Вы находитесь на странице: 1из 2

ORDONANŢĂ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

de recunoaştere în calitate de parte civilă о признании гражданским истцом

_______________________________ „_____”_______________20____
locul audierii место допроса data întocmirii дата составления

Ofiţerul de urmărire penală ____________________________________________________________


Офицер уголовного преследования denumirea organului, funcţia, gradul, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte
наименование органа, должность, звание, фамилия и имя лица составляющего
___________________________________________________________________________________________________________________________

în localul __________________________________________________________________________
в помещении

examinând materialele cauzei penale nr.


рассмотрев материалы уголовного дела №
__________________________________________________________________________________
fabula фабула
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
şi luând în consideraţie faptul, că prin această infracţiune cet.
и принимая во внимание, что этим преступлением гр.
__________________________________________________________________________________
numele, prenumele фамилия, имя, отчество
de recunoscut_______________________________________________________________________
признать лицо persoana

ca parte civilă în procesul urmăririi penale şi luând în consideraţie:__________________________


гражданским истцом в процессе уголовного преследования и принимая во внимание:
___________________________________________________________________________________________________________________________
motivarea recunoaşterii ca parte civilă şi suma acţiuni обоснование признания в качестве гражданского истца и сумма иска
___________________________________________________________________________________________________

în conformitate cu prevederile art. 62 C.P.P.,-


руководствуясь ст. 62УПК,-

D I S P U N E:
П О С Т А Н О В И Л:
1. Recunoaşterea cet. ________________________________________________________________
Признать гр. numele, prenumele victimei
în calitate de parte civilă în cauza penală.
гражданским лицом по уголовному делу.
__________________________________________________________
semnătura подпись

2. De asemenea de către ofiţerul de urmărire penală au fost explicate drepturile şi obligaţiile părţii
сivile în procesul urmăririi penale, prevăzute de articolul 62 C.P.P.
Одновременно, офицером уголовного преследования были разъяснены права и обязанности гражданского лица
при производстве уголовного преследования, предусмотренные ст.62 УПК.

Ordonanţa a fost adusă la cunoştinţă, drepturile obligaţiile au fost explicate:


Постановление мне объявлено, права и обязанности разъяснены:

____________________________
semnătura подпись

Ofiţerul de urmărire penală


Офицер уголовного преследования