Вы находитесь на странице: 1из 20

1.

Importanţa creşterii animalelor de fermă în economia


naţională (2 ore).
1. Importanţa şi rolul produselor animaliere în alimentaţia
populaţiei
2. Obţinere produselor alimentare, materiei prime şi siguranţa
produselor animaliere.
3. Progresul tehnico-ştiinţific al tehnologiilor de obţinere a
produselor animaliere.
16.3.1. EFECTIVUL DE ANIMALE ŞI PĂSĂRI PE CATEGORII DE GOSPODĂRII, la 1 ianuarie
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ на 1 января

mii capete / тысяч голов / thousand capita


2012 2013 2014 2015 2016
Gospodăriile de toate categoriile
Хозяйства всех категорий
Bovine / Крупный рогатый скот / Cattle 204 191 189 191 186
din care, vaci / в том числе коровы / of which, cows 144 134 131 130 128
Porcine / Свиньи / Pigs 439 410 420 473 453
Ovine şi caprine / Овцы и козы / Sheep and goats 832 824 849 875 869
Cabaline / Лошади / Horses 50 46 45 43 39
Întreprinderile agricole
Сельскохозяйственные предприятия
Bovine / Крупный рогатый скот / Cattle 11 10 11 12 13
din care, vaci / в том числе коровы / of which, cows 4 4 5 5 5
Porcine / Свиньи / Pigs 119 141 158 196 185
Ovine şi caprine / Овцы и козы / Sheep and goats 18 16 17 22 25
Cabaline / Лошади / Horses 1 1 1 1 0,0
Păsări / Птица / Poultry 2 652 3 278 3 377 3 511 3 972
Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 1

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1


Bovine / Крупный рогатый скот / Cattle 1 1 2 2 2
din care, vaci / в том числе коровы / of which, cows 0,4 0,5 1 1 1
Porcine / Свиньи / Pigs 2 1 1 1 1
Ovine şi caprine / Овцы и козы / Sheep and goats 2 2 3 2 3
Cabaline / Лошади / Horses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Păsări / Птица / Poultry 194 169 99 24 36
Gospodăriile populaţiei
Хозяйства населения
EFECTIVUL DE ANIMALE ÎN GOSPODĂRIILE DE TOATE CATEGORIILE, ÎN PROFIL
TERITORIAL, la 1 ianuarie
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
РАЗРЕЗЕ на 1 января

mii capete / тысяч голов / thousand capita


Bovine
Крупный рогатый скот
Porcine Ovine şi caprine
Cattle
Свиньи Овцы и козы
total din care, vaci
Pigs Sheep and goats
всего в том числе
total коровы
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Total / Всего / Total 191,2 186,1 130,3 127,7 472,8 453,2 874,7 868,6
Municipiul Chişinău 2,0 2,1 1,3 1,3 12,9 3,3 6,6 7,5
Nord / Север /
North 87,6 86,3 62,2 61,4 125,9 111,3 210,2 204,1
Municipiul Bălţi 0,9 0,7 0,4 0,4 1,9 1,3 3,5 2,4
Centru / Центр /
Center 65,0 61,9 42,3 40,9 244,9 248,6 220,6 217,3
Sud / Юг / South 30,0 29,3 21,0 20,5 72,4 72,4 310,6 316,1
UTA Găgăuzia 6,6 6,6 3,5 3,6 16,7 17,6 126,7 123,6
PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE ANIMALIERE, PE CATEGORII DE GOSPODĂRII
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gospodăriile de toate categoriile Хозяйства всех категоpий
Vînzarea pentru sacrificare a vitelor şi păsărilor (în greutate vie), mii tone 150,3 159,0 156,0 154,8 164,0 174,5
Реализация на убой скота и птицы (в живом весе), тыс. Тонн
Lapte de toate felurile, mii tone 591,2 560,0 524,6 526,9 524,7 519,7
Молоко всех видов, тыс. Тонн
din care: / в том числе: / of which:
lapte de vacă молоко коровье 554,1 525,8 489,6 485,9 485,3 479,5
Ouă, mil. buc. / Яйца, млн. шт. / Eggs, mio. pcs. 718,5 705,2 621,9 623,7 645,0 628,8
Lînă (în greutate fizică), tone Шерсть (в физическом весе), тонн 2 066,7 2 043,3 1 842,6 1 898,9 1 947,3 1 899,3
Întreprinderile agricole Сельскохозяйственные пpедпpиятия
Vînzarea pentru sacrificare a vitelor şi păsărilor (în greutate vie), mii tone
Реализация на убой скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн 36,8 42,1 41,7 52,5 57,3 69,8
Lapte de toate felurile, mii tone 14,0 14,1 14,7 14,5 20,1 21,2
Молоко всех видов, тыс. Тон
din care: / в том числе: / of which: lapte de vacă молоко коровье 13,7 13,8 14,4 14,3 19,8 21,0
Ouă, mil. buc. / Яйца, млн. шт. / Eggs, mio. pcs. 275,3 241,2 241,4 241,5 246,0 252,8
Lînă (în greutate fizică), tone Шерсть (в физическом весе), тонн 40,0 30,1 26,4 26,0 36,3 33,7
1 1
Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) Кpестьянские (феpмеpские) хозяйства
Vînzarea pentru sacrificare a vitelor şi păsărilor (în greutate vie), mii tone
Реализация на убой скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн 1,8 2,1 2,1 1,3 0,8 0,6
Lapte de toate felurile, mii tone 0,8 0,9 1,2 1,5 1,5 1,7
Молоко всех видов, тыс. Тонн
din care: / в том числе: / of which:
lapte de vacă молоко коровье 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5 1,5
Ouă, mil. buc. / Яйца, млн. шт. / Eggs, mio. pcs. 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7
Lînă (în greutate fizică), tone 1,7 3,2 1,2 2,9 – 0,6
Шерсть (в физическом весе), тонн
Gospodăriile populaţiei Хозяйства населения
Vînzarea pentru sacrificare a vitelor şi păsărilor (în greutate vie), mii tone
Реализация на убой скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн 111,7 114,8 112,2 101,0 105,9 104,1
Lapte de toate felurile, mii tone 576,4 545,0 508,7 510,9 503,1 496,8
Молоко всех видов, тыс. Тонн
din care: / в том числе: / of which:
lapte de vacă молоко коровье 539,7 511,1 474,0 470,2 464,0 457,0
Ouă, mil. buc. / Яйца, млн. шт. / Eggs, mio. pcs. 442,3 463,3 379,7 381,7 398,5 375,3
PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE ANIMALIERE ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE ŞI
GOSPODĂRIILE TĂRĂNEŞTI (DE FERMIER)¹, ÎN PROFIL TERITORIAL

ПPОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПPОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И КРЕСТЬЯНСКИХ(ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВАХ¹, В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Lînă (în greutate


Vînzarea pentru
fizică), tone
sacrificare a vitelor şi
Шерсть
păsărilor (în greutate Lapte, tone Ouă, mil. buc.
(в физическом весе),
vie), tone Молоко, тонн Яйца, млн. шт.
тонн
Реализация на убой Milk, tonnes Eggs, mio. pcs.
Wool (in natural
скота и птицы (в
weight), tonnes
живом весе), тонн
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Total / Всего / Total 53 789 58 162 70 406 16 012 21 598 22 874 242,0 246,5 253,5 28,9 36,3 34,3
Municipiul Chişinău 799 2 183 1 281 153 307 198 20,9 17,3 17,1 – 2,4 0,6
Nord / Север / North 5 840 5 760 6 265 6 521 8 656 9 874 139,6 137,8 135,1 1,8 2,8 1,7
Municipiul Bălţi – – – 1 – – – – – – – –
Centru / Центр / 40 510 42 917 55 587 4 046 5 145 5 009 29,7 32,7 29,1 3,6 3,5 3,8
Center
Sud / Юг / South 4 316 4 452 4 458 2 640 2 656 2 309 50,2 54,7 54,7 15,4 20,5 19,0
UTA Găgăuzia 2 324 2 850 2 815 2 652 4 834 5 484 1,6 4,0 17,5 8,1 7,1 9,2
PRODUCTIVITATEA ANIMALELOR ŞI PĂSĂRILOR ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE ŞI
GOSPODĂRIILE ŢĂRĂNEŞTI
(DE FERMIER), ÎN PROFIL TERITORIAL 1
ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ,
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 1
Producţia medie anuală de
Producţia medie anuală de Cantitatea medie anuală de
ouă pe o găină ouătoare,
lapte pe o vacă, kg lînă tunsă de pe o oaie, kg
buc.
Среднегодовой удой Среднегодовой настриг
Среднегодовая
молока на одну корову, кг шерсти с одной овцы, кг
яйценоскость курицы-
несушки, шт.
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Total / Всего / Total 3 225 3 742 3 468 196 213 193 1,6 1,8 1,5
Municipiul Chişinău 3 104 2 607 1 325 276 212 170 – 7,3 1,3
Nord / Север / North 3 104 3 387 3 109 211 224 209 0,5 0,7 0,6
Municipiul Bălţi – – – – – – – – –
Centru / Центр / Center 2 852 3 451 3 174 129 195 203 0,8 0,5 0,6
Sud / Юг / South 3 412 3 572 3 367 195 213 206 2,4 3,6 2,2
UTA Găgăuzia 4 265 5 571 5 305 136 100 110 2,7 2,3 2,5
VÎNZAREA PRINCIPALELOR PRODUSE ANIMALIERE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE1
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 1
din care: / в том числе: / of which:
întreprinderilor şi
pe alte căi de comercializare
organizaţiilor de colectări şi
(la piaţă, prin intermediul
prelucrare a producţiei
reţelei proprii de vînzare,
Vîndut – total agricole
prin tranzacţii barter)
Продано – всего заготовительным
по другим каналам
Sold – total предприятиям,
реализации (на рынке,
организациям и
через собственную
предприятиям по
торговую сеть, по
переработке
бартерным сделкам)
сельхозпродукции
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Mii tone / Тысяч тонн / Thousand tonnes
Vite şi păsări (în greutate vie) 52,5 53,3 60,6 11,4 15,8 14,9 41,1 37,5 45,7
Скот и птица (в живом весе)
Lapte / Молоко / Milk 14,9 18,7 21,7 12,9 16,4 15,2 2,0 2,3 6,5
Ouă alimentare, mil. buc. 211,2 216,4 225,0 3,4 25,5 51,5 207,8 190,9 173,5
Яйца пищевые, млн. шт.
Lînă (în greutate fizică), tone 28,0 13,0 18,3 – 5,0 6,7 28,0 8,0 11,6
Шерсть (в физическом весе), тонн
În % faţă de volumul total de vînzare
В % к общему объему реализации
Vite şi păsări (în greutate vie) 100 100 100 22 30 25 78 70 75
Скот и птица (в живом весе)
Lapte / Молоко / Milk 100 100 100 87 88 70 13 12 30
Ouă alimentare / Яйца пищевые / 100 100 100 2 12 23 98 88 77
Lînă (în greutate fizică) 100 100 100 – 38 37 100 62 63
Шерсть (в физическом весе)
PRODUCŢIA CĂRNII ÎN GOSPODĂRIILE DE TOATE CATEGORIILE, PE TIPURI
ПPОИЗВОДСТВО МЯСА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОPИЙ, ПО ВИДАМ

mii tone / тысяч тонн / thousand tonnes


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Carne (în greutate după
sacrificare) 78,3 90,8 110,9 117,9 115,7 115,1 122,2 130,6
Мясо (в убойном весе)
Meat (in slaughter weight)
din care: / в том числе: / of
which:
carne de vită şi viţel 10,6 11,1 10,2 9,7 9,5 8,3 8,2 8,4
говядина и телятина
beef and veal
carne de porc / свинина / pork 35,1 42,2 56,9 63,9 64,5 61,1 64,6 71,9
carne de oaie / баpанина /
mutton 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9
carne de pasăre / мясо птицы /
poultry 29,6 34,5 40,9 41,4 38,8 42,9 46,7 44,1
Consumul produselor alimentare pe Produse alimentare, Ani si Medii
2011 2012 2013 2014 2015
Total pe Total pe Total pe Total pe Total pe
republica Urban Rural republica Urban Rural republica Urban Rural republica Urban Rural republica Urban Rural
Piine si produse de
panificatie 109,9 96,3 120 110,1 97,5 119,4 110 98,9 118,3 110,9 99,6 119,4 112,6 102 120,6
Carne si preparate din
carne 36,7 40,9 33,6 38,7 43,5 35,2 41,6 46,4 37,9 43,3 47 40,5 45,8 50,8 42
Lapte si produse din
lapte, litri 213,5 236 196,7 231,7 249,7 218,3 219,9 250,9 196,5 212 235,9 193,8 213 243,1 190,1
Ulei vegetal, litri 12,9 12,7 13,1 12,7 12,8 12,5 12,4 12,3 12,5 12,6 12,5 12,7 12,1 12 12,2
Oua, bucati 182,6 198,9 170,5 175,2 198,8 157,8 178,7 202,5 160,8 179,4 198,4 165 177,4 191,7 166,6
Zahar si produse de
cofetarie 17 17,5 16,5 16,3 16,8 15,9 16,6 16,9 16,4 17,2 17 17,3 17,2 17,2 17,1
Peste si produse din
peste 13,9 13,3 14,4 14,9 14,1 15,6 16,2 15,9 16,5 16,9 16,1 17,5 16,4 15,7 16,9
Cartofi 51,2 50,4 51,8 50,4 51,2 49,8 48,3 50,1 47 46,5 45,8 47 46,4 45,8 46,8
Legume si bostanoase 96,8 97,2 96,5 104,6 107 102,9 109,2 110 108,5 103,9 105,2 102,9 110,1 112,6 108,2
Fructe si pomusoare 36,9 42,2 33 42,2 45,3 39,8 49,1 53,1 46,1 47 51,9 43,3 50,6 53,8 48,2
Consumul produselor alimentare pe Produse alimentare, Ani si Regiuni statistice
2011 2012 2013 2014 2015
Chisi Centr Chisi Centr Chisi Centr Chisi Centr Chisi Centr
nau Nord u Sud nau Nord u Sud nau Nord u Sud nau Nord u Sud nau Nord u Sud
Piine si produse de
panificatie 88,7 111 118,7 121 91,3 111,9 118,1 118,2 92,1 112,6 116,6 118,2 93,9 114 115,8 119,8 96,2 113,2 118,6 122,9
Carne si preparate
din carne 44,3 32,9 33,6 37,8 47,2 35,2 36,2 37,6 50,5 36,8 39,2 41,6 48,7 39,8 41,7 44,5 52,8 41,2 45 45,3
Lapte si produse din
lapte, litri 248 232,1 184,9 185,3 265,5 251,8 206 197,7 267,6 230,9 194,5 181,7 242,7 222 189,6 191,7 249,4 219,5 183,9 201,2
Ulei vegetal, litri 12,3 12,9 13,3 13 12,6 12,4 12,9 12,8 11,9 12,8 12,7 12,1 12,4 12,8 13,2 11,7 12,3 12,5 12,1 11,4
Oua, bucati 204,6 185,6 162,9 180,6 202,4 173,4 154,9 175,2 203,6 186,8 154,5 171,1 200,9 186,6 148,1 188,1 195,2 171,6 150,2 204,8
Zahar si produse de
cofetarie 17,5 16,9 16,2 17,5 17,4 16,1 15,5 16,4 17 16,8 16,3 16,6 17,2 17,1 17,1 17,3 17,4 16,9 16,7 18
Peste si produse din
peste 12,4 12,7 15,4 15,6 14,3 13,8 16,4 15,4 15,8 14,3 17,6 17,7 15,8 15,2 18,1 19,1 14,5 16 16,8 18,4
Cartofi 49 55,5 45,4 55,8 49,6 53 45 55,1 49 49,7 43,3 52,7 44,7 50,1 40,6 51,7 43,4 50,3 42 50,5
Legume si
bostanoase 97 97,4 95,9 96,9 107,1 102 105,1 104,9 112,6 107,8 107,4 109,5 104,9 103,1 103,3 104,6 111,2 112,1 106,9 110,3
Fructe si pomusoare 47,6 34,6 36,4 28,4 51,2 39,5 42,1 35,5 58,4 46,4 49,2 41,8 54,8 46,3 45,4 41 58 50 48,3 45,7
Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor

numărul mediu anual al populației, mii persoane


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3585,2 3576,9 3570,1 3565,6 3562,0 3560,0 3559,5 3558,6

Elementele balanței Lapte (inclusiv unt), mii tone


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Resurse
Producție 627 604 543 575 591 560 525 526,9

Import 36 36 31 40 64 84 101 96,3

Variația stocurilor 5 0 -3 4 -13 -17 6 0,8

Total resurse 668 640 571 619 642 627 632 624

Utilizări
Export 25 4 12 14 14 18 13 16,7
Semințe _ _ _ _ _ _ _ _

Furaje 8 8 3 3 3 3 11 16,5

Prelucrarea în scopuri nealimentare _ _ _ _ 0 0 0 0

Pierderi 0 1 1 0 0 0 0 0

Consumul personal al populației 635 627 555 602 625 606 608 590,8

Total utilizări 668 640 571 619 642 627 632 624

Consumul personal pe locuitor, kg pe an 177,3 175,4 155,0 168,9 175,3 170,2 170,8 166,03

Nivelul de autoaprovizionare,% 97,5 95,0 97,1 95,0 94,1 92,0 84,7 86,8
Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor
numărul mediu anual al populației, mii persoane
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3585,2 3576,9 3570,1 3565,6 3562,0 3560,0 3559,5 3558,6

Carne - total (inclusiv subproduse), mii


Elementele balanței tone
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Resurse
Producție 97 109 78 91 111 118 116 115,1

Import 39 24 40 15 28 25 31 50,6

Variația stocurilor 10 0 -2 0,0 -10 -6 -1 0,6

Total resurse 146 133 116 106 129 137 146 166,3

Utilizări
Export 3 4 1 1 2 2 4 1,4

Semințe

Furaje 4 0 0 0 0 0 0 0

Prelucrarea în scopuri nealimentare 2 0 0 0 0 0 0 0

Pierderi 0 0 0 0 0 0 1 0,6

Consumul personal al populației 137 129 115 105 127 135 141 164,3

Total utilizări 146 133 116 106 129 137 146 166,3

Consumul personal pe locuitor, kg pe an 38,3 36,0 32,3 29,5 35,6 37,9 39,7 46,18

Nivelul de autoaprovizionare,% 67,8 84,5 67,8 86,7 86,0 86,1 81,5 69,8
Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor
numărul mediu anual al populației, mii persoane
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3585,2 3576,9 3570,1 3565,6 3562,0 3560,0 3559,5 3558,6

Elementele balanței Ouă - total, mil. buc.


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Resurse
Producție 765 704 562 640 718 705 622 623,7

Import 0 0 0 0 2 8 19 13,6

Variația stocurilor 6 0 0 -2 10 33 -14 4

Total resurse 771 704 562 638 730 746 627 641,3

Utilizări
Export 92 11 0,0 0,0 3 7 3 5,1

Incubație 39 35 41 41 46 40 32 29

Furaje 39 25 16 20 22 23 19 19,1

Prelucrarea în scopuri nealimentare _ _ _ _ 0 0 0 0

Pierderi 0 0 1 0 0 1 3 1

Consumul personal al populației 601 633 504 577 659 675 570 587,1

Total utilizări 771 704 562 638 730 746 627 641,3

Consumul personal pe locuitor, bucăţi pe an 167,5 177,1 141,1 161,7 184,9 189,6 160,1 164,98

Nivelul de autoaprovizionare,% 112,7 101,6 100,0 100,3 98,8 95,4 102,2 98,0
CONSUMUL PRODUSELOR ALIMENTARE PE LOCUITOR
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
kilograme /
килограммов /
2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carne şi produse din carne în
echivalent carne (inclusiv
slănină şi subproduse) 24 27 27 32 40 36 32 30 36 38 40
Мясо и мясопродукты в
пересчете на мясо
(включая сало и
субпродукты)

Lapte şi produse din lapte


(înclusiv unt) în echivalent
lapte 155 167 164 166 174 175 155 169 175 170 171
Молоко и молочные
продукты (включая масло
животное) в пересчете на
молоко

Ouă, buc. 139 158 158 162 177 177 141 162 185 190 156
Яйца,шт
Потребление мяса, рыбы и растительного масла в некоторых странах мира, кг в год на душу
населения,
Потребление молочных продуктов и яиц в некоторых странах мира, кг (штук) в год на душу
населения
Cel mai ridicat consum de lapte ambalat de vacă în UE
Ţara Consum (ml/zi/persoană) Consum (litri/anual/persoană)
Irlanda 396 145
Finlanda 341 124
Suedia 251 92
Spania 245 89
Croaţia 230 84
Danemarca 224 82
Marea Britanie 224 82
Portugalia 208 76
Luxemburg 190 69
Austria 186 68
Belgia 168 61
Cel mai scăzut consum de lapte de vacă ambalat în UE (ml/zi/persoană)
Ţara Consum (ml/zi/persoană) Consum (litri/anual/persoană)
Cipru 63.8 23
România 32 12
Bulgaria 23.3 9
Consumul de produse animaliere (kg, om, an)

Tara 2000 2005 2011 2012 2013


carne lapte ouă carne lapte ouă carne lapte ouă carne lapte ouă carne lapte ouă

Azerbaidjan 18 145 74 22 170 98 33 249 132 35 243 127 34 285 155

Armenia 23 118 90 31 177 155 47 231 214 47 234 214 48 233 205
Bielorusia 59 296 224 62 262 259 88 294 301 88 281 303 91 260 304
Kazahstan 44 235 102 58 303 159 65 248 220 66 231 208 66 239 211
Kirgistan 40 204 48 38 211 60 39 213 82 37 212 81 34 215 83
Moldova 24 153 133 40 174 177 38 170 190 40 171 156 46 166 165
Rusia 45 215 229 55 234 250 71 246 271 74 249 276 75 248 269
Ucraina 33 199 166 39 226 238 51 205 310 54 215 307 56 221 309
1.3. Progresul tehnico-ştiinţific al tehnologiilor de obţinere a produselor
animaliere.
Se pot deosebi patru direcţii principale de întrunire a PTŞ asupra
eficienţei producţiei:
- perfecţionarea mijloacelor de muncă;
- perfecţionarea obiectelor de muncă;
- perfecţionarea tehnologiilor de producţie;
- perfecţionarea organizării şi conducerii producţiei.

Principalele direcţii ale P.T.Ş. care determină dezvoltarea şi


obţinerea produselor animaliere în perspectivă sunt: mecanizarea şi
automatizarea complexă a proceselor de producţie; electrificarea şi
chimizarea producţiei; trecerea la tehnologii noi care asigură
economisirea materialelor şi energiei; aplicarea materialelor constructive
şi surse energetice noi; biotehnologiile; introducerea tehnicii electronice
de calcul, mijloace informatice etc.

Вам также может понравиться