOLARA, 48260 KRIŽEVCI
NOVI SVIJET Mjesečnik 1.200 Urbroj: 311-10-08-02 04.07.2008. da da da
udruga 675 975

b.
Brune Bušića 14 1.500 Klasa: 050-01/07-01/2033
232. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
ZAGOR GIGANT 1 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 23.07.2007 da da da
p. 981
27
Klasa: 050-01/08-01/2027
Urbroj: 311-10-08-02
REPUBLIKA HRVATSKA 982 24.07.2008.
PRIMORSKO- Novi put 2 750 Izdana nova potvrda
233.
GORANSKA ŽUPANIJA 51521 PUNAT
PUNTE MOJ 2 puta godišnje 750 zbog promjene da da da
b. matičnog broja:
OPĆINA PUNAT Klasa: 050-01/11-04/1029 30.11.2011.
Urbroj: 311-10-11-02
982-2

Višnjevac 3 PRINCEZA SPECIJAL 3.472 Klasa: 050-01/08-01/2659


234. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB (srpski, ćirilica)
2 puta godišnje 5.500 Urbroj: 311-10-08-02 05.11.2008. da da da
p. 1007

1.400
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/08-01/2905
235.
d.o.o. 10000 ZAGREB
VJENČANJA 2 puta godišnje 7.000 Urbroj: 311-10-08-02 21.11.2008. da da da
215 1017

b.
OB "Sveti Duh" 550 Klasa: 050-01/08-01/2490
HRVATSKI ZBOR PHYSIOTHERAPIA
236.
FIZIOTERAPEUTA
Sv. Duh 64
CROATICA
2 puta godišnje 1.000 Urbroj: 311-10-08-02 25.11.2008. da da
10000 ZAGREB b. 1019

5.975
Kneza Višeslava 5 p. Klasa: 050-01/08-01/2726
237. KRONOMEDIA d.o.o. 21000 SPLIT
SATOVI I NAKIT 2 puta godišnje 6.000 Urbroj: 311-10-08-03 26.11.2008. da da da
375 1020

b.
KVARNER KONGRESI, Krimeja 13 5.000 Klasa: 050-01/08-01/3004
238.
obrt, vl. Denis Vidović 51000 RIJEKA
HAIRSTYLE NEWS 2 puta godišnje 5.300 Urbroj: 311-10-08-02 05.12.2008. da da da
b. 1023

ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6 6.000 Klasa: 050-01/08-01/3033


239.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
SUDOKU KAKURO Tromjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 10.12.2008. da
p. 1025

ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6 OSMOSMJERKA 6.000 Klasa: 050-01/08-01/3034


240.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB SPECIJAL
Tromjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 10.12.2008. da
p. 1026
Klasa: 050-01/08-01/3068
Urbroj: 311-10-08-02
59 1030 15.12.2008.
DENTAL MEDIA GRUPA Zagrebačka 77 DENTAL TRIBUNE p. Nova potvrda zbog
241.
d.o.o. 10410 VELIKA GORICA INTERNATIONAL
Tromjesečnik 12.000 promjene adrese da da da
2.000 nakladnika:
Klasa: 050-01/14-01/488 28.05.2014.
b. Urbroj: 311-10-14-02
1030-2

DM-DROGERIE MARKT Kovinska 5a 100.000 Klasa: 050-01/08-01/3134


242.
d.o.o. 10090 ZAGREB
ACTIVE BEAUTY Dvomjesečnik 150.000 Urbroj: 311-10-08-02 22.12.2008. da da da
b. 1034

Maršala Tita 3 6.000 Klasa: 050-01/08-01/3173


243. GRAD OPATIJA 51410 OPATIJA
OPATIJA Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 14.01.2009. da da
b. 1035
28
Draškovićeva 66 32.000 Klasa: 050-01/09-01/222
244. PLAVA PONISTRA d.o.o. 10000 ZAGREB SPLIT IN YOUR POCKET 1 puta godišnje 30.000 Urbroj: 311-10-09-02 10.02.2009. da da da
b. 1042
Klasa: 050-01/09-01/336
Urbroj: 311-10-09-02
1045 11.02.2009.
Masarykov put 3C 8.000 Nova potvrda zbog
245. TELE 5 d.o.o. 20000 DUBROVNIK
GLAS GRADA Tjednik 7.700 promjene adrese: da da da
b. Klasa: 050-01/13-04/09 10.01.2013.
Urbroj: 311-10-13-03
1045-2
Klasa: 050-01/09-01/342
CMP Savica Šanci 119
246. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
SPLETKE I ČAROLIJE Tromjesečnik 0 16.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.02.2009. da da da
1050

CMP Savica Šanci 119 7.500 Klasa: 050-01/09-01/343


247. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
ŽENA+ Tromjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.02.2009. da da da
p. 1051

CMP Savica Šanci 119 6.250 Klasa: 050-01/09-01/344


248. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJA ISTINA Mjesečnik 17.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.02.2009. da da da
p. 1052

CMP Savica Šanci 119 1.300 Klasa: 050-01/09-01/345


249. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
EROTSKE PRIČE Tromjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.02.2009. da da da
p. 1053

400
PUČKO OTVORENO Ul. Josipa Zorića 21 a p. Klasa: 050-01/09-01/118
250.
UČILIŠTE DUGO SELO 10270 DUGO SELO
DUGOSELSKA KRONIKA Mjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-09-02 18.02.2009. da da
500 1055

b.
Klasa: 050-01/09-01/363
Urbroj: 311-10-09-02
1056
Nova potvrda zbog 23.02.2009.
UDRUGA MOJ GRAD Ul. V. Mačeka 2 5.000 promjene naziva
251.
JASTREBARSKO 10450 JASTREBARSKO
JASKA.HR Mjesečnik 5.000 tiskovine: da da da
b. Klasa: 050-01/09-01/363 29.10.2009.
Urbr. 311-10-09-03
29.10.2009.
1056-2

Ivana Cankara 9 3.333 Klasa: 050-01/09-01/385


252. VALL 042 d.o.o. 42000 VARAŽDIN
WAY TO CROATIA Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-09-02 23.02.2009. da da da
b. 1057

BIZDIREKT – PRVI
Vukovarska 88 BESPLATNI POSLOVNI 3.000 Klasa: 050-01/09-01/476
253. MIRAKUL d.o.o. 31000 OSIJEK ČASOPIS – PRIMORSKA
Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
b. 1058
HRVATSKA
Brune Bušića 14 16 puta 1.840 Klasa: 050-01/09-01/492
254. STRIP-AGENT d.o.o. 10000 ZAGREB
ALAN FORD KLASIK godišnje 8.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1059

Brune Bušića 14 1.780 Klasa: 050-01/09-01/494


255. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
DYLAN DOG Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1064
29
Brune Bušića 14 1.700 Klasa: 050-01/09-01/499
256. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
DYLAN DOG SPECIJAL 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1065

Brune Bušića 14 1.550 Klasa: 050-01/09-01/504


257. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
DYLAN DOG EXTRA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1066

Brune Bušića 14 13 puta 1.930 Klasa: 050-01/09-01/503


258. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
ZAGOR godišnje 6.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1067

Brune Bušića 14 2.055 Klasa: 050-01/09-01/502


259. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
ZAGOR SPECIJAL Tromjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1068

Brune Bušića 14 2.400 Klasa: 050-01/09-01/505


260. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
ZAGOR MAXI 2 puta godišnje 7.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1069

Brune Bušića 14 14 puta 2.150 Klasa: 050-01/09-01/498


261. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
ZAGOR EXTRA godišnje 6.500 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1070

Brune Bušića 14 2.200 Klasa: 050-01/09-01/500


262. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
ZAGOR KLASIK Tromjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1071

Brune Bušića 14 1.400 Klasa: 050-01/09-01/501


263. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
TEX WILLER Dvomjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1072

Brune Bušića 14 1.750 Klasa: 050-01/09-01/497


264. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
MARK Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1073

Brune Bušića 14 1.500 Klasa: 050-01/09-01/496


265. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
BLEK Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1074

Brune Bušića 14 1.650 Klasa: 050-01/09-01/495


266. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
CHICO Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009. da da da
p. 1075
Klasa: 050-01/09-01/686
Urbroj: 311-10-09-02
REPUBLIKA HRVATSKA 1077 10.03.2009.
MINISTARSTVO OBRANE
Sarajevska cesta 7 1.000 Nova potvrda zbog
267. Samostalna služba za 10000 ZAGREB
CROMIL 2 puta godišnje 900 promjene naziva i da da da
odnose s javnošću i b. adrese:
Klasa: 050-01/12-01/1608 11.06.2012.
izdavaštvo Urbroj: 311-10-12-02
1077-2
BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 2.905 Klasa: 050-01/09-01/737
268. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB TEST OSMOSMJERKA Mjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-09-02 13.03.2009. da da da
Buconjić p. 1078

Klasa: 050-01/09-01/767
Lojenov prilaz 8
269. STAMPEDO d.o.o. 10020 ZAGREB
TRUDNA & LIJEPA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 18.03.2009. da
1081
30
Klasa: 050-01/09-01/959
KREATIVNA Bartolići 19
270.
KANCELARIJA d.o.o. 10000 ZAGREB
InPharma Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-09-02 08.04.2009. da
1093
Klasa: 050-01/09-01/1224
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39
271.
d.o.o. 10000 ZAGREB
STORY LIFESTYLE 1 puta godišnje 0 0 Urbroj: 311-10-09-02 06.05.2009. da da da
1103
Klasa: 050-01/09-01/1262
Urbroj: 311-10-09-02
1104 11.05.2009.

Oreškovićeva 6H/1 9.103


272. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
BINGO! Mjesečnik 17.000 Nova potvrda zbog da da da
p. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/311 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1104-2
Klasa: 050-01/09-01/1263
Urbroj: 311-10-09-02
1105 11.05.2009.

Oreškovićeva 6H/1 2-3 puta


273. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
BINGO! SPECIJAL godišnje 0 8.000 Nova potvrda zbog da da da
promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/312 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1105-2
Klasa: 050-01/09-01/1402
Urbroj: 311-10-09-02
1112 27.05.2009.

DRUŠTVO Trg na mostu 2 950


274.
DISTROFIČARA ISTRE 52100 PULA
ISTARSKI GEN 1 puta godišnje 1.100 Nova potvrda zbog da da da
b. promjene adrese:
Klasa: 050-02/14-02/310 03.02.2014.
Urbroj: 311-10-14-02
1112-2

CENTAR ZA AUTIZAM Dvorničićeva 6 800 Klasa: 050-01/09-01/1315


275.
ZAGREB 10000 ZAGREB
AUTIZAM 1 puta godišnje 700 Urbroj: 311-10-09-03 06.07.2009. da da da
b. 1117

3.673
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/09-01/1750
276.
d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJ STAN SPECIJAL 1 puta godišnje 12.000 Urbroj: 311-10-09-02 15.07.2009. da da da
120 1119

b.
1.948
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/09-01/1796
277.
d.o.o. 10000 ZAGREB
BURDA STYLE Mjesečnik 6.500 Urbroj: 311-10-09-02 22.07.2009. da da da
26 1120

b.
SRPSKO NARODNO
VIJEĆE – NACIONALNA 1.200
KOORDINACIJA VIJEĆA Gajeva 7 p. Klasa: 050-01/09-01/2045
278.
SRPSKE NACIONALNE 10000 ZAGREB
NOVOSTI Tjednik 7.000 Urbroj: 311-10-09-02 10.09.2009. da da da
2.800 1129
MANJINE U REPUBLICI
HRVATSKOJ b.
31
Koranska 2 20.072 Klasa: 050-01/09-01/2060
279. GLORIA GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
GLORIA IN Tromjesečnik 29.167 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009. da da da
p. 1132

Koranska 2 51.620 Klasa: 050-01/09-01/2070


280. GLORIA GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
GLORIA Tjednik 74.615 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009. da da da
p. 1133

Koranska 2 11.384 Klasa: 050-01/09-01/2071


281. GLORIA GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
GLORIA GLAM Dvomjesečnik 18.833 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009. da da da
p. 1134

Koranska 2 15.984 Klasa: 050-01/09-01/2064


282. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
GLOBUS Tjednik 27.273 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009. da da da
p. 1135

Koranska 2 50.582 Klasa: 050-01/09-01/2065


283. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
JUTARNJI LIST Dnevnik 79.200 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009. da da da
p. 1136

Koranska 2 4.615 Klasa: 050-01/09-01/2062


284. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
FORBES Mjesečnik 6.286 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009. da da da
p. 1137

Koranska 2 50.207 Klasa: 050-01/09-01/2061


285. EPH MAGAZINI d.o.o. 10000 ZAGREB
OK Mjesečnik 66.411 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009. da da da
p. 1139

VJESNIK UKRAJINSKE
UKRAJINSKA ZAJEDNICA Remetinečka ceta 79A 1.050 Klasa: 050-01/09-01/1593
286.
REPUBLIKE HRVATSKE 10000 ZAGREB
ZAJEDNICE U Dvomjesečnik 1.200 Urbroj: 311-10-09-03 22.10.2009. da da
HRVATSKOJ b. 1148

2.600
Kneza Višeslava 5 p. Klasa: 050-01/09-01/2408
287. KRONOMEDIA d.o.o. 21000 SPLIT
MASLINAR Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-09-02 22.10.2009. da da da
100 1149

b.
BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 692 Klasa: 050-01/09-01/2598
288. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB TEST BEST Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-09-02 16.11.2009. da da da
Buconjić p. 1157

9.109
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/09-01/2660
289.
d.o.o. 10000 ZAGREB
STORY BOOK Tromjesečnik 25.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.11.2009. da da da
734 1159

b.
3.160
Kneza Višeslava 5 p. Klasa: 050-01/09-01/2702
290. KRONOMEDIA d.o.o. 21000 SPLIT
KATALOG SATOVA 1 puta godišnje 4.000 Urbroj: 311-10-09-02 30.11.2009. da da da
150 1161

b.
32
Klasa: 050-01/09-01/2793
Urbroj: 311-10-09-02
1163 09.12.2009.
Nova potvrda zbog
Mate Blažine 4
291. VLAČIĆ & ĆAKIĆ d.o.o. 52220 LABIN
LABINŠTINA.INFO Mjesečnik 3.055 2.500 promjene naziva da
tiskovine:
050-01/11-01/1263-2 16.05.2011.
Urbr. 311-10-11-02
1163-2

Varaždinska 72, Popovec 6.908 Klasa: 050-01/09-01/2812


292. LJEKOVITE BILJKE d.o.o. 10360 SESVETE LJEKOVITE BILJKE Dvomjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.12.2009. da da
p. 1165

HP – HRVATSKA POŠTA Jurišićeva 13 10.618 Klasa: 050-01/09-01/2905


293.
d.d. 10000 ZAGREB
VAŠA POŠTA Mjesečnik 9.850 Urbroj: 311-10-09-02 29.12.2008. da da da
b. 1169

Brune Bušića 14 1.600 Klasa: 050-01/10-01/11


294. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
TEX MAXI 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 08.01.2010. da da da
p. 1171

Brune Bušića 14 1.600 Klasa: 050-01/10-01/12


295. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
DYLAN DOG MAXI 1 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 08.01.2010. da da da
p. 1172
Klasa: 050-01/10-01/82
Urbroj: 311-10-10-02
24 1174 18.01.2010.
Ul. grada Vukovara 235 Mjesečnik p. Nova potvrda zbog
296. KDBH PREPOROD 10000 ZAGREB
PREPORODOV JOURNAL (10 brojeva) 1.000 promjene adrese da da da
800 nakladnika:
Klasa: 050-02/13-02/538 06.06.2013.
b. Urbroj: 311-10-13-02
1174-2
Klasa: 050-01/10-01/83
Urbroj: 311-10-10-02
30 1175 18.01.2010.
Ul. grada Vukovara 235 p. Nova potvrda zbog
297. KDBH PREPOROD 10000 ZAGREB
BEHAR Dvomjesečnik 1.000 promjene adrese da da da
500 nakladnika:
Klasa: 050-02/13-02/538 06.06.2013.
b. Urbroj: 311-10-13-03
1175-2
Klasa: 050-01/10-01/84
Urbroj: 311-10-10-02
1176 18.01.2010.
Ul. grada Vukovara 235 450 Nova potvrda zbog
298. KDBH PREPOROD 10000 ZAGREB
JASMIN 2 puta godišnje 1.000 promjene adrese da da da
b. nakladnika:
Klasa: 050-02/13-02/538 06.06.2013.
Urbroj: 311-10-13-04
1176-2
BOŠNJAČKA
NACIONALNA
Ilica 54 BOŠNJAČKA 480 Klasa: 050-01/10-01/109
299. ZAJEDNICA ZA GRAD 10000 ZAGREB PISMOHRANA
1 puta godišnje 700 Urbroj: 311-10-10-02 19.01.2010. da da da
ZAGREB I ZAGREBAČKU b. 1178
ŽUPANIJU
33
BOŠNJAČKA
Ilica 54 1.000 Klasa: 050-01/10-01/110
300. NACIONALNA 10000 ZAGREB
BOŠNJAČKI GLAS Dvomjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-10-02 19.01.2010. da da da
ZAJEDNICA HRVATSKE b. 1179

95
INSTITUT ZA JAVNE Smičiklasova 21 FINANCIAL THEORY AND p. Klasa: 050-01/10-01/548
301.
FINANCIJE 10000 ZAGREB PRACTICE
Tromjesečnik 200 Urbroj: 311-10-10-02 10.02.2010. da da da
43 1201

b.
4.293
Matice hrvatske 14 p. Klasa: 050-01/10-01/749
302. BJELOVARAC d.o.o. 43000 BJELOVAR
BJELOVARAC Tjednik 2.100 Urbroj: 311-10-10-02 01.03.2010. da da
154 1208

b.
ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6 6.000 Klasa: 050-01/10-01/766
303.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
VESELA OSMOSMJERKA Tromjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-10-02 03.03.2010.. da
p. 1210

ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6 ZAGONETKINE 6.000 Klasa: 050-01/10-01/767


304.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB OSMOSMJERKE
Tromjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-10-02 03.03.2010. da
p. 1211

ZAGONETKINE Klasa: 050-01/10-01/765


ABC NAKLADA, obrt, vl. Gmajnje 6
305.
Maja Svečnjak 10000 ZAGREB
OSMOSMJERKE Tromjesečnik 0 20.000 Urbroj: 311-10-10-02 03.03.2010. da
POSEBNO IZDANJE 1212

9.934
GLAS ISTRE NOVINE Riva 10 p. Klasa: 050-01/10-01/752
306.
d.o.o. 52100 PULA
GLAS ISTRE Dnevnik 12.500 Urbroj: 311-10-10-02 03.03.2010. da da da
190 1213

b.
Udruga studenata
Borongajska cesta 83d 750 Klasa: 050-01/10-01/896
307. komunikologije i 10000 ZAGREB
OPREZ! 1 puta godišnje 0 Urbroj: 311-10-10-02 24.03.2010. da
novinarstva KOMUNA besplatno 1217
Trg hrvatskih Ivanovaca 9B 4.700 Klasa: 050-01/10-01/859
308. GRAD IVANEC 42240 IVANEC
IVANEČKE NOVINE Mjesečnik 4.700 Urbroj: 311-10-10-03 31.03.2010. da da da
b. 1219

EMDE PUBLIKACIJE Imotska 33, Veliko Polje 298 Klasa: 050-01/10-01/1111


309.
d.o.o. 10010 ZAGREB
AUTO MOTO MAGAZIN Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 08.04.2010. da da da
p. 1221
Klasa: 050-01/10-01/1251
Urbroj: 311-10-10-02
1.280 1224 22.04.2010.

Andrije Kačića Miošića 6a p.


310. NINA OBJEKTIV d.o.o. 10000 ZAGREB
OBJEKTIV Dvotjednik 7.000 Nova potvrda zbog da da da
224 promjene adrese:
Klasa: 050-01/13-01/1660 20.12.2013.
b. Urbroj: 311-10-13-02
1224-2
34
342
Račkoga 1b p. Klasa: 050-01/10-01/1423
311. KLUB SUŠAČANA 51000 RIJEKA
SUŠAČKA REVIJA 3 puta godišnje 800 Urbroj: 311-10-10-02 11.05.2010. da da da
256 1230

b.
IZVORI – KRŠĆANSKI Cvjetkova 32 500 Klasa: 050-01/10-01/1217
312.
NAKLADNI ZAVOD 31000 OSIJEK
IZVORI 2 puta godišnje 500 Urbroj: 311-10-10-03 14.06.2010. da da da
b. 1238

Antuna Mihanovića 12 LEPOGLAVSKI GRADSKI 2.000 Klasa: 050-01/10-01/1744


313. GRAD LEPOGLAVA 42250 LEPOGLAVA LIST
Tromjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-02 23.06.2010. da da da
b. 1239
Klasa: 050-01/10-01/1758
Urbroj: 311-10-10-02
1240 28.06.2010.

Oreškovićeva 6H/1 17.793


314. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
24SATA EXPRESS Tjednik 38.000 Nova potvrda zbog da da da
p. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/313 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1240-2

Frankopanska 24 THE REGENT 4.000 Klasa: 050-01/10-01/1973


315. ZAPOSLENA d.o.o. 10000 ZAGREB ESPLANADE MAGAZINE
2 puta godišnje 4.000 Urbroj: 311-10-10-02 22.07.2010. da da
p. 1248

1.420
Prokljanska 1 p. Klasa: 050-01/10-01/2100
316. INDUX MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
SCUBALIFE Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-10-02 20.08.2010. da da da
139 1252

b.
541
Prisavlje 2 p. Klasa: 050-01/10-01/2282
317. KL–KONZALTING d.o.o. 10000 ZAGREB
NOGOMET Mjesečnik 6.500 Urbroj: 311-10-10-02 21.09.2010. da
380 1257

b.
CMP Savica Šanci 119 4.000 Klasa: 050-01/10-01/2295
318. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
KUHINJA Tromjesečnik 16.000 Urbroj: 311-10-10-02 22.09.2010. da da da
p. 1259
Klasa: 050-01/10-01/2589
Urbroj: 311-10-10-02
1269 28.10.2010.

Oreškovićeva 6H/1 24JUNIOR DJEČJI 10.913


319. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB ZABAVNIK
Mjesečnik 18.333 Nova potvrda zbog da da da
p. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/314 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1269-2
35
40.000
JABUKA TELEVIZIJA Božidara Magovca 163 p. Klasa: 050-01/10-01/2701
320.
d.o.o. 10000 ZAGREB
HRANA I VINO Mjesečnik 50.000 Urbroj: 311-10-10-02 12.11.2010. da da da
30 1276

b.
Klasa: 050-01/10-01/2788
MEDIATOP Ilica 100
321.
INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB
GRAZIA Mjesečnik 10.983 17.500 Urbroj: 311-10-10-02 25.11.2010. da da
1278
Klasa: 050-01/10-01/2822
Urbroj: 311-10-10-02
1280 25.11.2010.

Oreškovićeva 6H/1 11.312


322. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
24SATA 55 SKANDI Mjesečnik 19.500 Nova potvrda zbog da da da
p. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/315 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1280-2
Klasa: 050-01/10-01/2877
Kamaufova 2
323. AUTO–MART d.o.o. 10000 ZAGREB
AUTO MART Mjesečnik 0 1.000 Urbroj: 311-10-10-02 02.12.2010. da da
1281

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2927


324. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
PRIRUČNIK ZA MAME Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1283

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2928


325. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
MUSTANG Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1284

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2929


326. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
MONTANA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1285

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2930


327. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
MOJE CVIJEĆE Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1286

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2931


328. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
LAURA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1287

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2932


329. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
WESTERN GUN Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1288

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2933


330. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
VEGA Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1289

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2934


331. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
DORA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1290

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2935


332. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
GURMAN Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1291

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/2936


333. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
MOJE LJUBAVI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 09.12.2010. da da da
p. 1292
36
ŽUPANIJSKI LIST –
KOPRIVNIČKO- Ul. Antuna Nemčića 5 40.000 Klasa: 050-01/10-01/2946
334.
KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 48000 KOPRIVNICA
GLASNIK KOPRIVNIČKO- 2 puta godišnje 40.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.12.2010. da da da
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE b. 1293

Klasa: 050-01/10-01/2974
Sv. Mateja 15
335. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB
202 SKANDI Mjesečnik 15.600 10.000 Urbroj: 311-10-10-02 14.12.2010. da
1295

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/2991


336. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
BAKINI KOLAČI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1296

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/2992


337. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
ORHIDEJA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1297

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/2993


338. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
RIO GRANDE Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1298

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/2994


339. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
AMOR MAXI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1299

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/2995


340. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
DALIA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1300

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/2996


341. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
WESTERN HIT Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1301

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/2998


342. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
COLORADO Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1303

X. Vrbik br. 2 SAVJETI ZA SVAKO 500 Klasa: 050-01/10-01/2999


343. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB DOMAĆINSTVO
Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1304

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/3002


344. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
NAJBOLJI RECEPTI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1305

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/3003


345. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
STAMPEDO Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1306

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/3004


346. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJA KUHINJA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1307

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/3007


347. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
TAMARA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1310

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/3008


348. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
KOLAČI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1311

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/3009


349. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
VENERA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1312
37
X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/10-01/3013
350. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
LASSITER Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010. da da da
p. 1313

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/3048


351. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
WESTERN KOMPLET Dvomjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-10-02 22.12.2010. da da da
p. 1316

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/3049


352. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
GASTRO KOMPLET Dvomjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-10-02 22.12.2010. da da da
p. 1317

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/3050


353. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
LJUBAVNI KOMPLET Dvomjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-10-02 22.12.2010. da da da
p. 1318

Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/10-01/3051


354. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
OBITELJSKI KOMPLET Dvomjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-10-02 22.12.2010. da da da
p. 1319

3.524
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/10-01/3067
355. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
AUTI Mjesečnik 4.500 Urbroj: 311-10-10-02 24.12.2010. da da da
24 1320

b.
1.976
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/10-01/3068
356. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
AVTOMOBILI Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 24.12.2010. da da da
19 1321

b.
13.941
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/11-01/03
357.
d.o.o. 10000 ZAGREB
COSMOPOLITAN Mjesečnik 39.000 Urbroj: 311-10-11-02 13.01.2011. da da da
705 1324

b.
1. svibnja 4 688 Klasa: 050-01/11-01/38
358. H.MEDIA d.o.o. 52470 UMAG
BUJŠTINA Mjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-11-02 13.01.2011. da da da
p. 1325
Klasa: 050-01/11-01/152
Urbroj: 311-10-11-02
1329 21.01.2011.

Veli Brgud 63a Nova potvrda zbog


359. AUTOGLOBAL d.o.o. 51213 JURDANI
LIBURNIJA Mjesečnik 233 2.000 promjene naziva da da
nakladnika:
19.01.2012.
Klasa: 050-01/11-01/152
Urbroj: 311-10-12-04
1329-2

TURISTIČKA ZAJEDNICA Pionirska 1a 35.000 Klasa: 050-01/10-01/2188


360.
ISTARSKE ŽUPANIJE 52440 POREČ
ENJOY ISTRA Tromjesečnik 40.000 Urbroj: 311-10-11-02 01.02.2011. da da da
b. 1335
38
TURISTIČKA ZAJEDNICA Pionirska 1a 20.500 Klasa: 050-01/10-01/2242
361.
ISTARSKE ŽUPANIJE 52440 POREČ
ISTRIEN MAGAZIN 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-11-02 01.02.2011. da da da
b. 1338
Klasa: 050-01/11-01/293
Božidara Magovca 149
362. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
SUPER SUDOKU Mjesečnik 3.900 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1339
Klasa: 050-01/11-01/294
Božidara Magovca 149 MALA OSMOSMJERKA
363. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB POSEBNO IZDANJE
Mjesečnik 3.200 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1340
Klasa: 050-01/11-01/295
Božidara Magovca 149
364. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
MALA OSMOSMJERKA Mjesečnik 5.200 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1341
Klasa: 050-01/11-01/297
Božidara Magovca 149 NOGOMETNA
365. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB OSMOSMJERKA
Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1343
Klasa: 050-01/11-01/298
Božidara Magovca 149 OZ – OBITELJSKI
366. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB ZABAVNIK
Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1344
Klasa: 050-01/11-01/299
Božidara Magovca 149
367. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
SKANDISMJERKA Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1345
Klasa: 050-01/11-01/300
Božidara Magovca 149
368. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
SUDOKU MANIJA Mjesečnik 4.500 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1346
Klasa: 050-01/11-01/276
Božidara Magovca 149
369. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
MEGA SUDOKU Tromjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1351
Klasa: 050-01/11-01/280
Božidara Magovca 149
370. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
50 OSMOSMJERKI Tromjesečnik 6.900 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da
1355

Kustošijanska 8/II 5.182 Klasa: 050-01/11-01/301


371. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB
KVISKOTEKA Mjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1358

Kustošijanska 8/II KVISKOTEKA 8.162 Klasa: 050-01/11-01/302


372. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB REMITENDA-UVEZ
Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1359

Kustošijanska 8/II KVISKOTEKA SPECIJAL – 7.779 Klasa: 050-01/11-01/303


373. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB ZIMA
1 puta godišnje 12.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1360

Kustošijanska 8/II KVISKOTEKA SPECIJAL – 10.159 Klasa: 050-01/11-01/304


374. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB LJETO
1 puta godišnje 12.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1361

Kustošijanska 8/II 8.835 Klasa: 050-01/11-01/305


375. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB
101 SKANDI Mjesečnik 17.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1362

Kustošijanska 8/II 5.728 Klasa: 050-01/11-01/306


376. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB
50 SKANDI Mjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1363

Kustošijanska 8/II 101 SKANDI REMITENDA- 7.367 Klasa: 050-01/11-01/307


377. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB UVEZ
Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1364
39
Kustošijanska 8/II 50 SKANDI REMITENDA- 6.405 Klasa: 050-01/11-01/308
378. SFINGA ART d.o.o. 10000 ZAGREB UVEZ
Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.02.2011. da da
p. 1365
Klasa: 050-01/11-01/321
MEDIATOP Ilica 100
379.
INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB
POŠALJI RECEPT Mjesečnik 13.160 16.000 Urbroj: 311-10-11-02 04.02.2011. da da
1368

5.000
Preradovićeva 23 p. Klasa: 050-01/11-01/321
380. M 14 d.o.o. 10000 ZAGREB
PLAYBOY Mjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-11-02 07.02.2011. da da
50 1369

b.
500
STRIPFORUM, Udruga Vladimira Ruždjaka 21 p. Klasa: 050-01/11-01/262
381.
prijatelja stripa 10000 ZAGREB
STRIP REVIJA Tromjesečnik 500 Urbroj: 311-10-11-03 11.02.2011. da da da
300 1373

b.
Klasa: 050-01/11-01/435
Urbroj: 311-10-11-02
1375 15.02.2011.

Karlovačka cesta 24A 7.665


382. MOZAIK KNJIGA d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJ PLANET Mjesečnik 9.000 Nova potvrda zbog
promjene adrese da da da
P. nakladnika:
Klasa: 050-01/13-01/327 07.02.2013.
Urbroj: 311-10-13-02
1375-2

NAKLADA SEMAFORA A. Hebranga 6 5.000 Klasa: 050-01/11-01/437


383.
d.o.o. 10000 ZAGREB
200 SKANDINAVKA Mjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-11-02 15.02.2011. da da da
p. 1376

NAKLADA SEMAFORA A. Hebranga 6 5.000 Klasa: 050-01/11-01/438


384.
d.o.o. 10000 ZAGREB
100 SKANDINAVKA Mjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-11-02 15.02.2011. da da da
p. 1377

NAKLADA SEMAFORA A. Hebranga 6 OBITELJSKA 4.000 Klasa: 050-01/11-01/439


385.
d.o.o. 10000 ZAGREB SKANDINAVKA
1 puta godišnje 8.000 Urbroj: 311-10-11-02 15.02.2011. da da da
p. 1378

da
6.714 izlazi
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/11-01/497
kao
386.
d.o.o. 10000 ZAGREB
ELLE DECORATION Dvomjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-11-02 21.02.2011. da da
prilog
531 1379
uz
b. ELLE
BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 1.820 Klasa: 050-01/11-01/531
387. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB OSMOSMJERKA Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-11-02 24.02.2011. da da da
Buconjić p. 1381

BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 NAJBOLJA 2.125 Klasa: 050-01/11-01/532
388. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB
OSMOSMJERKA
Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-11-02 24.02.2011. da da da
Buconjić p. 1382
40
BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 2.700 Klasa: 050-01/11-01/533
389. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB PRAVA OSMOSMJERKA Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-11-02 24.02.2011. da da da
Buconjić p. 1383

BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 3.420 Klasa: 050-01/11-01/534
390. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB SUDOKU Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-11-02 24.02.2011. da da da
Buconjić p. 1384

BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 3.710 Klasa: 050-01/11-01/535
391. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB NAJBOLJI SUDOKU Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-11-02 24.02.2011. da da da
Buconjić p. 1385

BO - izdavaštvo i grafika,
Ilica 64 3.050 Klasa: 050-01/11-01/536
392. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB PRAVI SUDOKU Tromjesečnik 5.500 Urbroj: 311-10-11-02 24.02.2011. da da da
Buconjić p- 1386

13.136
Tratinska 36 p. Klasa: 050-01/11-01/568
393. BUG d.o.o. 10000 ZAGREB
BUG Mjesečnik 30.000 Urbroj: 311-10-11-02 25.02.2011. da da da
100 1388

b.
2.370
Tratinska 36 p. Klasa: 050-01/11-01/569
394. BUG d.o.o. 10000 ZAGREB
MREŽA Mjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-11-02 25.02.2011. da da da
100 1389

b.
Koranska 2 7.455 Klasa: 050-01/11-01/582
395. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
VITA Mjesečnik 13.400 Urbroj: 311-10-11-02 28.02.2011. da da da
p. 1390

Koranska 2 12.440 Klasa: 050-01/11-01/583


396. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJA SUDBINA Mjesečnik 24.000 Urbroj: 311-10-11-02 28.02.2011. da da da
p. 1391

Koranska 2 12.395 Klasa: 050-01/11-01/584


397. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJA TAJNA Mjesečnik 24.000 Urbroj: 311-10-11-02 28.02.2011. da da da
p. 1392
Klasa: 050-01/11-01/591
MEDIATOP Ilica 100
398.
INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJA KOSA Tromjesečnik 4.066 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 28.02.2011. da da
1393

Zenička 24 706 Klasa: 050-01/11-01/601


399. VIDEON d.o.o. 10000 ZAGREB
BAMBBINO Mjesečnik 3.500 Urbroj: 311-10-11-02 01.03.2011. da da
p. 1395

Koranska 2 14.279 Klasa: 050-01/11-01/641


400. EPH MAGAZINI d.o.o. 10000 ZAGREB
TEEN Mjesečnik 20.616 Urbroj: 311-10-11-02 04.03.2011. da da da
p. 1398
41
Klasa: 050-01/11-01/745
Urbroj: 311-10-11-02
1399 15.03.2011.

Oreškovićeva 6H/1 SPORTSKI TJEDNIK 8.259


401. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB MAX!
Tjednik 13.197 Nova potvrda zbog da da da
p. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/328 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1399-2
Klasa: 050-01/11-01/746
Urbroj: 311-10-11-02
1400 15.03.2011.
PAKET: VEČERNJI LIST I
Oreškovićeva 6H/1 1.347
402. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
SPORTSKI TJEDNIK Tjednik 3.800 Nova potvrda zbog da da da
MAX! p. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/329 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1400-2

Drage Ivaniševića 2A 7.000 Klasa: 050-01/11-01/733


403. FRANSANEL d.o.o. 10000 ZAGREB
WELLBIS Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 17.03.2011. da da da
b. 1401
Klasa: 050-01/11-01/844
Urbroj: 311-10-11-02
1406 28.03.2011.

Oreškovićeva 6H/1 VP – MAGAZIN ZA 9.541


404. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB VOJNU POVIJEST
Mjesečnik 16.874 Nova potvrda zbog da da da
p. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/330 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1406-2
Klasa: 050-01/11-01/941
Pavla Hatza 15
405. HIPERPROSTOR d.o.o. 10000 ZAGREB
PRESJEK Tromjesečnik 2.000 2.000 Urbroj: 311-10-11-02 07.04.2011. da
1409
Klasa: 050-01/11-01/961
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39
406.
d.o.o. 10000 ZAGREB
STORY IT 1 puta godišnje 0 50.000 Urbroj: 311-10-11-02 08.04.2011. da da da
1410

Brune Bušića 14 PRIČE S DIVLJEG 780 Klasa: 050-01/11-01/1027


407. STRIP-AGENT d.o.o. 10000 ZAGREB ZAPADA
Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-11-02 14.04.2011. da da da
p. 1416

4.916
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/11-01/1061
408. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
HELLO KITTY (HRV.) Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-11-02 18.04.2011. da da da
25 1419

b.
Brune Bušića 14 1.400 Klasa: 050-01/11-01/1053
409. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
KAPETAN MIKI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-11-02 18.04.2011. da da da
p. 1420
42
Klasa: 050-01/11-01/910
Urbroj: 311-10-11-02
1422 21.04.2011.

REGIONALNI TJEDNIK Augusta Šenoe 10 7 PLUS REGIONALNI 40.154


410.
d.o.o. 42000 VARAŽDIN TJEDNIK
Tjednik 40.000 Nova potvrda zbog
promjene adrese da da
b. nakladnika:
Klasa: 050-01/13-01/385 13.02.2013.
Urbroj: 311-10-13-02
1422-2
Klasa: 050-01/11-01/1119
Barutanski brijeg 31
411. VD NOVA d.o.o. 10000 ZAGREB
META Mjesečnik 1.200 3.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.05.2011. da
1426
Klasa: 050-01/11-01/1120
Barutanski brijeg 31
412. VD NOVA d.o.o. 10000 ZAGREB
VD NOVA VJENČANJA Tromjesečnik 2.300 5.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.05.2011. da
1427
Klasa: 050-01/11-01/1329
Urbroj: 311-10-11-02
5.200 1431 20.05.2011.
Savska cesta 41 p. Nova potvrda zbog
413. LIDER MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
LIDER TREND 1 puta godišnje 4.000 promjene naziva da da da
200 nakladnika:
Klasa: 050-01/13-01/1375 10.12.2013.
b. Urbr: 311-10-13-02
1431-2
Klasa: 050-01/11-01/1592
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 NATIONAL GEOGRAPHIC
414.
d.o.o. 10000 ZAGREB HRVATSKA ENIGMAT
2 puta godišnje 0 12.000 Urbroj: 311-10-11-02 16.06.2011. da da da
1441
Klasa: 050-01/11-01/1677
Urbroj: 311-10-11-02
24SATA NAJLJEPŠE 1446 01.07.2011.

Oreškovićeva 6H/1 PRIČE (10. IZDANJE 3.321


415. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB DNEVNIH NOVINA
Mjesečnik 10.500 Nova potvrda zbog da da da
p. promjene adrese:
24SATA) Klasa: 050-01/12-01/316 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1446-2

2.589
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/11-01/1732
416.
d.o.o. 10000 ZAGREB
PRIJATELJI 1 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-11-02 11.07.2011. da da da
137 1448

b.
580
AGENCIJA ZA
Cehovska 8/I KRONIKA POŽEŠKO- p. Klasa: 050-01/11-01/1453
417. MARKETING KRUNA, 34000 POŽEGA SLAVONSKA
Tjednik 1.500 Urbroj: 311-10-11-02 18.07.2011. da da da
obrt 250 1453

b.
Klasa: 050-01/11-01/1454
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39
418.
d.o.o. 10000 ZAGREB
SENSA PSIHOLOGIJA 1 puta godišnje 0 10.000 Urbroj: 311-10-11-02 19.07.2011. da da da
1454
43
98
A. Žaje 61/1 p. Klasa: 050-01/11-01/1455
419. TELEDOM d.o.o. 10000 ZAGREB
INFOTREND 2 puta godišnje 2.500 Urbroj: 311-10-11-02 19.07.2011. da da da
2.427 1455

b.
Klasa: 050-01/11-01/1890
Urbroj: 311-10-11-02
1458 03.08.2011.
HRVATSKI RATNI K.Š.Đalskog 22 Nova potvrda zbog
420.
VETERANI 43000 BJELOVAR
VETERANI 2 puta godišnje 0 800 promjene naziva i adrese: da da
050-01/13-01/760 03.05.2013.
311-10-13-02
1458-2

1.156
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 p. Klasa: 050-01/11-01/1871
421.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB
GARFIELD I PRIJATELJI Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-11-02 08.08.2011. da da da
9 1459

b.
6.000
Trg P. Krešimira IV br. 15 p. Klasa: 050-01/11-01/1988
422. UDRUGA VITAL GRUPA 10000 ZAGREB
DOM I VRT Dvomjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-11-02 23.08.2011. da
1.400 1461

b.
2.575
BJELOVARSKI LIST Vlatka Mačeka 21 p. Klasa: 050-01/11-01/2025
423.
d.o.o. 43000 BJELOVAR
BJELOVARSKI LIST Tjednik 3.800 Urbroj: 311-10-11-02 30.08.2011. da da da
82 1463

b.
Klasa: 050-01/11-01/2141
900 Urbroj: 311-10-11-02
13.09.2011.
1466
Ćire Carića 3 p. Nova potvrda zbog
424. DULIST d.o.o. 20000 DUBROVNIK
DULIST Tjednik 2.500 promjene adrese: da da da
380 Klasa: 050-01/11-01/2141 29.09.2011.
b. Urbroj: 311-10-11-04
1466-2
Klasa: 050-01/11-01/2155
Urbroj: 311-10-11-02
1467 15.09.2011.

Oreškovićeva 6H/1 135.465


425. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
VEČERNJI LIST CITY Tjednik 150.952 Nova potvrda zbog da da da
b. promjene adrese:
Klasa: 050-01/12-01/336 01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1467-2
44
819
ESTETIKA PUBLIKACIJE Svetog Mateja 19 ESTETIKA KIRURGIJA & p. Klasa: 050-01/11-01/2168
426.
d.o.o. 10000 ZAGREB KOZMETIKA
1 puta godišnje 500 Urbroj: 311-10-11-02 16.09.2011. da da
3.127 1468

b.
Keseri 40
1.553
DUSPARA KREATIVNA 10250 LUČKO NACIJA HRVATSKI p. Klasa: 050-01/11-01/2228
427.
RADIONICA d.o.o. (Gajnice 1, 10090 Zagreb – NARODNI MJESEČNIK
Mjesečnik 6.500 Urbroj: 311-10-11-02 22.09.2011. da da da
sjedište)
1.244 1472

b.
IMAGE MANAGEMENT Jazbina 157B 2.433 Klasa: 050-01/11-01/2274
428.
d.o.o. 10000 ZAGREB
MAGAZIN GLOSS Tromjesečnik 7.500 Urbroj: 311-10-11-02 27.09.2011. da da da
p. 1474

USTANOVA ZA 5.108
BOOK, časopis za
PROMICANJE Franje Gažija 2 p. Klasa: 050-01/11-01/2298
429.
KRŠĆANSKIH 48000 KOPRIVNICA
promicanje kršćanskih Mjesečnik 9.000 Urbroj: 311-10-11-02 29.09.2011. da da da
vrednota 2.667 1475
VREDNOTA KRISTOFORI
b.
606
Valpovačka bb p. Klasa: 050-01/11-01/2310
430. NOVI PODUZETNIK d.o.o. 31300 BELI MANASTIR PODUZETNIK Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-11-02 30.09.2011. da da da
30 1476

b.
Koranska 2 833 Klasa: 050-01/11-01/2363
431. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
GLOBUSPAD Tromjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-11-02 07.10.2011. da da da
p. 1478

3.000
HRVATSKI SAVEZ
Berislavićeva 6 p. Klasa: 050-01/11-01/2542
432. GRAĐEVINSKIH 10000 ZAGREB
GRAĐEVINAR Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-11-02 26.10.2011. da da da
INŽENJERA 200 1482

b.
5
HRVATSKO UDRUŽENJE HRVATSKI LJETOPIS ZA
Trg maršala Tita 14 p. Klasa: 050-01/11-01/2660
433. ZA KAZNENE ZNANOSTI 10000 ZAGREB KAZNENO PRAVO I 2 puta godišnje 800 Urbroj: 311-10-11-02 10.11.2011. da da da
I PRAKSU PRAKSU 667 1489

b.
85
Pantovčak 192A EKONOMIJA / 2 – 4 puta p. Klasa: 050-01/11-01/2730
434. RIFIN d.o.o. 10000 ZAGREB ECONOMICS godišnje 500 Urbroj: 311-10-11-02 17.11.2011. da da da
279 1490

b.
45
579
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 p. Klasa: 050-01/11-01/2782
435.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB
GARFIELD BOJANKA Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-11-02 25.11.2011. da da da
9 1492

b.
903
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 p. Klasa: 050-01/11-01/2783
436.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB
MINI GARFIELD Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-11-02 25.11.2011. da da da
9 1493

b.
3.969
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/11-01/2795
437. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
SPIDERMAN (HRV.) Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-11-02 29.11.2011. da da da
23 1496

b.
Klasa: 050-01/11-01/2911
Urbroj: 311-10-11-02
1502 15.12.2011.
SALON BANKARSKE Remetinečka cesta 28 3.300 Nova potvrda zbog
438.
OPREME – OZIMEC d.o.o. 10000 ZAGREB
BEST BANKING Dvomjesečnik 4.000 promjene adrese da da da
b. nakladnika:
16.01.2014.
Klasa: 050-02/14-02/26
Urbr: 311-10-14-03
1502-2

Zagrebačka 24 1.823 Klasa: 050-01/11-01/3007


439. M.M.S. STUDIO d.o.o. 31000 OSIJEK
SLAVONSKA BURZA Tjednik 4.500 Urbroj: 311-10-11-02 28.12.2011. da da
p. 1508

1.198
Malešnica 3/7 p. Klasa: 050-01/12-01/66
440. LIVIDUS d.o.o. 10000 ZAGREB
PC CHIP Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-12-02 11.01.2012. da da da
80 1511

b.
Preloški put 9 250 Klasa: 050-01/12-01/154
441. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
TERRA & VITA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.01.2012. da da da
p. 1515

Mirkovečka 32 1.780 Klasa: 050-01/12-01/151


442. VEGOR d.o.o. 10000 ZAGREB
UNIKAT Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.01.2012. da da da
p. 1516

Draškovićeva 66 ŠIBENIK IN YOUR 22.000 Klasa: 050-01/12-01/269


443. PLAVA PONISTRA d.o.o. 10000 ZAGREB
POCKET
1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-12-02 30.01.2012. da da da
b. 1517
46
Klasa: 050-01/12-01/385
Urbroj: 311-10-12-02
1520 06.02.2012.
Kačićeva 6A 3.600 Nova potvrda zbog
444. DIAKONS MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
THE BEST SHOP Mjesečnik 6.000 promjene adrese da da da
p. nakladnika:
Klasa: 050-01/13-01/100 16.01.2013.
Urbroj: 311-10-13-02
1520-2
Klasa: 050-01/12-01/386
Urbroj: 311-10-12-02
1521 06.02.2012.
Nova potvrda zbog
Kačićeva 6A
445. DIAKONS MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
THE MEN Mjesečnik 0 6.000 promjene adrese da da da
nakladnika:
Klasa: 050-01/13-01/100 16.01.2013.
Urbroj: 311-10-13-03
1521-2

Oreškovićeva 6H/1 2.578 Klasa: 050-01/12-01/409


446. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
POSLOVNI DNEVNIK Dnevnik 4.120 Urbroj: 311-10-12-02 07.02.2012. da da da
p. 1522
Klasa: 050-01/12-01/410
Oreškovićeva 6H/1 THE ECONOMIST
447. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB (SVIJET U 2012.)
1 puta godišnje 0 3.500 Urbroj: 311-10-12-02 07.02.2012. da da da
1523

Oreškovićeva 6H/1 BUSINESS PEOPLE NO. 76 Klasa: 050-01/12-01/411


448. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB 1
2 puta godišnje 3.500 Urbroj: 311-10-12-02 07.02.2012. da da da
p. 1524
Klasa: 050-01/12-01/420
Tina Ujevića 7 BIOGRAD TOURIST
449. ILIRIJA d.d. 23210 BIOGRAD NA MORU GUIDE
1 puta godišnje 0 40.000 Urbroj: 311-10-12-02 08.02.2012. da da da
1525

USTANOVA ZA 3.693
RHEMA, časopis za
PROMICANJE Franje Gažija 2 p. Klasa: 050-01/12-01/440
450.
KRŠĆANSKIH 48000 KOPRIVNICA
promicanje duhovne Tromjesečnik 3.500 Urbroj: 311-10-12-02 10.02.2012. da da da
obnove 1.750 1526
VREDNOTA KRISTOFORI
b.
PAKET – ČASOPIS MOJE
Oreškovićeva 6H/1 4.725 Klasa: 050-01/12-01/537
451. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
ZDRAVLJE + VEČERNJI Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-12-02 17.02.2012. da da da
LIST p. 1530

Koranska 2 20.288 Klasa: 050-01/12-01/732


452. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
ISTINITE SUDBINE Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-12-02 05.03.2012. da da da
p. 1538

Ivana Rendića 15 1.548 Klasa: 050-01/12-01/400


453. GLAS ZAGORJA d.o.o. 49000 KRAPINA
GLAS ZAGORJA Mjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-12-02 09.03.2012. da da
p. 1542

4.698
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/12-01/831
454. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
MONSTER HIGH Mjesečnik 5.600 Urbroj: 311-10-12-02 13.03.2012. da da da
23 1544

b.
47
CMP Savica Šanci 119 4.800 Klasa: 050-01/12-01/840
455. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
ZDRAVLJE I BILJE Tromjesečnik 17.000 Urbroj: 311-10-12-02 15.03.2012. da da da
p. 1545

1.935
Višnjevac 3 MOJ MALI PONI p. Klasa: 050-01/12-01/859
456. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB (slovenski)
Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-12-02 16.03.2012. da da da
19 1546

b.
Oreškovićeva 6H/1 5.898 Klasa: 050-01/12-01/874
457. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
24SATA SUPER SUDOKU Povremeno 11.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.03.2012. da da da
p. 1547
Klasa: 050-01/12-01/881
Sv. Mateja 15
458. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAGONETKA Mjesečnik 7.800 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.03.2012. da
1548
Klasa: 050-01/12-01/882
Sv. Mateja 15
459. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB
VESELA SKANDI Mjesečnik 7.900 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.03.2012. da
1549
Klasa: 050-01/12-01/883
Sv. Mateja 15 VESLE SKANDI
460. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB POSEBNO IZDANJE
Mjesečnik 5.900 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.03.2012. da
1550
Klasa: 050-01/12-01/877
Božidara Magovca 149
461. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
ENIGMOTEKA Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.03.2012. da
1551
Klasa: 050-01/12-01/878
Božidara Magovca 149
462. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
SKANDICA Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.03.2012. da
1552
Klasa: 050-01/12-01/879
Božidara Magovca 149
463. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
MEGA SKANDI Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.03.2012. da
1553

Oreškovićeva 6H/1 5.140 Klasa: 050-01/12-01/887


464. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
ASTRAL Mjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-12-02 20.03.2012. da da da
p. 1554

Jurja Barakovića 2 IŠ – INFO ŠIBENIK 2.500 Klasa: 050-01/12-01/860


465. KOCKA d.o.o. 22000 ŠIBENIK (besplatan)
Mjesečnik 2.500 Urbroj: 311-10-12-02 21.03.2012. da da
b. 1555
Klasa: 050-01/12-01/949
Urbroj: 311-10-12-02
750 1557 29.03.2012.
Nikole Pavića 36 WINE & GASTRO p. Nova potvrda zbog
466. ENO GALERIJA d.o.o. 10000 ZAGREB AKADEMIJA
Tromjesečnik 10.000 promjene adrese da da da
8.250 nakladnika:
08.01.2014.
Klasa: 050-01/14-01/09
b. Urbroj: 311-10-14-02
1557-2

Oreškovićeva 6H/1 PAKET – VEČERNJI LIST 2.623 Klasa: 050-01/12-01/1057


467. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB + AUTO STYLE
Povremeno 8.150 Urbroj: 311-10-12-02 05.04.2012. da da da
p. 1558

X. Vrbik br. 2 500 Klasa: 050-01/12-01/1090


468. DAMIBO d.o.o. 10000 ZAGREB
RODEO Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-12-02 12.04.2012. da da da
p. 1559
48
Gundulićeva 45 50.000 Klasa: 050-01/12-01/1129
469. MEDIJSKA MREŽA d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAGREB.HR Mjesečnik 50.000 Urbroj: 311-10-12-02 16.04.2012. da da
b. 1561

5.345
SLOBODNA DALMACIJA Hrvatske mornarice 4 p. Klasa: 050-01/12-01/1239
470.
d.d. 21000 SPLIT
THE ADRIATIC TIMES Tjednik 10.500 Urbroj: 311-10-12-02 26.04.2012. da da da
5.004 1565

b.
Klasa: 050-01/12-01/1321
Božidara Magovca 149
471. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
NOGOMETNA SKANDI Tromjesečnik - 7.000 Urbroj: 311-10-12-02 07.05.2012. da
1568

1.784
Višnjevac 3 MONSTER HIGH p. Klasa: 050-01/12-01/1351
472. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB (slovenski)
Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-12-02 07.05.2012. da da da
19 1569

b.
Selska 116B Mjesečnik / 8.020 Klasa: 050-01/12-01/1306
473. KUNAPAK d.o.o. 10000 ZAGREB
JA TRGOVAC dvomjesečnik 8.080 Urbroj: 311-10-12-02 11.05.2012. da da da
b. 1570

650
Šubićeva 12 p. Klasa: 050-01/12-01/1313
474. ROBINSON d.o.o. 10000 ZAGREB
GRAFIČKA REVIJA Tromjesečnik 500 Urbroj: 311-10-12-02 14.05.2012. da da da
100 1572

b.
650
Šubićeva 12 p. Klasa: 050-01/12-01/1314
475. ROBINSON d.o.o. 10000 ZAGREB
HRVATSKI PEKAR Dvomjesečnik 500 Urbroj: 311-10-12-02 14.05.2012. da da da
100 1573

b.
480
Šubićeva 12 MLINARSTVO IN p. Klasa: 050-01/12-01/1315
476. ROBINSON d.o.o. 10000 ZAGREB PEKARSTVO
Dvomjesečnik 200 Urbroj: 311-10-12-02 14.05.2012. da da da
100 1574

b.
400
SVIJET HRANE, revija za
Šubićeva 12 p. Klasa: 050-01/12-01/1316
477. ROBINSON d.o.o. 10000 ZAGREB
gastronomiju, turizam i Tromjesečnik 300 Urbroj: 311-10-12-02 14.05.2012. da da da
prehranu 100 1575

b.
Frana Bošnjakovića 1 668 Klasa: 050-01/12-01/1381
478. BOMIS d.o.o. 10000 ZAGREB
TENIS Dvomjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-12-02 14.05.2012. da da
p. 1576
49
Klasa: 050-01/12-01/1395
Urbroj: 311-10-12-02
1577 15.05.2012.

RADIO POSTAJA Adalberta Knoppa 1/II 1.000


479.
NOVSKA d.o.o. 44330 NOVSKA
NOVLJANSKI VJESNIK Mjesečnik 1.000 Nova potvrda zbog
promjene naziva da da
b. tiskovine:
Klasa: 050-01/13-01/1258 27.08.2013.
Urbroj: 311-10-13-02
1577-2
Klasa: 050-01/12-01/1450
Sv. Mateja 15 SKANDI HRVATSKA
480. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB POSEBNO IZDANJE
Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 21.05.2012. da
1579
Klasa: 050-01/12-01/1526
Urbroj: 311-10-12-02
1582 05.06.2012.
BELUPO, lijekovi i Danica 5 1.500 Nova potvrda zbog
481.
kozmetika d.d. 48000 KOPRIVNICA
GLASILO BELUPO Mjesečnik 1.500 ispravke naziva da da da
b. nakladnika:
Klasa: 050-02/14-02/771 30.04.2014.
Urbroj: 311-10-14-02
1582-2

1.079
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 GARFIELD I PRIJATELJI p. Klasa: 050-01/12-01/1604
482.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB POSEBNO IZDANJE
Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-12-02 12.06.2012. da da da
9 1584

b.
Klasa: 050-01/12-01/1638
Oreškovićeva 6H/1 24sata LJETNI SUPER
483. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB SUDOKU
Povremeno 0 3.000 Urbroj: 311-10-12-02 14.06.2012. da da da
1585

11.488
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/12-01/1712
484.
d.o.o. 10000 ZAGREB
STORY LJETO 2 puta godišnje 25.000 Urbroj: 311-10-12-02 29.06.2012. da da da
364 1588

b.
Klasa: 050-01/12-01/1705
Oreškovićeva 6H/1 24sata ASTRAL LJETNI
485. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB SPECIJAL
Povremeno 0 15.000 Urbroj: 311-10-12-02 29.06.2012. da da da
1589

4.380
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 p. Klasa: 050-01/12-01/1788
486.
d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJE LJETO 1 puta godišnje 14.000 Urbroj: 311-10-12-02 09.07.2012. da da da
206 1592

b.
1.002
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 p. Klasa: 050-01/12-01/1830
487.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB
GARFIELD KLUB Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-12-02 13.07.2012. da da da
9 1594

b.
50
8.202
EKSPERTNI Ivane Brlić Mažuranić 20 p. Klasa: 050-01/12-01/1835
488.
AUTOSERVIS d.o.o. 10000 ZAGREB
AUTOREVIJA Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-12-02 13.07.2012. da da da
59 1595

b.
4.100
Poljana zemaljskog odbora 2 p. Klasa: 050-01/12-01/1767
489. NARODNI LIST UDRUGA 23000 ZADAR NARODNI LIST Tjednik 4.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.07.2012. da da da
1.300 1596

b.
6.800
Trg P. Krešimira IV br. 15 p. Klasa: 050-01/12-01/1925
490. UDRUGA VITAL GRUPA 10000 ZAGREB
SVIJET Dvomjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-12-02 24.07.2012. da
1.600 1598

b.
Klasa: 050-01/12-01/2024
Urbroj: 311-10-12-02
1599
Nova potvrda zbog 08.08.2012.
promjene naziva i
adrese:
Klasa: 050-01/12-01/2024 22.11.2012.
CONCEPTUS PUBLICA I.Kukuljevića 23 1.192 Urbroj: 311-10-12-05
491.
d.o.o. 42000 VARAŽDIN
Tjednik eVaraždin Tjednik 3.000 1599-2 da da da
p. Nova potvrda zbog
promjene naziva
tiskovine i adrese
nakladnika: 20.11.2013.
Klasa: 050-01/13-01/1496
Urbroj: 311-10-13-02
1599-3

Florijanski trg 15 2.500 Klasa: 050-01/12-01/2244


492. PODRAVSKI LIST d.o.o. 48000 KOPRIVNICA
MALI PODRAVSKI Tjednik 3.500 Urbroj: 311-10-12-02 25.09.2012. da da da
p. 1602

3.069
Bencekovićeva 19 p. Klasa: 050-01/12-01/2357
493. MENART d.o.o. 10020 ZAGREB
WINX CLUB Mjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-12-02 01.10.2012. da da da
50 1603

b.
305
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 p. Klasa: 050-01/12-01/2544
494.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB
GARFIELD PRIPOVIJEDA Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-12-02 23.10.2012. da da da
9 1605

b.
Zagorska 4, Petrovina 310 Klasa: 050-01/12-01/2483
495. STUDIO EUNOIA d.o.o. Turopoljska VGdanas Tjednik 22.000 Urbroj: 311-10-12-02 29.10.2012. da da da
10410 VELIKA GORICA p. 1606
51
Remetinečki gaj 26b 970 Klasa: 050-01/12-01/2588
496. ST MEDIA PLANET d.o.o. 10020 ZAGREB KID'S PLANET Tromjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-12-02 29.10.2012. da da
p. 1607
Klasa: 050-01/12-01/2664
Urbroj: 311-10-12-02
1610 09.11.2012.
Velebitska 6 5.500 Nova potvrda zbog
497. TEMPUS d.o.o. 23000 ZADAR
HRVATSKI TJEDNIK Tjednik 10.000 promjene naziva da da
p. tiskovine:
Klasa: 050-01/13-01/472 25.02.2013.
Urbroj: 311-10-13-02
1610-2

1.817
HAGIOHR – udruga za Maksimirska 51a p. Klasa: 050-01/12-01/2589
498.
promicanje hagioterapije 10000 ZAGREB
HAGIOHR Dvomjesečnik 2.200 Urbroj: 311-10-12-02 12.11.2012. da da da
45 1611

b.
Klasa: 050-01/12-01/2723
Urbroj: 311-10-12-02
2.085 1613 16.11.2012.
NOVEM PUBLISHING Harambašićeva 12 p. Nova potvrda zbog
499.
d.o.o. 10000 ZAGREB
AKTUAL Tjednik 9.150 promjene naziva i da da
442 adrese nakladnika:
Klasa: 050-01/14-01/120 17.02.2014.
b. Urbroj: 311-10-14-03
1613-2
Klasa: 050-01/12-01/2724
Urbroj: 311-10-12-02
118 1614 16.11.2012.
NOVEM PUBLISHING Harambašićeva 12 p. Nova potvrda zbog
500.
d.o.o. 10000 ZAGREB
BUSINESS.HR Dnevnik 3.500 promjene naziva i da da
125 adrese nakladnika:
Klasa: 050-01/14-01/120 17.02.2014.
b. Urbroj: 311-10-14-02
1614-2
Klasa: 050-01/12-01/2738
Božidara Magovca 149
501. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
KUHANJE Mjesečnik - 7.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.11.2012. da
1617
Klasa: 050-01/12-01/2740
Božidara Magovca 149
502. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
LJEKARUŠA Mjesečnik - 7.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.11.2012. da
1618
Klasa: 050-01/12-01/2741
Božidara Magovca 149
503. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
SAPUNICE Mjesečnik - 7.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.11.2012. da
1619
Klasa: 050-01/12-01/2742
Božidara Magovca 149
504. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
USLAST Mjesečnik - 7.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.11.2012. da
1620
Klasa: 050-01/12-01/2746
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39
505.
d.o.o. 10000 ZAGREB
MOJ BOŽIĆ 1 puta godišnje 0 0 Urbroj: 311-10-12-02 19.11.2012. da da da
1621
52
654
Lavoslava Ružičke 46 p. Klasa: 050-01/12-01/2875
506. ARVALIS j.d.o.o. 10000 ZAGREB
KRČKI VAL Mjesečnik 900 Urbroj: 311-10-12-02 05.12.2012. da da da
200 1623

b.
3.116
Ivanićgradska 64 p. Klasa: 050-01/12-01/2916
507. ZINA d.o.o. 10000 ZAGREB
MAJSTOR Dvomjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-12-02 11.12.2012. da da
98 1624

b.
Kralja Tomislava 2 1.540 Klasa: 050-01/13-01/50
508. MEDIA NOVINE d.o.o. 40000 ČAKOVEC
MEĐIMURSKE NOVINE Tjednik 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 11.01.2013. - da da
p. 1629

439
MAGAZIN
PRESSPRO, obrt, vl. Ivana Viteza Trnskog 9d p. Klasa: 050-01/13-01/87
509.
Čedomir Rosić 43000 BJELOVAR
BJELOVARSKO- Dvotjednik 2.000 Urbroj: 311-10-13-02 15.01.2013. - da da
BILOGORSKI 3.500 1630

b.
Klasa: 050-01/13-01/116
KOPMEDIJA, zadruga za Ul. grada Vukovara 62c LE MONDE
510.
medije 10000 ZAGREB DIPLOMATIQUE
Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-13-02 17.01.2013. - da
1631
trenutno ne Klasa: 050-01/13-01/164
Slavonska 25
511. SVENSAX d.o.o. 10040 ZAGREB
AUTO MOTO KLUB Mjesečnik 0 izlazi ali je u Urbroj: 311-10-13-02 23.01.2013. - da da
planu za 9.mj. 1632

8.686
Slavonska 25 p. Klasa: 050-01/13-01/165
512. SVENSAX d.o.o. 10040 ZAGREB
AUTO START Mjesečnik 14.000 Urbroj: 311-10-13-02 23.01.2013. - da da
835 1633

b.
Klasa: 050-01/13-01/256
SAMOBORSKI GLASNIK Svetonedeljska 4 GLASNIK SAMOBORA I
513.
d.o.o. 10430 SAMOBOR SVETE NEDELJE
Dvotjednik - 700 Urbroj: 311-10-13-02 04.02.2013. - da
1635
Klasa: 050-01/13-01/352
BUSINESS MEDIA Remetinečki gaj 2g
514.
CROATIA d.o.o. 10020 ZAGREB
PHARMABIZ Dvomjesečnik - 6.500 Urbroj: 311-10-13-02 11.02.2013. - da
1636

3.117
Višnjevac 3 MONSTER HIGH p. Klasa: 050-01/13-01/371
515. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB SPECIJAL (HRV.)
2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-13-02 12.02.2013. - da da
26 1637

b.
Klasa: 050-01/13-01/358
BJELOVARSKO- Dr. Ante Starčevića 8 BJELOVARSKO-
516.
BILOGORSKA ŽUPANIJA 43000 BJELOVAR BILOGORSKA ŽUPANIJA
Mjesečnik - 30.000 Urbroj: 311-10-13-02 14.02.2013. -
1638
DUHOVNA STVARNOST
Basaričekova 2 11.000 Klasa: 050-01/13-01/397
517. ZAGREB, vjerska 10000 ZAGREB
KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI 3 puta godišnje 11.000 Urbroj: 311-10-13-02 14.02.2013. da da
zajednica b. 1639
53
Klasa: 050-01/13-01/452
Petrovaradinska 39 ZRNO časopis (za obitelj,
518. ZRNO-PRINT d.o.o. 10000 ZAGREB vrtić i školu)
Tromjesečnik - 1.000 Urbroj: 311-10-13-02 21.02.2013. - da
1641
Klasa: 050-01/13-01/459
Božidara Magovca 149
519. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
SANJARICA Dvomjesečnik - 7.000 Urbroj: 311-10-13-02 21.02.2013. - da
1642
Klasa: 050-01/13-01/461
Božidara Magovca 149
520. PRECOR PRIMO d.o.o. 10000 ZAGREB
RELAKS Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-13-02 21.02.2013. - da
1644

123
Ljudevita Posavskog 7/A p. Klasa: 050-01/13-01/511
521. ORYX GRUPA d.o.o. 10360 SESVETE
VOZIONA Dvomjesečnik 60.000 Urbroj: 311-10-13-02 27.02.2013. da da
34.928 1645

b.
800
Naselje Andrije Hebranga p. Klasa: 050-01/13-01/504
522. MEDIA PLAN d.o.o. 7/19 BRODSKI VJESNIK Tjednik 3.000 Urbroj: 311-10-13-02 27.02.2013. - da da
35000 SLAVONSKI BROD 700 1646

b.
500
BIBRA IZDAVAŠTVO Trg kralja Tomislava 21 p. Klasa: 050-01/13-01/11
523.
d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAGREB MOJ GRAD 5 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-13-02 05.03.2013. - da da
1.000 1649

b.
371
DEMOKRATSKA NOVI MAĐARSKI
Šandora Petefija 78 p. Klasa: 050-01/13-01/23
524. ZAJEDNICA MAĐARA 31327 BILJE
ILUSTRIRANI LIST (Uj Tjednik 1.200 Urbroj: 311-10-13-02 06.03.2013. da da da
HRVATSKE Magyar Kepes Ujsag) 450 1650

b.
10
DEMOKRATSKA MAĐARI U HRVATSKOJ
Šandora Petefija 78 p. Klasa: 050-01/13-01/24
525. ZAJEDNICA MAĐARA 31327 BILJE
(Horvatorszagi Mjesečnik 300 Urbroj: 311-10-13-02 06.03.2013. da da da
HRVATSKE Magyarsag) 280 1651

b.
DEMOKRATSKA
Šandora Petefija 78 800 Klasa: 050-01/13-01/25
526. ZAJEDNICA MAĐARA 31327 BILJE
CICAMACA (Barkoca) 8 puta godišnje 800 Urbroj: 311-10-13-02 06.03.2013. da da da
HRVATSKE b. 1652

25
DEMOKRATSKA
Šandora Petefija 78 p. Klasa: 050-01/13-01/26
527. ZAJEDNICA MAĐARA 31327 BILJE
CRTICE (Rovatkak) Tromjesečnik 200 Urbroj: 311-10-13-02 06.03.2013. da da da
HRVATSKE 270 1653

b.
54
2.063
Maršala Tita 24 HAUSBAU – građenje, p. Klasa: 050-01/13-01/77
528. PONOVO TRI d.o.o. 10290 ZAPREŠIĆ uređenje, stanovanje
Dvomjesečnik 14.000 Urbroj: 311-10-13-02 14.03.2013. da da da
1.850 1655

b.
Oreškovićeva 6H/1 VOJNA POVIJEST (VP) – 6.652 Klasa: 050-01/13-01/99
529. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB POSEBNO IZDANJE
Tromjesečnik 6.300 Urbroj: 311-10-13-02 15.03.2013. - da da
p. 1656

1.553
Maršala Tita 24 p. Klasa: 050-01/13-01/167
530. PONOVO TRI d.o.o. 10290 ZAPREŠIĆ
DigitalFOTO magazin Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 26.03.2013. da da da
1.787 1657

b.
56
Froudeova 50 p. Klasa: 050-01/13-01/253
531. TEHNOMAR d.o.o. 10020 ZAGREB
KORAK Tromjesečnik 2.500 Urbroj: 311-10-13-02 05.04.2013. da da da
2.500 1659

b.
1.020
Maršala Tita 24 p. Klasa: 050-01/13-01/595
532. PONOVO TRI d.o.o. 10290 ZAPREŠIĆ
BAZENI I SAUNE 1 puta godišnje 4.000 Urbroj: 311-10-13-02 12.04.2013. da da da
1.100 1660

b.
3.310
Maršala Tita 24 KATALOG 100 p. Klasa: 050-01/13-01/596
533. PONOVO TRI d.o.o. 10290 ZAPREŠIĆ NAJLJEPŠIH KUĆA
1 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-13-02 12.04.2013. da da da
650 1661

b.
1.136
Maršala Tita 24 p. Klasa: 050-01/13-01/597
534. PONOVO TRI d.o.o. 10290 ZAPREŠIĆ
KUHINJE I KUPAONICE 3 puta godišnje 7.000 Urbroj: 311-10-13-02 12.04.2013. da da da
966 1662

b.
Oreškovićeva 6H/1 4.718 Klasa: 050-01/13-01/630
535. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
OLUJA Povremeno 12.292 Urbroj: 311-10-13-02 16.04.2013. - da da
p. 1663

9.288
Zavrtnica 17 p. Klasa: 050-01/13-01/657
536. S3 MEDIJI d.o.o. 10000 ZAGREB
ROLLING STONE Mjesečnik 18.000 Urbroj: 311-10-13-02 19.04.2013. - da da
558 1664

b.
55
Mostarska 1 5.000 Klasa: 050-01/13-01/758
537. LETAK NAKLADA 10000 ZAGREB
PRO GRADNJA Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-13-02 03.05.2013. - da da
b. 1666

250
Trnsko 35 b p. Klasa: 050-01/13-01/755
538. CVOKE d.o.o. 10020 ZAGREB
DO ! TS Tromjesečnik 2.500 Urbroj: 311-10-13-02 03.05.2013. - da da
150 1668

b.
GORICA PRODUKCIJA Zagrebačka 3 REPORTER VELIKE 10.000 Klasa: 050-01/13-01/723
539.
d.o.o. 10410 VELIKA GORICA GORICE
Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-13-02 07.05.2013. da da da
b. 1670
Klasa: 050-01/13-01/884
MEDIATOP Ilica 100
540.
INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB
TORTE I KOLAČI Dvomjesečnik - 16.000 Urbroj: 311-10-13-02 17.05.2013. - da
1672
Klasa: 050-01/13-01/883
Gjure Szaba 4/2
541. SUPER STUDIO d.o.o. 10000 ZAGREB
OUTDOOR FITNESS 10 puta godišnje - 7.000 Urbroj: 311-10-13-02 21.05.2013. -
1673

2.200
MOTOR-PRESSE Zavrtnica 17 AUTO MOTOR I SPORT – p. Klasa: 050-01/13-01/895
542.
HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB AUTO BOOK
1 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-13-02 21.05.2013. - da da
2.000 1674

b.
Klasa: 050-01/13-01/958
Urbroj: 311-10-13-02
1675 27.05.2013.
Nova potvrda zbog
Plohi 14
543. LIBELLUS d.o.o. 10431 BREZJE
LIBELLUS KOLEKCIJA povremeno - 1.000 promjene naziva - da
tiskovine:
Klasa: 050-01/14-01/299 31.03.2014.
Urbr: 311-10-14-02
1675-2
Klasa: 050-01/13-01/963
Sv. Mateja 15 202 SKANDI POSEBNO
544. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB IZDANJE
Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-13-02 28.05.2013. - da
1676
Klasa: 050-01/13-01/964
Sv. Mateja 15 ZNATE LI...SKANDI
545. OPRAVDANO d.o.o. 10000 ZAGREB POSEBNO IZDANJE
Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-13-02 28.05.2013. - da
1677

Utinjska 40 VAŠE ZDRAVLJE – vodič 60.000 Klasa: 050-01/13-01/1005


546. OKTAL PHARMA d.o.o. 10020 ZAGREB za zdraviji život
Tromjesečnik 60.000 Urbroj: 311-10-13-02 04.06.2013. - da da
b. 1678

2.000
p.
Dolenska 21 2.600 Klasa: 050-01/13-01/1015
547. VELOCITAS MEDIA d.o.o. 10412 DONJA LOMNICA WHAT CAR? Mjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-13-02 06.06.2013. da da
b. 1679
(podatak
bivšeg
nakladnika)
56
Klasa: 050-01/13-01/1026
Urbroj: 311-10-13-02
1680 06.06.2013.
Oreškovićeva 6H/1 6.604 Nova potvrda zbog
548. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
24sata 111 SKANDI Mjesečnik 15.000 promjene naziva - da da
p. tiskovine:
Klasa: 050-01/13-01/1026 11.03.2014.
Urbroj: 311-10-14-04
1680-2

Veslačka 2 14.286 Klasa: 050-01/13-01/1115


549. ZRENIK d.o.o. 10000 ZAGREB
KVIZORAMINA SERIJA Mjesečnik 15.500 Urbroj: 311-10-13-02 20.06.2013. da da da
p. 1682
Klasa: 050-01/13-01/1129
Karela Zahradnika 15 PRAKTIČNI RIBOLOV
550. SVIJET RIBOLOVA d.o.o. 10020 ZAGREB MORE
Tromjesečnik - 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 24.06.2013. - da
1683

Brune Bušića 14 1.900 Klasa: 050-01/13-01/1123


551. STRIP-AGENT d.o.o. 10020 ZAGREB
ALAN FORD SPECIJAL 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-13-02 24.06.2013. - da da
p. 1684

Brune Bušića 14 ALAN FORD ZLATNI 1.830 Klasa: 050-01/13-01/1124


552. STRIP-AGENT d.o.o. 10020 ZAGREB KLASIK
Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 24.06.2013. - da da
p. 1685

1.208
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 GARFIELD KLUB p. Klasa: 050-01/13-01/1158
553.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB SPECIJAL
Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 05.07.2013. - da da
9 1686

b.
2.401
SLOBODNA DALMACIJA Hrvatske mornarice 4 p. Klasa: 050-01/13-01/1163
554.
d.d. 21000 SPLIT
MAX FISHING Tromjesečnik 6.500 Urbroj: 311-10-13-02 09.07.2013. - da da
65 1687

b.
Oreškovićeva 6H/1 3.920 Klasa: 050-01/13-01/1173
555. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
IQ MAGAZIN Povremeno 9.000 Urbroj: 311-10-13-02 11.07.2013. - da da
p. 1689

2.027
Višnjevac 3 p. Klasa: 050-01/13-01/1213
556. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
AVIONI Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-13-02 29.07.2013. - da da
19 1692

b.
1.040
Vij. 107. brigade HV 2 LOKALNI TJEDNIK – p. Klasa: 050-01/13-01/1149
557. LOKALNI MEDIJI d.o.o. 31550 VALPOVO VALPOVŠTINA
Tjednik 1.500 Urbroj: 311-10-13-02 30.07.2013. - da da
100 1693

b.
TURISTIČKA ZAJEDNICA Pionirska 1a 25.400 Klasa: 050-01/13-01/1225
558.
ISTARSKE ŽUPANIJE 52440 POREČ
ISTRA GOURMET 1 puta godišnje 30.000 Urbroj: 311-10-13-02 30.07.2013. - da
b. 1694
57
Klasa: 050-01/13-01/1344
HRVATSKA KOMORA Kurelčeva 3/II VJESNIK DENTALNE
559.
DENTALNE MEDICINE 10000 ZAGREB MEDICINE
Tromjesečnik 6.500 Urbroj: 311-10-13-02 30.09.2013. - da
1697

4.700 p.
HRVATSKA KOMORA Kurelčeva 3/II 2.000 b. Klasa: 050-01/13-01/1345
560.
DENTALNE MEDICINE 10000 ZAGREB
SMILE Tromjesečnik
(podatak 6.500 Urbroj: 311-10-13-02 30.09.2013. da da
1698
bivšeg
nakladnika)

400 p.
HRVATSKA KOMORA Kurelčeva 3/II 1.000 b. Klasa: 050-01/13-01/1346
561.
DENTALNE MEDICINE 10000 ZAGREB
DENTAL DESIGN Tromjesečnik
(podatak 1.700 Urbroj: 311-10-13-02 30.09.2013. da da
1699
bivšeg
nakladnika)

16.823
Florijana Andrašeca 14 p. Klasa: 050-01/13-01/1353
562. PORTAL DNEVNO d.o.o. 10000 ZAGREB 7DNEVNO Tjednik 30.000 Urbroj: 311-10-13-02 30.09.2013. - da da
100 1700

b.
2.079
Višnjevac 3 MONSTER HIGH p. Klasa: 050-01/13-01/1388
563. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB SPECIAL (SLOV.)
2 puta godišnje 3.000 Urbroj: 311-10-13-02 09.10.2013. - da da
19 1701

b.
Oreškovićeva 6H/1 3.548 Klasa: 050-01/13-01/1403
564. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
MOJE ZDRAVLJE Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-13-02 17.10.2013. - da da
p. 1702
Klasa: 050-01/13-01/1405
Šet. Petra Preradovića 8
565. IMAGO 2006 d.o.o. 31000 OSIJEK
HUMOR TALIJANKE Mjesečnik - 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 17.10.2013. - da
1703

Klanječka 20 5.114 Klasa: 050-01/13-01/1431


566. KNJIGOTISAK d.o.o. 10000 ZAGREB
JELA I KOLAČI Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-13-02 28.10.2013. - da da
p. 1704

10.000
Trg mladosti 7 b. Klasa: 050-01/13-01/1470
567. VIA IGNIS d.o.o. 10290 ZAPREŠIĆ
VATRENI Mjesečnik
(prilog u 20.000 Urbroj: 311-10-13-02 11.11.2013. - da da
1706
Sportskim
novostima)
Klasa: 050-01/13-01/1474
Šet. Petra Preradovića 8
568. IMAGO 2006 d.o.o. 31000 OSIJEK
ENIGMATSKI HUMOR MIX Mjesečnik - 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 12.11.2013, - da
1707
CENTAR ZA Klasa: 050-01/13-01/1601
1. Gajnički vidikovac 5
569. MANAGEMENT I 10090 ZAGREB
UDRUGA.HR Mjesečnik - 2.000 Urbroj: 311-10-13-02 10.12.2013. - da
SAVJETOVANJE d.o.o. 1711
58
CENTAR ZA Klasa: 050-01/13-01/1633
1. Gajnički vidikovac 5 POSLOVNI SAVJETNIK –
570. MANAGEMENT I 10090 ZAGREB DIREKTOR
Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-13-02 13.12.2013. - da
SAVJETOVANJE d.o.o. 1712

Klasa: 050-01/13-01/1667
Zagrebačka 29
571. UDRUGA BALTAZAR 49243 OROSLAVJE
STUBIČKI GLASNIK 2 puta godišnje - 1.000 Urbroj: 311-10-13-02 31.12.2013. - da
1713
Klasa: 050-01/13-01/1668
Zagrebačka 29
572. UDRUGA BALTAZAR 49243 OROSLAVJE
POTEPUH 2 puta godišnje - 1.400 Urbroj: 311-10-13-02 31.12.2013. - da
1714
Klasa: 050-01/13-01/1669
Zagrebačka 29
573. UDRUGA BALTAZAR 49243 OROSLAVJE
ORO LIST 2 puta godišnje - 2.200 Urbroj: 311-10-13-02 31.12.2013. - da
1715
Klasa: 050-01/13-01/1671
CMP Savica Šanci 119
574. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
APOTEKA IZ PRIRODE Tromjesečnik - 17.000 Urbroj: 311-10-14-02 02.01.2014. da da -
1716
Klasa: 050-01/13-01/1646
Prolaz M.K. Kozulić 1
575. MOJE VJENČANJE d.o.o. 51000 RIJEKA PERFECT WEDDING Tromjesečnik - 6.000 Urbroj: 311-10-14-02 02.01.2014. - da -
1717
Klasa: 050-01/14-01/03
Brune Bušića 14
576. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
MALI RENDŽER Dvomjesečnik - 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 08.01.2014. da da -
1718

7.114
Koranska 2 p. Klasa: 050-01/14-01/22
577. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
DOKTOR U KUĆI Mjesečnik
(podatak 18.333 Urbroj: 311-10-14-02 10.01.2014. da da da
1719
bivšeg
nakladnika)
Klasa: 050-01/14-01/69
Braće Domany 2
578. NOVI MEDIJI d.o.o. 10000 ZAGREB
II. SVJETSKI RAT Mjesečnik - 5.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.01.2014. - da -
1721

500
Šubićeva 12 p. Klasa: 050-01/14-01/83
579. ROBINSON d.o.o. 10000 ZAGREB
DOLCE VITA Dvomjesečnik 500 Urbroj: 311-10-14-02 30.01.2014. da da da
100 1728

b.
Klasa: 050-01/14-01/71
Obala 3
580. NERIZ d.o.o. 51264 JADRANOVO
NOVI IZAZOV Mjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-14-02 31.01.2014. da da -
1729
OSJEČKO-BARANJSKA Klasa: 050-01/14-01/20
Trg Matije Gupca 3 BILTEN OPĆINE
581. ŽUPANIJA – OPĆINA 31512 FERIČANCI FERIČANCI
Tromjesečnik - 1.000 Urbroj: 311-10-14-02 03.02.2014. - da -
FERIČANCI 1730

1.079
BOOKGLOBE – STRANA Horvatovac 100 GARFIELD MAGAZIN p. Klasa: 050-02/14-02/395
582.
KNJIŽARA d.o.o. 10000 ZAGREB POSEBNO IZDANJE
Tromjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-14-02 11.02.2014. - da da
9 1731

b.
ŠIBENSKO-KNINSKA Klasa: 050-01/14-01/111
Uska ulica 1 SLUŽBENI GLASNIK
583. ŽUPANIJA – OPĆINA 22240 TISNO OPĆINE TISNO
po potrebi - 40 Urbroj: 311-10-14-02 11.02.2014. - da -
TISNO 1732
59
Klasa: 050-01/14-01/154
Hrgovići 73
584. ZONE SIX j.d.o.o. 10000 ZAGREB
CROATIAN TRAVELLER Tromjesečnik - 5.000 Urbroj: 311-10-14-02 25.02.2014. - da
1733
Klasa: 050-01/14-01/204
Zavrtnica 17
585. S3 MEDIJI d.o.o. 10000 ZAGREB
TOP GEAR Mjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-14-02 06.03.2014. - da -
1734
Klasa: 050-01/14-01/231
SAVEZ MAĐARSKIH Augusta Cesarca 16
586.
UDRUGA 31300 BELI MANASTIR
ÉVKÖNYV (GODIŠNJAK) 1 puta godišnje 1.000 Urbroj: 311-10-14-02 12.03.2014. da
1735
Klasa: 050-01/14-01/232
SAVEZ MAĐARSKIH Augusta Cesarca 16 MAGYAR HIRNÖK
587.
UDRUGA 31300 BELI MANASTIR (MAĐARSKI GLASNIK)
Mjesečnik 400 Urbroj: 311-10-14-02 12.03.2014. da
1736
Klasa: 050-01/14-01/255
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39
588.
d.o.o. 10000 ZAGREB
STORYKIDS Tromjesečnik - 15.000 Urbroj: 311-10-14-02 18.03.2014. da da -
1737
Klasa: 050-01/14-01/84
INFINITI PROMEDIA Gruška 2
589.
d.o.o. 10000 ZAGREB
PROFESSIONAL Mjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-14-02 24.03.2014. - da -
1738
Klasa: 050-01/14-01/297
Višnjevac 3 BARBIE – MOGU BITI
590. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB (hrvatski)
Mjesečnik - 7.000 Urbroj: 311-10-14-02 31.03.2014. da da -
1739
Klasa: 050-01/14-01/298
Višnjevac 3 MIKI MAUS – GOOOL
591. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB (hrvatski)
Povremeno - 6.000 Urbroj: 311-10-14-02 31.03.2014. da da -
1740
Klasa: 050-01/14-01/313
SPORTSKE NOVOSTI Koranska 2
592.
d.d. 10000 ZAGREB
Snplus Mjesečnik - 15.000 Urbroj: 311-10-14-02 02.04.2014. - da -
1741
KRUG, obrt za promidžbu Klasa: 050-01/14-01/330
2. bizek 79
593. i izdavaštvo, vl. Željka 10090 ZAGREB
MRVICA MAGAZIN Mjesečnik - 1.000 Urbroj: 311-10-14-02 07.04.2014. - da -
Klemenčić 1742

Klasa: 050-01/14-01/343
Oreškovićeva 6H/1
594. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
GOOUT Tromjesečnik - 12.000 Urbroj: 311-10-14-02 10.04.2014. - da -
1743

6.000
UDRUGA PODRAVINA- Zagrebačka bb, West Centar OBITELJSKI MAGAZIN b. Klasa: 050-01/14-01/278
595.
EUROPA 48000 KOPRIVNICA REGIONAL
8 puta godišnje
(podatak 6.000 Urbroj: 311-10-14-02 23.04.2014. - da da
1744
bivšeg
nakladnika)
Klasa: 050-01/14-01/388
Ivana Šibla 9
596. CETRA MEDIA d.o.o. 10020 ZAGREB
AUTO PULS TOTALKA Dvotjednik - 15.000 Urbroj: 311-10-14-02 25.04.2014. - da -
1745
BO - izdavaštvo i grafika, Klasa: 050-01/14-01/393
Ilica 64
597. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB SUDOKU KRIŽALJKE Mjesečnik - 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.04.2014. da da -
Buconjić 1746

BO - izdavaštvo i grafika, Klasa: 050-01/14-01/394


Ilica 64
598. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB SUDOKU SPECIJAL Mjesečnik - 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.04.2014. da da -
Buconjić 1747

BO - izdavaštvo i grafika, Klasa: 050-01/14-01/395


Ilica 64 OSMOSMJERKA
599. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB
SPECIJAL
Mjesečnik - 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.04.2014. da da -
Buconjić 1748
60
BO - izdavaštvo i grafika, Klasa: 050-01/14-01/396
Ilica 64
600. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB TEŠKI SUDOKU Mjesečnik - 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.04.2014. da da -
Buconjić 1749

BO - izdavaštvo i grafika, Klasa: 050-01/14-01/397


Ilica 64
601. obrt, vl. Božica Cicvarić 10000 ZAGREB PROFI OSMOSMJERKA Mjesečnik - 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.04.2014. da da -
Buconjić 1750

Klasa: 050-01/14-01/389
Cvijete Zuzorić 35
602. GRAFIAS d.o.o. 10000 ZAGREB
Z! – ZA ZAGREB Dnevnik - 15.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.04.2014. - da -
1751

20 p.
250 Klasa: 050-01/14-01/407
Albinijeva 8
603. UDRUGA FILMONAUT 10000 ZAGREB
FILMONAUT 3 puta godišnje b. 500 Urbroj: 311-10-14-02 29.04.2014. - da da
1752
(podatak
bivšeg
nakladnika)
Klasa: 050-01/14-01/327
Zagrebačka 117
604. AUTOZUBAK d.o.o. 10410 VELIKA GORICA
AUTO ZONA Dvomjesečnik - 5.000 Urbroj: 311-10-14-02 02.05.2014. - da -
1753
Klasa: 050-01/14-01/428
MEDIATOP Ilica 100 2014. FIFA SVJETSKO
605.
INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB PRVENSTVO
1 puta godišnje - 16.000 Urbroj: 311-10-14-02 12.05.2014. - da -
1754
Klasa: 050-01/14-01/440
Preradovićeva 23 PLAYBOY POSEBNO
606. M 14 d.o.o. 10000 ZAGREB IZDANJE
1 puta godišnje - 8.000 Urbroj: 311-10-14-02 15.05.2014. da da -
1756

1.000
Vrhovec 58 b. Klasa: 050-01/14-01/447
607. OPTIMA MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
VOZAČ.INFO 5 puta godišnje
(podatak 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 19.05.2014. - da da
1757
bivšeg
nakladnika)

1.000
Vrhovec 58 b. Klasa: 050-01/14-01/448
608. OPTIMA MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
MAMINO SUNCE 5 puta godišnje
(podatak 7.000 Urbroj: 311-10-14-02 19.05.2014. - da da
1758
bivšeg
nakladnika)
Klasa: 050-01/14-01/449
Vrhovec 58
609. OPTIMA MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
HIGH CLASS 2 puta godišnje - 1.500 Urbroj: 311-10-14-02 19.05.2014. - da -
1759
Klasa: 050-01/14-01/451
Brune Bušića 14
610. LUDENS d.o.o. 10020 ZAGREB
KOLOR ZAGOR 2 puta godišnje - 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 19.05.2014. da da -
1760
ŠIBENIK INFO (hrvatsko- Klasa: 050-01/14-01/461
Žaborička 3
611. LUX MEDIA d.o.o. 22000 ŠIBENIK
englesko-njemačko 1 puta godišnje - 10.000 Urbroj: 311-10-14-02 21.05.2014. - da -
izdanje) 1761

ŠIBENIK INFO (hrvatsko- Klasa: 050-01/14-01/462


Žaborička 3
612. LUX MEDIA d.o.o. 22000 ŠIBENIK
talijansko-francusko 1 puta godišnje - 3.000 Urbroj: 311-10-14-02 21.05.2014. - da -
izdanje) 1762
61
Klasa: 050-01/14-01/463
Žaborička 3 ŠIBENIK INFO (hrvatsko-
613. LUX MEDIA d.o.o. 22000 ŠIBENIK češko-poljsko izdanje)
1 puta godišnje - 2.000 Urbroj: 311-10-14-02 21.05.2014. - da -
1763
Klasa: 050-01/14-01/465
PRIGORJE DANAS Gajeva 18
614.
j.d.o.o. 10380 SVETI IVAN ZELINA
PRIGORJE.HR Mjesečnik - 1.500 Urbroj: 311-10-14-02 21.05.2014. - da -
1764
Klasa: 050-01/14-01/473
Slavonska 25
615. SVENSAX d.o.o. 10040 ZAGREB
ŠTO DANAS KUHATI Mjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-14-02 26.05.2014. - da -
1765
Klasa: 050-01/14-01/477
Slavonska 25
616. SVENSAX d.o.o. 10040 ZAGREB
START Mjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-14-02 26.05.2014. - da -
1766
Klasa: 050-01/14-01/484
Oreškovićeva 6H/1
617. 24sata d.o.o. 10010 ZAGREB
BINGO MAX Mjesečnik - 12.000 Urbroj: 311-10-14-02 28.05.2014. - da -
1767

565
Šubićeva 69 p. Klasa: 050-01/14-01/491
618. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
VALENTINA povremeno
(podatak 3.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. da da da
1768
bivšeg
nakladnika)

600
Šubićeva 69 p. Klasa: 050-01/14-01/492
619. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
AFRODITA povremeno
(podatak 3.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. da da da
1769
bivšeg
nakladnika)

618
Šubićeva 69 p. Klasa: 050-01/14-01/493
620. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
COLT povremeno
(podatak 4.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. da da da
1770
bivšeg
nakladnika)

31
Šubićeva 69 p. Klasa: 050-01/14-01/494
621. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
EROS 69 povremeno
(podatak 3.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. da da da
1771
bivšeg
nakladnika)

118
Šubićeva 69 p. Klasa: 050-01/14-01/495
622. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
MISTERIJI povremeno
(podatak 2.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. da da da
1772
bivšeg
nakladnika)

4.039
Šubićeva 69 p. Klasa: 050-01/14-01/496
623. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
KVIZ povremeno
(podatak 7.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. da da da
1773
bivšeg
nakladnika)
62
Klasa: 050-01/14-01/497
Šubićeva 69
624. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
ALAN FORD SPECIAL povremeno - 2.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. - da -
1774
Klasa: 050-01/14-01/498
Šubićeva 69
625. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
EROS povremeno - 2.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. - da -
1775
Klasa: 050-01/14-01/499
Šubićeva 69
626. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
MINI SKANDI povremeno - 2.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. - da -
1776
Klasa: 050-01/14-01/500
Šubićeva 69
627. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB
ALAN FORD povremeno - 2.000 Urbroj: 311-10-14-02 29.05.2014. - da -
1777
Dr. A. Starčevića 8
Klasa: 050-01/14-01/507
NACIONALNO VIJEĆE 43000 BJELOVAR
628.
SRBA (Kikićeva 5
SRPSKI VJESNIK Mjesečnik - 2.000 Urbroj: 311-10-14-02 30.05.2014. - da -
1778
10000 ZAGREB)
Klasa: 050-01/14-01/509
Koranska 2
629. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
JUTARNJI SPORT 1 puta godišnje - 16.000 Urbroj: 311-10-14-02 02.06.2014. - da -
1779
Klasa: 050-01/14-01/513
Ulica Hrvoja Macanovića 59
630. MEDIART j.d.o.o. 10000 ZAGREB
NARODNO ZDRAVLJE Tromjesečnik 0 17.000 Urbroj: 311-10-14-02 05.06.2014. - da da
1780
Klasa: 050-01/14-01/514
Ulica Hrvoja Macanovića 59
631. MEDIART j.d.o.o. 10000 ZAGREB
ŽIVOT Tromjesečnik 0 10.000 Urbroj: 311-10-14-02 05.06.2014. - da da
1781
Klasa: 050-01/14-01/515
Ulica Hrvoja Macanovića 59
632. MEDIART j.d.o.o. 10000 ZAGREB
COOL Tromjesečnik 0 15.000 Urbroj: 311-10-14-02 05.06.2014. - da da
1782
Klasa: 050-01/14-01/516
Ulica Hrvoja Macanovića 59
633. MEDIART j.d.o.o. 10000 ZAGREB
DANICA Tromjesečnik - 15.000 Urbroj: 311-10-14-02 05.06.2014. - da -
1783
Klasa: 050-01/14-01/517
Ulica Hrvoja Macanovića 59
634. MEDIART j.d.o.o. 10000 ZAGREB
JELO I PILO Tromjesečnik - 17.000 Urbroj: 311-10-14-02 05.06.2014. - da -
1784
Klasa: 050-01/14-01/525
Oreškovićeva 6H/1
635. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB
DIVA STYLE povremeno - 6.000 Urbroj: 311-10-14-02 10.06.2014. - da -
1785
Klasa: 050-01/14-01/526
Oreškovićeva 6H/1 DIVA STYLE –PAKET S
636. VEČERNJI LIST d.o.o. 10010 ZAGREB MAJICOM
povremeno - 12.000 Urbroj: 311-10-14-02 10.06.2014. - da -
1786
Klasa: 050-01/14-01/530
Preloški put 9
637. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
ISTINITE PRIČE Dvomjesečnik - 5.000 Urbroj: 311-10-14-02 12.06.2014. - da -
1787
Klasa: 050-01/14-01/531
Preloški put 9
638. M.B. – GRAF d.o.o. 10090 ZAGREB
ŽIVOTNE ISPOVIJEDI Dvomjesečnik - 5.000 Urbroj: 311-10-14-02 12.06.2014. - da -
1788
Klasa: 050-01/14-01/538
Savska cesta 41
639. OGLASNIK d.o.o. 10000 ZAGREB
OGLASNIK AUTOMOTO Dvomjesečnik - 6.000 Urbroj: 311-10-14-02 16.06.2014. - da -
1789
Klasa: 050-01/14-01/550
Višnjevac 3
640. EGMONT d.o.o. 10000 ZAGREB
SOFIJA PRVA Dvomjesečnik - 6.000 Urbroj: 311-10-14-02 27.06.2014. - da -
1790
63
740
p.
PODUZETNIČKI CENTAR Zona mala privreda 5 30 Klasa: 050-01/14-01/552
641.
PAKRAC d.o.o. 34550 PAKRAC
PAKRAČKI LIST Dvotjednik 1.000 Urbroj: 311-10-14-02 30.06.2014. - da -
b. 1791
(podatak
bivšeg
nakladnika)
Klasa: 050-01/14-01/562
Koranska 2
642. EPH MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
D&D SPECIJAL 3 puta godišnje - 23.000 Urbroj: 311-10-14-02 02.07.2014. - da -
1792
NARODNI LIST Poljana zemaljskog BILTEN SUDSKE Mjesečnik - 100 Klasa: 050-01/14- 22.07.2014. - da -
MARKETING, obrt odbora 2 PRAKSE 01/586
643. 23000 ZADAR Urbroj: 311-10-14-
02
1793
EPH MEDIA d.o.o. Koranska 2 DOBRA HRANA, Tromjesečnik - 22.07.2014.
20.000 Klasa: 050-01/14- - da -
10000 ZAGREB SPECIJALNO IZDANJE 01/593
644. Urbroj: 311-10-14-
02
1794
RAZVOJNA AGENCIJA Trg fra Filipa Grabovca 6 PROZOR Tromjesečnik - 600 Klasa: 050-01/14- 23.07.2014. - da -
GRADA VRLIKA VRLA 21236 VRLIKA 01/595
645. d.o.o. Urbroj: 311-10-14-
02
1795
AURUM IZDAVAŠTVO Bistrec 36, Lug MOJA TV SPECIJAL Tromjesečnik - 24.07.2014.
5.000 Klasa: 050-01/14- - da -
d.o.o. Samoborski 01/601
646. 10432 BREGANA Urbroj: 311-10-14-
02
1796
MEDIATOP Ilica 100 JAMIE Dvomjesečnik - 1.000 Klasa: 050-01/14- 29.08.2014. - da -
INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB 01/646
647. Urbroj: 311-10-14-
02
1797
HRVATSKI RADIO Ambroza Vraniczanya 2 KARLOVAČKI TJEDNIK Tjednik - 10.09.2014.
4.000 Klasa: 050-01/14- - da -
KARLOVAC d.o.o. 47000 KARLOVAC 01/675
648. Urbroj: 311-10-14-
02
1798
64

NAKLADNICI KOJI U 2014. GODINI NEMAJU U PLANU IZDAVATI PREDMETNU TISKOVINU (ALI NISU DONIJELI ODLUKU O
PRESTANKU IZDAVANJA TISKOVINE):

Prosječna
prodana Prosječna Financ. Vlas. Financ.i
Redni naklada planirana izvj. str. čl. zvj.
Nakladnik Adresa Naziv tiskovine Periodičnost Urudžbeni broj Datum upisa
broj (2012.) naklada čl. 34. 32. čl. 34.
p-prodano (2014.) 2013. 2014. 2014.
b-besplatno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADRIA MEDIA ZAGREB Radnička cesta 39 STARS TEEN LJETNI nije u planu u Klasa: 050-01/07-01/2216 18.07.2007
1.
d.o.o. 10000 ZAGREB SPECIJAL
2 puta godišnje 0 Urbroj: 311-10-07-02
2014. 796
da da

CMP Savica Šanci 119 nije u planu u Klasa: 050-01/09-01/339


2. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
LASO Dvomjesečnik 0 Urbroj: 311-10-09-02
2014.g. 1047
11.02.2009. da da da

CMP Savica Šanci 119 LJUBAVNI VIKEND nije u planu u Klasa: 050-01/09-01/340
3. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB ROMAN
Dvomjesečnik 0 Urbroj: 311-10-09-02
2014.g. 1048
11.02.2009. da da da

CMP Savica Šanci 119 nije u planu u Klasa: 050-01/09-01/338


4. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
TEXAS Dvomjesečnik 0 Urbroj: 311-10-09-02
2014.g. 1046
11.02.2009. da da da

CMP Savica Šanci 119 nije u planu u Klasa: 050-01/12-01/113


5. AEROGRAM d.o.o. 10000 ZAGREB
ZDRAVA HRANA Tromjesečnik 0 Urbroj: 311-10-12-02
2014.g. 1513
16.01.2012. da da da

Tratinska 36 nije u planu u Klasa: 050-01/12-01/1648


6. BUG d.o.o. 10000 ZAGREB
BUG 2 2 puta godišnje 0 Urbroj: 311-10-12-02
2014. 1586
18.06.2012. da da da

500
Don Mihovila Pavilinovića p.
GRADSKA KNJIŽNICA nije u planu u Klasa: 050-01/07-01/2916
7. 1/1, p.p. 96 MAKARSKO PRIMORJE Tjednik Urbroj: 311-10-07-03 22.10.2007. da da da
MAKARSKA 21300 MAKARSKA 20 2014. 826

b.
23.000
8.
INTERNATIONAL PRESS R. Boškovića 20a GRADSKA REVIJA Dvotjednik
23.000 (privremeno Klasa: 050-01/13-01/210
Urbroj: 311-10-13-02 29.01.2013. da da da
d.o.o. 42000 VARAŽDIN VARAŽDIN b. obustavljeno 1634
u 2014.)
0 Klasa: 050-01/13-01/759
Mostarska 1 PRO WELLNESS &
9. LETAK NAKLADA 10000 ZAGREB BEAUTY
Mjesečnik - (privremeno Urbroj: 311-10-13-02 03.05.2013. - da
ne izlazi) 1667
Klasa: 050-01/06-01/1355
Urbroj: 311-10-06-02
593 11.05.2006.
AUTO MOTOR I SPORT –
MOTOR-PRESSE Zavrtnica 17 nije u planu u
10.
HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB
SPECIJALNO IZDANJE 1 puta godišnje 0 Nova potvrda zbog
2014. promjene naziva tvrtke:
da da
KATALOG RABLJENIH
kl. 050-01/06-01/2702 28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
593/2
65
Klasa: 050-01/06-01/68
Urbroj: 311-10-06-2
MOTOREVIJA – 552 07.03.2006.

MOTOR-PRESSE Zavrtnica 17 SPECIJALNO IZDANJE nije u planu u


11.
HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB VODIČ ZA KUPNJU
1 puta godišnje 0 Nova potvrda zbog
2014. promjene naziva tvrtke:
da da
RABLJENIH kl. 050-01/06-01/2703 28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
552/2

Obala 3 BULIN – MJESEČNIK O nije u planu u Klasa: 050-01/08-01/2354


12. NERIZ d.o.o. 51264 JADRANOVO BOĆANJU
Mjesečnik 0 Urbroj: 311-10-08-02
2014.g. 1604
02.10.2012- da da da

832
13. NERIZ d.o.o.
Obala 3
PRIMORSKE NOVINE Mjesečnik
p. nije u planu u Klasa: 050-01/08-01/2111
Urbroj: 311-10-08-02 26.08.2008. da da da
51264 JADRANOVO 100 2014.g. 988

b.
Prilaz Cerella 21 1-2 puta nije u planu u Klasa: 050-01/10-01/1378
14. RO&RO d.o.o. 52100 PULA
PLEASURE godišnje 0 Urbroj: 311-10-10-02
2014. 1227
06.05.2010. da da da

254
15. RO&RO d.o.o.
Prilaz Cerella 21
PLEASURE TO GO! Dvomjesečnik
p. nije u planu u Klasa: 050-01/12-01/3025
Urbroj: 311-10-12-02 27.12.2012. - da da
52100 PULA 500 2014. 1626

b.
Vladimira Vidrića 7 nije u planu u Klasa: 050-01/11-01/180
16. TISKARA IVANA d.o.o. 10430 SAMOBOR
MOZGALICA Dvomjesečnik 0 Urbroj: 311-10-11-02
2014. 1330
25.01.2011. da da da

Vladimira Vidrića 7 nije u planu u Klasa: 050-01/11-01/181


17. TISKARA IVANA d.o.o. 10430 SAMOBOR
RUBIKON Dvomjesečnik 0 Urbroj: 311-10-11-02
2014. 1331
25.01.2011. da da da

Korzo 22 nije u planu u Klasa: 050-01/09-01/1323


18. TOČKA 051 d.o.o. 51000 RIJEKA
TATTOO & PIERCING Dvomjesečnik 0 Urbroj: 311-10-09-02
2014. 1107
15.05.2009. da da

Ivana Cankara 9 nije u planu u


19. VALL 042 d.o.o. 42000 VARAŽDIN
KUHAR Tromjesečnik 0 2014.
XII-5298/3-2004-170 27.10.2004. da da da

ZAGREB-MIKROPROMET Ante Topić Mimare 48 nije u planu u Klasa: 050-01/07-01/3361


20.
d.o.o. 10090 ZAGREB
MIKROOGLASNIK Mjesečnik 0 Urbroj: 311-10-07-02
2014. 841
05.12.2007. da da da

1.497
p. (privremeno Klasa: 050-01/11-01/2572
Petrinjska 42a Mjesečnik
21. ŽENSKA POSLA d.o.o. 10000 ZAGREB
ŽENSKA POSLA (dvobroj)
ne izlazi u Urbroj: 311-10-11-02 02.11.2011. da da da
1.262 2014.) 1483
b.

NAKLADNICI KOJI DO 7.8.2014. GODINE NISU IZVRŠILI OBVEZE UTVRĐENE ČL. 32. I 34. ZAKONA O MEDIJIMA:
66
Prosječna
prodana Prosječna Financ. Vlas. Financ.i
Redni naklada planirana izvj. str. čl. zvj.
Nakladnik Adresa Naziv tiskovine Periodičnost Urudžbeni broj Datum upisa
broj (2012.) naklada čl. 34. 32. čl. 34.
p-prodano (2014.) 2013. 2014. 2014.
b-besplatno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Klasa: 050-01/13-01/1071
Jurjevska 44
649. ACTA FACTUS d.o.o. DNEVNIK SPECIAL Dnevnik - 2.000 Urbroj: 311-10-13-02 12.06.2013. -
10000 ZAGREB
1681
Klasa: 050-01/10-01/1409
A. Starčevića 64
650. ADITUS MEDIA d.o.o. TJEDNIK Tjednik 10.000 Urbroj: 311-10-10-02 10.05.2010.
32221 CERIĆ
1229
Klasa: 050-01/09-01/2381
Ivana Lackovića Croate 12 KNOCKOUT INTERNATIONAL
651. AGRO LIBER d.o.o. Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-09-02 20.10.2009.
10020 ZAGREB MAGAZINE
1145
Klasa: 050-01/07-01/1098
Poljička cesta 32
652. ALTERMEDIA PRESS d.o.o. TEMELJ 1 puta godišnje 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.03.2007.
21000 SPLIT
737
Klasa: 050-01/07-01/1099
Poljička cesta 32
653. ALTERMEDIA PRESS d.o.o. ZIG ZAG 1 puta godišnje 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.03.2007.
21000 SPLIT
738
AVIX DIGITAL, obrt, video studio, vl. Sv. Marije 17
654. OTOČKI VJESNIK Mjesečnik 750 XII-1206/2-2005-360 23.02.2005.
Anton Vunić 51550 MALI LOŠINJ
AZ PROMO obrt za izradu web stranica i 10.000 Klasa: 050-01/11-01/1416
Mate Lovraka 2a
655. tiskanih promidbženih materijala, vl. AGRO-HIT Dvomjesečnik (podatak bivšeg 2.000 Urbroj: 311-10-11-02 30.05.2011.
43000 BJELOVAR
Danijel Ružić nakladnika) 1435
Klasa: 050-01/07-01/1656
Kušlanova 12 300
656. BIBLIJSKI INSTITUT KAIROS (ENGL.) 2 puta godišnje 400 Urbroj: 311-10-07-02 04.06.2007.
10000 ZAGREB besplatno
757
Klasa: 050-01/07-01/1655
Kušlanova 12 600
657. BIBLIJSKI INSTITUT KAIROS (HRV.) 2 puta godišnje 800 Urbroj: 311-10-07-03 04.06.2007.
10000 ZAGREB besplatno
756
Klasa: 050-01/07-01/640
Masarykova 18 JUNIOR – SPORTSKI MJESEČNIK ZA
658. BODEMA d.o.o. Mjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 20.02.2007
10000 ZAGREB MLADE
714
Klasa: 050-01/12-01/2191
Blagajska 34
659. BOG TE BLAGOSLOVIO, udruga Btb Mjesečnik - 500 Urbroj: 311-10-12-02 10.09.2012.
10000 ZAGREB
1601
Klasa: 050-01/10-01/1321
Urbroj: 311-10-10-02
30.04.2010.
1.788 1226
Bunjevačka 19 prodano Nova potvrda zbog promjene
660. BRABO MARE d.o.o. NAVIGATOR PLOVI I LOVI Mjesečnik 6.000
10000 ZAGREB 254 naziva tiskovine:
besplatno Klasa: 050-01/10-01/1321
02.02.2011.
Urbroj: 311-10-11-04
1226-2
Klasa: 050-01/11-01/1127
Zagorska 23
661. BRANKAREL IZDAVAŠTVO d.o.o. RIBOLOV NA JADRANU Mjesečnik 2.700 7.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.05.2011.
10430 SAMOBOR
1424
Klasa: 050-01/13-01/1408
Mate Vlašića 20
662. C.O. j.d.o.o. FJONDA gradsko-obrtnički list Mjesečnik - 1.000 Urbroj: 311-10-13-02 05.11.2013. -
52440 POREČ
1705
Klasa: 050-01/13-01/1262
Štoosova 15
663. CENTAR ZDRAVLJA HIGIJA, udruga VITAL Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-13-02 30.08.2013. -
10000 ZAGREB
1695
Klasa: 050-01/12-01/521
Starotrnjanska 23 Dvomjesečnik /
664. CMG MEDIA SOLUTIONS d.o.o. HRB – hoteli, restorani i barovi 8.000 Urbroj: 311-10-12-02 16.02.2012.
10000 ZAGREB tromjesečnik
1528
67
Klasa: 050-01/12-01/476
Starotrnjanska 23 Mjesečnik /
665. CMG MEDIA SOLUTIONS d.o.o. PROGRESSIVE MAGAZIN 8.000 Urbroj: 311-10-12-02 15.02.2012.
10000 ZAGREB dvomjesečnik
1527
Klasa: 050-01/11-01/2423
Turanj 70, Turanj
666. CROTURRIS d.o.o. BIOGRADSKI GLASNIK Mjesečnik 964 1.200 Urbroj: 311-10-11-02 04.11.2011.
23207 SV. FILIP I JAKOV
1487
Klasa: 050-01/08-01/2518
Dinka Šimunovića 5
667. D.Š. SAVJETOVANJE d.o.o. YACHTS CROATIA Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 21.10.2008.
21000 SPLIT
1004
Klasa: 050-01/12-01/1878
Rugvička 5
668. DIGITALNA AVANTURA d.o.o. REBOOT Mjesečnik - 12.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.07.2012.
10000 ZAGREB
1597
Klasa: 050-01/13-01/1202
Rugvička 5
669. DIGITALNA AVANTURA d.o.o. REBOOT POSTER SPECIAL Tromjesečnik - 7.500 Urbroj: 311-10-13-02 18.07.2013. -
10000 ZAGREB
1691
Klasa: 050-01/13-01/1475
Križna cesta 7
670. DRUKČIJI MEDIJI d.o.o. AUTO. Dvotjednik - 12.000 Urbroj: 311-10-13-02 12.11.2013. -
10000 ZAGREB
1709
Klasa: 050-01/10-01/1066
Društvo za podvodne sportove Medulićeva 30-1
671. VIJESTI 3 puta godišnje 500 Urbroj: 311-10-10-02 31.03.2010.
"ZAGREB" 10000 ZAGREB
1218
Klasa: 050-01/10-01/2040
ELVIS GRAHOVAC TP, obrt, vl. Elvis Brezovička 82
672. NAŠ LIST Mjesečnik 500 Urbroj: 311-10-10-02 06.08.2010.
Grahovac 10020 ZAGREB
1250
ESZEKER ZAGREB, obrt, vl. Josip Joze Martinovića 13
673. ZAŠTITA POTROŠAČA Mjesečnik 25.000 XII-5556/2-2004-183 03.11.2004.
Kelemen 10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/08-01/2349
Vrgoračka 12
674. GITARA I BAS d.o.o. GITARA I BAS Mjesečnik 1.200 Urbroj: 311-10-08-02 24.09.2008.
21000 SPLIT
993
HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA Radnička c. 34
675. JAVNI BILJEŽNIK 2 puta godišnje 700 1.000 XII-6063/3-2004-314 10.12.2004.
KOMORA 10000 ZAGREB
XII-3244/5-2004-107
HRVATSKA UDRUGA Vinogradska c. 29 400
676. GLASNIK HULM-a 1-2 puta godišnje 100 12.06.2006. – izdan dupliakt 17.09.2004.
LABORATORIJSKE MEDICINE HULM 10000 ZAGREB besplatno
potvrde
Klasa: 050-01/07-01/3005
HRVATSKA UDRUGA SRČANIH Kneza Mislava 13
677. SRCE 1 puta godišnje 0 1.300 Urbroj: 311-10-07-02 29.10.2007.
BOLESNIKA 10000 ZAGREB
830
Klasa: 050-01/09-01/2404
Ilica 61
678. HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ MOJ PAS I PRIJATELJI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-03 21.10.2009.
10000 ZAGREB
1146
Klasa: 050-01/13-01/752
Berislavićeva 8
679. HRVATSKO MJERITELJSKO DRUŠTVO SVIJET PO MJERI Tromjesečnik - 500 Urbroj: 311-10-13-02 07.05.2013. -
10000 ZAGREB
1669
Klasa: 050-01/08-01/848
Savska cesta 120
680. IDEA EKSKLUZIV d.o.o. CITY MAGAZINE Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-03 19.03.2008.
10000 ZAGREB
908
Klasa: 050-01/10-01/1821
Širinec 26
681. IDEMO d.o.o. REGIONAL Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-10-02 05.07.2010.
10410 IVANIĆ GRAD
1243
500 Klasa: 050-01/12-01/1786
Klana 135
682. INFO LAB MEDIJI d.o.o TURIZAM INFO Tromjesečnik (podatak bivšeg 1.000 Urbroj: 311-10-12-02 09.07.2012.
51217 KLANA
nakladnika) 1591
Klasa: 050-01/07-04/437
Kušlanova 59
683. INSTITUT FONTES SAPIENTIAE STATUS QUESTIONIS 2 puta godišnje 400 Urbroj: 311-10-07-03 20.03.2007.
10000 ZAGREB
731
Klasa: 050-01/06-01/2468
Jabukovac 16
684. IPI d.o.o. LUXURY AVENUE Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 14.07.2006.
10000 ZAGREB
619
Klasa: 050-01/13-01/534
Hruševečka 1
685. IT SENSE SISTEMI d.o.o. AUTO FOTO OGLASNIK Mjesečnik - 5.000 Urbroj: 311-10-13-02 04.03.2013. -
10000 ZAGREB
1647
68
Klasa: 050-01/13-01/535
Hruševečka 1
686. IT SENSE SISTEMI d.o.o. PLOVILA.HR Mjesečnik - 5.000 Urbroj: 311-10-13-02 04.03.2013. -
10000 ZAGREB
1648
Klasa: 050-01/12-01/763
Rešetareva 36
687. IVOMI d.o.o. SHOW BIZZ Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 07.03.2012.
10000 ZAGREB
1539
Klasa: 050-01/12-01/764
Rešetareva 36
688. IVOMI d.o.o. SHOW BIZZ SPECIAL 2 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 07.03.2012.
10000 ZAGREB
1540
Klasa: 050-01/10-01/2883
Urbroj: 311-10-10-02
Kušlanova 21
689. KRISTOVE CRKVE U HRVATSKOJ OBITELJSKI LIST Tromjesečnik 0 2.000 1282 03.12.2010.
10000 ZAGREB
09.07.2012. izdan duplikat
potvrde
Klasa: 050-01/09-01/2538
Urbroj: 311-10-09-02 10.11.2009.
1153
Andrije Štangera 20
690. LIBURNIA MEDIJI d.o.o. KVARNERINA Dvotjednik 5.000 Promjena naziva tiskovine:
51410 OPATIJA
Klasa: 050–01/09–01/2538
Urbr.311-10-09-04 23.11.2009.
1153-2
Klasa: 050-01/12-01/782
Mihanovićeva 20
691. LINGUA MEDIA IZDAVAŠTVO d.o.o. VIEW Dvomjesečnik - 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 09.03.2012.
10000 ZAGREB
1541
Vrbanićeva 7
692. LSC obrt za izdavaštvo, vl. Davor Premor MALA BRODOGRADNJA Dvomjesečnik 5.000 XII-3512-4/2004-56 13.07.2004.
10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/10-01/50
Podgaj 57
693. MATE d.o.o. ZŠEM Revija za management Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 19.01.2010.
10000 ZAGREB
1177
Klasa: 050-01/12-01/225
Kriška 93
694. MEA VITA PODUKA, udruga MAYA Povremeno 2.000 Urbroj: 311-10-12-02 29.02.2012.
10000 ZAGREB
1536
MEDIA KANAL, izdavački obrt, vl. Krešo Zdravka Kučića 3/IX
695. AUTO BURZA Mjesečnik 5.000 XII-4895/3-2005-464 07.10.2005.
Mustać 51000 RIJEKA
Klasa: 050-01/07-01/3360
Glavna ulica 15a
696. MEDIA LYRICA d.o.o. MOJ TVOJ DOM 2 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 07.01.2008.
10360 SESVETE
854
Klasa: 050-01/10-01/2151
MEDIA ORTAK, obrt za reklamu, vl. Vinkovačka cesta 66B
697. OSIJEK DANAS Dvotjednik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 30.08.2010.
Domagoj Šuster i Marija Pavković 31000 OSIJEK
1254
Klasa: 050-01/10-01/1109
Milovana Kovačevića 8
698. MEDIJSKI CENTAR d.o.o. PRIGORSKI GLASNIK Mjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-10-02 10.08.2010.
10000 ZAGREB
1251
Klasa: 050-01/10-01/2236
Milovana Kovačevića 8
699. MEDIJSKI CENTAR d.o.o. VRBOVEČKI LIST Mjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-10-02 13.09.2010.
10000 ZAGREB
1255
Klasa: 050-01/12-01/2664
Janka Rakuše 4
700. MIRAN DAN d.o.o. 21. STOLJEĆE Dnevnik - 50.000 Urbroj: 311-10-12-02 09.11.2012.
10000 ZAGREB
1609
Klasa: 050-01/11-01/2999
Fancevljev prilaz bb
701. MIREMAKS d.o.o. IN STORE MAGAZIN Mjesečnik – 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 30.01.2012.
10010 ZAGREB
1519
Klasa: 050-01/10-01/2967
Zagrebačka cesta 233
702. MOBIL MEDIA MAGAZIN d.o.o. MOBIL 1 puta godišnje 0 20.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.12.2010.
10000 ZAGREB
1294
Klasa: 050-01/10-01/634
Trg Andrije Hebranga 11a
703. MOĆ KOMUNIKACIJE d.o.o. ŠIBENIK TM Dvomjesečnik 1.200 Urbroj: 311-10-10-02 17.02.2010.
22000 ŠIBENIK
1205
Klasa: 050-01/07-01/1263
Ive Tijardovića 28
704. MOJA KRILA d.o.o. AERONAUTIKA Dvomjesečnik 750 1.800 Urbroj: 311-10-07-02 16.04.2007.
10000 ZAGREB
740
69
Klasa: 050-01/11-01/2740
MREŽA UDRUGA SISAČKO- Ljudevita Gaja 40
705. SRPSKI GLAS PETRINJA Mjesečnik - 1.000 Urbroj: 311-10-11-02 30.11.2011.
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 44250 PETRINJA
1498
Gajščak 33
706. MULTIMAGAZIN d.o.o. HIFI MEDIA Mjesečnik 6.000 XII-236/3-2006-509 17.01.2006.
10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/13-01/1384
Kikićeva 5
707. NARODNO VIJEĆE SRBA NOVINE SRPSKE Mjesečnik - 3.000 Urbroj: 311-10-13-04 13.11.2013. -
10000 ZAGREB
1710
A. Hebranga 40
708. NIP ŠKOLSKE NOVINE d.d. ŠKOLSKE NOVINE Tjednik 5.500 XII-4050/3-2004-88 01.09.2004.
10001 ZAGREB
Klasa: 050-01/08-01/838
Grigora Viteza 1b NOVA DIPLOMACIJA - NEW
709. NOVA DIPLOMACIJA d.o.o. Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-03 20.03.2008.
23000 ZADAR DIPLOMACY
910
Klasa: 050-01/11-01/3026
Borisa Kidriča 100
710. OPĆINA JAGODNJAK BILTEN OPĆINE JAGODNJAK Povremeno 1.000 Urbroj: 311-10-12-02 10.01.2012.
31324 JAGODNJAK
1510
Klasa: 050-01/11-01/1110
Gjure Szaba 4/2
711. OPUS PUBLIKACIJE d.o.o. AUTO BILD Dvotjednik 6.429 12.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.05.2011.
10000 ZAGREB
1425
Klasa: 050-01/12-01/2590
Gjure Szaba 4/2
712. OPUS PUBLIKACIJE d.o.o. AUTO BILD – RABLJENI AUTOMOBILI 2 puta godišnje - 8.000 Urbroj: 311-10-12-02 29.10.2012.
10000 ZAGREB
1608
Klasa: 050-01/12-01/908
Gjure Szaba 4/2
713. OPUS PUBLIKACIJE d.o.o. AUTO BILD 4x4 Tromjesečnik - 12.000 Urbroj: 311-10-12-02 22.03.2012.
10000 ZAGREB
1556
4.080
Klasa: 050-01/06-01/180
Gjure Szaba 4/2 prodano
714. OPUS PUBLIKACIJE d.o.o. EVO Mjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-06-02 16.03.2006.
10000 ZAGREB 100
553
besplatno
Brezje, Karabljev odv. 5
715. PRAHIN INC d.o.o. NOVA SVETONEDELJSKA PANORAMA Dvotjednik 1.000 1.500 XII-1129/4-2006-546 15.02.2006.
10431 SVETA NEDELJA
4.771
Klasa: 050-01/08-01/1531
Vukovarska 148/III prodano
716. PROFECTUS MEDIA d.o.o. NAUTICA HRVATSKO IZDANJE Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 28.05.2008.
21000 SPLIT 526
961
besplatno
Klasa: 050-01/06-01/4262
PROMO SPORT, obrt, vl. Dražen Vinogradska 21
717. SPORT PLUS Mjesečnik 25.000 Urbroj: 311-10-06-02 10.11.2006.
Beraković 10431 SVETA NEDELJA
672
Klasa: 050-01/10-01/1282
Uskočka 34
718. RECENS STUDIO d.o.o. FOTOmag Mjesečnik 4.000 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 27.04.2010.
10000 ZAGREB
1225
Klasa: 050-01/12-01/700
Sveti Duh 116
719. RED SREBRNOG ZMAJA, udruga GRIFON 1 puta godišnje - 1.000 Urbroj: 311-10-12-02 01.03.2012.
10000 ZAGREB
1537
Ljudevita Posavskog 3/I
720. REFLEKS MEDIA d.o.o. MAGAZIN REFLEKS Mjesečnik 20.000 XII-3484-2/2004-32 06.07.2004.
10360 SESVETE
Klasa: 050-01/11-01/1430
10. Podbrežje 18
721. REGIONALNA VPP UDRUGA LPG MAGAZIN Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-11-02 20.05.2011.
10000 ZAGREB
1430
Klasa: 050-01/10-01/1139
SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA Nova cesta 4
722. SABAH – INFO Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-03 22.04.2010.
HRVATSKE "SABAH" 10000 ZAGREB
1223
Klasa: 050-01/11-01/2758
Vlade Gotovca 7 KOLOBOK, časopis za djecu Saveza
723. SAVEZ RUSA REPUBLIKE HRVATSKE Tromjesečnik 500 Urbroj: 311-10-11-02 28.11.2011.
10000 ZAGREB Rusa RH
1494
Klasa: 050-01/11-01/2759
Vlade Gotovca 7 LJETOPIS, glasilo ruske nacionalne
724. SAVEZ RUSA REPUBLIKE HRVATSKE Dvomjesečnik 700 Urbroj: 311-10-11-02 28.11.2011.
10000 ZAGREB manjine i Saveza Rusa RH
1495
Razvorska 16
725. SHAFA d.o.o. MODERN WOMAN Mjesečnik 20.000 XII-4438/2-2004-92 08.09.2004.
10000 ZAGREB
70
Klasa: 050-01/08-01/2063
Poljana Tina Ujevića 3/3
726. SPECTATOR d.o.o. VINUM IN Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-03 27.08.2008. ???
21000 SPLIT
989
Klasa: 050-01/07-01/1990
Medarska 69
727. SPEKTAR MEDIA d.o.o. MOJ VRTIĆ Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-07-02 03.07.2007
10000 ZAGREB
784
Voltino 26 ELEKTRIKA
728. STILLOEKS d.o.o. Dvomjesečnik 1.000 XII-5622/2-2004-185 08.11.2004.
10000 ZAGREB (TISKOVINA U POSTUPKU ODJAVE)
XVI Trokut 8a
729. SYSPRINT d.o.o. DRVO ZNANJA Mjesečnik 15.000 5.000 XII-3677-2/2004-59 13.07.2004.
10020 ZAGREB
Klasa: 050-01/08-01/1741
Gorička 8 TOTALSPLIT - POTROŠAČKI
730. TOTALSPLIT d.o.o. 1 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-08-03 28.07.2008.
21000 SPLIT ALMANAH
983
Klasa: 050-01/09-01/2701
TRAMONTANA, obrt za promociju, vl. Rukavac Sušnji 188 4.000
731. TRAMONTANA Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.12.2009.
Marijana Kalčić Grlaš 51211 MATULJI besplatno
1164
Klasa: 050-01/08-01/2368
Gmajnje 4
732. TRANSPORT MEDIA d.o.o. 4X4 & SUV MAGAZIN Dvomjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-08-02 25.09.2008.
10000 ZAGREB
996
Klasa: 050-01/08-01/772
Gmajnje 4
733. TRANSPORT MEDIA d.o.o. TRANSPORT MAGAZIN Dvomjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-08-02 10.03.2008.
10000 ZAGREB
900
Klasa: 050-01/09-01/2429
Vukovarska 13
734. Udruga "MOJ SPLIT" MOJ SPLIT 1 puta godišnje 10.000 5.000 Urbroj: 311-10-09-03 04.11.2009.
21000 SPLIT
1152
Klasa: 050-01/12-01/2786
Dr. Ante Starčevića 17
735. UDRUGA GRAĐANA „SOLIDARNOST“ LIČKI VJESNIK Tjednik - 2.000 Urbroj: 311-10-12-02 28.11.2012.
53000 GOSPIĆ
1622
Klasa: 050-01/07-01/2864
UDRUGA LIČANA "VILA VELEBITA" U Ul. kneza Lj. Posavskog 37
736. VILA VELEBITA Tromjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-07-03 16.10.2007.
ZAGREBU 10000 ZAGREB
823
Klasa: 050-01/12-01/58
UDRUGA PARAPLEGIČARA I Vladimira Varićaka 20 1.200
737. GLASILO HUPT 3 puta godišnje Urbroj: 311-10-12-02 10.01.2012.
TETRAPLEGIČARA 10010 ZAGREB Besplatno
1509
Klasa: 050-01/07-01/1323
UDRUGA ZA DEMOKRACIJU I Dragutina Lermana 4
738. ŠILO Mjesečnik 300 320 Urbroj: 311-10-07-03 28.05.2007.
SOCIJALNU PRAVDU 34000 POŽEGA
750
Klasa: 050-01/08-01/305
UDRUGA ZAGREBAČKIH Goljak 43 ZAGREBA ESPERANTISTOI -
739. Dvomjesečnik 300 Urbroj: 311-10-08-02 29.01.2008.
ESPERANTISTA 10000 ZAGREB ZAGREBAČKI ESPERANTIST
875
Klasa: 050-01/08-01/504
VAMM MARKETING, agencija, vl. Matko F. Alfirevića 13
740. VIKI Dvotjednik 800 Urbroj: 311-10-08-02 15.02.2008.
Zrnić 23000 ZADAR
887
Klasa: 050-01/08-01/503
VAMM MARKETING, agencija, vl. Matko F. Alfirevića 13
741. ZOG ZADARSKI OGLASNIK Dvotjednik 800 Urbroj: 311-10-08-02 15.02.2008.
Zrnić 23000 ZADAR
886
Klasa: 050-01/13-01/152
Šimićeva 1
742. VRTAL PRIOBALJA j.d.o.o. VRTAL Tromjesečnik - 6.000 Urbroj: 311-10-13-02 26.03.2013. -
21000 SPLIT
1658
Klasa: 050-01/13-01/27
VRTLAR DADO, uslužni obrt, vl. Dalibor Bulevar oslobođenja 8 MALI OGLASNIK REPUBLIKE
743. Tjednik - 1.000 Urbroj: 311-10-13-02 09.01.2013. -
Clot 51000 RIJEKA HRVATSKE
1628
B.A.Kažotića 1c
744. WI.ZAR.D. d.o.o. GO 21 8 puta godišnje 7.000 XII-4740/2-2004-120 27.09.2004.
10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/11-01/433
ZAGREBPUBLIC, uslužni obrt, vl. Marko Hinka Wuertha 20
745. PLETERNICA.HR Tromjesečnik 3.800 Urbroj: 311-10-11-02 15.02.2011.
Marinić 10000 ZAGREB
1374
71
NAKLADNICI KOJI VEĆ VIŠE GODINA NE ODGOVARAJU NA DOPISE I NE DOSTAVLJAJU PODATKE SUKLADNO ČL. 32. I 34. ZAKONA
O MEDIJIMA:

Prosječna Prosječna Vlas. Financ.i


Redni Periodičnos prodana planirana str. čl. zvj.
Nakladnik Adresa Naziv tiskovine Urudžbeni broj Datum upisa
broj t naklada naklada 32. čl. 34.
(2009.) (2010.) 2009. 2009.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Klasa: 050-01/06-01/4873
A1 MARKETING AGENCIJA, Augusta Cesarca 19
1. 10410 VELIKA GORICA
GORICA NA DLANU Mjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-06-03 27.12.2006.
obrt, vl. Mirjana Barišić 696
AGREST 3D, udruga za
poticanje i razvoj društva te Prigorska 12B
2. 10363 MORAVČE
AGREST 3D Dvomjesečnik 500 XII-2405/2-2005-404 25.04.2005.
unapređenje kulture,
umjetnosti i znanosti
Klasa: 050-01/10-01/1402
Ksaver 197
3. ALAN MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
DIANA Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.05.2010.
1235
Klasa: 050-01/10-01/1398
Ksaver 197
4. ALAN MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
LIMAČ Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.05.2010.
1231
Klasa: 050-01/10-01/1399
Ksaver 197
5. ALAN MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
RIBICA Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.05.2010.
1232
Klasa: 050-01/10-01/1401
Ksaver 197
6. ALAN MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
SILUETE Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.05.2010.
1234
Klasa: 050-01/10-01/1400
Ksaver 197
7. ALAN MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
SUPER BOJANKA Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.05.2010.
1233
Klasa: 050-01/10-01/1403
Ksaver 197
8. ALAN MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
WEST Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 13.05.2010.
1236
Belostenčeva 6
9. AMFITEATAR d.o.o. 10000 ZAGREB
ŽIVOT S MIROVINOM Mjesečnik 80.000 XII-3288/2-2005-426 06.06.2005.

Vijenac Frane Gotovca 10 100 AUTOMOBILA NA TESTU


10. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 XII-3266/2-2005-425 03.06.2005.
– AUTO MOTO MAGAZIN
Vijenac Frane Gotovca 10 AUTO MOTO MAGAZIN
11. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 XII-3115-2/2004-6 15.06.2004.
KATALOG
Klasa: 050-01/09-01/1332
Vijenac Frane Gotovca 10 AUTO MOTO MAGAZIN
12. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB
2 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-09-02 20.05.2009.
STOP 1109
Vijenac Frane Gotovca 10
13. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB
FORMULA MAGAZIN 2 puta godišnje 20.000 XII-4195/2-2005-440 27.07.2005.

Vijenac Frane Gotovca 10 KATALOG GOSPODARSKIH


14. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 XII-1876/2-2005-384 29.03.2005.
VOZILA
72
Vijenac Frane Gotovca 10 KATALOG RABLJENIH –
15. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 XII-5380/2-2004-169 26.10.2004.
AUTO MOTO MAGAZIN
Klasa: 050-01/07-01/3186
Vijenac Frane Gotovca 10
16. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB
KOLIBRIĆ Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 14.11.2007.
833
Jana Sibeliusa 1
17. ANIĆ-SINKRO d.o.o. 10110 ZAGREB
BAMBBINO Mjesečnik 10.000 XII-5973/2-2005-476 15.11.2005.

Klasa: 050-01/08-01/92
Palmotićeva 41 PROFIT - POSLOVNI
18. ARGUS MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 11.01.2008.
MAGAZIN 860
Okićka 9
19. AS GRUPA ZAGREB d.o.o. 10430 SAMOBOR
EXCLUSIVE MAGAZIN Mjesečnik 40.000 XII-1903/3-2005-389 06.04.2005.

Klasa: 050-01/06-01/1543
Miramarska 23
20. AV TRGOVINA d.o.o. 10000 ZAGREB
FASHION AVENUE Tromjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-06-02 16.05.2006.
600
Klasa: 050-01/07-01/1940
Pušine 12 ADRIA TRAVELLER
21. AXIOS d.o.o. 10430 SAMOBOR
Tromjesečnik 90.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.06.2007
CROATIA 779
Klasa: 050-01/07-01/2013
Pušine 12 ADRIA TRAVELLER
22. AXIOS d.o.o. 10430 SAMOBOR
Tromjesečnik 140.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.06.2007
CROAZIA 780
Klasa: 050-01/07-01/2015
Pušine 12 ADRIA TRAVELLER
23. AXIOS d.o.o. 10430 SAMOBOR
Tromjesečnik 120.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.06.2007
HRVAŠKA 782
Klasa: 050-01/07-01/2016
Pušine 12 CHORVATSKO ADRIA
24. AXIOS d.o.o. 10430 SAMOBOR
Tromjesečnik 80.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.06.2007
TRAVELLER 783
Klasa: 050-01/07-01/2014
Pušine 12 HORVATORSZAG ADRIA
25. AXIOS d.o.o. 10430 SAMOBOR
Tromjesečnik 70.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.06.2007
TRAVELLER 781
Nike Grškovića 29
26. B5 GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
AUTO & IT Mjesečnik 25.000 XII-6949/2-2005-487 22.12.2005.

Nike Grškovića 29
27. B5 GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
CROATIA REVIEW Dvomjesečnik 10.000 XII-6390/2-2005-481 01.12.2005.

Nike Grškovića 29
28. B5 GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
METROPOLITAN Dvomjesečnik 10.000 XII-6427/2-2004-313 09.12.2004.

Klasa: 050-01/06-01/4977
Nike Grškovića 29
29. B5 GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
MIMI Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-06-02 19.12.2006.
695
Nike Grškovića 29
30. B5 GRUPA d.o.o. 10000 ZAGREB
ZAGREB ZAGREB Dvomjesečnik 30.000 XII-6015/2-2004-262 22.11.2004.

Rujanska 17
31. BANI, obrt, vl. Nikola Bat 10000 ZAGREB
KONTAKT OGLASNIK Mjesečnik 3.000 XII-3581/2-2005-436 27.06.2005.

BAŠTINA - Agencija za Klasa: 050-01/07-01/3442


Kralja Zvonimira 16 ZLATO I SREBRO ZADRA I Mjesečnik /
32. izdavačku djelatnost, obrt, vl. 23000 ZADAR
3.000 Urbroj: 311-10-07-02 14.12.2007.
ZADARSKE REGIJE Dvomjesečnik
847
Igor Gluić i Kristijan Kotlar
Klasa: 050-01/08-01/3123
Zagrad 32
33. BOEM PRODUKCIJA d.o.o. 51414 IČIĆI
MOJA PSIHOLOGIJA Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-08-02 18.12.2008.
1031
73
Klasa: 050-01/09-01/33
Zagrad 32
34. BOEM PRODUKCIJA d.o.o. 51414 IČIĆI
PSIHOLOGIJA DANAS Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-09-02 14.01.2009.
1036
Klasa: 050-01/08-01/3124
Zagrad 32
35. BOEM PRODUKCIJA d.o.o. 51414 IČIĆI
SUVREMENA PSIHOLOGIJA Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-08-02 18.12.2008.
1032
XII-1608/3-2005-379
21.03.2005.
Napisana nova potvrda
29.04.2005. broj: 29.04.2005.
GLASNIK HRVATSKE XII-1608/3-2005-379/2
CENTAR ZA RAZVOJ Močići 38 SELJAČKE STRANKE,
36. Tromjesečnik 400
KONAVALA 20213 ČILIPI – Konavle OPĆINSKE ORGANIZACIJE Nova potvrda zbog
promjene naziva
KONAVLE tiskovine:
broj: XII-191/2-2006-379/3 11.01.2006.
– 11.01.2006.)
Klasa: 050-01/10-01/520
Karela Zahradnika 11
37. CHIROGRAPHUM d.o.o. 10000 ZAGREB
IN MEDIAS RES Dvotjednik 10.000 Urbroj: 311-10-10-02 08.02.2010.
1198
Ribarska 2 DON (DALMATINSKO-
38. D.O.N. d.o.o. 21310 OMIŠ
Mjesečnik 2.000 XII-249/2-2006-499 13.01.2006.
OMIŠKA NOVINA)
Klasa: 050-01/06-01/4809
Ilica 111
39. DCENTAR d.o.o. 10000 ZAGREB
PROGNOZER Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-06-02 08.12.2006.
693
Klasa: 050-01/07-01/398
DEMOKRATSKA MISAO Pavla Hatza 14
40. NOVI PLAMEN Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-07-02 05.02.2007.
d.o.o. 10000 ZAGREB 708
DIJAN & SVIJET SPORTA Varaždinska 2A
41. 21000 SPLIT
TORCIDA MAGAZIN Dvomjesečnik 3.000 XII-6490/2-2004-315 13.12.2004.
d.o.o.
Klasa: 050-01/07-01/737
DIJAN & SVIJET SPORTA Varaždinska 2A
42. 21000 SPLIT
X-FITNESS 8 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 26.02.2007
d.o.o. 721
Klasa: 050-01/08-01/154
Lermanova 31
43. DOBRO SLOVO d.o.o. 10000 ZAGREB
MADE IN Mjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-08-02 21.01.2008.
867
DRUŠTVO DISTROFIČARA Dalmatinska 1
44. 10000 ZAGREB
DISTROFIJA I MI Tromjesečnik 0 700 XII-4104/2-2005-439 22.07.2005.
ZAGREB
Klasa: 050-01/06-01/511
Kamaufova 12
45. EDICIJE HERIĆ d.o.o. 10000 ZAGREB
KONJSKA SNAGA Dvomjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-06-02 06.04.2006.
576
Zeleni dol 17
46. EKOLOGIKA, udruga 10000 ZAGREB
ECOLOGICA Tromjesečnik 1.000 XII-5743/2-2004-193 10.11.2004.

Klasa: 050-01/07-01/2514
Savska c. 141
47. FABRA PRESS d.o.o. 10000 ZAGREB
MORE MAGAZIN Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 31.08.2007.
814
Klasa: 050-01/08-01/128
Petra Preradovića 23
48. FASTIGIUM d.o.o. 10430 SAMOBOR
FOLDER Dvotjednik 15.000 Urbroj: 311-10-08-02 15.01.2008.
865
Klasa: 050-01/06-01/750
Lakmartinska 19
49. FAUST VRANČIĆ d.o.o. 51500 KRK
OP.A Mjesečnik 4.500 Urbroj: 311-10-06-02 19.04.2006.
584
74
Klasa: 050-01/09-01/55
III Vrbik br. 9 FOTONEKRETNINE
50. FOTO NEKRETNINE d.o.o. 10000 ZAGREB
Mjesečnik 3.500 Urbroj: 311-10-09-02 15.01.2009.
OGLASNIK 1039
Klasa: 050-01/10-01/1073
Zdenci 3/1 CORPS DIPLOMATIQUE
51. GEROMAR d.o.o. 10437 BESTOVJE
Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-03 01.04.2010.
CROATIA 1220

Klasa: 050-01/07-01/1945 vratila


Plano b
52. GLAS DALMACIJE d.o.o. 21220 TROGIR
GLAS DALMACIJE Tjednik 3.000 Urbroj: 311-10-07-02 21.06.2007 se
774 pošta
Klasa: 050-01/06-01/3295
GLOBALNI MEDIA PROJEKT Vlaška 91
53. 10000 ZAGREB
NATIONAL EXPRESS Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-06-02 20.09.2006.
d.o.o. 643
Klasa: 050-01/10-01/518
Trg kralja Tomislava 1 SLUŽBENI GLASNIK GRADA
54. GRAD OPUZEN 20355 OPUZEN
po potrebi 30 Urbroj: 311-10-10-02 10.02.2010.
OPUZENA 1200
Klasa: 050-01/08-01/2698
GRADSKA ORGANIZACIJA Praška 2
55. 10000 ZAGREB
PORUKE SDP Dvomjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-08-02 11.11.2008.
SDP-A ZAGREBA 1012
H i I MARKETING, obrt, vl. Gundulićeva 5/II
56. PHOTO MAGAZIN Mjesečnik 1.000 XII-5096/2-2005-461 06.10.2005.
Hrvoje Lešić i Ivica Čuturić 31000 OSIJEK
Klasa: 050-01/06-01/229
Odranska 1
57. HADVA PUBLIKACIJE d.o.o. 10000 ZAGREB
AKCIJA Mjesečnik 150.000 Urbroj: 311-10-06-02 17.03.2006.
558
vratila
Boktuljin put bb
58. HEMAR d.o.o. 21000 SPLIT
SPLITSKE NOVINE Tjednik 5.000 XII-2704/3-2005-415 09.05.2005. se
pošta
Remigia Picovicha 5
59. HIT GRAFIK d.o.o. 51000 RIJEKA
ABRAFAX WORLD Dvomjesečnik 7.000 XII-5492/2-2004-174 29.10.2004.

Remigia Picovicha 5
60. HIT GRAFIK d.o.o. 51000 RIJEKA
DEBORAH Dvomjesečnik 7.000 XII-868/2-2005-344 07.02.2005.

Remigia Picovicha 5
61. HIT GRAFIK d.o.o. 51000 RIJEKA
HOT DREAMS Dvomjesečnik 7.000 XII-870/2-2005-346 07.02.2005.

Remigia Picovicha 5
62. HIT GRAFIK d.o.o. 51000 RIJEKA
PETRA Dvomjesečnik 7.000 XII-2884/4-2004-100 10.09.2004.

Remigia Picovicha 5
63. HIT GRAFIK d.o.o. 51000 RIJEKA
REBECCA Dvomjesečnik 7.000 XII-836/2-2005-343 07.02.2005.

Remigia Picovicha 5
64. HIT GRAFIK d.o.o. 51000 RIJEKA
SEKS BOMB Dvomjesečnik 7.000 XII-869/2-2005-345 07.02.2005.

Remigia Picovicha 5
65. HIT GRAFIK d.o.o. 51000 RIJEKA
SOPHIE Dvomjesečnik 7.000 XII-871/2-2005-347 07.02.2005.

Klasa: 050-01/06-01/1335
HOUDEK NATUR-PRODUKT Trg kralja Petra Svačića 14
66. LJUBIMCI Mjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-06-02 11.05.2006.
d.o.o. 44324 JASENOVAC 594

HRVATSKA ČISTA STRANKA Frankopanska 2/II


67. 10000 ZAGREB HRVATSKA SMOTRA Mjesečnik 5.000 XII-2968-3/2004-9 16.06.2004.
PRAVA (nova adresa: Tratinska 2)
Klasa: 050-01/06-01/3821
HUPED PRESS, obrt, vl. Zelengaj 5
68. 10000 ZAGREB
TERAPEUT U KUĆI Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 17.10.2006.
Vedran Korunić 658
75
TERAPEUT U KUĆI –
Klasa: 050-01/06-01/3820
HUPED PRESS, obrt, vl. Zelengaj 5 SPECIJALNO IZDANJE
69. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 17.10.2006.
Vedran Korunić ADRESAR ZDRAVLJA I 659
LJEPOTE
Klasa: 050-01/09-01/751
2. Maksimirsko naselje 11
70. IDEA DEVET d.o.o. 10000 ZAGREB
EMC NEWS Mjesečnik 250.000 Urbroj: 311-10-09-02 16.03.2009.
1080
Klasa: 050-01/07-01/2373
Velika Gora 2b
71. ILIRIJA d.o.o. 10380 SVETI IVAN ZELINA
AS - ENIGMATSKI LIST Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 08.08.2007.
805
Klasa: 050-01/07-01/2372
Velika Gora 2b SKANDI HUMOR -
72. ILIRIJA d.o.o. 10380 SVETI IVAN ZELINA
Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 08.08.2007.
ENIGMATSKI LIST 804
Klasa: 050-01/08-01/3135
IMPERIAL ALBION MEDIA Ilica 42 NACIONALNI TJEDNIK
73. 10000 ZAGREB
Tjednik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 19.12.2008.
d.o.o. IMPERIAL 1033
Vukovarska 2b
74. INVESTGRADNJA 2000 d.o.o. 21310 OMIŠ CETINSKA KRONIKA Dvomjesečnik 1.000 XII-3560-2/2004-46 09.07.2004.

IZDAVAČKI OBRT Trg F. Tuđmana 3


75. IMOTSKE NOVINE Dvotjednik 2.000 XII-4060/2-2004-77 11.08.2004.
“IN MONTE”, vl. Lončar Ante 21260 IMOTSKI
IZDAVANJE ČASOPISA Klasa: 050-01/06-01/3780
Valdarke 11A
76. RAŠEVIĆ, obrt, vl. Danijel 51550 MALI LOŠINJ
MAGAZIN.NEKRETNINE.HR Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-06-02 17.10.2006.
Rašević 657

JAVANET uslužni obrt, vl. Božidarevićeva 9


77. 10000 ZAGREB
VAU-VAU Mjesečnik 5.000 XII-2945-4/2004-8 15.06.2004.
Marijo Meczner
Hebrangova 28
78. KARLA d.o.o. 10000 ZAGREB
ALTER Mjesečnik 12.000 XII-1487/2-2005-373 08.03.2005.

Hebrangova 28
79. KARLA d.o.o. 10000 ZAGREB
ALTER – POSEBNO IZDANJE Povremeno 14.000 XII-1488/2-2005-374 08.03.2005.

Klasa: 050-01/06-01/590
Šet. k. F. Šepera 1D
80. KATAVA d.o.o. 31000 OSIJEK
NOVA ZEMLJA Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-06-02 10.04.2006.
577
Klasa: 050-01/06-01/132
Francevljev prilaz 5 EI – ELEKTROTEHNIČKE
81. KIGEN d.o.o. 10000 ZAGREB
Dvomjesečnik 1.800 1.000 Urbroj: 311-10-06-02 17.03.2006.
INSTALACIJE 557
4.199
+ Klasa: 050-01/12-01/1170
Baruna Trenka 8
82. KILOVAT MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
KLIK Mjesečnik 2.000 5.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.04.2012.
(podaci bivših 1562
nakladnika)
Klasa: 050-01/12-01/1172
Baruna Trenka 8
83. KILOVAT MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
OZ MAGAZIN Mjesečnik - 20.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.04.2012.
1563
Klasa: 050-01/07-01/2017
Grada Mainza 17
84. KIOSK MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
PLANB Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-07-02 04.07.2007
787
Klasa: 050-01/08-01/1270
KiS, obrt za izdavaštvo i Pakoštanska 5/2
85. NEKRETNINE PLUS Mjesečnik 30.000 Urbroj: 311-10-08-02 25.04.2008.
promidžbu, vl. Višnjica Vešligaj 10000 ZAGREB 937
76
Klasa: 050-01/07-01/1735
Iblerov trg 9
86. KLASIK M d.o.o. 10000 ZAGREB
FLORAMAGAZIN Tromjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 31.05.2007.
752
Klasa: 050-01/09-01/1988
KLOKS–NAKLADA, obrt, vl. Prisavlje 8
87. 10000 ZAGREB
KLOKS Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-09-02 01.09.2009.
Milica Kokotović 1127
Sv. Mateja 7
88. KODO d.o.o. 10020 ZAGREB
CAR AUDIO TUNING Mjesečnik 10.000 XII-5018/2-2004-137 06.10.2004.

Oranice 125
89. KOLORNI MAGAZINI d.o.o. 10000 ZAGREB
BALKAN PAPARAZZO Dvotjednik 4.000 XII-1463/2-2005-371 08.03.2005.

Oranice 125
90. KOLORNI MAGAZINI d.o.o. 10000 ZAGREB
CITY Dvotjednik 6.000 XII-3351-2/2004-30 01.07.2004.

01.07.2004.
Oranice 125 16.02.2005.
91. KOLORNI MAGAZINI d.o.o. 10000 ZAGREB
EKSKLUZIV BALKAN Dvotjednik 6.000 XII-3350-3/2004-2005-28 (promjena naziva
časopias)

Oranice 125
92. KOLORNI MAGAZINI d.o.o. 10000 ZAGREB
SVIJET PLUS Dvotjednik 4.000 XII-3349-2/2004-27 01.07.2004.

Oranice 125
93. KOLORNI MAGAZINI d.o.o. 10000 ZAGREB
VICO Mjesečnik 6.000 XII-3348-2/2004-29 01.07.2004.

Klasa: 050-01/06-01/2555
Papova 8
94. KREATOR IT d.o.o. 10000 ZAGREB
JASKANSKE NOVINE Mjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-06-03 12.09.2006.
639
KUĆNI MAJSTOR – izdavačka Srebrnjak 118/II
95. 10000 ZAGREB
UDICA Mjesečnik 6.000 XII-4663/2-2004-117 21.09.2004.
djelatnost d.o.o.
Klasa: 050-01/06-01/3716
Zlatna ulica 3
96. LICET d.o.o. 52475 SAVUDRIJA
FLORAL DESING Tromjesečnik 1.500 Urbroj: 311-10-06-02 10.10.2006.
655
Klasa: 050-01/07-01/1942
Grškovićeva 27
97. LIGA POZNATIH d.o.o. 10000 ZAGREB
MAGAZIN MIMI Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 20.06.2007
771
XII-1140/5-2005-355/2 09.05.2005.
LINEART, uslužni obrt, vl. Ratarska 2
98. 52210 ROVINJ
SFOIO Mjesečnik 5.000
Donald Schiozzi
XII-1140/2-2005-355 23.02.2005.
Klasa: 050-01/07-01/3426
S.S.Kranjčevića 5
99. LINIJA d.o.o. 43000 BJELOVAR
ZVONO (BJELOVAR) Dvotjednik 16.000 Urbroj: 311-10-07-02 14.12.2007.
848
Klasa: 050-01/09-01/2099
Vlaška 92 AKADEMIJA SPORTSKOG
100. LOBEL d.o.o. 10000 ZAGREB
Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-09-02 16.09.2009.
RIBOLOVA 1131
LOGO-MATRIX, obrt, vl. Siniša Bestrma 10
101. 44211 BLINJSKI KUT
ZLATNI OGLASNIK Tjednik 3.000 XII-3070/2-2005-422 23.05.2005.
Rakas
Klasa: 050-01/07-01/259
Husinečka 1
102. MARI MEDIA d.o.o. 10040 ZAGREB
GRAĐENJE & OPREMANJE Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-07-03 24.01.2007.
703
Klasa: 050-01/08-01/1941
Pakoštanska 5/II
103. MEDIA NEKRETNINE d.o.o. 10000 ZAGREB
NEKRETNINE PLUS Mjesečnik 30.000 Urbroj: 311-10-08-02 04.07.2008.
974
Klasa: 050-01/09-01/1741
Vukovarska 13
104. MEDIJI NOVOG DOBA d.o.o. 21000 SPLIT
NAPRID BILI Povremeno 10.000 Urbroj: 311-10-09-02 15.07.2009.
1118
77
Klasa: 050-01/11-01/1722
Milovana Kovačevića 8
105. MEDIJSKI CENTAR d.o.o. 10000 ZAGREB
SESVETSKE NOVINE Mjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-11-02 11.07.2011.
1450
MERKUR, obrt, vl. Nela Kralja Zvonimira 14
106. 21000 SPLIT
STAMBENI VJESNIK Dvomjesečnik 10.000 XII-5689/3-2004-196 10.11.2004.
Kovačević
Klasa: 050-01/08-01/1028
Kralja Zvonimira 14/IV
107. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT 5 : I ZID Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-08-02 03.04.2008.
928
Klasa: 050-01/10-01/126
Kralja Zvonimira 14/IV
108. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT AURA Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 22.01.2010.
1181
Klasa: 050-01/08-01/1427
Kralja Zvonimira 14/IV
109. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT CLICK4YOU NEWS Dvotjednik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 15.05.2008.
948
Klasa: 050-01/08-01/1029
Kralja Zvonimira 14/IV
110. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT DIVA FASHION Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-08-02 03.04.2008.
929
Klasa: 050-01/10-01/525
Kralja Zvonimira 14/IV
111. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT EKO PLANETA Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-10-02 10.02.2010.
1199
Klasa: 050-01/06-01/2758
Kralja Zvonimira 14/IV
112. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT IN TOURIST 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-06-02 03.08.2006.
632
Klasa: 050-01/08-01/1026
Kralja Zvonimira 14/IV
113. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT SPLIT CITY Tromjesečnik 11.500 8.000 Urbroj: 311-10-08-02 03.04.2008.
926
Klasa: 050-01/08-01/1027
Kralja Zvonimira 14/IV
114. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT VAŠ POSAO Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-08-02 03.04.2008.
927
Klasa: 050-01/08-01/1025
Kralja Zvonimira 14/IV
115. MORINDA MARKETING d.o.o. 21000 SPLIT ZAGREB CITY Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 03.04.2008.
925
MORSKO PRASE, obrt za
Šime Bilan Šijca 1
116. promidžbu, reklamu i časopis, 22211 VODICE MORSKO PRASE Mjesečnik 5.000 XII-480/3-2005-341 01.02.2005.
vl. Katarina Pelajić
Slavka Batušića 15
117. MOTOR MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
OVERDRIVE Mjesečnik 10.000 XII-2954/2-2005-419 18.05.2005.

MULTIMEDIJALNI CENTAR Kružna 6 VAL – LIST ZA KULTURU


118. 51000 RIJEKA
Mjesečnik 3.000 XII-4142/2-2004-79 23.08.2004.
d.o.o. MLADIH
Klasa: 050-01/07-01/1574
MULTIMEDIJALNI IZDAVAČKI A. Mihanovića 10
119. 43000 BJELOVAR
REGIJA Tjednik 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 17.05.2007.
CENTAR d.o.o. 748
Klasa: 050-01/09-01/60
Ul. Republike Austrije 11
120. NAKLADA STIH d.o.o. 10000 ZAGREB
SKI ŠPORT Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-09-02 15.01.2009.
1037
Klasa: 050-01/07-01/830
Šestinski vrh 63a
121. NAUTICA MARINA d.o.o. 10000 ZAGREB
ČASOPIS YB THE CLUB Dvomjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 05.03.2007.
728
Klasa: 050-01/07-01/829
Šestinski vrh 63a
122. NAUTICA MARINA d.o.o. 10000 ZAGREB
OGLASNIK YACHT EXPRESS Dvomjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 05.03.2007.
727
78
OCEANIC FLAIR MARITIME Vladimira Gortana 75
123. NATIONAL EXPRESS Dvotjednik 7.000 XII-1614/4-2005-392 08.04.2005.
d.o.o. 51550 MALI LOŠINJ
OGLASNIK, obrt za
Sela 5
124. kompjutorske usluge, trgovinu i 44273 SELA SMS-OGLASNIK Tjednik 1.000 XII-6913/3-2005-2006-491 03.01.2006.
promidžbu, vl. Marijan Medur
Mikulić gornji 29
125. PAN PRESS d.o.o. 10000 ZAGREB
NOVI PEKAR Dvomjesečnik 1.000 XII-6059/4-2004-2005-336 20.01.2005.

Klasa: 050-01/09-01/1100 vratila


Kneza Mislava 2
126. POSLOVNJAK d.o.o. 10000 ZAGREB
YES MAGAZIN Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-09-02 23.04.2009. se
1097 pošta
PRESS EXPRESS, obrt, vl. Mesićeva 58
127. POSAVSKI OGLASNIK Tjednik 3.000 XII-1872/3-2005-387 06.04.2005.
Suzana Mažar 35000 SLAVONSKI BROD
PRINT art, obrt, vl. Vladimir Augusta Šenoe 11
128. VODIČ KROZ VALPOVŠTINU Mjesečnik 1.000 XII-1543/3-2005-380 22.03.2005.
Vazdar 31551 BELIŠĆE
Klasa: 050-01/06-01/2903
Bijenik 133
129. PRISTUP d.o.o. 10000 ZAGREB
IZVOR Mjesečnik 200.000 Urbroj: 311-10-06-03 25.08.2006.
638
Adalberta Opitza 14
130. PROMOTOR d.o.o. 43000 BJELOVAR
SPORTER 043 Tjednik 1.500 XII-3369-2/2004-35 07.07.2004.

Klasa: 050-01/07-01/1614 firma


Ščukančeva 1A
131. REGENS d.o.o. 10000 ZAGREB
HR AUTOMOBILI 2 puta tjedno 10.000 Urbroj: 311-10-07-02 18.05.2007. ne
749 postoji
Klasa: 050-01/07-01/327
Langova 95
132. REKONTRA d.o.o. 10430 SAMOBOR
NAŠ SAMOBOR Mjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-07-02 01.02.2007.
707
Klasa: 050-01/09-01/1620
Čikoševa 4
133. Ronilački klub PODMORAC 10000 ZAGREB
PODMORAC Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-09-03 15.09.2009.
1130
R-PRESS, obrt za izdavaštvo i Črnomerec 17
134. MENU PLUS Dvomjesečnik 5.000 XII-6265/2-2004-305 30.11.2004.
usluge, vl. Rene Karaman 10000 ZAGREB
SANDORF obrt za Klasa: 050-01/08-01/38
Severinska 30 SANDORF, ČASOPIS ZA
135. nakladništvo i posredništvo, vl. 10110 ZAGREB 2 puta godišnje 500 Urbroj: 311-10-08-02 07.01.2008.
KULTURNU RAZMJENU 856
Tihana Zidanić
Klasa: 050-01/06-01/4657
Čalogovićeva 1
136. SAT-MULTIMEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
SAT MULTIMEDIA Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-06-02 04.12.2006.
689
Senjska 102
137. SEDAM d.o.o. 47000 KARLOVAC
7 DANA Tjednik 5.000 XII-6931/4-2005-488 27.12.2005.

Senjska 102
138. SEDAM d.o.o. 47000 KARLOVAC
7 PLUS Mjesečnik 20.000 XII-6830/3-2005-484 21.12.2005.

Zajčeva 31 HAIR STYLES


139. SLOVO M d.o.o. 10000 ZAGREB
Mjesečnik 3.000 XII-3971/4-2004-201 12.11.2004.
PELUQUERIAS
Klasa: 050-01/08-01/493
2. Ravnice 29
140. SOLEO MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB
SALON Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-08-02 14.02.2008.
883
79
SPARUS, obrt za usluge, vl. Vrh Visoke 43
141. KINGSAT Mjesečnik 15.000 XII-1844/2-2005-383 29.03.2005.
Darko Kraljević 21000 SPLIT
Klasa: 050-01/06-01/172
SPORTSKA KLADIONICA Sunekova 149
142. DERBY Tjednik 3.000 Urbroj: 311-10-06-03 17.03.2006.
DERBY d.o.o. 10040 ZAGREB 554
Klasa: 050-01/07-01/3447
STUDIO SOFTART, obrt, vl. Vatroslava Lisinskog 1a
143. 23000 ZADAR
ZADARLIFESTYLE Mjesečnik 500 Urbroj: 311-10-07-02 14.12.2007.
Zrinka Božajić 850
Klasa: 050-01/07-04/551
Divka Budaka 9a
144. SVIJET-TARA d.o.o. 10000 ZAGREB
SVIJET LUX Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-07-02 13.02.2007
711
ŠPIGL IZDAVAŠTVO, obrt, vl. Trakošćanska 9
145. 42000 VARAŽDIN
ŠPIGL Tjednik 500 XII-1624/2-2005-377 15.03.2005.
Krešimir Kovač
Klasa: 050-01/06-01/390
T.O. SATELITSKA TV, obrt, vl. Romansa 20
146. 23000 ZADAR
SAT TV Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-06-02 31.03.2006.
Šime Mičić 571
Klasa: 050-01/11-01/1086
Rudeška cesta 242
147. TERRA PUBLICA d.o.o. 10000 ZAGREB
HRVATSKO SELO Tjednik 3.000 Urbroj: 311-10-11-02 21.04.2011.
1421
Ul. grada Vukovara 52c
148. TETRAKTIS d.o.o. 10000 ZAGREB
AQUALUNG Dvomjesečnik 3.000 XII-1245/2-2006-535 08.02.2006.

Klasa: 050-01/07-04/368
A. Stepinca 10
149. TOP STIL LMS d.o.o. 10430 SAMOBOR
SALON PROFESSIONAL Tromjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-07-03 20.02.2007
715
Klasa: 050-01/07-04/772
Ul. dr. Franje Tuđmana 2
150. TROGIRSKI LIST d.o.o. 21220 TROGIR
TROGIRSKI LIST Tjednik 2.000 Urbroj: 311-10-07-03 17.09.2007.
817
TROJKA d.o.o. Putnička Hribarov prilaz 11
151. 10000 ZAGREB
FORTUNA SEX Mjesečnik 20.000 XII-4618/2-2004-106 17.09.2004.
agencija
GLASNIK TUROPOLJA,
TUROPOLJSKI GLASNIK Nikole Šopa 17
152. POKUPLJA, POSAVINE I Mjesečnik 1.000 XII-1253/2-2005-363 25.02.2005.
d.o.o. 10410 VELIKA GORICA
VUKOMERIČKIH GORICA
Klasa: 050-01/08-01/1944
Urbroj: 311-10-08-02
Savska 182
153. TVOJ MAGAZIN d.o.o. 10000 ZAGREB
CITY MAGAZINE Dvotjednik 40.000 40.150 976 04.07.2008.
31.3.2009. – izdan
duplikat potvrde
Klasa: 050-01/08-01/339
Urbroj: 311-10-08-03 14.02.2008.
882
Vitezićeva 44
154. UDRUGA ART.a 10000 ZAGREB
ART.A Tromjesečnik 3.000 Nova potvrda:
Klasa: 050-01/08-01/1547
Urbroj: 311-10-08-02 20.06.2008.
882-2
Klasa: 050-01/08-01/1196
UDRUGA GRAĐANA Frana Mažuranića 2
155. SJEVER Tromjesečnik 300 Urbroj: 311-10-08-03 19.05.2008.
BAŠTINA 35000 SLAVONSKI BROD 950
UDRUGA Klasa: 050-01/06-01/4218
Grškovićeva 5 Mjesečnik /
156. TRANSPLANTIRANIH 10000 ZAGREB
TRANSPLANTACIJA Dvomjesečnik
1.000 Urbroj: 311-10-06-02 03.11.2006.
BOLESNIKA HRVATSKE 668
80
UDRUŽENJE NOVINARA Antuna Bauera 19 NOVO HRVATSKO SLOVO
157. Tjednik 10.000 XII-4363/4-2004-104 15.09.2004.
REPUBLIKE HRVATSKE 10000 ZAGREB POLITIČKI TJEDNIK
OBRTNIČKI LIST – GLASILO Klasa: 050-01/06-01/1486
UDRUŽENJE OBRTNIKA Trg Mažuranića 13
158. 10000 ZAGREB
UDRUŽENJA OBRTNIKA Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 11.05.2006.
GRADA ZAGREBA 597
GRADA ZAGREBA
Klasa: 050-01/08-01/227
Ivana Banjavčića 10
159. VALDEMAR d.o.o. 47000 KARLOVAC
SUPER EDITION Dvotjednik 10.000 Urbroj: 311-10-08-04 19.02.2008.
888
VAMM MARKETING, agencija, F. Alfirevića 13
160. SPORT-INFO Dvotjednik 2.000 XII-3893/4-2004-74 30.07.2004.
vl. Matko Zrnić 23000 ZADAR
VATROGASNA ZAJEDNICA Klasa: 050-01/08-01/1426
Krešimirova 38
161. PRIMORSKO-GORANSKE 51000 RIJEKA
NAZOVI 93 2 puta godišnje 1.000 Urbroj: 311-10-08-02 15.05.2008.
ŽUPANIJE 949

VOV-MARKETING, obrt, vl. 12. redarstvenika 32 VODIČ ORGANIZACIJE


162. 32100 VINKOVCI
2 puta godišnje 1.000 XII-5980/2-2004-259 22.11.2004.
Kristina Mravinac VJENČANJA
Međine 37
163. VOX RAGUSAE d.o.o. 20207 MLINI
SETEMANA Tjednik 5.500 XII-5427/3-2004-172 27.10.2004.

ZAGREBAČKE NOVOSTI Vinagorska 18


164. 10000 ZAGREB
PORTRETI Mjesečnik 15.000 XII-3421/2-2005-429 15.06.2005.
d.o.o.
Klasa: 050-01/09-01/890
ZAGREBAČKE NOVOSTI Vinagorska 18
165. 10000 ZAGREB
TAM TAM Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 01.04.2009.
d.o.o. 1086
ZEBRA, tiskarski obrt, Klasa: 050-01/06-01/488
Gundulićeva 42
166. nakladništvo i trgovina, vl. 32100 VINKOVCI
OVČARSKO KOZARSKI LIST Dvomjesečnik 1.372 700 Urbroj: 311-10-06-02 05.04.2006.
Julije Grebenc 575

Klasa: 050-01/08-01/1553
Savska 58
167. ZEPO SAVJETOVANJE d.o.o. 10000 ZAGREB ZA EUROPU Dvotjednik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 29.05.2008.
964

BRISANE TISKOVINE

Redni Planirana
Nakladnik Adresa Naziv tiskovine Periodičnost Urudžbeni broj Datum upisa
broj naklada
1 2 3 4 5 6 7 8
Savska cesta 66/IV SVIJET KNJIGE Brisano
1. MOZAIK KNJIGA d.o.o. 10000 ZAGREB
Tromjesečnik
80.000
XII-3061-3/2004-10 17.06.2004.
(ne treba biti upisano)
Savska cesta 66/IV MOZAIK KNJIGA Brisano
2. MOZAIK KNJIGA d.o.o. 10000 ZAGREB
Tromjesečnik
50.000
XII-3339-2/2004-25 30.06.2004.
(ne treba biti upisano)
Jurišićeva 13 HP ČASOPIS HRVATSKE POŠTE Brisano
3. HP - HRVATSKA POŠTA d.d. 10000 ZAGREB
Mjesečnik
3.500
XII-3644-2/2004-47 12.07.2004.
(prestao izlaziti u svibnju 2005.)
81
DNEVNIK XII-3640-2/2004-54
Koranska 2 XII-3640-2/2004-54/2 13.07.2004.
4. EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. 10000 ZAGREB (OD 01.03.2005. VIŠE NIJE Dnevnik 15.000 (nova potvrda zbog 25.02.2005.
NAKLADNIK “EPH”) promjene adrese)
OSKAR
Savska cesta 66/IV Brisano
5. MOZAIK KNJIGA, d.o.o. 10000 ZAGREB (Prestao izlaziti nakon 5. broja u 10 puta godišnje
15.000
XII-4406/2-2004-91 06.09.2004.
siječnju 2005.)
ZINA Zagrebačka izdavačka novinska Fallerovo šetalište 22 Brisano
6. 10000 ZAGREB PULS Tromjesečnik
500.000
XII-4807/2-2004-124 29.09.2004.
agencija d.o.o.
SANOMA MAGAZINES ZAGREB Vlaška 121
7. 10000 ZAGREB TV STORY Tjednik 50.000 XII-5851/2-2004-228 12.11.2004.
d.o.o.
Zelengaj 17a
8. GRAFIČKI MOZAIK d.o.o. 10000 ZAGREB PLAVI PLANET Mjesečnik 5.000 XII-2030/2-2005-388 06.04.2005.

SCIENTIFIC JOURNAL
“INTERDISCIPLINARY
DRUŠTVO ZA RAZUMIJEVANJE 18.11.2004.
Jarnovićeva 64 DESCRIPTION OF COMPLEX XII-4245/3-2004-248
9. ZNANOSTI U JAVNOSTI – 10000 ZAGREB
2 puta godišnje 500 XII-6181/2-2005-248/2 Odjavljeno:
SYSTEMS”
znanost.org 24.11.2005.
(NE TREBAJU BITI UPISANI –
DOPIS MK)
SONDA 13.10.2004.
SONDA, marketing i izdavaštvo, Sean Pazinska 15 XII-4549/3-2004-147
10. (NE TREBAJU BITI UPISANI – Mjesečnik 25.000 XII-6203/2-2005-147/2 Odjavljeno:
Poropat 52440 POREČ
DOPIS MK) 24.11.2005.

Jakova Gotovca 5
11. OTTO BOCK ADRIA d.o.o. 10430 SAMOBOR DIALOG Tromjesečnik 5.000 XII-2804/2-2005-416 11.05.2005.

Koranska 2
12. ARENA d.d. 10000 ZAGREB MILA Tjednik 23.000 XII-4165/3-2004-96 08.09.2004

7 DANA, obrt za novinsko-istavačku Dr. Vladka Mačeka 14


13. 7 DANA Tjednik 3.500 XII-2127/2-2005-393 11.04.2005.
djelatnost, vl. Mariio Pušić 47000 KARLOVAC

SLOVENSKI DOM, KPD BAZOVICA;


VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE
MANJINE GRADA RIJEKE; Podpinjol 43
14. KAŽIPOT Mjesečnik 500 XII-2352/3-2005-423 23.05.2005.
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE 51000 RIJEKA
MANJINE PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
KAJ
Ilica 34
15. KAJKAVSKO SPRAVIŠĆE 10000 ZAGREB (NE TREBAJU BITI UPISANI – Tromjesečnik 1.300 XII-5491/2-2004-203 12.11.2004.
DOPIS MK)
Koranska 2 XII-3633-2/2004-48 13.07.2004.
16. EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. 10000 ZAGREB HACKER Tjednik 7.000 XII-3633-2/2004-48/2 25.02.2005.

Selska cesta 19/2


17. ARS MARKETING, vl. Elvira Mlivić 10000 ZAGREB VESELI KUTAK Tromjesečnik 10.000 XII-3503-3/2004-45 08.07.2004.

DELTA TISKARA, obrt, vl. Kristijan Vinogradska cesta 47


18. 35000 SLAVONSKI BROD BROD INFORMATIVNI TJEDNI LIST Tjednik 5.500 XII-2162/2-2005-394 13.04.2005.
Križanović
A. Starčevića 46
19. S-TEL d.o.o. 44000 SISAK QUIRINUS PLUS 10 puta godišnje 15.000 XII-3919-2/2004-69 27.07.2004.

Slavonska avenija 4
20. VEČERNJI LIST d.d. 10000 ZAGREB GEO Mjesečnik 27.000 XII-5362/2-2005-470 18.10.2005.
82
Slavonska avenija 4
21. VEČERNJI LIST d.d. 10000 ZAGREB NAŠA FLORA Dvomjesečnik 25.000 XII-4652/2-2004-116 21.09.2004.

Stanka Vraza 16 NOVA SVETONEDELJSKA


22. KAPRA INTERAKTIV d.o.o. 10431 SVETA NEDELJA
Dvotjednik 1.000 XII-4529/3-2004-105 15.09.2004.
PANORAMA
SANOMA MAGAZINES ZAGREB Vlaška 121
23. VIVA Dvotjednik 50.000 XII-4741/2-2004-121 27.09.2004.
d.o.o. 10000 ZAGREB
Drage Gervaisa 4
24. AS MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB AGRO KLUB Mjesečnik 15.000 XII-4314/2-2005-443 16.08.2005.

Slavujevac 5
25. IRBA d.o.o. 10000 ZAGREB INTERNET TRGOVINA 1-2 puta godišnje 10.000 XII-5141/2-2005-462 07.10.2005.

Slavonska avenija 4
26. VEČERNJI LIST d.d. 10000 ZAGREB MALI OGLASNIK Tjednik 17.500 XII-4651/2-2004-115 21.09.2004.

Sunekova 149
27. FAVORIT d.o.o. 10040 ZAGREB FAVORIT Tjednik 6.000 XII-4807/2-2004-125 29.09.2004.

K.T.Kotromanića 20
28. VOĆARSTROJ d.o.o. 32100 VINKOVCI SLAVONSKI FOTOGLASNIK Mjesečnik 600 XII-1987/3-2005-390 07.04.2005.

Ilirskog pokreta 1
29. SEZNA d.o.o. 10430 SAMOBOR SAMOBORSKE NOVINE Dvotjednik 1.200 XII-1139/2-2005-356 23.02.2005.

Miroševačka cesta 132 a


30. LANDEX d.o.o. 10040 ZAGREB FIT ME Mjesečnik 5.000 XII-6588/2-2004-319 17.12.2004.

Ilica 158
31. MEDIA MAG d.o.o. 10000 ZAGREB FOTO MARKET Mjesečnik 10.000 XII-4758/3-2005-454 22.09.2005.

Ilica 158
32. MEDIA MAG d.o.o. 10000 ZAGREB AUTO FOTO OGLASNIK Mjesečnik 12.000 XII-516/2-2006-523 24.01.2006.

2. rimski odvojak 21
33. PRAVA RIJEČ d.o.o. 10360 SESVETE MALI LIST Dvomjesečnik 7.000 XII-4762/2-2004-122 27.09.2004.

Klasa: 050-01/06-01/621
Ilica 158
34. MEDIA MAG d.o.o. 10000 ZAGREB FOTO MARKET NEKRETNINE Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 13.04.2006.
582
Zvonimirova 20a
35. NOVA REVIJA d.o.o. 51000 RIJEKA SMOKVIN LIST ANTHOLOGY 2 puta godišnje 20.000 XII-6134/2-2004-284 25.11.2004.

V. Lisinskog 1
36. KARLOVAČKI LIST d.o.o. 47000 KARLOVAC KARLOVAČKI LIST Dnevnik 1.500 XII-4021/2-2004-75 09.08.2004.

Kranjčevićeva 16 SECURITY INFO – ČASOPIS ZA


37. TELEEYE, obrt, vl. Srđan Jerković 52100 PULA
Dvomjesečnik 2.000 XII-2362/3-2005-406 27.04.2005.
SIGURNOST I ZAŠTITU
Put Luskino 9a
38. LAUDATOR d.o.o. 51211 MATULJI RIPORT – GRADSKI MAGAZIN Mjesečnik 10.000 XII-96/3-2006-498 10.01.2006.

Božidara Adžije 5
39. EUROVILA d.o.o. 10000 ZAGREB EUROVILA OGLASNIK NEKRETNINA Mjesečnik 15.000 XII-5939/2-2004-250 18.11.2004.

Klasa: 050-01/06-01/5062
Josipa Prikrila 15
40. IN LOCO d.o.o. 10000 ZAGREB VODIČ DO VJENČANJA 2 puta godišnje 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 03.01.2007.
699
15.000 (prije
A.Topić Mimare 48
41. ZAGREB-MIKROPROMET d.o.o. 10090 ZAGREB MIKROOGLASNIK Mjesečnik bila XII-5790/2-2004-205 12.11.2004.
20.000)
Ulica Hrvatske Republike 20
42. GLAS SLAVONIJE d.d. 31000 OSIJEK SLAVONSKI OGLASNIK Tjednik 6.500 XII-5498/2-2004-176 29.10.2004.

Lavoslava Ružičke 47
43. A/D ELECTRONIC d.o.o. 40000 ČAKOVEC SVIJET ELEKTRONIKE Dvomjesečnik 2.500 XII-6057/5-2004-268 24.11.2004.
83
GO MARKETING – kreativna agencija, Žminjska 17
44. OGLEDALO VAŠEG DOMA Dvomjesečnik 15.000 XII-300/3-2006-534 08.02.2006.
obrt, vl. Sanja Udović 51000 RIJEKA
Hrvatske mornarice 4
45. SLOBODNA DALMACIJA d.d. 21000 SPLIT DIGIMON Dvomjesečnik 10.000 XII-3549-2/2004-43 08.07.2004.

Hrvatske mornarice 4
46. SLOBODNA DALMACIJA d.d. 21000 SPLIT JUNIOR EXTRA DJEČJA IGRAONICA Tromjesečnik 10.000 XII-3548-2/2004-42 08.07.2004.

Hrvatske mornarice 4
47. SLOBODNA DALMACIJA d.d. 21000 SPLIT OBLUTAK 10 puta godišnje 1.500 XII-3546-2/2004-40 08.07.2004.

UDRUGA ZA DEMOKRACIJU I Dragutina Lermana 4


48. ŠILO Mjesečnik 800 XII-2067/4-2005-409 05.05.2005.
SOCIJALNU PRAVDU 34000 POŽEGA
Ilica 219A
49. OLYMPIC INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB CROATIABIZ Mjesečnik 10.000 XII-6014/2-2004-258 19.11.2004.

Draškovićeva 53
50. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB ŠEHEREZADA Tromjesečnik 20.000 XII-2981-2/2004-2 08.06.2004.

Draškovićeva 53
51. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB ALAN FORD – SPECIJAL Tromjesečnik 20.000 XII-5350/2-2004-158 25.10.2004.

Draškovićeva 53
52. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB ONA I ON Mjesečnik 10.000 XII-5352/2-2004-160 25.10.2004.

Draškovićeva 53
53. KORPUS d.o.o. 10000 ZAGREB BIO JEDNOM DIVLJI ZAPAD Mjesečnik 10.000 XII-5353/2-2004-161 25.10.2004.

Klasa: 050-01/06-01/3488
Ruđera Boškovića 20B
54. PRO-MIL d.o.o. 42000 VARAŽDIN E-KIDS Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-06-02 28.09.2006.
650
Klasa: 050-01/06-01/356
Divka Budaka 9a
55. SVIJET-TARA d.o.o. 10000 ZAGREB SVIJET PLUS Dvomjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-06-02 27.03.2006.
567
Vijenac Kraljeve Sutjeske 9 ŽUPANIJSKI INFO REPORTER
56. NOVI DESIGN d.o.o. 31000 OSIJEK
Mjesečnik 5.000 XII-5745/3-2004-233 16.11.2004.
(SKRAĆENO: ŽIR)
BUSINESS MEDIA CROATIA d.o.o. XII-4795/2-2004-128 29.09.2004.
Prije: Bosutska 9 Promjena naziva
57. 10000 ZAGREB EUROTREND Dvomjesečnik 6.000 nakladnika:
SPRINGER BUSINESS MEDIA 30.12.2005.
XII-6891/4-2005-128/2
CROATIA d.o.o.
Stjepana Planića 6
58. EXTENDA d.o.o. 10000 ZAGREB VIEW TO CROATIA Mjesečnik 10.000 XII-959/2-2006-533 06.02.2006.

Badalićeva 14
59. VEDIS d.o.o. 10000 ZAGREB FILMSKI MAGAZIN HOLLYWOOD Mjesečnik 4.500 XII-554/3-2005-364 28.02.2005.

S. i A. Radića 2a
60. RADIO SISAK d.d. 44000 SISAK GLAS SISKA Dvotjednik 2.000 XII-5186/2-2004-153 18.10.2004.

XII-2703/2-2005-412
Nova potvrda zbog
05.05.2005.
Zavrtnica 17 promjene naziva tvrtke:
61. MOTOR-PRESSE HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB MAXI TUNING Dvomjesečnik 5.000 kl. 050-01/06-01/2698
28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
412/2
XII-4989/2-2005-458
Nova potvrda zbog
03.10.2005.
Zavrtnica 17 promjene naziva tvrtke:
62. MOTOR-PRESSE HRVATSKA d.o.o. 10000 ZAGREB CROSS-ROAD 2 puta godišnje 15.000 kl. 050-01/06-01/2701
28.07.2006.
urbr. 311-10-06-02
458/2
84
Frančeskija 52
63. AURELIA d.o.o. 52475 SAVUDRIJA MISTERIJI Mjesečnik 7.000 XII-10/3-2006-508 16.01.2006.

Hrvatske mornarice 4
64. SLOBODNA DALMACIJA d.d. 21000 SPLIT JUNIOR Dvomjesečnik 10.000 XII-3547-2/2004-41 08.07.2004.

Zagrebačka 66
65. VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. 42000 VARAŽDIN NK VARTEKS MAGAZIN Mjesečnik 5.000 XII-1384/2-2005-368 07.03.2005.

Supilova 48
66. MEDIJSKI SERVISI d.o.o. 42000 VARAŽDIN STYLE MAGAZIN Dvomjesečnik 5.000 XII-2/2-2005-324 04.01.2005.

Frana Supila 48
67. MEDIJSKI SERVISI d.o.o. 42000 VARAŽDIN NOVI OGLASNIK Mjesečnik 1.000 XII-4647/2-2005-448 14.09.2005.

Klasa: 050-01/06-01/3593
Matije Slatinskog 11 05.10.2006.
68. DOBAR MEDIJ d.o.o. 10410 VELIKA GORICA BESPLATNI OGLASNIK Tjednik 40.000 Urbroj: 311-10-06-03 (brisano 14.3.2008.)
654
HRVATSKI POSLOVNI SAVJET ZA Fallerovo šetalište 22 XII-1887/2-2005-385
69. 10000 ZAGREB GOSPODARSTVO I ODRŽIVOST Tromjesečnik 1.000 brisano: 05.05.2008. 29.03.2005.
ODRŽIVI RAZVOJ
Koranska 2 XII-3297-2/2004-23
70. REVIJE d.o.o. 10000 ZAGREB EKSTRA TEEN 2 puta godišnje 50.000 brisano: 12.05.2008. 28.06.2004.

Vijenac Frane Gotovca 10


71. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB AUTO MOTO TREND Dvotjednik 20.000 XII-3104-2/2004-4 15.06.2004.

Vijenac Frane Gotovca 10


72. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB MOJE VRIJEME Mjesečnik 40.000 XII-3116-2/2004-7 15.06.2004.

Vijenac Frane Gotovca 10


73. AMS NAKLADNIŠTVO d.o.o. 10000 ZAGREB KUKIČANJE, VEZENJE I PLETENJE Mjesečnik 3.000 XII-1359/2-2006-538 14.02.2006.

Klasa: 050-01/06-01/3458
Zvonimirova 20a SMOKVIN LIST EROTIC VIDEO – Urbroj: 311-10-06-02
74. KREATIVNI MEDIJI d.o.o. Mjesečnik 20.000 649 26.09.2006.
51000 RIJEKA DVD IZDANJA
brisano: 19.05.2008.
Klasa: 050-01/07-01/1439
Puntižela 17 Urbroj: 311-10-07-02
75. BARKUN d.o.o. 52100 PULA BARKUN Tjednik 10.000 742 03.05.2007.

brisano: 10.6.2008.
Klasa: 050-01/06-01/1518
Koranska 2 Urbroj: 311-10-06-02
76. METROPOLIS d.o.o. 10000 ZAGREB METRO EXPRESS Dnevnik 200.000 599 15.05.2006.

brisano: 24.10.2008.
Klasa: 050-01/06-01/1504
Koranska 2 Urbroj: 311-10-06-02
77. METROPOLIS d.o.o. 10000 ZAGREB METRO Dnevnik 200.000 598 15.05.2006.

brisano: 12.11.2008.
Klasa: 050-01/06-01/253
Bužanova 4 SPH GLASILO SINDIKATA POLICIJE Urbroj: 311-10-06-02
78. SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE 10000 ZAGREB
Dvomjesečnik 15.000 561 20.03.2006.
HRVATSKE
brisano: 25.01.2009.
Klasa: 050-01/06-01/3153
Buzinski prilaz 2
79. ICTINUS GRUPA d.o.o. 10010 ZAGREB BUSINESS FOR LIFE 3 puta godišnje 1.500 Urbroj: 311-10-06-02 12.09.2006.
640
GOLDEN MARKETING-TEHNIČKA Jurišićeva 10
80. VINSKI KRUG Dvomjesečnik 3.000 XII-1465/3-2005-367 07.03.2005.
KNJIGA d.o.o. 10000 ZAGREB

DIZAJN VUGRINEC, udruga za Radnička 85 XII-5139/2-2005-465


81. CROINFO – VARAŽDIN Tjednik 38.845 brisano: 28.01.2009. 07.10.2005.
umjetnost i kulturu 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Marulićev trg 16 XII-5316/3-2004-166
82. HINA 10000 ZAGREB FINANCIJSKI BILTEN Tjednik 32 brisano: 28.1.2009. 25.10.2004.
85
Marulićev trg 16 SVJETSKI EKONOMSKI TRENDOVI XII-5317/2-2004-167
83. HINA 10000 ZAGREB
Tjednik 21 brisano: 28.1.2009. 25.10.2004.
(SET) – BILTEN
Marulićev trg 16 XII-5318/2-2004-168
84. HINA 10000 ZAGREB POSLOVNI PREGLED – BILTEN Tjednik 26 brisano: 28.1.2009. 25.10.2004.

Klasa: 050-01/08-01/1130
Radoslava Cimermana 58 specijalno Urbroj: 311-10-08-02
85. PRVA MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB PRVA LIGA EURO 2008. izdanje
20.000 932 14.04.2008.

brisano: 28.1.2009.
Klasa: 050-01/07-01/1941
Radoslava Cimermana 58 Urbroj: 311-10-07-02
86. PRVA MEDIA d.o.o. 10000 ZAGREB PRVA LIGA Mjesečnik 10.000 772 21.06.2007

brisano: 28.1.2009.
Klasa: 050-01/06-01/2395
Maksimirska 128 Urbroj: 311-10-06-02
87. NK DINAMO ZAGREB 10000 ZAGREB DINAMO Dvomjesečnik 10.000 618 12.07.2006.

brisano: 28.01.2009.
Klasa: 050-01/06-01/5054
Maksimirska 128 Urbroj: 311-10-07-02
88. NK DINAMO ZAGREB 10000 ZAGREB GODIŠNJAK DINAMO 2006/2007. 1 puta godišnje 3.500 698 03.01.2007.

brisano: 28.01.2009.
C. Zuzorić 55 XII-5881/2-2004-236
89. EUROASIA d.o.o. 10000 ZAGREB BUDO INTERNACIONAL Mjesečnik 5.000 brisano: 30.01.2009. 16.11.2004.

Ante Topić Mimare 48 XII-27/2-2006-490


90. ZAGREB-MIKROPROMET d.o.o. 10090 ZAGREB SPORTREPORT Mjesečnik 10.000 brisano: 30.01.2009. 03.01.2006.

Klasa: 050-01/06-01/3718
Koranska 2 Urbroj: 311-10-06-02
91. REVIJE d.o.o. 10000 ZAGREB SVIJET TELENOVELA Jednokratno 40.000 656 10.10.2006.

brisano: 30.01.2009.
Klasa: 050-01/07-01/3352
Urbroj: 311-10-07-02
840 30.11.2007.
Nova potvrda zbog
Ogrizovićeva 28A
92. MEDIATOP INTERNATIONAL d.o.o. 10000 ZAGREB MEDENI MEDO Dvomjesečnik 8.000 promjene naziva i adrese:
Klasa: 050-01/08-01/1689
Urbroj: 311-10-08-02 10.06.2008.
840-2
brisano: 03.02.2009.
Klasa: 050-01/06-01/3921
Trg slobode 6 Urbroj: 311-10-06-02
93. PAOLO d.o.o. 31000 OSIJEK BARANJSKI DOM 3 puta tjedno 1.700 661 19.10.2006.

brisano: 6.2.2009.
Klasa: 050-01/06-01/3922
Trg slobode 6 Urbroj: 311-10-06-02
94. PAOLO d.o.o. 31000 OSIJEK OSJEČKI DOM 3 puta tjedno 3.000 662 19.10.2006.

brisano: 6.2.2009.
Klasa: 050-01/06-01/3923
Trg slobode 6 Urbroj: 311-10-06-02
95. PAOLO d.o.o. 31000 OSIJEK DOM VALPOVO-BELIŠĆE 3 puta tjedno 2.000 663 19.10.2006.

brisano: 6.2.2009.
BANKA REGIONALNO IZDANJE,
Savska 28/1 XII-5118/2-2004-149
96. MZB d.o.o. 10000 ZAGREB FINANCIJSKO-POSLOVNI Mjesečnik 6.000 brisano: 6.2.2009. 14.10.2004.
MJESEČNIK
86
Klasa: 050-01/07-01/2077
Urbroj: 311-10-07-02
788
Majevička 17 brisano: 9.2.2009.
97. MOSTA d.o.o. 10000 ZAGREB RONALDINHO Mjesečnik 10.000 (dostavljeni podaci za 05.07.2007

vlasničku strukturu i
financijske pokazatelje za
2008.)
XII-1101/3-2006-541
Potočnjakova 4
98. TELEdisk d.o.o. 10000 ZAGREB MAGAZIN VIZIONAR Dvomjesečnik 5.000 14.02.2006.
brisano: 11.02.2009.
Klasa: 050-01/06-01/247
Žrnovska banja 256 Urbroj: 311-10-06-02
99. IN FORMA VERITAS d.o.o. 20260 KORČULA KOLIBAR Tromjesečnik 1.000 559 17.03.2006.

brisano: 11.02.2009.
XII-6142/3-2005-2006-528
Vukovarska 30 DU REVIJA brisano: 11.2.2009. –
100. TELE 5 d.o.o. 20000 DUBROVNIK
Mjesečnik 2.000 razdvojeno u 2 tiskovine 02.02.2006.
(GLAS GRADA)
br. 1044 i 1045
Trnsko 44a XII-4952/2-2004-134
101. EGRO NAKLADA d.o.o. 10000 ZAGREB PRO ELEKTRO SERVIS Dvomjesečnik 3.000 brisano: 13.2.2009. 05.10.2004.

Trnsko 44a XII-4954/2-2004-136


102. EGRO NAKLADA d.o.o. 10000 ZAGREB PRO TURIZAM Dvomjesečnik 3.000 brisano: 13.2.2009. 05.10.2004.

AROMA MEDICA – Udruga za Hribarov prilaz 4 XII-3382/2-2005-428


103. 10010 ZAGREB BILJE I ZDRAVLJE Mjesečnik 20.000 brisano: 13.2.2009. 14.06.2005.
promicanje kvalitete življenja
XII-5816/2-2004-219
XII-5816/2-2004-219/2 –
16.08.2005. 12.11.2004.
Nova potvrda zbog
Radnička cesta 39
104. ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB BURDA BOŽIĆNA SIMFONIJA 1 puta godišnje 20.000 promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4288
urb.311-10-06-02 08.11.2006.
219/3
brisano: 18.2.2009.
Klasa: 050-01/06-01/236
Josipa Prikrila 10 Urbroj: 311-10-06-03
105. NOVA KOMUNIKACIJA d.o.o. 10000 ZAGREB OBITELJSKE KRIŽALJKE Tromjesečnik 15.000 587 04.05.2006.

brisano: 18.2.2009.
Klasa: 050-01/06-01/2962
Dr. Franje Tuđmana 34 Urbroj: 311-10-06-03
106. MEDIA GRAPHICS d.o.o. 23000 ZADAR CROATIA&WORLD TRAVEL Mjesečnik 15.000 636 24.08.2006.

brisano: 18.2.2009.
Kneza Borne 1 XII-4023/2-2005-437
107. HARON KANAET d.o.o. 10000 ZAGREB MOJE PIVO Mjesečnik 15.000 brisano: 18.2.2009. 18.07.2005.

Našička 1 HRVATSKI MULTIKULTURALNI XII-1141/2-2005-357


108. MULTIKULTURALNO DRUŠTVO 10000 ZAGREB
Tromjesečnik 3.000 brisano: 18.2.2009. 23.02.2005.
ČASOPIS
87
Klasa: 050-01/06-01/2986
Urbroj: 311-10-06-02
637 25.08.2006.
Nova potvrda zbog
Biškupec breg 13b promjene naziva i adrese
109. OMEGA LAN d.o.o. 10000 ZAGREB MAKSIMIR MOJ KVART Mjesečnik 15.000 nakladnika:
Klasa: 050-01/08-01/293
11.02.2008.
Urbroj: 311-10-08-02
637/2
brisano: 18.2.2009.
Bartolomea dei Vitrei 11 XII-4176/2-2005-442
110. ČEMPRESS, obrt, vl. Diego Bosusco 52100 PULA REGIONAL Mjesečnik 3.000 brisano: 20.2.2009. 10.08.2005.

Bana Jelačića 35 XII-2375/2-2005-402


111. NOVI RADIO d.o.o. 31400 ĐAKOVO ĐAKOVAČKI MAGAZIN NOVI INFO Mjesečnik 1.000 brisano: 20.2.2009. 25.04.2005.

C. Zuzorić 25 XII-5664/2-2004-186
112. A1 VIDEO d.o.o. 10000 ZAGREB MOJ MOBY Mjesečnik 10.000 brisano: 20.2.2009. 08.11.2004.

Slavonska avenija 4 XII-4527/2-2004-102


113. VJESNIK d.d. 10000 ZAGREB AUTO + Dvotjednik 22.000 brisano: 20.02.2009. 13.09.2004.

Vlaška 68 XII-5757/2-2004-198
114. RRiF-plus d.o.o. 10000 ZAGREB POSLOVNI MAGAZIN Mjesečnik 17.000 brisano: 25.02.2009. 10.11.2004.

Klasa: 050-01/06-01/3330
Ilica 158 Urbroj: 311-10-06-02
115. PRESS STUDIO d.o.o. 10000 ZAGREB FOTOMARKET NEKRETNINE Mjesečnik 8.000 641 20.09.2006.

brisano: 25.02.2009.
Klasa: 050-01/07-01/222
Ilica 158 Urbroj: 311-10-07-02
116. PRESS STUDIO d.o.o. 10000 ZAGREB FOTOMARKET PLOVILA Mjesečnik 8.000 702 23.01.2007.

brisano: 25.02.2009.
Svetonedeljska 4 XII-1405/2-2006-544
117. SAMOBORFEST d.o.o. 10430 SAMOBOR SRAKA 1 puta godišnje 5.000 brisano: 26.02.2009. 14.02.2006.

Klasa: 050-01/08-01/1533
Vukovarska 148/III Urbroj: 311-10-08-02
118. PROFECTUS MEDIA d.o.o. 21000 SPLIT YACHTS ADRIATIC Dvomjesečnik 10.000 962 28.05.2008.

brisano: 26.02.2009.
Prilaz Đure Deželića 5 XII-6176/2-2004-292
119. ELPELUBA d.o.o. 10000 ZAGREB EPOHA Mjesečnik 1.000 brisano: 05.03.2009. 26.11.2004.

Slavonska avenija 4 XII-2165/3-2005-397


120. X-PRESS d.o.o. 10000 ZAGREB PRIMADONA Mjesečnik 45.000 brisano: 05.03.2009. 18.04.2005.

Slavonska avenija 4 XII-2839/2-2005-418


121. X-PRESS d.o.o. 10000 ZAGREB ELITE Tjednik 60.000 brisano: 05.03.2009. 11.05.2005.

Slavonska avenija 4 XII-1187/2-2006-537


122. ADRIA MAGAZIN d.o.o. 10000 ZAGREB NAŠA FLORA Dvomjesečnik 20.000 brisano: 05.03.2009. 08.02.2006.

XII-3706-3/2004-65
Koturaška 51 XII-3706-3/2004-65/2 –
123. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB ŠARENI SVIJET PENJAČICA 1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 22.07.2004.

brisano: 09.03.2009.
XII-4444/2-2004-98
Koturaška 51 LISA SPECIJAL “JELA OD XII-4444/2-2004-98/2 –
124. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 08.09.2004.
KRUMPIRA”
brisano: 09.03.2009.
XII-5803/2-2004-206
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL XII-5803/2-2004-206/2 –
125. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 12.11.2004.
“RASKOŠ RUŽA”
brisano: 09.03.2009.
88
XII-5804/2-2004-207
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL XII-5804/2-2004-207/2 –
126. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 12.11.2004.
“NAJLJEPŠE TRAJNICE”
brisano: 09.03.2009.
XII-5805/2-2004-208
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL “MALI XII-5805/2-2004-208/2 –
127. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 12.11.2004.
VRTOVI”
brisano: 09.03.2009.
XII-5806/2-2004-209
Koturaška 51 LISA SPECIJAL “ZLATNI OKUSI XII-5806/2-2004-209/2 –
128. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 35.000 16.08.2005. 12.11.2004.
LJETA”
brisano: 09.03.2009.
XII-5807/2-2004-210
Koturaška 51 XII-5807/2-2004-210/2 –
129. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB LISA SPECIJAL “SVIJET FRIZURA” 1-2 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 12.11.2004.

brisano: 09.03.2009.
XII-5808/2-2004-211
Koturaška 51 LISA SPECIJAL “SVI OKUSI XII-5808/2-2004-211/2 –
130. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 16.08.2005. 12.11.2004.
TJESTENINE”
brisano: 09.03.2009.
XII-5809/2-2004-212
Koturaška 51 LISA SPECIJAL “SLATKA XII-5809/2-2004-212/2 –
131. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 35.000 16.08.2005. 12.11.2004.
FANTAZIJA”
brisano: 09.03.2009.
XII-5810/2-2004-213
Koturaška 51 XII-5810/2-2004-213/2 –
132. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB LISA SPECIJAL “RASKOŠ KOLAČA” 1 puta godišnje 35.000 16.08.2005. 12.11.2004.

brisano: 09.03.2009.
XII-5811/2-2004-214
Koturaška 51 XII-5811/2-2004-214/2 –
133. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB LISA SPECIJAL “RADOST USKRSA” 1 puta godišnje 80.000 16.08.2005. 12.11.2004.

brisano: 09.03.2009.
XII-5812/2-2004-215
Koturaška 51 XII-5812/2-2004-215/2 –
134. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB LISA SPECIJAL “LAGANE DELICIJE” 1-2 puta godišnje 30.000 16.08.2005. 12.11.2004.

brisano: 09.03.2009.
XII-5813/2-2004-216
Koturaška 51 XII-5813/2-2004-216/2 –
135. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB LISA SPECIJAL “HOROSKOP” 1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 12.11.2004.

brisano: 09.03.2009.
XII-5814/2-2004-217
Koturaška 51 XII-5814/2-2004-217/2 –
136. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB LISA SPECIJAL “DIJETA” 1-2 puta godišnje 35.000 16.08.2005. 12.11.2004.

brisano: 09.03.2009.
XII-1014/2-2005-353
Koturaška 51 XII-1014/2-2005-353/2 –
137. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB RASKOŠNI VRTOVI 1-2 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 16.02.2005.

brisano: 09.03.2009.
XII-1040/2-2005-354
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL “RADOVI XII-1040/2-2005-354/2 –
138. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 16.02.2005.
U VRTU”
brisano: 09.03.2009.
XII-2838/2-2005-417
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL “TERASE XII-2838/2-2005-417/2 –
139. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 16.08.2005. 11.05.2005.
I BALKONI”
brisano: 09.03.2009.
89
XII-3451/2-2005-431
Koturaška 51 LISA SPECIJAL TALIJANSKE XII-3451/2-2005-431/2 –
140. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 35.000 16.08.2005. 16.06.2005.
DELICIJE
brisano: 09.03.2009.
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL “ŽIVICE I XII-4808/2-2005-452
141. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 brisano: 09.03.2009. 21.09.2005.
OGRADE”
Koturaška 51
142. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB LISA SPECIJAL SUDOKU 1 puta godišnje 15.000 XII-6073/2-2005-477 21.11.2005.

Koturaška 51 XII-408/2-2006-514
143. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB ANNA FILETHÄKELN II 1-2 puta godišnje 500 brisano: 09.03.2009. 19.01.2006.

Koturaška 51 XII-409/2-2006-515
144. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB ANNA FILETHÄKELN I 1-2 puta godišnje 500 brisano: 09.03.2009. 19.01.2006.

Koturaška 51 XII-410/2-2006-516
145. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB ANNA KREUZSTICH II 1-2 puta godišnje 500 brisano: 09.03.2009. 19.01.2006.

Koturaška 51 XII-411/2-2006-517
146. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB ANNA KREUZSTICH I 1-2 puta godišnje 500 brisano: 09.03.2009. 19.01.2006.

Koturaška 51 XII-412/2-2006-518
147. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB ANNA SPITZENHÄKELN II 1-2 puta godišnje 500 brisano: 09.03.2009. 19.01.2006.

Koturaška 51 XII-413/2-2006-519
148. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB ANNA SPITZENHÄKELN I 1-2 puta godišnje 500 brisano: 09.03.2009. 19.01.2006.

Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL XII-800/2-2006-526


149. BURDA ZAGREB d.o.o. 1 puta godišnje 25.000 brisano: 09.03.2009. 30.01.2006.
10000 ZAGREB “VRTLARENJE ZA SVAKOGA”
Klasa: 050-01/06-01/510
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL “VRTNA Urbroj: 311-10-06-02
150. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 573 05.04.2006.
JEZERCA”
brisano: 09.03.2009.
Klasa: 050-01/06-01/1405
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL “SVIJET Urbroj: 311-10-06-02
151. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 591 11.05.2006.
LONČANICA”
brisano: 09.03.2009.
Klasa: 050-01/06-01/2552
Koturaška 51 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL Urbroj: 311-10-06-02
152. BURDA ZAGREB d.o.o. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 18.000 624 20.07.2006.
“STAKLENICI I ZIMSKI VRTOVI”
brisano: 09.03.2009.
FAVORIT d.o.o. Klasa: 050-01/06-01/544
Sunekova 149 Urbroj: 311-10-06-02
153. 10040 ZAGREB MAGIC Tjednik 10.000 579 10.04.2006.
(preuzela ih tvrtka: Fortuna Sportska
brisano: 30.03.2009.
kladionica d.o.o. Zagreb)
Klasa: 050-01/07-01/2009
Urbroj: 311-10-07-02 29.06.2007
778
Savska 28/1
154. MZB d.o.o. 10000 ZAGREB MOŽDA Tromjesečnik 300.000 Nova potvrda:
Klasa: 050-01/08-01/2336
Urbroj: 311-10-08-02 23.09.2008.
778/2
Klasa: 050-01/06-01/2197
MOTOR-PRESSE HRVATSKA d.o.o. Radnička cesta 39
155. 10000 ZAGREB SPORT AUTO 1 puta godišnje 15.000 Urbroj: 311-10-06-02 28.06.2006.
(brisano: 20.4.2009.) 616
Klasa: 050-01/07-01/1773
MOTOR-PRESSE HRVATSKA d.o.o. Zavrtnica 17
156. AUTO MOTOR I SPORT ZA ŽENE 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-07-02 04.06.2007.
(brisano 20.4.2009.) 10000 ZAGREB
758
90
LM INFO d.o.o. Zagrebačka 145 A
157. BOOMERANG Mjesečnik 18.000 XII-5095/2-2005-459 06.10.2005.
(brisano: 22.4.2009.) 10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/08-01/2153
LAND OF MAGIC d.o.o. Gjure Szaba 4
158. YU-GI-OH! WORLD Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 29.08.2008.
(brisano 22.4.2009.) 10000 ZAGREB
990
Klasa: 050-01/06-01/2450
LM INFO d.o.o. Zagrebačka 145 A
159. 10000 ZAGREB TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-06-02 18.07.2006.
(brisano: 23.4.2009.) 620
NOVI DESIGN d.o.o. Vijenac Kraljeve Sutjeske 9
160. PROFIT U POLJOPRIVREDI Tromjesečnik 300 XII-3892/3-2004-2005-342 02.02.2005.
(brisano: 28.4.2009.) 31000 OSIJEK

KNJIŽEVNI KRUG SPLIT


Ispod ure 3 PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U
161. (brisano: 29.04.2009. – izlazit će kao 21000 SPLIT
1 puta godišnje 800 XII-6023/2-2004-271 24.11.2004.
DALMACIJI
knjiga)
SAVEZ UDRUGA KLUBTURA Svačićev trg 1 04 MAGAZINE ZA HACKIRANJE
162. 10000 ZAGREB
Mjesečnik 5.000 XII-416/4-2005-358 23.02.2005.
(brisano: 29.4.2009.) STVARNOSTI
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Klasa: 050-01/08-01/582
Kolodvorska 1 SLUŽBENI GLASNIK GRADA
163. VRBOVEC 10340 VRBOVEC
Mjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-08-02 27.02.2008.
VRBOVCA 899
(brisano: 05.05.2009.)
Klasa: 050-01/06-01/627
STUDIO SPEKTAR d.o.o. Kučerina 38
164. GOOOOL! 2 puta godišnje 3.000 Urbroj: 311-10-06-02 13.04.2006.
(brisano: 7.5.2009.) 10000 ZAGREB
581
Klasa: 050-01/07-01/2402
EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. Koranska 2
165. 10000 ZAGREB SUTRA Dnevnik 80.000 Urbroj: 311-10-07-02 13.08.2007.
(brisano: 12.05.2009.) 806
EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. Koranska 2
166. STUDIO Tjednik 40.000 XII-2217/2-2005-398 18.04.2005.
(brisano: 12.05.2009.) 10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/08-01/962
DATAPRESS d.o.o. Trg slobode 6
167. NAŠE SELO Tjednik 140.000 Urbroj: 311-10-08-02 27.03.2008.
(brisano: 13.05.2009.) 31000 OSIJEK
918
Klasa: 050-01/09-01/926
VITA NOVA d.o.o. Varaždinska bb
168. 42208 RADOVEC POSLOVNI VARAŽDIN I ŽUPANIJA Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-09-02 08.04.2009.
(brisano: 15.05.2009.) 1088
KREATIV MEDIA, obrt, vl. Saša
Bosiljke Rakić 4
169. Markovski 51000 RIJEKA IF Mjesečnik 5.000 XII-3309-2/2004-31 02.07.2004.
(brisano: 21.5.2009.)
Klasa: 050-01/07-01/2303
MAXI d.o.o. Z. Rogoza 1
170. 10000 ZAGREB MAXI CAR Dvomjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 27.07.2007
(brisano: 21.5.2009.) 801
Klasa: 050-01/06-01/2111
MEDIA METAR d.o.o. V. Trnjanski nasip 19
171. POPULARNA ZNANOST Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-06-02 20.06.2006.
(brisano: 21.5.2009.) 10000 ZAGREB
613
Klasa: 050-01/08-01/1690
MOTO PULS d.o.o. Davora Zbiljskog 16
172. 10000 ZAGREB MOTO PULS 4 QUAD Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-03 12.06.2008.
(brisano: 29.5.2009.) 970
REVIJE d.o.o. Koranska 2
173. AUTO BLIC Dvotjednik 30.000 XII-3291-2/2004-17 28.06.2004.
(brisano: 07.8.2009.) 10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/08-01/1964
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
174. HOT WHEELS MAGAZINE Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 09.07.2008.
(brisano: 10.8.2009.) 10000 ZAGREB
978
91
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
175. WITCH Mjesečnik 7.000 XII-284/2-2006-505 16.01.2006.
(brisano: 10.8.2009.) 10000 ZAGREB
Klasa: 050-01/07-01/3519
NCL MEDIA GRUPA d.o.o. Vlaška 40
176. 90 MINUTA Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 21.12.2007.
(brisano: 25.9.2009.) 10000 ZAGREB
851
ANDRIJIĆI d.o.o. Cvjetno naselje 44
177. 20260 KORČULA ASTROSVIJET Tromjesečnik 5.000 XII-4928/2-2005-456 03.10.2005.
(brisano: 25.9.2009.)
ANDRIJIĆI d.o.o. Cvjetno naselje 44
178. 20260 KORČULA PLAVI PLANET Mjesečnik 3.000 XII-5665/2-2005-472 03.11.2005.
(brisano: 25.9.2009.)
GOLF SPORT PROMOCIJA, obrt, vl. Klasa: 050-01/08-01/2353
dr. Franje Tuđmana 55
179. Georgij Srebren i Kristina Majić 10431 SV. NEDELJA GOLFER Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 24.09.2008.
(brisano: 25.9.2009.) 994

Klasa: 050-01/06-01/335
ART-CENTAR d.o.o. Degenova 3
180. MEGA MUZIKA Tromjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-06-02 24.03.2006.
(brisano: 25.9.2009.) 10000 ZAGREB
565
Klasa: 050-01/08-01/1234
SPORTSKE NOVOSTI d.d. Koranska 2
181. 10000 ZAGREB EURO 2008. Jednokratno 42.000 Urbroj: 311-10-08-02 22.04.2008.
(brisano: 1.10.2009.) 936
MASMEDIA d.o.o. Ul. baruna Trenka 13
182. TRGOVINA Mjesečnik 4.000 XII-5908/2-2004-237 16.11.2004.
(brisano: 27.11.2009.) 10000 ZAGREB

MASMEDIA d.o.o. Ul. baruna Trenka 13


183. ELEKTRO Mjesečnik 2.000 XII-5909/2-2004-238 16.11.2004.
(brisano: 27.11.2009.) 10000 ZAGREB

MASMEDIA d.o.o. Ul. baruna Trenka 13


184. INSTALATER Mjesečnik 2.000 XII-5910/2-2004-239 16.11.2004.
(brisano: 27.11.2009.) 10000 ZAGREB

MASMEDIA d.o.o. Ul. baruna Trenka 13


185. GRADITELJ Mjesečnik 4.000 XII-5911/2-2004-240 16.11.2004.
(brisano: 27.11.2009.) 10000 ZAGREB

MASMEDIA d.o.o. Ul. baruna Trenka 13


186. AUTOMOBIL SERVICE Mjesečnik 2.000 XII-5912/2-2004-241 16.11.2004.
(brisano: 27.11.2009.) 10000 ZAGREB

MASMEDIA d.o.o. Ul. baruna Trenka 13


187. CROTURIZAM Mjesečnik 3.000 XII-5913/2-2004-242 16.11.2004.
(brisano: 27.11.2009.) 10000 ZAGREB

MASMEDIA d.o.o. Ul. baruna Trenka 13


188. LE MONDE DIPLOMATIQUE Mjesečnik 10.000 XII-6375/2-2004-312 06.12.2004.
(brisano: 27.11.2009.) 10000 ZAGREB

HRVATSKO-NJEMAČKO DRUŠTVO Klasa: 050-01/06-01/350


Sinjska ul. 3
189. SPLIT 21000 SPLIT HD – MAGAZIN 3 puta godišnje 3.000 Urbroj: 311-10-06-04 20.04.2006.
(brisano: 30.11.2009.) 585

LANTINA d.o.o. Ćikovići 108


190. 51215 KASTAV EXTREME SPORT MAGAZIN Mjesečnik 10.000 XII-3359-3/2004-33 06.07.2004.
(brisano: 2.12.2009.)
HARAHVATI d.o.o. Domobranska bb
191. 10370 DUGO SELO HARAHVATI Tjednik 10.000 XII-4713/2-2005-449 14.09.2005.
(brisano: 16.12.2009.)
Klasa: 050-01/06-01/4399
LUXURY MEDIA d.o.o. Jabukovac 16 THE REGENT ESPLANADE ZAGREB
192. 10000 ZAGREB
Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-06-02 22.11.2006.
(brisano: 17.12.2009.) LUXURY & STILE MAGAZIN 675
Klasa: 050-01/06-01/4538
LUXURY MEDIA d.o.o. Jabukovac 16
193. OPUS LUXURY Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-06-02 22.11.2006.
(brisano: 17.12.2009.) 10000 ZAGREB
676
92
KULTURA I RASVJETA d.o.o. Šetalište Bačvice 10
194. FERAL TRIBUNE Tjednik 27.000 XII-4748/2-2004-123 27.09.2004.
(brisano: 4.1.2010. 21000 SPLIT

TISKARA IMPRESS d.o.o. Ul. grada Vukovara 271


195. OTOK Mjesečnik 5.000 XII-1155/3-2005-370 07.03.2005.
(brisano: 8.1.2010.) 10000 ZAGREB

ARENA d.d. Koranska 2


196. ARENA Tjednik 27.773 XII-4164/3-2004-95 08.09.2004
(brisano: 8.1.2010.) 10000 ZAGREB

PROIZVOD.INFO, obrt, vl. Marjan Klasa: 050-01/08-01/2043


Bože Milanovića 2 DIREKTNEKRETNINE, specijalni
197. Skorić 51000 RIJEKA
Tjednik 1.500 Urbroj: 311-10-08-02 29.07.2008.
oglasnik za nekretnine 984
(brisano: 20.1.2010.)
Klasa: 050-01/09-01/1256
UGLED PR 1 d.o.o. Metalčeva 17
198. 10000 ZAGREB VG MOJ GRAD Tjednik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.05.2009.
(brisano: 25.1.2010.) 1106
MAGNUS, obrt, vl. Anita Dujmović Matije Gupca 38 HITRO – INFORMATIVNO-
199. Mjesečnik 2.000 XII-3450/2-2005-430 16.06.2005.
(brisano: 25.1.2010.) 35250 MALINO – ORIOVAC GOSPODARSKE NOVINE
Klasa: 050-01/07-01/1966
DE FACTO PRODUKCIJA d.o.o. Božidara Magovca 3
200. CAFÉ Mjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 19.07.2007
(brisano: 25.1.2010.) 10100 ZAGREB
799
CENTAR ZA KULTURU Klasa: 050-01/09-01/783
Dr. Franje Tuđmana 9
201. JASTREBARSKO 10450 JASTREBARSKO JASKA NOVOSTI Dvotjednik 8.000 Urbroj: 311-10-09-03 30.03.2009.
(brisano: 27.1.2010.) 1083

Klasa: 050-01/08-01/3053
OGLASNIK d.o.o. Av. V. Holjevca 40
202. CREM MAGAZINE Tromjesečnik 5.250 Urbroj: 311-10-08-02 10.12.2008.
(brisano: 28.1.2010.) 10010 ZAGREB
1028
Klasa: 050-01/07-01/1903
OGLASNIK d.o.o. Av. V. Holjevca 40
203. 10010 ZAGREB OGLASNIK - ISTRA, KVARNER, LIKA Tjednik 10.000 Urbroj: 311-10-07-02 19.06.2007
(brisano: 28.1.2010.) 770
MIKROSKOP d.o.o. Klasa: 050-01/09-01/1272
Paškinovac 11
204. (brisano: 29.1.2010.) bit će samo 51000 RIJEKA BREAK Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-09-02 18.05.2009.
elektronički 1108

OPĆINA BAŠKA Palada 88


205. 51523 BAŠKA NAŠA BAŠKA Tromjesečnik 750 XII-5940/3-2004-295 29.11.2004.
(brisano: 1.2.2010.)
Klasa: 050-01/09-01/337
TELE 5 d.o.o. Vukovarska 30
206. 20000 DUBROVNIK DU REVIJA Mjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-09-02 11.02.2009.
(brisano: 1.2.2010.) 1044
BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA
Horvatovac 100
207. d.o.o. 10000 ZAGREB WONDERCITY – KOLEDŽ ČUDA Dvomjesečnik 8.000 XII-1757/3-2006-550 02.03.2006.
(brisano: 8.2.2010.)
BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA Klasa: 050-01/06-01/2082
Horvatovac 100
208. d.o.o. 10000 ZAGREB SATANIK Dvomjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-06-02 20.06.2006.
(brisano: 8.2.2010.) 611

BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA Klasa: 050-01/06-01/2081


Horvatovac 100
209. d.o.o. 10000 ZAGREB KRIMINAL Dvomjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-06-02 20.06.2006.
(brisano: 8.2.2010.) 612

BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA Klasa: 050-01/07-01/2967


Horvatovac 100 THE ULTIMATES / ULTIMATE
210. d.o.o. 10000 ZAGREB
Dvomjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.10.2007.
FANTASTIC FOUR 828
(brisano: 8.2.2010.)
93
TO ONE d.o.o. Zelinska 3
211. JAVNA DIONIČKA DRUŠTVA 2 puta godišnje 15.000 XII-3483-3/2004-44 08.07.2004.
(brisano: 10.2.2010.) 10000 ZAGREB

FINANCIJSKA TEORIJA I PRAKSA


INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE Smičiklasova 21
212. 10000 ZAGREB
Tromjesečnik 300 XII-5982/3-2004-272 24.11.2004.
(brisano: 10.2.2010.) (NOVI ČASOPIS NA ENGLESKOM
JEZIKU)
HRVATSKI RADIOAMATERSKI
Dalmatinska 12
213. SAVEZ 10000 ZAGREB RADIO HRS Dvomjesečnik 1.200 XII-6227/2-2004-304 30.11.2004.
(brisano: 12.2.2010.)
Klasa: 050-01/07-01/1733
KOLUMNA IZDAVAŠTVO d.o.o. Đorđićeva 5
214. 10000 ZAGREB INSIDER Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-07-02 03.07.2007
(brisano: 15.2.2010.) 786
Klasa: 050-01/07-01/235
PRAHIN INC d.o.o. Brezje, Karabljev odv. 5
215. ŽUPANIJSKA PANORAMA Mjesečnik 30.000 Urbroj: 311-10-07-02 23.01.2007.
(brisano: 15.2.2010.) 10431 SVETA NEDELJA
701
WER LIEFERT WAS? d.o.o. Fallerovo šetalište 22
216. 10000 ZAGREB WLW KONTAKT 2 puta godišnje 10.000 XII-1114/3-2005-359 23.02.2005.
(brisano: 19.02.2010.)
ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE Kamila Tončića 4
217. 21000 SPLIT ZADRUGAR Dvomjesečnik 3.000 XII-5094/3-2004-173 27.10.2004.
(brisano: 19.02.2010.)
Klasa: 050-01/08-01/2410
TOP-KONCEPT d.o.o. Industrijska 13
218. 104310 SVETA NEDELJA TOP HOME KATALOG NEKRETNINA Dvomjesečnik 2.750 Urbroj: 311-10-08-02 06.10.2008.
(brisano: 19.02.2010.) 1000
Klasa: 050-01/07-01/1011
KRATIS d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 14/A
219. MATRIX MAGAZINE 3 puta godišnje 4.700 Urbroj: 311-10-07-02 21.03.2007.
(brisano: 19.02.2010.) 10431 SV. NEDELJA
735
Klasa: 050-01/06-01/269
SLOBODNA DALMACIJA d.d. Hrvatske mornarice 4
220. 21000 SPLIT ZADARSKI BANAK Tjednik 4.500 Urbroj: 311-10-06-02 21.03.2006.
(brisano: 23.2.2010.) 563
Klasa: 050-01/08-01/908
VIPnet d.o.o. Vrtni put 1
221. BIZZ MAG 2-3 puta godišnje 90.000 Urbroj: 311-10-08-02 20.03.2008.
(brisano: 23.2.2010.) 10000 ZAGREB
911
Klasa: 050-01/08-01/909
VIPnet d.o.o. Vrtni put 1
222. 10000 ZAGREB VIP TEAM Tromjesečnik 1.180 Urbroj: 311-10-08-02 20.03.2008.
(brisano: 23.2.2010.) 912
Klasa: 050-01/08-01/910
VIPnet d.o.o. Vrtni put 1
223. VIP MAG Tromjesečnik 430.000 Urbroj: 311-10-08-02 20.03.2008.
(brisano: 23.2.2010.) 10000 ZAGREB
913
Klasa: 050-01/08-01/2094
BIOTECH NUTRITION d.o.o. Domjanićeva 1
224. 10000 ZAGREB IRON MAN Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 22.08.2008.
(brisano: 25.2.2010.) 986
EGRO NAKLADA d.o.o. Trnsko 44a
225. PRO AUTO SERVIS Dvomjesečnik 5.000 XII-4953/2-2004-135 05.10.2004.
(brisano: 05.03.2010.) 10000 ZAGREB

TKO JE TKO, PRVI HRVATSKI Klasa: 050-01/06-01/2130


EGRO NAKLADA d.o.o. Filipovićeva 22 b
226. 10000 ZAGREB INTERVJU / LIFESTYLE ČASOPIS Mjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-06-02 21.06.2006.
(brisano: 05.03.2010.) 615
USPJEŠNIH
Klasa: 050-01/08-01/247
EGRO NAKLADA d.o.o. Filipovićeva 22 b
227. 10000 ZAGREB AMBIJENT Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 24.01.2008.
(brisano: 05.03.2010.) 871
94
Klasa: 050-01/08-01/246
EGRO NAKLADA d.o.o. Filipovićeva 22 b
228. TRENDY Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-08-02 24.01.2008.
(brisano: 05.03.2010.) 10000 ZAGREB
872
Klasa: 050-01/08-01/948
BORBAŠ SECURITY d.o.o. Gornjodravska obala 85
229. 31000 OSIJEK FOLK Dvomjesečnik 18.000 Urbroj: 311-10-08-02 26.03.2008.
(brisano: 12.03.2010.) 916
Klasa: 050-01/08-01/2218
SOLEO MEDIA d.o.o. 2. Ravnice 29
230. REVIJA SALON BROŠURA Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 08.09.2008.
(brisano: 26.03.2010.) 10000 ZAGREB
992
EMMA, izdavanje časopisa i trg. obrt, Klasa: 050-01/07-01/2184
Put Mičića bb
231. vl. Antonija Mičić 23000 ZADAR ŽIVOTINJE I MI Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 16.07.2007
(brisano: 31.03.2010.) 793

EMMA, izdavanje časopisa i trg. obrt, Klasa: 050-01/07-04/755


Put Mičića bb
232. vl. Antonija Mičić 23000 ZADAR SATTV Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 08.08.2007.
(brisano: 31.03.2010.) 803

EMMA, izdavanje časopisa i trg. obrt, Klasa: 050-01/09-01/1209


Put Mičića bb
233. vl. Antonija Mičić 23000 ZADAR OTOČKI GLASNIK Tjednik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 05.05.2009.
(brisano: 31.03.2010.) 1100

EMMA, izdavanje časopisa i trg. obrt, Klasa: 050-01/09-01/1208


Put Mičića bb
234. vl. Antonija Mičić 23000 ZADAR ZDT24 Dnevnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 05.05.2009.
(brisano: 31.03.2010.) 1101

EMMA, izdavanje časopisa i trg. obrt, Klasa: 050-01/09-01/1207


Put Mičića bb
235. vl. Antonija Mičić 23000 ZADAR ZADARTIME Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 05.05.2009.
(brisano: 31.03.2010.) 1102

Klasa: 050-01/09-01/998
TABULA NOVA d.o.o. Hrvatske republike 31/c/II
236. SLAVONSKI DOM Dnevnik 8.300 Urbroj: 311-10-09-03 15.04.2009.
(brisano: 19.04.2010.) 31000 OSIJEK
1094
Klasa: 050-01/09-01/1150
REPROGRAPH d.o.o. Maceljska 4A
237. 10110 ZAGREB JAGUAR 1 puta godišnje 1.000 Urbroj: 311-10-09-02 28.04.2009.
(brisano: 21.04.2010.) 1099
MEDIAGENT, obrt za izdavaštvo i Klasa: 050-01/06-01/1805
V.K.A. Stepinca 24
238. usluge, vl. Emerik Pišl 31400 ĐAKOVO PRESSING, ĐAKOVAČKI TJEDNIK Tjednik 3.000 Urbroj: 311-10-06-02 02.06.2006.
(brisano: 28.04.2010.) 607

JUNIOR FILM d.o.o. Draškovićeva 49


239. 10000 ZAGREB JUNIOR FILM Tjednik 20.000 XII-5157/2-2005-466 07.10.2005.
(brisano: 28.04.2010.)
Klasa: 050-01/10-01/560
MOBIL MEDIA MAGAZIN d.o.o. Zagrebačka cesta 233
240. 10000 ZAGREB MOBIL Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-10-03 24.02.2010.
(brisano: 29.04.2010.) 1207
Klasa: 050-01/07-01/2195
PROMAX d.o.o. Zelinska 5
241. 3 IN 1 Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 18.07.2007
(brisano: 29.04.2010.) 10000 ZAGREB
794
Klasa: 050-01/08-01/1759
HRVATSKA UDRUGA BARMENA I. Vojnovića 32
242. 20000 DUBROVNIK BARMEN Dvomjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-08-02 17.06.2008.
(brisano: 30.04.2010. 972
95
XII-3208-3/2004-13
Nova potvrda zbog
AVENTURIN d.o.o. 23.06.2004.
Hercegovačka 9 promjene naziva
243. LUMEN 1 puta godišnje 1.000 nakladnika:
(brisano: 06.05. 2010.) 10000 ZAGREB 03.02.2009.
050-01/09-01/230
311-10-09-02
ADRIAPUBLIC d.o.o. Kvaternikova 23a
244. RUKOMET Tromjesečnik 10.000 XII-2343/3-2005-410 05.05.2005.
(brisano: 06.05.2010.) 51000 RIJEKA
Klasa: 050-01/08-01/2426
PLANMEDIA d.o.o. Florijanski trg 15/I
245. DOMAĆI LIST Tjednik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 06.10.2008.
(brisano: 06.05.2010.) 48000 KOPRIVNICA
1001
Klasa: 050-01/06-01/33
P.N.R. d.o.o. Rose Leard 27
246. 51000 RIJEKA APLAUZ Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-2 06.03.2006.
(brisano: 07.05.2010.) 551
Klasa: 050-01/08-01/1428
SAN-SAT d.o.o. Hvarska 6a KOMSOMOLYSKAYA PRAVDA (KAO
247. Dvotjednik 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 14.05.2008.
(brisano: 10.05.2010.) 10000 ZAGREB PRILOG ADRIATIC NEWS-) 947
NOVA REVIJA d.o.o.
Zvonimirova 20a
248. (brisano: 11.5.2010. – ne izlazi 5 51000 RIJEKA ZVIJEZDE Mjesečnik 15.000 XII-6128/2-2004-285 25.11.2004.
godina)
NOVA REVIJA d.o.o.
Zvonimirova 20a
249. (brisano: 11.5.2010. – ne izlazi 5 51000 RIJEKA SUPER ZVIJEZDE Tromjesečnik 15.000 XII-6129/2-2004-286 25.11.2004.
godina)
ŠPORTSKI RIBOLOV, obrt, vl. Klasa: 050-01/06-01/1646
Starogradska 49
250. Vjekoslav Vrbanić 10430 SAMOBOR SVIJET ŠARANA Tromjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-06-02 24.05.2006.
(brisano: 13.05.2010.) 603

ARAK d.o.o. Vukovarska cesta 58


251. GLAS OMIŠA Mjesečnik 800 XII-6198/2-2004-298 30.11.2004.
(brisano: 13.05.2010.) 21310 OMIŠ
Klasa: 050-01/08-01/3052
OGLASNIK d.o.o. Av. V. Holjevca 40
252. INFO NEKRETNINE Dvotjednik 5.538 Urbroj: 311-10-08-02 10.12.2008.
(brisano: 17.05.2010.) 10010 ZAGREB
1027
MOTO MOBILE d.o.o. Donji Prečac 11
253. 10000 ZAGREB MOTORI Mjesečnik 10.000 XII-476/2-2006-522 23.01.2006.
(brisano: 19.05.2010.)
VELMAR d.o.o. Našička 1
254. 10000 ZAGREB VITALNOST & LJEPOTA Mjesečnik 30.000 XII-5737/2-2004-195 10.11.2004.
(brisano: 15.6.2010.)
VIDEON d.o.o.
(brisano: 15.6.2010.) Zenička 24
255. MEDENI MJESEC Dvotjednik 3.000 XII-4129/3-2004-81 26.08.2004.
Ponovno upisano 22.02.2012. – br. 10000 ZAGREB
1533.
Klasa: 050-01/08-01/3042
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
256. 10000 ZAGREB POWER RANGERS (ćirilica) Dvomjesečnik 12.000 Urbroj: 311-10-08-02 10.12.2008.
(brisano: 15.07.2010.) 1024
DIONIZ, obrt za izdavaštvo i Klasa: 050-01/06-01/3613
Vladimira Nazora 5
257. marketing, vl. Dubravko Žilavec 10380 SV. IVAN ZELINA KRIŽEVAČKE NOVINE Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-06-02 02.10.2006.
(brisano: 19.07.2010.) 653
96
DIONIZ, obrt za izdavaštvo i Klasa: 050-01/08-01/151
Vladimira Nazora 5
258. marketing, vl. Dubravko Žilavec 10380 SV. IVAN ZELINA SESVETSKE NOVINE Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 21.01.2008.
(brisano: 19.07.2010.) 866

DIONIZ, obrt za izdavaštvo i Klasa: 050-01/08-01/2689


Vladimira Nazora 5
259. marketing, vl. Dubravko Žilavec 10380 SV. IVAN ZELINA DVOGLASNIK Dvotjednik 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 07.11.2008.
(brisano: 19.07.2010.) 1011

Klasa: 050-01/06-01/4814
DAL CASA d.o.o. Put brodarice 6
260. DAL CASA Mjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-06-02 08.12.2006.
(brisano: 14.10.2010.) 21000 SPLIT
694
UDRUGA ZA ZDRAV ŽIVOT I
Klasa: 050-01/10-01/37
OKOLIŠ UNA TERRA – JEDNA Kaptolska 34 a
261. UNA TERRA Dvomjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-02 08.02.2010.
ZEMLJA 10000 ZAGREB
1197
(brisano: 13.12.2010.)
Klasa: 050-01/09-01/2069
EPH MAGAZINI d.o.o. Koranska 2
262. 10000 ZAGREB PLAYBOY Mjesečnik 18.353 Urbroj: 311-10-09-02 21.09.2009.
(brisano: 17.12.2010.) 1140
9.000
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 (5.030 Klasa: 050-01/07-01/2929
263. 10000 ZAGREB POWER RANGERS Mjesečnik Urbroj: 311-10-07-02
prodano u 824
18.10.2007.
(brisano: 24.12.2010.)
2011.)
7.000
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 (4.312 Klasa: 050-01/08-01/2685
264. 10000 ZAGREB POWER RANGERS (SLOVENSKI) Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-08-02
prodano u 1009
07.11.2008.
(brisano: 24.12.2010.)
2011.)
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
265. CHICA Mjesečnik 30.000 XII-378/2-2006-512 18.01.2006.
(brisano: 24.12.2010.) 10000 ZAGREB

KLETT VERLAG d.o.o. Domagojeva 15


266. NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR Mjesečnik 14.000 XII-4181/3-2004-80 25.08.2004.
(brisano: 14.01.2011.) 10000 ZAGREB

AROMA MEDICA – Udruga za


Hribarov prilaz 4
267. promicanje kvalitete življenja (brisano: 10010 ZAGREB LIJEČENJE BILJEM Dvomjesečnik 7.000 XII-6356/3-2004-318 16.12.2004.
14.01.2011.)
ŠPORTSKI RIBOLOV, obrt, vl.
Starogradska 49
268. Vjekoslav Vrbanić 10430 SAMOBOR ŠPORTSKI RIBOLOV Mjesečnik 7.000 XII-88/3-2006-500 16.01.2006.
(brisano: 17.01.2011.)
Klasa: 050-01/10-01/1241
VIA IGNIS d.o.o. Trg mladosti 7
269. UVIJEK VJERNI Mjesečnik 90.000 Urbroj: 311-10-10-03 21.04.2010.
(brisano: 18.01.2011.) 10290 ZAPREŠIĆ
1222
Klasa: 050-01/09-01/1379
RADIO VRBOVEC d.o.o. Trg Petra Zrinskog 7a
270. 10340 VRBOVEC VRBOVEČKE NOVINE Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-03 01.06.2009.
(brisano: 19.01.2011.) 1113
Klasa: 050-01/06-01/337
AMWAY d.o.o. Radnička cesta 80
271. AMAGRAM Tromjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-06-02 27.03.2006.
(brisano: 19.01.2011.) 10000 ZAGREB
566
Klasa: 050-01/06-01/2522
LATRIJA d.o.o. Vrhovec 58
272. 10000 ZAGREB MYLIFE 5 puta godišnje 30.000 Urbroj: 311-10-06-02 26.07.2006.
(brisano: 20.01.2011.) 629
97
Klasa: 050-01/09-01/67
LATRIJA d.o.o. Vrhovec 58
273. LUNA Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-09-02 15.01.2009.
(brisano: 20.01.2011.) 10000 ZAGREB
1038
Klasa: 050-01/08-01/1532
PROFECTUS MEDIA d.o.o. Vukovarska 148/III
274. 21000 SPLIT NAUTICUS 1 puta godišnje 4.000 Urbroj: 311-10-08-02 28.05.2008.
(brisano: 20.01.2011.) 963
Klasa: 050-01/07-01/1461
Urbroj: 311-10-07-03
743 04.05.2007.
MEDIATOP INTERNATIONAL d.o.o. Ogrizovićeva 28A Nova potvrda zbog
275. 10000 ZAGREB FHM Mjesečnik 16.000 promjene naziva i adrese:
(brisano: 20.01.2011.
Klasa: 050-01/08-01/1688 10.06.2008.
Urbroj: 311-10-08-02
743-2
Klasa: 050-01/10-01/71
MEDIATOP INTERNATIONAL d.o.o. Ogrizovićeva 28A
276. BELLA DONNA Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-10-02 15.01.2010.
(brisano: 20.01.2011. 10000 ZAGREB
1173
Klasa: 050-01/06-01/2571
PRESS STUDIO d.o.o. Ilica 158
277. 10000 ZAGREB FOTOMARKET AUTO-MOTO Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 20.07.2006.
(brisano: 24.01.2011.) 623
MZB d.o.o. Savska 28/1 EUKONOMIST, MJESEČNIK
278. Mjesečnik 10.000 XII-1336/2-2005-365 01.03.2005.
(brisano: 24.01.2011.) 10000 ZAGREB HRVATSKIH PODUZETNIKA
Ustanova za kulturne djelatnosti "Ante Klasa: 050-01/07-01/2708
Dvorac Prandau- Normann 1
279. Evetović-Miroljub" 31550 VALPOVO VALPOVAČKI GLASNIK Mjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 14.11.2008.
(brisano: 28.01.2011.) 1016

Klasa: 050-01/09-01/847
IMAGOMEDIA d.o.o. Kralja Tomislava 44
280. 10310 IVANIĆ GRAD 14 DANA Dvotjednik 2.000 Urbroj: 311-10-09-02 02.04.2009.
(brisano: 28.01.2011.) 1087
KIGEN d.o.o. Fancevljev prilaz 5
281. ELEKTROENERGETIKA Tromjesečnik 1.000 XII-5165/3-2004-155 20.10.2004.
(brisano: 31.01.2011.) 10000 ZAGREB

LABINSKA TISKARA d.o.o. Katuri 17


282. NOVI FOJI Mjesečnik 4.000 XII-2571/2-2005-407 02.05.2005.
(brisano: 31.01.2011.) 52220 LABIN
Klasa: 050-01/10-01/588
LABINSKA TISKARA d.o.o. Katuri 17
283. FOJI Mjesečnik 3.500 Urbroj: 311-10-10-02 15.02.2010.
(brisano: 31.01.2011.) 52220 LABIN
1203
Klasa: 050-01/06-01/1279
DUBROVAČKI VJESNIK d.o.o. Vukovarska 10
284. 20000 DUBROVNIK DUBROVAČKI BANAK Tjednik 3.000 Urbroj: 311-10-06-02 05.05.2006.
(brisano: 09.02.2011.) 588
Klasa: 050-01/07-01/1560
NCL MEDIA GRUPA d.o.o. Vlaška 40
285. SUPER KOŠARKA Mjesečnik 9.000 Urbroj: 311-10-07-02 11.05.2007.
(brisano: 16.02.2011.) 10000 ZAGREB
746
Klasa: 050-01/09-01/1922
MEDIAPRINT-AUTO d.o.o. Koranska 2
286. 10000 ZAGREB AUTO BLIC Dvotjednik 20.000 Urbroj: 311-10-09-02 20.08.2009.
(brisano: 22.02.2011.) 1125
Klasa: 050-01/09-01/527
ARENA d.d. Koranska 2
287. MOTO KLUB Mjesečnik 10.300 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009.
(brisano: 28.2.2011.) 10000 ZAGREB
1076
REVIJE d.o.o. Koranska 2
288. 10000 ZAGREB TENA Tromjesečnik 20.000 XII-3277-2/2004-16 28.06.2004.
(brisano: 28.02.2011.)
Klasa: 050-01/09-01/2050
MULTI MEDIA VISIO d.o.o. Zorkovačka 2
289. 10000 ZAGREB GASTRO EXCLUSIVE Mjesečnik 7.500 Urbroj: 311-10-09-02 10.09.2009.
(brisano: 22.3.2011.) 1128
98
Klasa: 050-01/07-01/2101
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA Trg D. Iblera 9
290. PRAVEDNOST Tromjesečnik 25.000 Urbroj: 311-10-07-02 06.07.2007
(brisano: 28.03.2011.) 10000 ZAGREB
789
Klasa: 050-01/09-01/2300
LEVITER d.o.o. V. Nazora 120
291. 32284 STARI MIKANOVIC INGENIEUR Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 12.10.2009.
(brisano: 05.04.2011.) 1143
Klasa: 050-01/09-01/1042
CANVAS, obrt, vl. Boris Osrečki Tomašićeva 8
292. GRAFIKA Tromjesečnik 500 Urbroj: 311-10-09-02 20.04.2009.
(brisano: 08.04.2011.) 10000 ZAGREB
1096
14.000
NCL MEDIA GRUPA d.o.o. Vlaška 40 GAMEPLAY, ČASOPIS ZA GAMING (6.846
293. Mjesečnik XII-5972/2-2004-251 18.11.2004.
(brisano: 03.05.2011.) 10000 ZAGREB KULTURU prodano u
2011.)
KARLOVAČKI TJEDNIK d.o.o. Klasa: 050-01/07-01/2422
Križanićeva 30
294. (brisano: 05.05.2011. – ne izlazi od 47000 KARLOVAC KARLOVAČKI DNEVNIK Dnevnik 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 17.08.2007.
06/2008) 809

MAX MEDIA, obrt za izdavanje novina,


vl. Toni Čeović Oprasi 4
295. 20217 PRIDVORJE KULT Mjesečnik 1.000 XII-519/2-2006-524 24.01.2006.
(brisano: 10.05.2011. – ne izlazi u
tiskanom izdanju)
Klasa: 050-01/09-01/1816
BIO–VIZIJA d.o.o. Mlinovi 102a
296. BIOSVIJEST Dvomjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-09-02 24.07.2009.
(brisano: 23.05.2011.) 10000 ZAGREB
1121
13.000 Klasa: 050-01/09-01/2642
NOVA REVIJA d.o.o. Zvonimirova 20a
297. SPORTPLUS Dnevnik (prosječno u Urbroj: 311-10-09-02 23.11.2009.
(brisano: 07.06.2011.) 51000 RIJEKA
2010. 14.236) 1158
Klasa: 050-01/07-04/440
NOVINE PLUS d.o.o. Livadićeva 35
298. 10000 ZAGREB INSIDE Mjesečnik 7.500 Urbroj: 311-10-07-02 20.03.2007.
(brisano: 08.06.2011.) 732
Klasa: 050-01/08-01/1564
NOVINE PLUS d.o.o. Livadićeva 35
299. CROATIA DAILY Dnevnik 1.500 Urbroj: 311-10-08-02 30.05.2008.
(brisano: 08.06.2011.) 10000 ZAGREB
965
REVIJE d.o.o. Koranska 2
300. 10000 ZAGREB BOŽIĆNI KOLAČI 1 puta godišnje 20.200 XII-3295-2/2004-21 28.06.2004.
(brisano: 30.06.2011.)
XII-5823/2-2004-226 12.11.2004.
XII-5823/2-2004-226/2
Nova potvrda zbog 16.08.2005.
promjene naziva tvrtke:
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. kl.050-01/06-01/3770
10.10.2006.
Radnička cesta 39 urb.311-10-06-02
301. (brisano – STORNO: 01.07.2011. – 10000 ZAGREB BURDA MODEMAGAZIN Mjesečnik 9.000 226/3
upisano pod brojem 1120) Nova potvrda zbog
promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4295
urb.311-10-06-02
08.11.2006.
226/4
LUMEN d.o.o. Klasa: 050-01/11-01/1729
Rujanska 21
302. (brisano – STORNO, jer je već 10000 ZAGREB GRAPH Tromjesečnik 3.500 Urbroj: 311-10-11-02 11.07.2011.
upisano 4.3.2011. pod br. 1397) 1449
99
BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA 6.000
Horvatovac 100 (5.642 Klasa: 050-01/07-01/1840
303. d.o.o. 10000 ZAGREB SMG! Mjesečnik Urbroj: 311-10-07-02
prodano u 761
11.06.2007.
(brisano: 18.08.2011.) 2011.)
26.400 XII-5345/2-2005-469
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 (9.329 Klasa: 050-01/06-01/3641 17.10.2005.
304. 10000 ZAGREB STARS Tjednik
prodano u Urbroj: 311-10-06-07
(brisano: 15.09.2011.) 03.10.2006.
2011.) 469/2
Klasa: 050-01/07-01/2797
ADAMIĆ d.o.o. Zvonimirova 20a
305. REVIJA AUTOTRANS Povremeno 3.000 Urbroj: 311-10-07-02 01.10.2007.
(brisano: 13.10.2011.) 51000 RIJEKA
818
Klasa: 050-01/08-01/1495
COLOR PRINT, obrt, vl. Zlatko Lukić Bosutska 60
306. 31000 OSIJEK MAMUT SKANDI Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 26.05.2008.
Brisano: 13.10.2011. 954
Klasa: 050-01/06-01/1874
HARD-3D45 d.o.o. Kranjčevićeva 6
307. SKANDI MANIA Dvomjesečnik 11.000 Urbroj: 311-10-06-02 06.06.2006.
(brisano 14.10.2011.) 10000 ZAGREB
608

BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA 4.000


Horvatovac 100 ULTIMATE SPIDER-MAN / ULTIMATE (4.090 Klasa: 050-01/06-01/2853
308. d.o.o. 10000 ZAGREB
Tromjesečnik Urbroj: 311-10-06-02 11.08.2006.
X-MEN prodano u 633
(brisano: 21.10.2011.) 2011.)

BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA 6.000


Horvatovac 100 (8.000 Klasa: 050-01/08-01/511
309. d.o.o. 10000 ZAGREB THE AMAZING SPIDER-MAN Tromjesečnik Urbroj: 311-10-08-02
prodano u 885
15.02.2008.
(brisano: 21.10.2011.) 2010.)

BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA 6.000


Horvatovac 100 (12.000 Klasa: 050-01/07-01/2008
310. d.o.o. 10000 ZAGREB SPEKTAKULARNI SPIDER-MAN Mjesečnik Urbroj: 311-10-07-02
prodanu u 777
29.06.2007
(brisano: 21.10.2011.) 2010.)

BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA 4.000


Horvatovac 100 (3.200 Klasa: 050-01/07-01/2007
311. d.o.o. 10000 ZAGREB MARVEL AVANTURE Tromjesečnik Urbroj: 311-10-07-02
prodano u 776
29.06.2007
(brisano: 21.10.2011.) 2010.)
MICRO EL d.o.o. Remete 69
312. 10000 ZAGREB GRIJANJE – KLIMA – ELEKTRO Tromjesečnik 6.000 XII-5989/2-2004-254 18.11.2004.
(brisano: 12.01.2012.)
Klasa: 050-01/09-01/1875
Urbroj: 311-10-09-02
1123 07.08.2009.
Izdana nova potvrda zbog
SURCULUS USLUGE d.o.o. Šime Devčića 4
313. MOTO FOTO Dvomjesečnik 15.000 promjene naziva
(brisano: 12.01.2012.) 10000 ZAGREB
tiskovine:
Klasa: 050-01/10-01/1493 18.05.2010.
Urbroj: 311-10-10-02
1123-2
HRVATSKI SVJETSKI SABOR Vladimira Gortana 2
314. KORIJENI Tjednik 20.000 XII-4069/4-2005-447 14.09.2005.
(brisano: 12.01.2012.) 52440 POREČ
Klasa: 050-01/11-01/811
SOLLERS GRUPA d.o.o. Gustava Krkleca 6
315. RIBOLOV Mjesečnik 6.000 Urbroj: 311-10-11-02 24.03.2011.
(brisano: 12.01.2012.) 10090 ZAGREB
1404
100
Klasa: 050-01/07-01/1902
MONILE d.o.o. Avenija Dubrovnik 16/7 TOURIST GUIDE NOVALJA DAY &
316. 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-07-02 18.06.2007
(brisano: 12.01.2012.) 10000 ZAGREB NIGHT 768
Klasa: 050-01/07-04/431
DUVEN, obrt, vl. Filip Pudić S. Dubravčića 16
317. 35000 SLAVONSKI BROD ZOO PLANET 6-8 puta godišnje 400 Urbroj: 311-10-07-02 28.02.2007
(brisano: 16.01.2012.) 725
500 Klasa: 050-01/10-01/768
Trg Nikole Iločkog 13/1
318. ILOK TON d.o.o. 32236 ILOK ILOČKI VJESNIK Mjesečnik (1.395 Urbroj: 311-10-10-02 02.03.2010.
prodano 2010) 1209
10.000 Klasa: 050-01/11-01/127
NOA MEDIA d.o.o. Furdini 15
319. 10040 ZAGREB DOME SLATKI DOME 5 puta godišnje (u 2011. nije Urbroj: 311-10-11-02 20.01.2011.
(brisano 19.01.2012.) izlazilo) 1328
2.890 Klasa: 050-01/11-
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 01/11580
320. 10000 ZAGREB MAJSTOR MENI Dvomjesečnik (3.639 u Urbroj: 311-10-11-02
16.06.2011.
(brisano: 26.01.2012.) 2012.g.) 1442

2.801 Klasa: 050-01/11-


EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 01/11581
321. 10000 ZAGREB TOMAS I DRUGARI Mjesečnik (prodano u Urbroj: 311-10-11-02
16.06.2011.
(brisano: 26.01.2012.) 2011.) 1443
Klasa: 050-01/10-01/2292
KROMOPAK d.o.o. Dravska ul. 10
322. MOJ PRVI PRIJATELJ Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 22.09.2010.
(brisano: 26.01.2012.) 31550 VALPOVO
1260
Klasa: 050-01/10-01/2997
DAMIBO d.o.o. X. Vrbik br. 2
323. 10000 ZAGREB AMOR EXCLUSIVE Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010.
(brisano: 02.02.2012.) 1302
Klasa: 050-01/10-01/3005
DAMIBO d.o.o. X. Vrbik br. 2
324. MODERNA KUHINJA Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010.
(brisano: 02.02.2012.) 10000 ZAGREB
1308
Klasa: 050-01/10-01/3006
DAMIBO d.o.o. X. Vrbik br. 2
325. 10000 ZAGREB LABIRINT Dvomjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 17.12.2010.
(brisano: 02.02.2012.) 1309
Vlaška 40 249.808
NCL NOVOSTI d.o.o. 10000 ZAGREB ZAGREB NEWS, BESPLATNI
326. (nova adresa: Radnička cesta 45, Zagreb,
Dvotjednik prodano u XII-5563/3-2004-188 08.11.2004.
(brisano: 07.02.2012.) TJEDNIK 2011.
30.1.2012.)
Klasa: 050-01/08-01/799
AURUM IZDAVAŠTVO d.o.o. A. Hebranga 30
327. MOJA TV Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 11.03.2008.
(brisano: 13.02.2012.) 10000 ZAGREB
905
Klasa: 050-01/08-01/2354
AURUM IZDAVAŠTVO d.o.o. A. Hebranga 30
328. 10000 ZAGREB RATOVI KROZ STOLJEĆA Mjesečnik 1.666 Urbroj: 311-10-08-02 24.09.2008.
(brisano: 13.02.2012.) 995
Klasa: 050-01/07-01/1460
Urbroj: 311-10-07-02
744 04.05.2007.
MEDIATOP INTERNATIONAL d.o.o. Ilica 100 Nova potvrda zbog
329. 10000 ZAGREB BRAVO Mjesečnik 7.000 promjene naziva i adrese:
(brisano: 15.02.2012.)
Klasa: 050-01/08-01/1685 10.06.2008.
Urbroj: 311-10-08-02
744-2
101
Klasa: 050-01/08-01/776
Urbroj: 311-10-08-02
903 10.03.2008.
MEDIATOP INTERNATIONAL d.o.o. Ilica 100 Nova potvrda zbog
330. 10000 ZAGREB BRAVO SPECIJAL POSTERI Tromjesečnik 5.000 promjene naziva i adrese:
(brisano: 15.02.2012.)
Klasa: 050-01/08-01/1686 10.06.2008.
Urbroj: 311-10-08-02
903-2
KORPUS d.o.o. Šubićeva 69
331. SKANDI MINI Tromjesečnik 15.000 XII-2809-5/2004-3 08.06.2004.
(brisano: 15.02.2012.) 10000 ZAGREB

KORPUS d.o.o. Šubićeva 69


332. EROS 69 Tromjesečnik 10.000 XII-5348/2-2004-156 25.10.2004.
(brisano: 15.02.2012.) 10000 ZAGREB

KORPUS d.o.o. Šubićeva 69


333. ALAN FORD Mjesečnik 10.000 XII-5349/2-2004-157 25.10.2004.
(brisano: 15.02.2012.) 10000 ZAGREB

KORPUS d.o.o. Šubićeva 69


334. COLT Mjesečnik 4.000 XII-5351/2-2004-159 25.10.2004.
(brisano: 15.02.2012.) 10000 ZAGREB

KORPUS d.o.o. Šubićeva 69


335. AFRODITA Mjesečnik 4.000 XII-5354/2-2004-162 25.10.2004.
(brisano: 15.02.2012.) 10000 ZAGREB

KORPUS d.o.o. Šubićeva 69


336. VALENTINA Mjesečnik 4.000 XII-5355/2-2004-163 25.10.2004.
(brisano: 15.02.2012.) 10000 ZAGREB
XII-4801/2-2005-451
Nova potvrda zbog 21.09.2005.
promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/3478 27.09.2006.
urb.311-10-06-02
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39
337. JOY Mjesečnik 21.000 451/2
(brisano: 17.02.2012.) 10000 ZAGREB
Nova potvrda zbog
promjene naziva tvrtke:
kl.050-01/06-01/4296
urb.311-10-06-02 08.11.2006.
451/3
Klasa: 050-01/07-01/630
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL
338. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-07-02 20.02.2007
(brisano: 17.02.2012.) „TRAJNICE U VAŠEM VRTU“ 716
Klasa: 050-01/07-01/631
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL
339. 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-07-02 20.02.2007
(brisano: 17.02.2012.) 10000 ZAGREB „MEDITERANSKI VRT“ 717
Klasa: 050-01/07-01/1027
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39
340. 10000 ZAGREB STORY GALA STYLE Mjesečnik 14.500 Urbroj: 311-10-07-02 23.03.2007.
(brisano: 17.02.2012.) 736
Klasa: 050-01/08-01/617
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL „VRTNA
341. 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 22.02.2008.
(brisano: 17.02.2012.) 10000 ZAGREB PRAKSA KROZ CIJELU GODINU" 896
Klasa: 050-01/08-01/616
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL
342. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-08-02 22.02.2008.
(brisano: 17.02.2012.) „UKRASNO DRVEĆE I GRMOVI" 897
Klasa: 050-01/08-01/1301
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 NATIONAL GEOGRAPHIC
343. 1 puta godišnje 12.000 Urbroj: 311-10-08-02 29.04.2008.
(brisano: 17.02.2012.) 10000 ZAGREB TRAVELER 941
Klasa: 050-01/08-01/1302
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL
344. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 25.000 Urbroj: 311-10-08-02 29.04.2008.
(brisano: 17.02.2012.) "OGRADE ZA VRT I TERASU" 942
102
Klasa: 050-01/08-01/1303
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 MOJ LIJEPI VRT SPECIJAL
345. 1 puta godišnje 25.000 Urbroj: 311-10-08-02 29.04.2008.
(brisano: 17.02.2012.) 10000 ZAGREB "ZAČINSKO BILJE" 943
Klasa: 050-01/08-01/2906
ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. Radnička cesta 39 POSEBNO IZDANJE VJENČANJA
346. 10000 ZAGREB
1 puta godišnje 4.800 Urbroj: 311-10-08-02 21.11.2008.
(brisano: 17.02.2012.) "CVIJEĆE" 1018
Klasa: 050-01/11-01/1762
TVNASICE.COM, obrt za marketing I.G.Kovačića 24
347. SLAVONSKO OKO Dvotjednik 2.000 Urbroj: 311-10-11-02 14.07.2011.
(brisano: 21.02.2012.) 31500 NAŠICE
1452
Klasa: 050-01/07-01/2235
STRIP-AGENT d.o.o. Brune Bušića 14
348. 10000 ZAGREB MAXI MARTIN MYSTERE 1 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-07-02 18.07.2007.
(brisano: 22.02.2012.) 797
Klasa: 050-01/09-01/491
STRIP-AGENT d.o.o. Brune Bušića 14
349. MARTIN MYSTERE SPECIJAL 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009.
(brisano: 22.02.2012.) 10000 ZAGREB
1060
Klasa: 050-01/09-01/490
STRIP-AGENT d.o.o. Brune Bušića 14
350. 10000 ZAGREB MARTIN MYSTERE 5 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009.
(brisano: 22.02.2012.) 1061
Klasa: 050-01/09-01/489
STRIP-AGENT d.o.o. Brune Bušića 14
351. MISTER NO SPECIJAL 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009.
(brisano: 22.02.2012.) 10000 ZAGREB
1062
Klasa: 050-01/09-01/488
STRIP-AGENT d.o.o. Brune Bušića 14
352. 10000 ZAGREB MISTER NO 5 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 25.02.2009.
(brisano: 22.02.2012.) 1063
Klasa: 050-01/10-01/10
STRIP-AGENT d.o.o. Brune Bušića 14
353. MISTER NO MAXI 1 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 08.01.2010.
(brisano: 22.02.2012.) 10000 ZAGREB
1170
Klasa: 050-01/07-01/1844
LUDENS d.o.o. Brune Bušića 14
354. 10000 ZAGREB EXTRA DIABOLIK 2 puta godišnje 6.000 Urbroj: 311-10-07-02 11.06.2007.
(brisano: 22.02.2012.) 765
Klasa: 050-01/11-01/1166
NAKLADA FIBRA d.o.o. R. Cimermana 36a
355. RAT–MAN Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-11-02 03.05.2011.
(brisano: 28.02.2012.) 10000 ZAGREB
1428
Klasa: 050-01/11-01/1571
GOTOPRESS d.o.o. III. Poljanice 1
356. 10040 ZAGREB CURRENT CROATIA Dvotjednik 10.000 Urbroj: 311-10-11-02 14.06.2011.
(brisano: 28.02.2012.) 1440
AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119
357. SEX STRASTI Tromjesečnik 12.000 XII-124/2-2005-335 20.01.2005.
(brisano: 29.02.2012.) 10000 ZAGREB

AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119


358. TJESTENINE 1 puta godišnje 20.000 XII-2255/2-2005-399 18.04.2005.
(brisano: 29.02.2012.) 10000 ZAGREB

AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119


359. DORINA SUDBINA Mjesečnik 20.000 XII-2257/2-2005-401 18.04.2005.
(brisano: 29.02.2012.) 10000 ZAGREB

AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119


360. VRELE USNE Mjesečnik 15.000 XII-5068/2-2005-460 06.10.2005.
(brisano: 29.02.2012.) 10000 ZAGREB

AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119 GLEDAJ ME, POSEBNO IZDANJE
361. 1 puta godišnje 15.000 XII-1100/2-2006-532 02.02.2006.
(brisano: 29.02.2012.) 10000 ZAGREB REVIJE EROTIKA+
Klasa: 050-01/06-01/2425
AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119
362. COOL 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-06-02 18.07.2006.
(brisano: 29.02.2012.) 10000 ZAGREB
621
103
Klasa: 050-01/06-01/3888
AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119 SEXY ZODIAC, POSEBNO IZDANJE
363. 1 puta godišnje 20.000 Urbroj: 311-10-06-02 18.10.2006.
(brisano: 29.02.2012.) 10000 ZAGREB REVIJE SEKSI GODIŠNJAK 660
Klasa: 050-01/07-01/2234
AEROGRAM d.o.o. CMP Savica Šanci 119
364. 10000 ZAGREB ENIGMANIJA 1 puta godišnje 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 18.07.2007
(brisano: 29.02.2012.) 798
Klasa: 050-01/09-01/2388
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA Ul. kralja Zvonimira 17
365. NOVI DOM Mjesečnik 30.000 Urbroj: 311-10-09-02 22.10.2009.
(brisano: 01.03.2012.) 10000 ZAGREB
1147
Klasa: 050-01/11-01/897
WEBTEH d.o.o. Livadićeva 35
366. 10000 ZAGREB NEXT LEVEL Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-11-02 04.04.2011.
(brisano: 01.03.2012.) 1408
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Klasa: 050-01/08-01/2693
Mihanovićeva 28
367. Podružnica AGM 10000 ZAGREB ZAGREB.HR Dvotjednik nije još Urbroj: 311-10-08-02 11.11.2008.
(brisano: 05.03.2012.) utvrđeno 1013
REVIJE d.o.o. Koranska 2
368. 10000 ZAGREB VITKI & ZDRAVI 1 puta godišnje 21.000 XII-3298-2/2004-24 28.06.2004.
(brisano: 05.03.2012.)
Klasa: 050-01/07-01/2503
A.G.M. d.o.o. Veli Brgud 64a AUTOGLOBAL.HR AUTO MOTO
369. 51213 JURDANI
Mjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-07-03 30.08.2007.
(brisano: 06.03.2012.) OGLASNIK I MAGAZIN 813
Klasa: 050-01/09-01/2583
A.G.M. d.o.o Veli Brgud 64a
370. LIBURNIJSKI LIST Tjednik 3.000 Urbroj: 311-10-09-02 16.11.2009.
(brisano: 06.03.2012.). 51213 JURDANI
1156
Klasa: 050-01/10-01/2472
A.G.M. d.o.o. Veli Brgud 64a
371. 51213 JURDANI AUTOGLOBAL OGLASNIK Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 14.10.2010.
(brisano: 06.03.2012.) 1264
KALIGRAF d.o.o. Poljane 111 D
372. DOBAR TEK – POSEBAN BROJ 1-2 puta godišnje 10.000 XII-2924-4/2004-11 17.06.2004.
(BRISANO: 06.03.2012.) 51414 IČIĆI

KALIGRAF d.o.o. Poljane 111 D


373. DOBAR TEK Dvomjesečnik 10.000 XII-6282/2-2004-308 01.12.2004.
(BRISANO: 06.03.2012.) 51414 IČIĆI

VINDEX d.o.o. Put Supavla 1


374. DAL’ CASA Mjesečnik 10.000 XII-5879/2-2004-235 16.11.2004.
(brisano: 06.03.2012.) 21000 SPLIT
Klasa: 050-01/06-01/366
NOVI MEDIJI d.o.o. Braće Domany 2
375. FILMSKI VRTLOG Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-06-02 29.03.2006.
(brisano: 08.03.2012.) 10000 ZAGREB
569
CENTAR ZA MANAGEMENT I
Dragutina Golika 109
376. SAVJETOVANJE d.o.o. 10000 ZAGREB POSLOVNA TAJNICA 8 puta godišnje 12.000 XII-1618/2-2006-547 22.02.2006.
(brisano: 08.03.2012.)
Klasa: 050-01/09-01/2749
UDRUGA SVIJET KONJA Radoslava Cimermana 5
377. KONJI Dvomjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-09-02 08.12.2009.
(brisano: 12.03.2012.) 10000 ZAGREB
1162
HRVATSKI FILMSKI SAVEZ Dalmatinska 12 ZAPIS, BILTEN HRVATSKOGA
378. 10000 ZAGREB
Tromjesečnik 1.200 XII-5932/4-2004-2005-395 13.04.2005.
(brisano: 13.03.2012.) FILMSKOG SAVEZA
SVJETSKA GRAĐANSKA Ilica 13
379. ZAJEDNICA 10000 ZAGREB GRAĐANIN 5 puta godišnje 1.000 XII-2172/3-2005-424 23.05.2005.
(brisano: 14.03.2012.) (48325 Novigrad Podravski, Gajeva 112)

Klasa: 050-01/09-01/1957
ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. Krapinska 45
380. KOMUNIKACIJE 5 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-09-02 26.08.2009.
(brisano: 16.03.2012.) 10000 ZAGREB
1126
104
JADRAN NEKRETNINE FOTO
II poljanice 2 JADRAN NEKRETNINE FOTO
381. OGLASNIK d.o.o. 10040 ZAGREB
Mjesečnik 15.000 XII-518/3-2005-348 09.02.2005.
OGLASNIK
(brisano: 22.03.2012.)
Klasa: 050-01/10-01/2404
SVIJET KUPONA d.o.o. Ilica 392
382. 10000 ZAGREB KUPON MANIA Tromjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-10-02 22.10.2010.
(brisano: 23.03.2012.) 1265
Klasa: 050-01/07-04/392
OPUS PUBLIKACIJE d.o.o. Zamenhofova 4
383. F1 RACING Mjesečnik 4.000 Urbroj: 311-10-07-02 13.02.2007
(brisano: 26.03.2012.) 10000 ZAGREB
712
Klasa: 050-01/07-01/3437
OPUS PUBLIKACIJE d.o.o. Zamenhofova 4
384. 10000 ZAGREB POWER TUNING Dvomjesečnik 15.000 Urbroj: 311-10-07-02 13.12.2007.
(brisano: 26.03.2012.) 846
Cvijete Zuzorić 15 Klasa: 050-01/11-01/459
GOLF ZONA d.o.o.
385. 10000 ZAGREB GOLF ZONA 5 puta godišnje 2.000 Urbroj: 311-10-11-02 01.03.2011.
(brisano: 27.03.2012.) (nova adresa: Trnjanska c. 72) 1394
Klasa: 050-01/08-01/766
MEDIJSKI SERVISI d.o.o. Trenkova 9a
386. 42000 VARAŽDIN NAŠI ANĐELI Mjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-08-02 10.03.2008.
(brisano: 28.03.2012.) 904
Klasa: 050-01/07-01/3544
TERENCI-PRESS d.o.o.- Mandićeva 16A
387. TERENCI MAGAZIN 4X4 Mjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-08-02 02.01.2008.
(brisano: 05.04.2012.) 10000 ZAGREB
852
nije u planu
TELEGLOBE d.o.o. Ilica 139a za 2012.
388. ESCORT Mjesečnik XII-3026/3-2005-421 23.05.2005.
(brisano: 12.04.2012.) 10000 ZAGREB (1.780 u
2011.)
VILASA – udruga za duhovni razvoj i 3.000 Klasa: 050-01/11-01/2992
Hribarov prilaz 4
389. promicanje kvalitete življenja 10010 ZAGREB OMNIS Mjesečnik (niti jedan Urbroj: 311-10-11-02 23.12.2011.
(brisano: 13.04.2012.) broj u 2011.) 1507
VRIME-DALMATINSKI TJEDNIK Klasa: 050-01/10-01/573
Vukovarska 148/I
390. d.o.o. 21000 SPLIT VRIME DALMATINSKI TJEDNIK Tjednik 20.000 Urbroj: 311-10-10-02 15.02.2010.
(brisano: 25.04.2012.) 1202

ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.


(STORNO-brisano naknadno XII-5854/2-2004-231
Radnička cesta 39 Klasa: 050-01/06-01/3641 12.11.2004.
391. 17.05.2012. jer je izdana nova potvrda 10000 ZAGREB ELLE DEKOR Dvomjesečnik 13.000 Urbroj: 311-10-06-05
03.10.2006.
pod br. 1379. (promjena naziva 231/2
tiskovine)
3.000
DUBROVAČKI LIST d.o.o. Riječka 15b
392. 20000 DUBROVNIK DUBROVAČKI LIST Tjednik 853 prodano XII-5559/2-2004-182 03.11.2004.
(brisano: 25.05.2012.) u 2011.
4.250
MENART d.o.o. Bencekovićeva 19 (1.022 Klasa: 050-01/11-01/186
393. 10000 ZAGREB YU-GI-OH WORLD MAGAZINE Mjesečnik Urbroj: 311-10-11-02
prodano u 1333
26.01.2011.
(brisano: 31.05.2012.)
2011.)
Klasa: 050-01/07-01/3319
STUDIO SALUM d.o.o. Voćarsko naselje 106
394. DEKOR Tromjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-07-02 29.11.2007.
(brisano: 06.06.2012.) 10000 ZAGREB
839
7.500 Klasa: 050-01/08-01/607
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 MOJ MALI PONI - MY LITTLE PONY
395. Dvomjesečnik (4.276 u Urbroj: 311-10-08-02 22.02.2008.
(brisano: 11.06.2012.) 10000 ZAGREB (srpski-ćirilica) 2012.) 895
105
4.500 Klasa: 050-01/11-01/2883
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
396. 10000 ZAGREB MARVEL SUPER HEROES (SLOV.) Dvomjesečnik (1.472 u Urbroj: 311-10-11-02 09.12.2011.
(brisano: 11.06.2012.) 2012.g.) 1500
HT-HRVATSKE Klasa: 050-01/07-04/753
Savska cesta 32
397. TELEKOMUNIKACIJE d.d. 10000 ZAGREB MAXTV MAGAZIN Tromjesečnik 300.000 Urbroj: 311-10-07-03 16.08.2007.
(brisano: 14.06.2012.) 807

NAKLADA MD d.o.o. Mije Silobod Bolšića 2/2 QUORUM, ČASOPIS ZA


398. 10010 ZAGREB
Dvomjesečnik 1.000 XII-5361/4-2004-180 29.10.2004.
(brisano 21.06.2012.) KNJIŽEVNOST
MZB d.o.o. Savska cesta 28/1 nije u planu
399. 10000 ZAGREB INVESTICIJSKI FONDOVI 1 puta godišnje
za 2012.
XII-2451/2-2005-405 26.04.2005.
(brisano: 21.06.2012.)
MZB d.o.o. Savska cesta 28/1 nije u planu Klasa: 050-01/10-01/2819
400. 10000 ZAGREB 2011. GODINA NOVOG POČETKA 1 puta godišnje Urbroj: 311-10-10-02
za 2012. 1279
25.11.2010.
(brisano: 21.06.2012.)
UDRUGA ZA ZAŠTITU GRAĐANA Klasa: 050-01/07-04/286
Ivana Gundulića 8
401. OD POLITIČKOG NASILJA 34000 POŽEGA KOPRIVA Mjesečnik 400 Urbroj: 311-10-07-02 07.02.2007.
(brisano: 20.06.2012.) 709

Klasa: 050-01/09-01/927
SAK MEDIA d.o.o. Savska cesta 56/1
402. 10000 ZAGREB KAPETAN SHARKY Dvomjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-09-02 08.04.2009.
(brisano: 20.06.2012.) 1089
Klasa: 050-01/09-01/1492
SAK MEDIA d.o.o. Savska cesta 56/1
403. PRINCEZA LILLIFEE LJETNI PAKET Povremeno 7.000 Urbroj: 311-10-09-02 08.06.2009.
(brisano: 20.06.2012.) 10000 ZAGREB
1114
10.000 Klasa: 050-01/09-01/1634
DUPLO VIŠE d.o.o. Don Mihovila Pavlinovića 22
404. TOP 50 2 puta godišnje (u 2011. nije Urbroj: 311-10-09-02 30.06.2009.
(brisano: 12.07.2012.) 21300 MAKARSKA
bilo izdanja) 1116
TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA Klasa: 050-01/07-01/2865
Trg Sv. Kvirina 1 TURISTIČKI ČASOPIS OTOKA KRKA
405. KRKA 2 puta godišnje 5.000 Urbroj: 311-10-07-03 14.12.2007.
51500 KRK "PUNEŠTRICA" 849
(brisano: 12.07.2012.)
Klasa: 050-01/10-01/309
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
406. AFRODITA KOMPLETI Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 10000 ZAGREB
1184
Klasa: 050-01/10-01/310
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
407. 10000 ZAGREB ALAN FORD SPECIJAL KOMPLETI Tromjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 1185
Klasa: 050-01/10-01/311
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
408. ALAN FORD KOMPLETI Tromjesečnik 5.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 10000 ZAGREB
1186
Klasa: 050-01/10-01/312
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
409. 10000 ZAGREB COLT KOMPLETI Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 1187
Klasa: 050-01/10-01/313
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
410. EROS KOMPLETI Tromjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 10000 ZAGREB
1188
Klasa: 050-01/10-01/314
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
411. 10000 ZAGREB EROS 69 KOMPLETI Tromjesečnik 1.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 1189
Klasa: 050-01/10-01/315
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
412. KVIZ KOMPLETI Tromjesečnik 7.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 10000 ZAGREB
1190
106
Klasa: 050-01/10-01/316
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
413. MINI SKANDI KOMPLETI Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 10000 ZAGREB
1191
Klasa: 050-01/10-01/317
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
414. 10000 ZAGREB ONA I ON KOMPLETI Tromjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 1192
Klasa: 050-01/10-01/318
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
415. VALENTINA KOMPLETI Tromjesečnik 3.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 10000 ZAGREB
1193
Klasa: 050-01/10-01/319
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
416. 10000 ZAGREB DIVLJI ZAPAD KOMPLETI Tromjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 1194
Klasa: 050-01/10-01/320
STRIJELA 92 d.o.o. Šubićeva 69
417. MISTERIJI KOMPLETI Tromjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-10-02 01.02.2010.
(brisano: 23.07.2012.) 10000 ZAGREB
1195
7.000 Klasa: 050-01/11-01/1060
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
418. CARTOON NETWORK Dvomjesečnik (2.667 u Urbroj: 311-10-11-02 18.04.2011.
(brisano: 24.07.2012.) 10000 ZAGREB
2012.g.) 1418
6.000 Klasa: 050-01/11-01/2884
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
419. MARVEL SUPER HEROES (HRV.) Dvomjesečnik (3.307 u Urbroj: 311-10-11-02 09.12.2011.
(brisano: 24.07.2012.) 10000 ZAGREB
2012.g.) 1501
6.000 Klasa: 050-01/12-01/260
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
420. FIĆA I FEĐA Dvomjesečnik (2.411 u Urbroj: 311-10-12-02 30.01.2012.
(brisano: 24.07.2012.) 10000 ZAGREB
2012.g.) 1518
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. 2.200 Klasa: 050-01/11-01/361
Park hrvatske mladeži 2
421. JURJA ŽERJAVIĆA 49250 ZLATAR ZLATARSKI KRAJ Tromjesečnik (3.000 U Urbroj: 311-10-11-02 08.02.2011.
(privremeno brisano 26.7.2012.) 2011.G.) 1370
22.000 Klasa: 050-01/11-01/74
EPH MAGAZINI d.o.o. Koranska 2
422. 10000 ZAGREB STILIST Mjesečnik (9.562 u Urbroj: 311-10-11-02 14.01.2011.
(brisano: 01.10.2012.) 2012.g.) 1326
12.950
ARENA d.d. Koranska 2
423. 10000 ZAGREB Dječji klub Mjesečnik (2.990 u XII-4166/3-2004-97 08.09.2004
(brisano: 01.10.2012.) 2012.g.)
15.000 Klasa: 050-01/10-01/1794
NARODNE NOVINE–PRESS d.o.o. Slavonska avenija 4 VJESNIK – HRVATSKI POLITIČKI
424. 10000 ZAGREB
Dnevnik (2.833 u Urbroj: 311-10-10-02 02.07.2010.
(brisano: 31.10.2012.) DNEVNIK 2011.) 1244
UDRUGA GRAĐANA Klasa: 050-01/06-01/4748
Ante Starčevića 17
425. “SOLIDARNOST” 53000 GOSPIĆ LIČKA SOLIDARNOST Dvotjednik 1.500 Urbroj: 311-10-06-02 06.12.2006.
(brisano: 28.11.2012.) 691

8.500 Klasa: 050-01/10-01/1826


EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
426. DORA ISTRAŽUJE Dvomjesečnik (4.323 u Urbroj: 311-10-10-02 07.07.2010.
(brisano: 14.12.2012.) 10000 ZAGREB
2012.g.) 1245
3.500 Klasa: 050-01/11-01/201
STIL INTERIJER, obrt, vl. Hari Đerđ Drežnik 1, odv. 20B
427. MAKSI PRODUKT Dvomjesečnik (3.450 u Urbroj: 311-10-11-02 26.01.2011.
(brisano: 07.01.2013.) 10257 BREZOVICA
2012.) 1334
Klasa: 050-01/07-01/1873
FORMASANA d.o.o. Srebrnjak 73b FORMASANA - SVIJET
428. 10000 ZAGREB
Dvomjesečnik 0 Urbroj: 311-10-07-03 21.06.2007
(brisano: 10.01.2013.) DERMOKOZMETIKE I ZDRAVLJA 773
107
Klasa: 050-01/08-01/377
FIKRO d.o.o. Lapotići 11
429. PORTAL (KAŠTELANSKE NOVINE) Mjesečnik 2.000 Urbroj: 311-10-08-02 05.02.2008.
(brisano: 10.1.2013.) 21214 KAŠTEL KAMBELOVAC
879
Klasa: 050-01/09-01/2365
MERI I MUŠO d.o.o. Majcenov put 22B LUXURY LIVING BY SOMEC
430. 10000 ZAGREB
Tromjesečnik 1.600 Urbroj: 311-10-09-02 22.10.2009.
(brisano: 11.1.2013.) INTERIJERI 1150
Klasa: 050-01/08-01/2459
RADIO KRIŽEVCI d.o.o. Ul. A.G. Matoša 3
431. KRIŽEVAČKI VJESNIK Mjesečnik 2.500 Urbroj: 311-10-08-02 13.10.2008.
(brisano: 11.1.2013.) 48260 KRIŽEVCI
1003
Klasa: 050-01/10-01/1854
MAXIMEDIA d.o.o. Srednja Grmoščica 7
432. 10000 ZAGREB ZOO MAGAZIN Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-10-02 08.07.2010.
(brisano: 16.01.2013.) 1246

STAMPEDO d.o.o. Lojenov prilaz 8 FOUR FOUR TWO (HRVATSKO nije u planu Klasa: 050-01/10-01/2115
433. Mjesečnik Urbroj: 311-10-10-02 25.08.2010.
(brisano: 30.01.2013.) 10000 ZAGREB IZDANJE) za 2012. 1253

PLAVA PONISTRA d.o.o. Draškovićeva 66 nije u planu Klasa: 050-01/11-01/383


434. 10000 ZAGREB BRAČ IN YOUR POCKET 1 puta godišnje Urbroj: 311-10-11-02
za 2012. 1372
09.02.2011.
(brisano: 30.01.2013.)
PLAVA PONISTRA d.o.o. Draškovićeva 66 nije u planu Klasa: 050-01/11-01/382
435. SENJ IN YOUR POCKET 1 puta godišnje Urbroj: 311-10-11-02 09.02.2011.
(brisano: 30.01.2013.) 10000 ZAGREB za 2012. 1371

MST PLUS d.o.o. Nova cesta 52 nije u planu Klasa: 050-01/11-01/1865


436. 10000 ZAGREB THESIS Mjesečnik Urbroj: 311-10-11-02
za 2012. 1457
27.07.2011.
(brisano 31.01.2013.)
PLANT d.o.o. Banjvačićeva 22 nije u planu Klasa: 050-01/06-01/727
437. TIME OUT CROATIA 1 puta godišnje Urbroj: 311-10-06-02 18.04.2006.
(brisano: 06.02.2013.) 10000 ZAGREB za 2012. 583
Klasa: 050-01/11-01/2136
Urbroj: 311-10-11-02 13.09.2011.
10.000 1465
24sata d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 Nova potvrda zbog
438. 24JUNIOR DJEČJE MOZGALICE Mjesečnik (2.579 za promjene adrese:
(brisano: 07.2.2013.) 10010 ZAGREB
2011.) Klasa: 050-01/12-01/318
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1465-2
Klasa: 050-01/11-01/2196
Urbroj: 311-10-11-02 19.09.2011.
10.000 1469
24sata d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 Nova potvrda zbog
439. 24JUNIOR GENIJALAC Mjesečnik (2.121 za promjene adrese:
(brisano: 07.2.2013.) 10010 ZAGREB
2011.) Klasa: 050-01/12-01/319
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1469-2
Klasa: 050-01/11-01/2407
Urbroj: 311-10-11-02 12.10.2011.
10.000 1479
24sata d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 Nova potvrda zbog
440. 24JUNIOR GENIJALKA Mjesečnik (1.547 za promjene adrese:
(brisano: 07.2.2013.) 10010 ZAGREB
2011.) Klasa: 050-01/12-01/320
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1479-2
108
Klasa: 050-01/06-01/369
Urbroj: 311-10-06-02 29.03.2006.
50.000 570
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 Nova potvrda zbog
441. 10010 ZAGREB METROPOLA Tjednik (50.000 b. u promjene adrese:
(brisano: 07.02.2013.) 2012.g. Klasa: 050-01/12-01/325
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
570-2
Klasa: 050-01/10-01/1789
Urbroj: 311-10-10-02 01.07.2010.
1242
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 10.000 Nova potvrda zbog
442. 10010 ZAGREB OBZOR Tjednik
(0 za 2011.) promjene adrese:
(brisano: 07.02.2013.)
Klasa: 050-01/12-01/326
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1242-2
Klasa: 050-01/11-01/1128
Urbroj: 311-10-11-02 28.04.2011.
Dnevnik 52.000 1423
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 VEČERNJI LIST, VEČERNJE Nova potvrda zbog
443. 10010 ZAGREB
(ponedjeljak- (907 p u promjene adrese:
(brisano: 07.02.2013.) IZDANJE (ILI PLAVO IZDANJE) petak) 2012.g.) Klasa: 050-01/12-01/331
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1423-2
Klasa: 050-01/11-01/1654
Urbroj: 311-10-11-02 29.06.2011.
10.000 1445
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 Nova potvrda zbog
444. 10010 ZAGREB OBITELJSKI ZABAVNIK Mjesečnik (1.930 za promjene adrese:
(brisano: 07.02.2013.) 2011.) Klasa: 050-01/12-01/333
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1445-2
Klasa: 050-01/11-01/1730
Urbroj: 311-10-11-02 11.07.2011.
10.000 1451
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 PAKET: VEČERNJI LIST I POSLOVNI Nova potvrda zbog
445. 10010 ZAGREB
Tjednik (943 p. u promjene adrese:
(brisano: 07.02.2013.) DNEVNIK 2012.g.) Klasa: 050-01/12-01/334
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1451-2
Klasa: 050-01/11-01/2039
Urbroj: 311-10-11-02 31.08.2011.
25.800 1464
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 Nova potvrda zbog
446. 10010 ZAGREB FORUM Tjednik (5.035 p u promjene adrese:
(brisano: 07.02.2013.) 2012.) Klasa: 050-01/12-01/335
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1464-2
Klasa: 050-01/11-01/2322
Urbroj: 311-10-11-02 03.10.2011.
35.000 1477
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 Nova potvrda zbog
447. 10010 ZAGREB GLE! Povremeno (4.977 za promjene adrese:
(brisano: 07.02.2013.) 2011.) Klasa: 050-01/12-01/337
01.02.2012.
Urbroj: 311-10-12-02
1477-2
109
20.000 Klasa: 050-01/12-01/622
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1
448. 10010 ZAGREB MOJA ZEMLJA Mjesečnik (1.943 p. u Urbroj: 311-10-12-02 24.02.2012.
(brisano: 07.02.2013.) 2012.) 1535
20.000 Klasa: 050-01/12-01/797
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 PAKET – VEČERNJI LIST +
449. 10010 ZAGREB
Mjesečnik (2.837 p. u Urbroj: 311-10-12-02 12.03.2012.
(brisano: 07.02.2013.) KULTURA 2012.) 1543
Klasa: 050-01/12-01/1299
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1
450. EURO 2012 Jednokratno 15.000 Urbroj: 311-10-12-02 04.05.2012.
(brisano: 07.02.2013.) 10010 ZAGREB
1567
Klasa: 050-01/12-01/1667
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1
451. 10010 ZAGREB KULTURA Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-12-02 19.06.2012.
(brisano: 07.02.2013.) 1587
6.000 Klasa: 050-01/12-01/2170
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
452. 10000 ZAGREB MINNIE Povremeno (2.471 u Urbroj: 311-10-12-02 07.09.2012.
(brisano: 12.02.2013.) 2012.g.) 1600
4.000 Klasa: 050-01/10-01/174
KROMOPAK d.o.o. Dravska ul. 10
453. 31550 VALPOVO VALPOVŠTINAinfo Tjednik (920 prodano Urbroj: 311-10-10-02 27.01.2010.
(brisano: 20.02.2013.) u 2012.) 1183
MB IZDAVAŠTVO d.o.o. Maršala Tita 24 nije u planu
454. T3 – SPECIJALNO IZDANJE 2 puta godišnje XII-5884/2-2004-289 25.11.2004.
(brisano: 14.03.2013.) 10290 ZAPREŠIĆ za 2012.

MB IZDAVAŠTVO d.o.o. Maršala Tita 24 nije u planu Klasa: 050-01/06-01/4272


455. HI-FI CHOICE & HOME CINEMA Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-06-02 08.11.2006.
(brisano: 14.03.2013.) 10290 ZAPREŠIĆ za 2012. 670

MB IZDAVAŠTVO d.o.o. Maršala Tita 24 nije u planu Klasa: 050-01/07-04/439


456. 10290 ZAPREŠIĆ WINDOWS VISTA Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-07-02
za 2012. 730
07.03.2007.
(brisano: 14.03.2013.)
Klasa: 050-01/12-01/592
NORD PRODUKT d.o.o. Bobovica 8a
457. NORD – magazin za kulturu življenja Tromjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 22.02.2012.
(brisano: 25.03.2013.) 10430 SAMOBOR
1532

LUMEN d.o.o. Rujanska 21 2.500 Klasa: 050-01/11-01/623


458. 10000 ZAGREB GRAPH Tromjesečnik Urbroj: 311-10-11-02
(u 2012.) 1397
04.03.2011.
(brisano: 22.04.2013.)
nije u planu
IMPONERE d.o.o. Vrbanićeva 4 za 2013. Klasa: 050-01/11-01/1174
459. 10000 ZAGREB VIVERE 2 puta godišnje Urbroj: 311-10-11-02
(10.000 b. u 1429
03.05.2011.
(brisano: 22.04.2013.)
2012.)
PETRINJSKI RADIO d.o.o. M. Gupca 2 393
460. PETRINJSKI LIST Mjesečnik XII-519/2-2005-339 31.01.2005.
(brisano: 22.04.2013.) 44250 PETRINJA (u 2012.)
UDRUGA POMORSKIH KAPETANA
SJEVERNOG JADRANA “KRALJICA
Studentska 2 (Pomorski fakultet Rijeka)
461. MORA” 51000 RIJEKA KRALJICA MORA Tromjesečnik 100 XII-3073-3/2004-14 28.06.2004.
(brisano: 26.04.2013. – ostaje samo
kao elektronička publikacija)
NOVA IZNOVA d.o.o. Trg siječanjskih žrtava 8
462. 10000 ZAGREB NOVI HOROSKOP Tromjesečnik 10.000 XII-3686-2/2004-64 15.07.2004.
(brisano: 03.05.2013.)
NOVA IZNOVA d.o.o. Trg siječanjskih žrtava 8
463. 10000 ZAGREB SKANDI HOROSKOP Tromjesečnik 10.000 XII-3682-2/2004-60 15.07.2004.
(brisano: 03.05.2013.)
110
XII-1804/2-2006-548
Nova potvrda zbog
9.200 promjene adrese 28.02.2006.
MOZAIK KNJIGA d.o.o. Karlovačka cesta 24A
464. READER’S DIGEST HRVATSKA Mjesečnik (16.333 p. u nakladnika:
(brisano: 08.05.2013.) 10000 ZAGREB
2012.) Klasa: 050-01/13-01/326 07.02.2013.
Urbroj: 311-10-13-02
548-2
Klasa: 050-01/12-01/566
MEDIATOP INTERNATIONAL d.o.o. Ilica 100
465. 10000 ZAGREB TV NOVELE Mjesečnik 20.000 Urbroj: 311-10-12-02 21.02.2012.
(brisano: 17.05.2013.) 1531
Klasa: 050-01/12-01/1286
NOVI LIST d.d. Zvonimirova 20a
466. MEDO KLIK Mjesečnik 10.000 Urbroj: 311-10-12-02 03.05.2012.
(brisano: 21.05.2013.) 51000 RIJEKA
1566
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE
Dalmatinska 12
467. KULTURE 10000 ZAGREB TEHNIČKA KULTURA Dvomjesečnik 1.000 XII-5325/2-2004-190 08.11.2004.
(brisano: 03.06.2013.)
VELOCITAS MEDIA d.o.o. Dolenska 21 5.000 Klasa: 050-01/08-01/1191
468. AUTO & ICT Mjesečnik Urbroj: 311-10-08-02 25.04.2008.
(brisano: 06.06.2013.) 10412 D. LOMNICA (0 u 2012.) 938
8.000
(prikazuje se
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1 u sklopu Klasa: 050-01/12-01/1299
469. IQ MAGAZIN Mjesečnik Urbroj: 311-10-12-02 31.05.2012.
(brisano: 07.06.2013.) 10010 ZAGREB paketa 1581
Večernji list +
IQ)
9.000
(prikazuje se
u sklopu Klasa: 050-01/12-01/1819
VEČERNJI LIST d.o.o. Oreškovićeva 6H/1
470. AUTO STYLE Mjesečnik paketa Urbroj: 311-10-12-02 12.07.2012.
(brisano: 07.06.2013.) 10010 ZAGREB
Večernji 1593
list+Auto
style)
3.000 Klasa: 050-01/07-01/1770
STRIP-AGENT d.o.o. Brune Bušića 14
471. MAXMAGNUS 5 puta godišnje (580 p. u Urbroj: 311-10-07-02 04.06.2007.
(brisano: 13.06.2013.) 10000 ZAGREB
2012.) 754
5.000
u 2012.
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 3.232 Klasa: 050-01/08-01/1119
472. TOMICA I PRIJATELJI Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-08-02 11.04.2008.
(brisano: 29.07.2013.) 10000 ZAGREB p. 931
39
b.
5.500
u 2012. Klasa: 050-01/11-
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 3.636 01/11997
473. HOT WHEELS Tromjesečnik 25.08.2011.
(brisano: 29.07.2013.) 10000 ZAGREB p. Urbroj: 311-10-11-02
42 1462
b
111
5.500
u 2012.
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 3.198 Klasa: 050-01/12-01/982
474. 10000 ZAGREB PRINCEZA LILLIFEE Tromjesečnik Urbroj: 311-10-12-02
p. 1560
16.04.2012.
(brisano: 29.07.2013.)
40
b
5.500 Klasa: 050-01/12-01/2690
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
475. 10000 ZAGREB MIKI & PAŠKO Mjesečnik u 2012. Urbroj: 311-10-12-02 13.11.2012.
(brisano: 29.07.2013.) 0 1612
3.000
u 2012.
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 LOKOMOTIVČEK TOMAŽ IN 1.866 Klasa: 050-01/08-01/2684
476. 10000 ZAGREB
Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-08-02
p. 1010
07.11.2008.
(brisano: 29.07.2013.) PRIJATELJI
38
b
3.000
u 2012.
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 3.158 Klasa: 050-01/11-01/865
477. 10000 ZAGREB FILLY REVIJA Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-11-02
p. 1407
31.03.2011.
(brisano: 29.07.2013.)
47
b
3.000
u 2012.
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 1.535 Klasa: 050-01/11-01/2918
478. 10000 ZAGREB HELLO KITTY MINI (slov.) Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-11-02
p. 1504
15.12.2011.
(brisano: 29.07.2013.)
36
b
3.000
u 2012.
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 1.453 Klasa: 050-01/12-01/1598
479. 10000 ZAGREB HELLO KITTY (slovenski) Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-12-02
p. 1583
11.06.2012.
(brisano: 29.07.2013.)
32
b
3.000 Klasa: 050-01/12-01/2985
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
480. 10000 ZAGREB SPUŽI KVADRATNIK Dvomjesečnik u 2012. Urbroj: 311-10-12-02 18.12.2012.
(brisano: 29.07.2013.) 0 1625
TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE 15.000
ŽUPANIJE Pionirska 1a ISTRA GOURMET (ENGLISH- (u 2012. Klasa: 050-01/10-01/2240
481. 52440 POREČ
1 puta godišnje Urbroj: 311-10-11-02
13.000 1336
01.02.2011.
(brisano 30.07.2013. – 2 tiskovine su GERMAN ED.)
se spojile u jednu novu) b
TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE 15.000
ŽUPANIJE Pionirska 1a ISTRA GOURMET (HRVATSKO- (u 2012. Klasa: 050-01/10-01/2241
482. 52440 POREČ
1 puta godišnje Urbroj: 311-10-11-02
17.000 1337
01.02.2011.
(brisano 30.07.2013. – 2 tiskovine su TALIJANSKO IZD.)
se spojile u jednu novu) b
5.500
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3 u 2012. 2.735 Klasa: 050-01/12-01/1380
483. 10000 ZAGREB SPUŽVABOB SKOCKANI Dvomjesečnik Urbroj: 311-10-12-02
p. 1571
11.05.2012.
(brisano: 19.08.2013.)
40 b.
112
5.500
u 2012. Klasa: 050-01/11-01/2919
EGMONT d.o.o. Višnjevac 3
484. 10000 ZAGREB HELLO KITTY MINI (hrv.) Dvomjesečnik 3.742 p. Urbroj: 311-10-11-02 15.12.2011.
(brisano: 19.08.2013.) 45 1503
b.
Klasa: 050-01/06-01/1338
ASTORIA d.o.o. Zanonova 1
485. LIVINGSTONE MAGAZINE Tromjesečnik 25.000 Urbroj: 311-10-06-02 09.05.2006.
(brisano: 27.08.2013.) 51000 RIJEKA
590

VIDEON d.o.o. Zenička 24 u 2012. Klasa: 050-01/12-01/596


486. 10000 ZAGREB MEDENI MJESEC Mjesečnik Urbroj: 311-10-12-02
0 1533
22.02.2012.
(brisano: 30.08.2013.)
M-TRGOVINA d.o.o. Kikićeva 11
487. TURIST PLUS Mjesečnik 16.000 XII-127/2-2005-325 13.01.2005.
(brisano: 12.09.2013.) 10000 ZAGREB

1.500 Klasa: 050-01/09-01/2896


TIM ZIP d.o.o. Bani 100
488. 10010 ZAGREB INFO TIM ZIP Tromjesečnik (2.500 b. u Urbroj: 311-10-09-02 28.12.2009.
(brisano: 13.09.2013.) 2012.) 1168
SINDIKAT GRAFIČKE I
3.000
NAKLADNIČKE DJELATNOSTI Breščenskoga 4
489. 10000 ZAGREB GRAFIČAR Mjesečnik (3.000 b. u XII-4662/2-2004-113 21.09.2004.
HRVATSKE 2012.)
(brisano: 13.09.2013.)
Klasa: 050-01/10-01/2768
PRIMULA d.o.o. Poljane 111D
490. REPETE Dvomjesečnik 8.000 Urbroj: 311-10-10-02 19.11.2010.
(brisano: 03.10.2013.) 51414 IČIĆI
1277
MOJ GRAD d.o.o. Zvonimirova 20a
491. 51000 RIJEKA MOJ GRAD Tjednik 5.000 XII-5211/3-2005-468 17.10.2005.
(brisano: 29.10.2013.)
XII-5973/2-2004-252
17.000 Nova potvrda zbog
NCL MEDIA GRUPA d.o.o. 18.11.2004.
Radnička cesta 45 promjene adrese:
492. 10000 ZAGREB EXTRA, ŽENSKI MAGAZIN Tjednik (8.426 p. u Klasa: 050-01/12-01/452
(brisano: 07.11.2013.) 2011.) 13.02.2012.
Urbr: 311-10-12-02
252-2