Вы находитесь на странице: 1из 4

Nazwa: Motyw 084

Autor:

Rozmiar: 156x54
Kolorów: 3
(PL) Wzór pobrany ze strony: www.wzory-haftu.pl
JeŜeli uŜyjesz tego wzoru, będziesz zadowolona/y z efektu i uznasz za stosowne
wspomóc rozwój witryny www.wzory-haftu.pl moŜesz wpłacić dowolną kwotę
na konto podane w dziale "Kontakt" na wspomnianej stronie.

(EN): Pattern downloaded from: www.cross-stitch-patterns.eu


If after using this pattern you are happy with the effect and you think that it is worth to support the development of www.cross-stitch-patterns.eu website,
feel free to donate any amount to the bank account given in the "Contact" section on the abovementioned site.

Ariadna 1548 = DMC 321


Ariadna 1819 = DMC 310

Wzór powstał w programie HaftiX (www.haftix.pl)


10 20 30 40 50 60 70 80
                                                           
                                                       
     
                        
       
      
                          
        
        
                                  
           
       
                              
          
                         
                         
                                                   
10                                                            10
                                              
                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                           
                                           
                                                    
                                             
20                                 20
                         
                                
                                            
                                                 
                                       
                                       
                                                    
                                                           
                                                       
30                                         30
                                           
                                                        
                                                  
                         
                         
                                                   
                                                          
                                              
                                           
40                                                           40
                                                           
                                                         
                                           
                                           
                                                    
                                             
                               
                         
                                
50                                              50
                                                 
                                       
                                       
                                                    
10 20 30 40 50 60 70 80

Motyw 084 Strona nr 1


90 100 110 120 130 140 150
                                                     
                                                   
                 
            
      
                  
             
      
                       
                 
        
                    
               
       
                     
                     
                                           
10                                                  10
                                    
                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                 
                                 
                                          
                                     
20                             20
                     
                          
                                      
                                             
                                     
                                     
                                                
                                                     
                                                   
30                                       30
                                       
                                                  
                                            
                     
                     
                                           
                                                
                                    
                                 
40                                                   40
                                                     
                                                 
                                 
                                 
                                          
                                     
                           
                     
                          
50                                        50
                                             
                                     
                                     
                                                
90 100 110 120 130 140 150

Motyw 084 Strona nr 2


Symbol Nr nici KrzyŜyki Motki Motki Motki
2 nitki 3 nitki 6 nitek
Kanwa 3780 2 3 5

 Ariadna (nowa) 1548 3012 2 2 4

 Ariadna (nowa) 1819 1632 1 1 2

Motyw 084

Вам также может понравиться