Вы находитесь на странице: 1из 3

«Бекітемін»

Алматыдағы РФММ директоры


_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі онлайн режимінде


7А сабақ 7B сабақ 7C сабақ 7G сабақ 7H сабақ
уақ ыты уақ ыты уақыты уақыты уақыты
1 алгебра 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 физ-ра 8.00 - 8.40 каз.язык 8.00 - 8.40 каз.язык 8.00 - 8.40 1
2 алгебра 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 физ-ра 8.45 - 9.25 каз.язык 8.45 - 9.25 каз.язык 8.45 - 9.25 2
3 физика 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 каз.язык 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 3

Понедельник
Дүйсенбі
4 физика 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 каз.язык 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 англ.язык 10.20 - 11.00 4
5 физ-ра 11.15 - 11.55 каз.язык 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 история KZ 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 5
6 физ-ра 12.00 - 12.40 каз.язык 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 история KZ 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 6
7 каз.язык 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7
8 каз.язык 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 англ.язык 13.45 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 информатика 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 рус.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 1
2 информатика 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 рус.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 3

Сейсенбі

Вторник
4 геометрия 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 англ.язык 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 4
5 рус.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 физ-ра 11.15 - 11.55 5
6 рус.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 физ-ра 12.00 - 12.40 6
7 англ.язык 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 рус.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 7
8 англ.язык 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 рус.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 физ-ра 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 география 14.35 - 15.15 физ-ра 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 биология 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 каз.лит-ра 8.00 - 8.40 ПРЗ по физике 8.00 - 8.40 1
2 ПРЗ по физике 8.45 - 9.25 алгебра 8.45 - 9.25 англ.язык (ф) 8.45 - 9.25 каз.лит-ра 8.45 - 9.25 биология 8.45 - 9.25 2
3 каз.лит-ра 9.35 - 10.15 ПРЗ по физике 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 биология 9.35 - 10.15 9.35 - 10.15 3

Сәрсенбі
4 каз.лит-ра 10.20 - 11.00 биология 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 ПРЗ по физике 10.20 - 11.00 рус.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 4

Среда
5 алгебра 11.15 - 11.55 рус.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 каз.лит-ра 11.15 - 11.55 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 5
6 алгебра 12.00 - 12.40 рус.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 каз.лит-ра 12.00 - 12.40 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 6
7 рус.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 каз.лит-ра 13.00 - 13.40 ПРЗ по физике 13.00 - 13.40 алгебра 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 7
8 всем.история 13.45 - 14.25 каз.лит-ра 13.45 - 14.25 рус.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 алгебра 13.45 - 14.25 англ.язык (ф) 13.45 - 14.25 8
9 география 14.35 - 15.15 всем.история 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 геометрия 8.00 - 8.40 информатика 8.00 - 8.40 биология 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 история KZ 8.00 - 8.40 1
2 геометрия 8.45 - 9.25 география 8.45 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 история KZ 8.45 - 9.25 2
3 англ.язык 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 история KZ 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 3
4 англ.язык (ф) 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 история KZ 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 4

Бейсенбі

Четверг
5 физика 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 5
6 физика 12.00 - 12.40 англ.язык (ф) 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 6
7 информатика 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 каз.лит-ра 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 англ.язык (ф) 13.45 - 14.25 каз.лит-ра 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 8.00 - 8.40 рус.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 ПРЗ по матем. 8.00 - 8.40 химия 8.00 - 8.40 ПРЗ по матем. 8.00 - 8.40 1
2 самопознание 8.45 - 9.25 ПРЗ по матем. 8.45 - 9.25 всем.история 8.45 - 9.25 ПРЗ по матем. 8.45 - 9.25 химия 8.45 - 9.25 2
3 ПРЗ по матем. 9.35 - 10.15 физ-ра 9.35 - 10.15 химия 9.35 - 10.15 рус.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 всем.история 9.35 - 10.15 3

Пятница
4 химия 10.20 - 11.00 физ-ра 10.20 - 11.00 самопознание 10.20 - 11.00 всем.история 10.20 - 11.00 география 10.20 - 11.00 4

Жұма
5 история KZ 11.15 - 11.55 химия 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 самопознание 11.15 - 11.55 рус.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 5
6 история KZ 12.00 - 12.40 самопознание 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 география 12.00 - 12.40 рус.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 история KZ 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 история KZ 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі онлайн режимінде


7D время 7E время 7F время 7K время
1 англ.язык 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.40 каз.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.40 1
2 англ.язык 8.45 - 9.25 алгебра 8.45 - 9.25 каз.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 алгебра 8.45 - 9.25 2
3 алгебра 9.35 - 10.15 рус.язык 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 каз.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 3

Понедельник
Дүйсенбі
4 алгебра 10.20 - 11.00 рус.язык 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 каз.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 4
5 каз.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 рус.язык 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 5
6 каз.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 англ.язык 12.00 - 12.40 рус.язык 12.00 - 12.40 англ.язык 12.00 - 12.40 6
7 физ-ра 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 рус.язык 13.00 - 13.40 7
8 физ-ра 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 рус.язык 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 геометрия 8.00 - 8.40 информатика 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 1
2 геометрия 8.45 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 2
3 информатика 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 3
4 информатика 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 4

Вторник
Сейсенбі
5 физика 11.15 - 11.55 физ-ра 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 11.15 - 11.55 5
6 физика 12.00 - 12.40 физ-ра 12.00 - 12.40 химия 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 6
7 каз.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 химия 13.00 - 13.40 7
8 химия 13.45 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 англ.язык 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 химия 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 алгебра 8.00 - 8.40 биология 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 1
2 алгебра 8.45 - 9.25 всем.история 8.45 - 9.25 алгебра 8.45 - 9.25 англ.язык (ф) 8.45 - 9.25 2
3 англ.язык 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 всем.история 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 3
4 англ.язык (ф) 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 каз.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 4

Сәрсенбі

Среда
5 рус.язык 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 биология 11.15 - 11.55 всем. история 11.15 - 11.55 5
6 рус.язык 12.00 - 12.40 англ.язык (ф) 12.00 - 12.40 самопознание 12.00 - 12.40 биология 12.00 - 12.40 6
7 биология 13.00 - 13.40 каз.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 физ-ра 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 физ-ра 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 каз.яз. и л-ра 14.35 - 15.15 9
1 ПРЗ по физике 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 география 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 1
2 всем. история 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 ПРЗ по физике 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.15 ПРЗ по физике 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 география 9.35 - 10.15 3
4 геометрия 10.20 - 11.00 география 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 ПРЗ по физике 10.20 - 11.00 4

Бейсенбі

Четверг
5 география 11.15 - 11.55 каз.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 рус. л-ра 11.15 - 11.55 5
6 самопознание 12.00 - 12.40 каз.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 англ.язык (ф) 12.00 - 12.40 рус. л-ра 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 рус. л-ра 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 рус. л-ра 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 информатика 8.00 - 8.40 ПРЗ по матем. 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 история KZ 8.00 - 8.40 1
2 ПРЗ по матем. 8.45 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 история KZ 8.45 - 9.25 2
3 рус. л-ра 9.35 - 10.15 история KZ 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 3
4 рус. л-ра 10.20 - 11.00 история KZ 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 4

Пятница
Жұма
5 история KZ 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 физ-ра 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 5
6 история KZ 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 физ-ра 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 6
7 физика 13.00 - 13.40 рус. л-ра 13.00 - 13.40 ПРЗ по матем. 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 7
8 физика 13.45 - 14.25 рус. л-ра 13.45 - 14.25 история KZ 13.45 - 14.25 ПРЗ по матем. 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 история KZ 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі онлайн режимінде


сабақ сабақ сабақ сабақ сабақ
8А 8B 8C 8G 8H
уақ ыты уақ ыты уақыты уақыты уақыты
1 физика 8.00 - 8.40 рус.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 химия 8.00 - 8.40 история KZ 8.00 - 8.40 1
2 физика 8.45 - 9.25 рус.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 самопознание 8.45 - 9.25 химия 8.45 - 9.25 история KZ 8.45 - 9.25 2
3 алгебра 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 биология 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 рус.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 3

Понедельник
4 алгебра 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 рус.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 биология 10.20 - 11.00 4

Дүйсенбі
5 химия 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 биология 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 5
6 химия 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 самопознание 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 6
7 биология 13.00 - 13.40 химия 13.00 - 13.40 алгебра 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 химия 13.45 - 14.25 алгебра 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 англ.язык 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 физ-ра 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
1 геометрия 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 физ-ра 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 1
2 геометрия 8.45 - 9.25 самопознание 8.45 - 9.25 физ-ра 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 2
3 самопознание 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 3

Сейсенбі

Вторник
4 география 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 англ.язык 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 4
5 англ.язык 11.15 - 11.55 физ-ра 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 5
6 англ.язык 12.00 - 12.40 физ-ра 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 англ.язык (ф) 12.00 - 12.40 6
7 рус.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 география 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7
8 рус.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 англ.язык 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 всем.история 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 информатика 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 география 8.00 - 8.40 каз.язык 8.00 - 8.40 рус.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 1
2 информатика 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 ПРЗ по матем 8.45 - 9.25 каз.язык 8.45 - 9.25 рус.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 2
3 ПРЗ по матем 9.35 - 10.15 рус.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 каз.язык 9.35 - 10.15 3

Сәрсенбі
4 рус.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 ПРЗ по матем 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 каз.язык 10.20 - 11.00 4

Среда
5 физика 11.15 - 11.55 каз.язык 11.15 - 11.55 рус.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 физ-ра 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 5
6 физика 12.00 - 12.40 каз.язык 12.00 - 12.40 рус.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 физ-ра 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 6
7 каз.язык 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 каз.язык 13.00 - 13.40 ПРЗ по матем 13.00 - 13.40 физ-ра 13.00 - 13.40 7
8 каз.язык 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 каз.язык 13.45 - 14.25 рус.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 ПРЗ по матем 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 всем.история 14.35 - 15.15 рус.яз. и л-ра 14.35 - 15.15 самопознание 14.35 - 15.15 9
1 англ.язык 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.40 каз.лит-ра 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 1
2 англ.язык (ф) 8.45 - 9.25 алгебра 8.45 - 9.25 каз.лит-ра 8.45 - 9.25 алгебра 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 2
3 алгебра 9.35 - 10.15 каз.лит-ра 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 3

Бейсенбі
4 алгебра 10.20 - 11.00 каз.лит-ра 10.20 - 11.00 англ.язык (ф) 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 4

Четверг
5 каз.лит-ра 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 каз.лит-ра 11.15 - 11.55 химия 11.15 - 11.55 5
6 каз.лит-ра 12.00 - 12.40 англ.язык (ф) 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 каз.лит-ра 12.00 - 12.40 химия 12.00 - 12.40 6
7 всем.история 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 химия 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 каз.лит-ра 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 химия 13.45 - 14.25 англ.язык (ф) 13.45 - 14.25 каз.лит-ра 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 всем.история 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 ПРЗ по физике 8.00 - 8.40 информатика 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 история KZ 8.00 - 8.40 всем.история 8.00 - 8.40 1
2 физ-ра 8.45 - 9.25 ПРЗ по физике 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 история KZ 8.45 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.15 история KZ 9.35 - 10.15 ПРЗ по физике 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 3

Пятница
4 геометрия 10.20 - 11.00 история KZ 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 рус.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 4

Жұма
5 информатика 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 история KZ 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 география 11.15 - 11.55 5
6 физ-ра 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 история KZ 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 ПРЗ по физике 12.00 - 12.40 6
7 история KZ 13.00 - 13.40 география 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 ПРЗ по физике 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7
8 история KZ 13.45 - 14.25 биология 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі онлайн режимінде


8D время 8E время 8F время 8K время 8L время
1 химия 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 информатика 8.00 - 8.40 1
2 химия 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 алгебра 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 2
3 алгебра 9.35 - 10.15 самопознание 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 химия 9.35 - 10.15 3

Понедельник
Дүйсенбі
4 алгебра 10.20 - 11.00 10.20 - 11.00 англ.язык 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 химия 10.20 - 11.00 4
5 физ-ра 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 5
6 физ-ра 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 англ.язык 12.00 - 12.40 6
7 англ.язык 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 каз.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.40 алгебра 13.00 - 13.40 7
8 англ.язык 13.45 - 14.25 физ-ра 13.45 - 14.25 каз.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 алгебра 13.45 - 14.25 8
9 информатика 14.35 - 15.15 ПРЗ по физике 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 самопознание 14.35 - 15.15 9
1 каз.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 химия 8.00 - 8.40 рус.язык 8.00 - 8.40 физ-ра 8.00 - 8.40 1
2 каз.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 химия 8.45 - 9.25 рус.язык 8.45 - 9.25 физ-ра 8.45 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.15 каз.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 рус.язык 9.35 - 10.15 география 9.35 - 10.15 ПРЗ по физике 9.35 - 10.15 3

Вторник
Сейсенбі
4 геометрия 10.20 - 11.00 каз.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 рус.язык 10.20 - 11.00 ПРЗ по физике 10.20 - 11.00 10.20 - 11.00 4
5 рус.язык 11.15 - 11.55 химия 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 5
6 рус.язык 12.00 - 12.40 химия 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 6
7 ПРЗ по физике 13.00 - 13.40 рус.язык 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 химия 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7
8 география 13.45 - 14.25 рус.язык 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 химия 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 физ-ра 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 самопознание 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 каз.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 информатика 9.00 - 9.25 всем. история 8.00 - 8.40 1
2 биология 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 каз.яз. и л-ра 9.35 - 10.00 информатика 8.45 - 9.25 2
3 информатика 9.35 - 10.15 ПРЗ по матем 9.35 - 10.15 каз.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 биология 10.10 - 10.35 англ.язык 9.35 - 10.15 3
4 информатика 10.20 - 11.00 каз.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 ПРЗ по матем 10.20 - 11.00 всем.история 10.45 - 11.10 англ.язык 10.20 - 11.00 4

Сәрсенбі

Среда
5 ПРЗ по матем 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 ПРЗ по матем 11.20 - 11.45 ПРЗ по матем 11.15 - 11.55 5
6 всем. история 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 англ.язык 12.00 - 12.40 физ-ра 11.55 - 12.20 физика 12.00 - 12.40 6
7 англ.язык 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 англ.язык 13.20 - 13.45 физика 13.00 - 13.40 7
8 англ.язык 13.45 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 англ.язык 13.55 -14.20 каз.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 физ-ра 14.30 - 14.55 14.35 - 15.15 9
1 алгебра 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 самопознание 8.00 - 8.40 каз.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 рус.язык 8.00 - 8.40 1
2 алгебра 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 география 8.45 - 9.25 каз.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 рус.язык 8.45 - 9.25 2
3 самопознание 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 история KZ 9.35 - 10.15 каз.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 3
4 10.20 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 история KZ 10.20 - 11.00 каз.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 4

Бейсенбі

Четверг
5 история KZ 11.15 - 11.55 история KZ 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 11.55 5
6 история KZ 12.00 - 12.40 история KZ 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 6
7 физика 13.00 - 13.40 география 13.00 - 13.40 история KZ 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 история KZ 13.00 - 13.40 7
8 физика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 история KZ 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 история KZ 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 география 14.35 - 15.15 9
1 физика 8.00 - 8.40 всем.история 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 рус. л-ра 8.00 - 8.40 рус.л-ра 8.00 - 8.40 1
2 физика 8.45 - 9.25 биология 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 рус. л-ра 8.45 - 9.25 рус.л-ра 8.45 - 9.25 2
3 рус. л-ра 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 биология 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 3
4 рус. л-ра 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 физ-ра 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 4

Пятница
Жұма
5 геометрия 11.15 - 11.55 11.15 - 11.55 рус. л-ра 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 5
6 геометрия 12.00 - 12.40 12.00 - 12.40 рус. л-ра 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 рус. л-ра 13.00 - 13.40 физ-ра 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 биология 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 рус. л-ра 13.45 - 14.25 всем.история 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 ПРЗ по физике 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі офлайн және онлайн режимінде
9А сабақ 9B сабақ 9C сабақ 9G сабақ кестесі
А 301/А 305 уақ ыты A307/A309 уақ ыты A302/A306 уақыты A308/A311
1 физ-ра 8.00 - 8.35 информатика 8.00 - 8.40 каз.лит/ист.KZ 8.00 - 8.45 алгебра 8.00 - 8.35 1
2 физ-ра 8.40 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 каз.лит/ист.KZ 8.50 - 9.25 алгебра 8.40 - 9.25 2
3 информатика 9.35 - 10.10 алгебра 9.35 - 10.15 англ. язык 9.35 - 10.20 каз.лит/ист.KZ 9.35 - 10.10 3

Понедельник
Дүйсенбі
4 информатика 10.15 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 англ. язык 10.25 - 11.00 каз.лит/ист.KZ 10.15 - 11.00 4
5 англ. язык 11.15 - 11.50 каз.лит/ист.KZ 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 12.00 физ-ра 11.15 - 11.50 5
6 англ. язык 11.55 - 12.40 каз.лит/ист.KZ 12.00 - 12.40 алгебра 12.05 - 12.40 физ-ра 11.55 - 12.40 6
7 алгебра 13.00 - 13.35 англ. язык 13.00 - 13.40 ист.KZ/каз.лит 13.00 - 13.45 информатика 13.00 - 13.35 7
8 алгебра 13.40 - 14.25 англ. язык 13.45 - 14.25 ист.KZ/каз.лит 13.50 - 14.25 информатика 13.40 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 каз.лит/ист.KZ 8.00 - 8.35 физика 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.45 геометрия 8.00 - 8.35 1
2 каз.лит/ист.KZ 8.40 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 геометрия 8.50 - 9.25 геометрия 8.40 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.10 ист.KZ/каз.лит 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.20 англ. язык 9.35 - 10.10 3

Сейсенбі
4 геометрия 10.15 - 11.00 ист.KZ/каз.лит 10.20 - 11.00 физика 10.25 - 11.00 англ. язык 10.15 - 11.00 4

вторник
5 физика 11.15 - 11.50 физ-ра 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 12.00 ист.KZ/каз.лит 11.15 - 11.50 5
6 физика 11.55 - 12.40 физ-ра 12.00 - 12.40 информатика 12.05 - 12.40 ист.KZ/каз.лит 11.55 - 12.40 6
7 ист.KZ/каз.лит 13.00 - 13.35 геометрия 13.00 - 13.40 физ-ра 13.00 - 13.45 физика 13.00 - 13.35 7
8 ист.KZ/каз.лит 13.40 - 14.25 геометрия 13.45 - 14.25 физ-ра 13.50 - 14.25 физика 13.40 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 химия 8.00 - 8.40 всем.история 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 1
2 химия 8.45 - 9.25 основы права 8.45 - 9.25 8.45 - 9.25 география 8.45 - 9.25 2
3 всем.история 9.35 - 10.15 химия 9.35 - 10.15 география 9.35 - 10.15 9.35 - 10.15 3

Сәрсенбі
4 основы права 10.20 - 11.00 химия 10.20 - 11.00 ПРЗ по матем. 10.20 - 11.00 ПРЗ по матем. 10.20 - 11.00 4

Среда
5 география 11.15 - 11.55 ПРЗ по матем. 11.15 - 11.55 химия 11.15 - 11.55 всем.история 11.15 - 11.55 5
6 ПРЗ по матем. 12.00 - 12.40 география 12.00 - 12.40 химия 12.00 - 12.40 основы права 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 всем.история 13.00 - 13.40 химия 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 основы права 13.45 - 14.25 химия 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 каз. язык 14.35 - 15.15 9
1 англ. язык 8.00 - 8.35 рус.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.45 алгебра 8.00 - 8.35 1
2 англ. язык (ф) 8.40 - 9.25 рус.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 физика 8.50 - 9.25 алгебра 8.40 - 9.25 2
3 рус.яз. и л-ра 9.35 - 10.10 англ. язык 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.20 физика 9.35 - 10.10 3
4 рус.яз. и л-ра 10.15 - 11.00 англ. язык (ф) 10.20 - 11.00 алгебра 10.25 - 11.00 физика 10.15 - 11.00 4

Бейсенбі

Четверг
5 алгебра 11.15 - 11.50 физика 11.15 - 11.55 англ. язык 11.15 - 12.00 рус.яз. и л-ра 11.15 - 11.50 5
6 алгебра 11.55 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 англ. язык (ф) 12.05 - 12.40 рус.яз. и л-ра 11.55 - 12.40 6
7 физика 13.00 - 13.35 алгебра 13.00 - 13.40 рус.яз. и л-ра 13.00 - 13.45 англ. язык 13.00 - 13.35 7
8 физика 13.40 - 14.25 алгебра 13.45 - 14.25 рус.яз. и л-ра 13.50 - 14.25 англ. язык (ф) 13.40 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 информатика 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 биология 8.00 - 8.40 самопознание 8.00 - 8.40 1
2 биология 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 рус.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.15 биология 9.35 - 10.15 ПРЗ по физике 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 3
4 геометрия 10.20 - 11.00 ПРЗ по физике 10.20 - 11.00 рус.яз. и л-ра 10.20 - 11.00 ПРЗ по физике 10.20 - 11.00 4

Пятница
Жұма
5 ПРЗ по физике 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 5
6 каз. язык 12.00 - 12.40 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 6
7 рус.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 каз. язык 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 биология 13.00 - 13.40 7
8 самопознание 13.45 - 14.25 рус.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 каз. язык 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі офлайн және онлайн режимінде
9D время 9E время 9F время 9K время
A 113/A 117 A116/A120 A320/A322 A314/A318
1 алгебра 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.35 физика 8.00 - 8.40 рус.лит/ист.KZ 8.00 - 8.45 1
2 алгебра 8.45 - 9.25 алгебра 8.40 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 рус.лит/ист.KZ 8.50 - 9.25 2
3 физ-ра 9.35 - 10.15 рус.лит/ист.KZ 9.35 - 10.10 алгебра 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.20 3

Понедельник
Дүйсенбі
4 физ-ра 10.20 - 11.00 рус.лит/ист.KZ 10.15 - 11.00 алгебра 10.20 - 11.00 физика 10.25 - 11.00 4
5 англ.язык 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.50 рус.лит/ист.KZ 11.15 - 11.55 алгебра 11.15 - 12.00 5
6 англ.язык 12.00 - 12.40 физика 11.55 - 12.40 рус.лит/ист.KZ 12.00 - 12.40 алгебра 12.05 - 12.40 6
7 физика 13.00 - 13.40 англ. язык 13.00 - 13.35 ист.KZ/рус.лит 13.00 - 13.40 физ-ра 13.00 - 13.45 7
8 физика 13.45 - 14.25 англ. язык 13.40 - 14.25 ист.KZ/рус.лит 13.45 - 14.25 физ-ра 13.50 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 геометрия 8.00 - 8.40 ист.KZ/рус.лит 8.00 - 8.35 информатика 8.00 - 8.40 англ. язык 8.00 - 8.45 1
2 геометрия 8.45 - 9.25 ист.KZ/рус.лит 8.40 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 англ. язык 8.50 - 9.25 2
3 рус.лит/ист.KZ 9.35 - 10.15 физ-ра 9.35 - 10.10 геометрия 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.20 3

Сейсенбі

Вторник
4 рус.лит/ист.KZ 10.20 - 11.00 физ-ра 10.15 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 информатика 10.25 - 11.00 4
5 информатика 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.50 каз.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 ист.KZ/рус.лит 11.15 - 12.00 5
6 информатика 12.00 - 12.40 геометрия 11.55 - 12.40 каз.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 ист.KZ/рус.лит 12.05 - 12.40 6
7 ист.KZ/рус.лит 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.35 англ. язык 13.00 - 13.40 геометрия 13.00 - 13.45 7
8 ист.KZ/рус.лит 13.45 - 14.25 информатика 13.40 - 14.25 англ. язык 13.45 - 14.25 геометрия 13.50 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 ПРЗ по матем. 8.00 - 8.40 ПРЗ по матем 8.00 - 8.40 ПРЗ по физике 8.00 - 8.40 химия 8.00 - 8.40 1
2 каз.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 ПРЗ по физике 8.45 - 9.25 ПРЗ по матем 8.45 - 9.25 химия 8.45 - 9.25 2
3 ПРЗ по физике 9.35 - 10.15 каз.яз. и л-ра 9.35 - 10.15 химия 9.35 - 10.15 ПРЗ по матем. 9.35 - 10.15 3

Сәрсенбі
4 биология 10.20 - 11.00 самопознание 10.20 - 11.00 химия 10.20 - 11.00 биология 10.20 - 11.00 4

Среда
5 самопознание 11.15 - 11.55 химия 11.15 - 11.55 биология 11.15 - 11.55 всем.история 11.15 - 11.55 5
6 всем.история 12.00 - 12.40 химия 12.00 - 12.40 самопознание 12.00 - 12.40 каз.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 6
7 химия 13.00 - 13.40 всем.история 13.00 - 13.40 каз.яз. и л-ра 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 7
8 химия 13.45 - 14.25 биология 13.45 - 14.25 всем.история 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 алгебра 8.00 - 8.40 алгебра 8.00 - 8.35 англ. язык 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.45 1
2 алгебра 8.45 - 9.25 алгебра 8.40 - 9.25 англ. язык (ф) 8.45 - 9.25 физика 8.50 - 9.25 2
3 англ. язык 9.35 - 10.15 каз.яз. и л-ра 9.35 - 10.10 физика 9.35 - 10.15 алгебра 9.35 - 10.20 3

Бейсенбі
4 англ. язык (ф) 10.20 - 11.00 каз.яз. и л-ра 10.15 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 алгебра 10.25 - 11.00 4

Четверг
5 каз.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.50 алгебра 11.15 - 11.55 англ. язык 11.15 - 12.00 5
6 каз.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 физика 11.55 - 12.40 алгебра 12.00 - 12.40 англ. язык (ф) 12.05 - 12.40 6
7 физика 13.00 - 13.40 англ. язык 13.00 - 13.35 физ-ра 13.00 - 13.40 каз.яз. и л-ра 13.00 - 13.45 7
8 физика 13.45 - 14.25 англ. язык 13.40 - 14.25 физ-ра 13.45 - 14.25 каз.яз. и л-ра 13.50 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 геометрия 8.00 - 8.40 информатика 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 ПРЗ по физике 8.00 - 8.40 1
2 геометрия 8.45 - 9.25 основы права 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 информатика 8.45 - 9.25 2
3 информатика 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 9.35 - 10.15 рус.язык 9.35 - 10.15 3

Пятница
4 рус.язык 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 география 10.20 - 11.00 4

Жұма
5 основы права 11.15 - 11.55 рус.язык 11.15 - 11.55 география 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 5
6 12.00 - 12.40 география 12.00 - 12.40 основы права 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 русский язык 13.00 - 13.40 основы права 13.00 - 13.40 7
8 география 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі онлайн режимінде


10А сабақ 10B сабақ 10C сабақ 10D время 10E время 10F время
уақ ыты уақ ыты уақыты
1 физика 8.00 - 8.40 алгебра и НА 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 каз.яз.и л-ра 8.00 - 8.40 алгебра и НА 8.00 - 8.40 1

Понедельник
2 физика 8.45 - 9.25 алгебра и НА 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 каз.яз.и л-ра 8.45 - 9.25 алгебра и НА 8.45 - 9.25 2

Дүйсенбі
3 англ.язык 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 алгебра и НА 9.35 - 10.15 алгебра и НА 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 каз.яз.и л-ра 9.35 - 10.15 3
4 англ.язык 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 каз.яз.и л-ра 10.20 - 11.00 4
5 алгебра и НА 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 каз.яз.и л-ра 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 5
6 алгебра и НА 12.00 - 12.40 англ.язык 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 каз.яз.и л-ра 12.00 - 12.40 алгебра и НА 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 6
1 геометрия 8.00 - 8.40 каз.л-ра 8.00 - 8.40 рус.яз.и л-ра 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 НВП 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 1
2 геометрия 8.45 - 9.25 каз.л-ра 8.45 - 9.25 рус.яз.и л-ра 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 география 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 2

Вторник
Сейсенбі 3 рус.яз.и л-ра 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 каз.л-ра 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 НВП 9.35 - 10.15 3
4 рус.яз.и л-ра 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 каз.л-ра 10.20 - 11.00 англ.язык 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 SpeakingEngl 10.20 - 11.00 4
5 каз.л-ра 11.15 - 11.55 рус.яз.и л-ра 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 география 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 5
6 каз.л-ра 12.00 - 12.40 рус.яз.и л-ра 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 НВП 12.00 - 12.40 англ.язык 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 6
7 самопознание 13.00 - 13.40 НВП 13.00 - 13.40 SpeakingEngl 13.00 - 13.40 каз.яз.и л-ра 13.00 - 13.40 рус.язык 13.00 - 13.40 география 13.00 - 13.40 7
1 англ.язык 8.00 - 8.40 алгебра и НА 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.40 рус.язык 8.00 - 8.40 SpeakingEngl 8.00 - 8.40 ист.Казахстана 8.00 - 8.40 1
2 англ.яз.(ф-в) 8.45 - 9.25 алгебра и НА 8.45 - 9.25 физика 8.45 - 9.25 SpeakingEngl 8.45 - 9.25 самопознание 8.45 - 9.25 ист.Казахстана 8.45 - 9.25 2
Сәрсенбі

Среда
3 физика 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 алгебра и НА 9.35 - 10.15 самопознание 9.35 - 10.15 ист.Казахстана 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 3
4 физика 10.20 - 11.00 англ.яз.(ф-в) 10.20 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 ист.Казахстана 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 4
5 алгебра и НА 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.55 каз.яз.и л-ра 11.15 - 11.55 5
6 алгебра и НА 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 англ.яз.(ф-в) 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 каз.яз.и л-ра 12.00 - 12.40 алгебра и НА 12.00 - 12.40 6
1 ист.Казахстана 8.00 - 8.40 физ.культура 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 рус.л-ра 8.00 - 8.40 1
2 ист.Казахстана 8.45 - 9.25 физ.культура 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 англ.яз.(ф-в) 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 рус.л-ра 8.45 - 9.25 2
Бейсенбі

Четверг
3 геометрия 9.35 - 10.15 ист.Казахстана 9.35 - 10.15 физ.культура 9.35 - 10.15 рус.л-ра 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 3
4 геометрия 10.20 - 11.00 ист.Казахстана 10.20 - 11.00 физ.культура 10.20 - 11.00 рус.л-ра 10.20 - 11.00 англ.яз.(ф-в) 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 4
5 физ.культура 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 ист.Казахстана 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 физика 11.15 - 11.55 англ.язык 11.15 - 11.55 5
6 физ.культура 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 ист.Казахстана 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 англ.яз.(ф-в) 12.00 - 12.40 6
1 каз.язык 8.00 - 8.40 рус.яз.и л-ра 8.00 - 8.40 география 8.00 - 8.40 алгебра и НА 8.00 - 8.40 рус.л-ра 8.00 - 8.40 физ.культура 8.00 - 8.40 1
2 география 8.45 - 9.25 самопознание 8.45 - 9.25 рус.яз.и л-ра 8.45 - 9.25 алгебра и НА 8.45 - 9.25 рус.л-ра 8.45 - 9.25 физ.культура 8.45 - 9.25 2

Пятница
3 рус.яз.и л-ра 9.35 - 10.15 география 9.35 - 10.15 самопознание 9.35 - 10.15 ист.Казахстана 9.35 - 10.15 физ.культура 9.35 - 10.15 алгебра и НА 9.35 - 10.15 3
Жұма

4 алгебра и НА 10.20 - 11.00 SpeakingEngl 10.20 - 11.00 каз.язык 10.20 - 11.00 ист.Казахстана 10.20 - 11.00 физ.культура 10.20 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 4
5 SpeakingEngl 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.55 НВП 11.15 - 11.55 физ.культура 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.55 рус.язык 11.15 - 11.55 5
6 НПВ 12.00 - 12.40 каз.язык 12.00 - 12.40 алгебра и НА 12.00 - 12.40 физ.культура 12.00 - 12.40 алгебра и НА 12.00 - 12.40 самопознание 12.00 - 12.40 6

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі онлайн режимінде


traditional сабақ traditional сабақ Yandex-1 (рус) сабақ Yandex-2 (рус) время Yandex-3 (каз) время
(каз) уақ ыты (рус ) уақ ыты уақыты
7 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 7

Вторни Понедельн
Сейсенбі Дүйсенбі

8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 8

ик
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
8 эксп. физика 13.45 - 14.25 эксп. физика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 эксп. физика 14.35 - 15.15 эксп. физика 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

к
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
7 информатика 13.00 - 13.40 граф. и проект. 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 7
Сәрсенбі

Среда
8 информатика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
7 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 эксп. физика 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7

Четверг
Бейсенбі

8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 эксп. физика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
7 граф. и проект. 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 эксп. физика 13.00 - 13.40 эксп. физика 13.00 - 13.40 7

Пятница
8 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 эксп. физика 13.45 - 14.25 эксп. физика 13.45 - 14.25 8
Жұма

9 информатика 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 9
10 информатика 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 10

AP Compute r
Science сабақ AP Physic s-1 сабақ AP Physic s-2 сабақ AP Economics- AP Economics- AP Chemistry
(каз+рус) уақ ыты (каз) уақ ыты (рус ) уақыты 1 (каз) время 2 (р ус) время (к аз+рус) время
7 AP Comp.Sc. 13.00 - 13.40 AP Physics 13.00 - 13.40 AP Calculus 13.00 - 13.40 AP Economics 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7

Вторн и Понедельн
Сейсенбі Дүйсенбі

8 AP Comp.Sc. 13.45 - 14.25 AP Physics 13.45 - 14.25 AP Calculus 13.45 - 14.25 AP Economics 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8

ик
9 14.35 - 15.15 AP Calculus 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 AP Economics 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 AP Calculus 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 AP Economics 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 10
8 AP Calculus 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 AP Physics 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 AP Calculus 13.45 - 14.25 8
9 AP Calculus 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 AP Calculus 14.35 - 15.15 9

к
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
7 AP Comp.Sc. 13.00 - 13.40 AP Physics 13.00 - 13.40 AP Calculus 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 AP Chemistry 13.00 - 13.40 7

Среда
Сәрсенбі

8 AP Comp.Sc. 13.45 - 14.25 AP Physics 13.45 - 14.25 AP Calculus 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 AP Chemistry 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 AP Calculus 14.35 - 15.15 AP Physics 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 AP Calculus 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
7 AP Calculus 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 AP Economics 13.00 - 13.40 AP Calculus 13.00 - 13.40 7
Четверг
Бейсенбі

8 AP Calculus 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 AP Economics 13.45 - 14.25 AP Calculus 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 AP Economics 14.35 - 15.15 AP Calculus 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 AP Economics 15.20 - 16.00 AP Calculus 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
7 эксп. физика 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 AP Physics 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 AP Chemistry 13.00 - 13.40 7
Пятница

8 эксп. физика 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 AP Physics 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 AP Chemistry 13.45 - 14.25 8
Жұма

9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 AP Calculus 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 AP Calculus 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
3 AP Calculus 9.35 - 10.15 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 3
Суббота

4 AP Calculus 10.20 - 11.00 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 4


Сенбі

5 11.15 - 11.55 AP Calculus 11.15 - 11.55 11.15 - 11.55 5


6 12.00 - 12.40 AP Calculus 12.00 - 12.40 12.00 - 12.40 6

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі офлайн және онлайн режимінде
11А сабақ 11B сабақ 11C сабақ 11G сабақ 11H сабақ
A 213/A 215 уақ ыты A102/A106 уақ ыты A214/A216 уақыты A218/A220 уақыты A222 уақыты
1 алгебра и НА 8.00 - 8.40 физ-ра 8.00 - 8.40 физика 8.00 - 8.35 алгебра и НА 8.00 - 8.45 ист.KZ 8.00 - 8.40 1
2 алгебра и НА 8.45 - 9.25 физ-ра 8.45 - 9.25 физика 8.40 - 9.25 алгебра и НА 8.50 - 9.25 ист.KZ 8.45 - 9.25 2
3 физика 9.35 - 10.15 алгебра и НА 9.35 - 10.15 каз.лит/ист.KZ 9.35 - 10.10 физ-ра 9.35 - 10.20 алгебра и НА 9.35 - 10.15 3
Понедельник
Дүйсенбі

4 физика 10.20 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 каз.лит/ист.KZ 10.15 - 11.00 физ-ра 10.25 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 4
5 каз.лит/ист.KZ 11.15 - 11.55 рус.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.50 физика 11.15 - 12.00 физика 11.15 - 11.55 5
6 каз.лит/ист.KZ 12.00 - 12.40 рус.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 алгебра и НА 11.55 - 12.40 физика 12.05 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 6
7 ист.KZ/каз.лит 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.40 рус.яз. и л-ра 13.00 - 13.35 13.00 - 13.45 англ. язык 13.00 - 13.40 7
8 ист.KZ/каз.лит 13.45 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 рус.яз. и л-ра 13.40 - 14.25 13.50 - 14.25 англ. язык 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 биология 8.00 - 8.40 химия 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 рус.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 география 8.00 - 8.40 1
2 химия 8.45 - 9.25 биология 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 география 8.45 - 9.25 рус.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 2
3 география 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 биология 9.35 - 10.15 химия 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.15 3
4 НВП 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 химия 10.20 - 11.00 биология 10.20 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 4
Сейсенбі

Вторник

5 геометрия 11.15 - 11.55 география 11.15 - 11.55 НВП 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 биология 11.15 - 11.55 5
6 геометрия 12.00 - 12.40 SpeakingEngl 12.00 - 12.40 география 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 химия 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 эксп.физика 13.00 - 13.40 SpeakingEngl 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 эксп.физика 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 рус.яз. и л-ра 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 рус.яз. и л-ра 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
1 физика 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.40 алгебра и НА 8.00 - 8.35 каз.лит/ист.KZ 8.00 - 8.45 алгебра и НА 8.00 - 8.40 1
2 физика 8.45 - 9.25 англ.язык 8.45 - 9.25 алгебра и НА 8.40 - 9.25 каз.лит/ист.KZ 8.50 - 9.25 алгебра и НА 8.45 - 9.25 2
3 алгебра и НА 9.35 - 10.15 физика 9.35 - 10.15 англ.язык 9.35 - 10.10 ист.KZ/каз.лит 9.35 - 10.20 англ. язык 9.35 - 10.15 3
4 алгебра и НА 10.20 - 11.00 физика 10.20 - 11.00 англ.язык 10.15 - 11.00 ист.KZ/каз.лит 10.25 - 11.00 англ. язык (ф) 10.20 - 11.00 4
Сәрсенбі

Среда

5 англ.язык 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.55 ист.KZ/каз.лит 11.15 - 11.50 алгебра и НА 11.15 - 12.00 физика 11.15 - 11.55 5
6 англ.язык 12.00 - 12.40 алгебра и НА 12.00 - 12.40 ист.KZ/каз.лит 11.55 - 12.40 алгебра и НА 12.05 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 физика 13.00 - 13.35 англ.язык 13.00 - 13.45 физ-ра 13.00 - 13.40 7
8 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 физика 13.40 - 14.25 англ.язык 13.50 - 14.25 физ-ра 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 информатика 8.00 - 8.40 алгебра и НА 8.00 - 8.40 эксп.физика 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 1
2 информатика 8.45 - 9.25 ПРЗ по матем 8.45 - 9.25 эксп.физика 8.45 - 9.25 SpeakingEngl 8.45 - 9.25 8.45 - 9.25 2
3 самопознание 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 алгебра и НА 9.35 - 10.15 НВП 9.35 - 10.15 эксп.физика 9.35 - 10.15 3
4 SpeakingEngl 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 ПРЗ по матем. 10.20 - 11.00 самопознание 10.20 - 11.00 эксп.физика 10.20 - 11.00 4
Бейсенбі

Четверг

5 алгебра и НА 11.15 - 11.55 эксп.физика 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.55 самопознание 11.15 - 11.55 5
6 ПРЗ по матем. 12.00 - 12.40 эксп.физика 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 ПРЗ по матем. 12.00 - 12.40 НВП 12.00 - 12.40 6
7 эксп.физика 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 SpeakingEngl 13.00 - 13.40 информатика 13.00 - 13.40 алгебра и НА 13.00 - 13.40 7
8 эксп.физика 13.45 - 14.25 НВП 13.45 - 14.25 самопознание 13.45 - 14.25 информатика 13.45 - 14.25 ПРЗ по матем. 13.45 - 14.25 8
9 рус.яз и л-ра 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 информатика 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 информатика 15.20 - 16.00 10
1 геометрия 8.00 - 8.40 каз.лит/ист.KZ 8.00 - 8.40 англ.язык 8.00 - 8.35 геометрия 8.00 - 8.45 рус.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 1
2 геометрия 8.45 - 9.25 каз.лит/ист.KZ 8.45 - 9.25 англ.язык (ф) 8.40 - 9.25 геометрия 8.50 - 9.25 рус.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 2
3 англ.язык 9.35 - 10.15 ист.KZ/каз.лит 9.35 - 10.15 геометрия 9.35 - 10.10 физика 9.35 - 10.20 геометрия 9.35 - 10.15 3
Пятница

4 англ.язык (ф) 10.20 - 11.00 ист.KZ/каз.лит 10.20 - 11.00 геометрия 10.15 - 11.00 физика 10.25 - 11.00 геометрия 10.20 - 11.00 4
Жұма

5 рус.яз. и л-ра 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 физ-ра 11.15 - 11.50 англ.язык 11.15 - 12.00 каз.лит 11.15 - 11.55 5
6 рус.яз. и л-ра 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 физ-ра 11.55 - 12.40 англ.язык (ф) 12.05 - 12.40 каз.лит 12.00 - 12.40 6
7 физ-ра 13.00 - 13.40 англ.язык 13.00 - 13.40 13.00 - 13.35 рус.яз. и л-ра 13.00 - 13.45 13.00 - 13.40 7
8 физ-ра 13.45 - 14.25 англ.язык (ф) 13.45 - 14.25 13.40 - 14.25 рус.яз. и л-ра 13.50 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

«Бекітемін»
Алматыдағы РФММ директоры
_______________ А.Кунгожин
« 08 » қаңтар 2021 ж.

2020-2021 оқу жылының 3-тоқсанға арналған сабақ кестесі офлайн және онлайн режимінде
11D время 11E время 11F время
A319/A315 A109/A211 A209/A210
1 алгебра и НА 8.00 - 8.35 англ. язык 8.00 - 8.35 рус.лит/ист.KZ 8.00 - 8.40 1
2 алгебра и НА 8.40 - 9.25 англ. язык 8.40 - 9.25 рус.лит/ист.KZ 8.45 - 9.25 2
3 англ. язык 9.35 - 10.10 алгебра и НА 9.35 - 10.10 ист.KZ/рус.лит 9.35 - 10.15 3
Понедельник
Дүйсенбі

4 англ. язык 10.15 - 11.00 алгебра и НА 10.15 - 11.00 ист.KZ/рус.лит 10.20 - 11.00 4
5 рус.лит/ист.KZ 11.15 - 11.50 физика 11.15 - 11.50 алгебра и НА 11.15 - 11.55 5
6 рус.лит/ист.KZ 11.55 - 12.40 физика 11.55 - 12.40 алгебра и НА 12.00 - 12.40 6
7 ист.KZ/рус.лит 13.00 - 13.35 13.00 - 13.35 физика 13.00 - 13.40 7
8 ист.KZ/рус.лит 13.40 - 14.25 13.40 - 14.25 физика 13.45 - 14.25 8
Понедельник
Дүйсенбі
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
1 эксп.физика 8.00 - 8.40 география 8.00 - 8.40 геометрия 8.00 - 8.40 1
2 эксп.физика 8.45 - 9.25 химия 8.45 - 9.25 геометрия 8.45 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.15 эксп.физика 9.35 - 10.15 химия 9.35 - 10.15 3
4 геометрия 10.20 - 11.00 эксп.физика 10.20 - 11.00 география 10.20 - 11.00 4

Вторник
Сейсенб і
5 химия 11.15 - 11.55 геометрия 11.15 - 11.55 эксп.физика 11.15 - 11.55 5
6 география 12.00 - 12.40 геометрия 12.00 - 12.40 эксп.физика 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 13.00 - 13.40 7
8 НВП 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 каз.яз. и л-ра 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 SpeakingEngl 14.35 - 15.15 9
1 алгебра и НА 8.00 - 8.35 8.00 - 8.35 физ-ра 8.00 - 8.40 1
2 алгебра и НА 8.40 - 9.25 8.40 - 9.25 физ-ра 8.45 - 9.25 2
3 физика 9.35 - 10.10 физ-ра 9.35 - 10.10 алгебра и НА 9.35 - 10.15 3
4 физика 10.15 - 11.00 физ-ра 10.15 - 11.00 алгебра и НА 10.20 - 11.00 4

Сәрсенбі

Среда
5 физ-ра 11.15 - 11.50 алгебра и НА 11.15 - 11.50 англ. язык 11.15 - 11.55 5
6 физ-ра 11.55 - 12.40 алгебра и НА 11.55 - 12.40 англ. язык 12.00 - 12.40 6
7 13.00 - 13.35 ист.KZ/рус.лит 13.00 - 13.35 13.00 - 13.40 7
8 13.40 - 14.25 ист.KZ/рус.лит 13.40 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 рус.лит/ист.KZ 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 рус.лит/ист.KZ 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
1 каз.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 рус. язык 8.00 - 8.40 биология 8.00 - 8.40 1
2 биология 8.45 - 9.25 каз.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 рус.язык 8.45 - 9.25 2
3 рус.язык 9.35 - 10.15 алгебра и НА 9.35 - 10.15 информатика 9.35 - 10.15 3
4 самопознание 10.20 - 11.00 ПРЗ по матем. 10.20 - 11.00 информатика 10.20 - 11.00 4

Бейсенбі

Четверг
5 информатика 11.15 - 11.55 информатика 11.15 - 11.55 алгебра и НА 11.15 - 11.55 5
6 информатика 12.00 - 12.40 информатика 12.00 - 12.40 ПРЗ по матем. 12.00 - 12.40 6
7 алгебра и НА 13.00 - 13.40 биология 13.00 - 13.40 самопознание 13.00 - 13.40 7
8 ПРЗ по матем. 13.45 - 14.25 SpeakingEngl 13.45 - 14.25 13.45 - 14.25 8
9 SpeakingEngl 14.35 - 15.15 самопознание 14.35 - 15.15 НВП 14.35 - 15.15 9
10 15.20 - 16.00 НВП 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 10
1 англ. язык 8.00 - 8.35 геометрия 8.00 - 8.35 каз.яз. и л-ра 8.00 - 8.40 1
2 англ. язык (ф) 8.40 - 9.25 геометрия 8.40 - 9.25 каз.яз. и л-ра 8.45 - 9.25 2
3 геометрия 9.35 - 10.10 физика 9.35 - 10.10 англ. язык 9.35 - 10.15 3
4 геометрия 10.15 - 11.00 физика 10.15 - 11.00 англ. язык (ф) 10.20 - 11.00 4

Пятница
Жұма
5 каз.яз. и л-ра 11.15 - 11.50 англ. язык 11.15 - 11.50 физика 11.15 - 11.55 5
6 каз.яз. и л-ра 11.55 - 12.40 англ. язык (ф) 11.55 - 12.40 физика 12.00 - 12.40 6
7 физика 13.00 - 13.35 каз.яз. и л-ра 13.00 - 13.35 геометрия 13.00 - 13.40 7
8 физика 13.40 - 14.25 каз.яз. и л-ра 13.40 - 14.25 геометрия 13.45 - 14.25 8
9 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 9

Директордың орынбасары Н.Т.Кабулова А.Д. Уадилова

Вам также может понравиться