You are on page 1of 5

KHIDMAT MASYARAKAT

Tingkatan 4
Tajuk-tajuk projek yang dicadangkan adalah seperti berikut:
• Kajian tentang sumbangan pemipin.
• Kajian tentang latar belakang dan maksud bendera/jata negeri dan jata
negara.
• Kajian tentang flora dan fauna di Malaysia.
• Pengumpulan episod menarik dalam sejarah.Contoh:
(a) Perisytiharan Kemerdekaan
(b)Pilihan Raya Umum Pertama (1957)
(c)Penyatuan Tanah Melayu,Sarawak,dan Sabah sebagai Negara Malaysia.
• Pengumpulan kisah/cerita patriotik Contoh:
(a) Leftenan Adnan
(b)Kanang anak Langkau
(c)Keberanian Pasukan polis Mempertahankan Bukit Kepong daripada
Serangan Komunis.
• Membuat Pameran Maksud/Erti Kemerdekaan .
• Membuat Cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat
setempat. Contoh:.
(a) Meningkatkan system pengangkutan awam.
(b)Menempatkan setinggan semula.
(c)Membersihkan sungai/jalan/pantai/kawasan rekreasi.
(d)Menghijaukan kawasan setempat.

Tingkatan 3
Tajuk-tajuk projek yang dicadangkan adalah seperti berikut:
• Cadangan Pemuliharaan Bangunan atau Artifak Bersejarah
• Membuat Kajian Seni Bina Bangunan Bersejarah
• Menubuhkan Stesen Radio Sekolah
• Membuat Persembahan Kebudayaan Pelbagai Kaum
• Membuat Pameran Pelbagai Budaya Malaysia
• Menganjurkan Projek Jualan Makanan Pelbagai Kaum
KHIDMAT MASYARAKAT
Tingkatan 2
Cadangan aktiviti Khidmat masyarakat mengikut tema:

1. Hidup Bermasyarakat
• Projek mengindahkan kawasan tempat tinggal
• Projek rekreasi tempat tinggal.
• Projek kenali jiran tetangga
• Projek Job Week
• Projek membantu warga tua di rumah kebajikan
• Projek membersihkan tempat ibadah/rumah orang tua/rumah
kebajikan
• Cadangan meningkatkan kemudahan awam untuk golongan
kurang upaya
• Projek khidmat sukarela di rumah anak yatim atau kanak-kanak
istimewa.

Tingkatan 1
Cadangan aktiviti Khidmat masyarakat mengikut tema:

1. Pencapaian Kendiri
• Projek Learning to Say No.
• Projek kaunseling rakan sebaya.
• Projek penjagaan kesihat dan keselamatan diri.
2. Hubungan Kekeluargaan
• Kajian kehidupan keluarga pada masa depan.
• Profil keluarga asas dan keluarga kembangan.
Borang Refleksi
Projek Khidmat Masyarakat
Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan
SMK Sinar Bintang, Kuala Lumpur

Nama:________________________________

Tingkatan :__________________________

Tajuk projek :__________________________

Peranan tanggungjawab saya:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Kelemahan/Kekurangan yang dikenalpasti:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Cadangan:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Harapan:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Contoh Borang Laporan


Nama Kumpulan/Kelas :___________________________
Pengerusi :___________________________
Timbalan Pengerusi :___________________________
Setiausaha : ___________________________
Bendahari : ___________________________
AJK : __(melebihi 1 orang)__________

1.0 PERANCANGAN
A) Tajuk Projek:________________________________
B) 1.1 Objektif Projek:__________________________
1.2 Aktiviti yang dijalankan untuk menjayakan projek:
___________________________________________
___________________________________________
1.3 Jadual Perancangan Projek

Bil Aktiviti Jan Feb Mac April Mei

C) Mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat:

1.1 Anggaran kos:_____


1.2 Sumber Kewangan:_______

D) Senarai tugas Jawatankuasa:

Tugas Keterangan
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Setiausaha
Bendahari
AJK

2.0 PELAKSANAAN
A) Menjalankan projek
2.1 Tempoh Masa:_____________
2.2 Agihan Tugas:_____________
2.3 Kelancaran Projek______________

B) Mencatat pelaksanaan projek( Hari menjalankan kerja amali)

BIL TARIKH MASA AKTIVITI

C) Semua dokumen/gambar/dll dilampirkan disini.

3.0 REFLEKSI
A. Menilai Projek:

3.1 Kejayaan/Kekuatan Aktiviti (komen ringkas)


_____________________________________________

3.2 3.2 Kelemahan Aktiviti: (komen ringkas)


_____________________________________________

B.Ulasan :______________________________________________

4.0 PEMBENTANGAN

A.Pembentangan semasa P&P:


_____________________________________________

B.Penggunaan bahan:
_____________________________________________
5.0 PENGHARGAAN

A.Penghargaan kepada pihak yang terlibat:


_____________________________________________

B.Penghargaan yang diterima:


_____________________________________________