Вы находитесь на странице: 1из 36

Ф

F{
\o
!f,
I
ф t­{
ёl
t \o
Ё
z
a
a
tr(
* ,9ц
: ,1
.ш oIubм olsэ p ш Л uв / t ^ oJoz^ ^ po
э luzcf ils! eoJ
| z .Luш v, o
! э 9oqnl6и [ э Hs э z f iЭ lэ { ^ ^pellod
. lllэ Jэ se|
olэ lэ Л м
zeJo gV| UV^ ^
pe.и odЛ uelu^ / \ э Jp
ellu м oф l1 n lэ p oш } oloPlzs
L
ж
*
ж
*

!
L
tl
:

L
c
!
L ffi Szablob
balkonrufowy

I W

tr
wykonaё zdrut u
0, 3­ 0, 4m m
ж

I % 1 :1
L
0
I
ж

I H JI I S
L Jг wyсiqё

I ><

l
roza'qё

miejsсe pгzyklejenia сzqSсi


ж

I
Srodek kota
+ 56

Ir t podkleiёt ekt urngr. 1mm

D \Е ­ podК eiёt eК urqgr. 1,5m m

podkleiё
д 116B
М
n
­\
t

к ь $.$onem 0,5mm aБ ..E


zя rgiqё\ Y p6l'i skleiё ­H/
/ A\ E
\
Е K/ \ ­L
Ir
)
)
Jd

Aъ ri­
tqn
'т)r @

tffiwffi
r щ @
Й + ] :I tr

Д к W.­/ '

I |­

Ol сol <l
Ё

­+ )
.У ,
фэN

GI
I

Е
Е
GI
.0­
э

э
I

Э
­ф
o
3
с
o
­o
o
N
a
l; , I
tф konoCz drutu
1] 3
lffil

О
I с ) o.o
sl NN ct
$ Ч1 Ч
II
ttt

л il/ \ l

I I T \/
at t t t

\ t/
tl# .d

t­a

(\ I
Ф
o) cl

(N
N
N N с!
N l­

\Z \Z v У \Z
cl
\Z

€ I

ffi f f i К

oo
OOO

ffi
r
ffi
ffi
7\
\' o
з
:Dъ E э
l(д )

т x
o o
г\ )
a з.
N э
с+ @
d,
Vl
i\ N

A
o o
з Е
э o
() э
o\
5
u

.Ь .u' Ы бБ

a
N
o
т

\ l\ t
o
э

з
o

\\ \ N

lel= l= ­+
O.

lll
N) r \ ) N)

ц Ц с&
сс
г7< T
­. ­.
т
o\
\o
_ll llrl
Э ,П l
I l o , Sm m

Lj w
# ­'1
­t

)ffi

ъt
Г Ъ lt r
***

=
Д Dlrд D
WW

д hд h
reDч Р

rr
K122f*

rrr = ­
sr o 2 b \*
Sl02o*
ll
­

)П .

#
=i
L22g*
ffi
s 120*
­­­­­­­­+ :
­:
­ ­ : ­ n ar r ­ ­ ­
п п i­­­­­­­frr rr
] Ю 23o* | | l Kl23* I 1 Kl2lo* | ll Kl2l* Г
t llt lll
r l п JЬ i l l t JI
1 \

=
o

{(o
g

Е\ o

=
Ф

vuTo* * *

Е
ч
W
=
o\

=
(л r

=
(.1)

=
N

\ st l* * *
)

к
к
к
к

Ir
)

It
)

L
)

I
It
!
I
к

Ir
9
к

I
li
I
ж

I
It
9
I

\o
сг*
**

w2 ***

***
tfvl
)

к
к
к Szoblony moszt6w
к м l ­ 2szt uki
+
t 6­
, ­ . д ­tltg
2szf t r ki
­2 sztuki
( ­:

t
I

t
)

I
a
t
I
F
I
)
t
I
)
)

F
I
)
I
I
)

F
t)
I
I
)

3
I)
I
I
)
в[ Еhffiffi
5
0

Еi


l цaЁ l ' .­1l
O.

H\ \ "Ц [ ilф * \ : . lol


lll

i\ d: |Fт \ \ : Ь .
О

ц l\ \ \|:l.\*\/\ "[ , '


О

О
'l Еi
o

l. l О ,^ .
r\
l­l

1" o," Ё Ё Ь 'Г il | .| о


ov

О О

О o

: @: О
О

:ыffiil Ё]
t sч
t,­,v3

= : ]
,"gП
, Х | ffl
|
l lll{ 1ll"
\
44t
Р
]
|
fifl
ffi# * ,
i] iIs­
=
= .| iillilll
Ч r| ш Г]­fiф
# ffiы ffilt
{t
Vo

|f,ilЁ ilЁ i,,,p'' ­


ч t l lt
._E
0
ra)Fl Ш
I E@
I E@
|
ъ 'Ь !

L* rffiEд €

|
66P \Ч
So
w ARrAGl4
Е B@@ F , @@
.<а ь @@ @@

oo­oloo
A Bс
Cс D ' €o €D €D 'а €D 'а
D P ш Е sD a ь PEЕ s PEЕ s dь PEЕ s аь
D

П L_l
oretoo
A Bс E

П L_l
ф F ф
146 ,
9т @@B@@ @@ @@ @@@@ @@ @@
, ( Ь1a А ,­
€ в Cс D €D €D €B €D €D €B
Dp ш Е q D d'ь PEЕ s P EЕ ч dь PEЕ s dt

€ в Cе D @@B@ €D €D @@@@ €D €D @@@@ €D €D @@@@


D o @@Eq D с ь F e @q dь P @@q dь o @@q dь

с
П A

сtr B| б l@l ш @@ш @@ ш @


' б lб i D
llli P\ E^ \ . " dь с Gв Pп s dь €D PП q dь €B Pt s dь € D

r l4­\lс

lW/ 2 FО 116 OF
п lk
,( , I (r,
x{
ffi oJ
xo, 2s | , o, r u ]o

f t }l { Ё
ш
­lш
Пш
t[
KQъ " ь u l, t " | . " i" o{ g "

llф ­­
­l[ Г
ш llзd r­__l­J] ­3b
гf f i
­] !3с ] .l3e
{ _п f rщ t
ш Ъ | п x|| | ll|
'щ ш lх .t iТ ­nT­_т f i1|
П
U| |
l Чlm
п | | |п lI| FП
| llf f il5
llv l l Il | l l , ,|Ш| | l I ш l | t _ ] !
| | l| | ш | | |
| ll
lg7 | ewaburt
llщr / / praш burt а
llц ,/ llщ / wd \ rш \ш o
\ ,VARI AG
I 5
,.П Eш ­Ё '" .­ff
a
Jг­ )

."FЛ flП )
­­Jг Jс. )

A .B с
ч ftш Ь ff

A .B с
гt] гггl
ч Ь fi
.* Е bт .oT''.l* t 58t

с 77с

HП П H
BA A B
\ r7^ [ rr)

I 60

кП П П П к
r@ @r
Jf f i @J

r ssw w
BA Aв 9 l

2 D шш Ns
) A Bс

к
fl­uГfl­uim
r
ЕЕ
ED
к Szablonluf f ­ 2szt uk!

K .L

K A Bс
lч lFl Е Е
I lj lu t
Г ED
I
I 58s
t
I

I)
t
I

36с

F
I)
I

I
)

^L

l6l

YvARlAcI
Е E E Е сf E Е l Е Ef Е Е Е Ef trl Е Еl

к
Е Е l tf Е trl E E Е Еl Е Е t Е l E trl Е Ef

r\
к
к \r
137
ffi
к
J\

П П

П П
B

О О О О О О
Szob lon l54k
О О О О О О
I Drut0,2

: lil* lIl Тl i r Sl ! :
!
I

12szt uk

г. . т { J1 : Hъ # o
l l i t * l !liф
r *l } li*
г. . т Ц . г. l: ilt , ,
г..т ar ,. 1 : ! ] Ъ 5;
: l i l * l !l l:i l * l ! :
r..т Ц ­ . 1 : ilt ; : l i r * l !l lri l 8 l ! l
г. . т Ц . г. l: ilt ;
г..т * r,. 1 : ! ] t 5; l l i l Sl ! rl l i l * l ! :
г..т ­­.t z­.. : ! l t ;
г . . Е & ­ S/ . . . : Ht 5 ; l l i t Sl !l :l i l 8 l ! :
1 : ! lt ;
г..т с s...y. О O. О О .
Е t EE! t

г. . т Ц . г. l: HЪ , , @@@ О О О o Oo
t EEJt t
.ooО О О
T ET f T T E!

@@@
o OО О О .
Е ! t t lI Е
О . o O. О
г..Е Ё ц .rЛ ..: Н ; 5; ! Е t EI I E
o o О Oo О

@@@ r Et t Et
l54g

@@@ ))))))))Ц P
: : : : : :l5 4 i
60
I BBDBBDEDEB
I ll=
I BDEDEBDEEB
I II

1flflflflflflflflflfl
|ll
lш ш ш ш в ш в в в ш | t r К lKl

8f f iъ l
55 GGt z
} T T T T ] EЕ | к

@ l з { ol{Е {Е{Е
{ Jlt ш lШ I t \ 4
t:]

lP filu Ё i
щ
I | ll ч lx ч lч d 1
6/

tu)foI
flflfltfl{
L_l 111i1i',11l1il1
Ю ]

''У
lifllnnll
г\

Щ JЩ _]
#
V О ll
О

41c
4 lo \

Ц
MA
ilsiV*
Ц 47
g
40o
F] I * , I
tr
tr
ll. ,.lг
\
63 tr
tr
fi
Е]
tt I t­ lч or tr
F lт­.l

l l. ­ : l4 , ,
tr
ffi
to
39с
\
illf;lil(Г
il | О | .l
ll t­­; ' ч/ 49

d ol

37 :

LilF
ilffi
:'
III a:

't ?

"2
O.

1
/ 't
ilnu" цv
l Ul 20b П
* ььь
ffi
I zF/ |
l ъ/ъ/ъ ir
I F oo*

u
­ ­ l\ .йl zo
l,
e
l @@@@l IЪ б
@o@o ЕввP
oo@@
ЕввБ
oс oG l f l orut з xo.s
! J1 kuh o 2.5mmzosdilowaneod з@u
(pomа lowaё w kobrzo moзiqdzu

П , f f i o @г
l

I ...
l J п ll

iА i. H1 L oJ

ш f f if f iш } od
I I Ё , J| . /
I I t ll tIt I

oe в сЕ i lЦ ll5 Еввв

l t­ёв _l rgв ] rgв


Г ЁГ­l€
120c1,/ L­ J t ­ J L­ J ffilrп ] t l _ 9 ­ l Jt l ­ g ­ ' t ' 9 ' \ Ц 0 с
tО FО Vo ш
116
,t, I '( , oс oG H с rut з x0,s
J
I kula o 2,5 m m zosdlbw ana
(pomя | owaё w kolorzo
od sPodu
mos| qФ u
85
oJ tO П .Ш I lШ @г
[ lllШi ) ' lШ.H. .l o|. o ­J
П Т ­l ,
x0,25I x0,25 oс nА * , l o­ ч/
)} { J­/

oc г э сE ­1I lг
тъ l
lЦ l l09

99
oс tъ 85a
f lf l 4b кQ
!|
кO
162
| l| loв l| llЕ
Szа blon

Bx­ t / ln

r Oд { W 0 !
( D( D
22 szt uki
( D( D
Szablon
A

r02h
ш ш ш ш ш

Е 'Р
Rysunek

l08i Fo 109
,(,

x0,25
ol­ x0,25
|
П

l^ Ц
.l.
A
cU
,.o.ru
сО н п

­\ * l07o
l07b ­ъ . 107
­\ : l07b
кO p r aw aь u . t "
­­.­Ю Zс l02l
к Q lewa b u r t Ъ |

FЧ гloz| l03e
{ ­T F= Е j = A EE tt
П П ­ FW m Eo 9 v ' D Bц i ч ч oЕ
Pr o w y D с сD Le w y
5

;= Ы t: ;= tтЁ
.d'it d'1 d'1 d'it d'it d'it d'it d'1
, lПО i or l ш О l О l l п o , l ш О l o l О l
HG
. . ] Е I­ F] H* ­ Е . ' Е I ­ F] H* ­ , т , D

'­t !J! f !! т l
J J f
!Д !д
J J
5/ ^. r. .*l сt!ul с '
AU f
О \l 9l 4ul ,
LJ
.tt+
Cr gu'
.^ t{ l f \ / t+
ir ; . i'
A
(­r)
I
' \ 'rt
Г ­­­­­­­­­­­­­­­i

i
t lll
llll
1 s3 l i
t

t s3 I
!

?
lr lI .
LJ
I r lI . I r lf .
^ 'r
iс П ii.п i
,LЫ lJ. lor Ai l o ц Ai
lв П t п liв П Е l i
it ; .
^^,

LJ
u \ rf .
I
ir; .
.4,

u
I r# r+
I
О.­\l 9I u+ ,l
LJ ' t r''#
il; .
U
r'н 'f l'
Cr\ gfl +ul '
u
r+ { +
9r$i'
^ ,t

LJ
l
'н At +
t llrll: lrrll

iс П
ioш
l п li i с П | п |l
l ­ l i i o E­ i
hlJ. lr lf . lr lI . hlJ. lr lП . lr lJ. i BП i i BП i
YvARrAGlS
[ lП t.1­ Ф
­r

ll.
ж

h E
I
JЩ ,, 29P
0

\ 2eL \ 2eoP

T
I
0
,,­

2sb

I
25o

7u"i: ,,
: ,.1\

) vi\ Rli\ G
l2
J sr+ l)!Y'Arr О ъ* G lЪ qz
"i ovz
otz
ov
OLZ
Dt
> / o0z
ofif, D6L

D A ­

"t Dof r
a_ Y_ o{

б OsllD а lRT­ od
зэ
u0с д 1,ю в
vov
D6
DB
qlЕ t

==
ZT L\
П t]
s= s=
I
@o
ЕГJ
Е E] Е
@o


I OLCI L L

l0lo
0 lo

П П
ш ш lш ш

ii A i
i­­­­­­­­­­­­­­­

.­.
\

.'Ц
Ji

1 6l 5 l I 4 t1з3 l 3 l з I l l 4д ;;55; ;66; .; 7. 7


i '
i o sс i ­ . < . ; f f i i '
! i­­ f­
lt I z
l35o 136o i i
L\ 136L\
. . Е Hii
: ­,i
I ­: ­).Э Э в в l
I
lrgl" ffij m,
7 . | ; ol 5 l I4 зt
l34d
'Э .

tз l Ш 41 5| 6 | . 7
I i
/ tl
\7


E
I
l­r ­ з 0
2 9 o Lj

>
E
I
2sb
0
ft'

I
v

g
,n!
* !l;t .od
o;
7
rso B
\ eo
12t L
ri­'t
\ J7

'g: it а rо,lll
I
I
149
Г ,.....Ъ
l­ tr1

[ ,:t =:: ­: t{, ­..=


i ...1
'­tj
­l .
€ l,
A

I
­ъ :
Li.': l..з; F,,.: '#
: { * '''..­rl
34o l,­ ; '.ir:
l.: .: .: :::: .'­ .р ; ] '] ­ ; .: J
T
I
34 [ . .: :' ­­: f: ­; '­.,S1­­.­1

Ъ­ | Е ­1

I
tтъ е J
ffiffir

ffid
l6o
DС I
ffi­­­.= ­­­­
l­­g; : "99.*
17o
l8o
I
Е # * .i* a# g
ti* % {
ч=1
l9o
20o
21o
22ot
23o
24o
,fu
26o
l
2щ J 26\ J' tp
WAiTlr\ 66
I lЁ!l=
l= ll= [
ъ | ffi
128 128

===

r EL­r t i l

MM
rr
illlt{gll,
Щ Ш r 4,Г i
1 0 6 o1 0 6 a
g)Ш
lll
MMM gffiж %
Ъ ­\ |

ffiffiffi
eti
\
Wа t

rrr o­] q+ .

rrЩ
Ш =Ш Ш =Ш

rffi,
ш ffiи
=
105 I 05o

ltillillt
143
П

П П ]

'1 ъ
G. l I
!lHt
П r]
:

!r
(=
: 144
T
I
0

36с


t
t­.­­­­.­......­r

t­ц
т
I
_:­­­­,

:
Yvi\ it | i\ old5sР ,­ :
Ko m i nB Ko m i nB
Ф

ж
lZZt/

,,,э / ,,dО
Vzi \ zzк \ zzi Vzк
X D­ 4 sztuki

\ uro Vro

Szoblonxl
Ko m i nA dlo w szyst kiс hkom inOw
Ko m i nC

\ zз i
Yз i \ zзк
Vlк

123e ryf
#;
1 23b ,&
,Р '' *

l Eг f!i
Bl
lЕ o\ lzз l
=S

]W V.o
Ф
tpk К ominA

­l

l3e
p

L3f

р b lд
lLс

loЫ ort
c2

э
е)

Вам также может понравиться