Вы находитесь на странице: 1из 2

Имя: Ваня Тихонов Натура: Клан: Малкавиан

Игрок: Маска: Поколение: 13th


Хроника: Концепт: Сир:
Атрибуты
Физические Социальные Ментальные
Сила _________OOOOOOOO
● Обаяние_________●
OOOOOOOO Восприятие_______ ●
OOOOOOOO
Ловкость _______

OOOOOOOO Манипулирование__

OOOOOOOO Интеллект____ OOOOOOOO

Выносливость _OOOOOOOO
● Внешность________

OOOOOOOO Сообразительность_●
OOOOOOOO
_
Способности
Таланты Навыки Познания
Атлетика_______
OOOOOOOO Безопасность___ OOOOOOOO Академические___
OOOOOOOO
Бдительность___
OOOOOOOO Вождение______ OOOOOOOO Законы_______OOOOOOOO
Запугивание____
OOOOOOOO Выживание____OOOOOOOO Компьютеры___OOOOOOOO
Знание Улиц____
OOOOOOOO Исполнение______OOOOOOOO Лингвистика___OOOOOOOO
Лидерство______
OOOOOOOO Знание Животных_OOOOOOOO Медицина_____OOOOOOOO
Драка_________OOOOOOOO Ремесла________ OOOOOOOO Наука_________ OOOOOOOO
Уклонение_______
OOOOOOOO Скрытность___OOOOOOOO Оккультизм____ OOOOOOOO
Хитрость_______
OOOOOOOO Стрельба_____ OOOOOOOO Политика______ OOOOOOOO
Экспрессия_______
OOOOOOOO Фехтование____OOOOOOOO Расследование__OOOOOOOO
Эмпатия ______OOOOOOOO Этикет _________OOOOOOOO Финансы_______ OOOOOOOO

Преимущества
Дисциплины Дополнения Добродетели
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Сознательность OOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Самоконтроль OOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Смелость _________OOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO

Другие Трайты Человечность/Путь Здоровье


_____________OOOOOOOO __________________
Человечность
Задет ¨
_____________OOOOOOOO OOOOOOOOOO Поврежден -1 ¨
_____________OOOOOOOO Ранен -1 ¨
_____________OOOOOOOO Сила Воли Тяжело ранен -2 ¨
_____________OOOOOOOO Травмирован -2 ¨
_____________OOOOOOOO OOOOOOOOOO
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Искалечен -5 ¨
_____________OOOOOOOO Обездвижен
_____________OOOOOOOO ¨
_____________OOOOOOOO Запас Крови Слабость
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Опыт
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ход: ____
_____________OOOOOOOO Пункты
Points Per за
Turn:
Достоинства и Недостатки
Достоинства Тип Цена Недостатки Тип Бонус
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
Другие Трайты
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
Ритуалы Пути
Название Уровень
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO

Опыт Психозы
Всего:_____________________________ __________________________________
Всего Потрачено:___________________ __________________________________
Потрачено на: __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ Языки
__________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Бой
Оружие/Атака Слож. Урон Дальн. Скор. Боез. Размер Броня
Класс:____________
Рейтинг:__________
Штраф:___________
Описание:
_________________
_________________
_________________

Вам также может понравиться