Вы находитесь на странице: 1из 1

Имена Гр Месечни посещения по дати за месец ноември Общо

посещения
04. 06. 11. 13. 18. 20. 25. 27.
11 11 11 11 11 11 11 11
1 Калоян 2 - - - + + - + + 4
2 Микаел 2 - - - + - + + + 4
3 Радослав 2 - - - + + + + + 5
Ян.
4 Теодор 2 - - - - - - - - -
5 Радослав Д. 2 - - - - + - + - 2
6 Силвиан 2 + + + + + - - + 6
7 Крум 2 - - - - - - - - -
8 Момчил 2 - - - - + - - - 1
9 Томммазо 2 - - - - + + + + 4
10 Божена 2 - - - + + + + + 5
11 Димитър П. 2 - - - - + + + + 4
12 Паолина 3а + + + + + + - + 7
13 Манол 3а + + + + + + + + 8
14 Елиф 3а + + + + + + + + 8
15 Юлия 3а + - + + + + + + 7
16 София 3а + + + + - + + + 7
17 Лора 3а + + + - + + + + 7
18 Петина 3а + + + + + + + + 8
19 Александра 3б + + + + + + + + 8
20 Даяна 3б + + + + + + + + 8
21 Елизабет 3б + + + + + + + + 8
22 Магдалена 3б + + + + + + + + 8
23 София 3б + + + + + + + + 8
24 Тодор 3б + + + + + + + + 8
25 Деа 4а + + + + - - + + 6
26 Руслан 4а + + - + + + + + 7
27 Киара 4а - + + + + + + + 7
28 Анна 4а - - + + + - + - 4
29 Миа 4а + + - + + + - - 5
30 Тиана 4а + + + + + + + + 8

31 Радост 4а - + + + + - - + 5
32 Пламена 4б - - + - + + + + 5
33 Анна 4б + + - - + + + - 5
34 Мартин 4б + + + + + + + + 8
35 Соня 4б + + + + + + + + 8
36 Габриела 4б + + + + + - + + 7
37 Ефе 4б - - + + + + + - 5
38 Мартина 4б + + + + + + + + 8
39 Василена 4б + + + + + + + + 8
24 25 26 30 34 29 32 31 231

Вам также может понравиться