Вы находитесь на странице: 1из 11

Влада на Република Северна Македонија

ИПИ 2021-2027
ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ЗА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАСТ


И ПОДОБАР ЖИВОТЕН СТАНДАРД ЗА СИТЕ
ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ГРАЃАНИТЕ

✓ СТАБИЛНА ЕКОНОМИЈА
✓ РАЗВОЈ
✓ РАСТ НА ПЛАТИ
✓ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Влада на Република Северна Македонија


ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

ИНВЕСТИЦИИ ПО СЕКТОРИ
ЕНЕРГЕТСКА
МАЛОПРОДАЖБА
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАТНА И ЖЕЛЕЗНИЧКА
ЈАВНО ЗДРАВСТВО
ИНФРАСТРУКТУРА
КОМУНАЛНА
ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРЕРАБОТУВАЧКАТА
ТУРИЗАМ
ИНДУСТРИЈА
Влада на Република Северна Македонија
ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

ИНКЛУЗИВЕН КОНЦЕПТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ


✓ ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ

✓ МЕЃУНАРОДНИ ФОНДОВИ

✓ ДОМАШНИ ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ

✓ СТРАНСКИ ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ

✓ ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕКУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

✓ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Влада на Република Северна Македонија


ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

1
КЛУЧНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ОБЛАСТИ
ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

✓ ГАСЕН ТЕРМИНАЛ И ГАСНА ЕЛЕКТРИЧНА


ЦЕНТРАЛА ВО АЛЕКСАНДРУПОЛИ, ГРЦИЈА

ЦЕНТРАЛИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:


✓ ЧЕБРЕН – НЕГОТИНО, ОСЛОМЕЈ – КИЧЕВО;
РЕК БИТОЛА И ДРУГИ

Влада на Република Северна Македонија


ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

2 КЛУЧНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ОБЛАСТИ


ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА

✓ ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

✓ ВЕТЕРНИ ПАРКОВИ

✓ ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА


ОД ЦВРСТ ОТПАД

✓ ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА БИОМАСА ОД ОСТАТОЦИ ОД ДРВО

Влада на Република Северна Македонија


ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

3 КЛУЧНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ОБЛАСТИ


ПАТНА И ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

✓ ИЗГРАДБА НА АВТОПАТИ:
• ГП БЛАЦЕ – СКОПЈЕ, ПРИЛЕП – БИТОЛА, ТЕТОВО – ГОСТИВАР, ГОСТИВАР – КИЧЕВО,
СТРУГА – ГП ЌАФАСАН (КОРИДОР 8), КИЧЕВО – ОХРИД, ПЕТРОВЕЦ – КАТЛАНОВО, КРИВА ПАЛАНКА – ДЕВЕ БАИР

✓ ЕКСПРЕСНИ ПАТИШТА:
• ШТИП – РАДОВИШ, РАДОВИШ – СТРУМИЦА, ШТИП – КРУПИШТЕ – КОЧАНИ, БИТОЛА – МЕЏИТЛИЈА,
СМОКВИЦА – БОГДАНЦИ – ВАЛАНДОВО – СТРУМИЦА – БУГАРИЈА


РЕГИОНАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА АВТОПАТСКИ ДЕЛНИЦИ
ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

Влада на Република Северна Македонија


ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

4 КЛУЧНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ОБЛАСТИ


КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
✓ ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

✓ ФАБРИКА ЗА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД

✓ ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОРИ

✓ АКУМУЛАЦИИ ЗА ВОДА

✓ ПРОЕКТ ВАРДАРСКА ДОЛИНА

✓ ТОПЛОВОДНА МРЕЖА

Влада на Република Северна Македонија


ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

КЛУЧНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ОБЛАСТИ

5
ПРИВАТНА
ПОТРОШУВАЧКА
6ТУРИЗАМ
7
ЗДРАВСТВО

✓ ИНВЕСТИЦИЈА НА
ГЕРМАНСКИ „ЛИДЛ“

СКИ-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
ЦАРЕВ ВРВ,
ОСОГОВСКИ ПЛАНИНИ
✓ ИНВЕСТИЦИЈА ВО НОВ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР, СКОПЈЕ

ГОЛЕМ ДИСТРИБУТИВЕН


СОВРЕМЕН ЦЕНТАР И МАЛ


ЦЕНТАР СО СКОПЈЕ СКИЈАЧКИ ЦЕНТАР МЕДИЦИНСКИ ГРАД, ЛЕСНО
МАРКЕТИ ВО УШТЕ ПОПОВА ШАПКА ДОСТАПЕН ЗА ГРАЃАНИТЕ
НАЈМАЛКУ 7 ГРАДОВИ

Влада на Република Северна Македонија


ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

ВКУПНА ВРЕДНОСТ - 8,2 МИЛИЈАРДИ ЕВРА


5,8 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ЈАВНИ ИНВЕСТИЦИИ
2,4 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИИ
EНЕРГЕТИКА 3.144 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА 1,6 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 1,12 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА 798 МИЛИОНИ ЕВРА
ИНВЕСТИЦИИ ЗА МАЛОПРОДАЖБА 300 МИЛИОНИ ЕВРА
ИНВЕСТИЦИИ ВО ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО 500 МИЛИОНИ ЕВРА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИВОТНА СРЕДИНА 504 МИЛИОНИ ЕВРА
ТУРИЗАМ 200 МИЛИОНИ ЕВРА

Влада на Република Северна Македонија


Влада на Република Северна Македонија

ИПИ 2021-2027
ИНТЕРВЕНТЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ЗА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАСТ


И ПОДОБАР ЖИВОТЕН СТАНДАРД ЗА СИТЕ

Вам также может понравиться