Вы находитесь на странице: 1из 1104

Списък на длъжниците - юридически лица, с неуредени към 31.03.2021 г.

данъчни и осигурителни задължения в


списъка не се включват лица с прекратена регистрация и дружества по Закона за задълженията и договорите, както
задълженията им са погасени, вкл. и по давност.

Идентификационен
№ по ред Длъжник
номер

a b c
7075 КОРИНА БГ 131086308
3440 ПАРТНЕР ЛИЗИНГ 175411479
6034 ПИНОТ ТРЕЙДИНГ 115785935
3355 МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ 113551816
9470 СИНТИЯ 103619941
2668 КРЕМИКОВЦИ 831642523
3 БРИКЕЛ 123526494
10353 МАРИЯ МИ 201266148
5248 ЕКСОН КОРПОРЕЙШЪН 200026634
5617 БУЛГАВЕБ 200273225
11885 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ИЗТОК 124701158
2672 САФ МАГЕЛАН 130542972
9732 ПРОМИШЛЕНИ СУРОВИНИ 130768252
121 МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС 102005082
12625 СИ ЕС АЙ ИНДЪСТРИС 175428076
11886 БАЛКАНИ ИНКО 202861106
12091 МИСТРАЛ РЕВОЛЮШЪН 201625925
13075 ЕВРОПЕЙСКИОРИЕНТИРАНО ТРАНСПОРТНО КОНСУЛ 130917205
5939 Б.А.И. - 54 200590930
2121 АСО-2012 202279337
5711 НИКС КЪМПАНИ 201470097
12983 ПЕКТРА БГ 131333655
2812 ДИ ЕС ПЛАСТИК 200982372
5249 Г. КУБЕД 200848487
13708 Стройконсулт - П 201521638
335 ССУ-БЪЛГАРИЯ 117635585
9772 СКРАПМЕТАЛ 131374189
1679 ГЕКО 119650109
9976 Галиата Трейдинг 202954667
1674 ЕСТЕРЕЯ 203014441
10252 МИЛАДИНОВ И КО 130556438
2879 КЕЙТ ПЛАСТ 201339781
12626 ВРР ТРЕЙД 201977453
10437 Експрес Трейдър 203070422
10769 ВИ ЕМ КОРПОРЕЙШЪН 200506505
333 ЕНЕРДЖИПРАЙМ 203099107
12676 БИМЕТАЛ 105565556
13619 ЛЪКШЪРИ ТРЕЙДИНГ 204858009
847 МАРГАРИТ ОЙЛ 200730389
12732 КИНГСТРОЙ 200993664
12190 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168
13778 ВЕЙЛМЕС 175129049
12026 ЕРГО КОНСТРУКШАНС 203797418
5250 МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ 790092
1239 ТРЕЙД БГ 103662775
11997 Азов Трейд 203643509
7218 ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР 106002201
1106 ДАНИМЕС 6 201093671
12373 ИНТЕР ОЙЛ 2010 201031933
5618 Д А Н И-73 175170576
1336 РИКОМЕРС-2000 825238355
10545 Евокомм Съплайс 202329847
3413 МИЛА 117599819
13709 ДИКРА ПЛАСТ 175337089
12984 КОЛАГЕН КОЗМЕТИКС 203235589
12524 К.Ц.А. ОЙЛ 201858413
2673 Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс 121829585
6175 ХЕРАКЛЕС 201045630
2658 ВИТОЛ 175074624
12191 СИТИ УЕСТ НЕТЛЪРК 203338379
13710 ГРЕЙН СТОР СУВОРОВО 103884103
9471 ТАНИНА 07 175414151
1112 ВИНИ 119030898
11465 ХАЙГРУУВ (Болкан) 201623529
12733 ГАМА-ТРЕЙД БГ 131556569
3171 ДАНИ ТРЕЙД-2001 130477535
2704 ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВ 201906947
12885 ХИПЕРИОН 175345171
974 НИКИ МЕС-2008 200407158
12734 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТОСЕВ 200657304
1618 ММДИ 160055269
1015 ОДИСЕЙ 96 103061657
409 МЕСОКОМБИНАТ-РАЗГРАД 116022405
8892 Енвироник 204738771
13347 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЙНИ КОРПОРАЦИИ 131334006
11919 Импорт Експорт Мет България 200770316
13515 БГ ОЙЛ-01 201646887
13887 ТОБИ КОРП ГРУП 09 200797982
1143 Медигор 130871925
13909 КЕМИРА 131443831
13516 ОПТИМА БИЛД 175425322
3104 КАМАРКО Дистрибутори 130566496
9658 ТЕМПО ОЙЛ 200474744
1567 МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС 115317934
12494 ВИ ЕМ ПИ 175316278
12495 КАРБОН ФАЙБЪР 175354156
9556 ЕВРОВАС-2008 200362492
1525 ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ПЛОВДИВ 825256346
12192 СЕТ ОЙЛ 200559760
10242 ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ 175409154
12496 ПЕТ КО ТРЕЙД 200230051
12735 СТРОЙ КЪМПАНИ БГ 175100535
12497 МЕД КОМ 175269649
12797 Г М КАПИТАЛ 131318532
6470 КОРИДА ХИЙЛ 160000970
2254 АВТО КОМЕРСИАЛ БЪЛГАРИЯ 203949783
13910 ТЕРЕН ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГЕРИЯ 203719661
6392 ТЕРМОРЕМ 202266891
3441 ТМН 202469347
2719 СИРМА ПРИСТА 117047800
3073 КИК-ДИЗАЙН 131298581
11087 ЛИГРО 148055307
12525 Т.К. ЛИВА 200428540
12312 Сейнт Никълъс 2008 200619129
848 ХАЙ ОЙЛ 103600275
1857 А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ 123064931
10770 М.И.Ф. ОЙЛ ГРУП 202051337
10438 ВАН - ПЕТРОЛИУМ 202572952
987 ЕЛМА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 820174009
8067 ОРБИТ Логистик 203597638
6471 ЕКО ФРУТ-1 825353806
12193 ЗОЯ - 2009 200669566
11088 Техномаксис 202743773
5763 ТРАНС СИТИ 160083578
3447 ЕВРОФУУД 2010 201032056
10546 Сполиант 202916830
12886 АССЕР - КОМЕРС 203518676
8201 Уинстън Бизнес 204310123
13172 ФЛАМБЕРГА 203424166
2671 ЕЛИТ АГРО 90 205821259
6436 КАТЕК БЪЛГАРИЯ 201605310
12264 ДЖИ ЕЛ ТРЕЙД 2008 200205950
10989 Субранет 203002603
3263 НАНАТЕКС 200905073
9472 ЕМ ЕР ТРЕЙД 130483449
8106 Нобиром 203521964
10002 ИВИЧ 104633075
12374 ВАЛДЕС КОНСУЛТ 200269744
9557 МАРИНЕС 200791260
4976 КИТЕКС 105554638
12300 ПАКИДЖИНГ ИНОВЕЙШЪНС 201739277
1980 БУЛМИНЕРАЛ 203107778
6517 АСАТ 112580836
9822 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕЙЛС ЕНД ТРЕЙДИНГ 202199439
3356 РУМЕКС СТРОЙ 175152603
3154 ЕРИДА 117611043
849 СТЕФАНОВ 104672498
10061 БОЛКАН ТРЕЙДИНГ ГРУП 202315299
3401 БГИТ 175034918
11089 ГРИЙН ТРЕЙД СЪРВИСИС 202785733
11204 АГРО СТРОЙ 2009 200809462
2921 БРИН 831632746
11090 ПЪТ СТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203676313
2107 КОВАЛТ 126548357
6491 ЧИКО 999 201512532
3465 ХЕРУВИМ 200444199
12498 ГАЛАН Д.И. 203523164
3074 БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР 113020833
2824 Лилия - С 122002389
10439 СОЛИД ПАУЪР ЕСТЕЙТ 202842198
309 КОРМАЙ БЪЛГАРИЯ 202131089
9647 КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ 131267835
9473 АТИНА ТРЕЙД 148075063
6377 МУЛТИКОМЕРС - 97 160065797
1667 ИНТЕР СКРАП МЕТАЛС 200844994
9946 НАЧ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ 202432587
13076 НОВА АВЕНЮ 200881836
8245 ДЕЗА - ЛУКС 112621884
9699 СОФСТРОЙ 2010 201341298
10879 ВЕЛКОВ КОМЕРС 103905540
2720 РИМЕКС 1 106578923
5437 ИМПУЛС - ИС 123050369
3189 ФИС ИН 200402271
13948 ДАИКИО КОМЕРС 203921111
9648 ЕКС ЛЕГЕ ФАКТУМ 130981916
10354 ЕВРО - АУТО -ВАК 201228126
1016 БУЛАГРО 1 201115420
2674 ПИРИН-ТИТАН 101051290
9823 ТАВИТЕ 8 202412240
10605 ЕЙЧ ЕС ВИ 201477469
9551 РЕЯ 96 115050540
2452 ЦАПК-ПРОГРЕС 638693
2659 ИНТЕР ПАСИФИК ГРУП 130868605
12194 В.Д.В 007 175352792
6393 НЮМЕРОТЕК 202793203
7076 МАРКЕЛИ 123041822
10440 Ес Би Ем Мениджмънт 202867901
3264 ДЕЛУ СНЕЙЛС БГ 200945566
5627 НАЙС ТУРС 2010 131328836
6472 "БЕ ГЕ ДОМ" 175358005
2937 БУЛИТ 2007 175305522
6518 ФРЕШФРУКТ 115351999
2801 СЪКСЕС БГ 130979445
864 МИЛКИЕКС 107536391
635 ЧЕРНО МОРЕ 103003102
10253 БРЕДА КАРДС БЪЛГАРИЯ 201954148
8100 УНИ-ТРЕЙД ЛИМИТЕД 131390624
10441 БЛЕК ГОЛД БГ 202818560
12736 НИСИМ 131400634
5251 АГРО ТЪРГОВИЯ БГ 200818743
3057 ДЕЛТА ТРЕЙД 02 203769340
10771 РАЙПА 175112217
13077 ТЕРТИА 202150118
10772 БИЗНЕС ГЛОУБ 202075854
202 ПЕЛЕТО 147171404
2964 БЛУМ КОМЕРС 201550604
1537 СТРОИТЕЛ ВД 123532216
6229 ВИВАНТ - ГРУП 201481535
12552 КАБАН КОМ 203504534
2443 АГРО ГРУП БГ 201117706
9905 ВЕН ПАРТНЕР ГРУП 201172293
14142 3П Кънсълтинг 204090310
2689 КРИТ 831073612
5764 ЗЛАТНА ТРАКИЯ 126149422
10442 МАРКЕТ ОЙЛ БЪЛГАРИЯ 175022129
12985 МАЛАВИКА 8 202022054
12092 ФИЛПРО 201016785
12301 ЕЛСТРОЙ 1 131215888
10880 СИНЕКТИК 131421062
10606 РОДИНА-ТУРИСТ 641967
712 ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 201397304
11787 АВАНГАРД СЪРВИСИЗ 203475082
536 ЕВРОМАНГАН 124058778
10322 ВЕГА ФРУКТ 10 201353731
3297 АГРОМАШИНЕС ИНТЕРТРЕЙД 200054181
3414 МУЛТИ ПРОПЪРТИ СЕРВИЗ 148120672
13711 СТАВИЛ 203810285
10003 МЕГИ 13 201260348
9977 СТАР СЕЙЛС 202473609
9614 ЕР ВИ ГУДС 200815633
4 ДМВ 117679603
9824 БУЛКАН БУЛГАРИ МЕНАДЖМЕНТ 202275837
11828 ДРАПЪР 203760163
10607 ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ 201134560
11661 СЕЛЕКТ ТРЕЙД 202308689
14010 ПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ - СТРОЙ 175374123
1606 АГРО ПРОГРЕС 64 202661098
10004 ТРЕЙД КОМЪРС ИМПОРТ 201540396
8349 ТЕЛЕПОВ ТРАНС ЛОГИСТИК 202680383
9947 АЛФА АГРОТРЕЙД 2014 202829343
11091 ТИЯ ЧЕЛСИ ТРЕЙДИНГ 203146464
1044 КЛАС БГ 201095102
9617 ДЖЕТ СЪРВИС 175140914
9825 ЮМ 89 200797605
12313 РОСТЕХНО 202931202
2672 ДИГИ ЕЛЕКТРОНИКА 205148631
9601 ИСКИЛИЕВ 115780240
10671 ГОЛД ЮРОТРЕЙД 203267260
9785 ГЕО-ДИМ ГРУП 202633533
850 СТРОЙМАТ ИМПЕРИАЛ 148135941
6519 РОД ТРЕЙД 202785224
10254 ВОТАН 831386675
1328 ПРОАЛИМЕНТ 201332242
5765 ОРИОН 2001 112587916
10773 ХРИСТОВ - 16 103589544
1526 АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО 123670893
5741 ЕКО - ИНВЕСТ 112618137
12887 АДОРА-2005 131440582
1596 КАРМА КАМПЪНИ 202467111
3155 КОРН ТРЕЙДИНГ 2009 200936948
5252 МЕТАЛИКА - 5 112628836
6520 БУЛТРЕКС 114053252
14011 СКРАП КОМЕРС 2016 204314712
11920 БУЛГАРСТИЛ 202993563
3502 АГРОВИКИ 200084160
3091 ИНВИКТО 201477558
9610 АГРОШАНС ГРУП 201538406
6056 ДИОРТА ТРЕЙДИНГ 203080861
6521 ВанГилс Транспорт 201915661
9826 НЕТ - АРТ ПРОГРАМ 201808549
13517 МАРАНЕЛО МОТОРС 200026890
10062 БАЛК ТЕХНОЛЪДЖИ 202663081
1359 ЕВРОГРУП - 66 201593744
2690 МАКЕЛА 200798187
9659 АРТКОМЕРС 110528890
2610 ЕКО ГАРДЕН ФРУКТ 175142025
13348 ГРАНД ШАМПИНЬОН БЪЛГАРИЯ 201111984
2982 ДИВА АГРО ТРЕЙД 206001824
3699 ТРИАДА 777 201181388
9906 ЛЕО-КОМЕРС 2009 200563417
9733 ЩЪРБЕВ ТРЕЙД 112663602
11466 СТИВ КОМЕРС БГ 200843180
12553 ЕДА ГРУП 131434476
6522 НИК - 97 115182702
851 БОН ФЕРО 103925678
773 ДЕКС ВГ 204176325
3156 НЕД-КОМ-09 200599961
9700 МЕТАЛ - 69 200969318
13349 ИБП 202459132
2125 МУЛТИ ГРЕЙН 148123533
13616 ДЖИ ЕЛ КОНСУЛТ 113054732
1670 АЛИАНС ГРУП 200950713
10774 НОВ БИЗНЕС БГ 203071531
9786 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО РАЗВИТИЕ 202425190
14012 Бизнес Дивелопмънт БВ 203864105
11092 СИМСТАР 92 202466600
11093 ТИТАНИУМ ПРЪДАКШЪНС 203074611
1548 СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ 115910513
6523 АНТЪНИ ГРУП - СМ 201327487
9633 ПРЕШЪС МЕТЪЛС ИНВЕСТ 202480183
852 ПАРТИ ПЛЕЙС 148143525
12627 ВТ ТРЕЙДИНГ 200067969
1549 СИЕНИТ 825288194
2660 ЕКОПРОМЕТ-В 201032323
9615 ЕМ ЕР ПРОЕКТ 200721002
13173 Агалега 201058873
9883 ПАУЪР ИМПОРТ ЕКСПОРТ 201800851
5628 ЕЛВИЗ 114629730
10957 РОДОПА ОЙЛ 203101412
10443 БЕЛИ РИД 202874712
865 ВАГОНЕН ЗАВОД- ИНТЕРКОМ 200984996
79 МИНА БАЛКАН-2000 119519978
12375 ПЕТРОЗАЛ 131206330
7622 ПРЕС 812017570
5629 АРИС ДИЗАЙН 160044917
9701 АНАЛЕМА 175158969
12888 ИНМАТ 123156116
3645 БАБЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС 131516158
5113 Лоджитек Консулт 204090958
9702 УАЙТ ФЛАУЪР 122 131364907
5253 МЕТОН 07 175264958
13669 ВЕСТ ТИЙМ КЪМПАНИ 200660446
10293 ТЕЛЕ ТРЕЙД СРБ 203300973
10672 БРИК ПЛАСТ 203378683
9827 КТ-60 201442960
310 ОРОТ 36 201724154
13174 СИ - МАНОЛ 111560193
9734 ОРЕОЛ 2003 103815491
3503 РГ ТРАНС 200421204
1550 ФИН ТЕХ МАШ 825393527
7409 САДАТ 825355508
1107 ГАЛА ТУР 103793187
9626 ХИДРОКОМП-ТОРН СПРИНГ 40240117
1527 ТЕРА ГРУП 160049145
1274 КОМЕРС АГРО 2010 201117574
13911 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОМЕРСИЪЛ МИДЕЙШЪН 200921736
2739 СРЪБСКА МЕБЕЛ 112507610
3075 МЕРИДИАН - 21 112076302
10005 ИНС ОЙЛ БГ 202823148
13175 БЕЛЛА ИНС 101684367
1314 СПАРКИ ЕЛТОС 820147084
3076 ИБП РОУД 202360771
3410 ПЕРУН 08 200319498
13949 4 НЕТ 204481914
7526 НОВЕЛО 112622107
10608 МОНОЛИТ-СТРОЙ - Н 160094279
9703 МУВЪРС 175018426
10547 ВЛАДИСЛАВА ТРЕЙДИНГ 201391671
10609 АКУИЛА ТРАНС 202284380
9948 КРИС БЪЛГАРИЯ 175246757
152 М & С БЕТОН 200964381
10444 ГОУ ПЕТРОЛИУМ 203049606
7077 НЕМО Трейдинг 202084480
225 ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - БУРГАС 200673326
6473 ДОГ СТРОЙ 200285341
9558 МИ 9 200826487
2682 А А 101621281
13176 МАЙЕР ФАВОРИТ 200297337
137 АВЛИГА 2002 102820395
12416 КАР СЪРВИС СОФИЯ 203292519
5103 ЕЛЕКТРИКАЛ енд ЕЛЕКТРОНИКС ТРЕЙД 203154016
3134 СТАНДАРТ НЮЗ 831239700
10445 БРАЙТ КОМ 202719676
1916 ХАДЖИЕВА 4 204616792
853 ДЕМЕТРА 2002 130953201
13177 КРАМЕКС 001 200847321
9624 АЛКАНА 124613703
9828 ГЛОБАЛ ИНДУСТРИАЛ 202480112
465 ПИХ ИНДЪСТРИ 201165448
2259 ВОЛТРАНС 5 200917093
10881 Ем Би Джей Инвест 203002784
10255 БИЗНЕС СТРОЙ 203183815
1329 Б ЕНД Б БЪЛГАРИЯ 201806128
5575 ИМО 2005 131487281
10355 МЕГА СЕЙФ ОЙЛ 55 202957948
9583 ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ 200895845
10356 ПОЛИ-М-01 130590942
3182 ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС 130832452
13078 АКЛЕТ 201092577
6524 СТРОИТЕЛНА ФИРМА АДИ - 21 115545887
3157 РОНЕКС 104122255
5850 РЕКСФАРМА 2008 200101340
119 ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНО 102929385
10006 ЕМ ДЖЕЙ КЪНСАЛТ 201057668
11716 БЕЛИСИМА ТРЕЙД БГ 204459608
3614 ЕСТ ИНВЕСТ ГРУП 201010615
1528 ХАСКОВО-ТАБАК 836143289
5254 ХОЛИ ФЛАЙТ 115733792
13079 ТИТАН КЕРАМИК-8 131079018
226 НОРД ИМПОРТ ЕКСПОРТ 200547231
6090 ЦАНГЕРА 200579624
3949 УРБАН ЛАЙФ 148145790
3411 АС-БГ 104625783
10446 АДА ТРЕЙДИНГ 202590555
2178 Сюприйм Лайн 204357603
117 СОТИ МЕНИДЖМЪНТ 201486404
947 ФИРИН 201217343
10775 ПИ-ЕН ТРЕЙДИНГ 201885218
2740 ГАМА 81 200184919
1337 ЕЛИ 2003 120548521
12628 ОЙЛ СА 201511206
9552 СВ - БГ 131500702
4116 ПЕТРОЛ ТРЕЙД - ГБ 200801150
9584 ВИТО МОТОРС БЪЛГАРИЯ 200338178
223 ТРАНД ПЕЙНТ 202355190
3357 ПОУЛТРИПРОДЪКТС 131172141
12798 ЕПАЛ КОМЕРС 2010 202685103
13620 ЕМ ВИ ТИЙМ 175093877
5512 МИМТРЕЙД 2010 115189860
13779 ЕЛИТ 18 203584587
3598 "СЕВЕР" 815138449
854 19-ШЕНИМ 125575981
9296 НЕОФЕРТ 204290738
1045 КРИС ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП 201150841
10186 СИДИКОМ КОНСУЛТ 201529916
1168 НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ 110034824
2729 ДЕЛТА 2001 130189725
1784 АГРО ИНВЕСТМЪНТ 2009 200724308
9753 ИДО-СТИЛ 121371515
7357 САНДИНА - 3 201032184
9884 МЕГА СЕЙФ ОЙЛ 202549470
8202 ДИЛЕК-НР 126737685
3115 ЖИПОЙЛ КЪМПАНИ 201075837
10187 РЕКЛАМА 7000 200371121
2675 ВИА АПИЯ - КЮСТЕНДИЛ 109045154
4001 ЕМ-БИ БОНЕВА 200682916
12554 ДПД ГРУП 204026101
9829 ЕНЕРДЖИ ОЙЛ 2013 202755156
9602 СТИЛ КОРЕКТ 2009 200948587
10548 ИЮ ИНВЕСТМЪНТС 202844861
5630 МЕЧТА - ЦД 115810694
13663 ГЛАВ БУЛГАР ИНЖЕНЕРИНГ 200728678
11094 КЕСТРЕЛ ФУУД 175304057
5631 ЕКО - ХАРД 115888593
3219 БРКСАО 202524621
9704 ГОЛД ПЕТРОЛ-01 201771428
10447 ЗАХАРНА ИНДУСТРИЯ 201633733
12884 РЕМОТЕКС М 203208745
2836 ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ 131524297
6525 КЬОСЕВ - АВТОМОБИЛИ 160056702
855 БУЛСТОЙ ВС 200931125
11305 ЕЛАДА ТРЕЙДИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201425045
9565 ДИЕФКЕЙ ТРАНСПОРТ 131180889
10610 Магаван Трейдинг 200427381
1698 СУПЕР ИНТЕРТРЕЙД 203777935
12499 СВГ ПРОЕКТ 204373041
4329 РЕЙНБОУ - ТУР 2 104664238
13178 РЕВАЛОН 202911089
13950 ВАЛТУР 1 200253781
13518 ПРОМОТОРИ 201544512
10611 МИТ ОЙЛ ГРУП 202642692
13951 ХАСЕП СИСТЕМС 175365334
9885 ГОЛД ПЕТРОЛ КО 202298736
671 ГЕОСПЕЙС БИ 117670928
10673 САНИЕЛА КОМЕРС 131451447
5870 ИВЕРДОН 201579043
13080 ТЕЛЕ АДВАНС 202713292
10188 ТИМБЕР-БГ 202072370
12500 ШЕРИ ПЕТРОЛ 200330466
10776 НАДЕЖДА 04 114619679
13179 АНДРОМЕД 160099582
1698 НДК ФАРМ 126658469
2683 НАБКО ХОЛДИНГ ГРУП 115802391
12195 СТРОЙ ФИНАНС 200552762
3281 ДУНАВ ЕКСПРЕС ЛОМ 200416919
12196 АММ-ИНЖЕНЕРИНГ 130858333
3962 БЕЛАР АНТИК 101535957
13912 КРАМ КОМПЛЕКС ГРУП 200440635
10612 МОНК ЕКСПЕРТ 203202863
7078 ТИЛТ - ТРАНС 201706380
13180 ДИЕСБИ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД СЕЙЛС ИН БУЛГЕРИЯ 131397711
5781 АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ-СЕПТЕМВРИ 112518005
51 ЕС ПИ ЕС 102854938
2182 ФИЛИПОВИ-2000 831747531
11600 РЕАЛ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 204327364
3718 ИГАЛ 111517701
988 МАТЕКО 104525128
2151 БЕТА 148008004
987 ДЕЛТА-АГРО 111567526
10674 БОЛКАН ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ КОМПАНИ 131340906
6492 ДЖИ ЕЪР 200272842
10007 Регнум трейд 202878917
6526 БУЛНЕКСТУР 120555619
9830 СИР ВАСИЛЕВА 131131116
5464 ПОЛИФИЙД ГРУП 201143003
1 ФАСТА 812094321
184 БИЛДИНГ СИТИ 102862940
3244 МЕГАШОП 831658716
13181 ПУНТА ПРИМА 131316517
2148 ТЕКТОН-ИНЖЕНЕРИНГ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 103614435
10008 АНТОНЕЛ 130873787
9831 БИО ЕВРОЛЕС 202578841
4279 МАЛФОРС ТРЕЙД 203137166
13350 ПИРИН МЕТАЛ 201444896
3828 РУМО СИЙД 201652609
311 КС ТРЕЙД 202206905
10063 МИО ТРЕЙД 201574103
9832 СИ ЕН ДЖИ 202852235
9833 САНЕРДЖИ 202357394
11467 ИВАЙЖЕТ 130978749
12799 БУЛХАУС Б 200692757
856 ФС-ИЗГРЕВ 2008 200144611
5226 РЕТАРГЕТ 203627800
9474 АГРОСЕЛ 831635009
11306 Мелтеми 8 204222057
1543 МЕТАЛ 2002 123593112
8506 ПРЕВРЕНФУНГИ 205652364
3442 ВИТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 200323653
13952 СТОБИ - С СЪРВИС 200316406
13351 РОДОПА ШУМЕН 1884 127063410
12800 ТЕРРА ОЙЛ 123621992
6322 СУИФТКОМ 201581585
3353 МИГ - 30 200862864
3385 РОТЕЙТ 202548200
3158 ВЕНИС СТРОЙ 200535340
1312 ТРИУМФ 2009 200856391
2938 ЕНЕРГОМОНТАЖ-АЕК 106013468
9834 СРЕДЕЦ МЕТАЛ 200956356
6527 КЕСЕВ 160109230
9907 П ен Г 94 202402836
12986 РЕКЛАМА ЕКСПРЕС 175252870
10958 МИЛКЕВРО 201298772
11307 РЕД ЛАЙН КАРС 203653930
2377 ВЕЗНИ -МИТЕВИ 112093440
9835 РОЯЛ ЕКСПОРТ 200117621
1926 МАРДЖИ ТРАНС 160125365
10448 Интертрейд 2014 203304327
13182 РЕМАКС ТРЕЙД 200656120
8395 ДНЕПРОАГРОТРЕЙД 204062663
9787 ЕКОБУЛ КЪПС 200715394
10449 ЕМ-ТРЕЙД-04 131280042
2103 ВАЛСИМЕТ 202404919
7079 КОРЕКТ 93 117604209
9586 УНО-58 811167332
6 ХЛЯБ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 102003462
9620 ДИВЕЛЪП ДИЗАЙН 200525612
13780 НОРД ЛАЙН 05 202520788
8289 Файко Комерс 2017 204514563
9587 АДИ ТРЕЙД 2009 200799481
11921 ДЯДО БОЖКО 130575773
1538 БАМЕКС 115287105
10256 ЕВРОТРЕЙД ДИЗАЙН 202909565
10675 ПАЙП ТРЕЙД 200922610
485 МАККОС 825388821
1046 АГРОСОРТ 1 201114304
1047 КЛАС ИНВЕСТ ГРУП 2010 201159648
10613 Тринити Комерс 202814843
3143 КОМЕРС СТРОЙ СПЕД 200097492
3268 МАРВЕЛ 83 175002817
6057 БУЛЛКО 3 200470808
1485 АУТО-МОБИЛЕ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 200026869
2798 АУТО КРАСИ 131235556
6528 АС СОФТ 201082867
10614 САТЕЛИТ Х 2007 175434403
12987 ЕВРОДОМ ПРОЕКТ 131213015
11887 Крас Груп 201045534
13183 ПИ ЕМ СИ АДВЕРТАЙЗИНГ КЪМПАНИ 200631633
10450 ИНТЕРИОР ПРОДАКШЪН 203289875
3159 СТ ТРЕЙД К 200387873
13913 Делта технолоджис 175242399
10064 ЧИКЪН СОУРС 202468786
9949 КСАКОС ТРЕЙД 202373181
13519 НИКИЛА 200757544
2922 ЕЙ ЕМ ДЖИ 131343610
9566 ДИЕФКЕЙ ЛОГИСТИК 131109753
1432 КОМАНА 201653903
13953 СЕКЮРИТИ - БЕЗОПАСНОСТ И ЗАКРИЛА 831091595
2771 СПАРКИ 117010838
6058 ПРОВАНС ТРЕЙДИНГ 115565985
9627 УИНСЛОУ ПАРТНЪРС 131403228
11205 ТОТАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ 101534143
5438 АЦ СОЛАР 200621751
2871 ЕКСПО 2000 831547712
1275 ЯНИ - КО 1 202126220
2226 ИВЕЛМАР 200598717
9950 БЕЛ ТРЕЙД СОФИЯ 202391628
8252 ЛАСИ 2014 203227489
9672 РБ КОМЕРС 202613897
5807 ХАСТЕКС 108027908
5766 ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ 40083662
13352 ЕЛЕКТРОНИКА ТРЕЙДИНГ 203610975
2280 СТРОЙИНВЕСТКОМ 200415347
1184 КЕЙТ ТРАНС ГЕО 203477051
13353 МОНДЕС ТРЕЙДИНГ 201145495
7358 ЦВЕТЕЛИНА 71 203951841
9653 АКВА ТРЕЙД 3000 131243161
12677 И ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ 204739880
11662 АТРИЯ КОМЕРС 201004369
1486 НОВА МЕДИКА 115878973
2730 ИВО 1 160074821
1095 АГРОМЕГА 105521524
670 ЗАХАР - БИО 117075873
10451 Далинас 202745646
3412 СТАЛДЕР 103984662
8471 ФЛАМИНГО - И 115861863
13735 СМАРТ ФАЙНАНС 175232597
10777 ЛЕКС ИМПОРТ 201902347
10959 ОРИОН 2002 112585032
9705 ВИНД 175349508
11922 Онтайм България 201610179
920 ТОПЛИНА ИН 114659951
10009 ВАНИЛА ТРЕЙД 131015916
11095 К ИНЖЕНЕРИНГ 130871505
10452 Енигма Уърлд 200369266
679 ДЕВА 127629463
6529 ЛИМА ФРУТ 201286001
5255 КРИМТЕКС 01 200331098
9788 БИТ МЕГА ОЙЛ 202642863
8258 РОДОПИ ФУНГИ КОМЕРС 204908298
10065 КОНЕКТ ГРУП 201307794
10066 ЕМ СИ КЕЙ КЪМПАНИ 202427330
7185 РДЦ ОЙЛ 201262388
1115 ДИ ЕНД ДИ ДЖИ ИНВЕСТ 114636244
5256 БУЛФЕРТ 115927982
1160 БГ.ШУУЗ 200741396
2705 МИЛЕНКАТА ГРУП 175249568
8958 МОНОЛИТ КОНСТРАКШЪН 203993865
12376 БУЛ АГРО-50 202079468
13354 СТОРМ ТРЕЙД 204260061
9754 СТРОЙ-КОНСУЛТ 829098559
9836 ТЕРА-АГРО-ИНВЕСТ-2013 202535352
9735 КАСКОМЕРС 66 200717961
2676 КЕЙБИЛД 175232565
1338 ХРД ОИЛ 126724499
1360 ЕДИЛИТАРИЯ 201440467
7450 БИ ЕМ ОЙЛ 123569773
3719 ГАРАНСТРОЙ 202147929
3265 МИМ ИНЖЕНЕРИНГ 2003 130540494
6530 ЗИВА ГАЗ 202341855
7080 В И П ДИЗАЙН 160089093
1899 ВЕРЕЯ ИНВЕСТ 123734328
12265 БАЛКАН МЕТАЛ - БН 2009 201244015
2670 ПОНС-ХОЛДИНГ 102064401
6531 САРС ГРУП 126154355
9660 БАНСКО РЕЗОРТ 131194270
359 ИНФО ТЕКС ДИСТРИБЮШЪН 203478192
3448 БОНИКОМЕРС-09 200582036
10295 АДМ ГАЗ - ОЙЛ 203289010
9736 ИНТЕРФУДС 831516802
3415 БИ ДИ БИ 3 131462212
937 НЕВИ ТЕКС БЪЛГАРИЯ 114506553
1657 ПРИБОР-ИНВЕСТ 112532389
3840 МАЙ МОЛ 201510353
10453 ХОУК ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203046204
12526 ХЕМУС ГРУП 115352930
10454 ТРОН СТИЙЛ 201833292
5513 ЕНКО - ПЛОВДИВ 115613782
938 АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС 106530654
2872 ЕЛАДА МЕДИКЪЛ 202042701
9908 ДВД ПЕТРОЛЕУМ 202912860
10455 БИО МЕСА И ДЕЛИКАТЕСИ 201561725
7258 ТИКЕ - ММ 115299431
11923 НОВЕРА 175108724
1313 СИДИП-5 125555205
5576 ТОТОВСКИ КОМЕРС 114616416
10676 СЕЛАНДИЯ 202160913
7464 МИРМИДОН 200782941
2825 ИНФО СИТИ 175214873
7081 ОРФЕЙ-КЪРДЖАЛИ 108681726
3413 БУЛ РЕНТА КАР 200808254
2905 Струма Петрол 109568514
2248 СТРОЙИНВЕСТ 102910851
7082 ФЕРАЛ И КО 115327959
1549 Н.В.Г. 202444173
857 АГРО ТРЕЙД 2010 201220065
5257 КАНЗАС-2 131243421
10677 Интер Тръст България 202451826
3006 ГАЛА ЧИКЪН ФАРМ 201263324
9909 ВИПТРОН 201877278
3796 КОНЗАЛЕЗ - ГЕОРГИЕВ 105569519
2788 КИРАН ТРЕЙД 203042000
10010 ГАБИСОН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ 202700722
1844 АЛПЕ ФУУД 203675492
1339 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ 108513931
446 ДЕТ-2000 103523551
13781 ЕЛЕНИЯ 201236781
2067 МЮЛЕР ЛИЗИНГ БГ 203436777
3379 К и Б трейд 05 201695222
12377 ФРУТ 202241151
12440 МАРИКОМ 175088385
1286 ТИНАКОМЕРЦ 811132872
13184 КАРИНА - СТРОЙИНВЕСТ 200595742
2111 ДЖЕЙЛЯН - ТО- 2012 202015273
6532 МЕЛИСКО ФРЕШ 115533585
80 ВЕНИВ ГРУП 200963062
6091 ПИНГВИНИТЕ 123506050
10011 СТРОЙ КОНСУЛТ 2022-А 202027382
10189 КАЛФАС КОРПОРЕЙШЪН 202685398
2713 ГЛОБАЛ ХЕМ КО 130695669
5767 ДИ ЕС СТРОЙ 119035062
9661 ХОРЕКА ПРО ЕНД ДИСТРИБЮШЪН 201286706
13185 ТЕРА БАЙТ 131326536
10990 АГРО МИЛ ТРЕЙД 203210642
9567 СИМПЪЛ ТРЕЙД 200258757
9050 ОРФЕЙ ТЕКСТИЛ 203041463
2228 ПЕМ СТРОЙ 203514539
121 ТЕРЗИЕВ И СИЕ 62- В ЛИКИВИДАЦИЯ 147196788
12678 ЕФ ТИ АЙ ГРУП 204626975
1658 СТРОЙКО 2013 201400608
1875 БАКЕРИ 2006 123730283
858 Х.М.Х. АГРО 201144436
2022 КОЛОРЕ БЪЛГАРИЯ 115772845
2789 АНЗОР 175161805
10778 ЕЙ ДЖИ АСИСТАНС 201257811
3720 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ 114000762
5768 МОТО БОЙС 115025569
3475 ИФ КЪМПАНИ 203435668
10779 СТАРТКОП 202854503
2677 ПИНГВИНИТЕ 175408230
13954 НЕЛИ ТРЕЙДИНГ 63 201039047
5769 ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ - СТАРА ЗАГОРА 123538653
13186 КейЕмУай 131141943
3160 ЦВЕТКОВ СТРОЙ 200552565
3008 АУТО СПОРТ ИНВЕСТ 203639699
13955 Л.О.Т.Е.-07 175334050
3756 ДРАЙМАЛ 2008 200506081
1104 СТРОЙ СНАБ 09 200763916
2826 КОФИ ТРЕЙД ИНВЕСТМЪНТ 201876500
10243 ЕМЕРСЪН 007 202756233
1065 ЗЪРНОИЗКУПУВАНЕ 201018081
10882 АВТОИДЕЯ 201205031
5632 ЙОРИК 200025169
232 Рувитекс Индъстри 201546812
8456 Алфа Билд Север 205423682
13914 МАРТИ-НК 201004690
10780 МАРКОНИ КОМЕРС 2015 203467737
11829 КИТАНА - 77 131561331
10357 ЖП Строй 202803754
6533 ИНКОМ - М 115029279
3721 ЛИА ТРЕЙДИНГ 121750060
3449 БАЛКАНКАР-МИЗИЯ 106017477
6534 ЛЕС ТРЕЙД 123680624
10456 Ес Би Трейдинг 90 202622031
7428 ДЖИ ПЕТРОЛИ 203674173
11663 ЕКСПРЕС ГРУП БГ 204455873
10960 КРОСЕТ ТРЕЙД 203149663
4192 КАППА 831129442
10991 БЕА ВИЖЪН БВБ 2014 203191210
10190 КРЕМОНА МУЛТИАВАНГАРД 202091068
13956 СТРОЙ НЕЛ 200315941
2939 СТЪРЛИНГ ЛИЙЗ 202524320
3266 КОС АЛФА 121262964
8889 РОЯЛМОТОРС 777 205451393
1596 НЕМС - 2000 115529932
3148 СПАД 201480383
1739 СТРАГЪЛ КОМЕРС 200031559
185 ГРИВАС 829119163
52 ГЕОСЕНД КОМЕРС 102882117
2750 ТИНКОМ ИНВЕСТ 103650538
10883 Ритейл стор 202130044
515 ЮМИМАР 202735221
14087 ПРО БИЛДИНГ ГРУП 205808589
13081 Сънфикс Дистрибюшън 131452727
6535 АЙ ТИ БИЛД 148151205
3504 ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ I 104615472
9755 АЛПЕРИ 87 200857080
1845 САН ДИЕГО КОМ - РУМЪНИЯ 175681453
810 ЕУРО & КОНТ 201275325
1740 АЛЕКС КОМЕРС 160065345
5577 ГРАДИНА-2010 201257327
1774 КОСТИНЕЛА 202863915
1638 ЧЕПИНСКА КАРИЕРА 112603772
3287 ГАРАНТ АКТИВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201241111
9837 ГРАУНЕР КОРПОРАЦИЯ 202453909
14088 МИРИАМ КОЗМЕТИКС 203814091
452 КИГАМ 117618511
1539 КОЕВ 103198983
5920 ЗОНА АРАДО 201244657
5633 МАГНОЛИЯ ХОЛИДЕЙЗ 160008981
11717 МЕНЕС КОМЕРС 202866092
10961 БОРПРИНТ 126161613
1597 ЛУТЕР 115851666
14013 БУЛХЕЛАС 130254543
10678 ТРЕОНИН 201740767
11308 ЕВРОПА СТРОЙ ГРУП 203575257
5634 ЕН ТРЕЙД КОМЕРС 2009 200717331
6536 СВМ ЕКСПОРТ 200889612
995 ВИСТ 333 120604129
12679 АСТАРГО 200323233
1046 МПК-Плевен 114544858
12044 СПИРИТ ВИЖЪН 201478770
9789 АГРО ТРЕЙД ПЕТРОВ 202213230
3862 ТОНИ - П 114669536
859 ВААДА-ММ 117683231
3915 БУЛШОП 04 131196719
570 ЕРГОС 148084176
5258 СКУБИ ДУ 112620790
11718 РЕСПЕКТ БГ 204459704
3262 АГРО ТРАНС КАПИТАЛ 200342301
10457 Тиера Ем 202867828
1537 Хотел Мениджмънт 827209562
9475 ВМТ ИНВЕСТ 112652470
1943 ПЪТСТРОЙ 123626427
5770 СТОЕВИ - 89 115026500
3038 ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП 201264898
4813 КОЛТХОФ ГАБРОВО 203154660
3963 ЕВРОСТАР ИМПОРТ 202750668
7327 СТИМ ТРЕЙД 203710882
258 ИНТБУЛ 204060580
6537 ВНГ ТРЕЙДИНГ 202477251
10294 НЮ АУТДООР ТИЙМ 131525698
1196 АГРОФАРМ 2010 201014407
6446 АЛЕКС КОМЕРС ЕКСПОРТ 201473620
2678 ФРИГУС 121090824
12417 ДЕДЛАЙНС 200365086
11924 ДЖИМИНИ 175306542
12629 ЕВРО ПРОФИ 175218238
1455 БЪЛГЕРИАН ДЕВЕЛОПМЪНТС 131314345
7429 ЕС СИ АЙ 201186079
537 МЕТАЛС ПЛЮС 102911661
9838 САЙМЪН ГРУП 2000 202403646
13082 БИГЛА АГРО ГРУП 131399826
1529 ЗСК БОРУЙ 123077971
1340 АЙЛИН - СТРОЙ 115865281
227 ГЛОК 2010 201186353
10992 ВОГ ВИЖЪН 130784139
3841 ОМЪ-99 130017711
3211 ЕВРО БУЛ МАРКЕТ 130856229
13187 ТЕХНОКОМ СИСТЕМ 205262738
3195 ЦЕЛСИЙ-40 200159652
13888 РУМЕКС СТРОЙ ГРУП 131298332
536 ТРАНС-КАР-54 201171369
12801 ЕРГОН-БЪЛГАРИЯ 121206353
8145 НЕДИВА 2017 200874966
11096 НИК ТРАНС 55 175153616
10012 ПРОФИТРЕЙД АЛФА 202387042
2256 БЪЛГАРИЯ - К 833067562
9618 АПИМЕЛ 825340374
1212 ЗП-КЛАСИК 88 201615219
13782 РАДИАЛ-ЖС 175318523
13783 СИТИ СТРОЙ МЪРСИ 200775929
5857 ХРИСТОЗОВ ТРЕЙД 201134328
9839 МАЙ БИЛД 175377678
9840 ТОРИМЕКС 202415520
9841 Аиком БГ 202404837
10884 МК КОНСУЛТ 175361186
10358 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ-СО 130009248
10067 АКВАГРАФИКС 831840238
11097 ПРОФРОМ 201695172
10257 КОМУС 106548168
2104 ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ 130564043
3058 КИРОВ 831057181
860 БГ БИЗНЕС 2011 200747278
12555 АМБИТ ИНВЕСТ 205198488
10781 БОЛКАН ПАЛАДС 201623493
3395 КОРОЛА 101736604
11309 ОВЕР УЕРК 202732378
228 РЕЙДЕР 102881549
9842 ВАЛКО КОНСУЛТ 201555310
5259 МАРКО ГРУП 147140889
10323 ПРИМА ПОЛИМЕРИ 202302939
930 ПЛЕВЕН - ИНЖЕНЕРИНГ 824104871
13520 ГОТИК БЪЛГАРИЯ 200395204
6230 ТАМПЛИЕРИ 160094877
11098 ЮЛИ-МЕТО 200307994
10549 БЛАГОЕВ 2008 200403423
1607 МИТ 1 200552118
1177 МАНДРА СТОЙЧЕВЦИ 107577287
9706 КРЕМЕА 200773255
2813 ТЕМАКОМ 825365527
12527 МАРИЯ ЛУИЗА ЕСТЕЙТ 131190940
12988 КРИСТАЛ ГРУП 3000 200813632
417 РЕО 117628893
1804 ЕлПиДжи и Дизел 203386931
11206 Бетредан 203143660
13784 ИВАЛ-ТРЕЙДИНГ 131163078
5260 ЙИСТ ИМПЕКС 200990522
13785 БСН ИНЖЕНЕРИНГ 200297542
2679 АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ 118042716
9662 ЕСЕМДЖИ ФЕШЪН 131046662
2208 Сара Офис 204226536
70 СОФИЯ ГРУП 131315600
9476 ВЛАДИВИМЕКС 130137760
2028 ТРИАД 103142205
10857 РОСАРТ 201909110
931 ПАНОРАМА МИЙТ 201244059
5514 АГРО - ЛОГИСТИКА ПЛЮС 200963596
3077 НЕЙЛ И КО. 131375775
9843 ТРАНСПОРТ ТРЕЙД 2014 202917131
6437 ДИАНАБАД ИНВЕСТ 201827357
11468 СТОКХИЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ 203481683
866 МИТРАМАК 1 114657575
2940 Биотех Инвест 201793613
10258 ДОМИНАНТ ТРЕЙДИНГ 202744989
6538 АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ 77 200756793
12556 БИКАС ТРЕЙДИНГ 204060267
2052 АРТО - М 201122482
10458 АНИ-ЯН 2014 202958676
1720 ЕКОБУЛГАРСТРОЙ 120550159
131 ГАРДЪН 119671249
12441 ЮРОСЕТ 203772450
10359 ЕСПОЛ - СЕКЮРИТИ - СОТ 130978507
3190 АДМ КАРГОКОНСУЛТ–БГ 200320543
10679 ЕМ БИ ЕМ 84 202062305
9477 ЕВРОМИЛК 07 175229195
1544 СТРЯМА СТРОЙ 112595101
11469 МАЛВАЗИЯ 201113234
6000 ТРАНС СТРОЙ ГРУП 201260420
9559 МЦ КОМЕРСИАЛ 200877503
1 ПОЛИСАН 117693631
14014 ДЕЛТА ПАРТНЪР 202524808
3450 ДЕА ДЖЕНКИНС 200918313
1858 ИНОКСТРЕЙД 115651441
3124 НИКРОМ 20420734
2906 НАВИГАТОР - ЛОГИСТИК 200975367
12680 МУРАТА 2017 204457589
1845 СТОНИКО 200504785
67 АВЕС-94 102082716
1659 РАЯН ГАЗ 112110046
10459 Трафик Броудбанд Комюникейшънс 175032130
10993 ДЖЕЙ СИ БИ - ГРУП 202142107
2336 РАДО ЙОВКОВ 123682080
3136 БУЛГРЕЙН ТРАНС 202075498
6539 АУТОТРЕНД 115821833
5635 СИТИ МАРК 160117048
4345 ФАНТИ-Г 105551161
11099 БИЛД ПРОПЪРТИ 05 203397935
10013 МИКОВ СИН - 2008 200476097
10460 ЛИДЕР КАРС БГ 203052417
13083 ЛИН ИНВЕСТ 201248431
11100 КАРС - ТРАНС - БГ 203699333
10461 БРИЛЯНТ АГРО ГРУП 203266691
4459 ГАЛА - Н 202287070
13786 СИГМА ТРЕЙДИНГ 2009 200767672
861 Орион 777 200700588
49 ЯМБОЛ ИНВЕСТ - 2012 120561326
10068 ИНТЕР АГРО 2011 201554353
12027 Кристиан енд Алисън Партнърс 203070739
12630 ТЕЛЕНЕТ 131305307
1404 ЕНЕРЖИ ИНЖЕНЕРИНГ 200702288
9030 ХАЙ БИЛДИНГ ГРУП 160093946
1530 ИНЖСТРОЙ 825169165
1597 СИБАХ 202172919
10462 ЕВРОСТИЛ 2014 ПГ 202934337
5261 ПМС ПРОДЖЕТ ИНДУСТРИАЛ 115787879
11101 МАЗСТРОЙ.БГ 203976346
10680 СОФТ МЕТАЛ 203204636
12737 ДОМИНИК НЕСТ 175363283
3362 ТОМИ 2001 113523539
10885 СИТИ КАПИТАЛ КОНСУЛТ 202698431
3161 ГК ПЕТРОЛИУМ 2008 200234788
3304 АЛЕКС ИМИДЖ 130468906
3142 БСД БЪЛГАРИЯ 831138548
1699 ЮНИКТРАНС – М.В. 201798941
760 ТИАНЕТИ 204352467
6059 БУЛЛКО 5 200524250
10994 БЛИК - ИЛИЯН ИЛИЕВ 130243443
6323 ЕВРО - 2007 160069429
6540 ВИП ИНВЕСТ МЕТАЛ 200971221
13889 СЕРВИЗ ГРУП 148110742
11102 СВС СТРОЙ 203174257
6231 РОС КОМЕРС 73 200898757
181 ТИ ВИ ПРОПЪРТИС 204123721
862 АНТАРЕС 1 103980692
9886 М - АГРО 2013 202633451
2064 ЮГО СТРОЙИНВЕСТ 201699854
4056 МИРО ЕКСПРЕС 200260288
9978 БУМ-БУМ ТРЕЙДИНГ 203071606
11103 ТРУ СЪЛЮШЪН КОРПОРЕЙШЪН 203521836
5262 ДЖЕСИ - 85 200915993
13890 ДАНИС 2010 200999215
9887 МИЛВЛА ГРУП 200941009
1531 ВЕКТА 115028120
3414 МЕТОД 175198771
3245 РАТ ОЙЛ ТРАНС 202793712
13787 ФАРМХИМ 827106936
9756 ЕФ ЕЛ ДИ БЪЛГАРИЯ 130844643
939 ПИОНЕР 106021130
9790 КЕЛМЕ 201082874
6541 ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ 200305121
2246 НС-АГРО 201892419
5227 КЛИМА КОНСУЛТ ВТ 203840570
10360 ЕЛИСТА 107593401
10014 ЛИОНЕКСТ 121034035
2923 ВИА ГЛАС 160069315
3343 ЕМ ФУУД 200811147
9649 КРИСТАЛХИМ 175390939
9844 ДЕНИК 131406092
12681 НАДЕЖДА 2002 130384159
3101 МИГ ТРАВЕЛ 200199515
9910 ДАМОНД 202791736
13670 НАВИГАТОР ГРУП 115818837
1598 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЕЛМАЗ-ТЕКС 836151040
2684 ВАЛ -77 131330673
2157 ГОУСТ - 2012 202010173
466 ЕУРОКОМЕРС-2007 117689280
197 АЛМЕД 102844950
1741 РАПАДИ КОНСЕРВ 201475315
1742 СТЕФАНИ ИНВЕСТ 201452455
8362 БОКСТЕР 204367711
11664 Енкоре 202898345
7186 ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 2016 203061925
3646 ЛАОС 200979102
1671 БОНЕСИ-ЕКСПОРТ ИМПОРТ 200573137
13957 КЛАСИКО ПРОЕКТ 200523611
9791 ВИП ГОЛД ПЕТРОЛЕУМ 202644871
10069 ТЕМ ГРУП 175334794
3078 АЙ ДЖИ ТЕХ 201793225
5782 АНАСТАСОВ 115580784
2 ФЛАГМАН-2005 102971110
1944 ДИДЖИТАЛ ЛАНД 202833459
334 АЛЕКСИЕВ - 76 200805322
1330 ДАКОТА ПРЕС БЪЛГАРИЯ 200241099
12314 ТЕХНО АРТ 111008533
6176 БУЛЛКО 1 200470532
3267 АЙ ТИ КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ 131363355
6542 СИЛВЪР СТАР 119608583
13188 ВИНКОМЕРС 101632114
10995 МАН СТРОЙ 2009 200780748
14006 РА - ДУГА ВЖ 200521877
4868 БУЛАКЕ ТРЪСТ 131471282
10886 МД МЕТАЛИ 2015 203725016
9845 ИЛВЕТА 201666306
1805 РИВА АГРО СТИЛ 200253742
12528 ДИКОВ СТРОЙ 204811647
122 К ЕНД Б ГРУП 102094558
3298 ТЕРА АГРО-10 201260800
11998 ТЕОФАСТ 204186981
9707 МАКС ПРОДИС 121915221
13958 ЕР ВЕ КОМЕРСИАЛ 200694879
9737 ПАНЧЕВ 112590054
9553 ЕЛИТ 7 ГРУП 131556003
3451 ИВО - 2010 201173701
9846 МЕТАЛЕКСПОРТ 121427693
2227 Ню Фоун 2013 202804920
2661 БУЛФАЙЕР 121438234
6543 МИРЕЛА ТРАНС 104691534
233 МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ 102826410
13355 БИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 130986518
1405 НИКУЛАЙ КОМЕРС 200902180
2101 ЧЕРНОМОРЕЦ 103271470
1538 СВИ 118544131
11470 ТЕРАНО- 21 200848658
4280 Ники Мес 2013 202369610
10782 ЕВРОЕКСПЕРТ 109595486
6474 ТТ ТРЕЙД КОМПАНИ 201589379
7083 ДИ ЕНД ДИ ВИЛИДЖ 200022632
10244 НЕГОНОР 202642564
4908 ПЕМИ КОМЕРС 202862496
9888 ЙОСТО 110541446
12045 БК МОТОРС 175446754
1276 ЖК - КОМЕРС 202122909
9708 ПАРАГОН ЕМ ДЖИ 130983319
764 КАСТЕЛ ТРЕЙДИНГ 102101305
6544 ЗОРА - 88 117669107
6545 М-КОМ МИХАЙЛОВИ С-ИЕ 825234620
600 БГ КЪНСТРАКШЪН ГРУП 201548674
10996 УНИКОНСУЛТ СИ 203440170
2137 ЧЗП - И.ТОДОРОВ 202050534
1898 ФАРГО ГРУП ЕКСПОРТ 204290791
9673 ЕЛИНА 3.1 200969535
12631 ТЕРУПИ 200369661
13736 ЕФСТАКОМ 204146022
2847 ЕМ СТЕЙТ 175256712
11104 МАРИНИС 91 203592114
13189 АВА - 13 200424242
2662 АВАН 130576451
5808 БМСИСТЕМС 160042604
3415 БИЛД ИНВЕСТ 114097836
10463 АМВ ПЕТРОЛ 201344878
5263 ГАЗ-ПЕТРОЛИУМ 112603078
2799 СС УНИВЕРСАЛ 131102926
266 ЮЖНА ЛОЗА 102661713
940 ВАРХИМ 816089649
506 КОКА 119666597
2941 ХИТБИЛДИНГ 200931146
3090 ЛАУРА 103093683
9979 ТРАДИКИ-93 202349732
2763 ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН 121845899
5264 БИЗНЕС КОНСУЛТ 07 112671830
3337 МОНИ-ИВ 112662692
1303 ДУНАВСКА КОПРИНА 827238585
10997 ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ 175188745
4630 СИМОВ СТАН 114621267
10015 АДЕМИКС 200735048
10998 ФЛОР ЕКС ПИ 175282867
2848 ЛАЙТХАУС ГОЛФ РИЗОРТ 131147387
9773 УНИТРЕЙД КОМЕРС 202397830
3368 ШУГЪР БУК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201259082
11830 СТРЕМОНА 202754392
2873 СИДИ-ГРУП 131097308
12028 РИС 2005 116555921
10615 АГРАРИЯ 114118860
6100 РОДОПИ БОЛЕТУС 115835676
1900 АДЛЕР - МК 115133908
13521 ПРО МАКС ТРЕЙД 200985518
11105 БиБиТи Трейд 203429786
13356 МЕГАМАКС-М 201731501
9603 БГ - ОЙЛ 130844401
10681 БКА 201894434
1277 ФИНТЕХ 116542256
4346 ГРЕТА-СТРОЙ 62 201412877
10016 МАРИОКАР-1 202743175
2132 ЛА БИШ 148060588
1433 М Н-РУСЕ ШИПИНГ 117633043
2773 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ЕКСПРЕС КАРГО ТРАНС 202331855
447 КОЙЧЕВ КОМЕРС 103906350
3402 ФЮЖЪН ПЛАСТИКС 202362719
10464 ПАКГРАНУЛ 2009 200811574
8135 АТЛАНТИС ПАЛМ ИНДЪСТРИ 202853903
10616 НУЕВАС 202705687
3647 БУЛСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 115135275
13788 ДЕЛТА-ОМОН 200222540
11310 СЕКЮРИТИ СОЛЮШЪН 201406881
3246 ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 121019097
3079 БАЛМАКС 40532694
10887 ЕМОНТ ЕКСПРЕС 203197163
1802 ВЪРБИЦА ЛЕС 101774681
9951 САНТИМ 202747729
9889 БЛЕЙЗ ПРОПЪРТИ 201543944
10361 СОМАТИ ТРЕЙДИНГ ГРУП 201153242
13190 СТИ Груп 2015 203582942
10465 БАЙК ШОП ВИВЕЛО 201018957
2764 ИНТЕЛИНЕТ БЪЛГАРИЯ 131131073
3263 АЛФА ГРУП 2005 131362475
11831 ДЖИ ЕЛ СТРОЙ 200601451
13191 Райджъл Инвестмънтс 201290665
12442 ВАРДИМИС 201090611
12315 СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУП 2012 202083783
11925 КОЛЕВ И С-ИЕ - ЕСКАДА 113029540
1434 ЛАЗКОММ 200763243
12868 Карина-ИВ-2000 101535569
3143 ВАЙК ГРУП 131103622
12046 АРКА КОНСУЛТИНГ ХАУС 200977029
6546 ГАЗСТОП 115749889
5839 ТЕРАКОМ 40685416
10682 РМС Ойл 203049830
6447 БЕРГ - ЦИТРУС КЪМПАНИ 200295410
10466 БИ ЕР КА 202844352
1700 МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 201411017
10259 МАРКАС 203121404
10191 СИМЕОНОВ ГРУП – 93 203588233
5515 ВИАСТРОЙ ГРУП 123747180
674 АГРОСТОР енд ТРЕЙД 202273028
5636 ФАНИ 2011 201377668
13192 ИНФОЛИКА 202943813
9911 МАГРА - 2007 105589137
11106 КАЛОФЕР ЕКСТРИЙМ 202063122
3162 СПИДИМЕКС 2000 104591167
661 МЕНГЮ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201424395
3707 МАРСИНВЕСТ 175095732
11107 ПОЛ - МАР ГРУП 200793382
1634 ПРОФЕШЪНЪЛ МИЙТ ДИСТРИБЮШЪН 201271145
7 МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ 812116465
1608 ВЯР Трейдинг 201541676
7328 ИНОКС ТЕХНИКАЛ 202897522
10962 МАГ 15 203511361
11665 РЕНЕРДЖИ ГРУП 131327467
3120 БУЛ ТИЙМ 202237320
3110 ЗП ДИАН НЕДЕВ 201962853
3196 РАЛИ 131478825
10550 БИО ТРЕЙДИНГ БГ 202944630
10783 АЛИПИЕВ ТРЕЙД 203822921
3163 МИЛ - КОМ 2008 200324538
350 НВ 014 202860883
1029 АГРОСТИЛ-2003 106581346
5809 МЕДИКАЛ ДЕПО 201459987
11808 СТРОЙ ИНВЕСТ - М 200572829
7084 АРМА 830192062
2144 ТМР ЛИВЕСТОДЖК 203822960
10888 ИМПОРТС ИНВЕСТ 202471316
10362 ТРАНС ЛЕС 175090125
863 МАКС-СТРОЙ 116588054
200 ХОЛИДЕЙ ОН 102695968
10999 НОВА ХЕЛТ 203393800
3722 ЕАСТРА 121108585
3505 ЛЕС ТРЕЙД 104670853
13193 МС - АУТО 1 203793601
9709 ВАСКОМ 2010 201174721
1032 МЕГА ОЙЛ ГРУП 201141785
567 КИВИА-ОИЛ 126611423
5921 МОБАЙЛ ЛИНК 160055785
11108 ВЕРДЕ РОССО 201255194
234 ПЕРЛА ХОЛИДЕЙЗ 102893099
13194 ДЖЕФ КО 121257611
5897 ВЕСЕЛА 89 112507845
11207 КЕТ-ЕН И АЙ-БИЛДИНГ КОМЕРС 120614042
9847 МОНТОЛИВО 202171468
10617 Бул Лес Комюникейшънс 202850615
11000 ТОБО ИНВЕСТ 202288902
10618 ДЖЕНИФЕР 2011 201738257
7527 АЛЕКСНАТ 202524990
3416 ИНТЕРФЕШЪН 130442185
10192 СолеМаре 202001359
201 Ас-Протект 202623862
12093 СЛЕ ГРУП-01 200217148
3553 ,,ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" 201497589
9912 КАСТАДИВА-2013 202790036
11832 ДКОР 8455 200513962
8172 АСЕМАР 205161760
11809 ЕУРОТРАВЕЛ 131424215
9913 МОНОКСИ 201925417
1197 СИЛК ГАЗ 124516268
6060 НИКИ - КОМЕРС 2007 160115104
8278 ОКЛ Сървисис 204462700
10070 КОКО БАЛКАНИ 202319123
11926 ВОКИНА 203458072
9914 ЕКОГРИЙН СОФИЯ 202365665
12557 Балкан Комерс Инженеринг 202837330
8250 Сима Трейдинг 202262733
2231 ВЕЛВЕТ ГРУП 200580459
14089 ТИМ МИИТ ЕКСПОРТ 202598018
10363 ТА КАМТЕКС 202033588
13084 АРИЕЛ ЕКСПОРТ 200896820
140 МЕВАН 201737874
932 БУЛМАТ 817041810
10071 ЕКС ТРЕЙД ЛИМИТЕД 202410936
6547 УПГ 201787197
12989 СПАГЕТИ КЪМПАНИ 200707981
3543 ГОСТИЛИЦА 200856263
2751 ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ РУСАЛКА ХОЛИДЕЙЗ 121755601
10364 РАНИАНА 201782086
10683 НЮ БИЗНЕС 2014 202808961
832 МИР ТРЕЙДИНГ 11 201569106
364 КАРНИДЖ СВ 203150039
7219 ЕМ ЕЛ ПИ ТРЕЙДИНГ 115509787
336 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 118502097
10072 ГРЕТИ СТИЛ 175036157
7386 ПИНОТ ГРУП 201581489
1750 ФОРМУЛА СХ 117581640
13915 САТЪН ГРУП 204041587
5637 КРАУСТРИН 201007640
1806 РИТЪМ 2015 203491542
3247 ИРА 66 102854751
10073 АНДИ МАН 202040255
3669 ЕКО АЙ 200166305
10467 АКТИВ СТРОЙ 200035722
1240 ЕВРОЛИНК 2007 127629328
7085 ОМПАК 130778766
8554 Топферт 203109195
9710 ТОП АДВЕРТАЙЗИНГ 200474057
1743 ВИНАРСКА ИЗБА "РОЗОВА ДОЛИНА" 115040578
3506 ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 104623615
2663 РОСИЛЕКС 831593581
5473 ПЛАМИНВЕСТ 123738725
5638 МАРМИИТАЛИАНИ 112610941
13522 ДАН КОМЕРС 1 175387284
1244 ФИНТА 121727185
10684 ДИАДЕМ ИНВЕСТМЪНТС 200369348
9952 АГРО КОМЕРСИАЛ БЪЛГАРИЯ 202810859
10889 НОРИЛСК ГРУП 203119798
186 ГРАНД КАМЕЛИЯ 147001971
10017 КАЙЛЪКА - 2001 114543391
3416 ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 114558062
9848 ХОТЕЛСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ 102270262
1287 ХАЙНОР ХИДРО 201134805
8090 Петер Трейд 58 203253295
5771 БУЛКОМ ПЛЮС 115244560
627 ДЖИОКОМЕРС 2010 831206173
634 ВИАТЕЛ 200561003
3305 ФАРМА СЪРВИС 831246011
10074 ПИ ОУ ДИ ТРЕЙДИНГ 202678628
2849 СПЕЦИАЛРЕМОНТ 109047924
9849 ФУУД ИНК 203079777
1475 СТОНИСТО-СТРОЙ 148132233
4087 АЛМУС БУС 202730516
7528 ЕВРО ТРЕЙД Д 203105318
2850 България амюзмент индустри 131285541
5922 КАПИТАЛ - ИНВЕСТ 115109031
3452 ЗЕДОАРИ 201064335
5556 ТЮРКОАЗ 108563126
9890 КИЛСОН 202521324
11208 Ви Джи Ем Енерджи 202485038
3264 РИМЕКС 08 200084769
10551 ОЛ СИЙЗЪНС АГРОТРЕЙД 203074207
6001 СТОМАНА СБ 2011 201745209
2070 НИТИ АГРО 200179039
9915 БГ КОНГЛОМЕРАТ 202819185
9663 СИДЕРО 101042658
3916 ЕС КА ВЕ ТРЕЙД 130011968
3080 ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ 131443824
3197 АМОН РА 828046716
12558 СКЛАДСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 204425641
1241 ГЕРИ ТРЕЙД 77 201583458
12443 РЕД КОРАЛ ПЛЕЙС 202095127
10075 КАЛИНА - ИВ ХОЛИДЕЙС 202038329
6548 ДАНИВА ФЕЙШЪН-Д 202849431
10296 МИЛЕЙДИ М 201480091
1487 РЕГНИС 115590604
10365 МИТ-2004 131243695
2874 НИК ЕКСПРЕС 203127542
10260 ФБТ 201157832
13959 МАКС РИВЪРС 201008176
9639 КРУМОВ И КОМПАНИЯ 201379039
9572 ВЕРТУС АГРО 201169180
1558 НЮ СОЛЮШЪНС 200809160
5439 АСЕКО 115124503
10193 ДЕЛАЙТФУЛ ПРОГРЕС 202236873
5783 РОКАР-1 123645573
10890 ВП АУТО - ГРУП 2015 203407583
1494 ХОТ ТРЕЙДИНГ 201574936
9711 БУЛРЕКС - 007 131281347
3829 ЙОНН КОМЕРС 201708424
13195 РОЯЛ ИНВЕСТ 175194374
1965 Ан М Си - Форест 203351794
1161 ТЕДИ-2006 175430091
12316 ТЕЛИШ 114056661
11719 РОДОПСКА ДИВА ГЪБА 203964582
12738 Мелтеми 3 204222121
1341 ВИТТА ФУУДС 126729069
1599 АЛЕКС ТРАКИ БЪЛГАРИЯ 201086919
6448 МЕТОД ИНФО 200899243
571 РОДНА ИНДУСТРИЯ-91 835015265
187 ПИЙ 131265994
2232 МТЛ ТРЕЙДИНГ 200642423
1028 ВИВА-88-КОНСУЛТ 201699594
10297 ЛОМИКС 202397809
2814 СТОУН КВАРЦ 202165426
11999 БУЛГАРСТРОЙ 5 204304472
3453 ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 200601526
13960 ИНСАИТ ИН 131231159
93 ТРЕЙД ТРАНС 119620144
12889 ГАЛАКСИ 2010 202887574
3198 АРИСТО ТРЕЙД 203605635
3454 МИЛБЕКС 200914211
9478 ТИБЕРИЙ 2000 115282122
13357 МИСТРАЛ-2 175443815
11471 ВВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕКСПРЕС 131344897
2942 УЕСТ ТРАНСПОРТ 131344769
11472 ЛИТЪЛ БИЙНС 203149542
7359 СТИЛ ШЕЙП - СНЕЖА ФИЛЕВА 200903396
3375 ВЛФ Айрън 203107220
3380 ДИВЕКС 104627962
1213 ИНТЕРМЕТАЛ 117047984
5141 ДИБИ 104597259
7465 КОРЕКТ СТРОЙ 2005 131547851
6035 ОЦК 220014
3144 ХЕБРОС-ВИНПРОМ 205115453
5796 АГРО ТРЕЙД 2012 201874264
3417 ДЮКИ - 2000 200805183
5265 КАР - ТРАНС - 11 200134624
5784 АЛЕН МАК 115008979
7187 ЕВЪРГРИЙН ПРОПЪРТИС 131531620
5550 ИДЕА СОФТ 103315857
5516 ЕКИП 123669670
12418 ТРИФЕНА 201417835
3358 ОСИКОВСКИ - ССС 200843668
3299 Х Г 131530713
12444 РЕСТОРАНТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП 204786855
3455 ЛИРЕН 175097480
4117 Ве Ка Ем Системс 130687971
9650 ПЕРФЕКТ-НГ 112621546
6549 ДАТАЛИНК 201062522
1639 САТКОМ 833022791
9234 ОНИКСИ КРАУД 201908446
3164 МЕТАЛЕКС БИЛД 103834470
2851 АЛЕКСАНДЪР МТВ 109070061
3363 Агро комерс 2011 201478400
6173 ДИ ЕМ ДЖИ БЕНД 200582008
2837 ДАНИ-СПЕЦИАЛ 131127840
3403 ТЕОПЛАСТ 113586500
9674 КОЛОР МАТ 130858080
1901 ФАДО МТД 825305576
11473 УНИКОРНО 101745973
10784 МУЛТИ ДРАЙВ 203912308
10018 ВЕНЕРА КОНСУЛТ 200271765
71 СОФСТРОЙ ТИМ 201032501
3165 РЕА СТУДИО 131448732
9916 Е и Е ТРАНС 200563837
10785 РАДИАЛ СТАНДАРТ 202303877
1237 БИЛДИНГ КОМЕРС 104688221
12632 Опулентия 205704310
5044 КАРГО ИМПОРТ 204504314
1462 ЖСК-КЕСТЕН 21 148113037
563 АГРО-МЕЛ 2009 200962028
6550 КРИСТИАН 160074465
12000 Техно инженеринг 555 204062503
6105 Е-ОЙЛ 202548976
1361 БОНЕВ ТРЕЙД 201408793
5517 СТЕФАНИ ГРУП 115854986
9581 ТРАНС КОНСУЛТ 113586799
12302 ИНТО БРАНДИНГ ТИМ 203672635
5228 ДАК КОНСУЛТ 2015 203663419
11001 ФРЕШ ПУЛС 202767137
6551 ИНТЕРГРУП - 2002 123620399
10366 КаР АлП 43 202255185
9604 ТРАНС ОЙЛ 2005 130142145
5940 ОЛИМПИК ФРУТ 200650181
2706 МИСИ 97 131352171
3268 ДЕМИКАЛ 131220732
4774 АКВА ПАЛУДЕ 205123706
13712 БГ ФРЕШ ДЕЛИВЪРИ 202505494
12802 ВАЛ КО ТРЕЙД 203405590
10619 ТЕКС КЪМПАНИ ООД 811166084
1130 МОНТАНА КЛАС 88 201114432
1435 Алдо Супермаркетс 201134591
10076 МАРИОЙЛ 175220171
3306 Снабтех сервиз 107554487
9953 ЕКСПЕКТО ПАТРОНУМ 202685291
10367 ОФИС СТОР 2 202549317
13358 МАРТИ ИМПОРТ - ЕКСПОРТ 201110626
10468 ЗОННЕНЩРАНД ВООНБАУ 131455883
6552 СТЕЛТ - ЕС 115039241
9917 ПРОФИТ ИНКОМ 202343487
12419 СТЕВАС - 2006 175190002
11109 ДУО МАКС 130275918
7220 ПЛАМ ОЙЛ 2014 203271076
6438 ЕКСТРИЙМ 831683790
10368 Глобал Телеком Дискаунт Дистрибушън 202895005
3404 ФООД ГРУП 81 204203014
10369 НИ СТРОЙ ИНВЕСТ 203196196
3456 СТРОЙКО 2009 200880111
8256 МОБАЙЛ СТРИЙМ 204703382
9954 ТРАНСПРОГРЕС-97 200838468
12739 П.Р.ПРОДАКШЪН 121762115
2220 ЕВО - 2011 201677384
3166 ПРОМЕКСТАЛ 200458829
10469 БМ БИЛД 202026298
6553 ФУТЗАЛ БЪЛГАРИЯ 203334174
10552 НИКМЕДИКЪЛ 200402314
9918 АТИНА КОМЕРС 175397677
1007 КАСТЕЛ 821172751
10370 АБВ ПЕТРОЛЕУМ 203199837
3381 ПЛАНЕТА 07 175348744
864 ОДИСЕЙСТРОЙ 103951783
5266 Транс ДПБ 130097248
3359 ЕНТЕЛ-ТТТ 121047673
9605 ЛАКПРОМ 2010 201334040
10019 ВИ ЕЛ ГОЛД 203433489
5734 БРАНД ФУУД ДЕЛИВЪРИ 201602759
13196 СК ХРОНОС ИНЖЕНЕРИНГ 175048679
12990 ЩОМЛЕН ГРУП 204431612
2815 БЕТОН КОНТРАКТ 131196726
10261 ПРОФИ СИТИ 202242409
688 ГРОУЪР МЕДИА 202352543
10620 МБ-2001 130601844
9850 ИП КОМЕРС 202179881
3457 ХИМ - АГРО 2000 201017620
7670 АЛТ ЕЛЕКТРОНИК ТРЕЙД 204023258
12682 Глобал Инс Корпорейшън 202837347
1532 АРИС-ИНЖЕНЕРИНГ 115861125
11927 ЕМ СПЕЙС 204206188
9664 МРАМОР - БЕРКСТОН 821178989
1229 КОРАМАЛ 201639056
13713 КОРОНА БИЛД 2007 200292371
822 АЙ ТИ 103752977
3091 ДОМИНО Т 115144146
13714 ВАЛ МЕТАЛ 201708399
9851 ЕМКА - 61 202633476
10262 ТОД - СТРОЙ 2014 202956718
2341 МИОМЕД 115875553
11110 ГЛОБАЛ ХЕМ ХОЛДИНГ 200818088
322 СМК - ИНВИКТУС 128591108
4301 СТЕФИКС 200532418
10685 ДЕМЕТРА СТРОЙ-2006 203418472
4254 АНДРА ХОЛИДЕЙС 201184854
10891 Ес Би Джи Секюрити 201799477
105 ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ "СЛИВЕН 2000" 119511223
11002 ЕЛЕКТРОНИКА 2002 130463247
9852 БОРАН ТРЕЙДИНГ 202517968
9792 КАРД 1300 200460075
9757 БИ ВИ ИНВЕСТ 175243259
9675 ЕВРО ПАДИ 200154616
2943 АЛЕКС 109076502
11474 ГРАНТЕК 200756829
8671 ФОРТИФ ГРУП 160136162
13621 АДС РЕЙСТУДИО 175259338
2827 ИНХИАНТЕР 102906301
11720 ТЕРАФИТО 203899362
13789 Д. М. - ИНВЕСТ 200809922
11721 АДЛЕР КОНСУЛТИНГ 203441571
2816 ДЕ-ДЕ МОБИЛЕ 203218522
6002 СПЕЙС КОРЕКТ 202063827
10324 БАГАТУР ФОРС 175436105
1105 ОВИДЕО 201617679
269 ПЛАНЕТ ШИПИНГ ЕЙДЖЪНСИ 102878898
106 КИ ПИ ЖИ ИМПОРТ 200055917
11003 3Бей.бг 201175442
10371 БАЛКАН КОНСУЛТ 11 203456160
250 М - ТЕХ 119639536
4592 ЕЛДА ПЛОД 160099333
7086 НОВА ПРИНТ 825401172
11311 МАРТЕКО 202706860
9616 Ц. Е. Ф. - 67 200670337
9665 ОРЕ - 3 200285448
11004 ДЖИ ПИ ГОЛД ПЕТРОЛ 202475581
443 ДОБРУДЖАНСКА МЕСНА КОМПАНИЯ 2003 118043711
5586 ФАРА ТУР 121527793
6554 НП КЪМПАНИ 40854814
12445 ВИК 127566664
12991 ГЛОБАЛ МЕТАЛ ГРУП 175394791
11833 ИП КОМЕРС БГ 202812696
2569 ТРИДА 103972585
3167 МОНТАЖИНВЕСТ-77 104655381
9774 СИСКО-АС 175026800
1539 ДОМОСТРОЕНЕ 827182880
10553 СИ ДИ ЕЛ КОМЕРС 203018016
12869 ДЕЧИ-СА 175350713
9588 МИЛИОНИНВЕСТ 200840202
2708 ГРИМИТ БЕТОН 200051865
1530 НИКО КЛИМА 2014 148035880
7451 САНДИНА-2 200843052
11722 СИ ВИ ЕКСПЕРТ 203349660
6475 ПАНОРАМА 2008 200458895
3670 ЮМЕС 201505897
9628 БДС - БЪЛГАРСКИ ДЕЛИКАТЕСЕН СТАНДАРТ 114534104
13671 БЪЛГЕРИЪН РЕКАВЪРИ КЪМПАНИ 202689941
7221 ТАНИМПОРТ 115633468
2721 ТЕМПО ГАЗ 201867661
12317 ВИП КОМЕРС -1956 203002971
3172 ВРАТИЦА - ВРАЦА 106547632
73 НИР БЪЛГАРИЯ 102848517
6555 Д.Н. ТРАНС ГРУП 160047849
5267 СЕЙЛИС 115878866
11928 ФЛАВИА 115010371
1066 ФУРАЖИ БГ 201114208
13085 ГМ СТРОЙ 2015 203692285
9955 ЛОДЖИК ПЛЮС 202447308
10470 КОСМО ДИДЖИТАЛ 202235928
9780 ФЕАРУЕЙ 131313453
11005 МУЛТИБРАНДС 203455165
13622 ВИРА 2000 204516710
3109 КАТИ 103967588
10621 ДЕТРОЙТ ИНВЕСТМЪНТ ТРЕЙДИНГ ІІ 202507602
10622 ПТ СТРОЙ 203068492
2722 СТАНИ ИНОКС 175267420
9770 ЗИГИ - БИЛД 200564597
12303 Стандарт 13 202240850
3376 Ринг Строй Инвест 204868334
4363 МАКС ФЕШЪН 203404975
3554 МАНЕЛИ 201460628
11006 КЕРАМИЛ СТРОЙ 203148675
3708 НИК КОМЕРС 73 200954800
6106 СОГЕСТО 115826150
6061 ВСТО - АРИС 825291984
2685 СТРОЙМЕХ 115009903
2817 НЕКСКОМ - БЪЛГАРИЯ 121813862
11209 МАВИ ТРЕЙД 175013913
1147 ЯКОВА-74 201172987
12001 РОУД КОНСТРУКЦИИ 203736671
9560 СТРОЙ ЛАЙФ- Х 200368399
7087 ФОТОМАГ 200455391
12047 БУЛ ФРЕШ БГ 201055603
436 ЛЪКШЪРИ ПОРТ 203466037
9479 Б И М ГРУП 131022704
7088 ЛЮБИМЕЦ 13 115290813
3191 СОФПРИНТ 202382629
5858 ГЛАМУР 175064085
12197 КОМ-АГРО КОНСУЛТ 203756574
5810 ДАНИКАТ - 4 115258491
12002 БРА-БО-ПЛАСТ 107583994
6556 МЕТИЗИ ДИЛЪР 201620892
3168 ПАМЕКСВИН 112072581
7704 АЛЕН МАК БЪЛГАРИЯ 130727374
3113 ИБЪР - ФОРЕСТ 112607233
12683 МАРК ИМОТИ 175391133
11834 НИКЪС ИНЖЕНЕРИНГ 203969953
8534 ПК ГРУП 1 202332277
9956 СЮКИ 202497909
11929 СК-13 ХОЛД-ИНГ 113048957
1708 БРИГС 123680439
9781 ДИЗАЙНБИЛД 113581827
9891 ОЛИВАР ФИНАНС 203118543
10786 АВАТАР КОНСТРЪКШЪН 202211233
12198 КАМПАЛА ГРУП 204188217
12446 Стройрент- Тони 202088613
10471 ЕКО МИЙТ 95 203103954
1033 СЕВИЛИ-СТОЯНОВА И МИРЧЕВ 103863664
13359 ЕВРО ПАРТ 2012 201901448
9793 ПЛОД И КО 202829867
3648 ТЕРАГРЕС 200895907
11475 КАС КОНСУЛТИНГ 175277076
2156 АЛЕКСИЙ-2013 202592563
11835 ПРОМАТОРН 203116407
10020 ФЕЛИЦИЯ - ИМПУЛС 112009403
1563 СИГРОТЕХ 115505397
3131 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГЛАСКОК 103920555
1600 ДЕНТАЛ КОМЕРС 825004377
7586 НАЙК - ВКП 200209272
6557 ДАРРКО 160059303
6177 КАТИНА 822112846
5268 ДИ-МОНДО 112615657
6558 ЗЕЛЕНА МАРКА 202252347
10472 УЕАРНИНГ 203045522
10372 ИНВЕСТ 2016 130727017
9980 МОБИЛ МАНИЯ 175156181
12803 НАСКОПОЛИМЕРС БГ 131559792
3396 САЛИВО 130344983
3140 ИКСПЕРИУМ 202918450
10686 АГРО МАРКЕТИНГ 201628871
1550 ДЕМЕТРА СТИЛ 175136442
10892 НОБИЛ 118551738
1106 РУМЯНА СТОЙЧЕВА-Р И С 117536879
13737 ТАНИТА СТРОЙ 205673547
10194 М ЕНД М КОНСУЛТИНГ 202562239
12992 Найт ентъртейнмънт 147053441
2437 ЦЕНТРУМ БГ 2008 200207969
5541 ТРАНСНАЦИОНАЛ 112658797
6394 БИ. ЕМ. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201808780
12740 МАРКЕТИКО 201335135
1488 ЗОИ ГРУП 115876609
46 АН ТРАНС ТРЕЙДИНГ 201028652
3405 БУЛГА ТИЙМ 201597696
10373 БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ 200317305
10473 КАРТРЕЙДИНГ 202902542
10554 АРАКС 2007 175439375
10325 ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - КНЯЖЕВО 121372299
2714 АГРО ЦЕНТЪР ТРАКИЯ 112094343
12804 АРТ БГ - ПРОДАКШЪН 201386852
5269 ЛЪКИ ГРУП 2007 160079028
1214 ТМ ЕКСПОРТ ГРУП 201590260
407 ЙОВЕТА ГЛАС 116592630
1286 ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ 101146315
5772 РУДИ 112612508
4450 РИЛИАМ 202336375
2828 ЗАВАРЪЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И МОНТАЖ 131442875
2818 МАРСИ КОНСУЛТ 200349986
1592 ЛАМА ТРЕЙДИНГ 115069868
5270 РАПИДО-1 200308007
10374 ОЛИМП - Ю.В. - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 201538018
1803 БРАТЯ НАЛБАНТОВИ С-ИЕ 30260889
12684 НИРА 2015 203781136
10375 БИО ФРУКТ 2011 201542550
3377 ТРАНС - ТАКСИ - ЛОГИСТИК 203220822
11007 АВАЛОН ТРЕЙДИНГ 21 203266467
10474 АВТО-ТРАК 121258827
10376 ХЕНН 131024468
11930 ЕВРОСТАЙЛ 109602201
6559 А - МАРКЕТ 160000251
5271 ДИОР - 81 147034583
3418 ДЕЛИЙВЪРИ ГРУП 114626710
507 СТРОЙ СЕНД 175115409
202 БУМЕРАНГ ВТ 104677770
3419 ТИМ - СТРОЙ 114571259
3709 ПРОДУКТ ПАМИ 119679566
11723 ТЕХНОСТРОЙ ГРУП 175043810
10787 МИРЪЛ ТРЕЙД 203173931
983 АГРОКОЛОР БГ 124637177
1314 АРОМА СТАР 200853420
3199 ОМЕКСКОМ 131261451
2001 ИЗТОЧНИ РОДОПИ 108572602
3156 МКМ-БГ ГРУП 102682757
6062 ЖЕЛОН 202455034
9561 БАРИМ 200186076
1131 ВИВА АГРОТЕКС 118020716
3067 ЖЕ СТРОЙ 201789928
788 АЙСАНЕКС ЕУ 204773605
11666 АКВАРИУС ГРУП 200712266
9794 КОНСУЛТ ТРЕЙДИНГ 2007 175359705
9712 ТРАШ МЕТАЛ ГРУП 201263465
9795 АНИТАС БГ 202820682
13086 ТРИТОН ГРУП 204404024
11008 НИКОР ТРЕЙД 201720120
1342 М & Т - ПРОЙЧЕВИ 112050193
9666 ПИРОТ СИСТЕМ 113575856
10377 ДЖИ ВИ 101768484
3323 Сити Комерс - 05 131367942
9796 ГАР 2000 202308931
12266 НЮ СИТИ БИЛД 204362130
8 БРИТИШ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП 102273109
2378 АЛДО ДЕЛИВЪРИ 203510619
7089 Амфора-кар 61 201857820
3458 ОРБИ КОМЕРС 201296351
12685 Мулти Медия Плюс 175462833
9797 АЙ ВИ СИ ГРУП 202856714
3169 БРИЗ-К 200747723
3364 ТЕНС 104588502
10263 КЛАУДСИГМА 201490687
4439 ЕНОРМЪС 200809363
1406 РИМАКС 2010 201159057
10623 ППН ФУУДС 202796224
10788 МУЛТИ БИЗНЕС ГРУП 200800930
6003 АСПРО БРОКЕР 200859747
11836 КАЗА ДИЗАЙН 175073821
3269 Н и К и Фешън и Ко 202089996
366 ЕКОФЛУИД 124064350
4330 ДАНИ - БОГ 201483598
12890 СЕНАТОР СТРОЙ 201778324
9676 ЮНЕКС ТРЕЙД 121712009
13623 АСБЕР ПРО 205367283
12633 МЕБЕЛИ ВАРНА 112660008
11601 Товез 203400902
10789 АТАНАСОВ ИНТРЕЙД 203692470
14090 ПЛАВИДА 203867126
11476 СОФИЯ СТРОЙ 2016 204030555
2819 СИНИРА 175212107
1917 ИВА-РОС 13 202412691
9957 ГИСС - ИНВЕСТ 202656343
5272 ВЕДИ - СПЕД 115623805
10021 ЖОРО-2006 175201107
6560 ТОП ИНЖЕНЕРИ БГ 200813116
1162 ЦИТРОН 127506820
13197 АУТО КЛУБ 203705843
310 ЧЕТИРИ СЕЗОНА ВТ 200455523
11009 ЕЛВИ - КОРПОРЕЙШЪН 128596347
3248 ИСКРА-21 121841032
4065 ЕЛВО СТРОЙ 200181442
13790 КАРБЕН МЕНИДЖМЪНТ 204058483
9798 СТОМАНА МАКС ГРУП 202077976
11724 АГРО ТРЕЙД ДБ 2011 201813044
6561 ТЕРИН ВТ 200922336
6232 ДИБИДАО 358 115100833
521 СПОЛИНВЕСТ 204624508
10298 АРЕС КОМ ТРЕЙД 202346501
10963 РЕПАВЕ 201813578
6562 ХЕРА ТРАНС 1 201795297
498 ПРК България 85 201304061
10378 ВИ БИ ЕС 2011 201583942
10893 ЕС ЕНД ПИ ТРЕЙДИНГ 203987809
10475 РИНГ ОЙЛ 201440104
9919 ТЕРА ОЙЛ БЪЛГАРИЯ 202673428
3507 КИТ 117672719
11667 ЕСПРИТ - С 200694014
5773 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАСКОВО 126528383
917 РЕГАЛ - КОМЕРС 107025765
3649 МЕЛТА- 90 110015172
11931 БЕСТ ОЙЛ КЪМПАНИ 201929084
1442 АЙ ПИ МЕДИКЪЛ 115894938
1343 ДСА 126639209
2145 КЕН Е ДЖИ 200837124
12169 АШСАН ИНДУСТРИАЛЕН КЕТЪРИНГ 204778011
5273 СТОП КОМЕРС 200353155
11477 ГРАНЕКС ТРЕЙДЪР 202283606
1021 РОСИЦА 814195340
10264 ПАЛИМПЕКС 2012 202320015
10624 ДЖЕК АУТО 203165322
13738 Бизнес Констер 203476056
5465 АР АНД ЕЛ ИНВЕСТМЪНТС 160128685
11932 СТИЛ КОМОДИТИС 131494366
12741 ИНВЕСТ РЕМЕКС БЪЛГАРИЯ 202097893
2944 ДИМОВ КЪМПАНИ 130787103
5639 ПЛАСТФОРМА 115950600
1489 ВАС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 200891392
10476 СИРИУС КА 202310918
5840 СИМОНА СТРОЙ 175195540
10022 МОНАРИ 200540991
3039 ТРАКИЙСКА МЕБЕЛ 822101020
53 МЕГАВАТ С 200210335
10265 ТРАНСГРУП БЪЛГАРИЯ 113521659
122 ДЖОРДАНС 119607403
12891 БЕДИТОН 175357451
275 КОНТРАКТ ИНВЕСТ 102879644
13087 АХЕЛОЙ ИНВЕСТМЪНТ 203211008
3452 СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ 202938620
1699 ЧИНАР - МК 115241677
1490 НТВ МЕДИКАЛ 825278143
5811 МЕГА ОЙЛ ИНВЕСТ 201650056
3059 ДЕЛТА 81 202141442
1785 ЕВРО ФУУД ЕНД ФРУТ 203607922
6563 КАРИЕТИДА 160106571
2752 РДП - СОФИЯ 130558250
4451 ВИДЕОСКАН-ИЗРА 148063680
10023 ХРИСТИЯН 99 123730625
9677 ТРАФИК ОЙЛ 101797863
2378 ЕМ ДЖИ СЪРВИС ГРУП 203535056
11478 АГРОСВЯТ – ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВИЯ 202672949
5474 ДАНГЕР - 98 112110078
10687 КОЗ КОМ ТРЕЙД 203406563
989 ГАЛА-М 111566082
2924 ШАНО СТРОЙ 175058787
12993 БОРИ СМАРТ ТРАНС 2016 204118998
127 ЗП ЕЛИТ-Ц.ВЪЛКОВ 201378955
9981 ДАНИ СТИЛ 1 202760445
11725 ПП ТРЕЙД 203017786
10077 ВЕГАКОМ СР 203205140
13715 ЕУРОСИМАТ 201296718
10894 РАКИ 202843460
9958 ОФИС ПЛЮС ГРУП 200897406
10688 МД-МЕТАЛИ 203494129
11010 ВОД СТРОЙ КОМЕРС 203531905
3650 ДИМОВ ОЙЛ 125533594
10266 Ес Джи Комерс 2013 202470488
2709 ПРОМОБИЛ АУТО 175434665
120 АЙРА БГ 201524239
11011 ЮРО ТИМБЪР ИМПОРТ 203459256
13360 ЕКО КЕРАМИК 204817578
1758 МАКСИМ БИСЕРОВ ЙОРДАНОВ 201983751
11012 АВИЦЕНА 9000 131251521
215 СОЛАРЕЗО ЕУРОПА 201833164
12994 КТМ 33 204685087
2986 ТРАНСТРЕЙДИНГ 131093943
532 ДЕСГАЛ 200014913
5557 ФАКТОР 11 201184765
3459 СЕЛЕКТ - 06 104680089
13664 КОДАВАС 130430813
1744 БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ 201503857
6092 ПАЛМЕРА - БГ 201131218
1689 ДОРЕС БГ 202910234
2664 БЕА БИЛД 130391673
11312 МАТ ТРЕЙДИНГ 202432174
9589 ПОЛИМПЕКС 200613813
9959 ВД ОЙЛ 202913204
1874 ФОРАН 41065044
12048 МСПОРТ ПРО 201657022
5774 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СВИЛЕНГРАД 126528422
9853 ГЛАС ГОЛД ГРУП 201763538
10267 ДЕЛТАПРИНТ 201017200
6564 РОНИ 75 200354855
3527 АББ ТРЕЙДИНГ 201692920
10024 КОТУЛОВ ГРУП 160122038
5274 ЕНРОЛ 115617453
2875 ЕЙ ПИ СТРОЙ 202011385
2758 ДЕЛТА ИМОТИ 131233207
3417 СОФИЯ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 175019364
1846 ИНЕКС-КОРЕКТ 103901200
3021 "БИОАГРО" 91 202111873
5275 ОЛИМПИЯ 23 160067937
10895 ДУО МАКС КОМЕРС 203249891
11111 ВЕМ И ДО 2017 130875941
6439 "БИО - ОЙЛ" 123720047
4174 АНДРОМЕДА 67 203120131
10477 ВАКА-71 201845412
9920 Каоба Трейдинг 201913742
12094 Ен Ер ивейд 204051663
1660 МЕГА СТЕЛА 115843580
10195 РУ ЖЕЛ 123749173
1745 МАСТЕР СПЕД 115625861
10478 ТОБИ М ТРЕЙД 203323498
10245 МИРАКЪЛ ТРЕЙД-59 202590224
12559 АУДОМАР МАРКЕТИНГ 204609285
12634 ЕМ КОРЕКТ-2004 131228490
3687 БУЛСТРОЙПРОГРЕС 104673778
2431 ЕСКУЛАП 2002 115756467
628 ЕВГИДИЯ 102900241
11837 ВЕНЕЦИЯ АДВЪРТАЙЗИНГ 175267299
10555 ТИАЛДИ 2010 201092822
12805 МИЛ 1 БУЛ 204384073
12686 КОМФОРТ ЕЪР 1 201488843
4479 МЕТКОМ К 203345053
12447 ЕМАНУИЛ СТРОЙ БГ 204811625
9921 ВАЯНИ-ИНВЕСТ 202132433
13088 АНЕЛИ ТРАНС 201306468
4138 СИЯНА ТЕС 201946546
12501 ДИ СИ ТРАНС ГРУП 202001284
1902 "СИЛВА 999" 201614850
1544 КРЕМОНИНИ 118013839
12420 ОМЕГА ТРЕЙД 101797692
11933 ОНАР 175400778
12870 НАВИГАТОР 2017 205026830
14015 КАЙНАКА 112618646
10078 НО МЕДИКС 202439235
3842 ПЛЕВЕНСКИ РЕГИОНАЛЕН ЕНЕРГИЕН КОНСУЛТАНТ 202192925
3170 НСН 89 200937605
3212 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР 113514700
6565 БУЛСОФ ТРЕЙД 201624467
1344 ГРАДИНА - ДИМОВ 115894547
10625 ЕВРО ТРЕЙД БП 201770098
2909 БЛУ СПРИНГС 203845368
10556 ПАРТНЪР КОМЕРС 202919820
10626 АСТАРГО 1 175111453
6566 РИАЛИТИ КОМЕРС 115855579
11888 КМ СТИЙЛ 202846136
9982 Ю БИ ЕС 131187353
3217 БОСКО СТРОЙ 130462095
4955 РАДЕЯ 130527205
3460 СТРОЙ - ГАРАНТТ 104632315
6567 П - МАРКЕТ 160049768
3285 СТАЙЛ НЕЙЛС - 2009 200636961
3843 КОЛОРИ МАРКЕТ 202938549
8522 ХАЧО ГРУП 202818749
12742 ФАРМ ГРУП 203900010
9854 ЧЗП НИКОЛИНКА ХРИСТОВА 202213440
1101 БАТЕРИЯ 824106660
1497 БГ ЗЪРНО 201526496
865 ГРАНД БЪЛГАРИЯ - РАЗГРАД 200148944
1551 РУСЕ ПЕПЕ ГРУП 201684005
260 ВИКИС ПЛОВДИВ АВИ - М 201220453
2852 РОБОБОР 175298106
12318 КЛАССА 831201361
10025 МАНТКОМ 203080224
2753 ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ 831592561
8325 МЕТАЛТРАНС 115651765
5640 КЛЕМЕРТИНА 200578060
2820 МЛАДОСТБИЛД 200893169
11889 АСС ПРОДЖЕКТ СТАРТ 203244481
10858 КАРДИНАЛ ГРУП КОМЕРС 123753196
4667 ПАРК АУТО 121753415
2880 МОМЕНТО ПЛЮС 201815981
9855 ЛИЛИА-53 112658982
3488 ГК ПЕТРОЛИУМ 2009 200657208
10964 КУИНТАЙЛС ИМПОРТ ЕКСПОРТ 203708729
10790 БИ ЕФ ДЖИ ГРУП 203983579
10299 БЕТА ЛИБРА 200750057
2853 АЛЕКСАНДРА-ЗАГОРА 203073759
10479 СИМЕОНОВ ГРУП - 2015 203588240
4221 ТЕХНОЕНЕРДЖИ ГРУП 201594700
3420 ДИЗАЙН КОНСУЛТ 11 201635296
2965 БОДРОСТ 101749992
3344 АГРО ГРУП В-Г 2011 201500188
3382 КЛ КОНСУЛТИНГ 175290426
10791 ВАСИКОН 203236591
12635 ПОЛИМИД-ДК 131047764
10689 ЦИМ ДИСТРИБЮШЪН 202688736
1207 ГАЛА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ 201579984
6568 ГРЕК ФРУТ КОЗМИДИС 115931906
10627 АЙ СТОК 202151533
12448 МЕТАБОР 204241090
5518 ЕВРОСТИЛ-1 123720652
13672 ЛЕС ЛОДЖИСТИК 205178642
3461 ТЕО ИНТЕРНЕШАНЪЛ 200978790
4026 РОСТИ КОМЕРС 110572328
6569 КОМПАНИЯ ТРИ ЗВЕЗДИ 825224964
1568 Фини Стил 84 202944826
11838 МЕДИКОМ 110515206
4593 ЛИФТ МЕДИЯ 203371475
12319 КНТ Груп 203438397
1640 ДЕЛТА - Г 107019164
1362 БРАСУС 201940554
13916 ЯНИ ГОЛД СЪРВИС 200265965
10196 Йгъл Старт Сълюшънс 202860424
12199 НИТРО ТАЙГЪР 202685359
1545 САНТИНЕЛЛИ - 2007 160125116
13739 ПЪРВАНОВ ПРОПЪРТИ 205012478
6570 ТИМЕР ГРУП 115781132
6373 РАМИНА 825279964
2945 ЕЛАСТИК 831190954
662 СЪРФИНГ БРАНД 203083633
2881 РИЛА-МИЛК 200546414
3651 НИБРА 175337160
4831 КАНАЛ ПЛАСТИК 202892379
13523 КАЛИАНДРА 130048518
3418 МЕБЕЛНА КЪЩА СОФИЯ 200253920
9611 АРТ КОМПЛЕКС 2008 200263868
1945 НИВИ 201095747
5812 ЕКСПРЕС ЛИНК ПЛОВДИВ 200646051
3307 СИТИАУТО РЕНТ 200964844
11013 БИО ГРЕЙН КОМЕРС 200821064
4002 ДЕРНИЕР 202236813
8908 ОСКАРБОС 204495718
10379 АРОНТА 200734544
10896 ТЕХНОМАШИНЕКС МТ 130534840
3652 ЖИТО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ 110031080
10026 НИК ТОП 201803840
2611 СОФИЯ НАЙТ 121728369
9892 Грана Фуудс 202889632
6178 ЕВКО 123731241
1345 ОРФЕЙ 220555
9738 МЕТАЛТРЕЙД КО 131197098
2352 ВИТАЛИТИ ФУУДС 200356094
1215 ЧЕРНОМОРСКИ СТРОЕЖИ 103632383
1654 М ЕКСПОРТ 200783043
866 СТЕФАНОВИ ЕКСПОРТ 104593798
9480 СОФИЯ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 2002 130954602
9758 САМСОНИ РВ 200313029
6063 КРУШЕК ТРЕЙД 201651183
1022 ТЕРА 114640196
2863 ИЛ ФИРМ 205316456
3476 СМС СОЛАР 200853769
2925 ТИАЛДИ 160101097
6493 СОЛЕ ГРУП 200979629
12502 СОФТ ГРИН 203787299
10557 БГ МИЛК ГРУП 202741786
3917 РАЙ-ФОРЕСТ 200157128
3883 ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП 831671674
6324 БУЛЛКО 4 200524033
3462 СТОЯЛЕС 104694637
6571 Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ 115340305
2828 НЮ ФУУД РИТЕЙЛ 204606136
11668 РОСНЕТ 201545404
5898 АЛЕКСАЛ 160029096
11112 ФОРЕСТ ГРУП БГ 201528134
6449 ХАРВЕСТО АГРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201489820
7410 РУБИКОН ФУУДС 201254669
9 СПА ДИЗАЙН 147070266
3149 ВИЛМАГ 200524407
11313 МИЛАНО ШИПИНГ 203296453
4175 БЪЛБУЗАН 104671777
11014 АРИС 85 202964825
12378 ПИ ЕЛ ДИ ТРЕЙД 202298661
13791 АРМОНИ 175043386
12200 МЕЛТЕМИ 6 204521472
3135 ДЖИЕВ - К 131261483
3383 ШУГАР ПАК 200953770
6572 НД - АГРО 200875801
5735 ТММ - Инвест 201050531
6573 ВИКТОРИЯ-2007 160092552
4281 ЕВРО ЛОДЖИСТИКС ГРУП 200552716
1876 АВАНГАРД ДИЗАЙН 160119782
1840 МБМ ТРЕЙД 103834075
12743 ОНИКОМ ОЙЛ 112651710
12095 ВЕРДОН ИНВЕСТ 203466628
6574 АВТОСПЕЦМАШ 130485998
10792 БГ ТРАНС ИНВЕСТИНГ 202835759
11934 ЕЪР ЛАЗУР-ДЖЕНЕРАЛ АВИЕЙШЪН 130053091
5797 ПРОДЖЕК МЕНИДЖМЪНТ 115173280
11810 ИСД трейд 175364741
3049 ФЕНИКС ПРОЕКТ 106051903
11726 СПАЙД КОМЕРС 203537744
3 ТИТОК 147038699
12003 ИЗИ АДВАЙС 2 204039116
4302 МИЙТ 2012 202209584
13524 КОРНИКОМ 131274281
1709 ГЪЛЪБОВО ЕНЕРДЖИ СЪРВИС 200107958
538 МИЗИЯ МИЛК 125531287
5641 АГРОРЕКОРД 200153865
992 СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ МОНТ 821166665
11015 СЕКЪНД 202791008
5912 АЛЕКС ТРЕЙД 2013 202429363
9667 ПОБЕДА БИО 125031054
6575 СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ 115254062
9893 ЛИ-ВОН 1 201154494
9960 СКАЙ 07 175430223
2876 СОФТРИКО-21 831691673
11113 АВА ПЛЮС 203789923
6576 ВЕРГОВ 115794432
9894 ЕВРОМАРКЕТИНГ ЕНД ШИПМЪНТ 200906727
12320 ИВЕНА СЕКЮРИТИ 202451185
10079 ШУМАРОВ - ТРАНС 201645212
11788 Юнитермак инженеринг АД- клон България 131271449
12687 НОВОСТРОЕНЕ 203409196
10326 ГАБИ-84 202266806
13792 ДФ ГРУП - 70 203490484
9562 САД-2001 130444880
1918 ШФ Темптейшън 204763664
11114 Спорт Пром 43 200924320
13089 СЕНТ ФРАНЦИСК 175286723
4732 ПМЕ 814192045
5775 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАРМАНЛИ 126528415
1346 "Еврострой - 2000" 115850888
13198 АУТОМОМИ 202638943
5776 ВМ.со - ВАСИЛ МУЛЕТАРОВ 112575853
867 ДОМ 103071904
991 КЕЙ ЕФ ДЖИ ПРОПЪРТИС 131440963
10027 НЕА ПАУЛА 131288822
11479 СЪНИМЕКС 122012127
5813 НИКОМ - 64 123659943
2656 КЕРВАНСТРОЙ 108586096
1585 ЛЪКИ - ЙО 201011101
2152 ОН ГРУП 1 148058498
2632 ТРИ ЕС 148033705
10690 Лоджистикс Груп БГ 201460683
2731 ДАРЯ 40528703
2821 НУТО 2011 121666889
11210 ТЕС ГРУП 175230614
1732 МЕГАПАРТС-1 203081931
12096 МЕГ ТРЕЙД 204343831
11314 НМН ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202859429
13199 ВЕЛИНА ВПИ 2 204556936
6064 ИВ-РОС 1 200524492
9606 Х 300 201551348
11115 СПЕЦИАЛРЕМОНТ 2015 203443647
867 ПЕРУН - ЕЛЕНА 104635464
8465 РАТЕП-36 203340001
12529 ЕЛМА 2000 121909309
10897 К. З ИНЖЕНЕРИНГ 131576479
1602 ТЕМПТЕЙШЪН 73 203341717
7529 ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ПЗ 203575620
911 ГРИЙН ПАРК 124611032
868 КРАФТ-2007 117684333
12530 БОНЕВ ТРАНС 1 203977640
12636 ТЪРГОВСКА АСОЦИАЦИЯ 175341283
391 АТАНАСОВ ГРЕЙН 124604421
3555 Геа груп 200619200
13361 ФАСТРЕНТ 204670847
10628 БИ СИ ГРУП 203092251
2966 ЕЛИАТ-К 101735160
3200 ФАКТОР 83 175036560
1559 РАЙЧЕВ 120045267
3132 РУДИ КВ 103053969
123 КОСЕВА 102881339
2171 АЙ ИНВЕСТ 200031599
3818 ВИКИТАА 201130034
12449 РЕКЛАМА НЮЗ 204385218
10380 ЛУКС БЪЛГАРИЯ 202810706
8373 ВИЛАЖ 204676426
1188 КОМПАС АУТОМОБИЛЕ 200470361
10898 БГ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛОПМЪНТС 200555192
1982 БЛАМАГ 160085579
869 ДАНИ ИМПОРТ 90 200356361
3918 ФИЛКОМЕРС 75 202208728
5276 ТИМЕА 825023192
10859 ТРАНС АГРО 70 175408369
9759 ЕВРО РЕМОНТ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ 175052357
584 РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД 202855295
4440 Романи Фунги 202516327
11211 КАПИ И АЛЕКС 202024315
11016 КОД 4 200330644
9856 ВАСИЛ КОНСУЛТ 202358254
6378 ФУЛ - БГ 201198373
13917 ИНФОСТАР 11 204048910
11017 ЕВРО ПРОПЪРТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201916912
8813 РИН - 2012 202661333
5082 АБВ 4 203268544
387 ГЕОСИМ ПРОЕКТ 203251376
6014 МКЛМ 201578984
8681 АРНАУДОВ БИЛД 201675796
990 ПЛАМ - ЕС 130463012
12806 ПЛАНАБ 203787121
4 СТРОЙИНВЕСТ ПАРТНЬОРИ 102890530
5440 ВИП КОНСУЛТ 123658574
6577 А ДИЗАЙН-73 175141514
8944 БРИГС ТРАНС 202092160
153 ФЕНИКС - 99 102263271
10080 ТИМ ТРЕЙДИНГ БГ 202856333
2424 БЕРКАР 205249737
14016 СТИЛСТРОЙ ПРОЕКТ 131318752
9857 ИБЕРИЯ ЛОГИСТИК 201311807
11116 ИЛИВА 7 175243017
10965 КАНДИ 1999 201414440
10899 ПИРИН МЕС 175204629
7430 ФОКС-95 203861059
392 АДИС ГРУП 117667017
6476 БУЛЛКО 2 200470589
10691 ДИМИНА 200011109
12156 ВАКАРИНЕ 201131307
12321 СТЕФРАЙ 202070871
10900 БИЗНЕС ЕЛИТ БЪЛГАРИЯ 203983604
3777 ТАКСИТАТА НА СЗ 111512921
10793 НЮ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ 202180353
13740 БГД ЕКСПОРТ 204141491
9895 СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ 131392358
11839 Ди Трейд Бг 201430195
12688 ДАН - КАР - СПЕД - 2016 204131419
9713 БУЛРЕФЛЕКС 200732931
7387 ВЕРСАЙ БГ 201675337
11935 ПЕРЛА 13 130569492
13793 Краматорск 203731806
489 ИНТРА 2011 201737422
12097 ЕМ СПИЙС 204301437
10480 МХ АГРО ПЛЮС 202213426
10629 БУЛ ИМПОРТ 01 201794640
3964 ПМ - КОНСУЛТИНГ 114608427
12892 ПЛИЙЗ 202490252
1047 ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ПЛЕВЕН 114082268
12893 Суит Бар Грил Ф1 205006308
7360 ТОМИ ШОУ КОЗМЕТИКС 123103932
1347 МУСАН 108551056
9714 ТОРА СИМЕРА 201274846
11602 АРТ ЕНД БИЛД 200031695
12379 Ви Ен Ел ХОЛД 204236726
6578 МИКОС ИНЖЕНЕРИНГ 160047443
12322 ЕСТРЕЛА ГРУП ЕВРОПА 204273728
10381 Мулти Инвест 203213799
3360 НТО НЕСТАНДАРТНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ 130017647
1731 ЕР - 61 203017512
9922 БЛАТЕКС 122078223
10081 СТРОЙ - КОМПЛЕКТ БУРВЕЛА 130406303
13525 ФЕШЪН ТРЕЙД - М 203947362
11480 УЕБ ВИДЕО БГ 202587819
9109 ЕЛИТ КОМЪРШЪЛ 204857761
6374 АСКЕЛА - 91 201132487
10692 Ресайкъл Трейд 203240262
6579 ЕСА - 2 115009052
5277 АМОРАС 200879237
9715 БИЛД ДИВЕЛОПМЪНТ 200474317
9739 СОД СИГМА СЕКЮРИТИ 201665909
1552 АФКА-БЪЛГАРИЯ 103860230
306 ДОРОСЛАВА-ЮНИМЕКС СТРОЙ 200438869
6580 ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ КАРС КЪМПАНИ 200761228
10901 БЕТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ 202712735
13362 ЗЕНИТ МД 204255057
2194 МЕБЕЛ - СТИЛ 123137272
12323 АЛТЕНПФЛЕГЕ 201126751
12159 САЛАЗАР 2015 203372812
1989 ХРИС - 14 - 15 202895902
1759 БАВАРИЯ СИСТЕМС 203165226
1672 ИНТЕРМЕД БЪЛГАРИЯ 202734660
5610 БЕСТ-ЕКО-АГРО 201470072
9896 ТРЕЙД БИЛДИНГ СОФИЯ 203074278
8396 З.Е.Интернешанал 203838103
6107 ЕЛЕНОВИ-ПЛАСТ 201687243
1619 КОЛОРИТ 115883468
8397 БУЛЛМЕД ЕУ 204130045
9740 ПЕТРОВ БИЛДИНГ 175440185
6581 КРЕДИТ АКТИВ 160094681
6582 РОССАНО 123685233
3599 СТЕФАНИ 2011 201019781
9858 Милениум АСМ 202520126
8389 ДЕЙЛИ ФЕШЪН 204306384
9859 ФАСТ ТРАНС 22 202820757
10481 ДАНИ ЕКОТРЕЙДИНГ 202818507
921 УЪРКПРОТЕКТ 200864616
3884 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЪРГОВСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА КОО 824132107
11018 ТАКО ПРОДАКШЪН 202943336
5619 ТРАНС МЕРИДИАН 109605806
3071 ЕЛКОМ 124629508
3270 АВАНТИ 101636415
3081 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 831368467
10558 ФАВОРИТ- МММ 121512923
11481 ДИЗАЙН КЛУБ 204030587
11212 Галатрад ЛЛЦ 201996421
133 НИСКО И КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО 128620606
2967 ПИРИН-МРАМОР 101055755
2732 АМБИСИОС 101077043
11019 К.ЕЛЕ.МА.ТРАНС.МЕД 201567201
9634 ТЕМЕЛКОВ СТРОЙ ГРУП 202447991
3095 ВИСТА 104686124
5278 КОРЕКТ ТРАНС 1 200173723
9651 МАР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 201095868
9453 МЕГЗ 1 204627116
10693 РИКАВЪРИ ТРЕЙДИНГ 201270730
9860 РИАЛАЙС 160127188
2815 АСИСТ КАР 148039149
10694 РОСЕКСИМ 55 202915447
120 МГ ГРУП 102726615
663 ИНДУСТРИЯ МОДА МАРКАМ 201754891
1614 ПЛАСТ МАШ ИНВЕСТ 201042214
12267 ЙОНИТО ТРЕЙД 204564466
11727 ПРО СОФТ КЪМЮНИКЕЙШЪН БГ 202492310
10327 МАРИЯ МИ - 1 202036100
11020 РЕКЛАМА ДЕН 202845924
11021 ФРАНЧАЙЗ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ 175182564
11728 СТЕЙСИ ДЕ 201238412
6583 НАТАЛИ - 83 123614745
10300 МИСТО КЕМИКЪЛС 175294296
10482 СИ БИЛД КОМЕРС 203199748
1668 ЕДЕЛ 116587828
6584 БЕГОМЕ 201769263
12201 ЗВЕЗДА 17 203085463
3489 БИЛДИНГ ПРОПЪРТИС 200904135
12744 Топлофикация Петрич 202637962
857 ТОПАЛОВА 103913537
2673 ЕЙ ЕНД ПИ КОНСУЛТ 200403779
12202 АНКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 202018485
1048 ВЕРЗКОМ 117634782
2745 СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ 131516770
9799 ИНВЕСТ - ППМ 201730189
11117 МЕСТРЕЙД 064 202531165
11669 ДЕНТОН 112070648
11840 СТАРИННИТЕ КЪЩИ -КОПРИВЩИЦА 202679089
1201 ИМПАКТ - ГРУП 04 131245397
870 КНОПЕРС 201500900
14091 ОПЕН БГ - ЕМЕН 200149836
10483 СЕВИЛИА - С 200261415
9563 КРАСИ - Г- СТРОЙ 200258223
11729 ЕКСПЛОСИ 175041802
10794 НИКС-ЕКСПРЕС 201166977
5941 СУАНИ 2009 201146847
11118 АЧО 120545774
3288 ХИМРЕМОНТСТРОЙ ВРАЦА 106583482
3075 БЛУ ФЮЧЪР 205889737
10484 МЕС КОМЕРС 14 202840635
7295 ВИВА КОМЕРС-ВВ 200957771
1746 ЛОТОС ПРИМА 126677836
6585 РОЛОПЛАСТИК 115844878
916 БОЛКАН КОРПОРАЦИЯ 107525005
1476 КАРБРОКЕР 200535976
2862 ЕЛИТ МОБИЛ 103812762
11119 МС АУТО ПАРК 175134669
12004 ККМ 202937447
316 ЕКСПЕРТ БИЛД 147225617
1580 СОФИЯ-ТАБАК 2013 202403564
1589 ЛЕСИЛМАШ-98 118033966
14017 ТИ ЕЛ ПИ 204620698
3082 ХУФУ 130008146
11022 РЕАЛС ТРЕЙД 160117124
6586 КРЕАТИВ-ФЕАРС 200972182
3145 ПОДЕМ ГРУП 201397820
12637 НИ-КОЛОВ 74 204827743
12203 Бояна Строй 201062964
10485 ПЕТРОЛИУМ КОНСОРЦ 202850031
146 КЛАРО 1 200626287
10695 РИМАКС ГРУП 202453738
8643 ХРИС-СИМ 121531553
12689 АРИС МЕТАЛ 203185307
4222 АЛВИ СТРОЙ 203188278
1646 ЕСТ Трейд 203521170
4775 ПРЕСЛАП 204667679
3874 ЕС СЕКЮРИТИ 104702518
107 Р.Д. ХОЛДИНГ ГРУП 200358639
10268 МИПО ИНВЕСТ 202098593
13363 ЛЕЙДИС-С 2016 203551612
10082 ЦВЕТОМАКС 201902379
10795 НЕШЪНЪЛ ТРЕЙД ГРУП 203266360
3171 ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС 2008 200409369
9716 УНИ ГРУП ТРЕЙДИНГ 2010 200943768
9423 АЛЕМАНИЯ 202264381
3434 ДЖИ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ 131445444
13200 МУЛТИТРОН ПРО 205213132
10902 ПЕН СТОК 202796701
1747 ИКЕ 115765651
11730 СВЕТЛИН СТРОЙ ГРУП 203508220
13364 АГРО 2017 204242768
13741 РИАЛ ЛЕНД ФЪНД 200822332
11482 ТХ Русалка Холидейз 175411221
1609 БЯЛА ХОЛИДЕЙ РЕЗОРТ 175431135
11483 РКР ГРУП 202142673
11603 АЙ ТРИ БИЛДИНГ 203307540
750 ТЕКНО ЕВА 203064063
11484 Даритрейд 203437060
1620 ИВАЛ 831815943
3112 ЕКО СПОРТ СТРОЙ 148144775
3383 ЕТРОПОЛ КАБЕЛ КЪМПАНИ 130558663
8398 СУПЕРМАРКЕТИ СТЕФАНОВ И С-ИЕ 2018 203732880
3308 ЛЕО ЕКСПРЕС 06 204971658
1348 ВЕКРА - СТИЛ 825239585
6587 ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ 121854268
10966 Ес Ди Технолоджи 203259857
2765 ЕСПРЕСО ЕНЕРДЖИ 200380792
9861 ФРУТИМЕКС-2011 201513730
3361 СПАРНЕКС СОС 121565274
2987 АЕРС - АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ И СИС 147168550
3384 ТОД-МАРК 201029836
11120 М.П.К - ТРАНС 202139829
5642 БАЕВ И КОМПАНИЯ 128051514
13201 ВИКТОР ТРЕЙД 16 203985822
2073 ПМК 2006 148040386
9923 ЕМИНИС 05 131454308
10083 ДИМ ТРЕЙДИНГ 200011205
12450 АРИА МУВЪРС 200516684
5814 БИЛДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 160021676
13716 И.А-КЪМПАНИ 203414421
3965 ТУРИСТ ИМПЕКС 200237713
3040 ЛАПЕРА 202584627
9590 РОС 2010 201100500
5279 ЕЛИТСТРОЙ 112610891
12980 ТРИМАКС БИЛД 204241634
11023 НЮ СТРОЙ КЪМПАНИ 202793331
11604 Ел. Пи. Ел. Ди.Ай. 203465184
11936 ГАБОФОР 3075718208
9741 ПОЛИНЕРО 202069303
6494 ЕВРОХАУС ИНЖЕНЕРИНГ 115855611
9983 НАРОСТРОЙ 203178031
10486 ВИВА ГОЛД КОНСУЛТ 203116898
3671 ЖИТАН 2010 201339653
14018 УОК-2012 130784018
9984 ПРОМ КОММЕРС КЪМПАНИ 201290416
12268 Клас Мотор 203907688
2195 СИТИ ЛЕКС 75 200526835
12269 ТАРИК БЪЛГАРИЯ 203195550
5578 СИГ- 2006 112636982
10382 УНИКАТО МЕБЕЛИ 201756579
2926 АБИ-ГРУП 131209045
1477 ЩАСТЛИВЕЦ СТЕФАНОВ 201653942
2914 Р.А. ПРОЕКТ 203146539
10301 ТРАФИК ОЙЛ-1 202579039
10630 ЕКО СИСТЕМЕС 202820928
11670 ЛИНИТЕКС 831488559
11213 ТОП АРТИСТС 202177574
10696 ТИКАР КОНСУЛТИНГ 202948002
1349 МИДЛАНД ИНТЕРСПЕД 836036903
13742 БГ ЕЛЕКТРОНИКС 131470344
3300 САМУЕЛ 666 201037996
9800 ГЕЛКОМ ИНВЕСТ 202506964
12894 Алфа Строй 2016 204330766
12380 Вамеон 204585247
10631 РОЯЛ МЕГАТРЕЙД 202809230
7188 МАСКО БЪЛГАРИЯ 202727464
1017 НИКИ АРМ-2005 200506252
410 ДВАТА ЛЪВА 116545804
2907 "ВИВЕЛО" 201019938
6015 ВАЙПЪР 115160136
12745 ДЕСИ СПОРТ БГ 131053281
3301 ПИ 2007 111587571
9629 СИА АДВЪРТАЙЗИНГ 831048150
11121 НТ ВОЙС ЕНД ДАТА БЪЛГАРИЯ 201319946
12204 РОДИЦИО - ГРИЛ 204093993
828 ДРИЙМ КАР 2018 205149480
13202 РЕНТКОНСУЛТ 131067101
5643 ИНТЕР ГРУП - 1 160094208
5913 ГУРБАЛОВ 1 201912010
7296 МОБИЛ ЕКСПОРТ 203002019
6588 ИВИ-12 126086979
2549 ПЪЛДИН БУС 200892131
2968 МИХАЛИ 12 114109822
10487 АЙ ТИ ЕЛЕКТРОНИКС 201759461
9897 ДИМИС ЕВРО ТРЕЙД 202790869
143 ЕКОТЕРМАЛ СТРОЙ - 1-В ЛИКВИДАЦИЯ 102941373
11937 Арома бюти трейдинг 203662235
13624 ЕНЕРГО РЕМОНТ ГРУПС 175112256
3919 Р И М 114114755
3201 АЙВЪН Д ГРУП 2018 203551861
12560 КУРТ БГ 203082296
10796 МЕГАТРЕЙД 2013 202524555
1804 ЛЮВИК 160100910
1577 УЕБ ДИЗАЙН СОЛЮШЪНС 131576597
11671 КОМЕРС 2013 202742746
12895 БАР ГРИЛ Ф-1 204621896
606 ИНТЕРЗОНА 115804503
12896 ЕМ ЕМ БИЛД 2018 205018997
11214 ДЕТСКА ГРАДИНА "НАДЕЖДА" 101005503
12561 ЕУРОТИКЕТЕКСЧЕЙНДЖ 204586107
10488 МАКС СТИЛ 127580411
1096 ДЕНИ-ДЕОР 117556821
10559 САЛВАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202215352
6589 Кронос - 2012 126535744
1719 САТУРН ОЙЛ 203179838
147 СТРОЙКОМЕРС - СД 128007699
4003 АНИМАЛИЯ 148093816
10697 ЕВРО ТРАНС ГРУП 131374844
11485 ТЕХНОЛОГИС 202839818
9961 АРГУС ИТ 202045526
14092 КОМФОРТ СТРОЙ РЕМОНТ 203430564
1721 КАМЕН 2002 115650026
7411 МАХ ПЕТРОЛ 203122545
9924 ЕЛ-ТЕЛ-2005 131027758
1198 ЧЗП ДИМИТЪР ПЕТКОВ 201689931
8705 НАНСИ 07 204700105
10797 ВАСИКО 109611570
9668 ТРАНСМОНДО 101688006
2042 ГАМА ДО 200766385
868 РАПИДА ИНВЕСТ 200053211
9717 СЕКЮРИТИ-АРТ 130592199
6036 ЧИЛИНГ-СТИЛ 120522730
4303 ВЗМ ГРУП 202854147
5815 МОЛЛЕ 200579706
6233 ЕЛ БО КОНСТАНТ 106613541
11789 КИБЕРЛИНК 121129992
3338 "СИЙД ТРЕЙД" 201537902
3083 ТОП ПЕЙПЪР 202684346
818 ХРИСТОВ СТРОЙ ТРЕЙД 205459963
12451 АВЕНДИ 1 203807314
11215 ВИП ТРЕЙД КОМЕРС 201470446
10560 МЕГАСТРОЙ 2009 200705884
11315 БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС 202619380
3172 САНДИ-АД 130844013
10489 Агротрейд МБ 200110299
9718 ЛУКС ИНТЕРНЕШАНАЛ 201396355
13203 СЕКЮРИТИ СТРОЙ 202916595
871 КАЛИНА 990 - ДРАГОМИР ИВАНОВ И С-ИЕ 127038581
13794 МАРАШ - ФИНАНСОВА ГРУПА 112623166
9985 ЧЕЛСИ ЕКОПРОДАКШЪН 203266563
178 СКЪТ 119592759
3385 ЕЛШАДАЙ-5 200923477
6395 АСКО РЕЗИДЕНС 175378869
10269 МАСТЪР КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ 203209480
3875 СОИЛ ИНВЕСТ 202486898
2691 ОСА 2000 130448416
13526 РЕНСТИЛ 2008 200637821
10698 ИМПОС 2012 202296169
6590 А ДИЗАЙН МЕДИЯ 200971988
663 ИМОБИЛАРЕ 102948916
1331 ТРАНС ГРУП КТТ 131396659
1481 ДОФИ 818011510
13795 СИЛВЕСТЪР СТРОЙ 204184432
12897 МИТ ФРУКТ 202241639
1107 МЕТОДИЕВ 09 200575768
3041 МИ КОМ 21 203912429
557 КОВЕЛ МИЛ 200622641
13170 ТЕХНОЛОДЖИ 13 202126754
10561 АУРЕУС - 2006 200436850
6108 ВМПД - БГ 115881944
12531 Бизнес партнърс 2017 204725090
11122 ЧАЗ-ГРУП 175300735
11123 ДЮН 1 117612597
9925 Профи Брокерс 200596214
5587 СТЕФАН - СТРОЙ 56 202390280
11316 ИНВЕСТ ВИКТОРИЯ 204283398
3302 КОМПАС-МММ 200719453
10903 МОЛЕНИ 203043934
541 ЛУКС 117607867
14093 АУТО КОНСТРАКШЪН 205081093
5798 ТИ-ВИ-БИ 40154547
10967 ЙИСТ УЕСТ МЕНИДЖМЪНТ 203984026
3175 МАНЕВА - ТОМИК 201092156
13204 ПИМ 78 147165305
1031 НОВЕ - ПЕТКОВ 104511395
11486 АФСД Трейд 203458656
2680 БУЛКОН Х 131080508
9612 БАУЕКСПЕРТ 175243654
6065 ГЕНДО 115117882
11317 ГЛОБЪЛ ТРЕЙД СЪРВИСИЗ 202164324
13365 РМС ТАУЪР БГ 175182258
1157 ВАГРЯНКА 104011511
12746 ЕМ-СТРОЙ 101129127
11487 МАВИМЕКС 200380845
12995 МОНТАНА-ВК 175363276
2854 ПРИМА 25 202593850
7788 БУЛФОРЕСТ-2006 120073448
7466 НИКИ 1983 203440526
2754 БИЗНЕС БГ ГРУП КОРЕКТ 131138527
5 БГ ИНВЕСТ 128611678
6004 ДАМС-66 202106407
5002 К.К.КОНСУЛТ 7 200339718
10490 ЯНИЦА ПЛАСТ 200364148
2127 Корект Бау 203937027
12452 СКОНТО ЕВРОПА 202208315
11811 Т ИНВЕСТ 1 203645741
9986 ВОЛАР-ПРО 202766989
9678 ФРИИМЕЙЗАНРИ 130929410
2225 СОЛ ЕНЕРДЖИ 200628021
2723 ОМЕГАБИЛД 131477602
12807 ВЕДАРИ 175353435
2908 ВЕСКОНЕТ 175306478
10904 ЕН ЕМ КОМЕРС 2013 202405743
2498 БОМАКО 825184516
6591 ЛОТА 2 115257724
1578 ВИВА ИМПЕКС 201832297
11024 ПАЛЕСТИНА МИДЪЛ ИСТ 131434647
1067 АЛФАТЕКС 117617402
12638 ТЕРА ФАРМ ЕКСПОРТ 204585891
3102 ИНТЕРБИЛД ГРУП 148056743
3463 ЕЛИТ Д И Г 106629104
12324 ИП СЕРВИЗ 204181863
10383 Неотех инженеринг 131051509
3966 ЛА СКАЛЛА 104626950
10905 МОДА БУЛИТА 109512423
593 МИСКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 125580996
9898 ПРОСЕЛЕКТ 201336714
1482 ЯТЕКС 201312275
5499 ПЕЙЧЕВ 108691453
10906 ДАЛИЯ ТОП ФУУД 3076021936
9719 ЗОРЕВ 09 200576507
11124 Церера кемикъл трейд груп 203702765
11125 Евро трейд 2012 202148747
589 ТМ ИМОБИЛИТИ 147184558
4869 Рентлист Строй 205572217
6592 ЗООХРАН 160052682
2612 ЕННСЕР 121158862
383 ВАРИАБИЛУС 202959647
2057 АЛЕКС 1 103679988
469 АРЕКС 102676537
5558 ЕВРОТЕРМ 175219361
5183 ДЕКОР АРТИП 201248933
3042 КОРЕЛ АУТОМОБИЛЕ 203200741
11488 ВИЛУЕТ 19 202326751
1276 Ванко 2-Транс 200908678
8452 ОЙЛ ТРЕЙД-КЛИ 204060744
6593 АЛФА СТРОЙ 123659345
12453 ПЕЦИТРЕЙД 131324108
6450 ЕЛМАШЕКСПОРТ-ИНЖЕНЕРИНГ 121504524
9926 ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ 175216283
11216 ЕЛФЕСТ 202373594
9679 ХИЛТЪНТ ИНЖЕНЕРИНГ 201914890
10699 ГС-МП 201381353
14019 АРТКОД РС 203587761
5280 ОРИОН 2000 130124656
11126 ЕНЕРДЖИ СИНХРОН 200762878
10907 ИВАЛИ - 40 202851489
3324 ЮНИВОН 201552434
4193 ЕВРОИНВЕСТСТРОЙ 126734493
703 ИЗО ТРЕЙД 203180242
12808 СК ИНВЕСТ СТРОЙ 203947871
12325 ОТС 131113610
6594 КИНТЕМС 126641740
499 БОРД 103644485
5475 Г И С КОМЕРС 115131565
11127 КАРОЛ-98 203122584
5441 РЕФОРМ МЕНИДЖМЪНТ 131455132
7388 МГ - 1 119628002
11812 АИЙО ЕМ КЪМПАНИ 175451897
9720 "АйБюти" 131454685
3271 ГЛОБУЛСЪН 131178023
11672 ГОЛДЪН СЪРВИС 202474885
4802 БИЛДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ 203317495
10270 РИЛА ТЕКС 2013 202656959
12205 СГ Минерал 202121433
542 ФОРС ОЙЛ 201190693
12639 ЛИК 2015 203556762
12562 ОГИ ТРАНС 2 203715531
11731 КЛЕРИТИ ОС (БЪЛГАРИЯ) 200368940
9801 АГРО ЕЛ ЕС 202530280
13366 МИРАМАР 05 203807136
3173 Интерком Груп-2010 201196721
12690 СПОРТИНГ ФЕШЪН 203187201
6396 АДОНИС-2012 202194357
5442 БИЛД ПРОГРЕС 2010 112668810
10700 ИВ-2005 106604970
10632 ЕВРО БИЛД КЪМПАНИ 203196428
2044 РЕ-ДИРЕКТ 201136382
317 СЛЪНЧО АГРО 200115766
1680 БЕРКЛИ 202794230
337 МОНТАЖИ-РУСЕ 827183459
10701 Лекс Дайв 202329879
10908 ГЛОБАЛ СОЛЮШЪНС 07 203708661
1350 ДАЛВ КЪМПАНИ 200284264
12206 АЙ ТИ СОФТ БЪЛГАРИЯ 203672681
12563 Арт лайн принт хаус 201652908
2473 СИСКУ ЛАЙФ 203953778
3885 МОРЕЛИ 78 202464962
13205 Артлайн Студиос 201643923
1351 АЛПИНА МИЛК 115800725
13206 КМ ГЛОБАЛ 202305127
6451 ЕфЕкс Дизайн 201428785
11025 РИТЕЙЛ БГ 201500576
1958 ЕМХ БГ 202926714
690 МЪРЧ 2011 201787980
2163 МОБИЛ СТИЛ 148044096
2681 БКС 832048783
2501 ПЛАСТМЕЙД 202718033
11128 БИ ДЖЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ 175297851
13625 ШАНС - ББМ 122062500
2698 ВЕСИ СТРОЙ 120600765
10798 ДАН МАШ 201592208
6179 МЕДЕР ГЪЛЪБОВО 200562055
421 МКМ БГ 204035075
13626 ЕКОВИС ТАКС ЕНД АКАУНТИНГ БГ 131001222
10328 КАПИТАЛ СПОРТ 203456438
6109 АВРЕЛИЯ СПОРТ 201238348
10384 ТАЛГО - КОНСУЛТ 109500584
11938 МИМ ТРЕЙД 83 203854399
10302 Хонорея 202715514
9802 АСИНА-ДК 817087836
11318 ДЕСИСЛАВА ЛОГИСТИК 175049934
3653 ЙОРК СКАЙ 125516666
4304 Бизнес криейшънс БГ 203704944
13367 ДИЙЛС ПЛЮС 204208506
9481 ВИП БИЛД 1 175116824
12326 ВАЛ 15 203342993
10562 ТАОРО - ТАСЕВ 23 200569427
9862 ЕВРОТРЕЙД 2011 201384666
12098 КОНСУЛТИНГ ИТ 35 204249928
10303 ВАНТРЕЙД 1 200816482
5736 АТЛАС - 99 115349795
10491 ТЕХНОСТРОЙМАТ 203225253
10702 ЯНА СТРОЙ КЪМПАНИ 175164025
9863 ЕС ПИ ИНЖЕНЕРИНГ 113579491
3325 ПИПИ ОЙЛ 201610542
965 ВИДЕОСАТ - ГЕОРГИЕВ И СИЕ 104098562
5644 ЮНИТРЕКС 104654219
2332 РОДИ 78 202836761
10799 АЛАМАК КОМ 203327817
11732 НАТИН 82 202823881
11026 ФЛАЙ Бетон 200643824
4567 Алвиано 203656129
60 ТЕТБРЮЛЕ 838165850
5083 СИМЕОН МАКС 117675754
4194 САТУРН-СТОЯНОВ 200586572
12996 ИЗИМЪНИ КОНСУЛТ 202086053
1363 МЕСНИ ПРОДУКТИ 125540464
463 ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО 813103271
10563 ФРЕШ ИМПОРТ - 2014 202874160
1859 СУСА - Р 201738360
5712 НИКОЛОВИ - БГ 3 200538467
9864 ИНФОРМАЦИОННО РАЗВИТИЕ 175031644
1068 МОМЕНТ ОЙЛ 201141098
10492 НЮ ТЕХ 127635039
846 ОНУР ТРАНСПОРТ 202626535
9803 ДИНЕВ 121096446
10493 Енерджи Ойл 201231738
171 РЕМО - ТЕХ 123609075
3176 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - ДБ 175061502
11841 ВП АУТО ТРЕЙД БГ 202179753
1553 КОМАКС 103976060
10909 РНБУЛ-СТРОЙ 202254234
11489 ЕЗДИТ 202955420
151 ФИЛИНГ ИНВЕСТ 200756074
11813 ЕС БИ ЕС СИТИ КАПИТАЛ ГРУП 202615688
4223 КАНАЛ СТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203378548
1488 НУРСТИЛ - 89 201065063
1733 ПРОМАН АСТОР 203434185
11733 ДЕЛТА ГРУП - Л 202441458
7623 ПИ ЕМ СИ 123633731
10329 ОНБИЕН 200357260
5645 БЪЛГАРИЯ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС 160107513
12270 ЦАРА 201758295
3419 СИЛУЕТ-ВИЛНЕКС 121023291
10 БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ 102004742
12381 ДИАЛ ИНК 203998759
11734 СДИ ЕКСПРЕС 2014 203175341
9680 ВЕНЕРА - ЕЗИ 101741708
186 РОБИНЗОН БИЙЧ ИНВЕСТ 102916498
8440 УЛТИНО 202356709
4078 ОЙЛ ТРЕЙД БГ 104686733
6595 КОМЕРСИАЛ 69 123618576
10968 ИНВАМЕД ФАРМА 200389322
3556 ИНТЕРЕКСПОРТ 09 200590414
3174 АЛФА-АТ 110501174
12049 Норд Ривър 203997027
1278 ЗИ - ГРУП 200711734
13207 Юрокар трейдинг 204223064
9927 АЙ БИ ЕН 109565009
3477 АЗАР ТРЕЙД 201407570
10564 БУЛАРКА - ИНЖЕНЕРИНГ 131321418
1076 ФАНТИ ФАМИЛИЯ ГТ 203153551
3213 ТЕХНО ЕЛ.ИНСТАЛ 113594422
10633 ИНТЕЛЕКТ ГРУП 201461358
10385 БАЛКАНСКИ - 2000 831386974
10271 БЪЛГЕРИАН ТЕХНОЛОДЖИ ШОП 203063618
10565 ТИТИКОМ 2 203102852
2790 БАЛКАН СПЕЦИАЛ 121467798
1491 Р-Р - ИНВЕСТ 1 200033408
3175 КОМЕКС 104641197
138 АЗУР ПРОПЪРТИ 148063634
12564 БОЛДЕР 18 205169305
12382 ЕКО КОНСУЛТИНГ 2013 202799722
454 ЕЛЦИ 200741994
2724 ЕКОЛАЙФ 175001850
10800 СИГМА ФАРМА 202258211
165 ТАНДЕМ 11 201488217
11490 ЧИДЖИПЛАСТ 202631525
1498 ГАБРОВО МИЛК 107574148
3386 ЛЕКС ФИНАНС 200599452
3464 АРБИТРАЖ ЕНД КО. 175341851
2014 ЮРЪП КОНСТРАКШЪН 202240327
12898 ЕКСТРИЙМ ИНЖЕНЕРИНГ 131493147
10494 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ДРИНКС ЕНД ФУУДС 201286955
5443 МАТ - ПАК ГРУП 200786797
3168 ИНТЕГРАЛИ 148026225
10084 КАВЪР - 08 КОМЕРС 200406024
258 ВС ПАРТНЕРС 2 201101406
9742 ДИАМАНД - 60 202105991
5444 "УСПЕХ - 2003" 101649302
2613 НИКОЛЕТА 2000 130395248
2149 ГОЛДКОРН 11 201819727
3453 ВЕРТИ ЛАНД 175046500
10304 РУБИКА 117624959
1572 АГРО ОЙЛ-2005 103929324
11129 БГ МАРКЕТИНГ 2010 201165074
6596 ТЕРАСПОРТ 201359798
6180 "ТРАНСТРЕЙД БГ" 115807004
2946 ЮНИВЪРСАЛ ПАРТНЕРС 175218042
10703 ЕКОЕНЕРДЖИ - САМОКОВ 200704558
10305 МЕГА СТРОЙ 2014 203018913
13208 СЛАВЕВ СИН 201530320
12327 ДЕЛТА ХОЛД 1 204687914
10910 ОМЕГА БИОФРУТ 202829304
3176 ТРАНС ХИТ 104695041
299 ДЕВНЕНСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД 175461329
1590 ДЮКЯНЪТ 202437837
3007 ПРЕЗИДИУМ ТРЕЙДИНГ 203646583
579 ПИ ПИ ЕС КОНСУЛТ 204274876
5713 ТРАКИЯ ГРУП 7 115287297
11027 ТЕОНИК – 98 201407030
12809 БУЛБО ПАРТНЕРС 200502133
12005 Заложна къща Щедрите Сливен 2 203686859
12454 ТАВИТЕ 3 202410085
1806 КАРТОП АУТО 203571554
2755 КВ КОНСУЛТ ЕВЕЛИНА ФЕЛГЕ 201746898
1407 ИНОВАТОР - 2 201728843
10272 ПМТ 66 КОНСУЛТ 203088616
5281 ИРЕНА 126641092
3177 ИЛКОН 130838576
6597 ЕВРОНЕЛ 115896234
11491 СУКАС ТРАНС 202131502
3092 ПЕРСОНАЛ - ХОЛДИНГ 130526822
12383 АЛИ - ФРЕШ - 2015 203539154
11217 АСЕВА ГОЛД 203364317
10330 ЯНЕВ КОМЕРС 121408732
1952 АНТОНИ АУТОМОБИЛ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 202477422
2766 ТРАНС ЕВРО ОЙЛ 200496858
12421 Ол Инклууд Консултинг 202975056
7530 КЕМАЛ ЧЕЛИК - ТЕКСТИЛ 203911081
7090 ПОПИН 68 112618016
2246 ВИКТОРИЯ 2004 126727837
6598 МИСТРАЛ - ПЛОВДИВ 201100393
10331 АУРА СИСТЕМС 202829329
12207 ЛУКОВ ИНВЕСТ 204519336
10085 МАЛМА ТРЕЙД 202635541
3326 АЙ-ВИ-СИ ТРАНС 200158664
2909 МАГАБИТ 123679522
941 СКОРПИОН-Д 106597076
5070 ИЛИ - СТРОЙ 83 203405949
6599 РЕФОРМ ЛИЗИНГ 175289655
3406 ИГЛОЛЕС 203285656
6234 ЗОМ 120614747
2158 ЛОРА - 2002 124652332
10704 ЕС ПИ ЕН БЪЛГАРИЯ 131397298
1510 СТЕПА 160115086
872 КАРГО СТРОЙ ИНВЕСТ 200431629
11492 МЕДИЯ ВЕНЧЪРС 200467130
1352 БКС АСЕНОВГРАД 115005659
6600 ТЕРМОИЗОЛАЦИИ - СТАРА ЗАГОРА 123748463
7259 ДИДА 2015 203406195
339 КАБЕЛ ИНВЕСТ 201917566
10273 ДРАТСТОР 202817526
12328 СТЕМОИНТЕР 203821827
7091 МАНИЯ 126649727
6235 СОФАЛУКС 201057928
1117 КРЕМОНА 118579417
10386 ЧАПМАН ИНВЕСТ 201904280
1195 ЕМАКС 2005 111562283
2122 ДЕЯ ТРЕЙД 201317190
14020 ВИТ ТРЕЙДЪР ГРУП 200893856
10634 МАКС СИНТЕЗ 201329794
6601 МИРАТРАНС 123722571
10705 Ийстлендс Инвест 202880081
10860 ФЕРБУЛ 200223293
1132 СД Комерс 2010 201220154
6602 ЗЕНИТ 4 112637018
3844 ЛИНИНИ ФРУТ 201529810
14094 КАРСЕРВИЗ КОМЕРС 2015 200432670
13090 УАЙТ КЕМЪЛ 203456737
6066 ДРИЙМ ТРЕЙД 1 202038915
3654 БУЛГАР ГАРАНТ 175346160
6603 БУЛТРАК ГРУП 160096060
873 СЛОНА 121323100
10706 АГРО ДИВЕЛЪПМЪНТ 175154741
11130 ВИТАНИК 202725330
12899 ИНСТРОЙ-КАРСТРЕЙД 204286558
10801 Българска търговска компания за внос и износ 202799124
5646 МЕСПРОДУКТ - 1 115528035
1364 ВЕСЕЛИНОВ СМР 131002477
2531 КОЛОР 97 204426939
10274 НИА ТРЕЙД 131190591
1245 ТЕА-07 106627174
10707 ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ 130371140
10197 РЕНКИЛ БГ 203172135
13627 БУЛСОФСТРОЙ 203794482
3378 ПРОПЪРТИ ТИМ БГ 204385232
6397 КАЛАМИЦА 115101020
12900 СОФИЯ ТРЪСТ МЕНИДЖМЪНТ 200663887
11319 КНАИФ ПРОПЪРТИ 203537769
9899 ХИТЕВРО ФАРМА 202249221
10708 ДИ ДЖИ ЕЛ ЕКСПРЕС 202155738
3060 ЕЙ БИ ИНВЕСТ 200948046
12997 Е И-ГРУП 2013 202558600
4224 ТЕСИ ЦФБ 202176255
10198 ТЕЛЕМАК ИНВЕСТ 201602150
154 БУРГАС БИЙЧ 201338238
2157 ИНТЕР ТРЕЙД КАР 203063723
11939 БУЛТРЕЙД СИСТЕМ 203745058
2601 Ай Пи ГРУП ЕВРОПА 202561678
9962 Глобъл Пауър Трейд 202870639
12455 ПАРМАС 202411721
10969 МУЛТИТРЕЙД КЪМПАНИ 202451121
8487 СИРИО БУЛ 203254739
10086 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 30270980
6101 ЗЕНИТ КЪМПАНИ 21 131166697
10566 ДАНИ И ДЖАН 126737589
13209 СФБ - БЪЛГАРИЯ 121909330
5923 Н И Б 115892271
10332 ЕМО 1948 130444567
9900 ИВГЕНИК 202444431
12565 ДИРЕКТ ТРЕЙДИНГ 204600012
3379 БИМЕКС 102881937
1918 АЙ ДЖИ ДЪБЪЛ Ю ТИ КОРПОРЕЙШЪН 201319533
12901 ПАРФЮМЕРИИ БЛИК 204496962
8971 БГБ ЛИНК 204808903
81 КОНСОРЦИУМ ЛТБ - БЪЛГАРИЯ ХГ 119678891
1353 ЕКОКОНС 115791906
9782 ЛАЗ КОМ НЕТ - ЕТРОПОЛЕ 200197012
166 БХ - 2016 102956247
13961 ТМЛ АГРОРЕМОНТ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ 202088549
10709 БОКС 594 203681883
12640 КРАСИ-СТРОЙ 2004 131348340
8805 ЕВРО СТОРЕ 203142932
3387 ТОЛЛМИ МОНТАНА 201155468
7803 ГОЛДЪН АНТЪНИ 204069008
564 ПМК ХЕНДЕЛ 203220982
10802 СТАН КОНСУЛТ 2014 203253669
11131 ТРИНИТИ 7 203086846
551 ПРИМЕРА ТРЕЙД 103821520
188 АЕРО ЛУКС 200010053
1635 ЕФРОМИЛ 2 175440160
1661 СК-КРЪСТЕВ 115002855
3220 АСО-БА СЕКЮРИТИ-1 200915204
12170 СОФИЯ ФЪРНИЧЪР ЛОГИСТИК 200335876
2838 ЕВРОКОМЕРС - МНХ 115778894
12006 НИКАЛИ КОНСУЛТИНГ 202769330
3465 ГЕМО ТЕХ 123721971
11320 БО ИНВЕСТ 2007 203392895
636 ЕЛДОМ-МИКС 103114501
6604 МАРИНОС И ЯНКО СИЕ 200658064
6398 КРИСТАЛ Т 131106878
3466 ЕВРО ТРАНС ЛОГИСТИК 131484988
7222 БЕСТУЕЙ ГРУП 202778692
1354 ЕКОЕФЕКТ 115006946
9928 Мелвид 202887567
8068 ВАНЕТИ ТРАНС 201636925
5914 БАЧКОВО СТРОЙ-20 202891836
13091 М ДЖИ ОЙЛ 201729607
360 ПАРИТА-68 147135486
10087 САН 40 131328932
1748 КТЗ 115284970
3467 СТРОЙ - АСМ 131551141
10387 Волтом груп 201126049
9575 "ДЖОРДЖИО 83" 200682827
1489 ТРАНСОУШЪН 112668122
2332 ХЕРКАЛ 822105022
6605 БИ ЕМ СИ 12 202017737
212 ММ 9 829046199
3723 АГРО КОМЕРС ВРАЦА 201540147
13628 ЙЕС СИТИ ТРЕЙД 205168655
4616 КИРО АВТО 203775763
10803 ВАН - МЕС 203022000
6 ВИЖЪН ДИВЕЛОПМЕНТС 147085745
618 ТЕХНОЛОДЖИ КОНСТРУКТ 202142872
7092 ЕЛ - ТРАНС 57 201227031
10567 ОЛИМПИЯ 13 202520699
3468 СМАРТ ТРЕЙД 200020542
11 Трейд ин прогрес 831632917
2839 МОНСЕКА ЕНЕРДЖИ 200936332
2150 КОКО ПАРТС 203703027
3557 ЖИТОМИР - М 202159895
10874 ЛЕКС МЕТАЛ 203678773
286 АДМ СЕРВИС 125040612
3778 ГАЛА 111037937
128 НЕОЛИТ - ЕКСПОРТ 128582358
8871 ЕЛОН СТИЛ 200033422
6067 МЦ СОНЕЛ - ФАРМ 115835808
11321 АЛПИЦИ ТРАНС 175383948
12810 Ригаст 131177619
3043 БИСТО ЛЕС 201809640
344 Ю ЕС ДЖИ ТРЕЙДИНГ 147230429
12641 ЕС ДИ АЙ ЛЕС 202525415
10911 ИН САФАРИС 107568191
2882 ЛИОН - ТРЕЙДИНГ 825247646
13210 ИНАРТ ВИЖЪН 200449627
1621 КЛЕПТЕР БЪЛГАРИЯ 201194738
4027 БРАТЯ Я.ЙОТОВИ 130914586
2699 БГ Бау Инженеринг 204708721
8150 КОЛОРЕ БГ 148060905
8682 БОРЕЛИ 115777511
2692 РЕНКОН 130437544
9630 АГРОТРАНСФЕР 118582541
10388 ВАСИМПОРТ 201772245
6110 ТРАНС ХИМ - ИМПОРТ ГРУП 201260298
3178 РИЪЛ ИСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ 131422997
1662 АГРОБИСЕР КОМЕРС 200955966
2725 РАД ТРЕЙД КЪМПАНИ - 2011 201672437
13211 АСК 2019 175178256
10804 Ектос 2014 203159045
1365 ЖИВА 127585312
4568 АУТО ПАРТС ЕНД САЛЮШЪНС 203236495
6606 ДАГ Систем 201063920
12208 ОРВИЛ 204847646
6068 ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО - БЪЛГАРИЯ 160138359
1626 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ БЪЛГАРИЯ 201561376
13776 ФЛОУ КОНТРОЛ БЪЛГАРИЯ 175135760
11842 ПАУЪР СИНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ 201627520
4321 ТОМОВ БИЛДИНГ 203240636
10389 ПРОВИЗИЯ ЛИМИТЕД 131203899
1133 КАМ КРИЕЙШЪН И СИЕ 827101184
5620 ДАКО-57 201425814
467 КРИС 94 124629141
11843 СТОЕВ 126643951
12029 СОФ СИТИ АБВ 01 203614913
10390 ВОАЛ КОНСУЛТ 1 130998602
6236 СИЛВАР НОВА-1 202523777
3309 ВАСМАР 09 200976818
3655 ЕЛ - КОНСУЛТИНГ 104597330
6607 АЙФЕЛ - СТРОЙ 115002403
11735 АГНЕС ДИЗАЙН 202389400
11132 ХИДРА БИЛД 203423566
9482 Д СТРОЙ 175341924
2741 П. и К. ИНЖИНЕРИНГ 131148868
966 СИ-ВИ-ЕС-ОМУРТАГ 814208987
11605 ЛИ ТИ ДИ 202259459
13629 ФАБРИКА 126 202547059
6608 ХОЛДИНГ ТЕРА ГРУП 119090856
3672 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР - 1924 104594455
11736 ФРУТИНА 2020 201213672
12007 БГ ПРОГРЕС 131031226
148 И БИ ЕФ ТИ ВИ 131339665
2756 ДЖУНИЪР 1998 130241499
9760 ВРАЧОВСКИ 200644239
10912 ВИТАЛ КОМЕРС 21 203073653
10495 ЕН КА ВЕ ЕКСПРЕС 203071613
824 Интернешънъл комерс Зунгри 203883493
10568 ТЕЯК 111591267
3179 ВИП ГРУП 104604458
9483 ТЕРА ТОП 131277968
13212 БУЛЕВРО ДИМ 681 200535147
6609 МЕВИДА 833095088
9929 АГРО ЗЕМ ПРОДУКТ 201628818
12384 ФРЕШ КОНСУЛТ 175382757
9125 ВИТУС-ПН 203699014
1554 ТРАНС АЛАУРИЯ 200519673
12329 МЕБЕЛНА КЪЩА ПЕРНИК 112667741
12811 МАРКЕТ МЕДИЯ 202341486
2988 ПЛАНТАВА 121099798
9743 ЕВРО-ЛЕС 112625669
13213 МАК ОЙЛ-К 201359474
11844 ТЕХНА АУТО 201540460
10391 ДОН ДОМАТ МЕНИДЖМЪНТ 202272741
4668 ФРИЙЗИ БЪЛГАРИЯ 204493891
2969 СЕИКИМ 204730721
13962 МИЛЕНИУМ 55 202607613
3163 АКВАКОМЕРС 175062771
12566 АРИС 2007 200906232
11133 НИКИ АУТО СИСТЕМС 203302899
1875 ТОП ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ 202864383
12567 КЛИККС-1068 202180264
6399 ВИП БИЛДИНГ БГ 200743073
338 РУТИН 835040336
7682 КОНЕКТА 131301262
3100 БЕТА ПЛЮС 2018 205165812
1663 ХРАНИТЕЛНА ТЪРГОВИЯ 833104719
12 КАМЕЛИЯ ТРАНС 1 128603546
6400 ПРЕЦЕДЕНТ - СТАРА ЗАГОРА 200766136
1008 ПРОЛИГНО 107552881
10569 ЕН БИ РИТЕЙЛ 202627103
5282 УАЙТ ХАУС ГД 200419251
5924 ХРАНПАК 115549828
5283 ФОРСИС ЛИЗ 200445625
13673 МЕГАЛАЙФ 203880209
2767 УЕБМАНЕР МЕДИА 201309763
9484 НЮ ДРИЙМ ГРУП 175143796
12532 МАНИ - 3 203130360
97 АТЛАНТА КАР 1 160095146
3710 КАЗИНО ШАНС 200917061
11737 Боби - 0209 202903459
3354 ЖИТЕН КЛАС 17 104534974
2855 АЛПАКА 202348694
10805 ЕМ ЕЙ ВИ 75 201873970
3269 ИЛОНА ОЙЛ 200804462
11673 Вулович Аутомобиле 203268728
3310 ТОРОС 101057471
874 ЦЕНКО 95 827229789
10970 НЕМУР 14 203122449
2883 ТИ ПИ ПЛАН 175394720
5519 ДАНИ - ИИ - 2008 200241416
13214 КЮ МЕДИЯ 202846684
13092 Вариус Трейд 202167313
7 ОРБИТА - КОМЕРС 823093320
5935 АПОВЕРСАНД 201122436
3029 ВесиЯна Консулт Груп 201155518
10913 ГРЕТА СТИЛ 2009 200610183
6069 МА - АРС 160042115
875 КЛАС АГРО 103790419
152 ЖИА-72 128057257
1205 ЕНЕРГО РЕМОНТ ГРУП - 87 201859271
533 СТРОЙМАКС 101678574
10392 Ви Си Транспорт 202029052
8063 ВУЛКАИН ИНТ 126734251
3443 САМЪР - С.П.С. 102891109
213 ТОПСТРОЙ ДЕКОР 119632456
922 ДИТЕКС 114613669
3830 ГРАФИТ НГ 201249871
1408 ТИКО ТАКСИ 13 ЕООД 127575859
455 НИКИ - 95 101731888
12456 ВИ ХОУМ 204800970
5520 ВЕКО-СТРОЙ 101761333
11674 СТАЙЛ СТОР 201776393
9431 МАКС 76 204573818
3084 АЛДО ОБЗОР 202567745
3180 ЕМПОРИКИ СТРОЙ 200575063
13215 БГ ДРАЙВЪРС 201255027
10570 ДРИНКС 2000 201477241
10028 КАР ЛИНКС 202617536
3886 МИРАМАР ТРЕЙД 200516403
10199 АГРОТРЕЙД КОНТРАКТ 121233514
2822 НЮДЖЕН 200785827
3757 УРАРТ 117659312
1448 ПАРАЛЕЛ 43 С 160100718
5621 ВЕРТИКАЛ 115770399
3127 ОМИКС 121385461
10496 ПУСЕН 203012853
1551 ЛИВЕРИ-ИНС 200125511
12099 ЕВРОТРЕЙД БУЛКОМЕРС 204544492
11134 ПЛАСТРЕЙД БГ 202717323
5942 МАРИЦА КОМЕРС - 5 202490010
11738 МИЛЕНИУМ ТРЕЙДИНГ БГ 203705102
9721 ЛИБОР 2004 131247946
4645 ИСО ГРУП 90 204441738
1664 МАВЕКС 112116615
12100 ЕГУР 1 201388077
6401 ИНТЕРТЕЛ 115875140
7093 КАРЕДАС 115109412
11845 АЛЕК-АЛЕКС 87 203310110
10914 БАЛБИС 203695801
10710 ГРУП 20М 201980125
3044 ТРИЗО ИНВЕСТ 204191318
13630 ЮЛИСКОРП 11 202441885
12747 ПРОФЕКС ХЛЯБ 130587184
11028 ДРАЙВ КОМПЛЕКС 203912411
12008 ДЖЕНЕРАЛ ДИ СИ ТРЕЙД 203475125
6325 КАЛИЧЕВ АРТ 201933008
730 ГАЛАКС ОЙЛ 828063345
9681 ПМ Трейд енд Рисайклинг 202144604
12043 СТАРЛЕС КЛИНГ 201531908
11029 СТИМЕКС 831824643
9682 ИНТЕРБАЛ 202119862
3311 Е ЕНД ДЖИ ГРИП 200972691
5816 ГОЛДЕН ФРУТ - 2008 200347729
8196 ИВ ИНВЕСТ ГРУП 201497048
7297 БАЛКАНКАР МИЗИЯ - БГ 200632176
11739 АГРО ТУЛС 203886646
11940 ТИРОН КОМ 201906662
110 СЪНИ ХИЛ 115873762
10711 ТАНТОР 200816596
100 ТОП КОНСУЛТ 63 201097189
3656 АСЕНИД КОМЕРС 201016461
13665 МАЙ СТОРИДЖ 204433022
13743 КАПИТАЛ ГРУП ИМИ 202019631
4745 Глобъл Финанс Енд Консултинг 203226202
12691 ОРИОН ПРОПЪРТИС 204286483
1048 КАРИНА - 5 114053366
4394 КАСЕМ ТРЕЙД 203092027
12503 ЕМСИ Прогрес 200965088
13093 ЕНТЪР ИМПОРТ ЕКСПОРТ 204205079
12101 КРИЕЙТИВ ЕНЕРДЖИ 204411500
12330 ИРЕНА 2006 175129234
3265 ВЕРОНА 107591101
5476 ЕВЕНТРЕКС 120556984
2685 НАВИ - 7 202647006
10393 МЪРЧ 2005 БЪЛГАРИЯ 200485705
2726 ИНТЕР-В.Г. 121513950
11218 ВМ СТРОЙМАРКЕТ 203051991
4195 ВАНИЛА 1 203102699
2989 ИНТЕРЛЕС 2004 131275038
12457 ТАВИТЕ 6 203261406
12271 БЕТОНИНТЕЛЕКТ 94 831571574
10571 ЕВРОРЕМОНТ ТРЪН 113578667
10200 МИКИМИЛК 201807098
14095 ДЖИ ПИ ЕС ИМПОРТ 204561983
10915 ПЕПСТРОЙ ИНВЕСТ 201785303
9761 ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО 130025334
10916 СИВЕРА - МИЛКОВ 200685061
5755 БИЛДИНГ ЕКСПРЕС 123740509
5851 СЪНЛЕС-81 201286357
4118 ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ 111585809
3181 ТЕД И ВАН 114681951
12209 ЛЕХОВ 200085472
3421 ХИМЕРА 103684921
3422 МЕРА ГЛАС 110515708
1355 ПРО АРОН 126628547
12692 МЕТАЛИК БОНДС 200340460
6610 ЛЮБЕНА ФРУТ 200818451
6611 МЕРДЖАНА 115888376
9722 ФЮЧЪР ПРЕС ДИСТРИБЮШЪН 201263821
4699 АЛЕКС БИЗНЕС 2016 175242147
10971 Бизнес Актив Къмпани 203286570
9865 ФРОДИ 121884706
3303 БИЛДИНГ ЕКСПОРТ БГ 201095366
10572 ГРИЙН СЪРВИЗ 202286716
10712 ЕР ЕНД ЧИ 201964320
6612 ФИЛТЕКС 123020041
11322 ИЗИ ПРИНТ НЕО 203366357
7329 БИЗНЕС КОНСУЛТ 58 112653259
3423 АГРО М - ИНВЕСТ 201401400
10573 РЕД МАРКЕР ГРУП 203076375
2686 БИЛЯНА ПРОГРЕС ООД 101661801
12748 СОНИК МП 204473554
12304 КОРЕКТ МЕДИА ГРУП 202201064
1033 БИТЕКС ГРУП 106592257
427 АГРО СИМ 103617099
9963 АРМАГЕДОН 13 202687666
2 Застрахователна компания Олимпик - клон България 200737120
13796 ЕВРОЕЛЕКТРИК 205128721
13631 ВАЛАМАР ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ 204230775
4347 ЕКО СКАРПЕ 200294810
8052 СИСТЪРС ОЙЛ 203711248
2746 СГ ИНВЕСТ 104623857
10806 ВИП ТРЕЙД 112659333
1665 РЕМОНТСТРОЙ ЮТИЛИТИ 115785312
2947 ОРГА ГРУП 201516420
2579 ФОКУС ИНФО 203976727
241 КРИСТИСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201271191
13216 МАВЕРИК 2000 130201280
5284 ПАНАГЮРСКИ МИНИ 822147683
1749 ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ 126623774
2655 МАРТИН И КО 107564912
13891 ОРВИТЕКС 68 200359959
3061 ДЖЕТОЙЛ - БЪЛГАРИЯ 130125352
11941 ДРОЛ 2016 204402048
12902 ТИМИ 2017 204985070
1163 КАРБОН ПРОДАКТС 200412018
9723 ПАМКО П.А. 175135326
8399 Ноескюел Сълюшънс 205409939
10088 ДИ ЕНД ДИ 08 200445850
8079 ДИМИ ТРАНС 95 203477699
2829 ЛИФТ ПРОТЕКТ 115145440
3093 Ди По Груп 121312940
2884 БАТИБАЛЕНО БЪЛГАРИЯ 131121556
8 МИКРА - 07 147062771
11030 БАЛКАН ГРУП ХОЛДИНГ 131453373
1463 ФУРНАРИ ИНВЕСТ 200778042
6402 ФЕШЪН ИНДЪСТРИ Т И Д 201104349
3177 Джи Ес 16 204287165
6613 МАРИЦА ТРЕЙД 201738613
5184 АЛЕКС ФЕМИЛИ 202731059
14096 ЕЙЧ АР ЕС ГРУП 203260724
11493 ТРЕНДКОРП 203636920
12050 БУЛИТА ХП 201697950
6614 КРИСТАЛ - ЛЕС 112607112
389 БЕЛА РУСЕ 117538613
11135 БОР-ВАС 118571071
12051 КЕКЕ 131434017
13217 ОВИНИ 202190109
8290 КИМДЕН МП 204329778
286 АТС СЪРВИЗ 202809981
12998 СТАРС ФУУД 2017 204799030
5647 БОРДО СТРОЙ 201224583
12568 НЮ СЕЛС ГРУП 205316837
10713 УРАЛ ЛЕС 201987924
11323 ТАМИВИ 203004714
9744 ЕП КОРП 130555788
10497 РЦС ЕНТЪРПРАЙЗ 202561169
9804 ИНОВА ТРАНС 202446099
189 ПОЛИНЕЛ ИНВЕСТ 102901311
10333 ДЕЛТА - Г 10656921
5777 ЕВ-МАР - ТРАНС 160062356
10635 ГЛОБАЛ ТУР 201399294
2742 М.Т.С. 12 201943397
11136 ИМБУЛЕКС 2013 202995728
9 ДОНСАН 102006501
6615 ГЕНДО 1 + 1 201346231
11137 ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ 131361206
11740 АЛЕК МЕТАЛ 202482138
10029 ИБ 2013 202631824
459 ЕСМ-ВАРНА В ЛИКВИДАЦИЯ 201018537
6379 АКАТАМА 130844636
318 ЕВРОПЛЕТ 202611686
1786 ДИМАРК 79 201905187
637 РОЯЛ ХАУС 201275802
543 СТАНДАРТ ФС 40181708
12903 БОБИ ТЕЛ 60 203867585
9987 ТОП КОМОДИТИ 202480767
102 ШЕВКЕНОВИ 119675144
12210 СГ ИНЖЕНЕРИНГ 203254828
11324 ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ 202152012
12904 НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 130270262
13527 ЙОРДАН БОЙЧЕВ 64 202459698
10807 НАДОС БГ 201841225
2969 ТСБ-92 112625676
10275 ДИМ - БОР 77 203137433
3420 МАКОМ 2001 130736525
5648 ГРЕЙН ИНДЪСТРИ 201548090
12504 ИНТЕГРАЛ ТРЕЙД - ПАНОВ 79 204578384
9964 БИРЛИК 175388315
6181 АЙТЕКС 126659578
6616 ЛОМАР 123115646
2927 ОНЛАЙН ЛАБС 201161567
9762 СЕЛТА 175043760
5925 ХЕДА - 09 200790258
6111 ВИКИС ПЛОВДИВ 115810445
12102 ПАУЪРБИЛД 203919135
3490 МАТАЛАН 201552530
3887 АДЕНИС 106570990
11606 ВИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 203725721
10089 ДиЕл Навигатор 201395050
72 КАСИОПЕЯ-2006 147066450
13368 КЕМПАРК БИЛД 203868979
10306 ДАЛАС ДЖИНС 130602063
876 Р КОЗМЕТИКС 103778737
3084 БОДИНОР 131063626
7794 НВП 2017 147207252
9724 ЕС И ЕС 101677102
10917 ХРАНИМПЕКС 203194391
607 АЛАРА ТРАНС 203976702
996 ЕВРОКАР 117689953
11138 КМК БИЛДИНГ ГРУП 1 200860774
12569 МАРК ТРЕЙДУИНДС 204607590
3388 КАМИ 111547801
5852 НУТЕРА 201289499
10714 ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛС 175458984
3046 БУШМИЛС 62 204160926
877 БОРН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 200888364
12905 УЕБЕКСПЕРТ БГ 203854926
12145 РЕДИНГ ПРО 204279656
3558 ДЛП- 21 200936688
5477 КОМЕРАКС 115840431
7223 МАЗО-85 203168980
9866 РАЙКАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ 126091912
10918 АВТОСУПЕР 200579478
4523 К`Фешън ЕООД 105557214
5478 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - КРУМОВГРАД 108514008
11139 ВАСКАР 2013 202447137
10808 ИНАС ТРЕЙДИНГ 200304090
1093 ОЛЕНА ИМПОРТ ЕКСПОРТ 201003802
3249 НЮ СПОРТ ДЕВЕЛОП 175377703
1258 ТРЕМА ГРУП 107569418
13744 ТЪНДЪР ПРО 205228586
13963 ГЛАС ИНДЪСТРИ 201400597
3272 МЕСОКОМБИНАТ ВАРНА 148149656
1601 БАЛКАН МЕТАЛ 1 200884437
617 Мирикъл - Т 204919501
2806 КОМЕРС ПЛЮС 200731427
10636 МЕГАПОРТ ИМПЕКС 203205172
6403 АСУНИМ БЪЛГАРИЯ 202096131
11140 НАР - МАГ - ОЙЛ 203756485
10715 ЦС КОМЕРС 131468076
748 КЪМЮНИТЪРИ БИЗНЕС 203363012
2856 ЕВРО ФРЕШ 99 201770027
12385 СУПЕРВИЖЪН КОРЕКТ 203972216
12812 ЕС ДЖИ И КЪНСЪЛТИНГ 200140470
12173 СП ТРЕЙДИНГ 204540298
13918 СПЕЙС КАРГО ЛОДЖИСТИК 175233237
8524 ПЛЮС СЪРВИС 204071801
2100 КОРРО ФОРСЕ 200697843
6617 МАРКОВО ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ 160106283
4066 БАТИ-КОНЦЕПТ 203212576
10 СТАНТЕКС 160080272
11031 В И ЕЛ ИНЖ 202304047
2970 НИКИФОР КОНДЕВ-В 101675222
9965 БОЛКАН ТРЕЙД КЪНЕКШЪНС 131074042
12174 МЕТАХИМ-М.Т.А. 114552757
2002 ЕРА СТРОЙ ГРУП 201753106
1144 ЕКО ПЕТРОЛИУМ 121004818
3469 МЕТА ТРЕЙДИНГ ГРУП 200524962
11942 ВАН ТРЕЙД 50 201494386
3470 С и С - 7 121295658
1807 ПИТОН - 357 833011624
2928 МИ-СИ 201070402
9725 АХАЙА ФРИГО-АК 201001648
11494 ВЕХСТРОЙМАР 204240354
1576 БУЛПРОМ 104539213
10276 СКАРПОНИ АБВ 202673086
1009 ТРИО СТАРС 130017800
12693 МОНТАЖНИ ГРУПИ - РАЙЧЕВ, ХАДЖИИВАНОВ И С-ИЕ 175042313
13674 МЕСОДЖИОС ФУУД 201539272
825 ГАЛАНТ БИЛД 202259441
8448 Е КОМ ЕНД ЛАЙСЕНСИНГ 203116909
12813 ФЛОРИЗА 204576337
9988 КАЛИНА 2009 200672085
4956 ИНДУСТРИАЛ СЕНЧЪРИ 130946580
1356 СИДМА - 91 126040825
12211 СПЕКТЪР 2017 204443397
2464 ОМОН СЕКЮРИТИ СИСТЕМС 204975247
8559 ИНФРАКОМПЛЕКТ ГРУП 200236084
3724 ВИВА - СТРОЙ 114657060
2791 МРАМОРОИД 201437236
3950 СИЛВЕИШЪН-07 200938671
10498 НЮ АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС 203193357
10394 РНТ-2000 130233036
5881 ИНТЕРСТРОЙ - 49 115104461
124 ГОЛФ ВИЛИДЖ 175402754
5285 ТЕХНО-СТРОЙ КОМПЛЕКТ 112594162
12906 Крас - ми 78 203793163
13094 ТЕРА БАЙТ БЪЛГАРИЯ 200623469
3126 БАЗА ДИКИЕЗА 202954806
10716 ЕН ТИ ЕМ 02 202473534
6618 ГЕОРГ ДАНИЕЛ 201821938
5286 КОХЕТИ 115624871
6237 БАРИ - 777 115809395
6238 ИС-Ар М порт 201457203
8157 ВИОЛЕТА ФУУДС ИНДУСТРИ 204628780
1148 ДИ ЕНД ДИ ДЖИ ПЕТРОЛ ПРОДУКТС 110517036
9726 КАТАКС БОНДИД УЕРХАУС 200444217
10499 ФАРЛЯТИ ГРУП 202790844
3138 РАЙНОВИ 201202583
655 ХАНОВРА 204420765
8988 ТЕКТОС СТИЛ 115769226
10201 СИДЕР СТОРМ 202794508
10030 МАК ФРЕШ 201718660
10395 ЛИНЕКСА ПРОПЪРТИ 131056806
11141 НЮ БИЗНЕС 2016 203328357
1827 Ви Ес Ен Груп 203681082
863 ВАРНА ШИП СЪРВИС 200291052
710 ТЕМПО СПОРТ ГРУП 202313857
11142 ПРАЙВЕТ 202584292
13369 АЛТИМАР 175157461
9966 ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ 175343892
9485 КЛОРАН 175414692
6619 СТЕФИ - 74 115853133
10919 НОРДГРУП СЛ 203586086
10717 ММК МЕТАЛ 113565456
10718 НАПРЕД 2009 202059572
11846 ХЕМУС КОРПОРЕЙШЪН 202835684
3389 ИНДЕКС СИСТЕМС 201234855
402 ФРЕДДО 201480515
1641 АЛЕКС ФРУКТ 201634988
2971 МЕТАЛ-КИМС 811197756
10090 ПЛАТИНУМ АГРО СТАРС 203459142
1787 АГЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ ВЕЛЕС 203527180
10031 МДЖИ ТРЕЙДИНГ 822096304
3559 ВАС СТРОЙ РЕСУРСИ 2010 200996759
6620 МЕРТ ФОРТ 825284729
14097 ПРИМА ТРАНС СОЛ 202228912
290 ФРАНСИС РЕЗИДЪНС 200481543
12386 ЛУИДЖИ ФРАНЧЕСКО ФАБИАНИ 204325769
12103 КОТАРА ГРУП 201819951
3725 БУЛБРЮ БГ 103653331
13528 РАМА СИСТЕМС 201218502
11847 АБОР 200780851
1511 ВЕГАС - МП 160121235
6621 ЖИРМЕТ 200473514
9745 4ДЕЛУКС 201386375
1164 ИСКРА-98 117524760
4814 ИВАНОВА СТРОЙ 2017 204504170
8441 ПОЛИ 86 204236142
7224 МОБАЙЛ ВОЙС 203486627
12749 ГРУП ОЙЛ ПЕТРОЛИУМ 2011 201625058
539 ОПТИМА-НОВА 201598168
2830 ТУ - ВИС 131248190
6112 КОМПАС СЕКЮРИТИ 1 160112631
524 ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ 202868887
6070 ОЛМИДА 115573685
2898 ФАНТОМАС 108681644
11143 ЕКОСИСТЕМ ВИЖЪН 202672988
10719 ЕКОМЕКС 2013 202749309
13717 БЕСТ ДРАЙВЪРС 201254822
2271 ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН 204541603
2947 ПРИМА 97 103655930
3221 НЕТКОМЕРТ 204448704
12750 ЛУКСТРЕЙД 121904283
11495 НЕКСТ КОЛ 201460594
3146 ЛЮТОВА И КО 202692492
6622 ИНОТРАНС 123617926
6452 ЗАК ТРЕЙДИНГ 115901699
6404 АМ ДЖИ 0220 200175090
9930 ПЕТРИС КЪНСТРАКШЪН 202870906
2615 СТОЯНОВИ 97 201277027
5287 СТРОЙ ИНГ 115948085
6182 ЕНЕРГОМОНТАЖ 123725133
13 ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВ КОМБИНАТ 128560917
12422 ТЕСТ НЕТ 204384995
5915 СТРОЙ КОНСУЛТ-АС-365 202889856
11144 ГЕПАРД АГРОТРЕЙД 203481765
11 ГОЛД СПЕД 200030440
11325 ДРЕЙЗДЪН МАШ 201266447
3182 ФИЛИПОПОЛИС - ДГ 160100486
12871 КАВАР 201247308
4524 БАЛОС 114674871
11145 МИЛЧЕВ КЪМПАНИ ГРУП 203196652
508 СЪНИ РИТЕЙЛ 204653972
13095 ВИНО ТРЕЙД 200082921
3147 МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ 201605723
11032 ФЮЧЪРЛЕНД МАРК 201884123
11741 ЕЛИЗА 2015 203398390
4067 ГРЕЙНСЕЛ 203215063
2074 ВЕЛИНСОФ 130113752
878 ДИ ЕМ 116574161
12570 ТРЕЙС КЪМПАНИ 205117123
2715 ПОДОВИ НАСТИЛКИ 131030117
12387 ФЕШЪН 1-2019 202996253
3508 ИСКРА 2001 125549869
2614 ЕВРОКОНСУЛТ 109578615
954 НЕФТ ЕКСПРЕС ГРУП 131431526
11146 СИСТЕМ БЕТА 201072428
411 ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 148006302
14021 МАТИЧ БГ 205325334
10091 КАЛАДА 202820967
10809 ЛИК КОРПОРЕЙШЪН 201395239
1259 ЙОВИС 117686715
12999 Орфеас 131555008
2792 КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 201567532
11219 ЕФ ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ 201610040
3314 Б-КОМПЛЕКТ 107584893
10720 ХАУСАДВАЙЗАРС 203180580
2948 КЕМ АНАЛИТИКАЛ СЪРВИСИС 202259320
10810 АВТОИМПОРТ СТРОЙ 202778964
10500 СМАРТ СИСТЕМС АЙ ТИ 202934910
235 ДИД - 67 102899796
10972 БУЛРОУД 203044000
1835 ХОУМДИЗАЙН ЦЕНТЪР 115908291
11147 КЪНТРИ ФРУТС ЕНД ВЕДЖИС 203481690
6623 ЛАЙФ ОИЛ 201580946
2126 ПРЕГРУП - 2010 201169432
10032 АГРО ХЕРА 82 203014822
5479 ТАБИ ГРУП 160133472
2657 ИВЕНИ 117057213
7288 ФАРМА ЕЛИТ 123625396
1720 Сейесе Емундо 203362266
6624 САЙМЪН ГРУП 200405292
2807 СТРОНГ 122028918
4555 ТИМ БИЛДИНГ - М 203155488
4004 КАЛЕКС - 96 831711834
13964 ЛГР ЛЕЙК 201586365
10811 ДИВАБО 2018 175108382
3471 ИВТРЕЙД 110537761
6071 МАСТЕР СОП 115917746
5916 КОНСУЛТ ПЛАСТ-2020 202889909
3315 УИНД ПАРК ДИВЕЛЪПМЪНТ 201665108
10396 ОТО 102929190
10334 АЛЕНА ДИСТРИБЮШЪН 175123644
6625 КОКОНИС 201446769
3030 АРЕС ГРУП 103527189
3729 ДАНИМЕС 114658479
11326 ФАРМА 10 202617867
2919 Рея Кеър 204105214
2263 КРИС ЕКСПОРТ 203243415
11675 АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ 201198131
14098 ПУРА ВИДА 13 203471237
10721 ЗАК РИЗЪРВ 203681837
11148 Про Синема Рентал 201807415
12331 СЛАВИ СИКРЕТ 203083551
6626 БРЕНД ИНВЕСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201074468
5500 ПЕРФЕКТ ЕКСПРЕС 201043444
2774 ХАРАМИЯ 1 200185729
11033 НОРДИНА 203266182
3183 ЛЕО СКИН 200838404
705 ВАРНЕНСКИ СТРОЕЖИ 103937221
1492 БАУМАШ - 70 160006546
6627 СТИВИНЕКС 97 200891467
10722 ГАЛАКТИКА КОРПОРЕЙШЪН 203299570
13096 ВАН ТРЕЙД БГ 205007449
13745 ЯНИТЕКС 160056606
13000 ЕН ЕМ ДЖИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ 175092219
3022 САЛВУС 202569454
1499 ГРИША ИМПОРТ-В ЛИКВИДАЦИЯ 202782908
319 Колос 74 203507320
4225 МЕРИ И СИН 114585383
14022 ФИО ГРУУП 203612667
3888 Диагностично - консултативен център Екзарх Антим 200011486
11327 БЪЛГЕРИЪН АГРОУЪРЛД 203071677
10973 ВИТЕКС ИМПОРТИНГ 203264993
339 ГАМА-ТЕХ 116560674
6628 ЕНИКОМП 121119261
10637 ТРЕЙД - КОМЕРС - 78 201516694
8223 АРТЕС СТРОЙ 202393102
10501 РЕКОРД-БГ 131518814
348 ЕВРОФУД 200209009
14023 КЕЙ ДИ ИНВЕСТМЪНТ ДИСИЖЪНС 205348347
9931 РИГАЛ 53 202259929
10723 АНДИКАР-96 121151572
6629 ШЕРИФОВ 160038241
3050 СМАРТ ТРАВЕЛ СЪРВИСЕС 202812041
8180 ИВИ-К 123733938
424 ЛАЗАРЕТА 117048043
3509 ДОМСТРОЙ 114626645
6037 ГРАНД -1 126649413
6630 НИКМЕТАЛ 160069322
375 ШАДОУ АЙДИЪС 175278146
3173 ЖОСИ 831271363
6631 АРМАТУР СЕРВИЗ 201066724
7531 КЛАУД ПРОДАКШЪН 201496957
8345 АМАРА ТРАНС ЛОГИСТИК 203536382
10920 МАРТЕЛ 2002 130928447
10724 ДИЛАС 1 200544598
10725 БУЛТРЕЙД 2014 202952837
7330 ЮБИ-ИНВЕСТ 101735388
11034 ПИ ЕМ ЕН СТОК 202273423
2910 КАЛИАКРИЯ ПРО МЕНИДЖМЪНТ 175154522
6632 ГЕРГАНА 126061940
1366 КЕРНИКОМ 201129231
5649 МАКС - М 115812599
11676 СИМСТРОЙ М 101770097
1512 ЕС ТИ СИ 160119483
13797 Генерикс Фарма 204751231
1710 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СТАРА ЗАГОРА 123535511
1332 ГЛОБАЛ ДАЙНАМИКС 201737397
565 ГО ТРАНСПОРТ 200852090
13529 НИК СТРОЙ ГРУП 205431212
6633 РЕНАТА 2010 201177315
3273 МР ГРУП 81 204203135
1357 МЪРЧ - ПЕТРОЛИУМ 115808782
12907 ЛЕБЛАНК 204815214
1358 ЕКОЕФЕКТ 2003 115807876
9683 НЕЛАС 9 200946878
1288 К.К.ИНВЕСТ 116591958
13965 ЛЕЙДИС 130000847
2237 Б и С СТИЛ 203712318
11149 ЛАТОЛА - 91 203235272
925 ИЗОТЕХ 1 200064962
11742 МАКВО 203869885
1018 РЕКСИМ 131430677
3072 ТРИСКОЛ 205341858
190 ВИРДЖИНИЯ - ЕР ЕН 102634958
1750 ЕКСПРЕС ЛИНК ИНВЕСТ 160094044
1610 Долфин текстил 202665221
1894 СЕМА СТРОЙ 203039213
1242 ЕВРОФРУКТ БЪЛГАРИЯ 201034057
5756 ИВА - СРЛ 201102483
13746 МОТОРСПОРТ 23 203390415
10335 СНЕЙЛС 130915574
10861 БУЛГАРФРУТ - 64 121810211
12814 Валвас БГ 203963249
5054 Кагеми 203901863
381 ЛОРТЕКС 116558239
10033 БИЗНЕСИНФОСТИЛ 202639664
11328 ЗЕРО ГРУП БИЛДИНГ 201346879
8463 АБ СТРОЙ 126552188
2230 КАШ ИНДУСТРИЯ 202079284
10277 КЕЙ БИ ДИСТРИБЮШЪН 201064036
9669 БУЛЛЕС СТРОЙ ХОЛДИНГ 200630198
820 ТУЗЛУШКА ГОРА 125548831
3355 РАДОМЕКС 104623907
11150 НАНО ТРЕЙД 202830712
11496 Максимус петрол 203702313
11151 АЛД 175374301
5288 ТРИУМВИРАТ - ИМЕХ 115214114
2929 ВМ АУТО 200232221
10812 ТИ ДЖИ ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ 175383300
236 ПЪТНА КОМПАНИЯ 128515021
13001 КУРИЛО-МЕТАЛ 121020367
10092 РАПТОР 175018020
1019 ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ 104637764
1751 БАЛИСТА 1 201324555
8269 НИКАТ 1 202231094
7094 ТЪРЖИЩНА КОМПАНИЯ "МАРИЦА" 126161199
12272 ХАРЦ - МИТИ 203580222
3184 АГРОЛИМИТЕД 104682389
12571 КЕЙ ДЖИ ЕМ ИНВЕСТМЪНТ 200341758
13530 ФОРУМ ИНЖЕНЕРИНГ 131521689
12458 Мега Сървисиз енд Съпорт 204772948
11220 ВЕЛИ СПОРТИВ 202821439
2956 ПРИС - ГРУП 205247704
657 МОМТРЕЙД РУСЕ 202770457
8945 ГРГ ЕКСПОРТ 203458161
6634 СТАЙЛ ГРУП 123686146
1500 БИРЕНА БОРСА 116545918
2775 БИЗНЕС ГАРАНТ БГ 124703677
10093 СТУДИО КЮ 175223018
297 САН МАРКО 102801880
6635 СТРОЙ - КОМПАКТ 112612928
6049 КАМБЕРИ 202773542
6636 ТЕРА ГАЗ - 02 112583280
1701 СТРОЙ ХОЛД 201467382
3250 КАМПОС 831757386
13798 РОЛЕН 131033273
10034 ТЕХНОСТЕП 202732257
5789 ИНГИ СТРОЙ 123745584
11035 ЧОРАСКО - ГРИЛ 204073567
1602 АГРО - ИВЕКС 123618829
6102 ЕВРОПЛАСТ-14 202889739
6637 СМАРТ - АС 123160189
6239 МАГИ 87 ГРУП 201777534
1603 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ 201333166
12815 КУАНТЪМ 202501357
2086 СТАЙГЪР 115856236
1441 СОНЕЛ ФАРМА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 115057499
9867 ПЕН ТРЕЙД 202796200
5650 ТРАНСКИБЕРНЕТИКА 123121631
942 ХАРТЕХ 107013407
11497 БЕ ВЕ ДЖОКО 2008 201015199
73 ГАП СТРОЙ 119664475
6638 АГРО ЕКОМИКС 119608722
6639 МАЯМИ ГРУП 200242436
3936 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АКТА-МЕ 107517193
111 АНАБЕЛА СЪНШАЙН 131273392
1134 КОРН БГ 201398388
12908 ЛЮСИ-ФУУД 83 203309541
7095 МИ - АГРО-В ЛИКВИДАЦИЯ 126740756
2768 Джи & Ем Инвестмънтс 131300662
563 ЕМКО 2014 119670777
2915 ГЕОСКАЛ 101163550
6640 ТИ ЕН ВИ 200446766
9486 ЯНА 2 101764062
10502 ФРУТ ПУЛС ГРУП 203461143
11943 ИНФИНИТИ ХОУМ 204165909
1552 СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ - КАСТЕЛ 102812282
2583 ТИВИ НЕТ СЪРВИСИС 175099926
1706 МИЗИЯ ЛОГИСТИКА 201784094
12104 БГ АУТОМОБИЛ 203229878
6641 АРМЕЙСКИ ЩИТ 825337232
10397 НОВА ПРОЕКТ 119615602
1010 ОГОСТА 111004887
14099 МБ ЕНЕРДЖИ 201834070
12273 Муунлайт Маркетинг 205094272
1726 ЙОКА 825359517
10503 ФРОНТЕРО ДИМЕРО 203266450
10504 СОЛИД ОЙЛ ИНВЕСТ 203101423
490 АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ 117543021
12009 Селект-43 202036584
10202 ТРИФИЛ 115230225
5926 ДМС БЪЛГАРИЯ 115899740
1946 СТРОЙКАР КМ 160054053
10398 СТРОЙ ФЕСТ 81 203157119
10974 ХАЛИТЕКС 2 203283089
9932 ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ 201877214
12459 ТАВИТЕ 7 204908184
12010 МАРКЕТНЕТ 204392796
12388 К.А.И. БИЛД 201433729
5289 ВЪЛКОВ И СИН 822119869
10921 ББА ЕСТЕЙТ 203315366
9967 АНДРЕЙ ТРЕЙДИНГ 200352740
12305 МИКИ ДИЗАЙН 204629672
11498 АЛФА ЕКОТРЕЙД 201855762
6642 ВЕНИТОН 200723081
13370 ЦЕНТРО МОБИЛЕ 204448841
765 Нова Трейд-Балчев 204315433
5480 ЕКС КОМЕРС 2009 200886121
6643 " ИДЕЯ " 123540946
10638 БР ТРЕЙДИНГ 121308785
9487 МАГНУС-Д 103782319
831 ЛОДЖИСТИК СЕНТЪР ГРУП 201210572
13966 ВИЗИЙОН 16 204145842
3380 РОБИФИР-БАЙК 101573872
879 БОРИС КАЛАЙДЖИЕВ 160090754
10726 АЛФА ТРЕЙД 11 201598047
12332 МАЛАВИКА 3 202022378
1752 ЕЛИТСТРОЙГРУП 200162082
13002 ФРУКТРЕЙД 200911311
9763 ВАГАБОНД - ЕЕ 200175012
5290 АСЕС - КОМ 112624407
11848 МАДИВ ГРУП 201636163
13531 ДИ-ДИ 124713408
6644 ЕКОМЕС 115759876
10336 ПАЛМ ТРЕЙДИНГ 202103339
11743 СТАЛ ПРОЕКТ 175438145
5588 ИНТЕР ПЕТРОЛИУМ 200604159
13632 МАКС ТЕХНОЛОДЖИ ЕУ 204858525
12105 КИУИ 201905215
1521 КЛУБ ЕЛИТ 1 160006069
3472 МО ТЕХ 175219023
2747 АРМЕКСИМ 131132862
5466 АЛЕКСАНДРА-АЛ 114111531
12212 СТРОЙ БИЛД ПРОПЪРТИ 205037759
3185 СТИЛ 2001 104546097
4646 ЕФРОСИНА 200651874
10922 КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ ЛЕОНА 203076329
10505 ПЛАТИНУМ КОМЕРС 202492004
5055 ПАМДЕЙВ ТРЕЙДИНГ 200152985
3164 АЛФАКОМЕРС ГРУП 201189381
9805 РОЯЛ ФРУТ - ББ 202609614
12751 ДРЕС ФЕШЪН 205338043
7189 МИМИТЕКС 160096821
2885 АГРОЕКОФУУДС 105533430
8185 ЕВО-КН 204054403
564 Спиритфест 201786864
5622 ПРИСТА 825223111
11814 ТРАНС КАРГО ИНК 202258745
6645 ЕВРОСЕРВИЗ-2002 115769094
72 АГРО-МК 200682396
10923 СИМПЪЛ 64 202034081
5291 ЛОЯЛТИ ЛИЗИНГ 831316407
3845 БУЛГАР ЕКО-ПРОДУКТ 131503748
3312 АНДОНЕЛО 101646231
8291 ИНС-ТРЕЙД 131150821
13003 СТУДИО СТАР 5 201759696
12389 СИТИ ГРУП 88 204630315
9775 НИРЕЯ ДИ 202321971
203 АТЛАНТ 2010 201010007
10094 Инкредибъл ССБ 203422941
6646 ФОНЕКС ГРУП 200646133
10095 МИЛЕНИУМ ГОЛД ТРЕЙД 203266428
869 ИЗОБОР - БКС 114638672
6072 ИНТЕРТЕКС ГРУП БЪЛГАРИЯ 201567468
12752 НЮ СИТИ БИЛДС 204428776
8796 АМЕ ГРУП 202853981
10574 СИМИНГ ФЛО 202625344
10813 УАЙН ЕНД КО 201630783
3114 ЛУКС ЕЛ 09 201001477
11944 ВАЛМАКС ИНК 204481565
10575 РОК ЕНЕРДЖИ 201050855
2886 РПК КОМ 743884
12572 ШАНКОВА СТРОЙ КОМЕРС 204284532
9868 ДЕРИН 201643535
4103 ЕС ТРАНС - ПЛЕВЕН 200483316
13799 СТАР КЪМПАНИ ЕНТЪРПРАЙЗ 205291031
2857 ТУМБАРИ 113563245
10506 ФИТНЕС ДИВЕЛЪПМЕНТ 200770743
13371 Зора Люлин 204543173
12573 ЛЪКИ СТАРС КЪМПАНИ 202014036
1611 ФАКТОРИЯ 2013 202494400
1622 БИЛДЕКС ПРОГРЕС 160052757
11329 ШАРК-МОБИЛЕ-БГ 203025929
12460 "Екселио Алианс" 201332986
10507 Пегасус Лоджистикс 202768890
706 ДОД КОНСУЛТ 131428808
12106 КАРДИНАЛ СУПЕРФУУД 203267081
11036 АРНЕБ 2013 202404189
10924 ТРАМИ ТРЕЙД 202954350
1638 ТАЛДОМ 203692730
10399 СОФИЯ СЕЛФИ 203266638
1359 АГРАРСЕРВИЗ 115100331
7532 ВЕЛАС-ПС 202332722
91 ДОБРИНИЩЕ СКИ 147091417
13967 МОБАЙЛ ПОЙНТ 202181850
6240 БИЛГИН КОТОН 40791743
12390 Джи Еф Груп 110060192
8481 СЪНИНВЕСТ 115629320
10096 ПРАКТИС МЕНИДЖМЪНТ 202835677
1808 ЯВ-ГО 200868220
12423 МЕГА АРТ ПРОФИЛ 204629761
3473 П И С ТУРС 102873043
2693 ТИ БИ АЙ ЛОДЖИК 200435353
6183 М ИНЖЕНЕРИНГ 123678146
1360 РИВЕКС 115893576
10337 ВА-МИ СТРОЙ 201412172
6647 КРИСПА ТРАНС 200755666
11849 Виктория Сити Груп 203286797
10727 ФРЕШ АГРОТРЕЙД 202829158
9989 НИКОМЕРС 2000 202530654
7096 ПЪТИЩА СТАРА ЗАГОРА 200128404
1753 ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА СПЕДИЦИЯ АБО 160087402
1367 НОВ ДОМ 117074604
403 ПАК ПРОДУКТ 119638441
10925 МЕТ - ХАРТ 202850379
12 ВИНО. КО 128515943
1754 АВИТОН СТРОЙ 126625191
10508 ИМАБ МАШИН 203523374
12461 МАРИВА ТРЕЙД 2016 203956952
209 СТАМАЛИ 201530128
1135 ДСГ-ТРЕЙД 201259431
1727 ВЕВИАН 115877629
5841 "ПЕНИК-А" 126654517
6453 НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ 202978369
6648 АБ-ЛОГИСТИК 202502306
6005 ГАРД БИЛД 160092812
2293 БИ М ПРОДАКШЪН 205300719
11221 ЕРМЕС 101746598
5817 ЕДИЛИЦИЯ 160093355
2615 ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ /ИЦ 121201420
12574 МАНУЕЛ ДИСТРИБУЦИОН 204054684
2387 ВИОЛА 2013 202732862
10975 СЛЕ ГРУП 1 200277483
13218 ПРИМА БИЛД КОНТРАКТ 201558750
1540 СОИКО 130838081
3657 ВЕГА СПОРТ 104615554
2699 РАЯ 19 201326570
3967 ГРИФОН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ 131406990
3658 ЕВРОВИК 104638898
8260 РУМЕЛИЯ БИЛДИНГ 200692159
870 ДИНАМО 817044183
8239 ИНОКС-ПЛАСТ 175212274
7490 ТРАФИК С.Д. 131394665
11850 НИКО ТРЕЙД 15 203198774
464 МИЛЕНИУМ 2002 117593741
4068 ДЖОЯ ТРЕЙД 201587556
1648 АУТОРЕНТ БГ 202966096
3544 БлуСкай Консалтинг 200858887
5292 ВИ-5 КОМЕРС 201030678
9684 Н.С.В.-КОМЕРС 2001 130581808
11037 МЕГА СЪН ПРОТЕКТ 204129674
1919 СТАРТ ИНВЕСТ 115274150
9933 УНИСВЯТ 201434795
3313 КАМЕРА 130213628
3846 БУЛ ТОП 2 202288788
10097 Би Еф Пи Трейдинг 201597123
5943 ДИЯ СПОРТ 201950469
12642 АДРОМЕДА 121087109
13097 ХЕРБА ЛАБ 204621056
9934 ДЖИЗА БГ 175257928
10862 ДОБРЕВ - 2010 201102597
9990 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОМЕРС 202065874
13633 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ 130517271
1456 НИМАС 822111751
3232 БАЛ МАКС КОМПАНИЯ 831317056
4196 ФРЕНЧ ТЕКС 201842188
10728 МД Аутомобиле 202964736
12462 МИТУШЕВ 200512732
12753 НОХСИ 203062938
6113 ГОГОЛАЙТ 160137613
525 ДУНАВ ПРЕС 117039820
10098 ЕМ ДИ ЕС-2008 200314889
3274 КАРЕКС ИНС 201204310
4700 ФИФИ КЛЕАР 203560084
6114 ИКАР 95 825351538
8930 ЕИДЖЕРМАН 204087759
1501 ПЕКАРНА БГ 202339033
2652 БИС 1 113588580
2269 ИЗДАТЕЛСТВО МСС 201519434
6073 СЪНРАЙЗ НУТС 201161880
1568 АП Строй консулт 201264581
2972 ДОМНИКА СТИЛ 202061107
12754 АБ 175019898
10976 ГАБИ КОМ 203877444
10576 ЕА 4 131258747
10035 ДХД билдинг инвест 202290515
1315 ДИМПЕКС 106024354
1361 АГРОТЕХНИКА 825231802
5229 КЮ. АЙ. 205295550
10509 ТРИСА КОНСУЛТ 202464955
11851 СИМЕКС 2012 200790450
11852 359 ЕЙДЖЪНСИ 201560655
10510 ПРОСПЕРА 2008 200356297
3673 КОРЕКТ - Х 111584319
1071 МАРИНА ИНТЕРНЕШАНЪЛ 105565983
7491 ТУЕЛВ 200023346
3192 А - ГРУП ИНС 204149723
9869 СПРИНТ СТИЛ-1 201970686
1755 ДЖИНА ДУЛЧЕ 160119661
1756 ЛЪКИ 108010507
12872 СИ-ЕН-ДЖИ 2 121633063
204 АГРОИНВЕСТ ГРУП 7 201167132
12816 МАК КОМЮНИКЕЙШЪНС 175141005
10511 МИЙТ СУРС 202849926
2990 РАДОВАНОВ - МЛАДЕНОВ 30061614
3259 САНДИНА 200653811
3275 РТ ТРОНИКС 204358616
6649 СКРАП КОМЕРС-Х 200844916
6650 КОЛХИДА БГ 115814899
8229 Елитстрой 11 202560640
3051 АЛПИНА ПЛЮС 131246428
12909 Ню айдиас ивентс 201829415
10926 ИЛИЯ ТЕКСТ 202815183
3115 БГ ИНТЕРИМ 201556151
13718 МЛЕЧЕН СВЯТ ДОНЕВ 204621661
12910 АРКУС-СИГУРНОСТ СОФИЯ 202260244
7097 МИГТОН - НЕТ 115816875
2670 ВАЛЕРКОМЕРС 205379499
2903 АГРОСТИЛ-ЕТР 131102132
11038 БиДжиЕйч ОМ Трейд 203184842
1693 ГОТИ 126724691
9764 Ю ЕН ИНВЕНТ 202732385
10036 КАНДИ ГРУП 203204615
3390 Интернационал - Миро 111519015
3186 ДИМТРАНС 104015506
9600 МОНИКО - 37 200845466
12911 ЛУПУС ИМПОРТ 202709835
7361 ЕВРОПА КЛИЙН 203573060
12107 КООПМЕДИЯ 175285977
2970 ФОРТЕКС 10 200987202
1757 ФОКУС КОМПАНИ 201164606
11853 ПРОСТРОЙ КОНСУЛТ В 200875317
10099 ЕСТИАРА 131453583
1721 ТЕМПТЕЙШЪН 75 Х 203842308
10338 БОРО ТУР ХОЛИДЕЙС 175029134
1807 МИСТРАЛ БЪЛГАРИЯ 202790919
444 ДЕР ПРОФИТ 200749973
5003 ИНТЕР - АУТО - 2015 203524985
11039 ГИТ-К 2010 201313459
5293 ВИТОША ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ 200082597
5651 РОДОПИ - ЛЕС 2001 160126944
5927 ФЛАМА ТРЕЙД 115552498
821 ИВЕТ 85 119038119
12333 НОВА-19 101719373
12505 ЕНКЕЛИ 200722638
2518 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ 200207240
10814 К И К АГРО ИНВЕСТ 201388796
13004 ИРИС - СЪБОТИНОВА 200590001
3116 БЕВЕРАЖ ЕКСПОРТ 202261652
9935 РОЯЛ КОМЕРС БГ 202829393
11744 ЕОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ 201070726
13800 ЕЙ ПИ СТАНДАРТ 131250693
880 ЦЕНТРУМ ОЙЛ 103750691
5501 ЕМБИС ОЙЛ 200518742
12052 СПЕЙС ТРЕЙДЪР 204187396
10100 РОЯЛ ЕНО ДИСТРИБЮШЪН 201349380
1138 ДИДИ-М 106625839
13919 ДИМ ТРЕЙДИНГ 79 203986290
1368 ПАМ ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ 175332850
8916 ЕРСА - 95 203053152
1655 ФИНАНС ГРУП 2010 201280895
5944 ФОН БОКС 201503120
13219 БРИЛ КЪМПАНИ 131307048
307 КЕД-Ю 200537283
10815 ФРУТ ЕНД ФУУД 202685455
3615 ТДМ 96 201147140
13098 ПОПОВ КОНСУЛТ 64 200390164
12334 ПРОЕКТ ПРО СТРОЙ 204206633
2600 ГЛОМАР АТ 98 205011928
3831 АЛВЕНИ 69 202839587
13 ИРАКЛИС 119057183
308 БГ АУТО ТРАНС 201580113
10816 ПИЛОВ ТРАНС 202968802
12274 РС ПРОЕКТ 131410870
881 АГРОИНВЕСТ-ВАРНА 200930322
12463 СТЕФАН ЯНЕВ - 2007 101786685
2887 АЛФАКОМ ПРИНТ 201252942
1077 ДОЛИ 07 175436070
4416 ХОЛИДЕЙ ФЪН КЛУБ 104656871
9568 СИТИ ТРЕЙД 131576689
12011 ПИ ДЖИ КЕПИТЪЛ 202337317
6241 РОБУЛ 115540409
2840 КОНТРАКТ ТРЕЙДИНГ 200342746
1362 ЮМОС 112646554
3362 МЕГА ГРУП 2010 201358059
5445 РОДОПИ-ЕКСПРЕС 108562138
13968 СОЛЕЪР 131506139
3345 БГ УНИКАТ 200187769
1612 БАЛКАН МИЛК 2011 201638965
11152 Строй Импорт 11 202595933
9191 КОКО ПЛОД 203803725
1216 ИНТЕР РЕКЛАМА 117673358
5928 ВАИС ТРАНС 115747055
2425 АЛДО ПЛАЗА 204078491
1877 УЧКУНОВ ТРЕЙД 2015 203682978
7190 АКСИ ГРУП 203791842
1715 БАУМАКС 115873004
3327 ЛЕЯ 1 200573938
6651 Б. ГЕОРГИЕВ ИМПОРТ 202397079
10400 УНИТРЕЙД ПЛОВДИВ 201224117
5742 ОСУР 201498584
12030 ГРЕТА МИРОНОВА 2010 204234846
468 ЕМ КОММЕРС 10 201145342
3222 ПОЛЕТ 21 121870774
882 ЕНОЛА 103948883
943 ЛЕСПРОМ ТЕТЕВЕН 110558766
12053 НЕВИС ТРЕЙД 203314353
1666 ТИМ - 2005 115898993
1707 ЕКСИДЖЕНТ 203076189
10639 ДОТИ 175399379
10401 КЛАРИТА НЮ ПРАДАКШЪНС 202294937
10927 ВИЕСПИ-ДИЗАЙН 175393166
3130 М М ПАРТНЕРС ГРУП БГ 201272261
3316 УИНД ПРОДЖЕКТ СЪЛЮШЪН 201665243
10037 БОНД БГ 112667465
1681 ДЕКОРСТОУН 200512159
10402 МАСТРА БГ 130916103
1403 КОНАКРА ИНВЕСТ 201428012
11499 НИКОЛИЧ ФУУД 202348420
13220 ПАУЪРТЕК СЪРВИС 203724039
6652 ФЕНИКС - ЮГ 115012995
6405 ТРАКИ ЕКСПОРТ 200637077
2949 КИБЕЛА - 83 200557097
1809 Тема Мода - 2 202706956
10640 НИКОЛ КОНСУЛТИНГ 200720929
5652 ТИТАН КОМЕРС 99 200195958
2716 ЮВЕНТА - 3 831541232
9806 ЕКОЕЛА ПРИМА 131156219
2654 ДЖЕН ЕКС ФУУДС 201663705
5159 С ЕНД М 2008 200499263
7098 ЕРАТО ХОЛДИНГ 126061958
3276 НОНИ - М 200865383
418 ЧЕЛИК 9 200621087
666 МЕТАЛПРОДУКТ ВАРНА 202802976
3560 БАУМАСТЕР 160070659
4197 ДЖАДЖИ ФЕСТ 203312377
10729 ПРО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 175250912
11854 ОРИОН - НП 119672454
979 ЗЛАТЕН ОРЕЛ 124668240
2281 ОРИОН КОРПОРЕЙШЪН 201381136
6653 ДАР - КОМЕРС 123681943
10817 ЕЛИС РОУЗЛАНД 202685537
3391 ВИКМАРТ 104700008
9870 РУДИ БУЛСТАР 202673054
1315 АПИ ТРЕНД 127576014
1758 ДЕЛТА ТРЕЙД 40988370
14100 АЗАР ТЕКС 205761352
12643 ЛАНВИН САЛЮШЪН 202244642
10730 КОНСУЛТ ДИЗАЙН 77 203503852
3131 НЮ КЛИЙН 200845929
177 БУЛ ФОТО 78 147188325
11855 МЕЛНИК 1 130535312
9871 БОЛКАН ТРЕЙД ГРУП 131129909
393 Румикс Строй 1 204431548
13969 Джей Джей Дистрибютърс 205022390
923 СКРАПМЕТАЛ 107586727
12873 ЕС ЕМ КОНСТРАКШЪН 131356771
3478 САЛТЕКС 121091399
9437 ДОРМОС 200310613
3328 КООПЕРАЦИЯ "БАЛКАНСКА ЗВЕЗДА" 821168308
10863 РИКОН-Р 201034655
11040 Поларис Инвестмънтс 203326156
1363 ЕФРИ 120549954
6115 ТАБАКО ЛЕАФ ХАУС 160074547
10038 А.СОЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛ 202558899
11153 ВИ ТИ ПИ КОНСУЛТ 203784142
1846 ИНТЕРПАК БЪЛГАРИЯ 202425799
8158 РОМУИКС 204588695
2831 ДХГ - ГРУП 202042434
871 МЕБЕЛЕДЕР 107587163
11222 ДЖУЛИАНИ КЛУБС 201160807
4119 ИНТЕРХОТЕЛИ 104055707
10977 Навсякъде 202792222
13634 Качов Строй 2016 204304248
2808 КВР-СЕКЮРИТИ 131264159
13372 ТЕХ КО 7 204283149
2003 АРМА ФЕШЪН 202468989
13221 СИГМА ТРЕЙД 2012 203324859
5230 ДИЕН РЕКЛАМА 204036711
13005 Б.К.Г-КОМЕРС 203005150
9776 ЕВРОСПЕКТЪР 2000 201905279
1732 КОНДОР СТРОЙ 123674532
8992 САЙМЪН ГРУП 2016 204080501
1733 ДИЗЕН 160063376
10577 ЕТАП 1 202364652
12275 САВАНА 04 131255669
1934 АРЕС 69 БГ 200424015
6654 АМБИЕНТ ДИЗАЙН 160064923
14101 ПЛАНЕТ ШУС 204976511
2950 ЕЛРОН 121874000
10512 ЕМ ТРЕНД 202525002
11041 РЕНИ СТИЛ 1 200527809
10203 НМ Трейдинг 202940475
4282 Строй Билд 01 202684198
1049 ЕКОФЕР 110518729
11330 ИМПЕРИАЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201624314
11890 ЕМ - ДЖИ КОМЕРС 09 200763631
12755 БИЛД ПРО М 201422615
12391 ЕГ ГРУП ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ 202684435
7099 МИЛК ГРУП - 69 202058335
13099 ДАРИЕ АУТО 204268873
3937 ИИД КОНСУЛТ 201634301
6495 ТОШКОВ БАУ 202744505
2973 ХИДРОПАРК 2011 201617661
12175 ЕМ ДЖИ СТАЙЛ 201410011
11154 МС БИЛДИНГ И КОНСТРУКШЪН 201601283
6655 ГЮР ТРАНС 123637822
3106 ТЕМПТЕЙШЪН-75 203670926
675 ВИКИ СТАЙЛ 204285328
12213 БЪЛГАРЧЕ.БГ 201171091
1615 ХИДРОТЕХНИКА 115146186
3233 ФИОРЕ-ТАР 101101925
166 НК ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ 201184740
6074 Филитера 202547850
9968 ИРКА ЛИФТ СЕРВИЗ 160077187
11856 МАРС ЕЛЕКТРОНИК 121012900
6656 ЕКСПРЕС КАРГО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 115616732
11745 ДИАС КОНТРАКТ 203198984
112 ОВЪРПАК 115937019
6657 ЙО - БО 160045660
9372 БИОЛЕНД 2014 203222531
11677 Г-МОБИ 203510067
13801 АСТРАЛ2017 204946209
2580 НИПРАС КО 201151473
13532 ЛИПОН АДВЪРТАЙЗИНГ 201218908
1656 СМАРТ ИНВЕСТ ГРУП 201817459
10513 БИ УЪРКС 131248077
11945 ЕВРО СТРОЙ 13 202597293
1722 ЕВРО ЕКСПОРТ БГ 203489858
8159 ЗЕО ТРЕЙД 204100651
4348 КРИС-РУМ 104701430
2109 ПЕТКОВИ 2004 115857879
2888 КОЛЕГИТЕ 201344255
6406 ЯЗОВ 825020171
1716 ВЪРБЕВ 115828094
9872 БЕСО България 202076034
10101 М-ТАЙЪРС 201004441
8409 ТРЕЙД - КОНСУЛТ 2009 200955489
11746 СЛАВИФИШ 203438155
495 ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ 812117072
9807 КООПЕРАЦИЯ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 832060643
13635 СПЕЙС КОМЕРС 131222772
6407 ЛАЙФ МЕДИЯ ГРУП 201613944
5653 АХРИДАСТРОЙ 108690117
10514 БИ ЕЛ Транзит Консулт 201975765
12464 ДЖАНАМ 2015 203545470
10818 МИЙТКОМ 203327557
10515 АВАНГАРД - СТИЛ 202687641
12214 ЕМ ТАЙМ 2012 201944926
1364 БЪКС ТРЕЙД 115176005
6658 КОНГЛОМЕРАТ М 160028336
2916 ДИДА Т. 201686764
522 ПАРТНЬОРИ 2013 202561692
11042 ПАУЪРТЕК ТРЕЙД 203464470
3363 П.Л.ТРАНС 201158756
10819 НЮ БИЛД ГРУП 203789574
13222 ЗЕВС - 2009 201013878
2917 НУХ ТРЕЙДИНГ 201810692
2858 АНДИМА 68 200811097
12108 РАДИО ФМ-ПЛЮС 831820470
4417 ПРОВИК 107566710
12335 КЛС-1 121334565
2951 ПЕГАСО ГРУП 201712052
9969 ТИДАС 175132497
1173 САНИДЕЙ 89 201072499
276 ИНТЕРАГРО СЛИВЕН 203667321
12336 ИНТЕР ТЕХ 202255667
11043 Еникол 202973280
9005 ПРАЙС КОМФОРТ 203589755
2836 ЛИНЕТ ТРАНСФЕР КОМ 205100298
10578 Д & В ЛОГИСТИК 200614935
4198 ВЕГА 72 201485925
10731 ДЕМИР ЛОГИСТИКС 203312466
13373 МАКЕНА КОМЕРС 205509843
765 ЗИСИ - АГРО 201126210
9777 ДЖУС 70 175061833
883 МАРИНА СТИЛ-ПОПОВО 200025219
1478 ПЛАМ БИЛД-2011 201802489
1657 ДИ КЕЙ ПРОДЖЕКТС 200944329
11678 ЕМ ДИ БИЛД 202578300
11946 ПРАЙМ ТАЙМ СТУДИОС 201935991
191 ПИРГОС ПЛАСТ 812130778
1808 Йогурт 02 202906156
10307 ДОБРА ХРАНА - ДОБЪР ЖИВОТ 203080338
982 ЧЗС-ГУБЕРКОВ 104642537
13374 МАЛАГА ГРУП 131348785
153 БЛЯК СИИ ИНВЕСТМЪНТ 147112135
13533 КОСМОС ДИЗАЙН 201037861
11331 СТИФ 80 201117948
6659 ПАЛАДА КОНСУЛТ 121464791
1669 ИОНИКИ - СОЛАР 201188863
2889 ДИМЯНА 121516868
2188 СК МСТРОЙ 204088373
192 РУМБАКО 1 200472412
3008 ДИАЛ ГРУП 131209166
146 ИРИС - 67 128025688
1145 БИЖУТЕРИЯ И СУВЕНИРИ 300649
5818 КРЕБС И КО 115808896
10403 ВУЧКОВИ 175327732
11155 М-ТЕХ 200 201601155
5502 ЛЕВ МИГДАЛ ИНДУСТРИС 160103080
74 ЛИВ ЕНИМАЛС 119620895
751 ЕМГРУП - 2016 204354960
2469 Мега трейдинг 2015 203797973
6075 ЕНДЖЪЛ ФРУТ 201462684
10579 РЕЯ 64 202964889
3044 ЕВОЛЮШЪН ЕСТЕТИКС 203030506
12575 Сън Уотър Груп 201271113
10039 ФЕЙС М 202175107
7737 МИРАПЛАСТ 123722557
1555 "Х.М.Р.БРОКЕРС" 202165814
5790 КАР ТУНИНГ 201184473
1436 ХМГ БЪЛГАРИЯ 148118027
9027 СТИЛ ГРУП 92 202412509
11947 ЕКО ЕКСПОРТ 83 204239156
2890 "ЦЕНТУРИЙ - НК" 160107538
8211 СЕВГИНАР 71 203991330
10732 ГИПС ТРЕЙД 202463344
11857 БЕТА ИМПОРТ ЕКСПОРТ 07 203669831
2952 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТ 121667083
12012 ХАЙЛАНД БЕЛА СТЕЛА 202576712
1711 ЛЕТЕРА 825386700
12013 ДАНИ ОЙЛ 2015 203676879
12817 МАКСОФТ НЕТ 131124577
10339 МАКО-СТИЛ - В.ПЕТКОВА 147107704
486 ЮНИТЕКС-ВП 202684428
11332 Комеплекс 203083124
236 ТИ ДЖИ ЕЛЛЕ 119631607
4803 ВИВИЙОНИ 202035411
10246 СТЕФАНИ-С-94 203063748
6242 ДАНИКАТ - М 160093588
3847 МУЛТИТРАЙД 104638962
2918 ФОКИ-Б 200078111
10516 ЕЛИКСИР МАН 202784161
7492 РУЗМАНОВ 2002 119595926
2665 ПАНДУРСКИ ИНЖЕНЕРИНГ 101689001
11679 МЕГАПОЛИС - СВ 201431169
872 ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЕЛЕКТР 111118
12392 БЕСТ ФУУД ЕДИШЪН 204661218
9808 ИМПЕРИУМ КЪМПАНИ 202685327
1751 ПЕРУТИА 202873444
1728 АКЕЛ 120563410
6660 АКТИВ БИЛД ИНВЕСТ 160058436
2575 ДС ИНТЕРТРАНС 2017 204807203
1069 " ЕВ КИ ЕН инвест къмпани" 201533003
3479 СОЦИАЛНА И ХУМАНИТАРНА БАЗА ЗА АЛТЕРНАТИВН 125551133
11858 ИПИ - ОЙЛ 200681999
11223 ТОНИ И СИНОВЕ 160095064
3373 ФОРЕВЪР СТИЛ 2010 201371284
6408 ИДЕЯ АРТ 123750460
12981 МИРА 2019 204467687
604 ФЕШЪН МАРКЕТ 204013730
9727 ИНОСЕНТ 201198423
3234 КАЛИНА КОЗМЕТИКС 121548595
2859 ОЛИМП - ОРХАН КУРДАЛИ 104527175
619 АВС В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 127529107
500 ЖЕКОВ ПРОПЪРТИС ГРУП 103062150
2471 ХИРОС 201017734
75 ФАРМАХИТ 131464601
13636 ИКАР МЕТАЛ 202405412
11747 Г.Б.С. БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 200834943
195 КиД 60 128056432
3121 ИМПОРТ ЮНИВЪРСЪЛ 201402938
2733 СОФСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ 200319669
4423 РИМИСАРК - 67 203927790
167 ЗАНИ ОЙЛ 200512006
2748 БУЛОПТИКА 121108329
11500 АКТОН КРИП 86 203642916
10040 АЛИНАПЕК 200656501
2105 БубоМото 202335298
9685 БИЛДЪР АСИСТЪНТ 200913458
1759 ТМФ 115614973
3386 Прайм Карго БГ 203933900
10820 ЕМ ФУУД ТРЕЙДИНГ 203288556
10733 СИНАПСИС-1 200794655
3387 Трейд Комерс БГ 203303296
12576 ДП Мениджмънт 204519101
2045 ЛЮСИ ТРЕЙДИНГ 203089903
7100 СТИЛ 09 200571669
11333 РАФЛЕЗИЯ 2000 203364452
5551 ЕВРОХАУС-БЪЛГАРИЯ 112657834
412 ХИПОДРУМА 124669118
276 АВАЛОН ПРОПЕРТИС 201925552
12276 ОСЛАН ИНВЕСТ 175242068
9686 СТРОЙКОМ 95 121390177
11501 БИ-ГРЕЙС 72 203642987
12912 Валв и Пайп груп 203670099
1708 НИК-БИЛДИНВЕСТ 201633879
10102 Юникорн Ен Екс 202583079
6661 МИСТРОЙ 160058639
13802 АКВА ВИЗИОН 205421877
10404 БАЛ МЕДИЯ 200286361
179 СТЕФАНИТ 128590351
9687 ФАЙН ФАСТ ФУУД 201089826
11044 МЕДИЯ ОДИТ 131198410
6662 ТИТАН КОМЕРС 77 200455466
1586 МЕБЕЛИ АМАТО 128608301
10405 КОРВИН 201718322
486 БАРКОД БУРГАС 147110141
3031 АБВ корект 203872333
10928 ДЖУНИЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 202033990
552 РОПРОЙЕКТ ЛАЙН 202713723
6663 МАРИАН-88 112651330
10929 ПРОПЪРТИ ИНЖЕНЕРИНГ 07 ГРУП 203423541
3392 ПИВИЛЕС 200939879
9991 ТРОСКОТ 202820700
3157 БОЧКО-ДИ 202417311
10247 БИИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 175411858
1199 СИМА-98 127066207
1553 КЛИМЕКС ТИНГЛ 201083606
2769 ТРАНС ВИП АУТО 1 175284942
9809 ВИП РИАЛ 175454046
3474 БЕТА ШОЕС 200581924
6664 БЕЙКЪР - Р 115876872
9591 БРАТ 113572956
6477 ВАСИЛСКИ ТРАНС 202409923
10103 АТЕНЕ ПАТИСЕРИ 41007735
11156 ЗИПКОН 203606877
7191 ФЛОРА ДИНИК 203014181
13892 ЛЕ СПОТ ПРОДАКШЪНС 175019987
6103 ЕЙ ВИ ДЖИ 123748865
5871 МУШАКОВ 67 123560646
12014 ЮНАЙТЕД МЕДИЯ ГРУП 203894251
9810 ФАРМАЦИЯ ТРЕЙДИНГ 2011 201699473
1316 ФИОРЕ ИНВЕСТ 117006915
6496 БЕЛИСИМО ЕЛИТ 202673111
1734 ВАХОР - ИВАНОВ, СТОЯНОВА И СИЕ 121826646
1169 КОСМАТИЦА 106021689
714 ПОЛИМЕТАЛПРОЕКТСТРОЙ 204768017
7298 МИ АРМАНО 201294998
2164 Н И Н БИЛДИНГ 124700460
7493 ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ 204146168
10517 ВОРАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 201350742
5819 СИБОЛ 115354511
3730 ПОЛИ ПР И М-П 107016435
13223 НАД-НЕТ СЕЙЛС 204020760
12818 КАР СЕРВИЗ 131572840
9811 БАТА-46 202777220
1166 СТАЛ 20 РОМАН 202050662
469 ПГС-96 117015431
13920 ФАГОС 200414918
3616 БОРИЛ М 200884871
8565 ВИКТОРИЯ 4 126646883
10518 МОРЕЛАТИ КОНСУЛТ 202790837
11334 НАВАРО - Х 201203347
13100 ГЛАВЧЕВ-2010 201057747
11045 ЕВРО ПЕТРОЛ 2014 203389605
6665 ЕВРОГРУП 126736949
1847 ЛЕС-КО 2015 203385717
7494 УФУК ЧАТМАКАШ 203987944
13006 АлфаКонс ТМ 202062465
12913 СЪНИ ТТ 204031301
1158 КОМПЮТЕЛ 121567161
2036 Формула груп 202961964
534 СПАО КОРЕКТ 40020391
5185 РОСИНА АГРО 204941152
2953 ЕЛЕВИТА 203041196
141 СИИ ЧИПС 200929494
13375 ЖОАН - СГ 113570460
10864 ФУЛСТРОЙ КОМЕРС 201895689
2593 ПРЕСТИЖ - 3 825341362
9765 АГРО ГОЛД ГРУП 202610844
1050 СТРОЙБИЛД 104691687
10104 ПРАЙД ХОЛДИНГ ГРУП 200245603
6666 ВЕСИМ - 2000 115507804
10519 ИНФИНИТИ ТЕКСТИЛ 203230058
3148 ЛСФК СЕКЮРИТИ 175369674
497 КОСКО 40012042
6667 ЕВ-КО СТРОЙ 112651048
5446 СПАРА 200095274
2822 Маркерон 204713298
14102 О.А.Е. 204330677
12337 НИКМАР ТРЕЙД 203529270
9623 БИНЕВСКИ ТРЕЙД 160076594
11157 АГРО-ТЕМП 202647255
3731 СТЕФАНИ ТРЪК 200179427
3314 АНИКА 06 200266704
10930 УАЙТ ЕЙНДЖЪЛ 202971474
5294 САНИТА СТИЛ 112607547
10520 АМ КОНСТРАКШЪН 200305203
884 КИНГ ФРУИТС 200096675
741 ИНТЕРБИЛД 103268353
11607 ЕФ ЕЙЧ - БЪЛГАРИЯ 123697260
8173 АБАРТ ГРУП 200431796
10931 ЛАПАНТИДИС 200670636
10340 ЕН ДЖИ ПАРТНЪРС 200646813
3045 МАРИО 10 ТРЕЙД 201782168
948 ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-ГРУП 107043642
13534 ЕВРОПА АЗИЯ АЛИАНС-ЕАА 131172390
11948 ТРЕНДИ ФАСИОН 101660149
3046 ДИСКАУНТ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ 201173782
10580 МАНОВ СТРОЙ 200675754
1983 ЛИЙПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС 203209943
11748 КЕМ 2010 200940056
3397 ФАРЕС БГ 202825932
11608 АЛЕКС 10 201418410
6668 СИЕН - С.М. 115911818
1735 ДАНЖЕ 119675831
9488 ВЕНЕЦИЯ ПЛЮС 121399240
8828 КАСТО 115843541
3052 СКИНС МОБАЙЛ 175301118
7192 АСМ КОНСУЛТ 130873285
11046 ИЗО МОНТАЖ 203179865
13747 ФОЛИС 15 203800960
3938 Сираков и сие 821100129
12756 СКАДИ 202734240
815 Дидико Димитър Костов 103904890
2524 САЖЕН 103130950
5654 СТЕМПЕЛ ОЙЛ 175299902
8224 ИЛИНЕЛ-88 203340049
10875 АФЕРТ БЪЛГАРИЯ 202758540
10521 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧ 202215167
1836 ДЖАПОНА 201089043
13224 КАДЕМЛИЯТА 2018 204959922
1080 АЛЕКСАНДЪР ГРУП 118560484
2974 КИИГ 101077538
12215 ЛАЧКОВ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202690515
14 ДИ - ЕВ 838184772
1847 ВЕ-ТРАНСПОРТ 202791608
14 Спирит Фестивалс 201105262
10641 ВЕДА 2012 202081219
4364 МЛЕКА ГРУП 202183933
6669 ЕЛИТ ТРЕЙД 115868637
11335 ХИЛИКСИР 202106634
3920 НЕД ТРЪК СЪРВИЗ 202523873
5552 Б И Н КОМЕРС 115852841
6670 УВАКОВ 115335938
6116 СОЛАРИС - 999 115748417
10821