Вы находитесь на странице: 1из 6

УЧИЛИЩНИ ВОЙНИ!

1 КОЯ Е ТВОЯТА РОДИНА?


2 КАКВИ СА ПРОФЕСИИТЕ НА ХОРАТА КОИТО РАБОТЯТ В ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ?
А) УЧИТЕЛ
Б) ДИРЕКТОР
В) ХИГИЕНИСТ
Г) ОХРАНА
3 ПОПИТАХМЕ 100 УЧЕНИКА ОТ 2 КЛАС: КОИ СА НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ?
А) КУЧЕ
Б) КОТЕ
В) КРАВА
Г) КОН
Д) МАГАРЕ
4 ПОПИТАХМЕ 100 УЧЕНИКА ОТ 2 КЛАС: КОИ СА НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ ДИВИ
ЖИВОТНИ?
А) МЕЧКА
Б) ЛИСИЦА
В) ВЪЛК
Г) ОРЕЛ
Д) КЪЛВАЧ
5 КАКВО Е ИМЕТО НА ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ?
123 СУ „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“
6 ПОПИТАХМЕ 100 УЧЕНИКА ОТ 2 КЛАС: КОИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОФЕСИИ?
А) УЧИТЕЛ
Б) ЛЕКАР
В) ПОЛИЦАЙ
7 ПОПИТАХМЕ 100 УЧЕНИКА ОТ 2 КЛАС: КОИ СА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
КОИТО СЕ ДВИЖАТ ПО СУША?
А) КОЛИ
Б) АВТОБУСИ
В) МЕТРО
Г) ТРОЛЕИ
Д) ТРАМВАИ
Е) ВЛАК
8 ПОПИТАХМЕ 100 УЧЕНИКА ОТ 2 КЛАС: КОИ СА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
КОИТО СЕ ДВИЖАТ ПО ВОДА?
А) КОРАБИ
Б) ЛОДКИ
В) ДЖЕТ
Г) ПОДВОДНИЦИ
9 ПОПИТАХМЕ 100 УЧЕНИКА ОТ 2 КЛАС: КОИ СА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
КОИТО СЕ ДВИЖАТ ПО ВЪЗДУХ?
А) САМОЛЕТ
Б) ХЕЛИКОПТЕР
В)БАЛОН
Г) РАКЕТА
Д) ЛИФТ
10 ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО: ПРИРОДА Е …….
А) ВСИЧКО, КОЕТО НИ ЗАОБИКАЛЯ И НЕ Е СЪЗДАДЕНО ОТ ЧОВЕКА!
11 ИЗБРОЙТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЕЖИВАТА ПРИРОДА?
А) ВОДА, Б) ВЪЗДУХ, В) ПОЧВА, Г) КАМЪНИ, Д) СЛЪНЦЕ, Е) ЛУНА, Ж) ЗВЕЗДИ
12 ИЗБРОЙТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЖИВАТА ПРИРОДА?
А) ХОРА, Б) РАСТЕНИЯ, В) ЖИВОТНИ, Г) ГЪБИ
13 ПОПИТАХМЕ 100 УЧЕНИКА ОТ 2 КЛАС: КАКВО ОСИГУРЯВА НЕЖИВАТА
ПРИРОДА НА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ, РАСТЕНИЯТА?
А) ВОДА
Б) ВЪЗДУХ
В) СВЕТЛИНА
Г) ТОПЛИНА
14 В НАШАТА СТРАНА ИМА 4 СЕЗОНА! КОИ СА ТЕ?
А) ПРОЛЕТ, Б) ЛЯТО, В) ЕСЕН, Г) ЗИМА
15 КОИ СА МЕСЕЦИТЕ НА ПРОЛЕТТА?
А) МАРТ, Б) АПРИЛ, В) МАЙ
16 КОИ СА МЕСЕЦИТЕ НА ЛЯТОТО?
А) ЮНИ, Б) ЮЛИ, В) АВГУСТ
17 КОИ СА МЕСЕЦИТЕ НА ЕСЕНТА?
А) СЕПТЕМВРИ, Б) ОКТОМВРИ, В) НОЕМВРИ
18 КОИ СА МЕСЕЦИТЕ НА ЗИМАТА?
А) ДЕКЕМВРИ, Б) ЯНУАРИ, В) ФЕВРУАРИ
19 КОЛКО ДНИ ИМА СЕДМИЦАТА?
А) 7
20 КОЛКО ОТ ТЕЗИ ДНИ ЗА УЧЕБНИ? И КОИ СА ТЕ?
А)5 - ПОН, ВТ, СР, ЧЕТ, ПЕТ
21 КОЛКО ОТ ТЕЗИ ДНИ СА ПОЧИВНИ?
А) 2 - СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
22 РАСТЕНИЯТА В ПРИРОДАТА СА РАЗНООБРАЗНИ. КАКВО ИМАТ ПО-
ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ?
А) КОРЕН, Б) СТЪБЛО, В) ЛИСТА, Г) ЦВЯТ, Д) ПЛОД
23 СПОРЕД СТЪБЛОТО СИ РАСТЕНИЯТА СЕ РАЗДЕЛЯТ НА 3 ВИДА! КОИ СА ТЕ?
А) ДЪРВЕТА, Б) ХРАСТИ, В) ТРЕВИСТИ
24 ИЗБРОЙТЕ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
А) ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ, Б) НАВОДНЕНИЕ, В) ПОЖАР, Г) БУРЯ
25 ВСИЧКИ ХОРА ИМАТ ЕДНАКВИ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО. КАКВИ СА ТЕ?
А) ГЛАВА, Б) ТОРС, В) КРАЙНИЦИ (РЪЦЕ И КРАКА)
26 КОИ СА НАШИТЕ СЕТИВНИ ОРГАНИ?
А) ОЧИ, Б) УШИ, В) НОС, Г) ЕЗИК, Д) КОЖА
27 КОИ СА НАЦИОНАЛНИТЕ СИМВОЛИ НА СТРАНАТА НИ – БЪЛГАРИЯ?
А) ЗНАМЕТО, Б) ХИМНЪТ, В) ГЕРБЪТ
28 КОИ СА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БЪЛГАРИЯ?
А) 1 ЯНУАРИ – НОВА ГОДИНА
Б) 1 МАЙ – ДЕН НА ТРУДА
В) 6 МАЙ – ДЕН НА ХРАБТОСТТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Г) 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
Д) 6 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Е) 22 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
Ж) 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
29 НА КОЯ ДАТА Е НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ?
А) 3 МАРТ - ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО
30 ПОПИТАХМЕ Г-ЖА СПАСОВА КОИ СА 7-те НАЙ-БЪРЗО И ДОБРЕ ЧЕТЯЩИ
ДЕЦА В КЛАСА?
1 НЕВЕНА
2 АНИ
3 МАРИН
4 НИКИ
5 ЮЛИЯ
6 ВАСИЛЕНА
7 МИРО
31 ПОПИТАХМЕ Г-ЖА СПАСОВА КОИ ДЕЦА СА С НАЙ-МАЛКО ОТСЪСТВИЯ В
КЛАС?
1 НЕВЕНА
2 ДЕЙВИД
3 ВАСИЛЕНА
4 МАРИН
5 АДРИЯН
6 НИКИ
7 ТОДОРКА
8 СЛАВКА
32 ПОПИТАХМЕ Г-ЖА СПАСОВА КОИ ДЕЦА ИМАТ НАЙ-МОГО ОТСЪСТВИЯ?
1 КАЛИН
2 АСЕН
3 ВАСИЛ
4 СИЛВЕСТЪР
33 ПОПИТАХМЕ Г-ЖА СПАСОВА И Г-ЖА ИЛИЕВА КОГО ОБИЧАТ НАЙ-МНОГО ОТ
КЛАСА?
А) ВСИЧКИ!
34 ПОПИТАХМЕ Г-ЖА СПАСОВА КОЙ СЕ СПРАВЯ НАЙ-ДОБРЕ ПО БЪЛГАРСКИ?
1 НЕВЕНА
2 АНИ
3 ВАСИЛЕНА
4 ЮЛИЯ
5 МАРИН
6 НИКИ
7 ДЕЙВИД
8 СЛАВКА
35 ПОПИТАХМЕ Г-ЖА СПАСОВА КОЙ СЕ СПРАВЯ НАЙ-ДОБРЕ ПО
МАТЕМАТИКА?
1 НЕВЕНА
2 МАРИН
3 АНИ
4 ВАСИЛЕНА
5 ЮЛИЯ
6 ДЕЙВИД
7 НИКИ
36 ПОПИТАХМЕ Г-ЖА СПАСОВА КОЙ ОЦВЕТЯВА НАЙ-ДОБРЕ?
1 МАРИН
2 ЮЛИЯ
3 СЛАВКА
37 ПОПИТАХМЕ 100 ДЕЦА ОТ 2 КЛАС КОЛКО ПРАВИ 7.5 ?
ОТГ: 35
38 ПОПИТАХМЕ 100 ДЕЦА ОТ 2 КЛАС КОЛКО ПРАВИ 9.9 ?
ОТГ: 81
39 ПОПИТАХМЕ 100 ДЕЦА КОЛКО Е 18-9 ?
ОТГ: 9
40 ПОПИТАХМЕ 100 ДЕЦА КАК СЕ НАРИЧАТ ЧИСЛАТА ПРИ ДЕЙСТВИЯ
СЪБИРАНЕ?
ОТГ: СЪБИРАЕМИ, СБОР
41 КАК СЕ НАРИЧАТ ЧИСЛАТА ПРИ ДЕЙСТВИЕ ИЗВАЖДАНЕ?
ОТГ: УМАЛЯЕМО, УМАЛИТЕЛ, РАЗЛИКА
42 КАК СЕ НАРИЧАТ ЧИСЛАТА ПРИ ДЕЙСТВОЕ УМНОЖЕНИЕ?
ОТГ: МНОЖИТЕЛ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ
43 КАК СЕ НАРИЧАТ ЧИСЛАТА ПРИ ДЕЙСТВИЕ ДЕЛЕНИЕ?
ОТГ: ДЕЛИМО, ДЕЛИТЕЛ, ЧАСТНО

Вам также может понравиться