Вы находитесь на странице: 1из 3

Nazwa: Motyw 040

Autor:

Rozmiar: 70x26
Kolorów: 3
Wzór pobrany ze strony: / downloaded from: www.wzory-haftu.pl

Wzór powstał w programie HaftiX (www.haftix.pl)


10 20 30 40 50 60 70
                 
                                                     
                                                                     
               

               
                                   
                                            
                       
                
10                         
             10
                  
     
                      
      
    
        
                          
       
                            
                                   
                                         
                                           
                                       
                                     
20                                   20
                 

               
                                                                     
                                                     
                 
10 20 30 40 50 60 70

Motyw 040 Strona nr 1


Symbol Nr nici KrzyŜyki Motki Motki Motki
2 nitki 3 nitki 6 nitek
Kanwa 916 1 1 2

 Ariadna (nowa) 1548 522 1 1 1

 Ariadna (nowa) 1819 382 1 1 1

Motyw 040

Вам также может понравиться