Вы находитесь на странице: 1из 1104

Списък на длъжниците - юридически лица, с неуредени към 31.03.2021 г.

данъчни и осигурителни задължения в


списъка не се включват лица с прекратена регистрация и дружества по Закона за задълженията и договорите, както
задълженията им са погасени, вкл. и по давност.

Идентификационен
№ по ред Длъжник
номер

a b c
7075 КОРИНА БГ 131086308
3440 ПАРТНЕР ЛИЗИНГ 175411479
6034 ПИНОТ ТРЕЙДИНГ 115785935
3355 МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ 113551816
9470 СИНТИЯ 103619941
2668 КРЕМИКОВЦИ 831642523
3 БРИКЕЛ 123526494
10353 МАРИЯ МИ 201266148
5248 ЕКСОН КОРПОРЕЙШЪН 200026634
5617 БУЛГАВЕБ 200273225
11885 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ИЗТОК 124701158
2672 САФ МАГЕЛАН 130542972
9732 ПРОМИШЛЕНИ СУРОВИНИ 130768252
121 МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС 102005082
12625 СИ ЕС АЙ ИНДЪСТРИС 175428076
11886 БАЛКАНИ ИНКО 202861106
12091 МИСТРАЛ РЕВОЛЮШЪН 201625925
13075 ЕВРОПЕЙСКИОРИЕНТИРАНО ТРАНСПОРТНО КОНСУЛ 130917205
5939 Б.А.И. - 54 200590930
2121 АСО-2012 202279337
5711 НИКС КЪМПАНИ 201470097
12983 ПЕКТРА БГ 131333655
2812 ДИ ЕС ПЛАСТИК 200982372
5249 Г. КУБЕД 200848487
13708 Стройконсулт - П 201521638
335 ССУ-БЪЛГАРИЯ 117635585
9772 СКРАПМЕТАЛ 131374189
1679 ГЕКО 119650109
9976 Галиата Трейдинг 202954667
1674 ЕСТЕРЕЯ 203014441
10252 МИЛАДИНОВ И КО 130556438
2879 КЕЙТ ПЛАСТ 201339781
12626 ВРР ТРЕЙД 201977453
10437 Експрес Трейдър 203070422
10769 ВИ ЕМ КОРПОРЕЙШЪН 200506505
333 ЕНЕРДЖИПРАЙМ 203099107
12676 БИМЕТАЛ 105565556
13619 ЛЪКШЪРИ ТРЕЙДИНГ 204858009
847 МАРГАРИТ ОЙЛ 200730389
12732 КИНГСТРОЙ 200993664
12190 РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ 201164168
13778 ВЕЙЛМЕС 175129049
12026 ЕРГО КОНСТРУКШАНС 203797418
5250 МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ 790092
1239 ТРЕЙД БГ 103662775
11997 Азов Трейд 203643509
7218 ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР 106002201
1106 ДАНИМЕС 6 201093671
12373 ИНТЕР ОЙЛ 2010 201031933
5618 Д А Н И-73 175170576
1336 РИКОМЕРС-2000 825238355
10545 Евокомм Съплайс 202329847
3413 МИЛА 117599819
13709 ДИКРА ПЛАСТ 175337089
12984 КОЛАГЕН КОЗМЕТИКС 203235589
12524 К.Ц.А. ОЙЛ 201858413
2673 Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс 121829585
6175 ХЕРАКЛЕС 201045630
2658 ВИТОЛ 175074624
12191 СИТИ УЕСТ НЕТЛЪРК 203338379
13710 ГРЕЙН СТОР СУВОРОВО 103884103
9471 ТАНИНА 07 175414151
1112 ВИНИ 119030898
11465 ХАЙГРУУВ (Болкан) 201623529
12733 ГАМА-ТРЕЙД БГ 131556569
3171 ДАНИ ТРЕЙД-2001 130477535
2704 ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВ 201906947
12885 ХИПЕРИОН 175345171
974 НИКИ МЕС-2008 200407158
12734 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТОСЕВ 200657304
1618 ММДИ 160055269
1015 ОДИСЕЙ 96 103061657
409 МЕСОКОМБИНАТ-РАЗГРАД 116022405
8892 Енвироник 204738771
13347 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЙНИ КОРПОРАЦИИ 131334006
11919 Импорт Експорт Мет България 200770316
13515 БГ ОЙЛ-01 201646887
13887 ТОБИ КОРП ГРУП 09 200797982
1143 Медигор 130871925
13909 КЕМИРА 131443831
13516 ОПТИМА БИЛД 175425322
3104 КАМАРКО Дистрибутори 130566496
9658 ТЕМПО ОЙЛ 200474744
1567 МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС 115317934
12494 ВИ ЕМ ПИ 175316278
12495 КАРБОН ФАЙБЪР 175354156
9556 ЕВРОВАС-2008 200362492
1525 ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ПЛОВДИВ 825256346
12192 СЕТ ОЙЛ 200559760
10242 ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ 175409154
12496 ПЕТ КО ТРЕЙД 200230051
12735 СТРОЙ КЪМПАНИ БГ 175100535
12497 МЕД КОМ 175269649
12797 Г М КАПИТАЛ 131318532
6470 КОРИДА ХИЙЛ 160000970
2254 АВТО КОМЕРСИАЛ БЪЛГАРИЯ 203949783
13910 ТЕРЕН ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГЕРИЯ 203719661
6392 ТЕРМОРЕМ 202266891
3441 ТМН 202469347
2719 СИРМА ПРИСТА 117047800
3073 КИК-ДИЗАЙН 131298581
11087 ЛИГРО 148055307
12525 Т.К. ЛИВА 200428540
12312 Сейнт Никълъс 2008 200619129
848 ХАЙ ОЙЛ 103600275
1857 А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ 123064931
10770 М.И.Ф. ОЙЛ ГРУП 202051337
10438 ВАН - ПЕТРОЛИУМ 202572952
987 ЕЛМА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 820174009
8067 ОРБИТ Логистик 203597638
6471 ЕКО ФРУТ-1 825353806
12193 ЗОЯ - 2009 200669566
11088 Техномаксис 202743773
5763 ТРАНС СИТИ 160083578
3447 ЕВРОФУУД 2010 201032056
10546 Сполиант 202916830
12886 АССЕР - КОМЕРС 203518676
8201 Уинстън Бизнес 204310123
13172 ФЛАМБЕРГА 203424166
2671 ЕЛИТ АГРО 90 205821259
6436 КАТЕК БЪЛГАРИЯ 201605310
12264 ДЖИ ЕЛ ТРЕЙД 2008 200205950
10989 Субранет 203002603
3263 НАНАТЕКС 200905073
9472 ЕМ ЕР ТРЕЙД 130483449
8106 Нобиром 203521964
10002 ИВИЧ 104633075
12374 ВАЛДЕС КОНСУЛТ 200269744
9557 МАРИНЕС 200791260
4976 КИТЕКС 105554638
12300 ПАКИДЖИНГ ИНОВЕЙШЪНС 201739277
1980 БУЛМИНЕРАЛ 203107778
6517 АСАТ 112580836
9822 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕЙЛС ЕНД ТРЕЙДИНГ 202199439
3356 РУМЕКС СТРОЙ 175152603
3154 ЕРИДА 117611043
849 СТЕФАНОВ 104672498
10061 БОЛКАН ТРЕЙДИНГ ГРУП 202315299
3401 БГИТ 175034918
11089 ГРИЙН ТРЕЙД СЪРВИСИС 202785733
11204 АГРО СТРОЙ 2009 200809462
2921 БРИН 831632746
11090 ПЪТ СТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203676313
2107 КОВАЛТ 126548357
6491 ЧИКО 999 201512532
3465 ХЕРУВИМ 200444199
12498 ГАЛАН Д.И. 203523164
3074 БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР 113020833
2824 Лилия - С 122002389
10439 СОЛИД ПАУЪР ЕСТЕЙТ 202842198
309 КОРМАЙ БЪЛГАРИЯ 202131089
9647 КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ 131267835
9473 АТИНА ТРЕЙД 148075063
6377 МУЛТИКОМЕРС - 97 160065797
1667 ИНТЕР СКРАП МЕТАЛС 200844994
9946 НАЧ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ 202432587
13076 НОВА АВЕНЮ 200881836
8245 ДЕЗА - ЛУКС 112621884
9699 СОФСТРОЙ 2010 201341298
10879 ВЕЛКОВ КОМЕРС 103905540
2720 РИМЕКС 1 106578923
5437 ИМПУЛС - ИС 123050369
3189 ФИС ИН 200402271
13948 ДАИКИО КОМЕРС 203921111
9648 ЕКС ЛЕГЕ ФАКТУМ 130981916
10354 ЕВРО - АУТО -ВАК 201228126
1016 БУЛАГРО 1 201115420
2674 ПИРИН-ТИТАН 101051290
9823 ТАВИТЕ 8 202412240
10605 ЕЙЧ ЕС ВИ 201477469
9551 РЕЯ 96 115050540
2452 ЦАПК-ПРОГРЕС 638693
2659 ИНТЕР ПАСИФИК ГРУП 130868605
12194 В.Д.В 007 175352792
6393 НЮМЕРОТЕК 202793203
7076 МАРКЕЛИ 123041822
10440 Ес Би Ем Мениджмънт 202867901
3264 ДЕЛУ СНЕЙЛС БГ 200945566
5627 НАЙС ТУРС 2010 131328836
6472 "БЕ ГЕ ДОМ" 175358005
2937 БУЛИТ 2007 175305522
6518 ФРЕШФРУКТ 115351999
2801 СЪКСЕС БГ 130979445
864 МИЛКИЕКС 107536391
635 ЧЕРНО МОРЕ 103003102
10253 БРЕДА КАРДС БЪЛГАРИЯ 201954148
8100 УНИ-ТРЕЙД ЛИМИТЕД 131390624
10441 БЛЕК ГОЛД БГ 202818560
12736 НИСИМ 131400634
5251 АГРО ТЪРГОВИЯ БГ 200818743
3057 ДЕЛТА ТРЕЙД 02 203769340
10771 РАЙПА 175112217
13077 ТЕРТИА 202150118
10772 БИЗНЕС ГЛОУБ 202075854
202 ПЕЛЕТО 147171404
2964 БЛУМ КОМЕРС 201550604
1537 СТРОИТЕЛ ВД 123532216
6229 ВИВАНТ - ГРУП 201481535
12552 КАБАН КОМ 203504534
2443 АГРО ГРУП БГ 201117706
9905 ВЕН ПАРТНЕР ГРУП 201172293
14142 3П Кънсълтинг 204090310
2689 КРИТ 831073612
5764 ЗЛАТНА ТРАКИЯ 126149422
10442 МАРКЕТ ОЙЛ БЪЛГАРИЯ 175022129
12985 МАЛАВИКА 8 202022054
12092 ФИЛПРО 201016785
12301 ЕЛСТРОЙ 1 131215888
10880 СИНЕКТИК 131421062
10606 РОДИНА-ТУРИСТ 641967
712 ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 201397304
11787 АВАНГАРД СЪРВИСИЗ 203475082
536 ЕВРОМАНГАН 124058778
10322 ВЕГА ФРУКТ 10 201353731
3297 АГРОМАШИНЕС ИНТЕРТРЕЙД 200054181
3414 МУЛТИ ПРОПЪРТИ СЕРВИЗ 148120672
13711 СТАВИЛ 203810285
10003 МЕГИ 13 201260348
9977 СТАР СЕЙЛС 202473609
9614 ЕР ВИ ГУДС 200815633
4 ДМВ 117679603
9824 БУЛКАН БУЛГАРИ МЕНАДЖМЕНТ 202275837
11828 ДРАПЪР 203760163
10607 ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ 201134560
11661 СЕЛЕКТ ТРЕЙД 202308689
14010 ПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ - СТРОЙ 175374123
1606 АГРО ПРОГРЕС 64 202661098
10004 ТРЕЙД КОМЪРС ИМПОРТ 201540396
8349 ТЕЛЕПОВ ТРАНС ЛОГИСТИК 202680383
9947 АЛФА АГРОТРЕЙД 2014 202829343
11091 ТИЯ ЧЕЛСИ ТРЕЙДИНГ 203146464
1044 КЛАС БГ 201095102
9617 ДЖЕТ СЪРВИС 175140914
9825 ЮМ 89 200797605
12313 РОСТЕХНО 202931202
2672 ДИГИ ЕЛЕКТРОНИКА 205148631
9601 ИСКИЛИЕВ 115780240
10671 ГОЛД ЮРОТРЕЙД 203267260
9785 ГЕО-ДИМ ГРУП 202633533
850 СТРОЙМАТ ИМПЕРИАЛ 148135941
6519 РОД ТРЕЙД 202785224
10254 ВОТАН 831386675
1328 ПРОАЛИМЕНТ 201332242
5765 ОРИОН 2001 112587916
10773 ХРИСТОВ - 16 103589544
1526 АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО 123670893
5741 ЕКО - ИНВЕСТ 112618137
12887 АДОРА-2005 131440582
1596 КАРМА КАМПЪНИ 202467111
3155 КОРН ТРЕЙДИНГ 2009 200936948
5252 МЕТАЛИКА - 5 112628836
6520 БУЛТРЕКС 114053252
14011 СКРАП КОМЕРС 2016 204314712
11920 БУЛГАРСТИЛ 202993563
3502 АГРОВИКИ 200084160
3091 ИНВИКТО 201477558
9610 АГРОШАНС ГРУП 201538406
6056 ДИОРТА ТРЕЙДИНГ 203080861
6521 ВанГилс Транспорт 201915661
9826 НЕТ - АРТ ПРОГРАМ 201808549
13517 МАРАНЕЛО МОТОРС 200026890
10062 БАЛК ТЕХНОЛЪДЖИ 202663081
1359 ЕВРОГРУП - 66 201593744
2690 МАКЕЛА 200798187
9659 АРТКОМЕРС 110528890
2610 ЕКО ГАРДЕН ФРУКТ 175142025
13348 ГРАНД ШАМПИНЬОН БЪЛГАРИЯ 201111984
2982 ДИВА АГРО ТРЕЙД 206001824
3699 ТРИАДА 777 201181388
9906 ЛЕО-КОМЕРС 2009 200563417
9733 ЩЪРБЕВ ТРЕЙД 112663602
11466 СТИВ КОМЕРС БГ 200843180
12553 ЕДА ГРУП 131434476
6522 НИК - 97 115182702
851 БОН ФЕРО 103925678
773 ДЕКС ВГ 204176325
3156 НЕД-КОМ-09 200599961
9700 МЕТАЛ - 69 200969318
13349 ИБП 202459132
2125 МУЛТИ ГРЕЙН 148123533
13616 ДЖИ ЕЛ КОНСУЛТ 113054732
1670 АЛИАНС ГРУП 200950713
10774 НОВ БИЗНЕС БГ 203071531
9786 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО РАЗВИТИЕ 202425190
14012 Бизнес Дивелопмънт БВ 203864105
11092 СИМСТАР 92 202466600
11093 ТИТАНИУМ ПРЪДАКШЪНС 203074611
1548 СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ 115910513
6523 АНТЪНИ ГРУП - СМ 201327487
9633 ПРЕШЪС МЕТЪЛС ИНВЕСТ 202480183
852 ПАРТИ ПЛЕЙС 148143525
12627 ВТ ТРЕЙДИНГ 200067969
1549 СИЕНИТ 825288194
2660 ЕКОПРОМЕТ-В 201032323
9615 ЕМ ЕР ПРОЕКТ 200721002
13173 Агалега 201058873
9883 ПАУЪР ИМПОРТ ЕКСПОРТ 201800851
5628 ЕЛВИЗ 114629730
10957 РОДОПА ОЙЛ 203101412
10443 БЕЛИ РИД 202874712
865 ВАГОНЕН ЗАВОД- ИНТЕРКОМ 200984996
79 МИНА БАЛКАН-2000 119519978
12375 ПЕТРОЗАЛ 131206330
7622 ПРЕС 812017570
5629 АРИС ДИЗАЙН 160044917
9701 АНАЛЕМА 175158969
12888 ИНМАТ 123156116
3645 БАБЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС 131516158
5113 Лоджитек Консулт 204090958
9702 УАЙТ ФЛАУЪР 122 131364907
5253 МЕТОН 07 175264958
13669 ВЕСТ ТИЙМ КЪМПАНИ 200660446
10293 ТЕЛЕ ТРЕЙД СРБ 203300973
10672 БРИК ПЛАСТ 203378683
9827 КТ-60 201442960
310 ОРОТ 36 201724154
13174 СИ - МАНОЛ 111560193
9734 ОРЕОЛ 2003 103815491
3503 РГ ТРАНС 200421204
1550 ФИН ТЕХ МАШ 825393527
7409 САДАТ 825355508
1107 ГАЛА ТУР 103793187
9626 ХИДРОКОМП-ТОРН СПРИНГ 40240117
1527 ТЕРА ГРУП 160049145
1274 КОМЕРС АГРО 2010 201117574
13911 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОМЕРСИЪЛ МИДЕЙШЪН 200921736
2739 СРЪБСКА МЕБЕЛ 112507610
3075 МЕРИДИАН - 21 112076302
10005 ИНС ОЙЛ БГ 202823148
13175 БЕЛЛА ИНС 101684367
1314 СПАРКИ ЕЛТОС 820147084
3076 ИБП РОУД 202360771
3410 ПЕРУН 08 200319498
13949 4 НЕТ 204481914
7526 НОВЕЛО 112622107
10608 МОНОЛИТ-СТРОЙ - Н 160094279
9703 МУВЪРС 175018426
10547 ВЛАДИСЛАВА ТРЕЙДИНГ 201391671
10609 АКУИЛА ТРАНС 202284380
9948 КРИС БЪЛГАРИЯ 175246757
152 М & С БЕТОН 200964381
10444 ГОУ ПЕТРОЛИУМ 203049606
7077 НЕМО Трейдинг 202084480
225 ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - БУРГАС 200673326
6473 ДОГ СТРОЙ 200285341
9558 МИ 9 200826487
2682 А А 101621281
13176 МАЙЕР ФАВОРИТ 200297337
137 АВЛИГА 2002 102820395
12416 КАР СЪРВИС СОФИЯ 203292519
5103 ЕЛЕКТРИКАЛ енд ЕЛЕКТРОНИКС ТРЕЙД 203154016
3134 СТАНДАРТ НЮЗ 831239700
10445 БРАЙТ КОМ 202719676
1916 ХАДЖИЕВА 4 204616792
853 ДЕМЕТРА 2002 130953201
13177 КРАМЕКС 001 200847321
9624 АЛКАНА 124613703
9828 ГЛОБАЛ ИНДУСТРИАЛ 202480112
465 ПИХ ИНДЪСТРИ 201165448
2259 ВОЛТРАНС 5 200917093
10881 Ем Би Джей Инвест 203002784
10255 БИЗНЕС СТРОЙ 203183815
1329 Б ЕНД Б БЪЛГАРИЯ 201806128
5575 ИМО 2005 131487281
10355 МЕГА СЕЙФ ОЙЛ 55 202957948
9583 ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ 200895845
10356 ПОЛИ-М-01 130590942
3182 ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС 130832452
13078 АКЛЕТ 201092577
6524 СТРОИТЕЛНА ФИРМА АДИ - 21 115545887
3157 РОНЕКС 104122255
5850 РЕКСФАРМА 2008 200101340
119 ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНО 102929385
10006 ЕМ ДЖЕЙ КЪНСАЛТ 201057668
11716 БЕЛИСИМА ТРЕЙД БГ 204459608
3614 ЕСТ ИНВЕСТ ГРУП 201010615
1528 ХАСКОВО-ТАБАК 836143289
5254 ХОЛИ ФЛАЙТ 115733792
13079 ТИТАН КЕРАМИК-8 131079018
226 НОРД ИМПОРТ ЕКСПОРТ 200547231
6090 ЦАНГЕРА 200579624
3949 УРБАН ЛАЙФ 148145790
3411 АС-БГ 104625783
10446 АДА ТРЕЙДИНГ 202590555
2178 Сюприйм Лайн 204357603
117 СОТИ МЕНИДЖМЪНТ 201486404
947 ФИРИН 201217343
10775 ПИ-ЕН ТРЕЙДИНГ 201885218
2740 ГАМА 81 200184919
1337 ЕЛИ 2003 120548521
12628 ОЙЛ СА 201511206
9552 СВ - БГ 131500702
4116 ПЕТРОЛ ТРЕЙД - ГБ 200801150
9584 ВИТО МОТОРС БЪЛГАРИЯ 200338178
223 ТРАНД ПЕЙНТ 202355190
3357 ПОУЛТРИПРОДЪКТС 131172141
12798 ЕПАЛ КОМЕРС 2010 202685103
13620 ЕМ ВИ ТИЙМ 175093877
5512 МИМТРЕЙД 2010 115189860
13779 ЕЛИТ 18 203584587
3598 "СЕВЕР" 815138449
854 19-ШЕНИМ 125575981
9296 НЕОФЕРТ 204290738
1045 КРИС ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП 201150841
10186 СИДИКОМ КОНСУЛТ 201529916
1168 НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ 110034824
2729 ДЕЛТА 2001 130189725
1784 АГРО ИНВЕСТМЪНТ 2009 200724308
9753 ИДО-СТИЛ 121371515
7357 САНДИНА - 3 201032184
9884 МЕГА СЕЙФ ОЙЛ 202549470
8202 ДИЛЕК-НР 126737685
3115 ЖИПОЙЛ КЪМПАНИ 201075837
10187 РЕКЛАМА 7000 200371121
2675 ВИА АПИЯ - КЮСТЕНДИЛ 109045154
4001 ЕМ-БИ БОНЕВА 200682916
12554 ДПД ГРУП 204026101
9829 ЕНЕРДЖИ ОЙЛ 2013 202755156
9602 СТИЛ КОРЕКТ 2009 200948587
10548 ИЮ ИНВЕСТМЪНТС 202844861
5630 МЕЧТА - ЦД 115810694
13663 ГЛАВ БУЛГАР ИНЖЕНЕРИНГ 200728678
11094 КЕСТРЕЛ ФУУД 175304057
5631 ЕКО - ХАРД 115888593
3219 БРКСАО 202524621
9704 ГОЛД ПЕТРОЛ-01 201771428
10447 ЗАХАРНА ИНДУСТРИЯ 201633733
12884 РЕМОТЕКС М 203208745
2836 ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ 131524297
6525 КЬОСЕВ - АВТОМОБИЛИ 160056702
855 БУЛСТОЙ ВС 200931125
11305 ЕЛАДА ТРЕЙДИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201425045
9565 ДИЕФКЕЙ ТРАНСПОРТ 131180889
10610 Магаван Трейдинг 200427381
1698 СУПЕР ИНТЕРТРЕЙД 203777935
12499 СВГ ПРОЕКТ 204373041
4329 РЕЙНБОУ - ТУР 2 104664238
13178 РЕВАЛОН 202911089
13950 ВАЛТУР 1 200253781
13518 ПРОМОТОРИ 201544512
10611 МИТ ОЙЛ ГРУП 202642692
13951 ХАСЕП СИСТЕМС 175365334
9885 ГОЛД ПЕТРОЛ КО 202298736
671 ГЕОСПЕЙС БИ 117670928
10673 САНИЕЛА КОМЕРС 131451447
5870 ИВЕРДОН 201579043
13080 ТЕЛЕ АДВАНС 202713292
10188 ТИМБЕР-БГ 202072370
12500 ШЕРИ ПЕТРОЛ 200330466
10776 НАДЕЖДА 04 114619679
13179 АНДРОМЕД 160099582
1698 НДК ФАРМ 126658469
2683 НАБКО ХОЛДИНГ ГРУП 115802391
12195 СТРОЙ ФИНАНС 200552762
3281 ДУНАВ ЕКСПРЕС ЛОМ 200416919
12196 АММ-ИНЖЕНЕРИНГ 130858333
3962 БЕЛАР АНТИК 101535957
13912 КРАМ КОМПЛЕКС ГРУП 200440635
10612 МОНК ЕКСПЕРТ 203202863
7078 ТИЛТ - ТРАНС 201706380
13180 ДИЕСБИ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД СЕЙЛС ИН БУЛГЕРИЯ 131397711
5781 АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ-СЕПТЕМВРИ 112518005
51 ЕС ПИ ЕС 102854938
2182 ФИЛИПОВИ-2000 831747531
11600 РЕАЛ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 204327364
3718 ИГАЛ 111517701
988 МАТЕКО 104525128
2151 БЕТА 148008004
987 ДЕЛТА-АГРО 111567526
10674 БОЛКАН ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ КОМПАНИ 131340906
6492 ДЖИ ЕЪР 200272842
10007 Регнум трейд 202878917
6526 БУЛНЕКСТУР 120555619
9830 СИР ВАСИЛЕВА 131131116
5464 ПОЛИФИЙД ГРУП 201143003
1 ФАСТА 812094321
184 БИЛДИНГ СИТИ 102862940
3244 МЕГАШОП 831658716
13181 ПУНТА ПРИМА 131316517
2148 ТЕКТОН-ИНЖЕНЕРИНГ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 103614435
10008 АНТОНЕЛ 130873787
9831 БИО ЕВРОЛЕС 202578841
4279 МАЛФОРС ТРЕЙД 203137166
13350 ПИРИН МЕТАЛ 201444896
3828 РУМО СИЙД 201652609
311 КС ТРЕЙД 202206905
10063 МИО ТРЕЙД 201574103
9832 СИ ЕН ДЖИ 202852235
9833 САНЕРДЖИ 202357394
11467 ИВАЙЖЕТ 130978749
12799 БУЛХАУС Б 200692757
856 ФС-ИЗГРЕВ 2008 200144611
5226 РЕТАРГЕТ 203627800
9474 АГРОСЕЛ 831635009
11306 Мелтеми 8 204222057
1543 МЕТАЛ 2002 123593112
8506 ПРЕВРЕНФУНГИ 205652364
3442 ВИТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 200323653
13952 СТОБИ - С СЪРВИС 200316406
13351 РОДОПА ШУМЕН 1884 127063410
12800 ТЕРРА ОЙЛ 123621992
6322 СУИФТКОМ 201581585
3353 МИГ - 30 200862864
3385 РОТЕЙТ 202548200
3158 ВЕНИС СТРОЙ 200535340
1312 ТРИУМФ 2009 200856391
2938 ЕНЕРГОМОНТАЖ-АЕК 106013468
9834 СРЕДЕЦ МЕТАЛ 200956356
6527 КЕСЕВ 160109230
9907 П ен Г 94 202402836
12986 РЕКЛАМА ЕКСПРЕС 175252870
10958 МИЛКЕВРО 201298772
11307 РЕД ЛАЙН КАРС 203653930
2377 ВЕЗНИ -МИТЕВИ 112093440
9835 РОЯЛ ЕКСПОРТ 200117621
1926 МАРДЖИ ТРАНС 160125365
10448 Интертрейд 2014 203304327
13182 РЕМАКС ТРЕЙД 200656120
8395 ДНЕПРОАГРОТРЕЙД 204062663
9787 ЕКОБУЛ КЪПС 200715394
10449 ЕМ-ТРЕЙД-04 131280042
2103 ВАЛСИМЕТ 202404919
7079 КОРЕКТ 93 117604209
9586 УНО-58 811167332
6 ХЛЯБ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 102003462
9620 ДИВЕЛЪП ДИЗАЙН 200525612
13780 НОРД ЛАЙН 05 202520788
8289 Файко Комерс 2017 204514563
9587 АДИ ТРЕЙД 2009 200799481
11921 ДЯДО БОЖКО 130575773
1538 БАМЕКС 115287105
10256 ЕВРОТРЕЙД ДИЗАЙН 202909565
10675 ПАЙП ТРЕЙД 200922610
485 МАККОС 825388821
1046 АГРОСОРТ 1 201114304
1047 КЛАС ИНВЕСТ ГРУП 2010 201159648
10613 Тринити Комерс 202814843
3143 КОМЕРС СТРОЙ СПЕД 200097492
3268 МАРВЕЛ 83 175002817
6057 БУЛЛКО 3 200470808
1485 АУТО-МОБИЛЕ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 200026869
2798 АУТО КРАСИ 131235556
6528 АС СОФТ 201082867
10614 САТЕЛИТ Х 2007 175434403
12987 ЕВРОДОМ ПРОЕКТ 131213015
11887 Крас Груп 201045534
13183 ПИ ЕМ СИ АДВЕРТАЙЗИНГ КЪМПАНИ 200631633
10450 ИНТЕРИОР ПРОДАКШЪН 203289875
3159 СТ ТРЕЙД К 200387873
13913 Делта технолоджис 175242399
10064 ЧИКЪН СОУРС 202468786
9949 КСАКОС ТРЕЙД 202373181
13519 НИКИЛА 200757544
2922 ЕЙ ЕМ ДЖИ 131343610
9566 ДИЕФКЕЙ ЛОГИСТИК 131109753
1432 КОМАНА 201653903
13953 СЕКЮРИТИ - БЕЗОПАСНОСТ И ЗАКРИЛА 831091595
2771 СПАРКИ 117010838
6058 ПРОВАНС ТРЕЙДИНГ 115565985
9627 УИНСЛОУ ПАРТНЪРС 131403228
11205 ТОТАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ 101534143
5438 АЦ СОЛАР 200621751
2871 ЕКСПО 2000 831547712
1275 ЯНИ - КО 1 202126220
2226 ИВЕЛМАР 200598717
9950 БЕЛ ТРЕЙД СОФИЯ 202391628
8252 ЛАСИ 2014 203227489
9672 РБ КОМЕРС 202613897
5807 ХАСТЕКС 108027908
5766 ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ 40083662
13352 ЕЛЕКТРОНИКА ТРЕЙДИНГ 203610975
2280 СТРОЙИНВЕСТКОМ 200415347
1184 КЕЙТ ТРАНС ГЕО 203477051
13353 МОНДЕС ТРЕЙДИНГ 201145495
7358 ЦВЕТЕЛИНА 71 203951841
9653 АКВА ТРЕЙД 3000 131243161
12677 И ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ 204739880
11662 АТРИЯ КОМЕРС 201004369
1486 НОВА МЕДИКА 115878973
2730 ИВО 1 160074821
1095 АГРОМЕГА 105521524
670 ЗАХАР - БИО 117075873
10451 Далинас 202745646
3412 СТАЛДЕР 103984662
8471 ФЛАМИНГО - И 115861863
13735 СМАРТ ФАЙНАНС 175232597
10777 ЛЕКС ИМПОРТ 201902347
10959 ОРИОН 2002 112585032
9705 ВИНД 175349508
11922 Онтайм България 201610179
920 ТОПЛИНА ИН 114659951
10009 ВАНИЛА ТРЕЙД 131015916
11095 К ИНЖЕНЕРИНГ 130871505
10452 Енигма Уърлд 200369266
679 ДЕВА 127629463
6529 ЛИМА ФРУТ 201286001
5255 КРИМТЕКС 01 200331098
9788 БИТ МЕГА ОЙЛ 202642863
8258 РОДОПИ ФУНГИ КОМЕРС 204908298
10065 КОНЕКТ ГРУП 201307794
10066 ЕМ СИ КЕЙ КЪМПАНИ 202427330
7185 РДЦ ОЙЛ 201262388
1115 ДИ ЕНД ДИ ДЖИ ИНВЕСТ 114636244
5256 БУЛФЕРТ 115927982
1160 БГ.ШУУЗ 200741396
2705 МИЛЕНКАТА ГРУП 175249568
8958 МОНОЛИТ КОНСТРАКШЪН 203993865
12376 БУЛ АГРО-50 202079468
13354 СТОРМ ТРЕЙД 204260061
9754 СТРОЙ-КОНСУЛТ 829098559
9836 ТЕРА-АГРО-ИНВЕСТ-2013 202535352
9735 КАСКОМЕРС 66 200717961
2676 КЕЙБИЛД 175232565
1338 ХРД ОИЛ 126724499
1360 ЕДИЛИТАРИЯ 201440467
7450 БИ ЕМ ОЙЛ 123569773
3719 ГАРАНСТРОЙ 202147929
3265 МИМ ИНЖЕНЕРИНГ 2003 130540494
6530 ЗИВА ГАЗ 202341855
7080 В И П ДИЗАЙН 160089093
1899 ВЕРЕЯ ИНВЕСТ 123734328
12265 БАЛКАН МЕТАЛ - БН 2009 201244015
2670 ПОНС-ХОЛДИНГ 102064401
6531 САРС ГРУП 126154355
9660 БАНСКО РЕЗОРТ 131194270
359 ИНФО ТЕКС ДИСТРИБЮШЪН 203478192
3448 БОНИКОМЕРС-09 200582036
10295 АДМ ГАЗ - ОЙЛ 203289010
9736 ИНТЕРФУДС 831516802
3415 БИ ДИ БИ 3 131462212
937 НЕВИ ТЕКС БЪЛГАРИЯ 114506553
1657 ПРИБОР-ИНВЕСТ 112532389
3840 МАЙ МОЛ 201510353
10453 ХОУК ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203046204
12526 ХЕМУС ГРУП 115352930
10454 ТРОН СТИЙЛ 201833292
5513 ЕНКО - ПЛОВДИВ 115613782
938 АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС 106530654
2872 ЕЛАДА МЕДИКЪЛ 202042701
9908 ДВД ПЕТРОЛЕУМ 202912860
10455 БИО МЕСА И ДЕЛИКАТЕСИ 201561725
7258 ТИКЕ - ММ 115299431
11923 НОВЕРА 175108724
1313 СИДИП-5 125555205
5576 ТОТОВСКИ КОМЕРС 114616416
10676 СЕЛАНДИЯ 202160913
7464 МИРМИДОН 200782941
2825 ИНФО СИТИ 175214873
7081 ОРФЕЙ-КЪРДЖАЛИ 108681726
3413 БУЛ РЕНТА КАР 200808254
2905 Струма Петрол 109568514
2248 СТРОЙИНВЕСТ 102910851
7082 ФЕРАЛ И КО 115327959
1549 Н.В.Г. 202444173
857 АГРО ТРЕЙД 2010 201220065
5257 КАНЗАС-2 131243421
10677 Интер Тръст България 202451826
3006 ГАЛА ЧИКЪН ФАРМ 201263324
9909 ВИПТРОН 201877278
3796 КОНЗАЛЕЗ - ГЕОРГИЕВ 105569519
2788 КИРАН ТРЕЙД 203042000
10010 ГАБИСОН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ 202700722
1844 АЛПЕ ФУУД 203675492
1339 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ 108513931
446 ДЕТ-2000 103523551
13781 ЕЛЕНИЯ 201236781
2067 МЮЛЕР ЛИЗИНГ БГ 203436777
3379 К и Б трейд 05 201695222
12377 ФРУТ 202241151
12440 МАРИКОМ 175088385
1286 ТИНАКОМЕРЦ 811132872
13184 КАРИНА - СТРОЙИНВЕСТ 200595742
2111 ДЖЕЙЛЯН - ТО- 2012 202015273
6532 МЕЛИСКО ФРЕШ 115533585
80 ВЕНИВ ГРУП 200963062
6091 ПИНГВИНИТЕ 123506050
10011 СТРОЙ КОНСУЛТ 2022-А 202027382
10189 КАЛФАС КОРПОРЕЙШЪН 202685398
2713 ГЛОБАЛ ХЕМ КО 130695669
5767 ДИ ЕС СТРОЙ 119035062
9661 ХОРЕКА ПРО ЕНД ДИСТРИБЮШЪН 201286706
13185 ТЕРА БАЙТ 131326536
10990 АГРО МИЛ ТРЕЙД 203210642
9567 СИМПЪЛ ТРЕЙД 200258757
9050 ОРФЕЙ ТЕКСТИЛ 203041463
2228 ПЕМ СТРОЙ 203514539
121 ТЕРЗИЕВ И СИЕ 62- В ЛИКИВИДАЦИЯ 147196788
12678 ЕФ ТИ АЙ ГРУП 204626975
1658 СТРОЙКО 2013 201400608
1875 БАКЕРИ 2006 123730283
858 Х.М.Х. АГРО 201144436
2022 КОЛОРЕ БЪЛГАРИЯ 115772845
2789 АНЗОР 175161805
10778 ЕЙ ДЖИ АСИСТАНС 201257811
3720 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ 114000762
5768 МОТО БОЙС 115025569
3475 ИФ КЪМПАНИ 203435668
10779 СТАРТКОП 202854503
2677 ПИНГВИНИТЕ 175408230
13954 НЕЛИ ТРЕЙДИНГ 63 201039047
5769 ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ - СТАРА ЗАГОРА 123538653
13186 КейЕмУай 131141943
3160 ЦВЕТКОВ СТРОЙ 200552565
3008 АУТО СПОРТ ИНВЕСТ 203639699
13955 Л.О.Т.Е.-07 175334050
3756 ДРАЙМАЛ 2008 200506081
1104 СТРОЙ СНАБ 09 200763916
2826 КОФИ ТРЕЙД ИНВЕСТМЪНТ 201876500
10243 ЕМЕРСЪН 007 202756233
1065 ЗЪРНОИЗКУПУВАНЕ 201018081
10882 АВТОИДЕЯ 201205031
5632 ЙОРИК 200025169
232 Рувитекс Индъстри 201546812
8456 Алфа Билд Север 205423682
13914 МАРТИ-НК 201004690
10780 МАРКОНИ КОМЕРС 2015 203467737
11829 КИТАНА - 77 131561331
10357 ЖП Строй 202803754
6533 ИНКОМ - М 115029279
3721 ЛИА ТРЕЙДИНГ 121750060
3449 БАЛКАНКАР-МИЗИЯ 106017477
6534 ЛЕС ТРЕЙД 123680624
10456 Ес Би Трейдинг 90 202622031
7428 ДЖИ ПЕТРОЛИ 203674173
11663 ЕКСПРЕС ГРУП БГ 204455873
10960 КРОСЕТ ТРЕЙД 203149663
4192 КАППА 831129442
10991 БЕА ВИЖЪН БВБ 2014 203191210
10190 КРЕМОНА МУЛТИАВАНГАРД 202091068
13956 СТРОЙ НЕЛ 200315941
2939 СТЪРЛИНГ ЛИЙЗ 202524320
3266 КОС АЛФА 121262964
8889 РОЯЛМОТОРС 777 205451393
1596 НЕМС - 2000 115529932
3148 СПАД 201480383
1739 СТРАГЪЛ КОМЕРС 200031559
185 ГРИВАС 829119163
52 ГЕОСЕНД КОМЕРС 102882117
2750 ТИНКОМ ИНВЕСТ 103650538
10883 Ритейл стор 202130044
515 ЮМИМАР 202735221
14087 ПРО БИЛДИНГ ГРУП 205808589
13081 Сънфикс Дистрибюшън 131452727
6535 АЙ ТИ БИЛД 148151205
3504 ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ I 104615472
9755 АЛПЕРИ 87 200857080
1845 САН ДИЕГО КОМ - РУМЪНИЯ 175681453
810 ЕУРО & КОНТ 201275325
1740 АЛЕКС КОМЕРС 160065345
5577 ГРАДИНА-2010 201257327
1774 КОСТИНЕЛА 202863915
1638 ЧЕПИНСКА КАРИЕРА 112603772
3287 ГАРАНТ АКТИВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201241111
9837 ГРАУНЕР КОРПОРАЦИЯ 202453909
14088 МИРИАМ КОЗМЕТИКС 203814091
452 КИГАМ 117618511
1539 КОЕВ 103198983
5920 ЗОНА АРАДО 201244657
5633 МАГНОЛИЯ ХОЛИДЕЙЗ 160008981
11717 МЕНЕС КОМЕРС 202866092
10961 БОРПРИНТ 126161613
1597 ЛУТЕР 115851666
14013 БУЛХЕЛАС 130254543
10678 ТРЕОНИН 201740767
11308 ЕВРОПА СТРОЙ ГРУП 203575257
5634 ЕН ТРЕЙД КОМЕРС 2009 200717331
6536 СВМ ЕКСПОРТ 200889612
995 ВИСТ 333 120604129
12679 АСТАРГО 200323233
1046 МПК-Плевен 114544858
12044 СПИРИТ ВИЖЪН 201478770
9789 АГРО ТРЕЙД ПЕТРОВ 202213230
3862 ТОНИ - П 114669536
859 ВААДА-ММ 117683231
3915 БУЛШОП 04 131196719
570 ЕРГОС 148084176
5258 СКУБИ ДУ 112620790
11718 РЕСПЕКТ БГ 204459704
3262 АГРО ТРАНС КАПИТАЛ 200342301
10457 Тиера Ем 202867828
1537 Хотел Мениджмънт 827209562
9475 ВМТ ИНВЕСТ 112652470
1943 ПЪТСТРОЙ 123626427
5770 СТОЕВИ - 89 115026500
3038 ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП 201264898
4813 КОЛТХОФ ГАБРОВО 203154660
3963 ЕВРОСТАР ИМПОРТ 202750668
7327 СТИМ ТРЕЙД 203710882
258 ИНТБУЛ 204060580
6537 ВНГ ТРЕЙДИНГ 202477251
10294 НЮ АУТДООР ТИЙМ 131525698
1196 АГРОФАРМ 2010 201014407
6446 АЛЕКС КОМЕРС ЕКСПОРТ 201473620
2678 ФРИГУС 121090824
12417 ДЕДЛАЙНС 200365086
11924 ДЖИМИНИ 175306542
12629 ЕВРО ПРОФИ 175218238
1455 БЪЛГЕРИАН ДЕВЕЛОПМЪНТС 131314345
7429 ЕС СИ АЙ 201186079
537 МЕТАЛС ПЛЮС 102911661
9838 САЙМЪН ГРУП 2000 202403646
13082 БИГЛА АГРО ГРУП 131399826
1529 ЗСК БОРУЙ 123077971
1340 АЙЛИН - СТРОЙ 115865281
227 ГЛОК 2010 201186353
10992 ВОГ ВИЖЪН 130784139
3841 ОМЪ-99 130017711
3211 ЕВРО БУЛ МАРКЕТ 130856229
13187 ТЕХНОКОМ СИСТЕМ 205262738
3195 ЦЕЛСИЙ-40 200159652
13888 РУМЕКС СТРОЙ ГРУП 131298332
536 ТРАНС-КАР-54 201171369
12801 ЕРГОН-БЪЛГАРИЯ 121206353
8145 НЕДИВА 2017 200874966
11096 НИК ТРАНС 55 175153616
10012 ПРОФИТРЕЙД АЛФА 202387042
2256 БЪЛГАРИЯ - К 833067562
9618 АПИМЕЛ 825340374
1212 ЗП-КЛАСИК 88 201615219
13782 РАДИАЛ-ЖС 175318523
13783 СИТИ СТРОЙ МЪРСИ 200775929
5857 ХРИСТОЗОВ ТРЕЙД 201134328
9839 МАЙ БИЛД 175377678
9840 ТОРИМЕКС 202415520
9841 Аиком БГ 202404837
10884 МК КОНСУЛТ 175361186
10358 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ-СО 130009248
10067 АКВАГРАФИКС 831840238
11097 ПРОФРОМ 201695172
10257 КОМУС 106548168
2104 ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ 130564043
3058 КИРОВ 831057181
860 БГ БИЗНЕС 2011 200747278
12555 АМБИТ ИНВЕСТ 205198488
10781 БОЛКАН ПАЛАДС 201623493
3395 КОРОЛА 101736604
11309 ОВЕР УЕРК 202732378
228 РЕЙДЕР 102881549
9842 ВАЛКО КОНСУЛТ 201555310
5259 МАРКО ГРУП 147140889
10323 ПРИМА ПОЛИМЕРИ 202302939
930 ПЛЕВЕН - ИНЖЕНЕРИНГ 824104871
13520 ГОТИК БЪЛГАРИЯ 200395204
6230 ТАМПЛИЕРИ 160094877
11098 ЮЛИ-МЕТО 200307994
10549 БЛАГОЕВ 2008 200403423
1607 МИТ 1 200552118
1177 МАНДРА СТОЙЧЕВЦИ 107577287
9706 КРЕМЕА 200773255
2813 ТЕМАКОМ 825365527
12527 МАРИЯ ЛУИЗА ЕСТЕЙТ 131190940
12988 КРИСТАЛ ГРУП 3000 200813632
417 РЕО 117628893
1804 ЕлПиДжи и Дизел 203386931
11206 Бетредан 203143660
13784 ИВАЛ-ТРЕЙДИНГ 131163078
5260 ЙИСТ ИМПЕКС 200990522
13785 БСН ИНЖЕНЕРИНГ 200297542
2679 АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ 118042716
9662 ЕСЕМДЖИ ФЕШЪН 131046662
2208 Сара Офис 204226536
70 СОФИЯ ГРУП 131315600
9476 ВЛАДИВИМЕКС 130137760
2028 ТРИАД 103142205
10857 РОСАРТ 201909110
931 ПАНОРАМА МИЙТ 201244059
5514 АГРО - ЛОГИСТИКА ПЛЮС 200963596
3077 НЕЙЛ И КО. 131375775
9843 ТРАНСПОРТ ТРЕЙД 2014 202917131
6437 ДИАНАБАД ИНВЕСТ 201827357
11468 СТОКХИЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ 203481683
866 МИТРАМАК 1 114657575
2940 Биотех Инвест 201793613
10258 ДОМИНАНТ ТРЕЙДИНГ 202744989
6538 АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ 77 200756793
12556 БИКАС ТРЕЙДИНГ 204060267
2052 АРТО - М 201122482
10458 АНИ-ЯН 2014 202958676
1720 ЕКОБУЛГАРСТРОЙ 120550159
131 ГАРДЪН 119671249
12441 ЮРОСЕТ 203772450
10359 ЕСПОЛ - СЕКЮРИТИ - СОТ 130978507
3190 АДМ КАРГОКОНСУЛТ–БГ 200320543
10679 ЕМ БИ ЕМ 84 202062305
9477 ЕВРОМИЛК 07 175229195
1544 СТРЯМА СТРОЙ 112595101
11469 МАЛВАЗИЯ 201113234
6000 ТРАНС СТРОЙ ГРУП 201260420
9559 МЦ КОМЕРСИАЛ 200877503
1 ПОЛИСАН 117693631
14014 ДЕЛТА ПАРТНЪР 202524808
3450 ДЕА ДЖЕНКИНС 200918313
1858 ИНОКСТРЕЙД 115651441
3124 НИКРОМ 20420734
2906 НАВИГАТОР - ЛОГИСТИК 200975367
12680 МУРАТА 2017 204457589
1845 СТОНИКО 200504785
67 АВЕС-94 102082716
1659 РАЯН ГАЗ 112110046
10459 Трафик Броудбанд Комюникейшънс 175032130
10993 ДЖЕЙ СИ БИ - ГРУП 202142107
2336 РАДО ЙОВКОВ 123682080
3136 БУЛГРЕЙН ТРАНС 202075498
6539 АУТОТРЕНД 115821833
5635 СИТИ МАРК 160117048
4345 ФАНТИ-Г 105551161
11099 БИЛД ПРОПЪРТИ 05 203397935
10013 МИКОВ СИН - 2008 200476097
10460 ЛИДЕР КАРС БГ 203052417
13083 ЛИН ИНВЕСТ 201248431
11100 КАРС - ТРАНС - БГ 203699333
10461 БРИЛЯНТ АГРО ГРУП 203266691
4459 ГАЛА - Н 202287070
13786 СИГМА ТРЕЙДИНГ 2009 200767672
861 Орион 777 200700588
49 ЯМБОЛ ИНВЕСТ - 2012 120561326
10068 ИНТЕР АГРО 2011 201554353
12027 Кристиан енд Алисън Партнърс 203070739
12630 ТЕЛЕНЕТ 131305307
1404 ЕНЕРЖИ ИНЖЕНЕРИНГ 200702288
9030 ХАЙ БИЛДИНГ ГРУП 160093946
1530 ИНЖСТРОЙ 825169165
1597 СИБАХ 202172919
10462 ЕВРОСТИЛ 2014 ПГ 202934337
5261 ПМС ПРОДЖЕТ ИНДУСТРИАЛ 115787879
11101 МАЗСТРОЙ.БГ 203976346
10680 СОФТ МЕТАЛ 203204636
12737 ДОМИНИК НЕСТ 175363283
3362 ТОМИ 2001 113523539
10885 СИТИ КАПИТАЛ КОНСУЛТ 202698431
3161 ГК ПЕТРОЛИУМ 2008 200234788
3304 АЛЕКС ИМИДЖ 130468906
3142 БСД БЪЛГАРИЯ 831138548
1699 ЮНИКТРАНС – М.В. 201798941
760 ТИАНЕТИ 204352467
6059 БУЛЛКО 5 200524250
10994 БЛИК - ИЛИЯН ИЛИЕВ 130243443
6323 ЕВРО - 2007 160069429
6540 ВИП ИНВЕСТ МЕТАЛ 200971221
13889 СЕРВИЗ ГРУП 148110742
11102 СВС СТРОЙ 203174257
6231 РОС КОМЕРС 73 200898757
181 ТИ ВИ ПРОПЪРТИС 204123721
862 АНТАРЕС 1 103980692
9886 М - АГРО 2013 202633451
2064 ЮГО СТРОЙИНВЕСТ 201699854
4056 МИРО ЕКСПРЕС 200260288
9978 БУМ-БУМ ТРЕЙДИНГ 203071606
11103 ТРУ СЪЛЮШЪН КОРПОРЕЙШЪН 203521836
5262 ДЖЕСИ - 85 200915993
13890 ДАНИС 2010 200999215
9887 МИЛВЛА ГРУП 200941009
1531 ВЕКТА 115028120
3414 МЕТОД 175198771
3245 РАТ ОЙЛ ТРАНС 202793712
13787 ФАРМХИМ 827106936
9756 ЕФ ЕЛ ДИ БЪЛГАРИЯ 130844643
939 ПИОНЕР 106021130
9790 КЕЛМЕ 201082874
6541 ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ 200305121
2246 НС-АГРО 201892419
5227 КЛИМА КОНСУЛТ ВТ 203840570
10360 ЕЛИСТА 107593401
10014 ЛИОНЕКСТ 121034035
2923 ВИА ГЛАС 160069315
3343 ЕМ ФУУД 200811147
9649 КРИСТАЛХИМ 175390939
9844 ДЕНИК 131406092
12681 НАДЕЖДА 2002 130384159
3101 МИГ ТРАВЕЛ 200199515
9910 ДАМОНД 202791736
13670 НАВИГАТОР ГРУП 115818837
1598 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЕЛМАЗ-ТЕКС 836151040
2684 ВАЛ -77 131330673
2157 ГОУСТ - 2012 202010173
466 ЕУРОКОМЕРС-2007 117689280
197 АЛМЕД 102844950
1741 РАПАДИ КОНСЕРВ 201475315
1742 СТЕФАНИ ИНВЕСТ 201452455
8362 БОКСТЕР 204367711
11664 Енкоре 202898345
7186 ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 2016 203061925
3646 ЛАОС 200979102
1671 БОНЕСИ-ЕКСПОРТ ИМПОРТ 200573137
13957 КЛАСИКО ПРОЕКТ 200523611
9791 ВИП ГОЛД ПЕТРОЛЕУМ 202644871
10069 ТЕМ ГРУП 175334794
3078 АЙ ДЖИ ТЕХ 201793225
5782 АНАСТАСОВ 115580784
2 ФЛАГМАН-2005 102971110
1944 ДИДЖИТАЛ ЛАНД 202833459
334 АЛЕКСИЕВ - 76 200805322
1330 ДАКОТА ПРЕС БЪЛГАРИЯ 200241099
12314 ТЕХНО АРТ 111008533
6176 БУЛЛКО 1 200470532
3267 АЙ ТИ КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ 131363355
6542 СИЛВЪР СТАР 119608583
13188 ВИНКОМЕРС 101632114
10995 МАН СТРОЙ 2009 200780748
14006 РА - ДУГА ВЖ 200521877
4868 БУЛАКЕ ТРЪСТ 131471282
10886 МД МЕТАЛИ 2015 203725016
9845 ИЛВЕТА 201666306
1805 РИВА АГРО СТИЛ 200253742
12528 ДИКОВ СТРОЙ 204811647
122 К ЕНД Б ГРУП 102094558
3298 ТЕРА АГРО-10 201260800
11998 ТЕОФАСТ 204186981
9707 МАКС ПРОДИС 121915221
13958 ЕР ВЕ КОМЕРСИАЛ 200694879
9737 ПАНЧЕВ 112590054
9553 ЕЛИТ 7 ГРУП 131556003
3451 ИВО - 2010 201173701
9846 МЕТАЛЕКСПОРТ 121427693
2227 Ню Фоун 2013 202804920
2661 БУЛФАЙЕР 121438234
6543 МИРЕЛА ТРАНС 104691534
233 МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ 102826410
13355 БИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 130986518
1405 НИКУЛАЙ КОМЕРС 200902180
2101 ЧЕРНОМОРЕЦ 103271470
1538 СВИ 118544131
11470 ТЕРАНО- 21 200848658
4280 Ники Мес 2013 202369610
10782 ЕВРОЕКСПЕРТ 109595486
6474 ТТ ТРЕЙД КОМПАНИ 201589379
7083 ДИ ЕНД ДИ ВИЛИДЖ 200022632
10244 НЕГОНОР 202642564
4908 ПЕМИ КОМЕРС 202862496
9888 ЙОСТО 110541446
12045 БК МОТОРС 175446754
1276 ЖК - КОМЕРС 202122909
9708 ПАРАГОН ЕМ ДЖИ 130983319
764 КАСТЕЛ ТРЕЙДИНГ 102101305
6544 ЗОРА - 88 117669107
6545 М-КОМ МИХАЙЛОВИ С-ИЕ 825234620
600 БГ КЪНСТРАКШЪН ГРУП 201548674
10996 УНИКОНСУЛТ СИ 203440170
2137 ЧЗП - И.ТОДОРОВ 202050534
1898 ФАРГО ГРУП ЕКСПОРТ 204290791
9673 ЕЛИНА 3.1 200969535
12631 ТЕРУПИ 200369661
13736 ЕФСТАКОМ 204146022
2847 ЕМ СТЕЙТ 175256712
11104 МАРИНИС 91 203592114
13189 АВА - 13 200424242
2662 АВАН 130576451
5808 БМСИСТЕМС 160042604
3415 БИЛД ИНВЕСТ 114097836
10463 АМВ ПЕТРОЛ 201344878
5263 ГАЗ-ПЕТРОЛИУМ 112603078
2799 СС УНИВЕРСАЛ 131102926
266 ЮЖНА ЛОЗА 102661713
940 ВАРХИМ 816089649
506 КОКА 119666597
2941 ХИТБИЛДИНГ 200931146
3090 ЛАУРА 103093683
9979 ТРАДИКИ-93 202349732
2763 ЕКОПРОЕКТ-БУЛКЕРН 121845899
5264 БИЗНЕС КОНСУЛТ 07 112671830
3337 МОНИ-ИВ 112662692
1303 ДУНАВСКА КОПРИНА 827238585
10997 ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ 175188745
4630 СИМОВ СТАН 114621267
10015 АДЕМИКС 200735048
10998 ФЛОР ЕКС ПИ 175282867
2848 ЛАЙТХАУС ГОЛФ РИЗОРТ 131147387
9773 УНИТРЕЙД КОМЕРС 202397830
3368 ШУГЪР БУК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201259082
11830 СТРЕМОНА 202754392
2873 СИДИ-ГРУП 131097308
12028 РИС 2005 116555921
10615 АГРАРИЯ 114118860
6100 РОДОПИ БОЛЕТУС 115835676
1900 АДЛЕР - МК 115133908
13521 ПРО МАКС ТРЕЙД 200985518
11105 БиБиТи Трейд 203429786
13356 МЕГАМАКС-М 201731501
9603 БГ - ОЙЛ 130844401
10681 БКА 201894434
1277 ФИНТЕХ 116542256
4346 ГРЕТА-СТРОЙ 62 201412877
10016 МАРИОКАР-1 202743175
2132 ЛА БИШ 148060588
1433 М Н-РУСЕ ШИПИНГ 117633043
2773 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ЕКСПРЕС КАРГО ТРАНС 202331855
447 КОЙЧЕВ КОМЕРС 103906350
3402 ФЮЖЪН ПЛАСТИКС 202362719
10464 ПАКГРАНУЛ 2009 200811574
8135 АТЛАНТИС ПАЛМ ИНДЪСТРИ 202853903
10616 НУЕВАС 202705687
3647 БУЛСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 115135275
13788 ДЕЛТА-ОМОН 200222540
11310 СЕКЮРИТИ СОЛЮШЪН 201406881
3246 ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 121019097
3079 БАЛМАКС 40532694
10887 ЕМОНТ ЕКСПРЕС 203197163
1802 ВЪРБИЦА ЛЕС 101774681
9951 САНТИМ 202747729
9889 БЛЕЙЗ ПРОПЪРТИ 201543944
10361 СОМАТИ ТРЕЙДИНГ ГРУП 201153242
13190 СТИ Груп 2015 203582942
10465 БАЙК ШОП ВИВЕЛО 201018957
2764 ИНТЕЛИНЕТ БЪЛГАРИЯ 131131073
3263 АЛФА ГРУП 2005 131362475
11831 ДЖИ ЕЛ СТРОЙ 200601451
13191 Райджъл Инвестмънтс 201290665
12442 ВАРДИМИС 201090611
12315 СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУП 2012 202083783
11925 КОЛЕВ И С-ИЕ - ЕСКАДА 113029540
1434 ЛАЗКОММ 200763243
12868 Карина-ИВ-2000 101535569
3143 ВАЙК ГРУП 131103622
12046 АРКА КОНСУЛТИНГ ХАУС 200977029
6546 ГАЗСТОП 115749889
5839 ТЕРАКОМ 40685416
10682 РМС Ойл 203049830
6447 БЕРГ - ЦИТРУС КЪМПАНИ 200295410
10466 БИ ЕР КА 202844352
1700 МАШИНАПЛАН РОБОТИКС 456 201411017
10259 МАРКАС 203121404
10191 СИМЕОНОВ ГРУП – 93 203588233
5515 ВИАСТРОЙ ГРУП 123747180
674 АГРОСТОР енд ТРЕЙД 202273028
5636 ФАНИ 2011 201377668
13192 ИНФОЛИКА 202943813
9911 МАГРА - 2007 105589137
11106 КАЛОФЕР ЕКСТРИЙМ 202063122
3162 СПИДИМЕКС 2000 104591167
661 МЕНГЮ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201424395
3707 МАРСИНВЕСТ 175095732
11107 ПОЛ - МАР ГРУП 200793382
1634 ПРОФЕШЪНЪЛ МИЙТ ДИСТРИБЮШЪН 201271145
7 МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ 812116465
1608 ВЯР Трейдинг 201541676
7328 ИНОКС ТЕХНИКАЛ 202897522
10962 МАГ 15 203511361
11665 РЕНЕРДЖИ ГРУП 131327467
3120 БУЛ ТИЙМ 202237320
3110 ЗП ДИАН НЕДЕВ 201962853
3196 РАЛИ 131478825
10550 БИО ТРЕЙДИНГ БГ 202944630
10783 АЛИПИЕВ ТРЕЙД 203822921
3163 МИЛ - КОМ 2008 200324538
350 НВ 014 202860883
1029 АГРОСТИЛ-2003 106581346
5809 МЕДИКАЛ ДЕПО 201459987
11808 СТРОЙ ИНВЕСТ - М 200572829
7084 АРМА 830192062
2144 ТМР ЛИВЕСТОДЖК 203822960
10888 ИМПОРТС ИНВЕСТ 202471316
10362 ТРАНС ЛЕС 175090125
863 МАКС-СТРОЙ 116588054
200 ХОЛИДЕЙ ОН 102695968
10999 НОВА ХЕЛТ 203393800
3722 ЕАСТРА 121108585
3505 ЛЕС ТРЕЙД 104670853
13193 МС - АУТО 1 203793601
9709 ВАСКОМ 2010 201174721
1032 МЕГА ОЙЛ ГРУП 201141785
567 КИВИА-ОИЛ 126611423
5921 МОБАЙЛ ЛИНК 160055785
11108 ВЕРДЕ РОССО 201255194
234 ПЕРЛА ХОЛИДЕЙЗ 102893099
13194 ДЖЕФ КО 121257611
5897 ВЕСЕЛА 89 112507845
11207 КЕТ-ЕН И АЙ-БИЛДИНГ КОМЕРС 120614042
9847 МОНТОЛИВО 202171468
10617 Бул Лес Комюникейшънс 202850615
11000 ТОБО ИНВЕСТ 202288902
10618 ДЖЕНИФЕР 2011 201738257
7527 АЛЕКСНАТ 202524990
3416 ИНТЕРФЕШЪН 130442185
10192 СолеМаре 202001359
201 Ас-Протект 202623862
12093 СЛЕ ГРУП-01 200217148
3553 ,,ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" 201497589
9912 КАСТАДИВА-2013 202790036
11832 ДКОР 8455 200513962
8172 АСЕМАР 205161760
11809 ЕУРОТРАВЕЛ 131424215
9913 МОНОКСИ 201925417
1197 СИЛК ГАЗ 124516268
6060 НИКИ - КОМЕРС 2007 160115104
8278 ОКЛ Сървисис 204462700
10070 КОКО БАЛКАНИ 202319123
11926 ВОКИНА 203458072
9914 ЕКОГРИЙН СОФИЯ 202365665
12557 Балкан Комерс Инженеринг 202837330
8250 Сима Трейдинг 202262733
2231 ВЕЛВЕТ ГРУП 200580459
14089 ТИМ МИИТ ЕКСПОРТ 202598018
10363 ТА КАМТЕКС 202033588
13084 АРИЕЛ ЕКСПОРТ 200896820
140 МЕВАН 201737874
932 БУЛМАТ 817041810
10071 ЕКС ТРЕЙД ЛИМИТЕД 202410936
6547 УПГ 201787197
12989 СПАГЕТИ КЪМПАНИ 200707981
3543 ГОСТИЛИЦА 200856263
2751 ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ РУСАЛКА ХОЛИДЕЙЗ 121755601
10364 РАНИАНА 201782086
10683 НЮ БИЗНЕС 2014 202808961
832 МИР ТРЕЙДИНГ 11 201569106
364 КАРНИДЖ СВ 203150039
7219 ЕМ ЕЛ ПИ ТРЕЙДИНГ 115509787
336 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 118502097
10072 ГРЕТИ СТИЛ 175036157
7386 ПИНОТ ГРУП 201581489
1750 ФОРМУЛА СХ 117581640
13915 САТЪН ГРУП 204041587
5637 КРАУСТРИН 201007640
1806 РИТЪМ 2015 203491542
3247 ИРА 66 102854751
10073 АНДИ МАН 202040255
3669 ЕКО АЙ 200166305
10467 АКТИВ СТРОЙ 200035722
1240 ЕВРОЛИНК 2007 127629328
7085 ОМПАК 130778766
8554 Топферт 203109195
9710 ТОП АДВЕРТАЙЗИНГ 200474057
1743 ВИНАРСКА ИЗБА "РОЗОВА ДОЛИНА" 115040578
3506 ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 104623615
2663 РОСИЛЕКС 831593581
5473 ПЛАМИНВЕСТ 123738725
5638 МАРМИИТАЛИАНИ 112610941
13522 ДАН КОМЕРС 1 175387284
1244 ФИНТА 121727185
10684 ДИАДЕМ ИНВЕСТМЪНТС 200369348
9952 АГРО КОМЕРСИАЛ БЪЛГАРИЯ 202810859
10889 НОРИЛСК ГРУП 203119798
186 ГРАНД КАМЕЛИЯ 147001971
10017 КАЙЛЪКА - 2001 114543391
3416 ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 114558062
9848 ХОТЕЛСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ 102270262
1287 ХАЙНОР ХИДРО 201134805
8090 Петер Трейд 58 203253295
5771 БУЛКОМ ПЛЮС 115244560
627 ДЖИОКОМЕРС 2010 831206173
634 ВИАТЕЛ 200561003
3305 ФАРМА СЪРВИС 831246011
10074 ПИ ОУ ДИ ТРЕЙДИНГ 202678628
2849 СПЕЦИАЛРЕМОНТ 109047924
9849 ФУУД ИНК 203079777
1475 СТОНИСТО-СТРОЙ 148132233
4087 АЛМУС БУС 202730516
7528 ЕВРО ТРЕЙД Д 203105318
2850 България амюзмент индустри 131285541
5922 КАПИТАЛ - ИНВЕСТ 115109031
3452 ЗЕДОАРИ 201064335
5556 ТЮРКОАЗ 108563126
9890 КИЛСОН 202521324
11208 Ви Джи Ем Енерджи 202485038
3264 РИМЕКС 08 200084769
10551 ОЛ СИЙЗЪНС АГРОТРЕЙД 203074207
6001 СТОМАНА СБ 2011 201745209
2070 НИТИ АГРО 200179039
9915 БГ КОНГЛОМЕРАТ 202819185
9663 СИДЕРО 101042658
3916 ЕС КА ВЕ ТРЕЙД 130011968
3080 ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ 131443824
3197 АМОН РА 828046716
12558 СКЛАДСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 204425641
1241 ГЕРИ ТРЕЙД 77 201583458
12443 РЕД КОРАЛ ПЛЕЙС 202095127
10075 КАЛИНА - ИВ ХОЛИДЕЙС 202038329
6548 ДАНИВА ФЕЙШЪН-Д 202849431
10296 МИЛЕЙДИ М 201480091
1487 РЕГНИС 115590604
10365 МИТ-2004 131243695
2874 НИК ЕКСПРЕС 203127542
10260 ФБТ 201157832
13959 МАКС РИВЪРС 201008176
9639 КРУМОВ И КОМПАНИЯ 201379039
9572 ВЕРТУС АГРО 201169180
1558 НЮ СОЛЮШЪНС 200809160
5439 АСЕКО 115124503
10193 ДЕЛАЙТФУЛ ПРОГРЕС 202236873
5783 РОКАР-1 123645573
10890 ВП АУТО - ГРУП 2015 203407583
1494 ХОТ ТРЕЙДИНГ 201574936
9711 БУЛРЕКС - 007 131281347
3829 ЙОНН КОМЕРС 201708424
13195 РОЯЛ ИНВЕСТ 175194374
1965 Ан М Си - Форест 203351794
1161 ТЕДИ-2006 175430091
12316 ТЕЛИШ 114056661
11719 РОДОПСКА ДИВА ГЪБА 203964582
12738 Мелтеми 3 204222121
1341 ВИТТА ФУУДС 126729069
1599 АЛЕКС ТРАКИ БЪЛГАРИЯ 201086919
6448 МЕТОД ИНФО 200899243
571 РОДНА ИНДУСТРИЯ-91 835015265
187 ПИЙ 131265994
2232 МТЛ ТРЕЙДИНГ 200642423
1028 ВИВА-88-КОНСУЛТ 201699594
10297 ЛОМИКС 202397809
2814 СТОУН КВАРЦ 202165426
11999 БУЛГАРСТРОЙ 5 204304472
3453 ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 200601526
13960 ИНСАИТ ИН 131231159
93 ТРЕЙД ТРАНС 119620144
12889 ГАЛАКСИ 2010 202887574
3198 АРИСТО ТРЕЙД 203605635
3454 МИЛБЕКС 200914211
9478 ТИБЕРИЙ 2000 115282122
13357 МИСТРАЛ-2 175443815
11471 ВВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕКСПРЕС 131344897
2942 УЕСТ ТРАНСПОРТ 131344769
11472 ЛИТЪЛ БИЙНС 203149542
7359 СТИЛ ШЕЙП - СНЕЖА ФИЛЕВА 200903396
3375 ВЛФ Айрън 203107220
3380 ДИВЕКС 104627962
1213 ИНТЕРМЕТАЛ 117047984
5141 ДИБИ 104597259
7465 КОРЕКТ СТРОЙ 2005 131547851
6035 ОЦК 220014
3144 ХЕБРОС-ВИНПРОМ 205115453
5796 АГРО ТРЕЙД 2012 201874264
3417 ДЮКИ - 2000 200805183
5265 КАР - ТРАНС - 11 200134624
5784 АЛЕН МАК 115008979
7187 ЕВЪРГРИЙН ПРОПЪРТИС 131531620
5550 ИДЕА СОФТ 103315857
5516 ЕКИП 123669670
12418 ТРИФЕНА 201417835
3358 ОСИКОВСКИ - ССС 200843668
3299 Х Г 131530713
12444 РЕСТОРАНТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП 204786855
3455 ЛИРЕН 175097480
4117 Ве Ка Ем Системс 130687971
9650 ПЕРФЕКТ-НГ 112621546
6549 ДАТАЛИНК 201062522
1639 САТКОМ 833022791
9234 ОНИКСИ КРАУД 201908446
3164 МЕТАЛЕКС БИЛД 103834470
2851 АЛЕКСАНДЪР МТВ 109070061
3363 Агро комерс 2011 201478400
6173 ДИ ЕМ ДЖИ БЕНД 200582008
2837 ДАНИ-СПЕЦИАЛ 131127840
3403 ТЕОПЛАСТ 113586500
9674 КОЛОР МАТ 130858080
1901 ФАДО МТД 825305576
11473 УНИКОРНО 101745973
10784 МУЛТИ ДРАЙВ 203912308
10018 ВЕНЕРА КОНСУЛТ 200271765
71 СОФСТРОЙ ТИМ 201032501
3165 РЕА СТУДИО 131448732
9916 Е и Е ТРАНС 200563837
10785 РАДИАЛ СТАНДАРТ 202303877
1237 БИЛДИНГ КОМЕРС 104688221
12632 Опулентия 205704310
5044 КАРГО ИМПОРТ 204504314
1462 ЖСК-КЕСТЕН 21 148113037
563 АГРО-МЕЛ 2009 200962028
6550 КРИСТИАН 160074465
12000 Техно инженеринг 555 204062503
6105 Е-ОЙЛ 202548976
1361 БОНЕВ ТРЕЙД 201408793
5517 СТЕФАНИ ГРУП 115854986
9581 ТРАНС КОНСУЛТ 113586799
12302 ИНТО БРАНДИНГ ТИМ 203672635
5228 ДАК КОНСУЛТ 2015 203663419
11001 ФРЕШ ПУЛС 202767137
6551 ИНТЕРГРУП - 2002 123620399
10366 КаР АлП 43 202255185
9604 ТРАНС ОЙЛ 2005 130142145
5940 ОЛИМПИК ФРУТ 200650181
2706 МИСИ 97 131352171
3268 ДЕМИКАЛ 131220732
4774 АКВА ПАЛУДЕ 205123706
13712 БГ ФРЕШ ДЕЛИВЪРИ 202505494
12802 ВАЛ КО ТРЕЙД 203405590
10619 ТЕКС КЪМПАНИ ООД 811166084
1130 МОНТАНА КЛАС 88 201114432
1435 Алдо Супермаркетс 201134591
10076 МАРИОЙЛ 175220171
3306 Снабтех сервиз 107554487
9953 ЕКСПЕКТО ПАТРОНУМ 202685291
10367 ОФИС СТОР 2 202549317
13358 МАРТИ ИМПОРТ - ЕКСПОРТ 201110626
10468 ЗОННЕНЩРАНД ВООНБАУ 131455883
6552 СТЕЛТ - ЕС 115039241
9917 ПРОФИТ ИНКОМ 202343487
12419 СТЕВАС - 2006 175190002
11109 ДУО МАКС 130275918
7220 ПЛАМ ОЙЛ 2014 203271076
6438 ЕКСТРИЙМ 831683790
10368 Глобал Телеком Дискаунт Дистрибушън 202895005
3404 ФООД ГРУП 81 204203014
10369 НИ СТРОЙ ИНВЕСТ 203196196
3456 СТРОЙКО 2009 200880111
8256 МОБАЙЛ СТРИЙМ 204703382
9954 ТРАНСПРОГРЕС-97 200838468
12739 П.Р.ПРОДАКШЪН 121762115
2220 ЕВО - 2011 201677384
3166 ПРОМЕКСТАЛ 200458829
10469 БМ БИЛД 202026298
6553 ФУТЗАЛ БЪЛГАРИЯ 203334174
10552 НИКМЕДИКЪЛ 200402314
9918 АТИНА КОМЕРС 175397677
1007 КАСТЕЛ 821172751
10370 АБВ ПЕТРОЛЕУМ 203199837
3381 ПЛАНЕТА 07 175348744
864 ОДИСЕЙСТРОЙ 103951783
5266 Транс ДПБ 130097248
3359 ЕНТЕЛ-ТТТ 121047673
9605 ЛАКПРОМ 2010 201334040
10019 ВИ ЕЛ ГОЛД 203433489
5734 БРАНД ФУУД ДЕЛИВЪРИ 201602759
13196 СК ХРОНОС ИНЖЕНЕРИНГ 175048679
12990 ЩОМЛЕН ГРУП 204431612
2815 БЕТОН КОНТРАКТ 131196726
10261 ПРОФИ СИТИ 202242409
688 ГРОУЪР МЕДИА 202352543
10620 МБ-2001 130601844
9850 ИП КОМЕРС 202179881
3457 ХИМ - АГРО 2000 201017620
7670 АЛТ ЕЛЕКТРОНИК ТРЕЙД 204023258
12682 Глобал Инс Корпорейшън 202837347
1532 АРИС-ИНЖЕНЕРИНГ 115861125
11927 ЕМ СПЕЙС 204206188
9664 МРАМОР - БЕРКСТОН 821178989
1229 КОРАМАЛ 201639056
13713 КОРОНА БИЛД 2007 200292371
822 АЙ ТИ 103752977
3091 ДОМИНО Т 115144146
13714 ВАЛ МЕТАЛ 201708399
9851 ЕМКА - 61 202633476
10262 ТОД - СТРОЙ 2014 202956718
2341 МИОМЕД 115875553
11110 ГЛОБАЛ ХЕМ ХОЛДИНГ 200818088
322 СМК - ИНВИКТУС 128591108
4301 СТЕФИКС 200532418
10685 ДЕМЕТРА СТРОЙ-2006 203418472
4254 АНДРА ХОЛИДЕЙС 201184854
10891 Ес Би Джи Секюрити 201799477
105 ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ "СЛИВЕН 2000" 119511223
11002 ЕЛЕКТРОНИКА 2002 130463247
9852 БОРАН ТРЕЙДИНГ 202517968
9792 КАРД 1300 200460075
9757 БИ ВИ ИНВЕСТ 175243259
9675 ЕВРО ПАДИ 200154616
2943 АЛЕКС 109076502
11474 ГРАНТЕК 200756829
8671 ФОРТИФ ГРУП 160136162
13621 АДС РЕЙСТУДИО 175259338
2827 ИНХИАНТЕР 102906301
11720 ТЕРАФИТО 203899362
13789 Д. М. - ИНВЕСТ 200809922
11721 АДЛЕР КОНСУЛТИНГ 203441571
2816 ДЕ-ДЕ МОБИЛЕ 203218522
6002 СПЕЙС КОРЕКТ 202063827
10324 БАГАТУР ФОРС 175436105
1105 ОВИДЕО 201617679
269 ПЛАНЕТ ШИПИНГ ЕЙДЖЪНСИ 102878898
106 КИ ПИ ЖИ ИМПОРТ 200055917
11003 3Бей.бг 201175442
10371 БАЛКАН КОНСУЛТ 11 203456160
250 М - ТЕХ 119639536
4592 ЕЛДА ПЛОД 160099333
7086 НОВА ПРИНТ 825401172
11311 МАРТЕКО 202706860
9616 Ц. Е. Ф. - 67 200670337
9665 ОРЕ - 3 200285448
11004 ДЖИ ПИ ГОЛД ПЕТРОЛ 202475581
443 ДОБРУДЖАНСКА МЕСНА КОМПАНИЯ 2003 118043711
5586 ФАРА ТУР 121527793
6554 НП КЪМПАНИ 40854814
12445 ВИК 127566664
12991 ГЛОБАЛ МЕТАЛ ГРУП 175394791
11833 ИП КОМЕРС БГ 202812696
2569 ТРИДА 103972585
3167 МОНТАЖИНВЕСТ-77 104655381
9774 СИСКО-АС 175026800
1539 ДОМОСТРОЕНЕ 827182880
10553 СИ ДИ ЕЛ КОМЕРС 203018016
12869 ДЕЧИ-СА 175350713
9588 МИЛИОНИНВЕСТ 200840202
2708 ГРИМИТ БЕТОН 200051865
1530 НИКО КЛИМА 2014 148035880
7451 САНДИНА-2 200843052
11722 СИ ВИ ЕКСПЕРТ 203349660
6475 ПАНОРАМА 2008 200458895
3670 ЮМЕС 201505897
9628 БДС - БЪЛГАРСКИ ДЕЛИКАТЕСЕН СТАНДАРТ 114534104
13671 БЪЛГЕРИЪН РЕКАВЪРИ КЪМПАНИ 202689941
7221 ТАНИМПОРТ 115633468
2721 ТЕМПО ГАЗ 201867661
12317 ВИП КОМЕРС -1956 203002971
3172 ВРАТИЦА - ВРАЦА 106547632
73 НИР БЪЛГАРИЯ 102848517
6555 Д.Н. ТРАНС ГРУП 160047849
5267 СЕЙЛИС 115878866
11928 ФЛАВИА 115010371
1066 ФУРАЖИ БГ 201114208
13085 ГМ СТРОЙ 2015 203692285
9955 ЛОДЖИК ПЛЮС 202447308
10470 КОСМО ДИДЖИТАЛ 202235928
9780 ФЕАРУЕЙ 131313453
11005 МУЛТИБРАНДС 203455165
13622 ВИРА 2000 204516710
3109 КАТИ 103967588
10621 ДЕТРОЙТ ИНВЕСТМЪНТ ТРЕЙДИНГ ІІ 202507602
10622 ПТ СТРОЙ 203068492
2722 СТАНИ ИНОКС 175267420
9770 ЗИГИ - БИЛД 200564597
12303 Стандарт 13 202240850
3376 Ринг Строй Инвест 204868334
4363 МАКС ФЕШЪН 203404975
3554 МАНЕЛИ 201460628
11006 КЕРАМИЛ СТРОЙ 203148675
3708 НИК КОМЕРС 73 200954800
6106 СОГЕСТО 115826150
6061 ВСТО - АРИС 825291984
2685 СТРОЙМЕХ 115009903
2817 НЕКСКОМ - БЪЛГАРИЯ 121813862
11209 МАВИ ТРЕЙД 175013913
1147 ЯКОВА-74 201172987
12001 РОУД КОНСТРУКЦИИ 203736671
9560 СТРОЙ ЛАЙФ- Х 200368399
7087 ФОТОМАГ 200455391
12047 БУЛ ФРЕШ БГ 201055603
436 ЛЪКШЪРИ ПОРТ 203466037
9479 Б И М ГРУП 131022704
7088 ЛЮБИМЕЦ 13 115290813
3191 СОФПРИНТ 202382629
5858 ГЛАМУР 175064085
12197 КОМ-АГРО КОНСУЛТ 203756574
5810 ДАНИКАТ - 4 115258491
12002 БРА-БО-ПЛАСТ 107583994
6556 МЕТИЗИ ДИЛЪР 201620892
3168 ПАМЕКСВИН 112072581
7704 АЛЕН МАК БЪЛГАРИЯ 130727374
3113 ИБЪР - ФОРЕСТ 112607233
12683 МАРК ИМОТИ 175391133
11834 НИКЪС ИНЖЕНЕРИНГ 203969953
8534 ПК ГРУП 1 202332277
9956 СЮКИ 202497909
11929 СК-13 ХОЛД-ИНГ 113048957
1708 БРИГС 123680439
9781 ДИЗАЙНБИЛД 113581827
9891 ОЛИВАР ФИНАНС 203118543
10786 АВАТАР КОНСТРЪКШЪН 202211233
12198 КАМПАЛА ГРУП 204188217
12446 Стройрент- Тони 202088613
10471 ЕКО МИЙТ 95 203103954
1033 СЕВИЛИ-СТОЯНОВА И МИРЧЕВ 103863664
13359 ЕВРО ПАРТ 2012 201901448
9793 ПЛОД И КО 202829867
3648 ТЕРАГРЕС 200895907
11475 КАС КОНСУЛТИНГ 175277076
2156 АЛЕКСИЙ-2013 202592563
11835 ПРОМАТОРН 203116407
10020 ФЕЛИЦИЯ - ИМПУЛС 112009403
1563 СИГРОТЕХ 115505397
3131 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГЛАСКОК 103920555
1600 ДЕНТАЛ КОМЕРС 825004377
7586 НАЙК - ВКП 200209272
6557 ДАРРКО 160059303
6177 КАТИНА 822112846
5268 ДИ-МОНДО 112615657
6558 ЗЕЛЕНА МАРКА 202252347
10472 УЕАРНИНГ 203045522
10372 ИНВЕСТ 2016 130727017
9980 МОБИЛ МАНИЯ 175156181
12803 НАСКОПОЛИМЕРС БГ 131559792
3396 САЛИВО 130344983
3140 ИКСПЕРИУМ 202918450
10686 АГРО МАРКЕТИНГ 201628871
1550 ДЕМЕТРА СТИЛ 175136442
10892 НОБИЛ 118551738
1106 РУМЯНА СТОЙЧЕВА-Р И С 117536879
13737 ТАНИТА СТРОЙ 205673547
10194 М ЕНД М КОНСУЛТИНГ 202562239
12992 Найт ентъртейнмънт 147053441
2437 ЦЕНТРУМ БГ 2008 200207969
5541 ТРАНСНАЦИОНАЛ 112658797
6394 БИ. ЕМ. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201808780
12740 МАРКЕТИКО 201335135
1488 ЗОИ ГРУП 115876609
46 АН ТРАНС ТРЕЙДИНГ 201028652
3405 БУЛГА ТИЙМ 201597696
10373 БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ 200317305
10473 КАРТРЕЙДИНГ 202902542
10554 АРАКС 2007 175439375
10325 ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - КНЯЖЕВО 121372299
2714 АГРО ЦЕНТЪР ТРАКИЯ 112094343
12804 АРТ БГ - ПРОДАКШЪН 201386852
5269 ЛЪКИ ГРУП 2007 160079028
1214 ТМ ЕКСПОРТ ГРУП 201590260
407 ЙОВЕТА ГЛАС 116592630
1286 ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ 101146315
5772 РУДИ 112612508
4450 РИЛИАМ 202336375
2828 ЗАВАРЪЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И МОНТАЖ 131442875
2818 МАРСИ КОНСУЛТ 200349986
1592 ЛАМА ТРЕЙДИНГ 115069868
5270 РАПИДО-1 200308007
10374 ОЛИМП - Ю.В. - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 201538018
1803 БРАТЯ НАЛБАНТОВИ С-ИЕ 30260889
12684 НИРА 2015 203781136
10375 БИО ФРУКТ 2011 201542550
3377 ТРАНС - ТАКСИ - ЛОГИСТИК 203220822
11007 АВАЛОН ТРЕЙДИНГ 21 203266467
10474 АВТО-ТРАК 121258827
10376 ХЕНН 131024468
11930 ЕВРОСТАЙЛ 109602201
6559 А - МАРКЕТ 160000251
5271 ДИОР - 81 147034583
3418 ДЕЛИЙВЪРИ ГРУП 114626710
507 СТРОЙ СЕНД 175115409
202 БУМЕРАНГ ВТ 104677770
3419 ТИМ - СТРОЙ 114571259
3709 ПРОДУКТ ПАМИ 119679566
11723 ТЕХНОСТРОЙ ГРУП 175043810
10787 МИРЪЛ ТРЕЙД 203173931
983 АГРОКОЛОР БГ 124637177
1314 АРОМА СТАР 200853420
3199 ОМЕКСКОМ 131261451
2001 ИЗТОЧНИ РОДОПИ 108572602
3156 МКМ-БГ ГРУП 102682757
6062 ЖЕЛОН 202455034
9561 БАРИМ 200186076
1131 ВИВА АГРОТЕКС 118020716
3067 ЖЕ СТРОЙ 201789928
788 АЙСАНЕКС ЕУ 204773605
11666 АКВАРИУС ГРУП 200712266
9794 КОНСУЛТ ТРЕЙДИНГ 2007 175359705
9712 ТРАШ МЕТАЛ ГРУП 201263465
9795 АНИТАС БГ 202820682
13086 ТРИТОН ГРУП 204404024
11008 НИКОР ТРЕЙД 201720120
1342 М & Т - ПРОЙЧЕВИ 112050193
9666 ПИРОТ СИСТЕМ 113575856
10377 ДЖИ ВИ 101768484
3323 Сити Комерс - 05 131367942
9796 ГАР 2000 202308931
12266 НЮ СИТИ БИЛД 204362130
8 БРИТИШ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП 102273109
2378 АЛДО ДЕЛИВЪРИ 203510619
7089 Амфора-кар 61 201857820
3458 ОРБИ КОМЕРС 201296351
12685 Мулти Медия Плюс 175462833
9797 АЙ ВИ СИ ГРУП 202856714
3169 БРИЗ-К 200747723
3364 ТЕНС 104588502
10263 КЛАУДСИГМА 201490687
4439 ЕНОРМЪС 200809363
1406 РИМАКС 2010 201159057
10623 ППН ФУУДС 202796224
10788 МУЛТИ БИЗНЕС ГРУП 200800930
6003 АСПРО БРОКЕР 200859747
11836 КАЗА ДИЗАЙН 175073821
3269 Н и К и Фешън и Ко 202089996
366 ЕКОФЛУИД 124064350
4330 ДАНИ - БОГ 201483598
12890 СЕНАТОР СТРОЙ 201778324
9676 ЮНЕКС ТРЕЙД 121712009
13623 АСБЕР ПРО 205367283
12633 МЕБЕЛИ ВАРНА 112660008
11601 Товез 203400902
10789 АТАНАСОВ ИНТРЕЙД 203692470
14090 ПЛАВИДА 203867126
11476 СОФИЯ СТРОЙ 2016 204030555
2819 СИНИРА 175212107
1917 ИВА-РОС 13 202412691
9957 ГИСС - ИНВЕСТ 202656343
5272 ВЕДИ - СПЕД 115623805
10021 ЖОРО-2006 175201107
6560 ТОП ИНЖЕНЕРИ БГ 200813116
1162 ЦИТРОН 127506820
13197 АУТО КЛУБ 203705843
310 ЧЕТИРИ СЕЗОНА ВТ 200455523
11009 ЕЛВИ - КОРПОРЕЙШЪН 128596347
3248 ИСКРА-21 121841032
4065 ЕЛВО СТРОЙ 200181442
13790 КАРБЕН МЕНИДЖМЪНТ 204058483
9798 СТОМАНА МАКС ГРУП 202077976
11724 АГРО ТРЕЙД ДБ 2011 201813044
6561 ТЕРИН ВТ 200922336
6232 ДИБИДАО 358 115100833
521 СПОЛИНВЕСТ 204624508
10298 АРЕС КОМ ТРЕЙД 202346501
10963 РЕПАВЕ 201813578
6562 ХЕРА ТРАНС 1 201795297
498 ПРК България 85 201304061
10378 ВИ БИ ЕС 2011 201583942
10893 ЕС ЕНД ПИ ТРЕЙДИНГ 203987809
10475 РИНГ ОЙЛ 201440104
9919 ТЕРА ОЙЛ БЪЛГАРИЯ 202673428
3507 КИТ 117672719
11667 ЕСПРИТ - С 200694014
5773 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАСКОВО 126528383
917 РЕГАЛ - КОМЕРС 107025765
3649 МЕЛТА- 90 110015172
11931 БЕСТ ОЙЛ КЪМПАНИ 201929084
1442 АЙ ПИ МЕДИКЪЛ 115894938
1343 ДСА 126639209
2145 КЕН Е ДЖИ 200837124
12169 АШСАН ИНДУСТРИАЛЕН КЕТЪРИНГ 204778011
5273 СТОП КОМЕРС 200353155
11477 ГРАНЕКС ТРЕЙДЪР 202283606
1021 РОСИЦА 814195340
10264 ПАЛИМПЕКС 2012 202320015
10624 ДЖЕК АУТО 203165322
13738 Бизнес Констер 203476056
5465 АР АНД ЕЛ ИНВЕСТМЪНТС 160128685
11932 СТИЛ КОМОДИТИС 131494366
12741 ИНВЕСТ РЕМЕКС БЪЛГАРИЯ 202097893
2944 ДИМОВ КЪМПАНИ 130787103
5639 ПЛАСТФОРМА 115950600
1489 ВАС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 200891392
10476 СИРИУС КА 202310918
5840 СИМОНА СТРОЙ 175195540
10022 МОНАРИ 200540991
3039 ТРАКИЙСКА МЕБЕЛ 822101020
53 МЕГАВАТ С 200210335
10265 ТРАНСГРУП БЪЛГАРИЯ 113521659
122 ДЖОРДАНС 119607403
12891 БЕДИТОН 175357451
275 КОНТРАКТ ИНВЕСТ 102879644
13087 АХЕЛОЙ ИНВЕСТМЪНТ 203211008
3452 СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ 202938620
1699 ЧИНАР - МК 115241677
1490 НТВ МЕДИКАЛ 825278143
5811 МЕГА ОЙЛ ИНВЕСТ 201650056
3059 ДЕЛТА 81 202141442
1785 ЕВРО ФУУД ЕНД ФРУТ 203607922
6563 КАРИЕТИДА 160106571
2752 РДП - СОФИЯ 130558250
4451 ВИДЕОСКАН-ИЗРА 148063680
10023 ХРИСТИЯН 99 123730625
9677 ТРАФИК ОЙЛ 101797863
2378 ЕМ ДЖИ СЪРВИС ГРУП 203535056
11478 АГРОСВЯТ – ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВИЯ 202672949
5474 ДАНГЕР - 98 112110078
10687 КОЗ КОМ ТРЕЙД 203406563
989 ГАЛА-М 111566082
2924 ШАНО СТРОЙ 175058787
12993 БОРИ СМАРТ ТРАНС 2016 204118998
127 ЗП ЕЛИТ-Ц.ВЪЛКОВ 201378955
9981 ДАНИ СТИЛ 1 202760445
11725 ПП ТРЕЙД 203017786
10077 ВЕГАКОМ СР 203205140
13715 ЕУРОСИМАТ 201296718
10894 РАКИ 202843460
9958 ОФИС ПЛЮС ГРУП 200897406
10688 МД-МЕТАЛИ 203494129
11010 ВОД СТРОЙ КОМЕРС 203531905
3650 ДИМОВ ОЙЛ 125533594
10266 Ес Джи Комерс 2013 202470488
2709 ПРОМОБИЛ АУТО 175434665
120 АЙРА БГ 201524239
11011 ЮРО ТИМБЪР ИМПОРТ 203459256
13360 ЕКО КЕРАМИК 204817578
1758 МАКСИМ БИСЕРОВ ЙОРДАНОВ 201983751
11012 АВИЦЕНА 9000 131251521
215 СОЛАРЕЗО ЕУРОПА 201833164
12994 КТМ 33 204685087
2986 ТРАНСТРЕЙДИНГ 131093943
532 ДЕСГАЛ 200014913
5557 ФАКТОР 11 201184765
3459 СЕЛЕКТ - 06 104680089
13664 КОДАВАС 130430813
1744 БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ 201503857
6092 ПАЛМЕРА - БГ 201131218
1689 ДОРЕС БГ 202910234
2664 БЕА БИЛД 130391673
11312 МАТ ТРЕЙДИНГ 202432174
9589 ПОЛИМПЕКС 200613813
9959 ВД ОЙЛ 202913204
1874 ФОРАН 41065044
12048 МСПОРТ ПРО 201657022
5774 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СВИЛЕНГРАД 126528422
9853 ГЛАС ГОЛД ГРУП 201763538
10267 ДЕЛТАПРИНТ 201017200
6564 РОНИ 75 200354855
3527 АББ ТРЕЙДИНГ 201692920
10024 КОТУЛОВ ГРУП 160122038
5274 ЕНРОЛ 115617453
2875 ЕЙ ПИ СТРОЙ 202011385
2758 ДЕЛТА ИМОТИ 131233207
3417 СОФИЯ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 175019364
1846 ИНЕКС-КОРЕКТ 103901200
3021 "БИОАГРО" 91 202111873
5275 ОЛИМПИЯ 23 160067937
10895 ДУО МАКС КОМЕРС 203249891
11111 ВЕМ И ДО 2017 130875941
6439 "БИО - ОЙЛ" 123720047
4174 АНДРОМЕДА 67 203120131
10477 ВАКА-71 201845412
9920 Каоба Трейдинг 201913742
12094 Ен Ер ивейд 204051663
1660 МЕГА СТЕЛА 115843580
10195 РУ ЖЕЛ 123749173
1745 МАСТЕР СПЕД 115625861
10478 ТОБИ М ТРЕЙД 203323498
10245 МИРАКЪЛ ТРЕЙД-59 202590224
12559 АУДОМАР МАРКЕТИНГ 204609285
12634 ЕМ КОРЕКТ-2004 131228490
3687 БУЛСТРОЙПРОГРЕС 104673778
2431 ЕСКУЛАП 2002 115756467
628 ЕВГИДИЯ 102900241
11837 ВЕНЕЦИЯ АДВЪРТАЙЗИНГ 175267299
10555 ТИАЛДИ 2010 201092822
12805 МИЛ 1 БУЛ 204384073
12686 КОМФОРТ ЕЪР 1 201488843
4479 МЕТКОМ К 203345053
12447 ЕМАНУИЛ СТРОЙ БГ 204811625
9921 ВАЯНИ-ИНВЕСТ 202132433
13088 АНЕЛИ ТРАНС 201306468
4138 СИЯНА ТЕС 201946546
12501 ДИ СИ ТРАНС ГРУП 202001284
1902 "СИЛВА 999" 201614850
1544 КРЕМОНИНИ 118013839
12420 ОМЕГА ТРЕЙД 101797692
11933 ОНАР 175400778
12870 НАВИГАТОР 2017 205026830
14015 КАЙНАКА 112618646
10078 НО МЕДИКС 202439235
3842 ПЛЕВЕНСКИ РЕГИОНАЛЕН ЕНЕРГИЕН КОНСУЛТАНТ 202192925
3170 НСН 89 200937605
3212 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР 113514700
6565 БУЛСОФ ТРЕЙД 201624467
1344 ГРАДИНА - ДИМОВ 115894547
10625 ЕВРО ТРЕЙД БП 201770098
2909 БЛУ СПРИНГС 203845368
10556 ПАРТНЪР КОМЕРС 202919820
10626 АСТАРГО 1 175111453
6566 РИАЛИТИ КОМЕРС 115855579
11888 КМ СТИЙЛ 202846136
9982 Ю БИ ЕС 131187353
3217 БОСКО СТРОЙ 130462095
4955 РАДЕЯ 130527205
3460 СТРОЙ - ГАРАНТТ 104632315
6567 П - МАРКЕТ 160049768
3285 СТАЙЛ НЕЙЛС - 2009 200636961
3843 КОЛОРИ МАРКЕТ 202938549
8522 ХАЧО ГРУП 202818749
12742 ФАРМ ГРУП 203900010
9854 ЧЗП НИКОЛИНКА ХРИСТОВА 202213440
1101 БАТЕРИЯ 824106660
1497 БГ ЗЪРНО 201526496
865 ГРАНД БЪЛГАРИЯ - РАЗГРАД 200148944
1551 РУСЕ ПЕПЕ ГРУП 201684005
260 ВИКИС ПЛОВДИВ АВИ - М 201220453
2852 РОБОБОР 175298106
12318 КЛАССА 831201361
10025 МАНТКОМ 203080224
2753 ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ 831592561
8325 МЕТАЛТРАНС 115651765
5640 КЛЕМЕРТИНА 200578060
2820 МЛАДОСТБИЛД 200893169
11889 АСС ПРОДЖЕКТ СТАРТ 203244481
10858 КАРДИНАЛ ГРУП КОМЕРС 123753196
4667 ПАРК АУТО 121753415
2880 МОМЕНТО ПЛЮС 201815981
9855 ЛИЛИА-53 112658982
3488 ГК ПЕТРОЛИУМ 2009 200657208
10964 КУИНТАЙЛС ИМПОРТ ЕКСПОРТ 203708729
10790 БИ ЕФ ДЖИ ГРУП 203983579
10299 БЕТА ЛИБРА 200750057
2853 АЛЕКСАНДРА-ЗАГОРА 203073759
10479 СИМЕОНОВ ГРУП - 2015 203588240
4221 ТЕХНОЕНЕРДЖИ ГРУП 201594700
3420 ДИЗАЙН КОНСУЛТ 11 201635296
2965 БОДРОСТ 101749992
3344 АГРО ГРУП В-Г 2011 201500188
3382 КЛ КОНСУЛТИНГ 175290426
10791 ВАСИКОН 203236591
12635 ПОЛИМИД-ДК 131047764
10689 ЦИМ ДИСТРИБЮШЪН 202688736
1207 ГАЛА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ 201579984
6568 ГРЕК ФРУТ КОЗМИДИС 115931906
10627 АЙ СТОК 202151533
12448 МЕТАБОР 204241090
5518 ЕВРОСТИЛ-1 123720652
13672 ЛЕС ЛОДЖИСТИК 205178642
3461 ТЕО ИНТЕРНЕШАНЪЛ 200978790
4026 РОСТИ КОМЕРС 110572328
6569 КОМПАНИЯ ТРИ ЗВЕЗДИ 825224964
1568 Фини Стил 84 202944826
11838 МЕДИКОМ 110515206
4593 ЛИФТ МЕДИЯ 203371475
12319 КНТ Груп 203438397
1640 ДЕЛТА - Г 107019164
1362 БРАСУС 201940554
13916 ЯНИ ГОЛД СЪРВИС 200265965
10196 Йгъл Старт Сълюшънс 202860424
12199 НИТРО ТАЙГЪР 202685359
1545 САНТИНЕЛЛИ - 2007 160125116
13739 ПЪРВАНОВ ПРОПЪРТИ 205012478
6570 ТИМЕР ГРУП 115781132
6373 РАМИНА 825279964
2945 ЕЛАСТИК 831190954
662 СЪРФИНГ БРАНД 203083633
2881 РИЛА-МИЛК 200546414
3651 НИБРА 175337160
4831 КАНАЛ ПЛАСТИК 202892379
13523 КАЛИАНДРА 130048518
3418 МЕБЕЛНА КЪЩА СОФИЯ 200253920
9611 АРТ КОМПЛЕКС 2008 200263868
1945 НИВИ 201095747
5812 ЕКСПРЕС ЛИНК ПЛОВДИВ 200646051
3307 СИТИАУТО РЕНТ 200964844
11013 БИО ГРЕЙН КОМЕРС 200821064
4002 ДЕРНИЕР 202236813
8908 ОСКАРБОС 204495718
10379 АРОНТА 200734544
10896 ТЕХНОМАШИНЕКС МТ 130534840
3652 ЖИТО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ 110031080
10026 НИК ТОП 201803840
2611 СОФИЯ НАЙТ 121728369
9892 Грана Фуудс 202889632
6178 ЕВКО 123731241
1345 ОРФЕЙ 220555
9738 МЕТАЛТРЕЙД КО 131197098
2352 ВИТАЛИТИ ФУУДС 200356094
1215 ЧЕРНОМОРСКИ СТРОЕЖИ 103632383
1654 М ЕКСПОРТ 200783043
866 СТЕФАНОВИ ЕКСПОРТ 104593798
9480 СОФИЯ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 2002 130954602
9758 САМСОНИ РВ 200313029
6063 КРУШЕК ТРЕЙД 201651183
1022 ТЕРА 114640196
2863 ИЛ ФИРМ 205316456
3476 СМС СОЛАР 200853769
2925 ТИАЛДИ 160101097
6493 СОЛЕ ГРУП 200979629
12502 СОФТ ГРИН 203787299
10557 БГ МИЛК ГРУП 202741786
3917 РАЙ-ФОРЕСТ 200157128
3883 ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП 831671674
6324 БУЛЛКО 4 200524033
3462 СТОЯЛЕС 104694637
6571 Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ 115340305
2828 НЮ ФУУД РИТЕЙЛ 204606136
11668 РОСНЕТ 201545404
5898 АЛЕКСАЛ 160029096
11112 ФОРЕСТ ГРУП БГ 201528134
6449 ХАРВЕСТО АГРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201489820
7410 РУБИКОН ФУУДС 201254669
9 СПА ДИЗАЙН 147070266
3149 ВИЛМАГ 200524407
11313 МИЛАНО ШИПИНГ 203296453
4175 БЪЛБУЗАН 104671777
11014 АРИС 85 202964825
12378 ПИ ЕЛ ДИ ТРЕЙД 202298661
13791 АРМОНИ 175043386
12200 МЕЛТЕМИ 6 204521472
3135 ДЖИЕВ - К 131261483
3383 ШУГАР ПАК 200953770
6572 НД - АГРО 200875801
5735 ТММ - Инвест 201050531
6573 ВИКТОРИЯ-2007 160092552
4281 ЕВРО ЛОДЖИСТИКС ГРУП 200552716
1876 АВАНГАРД ДИЗАЙН 160119782
1840 МБМ ТРЕЙД 103834075
12743 ОНИКОМ ОЙЛ 112651710
12095 ВЕРДОН ИНВЕСТ 203466628
6574 АВТОСПЕЦМАШ 130485998
10792 БГ ТРАНС ИНВЕСТИНГ 202835759
11934 ЕЪР ЛАЗУР-ДЖЕНЕРАЛ АВИЕЙШЪН 130053091
5797 ПРОДЖЕК МЕНИДЖМЪНТ 115173280
11810 ИСД трейд 175364741
3049 ФЕНИКС ПРОЕКТ 106051903
11726 СПАЙД КОМЕРС 203537744
3 ТИТОК 147038699
12003 ИЗИ АДВАЙС 2 204039116
4302 МИЙТ 2012 202209584
13524 КОРНИКОМ 131274281
1709 ГЪЛЪБОВО ЕНЕРДЖИ СЪРВИС 200107958
538 МИЗИЯ МИЛК 125531287
5641 АГРОРЕКОРД 200153865
992 СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ МОНТ 821166665
11015 СЕКЪНД 202791008
5912 АЛЕКС ТРЕЙД 2013 202429363
9667 ПОБЕДА БИО 125031054
6575 СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ 115254062
9893 ЛИ-ВОН 1 201154494
9960 СКАЙ 07 175430223
2876 СОФТРИКО-21 831691673
11113 АВА ПЛЮС 203789923
6576 ВЕРГОВ 115794432
9894 ЕВРОМАРКЕТИНГ ЕНД ШИПМЪНТ 200906727
12320 ИВЕНА СЕКЮРИТИ 202451185
10079 ШУМАРОВ - ТРАНС 201645212
11788 Юнитермак инженеринг АД- клон България 131271449
12687 НОВОСТРОЕНЕ 203409196
10326 ГАБИ-84 202266806
13792 ДФ ГРУП - 70 203490484
9562 САД-2001 130444880
1918 ШФ Темптейшън 204763664
11114 Спорт Пром 43 200924320
13089 СЕНТ ФРАНЦИСК 175286723
4732 ПМЕ 814192045
5775 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ХАРМАНЛИ 126528415
1346 "Еврострой - 2000" 115850888
13198 АУТОМОМИ 202638943
5776 ВМ.со - ВАСИЛ МУЛЕТАРОВ 112575853
867 ДОМ 103071904
991 КЕЙ ЕФ ДЖИ ПРОПЪРТИС 131440963
10027 НЕА ПАУЛА 131288822
11479 СЪНИМЕКС 122012127
5813 НИКОМ - 64 123659943
2656 КЕРВАНСТРОЙ 108586096
1585 ЛЪКИ - ЙО 201011101
2152 ОН ГРУП 1 148058498
2632 ТРИ ЕС 148033705
10690 Лоджистикс Груп БГ 201460683
2731 ДАРЯ 40528703
2821 НУТО 2011 121666889
11210 ТЕС ГРУП 175230614
1732 МЕГАПАРТС-1 203081931
12096 МЕГ ТРЕЙД 204343831
11314 НМН ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202859429
13199 ВЕЛИНА ВПИ 2 204556936
6064 ИВ-РОС 1 200524492
9606 Х 300 201551348
11115 СПЕЦИАЛРЕМОНТ 2015 203443647
867 ПЕРУН - ЕЛЕНА 104635464
8465 РАТЕП-36 203340001
12529 ЕЛМА 2000 121909309
10897 К. З ИНЖЕНЕРИНГ 131576479
1602 ТЕМПТЕЙШЪН 73 203341717
7529 ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ПЗ 203575620
911 ГРИЙН ПАРК 124611032
868 КРАФТ-2007 117684333
12530 БОНЕВ ТРАНС 1 203977640
12636 ТЪРГОВСКА АСОЦИАЦИЯ 175341283
391 АТАНАСОВ ГРЕЙН 124604421
3555 Геа груп 200619200
13361 ФАСТРЕНТ 204670847
10628 БИ СИ ГРУП 203092251
2966 ЕЛИАТ-К 101735160
3200 ФАКТОР 83 175036560
1559 РАЙЧЕВ 120045267
3132 РУДИ КВ 103053969
123 КОСЕВА 102881339
2171 АЙ ИНВЕСТ 200031599
3818 ВИКИТАА 201130034
12449 РЕКЛАМА НЮЗ 204385218
10380 ЛУКС БЪЛГАРИЯ 202810706
8373 ВИЛАЖ 204676426
1188 КОМПАС АУТОМОБИЛЕ 200470361
10898 БГ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛОПМЪНТС 200555192
1982 БЛАМАГ 160085579
869 ДАНИ ИМПОРТ 90 200356361
3918 ФИЛКОМЕРС 75 202208728
5276 ТИМЕА 825023192
10859 ТРАНС АГРО 70 175408369
9759 ЕВРО РЕМОНТ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ 175052357
584 РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД 202855295
4440 Романи Фунги 202516327
11211 КАПИ И АЛЕКС 202024315
11016 КОД 4 200330644
9856 ВАСИЛ КОНСУЛТ 202358254
6378 ФУЛ - БГ 201198373
13917 ИНФОСТАР 11 204048910
11017 ЕВРО ПРОПЪРТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201916912
8813 РИН - 2012 202661333
5082 АБВ 4 203268544
387 ГЕОСИМ ПРОЕКТ 203251376
6014 МКЛМ 201578984
8681 АРНАУДОВ БИЛД 201675796
990 ПЛАМ - ЕС 130463012
12806 ПЛАНАБ 203787121
4 СТРОЙИНВЕСТ ПАРТНЬОРИ 102890530
5440 ВИП КОНСУЛТ 123658574
6577 А ДИЗАЙН-73 175141514
8944 БРИГС ТРАНС 202092160
153 ФЕНИКС - 99 102263271
10080 ТИМ ТРЕЙДИНГ БГ 202856333
2424 БЕРКАР 205249737
14016 СТИЛСТРОЙ ПРОЕКТ 131318752
9857 ИБЕРИЯ ЛОГИСТИК 201311807
11116 ИЛИВА 7 175243017
10965 КАНДИ 1999 201414440
10899 ПИРИН МЕС 175204629
7430 ФОКС-95 203861059
392 АДИС ГРУП 117667017
6476 БУЛЛКО 2 200470589
10691 ДИМИНА 200011109
12156 ВАКАРИНЕ 201131307
12321 СТЕФРАЙ 202070871
10900 БИЗНЕС ЕЛИТ БЪЛГАРИЯ 203983604
3777 ТАКСИТАТА НА СЗ 111512921
10793 НЮ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ 202180353
13740 БГД ЕКСПОРТ 204141491
9895 СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ 131392358
11839 Ди Трейд Бг 201430195
12688 ДАН - КАР - СПЕД - 2016 204131419
9713 БУЛРЕФЛЕКС 200732931
7387 ВЕРСАЙ БГ 201675337
11935 ПЕРЛА 13 130569492
13793 Краматорск 203731806
489 ИНТРА 2011 201737422
12097 ЕМ СПИЙС 204301437
10480 МХ АГРО ПЛЮС 202213426
10629 БУЛ ИМПОРТ 01 201794640
3964 ПМ - КОНСУЛТИНГ 114608427
12892 ПЛИЙЗ 202490252
1047 ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ПЛЕВЕН 114082268
12893 Суит Бар Грил Ф1 205006308
7360 ТОМИ ШОУ КОЗМЕТИКС 123103932
1347 МУСАН 108551056
9714 ТОРА СИМЕРА 201274846
11602 АРТ ЕНД БИЛД 200031695
12379 Ви Ен Ел ХОЛД 204236726
6578 МИКОС ИНЖЕНЕРИНГ 160047443
12322 ЕСТРЕЛА ГРУП ЕВРОПА 204273728
10381 Мулти Инвест 203213799
3360 НТО НЕСТАНДАРТНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ 130017647
1731 ЕР - 61 203017512
9922 БЛАТЕКС 122078223
10081 СТРОЙ - КОМПЛЕКТ БУРВЕЛА 130406303
13525 ФЕШЪН ТРЕЙД - М 203947362
11480 УЕБ ВИДЕО БГ 202587819
9109 ЕЛИТ КОМЪРШЪЛ 204857761
6374 АСКЕЛА - 91 201132487
10692 Ресайкъл Трейд 203240262
6579 ЕСА - 2 115009052
5277 АМОРАС 200879237
9715 БИЛД ДИВЕЛОПМЪНТ 200474317
9739 СОД СИГМА СЕКЮРИТИ 201665909
1552 АФКА-БЪЛГАРИЯ 103860230
306 ДОРОСЛАВА-ЮНИМЕКС СТРОЙ 200438869
6580 ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ КАРС КЪМПАНИ 200761228
10901 БЕТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ 202712735
13362 ЗЕНИТ МД 204255057
2194 МЕБЕЛ - СТИЛ 123137272
12323 АЛТЕНПФЛЕГЕ 201126751
12159 САЛАЗАР 2015 203372812
1989 ХРИС - 14 - 15 202895902
1759 БАВАРИЯ СИСТЕМС 203165226
1672 ИНТЕРМЕД БЪЛГАРИЯ 202734660
5610 БЕСТ-ЕКО-АГРО 201470072
9896 ТРЕЙД БИЛДИНГ СОФИЯ 203074278
8396 З.Е.Интернешанал 203838103
6107 ЕЛЕНОВИ-ПЛАСТ 201687243
1619 КОЛОРИТ 115883468
8397 БУЛЛМЕД ЕУ 204130045
9740 ПЕТРОВ БИЛДИНГ 175440185
6581 КРЕДИТ АКТИВ 160094681
6582 РОССАНО 123685233
3599 СТЕФАНИ 2011 201019781
9858 Милениум АСМ 202520126
8389 ДЕЙЛИ ФЕШЪН 204306384
9859 ФАСТ ТРАНС 22 202820757
10481 ДАНИ ЕКОТРЕЙДИНГ 202818507
921 УЪРКПРОТЕКТ 200864616
3884 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЪРГОВСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА КОО 824132107
11018 ТАКО ПРОДАКШЪН 202943336
5619 ТРАНС МЕРИДИАН 109605806
3071 ЕЛКОМ 124629508
3270 АВАНТИ 101636415
3081 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 831368467
10558 ФАВОРИТ- МММ 121512923
11481 ДИЗАЙН КЛУБ 204030587
11212 Галатрад ЛЛЦ 201996421
133 НИСКО И КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО 128620606
2967 ПИРИН-МРАМОР 101055755
2732 АМБИСИОС 101077043
11019 К.ЕЛЕ.МА.ТРАНС.МЕД 201567201
9634 ТЕМЕЛКОВ СТРОЙ ГРУП 202447991
3095 ВИСТА 104686124
5278 КОРЕКТ ТРАНС 1 200173723
9651 МАР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 201095868
9453 МЕГЗ 1 204627116
10693 РИКАВЪРИ ТРЕЙДИНГ 201270730
9860 РИАЛАЙС 160127188
2815 АСИСТ КАР 148039149
10694 РОСЕКСИМ 55 202915447
120 МГ ГРУП 102726615
663 ИНДУСТРИЯ МОДА МАРКАМ 201754891
1614 ПЛАСТ МАШ ИНВЕСТ 201042214
12267 ЙОНИТО ТРЕЙД 204564466
11727 ПРО СОФТ КЪМЮНИКЕЙШЪН БГ 202492310
10327 МАРИЯ МИ - 1 202036100
11020 РЕКЛАМА ДЕН 202845924
11021 ФРАНЧАЙЗ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ 175182564
11728 СТЕЙСИ ДЕ 201238412
6583 НАТАЛИ - 83 123614745
10300 МИСТО КЕМИКЪЛС 175294296
10482 СИ БИЛД КОМЕРС 203199748
1668 ЕДЕЛ 116587828
6584 БЕГОМЕ 201769263
12201 ЗВЕЗДА 17 203085463
3489 БИЛДИНГ ПРОПЪРТИС 200904135
12744 Топлофикация Петрич 202637962
857 ТОПАЛОВА 103913537
2673 ЕЙ ЕНД ПИ КОНСУЛТ 200403779
12202 АНКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 202018485
1048 ВЕРЗКОМ 117634782
2745 СОФМАР ИНЖЕНЕРИНГ 131516770
9799 ИНВЕСТ - ППМ 201730189
11117 МЕСТРЕЙД 064 202531165
11669 ДЕНТОН 112070648
11840 СТАРИННИТЕ КЪЩИ -КОПРИВЩИЦА 202679089
1201 ИМПАКТ - ГРУП 04 131245397
870 КНОПЕРС 201500900
14091 ОПЕН БГ - ЕМЕН 200149836
10483 СЕВИЛИА - С 200261415
9563 КРАСИ - Г- СТРОЙ 200258223
11729 ЕКСПЛОСИ 175041802
10794 НИКС-ЕКСПРЕС 201166977
5941 СУАНИ 2009 201146847
11118 АЧО 120545774
3288 ХИМРЕМОНТСТРОЙ ВРАЦА 106583482
3075 БЛУ ФЮЧЪР 205889737
10484 МЕС КОМЕРС 14 202840635
7295 ВИВА КОМЕРС-ВВ 200957771
1746 ЛОТОС ПРИМА 126677836
6585 РОЛОПЛАСТИК 115844878
916 БОЛКАН КОРПОРАЦИЯ 107525005
1476 КАРБРОКЕР 200535976
2862 ЕЛИТ МОБИЛ 103812762
11119 МС АУТО ПАРК 175134669
12004 ККМ 202937447
316 ЕКСПЕРТ БИЛД 147225617
1580 СОФИЯ-ТАБАК 2013 202403564
1589 ЛЕСИЛМАШ-98 118033966
14017 ТИ ЕЛ ПИ 204620698
3082 ХУФУ 130008146
11022 РЕАЛС ТРЕЙД 160117124
6586 КРЕАТИВ-ФЕАРС 200972182
3145 ПОДЕМ ГРУП 201397820
12637 НИ-КОЛОВ 74 204827743
12203 Бояна Строй 201062964
10485 ПЕТРОЛИУМ КОНСОРЦ 202850031
146 КЛАРО 1 200626287
10695 РИМАКС ГРУП 202453738
8643 ХРИС-СИМ 121531553
12689 АРИС МЕТАЛ 203185307
4222 АЛВИ СТРОЙ 203188278
1646 ЕСТ Трейд 203521170
4775 ПРЕСЛАП 204667679
3874 ЕС СЕКЮРИТИ 104702518
107 Р.Д. ХОЛДИНГ ГРУП 200358639
10268 МИПО ИНВЕСТ 202098593
13363 ЛЕЙДИС-С 2016 203551612
10082 ЦВЕТОМАКС 201902379
10795 НЕШЪНЪЛ ТРЕЙД ГРУП 203266360
3171 ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС 2008 200409369
9716 УНИ ГРУП ТРЕЙДИНГ 2010 200943768
9423 АЛЕМАНИЯ 202264381
3434 ДЖИ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ 131445444
13200 МУЛТИТРОН ПРО 205213132
10902 ПЕН СТОК 202796701
1747 ИКЕ 115765651
11730 СВЕТЛИН СТРОЙ ГРУП 203508220
13364 АГРО 2017 204242768
13741 РИАЛ ЛЕНД ФЪНД 200822332
11482 ТХ Русалка Холидейз 175411221
1609 БЯЛА ХОЛИДЕЙ РЕЗОРТ 175431135
11483 РКР ГРУП 202142673
11603 АЙ ТРИ БИЛДИНГ 203307540
750 ТЕКНО ЕВА 203064063
11484 Даритрейд 203437060
1620 ИВАЛ 831815943
3112 ЕКО СПОРТ СТРОЙ 148144775
3383 ЕТРОПОЛ КАБЕЛ КЪМПАНИ 130558663
8398 СУПЕРМАРКЕТИ СТЕФАНОВ И С-ИЕ 2018 203732880
3308 ЛЕО ЕКСПРЕС 06 204971658
1348 ВЕКРА - СТИЛ 825239585
6587 ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ 121854268
10966 Ес Ди Технолоджи 203259857
2765 ЕСПРЕСО ЕНЕРДЖИ 200380792
9861 ФРУТИМЕКС-2011 201513730
3361 СПАРНЕКС СОС 121565274
2987 АЕРС - АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ И СИС 147168550
3384 ТОД-МАРК 201029836
11120 М.П.К - ТРАНС 202139829
5642 БАЕВ И КОМПАНИЯ 128051514
13201 ВИКТОР ТРЕЙД 16 203985822
2073 ПМК 2006 148040386
9923 ЕМИНИС 05 131454308
10083 ДИМ ТРЕЙДИНГ 200011205
12450 АРИА МУВЪРС 200516684
5814 БИЛДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 160021676
13716 И.А-КЪМПАНИ 203414421
3965 ТУРИСТ ИМПЕКС 200237713
3040 ЛАПЕРА 202584627
9590 РОС 2010 201100500
5279 ЕЛИТСТРОЙ 112610891
12980 ТРИМАКС БИЛД 204241634
11023 НЮ СТРОЙ КЪМПАНИ 202793331
11604 Ел. Пи. Ел. Ди.Ай. 203465184
11936 ГАБОФОР 3075718208
9741 ПОЛИНЕРО 202069303
6494 ЕВРОХАУС ИНЖЕНЕРИНГ 115855611
9983 НАРОСТРОЙ 203178031
10486 ВИВА ГОЛД КОНСУЛТ 203116898
3671 ЖИТАН 2010 201339653
14018 УОК-2012 130784018
9984 ПРОМ КОММЕРС КЪМПАНИ 201290416
12268 Клас Мотор 203907688
2195 СИТИ ЛЕКС 75 200526835
12269 ТАРИК БЪЛГАРИЯ 203195550
5578 СИГ- 2006 112636982
10382 УНИКАТО МЕБЕЛИ 201756579
2926 АБИ-ГРУП 131209045
1477 ЩАСТЛИВЕЦ СТЕФАНОВ 201653942
2914 Р.А. ПРОЕКТ 203146539
10301 ТРАФИК ОЙЛ-1 202579039
10630 ЕКО СИСТЕМЕС 202820928
11670 ЛИНИТЕКС 831488559
11213 ТОП АРТИСТС 202177574
10696 ТИКАР КОНСУЛТИНГ 202948002
1349 МИДЛАНД ИНТЕРСПЕД 836036903
13742 БГ ЕЛЕКТРОНИКС 131470344
3300 САМУЕЛ 666 201037996
9800 ГЕЛКОМ ИНВЕСТ 202506964
12894 Алфа Строй 2016 204330766
12380 Вамеон 204585247
10631 РОЯЛ МЕГАТРЕЙД 202809230
7188 МАСКО БЪЛГАРИЯ 202727464
1017 НИКИ АРМ-2005 200506252
410 ДВАТА ЛЪВА 116545804
2907 "ВИВЕЛО" 201019938
6015 ВАЙПЪР 115160136
12745 ДЕСИ СПОРТ БГ 131053281
3301 ПИ 2007 111587571
9629 СИА АДВЪРТАЙЗИНГ 831048150
11121 НТ ВОЙС ЕНД ДАТА БЪЛГАРИЯ 201319946
12204 РОДИЦИО - ГРИЛ 204093993
828 ДРИЙМ КАР 2018 205149480
13202 РЕНТКОНСУЛТ 131067101
5643 ИНТЕР ГРУП - 1 160094208
5913 ГУРБАЛОВ 1 201912010
7296 МОБИЛ ЕКСПОРТ 203002019
6588 ИВИ-12 126086979
2549 ПЪЛДИН БУС 200892131
2968 МИХАЛИ 12 114109822
10487 АЙ ТИ ЕЛЕКТРОНИКС 201759461
9897 ДИМИС ЕВРО ТРЕЙД 202790869
143 ЕКОТЕРМАЛ СТРОЙ - 1-В ЛИКВИДАЦИЯ 102941373
11937 Арома бюти трейдинг 203662235
13624 ЕНЕРГО РЕМОНТ ГРУПС 175112256
3919 Р И М 114114755
3201 АЙВЪН Д ГРУП 2018 203551861
12560 КУРТ БГ 203082296
10796 МЕГАТРЕЙД 2013 202524555
1804 ЛЮВИК 160100910
1577 УЕБ ДИЗАЙН СОЛЮШЪНС 131576597
11671 КОМЕРС 2013 202742746
12895 БАР ГРИЛ Ф-1 204621896
606 ИНТЕРЗОНА 115804503
12896 ЕМ ЕМ БИЛД 2018 205018997
11214 ДЕТСКА ГРАДИНА "НАДЕЖДА" 101005503
12561 ЕУРОТИКЕТЕКСЧЕЙНДЖ 204586107
10488 МАКС СТИЛ 127580411
1096 ДЕНИ-ДЕОР 117556821
10559 САЛВАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202215352
6589 Кронос - 2012 126535744
1719 САТУРН ОЙЛ 203179838
147 СТРОЙКОМЕРС - СД 128007699
4003 АНИМАЛИЯ 148093816
10697 ЕВРО ТРАНС ГРУП 131374844
11485 ТЕХНОЛОГИС 202839818
9961 АРГУС ИТ 202045526
14092 КОМФОРТ СТРОЙ РЕМОНТ 203430564
1721 КАМЕН 2002 115650026
7411 МАХ ПЕТРОЛ 203122545
9924 ЕЛ-ТЕЛ-2005 131027758
1198 ЧЗП ДИМИТЪР ПЕТКОВ 201689931
8705 НАНСИ 07 204700105
10797 ВАСИКО 109611570
9668 ТРАНСМОНДО 101688006
2042 ГАМА ДО 200766385
868 РАПИДА ИНВЕСТ 200053211
9717 СЕКЮРИТИ-АРТ 130592199
6036 ЧИЛИНГ-СТИЛ 120522730
4303 ВЗМ ГРУП 202854147
5815 МОЛЛЕ 200579706
6233 ЕЛ БО КОНСТАНТ 106613541
11789 КИБЕРЛИНК 121129992
3338 "СИЙД ТРЕЙД" 201537902
3083 ТОП ПЕЙПЪР 202684346
818 ХРИСТОВ СТРОЙ ТРЕЙД 205459963
12451 АВЕНДИ 1 203807314
11215 ВИП ТРЕЙД КОМЕРС 201470446
10560 МЕГАСТРОЙ 2009 200705884
11315 БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС 202619380
3172 САНДИ-АД 130844013
10489 Агротрейд МБ 200110299
9718 ЛУКС ИНТЕРНЕШАНАЛ 201396355
13203 СЕКЮРИТИ СТРОЙ 202916595
871 КАЛИНА 990 - ДРАГОМИР ИВАНОВ И С-ИЕ 127038581
13794 МАРАШ - ФИНАНСОВА ГРУПА 112623166
9985 ЧЕЛСИ ЕКОПРОДАКШЪН 203266563
178 СКЪТ 119592759
3385 ЕЛШАДАЙ-5 200923477
6395 АСКО РЕЗИДЕНС 175378869
10269 МАСТЪР КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ 203209480
3875 СОИЛ ИНВЕСТ 202486898
2691 ОСА 2000 130448416
13526 РЕНСТИЛ 2008 200637821
10698 ИМПОС 2012 202296169
6590 А ДИЗАЙН МЕДИЯ 200971988
663 ИМОБИЛАРЕ 102948916
1331 ТРАНС ГРУП КТТ 131396659
1481 ДОФИ 818011510
13795 СИЛВЕСТЪР СТРОЙ 204184432
12897 МИТ ФРУКТ 202241639
1107 МЕТОДИЕВ 09 200575768
3041 МИ КОМ 21 203912429
557 КОВЕЛ МИЛ 200622641
13170 ТЕХНОЛОДЖИ 13 202126754
10561 АУРЕУС - 2006 200436850
6108 ВМПД - БГ 115881944
12531 Бизнес партнърс 2017 204725090
11122 ЧАЗ-ГРУП 175300735
11123 ДЮН 1 117612597
9925 Профи Брокерс 200596214
5587 СТЕФАН - СТРОЙ 56 202390280
11316 ИНВЕСТ ВИКТОРИЯ 204283398
3302 КОМПАС-МММ 200719453
10903 МОЛЕНИ 203043934
541 ЛУКС 117607867
14093 АУТО КОНСТРАКШЪН 205081093
5798 ТИ-ВИ-БИ 40154547
10967 ЙИСТ УЕСТ МЕНИДЖМЪНТ 203984026
3175 МАНЕВА - ТОМИК 201092156
13204 ПИМ 78 147165305
1031 НОВЕ - ПЕТКОВ 104511395
11486 АФСД Трейд 203458656
2680 БУЛКОН Х 131080508
9612 БАУЕКСПЕРТ 175243654
6065 ГЕНДО 115117882
11317 ГЛОБЪЛ ТРЕЙД СЪРВИСИЗ 202164324
13365 РМС ТАУЪР БГ 175182258
1157 ВАГРЯНКА 104011511
12746 ЕМ-СТРОЙ 101129127
11487 МАВИМЕКС 200380845
12995 МОНТАНА-ВК 175363276
2854 ПРИМА 25 202593850
7788 БУЛФОРЕСТ-2006 120073448
7466 НИКИ 1983 203440526
2754 БИЗНЕС БГ ГРУП КОРЕКТ 131138527
5 БГ ИНВЕСТ 128611678
6004 ДАМС-66 202106407
5002 К.К.КОНСУЛТ 7 200339718
10490 ЯНИЦА ПЛАСТ 200364148
2127 Корект Бау 203937027
12452 СКОНТО ЕВРОПА 202208315
11811 Т ИНВЕСТ 1 203645741
9986 ВОЛАР-ПРО 202766989
9678 ФРИИМЕЙЗАНРИ 130929410
2225 СОЛ ЕНЕРДЖИ 200628021
2723 ОМЕГАБИЛД 131477602
12807 ВЕДАРИ 175353435
2908 ВЕСКОНЕТ 175306478
10904 ЕН ЕМ КОМЕРС 2013 202405743
2498 БОМАКО 825184516
6591 ЛОТА 2 115257724
1578 ВИВА ИМПЕКС 201832297
11024 ПАЛЕСТИНА МИДЪЛ ИСТ 131434647
1067 АЛФАТЕКС 117617402
12638 ТЕРА ФАРМ ЕКСПОРТ 204585891
3102 ИНТЕРБИЛД ГРУП 148056743
3463 ЕЛИТ Д И Г 106629104
12324 ИП СЕРВИЗ 204181863
10383 Неотех инженеринг 131051509
3966 ЛА СКАЛЛА 104626950
10905 МОДА БУЛИТА 109512423
593 МИСКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 125580996
9898 ПРОСЕЛЕКТ 201336714
1482 ЯТЕКС 201312275
5499 ПЕЙЧЕВ 108691453
10906 ДАЛИЯ ТОП ФУУД 3076021936
9719 ЗОРЕВ 09 200576507
11124 Церера кемикъл трейд груп 203702765
11125 Евро трейд 2012 202148747
589 ТМ ИМОБИЛИТИ 147184558
4869 Рентлист Строй 205572217
6592 ЗООХРАН 160052682
2612 ЕННСЕР 121158862
383 ВАРИАБИЛУС 202959647
2057 АЛЕКС 1 103679988
469 АРЕКС 102676537
5558 ЕВРОТЕРМ 175219361
5183 ДЕКОР АРТИП 201248933
3042 КОРЕЛ АУТОМОБИЛЕ 203200741
11488 ВИЛУЕТ 19 202326751
1276 Ванко 2-Транс 200908678
8452 ОЙЛ ТРЕЙД-КЛИ 204060744
6593 АЛФА СТРОЙ 123659345
12453 ПЕЦИТРЕЙД 131324108
6450 ЕЛМАШЕКСПОРТ-ИНЖЕНЕРИНГ 121504524
9926 ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ 175216283
11216 ЕЛФЕСТ 202373594
9679 ХИЛТЪНТ ИНЖЕНЕРИНГ 201914890
10699 ГС-МП 201381353
14019 АРТКОД РС 203587761
5280 ОРИОН 2000 130124656
11126 ЕНЕРДЖИ СИНХРОН 200762878
10907 ИВАЛИ - 40 202851489
3324 ЮНИВОН 201552434
4193 ЕВРОИНВЕСТСТРОЙ 126734493
703 ИЗО ТРЕЙД 203180242
12808 СК ИНВЕСТ СТРОЙ 203947871
12325 ОТС 131113610
6594 КИНТЕМС 126641740
499 БОРД 103644485
5475 Г И С КОМЕРС 115131565
11127 КАРОЛ-98 203122584
5441 РЕФОРМ МЕНИДЖМЪНТ 131455132
7388 МГ - 1 119628002
11812 АИЙО ЕМ КЪМПАНИ 175451897
9720 "АйБюти" 131454685
3271 ГЛОБУЛСЪН 131178023
11672 ГОЛДЪН СЪРВИС 202474885
4802 БИЛДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ 203317495
10270 РИЛА ТЕКС 2013 202656959
12205 СГ Минерал 202121433
542 ФОРС ОЙЛ 201190693
12639 ЛИК 2015 203556762
12562 ОГИ ТРАНС 2 203715531
11731 КЛЕРИТИ ОС (БЪЛГАРИЯ) 200368940
9801 АГРО ЕЛ ЕС 202530280
13366 МИРАМАР 05 203807136
3173 Интерком Груп-2010 201196721
12690 СПОРТИНГ ФЕШЪН 203187201
6396 АДОНИС-2012 202194357
5442 БИЛД ПРОГРЕС 2010 112668810
10700 ИВ-2005 106604970
10632 ЕВРО БИЛД КЪМПАНИ 203196428
2044 РЕ-ДИРЕКТ 201136382
317 СЛЪНЧО АГРО 200115766
1680 БЕРКЛИ 202794230
337 МОНТАЖИ-РУСЕ 827183459
10701 Лекс Дайв 202329879
10908 ГЛОБАЛ СОЛЮШЪНС 07 203708661
1350 ДАЛВ КЪМПАНИ 200284264
12206 АЙ ТИ СОФТ БЪЛГАРИЯ 203672681
12563 Арт лайн принт хаус 201652908
2473 СИСКУ ЛАЙФ 203953778
3885 МОРЕЛИ 78 202464962
13205 Артлайн Студиос 201643923
1351 АЛПИНА МИЛК 115800725
13206 КМ ГЛОБАЛ 202305127
6451 ЕфЕкс Дизайн 201428785
11025 РИТЕЙЛ БГ 201500576
1958 ЕМХ БГ 202926714
690 МЪРЧ 2011 201787980
2163 МОБИЛ СТИЛ 148044096
2681 БКС 832048783
2501 ПЛАСТМЕЙД 202718033
11128 БИ ДЖЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ 175297851
13625 ШАНС - ББМ 122062500
2698 ВЕСИ СТРОЙ 120600765
10798 ДАН МАШ 201592208
6179 МЕДЕР ГЪЛЪБОВО 200562055
421 МКМ БГ 204035075
13626 ЕКОВИС ТАКС ЕНД АКАУНТИНГ БГ 131001222
10328 КАПИТАЛ СПОРТ 203456438
6109 АВРЕЛИЯ СПОРТ 201238348
10384 ТАЛГО - КОНСУЛТ 109500584
11938 МИМ ТРЕЙД 83 203854399
10302 Хонорея 202715514
9802 АСИНА-ДК 817087836
11318 ДЕСИСЛАВА ЛОГИСТИК 175049934
3653 ЙОРК СКАЙ 125516666
4304 Бизнес криейшънс БГ 203704944
13367 ДИЙЛС ПЛЮС 204208506
9481 ВИП БИЛД 1 175116824
12326 ВАЛ 15 203342993
10562 ТАОРО - ТАСЕВ 23 200569427
9862 ЕВРОТРЕЙД 2011 201384666
12098 КОНСУЛТИНГ ИТ 35 204249928
10303 ВАНТРЕЙД 1 200816482
5736 АТЛАС - 99 115349795
10491 ТЕХНОСТРОЙМАТ 203225253
10702 ЯНА СТРОЙ КЪМПАНИ 175164025
9863 ЕС ПИ ИНЖЕНЕРИНГ 113579491
3325 ПИПИ ОЙЛ 201610542
965 ВИДЕОСАТ - ГЕОРГИЕВ И СИЕ 104098562
5644 ЮНИТРЕКС 104654219
2332 РОДИ 78 202836761
10799 АЛАМАК КОМ 203327817
11732 НАТИН 82 202823881
11026 ФЛАЙ Бетон 200643824
4567 Алвиано 203656129
60 ТЕТБРЮЛЕ 838165850
5083 СИМЕОН МАКС 117675754
4194 САТУРН-СТОЯНОВ 200586572
12996 ИЗИМЪНИ КОНСУЛТ 202086053
1363 МЕСНИ ПРОДУКТИ 125540464
463 ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО 813103271
10563 ФРЕШ ИМПОРТ - 2014 202874160
1859 СУСА - Р 201738360
5712 НИКОЛОВИ - БГ 3 200538467
9864 ИНФОРМАЦИОННО РАЗВИТИЕ 175031644
1068 МОМЕНТ ОЙЛ 201141098
10492 НЮ ТЕХ 127635039
846 ОНУР ТРАНСПОРТ 202626535
9803 ДИНЕВ 121096446
10493 Енерджи Ойл 201231738
171 РЕМО - ТЕХ 123609075
3176 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - ДБ 175061502
11841 ВП АУТО ТРЕЙД БГ 202179753
1553 КОМАКС 103976060
10909 РНБУЛ-СТРОЙ 202254234
11489 ЕЗДИТ 202955420
151 ФИЛИНГ ИНВЕСТ 200756074
11813 ЕС БИ ЕС СИТИ КАПИТАЛ ГРУП 202615688
4223 КАНАЛ СТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203378548
1488 НУРСТИЛ - 89 201065063
1733 ПРОМАН АСТОР 203434185
11733 ДЕЛТА ГРУП - Л 202441458
7623 ПИ ЕМ СИ 123633731
10329 ОНБИЕН 200357260
5645 БЪЛГАРИЯ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС 160107513
12270 ЦАРА 201758295
3419 СИЛУЕТ-ВИЛНЕКС 121023291
10 БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ 102004742
12381 ДИАЛ ИНК 203998759
11734 СДИ ЕКСПРЕС 2014 203175341
9680 ВЕНЕРА - ЕЗИ 101741708
186 РОБИНЗОН БИЙЧ ИНВЕСТ 102916498
8440 УЛТИНО 202356709
4078 ОЙЛ ТРЕЙД БГ 104686733
6595 КОМЕРСИАЛ 69 123618576
10968 ИНВАМЕД ФАРМА 200389322
3556 ИНТЕРЕКСПОРТ 09 200590414
3174 АЛФА-АТ 110501174
12049 Норд Ривър 203997027
1278 ЗИ - ГРУП 200711734
13207 Юрокар трейдинг 204223064
9927 АЙ БИ ЕН 109565009
3477 АЗАР ТРЕЙД 201407570
10564 БУЛАРКА - ИНЖЕНЕРИНГ 131321418
1076 ФАНТИ ФАМИЛИЯ ГТ 203153551
3213 ТЕХНО ЕЛ.ИНСТАЛ 113594422
10633 ИНТЕЛЕКТ ГРУП 201461358
10385 БАЛКАНСКИ - 2000 831386974
10271 БЪЛГЕРИАН ТЕХНОЛОДЖИ ШОП 203063618
10565 ТИТИКОМ 2 203102852
2790 БАЛКАН СПЕЦИАЛ 121467798
1491 Р-Р - ИНВЕСТ 1 200033408
3175 КОМЕКС 104641197
138 АЗУР ПРОПЪРТИ 148063634
12564 БОЛДЕР 18 205169305
12382 ЕКО КОНСУЛТИНГ 2013 202799722
454 ЕЛЦИ 200741994
2724 ЕКОЛАЙФ 175001850
10800 СИГМА ФАРМА 202258211
165 ТАНДЕМ 11 201488217
11490 ЧИДЖИПЛАСТ 202631525
1498 ГАБРОВО МИЛК 107574148
3386 ЛЕКС ФИНАНС 200599452
3464 АРБИТРАЖ ЕНД КО. 175341851
2014 ЮРЪП КОНСТРАКШЪН 202240327
12898 ЕКСТРИЙМ ИНЖЕНЕРИНГ 131493147
10494 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ДРИНКС ЕНД ФУУДС 201286955
5443 МАТ - ПАК ГРУП 200786797
3168 ИНТЕГРАЛИ 148026225
10084 КАВЪР - 08 КОМЕРС 200406024
258 ВС ПАРТНЕРС 2 201101406
9742 ДИАМАНД - 60 202105991
5444 "УСПЕХ - 2003" 101649302
2613 НИКОЛЕТА 2000 130395248
2149 ГОЛДКОРН 11 201819727
3453 ВЕРТИ ЛАНД 175046500
10304 РУБИКА 117624959
1572 АГРО ОЙЛ-2005 103929324
11129 БГ МАРКЕТИНГ 2010 201165074
6596 ТЕРАСПОРТ 201359798
6180 "ТРАНСТРЕЙД БГ" 115807004
2946 ЮНИВЪРСАЛ ПАРТНЕРС 175218042
10703 ЕКОЕНЕРДЖИ - САМОКОВ 200704558
10305 МЕГА СТРОЙ 2014 203018913
13208 СЛАВЕВ СИН 201530320
12327 ДЕЛТА ХОЛД 1 204687914
10910 ОМЕГА БИОФРУТ 202829304
3176 ТРАНС ХИТ 104695041
299 ДЕВНЕНСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД 175461329
1590 ДЮКЯНЪТ 202437837
3007 ПРЕЗИДИУМ ТРЕЙДИНГ 203646583
579 ПИ ПИ ЕС КОНСУЛТ 204274876
5713 ТРАКИЯ ГРУП 7 115287297
11027 ТЕОНИК – 98 201407030
12809 БУЛБО ПАРТНЕРС 200502133
12005 Заложна къща Щедрите Сливен 2 203686859
12454 ТАВИТЕ 3 202410085
1806 КАРТОП АУТО 203571554
2755 КВ КОНСУЛТ ЕВЕЛИНА ФЕЛГЕ 201746898
1407 ИНОВАТОР - 2 201728843
10272 ПМТ 66 КОНСУЛТ 203088616
5281 ИРЕНА 126641092
3177 ИЛКОН 130838576
6597 ЕВРОНЕЛ 115896234
11491 СУКАС ТРАНС 202131502
3092 ПЕРСОНАЛ - ХОЛДИНГ 130526822
12383 АЛИ - ФРЕШ - 2015 203539154
11217 АСЕВА ГОЛД 203364317
10330 ЯНЕВ КОМЕРС 121408732
1952 АНТОНИ АУТОМОБИЛ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 202477422
2766 ТРАНС ЕВРО ОЙЛ 200496858
12421 Ол Инклууд Консултинг 202975056
7530 КЕМАЛ ЧЕЛИК - ТЕКСТИЛ 203911081
7090 ПОПИН 68 112618016
2246 ВИКТОРИЯ 2004 126727837
6598 МИСТРАЛ - ПЛОВДИВ 201100393
10331 АУРА СИСТЕМС 202829329
12207 ЛУКОВ ИНВЕСТ 204519336
10085 МАЛМА ТРЕЙД 202635541
3326 АЙ-ВИ-СИ ТРАНС 200158664
2909 МАГАБИТ 123679522
941 СКОРПИОН-Д 106597076
5070 ИЛИ - СТРОЙ 83 203405949
6599 РЕФОРМ ЛИЗИНГ 175289655
3406 ИГЛОЛЕС 203285656
6234 ЗОМ 120614747
2158 ЛОРА - 2002 124652332
10704 ЕС ПИ ЕН БЪЛГАРИЯ 131397298
1510 СТЕПА 160115086
872 КАРГО СТРОЙ ИНВЕСТ 200431629
11492 МЕДИЯ ВЕНЧЪРС 200467130
1352 БКС АСЕНОВГРАД 115005659
6600 ТЕРМОИЗОЛАЦИИ - СТАРА ЗАГОРА 123748463
7259 ДИДА 2015 203406195
339 КАБЕЛ ИНВЕСТ 201917566
10273 ДРАТСТОР 202817526
12328 СТЕМОИНТЕР 203821827
7091 МАНИЯ 126649727
6235 СОФАЛУКС 201057928
1117 КРЕМОНА 118579417
10386 ЧАПМАН ИНВЕСТ 201904280
1195 ЕМАКС 2005 111562283
2122 ДЕЯ ТРЕЙД 201317190
14020 ВИТ ТРЕЙДЪР ГРУП 200893856
10634 МАКС СИНТЕЗ 201329794
6601 МИРАТРАНС 123722571
10705 Ийстлендс Инвест 202880081
10860 ФЕРБУЛ 200223293
1132 СД Комерс 2010 201220154
6602 ЗЕНИТ 4 112637018
3844 ЛИНИНИ ФРУТ 201529810
14094 КАРСЕРВИЗ КОМЕРС 2015 200432670
13090 УАЙТ КЕМЪЛ 203456737
6066 ДРИЙМ ТРЕЙД 1 202038915
3654 БУЛГАР ГАРАНТ 175346160
6603 БУЛТРАК ГРУП 160096060
873 СЛОНА 121323100
10706 АГРО ДИВЕЛЪПМЪНТ 175154741
11130 ВИТАНИК 202725330
12899 ИНСТРОЙ-КАРСТРЕЙД 204286558
10801 Българска търговска компания за внос и износ 202799124
5646 МЕСПРОДУКТ - 1 115528035
1364 ВЕСЕЛИНОВ СМР 131002477
2531 КОЛОР 97 204426939
10274 НИА ТРЕЙД 131190591
1245 ТЕА-07 106627174
10707 ФИЛМАР - ИНЖЕНЕРИНГ 130371140
10197 РЕНКИЛ БГ 203172135
13627 БУЛСОФСТРОЙ 203794482
3378 ПРОПЪРТИ ТИМ БГ 204385232
6397 КАЛАМИЦА 115101020
12900 СОФИЯ ТРЪСТ МЕНИДЖМЪНТ 200663887
11319 КНАИФ ПРОПЪРТИ 203537769
9899 ХИТЕВРО ФАРМА 202249221
10708 ДИ ДЖИ ЕЛ ЕКСПРЕС 202155738
3060 ЕЙ БИ ИНВЕСТ 200948046
12997 Е И-ГРУП 2013 202558600
4224 ТЕСИ ЦФБ 202176255
10198 ТЕЛЕМАК ИНВЕСТ 201602150
154 БУРГАС БИЙЧ 201338238
2157 ИНТЕР ТРЕЙД КАР 203063723
11939 БУЛТРЕЙД СИСТЕМ 203745058
2601 Ай Пи ГРУП ЕВРОПА 202561678
9962 Глобъл Пауър Трейд 202870639
12455 ПАРМАС 202411721
10969 МУЛТИТРЕЙД КЪМПАНИ 202451121
8487 СИРИО БУЛ 203254739
10086 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 30270980
6101 ЗЕНИТ КЪМПАНИ 21 131166697
10566 ДАНИ И ДЖАН 126737589
13209 СФБ - БЪЛГАРИЯ 121909330
5923 Н И Б 115892271
10332 ЕМО 1948 130444567
9900 ИВГЕНИК 202444431
12565 ДИРЕКТ ТРЕЙДИНГ 204600012
3379 БИМЕКС 102881937
1918 АЙ ДЖИ ДЪБЪЛ Ю ТИ КОРПОРЕЙШЪН 201319533
12901 ПАРФЮМЕРИИ БЛИК 204496962
8971 БГБ ЛИНК 204808903
81 КОНСОРЦИУМ ЛТБ - БЪЛГАРИЯ ХГ 119678891
1353 ЕКОКОНС 115791906
9782 ЛАЗ КОМ НЕТ - ЕТРОПОЛЕ 200197012
166 БХ - 2016 102956247
13961 ТМЛ АГРОРЕМОНТ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ 202088549
10709 БОКС 594 203681883
12640 КРАСИ-СТРОЙ 2004 131348340
8805 ЕВРО СТОРЕ 203142932
3387 ТОЛЛМИ МОНТАНА 201155468
7803 ГОЛДЪН АНТЪНИ 204069008
564 ПМК ХЕНДЕЛ 203220982
10802 СТАН КОНСУЛТ 2014 203253669
11131 ТРИНИТИ 7 203086846
551 ПРИМЕРА ТРЕЙД 103821520
188 АЕРО ЛУКС 200010053
1635 ЕФРОМИЛ 2 175440160
1661 СК-КРЪСТЕВ 115002855
3220 АСО-БА СЕКЮРИТИ-1 200915204
12170 СОФИЯ ФЪРНИЧЪР ЛОГИСТИК 200335876
2838 ЕВРОКОМЕРС - МНХ 115778894
12006 НИКАЛИ КОНСУЛТИНГ 202769330
3465 ГЕМО ТЕХ 123721971
11320 БО ИНВЕСТ 2007 203392895
636 ЕЛДОМ-МИКС 103114501
6604 МАРИНОС И ЯНКО СИЕ 200658064
6398 КРИСТАЛ Т 131106878
3466 ЕВРО ТРАНС ЛОГИСТИК 131484988
7222 БЕСТУЕЙ ГРУП 202778692
1354 ЕКОЕФЕКТ 115006946
9928 Мелвид 202887567
8068 ВАНЕТИ ТРАНС 201636925
5914 БАЧКОВО СТРОЙ-20 202891836
13091 М ДЖИ ОЙЛ 201729607
360 ПАРИТА-68 147135486
10087 САН 40 131328932
1748 КТЗ 115284970
3467 СТРОЙ - АСМ 131551141
10387 Волтом груп 201126049
9575 "ДЖОРДЖИО 83" 200682827
1489 ТРАНСОУШЪН 112668122
2332 ХЕРКАЛ 822105022
6605 БИ ЕМ СИ 12 202017737
212 ММ 9 829046199
3723 АГРО КОМЕРС ВРАЦА 201540147
13628 ЙЕС СИТИ ТРЕЙД 205168655
4616 КИРО АВТО 203775763
10803 ВАН - МЕС 203022000
6 ВИЖЪН ДИВЕЛОПМЕНТС 147085745
618 ТЕХНОЛОДЖИ КОНСТРУКТ 202142872
7092 ЕЛ - ТРАНС 57 201227031
10567 ОЛИМПИЯ 13 202520699
3468 СМАРТ ТРЕЙД 200020542
11 Трейд ин прогрес 831632917
2839 МОНСЕКА ЕНЕРДЖИ 200936332
2150 КОКО ПАРТС 203703027
3557 ЖИТОМИР - М 202159895
10874 ЛЕКС МЕТАЛ 203678773
286 АДМ СЕРВИС 125040612
3778 ГАЛА 111037937
128 НЕОЛИТ - ЕКСПОРТ 128582358
8871 ЕЛОН СТИЛ 200033422
6067 МЦ СОНЕЛ - ФАРМ 115835808
11321 АЛПИЦИ ТРАНС 175383948
12810 Ригаст 131177619
3043 БИСТО ЛЕС 201809640
344 Ю ЕС ДЖИ ТРЕЙДИНГ 147230429
12641 ЕС ДИ АЙ ЛЕС 202525415
10911 ИН САФАРИС 107568191
2882 ЛИОН - ТРЕЙДИНГ 825247646
13210 ИНАРТ ВИЖЪН 200449627
1621 КЛЕПТЕР БЪЛГАРИЯ 201194738
4027 БРАТЯ Я.ЙОТОВИ 130914586
2699 БГ Бау Инженеринг 204708721
8150 КОЛОРЕ БГ 148060905
8682 БОРЕЛИ 115777511
2692 РЕНКОН 130437544
9630 АГРОТРАНСФЕР 118582541
10388 ВАСИМПОРТ 201772245
6110 ТРАНС ХИМ - ИМПОРТ ГРУП 201260298
3178 РИЪЛ ИСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ 131422997
1662 АГРОБИСЕР КОМЕРС 200955966
2725 РАД ТРЕЙД КЪМПАНИ - 2011 201672437
13211 АСК 2019 175178256
10804 Ектос 2014 203159045
1365 ЖИВА 127585312
4568 АУТО ПАРТС ЕНД САЛЮШЪНС 203236495
6606 ДАГ Систем 201063920
12208 ОРВИЛ 204847646
6068 ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО - БЪЛГАРИЯ 160138359
1626 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ БЪЛГАРИЯ 201561376
13776 ФЛОУ КОНТРОЛ БЪЛГАРИЯ 175135760
11842 ПАУЪР СИНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ 201627520
4321 ТОМОВ БИЛДИНГ 203240636
10389 ПРОВИЗИЯ ЛИМИТЕД 131203899
1133 КАМ КРИЕЙШЪН И СИЕ 827101184
5620 ДАКО-57 201425814
467 КРИС 94 124629141
11843 СТОЕВ 126643951
12029 СОФ СИТИ АБВ 01 203614913
10390 ВОАЛ КОНСУЛТ 1 130998602
6236 СИЛВАР НОВА-1 202523777
3309 ВАСМАР 09 200976818
3655 ЕЛ - КОНСУЛТИНГ 104597330
6607 АЙФЕЛ - СТРОЙ 115002403
11735 АГНЕС ДИЗАЙН 202389400
11132 ХИДРА БИЛД 203423566
9482 Д СТРОЙ 175341924
2741 П. и К. ИНЖИНЕРИНГ 131148868
966 СИ-ВИ-ЕС-ОМУРТАГ 814208987
11605 ЛИ ТИ ДИ 202259459
13629 ФАБРИКА 126 202547059
6608 ХОЛДИНГ ТЕРА ГРУП 119090856
3672 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР - 1924 104594455
11736 ФРУТИНА 2020 201213672
12007 БГ ПРОГРЕС 131031226
148 И БИ ЕФ ТИ ВИ 131339665
2756 ДЖУНИЪР 1998 130241499
9760 ВРАЧОВСКИ 200644239
10912 ВИТАЛ КОМЕРС 21 203073653
10495 ЕН КА ВЕ ЕКСПРЕС 203071613
824 Интернешънъл комерс Зунгри 203883493
10568 ТЕЯК 111591267
3179 ВИП ГРУП 104604458
9483 ТЕРА ТОП 131277968
13212 БУЛЕВРО ДИМ 681 200535147
6609 МЕВИДА 833095088
9929 АГРО ЗЕМ ПРОДУКТ 201628818
12384 ФРЕШ КОНСУЛТ 175382757
9125 ВИТУС-ПН 203699014
1554 ТРАНС АЛАУРИЯ 200519673
12329 МЕБЕЛНА КЪЩА ПЕРНИК 112667741
12811 МАРКЕТ МЕДИЯ 202341486
2988 ПЛАНТАВА 121099798
9743 ЕВРО-ЛЕС 112625669
13213 МАК ОЙЛ-К 201359474
11844 ТЕХНА АУТО 201540460
10391 ДОН ДОМАТ МЕНИДЖМЪНТ 202272741
4668 ФРИЙЗИ БЪЛГАРИЯ 204493891
2969 СЕИКИМ 204730721
13962 МИЛЕНИУМ 55 202607613
3163 АКВАКОМЕРС 175062771
12566 АРИС 2007 200906232
11133 НИКИ АУТО СИСТЕМС 203302899
1875 ТОП ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ 202864383
12567 КЛИККС-1068 202180264
6399 ВИП БИЛДИНГ БГ 200743073
338 РУТИН 835040336
7682 КОНЕКТА 131301262
3100 БЕТА ПЛЮС 2018 205165812
1663 ХРАНИТЕЛНА ТЪРГОВИЯ 833104719
12 КАМЕЛИЯ ТРАНС 1 128603546
6400 ПРЕЦЕДЕНТ - СТАРА ЗАГОРА 200766136
1008 ПРОЛИГНО 107552881
10569 ЕН БИ РИТЕЙЛ 202627103
5282 УАЙТ ХАУС ГД 200419251
5924 ХРАНПАК 115549828
5283 ФОРСИС ЛИЗ 200445625
13673 МЕГАЛАЙФ 203880209
2767 УЕБМАНЕР МЕДИА 201309763
9484 НЮ ДРИЙМ ГРУП 175143796
12532 МАНИ - 3 203130360
97 АТЛАНТА КАР 1 160095146
3710 КАЗИНО ШАНС 200917061
11737 Боби - 0209 202903459
3354 ЖИТЕН КЛАС 17 104534974
2855 АЛПАКА 202348694
10805 ЕМ ЕЙ ВИ 75 201873970
3269 ИЛОНА ОЙЛ 200804462
11673 Вулович Аутомобиле 203268728
3310 ТОРОС 101057471
874 ЦЕНКО 95 827229789
10970 НЕМУР 14 203122449
2883 ТИ ПИ ПЛАН 175394720
5519 ДАНИ - ИИ - 2008 200241416
13214 КЮ МЕДИЯ 202846684
13092 Вариус Трейд 202167313
7 ОРБИТА - КОМЕРС 823093320
5935 АПОВЕРСАНД 201122436
3029 ВесиЯна Консулт Груп 201155518
10913 ГРЕТА СТИЛ 2009 200610183
6069 МА - АРС 160042115
875 КЛАС АГРО 103790419
152 ЖИА-72 128057257
1205 ЕНЕРГО РЕМОНТ ГРУП - 87 201859271
533 СТРОЙМАКС 101678574
10392 Ви Си Транспорт 202029052
8063 ВУЛКАИН ИНТ 126734251
3443 САМЪР - С.П.С. 102891109
213 ТОПСТРОЙ ДЕКОР 119632456
922 ДИТЕКС 114613669
3830 ГРАФИТ НГ 201249871
1408 ТИКО ТАКСИ 13 ЕООД 127575859
455 НИКИ - 95 101731888
12456 ВИ ХОУМ 204800970
5520 ВЕКО-СТРОЙ 101761333
11674 СТАЙЛ СТОР 201776393
9431 МАКС 76 204573818
3084 АЛДО ОБЗОР 202567745
3180 ЕМПОРИКИ СТРОЙ 200575063
13215 БГ ДРАЙВЪРС 201255027
10570 ДРИНКС 2000 201477241
10028 КАР ЛИНКС 202617536
3886 МИРАМАР ТРЕЙД 200516403
10199 АГРОТРЕЙД КОНТРАКТ 121233514
2822 НЮДЖЕН 200785827
3757 УРАРТ 117659312
1448 ПАРАЛЕЛ 43 С 160100718
5621 ВЕРТИКАЛ 115770399
3127 ОМИКС 121385461
10496 ПУСЕН 203012853
1551 ЛИВЕРИ-ИНС 200125511
12099 ЕВРОТРЕЙД БУЛКОМЕРС 204544492
11134 ПЛАСТРЕЙД БГ 202717323
5942 МАРИЦА КОМЕРС - 5 202490010
11738 МИЛЕНИУМ ТРЕЙДИНГ БГ 203705102
9721 ЛИБОР 2004 131247946
4645 ИСО ГРУП 90 204441738
1664 МАВЕКС 112116615
12100 ЕГУР 1 201388077
6401 ИНТЕРТЕЛ 115875140
7093 КАРЕДАС 115109412
11845 АЛЕК-АЛЕКС 87 203310110
10914 БАЛБИС 203695801
10710 ГРУП 20М 201980125
3044 ТРИЗО ИНВЕСТ 204191318
13630 ЮЛИСКОРП 11 202441885
12747 ПРОФЕКС ХЛЯБ 130587184
11028 ДРАЙВ КОМПЛЕКС 203912411
12008 ДЖЕНЕРАЛ ДИ СИ ТРЕЙД 203475125
6325 КАЛИЧЕВ АРТ 201933008
730 ГАЛАКС ОЙЛ 828063345
9681 ПМ Трейд енд Рисайклинг 202144604
12043 СТАРЛЕС КЛИНГ 201531908
11029 СТИМЕКС 831824643
9682 ИНТЕРБАЛ 202119862
3311 Е ЕНД ДЖИ ГРИП 200972691
5816 ГОЛДЕН ФРУТ - 2008 200347729
8196 ИВ ИНВЕСТ ГРУП 201497048
7297 БАЛКАНКАР МИЗИЯ - БГ 200632176
11739 АГРО ТУЛС 203886646
11940 ТИРОН КОМ 201906662
110 СЪНИ ХИЛ 115873762
10711 ТАНТОР 200816596
100 ТОП КОНСУЛТ 63 201097189
3656 АСЕНИД КОМЕРС 201016461
13665 МАЙ СТОРИДЖ 204433022
13743 КАПИТАЛ ГРУП ИМИ 202019631
4745 Глобъл Финанс Енд Консултинг 203226202
12691 ОРИОН ПРОПЪРТИС 204286483
1048 КАРИНА - 5 114053366
4394 КАСЕМ ТРЕЙД 203092027
12503 ЕМСИ Прогрес 200965088
13093 ЕНТЪР ИМПОРТ ЕКСПОРТ 204205079
12101 КРИЕЙТИВ ЕНЕРДЖИ 204411500
12330 ИРЕНА 2006 175129234
3265 ВЕРОНА 107591101
5476 ЕВЕНТРЕКС 120556984
2685 НАВИ - 7 202647006
10393 МЪРЧ 2005 БЪЛГАРИЯ 200485705
2726 ИНТЕР-В.Г. 121513950
11218 ВМ СТРОЙМАРКЕТ 203051991
4195 ВАНИЛА 1 203102699
2989 ИНТЕРЛЕС 2004 131275038
12457 ТАВИТЕ 6 203261406
12271 БЕТОНИНТЕЛЕКТ 94 831571574
10571 ЕВРОРЕМОНТ ТРЪН 113578667
10200 МИКИМИЛК 201807098
14095 ДЖИ ПИ ЕС ИМПОРТ 204561983
10915 ПЕПСТРОЙ ИНВЕСТ 201785303
9761 ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО 130025334
10916 СИВЕРА - МИЛКОВ 200685061
5755 БИЛДИНГ ЕКСПРЕС 123740509
5851 СЪНЛЕС-81 201286357
4118 ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ 111585809
3181 ТЕД И ВАН 114681951
12209 ЛЕХОВ 200085472
3421 ХИМЕРА 103684921
3422 МЕРА ГЛАС 110515708
1355 ПРО АРОН 126628547
12692 МЕТАЛИК БОНДС 200340460
6610 ЛЮБЕНА ФРУТ 200818451
6611 МЕРДЖАНА 115888376
9722 ФЮЧЪР ПРЕС ДИСТРИБЮШЪН 201263821
4699 АЛЕКС БИЗНЕС 2016 175242147
10971 Бизнес Актив Къмпани 203286570
9865 ФРОДИ 121884706
3303 БИЛДИНГ ЕКСПОРТ БГ 201095366
10572 ГРИЙН СЪРВИЗ 202286716
10712 ЕР ЕНД ЧИ 201964320
6612 ФИЛТЕКС 123020041
11322 ИЗИ ПРИНТ НЕО 203366357
7329 БИЗНЕС КОНСУЛТ 58 112653259
3423 АГРО М - ИНВЕСТ 201401400
10573 РЕД МАРКЕР ГРУП 203076375
2686 БИЛЯНА ПРОГРЕС ООД 101661801
12748 СОНИК МП 204473554
12304 КОРЕКТ МЕДИА ГРУП 202201064
1033 БИТЕКС ГРУП 106592257
427 АГРО СИМ 103617099
9963 АРМАГЕДОН 13 202687666
2 Застрахователна компания Олимпик - клон България 200737120
13796 ЕВРОЕЛЕКТРИК 205128721
13631 ВАЛАМАР ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ 204230775
4347 ЕКО СКАРПЕ 200294810
8052 СИСТЪРС ОЙЛ 203711248
2746 СГ ИНВЕСТ 104623857
10806 ВИП ТРЕЙД 112659333
1665 РЕМОНТСТРОЙ ЮТИЛИТИ 115785312
2947 ОРГА ГРУП 201516420
2579 ФОКУС ИНФО 203976727
241 КРИСТИСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201271191
13216 МАВЕРИК 2000 130201280
5284 ПАНАГЮРСКИ МИНИ 822147683
1749 ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ 126623774
2655 МАРТИН И КО 107564912
13891 ОРВИТЕКС 68 200359959
3061 ДЖЕТОЙЛ - БЪЛГАРИЯ 130125352
11941 ДРОЛ 2016 204402048
12902 ТИМИ 2017 204985070
1163 КАРБОН ПРОДАКТС 200412018
9723 ПАМКО П.А. 175135326
8399 Ноескюел Сълюшънс 205409939
10088 ДИ ЕНД ДИ 08 200445850
8079 ДИМИ ТРАНС 95 203477699
2829 ЛИФТ ПРОТЕКТ 115145440
3093 Ди По Груп 121312940
2884 БАТИБАЛЕНО БЪЛГАРИЯ 131121556
8 МИКРА - 07 147062771
11030 БАЛКАН ГРУП ХОЛДИНГ 131453373
1463 ФУРНАРИ ИНВЕСТ 200778042
6402 ФЕШЪН ИНДЪСТРИ Т И Д 201104349
3177 Джи Ес 16 204287165
6613 МАРИЦА ТРЕЙД 201738613
5184 АЛЕКС ФЕМИЛИ 202731059
14096 ЕЙЧ АР ЕС ГРУП 203260724
11493 ТРЕНДКОРП 203636920
12050 БУЛИТА ХП 201697950
6614 КРИСТАЛ - ЛЕС 112607112
389 БЕЛА РУСЕ 117538613
11135 БОР-ВАС 118571071
12051 КЕКЕ 131434017
13217 ОВИНИ 202190109
8290 КИМДЕН МП 204329778
286 АТС СЪРВИЗ 202809981
12998 СТАРС ФУУД 2017 204799030
5647 БОРДО СТРОЙ 201224583
12568 НЮ СЕЛС ГРУП 205316837
10713 УРАЛ ЛЕС 201987924
11323 ТАМИВИ 203004714
9744 ЕП КОРП 130555788
10497 РЦС ЕНТЪРПРАЙЗ 202561169
9804 ИНОВА ТРАНС 202446099
189 ПОЛИНЕЛ ИНВЕСТ 102901311
10333 ДЕЛТА - Г 10656921
5777 ЕВ-МАР - ТРАНС 160062356
10635 ГЛОБАЛ ТУР 201399294
2742 М.Т.С. 12 201943397
11136 ИМБУЛЕКС 2013 202995728
9 ДОНСАН 102006501
6615 ГЕНДО 1 + 1 201346231
11137 ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ 131361206
11740 АЛЕК МЕТАЛ 202482138
10029 ИБ 2013 202631824
459 ЕСМ-ВАРНА В ЛИКВИДАЦИЯ 201018537
6379 АКАТАМА 130844636
318 ЕВРОПЛЕТ 202611686
1786 ДИМАРК 79 201905187
637 РОЯЛ ХАУС 201275802
543 СТАНДАРТ ФС 40181708
12903 БОБИ ТЕЛ 60 203867585
9987 ТОП КОМОДИТИ 202480767
102 ШЕВКЕНОВИ 119675144
12210 СГ ИНЖЕНЕРИНГ 203254828
11324 ПАУЪР ПРОДЪКТС ТРЕЙДИНГ 202152012
12904 НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 130270262
13527 ЙОРДАН БОЙЧЕВ 64 202459698
10807 НАДОС БГ 201841225
2969 ТСБ-92 112625676
10275 ДИМ - БОР 77 203137433
3420 МАКОМ 2001 130736525
5648 ГРЕЙН ИНДЪСТРИ 201548090
12504 ИНТЕГРАЛ ТРЕЙД - ПАНОВ 79 204578384
9964 БИРЛИК 175388315
6181 АЙТЕКС 126659578
6616 ЛОМАР 123115646
2927 ОНЛАЙН ЛАБС 201161567
9762 СЕЛТА 175043760
5925 ХЕДА - 09 200790258
6111 ВИКИС ПЛОВДИВ 115810445
12102 ПАУЪРБИЛД 203919135
3490 МАТАЛАН 201552530
3887 АДЕНИС 106570990
11606 ВИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 203725721
10089 ДиЕл Навигатор 201395050
72 КАСИОПЕЯ-2006 147066450
13368 КЕМПАРК БИЛД 203868979
10306 ДАЛАС ДЖИНС 130602063
876 Р КОЗМЕТИКС 103778737
3084 БОДИНОР 131063626
7794 НВП 2017 147207252
9724 ЕС И ЕС 101677102
10917 ХРАНИМПЕКС 203194391
607 АЛАРА ТРАНС 203976702
996 ЕВРОКАР 117689953
11138 КМК БИЛДИНГ ГРУП 1 200860774
12569 МАРК ТРЕЙДУИНДС 204607590
3388 КАМИ 111547801
5852 НУТЕРА 201289499
10714 ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛС 175458984
3046 БУШМИЛС 62 204160926
877 БОРН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 200888364
12905 УЕБЕКСПЕРТ БГ 203854926
12145 РЕДИНГ ПРО 204279656
3558 ДЛП- 21 200936688
5477 КОМЕРАКС 115840431
7223 МАЗО-85 203168980
9866 РАЙКАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ 126091912
10918 АВТОСУПЕР 200579478
4523 К`Фешън ЕООД 105557214
5478 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - КРУМОВГРАД 108514008
11139 ВАСКАР 2013 202447137
10808 ИНАС ТРЕЙДИНГ 200304090
1093 ОЛЕНА ИМПОРТ ЕКСПОРТ 201003802
3249 НЮ СПОРТ ДЕВЕЛОП 175377703
1258 ТРЕМА ГРУП 107569418
13744 ТЪНДЪР ПРО 205228586
13963 ГЛАС ИНДЪСТРИ 201400597
3272 МЕСОКОМБИНАТ ВАРНА 148149656
1601 БАЛКАН МЕТАЛ 1 200884437
617 Мирикъл - Т 204919501
2806 КОМЕРС ПЛЮС 200731427
10636 МЕГАПОРТ ИМПЕКС 203205172
6403 АСУНИМ БЪЛГАРИЯ 202096131
11140 НАР - МАГ - ОЙЛ 203756485
10715 ЦС КОМЕРС 131468076
748 КЪМЮНИТЪРИ БИЗНЕС 203363012
2856 ЕВРО ФРЕШ 99 201770027
12385 СУПЕРВИЖЪН КОРЕКТ 203972216
12812 ЕС ДЖИ И КЪНСЪЛТИНГ 200140470
12173 СП ТРЕЙДИНГ 204540298
13918 СПЕЙС КАРГО ЛОДЖИСТИК 175233237
8524 ПЛЮС СЪРВИС 204071801
2100 КОРРО ФОРСЕ 200697843
6617 МАРКОВО ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ 160106283
4066 БАТИ-КОНЦЕПТ 203212576
10 СТАНТЕКС 160080272
11031 В И ЕЛ ИНЖ 202304047
2970 НИКИФОР КОНДЕВ-В 101675222
9965 БОЛКАН ТРЕЙД КЪНЕКШЪНС 131074042
12174 МЕТАХИМ-М.Т.А. 114552757
2002 ЕРА СТРОЙ ГРУП 201753106
1144 ЕКО ПЕТРОЛИУМ 121004818
3469 МЕТА ТРЕЙДИНГ ГРУП 200524962
11942 ВАН ТРЕЙД 50 201494386
3470 С и С - 7 121295658
1807 ПИТОН - 357 833011624
2928 МИ-СИ 201070402
9725 АХАЙА ФРИГО-АК 201001648
11494 ВЕХСТРОЙМАР 204240354
1576 БУЛПРОМ 104539213
10276 СКАРПОНИ АБВ 202673086
1009 ТРИО СТАРС 130017800
12693 МОНТАЖНИ ГРУПИ - РАЙЧЕВ, ХАДЖИИВАНОВ И С-ИЕ 175042313
13674 МЕСОДЖИОС ФУУД 201539272
825 ГАЛАНТ БИЛД 202259441
8448 Е КОМ ЕНД ЛАЙСЕНСИНГ 203116909
12813 ФЛОРИЗА 204576337
9988 КАЛИНА 2009 200672085
4956 ИНДУСТРИАЛ СЕНЧЪРИ 130946580
1356 СИДМА - 91 126040825
12211 СПЕКТЪР 2017 204443397
2464 ОМОН СЕКЮРИТИ СИСТЕМС 204975247
8559 ИНФРАКОМПЛЕКТ ГРУП 200236084
3724 ВИВА - СТРОЙ 114657060
2791 МРАМОРОИД 201437236
3950 СИЛВЕИШЪН-07 200938671
10498 НЮ АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС 203193357
10394 РНТ-2000 130233036
5881 ИНТЕРСТРОЙ - 49 115104461
124 ГОЛФ ВИЛИДЖ 175402754
5285 ТЕХНО-СТРОЙ КОМПЛЕКТ 112594162
12906 Крас - ми 78 203793163
13094 ТЕРА БАЙТ БЪЛГАРИЯ 200623469
3126 БАЗА ДИКИЕЗА 202954806
10716 ЕН ТИ ЕМ 02 202473534
6618 ГЕОРГ ДАНИЕЛ 201821938
5286 КОХЕТИ 115624871
6237 БАРИ - 777 115809395
6238 ИС-Ар М порт 201457203
8157 ВИОЛЕТА ФУУДС ИНДУСТРИ 204628780
1148 ДИ ЕНД ДИ ДЖИ ПЕТРОЛ ПРОДУКТС 110517036
9726 КАТАКС БОНДИД УЕРХАУС 200444217
10499 ФАРЛЯТИ ГРУП 202790844
3138 РАЙНОВИ 201202583
655 ХАНОВРА 204420765
8988 ТЕКТОС СТИЛ 115769226
10201 СИДЕР СТОРМ 202794508
10030 МАК ФРЕШ 201718660
10395 ЛИНЕКСА ПРОПЪРТИ 131056806
11141 НЮ БИЗНЕС 2016 203328357
1827 Ви Ес Ен Груп 203681082
863 ВАРНА ШИП СЪРВИС 200291052
710 ТЕМПО СПОРТ ГРУП 202313857
11142 ПРАЙВЕТ 202584292
13369 АЛТИМАР 175157461
9966 ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ 175343892
9485 КЛОРАН 175414692
6619 СТЕФИ - 74 115853133
10919 НОРДГРУП СЛ 203586086
10717 ММК МЕТАЛ 113565456
10718 НАПРЕД 2009 202059572
11846 ХЕМУС КОРПОРЕЙШЪН 202835684
3389 ИНДЕКС СИСТЕМС 201234855
402 ФРЕДДО 201480515
1641 АЛЕКС ФРУКТ 201634988
2971 МЕТАЛ-КИМС 811197756
10090 ПЛАТИНУМ АГРО СТАРС 203459142
1787 АГЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ ВЕЛЕС 203527180
10031 МДЖИ ТРЕЙДИНГ 822096304
3559 ВАС СТРОЙ РЕСУРСИ 2010 200996759
6620 МЕРТ ФОРТ 825284729
14097 ПРИМА ТРАНС СОЛ 202228912
290 ФРАНСИС РЕЗИДЪНС 200481543
12386 ЛУИДЖИ ФРАНЧЕСКО ФАБИАНИ 204325769
12103 КОТАРА ГРУП 201819951
3725 БУЛБРЮ БГ 103653331
13528 РАМА СИСТЕМС 201218502
11847 АБОР 200780851
1511 ВЕГАС - МП 160121235
6621 ЖИРМЕТ 200473514
9745 4ДЕЛУКС 201386375
1164 ИСКРА-98 117524760
4814 ИВАНОВА СТРОЙ 2017 204504170
8441 ПОЛИ 86 204236142
7224 МОБАЙЛ ВОЙС 203486627
12749 ГРУП ОЙЛ ПЕТРОЛИУМ 2011 201625058
539 ОПТИМА-НОВА 201598168
2830 ТУ - ВИС 131248190
6112 КОМПАС СЕКЮРИТИ 1 160112631
524 ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ 202868887
6070 ОЛМИДА 115573685
2898 ФАНТОМАС 108681644
11143 ЕКОСИСТЕМ ВИЖЪН 202672988
10719 ЕКОМЕКС 2013 202749309
13717 БЕСТ ДРАЙВЪРС 201254822
2271 ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН 204541603
2947 ПРИМА 97 103655930
3221 НЕТКОМЕРТ 204448704
12750 ЛУКСТРЕЙД 121904283
11495 НЕКСТ КОЛ 201460594
3146 ЛЮТОВА И КО 202692492
6622 ИНОТРАНС 123617926
6452 ЗАК ТРЕЙДИНГ 115901699
6404 АМ ДЖИ 0220 200175090
9930 ПЕТРИС КЪНСТРАКШЪН 202870906
2615 СТОЯНОВИ 97 201277027
5287 СТРОЙ ИНГ 115948085
6182 ЕНЕРГОМОНТАЖ 123725133
13 ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВ КОМБИНАТ 128560917
12422 ТЕСТ НЕТ 204384995
5915 СТРОЙ КОНСУЛТ-АС-365 202889856
11144 ГЕПАРД АГРОТРЕЙД 203481765
11 ГОЛД СПЕД 200030440
11325 ДРЕЙЗДЪН МАШ 201266447
3182 ФИЛИПОПОЛИС - ДГ 160100486
12871 КАВАР 201247308
4524 БАЛОС 114674871
11145 МИЛЧЕВ КЪМПАНИ ГРУП 203196652
508 СЪНИ РИТЕЙЛ 204653972
13095 ВИНО ТРЕЙД 200082921
3147 МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ 201605723
11032 ФЮЧЪРЛЕНД МАРК 201884123
11741 ЕЛИЗА 2015 203398390
4067 ГРЕЙНСЕЛ 203215063
2074 ВЕЛИНСОФ 130113752
878 ДИ ЕМ 116574161
12570 ТРЕЙС КЪМПАНИ 205117123
2715 ПОДОВИ НАСТИЛКИ 131030117
12387 ФЕШЪН 1-2019 202996253
3508 ИСКРА 2001 125549869
2614 ЕВРОКОНСУЛТ 109578615
954 НЕФТ ЕКСПРЕС ГРУП 131431526
11146 СИСТЕМ БЕТА 201072428
411 ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 148006302
14021 МАТИЧ БГ 205325334
10091 КАЛАДА 202820967
10809 ЛИК КОРПОРЕЙШЪН 201395239
1259 ЙОВИС 117686715
12999 Орфеас 131555008
2792 КЕСИН ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 201567532
11219 ЕФ ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ 201610040
3314 Б-КОМПЛЕКТ 107584893
10720 ХАУСАДВАЙЗАРС 203180580
2948 КЕМ АНАЛИТИКАЛ СЪРВИСИС 202259320
10810 АВТОИМПОРТ СТРОЙ 202778964
10500 СМАРТ СИСТЕМС АЙ ТИ 202934910
235 ДИД - 67 102899796
10972 БУЛРОУД 203044000
1835 ХОУМДИЗАЙН ЦЕНТЪР 115908291
11147 КЪНТРИ ФРУТС ЕНД ВЕДЖИС 203481690
6623 ЛАЙФ ОИЛ 201580946
2126 ПРЕГРУП - 2010 201169432
10032 АГРО ХЕРА 82 203014822
5479 ТАБИ ГРУП 160133472
2657 ИВЕНИ 117057213
7288 ФАРМА ЕЛИТ 123625396
1720 Сейесе Емундо 203362266
6624 САЙМЪН ГРУП 200405292
2807 СТРОНГ 122028918
4555 ТИМ БИЛДИНГ - М 203155488
4004 КАЛЕКС - 96 831711834
13964 ЛГР ЛЕЙК 201586365
10811 ДИВАБО 2018 175108382
3471 ИВТРЕЙД 110537761
6071 МАСТЕР СОП 115917746
5916 КОНСУЛТ ПЛАСТ-2020 202889909
3315 УИНД ПАРК ДИВЕЛЪПМЪНТ 201665108
10396 ОТО 102929190
10334 АЛЕНА ДИСТРИБЮШЪН 175123644
6625 КОКОНИС 201446769
3030 АРЕС ГРУП 103527189
3729 ДАНИМЕС 114658479
11326 ФАРМА 10 202617867
2919 Рея Кеър 204105214
2263 КРИС ЕКСПОРТ 203243415
11675 АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ 201198131
14098 ПУРА ВИДА 13 203471237
10721 ЗАК РИЗЪРВ 203681837
11148 Про Синема Рентал 201807415
12331 СЛАВИ СИКРЕТ 203083551
6626 БРЕНД ИНВЕСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201074468
5500 ПЕРФЕКТ ЕКСПРЕС 201043444
2774 ХАРАМИЯ 1 200185729
11033 НОРДИНА 203266182
3183 ЛЕО СКИН 200838404
705 ВАРНЕНСКИ СТРОЕЖИ 103937221
1492 БАУМАШ - 70 160006546
6627 СТИВИНЕКС 97 200891467
10722 ГАЛАКТИКА КОРПОРЕЙШЪН 203299570
13096 ВАН ТРЕЙД БГ 205007449
13745 ЯНИТЕКС 160056606
13000 ЕН ЕМ ДЖИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ 175092219
3022 САЛВУС 202569454
1499 ГРИША ИМПОРТ-В ЛИКВИДАЦИЯ 202782908
319 Колос 74 203507320
4225 МЕРИ И СИН 114585383
14022 ФИО ГРУУП 203612667
3888 Диагностично - консултативен център Екзарх Антим 200011486
11327 БЪЛГЕРИЪН АГРОУЪРЛД 203071677
10973 ВИТЕКС ИМПОРТИНГ 203264993
339 ГАМА-ТЕХ 116560674
6628 ЕНИКОМП 121119261
10637 ТРЕЙД - КОМЕРС - 78 201516694
8223 АРТЕС СТРОЙ 202393102
10501 РЕКОРД-БГ 131518814
348 ЕВРОФУД 200209009
14023 КЕЙ ДИ ИНВЕСТМЪНТ ДИСИЖЪНС 205348347
9931 РИГАЛ 53 202259929
10723 АНДИКАР-96 121151572
6629 ШЕРИФОВ 160038241
3050 СМАРТ ТРАВЕЛ СЪРВИСЕС 202812041
8180 ИВИ-К 123733938
424 ЛАЗАРЕТА 117048043
3509 ДОМСТРОЙ 114626645
6037 ГРАНД -1 126649413
6630 НИКМЕТАЛ 160069322
375 ШАДОУ АЙДИЪС 175278146
3173 ЖОСИ 831271363
6631 АРМАТУР СЕРВИЗ 201066724
7531 КЛАУД ПРОДАКШЪН 201496957
8345 АМАРА ТРАНС ЛОГИСТИК 203536382
10920 МАРТЕЛ 2002 130928447
10724 ДИЛАС 1 200544598
10725 БУЛТРЕЙД 2014 202952837
7330 ЮБИ-ИНВЕСТ 101735388
11034 ПИ ЕМ ЕН СТОК 202273423
2910 КАЛИАКРИЯ ПРО МЕНИДЖМЪНТ 175154522
6632 ГЕРГАНА 126061940
1366 КЕРНИКОМ 201129231
5649 МАКС - М 115812599
11676 СИМСТРОЙ М 101770097
1512 ЕС ТИ СИ 160119483
13797 Генерикс Фарма 204751231
1710 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СТАРА ЗАГОРА 123535511
1332 ГЛОБАЛ ДАЙНАМИКС 201737397
565 ГО ТРАНСПОРТ 200852090
13529 НИК СТРОЙ ГРУП 205431212
6633 РЕНАТА 2010 201177315
3273 МР ГРУП 81 204203135
1357 МЪРЧ - ПЕТРОЛИУМ 115808782
12907 ЛЕБЛАНК 204815214
1358 ЕКОЕФЕКТ 2003 115807876
9683 НЕЛАС 9 200946878
1288 К.К.ИНВЕСТ 116591958
13965 ЛЕЙДИС 130000847
2237 Б и С СТИЛ 203712318
11149 ЛАТОЛА - 91 203235272
925 ИЗОТЕХ 1 200064962
11742 МАКВО 203869885
1018 РЕКСИМ 131430677
3072 ТРИСКОЛ 205341858
190 ВИРДЖИНИЯ - ЕР ЕН 102634958
1750 ЕКСПРЕС ЛИНК ИНВЕСТ 160094044
1610 Долфин текстил 202665221
1894 СЕМА СТРОЙ 203039213
1242 ЕВРОФРУКТ БЪЛГАРИЯ 201034057
5756 ИВА - СРЛ 201102483
13746 МОТОРСПОРТ 23 203390415
10335 СНЕЙЛС 130915574
10861 БУЛГАРФРУТ - 64 121810211
12814 Валвас БГ 203963249
5054 Кагеми 203901863
381 ЛОРТЕКС 116558239
10033 БИЗНЕСИНФОСТИЛ 202639664
11328 ЗЕРО ГРУП БИЛДИНГ 201346879
8463 АБ СТРОЙ 126552188
2230 КАШ ИНДУСТРИЯ 202079284
10277 КЕЙ БИ ДИСТРИБЮШЪН 201064036
9669 БУЛЛЕС СТРОЙ ХОЛДИНГ 200630198
820 ТУЗЛУШКА ГОРА 125548831
3355 РАДОМЕКС 104623907
11150 НАНО ТРЕЙД 202830712
11496 Максимус петрол 203702313
11151 АЛД 175374301
5288 ТРИУМВИРАТ - ИМЕХ 115214114
2929 ВМ АУТО 200232221
10812 ТИ ДЖИ ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ 175383300
236 ПЪТНА КОМПАНИЯ 128515021
13001 КУРИЛО-МЕТАЛ 121020367
10092 РАПТОР 175018020
1019 ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ 104637764
1751 БАЛИСТА 1 201324555
8269 НИКАТ 1 202231094
7094 ТЪРЖИЩНА КОМПАНИЯ "МАРИЦА" 126161199
12272 ХАРЦ - МИТИ 203580222
3184 АГРОЛИМИТЕД 104682389
12571 КЕЙ ДЖИ ЕМ ИНВЕСТМЪНТ 200341758
13530 ФОРУМ ИНЖЕНЕРИНГ 131521689
12458 Мега Сървисиз енд Съпорт 204772948
11220 ВЕЛИ СПОРТИВ 202821439
2956 ПРИС - ГРУП 205247704
657 МОМТРЕЙД РУСЕ 202770457
8945 ГРГ ЕКСПОРТ 203458161
6634 СТАЙЛ ГРУП 123686146
1500 БИРЕНА БОРСА 116545918
2775 БИЗНЕС ГАРАНТ БГ 124703677
10093 СТУДИО КЮ 175223018
297 САН МАРКО 102801880
6635 СТРОЙ - КОМПАКТ 112612928
6049 КАМБЕРИ 202773542
6636 ТЕРА ГАЗ - 02 112583280
1701 СТРОЙ ХОЛД 201467382
3250 КАМПОС 831757386
13798 РОЛЕН 131033273
10034 ТЕХНОСТЕП 202732257
5789 ИНГИ СТРОЙ 123745584
11035 ЧОРАСКО - ГРИЛ 204073567
1602 АГРО - ИВЕКС 123618829
6102 ЕВРОПЛАСТ-14 202889739
6637 СМАРТ - АС 123160189
6239 МАГИ 87 ГРУП 201777534
1603 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ 201333166
12815 КУАНТЪМ 202501357
2086 СТАЙГЪР 115856236
1441 СОНЕЛ ФАРМА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 115057499
9867 ПЕН ТРЕЙД 202796200
5650 ТРАНСКИБЕРНЕТИКА 123121631
942 ХАРТЕХ 107013407
11497 БЕ ВЕ ДЖОКО 2008 201015199
73 ГАП СТРОЙ 119664475
6638 АГРО ЕКОМИКС 119608722
6639 МАЯМИ ГРУП 200242436
3936 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АКТА-МЕ 107517193
111 АНАБЕЛА СЪНШАЙН 131273392
1134 КОРН БГ 201398388
12908 ЛЮСИ-ФУУД 83 203309541
7095 МИ - АГРО-В ЛИКВИДАЦИЯ 126740756
2768 Джи & Ем Инвестмънтс 131300662
563 ЕМКО 2014 119670777
2915 ГЕОСКАЛ 101163550
6640 ТИ ЕН ВИ 200446766
9486 ЯНА 2 101764062
10502 ФРУТ ПУЛС ГРУП 203461143
11943 ИНФИНИТИ ХОУМ 204165909
1552 СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ - КАСТЕЛ 102812282
2583 ТИВИ НЕТ СЪРВИСИС 175099926
1706 МИЗИЯ ЛОГИСТИКА 201784094
12104 БГ АУТОМОБИЛ 203229878
6641 АРМЕЙСКИ ЩИТ 825337232
10397 НОВА ПРОЕКТ 119615602
1010 ОГОСТА 111004887
14099 МБ ЕНЕРДЖИ 201834070
12273 Муунлайт Маркетинг 205094272
1726 ЙОКА 825359517
10503 ФРОНТЕРО ДИМЕРО 203266450
10504 СОЛИД ОЙЛ ИНВЕСТ 203101423
490 АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ 117543021
12009 Селект-43 202036584
10202 ТРИФИЛ 115230225
5926 ДМС БЪЛГАРИЯ 115899740
1946 СТРОЙКАР КМ 160054053
10398 СТРОЙ ФЕСТ 81 203157119
10974 ХАЛИТЕКС 2 203283089
9932 ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ 201877214
12459 ТАВИТЕ 7 204908184
12010 МАРКЕТНЕТ 204392796
12388 К.А.И. БИЛД 201433729
5289 ВЪЛКОВ И СИН 822119869
10921 ББА ЕСТЕЙТ 203315366
9967 АНДРЕЙ ТРЕЙДИНГ 200352740
12305 МИКИ ДИЗАЙН 204629672
11498 АЛФА ЕКОТРЕЙД 201855762
6642 ВЕНИТОН 200723081
13370 ЦЕНТРО МОБИЛЕ 204448841
765 Нова Трейд-Балчев 204315433
5480 ЕКС КОМЕРС 2009 200886121
6643 " ИДЕЯ " 123540946
10638 БР ТРЕЙДИНГ 121308785
9487 МАГНУС-Д 103782319
831 ЛОДЖИСТИК СЕНТЪР ГРУП 201210572
13966 ВИЗИЙОН 16 204145842
3380 РОБИФИР-БАЙК 101573872
879 БОРИС КАЛАЙДЖИЕВ 160090754
10726 АЛФА ТРЕЙД 11 201598047
12332 МАЛАВИКА 3 202022378
1752 ЕЛИТСТРОЙГРУП 200162082
13002 ФРУКТРЕЙД 200911311
9763 ВАГАБОНД - ЕЕ 200175012
5290 АСЕС - КОМ 112624407
11848 МАДИВ ГРУП 201636163
13531 ДИ-ДИ 124713408
6644 ЕКОМЕС 115759876
10336 ПАЛМ ТРЕЙДИНГ 202103339
11743 СТАЛ ПРОЕКТ 175438145
5588 ИНТЕР ПЕТРОЛИУМ 200604159
13632 МАКС ТЕХНОЛОДЖИ ЕУ 204858525
12105 КИУИ 201905215
1521 КЛУБ ЕЛИТ 1 160006069
3472 МО ТЕХ 175219023
2747 АРМЕКСИМ 131132862
5466 АЛЕКСАНДРА-АЛ 114111531
12212 СТРОЙ БИЛД ПРОПЪРТИ 205037759
3185 СТИЛ 2001 104546097
4646 ЕФРОСИНА 200651874
10922 КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ ЛЕОНА 203076329
10505 ПЛАТИНУМ КОМЕРС 202492004
5055 ПАМДЕЙВ ТРЕЙДИНГ 200152985
3164 АЛФАКОМЕРС ГРУП 201189381
9805 РОЯЛ ФРУТ - ББ 202609614
12751 ДРЕС ФЕШЪН 205338043
7189 МИМИТЕКС 160096821
2885 АГРОЕКОФУУДС 105533430
8185 ЕВО-КН 204054403
564 Спиритфест 201786864
5622 ПРИСТА 825223111
11814 ТРАНС КАРГО ИНК 202258745
6645 ЕВРОСЕРВИЗ-2002 115769094
72 АГРО-МК 200682396
10923 СИМПЪЛ 64 202034081
5291 ЛОЯЛТИ ЛИЗИНГ 831316407
3845 БУЛГАР ЕКО-ПРОДУКТ 131503748
3312 АНДОНЕЛО 101646231
8291 ИНС-ТРЕЙД 131150821
13003 СТУДИО СТАР 5 201759696
12389 СИТИ ГРУП 88 204630315
9775 НИРЕЯ ДИ 202321971
203 АТЛАНТ 2010 201010007
10094 Инкредибъл ССБ 203422941
6646 ФОНЕКС ГРУП 200646133
10095 МИЛЕНИУМ ГОЛД ТРЕЙД 203266428
869 ИЗОБОР - БКС 114638672
6072 ИНТЕРТЕКС ГРУП БЪЛГАРИЯ 201567468
12752 НЮ СИТИ БИЛДС 204428776
8796 АМЕ ГРУП 202853981
10574 СИМИНГ ФЛО 202625344
10813 УАЙН ЕНД КО 201630783
3114 ЛУКС ЕЛ 09 201001477
11944 ВАЛМАКС ИНК 204481565
10575 РОК ЕНЕРДЖИ 201050855
2886 РПК КОМ 743884
12572 ШАНКОВА СТРОЙ КОМЕРС 204284532
9868 ДЕРИН 201643535
4103 ЕС ТРАНС - ПЛЕВЕН 200483316
13799 СТАР КЪМПАНИ ЕНТЪРПРАЙЗ 205291031
2857 ТУМБАРИ 113563245
10506 ФИТНЕС ДИВЕЛЪПМЕНТ 200770743
13371 Зора Люлин 204543173
12573 ЛЪКИ СТАРС КЪМПАНИ 202014036
1611 ФАКТОРИЯ 2013 202494400
1622 БИЛДЕКС ПРОГРЕС 160052757
11329 ШАРК-МОБИЛЕ-БГ 203025929
12460 "Екселио Алианс" 201332986
10507 Пегасус Лоджистикс 202768890
706 ДОД КОНСУЛТ 131428808
12106 КАРДИНАЛ СУПЕРФУУД 203267081
11036 АРНЕБ 2013 202404189
10924 ТРАМИ ТРЕЙД 202954350
1638 ТАЛДОМ 203692730
10399 СОФИЯ СЕЛФИ 203266638
1359 АГРАРСЕРВИЗ 115100331
7532 ВЕЛАС-ПС 202332722
91 ДОБРИНИЩЕ СКИ 147091417
13967 МОБАЙЛ ПОЙНТ 202181850
6240 БИЛГИН КОТОН 40791743
12390 Джи Еф Груп 110060192
8481 СЪНИНВЕСТ 115629320
10096 ПРАКТИС МЕНИДЖМЪНТ 202835677
1808 ЯВ-ГО 200868220
12423 МЕГА АРТ ПРОФИЛ 204629761
3473 П И С ТУРС 102873043
2693 ТИ БИ АЙ ЛОДЖИК 200435353
6183 М ИНЖЕНЕРИНГ 123678146
1360 РИВЕКС 115893576
10337 ВА-МИ СТРОЙ 201412172
6647 КРИСПА ТРАНС 200755666
11849 Виктория Сити Груп 203286797
10727 ФРЕШ АГРОТРЕЙД 202829158
9989 НИКОМЕРС 2000 202530654
7096 ПЪТИЩА СТАРА ЗАГОРА 200128404
1753 ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА СПЕДИЦИЯ АБО 160087402
1367 НОВ ДОМ 117074604
403 ПАК ПРОДУКТ 119638441
10925 МЕТ - ХАРТ 202850379
12 ВИНО. КО 128515943
1754 АВИТОН СТРОЙ 126625191
10508 ИМАБ МАШИН 203523374
12461 МАРИВА ТРЕЙД 2016 203956952
209 СТАМАЛИ 201530128
1135 ДСГ-ТРЕЙД 201259431
1727 ВЕВИАН 115877629
5841 "ПЕНИК-А" 126654517
6453 НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ 202978369
6648 АБ-ЛОГИСТИК 202502306
6005 ГАРД БИЛД 160092812
2293 БИ М ПРОДАКШЪН 205300719
11221 ЕРМЕС 101746598
5817 ЕДИЛИЦИЯ 160093355
2615 ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ /ИЦ 121201420
12574 МАНУЕЛ ДИСТРИБУЦИОН 204054684
2387 ВИОЛА 2013 202732862
10975 СЛЕ ГРУП 1 200277483
13218 ПРИМА БИЛД КОНТРАКТ 201558750
1540 СОИКО 130838081
3657 ВЕГА СПОРТ 104615554
2699 РАЯ 19 201326570
3967 ГРИФОН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ 131406990
3658 ЕВРОВИК 104638898
8260 РУМЕЛИЯ БИЛДИНГ 200692159
870 ДИНАМО 817044183
8239 ИНОКС-ПЛАСТ 175212274
7490 ТРАФИК С.Д. 131394665
11850 НИКО ТРЕЙД 15 203198774
464 МИЛЕНИУМ 2002 117593741
4068 ДЖОЯ ТРЕЙД 201587556
1648 АУТОРЕНТ БГ 202966096
3544 БлуСкай Консалтинг 200858887
5292 ВИ-5 КОМЕРС 201030678
9684 Н.С.В.-КОМЕРС 2001 130581808
11037 МЕГА СЪН ПРОТЕКТ 204129674
1919 СТАРТ ИНВЕСТ 115274150
9933 УНИСВЯТ 201434795
3313 КАМЕРА 130213628
3846 БУЛ ТОП 2 202288788
10097 Би Еф Пи Трейдинг 201597123
5943 ДИЯ СПОРТ 201950469
12642 АДРОМЕДА 121087109
13097 ХЕРБА ЛАБ 204621056
9934 ДЖИЗА БГ 175257928
10862 ДОБРЕВ - 2010 201102597
9990 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОМЕРС 202065874
13633 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ 130517271
1456 НИМАС 822111751
3232 БАЛ МАКС КОМПАНИЯ 831317056
4196 ФРЕНЧ ТЕКС 201842188
10728 МД Аутомобиле 202964736
12462 МИТУШЕВ 200512732
12753 НОХСИ 203062938
6113 ГОГОЛАЙТ 160137613
525 ДУНАВ ПРЕС 117039820
10098 ЕМ ДИ ЕС-2008 200314889
3274 КАРЕКС ИНС 201204310
4700 ФИФИ КЛЕАР 203560084
6114 ИКАР 95 825351538
8930 ЕИДЖЕРМАН 204087759
1501 ПЕКАРНА БГ 202339033
2652 БИС 1 113588580
2269 ИЗДАТЕЛСТВО МСС 201519434
6073 СЪНРАЙЗ НУТС 201161880
1568 АП Строй консулт 201264581
2972 ДОМНИКА СТИЛ 202061107
12754 АБ 175019898
10976 ГАБИ КОМ 203877444
10576 ЕА 4 131258747
10035 ДХД билдинг инвест 202290515
1315 ДИМПЕКС 106024354
1361 АГРОТЕХНИКА 825231802
5229 КЮ. АЙ. 205295550
10509 ТРИСА КОНСУЛТ 202464955
11851 СИМЕКС 2012 200790450
11852 359 ЕЙДЖЪНСИ 201560655
10510 ПРОСПЕРА 2008 200356297
3673 КОРЕКТ - Х 111584319
1071 МАРИНА ИНТЕРНЕШАНЪЛ 105565983
7491 ТУЕЛВ 200023346
3192 А - ГРУП ИНС 204149723
9869 СПРИНТ СТИЛ-1 201970686
1755 ДЖИНА ДУЛЧЕ 160119661
1756 ЛЪКИ 108010507
12872 СИ-ЕН-ДЖИ 2 121633063
204 АГРОИНВЕСТ ГРУП 7 201167132
12816 МАК КОМЮНИКЕЙШЪНС 175141005
10511 МИЙТ СУРС 202849926
2990 РАДОВАНОВ - МЛАДЕНОВ 30061614
3259 САНДИНА 200653811
3275 РТ ТРОНИКС 204358616
6649 СКРАП КОМЕРС-Х 200844916
6650 КОЛХИДА БГ 115814899
8229 Елитстрой 11 202560640
3051 АЛПИНА ПЛЮС 131246428
12909 Ню айдиас ивентс 201829415
10926 ИЛИЯ ТЕКСТ 202815183
3115 БГ ИНТЕРИМ 201556151
13718 МЛЕЧЕН СВЯТ ДОНЕВ 204621661
12910 АРКУС-СИГУРНОСТ СОФИЯ 202260244
7097 МИГТОН - НЕТ 115816875
2670 ВАЛЕРКОМЕРС 205379499
2903 АГРОСТИЛ-ЕТР 131102132
11038 БиДжиЕйч ОМ Трейд 203184842
1693 ГОТИ 126724691
9764 Ю ЕН ИНВЕНТ 202732385
10036 КАНДИ ГРУП 203204615
3390 Интернационал - Миро 111519015
3186 ДИМТРАНС 104015506
9600 МОНИКО - 37 200845466
12911 ЛУПУС ИМПОРТ 202709835
7361 ЕВРОПА КЛИЙН 203573060
12107 КООПМЕДИЯ 175285977
2970 ФОРТЕКС 10 200987202
1757 ФОКУС КОМПАНИ 201164606
11853 ПРОСТРОЙ КОНСУЛТ В 200875317
10099 ЕСТИАРА 131453583
1721 ТЕМПТЕЙШЪН 75 Х 203842308
10338 БОРО ТУР ХОЛИДЕЙС 175029134
1807 МИСТРАЛ БЪЛГАРИЯ 202790919
444 ДЕР ПРОФИТ 200749973
5003 ИНТЕР - АУТО - 2015 203524985
11039 ГИТ-К 2010 201313459
5293 ВИТОША ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ 200082597
5651 РОДОПИ - ЛЕС 2001 160126944
5927 ФЛАМА ТРЕЙД 115552498
821 ИВЕТ 85 119038119
12333 НОВА-19 101719373
12505 ЕНКЕЛИ 200722638
2518 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ 200207240
10814 К И К АГРО ИНВЕСТ 201388796
13004 ИРИС - СЪБОТИНОВА 200590001
3116 БЕВЕРАЖ ЕКСПОРТ 202261652
9935 РОЯЛ КОМЕРС БГ 202829393
11744 ЕОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ 201070726
13800 ЕЙ ПИ СТАНДАРТ 131250693
880 ЦЕНТРУМ ОЙЛ 103750691
5501 ЕМБИС ОЙЛ 200518742
12052 СПЕЙС ТРЕЙДЪР 204187396
10100 РОЯЛ ЕНО ДИСТРИБЮШЪН 201349380
1138 ДИДИ-М 106625839
13919 ДИМ ТРЕЙДИНГ 79 203986290
1368 ПАМ ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ 175332850
8916 ЕРСА - 95 203053152
1655 ФИНАНС ГРУП 2010 201280895
5944 ФОН БОКС 201503120
13219 БРИЛ КЪМПАНИ 131307048
307 КЕД-Ю 200537283
10815 ФРУТ ЕНД ФУУД 202685455
3615 ТДМ 96 201147140
13098 ПОПОВ КОНСУЛТ 64 200390164
12334 ПРОЕКТ ПРО СТРОЙ 204206633
2600 ГЛОМАР АТ 98 205011928
3831 АЛВЕНИ 69 202839587
13 ИРАКЛИС 119057183
308 БГ АУТО ТРАНС 201580113
10816 ПИЛОВ ТРАНС 202968802
12274 РС ПРОЕКТ 131410870
881 АГРОИНВЕСТ-ВАРНА 200930322
12463 СТЕФАН ЯНЕВ - 2007 101786685
2887 АЛФАКОМ ПРИНТ 201252942
1077 ДОЛИ 07 175436070
4416 ХОЛИДЕЙ ФЪН КЛУБ 104656871
9568 СИТИ ТРЕЙД 131576689
12011 ПИ ДЖИ КЕПИТЪЛ 202337317
6241 РОБУЛ 115540409
2840 КОНТРАКТ ТРЕЙДИНГ 200342746
1362 ЮМОС 112646554
3362 МЕГА ГРУП 2010 201358059
5445 РОДОПИ-ЕКСПРЕС 108562138
13968 СОЛЕЪР 131506139
3345 БГ УНИКАТ 200187769
1612 БАЛКАН МИЛК 2011 201638965
11152 Строй Импорт 11 202595933
9191 КОКО ПЛОД 203803725
1216 ИНТЕР РЕКЛАМА 117673358
5928 ВАИС ТРАНС 115747055
2425 АЛДО ПЛАЗА 204078491
1877 УЧКУНОВ ТРЕЙД 2015 203682978
7190 АКСИ ГРУП 203791842
1715 БАУМАКС 115873004
3327 ЛЕЯ 1 200573938
6651 Б. ГЕОРГИЕВ ИМПОРТ 202397079
10400 УНИТРЕЙД ПЛОВДИВ 201224117
5742 ОСУР 201498584
12030 ГРЕТА МИРОНОВА 2010 204234846
468 ЕМ КОММЕРС 10 201145342
3222 ПОЛЕТ 21 121870774
882 ЕНОЛА 103948883
943 ЛЕСПРОМ ТЕТЕВЕН 110558766
12053 НЕВИС ТРЕЙД 203314353
1666 ТИМ - 2005 115898993
1707 ЕКСИДЖЕНТ 203076189
10639 ДОТИ 175399379
10401 КЛАРИТА НЮ ПРАДАКШЪНС 202294937
10927 ВИЕСПИ-ДИЗАЙН 175393166
3130 М М ПАРТНЕРС ГРУП БГ 201272261
3316 УИНД ПРОДЖЕКТ СЪЛЮШЪН 201665243
10037 БОНД БГ 112667465
1681 ДЕКОРСТОУН 200512159
10402 МАСТРА БГ 130916103
1403 КОНАКРА ИНВЕСТ 201428012
11499 НИКОЛИЧ ФУУД 202348420
13220 ПАУЪРТЕК СЪРВИС 203724039
6652 ФЕНИКС - ЮГ 115012995
6405 ТРАКИ ЕКСПОРТ 200637077
2949 КИБЕЛА - 83 200557097
1809 Тема Мода - 2 202706956
10640 НИКОЛ КОНСУЛТИНГ 200720929
5652 ТИТАН КОМЕРС 99 200195958
2716 ЮВЕНТА - 3 831541232
9806 ЕКОЕЛА ПРИМА 131156219
2654 ДЖЕН ЕКС ФУУДС 201663705
5159 С ЕНД М 2008 200499263
7098 ЕРАТО ХОЛДИНГ 126061958
3276 НОНИ - М 200865383
418 ЧЕЛИК 9 200621087
666 МЕТАЛПРОДУКТ ВАРНА 202802976
3560 БАУМАСТЕР 160070659
4197 ДЖАДЖИ ФЕСТ 203312377
10729 ПРО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 175250912
11854 ОРИОН - НП 119672454
979 ЗЛАТЕН ОРЕЛ 124668240
2281 ОРИОН КОРПОРЕЙШЪН 201381136
6653 ДАР - КОМЕРС 123681943
10817 ЕЛИС РОУЗЛАНД 202685537
3391 ВИКМАРТ 104700008
9870 РУДИ БУЛСТАР 202673054
1315 АПИ ТРЕНД 127576014
1758 ДЕЛТА ТРЕЙД 40988370
14100 АЗАР ТЕКС 205761352
12643 ЛАНВИН САЛЮШЪН 202244642
10730 КОНСУЛТ ДИЗАЙН 77 203503852
3131 НЮ КЛИЙН 200845929
177 БУЛ ФОТО 78 147188325
11855 МЕЛНИК 1 130535312
9871 БОЛКАН ТРЕЙД ГРУП 131129909
393 Румикс Строй 1 204431548
13969 Джей Джей Дистрибютърс 205022390
923 СКРАПМЕТАЛ 107586727
12873 ЕС ЕМ КОНСТРАКШЪН 131356771
3478 САЛТЕКС 121091399
9437 ДОРМОС 200310613
3328 КООПЕРАЦИЯ "БАЛКАНСКА ЗВЕЗДА" 821168308
10863 РИКОН-Р 201034655
11040 Поларис Инвестмънтс 203326156
1363 ЕФРИ 120549954
6115 ТАБАКО ЛЕАФ ХАУС 160074547
10038 А.СОЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛ 202558899
11153 ВИ ТИ ПИ КОНСУЛТ 203784142
1846 ИНТЕРПАК БЪЛГАРИЯ 202425799
8158 РОМУИКС 204588695
2831 ДХГ - ГРУП 202042434
871 МЕБЕЛЕДЕР 107587163
11222 ДЖУЛИАНИ КЛУБС 201160807
4119 ИНТЕРХОТЕЛИ 104055707
10977 Навсякъде 202792222
13634 Качов Строй 2016 204304248
2808 КВР-СЕКЮРИТИ 131264159
13372 ТЕХ КО 7 204283149
2003 АРМА ФЕШЪН 202468989
13221 СИГМА ТРЕЙД 2012 203324859
5230 ДИЕН РЕКЛАМА 204036711
13005 Б.К.Г-КОМЕРС 203005150
9776 ЕВРОСПЕКТЪР 2000 201905279
1732 КОНДОР СТРОЙ 123674532
8992 САЙМЪН ГРУП 2016 204080501
1733 ДИЗЕН 160063376
10577 ЕТАП 1 202364652
12275 САВАНА 04 131255669
1934 АРЕС 69 БГ 200424015
6654 АМБИЕНТ ДИЗАЙН 160064923
14101 ПЛАНЕТ ШУС 204976511
2950 ЕЛРОН 121874000
10512 ЕМ ТРЕНД 202525002
11041 РЕНИ СТИЛ 1 200527809
10203 НМ Трейдинг 202940475
4282 Строй Билд 01 202684198
1049 ЕКОФЕР 110518729
11330 ИМПЕРИАЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201624314
11890 ЕМ - ДЖИ КОМЕРС 09 200763631
12755 БИЛД ПРО М 201422615
12391 ЕГ ГРУП ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ 202684435
7099 МИЛК ГРУП - 69 202058335
13099 ДАРИЕ АУТО 204268873
3937 ИИД КОНСУЛТ 201634301
6495 ТОШКОВ БАУ 202744505
2973 ХИДРОПАРК 2011 201617661
12175 ЕМ ДЖИ СТАЙЛ 201410011
11154 МС БИЛДИНГ И КОНСТРУКШЪН 201601283
6655 ГЮР ТРАНС 123637822
3106 ТЕМПТЕЙШЪН-75 203670926
675 ВИКИ СТАЙЛ 204285328
12213 БЪЛГАРЧЕ.БГ 201171091
1615 ХИДРОТЕХНИКА 115146186
3233 ФИОРЕ-ТАР 101101925
166 НК ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ 201184740
6074 Филитера 202547850
9968 ИРКА ЛИФТ СЕРВИЗ 160077187
11856 МАРС ЕЛЕКТРОНИК 121012900
6656 ЕКСПРЕС КАРГО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 115616732
11745 ДИАС КОНТРАКТ 203198984
112 ОВЪРПАК 115937019
6657 ЙО - БО 160045660
9372 БИОЛЕНД 2014 203222531
11677 Г-МОБИ 203510067
13801 АСТРАЛ2017 204946209
2580 НИПРАС КО 201151473
13532 ЛИПОН АДВЪРТАЙЗИНГ 201218908
1656 СМАРТ ИНВЕСТ ГРУП 201817459
10513 БИ УЪРКС 131248077
11945 ЕВРО СТРОЙ 13 202597293
1722 ЕВРО ЕКСПОРТ БГ 203489858
8159 ЗЕО ТРЕЙД 204100651
4348 КРИС-РУМ 104701430
2109 ПЕТКОВИ 2004 115857879
2888 КОЛЕГИТЕ 201344255
6406 ЯЗОВ 825020171
1716 ВЪРБЕВ 115828094
9872 БЕСО България 202076034
10101 М-ТАЙЪРС 201004441
8409 ТРЕЙД - КОНСУЛТ 2009 200955489
11746 СЛАВИФИШ 203438155
495 ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ 812117072
9807 КООПЕРАЦИЯ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 832060643
13635 СПЕЙС КОМЕРС 131222772
6407 ЛАЙФ МЕДИЯ ГРУП 201613944
5653 АХРИДАСТРОЙ 108690117
10514 БИ ЕЛ Транзит Консулт 201975765
12464 ДЖАНАМ 2015 203545470
10818 МИЙТКОМ 203327557
10515 АВАНГАРД - СТИЛ 202687641
12214 ЕМ ТАЙМ 2012 201944926
1364 БЪКС ТРЕЙД 115176005
6658 КОНГЛОМЕРАТ М 160028336
2916 ДИДА Т. 201686764
522 ПАРТНЬОРИ 2013 202561692
11042 ПАУЪРТЕК ТРЕЙД 203464470
3363 П.Л.ТРАНС 201158756
10819 НЮ БИЛД ГРУП 203789574
13222 ЗЕВС - 2009 201013878
2917 НУХ ТРЕЙДИНГ 201810692
2858 АНДИМА 68 200811097
12108 РАДИО ФМ-ПЛЮС 831820470
4417 ПРОВИК 107566710
12335 КЛС-1 121334565
2951 ПЕГАСО ГРУП 201712052
9969 ТИДАС 175132497
1173 САНИДЕЙ 89 201072499
276 ИНТЕРАГРО СЛИВЕН 203667321
12336 ИНТЕР ТЕХ 202255667
11043 Еникол 202973280
9005 ПРАЙС КОМФОРТ 203589755
2836 ЛИНЕТ ТРАНСФЕР КОМ 205100298
10578 Д & В ЛОГИСТИК 200614935
4198 ВЕГА 72 201485925
10731 ДЕМИР ЛОГИСТИКС 203312466
13373 МАКЕНА КОМЕРС 205509843
765 ЗИСИ - АГРО 201126210
9777 ДЖУС 70 175061833
883 МАРИНА СТИЛ-ПОПОВО 200025219
1478 ПЛАМ БИЛД-2011 201802489
1657 ДИ КЕЙ ПРОДЖЕКТС 200944329
11678 ЕМ ДИ БИЛД 202578300
11946 ПРАЙМ ТАЙМ СТУДИОС 201935991
191 ПИРГОС ПЛАСТ 812130778
1808 Йогурт 02 202906156
10307 ДОБРА ХРАНА - ДОБЪР ЖИВОТ 203080338
982 ЧЗС-ГУБЕРКОВ 104642537
13374 МАЛАГА ГРУП 131348785
153 БЛЯК СИИ ИНВЕСТМЪНТ 147112135
13533 КОСМОС ДИЗАЙН 201037861
11331 СТИФ 80 201117948
6659 ПАЛАДА КОНСУЛТ 121464791
1669 ИОНИКИ - СОЛАР 201188863
2889 ДИМЯНА 121516868
2188 СК МСТРОЙ 204088373
192 РУМБАКО 1 200472412
3008 ДИАЛ ГРУП 131209166
146 ИРИС - 67 128025688
1145 БИЖУТЕРИЯ И СУВЕНИРИ 300649
5818 КРЕБС И КО 115808896
10403 ВУЧКОВИ 175327732
11155 М-ТЕХ 200 201601155
5502 ЛЕВ МИГДАЛ ИНДУСТРИС 160103080
74 ЛИВ ЕНИМАЛС 119620895
751 ЕМГРУП - 2016 204354960
2469 Мега трейдинг 2015 203797973
6075 ЕНДЖЪЛ ФРУТ 201462684
10579 РЕЯ 64 202964889
3044 ЕВОЛЮШЪН ЕСТЕТИКС 203030506
12575 Сън Уотър Груп 201271113
10039 ФЕЙС М 202175107
7737 МИРАПЛАСТ 123722557
1555 "Х.М.Р.БРОКЕРС" 202165814
5790 КАР ТУНИНГ 201184473
1436 ХМГ БЪЛГАРИЯ 148118027
9027 СТИЛ ГРУП 92 202412509
11947 ЕКО ЕКСПОРТ 83 204239156
2890 "ЦЕНТУРИЙ - НК" 160107538
8211 СЕВГИНАР 71 203991330
10732 ГИПС ТРЕЙД 202463344
11857 БЕТА ИМПОРТ ЕКСПОРТ 07 203669831
2952 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТ 121667083
12012 ХАЙЛАНД БЕЛА СТЕЛА 202576712
1711 ЛЕТЕРА 825386700
12013 ДАНИ ОЙЛ 2015 203676879
12817 МАКСОФТ НЕТ 131124577
10339 МАКО-СТИЛ - В.ПЕТКОВА 147107704
486 ЮНИТЕКС-ВП 202684428
11332 Комеплекс 203083124
236 ТИ ДЖИ ЕЛЛЕ 119631607
4803 ВИВИЙОНИ 202035411
10246 СТЕФАНИ-С-94 203063748
6242 ДАНИКАТ - М 160093588
3847 МУЛТИТРАЙД 104638962
2918 ФОКИ-Б 200078111
10516 ЕЛИКСИР МАН 202784161
7492 РУЗМАНОВ 2002 119595926
2665 ПАНДУРСКИ ИНЖЕНЕРИНГ 101689001
11679 МЕГАПОЛИС - СВ 201431169
872 ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЕЛЕКТР 111118
12392 БЕСТ ФУУД ЕДИШЪН 204661218
9808 ИМПЕРИУМ КЪМПАНИ 202685327
1751 ПЕРУТИА 202873444
1728 АКЕЛ 120563410
6660 АКТИВ БИЛД ИНВЕСТ 160058436
2575 ДС ИНТЕРТРАНС 2017 204807203
1069 " ЕВ КИ ЕН инвест къмпани" 201533003
3479 СОЦИАЛНА И ХУМАНИТАРНА БАЗА ЗА АЛТЕРНАТИВН 125551133
11858 ИПИ - ОЙЛ 200681999
11223 ТОНИ И СИНОВЕ 160095064
3373 ФОРЕВЪР СТИЛ 2010 201371284
6408 ИДЕЯ АРТ 123750460
12981 МИРА 2019 204467687
604 ФЕШЪН МАРКЕТ 204013730
9727 ИНОСЕНТ 201198423
3234 КАЛИНА КОЗМЕТИКС 121548595
2859 ОЛИМП - ОРХАН КУРДАЛИ 104527175
619 АВС В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 127529107
500 ЖЕКОВ ПРОПЪРТИС ГРУП 103062150
2471 ХИРОС 201017734
75 ФАРМАХИТ 131464601
13636 ИКАР МЕТАЛ 202405412
11747 Г.Б.С. БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 200834943
195 КиД 60 128056432
3121 ИМПОРТ ЮНИВЪРСЪЛ 201402938
2733 СОФСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ 200319669
4423 РИМИСАРК - 67 203927790
167 ЗАНИ ОЙЛ 200512006
2748 БУЛОПТИКА 121108329
11500 АКТОН КРИП 86 203642916
10040 АЛИНАПЕК 200656501
2105 БубоМото 202335298
9685 БИЛДЪР АСИСТЪНТ 200913458
1759 ТМФ 115614973
3386 Прайм Карго БГ 203933900
10820 ЕМ ФУУД ТРЕЙДИНГ 203288556
10733 СИНАПСИС-1 200794655
3387 Трейд Комерс БГ 203303296
12576 ДП Мениджмънт 204519101
2045 ЛЮСИ ТРЕЙДИНГ 203089903
7100 СТИЛ 09 200571669
11333 РАФЛЕЗИЯ 2000 203364452
5551 ЕВРОХАУС-БЪЛГАРИЯ 112657834
412 ХИПОДРУМА 124669118
276 АВАЛОН ПРОПЕРТИС 201925552
12276 ОСЛАН ИНВЕСТ 175242068
9686 СТРОЙКОМ 95 121390177
11501 БИ-ГРЕЙС 72 203642987
12912 Валв и Пайп груп 203670099
1708 НИК-БИЛДИНВЕСТ 201633879
10102 Юникорн Ен Екс 202583079
6661 МИСТРОЙ 160058639
13802 АКВА ВИЗИОН 205421877
10404 БАЛ МЕДИЯ 200286361
179 СТЕФАНИТ 128590351
9687 ФАЙН ФАСТ ФУУД 201089826
11044 МЕДИЯ ОДИТ 131198410
6662 ТИТАН КОМЕРС 77 200455466
1586 МЕБЕЛИ АМАТО 128608301
10405 КОРВИН 201718322
486 БАРКОД БУРГАС 147110141
3031 АБВ корект 203872333
10928 ДЖУНИЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 202033990
552 РОПРОЙЕКТ ЛАЙН 202713723
6663 МАРИАН-88 112651330
10929 ПРОПЪРТИ ИНЖЕНЕРИНГ 07 ГРУП 203423541
3392 ПИВИЛЕС 200939879
9991 ТРОСКОТ 202820700
3157 БОЧКО-ДИ 202417311
10247 БИИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 175411858
1199 СИМА-98 127066207
1553 КЛИМЕКС ТИНГЛ 201083606
2769 ТРАНС ВИП АУТО 1 175284942
9809 ВИП РИАЛ 175454046
3474 БЕТА ШОЕС 200581924
6664 БЕЙКЪР - Р 115876872
9591 БРАТ 113572956
6477 ВАСИЛСКИ ТРАНС 202409923
10103 АТЕНЕ ПАТИСЕРИ 41007735
11156 ЗИПКОН 203606877
7191 ФЛОРА ДИНИК 203014181
13892 ЛЕ СПОТ ПРОДАКШЪНС 175019987
6103 ЕЙ ВИ ДЖИ 123748865
5871 МУШАКОВ 67 123560646
12014 ЮНАЙТЕД МЕДИЯ ГРУП 203894251
9810 ФАРМАЦИЯ ТРЕЙДИНГ 2011 201699473
1316 ФИОРЕ ИНВЕСТ 117006915
6496 БЕЛИСИМО ЕЛИТ 202673111
1734 ВАХОР - ИВАНОВ, СТОЯНОВА И СИЕ 121826646
1169 КОСМАТИЦА 106021689
714 ПОЛИМЕТАЛПРОЕКТСТРОЙ 204768017
7298 МИ АРМАНО 201294998
2164 Н И Н БИЛДИНГ 124700460
7493 ФИЕСТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ 204146168
10517 ВОРАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 201350742
5819 СИБОЛ 115354511
3730 ПОЛИ ПР И М-П 107016435
13223 НАД-НЕТ СЕЙЛС 204020760
12818 КАР СЕРВИЗ 131572840
9811 БАТА-46 202777220
1166 СТАЛ 20 РОМАН 202050662
469 ПГС-96 117015431
13920 ФАГОС 200414918
3616 БОРИЛ М 200884871
8565 ВИКТОРИЯ 4 126646883
10518 МОРЕЛАТИ КОНСУЛТ 202790837
11334 НАВАРО - Х 201203347
13100 ГЛАВЧЕВ-2010 201057747
11045 ЕВРО ПЕТРОЛ 2014 203389605
6665 ЕВРОГРУП 126736949
1847 ЛЕС-КО 2015 203385717
7494 УФУК ЧАТМАКАШ 203987944
13006 АлфаКонс ТМ 202062465
12913 СЪНИ ТТ 204031301
1158 КОМПЮТЕЛ 121567161
2036 Формула груп 202961964
534 СПАО КОРЕКТ 40020391
5185 РОСИНА АГРО 204941152
2953 ЕЛЕВИТА 203041196
141 СИИ ЧИПС 200929494
13375 ЖОАН - СГ 113570460
10864 ФУЛСТРОЙ КОМЕРС 201895689
2593 ПРЕСТИЖ - 3 825341362
9765 АГРО ГОЛД ГРУП 202610844
1050 СТРОЙБИЛД 104691687
10104 ПРАЙД ХОЛДИНГ ГРУП 200245603
6666 ВЕСИМ - 2000 115507804
10519 ИНФИНИТИ ТЕКСТИЛ 203230058
3148 ЛСФК СЕКЮРИТИ 175369674
497 КОСКО 40012042
6667 ЕВ-КО СТРОЙ 112651048
5446 СПАРА 200095274
2822 Маркерон 204713298
14102 О.А.Е. 204330677
12337 НИКМАР ТРЕЙД 203529270
9623 БИНЕВСКИ ТРЕЙД 160076594
11157 АГРО-ТЕМП 202647255
3731 СТЕФАНИ ТРЪК 200179427
3314 АНИКА 06 200266704
10930 УАЙТ ЕЙНДЖЪЛ 202971474
5294 САНИТА СТИЛ 112607547
10520 АМ КОНСТРАКШЪН 200305203
884 КИНГ ФРУИТС 200096675
741 ИНТЕРБИЛД 103268353
11607 ЕФ ЕЙЧ - БЪЛГАРИЯ 123697260
8173 АБАРТ ГРУП 200431796
10931 ЛАПАНТИДИС 200670636
10340 ЕН ДЖИ ПАРТНЪРС 200646813
3045 МАРИО 10 ТРЕЙД 201782168
948 ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-ГРУП 107043642
13534 ЕВРОПА АЗИЯ АЛИАНС-ЕАА 131172390
11948 ТРЕНДИ ФАСИОН 101660149
3046 ДИСКАУНТ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ 201173782
10580 МАНОВ СТРОЙ 200675754
1983 ЛИЙПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС 203209943
11748 КЕМ 2010 200940056
3397 ФАРЕС БГ 202825932
11608 АЛЕКС 10 201418410
6668 СИЕН - С.М. 115911818
1735 ДАНЖЕ 119675831
9488 ВЕНЕЦИЯ ПЛЮС 121399240
8828 КАСТО 115843541
3052 СКИНС МОБАЙЛ 175301118
7192 АСМ КОНСУЛТ 130873285
11046 ИЗО МОНТАЖ 203179865
13747 ФОЛИС 15 203800960
3938 Сираков и сие 821100129
12756 СКАДИ 202734240
815 Дидико Димитър Костов 103904890
2524 САЖЕН 103130950
5654 СТЕМПЕЛ ОЙЛ 175299902
8224 ИЛИНЕЛ-88 203340049
10875 АФЕРТ БЪЛГАРИЯ 202758540
10521 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧ 202215167
1836 ДЖАПОНА 201089043
13224 КАДЕМЛИЯТА 2018 204959922
1080 АЛЕКСАНДЪР ГРУП 118560484
2974 КИИГ 101077538
12215 ЛАЧКОВ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202690515
14 ДИ - ЕВ 838184772
1847 ВЕ-ТРАНСПОРТ 202791608
14 Спирит Фестивалс 201105262
10641 ВЕДА 2012 202081219
4364 МЛЕКА ГРУП 202183933
6669 ЕЛИТ ТРЕЙД 115868637
11335 ХИЛИКСИР 202106634
3920 НЕД ТРЪК СЪРВИЗ 202523873
5552 Б И Н КОМЕРС 115852841
6670 УВАКОВ 115335938
6116 СОЛАРИС - 999 115748417
10821 ИНТЕР ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 203074328
3094 ВЕЛИНОВ -ТРАНС 175435715
144 КОРЕКТ СТРОЙ БИЛДИНГ 147016037
3187 АГРО ТРЕЙД 04 200917652
13376 ТРАНС КЕПИТЪЛ ЛОГИСТИК 202236134
12338 ПИ ЕЛ СИ БРОКЕРС 13 200304610
3062 НАС СТРОЙ 201639191
13675 МИС БО 203259572
246 ИНВЕСТ ПРИМ ГРУП 200812996
11609 СЛАВИТИКО 202458518
2891 КАНИСКО 831681832
696 КАСИТЕРМА 200668286
6478 АНОМАЛИЯ 66 175183004
12757 ТИЛИ ТРАНС 204107788
11158 ОЙЛ ИНК" 202302782
10341 АУТО РИКАСТ КЪМПАНИ 202803843
9570 ДРЪМКО 101733428
1595 СТЕНЛИ ТРАНС 160069906
9644 МУЛТИПЛЕЙС ЕНТЪРТЕЙМЪНТ 200721908
10978 М-ТЕХ ФЛООР 202565776
9873 Студио Монтели 201366209
1365 КАДАНС 2 825262406
4176 ПРОМО ГАЗ 201731355
4151 АЛТОНА - ИН 200856594
1709 ХАДАД 835012301
3202 МАСТЪР ТРЕЙД 113590114
13225 ВАНЯ ТЕКС 203584701
5655 ПОЛИХАРТ 98 115216026
3424 СИГМА КОМПОЗИТА 175453713
419 НЕМЕСИС ГРУП 117634661
8148 АКСЕЛ - 2008 112672341
6184 ПОБЕДА 777 200303309
2734 3ДД ИНЖЕНЕРИНГ 175000136
1520 АГРОЕЛИТ 112577320
5589 ИВ КОРЕКТ 123735113
2182 ХОЛАНД ТРЕЙД 103947849
1556 ЗП-ПЕНЕВ 202102917
10204 ЕВТИМОВА Т 201642312
396 ЛЕГО ЕНД БИЛД 202013404
1752 ТРАНС-ЦИМЕНТ 121850921
11047 ПланаСат 202666088
10932 БУЛ ТИМ СЕРДИКА СТРОЙ 200539494
340 БЕНСА-ЕН 125554332
3339 АУТО КОЛОР Д 104698614
10308 ТЕЛКОНС 202118686
6671 КОСМОГРУП 112588676
10734 МАСТЪРС 160122472
428 ЮЛИНЕЛ 103617851
5295 СОФТОИЛ 115834695
11159 ВИТАХОЛ 203824299
13748 СТРУМА СТРОЙ 7 131461879
1591 УСТРА - БЕТОН 108563496
9161 БУЛ ФИКС ИМОТИ 202503568
3474 АРКАДИЯ СЪРВИС 200284093
9328 ИЗ ИМПЕКС 204493763
10105 СТОК ОЛ ТРЕЙД 203323391
1078 СТИМАР 121040593
2860 НИК-СТРОЙ 2007 101787449
11224 БАРБЕЛЛО 201838115
3277 Х. Т ТЕКСТИЛ 201263771
8122 ЕММ ГРУП - 2015 203443330
1760 ЕВРОМИЛК - 08 200151538
1060 ОСЛАР 110563756
5656 МОВА 160065466
10933 ИМПОРТ СТРОЙ 5 202782872
677 ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ 103097831
12054 ДЖИМИ ЛАЙН 202255578
1903 МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ - ОВОЩНИК 126625992
485 ЕВИКА 115186437
300 СТРОЙИНВЕСТ 2005 102917386
6672 НИК - АГРО 2007 160115093
9970 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДОВЕРИЕ ГРУП 201619783
6673 ЕВРОМАГ 160095527
924 КОМЕТА-БУС 817040110
2008 АЛФА - 2009 - ВВ 200823808
3848 БОРИС СПОРТ 202864481
6674 МИТАКА-79 200823249
8493 АСАТ ГРУП 200639441
386 БАЛКИ-69 124682546
12758 ХОУМ БИЛД 2005 204257802
12216 МАРАКЕШ ГРУП БЪЛГАРИЯ 202402672
2930 СТОРК 130414741
11610 ВАС РЕЗЕРВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201210434
10979 "САВОНА" 201449135
11160 КАРС ДЕЛИВЪРИ 202817298
10934 КРИЕЙТИЗ СУПЕРТРЕЙД 203984040
6117 БАЛАНС 06 202146924
12819 ЛИМБО МАКС 200682930
10406 ВАСИМА БЪГАРИЯ 202820974
2588 Джи Ди Е Електроника 205058867
12577 П К И ЛЮЛИН 201904540
885 ЮВИ-ТРЕЙДИНГ 130468447
4480 ВИКТОРИО 18 200741617
13226 МАРТИ - КРИС 202690210
7260 "Магнолия-2013" 202173633
11502 НИК ГРУП 80 203394659
6675 РЕГНИС ММ 115892613
2616 ЕВРОБУЛ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ 130838989
1102 ВЕЛУР 820174315
12055 АСТРА БИЛДИНГ 2009 200678017
10735 ХЕЛТЪН ЛИМИТЕД 203265333
1904 СПОНТ КОМЕРС 115821018
12759 Комерсиял 203897596
5820 ЕМКО КОМЕРСИАЛ 200901018
2861 МИР - ПЛЕВЕН 114007116
7533 ДАРЛИНГ 2009 200670611
496 ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР 201297791
12914 МАРИНАЛ ММ 204417089
12393 ТУИНС БРАДЪРС 2 175096663
10581 ЛИЛИ СТЕП 202381420
6118 АГРОБУЛД 202901508
10582 713 МЕДИЯ ПРОДАКШЪН 175360593
7362 ПРОКАП ТРЕЙДИНГ 203278220
2393 ФФФ - ГРУП 203716633
3951 ЕМО 91 111509284
7225 РОСБУЛЕНЕРДЖИ 1 123693949
10736 УАЙТ СЕНСЕЙШЪН 203810246
1667 АКИЛ ИНДУСТРИ 160000874
11161 ХИРАМ КОНСУЛТ 201356290
3889 Кали България 106592549
8365 БИЛДЕКС БГ 202198740
8292 САТЕКС-17 203019328
12760 ЙОПАК 63 115833878
4331 ЖОКЕР ТРАНС 2012 202319365
12217 ПРОТЕРМ ИНВЕСТ 202793819
10205 ПРЕДМЕТНА РЕКЛАМА 202219920
13101 ИВОВ КОНСТРУКШЪН 90 203956913
9971 ДЖИ ЕФ БИ ТЕКСТИЛ 202714184
12915 ВИКТОРИЯ ДЕ ЛУКС 204632202
3700 АГРОКАПИТАЛИ 201603398
12218 ДЖИ ЕМ ДЖИ ТРЕЙД 201148317
3188 "ГЮРМЕН- ТР" 200789213
3235 ГД Фактори 203139861
11162 ПЕТРОЛ-1 202260582
873 БЕСТ ПРИНТ БГ 131433093
10737 ДИ ЕНД ВИ КОМЮНИКЕЙШЪНС 201439059
2323 АДТЕК 204295330
12874 НАДИН-КОМЕРС 131103818
12142 СПЕЦИАЛРЕМОНТ 201 204862527
10278 СД ЛАЙТИНГ 131252655
1149 ПРОЕКТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП 175459132
11859 ТАКСИМ - МОСТ - СТРОЙ 203220904
10522 БЪЛГЕРИЪН БИЗНЕС СТАРТ 203266264
10407 ДИЛЕМА СТРОЙ 203509990
11949 НИНАДИ 1993 201145239
12219 РАМ ТРЕЙД 75 204544040
12015 ТАРА ФАСИОН 201596092
15 ДЖИ ЕМ 05 147013450
11815 ПЕТИС ТРЕЙД 201261674
12031 ИВИ 888 200515041
9621 РАДОР 175167594
12761 ТЕЛЕВАЙБ 203746886
1185 ДАРИО ЧЕРАКЧИЕВ БЕТОН - 1970 202594226
1788 ОРКО ГРУП 202152119
11611 ФИОРЕ КЛУБ 203208332
4841 ОХРАНА И БАНКОВ СЕРВИЗ - МОНТАНА 111555666
300 ГЕОРГИ ТОНЧЕВ И С-ИЕ 812052094
1905 АМАНДА 123124244
497 БЕЙБИ ГОЛД 65 205267055
5296 МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК 123031949
6454 Универсал експорт.БГ 202709810
11749 СЕВАР БИЗНЕС ГРУП 202790901
9812 БГ ФРЕШ КЪМПАНИ ТМ 202505601
1675 ВОГ 118545525
11790 КОНТРАКТ ГАМА 121365730
1717 РИВОВ ЕЛЕКТРОНИКС 126087458
4909 ОЮАР 1 202412474
2735 СИСИ-ТА 131118987
11048 НИПО - 02 200542330
9813 ДАРВА 175324864
13227 Трейд 82 205562600
1473 ВЕЛПЛАСТ 201103966
5467 КРОНОС 2000 112598631
11163 СИМИЛ БГ 175352618
2617 АЛВЕР-СТРОЙ 131210605
1242 АБС-АСФАЛТ БЕТОН СОФИЯ 106596191
4322 САДКО 148113806
6676 ЛОВЕ - ЛАВ 200939321
9814 БАЛКАНИЯ КЕПИТАЛ 203116439
6479 АГРОСТРОЙ КОМЕРС 2011 201765642
13803 НЕВИРЕКС 202175452
13749 БУКБОРД 201761284
6409 ОЛЕАНО ТРЕЙДИНГ 200743098
9766 ДВД ШЕПЪРД 200358120
2185 ВЪЛЕВИ 833004900
74 МАГИ - ВАСИЛЕВА 128624049
10583 Теле Трейд БГ 23 202976642
1710 БОРИ-СЛАВА 89 201954917
6677 ЕМИЛИ СТИЛ 126733338
1826 РИКОН РУСЕ 202355799
6678 БКТП 160044027
4472 БОКСИ 200245966
2328 РОЛДЕКС 115129436
12916 Медицински Център Американ Спайнъл Клиник 203567805
11049 Нав енд Асошиътс 202784065
10523 ВИК-М 110572381
11750 МЕБЕЛ ГРУП 123754010
12339 БРТ ТРЕЙД 204374435
12762 РУСИ СПЕД 19 201755938
1366 ВИНШУЗ 112658683
7495 М Л РЕНОВАСИОН 202111364
6480 БДК МЕЛ 11 201546171
1848 ГОЛДЪН РИТЕЙЛ 204653876
10584 КРАЧУН И МАЛЧО 09 200940715
12016 Пи. Ар. Трейдинг 202946695
4556 АЕСП 203682864
262 ММ БИЛД ГРУП 201283069
12820 И.Р.Г. КОНСУЛТ-2017 204847265
1694 Менпауър Кооперейшън 201907433
4152 ВЕРСАНТЕ 200379673
3223 КРЕА 831552638
5559 Ф и И 130528937
2931 КИГ- 95 101742297
3435 ОСМАНОВ 101799214
1092 ИНЖСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 2003 114633903
4866 СИЛВА УУД 110531203
2975 КОМ. СИС 101619241
2841 ЛЕЙКС 201658359
11164 АГРОУЪРЛД СОФИЯ 203032521
1906 СИГМА - 3 825284534
1094 ДИА 2008 200181467
5882 БУЛИНВЕСТ СТРОЙ 108647834
10822 ПБЛ 201819150
3381 МЕГАТРЕЙД ГРУП 2020 201663032
10524 ФУНДЕР МАКС БЪЛГАРИЯ 103764207
12340 ДЕКС 108693479
8597 КАЛИРА - БИ 202213910
10935 ЕМ ДЖИ АЙ ТРЕЙД 203407035
11891 СУПЕРИОР АУТО СЪПЛАЙС 203103979
11503 ТРОПИКАЛ ДРИЙМ 202459149
2618 МЕТАСЛАВ 175170665
11165 АНТОС ГРУП 203409794
565 ПРОФИТ ДВ 201719584
6679 ХАРДЕКС ИНВЕСТ 200546460
886 АКСИС 125572215
5297 ЕФКА-СТРОЙ 108611172
244 ЕЛСТРОЙ ГРУП 175425190
1810 В И АДИ 160101371
13750 БОБИ - 2004 113570138
11751 СТРОЙ БИЛД 2010 201204869
11050 ДИ АНД ЕС 202225880
3890 ДиСи 104602788
9936 МАРЦИА 131029346
2976 БЕЛАЛ СОХАЙБ 202234071
9972 КИШ 78 202008649
913 КАРДИНАЛ 114074595
11336 ЙОЛЕ МАР 200807379
13676 ЗУЛУ ВБ 205026780
13751 МАКМОДЕЛС 101760637
3009 ПЕТЕКС И КО 200895095
9688 КАНЕЙ 202635559
10936 ХЕЛИОС ЕЛЕКТРИК 130441101
9815 ТЪРГОВСКА ФИРМА НАПРЕДЪК 202829884
10642 " ЕМ БИЛД 2007" 175141860
9937 ИМПЕРИУМ ФРУТ КЪМПАНИ 202829247
2776 ЛИЛ ТРАНС 7 203013357
501 БИОИНВЕСТ 123655934
9489 ТУРБО-МЕХАНИКА 113034879
6076 ГОМАКС - А. М. Г. 115882081
1034 ТЪРЪМ ТЪРЪМ 1 200984811
397 ВИВА-ИНЖЕНЕРИНГ 116572947
2619 РАДАНИ 112556835
11337 Енергоинженеринг 98 202688501
11166 ТЕВА-СЕРВИЗ 113564094
6410 МЕГАН -ГРУП 200142165
13102 ПРОТЕКТИНГ ГАРДЪН 203559534
7299 КИСЬОВТРАНС 202466714
3891 АДИ ТРАНС 99 201350751
3278 ЗЕФЛОГ 204551637
3315 САД ТРЕЙД 202762026
12821 СИМДЕС 203204896
6243 ЕВРОХАУС КОНСТРУКШЪН 202216066
2954 СИВИФЕШЪН 200946547
15 ЕЛ ЕН ДИ 102905295
125 ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ - С 160095491
11167 ПРОЕКТ 17 201699466
6481 ЕВРОСТРОЙ ПРОЕКТ 147201979
12220 ТЕКСИМ-МОТОРС-1999 203220879
16 КОМЕРСИАЛ ТРЕЙДИНГ 30257097
1711 АНИ-ИНВЕСТ ВАРНА 202767824
13617 БУРГОС ЛЕС 203215953
6326 ВИВОТРЕЙД 160029274
10106 БИОСВЯТ БЪЛГАРИЯ 203032763
3193 ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ МЕРЛИН 130550517
12341 СПК АГК 201611676
12221 ЛОГАН 2017 204847308
11051 СТАВЕЛ СТРОЙ 203472556
10980 Аспик 2010 201242617
7226 КОФИ ТРЕЙД БГ 202524594
10643 БМ и СМЕЛ 202144909
12109 ПАРКЪР ПОЛАНД 175072064
10107 ЛОПОС 202935535
10644 ЕМИКА ТРЕЙД 201019315
10408 АКОА ГРУП 175018127
6380 МИРА - ПЕРФЕКТ 201084898
995 ЕКОЛЕС - 2005 104642829
1817 ГЛОБАЛИТОПС 202024984
10525 УЕБ ЕНТЪР 202845931
6680 ИНЖСТРОЙ - ИНВЕСТ 115276767
6681 ГРАФИТ ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ 131289333
365 ЕЛ ДОРАДО 102050743
4177 ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ БГ 202094413
11338 МАРИВЕРГ 121045416
4305 ДЖИТИТРАНС 121618549
10041 ФАМЕКС - 2012 201907910
2877 СЕНТРЪЛ ТЕХНО ПРОПЪРТИС 201683405
10526 ГАНГАРОВИ И С-ИЕ 102821534
3098 КАРУНА 204517189
1034 ДУБЪЛ И КО 106590570
1613 Гра Си 200966208
2895 ВАРНА АУТОМОБИЛ 2015 204663913
12056 ДЖИ ЕНД ДЖИ ФОРМ 204514855
3677 ОПИУМ 123756577
13535 Тангра 11 201580896
6682 АГРО ЕЛИТ ТУР 200794993
2832 Стърлинг Индъстриз 130486203
13228 ЛЕЙДИ СУИТ 202306923
10108 МАГИКО КОМЕРС 121110698
5481 КОНКУРЕНТ - 2000 40609393
12763 ТРИ ЗВЕЗДИ 99 121834600
7261 ИНТЕРТРЪСТ КЪМПАНИ 200339547
2770 СИРИУС ЛАЙТС 130635444
11225 ЕРАЯ МЕДИКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 113583408
10109 КОНТИНЕНТАЛ АУТОТРАНС 200662290
11504 ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ПРОПЪРТИ 203345306
3674 СТАТУС 814177292
10527 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ "ПИРИН"" 101545428
2802 ПИРГОВ 131488869
8850 ЗУБРУ ИМПЕКС 204353380
7534 МЕТАЛ КОНСТРАКТ ИМПЕКС 12 202269923
1591 ЛАМПАРА 200285747
12465 СТОН ТРЕЙД 205007513
1443 ВЕЛАС-В 112132110
2562 ЕСИ 126648101
12032 РОНДИА 101058840
874 Би Би-Сикс Мебели 107030680
6683 КИРС ОЙЛ 80 202348947
523 ПРЕСТИЖ ХОТЕЛС 203395113
12822 ФУУД ФИТ СОФИЯ 205186639
3224 КОНСТЕЛЕЙШЪН 131403281
2489 НАДИН ГРУП 2017 204418547
1761 МЕГАДЕКОР 200737693
10309 ЛЕГО ГРУП 200494227
14024 СЕНТОПАЛ 89 203929250
1581 МЕРЦ ВАРНА 202404409
6077 ТИР СЕРВИЗ 115834802
1712 УЕ ЗОНЕ ТРЕЙД 203650674
5799 ЯНКОВ И СИЕ 40873012
10042 РПМ Консулт 202494560
7262 УЧКУНОВ ТРЕЙД 2016 203682896
6104 МЕТАЛ - СЕРКЕДЖИЕВ 123044494
1557 ДЕЙЗИ 38 200055970
11226 ХОАНА АБРИВЕРИЧИ 203475118
12222 СЪНИ Б.А. 131047159
10585 ЛИОТА 202524562
6684 ТЕРМАЛ ТУР 147223737
10206 ЮГЛАНС 117665297
1116 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГАБРОВО 107517574
716 ФЪН ПОЙНТ 103943046
590 СИРЕНА И СИЕ 200124530
1146 ДЕНТО ГРУП 200124815
4104 ВЕЛИКОХОУМС 201655548
11950 ЯН СТРОЙ 10 201149764
1471 ХЕРКУ 115262187
5056 СТАМПА 121819865
3189 МИЙТ ТРЕЙДИНГ 107579056
7389 МИНА 107559317
2277 САЙРА - ЗАГОРЕ 123012571
1196 ПЕРФЕКТАУТО 200539626
11892 ГЕСТ ТРЕЙД 200797683
7390 Пица Ла Скалла 201781949
1159 ЕКС ФОРС СЪРВИЗ 202771502
13536 КРИС И ДО 121131559
3103 КЮБРА - ПЕРСОНАЛ 202220933
287 АВА 111 201183081
10528 БЪЛГАРИЯ ХИТТРЕЙД 203333154
2705 ИНТЕРТРАНСПОРТ КОНСУЛТ 203192472
887 ИНОВАТОР 117693299
10823 КАХВА МАД 202220770
3085 ГАНГ ЮРАП 204026913
9938 Джеф Ритейлинг 201949980
3340 АКВА ПЛАСТ 107523132
10586 ЕЛЕНА ТРЕЙД 200812726
376 АМСТЕЛ БГ 202287330
12223 ФРАНЧАЙЗ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ 201758320
3758 ФОРЕСТ - СТАНДАРТ 104546243
4199 С. И. Д. ТАБАК 202863930
10937 РТС-БГ 1 203865709
4283 ТОНИ ТРЕЙДИНГ 107566952
3528 ЖИТОМИР ГРУП 200376403
6685 МИРО - СТИЛ 160092602
1444 ИВО ТЕКС 112595457
548 ФАРМАХИТ СЛИВЕН 160126339
13229 РАШФОРД 175382465
10279 М И Р 175075498
351 КОМТРЕЙД 102093794
6093 РИТОН - БГ 1 201615742
11752 Предприятие Напредък 202790310
10824 АМКО ТРЕЙД 202351701
10938 БУЛТРЕЙД ЛИМИТИД 130280438
2926 АГРОС БИЛД 202040967
352 КОНДОР 2 203120269
2833 ДАРАК 130867738
3393 ЛАС КОМ 111023268
11505 СЮРА ТЕКСТИЛ 202232871
1878 АКВА - ТУР 123144854
10738 РАВЕДА ГРУП 203112608
10310 БИЗНЕС МЕНИЖМЪНТ СИСТЕМ-АБП 121482145
2011 МЕРИВА ПЛЮС 201591370
9746 ЛИТВАР 202604407
11753 ЙОРК - ИНВЕСТ 200060120
10409 НОВА- 222 131007702
9592 РАИС-97 113046002
11227 ОУВЪРСИЙЗ ПРОДЖЕКТ КАМПЪНИ 131360905
7101 КГ 115903216
9973 АЕРОГАРАБИЛД 200702607
10110 АЛАГОН ТРАНСПОРТ 130933526
888 РЕКС ИНВЕСТ ГРУП 200900507
9939 ЕКОВАЛ ПРОДУКТ 202528728
2911 АЛЕКСАНДЪР ТРАНС 101051041
2878 СРЪБСКАТА СКАРА 202488422
7391 ДЖОЙ 16 204176019
2896 Пана Ауто Груп 202461489
10342 КАМБЕРА ЛИМИТЕД 202912390
12394 ФИШИНГ СПОРТ 777 203123227
9689 ЗОРА ИНТЕРФРУДС А ЕНД В 200417234
3117 Клинкер Трейд енд Билд 202279276
14103 ГАМА 831530225
11052 СИГМА МАКС 202120922
11168 АЛФА МЕДИКАЛ 202424475
6006 ГЕДА ИНЖЕНЕРИНГ 202155599
2314 КРИСТАЛ 2020 204313119
747 КИАЛО 205042158
13007 ГРАНДСТОРМ 203815987
1367 БОРИСЛАВА 2005 115927473
537 ПРОФИТ ДЖЕЙ ЕМ 203223213
12395 СТРОНГ-81 203314912
1108 ЛЮЖИЛ ПЛЮС 117538773
13103 СИГМА ЕМ 2018 204966668
11169 ДЕНИ ТРАНС 94 202335063
12224 ПИЛЕТО НА ЛАРИ 202026234
5657 МЕТАЛСТРОЙ ПРОЕКТ 160093362
1682 ДАНИЕЛИ ЗЕД 201501386
3921 ВАЛЕНТИНА 98 114108065
2842 ЕЛЕКТРОСВЯТ 200137015
13537 ЕРМИЛА Ц 175184138
12578 ТЕЛЕВИЗИОННА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ 203104974
8104 ЕМ Консулт 2016 204264362
13970 АЙ ТИ ЕН ГРУП 202740134
10939 ВОТАН-М 121416316
11506 СИДНИ АУТО-2009 202350040
1558 ТОРМЕНТОР 201331813
5298 В ЕНД К 123742894
889 ЕЙНДЖЕЛ 118548585
11860 СОФСТРОЙПРОМ 203144171
10940 КРОКОС 2000 131036066
11507 "ФЕНИКС-7" 115848951
1828 ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН 131413973
3154 ГБ 204540056
10825 ПРОГРЕМС 203266200
926 МАГНА МАЛЕНА 175241337
3067 КАРГО ЛУКС БЪЛГАРИЯ 201602766
13538 ПАЛЕСТИНА ЕСТАБЛЕШМЪНТ 200735824
10739 СЪН СИТИ СЕКЮРИТИ МЕНИДЖМЪНТ 201025898
6029 РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ 175353054
5299 ЕВРОЛЕС - БГ 160106557
2932 БУДА ДТ 201630840
5883 БЕТА - СТИЛ 115655913
12017 СРЪЧКОВЦИТЕ 203370882
526 МАГНИС 102008726
1368 ТЕХНОКАБЕЛ 825265466
4306 ЯНТРА АКТИВ 104681230
13230 ИНС ОЙЛ 200897872
2594 КАР ДЕПО 201599010
2165 ИНТЕРБЕТОН 200835301
10207 ФЪНТАЗИ ПАРКС ЕНД ГЕЙМС 203070963
13377 ЯНИНА 2013 202459157
11612 ТИСОТ ИНТЕР 203243148
10645 СПЛЕНДЪР 112599199
12917 РАН ДИЗАЙН 831231842
10587 ДАРМО 203012935
3316 АВТОСТАРТ 148043368
11613 ДИРЕКТ ФАКТОРИНГ 202103595
949 ХРИНАД 107516272
1734 ЕЛКОМФОРТ 160074742
17 ВЕНО - ХОЛДИНГ 40175406
12110 СККНЕТ.НЕТ 131372494
4536 САНИТА 104105099
6455 АТЕЛ - Христо Димитров 203109284
1789 ФЕРКО-99 121816940
2862 ЛОНГ-ТЪРМ ПЕРСПЕКТИВ 203259476
11339 М.С. СТИЛ ИНТЕР ТРЕЙДИНГ 203273853
13231 ИНВЕРТА 80 201462830
11170 ЗИРАТ 14 203133374
3317 ИГ - ТУРС 1 202772942
12523 ЮРОПИЙН ТРЕЙД 204892940
2210 ВИВАПАК 202282753
7102 ИНТЕРМОНТАЖИ 123757526
10826 СИЙЛ 52 202991879
11861 С И Н - КЛИМА 175107921
270 ГОШЕЛЕКТРИК 201862625
3892 АВС ПРИНТ 131480025
10111 ДИ ЛЕНД 175349789
11754 ВКА ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202863267
8181 ТИАРА ГАЛИАНО 202474764
6497 ФЕЛЪН - 85 203585835
12533 САЙНБАЯР БАТТЕР-САНИ 121313864
11508 БОМЕКС ТРЕЙДИНГ 203116972
1668 С И КОМЕРСИАЛ 123664075
11171 ВЪНДЕВ ИНВЕСТ 200801053
12694 ДИВИМА 109594950
502 БУЛ ФРУТ 2013 202643762
3016 Дуряс МГ 204893526
1860 ГЕЛА-БЪЛГАРИЯ 202208258
113 СТАЛ 147105280
11509 ИН ДРИЙМС ГРУП 202453154
2977 РЕКС КЪМПАНИ 203259451
3688 МОТОСПОРТ-ИВАНОВ 201952542
2333 ФАКТОРИ 2 ТЕКСТИЛ 204387945
1165 ЕКОТРАКС РУСЕ 200894424
1369 МЕТАЛ ПРОД ЕКСИМ 200884800
2110 ИНТЕР-ПРОКСИМ 117543471
5859 ЕЛИТ 2006 112657179
1513 МИГ - ТРАНС 160115392
10112 Силмоза 131193032
12111 М СТИЛ ФРИЙД 203418448
9690 ХОТЗО ТРАНС 201475393
9652 ВАЛЕНТИНА БИЛДИНГ 202074738
7227 СЕМАНИКО 21 202673031
9691 ТРАНС КЪМПАНИ АБС 202587833
10280 АРИСТА БРОКЕРИ 200925389
9874 ДДП ТРЕЙД 202533952
4255 ДУКС 73 203672140
6411 ИНТЕР ФРЕШ АМ 201993069
12579 ЕВРАЗИЯ ТРЕЙД 2018 203984713
7331 ГРИЙН ФЛОРА 203095105
388 СИКРЕТ ЛАЙН 115873050
13637 ПРИМА КАР 08 200101081
6686 ИЗОТРЕЙД 115891319
10208 Джента Пи 202813702
1669 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 200591288
2736 МЕРИ - 89 200549136
7587 НЕСИМИ СТРОЙ ИНВЕСТ 204377417
11510 МАСТЪР ГРУП М 203982573
12764 ДНЕС ПРО 202156758
11755 НИКАН БЪЛГАРИЯ 2006 202896783
890 ТЕХНОСАТ 125553892
6687 МАКСТИЛ - 2014 202913948
4842 БИЛДИНГ ЕНД ПЕЙНТИНГ ГРУП 201865265
6688 ВИЛ ТРАНС МЕТАЛ БГ 160064542
10740 ФИЛМАР 121340142
12057 МИКРОИНТЕЛЕКТ 20718691
11053 ЕЛЕКТА ГРУП 202759119
6689 ДРИАДИ 200705553
11951 РОТ КОНСУЛТ 203936273
4460 СТЕТОН 111562707
3797 ВИКИТААА 200692999
9438 ФЛЕКСИ ОЙЛ 204226123
1670 АУТДОР МЕДИА 123761154
4256 УНИВЕРСАЛСТРОЙ 79 202482218
503 АЯКС-2002 103734484
10941 НИКОЛ 98 104686312
1027 МЕГАПЛАСТИК 104543382
1095 СТРАЙК ЗОНА 200382630
4028 КЕРЕКОВ СТРОЙ 201592172
10529 Боже Локал Маркет 202705897
4870 КОНОВ 79 114661571
10588 Мултивижън 2 200923413
12765 БРАХМА 204232425
10865 ГЕО ФЛАУЪР 202238109
6119 БОРБА 2007 160116099
118 ПАРАГОН ТРАВЪЛ 147061071
2514 ТУНДЖА АГРО 205236316
18 СИТИ - ГРУП 76 147201655
12162 ТИАМАТ ГРУП 204232400
11756 НЕКС ДИЗАЙН 99 203487889
1132 ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ " 111246
13539 ОДИНИС-БП 131046790
5945 МАРГО ЕВРО ПЕСТ 160041878
1683 СИ ЕЛ КАРС ДИСТРИБЮШЪН 202038902
2892 БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ 200533309
10646 АЛФА КОЛЕКТ 201978373
849 БЕЛТАРТ 117623469
5482 АВТОРАЙ 112617117
322 БУРГАССТРОЙ АСЕНОВ 202459980
3893 САНАТА 1 202955694
1927 СЪНРАЙЗ 123690159
313 ТОМАС ТУР БУРГАС 147070921
13232 В.И.П.ТЕКСТИЛ 203380508
12112 360 ХЕЛТ КЛУБ 203413675
5300 ДЖЕЙ 90 201055311
11340 АХЕЛОЙ 2012 202371390
456 ДОМИНАНТ-М 107027168
4323 ГАБ ШУУС 202287840
1051 ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА 201244493
12918 АСДИС 205048524
624 ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ 202054290
12766 К ЕНД К ИМОТИ 200824244
9816 ЕР СИ ЕС ГРУП 201294126
3190 КРИСИ 114607118
14104 ИЦОВ ТРЕЙД 201765208
12767 ЕТ ГРУП 203015269
1879 ЕКОФРУКТ БГ 201844157
5468 КОРАДО ГРУП 112532080
2843 ТРАНСПОРТ А.Н. 121402359
6690 БГ-ГРУП-2007 160081958
3394 ЛОГИСТИК КОНСУЛТ 11 201640553
2919 СУПЕР ТЕКСТИЛ 201123285
12150 "ХОЛЕВАС АС" 101786607
1200 МС 2013 201514693
5447 ВИП КОЗМЕТИК 201073505
2292 МЕАЦА 108568283
3318 СИТИКАР АУТО ГРУП 201047193
2146 ДЕСГАЛ ДМ 205056446
12342 ЕЙЧ АР ЕС ТЕМП 201441537
10741 АНТЕКС 2012 202615510
3023 СТЕЙНОР ФАКТ 202284569
3095 РУИНВЕСТ 175339834
558 ДЕВНЯ АВТОТРАНС 103157075
10311 АНАНИ ЛЮБЕНОВ С-ИЕ 30223952
4307 НАТАЛИНА ЛЕС 202137682
527 ТЕРК 2004 115849836
3678 ИНТЕРЛОГИСТИКА 2001 103656391
13233 КОСТЕЛ 2010 201337830
8494 Агриафер 201213843
2264 ГРАНД ГАРАНТ 1 - ВАРНА 203895677
6691 СТО ДВАДЕСЕТ И ЕДНО 200452993
6120 БРЕЙДИ ИНВЕСТМЪНТС 160036767
457 БУЛСТРОЙ 2005 103938280
12277 КЕНАР - СТОЯНОВА 200765689
12823 АНТОНИО ШУУС 204441745
1201 ВИНИ КОРП 114603899
3939 ЕЛИ 2014 130096865
5743 СОЛИПС 123629035
219 КАЛ КРАЦ 175554979
4349 ВИНОСЛАВ 201992558
220 ПАРИТА 2015 203660241
1304 ВИТИ-1 201335904
9817 РА ЕДИТ 121788684
9875 ДДП КОМЕРС 202534065
3137 СУПЕРВЪЛК 202314699
4200 АЛФА ЩИТ - ИВАН ГЕОРГИЕВ 202766245
9974 ТРИНИТИ-Н 201308412
341 ХЕРМЕС-С 200279160
11054 ФГ-КОМЕРСЕ-1999 203467114
1876 ЖИЗЛИН-З 201626030
1900 ЕС ПЕ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 201283667
12919 НВ ЕКСКЛУЗИВ 202817661
12768 МАХАРАНИС 203970902
5905 ПЕЛИКАН 07 123758820
10530 НЮ-КО ЗАГОРА 130535586
11172 ЛИНЕЛ-М 175330290
198 ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА - ШАТО РОСЕНОВО 102200787
3701 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ 270848
13638 СТИЛ КОМЕРС 119590936
7228 Фешън ГИМ 202861992
7300 ИВЕКСТРЕЙД 85 202670211
10531 МЕС ГОЛД ЕКС 201669105
7103 ВИМАЛ БУЛ 115854309
5658 НМК КОНСУЛТ 115896056
4493 ГАРД 111542964
9940 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА-АХИЛ 201706697
1760 ШФТ 204266043
13639 ТОМ-БГ 202020676
1217 "СИТИ ОЙЛ ПЛЮС" 201335270
124 КОРЕКТ МЕБЕЛ 102928721
3832 ЛУКАС-2011 201511722
11614 ОЛИМПИК ДДБ ХОЛДИНГС САЙПРЪС ЛИМИТИД 3075646029
5590 ПИЕРИ-2011 201532969
10410 МЕАНДЪР 121240081
544 УНИСЪРФЕЙС 101642845
5659 Ц И К ИНВЕСТ ГРУП 200453718
10981 АРКО КОМЕРС 2015 200488772
1099 ЕРА ЕЛИТ ГРУП 202782744
1849 АРЕНА 1 202999445
11173 АМ-ТЕХНОЛОДЖИ 203522219
1639 Иви лес 202812358
3425 АНПРОМ ИКО 200951537
13234 ПРО СЪРВИЗ 81 204203624
10532 РЕТОНИО БИЛД 202672995
13804 САНВАЛИ 80 131313765
13008 ВЕЛКОМ ГРУП 204365758
3225 БАСС АНГЛЕРС Срл 204611934
13235 ЕН СИ ФИНАНС 203009832
10742 ПОРТИС ЛИМИТЕД 202638968
404 ТЕХНОЛИФТ 124717029
1671 СТРОЙ ТИС-СМОЛЯН 201964758
516 РОМИНА 117007046
5660 АНЖИ - 5 115949982
16 АГРО ЕКОЛОЖИК ИМПЕКС 160122579
9901 СИНИНВЕСТ 202246216
6692 КРИСТИ КХК 2012 201844253
2803 СОЛАР СОФИЯ 201783291
306 ДОГРАМА 147008065
7193 СТИЙЛ ТРЕЙД КОМПАНИ 203546177
12824 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА-СИГМА 831822941
13378 ПАУЪР МАКС 175400433
237 САН МАРКО ГРУП 147197648
12580 ГЕБОР 2011 201535424
14105 ИТЪРНАТИ 2015 203644803
13540 Нова Медиа София 200819471
6078 БИЛКОВ СВЯТ 201832646
1070 СТИЛБОД 116543059
1035 КОМПАРТ 106613071
3174 Буларко Инженеринг 203243098
314 ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР 102658610
7951 АГРОСТРОЙ-2008 200081901
12534 АДИЛЕ СТЕЛ 202255642
13640 ЕВРО КАПИТАЛ ГРУП 202358286
12920 Техно ПОС 200825143
13236 Ларина Инвест 203920333
1919 ТЕМТЕЙШЪН 75 Х 204659605
11757 ХОУМ ЗЕТ БИЛД 203893224
1108 СТЪНИ ТРАНС 01 201324152
11174 САЛИМИКА БЪЛГАРИЯ 131414819
14106 МЕМОРИАЛ 91 202661995
2142 АВАНГАРД ИМПЕКС 201562492
11862 ЕНАСИ 202483585
2863 ВАМА 109580460
1676 РОСЕНА 200866791
11175 БУЛГАРА 2005 102910082
682 МАКСИМА 102827245
12769 ИВ ТРАНС 16 204162813
1877 АЙМЕДЖИК 201444266
2955 АПКО - КОВАНДЖИЙСКИ 200882571
1559 АНИ 832091610
1096 ПРЕЦИЗ-АГРО ФЕР 117525427
13237 ДЕСИ ТАШЕВ 101772148
12695 КОМЕРСИАЛ 18 205465126
2794 ИВ ИМПЕКС 148013859
2330 МАКС СЪРВИС 200599790
11055 АП РАИФЕНТРЕЙДЪР 203816758
1483 БИОГАРДЪН 112608118
4069 ВИДА КЛАСИК-09 200851647
6693 ДЖОЙТ 115883183
1701 МАКС ЕКСПРЕС 201953758
249 НОВА ПАК БЪЛГАРИЯ 202852160
13238 СТРОЙКОМПЛЕКТ 77 200369597
9377 ЕС ЕМ ДИ ТРЕЙДИНГ 205184830
13893 НЮ СОРС ЕФ 205039977
12113 СОФИЯ ИНН ГРУП 203090147
11758 ИВ ФРУКТ 203047570
2425 СЛАВИНА 115610213
10647 СПА ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ, ТУРИЗЪМ И ЛЕЧЕНИЕ КАМЕ 112661590
1370 ДОКТОР КОЛОР АУТО 103268524
2181 ДИ-СТРОЙ - 89 201599996
1895 БУЛ ЕВ 115563870
129 ДОЙЧЕВ И СИНОВЕ 128559110
9941 УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ - ДУПНИЦА 109520779
3659 АТАНАС ЛЕВСКИ 104600399
14025 ПАУЪР БИЛД ЕНД ТРЕЙД 203297085
10942 РОДСТРОЙ 202986832
8385 АГРО-Ж.А. 126729464
10343 ДЕВА КОНСУЛТ 2008 200453629
12225 БГ ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 204042575
12343 СТИД КО 202630473
4525 ХАЙ ИНВЕСТ ГРУП 17 204533791
2927 НАВИ - 3 103890896
5301 ДЖЕКИ 112667771
4153 ЕВРОСТРОИТЕЛСТВО БГ 203725881
12696 БНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 204763380
2893 СИТИ БИЛД 112616912
1649 Прайз 2015 203254504
10043 ЛЕОКОМЕРС - 2010 201318292
10281 ВИХРЕН 2 121340516
12697 ДИМИ 109607814
875 МИНА ЛЕВ 107501618
9747 ЕЛИДЕКС 121279084
4308 ДРЪСТЪР 44 201644847
3660 ИНТЕР ПЛАСТ ГРУП 110561762
5744 ЕКОСТРОЙ ДОНЕВ 200302449
10113 МЕТРОПОЛ 63 203077737
6033 ОМЕГА - Т 115617880
2272 БАЛКАН РЕККИЯ 202310042
11341 ВЕЛИКО - БЕЛ 203268767
6694 С енд Н Инвест 202775244
1564 ЕЛИТ - ТРАНС 2003 115808152
2771 ЕСТЕР 831854750
12825 ВАЛЕТА 2000 201955474
11176 ВИТЕС МАРКЕТС 202512535
11511 ХОБИ КАРАВАН БЪЛГАРИЯ 104701052
10943 СИЛКО 10 201622929
6121 АРХУС - СТРОЙ 126127301
13379 МАКС СПОРТ 175371839
5302 БАЕВ 112041170
315 ЕН И КА ТРАНС 115852914
2397 СТЕФАНОВА 200745310
2665 КИКА 70 200950225
10827 ЦИТРОТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШЪН 203481780
9571 РИВ-СТРОЙ 101755953
3317 ЛИДОТЕКС 104690235
2800 СТЕЛА КОМЕРС И ЛОГИСТИКА 200161518
10282 ФРЕШ ПРАНЕТО 202375360
1632 ЕВРОМАКС-КАР 103910733
19 ОМЕГА-ЕКСПРЕС 102865776
13104 ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛЕКО И ДИЛЯН 74 ИА 203914138
1018 ЕВРО ГЛАС 200009558
2978 РОДОПИ ХИДРО 120551880
10944 СЕЛИН ИНТЕРНЕШАНЪЛ 200357431
7588 НОВОСЕРВИЗ 175311386
10411 ФЕЙЪРИ ЕНТЪРПРАЙЗ 203167280
11952 Марвел Ауто 204404280
1449 ДЕПАК 115854363
5084 АЛТРАНС-56 200491284
9942 БЪРЗАКОВ 131380772
9692 АНОНА 30114262
76 И. КОНСУЛТ 2011 102810242
129 Абава Инвестмънт 200974322
1598 ГРУП АВТО - 4 201174479
2657 ВЕНИДОР Т 201825744
12033 ДИКША 200386707
1057 НОБЕКСТЕЛ 117656907
10828 ФАРАМ АС 831454418
5303 ЕРМИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 120597714
10114 АГРО ГРИЙН КЪМПАНИ 202423143
13641 МАРИ БИЛД 204411944
6122 ВАДУ - 05 115915791
1117 МЕДИКЪЛ 111562415
2804 МИЛВЕС-МП 131183974
13380 АЛЕКС ТРАНС АУТО 204217341
11791 ПЛАН Д 124714061
5936 ХАЙ ПАРК 160086033
2777 СТАР ЛАЙТ БИЛД 175122987
9992 ЕЛЕНА 2006 175129210
10589 ГОЛД КЪНСТРАКШЪН 200332307
9771 АЛБЕНА СЪРВИЗ 201255917
13239 СЛАДКА КЪЩА ДЖИЛ 202459354
3356 ДЕЛИ-М 104596933
10533 РЕАЛ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 203266392
1604 ЕМ СИ ДИ 123701919
951 А и М - КОМЕРС 104668005
11512 ВБИ - КОНСУЛТ 203238603
12344 Интерим Европа 203289665
10743 ФЕНИКС ТРАНС 175230703
11513 ГОЛД ТАЙМ ИНВЕСТ 203809621
12581 ВИНИ 77 204185317
4365 Инвест Консулт 2015 203390568
173 МЕТАЛПЛАСТ БГ 102913559
11863 ТЕРТИЛ КАР 202904319
263 МАРИНЕР 69 201958709
2282 ЛЪКИ СТАРС 121316935
12396 МАРИНАЛ М 203405881
366 ДЖЕЙ КАНСЪЛТИНГ 204037496
3759 СОЛЕЙ 111018972
12582 ЙОВЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ 203728621
9693 ПАЛЕТА Д и В 200043950
10590 ЕВРО МАКС КЪМПАНИ 202852178
12583 ТОП ВИЖЪН 88 201934882
2844 СКОРПИО ДИЗАЙН 175376882
82 ЛУКСКОМ 119634603
1861 РАЗВИТИЕ 44 М - ЗАХАРИЕВ С-ИЕ 20468729
3529 МАТ ИНЖЕНЕРИНГ 131330584
1371 ПЕНКОВ 116580997
13240 ЕВРО КАН 175273054
3894 ТЕХАРТ-КОМЕРС 106061954
2166 АГРО СЕЙЛ 202125499
13541 БИЗНЕС СТАНДАРТ БГ 203323523
408 ЗОНА Х 201118046
8420 БИДЖИ ТРЕЙД 115761756
7104 ВЕГЕ ТРАНС 202178808
4689 ВЛАДИ ТОП 2012 203495882
6498 ЕМ ЕС ЕЙЧ 123731499
1605 БИЛДТРЕЙД 115628243
10945 ВЛАСТРОЙ 200049992
20 СТИЛ КОМЕРС 08 200923349
1472 ЕВРОКОРЕКТ 115097999
1369 МАГНЕТИК МЕДИА ПЛАСТИК 112521916
12644 АКАНТУС СИТИ 131148496
3024 МАК - ПРО 202371725
12921 МОНБИЛД 1 205003707
10829 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ФРИМОНТ 202725889
12922 АЛМА - БИ 83 203520879
2556 ЕКО СТРОЙ ГРУП 200710760
8747 БЕЛОВО 2014 203111417
2956 ПЕТРА - М - 2010 201237762
8031 Д.Сур 203882968
3510 ЛЕС-ИНВЕСТ 10 201041913
769 КВАЛИТЕТ 117668012
11792 ДЕНИ – ДАНИ 2014 202996716
13642 КАСПИАН БЪЛГАРИЯ 203420698
2778 Биекс Одитинг 175119247
9490 ППЗК АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 819002813
12506 ФАСТЪР ГРУП 204797549
13752 МИТКОВ ШОП 205947927
10312 СПРИНТ 15 203123622
10115 Б. А. Р. 70 201764330
9491 АХАЙА ФРИГО 200035551
8045 БУК ИНЖЕНЕРИНГ 203460689
5800 ЕКО-ПРОБЕГ 201605520
8262 ВЕ ИВЕТ 202677832
12770 КУИК ДРИЙМС-МЛ 200737095
6695 ЖИТАН 69 200431312
10744 ВИЛМЕКС 131425228
9876 ГИС - 57 202516521
3454 СИТИ ТЕКСТ ХТ 201181993
3511 ЗЕЛЕНА МОРАВА 114540178
6079 ЕГЕТО ТЕКС 115681438
10412 АВРОРА АВА 202174261
830 БОЛКАН РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ 203325264
6185 ЕКСАЙТ ГРУП 201405676
10830 ГЛОБЪЛ НЕТ БЪЛГАРИЯ 175062209
7363 ЕЛИС-ТРАНСАГРО 78 203650083
9631 ТОМЕЛ КО 20858790
8414 УНИТРЕЙД ГРУП 204239897
221 КТ ЕЛЕКТРИК 200501604
254 ДОРИНА И ФАМИЛИЯ 200365175
6696 ВИАЙЛЕТ 115950408
10831 АНДЕЛИ 200443656
11177 РУМПЛАСТ 42 203441564
12826 КАСТЕВО 175075782
2166 АГРО-М 160115079
11864 ТАЛЕН 115610327
3010 ПК ОСВОБОЖДЕНИЕ 242587
3426 Д ИНЖЕНЕРИНГ 831491879
10313 МЕТАЛПЛАСТ 2012 202382077
11342 СИТИ КОНСУЛТ 101680899
3922 ГАРАНТ-97 106028331
11178 КРЕНАР 203346177
11953 Е.В.О. 175310850
7624 АГРО М2 ОЛИО И ПЕЛЕТС ДИ ОРЛАНДО 202897320
1981 ЛУКСОР 68 201487972
13381 АНСТРОЙ 101 204895737
3304 ЕВРОИВ 200874553
6186 ВЕЛЕВ 2010 ВХВ 201301154
11680 СЕДСТРОЙ 175397150
1762 ЯНИТА 2007 160087726
6412 МАГИК - 92 115922476
238 ПЕРЛА 119029248
591 ДАВС - ТРЕЙД 203128174
6697 БУЛГАРШАМПИФРОСТ 112607219
4690 ИНТЕР ФЪРНИЧЪР ГРУП 201475678
13677 Петролпром България 202819961
11056 БЕНИСТРОЙ 2014 203213596
785 КРЕДИТГОЛД 202715432
10832 ВОКСЕНА 202740510
12923 ФРАНЧАЙЗ 2012 201893898
5085 СТРОНГ ТРЪКИНГ 202189199
6698 ТРЕЙД КОНСУЛТ 833158492
470 ВАРАДИНОВ - БУРГАС 203740545
3427 СТРОЙКОМЕРС 2003 111519218
524 СТЕЙСИ 2017 204719176
4481 РИБОКО 201074297
10946 АГРО ДАР 7 131391822
2230 Д.М. КОНСУЛТ ВАРНА 202010116
12698 МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ 84 204003095
2933 ДЕНВИЛ 203499261
9877 ФАЙЕР-Б 175107476
1370 ПАОЛИНО - 2002 115749978
7263 ВАНЕТО 1 202312627
2075 ТРИАДОН 130549714
3191 СТРОЙ МОНТАЖ 107568533
178 САМБА МАРЕ 200086122
83 ИНТЕРКОМПЛЕКТЪ 102926994
1569 АГРО БИЗНЕС КОМ 148096292
108 СПОРТИНГ 2 200231258
3923 СЪНИ ПАУЕР 200923954
2957 СТРОЙ-АМИ 200690820
1723 ПАЛЕТ ТРЕЙД 201872690
3068 РОСКОТРАНС 201273541
10947 ПИЕР АЛТЕ 101673357
1672 СЕКВОЯ 120062943
2330 КНН 112625683
2759 КОЛОС КОМЕРС 200603185
10116 ИРИНА ТРЕЙД 202540189
1570 ФЕНИКС-СТАР 127576772
187 ГАЛУС-КО 200515867
11954 СБМ КОМПАНИЯ 175184444
9694 ДАНИ ОЙЛ 101728995
3226 КВАДРАТЕН МЕТЪР 201236653
1030 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ" 114035891
1729 СИГРОТЕХ СИСТЕМС 202246533
11343 СИТИ ТРАНС МИСИЯ 202165878
1479 АЛАНЦ 108689228
891 АРМАГЕДОН 103906635
11865 МЕТАЛ КОНСТРУКШЪН 90 202710570
2502 МАГНОЛИЯ 3 203426434
10044 СТИВ 22 КОМЕРС 202762072
1118 ТРЕЙДИНГ БГ - 26 201426193
3863 АТП ФОРЕВЪР 201739672
2296 ВИКОМ 126532520
1246 ЧАГАРНИЙ 200714011
757 БИ ЕНД ДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ 204380609
199 ЕЛДЖИ 2017 203475278
11344 АЛ-НАЖАР 175239442
3096 БГ ТРАНС ФРАНС 2002 202398633
12584 ХАЙ ЕНД АУТО 204370611
10982 ГСГ - СТУДЕНА 201028168
1841 МЕРИКАЛ 204265973
2570 РУМЕЛИ ВАРНА 205378778
8151 МЕГИТО 205206796
1081 ЧАСТНИ АПТЕКИ - ДАНИЕЛА 127037230
10045 БГ КОМЕРС 50 202520560
4418 НЕИ-БЪЛГАРИЯ 200631722
2653 ПРОЕКТ РУСЕ 117684479
14026 В И П 101614237
5004 ПАРМАК 73 175357070
10413 СИМОНЧЕЛИ СТИЛ 203323669
2779 ГРЕЙП 2000 115625457
7496 МИША - 90 115900490
2133 ДАЙСЕН 204332895
3895 ЗАВОД ЗА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 114635975
12875 БЕСТТЕХНИКА-СТРУМА 113032935
3251 ЙОАНА-Л 175075815
13805 РУБЕРТ ТРЕЙД 202217182
11759 ФЪН ХОЛИДЕЙС БГ 201146070
1811 БУЛГАРЦВЕТ - ВЕЛИНГРАД 822106779
3192 РВ СТРОЙ 105582160
12226 ПРЕФЕРЕНС 175109880
13105 ЕТИКОМ - НАКОВ И СИЕ 101109402
3097 БУМЕРАНГ 69 130536396
11179 ФЕРМОМИКС 202791896
6699 МИНИСТРИ 201546082
10745 АЗЕМ 202889034
3952 ФЕЙС БГ 2010 201239891
12771 АУТО ОПОРИ 204626523
13106 ФУЛГАМА 204857028
6174 АСИМАС 201818123
11893 СЪНИ 2011 201517294
13806 ЛМЛ КОНСУЛТ 204160659
12924 ОНТАРИО-СПОРТ 121412855
683 ПРАЙМ РЕНТ А КАР 203602035
10314 ПенСофт 130499784
114 АПОЛОН ГРУП 147122236
12466 ИВОНТИ-1 201287637
2991 ЯСТРЕБ - ИНВЕСТ 128015450
10414 ПОЛИМЕДИКС 131088533
2115 МЕСНИ ПРОДУКТИ Т 201729062
11514 ЛОМ 78 200833791
2490 АЛИСА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ 2006 202302992
10046 УЪРЛД ФУУДС БГ 203266474
6700 ЕСИ 115280826
12058 Миро Транс 93 202600686
6701 ИЗ ФРУТ 202922469
470 МЛЕЧНА БОРСА-РУСЕ 117566235
1166 ДГ ЛОДЖИСТИКС 200764637
11057 ЕНЕРГОЕКСПОРТ 131438243
2063 РЕНИ 09 200544096
10534 БИТ КЪМПАНИ-1212 202250509
13241 ЕЛЕАЗАР ДЖЕМИНИ 201235409
8084 АЛФИНА - В 200855349
11180 КМ ТРЕЙД СИСТЕМ 203320954
10283 МАКСИ ПРОФИТ 202710111
2864 ВИТРЕН 109064724
11955 АЯКС ТРЕЙД 203851353
2522 КИСП 201827948
2242 АМАЗОНИЯ ГРУП 200927664
10833 МЕДИЯ ЛИНД 202699362
13107 ПАНДОРА - С 121144130
6702 ЕВРО ПУЛ СА 201023025
89 КОДИМА СТРОЙ 102891917
3365 АЛФА КОМПЛЕКС 821177727
1658 АКТИВ 29 203159305
2058 БГ ВИЗИОН ТРЕЙД 203276109
11615 Глоуб Ентъртейнмънт 203960783
2216 ВЕЛА М 117611709
10344 ПЕВИ - ВЕТ 126641854
2410 МВ - 2008 200245763
12114 ХАЙП ГРУП 203296478
13678 ВД БИЛДИНГ 175384410
5737 ПЛОВДИВ ИНДУСТРИАЛ 160106258
1616 ТЕХНОСТРОЙИЗОЛ 123605162
3062 БИ ЕЙ ТУР 124715940
10117 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОВУМ 175050267
3896 МЛЕЧЕН ПЪТ - ДЕВА 201626361
10876 ПРОГРЕС БИЛДИНГ КЪМПАНИ 114609012
1329 АВЕ-СТРОЙ 105544996
10535 А-МОБИЛЕ-БГ 203256747
11760 ТОПТРЕЙДИНГ 203891668
9728 ВИЖЪН 101646854
71 БАЛКАНПЛАСТ 102080640
3491 ИВ ТРАНС ОЙЛ- ТМ 110573088
4746 СТАФ 104663093
11761 НОВА КОМЕРСИАЛ 202451235
6327 ВАЛТЕК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП 202018369
2793 Сигматрон 130935210
876 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ КОЛЕКТИ 200257
11515 МЕТАЛ ЕКИП 201171209
1457 ВЕХРУС 120562528
3561 ЛУКСОР К.М. 102914497
7229 МОГ-ХОЛД 201179437
6703 БОРДО ДИЗАЙН 160109507
1560 НОТОРИЪС МЕНИДЖМЪНТ 175345997
10284 ОКТОПОД БЪЛГАРИЯ 202501535
10285 КОНЦЕПТ НЮ 202706903
13971 КОРОНА БЪЛГАРИЯ 130018400
10648 КОКОРО 202447226
12059 МЪРЧ СОФИЯ 203106249
10536 ГОЛД СТАР АГРОТРЕЙД 203071798
8917 ГРАНД ОЙЛ 1 204137735
10345 А.Ц. - ЛАБЕО 130164647
5071 ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС 202810407
367 ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ 124112496
1713 ПРОМ КОМЕРС П 202815347
11516 ПИ ДИ ЕР 9 203483200
10415 ГЪЛЪБОВ И СЪДРУЖНИЦИ 831187755
4201 НИЯ - 2014 203120053
5114 БАЛКАНСТРОЙИНВЕСТ 130101230
12699 ТОДО 36 202952762
10047 БОЛКАН ФУУДС ТРЕЙД 175281555
10118 СТРОЙ КОМЕРС ЕТРОПОЛЕ 203013607
11616 ИНТЕРХОСТ 201956576
3407 БИЛАЙН КОНСУЛТ 200924771
12467 СГ ГРУП 91 203710370
2137 ТАНЕВА 123506602
1484 ХИДРОМОНТАЖ - ИНЖЕНЕРИНГ 822149677
877 ЛЮСИ 06 111580032
10537 ИВ-ЕН ТРЕЙД 203043044
3105 КАР ШОП КК 201892974
12925 ЕКО АКУМУЛАТОРИ 201341857
10209 БГ импорт експорт 202918817
12645 ДИЗАЙН ЕВРО ГРУП 200523771
13009 АУТО АВАНГАРД 25 204677700
115 СЕМ - КОРТ 200702308
12115 ДОН ШАЙНИ ТРЕЙДИНГ 203489648
10948 БЕСТ ТРЕЙД КЪМПАНИ 203919441
3032 Билдинг Рисорт 102906785
7194 АИК 33 200200316
1133 ЕЛЕМАР 147076422
6704 АКЦЕНТ 123754522
1920 ЕСЕНШЪЛ ФРАГРАНС КЪМПАНИ 203170538
6244 ЛАВИС 1 202992066
3530 СТЕФОС 200041376
7105 ЛАКРИМА 112030582
1561 АГРОИНВЕСТ КОМЕРС 2013 202426050
4910 БИЗАРО 201059669
6413 ЯШИК ГРУП 201147208
10119 ЕМАНУЕЛ СТАР 131367725
2694 ЕМДИ-Е 130928326
13108 КАСКА ТРАНС 101667784
3162 КОМФОРТ ВАРНА 04 203319667
13643 СТОЙО ТРАНС 203842856
9317 ДАБЪЛ БЕТ ПАРТНЕРС 205720228
5304 ЕКСПРЕС БИЛДИНГ 112652730
10649 ДИНАМО КЪНСТРАКШЪН 203166919
4911 БИЛД - СИ 2017 204878079
4688 Фертекс България 203757968
812 ЙОПС 201069827
6705 СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ХАС 175773414
3138 ВАП ТРЕЙД 202803537
3876 ФЕНИКС - РЕЦИКЛИНГ 201056242
398 ФИНАКТИВ 103609395
134 СИСО ГРУП 2012 202331410
3968 СОЛО ЕКС 112601230
10538 ИНТЕР ТРАНС КОМЕРС 203128288
8354 ТК-ТРЕЙД 204400766
1761 АДЕЛАИДА БГ ГРУП 202097480
1371 АТАНАСОВ ЧИСТОТА 125532528
6706 АГРО БИО ГРУП 203098343
11681 ГИЯ - 08 200218677
11617 ЕВРОХИМИЧЕСКА КОМПАНИЯ-96 121035315
1293 МАГИ КОМ - 1 202784026
12585 ТМ ЕЛЕКТРО 202159302
10834 КРИМ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 202650486
9095 МАРТЕО-2012 202109114
1762 БУЛКЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 203085520
12926 СПАМ 200094674
7412 РЕГА БЪЛГАРИЯ 115840933
10746 ПЛАСТ МОБИЛЕ 203108079
8293 БАЛКАН ИМПОРТ ЕКСПОРТ РЕЕКСПОРТ 201672704
9943 ТЕХНО ГРУП-КОМПЛЕКТ 131155028
13382 ИНТЕГРАЛ ИНВЕСТМЪНТ 200470258
1642 ВАСИЛИОС КЪМПАНИ 202423360
13072 ПРИМА МАГНОЛИЯ 205823228
11517 ДИ.СИ.АЙ УЪРЪЛД ГРУП 203309674
1202 МЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ 117685175
393 БУЛ ГРЕКО 117092673
17 КУУЛ ПЛЕЙС 102239060
11866 ВАНТРЕЙД КОМЕРС 201226997
12646 БИЛД-ТЕХ 131188398
422 ФЛОРАЛ РОУДС 102933031
3155 ИЛДЪРЪМ 108562608
11956 БИЛДИНГ КОМЕРС 93 203147993
264 Б.Р.Борисов 200688821
7230 ПТИЦИ МАТЕВ 115891187
3106 АЛФА ТРАНС ЕКСПОРТ 113568395
10286 ЛАНАТ - 2010 201314595
2029 СЕН - ПЛАСТ 202194958
471 ПОЛИТЕКС МАНИФАКЧЪРИНГ 201835860
2727 РУБАЯТ 102891721
6707 БСВ 2010 201211874
6499 БУЛ - КЛАС 202340466
460 МАХ 124635895
4494 НИКОМА 119673563
203 СГГ КОМЕРС 203654231
11181 П.И.Е. 202693263
7231 ДИВА - 69 115603864
967 ВСЕЛЕНА-5 104031916
10210 ЕРГО-ВИКАТ 131402286
4669 ЕЛКАБЕЛ СОФИЯ 202546128
3809 Т & С 105563861
3779 МИГ 345 202695912
6245 КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ 2009 200233686
11618 НИПА- 11 203752056
11345 РОЯЛ ФРУТ-СХ 101681150
12700 СМЕНЕР АПЛИКЕЙШЪНС 201115491
1569 ИНТЕРФАРМ 126638886
12927 СОФСТРОЙ КЪНСТРАКШЪН 175185208
10539 ТАРА - 77 201269895
11518 БЕЛВЕДЕРЕ ЕКОФРУТ 203073660
4537 САТЕЛИТ - ТВВ 200994588
4332 ЮРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203094583
8133 ДИК ТРАНС 115737506
11762 АЙ ЕНД ВИ КОНСУЛТАНТС 175069776
10287 МИЛЕНКОВ ДИВЕЛОПМЪНТ 201137057
11519 АЛКАЛАЙН ФУУДС 203266378
766 СЮРПРИЗ КОМЕРС 102905651
10650 АМ - ВАЛЯ 202625579
3810 СТРОЙМАТ - МБ 200739655
11346 ВАЛЕРИЯ ФЕШЪН 2010 201290366
8359 ЗИМО ТРЕЙДИНГ - 2018 205163102
12060 ВЕЙС ГРУП 203106815
2234 ДЖЕЙ БИ ЕМ 201597924
2168 КЕМИ ТЕКС 160067022
6456 МОНТАНА ИНВЕСТ ГРУП 202031576
6414 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЮБИМЕЦ 2007" 126636750
517 ПОДЕМ ТРАНС БЪЛГАРИЯ 203139509
10591 ЕНЕРДЖИ М КОНСУЛТ 202599981
7835 ПЕТЪР 41 204189550
5860 ДЖОРДИМЕКС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО 160046793
9818 ФУЗИЯ ДЕКОР 201605068
1079 ТЕД - ПРОИЗВОДСТВО 104032135
10048 БРАНД СОФТ 202469048
12306 ЕКОФИЛ-БГ 201334706
6482 МАРГАРИТОВИ 200850463
10983 ОРИНДЖ АЙТИ 203167017
10211 УЪРКШОП 202698997
11182 СТРОЙ ГРУП КОРПОРЕЙТИНГ 203725269
12586 БОЛГАРТЕКС 203828454
1533 АСТРА - 95 112034805
5305 ЮЗГЮН 119089102
8261 РАДО Инженеринг 201939267
892 ЕВРО НЕТУЪРК 121420955
12061 Брикс Машинари 203092949
3346 Ц Р БЛУМЕН 201202619
239 ЛИКА ГРУП 147124493
423 ДЕЛИВЪРИ ШОП 200822108
4711 3 ФОН ИМПЕКС 103533976
7232 ЛЕВИТРАНС 202624993
480 МАКСИАН КОМЕРС 202740599
377 ХРИСПИ 2011 201494454
566 ПРИВИЛЕГ СТРОЙ 204246492
1763 МАРИЦА ТУРС 200725285
3272 БИЗНЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ 104701398
11957 ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС 200140919
2958 ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС 200943227
13242 СТРИНГ 130837175
589 РЕД ФЕШЪН 201850975
14027 БН78 ЕНТЕРПРАЙЗИС 175302704
10120 СМАРТ СИСТЕМС 123714051
1541 КРАС КОМ 118006606
12116 КАПИТАЛ 1 БЪЛГАРИЯ 131560560
504 МЕГЪН 148011534
1606 ГАЛАТОН 160053916
9695 СТРОЙКОМЕРС 101752277
1614 ТЕТИДА ГРУП 148012433
5306 ПИТ-ТРАНС БЪЛГАРИЯ 200787358
11183 АНОТЕКС - 2013 202850693
7233 КНИГОВЕЗНИЦА КОТА 123685048
9902 СТРОЙКОМЕРС ТИ 201316894
11894 ИНВЕЗ България 202779132
3798 ПРИЕМАМ - 0419 201184719
4029 АТОЛИ 201376598
11058 МЕДИЯ ТВ ПЛЮС 112590038
1218 И.Г.ГАНЧЕВ 201363953
6440 ЕЙ ЕМ ДЖИ - ИНВЕСТМЪНТ 115875022
2010 ДИЯНА ВАРНА 204216086
9696 УНИВЕРСАЛ 993 175040166
2065 КРИС БИЛД ИНДЪСТРИ 202628018
11347 ФЛЕКС ДЖОБ 175019325
10747 ИМПОРТ-91 202756347
271 БУЛ СЕД ГРУП 201970490
420 КРИСТАЛ 60-ЕООД 117669993
9819 ВИДА КЛУБ 200602208
12345 ГЕС ТРЕЙДИНГ 2016 203744038
9697 АБ ИНВЕСТ 175303449
12227 АКРИ 175077061
1904 КОРЕКТ КОНСУЛТ ГРУП 201310395
1935 АВВА - М 200895405
1492 ТЕХНОПЪТ 126626699
12624 ГОСТИЛНИЦА АТАНАСОВ 204745132
6708 АНТ ЕНЕРДЖИ 201282394
1493 ДДД - 3 200816653
6709 СИБЕЛ 69 201325625
2620 АТЛАС 127007358
5 ТЕХНОКОРОЗА 820174125
3466 Ес Ти Ар Лоджистик 201865087
11958 Васми Груп 203547083
5307 КРИСТИ - 98 115883009
10416 АГРО ПОЙНТ 2013 202685551
3118 ДЕРА 175009669
2291 ВИАР Куатро 203039042
10835 ДЛП-2014 201388718
1333 МПР БЪЛГАРИЯ 201076191
6710 ИНЖЕНЕРИНГ 21 112531910
7364 АТОН 21 203994045
116 ВЕГА ИНВЕСТ 09 200740846
6711 КОРРУС ГРУП 160098719
1445 ХАСИ - ИНЖЕНЕРИНГ 112113213
6712 ТРАНСРЕНТ 160063045
12876 ВИСТА ЛОДЖИК 131297561
321 ЕС ВИ ДЖЕЙ 204293031
12117 ПЕТРОЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 203406499
1829 ТЕМАКО 123534441
4178 А И Б ТРАНС 175238301
11619 АРОН 89 202937696
9593 АЙ ВИ ЕЛ 121188802
5560 СТАМБО 201315937
1409 ПЕНЧИНИ ТРАНС 201370086
8058 СУЛТАН - БГ 203364032
1167 ФАРГОТРЕЙД 200939175
1289 РЕД ЛАЙТ ДИСТРИКТ 201137947
3969 АСТРА 2006 105577811
11184 ВЕНТЕКС КЛИМА 201425732
10212 СОРТЕРА КАПИТАЛ 202904059
2076 МОНАДА КОРПОРЕЙШЪН 201627615
3600 РТН ГРУП 201019895
3132 ДЖИ ЕНДИ 175266891
11185 АЛЕКС - ГРУП 76 200241284
8393 МИТКОВ РЕМ 201481492
11763 ЦИМЕР - 14 203228491
13383 ПАНИПАН 175208226
1920 ЕКИП СИВ 201697294
10748 РОСТИ КОМЕРС БГ 203458720
12507 Нант трейд 2018 204477039
11682 ТЕХНИКЪЛ ДАЙНАМИКС 202842116
240 СИ - ЕС - СИ ТРАНС 201668620
2894 БННС 175066613
1052 ММ-2011 201406187
11816 АНАКОН 202558493
12062 БЕТОН 823073079
11059 ТаВасс 200574043
12307 ТРАНС ЛОГИСТИК 5202 201321517
10121 МС ТРЕЙДИНГ 202126291
10749 ГЮРОВ И СИНОВЕ 55 200386590
6713 КОМПОРТ 123569104
11348 ДЖЕНЕРАЛ ТИПС 203394997
472 ЛЗ СУЙТС ФАБРИК БЪЛГАРИЯ 200677303
6050 АМД 08 200325444
3319 МХ - Комерс 203903437
4154 БГ АГРО - ЕС 202757075
12228 ЕУРО ГРОС 202976724
10417 БИОС ИНВЕСТ 202594361
2695 М И М СО 130906162
1494 ИЗОТЕРМА - 96 115022167
10836 ФРЕЙЗЪР ИНТЕР 203136032
3069 РАДИ - 2012 201770415
505 КОКОНИЛО 202871221
13384 БРЕЙК КОМЕРС 204938708
11228 ЛИВЕЛ 831605140
12928 ФЪН ШУН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203685383
6415 РОУД ТРАНС 202116297
10540 ВЕРРА ВИНО 201065526
3047 МИСАБЕЛ ВАРНА 202901134
10541 САЛИЕВ-Т 203316977
3475 БГ БАТИ 200419930
13644 ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ 175114450
6123 ВАНИКОТ 200019102
10122 Мултиспорт 3000 202794636
11186 КММД 200966457
491 МИХОВ 117652798
6714 ВИНСЕНТ - СТОЯНОВ 123759210
8555 ПРОМИШЛЕНИ СТРОЕЖИ 204815627
12587 ТЕРАДИМ ИНВЕСТ 204991810
12647 ГАРМЕНТС ЕКСПОРТ 203807182
12176 БУЛЛЕС ТРЕЙД 101516024
2118 МИРЕКС 124633816
2102 МАРИЯ-ВИКТОРИЯ 126006901
3428 В. И. П. 111581547
6416 ТРЕЙД КОМЕРС 2012 201709063
7535 СЕЛЕТИЯ 203136018
4202 ЕКОТЕХ 104662746
11060 ЕСЕНС МАРКЕТИНГ 131290691
12229 ТРЪСТЕК 203411702
761 ВИГОР 127569728
11061 Вени - Г 201405085
545 ВАЛКО - 71 202701781
1607 АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ 126552170
2891 АХСИ 202448196
9944 ПРОПЪРТИ МЕНИДЖ 201620383
105 ИНВЕСТ ГРУП - 3 102814963
481 АНЪЛ СТРОЙ 202794700
12118 СОФТРЕЙД 2011 201870999
8308 ОРЕХОВО ИНВЕСТ 204521515
9975 АЛЕКС ВВВ 175252856
5308 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - БГ 200796275
11187 МЕТРОМАГ ПЕРФЕКТ 203458688
12588 ЕЛ ФАКТОР 201940561
1097 РУСЕ ТРАНС ЛОГИСТИК 201119116
5745 МЕГА АЛЕКСАНДРОС 200960073
3119 АЙ ТИ ЕЛ БИЛДИНГ 130929232
3545 А&Г - СТЕФАНОВИ 107026810
7536 ПАЛАС - 27 115521597
10123 МЕДЕЛИН 175421078
11683 ЯКИМ СТОИЛОВ-85 203834119
11959 БГ ФАСТ ФУУД 203340280
13921 КАМИБО 131157890
12278 НЮ ЛУУК 200905931
5899 ИВ ЕНД ДЖИ 201267499
10592 ЕВРОЛЕС ГРУП 202477853
1109 ДИМВАС- 2010 201260686
12424 ИВТЕКС 2000 ТРЕЙДИНГ 202782388
3193 БТ 40 130451501
6715 АПОЛО - 6 115658838
13385 ГЕНАТЕА 202582366
3476 ВРАЦА ИНВЕСТ ГРУП 106588682
10651 АГРОПРОЕКТ 98 201381766
8672 РАПТЕКС 204602262
10542 РИА - БИЛД 160089691
10124 БОЖУР СТРОЙ ИНВЕСТ 202829998
5929 ТЕРМОКАЛ 160042567
7732 ВАМ ДОР 108689089
10652 ДИВВА 175034932
155 БАХЧЕВАНОВ 2008 БС 200735639
13807 ДОБРЕВ КЪМПАНИ 205812242
118 ДИАНДРА КОНСУЛТ 102918385
11895 ИНТЕР ФРЕШ 2011 201581445
11062 АИТУОР 203246906
1947 МИДАС ОЙЛ 201701060
12589 СТРОЙКО СТИЛ 78 204644350
257 ИЛИАНА КОМЕРС 825341241
5142 ДОЙКИНОВ 202446380
8689 ЧЕРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 160057213
9993 ИВМ ТРЕЙД 202762193
2912 ТИ - ДИЗАЙН 201775113
893 ЕЙЧ ТИ ПРОЕКТ 103776679
10750 ИМПОРТ ТРЕЙД БГ 201054540
6080 ДРИЙМ – 12 201873739
11620 Индустриални продукти 2016 175278954
10751 ВСЕСТРАННА ТЪРГОВИЯ ВИТОША 203074292
320 ГРИГОРИЯ 102872532
12346 БЕТОН И ЖЕЛЯЗО 204453701
13753 ОЛИМПЕРА 205789879
608 ТРАНС 2002 116527172
6081 МИВАДИ КОМЕРС 115759844
2621 БУЛВЕКС КОРЕКТ 101685280
3194 БОГИЕЛ 114677216
3464 Ангкор Инженеринг 204362803
11063 Рекслер 203230439
10752 ТРАШ МЕТАЛ ВЛ 202657534
10213 ФАКТОР ХИКС 202361179
18 СТЕФАНОВ КОМЕРС 128609905
878 ЛОТОС 817047037
10125 Х.М. ТРАНС 111 201827567
12347 СИЛА БГ 2015 203472459
12590 ПРИМОС–МИ 203984147
247 Б.С.ИНЖЕНЕРИНГ 102851723
8445 ОБЕКТИВ 1980 204837090
13542 Моние България 204174993
13894 Агро-МУБЕ 203562644
7234 Виктория АГ 202325860
11520 ПАРАЛЕЛ СУПЕРТРЕЙД 203071645
13645 БУЛ МЕД ИНВЕСТМЪНТ 202642071
10653 ЕЙ СИ АЙ ГРУП 200320598
167 ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ" 812163593
3562 ДЕНИ ТРАНС 175304790
1690 ФРАШ 1 201846934
4309 АЙ ТИ ЕМ ДИЗАЙН 202687787
12348 ГЕН МАР 555 203442239
12701 ЕКОТЕКС БЪЛГАРИЯ 203822857
9492 ЯНИС 2002 130459522
241 БАЛКАНСКИ ДЕПАРТАМЕНТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУН 176270558
643 АУТОЕКСПЕРТ АЛБЕНА 201324968
2797 КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "ЕВРОПРОЕКТ" 200440197
3429 ТЕХНОПРОДУКТ ИНЖЕНЕРИНГ 201455095
448 АРИЕЛ ТВ 103273788
11793 "ОБЕДИНЕНИЕ ПРОМЯНА" 121433949
8620 ДРИЙМС ПРОПЪРТИ 201473136
12468 АНОДОС СПЕД 203191510
13646 ВИЖЪН ГРУП 2011 201608559
12230 ЕМ КЪНСТРАКШЪН ЕНД СЪРВИСИС 203061494
11188 РЕЙ ЛИФТ ТРЕЙДИНГ 831522901
3203 ММ-11 СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 202190842
12929 СИКАР 05 203499304
2541 БЕЛОНА КОНСУЛТ 205452068
10214 ИМПЕРИЯ 101659570
1764 ДАРЛИ 126093009
10215 К И К 97 КОМЕРС 121376010
1735 АЙКОНИ 201661191
2780 Азимут груп 201057636
6716 ЕКОПЕЛ 175118768
1890 ИЗИ-ТЕК БГ 202946186
3178 АГРО СТОРКО 201552676
1562 КАР-ТЕКС 4 202542020
12349 РАФА ТЕКСТИЛ 2017 204648135
11764 СТИЛЪРС 203722547
11349 ПЕПИНО-М 200459500
13109 ТИМ КОНСУЛТИНГ 200878014
6328 ДЕА - 2004 115860380
4776 ИВ ЛОГИСТИК БГ 203470295
13110 Фууд Пойнтс 203557800
512 ИНОС 827168184
13543 ДИСПРО 202114734
2845 ТЕМПО МЕНИДЖМЪНТ ГРУП 201839929
1615 Х- ФЛООР 201726041
1571 АГРО ЗЪРНО - 2011 201567144
6717 МЕЛИСКО ФРУТ 201734006
5591 ГЛОБО ИМПЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 115796180
277 ИНСА 829064471
1277 АКЗ-СОФИЯ 131213392
125 НАПРЕДЪК-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 119085282
10837 АНФИСА ПРОПЪРТИ 202147104
13243 БУЛСПЕДИТ 200375649
13111 КОЛОРИ 57 204570327
11350 ДЕНЖЪР 2001 202165821
13544 ЕКО МИЛЕНИУМ 201804159
13545 ВИК ЕКСПОРТ 200461501
2043 ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ 126624545
12591 БУЛМАРМА-2008 200401276
4815 ФАНТИ ГТ 202356851
1765 МГГ - БИЛДИНГ 160122942
1959 ПРОТЕХ ЕКО 202074994
2979 НИКС ОЙЛ 101627102
4155 ФЪРНИЧЪР 110534893
13112 ЕВРО ПАЛЕТ ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК 203593629
6329 MAT ИНВЕСТИ 203558717
1317 ЕлМая-ЕМ 3 202068062
6718 РАН ИНВЕСТ КЪМПАНИ 201511754
1827 СИВИКОВ 101766743
14085 БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ 121796498
3320 АНТОНИОС-ТРАНС 200917563
3204 ВИВАГАРД 201443723
751 НИКИ ФРУКТ 147134092
3849 АГРО РАЙ 202381840
4139 ДНД 12 202237384
1514 ЦЕНТЪР - РУС 115774967
1305 БОЛКАН ИНН 117617893
10984 СПИЙД СКЕЙТИНГ 202814786
729 ДАР 27 202864718
2343 Нов Спорт 2 204392561
77 ЕСТИМАКС БЪЛГАРИЯ 147230475
3286 ЕТНОМАКС 2011 201413331
2692 КА ТРАНС ВАРНА 204787583
505 ПОЛИТУР2016 203971630
13244 ОБРАЗОВАНИЕ БГ 204387076
12350 ФАНТОМ СИСТЕМ 202854923
2211 ЧИФЛИКА 2017 204755646
11351 ТОПСЕР ТРАНС 36 203151867
10126 И.Г. ТУРС 121492292
2598 ХГ АУТОС 201228852
1152 "ЕВИАН-СТ" 126641200
12018 ЕЛИТ ПРЕС КЪМПАНИ 131398902
6719 ВАНИНА - 2000 115664969
10346 СК-1 131060391
5785 ЕРА КАР 200880983
4495 ДИДО РАЙКОВ 104699399
13113 ФЪРСТАЙМ ИНВЕСТМЪНТС 203839365
6720 ИВОНИ ИНВЕСТ 201905717
4226 МИК 16 203695107
6721 ФЕШЪН СТИЛ – 12 202008955
3480 КОЛОНА-МСИ 202465377
5821 ЕВРОБЕТОН 115841056
10347 КАПЕН-2004 131207553
3183 БУЛТЕРА СТРОЙ ГРУП 101758885
3133 ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ 122078668
11621 НОВИ МИННИ ТЕХНОЛОГИИ 113057842
11064 ГЕОРГИЕВ ПАРТНЪР ИМОБИЛИЕН 130583015
1168 ДЖЕНЕРАЛ КОМОДИТИ ТРЕЙДИНГ 201344950
3149 ЕНЕРГАН ИНЖИНЕРИНГ 202359776
12469 СПТ ИНЖЕНЕРИНГ 130943987
8472 БОСТЪН 108690091
5822 КРИС 8 200453725
1136 НЕСЕБЪР БЪЛГАРИЯ 117673340
10838 БЕЛА БАР 203256302
4030 ИНТЕРЕСТ 201564504
1372 ИДМ - 94 160108298
1219 КАРИНА - 90 124135954
11189 КЛК КАНСТРАКШЪН 201050969
2865 А.М. Логистик 201290793
12177 БУЛБИЛД 7 131346229
3760 МОНОЛИТ 73 110550253
6381 МВД - САВАНА 200125529
1206 АКВАРЕСУРС 114588867
5661 КЕВ ГРУП 200285761
11765 ИННОНОВА 101730277
3184 КОРД - 48 201630477
12279 СНН АУТО САЛЮШЪН 204435831
13010 БИО-ОРГАНИКА 102723410
1623 АГРО БИО ИНВЕСТ 201246170
13245 КОНСТРЪКШЪН ИНЖЕНЕРИНГ – ГБС 204346959
3347 СКИОНА 201075146
9994 РПД 77 200895031
382 КЛ ИНЖЕНЕРИНГ 117539067
2455 КАЙРЯКОВИ 123734698
1080 БУЛРЕКС 127021240
10127 СМАРТ МЕТАЛ ГРУП 200047906
3227 НИМАКО-СБ 831672947
10593 ДАБЪЛ Ю ЕФ И КО 202373288
272 ПМ ГРУП 115050217
13386 КАПИ МИК 2015 200287890
894 КАР ЛАЙНЕР 103979850
7413 СКАНДАЛ 115785045
3049 Пи Ди Еф Лоджистикс 202817437
11352 СЕДЕМ ЗВЕЗДИ 201451136
1023 БЕТА-БУС 107004244
3512 БАЙО БГ 200914204
6722 ПРЕСТИЖ 07 123747966
109 АЛМИ ПЛЮС 147015889
179 ФИС - ПОНС - ВОДОКАНАЛ 200517850
11229 СИМИТ-ВИМ 101743285
2022 РЕ-МАРК 1 203158025
997 СИАН КОМЕРС 200902878
5890 БИЛДИНГ Р 160098412
7195 СЕВА БИЛД 202401385
3165 МЕТАЛ ПРОДУКТ 2 130934681
4701 ПРОМИШЛЕНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 201559884
1082 СТЕФАНОВ КЪМПАНИ 13 117618397
6246 ЕВРОТРАНСПОРТ 2013 202655469
11684 МАР – СТРОЙ - 7 204236788
1373 МИ-СТРОЙ-1 108683111
3011 АПИС-М 823093936
6723 КАМИТЕКС 123554110
11867 ЛИЛОВИ 77 202158474
12158 БЕТАТРЕЙД-КАРСИМПОРТ 204305132
8539 АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ БГ 200258077
3195 МДД-2002 104602400
11230 КРОБУЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201667276
2781 Анджи Барс 204220266
11231 ЗЕРОН С 201018359
11353 ПРОНТО СТАЙЛ 202678667
7301 ОРРГАНА 203204017
1673 АВАНТАЙМ ДЕМ 200810337
12151 ЛЕС - ТРАНС 2 200014984
4156 ВАДИМ-2001 130167116
12702 ЕЛИ СТИЛ 2016 203966898
4777 АЛЕКСАНДЪР АЕС 2020 203635925
2722 АЛДО БАНСКО 203785106
3279 ИЗОМАКС БГ 200391437
8270 Тони Комерс -2012 202109897
10128 ТУЕНТИ 2010 201085525
13246 ЕЛИТ ТЕКСТИЛ 201462182
6724 АРГО 112051523
1763 АГРО 21-2006 124698461
743 КООПАГРОСПЕКТЪР 124609441
3120 БУЛФРАНС КОНСУЛТ 201994712
10866 ДАНИВА СТИЛ 89 200938011
6417 ДИАНА ДРАГАНОВА - 700 200731338
7392 ПРУЖИННИ ЕЛЕМЕНТИ 123740270
6725 ЛАМИНАТ 2 126700434
379 КРАМИ ИНВЕСТ 117667241
1684 БУЛАГРО - ТРЕЙД 827229700
7652 НП - ТРЕЙД 202453492
778 Комерчо тартуфи е фунги 204054086
11190 ПРАЙМ БИЛ 202038998
461 ЛУДОГОРИЕЛЕС 116045279
602 БАЛКАНКАР ЕЛЕКТРОБУСИ 201918748
598 БМВ 834057425
6726 ВИПЕР 115001319
2779 КАЙРОС - 1 204228409
6082 МИКСЕРА ТРЕЙД 201325881
1766 ДИГИТАЛНА МУЗА 126635260
4712 ЕВЪРТС АУТО 200817520
4702 ИСО ГРОУП 90 205225533
2082 АЛФО 204170728
3924 ЕКС ЛЕГЕ 114636340
11354 КРИМ КЕЙ КЛУБ 203459338
4691 ЮКОС ГРУП 200539793
6124 БРИЛ ТРАНСПОРТ 200614071
6187 НИК ГРУП 115866369
11960 МАКС СТРОЙ 16 204100975
986 ЛОГЕР ФЕШЪНС 124111661
2043 ИСИКОЛ 202220958
6727 НЕД-АГРО 56 202408700
12397 ПАРАЯН 204389647
12398 ПТ ЕКСПРЕС 203648520
6728 НАКОФАРМА 202750611
3925 ТН КОНФЕКЦИЯ 114678300
10654 СНЕЖИ-ДЖИ 203365458
12592 ЕВРО-ЛИДЕР ГХ 131422075
2717 Стоук 115160951
6729 ГИВ МИ ТАЙМ 201538712
13114 ЗОНА-ТЕКСТИЛ 201668759
11794 КАЗАЛИЕВ - 2009 200811916
983 СВИЛЕНА-97 104537803
6083 АКВАИНВЕСТ 2010 201417002
2548 КАПС 63 200718853
7196 ШАНИ ЛЕС 123734883
3850 ЛЕ ПТИ КОН 121085236
12119 ЕУРОТЕКС 122076770
11355 АРИС 58 200755321
11356 БА СТРОЙ 202587281
1140 ФЛЕСТЕРА 111576564
12351 ДИОГЕН - КЪМПАНИ 202924720
3799 ФМА 2012 202333219
10594 ДК ИНВЕСТ 2012 202201616
2333 ИКПМ 120487
12772 ВАРНА ЕКСПО ТРЕЙДИНГ 202755544
3107 ТОП-СВ 105564123
10129 ГЕДЕОН ГРУП 201052443
6500 ЕЛ-АГРОПЛОД 55 203539492
2895 Фор Крафт 121508138
3108 ЕВРОМАКС 96 121128157
11191 ГРАФИТ КЪМПАНИ 202596444
2846 НЕДПРОЕКТ 21 201868927
13387 СОФТРЕНД 205743337
8191 АЛФТЕКСТ 115110521
3185 ЗЛАТНО ПИЛЕ-МОНТАНА 131227611
1862 ФОС ПРОДУКШЪН 201719987
13388 ММ -68 СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 204204479
12063 ЗДРАВКОМЕРС СОФИЯ 201043992
11357 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЪМПАНИ 202902695
2001 ЧИКО ТРЕЙДИНГ 203749715
960 СУПЕРСТАР ТРЕЙДИНГ - 13 117669057
441 ЛЕОИНВЕСТ ГРУП 202928875
6730 Варна Денс 202565559
11817 САВМАКС 202458544
2992 ЕКСПРЕСРЕКЛАМА 1 201637824
10595 ПБД-2011 201639832
9778 ДИГЕД 112608698
2959 ТРАНСМЕТАЛ ИНДЪСТРИ 119612731
433 ТАРИК ЯВУЗ ТРАНС 200532005
3780 ФОРТУНА КОМЕРС 107584886
13754 ЛЕС ИНВЕСТ 101650258
10130 ГЕНТИМ БГ 200736755
10131 ЦВЕТИТУР 131436954
11232 БЕЛА КОМ 200772790
12352 Афордиа 203979068
2723 НИС-07 148071321
3236 КРАНБЪРИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ 175357348
5801 НЕСИ - 5 825119372
2430 ГОЛД МЕКС СТРОЙ 205499267
474 КРИСТАЛ ТРАНСПОРТ 201274383
7497 ПЛУТОН ГРУП 2 202248263
5662 УИНТЕКС 160094382
11233 СОФИЯ СИТИ 175073668
6038 ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ КОМЕРС 2012 108566859
568 Бижу Инвест 202095700
779 СПИТС 203595637
2131 ДАНИЕЛИ 27 202874254
10839 ЕНА ГРУП 7 201749136
988 НАИ 124651287
2602 ОУШЪН ТРЕЙДИНГ 204334750
13755 ДЕЙТЪН ГРУП 204040510
12827 БЕРК КОМ 204232731
12877 АЙВЪН ТЕКСТИЛ - 99 203836294
98 ПЕРЧЕМЛИЕВ 102100477
13756 МЕГА ПЛАСТ БГ 202317040
3513 ФМ КОМЕРС 2010 201068636
3289 ШАНС ПЛЮС-89 200366633
2993 Перфектум 201563103
414 ДОСЕВ И СИН 117615248
10132 БЕСТ ЕКСПРЕС 202141749
6084 НЕОМАТ БЪЛГАРИЯ 202467620
2781 УРАКА - М 115663648
2796 ЛЕС 53 203901991
8959 ПЪЛДИН ФУУДС 201511245
2300 СПЕКТЪР 2018 124710344
11234 СТУДИО ДЖИ 175105354
11065 КОРИКО ТРЕЙД 203289925
162 СЪН ФИКС 147038286
11358 БУМИТ АУТО 200617765
6731 СЕВЪН ХИЛС 160127163
6382 РЕЙНДЖЪР 115767905
3781 ДЕЙТАРЕКС 200388057
4832 КОТОНФАЙН БЪЛГАРИЯ 200741211
1554 АДИ 112656928
3179 А ДРИЙМ 203088993
3531 TEДИОС БГ 201479744
6085 СОЛЮШЪН ПРОПЪРТИС 200677890
12019 СТРОЙ ДЕЛИВЪРИ 202563953
13074 КА ЕМ ЛОГИСТИК 202884603
4569 УЪРЛД ТРЕЙД ЕНД КОМЪРС 203246297
1502 МОДИС ИНТЕРКОМ 117603865
1767 БЕНЕДИКТ МЕНИДЖМЪНТ 2 202352479
1828 ФОРТЕ ИНВЕСТМЪНТ 203500009
1948 ИНТЕРБЕЛТС 115582853
2934 КЮСТЕНДИЛСКИ СТРОИТЕЛ - 97 109034492
4005 ФАМИЛИЯ ДРАГИЕВ 104617046
101 САНИ-МС 201255155
5309 ВЕНЦ ГРУП 115865267
1011 ВИПЕКС МИЛК 107572670
11359 М-БИЛДТРЕЙД 201782232
2622 ЕФРОТЕМ 131327556
509 "ГЕРЧЕВ" 147152845
3166 БРОКЕР ИНВЕСТ 175085976
6732 РАНИ 2003 115802904
1220 КИБЕЛА ГРУП 201576129
13922 АС Трейд енд Сървисес 202345787
12064 МОСТ ФИН 203998830
3290 ХИТ КОМЕРСИАЛ 201315912
933 МОТОМАНИЯ 121832138
13647 ТОПИ - 2008 200232246
12828 НИК 1 КОНСУЛТИНГ 175149710
11818 ИНФРАКОНСТРУКЦИИ ГРУП 203829677
12829 РОНХИЛ БЪЛГАРИЯ 201395132
12593 ВОВ ТРАВЕЛ 175440986
1592 ЕЛИНОР 2000 201141454
10216 КАБЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 201877132
11066 СТРОЙ ФИКС 201392150
6733 ТРОЙ - 07 160079918
378 ПЕРЛА 777 203225577
3280 МАКРО ИНЖЕНЕРИНГ 203432896
12930 ИХГ ИНВЕСТ 204424475
402 ГАРД 77 201959088
2018 З С СОТ СВИЛЕНГРАД 131313179
4284 МАРАЛ - 3 203743979
2910 ВИРГА 12 124620217
4526 ХУА ДЖОУ-1 202535249
2994 КОМЕКС ТРЕЙД 122004244
13247 БУЛТРАНСПОРТ 110562533
216 АС БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ 201871656
1374 ЕФИР 108569905
667 НИК ЕВРО 71 202900331
1768 ТОПАЛОВ МТД 123746469
4006 ФРАНГЕНК 110572456
986 ГАМА ПРОЕКТ 107052246
11521 КРЕСТ-КОМЕРС 175043671
989 ЕММАННУИЛ 124605012
5946 БЕЛВЮ83 202719785
11235 ФАВОРИТ АНРИК 201346893
3477 БАРИ 73 200264913
895 ПОПОВО - 93 835014359
1863 ЕМЕКС СТРОЙ 113588743
7836 ОЛИМПИА БИЛД 204234216
261 ПЛАНОС-2004 102881047
1029 БАРЕТА СТРОЙ 77 200766741
11685 ПЛАМИМПЕКС 130673217
4057 ХРИСИ-ВАСИЛ БОЖИНОВ 201610695
6734 ФЛОРА ФЕШЪН – 2002 201600224
2899 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ВЕЛИНОВИ 200964634
5917 ТЕРМОГЛАЗ 115752426
12648 КВ И СИЕ 203607954
10543 ТОТАЛ КОНСТРУКШЪН 200491601
4747 СЕЛЕКТЕД СЪРВИДЖЕС 204581811
6735 МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ 2013 202837646
1563 Бългтекс 201652662
2760 СМ ИНЖЕНЕРИНГ 09 200759857
13248 ХАЙ ГРУП ЕЛЕКТРОНИКС 200975082
1334 СИТИТРЕЙД 40040725
5872 ФЛЕКС 2001 115617624
291 ЕЙЧ ДЖИ - КРЕДИТ ГРУП 200905431
3012 БАЛКАН ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП 2004 131294184
11622 ПОСЕЙДОН-66 201381691
10840 МАРТА Г 131251845
102 ТОНИ КА 119665829
10753 ИНТЕГРА 2 201594682
12120 ЕКО МАРКЕТС ТРЕЙД 202446448
6247 ЕМТЕКС КОНСУЛТ 175235699
3098 ИНТЕРГРАФИК СЪРВИС 130557248
1829 ЮМС ИНВЕСТ 202750764
11192 АНТ-КОМ 202066197
6736 ЕМ СИ ДИ - 2010 201175976
13808 КОРАЛ ИТАЛИ 203560127
11522 АГРОПРОМТРЕЙД 201504158
2379 НИК БИЛДИНГ-РУСЕ 117657368
1375 АГРОМИКС 126655793
993 БРИТАНИЯ 107011865
597 МЕСАРИТЕ 201813763
6248 АЙ ДИ И ДЖИ ЕМ 202204427
11523 САНЕДА 202483927
10754 ПЕРСЕУС 2001 130509627
11524 ВАТОС - СИС 202268604
1565 ЧЕЛСИ - 3000 115847657
5757 ОЛИМП-67 123063644
13648 КОНСЕРТ ПРОДАКШЪН 200506875
1848 СИНТЕКС 114635014
3321 ЛИНК 831587977
11525 КОЛСОН България 202269082
3478 ИНТЕР ОЙЛ - 2008 200159878
259 ФЕНИКС - ИНВЕСТ 102268076
2710 РАДИАЛ-2000 112505538
10841 ЕВРО СТРОЙ 2009 200592714
3833 ДИ АЙ 2012 201979767
10842 Р И М ТЕХНОЛОДЖИ 121808370
1169 ОЛИОТЕРА 201359378
3388 ПАРНИС ТРАНС 202175922
13115 ЮНИКОРН ЕМ ЕКС 202418573
12470 ДИОС ДЕНС 202826105
12178 ЛИДИЯ АДВАНС 201940629
3322 ЕЛМАС 120605890
13757 КРИСТИЯН - 2004 201710891
5663 СТАРАТА КИКЯ 160065231
11526 ЛУКС ПАРТИ 200689373
11766 А и М Интернешънъл 201743959
10133 ЮНИКОРН ЕС ЕЙЧ 202418469
1769 РАДУГА КОМЕРС 202155873
12931 БИЗНЕС ХАУС БЪЛГАРИЯ 202791634
307 ГОШЕЛЕКТРИКС 203336339
389 ЕТА БЪЛГАРИЯ 115894233
2681 СИРИС 2000 201671919
1582 АХЕЛОЙ 1 201259770
5746 АНЖЕЛ - ЛК 201671666
3086 ИРОН СЕКЮРИТИ 175386061
5086 АВР БЪЛГАРИЯ 200323354
1252 КАРДИНАЛ 07 106629937
11623 АНГОРА ГРУП 202409250
458 СВЕЖЕСТ-ММ 104686448
11360 ПРО ГРЕЙН 202650529
12020 ВБМ 2013 202742529
6737 КРАЛ ТАРЪМ 115861475
11067 ВЕРАКС 03 202512503
7498 БИ АЙ КАПИТАЛ 160112318
216 ВИКТОРИ ЛАУНДЖ 200721415
11236 СУБАРУ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ 201506173
11527 ДИ СИ - 2014 202798620
1780 ИНТЕГРАЛ - 111 202133357
11361 СОЛТРЕЙД 175361154
1243 ИЕЛСИ СТИЛ 201671239
1221 ЦИТРОН-АН 127576313
5664 ГРИЙН ОЙЛ ФАКТОРИ 200930977
3481 АНИ КОМЕРЦ 200825638
12594 КАДИМ-184 202905549
4203 ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 203198176
12595 ТРЕЙД КАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203799262
1012 ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ГАБРОВО 107562060
6249 ТЕДИ1К 200570536
3196 МУЛТИКОНСТРЪКШЪН 104683046
2542 ПАМЕЛА ТРАНС МЕТАЛ 205039920
4120 НОВИТА 2011 201585306
2623 БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ 131095862
3252 К.С.ФЕШЪН 201835927
13719 СИГМА Л ФАРМА 131091675
3323 КОСМОС ХОЛИДЕЙС 203063770
13389 Фърст секюрити сервиз 201223346
13116 ЗАЛОЖНА КЪЩА ЩЕДРИТЕ ДД 203852537
10134 ТАНКОВ АРХИТЕКТС 201440385
11237 РИМЕКС А 203085577
12353 МЪРСИ ОН 203390066
11528 ИВ 22 КОМЕРС 202757036
281 ЛАУДЕР 204419510
13390 АКВАБИОТЕХ-1 201772658
9767 КАЛИНА 5 ООД 832089985
6738 АЙ СИ ЕР - БЪЛГАРИЯ 160116380
9768 ДЕВА ОЙЛ КЪМПАНИ 131112799
14028 ВАЛКО ПРОГРЕС 200944233
4140 СИГМА ТРЕЙД 107556036
12471 АДВАНТЕ 203694180
8418 ПИК АГРО 2017 204634235
7499 МБД 2015 203779879
1736 РДФЛ АУТО 200810084
4366 КАБОНЕСА 202457010
7537 КЛИМАТЕТ 112644961
1921 МАМА СУПА 203215088
5310 ЗММ МЕТАЛИК - ЛЕЯРНА 112539362
11362 ВЗ-ТРЕЙДИНГ 175291656
728 СПОРТИНГ БГ 202313743
267 А. А. ПОКОЙ 202134789
11767 ЛИЦИУМ 202846346
4496 ВИБ.БГ 202041108
6739 РАДО РС 200678832
1376 СТОРМ-ЕЛ ЕМ 115878909
1318 КЕДЪР - ДРУМЕВА, ТОНЕВА И СИЕ 118571064
1812 ИННОВАТЕКС 202921813
13809 КИНТЕКО 202842853
12773 АВА КЪМПАНИ 201053933
6383 ИВ - МАРКОВ И КРЪСТЕВ 200592600
12399 МАКСИМА 12 202008866
1097 ПЕРЕЛИН 202786988
11068 МАКС МАСТЪР 202248733
334 ДМГ МЕБЕЛ 201052799
12280 С ГЛОБАЛ 888 204777621
11961 БИОСТОР 2017 202696896
13546 СЕН ТРЕЙД 77 204316962
5823 ТАНГРАСТРОЙ 115856340
14029 МАН ФРУУТ 204372758
1160 АНТЪНИ ГРУП 11 201776230
327 КАНСТРОЙ ПРОДАКШЪН 203579444
13391 ТЕРМО СОФТУЕР ИНЖЕНЕРИНГ 203432750
11363 АРХИВИЖЪН 131300580
896 ЕВРОБИЛД КОРПОРЕЙШЪН 200766766
11364 СТОНИ-ОЙЛ 101646886
553 ФАРМ БЪЛГАРИЯ 202737507
12774 МАРБА ПЛАСТ 202644615
2023 САРС ГРУП И КО 115110083
1015 ФМА 2013 123517090
12121 КТЧ ИНВЕСТ 204088996
11529 ЕВРОАКИЯ 203091579
3197 МАКРО 126529481
3877 КОРЕКТ ФАРМ 131231668
10655 П.Т.Д. ТРЕЙД 202744932
6125 ПИ ДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС 160129890
6501 ВАНИНА 2 114677878
12400 ТРИ ЛЕЙЛИН 200922172
11365 ЕЛ-ВА СТИЛ 101055890
4367 КОЛМЕТ 2016 204003832
6250 ИНКО 73 201126267
6740 ТИМО ГРУП 200179594
1880 КМТ ПРОДУКТ 115846782
11530 ВАЛАДЕС ТРЕЙД 203112597
11896 МАРИ СУПЕР 131266587
1372 ТАНИ-11 200051790
6741 САЛВИ 115834706
11624 ПЕРФЕКТ 5 202243298
12830 ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ 204763778
1901 СТИЙЛ КЪНСТРЪКШЪН 200147899
13117 ТЕАТЪР ПАН ТРЕЙД 130919099
1118 ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ 114595274
13547 ЕЛИЗАБЕТ ТРЕЙД 201999944
13249 Хоум Декор 202895927
11625 ГАМИШЕВ - НКБ 200485317
1036 ЕВРОСТРОЙ-ТОТАЛ-ВВ 105585103
1126 З М ГРУП 3 201348780
11366 ВОЙНОВ-ИМ 200594334
11238 ДЖЕПО 1991 201207049
506 ФЕНИКСТРАНС - БГ 200664028
1624 МИТРЕВ АУТОГРУП 201771047
559 ГАМА МИТЕВ 202768627
11239 КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ 201285554
135 СВ. ВЛАД 148098642
12932 БИЛДИНГ СИСТЕМ МЕНИДЖМЪНТ 202835247
5853 ЕЛВИСТРОЙ- 2008 200614776
6742 ЕОСРОС 200771845
10418 БОТЛИНГ КОМПАНИ КЛИСУРА 160045823
12122 СТЕМБИЛД 175036680
13392 ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 202099182
13393 ГАЛАКТИКА 80 203380595
12354 МАРКЕТ ДЕЙТА КОНСУЛТ 204055957
6086 КОРЕКТ-КОМЕРС-23 201646428
11367 А.В. - ТРАНС БЪЛГАРИЯ 200576891
12281 ГБМ ГРУП 200399471
2141 ИЛКОМ 124533036
12775 БЕЙКХАУС БИ-ЕМ 202981625
7106 ГЕШЕВ КОМЕРС 202209043
3273 ВЛАДИМЕКС 104643685
12596 ШИАРХУК МАТИРИАЛС 203033317
11795 АСТ БЪЛГАРИЯ 201433558
278 АБВ КОМЕРСИАЛ 202671701
11240 ПЛОД ЕКС - 2008 200483483
11531 АЛЕСТРА 201427391
384 ТЕКС МАНИЯ 203706703
3364 ТЕКС КОМ 201219401
13501 АТЛАС ПАРТНЪРС 202828298
3198 МЛЕКА ЛОГИСТИК 107583599
1809 БРАДЪРС ФАКТОРИ 202193030
9594 Д ЕНД Д ТАЙЕРС 200484724
4871 ЕНЕРДЖИ ОЙЛ 9 200632030
2782 ЕВРО-ИНЕРТИ БЪЛГАРИЯ 175385002
6743 "ВЕЛБА" 200807907
843 ВИА ЛОГ 203404459
6441 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ВЕНЕЙ 115806070
11241 ДАНИГОРАНИ 201281470
6330 ДИСКАВЪРИ ИНВЕСТ 203511548
3094 РЕАЛИТИ-Х 203841170
1810 ПРЕМИУМ РИЪЛ ЕСТЕЙТ 203957367
11768 МАГНОЛИЯ 98 202378794
2995 БЛЕК СИЙ БИЛДИНГ СТАР 147231716
9493 ТЕХНОТРЕЙД 2000 175404068
487 ЛВК - 56 125541986
6744 РАЙЗИНГ 115856777
5791 МЕМО - ГЮЛЮСТАН 201875875
13118 ЕМ БИ ЕНД КОМПАНИ 200867789
12123 АИКОН 8 200361725
2766 МАРКОНИВЕС 202868232
1593 ЕВРОЕТИЛ 118579495
1279 "АВИ ПАК КОМЕРС" 201064488
3324 ТЕРЕКС КОРПОРЕЙШЪН 175102746
996 ТРЯВНА ТРАНС 107050512
1566 БАС ТРЕЙД 201528084
13972 ЕЙ ТИ ЕЙ ГЛОБАЛ 131432596
11532 ДЕЛТА-СИГ 101009035
6745 ВЕСЕЛА И ПЕТЯ 126723721
10049 ЕВРОТРАНС 33 201354242
11962 ДЕПРИНТ 2000 202825918
11242 Интернешънъл петролиум 175412862
11368 ЙОНЕЛА 202415890
11533 ТЕХНО ПАРТС МТ 201019532
11963 К КОМЕРС 07 204452706
19 САТИРТЕКС 128558345
12776 РАФ 16 203548071
1931 ФЛИРТ 126599960
11369 ИРО-2002 101609998
10135 САЛЕМА 202458984
7264 ЦВЕТАН ДОЧЕВ 2016 203203709
4778 СЛАВИ ГРУП ЛЕС 203682946
11193 СТОРГЕКО БЪЛГАРИЯ 203063399
10596 ФЛОРЕС ТРЕЙД 202870945
4570 СТОМАНА 2016 203796768
2405 СТИВИ 67 201115089
188 РУСТИ - 98 147014488
3389 МАРКЕТИНГ МАСТЪРС 204879633
3270 ФУЛСТРОЙ 200050795
2682 КОМЕРС МЕЛ 2 205257132
2980 СТРОНГ ПАРТНЪРС 175365989
11069 АТИКА ЮНИВЪРСАЛ 202714355
12308 СТРОЙМАТ 824138779
7813 ПЪТСТРОЙ БГ 175431567
20 ЗС - ТРИТОН 128052609
2981 СИНАНИЦА ВВ 101113393
1503 КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ 123631634
21 ДЕМИРЕВ НМ 128605974
3970 УУДРОМ ФОРЕСТ 202811256
10656 ЛЕКОСГРУП 202365448
1674 ПРИНТА-КОМ 830174897
11819 БОХЕМИЯ БРАДЪРШИП 203346212
3546 КОНСУЛТИНГ-3 828058896
12933 КОНСУЛТИНГ И МЕДИА БГ 204905633
12231 АДВЕРА Р 2016 204287813
1150 ФАНТАСТИКА 115597591
1049 ПРОФИРМ 117630944
1722 СЕЙВУЕЙ БЪЛГАРИЯ 200985219
11243 ШАТО Д АРТ 201762055
10843 МАКС НУТРИШЪН 203188716
2624 ДИАМАНД-06 108685443
4227 АУТО ТРЕЙД - 2014 203084315
4473 МИК - 1 201595040
12703 ДЖЕРМАН - 2012 202056836
13011 СПАГЕТИ БЪЛГАРИЯ 202189419
5503 АЗИМУТ-СТРОЙ 201168362
5561 БОЙЧЕВ КОМЕРС 200763058
11244 МИЛК ИНВЕСТ БГ 202688031
3514 СИКАС 131233459
10136 ЕЛРОНД 2010 201168565
11245 Лотос - РА 117629486
1616 МЕБЕЛИ ДИКТАТОР 103136437
13394 ФЮЧЪР ПАРТНЪРС 203261349
12649 АЛФА РЕСТАРТ 202748756
12934 КОБРА КЕМИКЪЛС 131496339
3940 ЛБТ БАЛАНЗА ТРАНСПОРТ 200946586
1377 СИМОНФОР 108553931
9878 ТАБАКЕРА 131542199
12704 ВЕЛТИ БЪЛГАРИЯ 205040011
1515 ТУФИ-СТРОЙ 108551654
13250 ПИ ЕНД ПИ ПАРАДАЙЗ 202767500
189 ФРИТРЕЙД 76 201110989
13395 СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ПИРИН"" 101003510
1318 МАН-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 121461585
3034 КАЗА КОТОН 204437394
2996 ДЕНИВА МЕС 202006887
13810 ДОТ НАВ СЪРВИСИЗ 205063953
4713 КОМ САТ 1 130783998
1238 ФОР ИНВЕСТ ГРУП 104631430
9494 СТРЯХА 1 147176821
13396 К ТЕХНИК 201921529
9495 НИКЕ 101783365
2743 ЕЛА 94 126713823
11070 ПРЕМИУМ ГИФТС БГ 175247414
11897 КАТЕРИНА -ТЕКСТ 201490662
5311 ЙОРДАНСТРОЙ 160133487
11534 КОШЕРОВ 61 201009890
2812 КОМЕРЧО ТАРТУФИ ФРЕСКИ 203521868
2123 СИРЕНА - 2000 103547456
6746 МАКСИС - БГ 201094652
328 БЪЛГАРИЯ 147109317
10137 ЕВРО ХАУС ПРОПЪРТИ 201334567
6747 БЪЛГЕРИЪН СТАЙНЛЕС СЕНТЪР 200027818
11370 Ел Ти България 200952564
4497 ДЕНИРВЕЛ 201246989
10217 АМБАСАДОР - 82 201467336
11371 СИМОН ГРУП 203524138
11246 КОМФОРТ- ТТ 201473175
7289 ДВМ ТРЕЙД 200273944
12935 ИЛИЕВ ФУУД 2018 205093099
14030 БИГФУТ 202462251
13758 ВЕНИРЕКС-2000 121147093
12034 МИЛАНО ШУУС 202517436
13759 МЕДИСЪН ТУР 204572403
7500 БАРИ ИНВЕСТ 123521230
13649 ХАРЕМ ЛАУНДЖ 202914441
6748 РАДИАНТРЕЙД 115787950
13548 АЙРОН ТРАСТ 203323046
9262 ДЖОНСЪН - 82 202044079
11372 ЮП СОФИЯ 201055869
2336 ФАРАОН СОД 204335919
12472 ТЕЛЕКОМ КОМЕРС 204336370
6749 С и Г - 01 201080137
4350 БЪРЗАКА 202269930
13251 ЛОРО ТЕКС 202771139
5579 ДНД ТЕКСТИЛ 201488001
11373 ЛУКА ИНВЕСТ 202143166
13811 ВЕЛДЕР 2008 200053987
3953 БУЛМОН 2 111565735
13720 ПРОГРЕССТРОЙ-54 130159753
10138 ВАКАНЦИА 202817647
3382 БЕСТ КОНСУЛТ 2010 201434418
12473 ДЖЕЙ ЕН КЕЙ ПАК 200779920
11071 КЕНТРОНИ 200133725
13973 МЕМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 202742002
13650 ЕС КЕЙ ТРАНС 201662919
12232 МЕГА БОКС ГРУП 201182732
13974 Глобал бизнес сълюшънс 2016 204327282
3124 БОМАР 148086298
11535 КАРИНА КАР 131141480
2988 ИНФО 148100082
1378 АГЛАЯ 126584830
3085 АУТО ЕВА РУСЕ 205216954
733 ЕКШЪН РАЙДЪРС 205091671
8390 ЕЙ ЕС ЕМ БПС 205439124
2997 ИТАЛ СЕД 201181274
2960 МИШОНЕКС 121270270
11536 ХОТЕЛ ПЛАНЕТА 131204888
5160 Ню Фоун 2016 202810802
11686 РЕДЖИНА 95 203121500
12597 БАТ ТРЕЙД 2015 203739703
7290 ЕЛИСА ФРУТ 202109937
13812 СИНЕКС 2017 202959575
7897 ФИРМАТА ЕСА 202651606
5824 ТАТ МИЛК 200379431
2801 ОРГАНИК - ХЕРБА 205181663
2152 ИНТЕРМОДЕН 811156873
12065 ДЕЗАНИ 200226962
7197 БЮТИ ЛЕЙДИ 202703309
10755 ФРЕШ КО 201370339
1864 СИЛА ПЛАСТИК 123015756
11247 СИНИНВЕСТМЪНТС 202567656
10139 МОНДИ 110531865
701 МОТОРСПОРТ ТРЕЙДИНГ 202628625
11374 СОФТМЕД 201600605
5714 ТАНГРА ГАРД 200101193
13012 СЕЗОНИ 2015 203807031
6750 БИТЕР СУИТ 175213668
1319 БЕДАМЕТ 117625872
2982 ГЛОБАЛ ИНДУСТРИ 131308611
1850 ЕЛСИЯ 202759806
78 БУРГ ИНВЕСТ 102891600
3228 ГУПАТА 175110814
1560 УНИГЛОБ КОНСУЛТ 160054982
2866 ВИКТОРИЯ ВИП 115901845
819 ДЖЕЙ ЕНД ПИ ТРЕЙД 205140531
5469 ФЕЛИПЕ 112630876
7452 ЕВРОКЛИЪР 2005 202312641
1770 БИЛДЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 160114575
11194 СИЛТЕХ СОФИЯ 118513100
2314 НИЯ-МИЛВА 126727627
1851 ДЕРВЕНТА-СОТ 125548201
2370 Сторидж БГ 203986739
10657 ЕКРИ КАРАДЖОВ - 87 201880947
4141 МЕБЕЛ ТРОЯН 110566880
11898 ТИТАН СЕКЮРИТИ БЪЛГАРИЯ 201086328
4070 Траянов енд Груп 2000 202861309
10140 СОРОС РИСАЙСЛИНГ 202775205
4121 ИНТЕРИОР ГЛАС 103597893
8410 ВИВА АС БИЛД 205175703
2728 КОНЦЕПТ-ТВ 131349015
8526 М и П 2013 202210501
1221 СИНКАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 107587028
10141 ВАВИЛОН БИЛДИНГ 201242738
13813 АйТи Диджитал Солюшънс 204484814
10218 ДЕЛУКС КЪМПАНИ 202492125
3325 МЕДОР ГРУП 201171957
13814 ХОУМБИЛД 15 203786382
7302 ЕВШАНА 2017 203802146
1707 НД ИНВЕСТМЪНТ 123713323
3329 ДЕКО СТИЧ 131571884
6751 ТОДИ КОНСЕРВ 115649604
6188 ЛЪКИ 833169745
3455 ФРЕШ БАР 202526878
6752 ЕНАНА АУТО 123739364
405 Д1 АУТО 201625811
6418 ХРИСИ М 123737395
1712 БИО ТЕХ ПРО 201290850
13923 Дайнамик Трейдинг Стратеджис 201781080
6753 СТАБОС - 11 201792550
12936 ДК КОМПАНИ 2011 201414320
11537 ТЕС 92 203094882
1764 ЧАЙНА ВЕНТ 204219367
1922 ВИОЛА.2 2013 203644550
11248 МОКО ТИЙМ 202721129
13252 ЗАРДИ АУТО 205129684
11249 СИЛОАМ 201268804
5947 АГРАРТРАНСПОРТ 201824471
1790 БЕЛСТРОЙ 103948787
6251 ДРОГЕРИИ МЕДИКАЛ ДЕПО 202056665
2466 ИНТЕРНАЦИОНАЛ КАР АУТО 204268510
498 ИЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 202702779
10142 ФАБЕР ИНВЕСТ 202782790
10844 СОФКОНСУЛТ 2010 203439887
6754 МАГНОЛИЯ ХОЛИДЕЙЗ ДРИЙМ РЕЗОРТ И СПА 160057708
13502 БУЛЛОЙЕРС 175027681
11626 ЕЛИАТ 121463312
11627 СЛАВИ ТРЕЙД 203475634
13815 ЗАЛОЖНА КЪЩА 9999.БГ 204333221
12598 Стар Керамика 201440168
5104 БЛУ ТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 204693162
12599 СТРОЙ КОРЕКТ-56 201497564
6755 ТКС 40816381
3180 ГАЯ 114547361
6252 Д и Д КЛОТИНГ ИНДЪСТРИ 201466259
2116 НЕЛАС 10 201769911
1771 КРИСКО - 06 115827512
10143 ЕВЕРЕСТ ЕС 175076785
13397 ВАЙМАР М 203184220
11628 СОЛАР БИЛД 201020050
3326 ИМПОРТ - ЕКСПОРТ КРИС - ЕЛИЗАБЕТ 203732705
2508 ВЕЛЕКТРА 148067789
6483 НАРЦИС-06 126721510
13013 МАЛАВИКА 6 202431948
1379 ВИРГИНИЯ ФЕШЪН ГРУП 112653825
11899 СТРОЙ СИТИ 2012 202989814
4467 МУЛТИПЛОД ТМ 202583265
2763 Варна Диджитал 204603357
1714 ПРО ПЛЕЙ 203971527
1594 ДУЛОВО ЛЕС 2012 201851237
13549 ФОРУЪРД ПИКЧЪРС 200066415
8176 АСТАР - 69 202681492
10419 ЕЛИС ФИНАНС ГРУП 202698342
897 ТВР 125581450
1071 СИТИКАР СМ 200302399
14107 БОСТ КЛИЙН 202233286
12474 Мобител БГ 202885042
11375 ГЛОБАЛ ИМПОРТ 777 203479860
12831 Кимексим 204219778
11376 РОЯЛ ПЛЮС 203192230
10867 ВИКТОРИЯ БИОПРОДАКШЪН 203461150
242 ФРЕШ МИЙТ 201766783
1912 ТОНИ С ТЕКСТИЛ 127509414
2176 ТРАНСПАСИФИК СЕРТИФИКЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ 148142658
12937 КАРАВАН ЦЕНТЪР 203140671
998 ПИ СИ МОБАЙЛ МЕНИДЖМЪНТ 117667106
11250 ЕКСПЕЛИ СТРОЙ 202687602
10756 ЛОТОС НЕОКОН 131148852
1627 ПАРАДАЙС 116588990
13014 АД ХОК КОМУНИКАЦИЯ 175390476
3395 ДОНЧО СТОЯНОВ-64 104675487
9820 ДЕМЕТРА 831731979
10144 МЕГА ХАРТ КЪМПЪНИ 201217368
11251 ЯМИ КЕТЪРИНГ 202936772
12938 СКАЙФОРМ 131304381
11377 АКТАР 175084433
3205 МС КОМЕРС 1 175118280
6756 ЕС ТИ СИ БИЛДИНГ ГРУП 115947038
3782 АЛБОМ - ТРАНС В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 110534998
4179 ДАСИ - 01 201848440
8086 РИС КОНСУЛТ 2 201934311
13550 БУЛСАНТ 175329786
1222 ПЕТРА 116562675
5873 ТЕРМОБАУ 123662462
10420 МЕДИКОМ-СЪРВИЗ 175010059
6757 МАК МЕТ 201349633
6094 ЧИЛИНГ-ТЕКС 202966979
6126 КАБЕЛТРЕЙД 115312626
7265 СИНМАР БИО 203035026
11378 АРАГОН 91 201890158
8335 АУТО КАРС НИДЕЛЕА 204651932
11379 ИНТЕРПАРТС 500 202748158
1373 АГРОКОМПЛЕКТ 125554720
13398 ГЛОБАЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС 201523048
2367 МЕГА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 204138082
12705 Вондра Трейд 204351664
6758 РЕСТОРАНТ БРАЗИЛИЯ 201869623
6759 МДМ-С 115349133
13253 СТАРТЕЛЕКТ 203529167
10145 НИК - КОНТРАКШЪН 201820925
8598 ДЕЙЗИ ШУГЪР 115820717
2350 ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП 201540086
3396 МЕТАЛ ТРЕЙД - С 131348358
898 СИК-М 117680121
1294 АкваМакс 202515093
13254 БЪЛГАРСКА ВОДА 202071400
4779 ВЕ ХОТЕЛ 111590286
2046 АКТИВ БАУ - БЪЛГАРИЯ 200470920
13975 МАРИЕВО 1 204343685
13399 СЕРВИЗ ЗА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 200927899
13400 ПДД 2014 203166666
4157 МИТЕВ ГРУП 202081661
6760 ЕВРОХАУС - БГ 201030863
1037 АРМИ ФОРС 2 130551188
255 РОПОТАМО 2 102931226
243 ФАНТАЗИЯ - 21 119514931
1675 ЕКО ЕНЕРГИЯ 2008 200097791
13816 КАР ЕКСПРЕСИНГ 200832458
11380 БГ-ЕВРОПА КОМЕРС 201509792
6016 ТРИ Ф-2001 130462798
13817 ВАЛЕНТИ ИНВЕСТ 205098324
13255 САНСКРИТ 201178367
11252 М. К. – Т. С. 201642134
1516 ИВИ - ТРАНС 115774974
12066 ЯНИС 1988 202962048
492 ЕЛИКОМ 20543555
1178 Ю ЕМ ДИ 200764021
1214 ИВО Л - 70 114686119
11253 МЕГА ФУРАЖИ БООР 06 202631817
5542 АКАН БГ 175298939
14031 МАРИЯ ТРАНС 84 203181892
13401 Пепи Билд 204445850
11381 ПОСОКИ АУТО КОНСУЛТ 2012 202369674
1702 САНО и пи си 103001756
518 ММ ПРЕС 124641802
5611 КВИН-СТРОЙ 112615397
7393 МС-МОДА 201939388
4257 ЕВРОБОН 203036562
5072 ТМЛ ГРУП 204721213
250 МУРСТЕН 203112946
12777 ИЛТРАНСИМПЕКС 203668448
329 ЦАРЕВО ФАЙНЕНС 201583675
9496 ФОТЕРМ-Д,ДИМИТРОВ И С-ИЕ 113012629
10288 ВИКТОРИЯ ЕКСПОРТ 2008 200118577
22 ЗЪРНЕНА БОРСА 102218301
12475 ВОЛУНТАРИ ГРУП 202879862
12476 ТРАДИНГ ШОП 204603738
2394 ДЖЕЙПИС ТРЕЙД 202646089
4007 ПРИМАВЕРА РС 202306460
5312 ЕДЖЕ - КАР 160122725
12282 ВЕРА ПЕЛЕ 2005 201151434
13651 СУИФТ РАФАЕЛТРЕЙД 203461093
10146 МЕТАЛИКС 827170807
1247 ИнКонсулт Инженеринг 200238128
13551 МЕТАЛ 97 113025428
12067 БУЛГАРКОНСТРУКТ 204228188
1570 МЕДДЕН 126733459
13552 СТРОЙТРАНС-2000 175059412
8535 АКАЙСТРОЙ - 2000 203860854
4872 ХАП АГРО 202509681
7453 ЦЕНТРАЛ ФИНАНС 204213602
13256 НИЛВЕСТ 205553957
12706 БРАНД БЪЛГАРИЯ 202317439
4424 ЛЪКИ БРАНД 203632128
11538 ТУРБО СЕРВИЗ 203327571
12778 ЕМ-ДЖИ-ПАРТНЕРС 131562216
6189 МОНТИ ЛЕС 63 202130293
2962 Стоун Бред 202894519
7291 ТИР-ВАСИЛЕВ 200539010
13652 ЦВЕТИ КОМЕРС 72 204416382
5778 СПОРТМЕН КЛУБ КИСЬОВ 115283740
2290 АЛДИКО 1 205034243
2668 МИРКАРС 203589666
2896 ТИРРЕНО 2008 200399524
3408 Фриго Сървис Европа 203901087
2358 БП енд ОН 203125559
10147 ЕНЕРГОСОЛ 200886737
6761 ГЛОБЪЛТРЕД 112643101
11382 ТОРА СТРОЙ 175149863
6127 КОЛЕТ БЪЛГАРИЯ 200402296
168 ТРАНС - 2010 200537835
23 СУИДИШ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП 147029223
6762 СИС И ДИД 201255785
12779 Митков 2011 201628227
3563 ВЕСЕЛИТЕ ПРЪЧИЦИ 130321358
4204 НИКОЛ СТРОЙ 104673835
2603 КУИН СЕКЮРИТИ 202966840
3547 РОВЕР - ВС 114677974
12707 АРЕНА ТЕХНОЛОДЖИ 2017 204740459
13976 СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 2016 204017255
434 ГЕОБИЛД 69 200637020
9748 ФРАМО 175351765
1723 ИВАНЕЛИ ГРУП 202376932
3409 КОТАРСКИ 130859218
449 ХЕЛЛА ФРИДА 200037958
3761 ВАЧЕВ ТАБАК 104623501
1981 СТА ИНЖЕНЕРИНГ 123690508
1982 БОРОВО ЕКО СИСТЕМС 08 204197091
854 АГРО 21 124551625
13015 СОФСТРОЙ ЕУ 203690188
3369 АГРОПРОГРЕС - В.ТЪРНОВО 104001773
5825 ОМЕГА-1971 201762920
6763 САН БЕНЕДЕТО БГ 160080856
6764 НАТАЛИ-ЕГ 123146645
535 Макс Логистико 05 203482900
6253 МОБИ 2 202249963
3532 КРАФТ 114611789
2546 АРМАТУРЕН СЕРВИЗ 203860936
11629 АР ДЖИ-ЛОГИСТИК 201320860
1374 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГА 125024145
13760 РЕД АУТО ЕКСТРИИМ 204250310
14032 ВИАЛ-17 204884274
997 ФАМИЛИЯ НИКОЛА 121032059
6765 СОЛАК - ТУР 115126671
2298 К БИЛДИНГ 61 205124477
11868 В.М. КОНТРАКТ 203730953
24 ЕЛЕКТРИК ИНВЕСТ СИСТЕМ 200171715
12780 ДИАС - 2014 203234672
2095 ВИР 2017 204599880
603 МЪНИ 147237861
1907 СТЕФАНО БОНАТО 201653472
11383 ЛА БАМБА КЛОУТС ТРЕЙДИНГ 201049340
12124 БОЛКЪН ПРОПЪРТИ СЪРВИСИС 831112560
664 ЦАРСКО СЕЛО – СИМЕОНОВО 203213443
3025 РАЙЗИНГ ФОРС КО 121696220
11384 ЧОПЪР СТИЛ 2 202756639
1830 МОДА НАЙД 202764582
10148 ДИА-ИНЖЕНЕРИНГ 131148717
7582 Вип Спирит и Ко 202909444
12233 МЕРАК АТАНАСОВИ 202345310
4285 ОРХИДЕЯ 2012 201891947
1724 РЕМ ГРУП 74 203208297
279 РДМ ГРУП 202168479
9001 МУЛТИГРУП 92 204928219
6384 ПЕТРОЛ ДЕЛИВЪРИ ЕНД РИСЪРЧ ГРУП 202134690
5948 ДИАНА 2012 200732333
10315 ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "РЬОРИХ" 130799283
2126 ФИЛ СУИЙТС 200637013
383 ИЗКУСТВО-Д.В. 827183103
4351 Д-Д-Л БГ 202040515
13119 ПП ИНВЕСТ 17 204772663
4617 МИГ ПЛЮС 200762458
11385 ФРУТПАЛЕ 202434691
3897 ТАМА НОВА 201755438
12477 ГГ ТРЕЙД 203959126
2167 ТЕКСТИЛ ГРУП 108522439
10149 БЕТАМАКС ДЖЕЙ ВИ СИ 130692071
1905 МОЛИ 65 203548252
1677 ЕТИЧА 202114677
1772 АНДРЕЕВ ОЙЛ 201506216
2496 АЛДО ЛУКСОРИ 204093255
2935 МАЙ КУРИЕР 201495855
11072 ГЕРИ - М99 201198302
3515 С-МЕДИЯ ГРУП 201287391
12425 ДИ СТАМПО ИМОБИЛЯРЕ 175414354
855 НУВЕ 125024437
11254 СИТИ КОНСУЛТ 2011 201818917
6766 ФЮЧЪР ОПШЪНС 115870054
12508 ВАЛМАТЕКС 203995695
11386 ЮНИК ПАУЪР 203393023
683 ЗАГОРА ФАВОРИТ 119041072
3281 ФОСИЛА 200115990
2867 КАЦАРСКИ - РИЛАСТРОЙ 109575850
7107 ТРОПИКАНА ТРАВЕЛ 115136199
6767 БОРИС ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ - КОНСУЛТАЦИИ И И 160132057
10597 ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА КЪЩА "АСФ" 113592364
1765 БОРЕАС-2010 201271729
525 МАГНЕТИК 08 200686551
6484 АЛТАР 2001 202343804
12650 ОРП 202432690
11687 НПН КОНСУЛТИНГ 201560872
10219 ФРУТЕКСПРЕС-77 201624200
10150 МЕГА АУТО БМВ 202644914
12708 ЕВРОТРАНС 94 204836495
6331 ДОБЕКС ТРЕЙД 201506066
10316 АРБАЙТ 131258811
13257 ЕМС СЕКЮРИТИ 203574066
8206 ДЖИ ЕФ ТИ - БЪЛГАРИЯ 126131449
25 СТРОЙКО ИНВЕСТ 102837353
684 ЕВРОГЕЙМС 103851092
13016 РАВЕНА 07 202548168
899 ПЕТКОВИ И С-ИЕ 125534080
11255 ВИПЕТ 175442880
13553 СИНТОНЕКС 130832178
6768 БУЛФЕСТТА 112588605
13618 СЛАВИ 23 202825882
1110 Димов Строй 01 201564066
9598 ТРАК ВЕС ТРЕЙД 113584218
5665 ДИК 68 160078606
1949 ИНТЕЛ ТРЕЙД 115785839
6769 НЮ ИМИДЖ 123672563
6770 ВАНСТРОЙ 2008 201144660
323 МИЛАНО ЕС ПИ 200867402
8690 АЛФАКОМ 126055720
11387 САНДЕРО ГРУП 203282172
1061 КИПИНГ 104640365
11688 ДЕЛТА ДИЗАЙН 73 202410719
4661 ЕЛКАМ 12 202021568
11388 ДЕНАТОН 200066116
549 ЕРС - АЛ 203822227
10845 РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 200899624
6419 ТЕХНОКУУЛ 123079919
2913 ДЖЕЙ БИЛД 148129358
6771 ВЕЛИКАН 09 200695002
12709 АРИМИС ИНВЕСТ 204187040
1380 ДЕНИМА 115800974
1908 Мостстрой Пловдив Плант 115261270
1625 БОБИ КАН 2004 200993828
6772 АРКСТРОЙ 115824570
2711 ТИАРА ТРЕЙДИНГ 201233059
11256 СИ ДЖИ ДИЗАЙН 202132052
7303 КАР-34-БГ 203985772
3013 СИТИСТРОЙ - 65 202893142
3121 НОУ ФРЕЙМ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ 202691440
2212 Италмодалуче 201841353
665 АСБЕ ГРУП 203496281
10289 АГРО ФРУКТ 123049979
6773 МЕГ 2010 200998095
13761 Н.С.В - КОМЕРС 2013 202477917
6332 ДАНИСОФ 160041159
2509 НОВ ТЕЛЕФОН 2000 202565947
7304 МИРО - 2013 202430329
2960 РЕДТРЕЙД 201583586
13402 ДИНАМИК2017 204946128
1966 ЛАЙФ - 2012 202206570
9497 ВЕСАНЕЛЕКТРО 101739646
12401 СИЕММА - ТЕКС 202865916
1626 ЕВРОМЕЛ 115833903
2218 АГРОВИД 202936167
5666 ФАТУМ ГРУП 200418592
4333 Ве Ка Ем Ритеълс 201983420
14033 "ЕН ЕЙЧ ТРЕЙД" 203792458
3150 ПРОЕКТ КОНСУЛТ 97 121459828
6457 РАД КОНСУЛТ 200779112
7235 ЛАВИ С 115843744
961 ВЕЛАЛЕС 104631291
1375 "Мария-ЕД" 103657080
13554 К ЕНД М ФРУКТ 175182735
12781 ФФ ГРУП 203622714
14034 ЮРОБРИДЖ 131289696
13258 АГРОКОМ - ЕМД 101727574
3206 АРКУС-СИГУРНОСТ ЕЛИН ПЕЛИН-1 202104260
2273 "ПИ ПАК ПРИНТ" 202751229
11389 ВЕКТОР 127618246
3726 МБ КОМЕРС 107553816
561 ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ 875945
3327 ВАДЖО РЕНТИНГ БЪЛГАРИЯ 201158172
2553 ПЕРФЕКТ ТАКСИ 1 200936229
2564 ГРЕЙН СТОР ВАРНА 201719577
3328 МЕХАНИКЪЛ ИНЖИНЕРИНГ 200342319
106 ФЕД 2002 102822771
397 ПРИМА ПЛАСТ 147130603
666 С КОЛЕКТ 203937329
13259 ЛУЧЕ ДИЗАЙН 201243879
1555 АЛТРИДА 130563639
5592 НАТАЛИ 123124257
3207 ЕТИС-БГ 130448900
2052 В И С ПРИНТ 160086631
6502 ЗАПАД КОМЕРС 115663714
2122 СИМ ТРЕЙД 115927142
4071 СТИЛБЕТОН-72 201054565
12939 Кепитал Инвестмънт Консултинг 203500308
11769 ПЪРФЕКТ ДЕЙ БГ 203687498
385 ТОП ФУУД 202997889
2161 ВИМПЕЛ АЛИАНС 201173014
13721 БЛК ТРАНС 205674720
1280 РЕГИВАЛОН 201412215
756 НИГЕ ФЕШЪН 203436503
13722 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДЖУБРАН ХАЛИЛ ДЖУ 130072113
6774 МЕБЕЛ ТРЕЙД 2015 201230892
1831 Строй консулт - 2015 203358638
900 КАРТИЕ-2008 200343467
6775 Р С П 115789766
12940 Сити Колор НРН 201915423
3041 ТЕХНО НОВА 201070085
4631 ГТ-ЕВРОТРАНСПОРТ 204482044
1676 НИАДОРА 201874677
2998 Актив Логистика 201611830
10658 ПРЕМИУМ ИЗИТРЕЙД 203323555
6776 АВИТА-ВА - ТЕНЕВИ 123061159
12941 АПАЛУЗА 204992969
11869 НИИ 203554163
2625 ПАЛМИГРУП 130785771
1909 ХЕБРОС - БЪЛГАРИЯ 115880511
1253 АУТО-ЛЕСИ 203249941
10846 ДЖИ ПИ ПРОПЪРТИ 202059177
11796 ВЕДЕКА ТЕКС 202222172
11689 МЕЛДИ 200397753
11257 Ритла 202174329
4031 Р. Т. А. ОЙЛ 201817886
6777 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРА 825325358
2572 РЕКА 201186717
6778 ДАППЕР 115158893
4122 ХИП 2011 201682890
1832 ДИЯНА 96 103069305
5313 ГАРАНТ-СИСИ - КОСТУРСКИ С-ИЕ 825066432
655 СТРАНДЖА ЛЕС 2016 204263584
8400 СИТИ ГРУП 2 123730970
1677 СМОЛЕНА 830170742
2783 ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ИСКРА 627145
335 ЯТРУС АНАЛИТИКС 202646259
13260 БОРОЛЕН 202548531
3282 БЕТИС 204221635
1153 НЮ ЛАЙФ ПРОДЖЕКТ 110060502
12426 НОВАМЕД МЕДИКЪЛ 175302017
13403 ИНВЕСТ 62 205198367
1967 ОРГАНИКА ХЕКИМОВ 202829980
13261 ЮГОКОМЕРЦ 203177876
11258 ЕЛ ЕМ ЕМ 03 201386020
1495 АЙ СИ ДЖИ - К 160055244
707 СОЛТДЕЙ 204626765
13262 МСЯ 200175126
12942 ЕМР 1991 203829809
1053 КАРАТО - С 824156134
7394 ОСА 2010 201241718
12943 СУИТ Ф 203535370
3283 ДИМИТРОВИ КОМЕРС-37 101685797
14035 РОДА СТИЛ 203679850
12152 БИЛДАКСЕС 203242459
999 МИА 118537699
1936 АГРОКЪМПАНИ - 73 201868546
2202 ДЖАПОНА 63 202792717
13818 Милениум Проконсулт 44 202245089
4957 ЕЛИСТА 2015 203635373
901 ИНДИРА 200032815
3199 ФАНТИ 105515927
3014 РВД - СТРОЙ 201661330
10847 ФРИМАКС ПРОПЪРТИС 175254914
9498 НИКС - М 101775977
3398 СИВА БЕТ 101754278
7414 АЛЬО 74 203001611
13819 НОРМА НОКС 203703842
10151 Констракшън Груп България 202603675
13017 ЕН ЕМ ДЖИ-АР 131472726
3099 ДС ЛЕС 200363103
8717 АЛЕКС-Г - 2010 202360091
12832 НИКО - НН 201073188
1773 ПАСКОВ 120064495
6385 СИМП - СТРОЙ 200097065
902 ВАЛЕТИ 103800806
1290 ДЖИ-АР ФЕЙШЪН 101639660
11539 КЕРИ 3 200809801
7431 МАРИЯ - СОРТИ 201254434
4425 ПОЛИКСЕНА 19 201387954
6779 КРЪСТОНОСЦИ Т 160098879
259 АТАНИК 102677468
5448 МВ- ТРАНС - 1 200394440
934 СОД - ЦАРЕВЕЦ 104682371
107 ПЕТКОВ БИЛД 102922309
488 СЕЛЕНА ОЙЛ ТРЕЙД 202461464
2321 ДРИЙМ 2011 201482797
4205 АСТАВАРА 203650838
684 ЕМ ДЖИ ЕМ 3 201997861
11390 ФЕШЪН ТРЕНД 201132156
4368 Леспром Груп 203408201
5861 КЕЙ БИЛД 201971914
727 БИ ФЕШЪН 117657756
342 ТЕДИОС 117655118
3284 ВУДИ 131180210
1608 АЛФА-КОМЕРС 836150440
21 Декорация 050 102146229
4079 СТИЛ РЕНТ 201970704
1202 ИМПИ 202295302
340 КОФИ ТРЕЙД БС 102867930
11073 ЕТАМИН ТРЕЙД 175024308
903 НАТУРЕЛА ПЛОД 125039332
12944 ФУДС Ф 205349577
1774 МЕРИТЕКС 126632702
1376 ЛАЙТАНИНГ ПРОТЕКШЪН ГРУП 175264770
13503 СИЙЗЪНС КЪНСТРАКШЪН 204861585
11630 ДИМПАМ-КО 2014 203066511
12478 ХЕПИ БГ КОМЕРС 204840178
11690 СОКОЛ 88 202795204
10659 ЕЛПИДА СТИЛ 101726282
11870 МИТДАН 2012 202097459
1678 ЧИНАР-93 831115909
10421 ПОЛЦ 130258349
87 РЕМ ЛОГИСТИКС 128621529
13018 ТАЙЪРС ПРОФ 202690420
5314 МИШЕЛ ФЕШЪН 108682148
6780 АГРОЕНЕРДЖИ - СА 201113088
5612 КОРЕКТ ТАЙМ 200776917
12945 ВЕГА СТАР ТРЕЙДИНГ 175419579
13404 Х-И-М 92 201397521
11259 РАГОН 130931494
1410 УШУАЯ 201495517
12125 ХРИС ТРЕЙД 2015 203603361
725 УНИ ГРУП БГ 102106188
12710 ЕФ ЕМ ТРЕЙД 204391018
7589 ЛЮСИ КОМЕРС 2011 201546357
3330 МДХ - СТРОЙГРУП 200300626
944 ПЛАСТ КОЛОР 110572901
1270 ВИДАТРАНС 66 202665901
6781 ТРАНС - ФАРМ 126633170
13977 СБАЖИН ТЕХНОЛОДЖИС 203651477
1170 БАРС ТРЕЙДИНГ 201395335
3548 ДЕНСИ- 22 201112260
11540 ВЕВИЛ 2 201016931
3329 " З ТОН " 131135666
2371 РЕЕАЛ 2020 202493978
156 МЕПКОН ИНЖЕНЕРИНГ 202222069
4395 ПП ИНВЕСТ 6 204183370
11770 КОРТИНА СОФИЯ 200159862
4873 Тово трейд 201617184
7978 ФАРМА МАРЕ 203280050
13405 СТАНИ 4 201583390
12600 КРИЕЙТИВ ГЛОБЪЛ СЪРВИСИС 203651491
6782 БГБ СИСТЕМС 104613838
6783 МОДНА КЪЩА - МИЛЕНА 160069308
14108 МИШМАШ АЙ О 203783112
9595 БГ АРТ 681 131268022
6784 НИГМА СТРОЙ 201027988
1928 ЧИСТОТА КОМФОРТ 202648033
11391 ГЪЛЕВ М ТРЕЙДИНГ 202501987
3954 СТРАТЕШ-СТРОИТЕЛ-99 110060438
3564 АСТЕРА 11 201479687
3127 ЕПОЗИД ГРУП 201012452
11771 ПРО - ЕКС 202756315
1320 КАЛЕЯ - 2010 201136448
1891 ЕКОНТ КЛУБ 117047322
6785 ЕКОТРЕЙД 115832121
6087 МАРС-55 126659838
2240 АЙ ТИ ДИ СИСТЕМС 200737387
7198 ЛАЙН ГРУП ЕУ 201215132
7714 ДЕЖАВЮ 777 204839877
11964 РУС-КОМЕРС 112607009
12782 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БИЛД ГРУП 205316207
2030 МЕСА СЕГЕ 202365366
538 СЛИМС 04 203484665
3421 ЛЪКИ-990-ЛОЗЕВ И СИЕ 204494146
1892 ИРЕН 2012 М 203253345
3941 МИЛДИНИ 200247230
6786 АТАНАС ТАШКОВ 160048246
10152 ЦВЕТА КОМЕРС 200882500
5553 Е.КУТРИС 201102184
11392 ЕМ ЕМ - КОНСУЛТ 201821023
8673 НИКЕ-2 112671734
6787 ХРИС И МАРТИ 200108273
5057 НАНА 11 - 2005 205236921
11074 РЕ ТУР 2003 115813594
4670 ВАЛИЦВЕТ ТРАНС 203793843
2448 АЛДО СТАДИОНА 204090171
904 ДИЛИЯ КОМЕРС 200501522
2418 АЙ ЕМ АЙ 123635530
261 КОРЕКТ - ГМ 204367309
5874 ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК 123014420
11260 АВИЯ 175231431
14109 КЛИМАТРОН ТРЕЙД 205910804
1024 ДАКОР 123042080
3851 ХИДРО ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 201559090
1775 Владекс 115560931
2784 ДЕЛТА 5 131325391
6017 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ВЕРЕЯ 2 123537868
7236 ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ 71 201520543
2288 АДВАНСЕД ЕЪРТЕХ 201150154
3422 ДАН ТЕКСТИЛ 204205855
12157 ВЕСПЕР ТРЕЙДИНГ 202379202
3456 КАРДИНАЛ 09 201481065
2626 МТК-ПЕРНИК 113001384
12234 ДЖЕНТО 13 202388219
2315 Сагро къмършъл 204545523
11393 БОАРИЗ 201601803
3048 ИНВЕСТ ГРУП 2012 202312374
12283 ЕЛВИ ЕЛЕКТРО 202462025
11541 ДИ ПИ 2 203522977
13406 ДЕАС 99 201645696
9607 СТРОЙ РЕМОНТ 131527553
6420 АЛПИНА 6874 201425885
1643 РАДИКАЛ 123730116
26 ЗЕБРАНО 147215968
482 МОНИ 117614979
4618 МОТО - ТРЕЙД - 2014 203344439
11394 СИ ЕН СИС-ТРЕЙД 202823493
3661 ДОРЗИ СТАРЛАЙТ 200666545
13924 ГАЗЕЛЛА 203870446
2767 МОКА КОМЕРС 204975101
5045 ПМ - ХИДРОСТРОЙ 202491596
3852 АНИПА 201668339
10153 ЕЛ-ФРУТ-11 202503066
3253 ЧИКЕН-72 - МИЛАДИНОВ И С-ИЕ 130521056
8255 АЛКОЧЛАР ЕКА 203035300
10660 ИНВЕРТ КЛИМА 811 200541417
10848 Експириънс Интернешънъл 203431132
11542 МАРТИ КОМЕРС 2 202228944
734 ПРИМ ИНЖЕНЕРИНГ 204850813
8515 УЧКУНОВ КОМЕРС 2018 205413340
13820 ДЖЕЙ КАР 4 КОНСЕПТ 200672306
4874 ИСПОР - 1 205543831
7395 СТУБЕЛ М 833170830
168 СИТИ ГТ 147190924
2936 ЮНИКС СОЛЮШЪНС 130885227
11395 ФУУДС ПОЙНТ 202011307
11396 РЕДУУД 203348734
3800 ЛЪКИ КЛОТИНГ 201558985
11691 ОПЕРА 2012 202185037
6254 НАНО-СС 200532674
12601 ЕЛИНА 2 - М 201092078
12284 Вентекс България 204219794
2627 РЕДУТА ИН 200586316
11397 СТОУН ФОКС 202676851
6788 МАРГИ СТРОЙ 200806794
375 ЛАТАЛ 117657628
10348 ФЕАР ТРЕЙД 175382230
3533 ИЛДИ 104122052
11631 ЕТЕКС-АБ 200716083
8735 ПРИБОР СТРОЙ 112649691
6128 СТРОЙМАТ - 96 115086472
99 ОРАНЖЕРИИ - СЛИВЕН 119674373
11797 ЕЪРМИКС 202763200
13762 ДБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ 200667679
510 ДЖУЛИАН КЛУБС 200599534
3330 РЕАЛ ЕСТЕЙТ-ВТ 200921978
11543 АУТО ТРЕЙД ИМПОРТ 202602484
12146 АН ДЖИ ТЕХНИКС 204387703
10154 БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ 200183283
3200 ЮЛИ ТРАНС ЛОДЖИСТИК 117633405
1603 ПЕГАС 70 117657717
1679 Маринепротекшън 202635064
1878 АНЕМ 148142672
13407 БИЛД КОНТРАКТ - СА 204372936
3565 ПЪРВИ ЧАСТЕН ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР 111040239
13555 ВЛА-НЕД 200299729
11261 АНГЕЛВИ 200442077
1791 ЗИРМАН 203667129
4142 СТРОЙКОМ Б М 201876525
8939 АРМЕНИЯ ЛОГИСТИК 202371326
12355 РДК 16 204064835
12126 Гривек 202879036
7365 ИНТЕРБИЛД 49 202925594
1208 АРТ ДИЗАЙН МЕБЕЛ 175079062
11820 ФЛОРКОМ 202111292
10849 ПАРНАС ГРУП 175288140
345 МЕТАЛ ЦЕНТЪР ГРУП 201344369
13821 БИ ЕНД ЕС КОНСУЛТ 200795675
1718 ЕЛИ-КОМ 112651183
1203 ДИОР 09 200738197
14110 ВИ ЕНД ДЖИ СТРОЙ 203421298
11772 ФРЕАЛ 202271760
6789 ВАЛВЕКС ТЕХНОЛОДЖИС 115287952
14036 ДЕЛТА ТРЕЙД 2018 204945268
336 ВАНИНИ КОЗМЕТИКС 147053224
13120 ОУШЪН ХОЛ 202908901
8143 ДИМЕКС - АБЦ 203205400
11544 СРЪБСКАТА СКАРА - ПАРАДАЙЗ 203134686
2024 СТАРАТА КЪЩА ЕС 825311771
1542 ПРИЗМА-2006 118580864
6790 БРИК ТРЕЙД 202018077
3971 СТРОЙМОНТ 111587653
11545 ТОП ТРЕЙД 88 202480233
1725 КАПИТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 125538552
3291 ПИНЕМАХ 200984754
1685 ЕВРОСТРОЙ - АХЕЛОЙ 200743529
1054 ВИС 114588251
3942 РЕНИ - МЕС 202048526
1531 СЕМИНА 116590347
3741 ЕЛМАТЕХ 817075232
12402 ТЕАТЕКСТИЛ-2013 202642265
13556 БИ ФИКС 202329402
3430 Н - ТРАНС 110536240
11398 ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС 202673136
10155 НОВАМЕД БЪЛГАРИЯ 200266526
905 НИПЕКС 103619489
9499 ТРАНСКОМЕРС КОРП. 121004686
8032 АНДИ КОМ ПЛЮС 203200830
1055 КЛИМА - ИНЖЕНЕРИНГ 114620860
13263 А ЕЛ ГРУП 203521925
1335 СИДИ-2005 117642067
709 БИЛД ГРУП КОРПОРЕЙШЪН 148089102
4452 МЕГАФИШИНГ 202039096
1680 МЕТАЛ СТРОЙ - 95 202931049
27 КУМАЗИТ БИЛДИНГ 128586278
5667 ФАНТАЗИЯ МИЛВЕС 200704711
6791 КРИС - МАК 200785873
6792 ЯНЕВ СТРОЙ 175434296
10156 ШАНС-2002 130305375
6333 ОКТАВИЯ ТРЕЙДИНГ 131304855
10422 САПИС 812163301
11262 МЕРИНАЛ - М 202576395
1984 ЕВРОТУР 123072942
1776 ПРИМА ФС 126055371
6793 ШАРП 115861233
4228 ХИМРЕМОНТСТРОЙ ВРАЦА БГ 201257131
7237 НОУБЪЛКОМ 160082693
9226 БКС 1 - БЕЛОВО 202015120
6039 ЕКОБЕТОН - 2006 120598086
10157 ИНТОН 107586264
3087 ЛОМАКС 175321590
28 ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ "КООПЛЕС" 30495
1411 Е.Д.ТРЕЙД КОРПОРАТЕ 200970217
2283 МИКИ 2004 103914607
2869 АРХИ-М 200431480
11075 АЗ Бюти Трейдинг 203662678
5930 КЕРАНОВ КОМЕРСИАЛ 825371682
4158 ФУУДФРЕШ ТРЕЙДИНГ 2014 203268339
1628 КРЕС 103757351
2005 ЙУРО БОТИ 202188135
1170 БАЛКАН ХАРВЕСТ 114623663
13557 Транс Груп 8-БГ 203629648
3158 САРМАСА 203250737
1081 М-ДЖИ ЕСТРЕЙД 202105308
8078 ДЕКО ЛАНД 104700079
11263 ДОДОВ 2009 200615262
11632 КАЛВАКОВ СТРОЙ 14 203230962
248 НИСКО СТРОИТЕЛСТВО 201043017
4843 КРИСТАЛ 2009 200498752
424 КРОС ИНЖЕНЕРИНГ 201704924
6007 Мурсалица Тур 200414206
5543 ОМЕГА - Х 115725888
3397 ЕКО- ПЛАСТИК 1 201433889
9729 СТРОИТЕЛ - КОСТЕНЕЦ 832048790
13019 ЕЛИТ ГРУП 2018 204963259
13558 АЛЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФАСОН 131116228
6255 ВЕГО - 69 201228756
2737 МС 2014 117079868
3186 ВОНЕС 130960576
1295 АЛФАКАР 104644634
1879 ВЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ 124642480
11965 МЕИЛИН КЪМПАНИ 203608903
5315 К и М ИНТЕР ГРУП 120597600
3063 БУЛФИКС 175272218
4396 ВИБИАН 201917267
11264 МАСИВ ДИНАМИК 201117154
487 КЛАС 11 - НИКОВ 201681913
10661 БУЛКОМЕРС 13 202776086
1496 ГАТЕКС 115775154
5186 СГ СИСТЕМС 201672177
321 ФИГОРА - 2008 200025105
12535 МАКСТЕЛ-ПЛОВДИВ 115516080
13653 ПРИОРИТИ БИЛДИНГС 204448177
13121 СИНЕМА СЪРВИС ЕНД ЕКУИПМЪНТ 201673133
6458 СЕСТРИ ЖЕКОВИ 833133069
5316 ТРИКОТЕКС 115119506
13978 Делта Ви Секюрити 202249874
12536 СТАРС РЕКЪРДС 831229243
7778 ГРАНДАУТО 127634460
2834 МАДАРА-МС 175273747
6794 ХАМДИ- 65 201854233
13559 ТЕЙБЪЛ99 205073342
376 ДИО 117082654
528 Адвъртайзинг Ви Ай Пи Компани 201612080
2438 ЕВРОСТРОЙ-ЕВРОПА 175349839
3783 ЕКОМАТ 106527423
12537 СЪНЕКО СТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ 175397232
6795 КАРАЧОМАКОВ 115839545
12711 МИЙТ-КОМ 200080750
13264 РОУЗ МАРКЕТ 204231095
169 ДЖИМИ 102740445
13560 ПС КЪНСТРАКШЪН 202694229
2578 СЛС ТРАНС 201498335
431 БЕСТ ФУД РУСЕ 201769498
1013 СИМ 107006302
1562 АЙ ТИ ЕМ - ИНТЕХМАШ 160107958
10158 АЛЕКС АДВ 131453042
11633 АМ Метал Про 202468448
213 СИ ГРУП - СЛАВОВ КОНТРАКШАН 201756084
1464 БУЛМЕС 115813427
7266 МЕЛ И РЕМ 200952596
11821 ЕКС ГРУП С 204288580
11692 ДИВНА ТЕКС 202548054
1910 ЗООХРАНИНВЕСТ ПРОПЪРТИС 202685042
7238 НИП НОВА СТРОЙ 200695194
11265 ДЕМЕКОМ 130447503
8044 СКАЙ КИНГ 200538022
9500 ИМОВИНА 831330744
11546 НЮ КОМЕРС 2009 203392708
11547 ГУД НЮЗ 103889997
8789 МОБИЛЕНД 97 200028651
4844 ГТ БРАНД 204084179
12712 ДРИЙМС ТЕК 203629146
12946 Грация текстил 200964260
6796 АЛМАНАР 115284301
511 МИЛАНОВИ 2009 200942374
1222 ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС 200422201
1233 ПЛЕВЕН ТЕКСТИЛ ГРУП 114673520
6797 СЪНРАЙЗ - 91 200947784
157 КЕРОС 2012 202036495
6459 СНЕЙЛ КОД 202242762
13679 Фул Скрийн 202788291
6460 САРИНДА 112108390
10220 ИВО И КО 160021822
3853 АВТОБЕЛ 114004312
2494 ПЕТ ДИЗАЙН 204390457
11693 Р. А. Шейх и Ко 201649591
442 СН ТРЕЙД 2017 204365817
9576 НАКИС ТЕКСТИЛ 201498506
265 НИКИТРАНС - 97 102910246
906 ПАС-СРЕДКОВЕЦ 200023403
2879 АЙС КУБ М 202298750
1306 МАЯР-15 117631334
11900 КАРИНА СМИРНОВА 91 201753280
14111 МАГАЗИН БЕЛИТЕ ЗЕМИ 175191766
2195 ДЖЕЙ ТИ ДИ СТАНДАРТ 201566359
10221 ГОЛД ЛОКЕЙШЪН 202791864
361 ИНТЕРШАНС 147128844
9608 КМТ 2 131570095
11548 "АФРОДИТА ФЕШЪН" 200674595
11399 ИИВ 11 203218230
11400 АЛЕКС ХАЙВОЛТИДЖ 203458752
475 ТРАНС АГРО 117618059
10222 МЕГА АРТ ГРУП 200074878
11901 Мурис Бао 203280189
11549 МОДА-Е.Л. 200910946
154 Анастаси кънстръкшън 147052229
1564 ЗАРКОВА ЕКОПЛАСТ 202183673
10159 ГАМА БИЛД БЪЛГАРИЯ 201814064
12538 СТРОЙ ТЕХНИКА 202997348
2819 ПЪТСТРОЙ 82 204697171
12651 АРИЕТА ЕКСПЕРТ 204609698
5747 КЛИМЕКС 115009533
11266 ЛОРД ТЕХНОЛОДЖИС 202791679
12403 БОСИЛКОВ СТРОЙ ГРУП 204555275
3898 ДЖИМИ 106620048
13666 ЕКСПРЕС СЕРВИЗ 89 203718844
8294 СКБ ГРУП 203138485
11694 ТРАНС ЕКО - 11 201454100
6798 ПЛОВДИВ КОНСУЛТ 2016 121506653
11966 КАЛИАКРИЯ ФД 203940122
4258 НИК СТРОЙ - НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 104639893
4419 БулСтрой 79 204404210
6799 ДЕФТ 3 115931144
1543 ЛОТОС - ТУР 124621059
11550 СИА ФИЛМ ПРАДАКШЪН 202398252
12127 Тейлор 202395174
13408 ВИТАТЕКСТИЛ 204457315
10544 АГРО ИНВЕСТ 2008 202598281
5623 СТАМИ АВ 200491245
4461 АЛИЯН КОНСУЛТ 203759150
12068 ЕНДЖИ ТРЕЙД 65 204665597
13409 ИВАН НИКОЛОВ ПАНДЕВ 175396931
4426 КУТА-АА 203851392
10160 УОТЪРИНЖЕНЕРИНГ 30216986
6800 ВИП СТРОЙ 2000 126742878
2337 РЕПЛИКА ГРУП 201851059
13925 СОФИЯ ЦЕНТРАЛ-В 200024918
2794 ЕМИ ТРАНС 175092921
13895 ТЕРМОСТИЛ СИСТЕМ 202084166
12179 СОФСТРОЙ 2013 201521353
13020 ЕВРО-КОМЕРС 113586710
2134 ТУЛИСЕ 204127520
5668 ТИТАНИК 95 200752236
10248 ВАСИКАР 08 200209774
2027 ТТБ 200718440
13410 ЗАРА ТРАНС 203709400
6801 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "БЕЛЬОВ И СТОИМЕНОВ" 175908666
1327 ФЕРМЕР 33 203766458
10949 МАКСТРЕЙДИНГ СОФИЯ 2016 203141912
12427 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 202413149
13896 БИЛД СТРОЙ СОФИЯ 204345241
8005 ЗАРА КОМЕРС 202401339
12285 Синерджетикс 175105564
11267 Те Ес Ел Комерс 130537021
852 СТАМКАР 200775911
6802 УНИОН 831910633
13122 МАГИ ТЕКС 2010 201055090
11902 РИТЕЪЛ ПАРАДАЙЗ 202544472
1775 АМБАЛАЖ - ТЪРГОВИЩЕ 835015151
413 БИЗНЕС КОНЦЕПТ 200632614
6040 ХРИСТИЯНА 99 200592746
7625 Уондър Билд 203912094
13561 Студио МАПП 200312984
9749 ИНОСТРОЙ 200609277
5949 ФОРУМ ИМОТИ 108612897
12713 КАМ СЕРВИЗ 22 204648306
5854 МЕТАЛ ХЕТ 201309286
13411 ХАУСХОЛД СТОР 203520894
1726 КОРАНИ 104688036
6803 ЕВРО АГРОКОМЕРС 125550639
11551 БОБИ-АЛЕКС 201527267
10423 АГРО ИНВЕСТИНГ СТАРС 203266517
10757 ЕДС АГЕНЦИЯ 201048473
10223 ПРОПЪРТИС ТРЕЙД 175097929
2189 СИМАР-87 203783500
3159 АЛИС ТРЕЙД 200764740
11967 ШАРМС 201011090
79 БИПС ИНВЕСТ 147201609
13123 Д.А.М. РИЪЛ ИСТЕЙТ 175264787
1923 ВИОЛА.1 2013 203644696
13265 ФАВОРИТ СПИДИ 175391343
512 ЧАВДАР АЛЕКСИЕВ 202793484
3834 ОЛЕГ ПАНДИНОВ - 2001 114544301
10424 ДОЛЧЕ ТРЕЙД 203317239
2350 СПОРТ- БРАНД 203789631
745 ФУЛ НЕТ 2015 203366065
13562 ФАСТ ДИСИЖЪНС БГ 203475132
4229 ФОРЕСТ ГРУП 2012 202245242
7305 МАРИ - 16 200757265
12783 МИКА - 97 202059519
149 ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ 102833262
12652 ПАЛИСАНДЪР-БГ 175079920
11634 АНЖЕЛ ПРОЕКТ 202618951
13021 ЛИДЕРПАК БЪЛГАРИЯ 202523859
6804 ТИТАН 99 201111767
1504 ТИФАНИ 2012 202250862
1281 РАКОРА 201444259
12128 СЕМ ХОЛД 200445721
2244 МЕДИМЕКС КО 205091012
5317 ДОВА ИНЖЕНЕРИНГ 115872703
3109 МИМ 95 200722665
8498 МАРОВСКИ ЕЛЕКТРОНИКС 202232953
3285 Моушън рентс 175075516
3899 ЕВРОНИК 200041846
907 МЕТАЛИК 57 - ЕООД 117567134
6805 МАРКОНИ ГРУП 101679886
4259 МИЛСТРОЙТЕХ 202130133
8141 ЦЕНТРАЛ 2016 203936743
1141 ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ 107555781
1777 БУЛ УЕАР 160094628
11552 ВАРТА-2014 110568365
3457 "СТАРИТЕ БЪЛГАРЕ" 203182962
3208 РИАЛИТИ ПРОДАКТС 131003885
2999 ПРОМАР 175029554
2121 АЛ КОМЕРС 66 203612862
4058 ДРАГОНГРУП 200721109
4538 МАЙ ТЕНДО 204526544
13563 РИЛА ЛМ 131305392
13022 Джй Си Би -Балкан -Трак 203467420
1818 УНИ ГРУП ИНВЕСТ 204197957
11635 М ПРОЕКТИ И КОНСТРУКЦИИ 200042421
2359 ИЛИ МАРТ ШИПИНГ 202532922
4008 НИК ТРАВЪЛ 175165650
3702 АГРО ЕНД Н 201625423
2920 НИТРА 2011 201436682
1497 МИЛЕНА КИКЬОВА - 86 115902114
4206 КЛИНИНЕС - Т 203125872
13412 ВАС МАЛ 203293553
13413 СИСИКЕЙБИ 160010975
3070 САНДИТЕКС 2011 201584453
12602 ЛИЧОМЕКС 203921848
398 АЛКОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 204003394
9670 ИМПАКТ КОРПОРЕЙШЪН 175261691
13414 МИРАЖ ТРЕЙДИНГ 69 202504360
1813 ФАРМА ВИТА 09 200720231
8309 КАРА 1993 204379628
13023 ВЕСЕЛ 203199812
10161 ВЕБРЕС 201539693
8429 МИЛАН 1899 203725842
12603 Ви Джи Ес Дизайн 2001 130510743
13415 НИК МАК ЛОГИСТИК 204248283
14037 СТАР МАТИРИЪЛС 204986717
2250 ЕЛИ 96 148069427
7108 ЕСБИ 107595256
10349 АЛБА ТЕРА 202588682
1617 РЕН - М. МИХАЙЛОВА 200647160
13564 ЕВРОПОНТЕ 203290030
11195 ЮМС 831657906
11968 ИНКАТ ЕМ 204191028
11553 СПАСОВИ БГ 2015 203606980
1753 АУТО - КАР - 76 203015251
2700 "ТЕКСГРУП" 175418670
9995 ФУУД ТРЕЙД 201722406
8310 ЛИДЕР 2018 204808757
1239 ВЕЛИКОВА - 2013 202564464
11554 ЕВЕЛИН - МАРИЕЛА ЕВТИМОВА 200987857
1659 БЕСТ КАРТ 124611645
379 ОПТИМА ИНВЕСТ 102903312
2047 КЛАС АГРО ТЪРГОВИЩЕ 204030320
8243 БОШЕВ КОМЕРС 204038580
2608 НИКО - 79 124583060
2907 КАРМЕ 204905359
1814 МЕ. АР. КО. 123676526
11903 ВРАЧОВСКИ ГРУП 200545480
12286 ДЕЛТА БАР 204499500
337 ГЕРИ МИКС 201389250
3835 ТАЙМ СТАНДАРТ 201700724
4310 ДИМ ХОЛДИНГ 201442913
726 ФЮЧЪР ИНВЕСТ 19 205672630
1223 РИК-98 111029253
3237 ДИНА-2011 201694800
10162 РИОМ ДИВА 160105042
11401 ВАНДАЛ ТРЕЙДИНГ 201423681
735 ДАДАН 2018 204972589
2466 ЕМ ЕС ДЕЛИВЪРИ 204729575
226 СОЗОПОЛ МЕЙНТЕНАНС 201548521
11402 ВЕГА МАРКЕТ 202948170
10290 МЕТАЛ 2009 200795771
11268 ВАЛЕРИ 71 203102934
13979 Джи Ем Рест. 203473302
13416 ЕЛЕКТРОНИК ЕНД ЛАЙТИНГ СЪЛЮШЪНС 202199909
12069 ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ 102825251
526 ХОУП - 2012 201997110
12947 МПБ - 07 202844605
5231 ЕВРОЛОГИСТИКА 104638880
3331 ЕКЛИПС ДИСТРИБЮШЪН 201245353
6806 БЕНГИ - К 200215738
5786 БОНИТА 115575011
10163 МЕГА ПРОПЪРТИ БГ 201843411
1983 ЛЕС ТРАНС 94 202328001
1781 МУСТАНГ-58 200915740
10950 2К ТРЕЙДИНГ 200055148
6807 ИНКА ТЕЛ 160079747
11269 ЕФ СЪРВИЗ 201906776
6808 РАЗСАД И ОВОШКИ 201081516
6256 ДЕЛТА 98 112582591
13417 МИРЕЛА БРАТОВА 121230692
567 МАДЖЕСТИК БИЛДИНГ 203799860
5715 БИЛЛИ - 2012 201817651
8169 ГЛОБАЛ ТРЕЙД М 203400432
12356 МАНДЖУКОВ ДИВЕЛЪПМЪНТ 200856402
14112 АСПЕКТ ПЛЮС 204336388
4984 ВИНО С ИСТОРИЯ 202820038
6088 ЛУКСОРИ МЕБЕЛ 200610265
4352 ДАРЛИ 90 126531703
1778 ВИ ДЖИ ГРУП 03 201490388
3318 АГРИНЕКС 114686496
2337 АУТОСЕЙЛС БЪЛГАРИЯ 103946050
4647 ЖИТНА ПЕРЛА 203998296
12878 ПАУЪР ФУЛ 175010901
6421 ЙОРОПИАН ТРАНС 200046583
6503 АГРО СИЛА-2011 201557890
11695 АЛФРИДА 08 202449960
5318 ТС КОМПАК 128567979
9397 Т.Т.Н. ТРАСПОРТИ 204415412
8614 САУТ ИНВЕСТ ГРУП 202612699
3055 СИСТЕМС ПАЛЪР БЪЛГАРИЯ 201825712
1038 ИНТЕРХЕРБ 105565143
6190 СЕВЕРНЯК - СТРОЙ - ДТ 200476357
1377 ЖВ ГРУП 117679585
92 КОСТОВИ - 68 202475407
1703 Пи Ар Груп 5 202656927
604 СЪНСЕТ ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ 201590591
13418 ЛЕНДА 175331556
10758 МЕБЕЛИ ФАКТОР 202033855
8330 ПРО РУС МАРКЕТ 203603952
955 ЛОТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 104107004
6809 ГРАЦИЯ 6 160032683
1660 МВМ 77 201227704
9609 ЕМПАЯ 131325530
3854 АВТОШКОЛА 63 200003393
13419 ЕВРО ТРЕЙД КЪМПАНИ 1 203617133
3015 ДЖИ КАПА ТРЕЙД 201742316
13420 ЕВРО СМАРТ КОНСУЛТ 204426750
13024 БАЛЛА КОНСТРУЦИОНИ 205216993
10224 ФУУД СЪРВИС 130717654
9619 ПРИЗМА ГРУП 200357246
11270 ЮНИОН ПЕЙПЪР 201231122
13124 МИЛАН СОФИЯ 205325245
975 ВИ-ЛИ-06 110561285
6810 БОЛГАРПРОДУКТ 126662332
1852 ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП 203304850
1234 ИВИ 71 114680439
11271 НЕТ ПЛАН 2002 200755780
1278 АДИВИТА 201846514
137 ПЕГАСУС ЛОЖИСТИК 202312335
12948 ПРОДЖЕКТ СТРОЙ ИНЖ 201566206
11636 СВЕТЛИТА 201105942
6811 МИНУ 117094845
753 СТРОЙ ГРУП - 81 203441653
13565 ЯКИ Дизайн 203232415
353 УНИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 147160077
94 СТРОЙ-ВМ 119664404
7199 ГГ 2008 201244415
13421 Христо37 202753059
11272 ТАЕМА 175237217
3492 ЛИВ АГРО 200063426
6812 КИНГ-2001 825339282
4080 МАРШАЛ 110536264
3431 МВМ -9 5 131361932
12879 ББ ИНЖИНЕРИНГ 1 205124534
6461 НИКА Д 02 201754788
1766 ПАРТЕНЕРКАРС 203886685
6813 АРКОНТ БГ 200637376
1465 ГЛОРИ 117031421
10164 ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ - 06 175067366
6442 НИВАНО - 82 203097711
915 ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО-ДИМАС 107571953
324 ИНДИФЕРЕНТ 202469703
1412 ПРОГИПС 148003092
3214 ЕЛМЕТ 112030073
11798 ТРАНС КОНСУЛТ 2010 201391002
3332 КАРГО СЪЛЮШЪН 201871108
12235 ТРЕНД 175396237
409 СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕЛИСЕЕВА 102147612
3762 ЧИНАР-М 107583346
11555 БРАЙТ- СТАР 201785666
5826 СИМ - 95 115837969
8170 ДЕСТИНИ Д 204717186
10662 ДИ АЙ СТРОЙ 200950969
6814 СОВА - 3 123514307
13266 ФРЕНЧ РИВИЕРА 202352664
2696 МЕГА БИЛД 108683168
11403 ДОЗИНГ СИСТЕМ 200971290
11696 МАРИНА 65 203437174
499 ЦЕЦО - КОМЕРС 200765970
2971 ЛАЙТИНГ ПРОПЪРТИС 148084078
13654 ИМПЕРИАЛ-ГРУП 121490739
6815 БГ ПЕТРОЛИУМ 07 160107470
507 ПАФИАНА 103816839
1267 ВИ АЙ ТРАНС 96 203811362
5937 ДЖИЕС ГРАНД СЕНС 200876957
13566 КРИСТАЛ 101758013
443 МЕТАЛ КЪТИНГ ГРУП 202799455
4397 Сейлс Медия 201479445
1505 ГЕРИ 85 124712174
5521 ЕКАТ 200417444
1321 СКАЛАР 118551706
5716 ДЖИМИ - СТРОЙ 115950689
245 КОМФОРТ ЕС 147140946
4286 ЕМОНИ 2010 201267524
13125 В И М ФРЕШ ЕНД КЪМПАНИ 175214656
11556 ФУУД ТРЕЙД ДЖИ АР 202063898
158 МАРС 102215351
1171 АПЕКС ПУЛ 201149515
13422 Мето трейд 205259393
1151 СПОТ ЦЕНТЪР 202253641
10165 ПРИКАЗЕН СВЯТ 131543187
471 БЪЛГАРСКИ ПЛОДОВЕ 202060457
450 ВИНПРОМ - ТЪРГОВИЩЕ 96 125016273
10425 ЮроЛайън 131211637
13822 МАК ПРОДАКС 201726632
4619 КОЛЧОВ БРАДЪРС 202341066
11969 СЛАВ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ-БГ 204114003
12949 АН ТРЕЙД 2020 204764848
1154 ЗЪРНО ИНВЕСТ ЧЕРВЕН БРЯГ 201756682
6129 ПММ 115889574
1929 КАЛЕТО - ТРЕЙД 200588819
6816 ИНВЕСТ - СТРОЙ 2000 202476402
1737 ЕБРУ - КА 202558454
6817 ВИАЛПЛАСТ 200007751
6818 АЛЕКС КОНСУЛТ 13 202569383
84 БОЯДЖИЕВИ БРАДЪРС 128600500
11196 ММ ХОЛДИНГ ГРУП 175458094
12070 МОБИ ДЕ 204253437
9654 ФУОРИ 3000 202328923
2196 ВЕСТ ЕКСПРЕС - 2014 202890360
10225 СОМАШ 200550081
3410 ДРИЙМ БИЛД - 71 120562948
13567 ДЛП-87 203236883
3201 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ "БДИН"-ВИДИН" 105030692
5593 КОЛИБАНЕКОВ ФРУКТ 123730493
5115 Д енд М БАУ 204311125
4733 ФИБЕР ГЛАС БЪЛГАРИЯ 204912745
1050 МУЛТИ ДЖОКЕР 827227891
8516 КУУЛТРЕЙД КЪМПЪНИ 204224745
3333 ВАЛМА КЕПИТАЛ 101757954
3763 НИКОЛ 831753979
12428 АЛДО УЙНТЪР 204328911
12071 А АЛФА 13 202848436
1259 СЕРДИКА ИНВЕСТ 203715976
3549 ПЛЕВЕН СОЛАР 200915270
6819 ЛКОМ 201329552
7538 СТАФРЕНТ ПРОПЪРТИС 204180195
2785 ПАВПЕН 202606034
1413 БЛЕК ХЪНТЪР 202027521
108 МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ 201574879
13723 ОФРОУД 202115512
4207 СИ ФОРЕСТ 77 203860879
8295 ТЕКИН СЕЙЯХАТ 123669510
2372 МИРЧЕВ-МД-2017 204881844
3370 БУРОВ 77 200475077
183 ВАЛДИ 128621156
6504 ТРАМПОВ ГРУП 202820020
4324 КЛУБ 12 200952436
7432 БТ-Ойл 203603945
11557 ТЕА-2012 201873625
1902 ВЕРОНИКА И М 200337838
1072 ХЛЕБОЗАВОД ВТ - 2012 107546750
11404 СИД БЪЛГАРИЯ 01 202485426
7239 СИЛУЕТ - 95 825327448
1381 МИ-СТРОЙ 108682618
11273 ДОРКОМ 175244382
6820 ДЕСКОМТРЕЙДИНГ 123651398
1815 ГОЛД ГРУП 130753873
11405 ПРО БИЛД ТМ 203721954
8909 ДЕДАЛ КОНСУЛТ 200845078
8350 ТРИМЕКС ТРЕЙД 204259899
9554 БЛУ ИНПЕКС 107563842
5319 ПРИМО 75 200965420
1849 ДЕКАМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 160043110
12287 ХАКА КОНСТРЪКТЪРС 200505150
10426 АГРОГРУП - ДБ 124654707
879 ЕРИДАН-1 107006475
338 МУЛТИИМПОРТ 2 202059946
2251 ГЛОБРАМ 204067961
4468 ХИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2016 203840339
1014 ЕВРОСТРОЙ БГ 111555709
61 КВХ 200423059
12236 Г А ТЕКС СОФИЯ 204518106
8532 БЕВЕРАДЖ 204554401
14038 КРУПС КО 204691503
1776 ЕЙ-ТИ-СИ ГРУП 202444130
13724 АВИС 18 205286664
8615 АРАРАТ - 94 822121852
1819 ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП 127550852
11406 ДЕМА 20 201610229
4260 МОНЕМИ 200473998
374 РОСТРАНС-73 202337363
4714 ЕМ-ПРЕСТИЖ 116591335
3139 ДИЗАЙН РИПЕЪР 202801205
2341 ДАВЕДА 53 204980664
217 ПЕТТИТО 119108311
40 ИВАНОВ И СИЕ 102750795
11274 ЕЙНДЖЪЛ ГАРД 201114635
4369 ОСЕМ ГРУП 201733672
13267 АЛУМ БГ 200690973
1618 ВАРНА -ИНС 103158608
3286 Н. Н.- ТРАНСПОРТ 200155796
1627 ЮРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 201196632
11697 МЕТАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ 73 203169356
11970 АКРИМА 200798924
1853 САС 148126209
13423 ИВКОН ТРЕЙД 2017 203005905
13424 Г - А ТЕКСТИЛ 204106679
211 СПИЙД ТП 147020815
11275 БЕ ЕМ ДЕ БЕНД 203479230
4632 КРОУН 105553785
4912 ЗЛАТНА КОТВА 2009 204026181
5522 РУДЕКС 123512092
7396 МОНОЛИТ МП 201300718
8523 ТЕХНОПОЛ 833124853
10598 СИМ ТИ СИ СЪРВИСИЗ 203277346
10166 МЕТАЛГРУП 3 131384308
2689 Нула - Нула 204107980
3033 КРИСТИАНО ГРУП ЕООД 200857432
1137 БЕНЕДИКТ - ТУР 124612868
12288 КОЛОРИ - 1 201557698
3029 ДОГРЕМИЛ 103969443
1816 ДАНИ ЕНД КО 202636508
1255 Мей - Ту 202780362
2074 ИНОВАТИВ НЮТРИШЪН 203169694
8477 АЛФА ЕЛЕКТРОН ТРЕЙД 204018478
1911 МАХ 2 БЪЛГАРИЯ 201507720
10167 БИ ЕС ЕВРО КОНСУЛТ 202258097
3732 ПАРТИ КЛУБ 200571442
12237 АНКОР 14 203326220
6095 ТРИАСИО 202568651
1932 ГОЛДЕН ФРУТС 160023944
10663 СИРЕН 131429372
6505 АВТОСЕРВИЗ МИЛЕВ 202174592
11407 Ораново - тексил 203152524
935 СОЛАРИС-2001 104544897
12309 АГРО ПАРТС СЕРВИЗ 202363326
4334 ЕКО ПРОДУКТ 78 202895343
12604 ЕЙНДЖЪЛ ТРЕЙД 202896993
8776 СТАЙГЪР 3 204414698
4715 БИОТЕХПРОМ 203633251
13568 Прелине 203741444
13268 РАДО - 2012 202900737
155 ПК СТРОЙ 147129572
13569 ЧИЛИНГ 93 204153255
1777 СИЛКТЕКС 126100489
3943 МАРИЙОН 114656407
10226 СТРОЙ-КОРЕКТ 2011 201439746
4662 ИСКО ГРУП 204246371
3000 РЕНИКИ ТРАНС 200871549
13823 ИКОНОМИК - РБ 819412367
2110 СТЕК БИЛДИНГ 131445330
1287 ГТ 1 203019545
1647 ЧЕЛИК-09 200588153
280 ДОЧИ 83 200174953
2105 Б ЕНД Б ТРЕЙДИНГ 103983051
8433 Астрал Холидейз Интернешънъл 203815332
9432 АНЧОР КОНСУЛТ 205251492
1779 ТАНИТА 115823492
1571 РЕБРЕВ 126699779
1556 ЕВРО - КАР М 160137638
6821 ТОДИ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 202586025
4527 ВИК ПРОМЕТЕЙ 202284715
437 ИНТЕРБУС 130953571
554 ЕМ. ЕС. МЕДИКАЛ 201754076
4105 СОКРАТЕС ИЙСТЪРН ЮРЪП 203128473
6822 ТРИМОНЦИУМСТРОЙ 160056823
11276 10АМ 201343872
633 Р.М. Груп 202388621
8267 АСЕНОВ ТРЕЙДИНГ 123761332
13980 КЕЙ ДРЕС 205793386
3271 ВАНЕСА-ГРУП 200277597
629 ЕЛМАРКЕТ 202658312
1082 СМД - СУРОВИНИ,МЕТАЛИ И ДЪРВЕСИНА 114135482
3334 ВАД ГРУП 202201057
11076 ВАС БИЛД 202744747
12833 НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД 200312190
462 АКТИВ ПЛЮС 118008767
6823 ТНН 79 115882882
1083 МАРБО-08 200073460
5717 ЛИЛИЯКОМ 200856676
13824 ВАЛАНТАЙНС 60 202362200
3436 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 09 200783872
4734 МЕГА УНИСТРОЙ 203917312
10050 ЕВРО ФАРМ 175144649
4845 АЯ 95 203080352
493 САНО БГ 103588093
12605 ПРОМЕТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ 200612063
7109 БАЕВ 123752454
5950 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 201895550
3423 ИМПОРТЕЛ 201888246
11277 БЕСТ ПЕТРОЛ 200770323
6422 БЪЛГЕРИАН ГРИИН ЕНЕРДЖИ 201816421
2106 РЕНИУМ 01 204501402
150 КОЛОРАДО ЛУКС 201924710
13425 РЕНТА БИЛД 115763433
12429 ВАНИКАРТРАНС 101643833
11773 ДИСКАРД 201962593
3855 БИКАБ 202112128
4311 ЕРИАКС 104018420
3274 ЮЛИЙ ЦЕЗАР-79 131313275
5320 ПАДИ АГРО 160046957
13825 СИМКОМЕРС 81 204111200
8711 РОССТРОЙ 13 203720293
3398 ПЛАМТЕКС ПХ 200953564
13126 МакАртър Парк Софтуер 204677610
9114 ДНД Груп 204579600
2111 ИСКРА ЕЛЕКТРОТРЕЙД 148015874
11408 Дарон 75 200542896
12289 ПОЛО КАР 131313510
3016 СТЕФИ СТИЛ 2007 203171295
11637 БИ ЕНД ДЖИ ЕКСПОРТ 200307987
3864 МЕДИТРЕЙД 110044327
1382 БУЛПЛОД 126614800
3566 СТРОЙТЕК КОМЕРС 147200699
3411 ОПТИМУМ ДЕВЕЛЪПМЪНТ 175411543
13127 ГРИЙН МЕЙД 203752425
4703 ПУФА 2010 201187708
4571 ВАЛМОН-ВРАЦА 201394335
3550 СЪНИ - 2001 104540201
4469 СТАРС ВЕНДИНГ 201822933
7375 ШУУЗ ДИЗАЙН 202968528
3017 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 242516
5669 МАНЧО-2002 115755461
13926 ПРОГРЕС СИСТЕМС 202463928
3493 ДИ-ТИ-КА 107051450
1139 ХРИСИ 05 ТРЯВНА 201375705
11558 КАВИК СТИЛ 202728974
13128 БОР ЛЕС ЕК 204209519
10168 ХОЛИДЕЙС ТУР 200485769
2897 ПЕРФЕКТ ХОМЕ БГ 148045740
1522 ХЪЧИТЕКС 200393146
11278 СИ БИ ДЖИ 201192687
6824 БЕТОН 123755660
1686 КИБЕЛЛА 12 200422683
6423 ТОНИ Б.Н.-91 130848613
5321 АНАР - ФРУТ 200799289
1780 ЗИДАР - 2000 200760592
12072 АДАГРУП 3 202114339
1906 АЛДО МИРАМАР 203509951
6825 СЛЪНЦЕ - 2004 115851292
4620 АНИТРА - 2013 202548766
12606 ЗОО Барони 204245935
13025 АУТОМОТИВЕ РЕНТ 204927601
11638 ЕР ЕР БИЛДИНГ 175177827
2283 СИСТЕМИ ЕДИЛИЦИ 204686698
3122 СЕЛЕКТА МЕНИНГ 103983140
11409 Дамар-Ел 202235271
11410 УОРЛД ИН ПОКЕТ 201162135
9637 БАЛГАР 131385844
1532 КОЛОРКЛАСИК 200097407
346 МЕГА ДЕ ТРАНС 203074164
3001 СИЛВЪР ДЕЙ-ГА 131495381
12290 ИНТЕРБАР ТРЕЙДИНГ БГ 2011 203765210
6096 СКАДАРЛИЯ 115616110
11411 КА ИНВЕСТ 2014 203204106
453 ИНД БАТ 201049073
11279 В & Н ТРЕЙД 201181790
80 ФАРМАХИТ ХАСКОВО 160122465
2825 ВАРНА СТРОЙ КЪМПАНИ 205343300
10664 ТАИЪР ЕСПРЕС 202690687
1881 МЕДЛАЙН 203367772
9014 БЪРЗАНОВА ГРУП 204486651
12509 ВИКТОРИЯ ГРУП 2 201822513
3116 СИЙ СЪРВИС КЪМПАНИ 202347133
7626 ДИМИ 11 201742825
12430 СОФИКОНСУЛТ 201937636
9640 ГИГА 117004876
6018 ПОПОВ - ТРЕЙД 200037591
494 АСТУР 116547456
5105 КРИС ТРЕЙД ФУУД 200849393
3836 СРЕБЪРНА ЗВЕЗДА-08 200288063
580 УЪРК БРАДЪРС 204632483
3617 Т.Т. СЪРВИСИЗ 201299408
472 КРЕАТИВ КОНСУЛТ АУТСОРСИНГ 203025205
488 ММ - КОЧЕВ 200006934
8212 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ" - С. БЯЛА Р 115909240
1724 КОМПАКТ 108009568
441 АДОНИС КОМЕРС 201117211
4009 ВАСКО ЕВРО ТРАНС 201626354
13269 ПАКСТЪН 202359413
2301 РИЛА МД 204003921
10169 АГРИ СЛИМ 202784930
968 ВЕЗНА 107521117
11774 РЕКОХИМ - Р 200990127
14039 ВРАЧОВСКА КОНСУЛТ 202715069
8654 ТЕЯ - 93 200202840
11280 РЕКСППОТ 131394131
2117 ИНЛИВО БГ 202621591
12238 БИЗНЕС МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ 200696702
1161 ВАМИ - ВИНИ 200454880
6386 БАУДОРФ - МГ 201948017
5884 ПАШЕВИ 201957226
13426 Бюти Съплай 203799141
10170 ЕЛИТ ОЙЛ - А 200960155
8423 СОФИ-92 40418727
12784 БАГАТУР СЕКЮРИТИ 201034466
11639 ДИМИ КЪМПАНИ 203060944
6826 ЕСИ ЕНД ЕМ 130631086
3202 ПАЙПБГ-1 202942686
11559 КЗУ ИНЖЕНЕРИНГ 130321041
5875 АЛФАМАРКЕТ ПЛЮС 123687818
7306 ЖЬОтредЪРС 204321571
13981 ХРАНИТЕЛНА ТЪРГОВИЯ ТМ 201911969
7501 ЛУСАКА 201524132
8344 ДЕКСТА ЛУКС 204496567
11412 ДЕЛ ТОРО ГРУП 202955744
3432 СЪНИ ИН 160097396
5005 ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ 119673061
4441 НН - ТРАНС 203109213
813 ГИК ИНЖЕНЕРИНГ 204661136
1609 БИОКОНС 115155790
2059 МАДАРА БИЛДИНГ 200040954
13129 ВАЛДЕКС-ПЯ 131077661
12834 СТАГА СОФТ 200541777
11077 ВОТАН Т 175058417
4539 Ксенон България 201218783
4427 ЕВРО ТРЕЙД 2017 204533138
10985 ИВОН-76 200411142
4621 КД 11 202576705
13725 АСТРАЛ 40883483
6130 НИКО УЪРЛД СЪРВИС 160089191
11560 АГРО ИНВЕСТИНГ БГ 202505380
12539 ТЕХНИКОН 55 204170176
7590 ЛАВИС М 203771590
6506 МАРКЕТ 2000 123526868
13680 АМИКА ВЕЛТ 204232336
908 ГАРО-ВБ 125513428
6827 ИЙГЪЛ ХАРТ 131424770
10599 ОРИОН ОЙЛ БГ 202725031
11413 САЛАМАНДЪР ОЙЛ 202762318
2448 КМВ БИЛДИНГ 205122896
11822 КМС ФУУД БГ 203158484
11640 Чи Ем Джи Билдинг 203649946
10986 Клуб Ле Солей 204023888
11641 СИЛВИЯ ФРУТ 203154169
11561 ТЪРГОВСКО ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ"ЛИКОН 244428
5718 ВИДА - 61 201686860
10227 ХАН ЛАЙТ 202991676
3088 АНАСТАСИА ТЕКСТИЛ 201340876
5322 ЕЛИДО 825043729
6828 ВИКИТРАНС 115860868
6131 МАК ДАГ 202576139
11562 МЕГАБОР - КБ - МБ 200130679
4208 КРИС БИЛ 202910592
9996 ОРХАНИЕ ГРУП 200963653
11414 ДИЛОР ГРУП 203606005
354 АЙ БИ ЕН ГРУП 202345762
1781 ХМТ 200295652
13270 ВАЛ ГРУП 2013 202543694
12950 ГЕ ПАУЪР 202255820
909 ТАНДЕМ ГРУП 116556067
3371 ПЛЕВЕН СТРОЙ КЪМПАНИ 114688668
6334 ДАША - 2006 200591701
6829 ДАГИ ПРОДАКШЪНС 200776671
408 БЕНСА СИ ЕН 200061083
14040 Ди Стампо Тера 204334907
11775 ФРЕШ ПРАНЕ 200915975
147 АТАСИ 2010 200954266
6830 ДИСПИНА - 74 123645203
12653 МЕГА СОД-1 203133972
10427 АС МЕДИЯ 200660282
6424 СЕСТО 123160285
12951 ШУЕН ФА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 131142276
13427 ТРОКУТТЕСТ БЪЛГАРИЯ 201829155
1593 ДАНИТЕКС 115809667
1695 СОБУЛ СЕРВИЗ 201450454
8442 НЕРЕЙ 33 204060000
13570 ТМК ИНВЕСТ 204597872
1260 ТРИЪГЪЛНИКА 127571024
140 ДАБЪЛ ЕМ – САР ГРУП 201940287
4072 ЛЮБИКОМ 200679197
13571 ГЕРМАТЕХ 203766821
13428 БОБИ - ВАЛ 102911654
2223 ЖАСМИН ХАУС 202300596
11281 БГ – КРЕДИТ ГРУП 201005283
1854 ДИАЛ СТИЛ 2012 202248740
8510 СТРОЙБИЛД - 2018 205104421
1865 ЗАПРЯНОВИ 123553406
5504 АПОРА 200038323
13572 АЛЕКС 2019 205426194
54 ИВЕКС - КОМ 838110736
11282 СУИТ Ф 1 203635747
1311 АВТОТРАНС 106589318
7332 ХАРПУНС 203261679
13429 ДИМИ ТУР 203060983
6008 СЪНСЕТ ТИМ 200881448
12835 МАТАРА 205171765
1882 ХИДРОЛАЙФ 203204540
2291 ЕЛДЕГРИС 200497955
3026 БОРКС 109611588
1767 АШРАФ ТРАНС 201308693
13026 БАР ГРИЛ - М 204310639
4159 БИЗНЕС - ЛОМ ЯНА - 67 201433166
1984 МУЛТИБИЛД КЪНСТРАКШЪН 201673382
13430 БАГИРА 16 204313101
1957 ЛИДИЯ БГ 204164383
13271 ФАБРИА 203840093
1619 Антего 202195063
13431 ДМ ЕЛЕКТРОНИКС 131208961
2395 ЕВРО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 125553732
4353 МС МОЛ 201059993
11563 СИВИФЕШЪН - 2012 201849058
6831 БАЛКАН ИСИ ПАК 202425532
13826 РИНЕРКОМ 84 201839573
737 НОРТ 720930 202895806
10228 ТРЕЗОР КОНСУЛТИНГ 130285257
2265 РИВ ЛОГИСТИКС 200129118
513 Тони- Стефан Русанов 117629739
7366 КЪНТРИ ТУР 123656559
6132 ПЪЛДИН ТРЕЙД 201067064
13130 ПОЙЗЪН -82 203034166
2602 НАТУРАМА 115646985
1039 ХИДРОТЕКС 106528678
7307 ГЕРИ - 99 123663411
1738 ВИДЕРИ 203091968
11283 МАГНЕТ КОНСУЛТ МЕДИЯ 202273366
2550 АЛДО ФРЕШ 204107877
4032 КРЕДО 1 200800318
11642 СТЕТСАН 202329480
1782 Георгиев АГ 202902880
11643 СТЕВ 101650137
2983 "СТЕМ" 121220837
29 ГЕСТОВА 147118818
148 ТРИТИКУМ ТРЕЙД 201201691
7454 ГЛОБЪЛ ТРЕЙД НЕТ 200831324
11564 АЛЕКСАНДРОВ-ЕКСПРЕС 109608581
81 МОТОКРИС 102117448
3287 АРИЕСКОМЕРС 30217166
13504 СИМАПС 202317065
1811 Г.Х. АТАНАСОВ 148006918
14041 ЕВРО СПИРИТ ПРОДЖЕКТ 201217813
6335 МЕГА - 2000 160133084
10759 ТИМ-ДЖ ТЕКСТИЛ 201396483
3254 ЛЕС КЪМПАНИ 201911104
1587 СТЕВИ-65 147238017
1498 ВИКТОРИ - М 115115970
11698 БРАНКОВА 175061491
5951 ДГ ПРОДАКШЪН 200472633
12073 СТРОЙ ИНВЕСТ 17 204345218
1792 ЕКСПРЕС-ТРАНС 125574908
273 Никола Консултинг 203039487
1880 АСКЕР - М13 202666914
4287 БИО ЕНЕРДЖИ 110570302
11284 ИТТ КОНСУЛТ 131366114
2499 ЛЮСИ ОЙЛ 203041723
2635 СТИЛ ПМ 203813872
5087 ЙОЦОВ 13 202452636
12239 ИЗО 2001 200494184
30 БЕДРОК 75 200124256
13573 ВИДИ-М 203347225
4073 АВИС 275854
4462 ТОРО 73 201951230
529 БУРЛЕКС 813146671
13982 МИКРИС МОДА 203950433
3878 ГАБРИЕЛИ 114635459
13655 МАРКЕТГЕЙТ 202311144
6030 СТРОНГ ИНЖЕНЕРИНГ 160116170
13726 ВИВАМЕЛ 203288385
6832 ЯСИСТРОЙ 123760173
13574 БИЛД ЕНД МЕТАЛ ТРЕЙД 203759314
1336 ЛЕДЪРС 201160337
8179 БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП 115811586
4010 ЛАЙМСТОУН НОРТ 160110908
2961 ПЕТКОВ-М 121121180
3288 МИТОВ И МИТОВ 130369207
11415 ИНТЕР БЪЛГАРИЯ - 2004 201644007
3926 ПБ-2010 201152454
13656 НИДАД 205332695
736 НОТА БЕНЕ 77 204269110
1768 ИЙСТ КЪМПАНИ ДОБРИЧ 202985869
2048 ЮСЕИ-12 202220577
11078 Егертон 203458745
1661 РАЙКОВ БИЛД - 82 202808938
1179 МОНТКОМ 821111232
1681 БИЛД ГЕСТ 160110694
11565 ПРЕМИУМ ТРЕЙДИНГ БГ 202505423
2633 ВВ КЛИЙН 205657817
7240 ИСО 2015 203505426
8351 ФЪРСТ ЧОЙС АУТОМОБИЛ 204072248
667 ФЕРМАТА 204846268
13432 ТИБ ТРОНИКС 204372612
1893 КОЛОРАДО 70 202506030
1736 ДРАГАНОВ 97 115137842
377 ТУРБА 200661854
10051 БОРРА 830163484
6191 РЕДЖИ - РАДИ НИКОЛОВ 201516185
11871 666 ТРАНСГРУП 200480124
13027 ШЕРИН-76 200119946
11416 4 ЕК 200491925
1930 "АСТРОЙ - БГ" 201311337
1032 ИНКОГНИТО 107586104
13433 Сима Текс 205178188
12357 АПУС БГ 203908419
13827 АНОНА НАТУРАЛЕ 202494119
136 ПРЕСТИЖ ВИП 200369259
2190 ВИП СЕКЮРИТИ ЕЛЕКТРОНИКС 115816341
5544 НАТАЛИ СТИЛ 2010 201026854
2053 АЛДО ФЕНИКС 204090146
7539 ПАЛМА 88 201837390
5670 ГЕНКО КОЕВ 1 160122006
6833 100 ГРУП 201199863
4692 ХЮМЪНД БИЛД 204202492
11644 АГРОПРОЕКТИ 201205362
12952 ФОКСИ2017 204970047
13272 ФАЙНАНС АНД ПЪРСЪНЪЛ КОНСЪЛТИНГ 202713552
2823 ПЛАЯ ПОРШЕ 205591025
2467 АЙС ЛАЙН А.М. 201080909
4540 ФУЛ КЕШ ГРУП 204000245
13828 МОНТИ ФРУТ 204394516
10665 ТРИНИТИ-Р 201631337
6834 ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО И ИЗОЛАЦИИ (ПСИ) 160110324
12714 ИВАГАМИС 202023754
2071 МАК-СИ 103873555
4011 ЮСТИНИАН 121816985
10229 САТЕЛИТ-94 122037066
10760 Бау Мастер 14 203340921
193 ГРИЙНТЕХ 7 201858609
566 КОРЕКТ КОМЕРС 2008 200329841
10230 ВЕРОНИТИ 201541360
1062 СТЕФАНИ-70 200514548
3188 БМ ТРЕЙДИНГ-СМОЛЯН 200095000
5323 ЕЛ ВИ ХОМ 108685952
4601 СИЛВЪР КИНГ 204969995
11971 ДОН ТОН 201576691
5952 А КОНСЕРВ 202012334
11699 АТМАН ИНЖЕНЕРИНГ 200715316
3238 СИМ ПРОДЖЕКТ 202344532
12129 СТОРГОЗИЯПЛАСТ 114595872
1682 КИК 112636263
3004 КОРНЕР КАФЕ 203265746
1837 ИМПУЛС 833100628
5671 ХЕПИ ТРЕЙДИНГ 115529124
5324 СИЛВЪР СТАР-2 112662913
1321 Моник Л 203522589
609 ЛОРТРАНС 200858894
82 ЕВРО ГРУП 119664354
11645 ФАРМАКОМЕДИКА 200080411
6835 ЛИ РА 2004 - КАТЯ МАРИНОВА 126645308
4160 АНЗОТО 203540968
12479 БАРБЕРА ГРУП 200493246
12607 ВЬОР - АНДОНОВ 11 101756247
7921 НИКДОНАЛД - 95 825385501
5953 СТУДИО АВАНГАРДЕН ДИЗАЙН - АНДРЕЕВ 201361030
9501 ДЕЯ БИЛД 121072566
1769 ХАМБУРГЕР ЛОГИСТИК 95 202069985
1190 ИВАНЕЛИ 04 203875137
12953 СТИВ КАР 109572338
12608 МПМ 1971 202858462
11700 ПОСОКИ КОНСУЛТИНГ 202136030
1256 КОМПАНИЯ ЗА ЛУКСОЗНИ ИМОТИ 200440603
459 ТРАНС А 204236548
5449 НИКМАР-ДИЗАЙН 107594211
4312 М. З. БЕЛИЦА 104501796
605 ТРИПЛАСТ ЦАРЕВО 200542768
1244 ГЛОБЪЛ ТРЕЙДИНГС 200999090
3601 БАЙРАКТАРОВ 72 200474705
1245 МОРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 103936546
8922 ЕВРО ИНВЕСТ 126662275
1378 АСФ СКРАП 113583707
12540 НИК СТРОЙ 95 203378135
10171 Перкинс Инвест 203069046
1016 РАЯ 107592331
8280 БЕСТ- СТАРА ЗАГОРА 200431020
13763 АЙ ПИ ЕС СИСТЕМС 175323147
194 БГ КЪМПИНГ 200732859
3319 КАПИТОЛ - Н 200637006
8328 ЮКАРИ 202409503
11566 УЗУНОВА 1962 200757895
7656 ТОМЕР 831582978
3289 БУЛСИСТЕМ АФ 175344742
222 МЕНАБРИЯ И КО 102694040
3335 ТРАНСПОРТ Н РЕНТ 203355019
332 ФЛОРИНА МХ 204246040
3865 ДЕКАНА 200887465
4671 Съни Дриймс 2016 204097187
6836 МААБ 200649275
6372 СЪН КОУСТ ВИЛАС 115803792
13131 КВАНТ БГ 202811587
1628 ГЮНДЮЗ ЛОГИСТИК 200901826
13273 РЕФЛЕКС МЕДИА 202272442
11567 КОСТАДИН КРУШОВСКИ 2012 202247916
11646 НИТО 175024023
1324 ФАСТ РЕНТ 204586242
4354 СОКАРИС 203793409
10172 ПРОДУКТ ЗЕМ 200944546
12310 ВЕРСУС БГ 204339459
2381 АРЗАТОВИ 202612998
4672 РОКАДО - ММ 203980583
6425 КОНКОРД 04 160133369
2628 ИВОНИ ОЙЛ 121689852
2868 ПДС 2016 202398124
2253 ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ 822100000
4780 ТЕМИДА 106596088
4288 ЕСКАЛИБУР 105562542
7671 ВИСАМ 12 202293283
7591 СК Газинженеринг 202150716
2444 СТИЙМ БИЛД 202761419
12541 СТРАЙК СТРОЙ 2018 201095487
2120 АБВ 12 103115980
10600 ТСА ИНЖЕНЕРИНГ 175062593
12954 ГУРКО ТРЕЙД 2018 204945122
1588 ДАНИ ТРЕЙД 831313556
1138 ЗП ТОНИ 2010 201598339
2735 ТАНДЕМ ТРАВЪЛ 127577454
2169 ТК АУТО 202548467
6192 РОМЕГА 200386461
581 ПИ ЕМ БЪЛГАРИЯ 202564165
508 ВИКТОРИЯ - 03 103851473
7200 Инс пойнт 200844567
1830 ГРИЙНС 2010 201194179
11079 ТРОФИМО 200390770
2162 БАЛАБАНОВИ 123008434
568 КОСТА ПЕРСОНАЛ ЛИЗИНГ 202072840
11285 ЕКОМЕТАЛ ИНЖИНЕРИНГ 2000 202938015
2761 ДАНА-ТРЕЙД 831573575
1248 СВ АВАНГАРД 203700650
3444 ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ ГР 203776363
6257 ДОМИНАНТ - В 201234606
11701 ЕЛИС ИМПОРТ ЕКСПОРТ 201951440
11972 УАСАБИ 13 203471123
11568 ДЕХАРИ-ТРАНС 202973607
2083 ЖЕНДИ ГРУП 202261232
1119 ЕВРОСТИЙЛ 117626515
12130 ОЙЛ БГ 175410181
8391 Лъки Груп 2018 205221086
10761 ТИИМ – СТРОЙ ГРУП 201761213
13434 ЗАХАРИ ФУУД 2017 205464686
3944 ДЕЛИВО 202725113
1985 ВИОЛА.3 2013 204168937
5562 ВАЛЕРИ 1 112659568
4355 ВЕЛИЗАРА 3000 ИХА 202456047
10317 100 НА 100 121429922
1557 ПЛОДЕКС 115083280
6837 КАР - ДИЗАЙН 115847949
10428 РАДИАН КОМЕРС 203071702
13435 БСК 2018 205309547
3255 БЕЛА ТЕКС 201889615
10868 РЕД МОДЕЛС 201279074
10987 ПЕТРОТЕХ 202731162
3181 СУХО СТРОИТЕЛСТВО 130837086
2353 ЕПОЗИД 148025975
347 БЛФ-АРБАЙТЕРВЕРМИТЛУНГ 202842742
316 ХИС 2012 202276451
13132 Вендинг 2017 203799974
12715 ФЛЪФА 201697127
1673 СТЕЛАЖИ БГ 201906872
4541 СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ 50 202515015
12240 ГЕО БИЛДИНГ 202827488
6838 ДИ ЕМ ТРЕЙД 200108234
1687 ЕНЕРДЖИ ГЛАС 203084968
11569 ХОУМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 202902371
833 АТС УЪРКФОРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 202855110
445 ВИВАНА 117596488
13575 ПЕТЕРШИНЕГ ЕНД КАНИСКО БЪЛГАРИЯ 203648538
2962 ЕЙРЕ СКИ КЪНСТРАКШЪН 131439391
5505 ФРАТЕЛИ ТРАНСПОРТИ 112666694
11702 К 2 БЪЛГАРИЯ 202722520
11417 ДИЗАЙН СТИЛИНГ 202958473
11647 ЕВРОСТРОЙ-НТ 201949090
69 ВМХ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ 200627599
1739 БОНА ТРЕЙДИНГ 203211668
11418 ЕРБАУ 203177987
12836 Група за научни изследвания и иновации 203047950
12241 СЪН СИТИ 03 131048001
1817 ВАЛ МОТОР - М 115164444
2557 ВАРНА ВЕНДИНГ СЪРВИСИС 200063764
8311 СИМБА 1980 202247364
31 БАДЖО МН 838180731
3034 КОНСТАНТ-11 201570838
3365 ВИНАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 202178669
11286 ФАБРИКА ПЛЮС 202547116
2963 ДЖИ СЕРВИЗ 202327159
6387 Фирмата ЦМ 201750925
945 ЕВРО СТИЛ 107562085
5006 БОЖИНОВИ 2015 203769116
14042 ГАЛЕОН ГРУП І 202148398
6839 РОСИЦА ВЕДИ 201035060
12542 АДРИЯ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 203406588
10173 ВЛ СТРОЙ 201417397
11973 ФОРТУНА 117623622
281 ЛИВИНГ 175317250
10762 ДИ ТРЕЙД 2013 202667635
11974 ЕНКО КОНСУЛТ 130048112
12149 МЕТАЛ ИНДЪСТРИ ЕНД ЛОДЖИСТИКС 203874081
4161 АТЛАНТБГ 200754632
3972 ЛАБОР 202507755
1725 НОВИ ГРУП 200843216
425 МАКСТИЛ-В.П. 203309089
6840 СИЗЪР 201708118
4074 КРИСТАЛКО 201136432
10869 НЮ ПЛАСТ М 130470735
4622 ЕЛФ-7 105574466
2112 ЕВРО МЕРТ 200718383
13436 ПН БИЛД 203430105
1833 РОС РЕАЛ 203191057
12431 АДА ГОЛД 200776372
12242 КОГ ГРАФИКС 175200681
7241 ВЕЙДЪР 160075147
13133 ЕКОПРОЕКТ БГ 131396431
519 ДИС РЕМОНТ 203280837
333 МОТОЧАСТИ 201316213
3567 МИИТ ТРЪДИШЪН 201321573
582 ДМТ ОЙЛ 124683438
11287 БГ ХИДРОСТРОЙ 2005 201910365
41 АНДРОМЕДА - ЕЛБИЛД 147014673
880 ВИПАК 110519051
10318 ЕСК ГРУП 200617701
5738 АВТОМАКС 160108519
11823 БИ ЕН ДИ ТЕХНОЛОДЖИ 202473460
10319 БЪЛГЕРИЪН ХЕЛТ ТУР ЕНД СПА 200364066
4816 ИНТЕРФИН СЕВЕР 121332099
3336 Солид Сърфъс Салюшънс 202687965
7650 АУДИОМЕД 201750220
10231 ЛЮВАЛ-2006 175058748
1754 ДЖИ ЕМ ДЖИ 92 148102845
13829 СК АРИЯНА 200189656
10052 ФОРТЕМАНИЯ 175365058
6462 АНДЖИ И КО 200298506
1937 БИЛД КОМФОРТ 2008 200286703
1715 ЕВРО КА 175444486
918 АХИЛЕАС-2008 200131012
12143 РАБО КОНСУЛТ 202232490
1778 МАРГАЛЕКС 127584694
910 АФА КОМЕРС 130950358
7766 ТИР СЕРВИЗ 1 201441843
12785 САРСЕЛ 204932356
5143 ФАСТ ТРАКИНГ 203427909
6841 ЛОГИСТИКА 2012 202281391
1589 ПИК МАРКЕТ 123754786
13764 ЧАСТЕН КЛУБ ФЕЙЪР ПЛЕЙ 200395791
85 СТРОЙРЕМОНТ - БГ 200166860
648 ЕЛ КОМЕРС АГРО 200634907
7540 ЕВКАЛИПТ 2013 203813484
8059 ИВАЛЕНТ 202272218
8154 ДЖАРОВ СТРОЙ ГРУП 204414972
1458 ОГНЯНОВ 108011537
4370 Омега Инвест 2000 203084870
13134 ФРЕШ МОТОРС 203464253
13028 ИЗИ ЕКОТЕРМ 131063213
6193 ДЕ - ДИ 2002 202490099
12716 Еми и Боби 200710130
10174 РИЙЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТ 131098709
11419 ИНО СТРОЙ КОМЕРС БГ 203692029
11648 МИЦИРИТИС 203473423
4735 СТЕЙКОС 205346645
668 Интерн Трейд 202862418
685 АЛЛЕС СТРОЙ 202396988
5594 В и К - БЕЛОВО 112107477
1019 БУЛАГРОТРЕЙД-ЧАСТНА КОМПАНИЯ 827116791
3160 АТЛАС БГ 131496385
12786 АЛОЙЛ 202297552
6133 БУЛИНЖЕНЕРИНГ 160117429
1691 ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ 103078860
2536 ПАСИОН ФАШИОН 202722633
8582 ДЕЖАВЮ 7777 205605158
1246 РАЙС ЪП 200695504
13576 СМАРТ ФАКТОР 205377690
3399 МУЛТИ - СТРОЙ 131242942
12131 РАДИВИ 202550888
1740 ФОРС ГРУП 125555007
998 МАД КАР 104619976
12404 Дар Текс - 2016 204273774
2857 СТОМИНАРА 204962513
11080 ХОЛО СТРОЙ ГРУП 203737983
6842 МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2013 202629129
4453 ФОРМУЛА ИМОТИ 201518085
12654 СИМПЛИ КОНСУЛТ 202934878
3973 МИКС 110548430
11570 ИНТЕРКОМ ЕЛЕКТРОНИКС 200169689
288 ДИНМЕЙД 200742320
12655 АГРОСКАЙ 200603769
1644 БЛЯК СИЙ АГРО ТЕХ 203148134
5954 ГОДИНАК 201209624
5885 ХАВЕЛАС 201577213
10429 ТИА - ИНВЕСТ 203243358
10175 ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ 175047940
4289 ДАРИУС 13 202812290
8186 ДВСС ТРАНС ГРУП 204963273
2258 САЛАМАНДЪР 11 205458950
2236 АЛКИС ТАЙРЪС 201711406
3053 РОМЕКС КАР 115030235
4716 КРОКИ - М 202376302
3071 СКАЙ ЛАЙТНИНГ 202297456
1683 ВАСТРЕЙД 120008048
12405 КОНИ - КОМ 112622042
13577 ЛАНА ГРУП 204656460
9388 СИЙ ФУДС - 2002 205163188
11420 САЛАШ 203549604
12074 РОС ПРОЕКТ 202673168
1737 А.О.М. 201573880
1684 ДЕН 2005 131339715
12955 ДИГИКОМ ТВ 201665617
5325 Пи еМ Корпорейшън 112657802
11824 НОВОКЕР СОФИЯ 202911370
10232 ГЛОБЪЛ МИЙТ 131375519
2911 ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ 203106224
592 РУСЕВ 17 204878951
12609 АЛКРИ 204894578
473 А-Д КОНСУЛТ 102909048
5523 БОН МАРШЕ - ГП 112611477
7242 РАДОСЛАВ СТРОЙ 2001 202917569
227 АМИ ГРУП Р 200896585
7854 ФАМЕ 160077851
911 ОБЕДИНЕНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДУНАВ" 118544811
11197 ИМЛ - ТРАНС 200318880
3256 БИ СИ КЛОУТС 203632135
10870 ТАНИ-ТЕКС 112651201
10350 ЛИРА-3 131575893
12075 ФРАКСИНУС КЕПИТЪЛ 203800857
1685 ПРИМАВЕРА 75 201841570
13505 МОНДО 2017 204406089
10176 РУМАР - Л. В. 131165798
13437 РУБИН ИНДЪСТРИ 200461729
1620 СТИЛ ДЕ ЛУКС 148090193
13274 България Козметик Комерс 202805997
11649 НИЯ ТРАНС 88 202852979
12674 АЯ-08 200676799
11421 КАМИНИ АВРОРА 131015670
6843 КАПИТОЛ БГ 201134612
1645 ИСАРК 123536182
3203 П и Я ГРУП 102879046
11571 МАНГУСТА - 99 113582085
12656 МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 60 203414880
172 ИЛ ДЕ СТРОЙ 147031879
2606 Автотранс-2017 205049900
550 КАТАЛИНА 2012 201466017
2363 ГЕЙМЪР- 82 123754685
551 Ди Си Примиум 204694531
1855 ГРАНДО 2015 203511945
3568 МХМ - МАШИНЕКС 820177610
1834 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ГОРОЦВЕТ" 826009669
6844 АГРОТУР- В ЛИКВИДАЦИЯ 123581836
3801 ДАЛИЛА 96 107569927
1103 ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА БУРГАС 102890167
413 ДЕВОРА СТРОЙ 200035366
6845 КРИСТЕЛО БЪЛГАРИЯ 200439615
4356 ГТ – ТРАНСПОРТИ 204119406
1084 СТРОЙМАРКЕТ-ПЕТЪР НОЧЕВ 200049113
11288 МАРДИ 175084419
3337 СТРОЙТЕКС - Г 2005 200012524
1383 ЕВРИДИКА 2000 115571618
11422 СУРОВИНИ СОФИЯ 202480913
9263 ЖОКЕР 77 205668272
3955 КОМЕРС 2012 202429018
13681 АНДЕ ТРЕЙД 203060887
539 РУЛДА БУРГАС 201236094
301 САТИРКОМЕРС 202289776
8478 ИМПУЛС МД 204146741
5719 ФИН 123022081
520 ДАНГЕР 202375061
912 АГРОКОД 118565830
13029 ХРИСТИНА ДИЗАЙН 203009437
308 ФЛОРА-АЛИАНС 119520934
289 ЯМБОЛ - ХЛЯБ 128025583
2786 АРТ КОД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ 130871163
7700 ЙИЙИТ ГРУП - 2016 204345405
8876 Васим строй проект 204338859
13030 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ-Д 121854802
10053 СТУДИО ЕМ ПЛЮС 201942815
2864 МИДА РУСЕ 201227191
14113 ВИВАЛ-СИ 200894919
13275 ДИ ЕН ЕЙЧ 202947224
13276 СТРОИТЕЛ БГ 63 202422479
2731 ПАВЛОВ-ИНВЕСТПРОМ 834027777
3141 Съни 88 204261099
6846 ТИЙМ ГРИЙН 200386290
656 ЗАЛОЖНА КЪЩА ИБИС 102870314
2342 ПИРЕТО ТЕКС 200205975
695 СИБЕЛЛО АКТИВ ТРЕЙД ООД 3077162452
5955 АГАДЕС КОМЕРС КОНСУЛТ 201626752
9407 МУЛТИ ТЕХНИКС 205521938
11289 ОМЕГА БУЛ ТИЙМ 202685366
5563 СТРОЙГРУП - МУЛЕШКОВ 123746736
6847 ВИТАЛ БОКС - БЪЛГАРИЯ 120067922
251 БЕ ГЕ ЕФ ТРАНСПОРТ 202571544
10666 БОБ МАР 175369560
2629 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КРАИЩЕ" 242555
9502 РИВА-КОМ 125578212
2260 ВЕ-ВА 88 200890536
9625 ОЗОНИ 201187569
12956 Калибор 175371497
1337 НОВЕТРАНС 200461953
2900 КЛИМАСТРОЙ 126629624
138 СПИРИТ ДВ 102916997
205 ТАУРУС - ДЖЕЙ 128619785
13135 СТРОЙ ПРОДУКТ 2003 131100487
11423 ВАНГЕЛИНА 2011 201554321
13578 Х И К ТРАНСПОРТ 203458001
1437 ГЛАСТЕК 201766541
7455 СКАРПА ДОРО 201032227
4180 ДЖЕЙ - ПО 202317081
5956 ГФГ-ГРУП 201669117
116 ЛУКСБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 121586457
2898 ПОНТЕ ИМПОРТ 201652630
2248 СВЕКАТЕКС 126653995
7333 КОРЕКТ СТРОЙ 1968 201997523
5450 ВЕНИД ГРУП 200884259
5506 ОРИОН ТРЕЙД 112617284
3424 ЛОЖИКО 131064774
6507 ГЛОБАЛ ИМПЕКС 123635325
8102 3 СТАР ТРЕЙДИНГ 203782081
13830 ДЕРА БИЛДИНГ 205309942
12076 Рости - груп 203288976
460 СТЕФАНИ - 63 201104609
1986 СИСКО-2015 203581648
11424 ТРИЕС 131131225
10233 ПРИНЦ ЛИМОН 200277049
3900 2 ТРЕЙД 111590464
2744 РАПИД ИНЖЕНЕРИНГС 175263265
4470 РАМ - ДАН КОМЕРС 200113562
11872 МИЛАНО ШУС 109597715
12717 ДН - КОМЕРС 109584173
474 Ятрус Аналитикс България 204103836
10291 РОНИН-В 202620169
514 КОМПАС ТРАНС АД 103905002
7541 ХИОТИС 202923006
1307 ЛАМ СЕЛЕКШЪН 117632183
786 ЕКО БРАВО 202982307
1621 ЕН КЮ ЕЙ БЪЛГАРИЯ 201435865
1650 РБУЛ ТРЕЙД - В ЛИКВИДАЦИЯ 202325507
10850 ЛЕНДА ФОРТЕ 203174307
1384 СЕВЕРИНО 123655973
13031 ФАДИ - ОГИ 1 203680475
1938 РОМИ 2010 201002967
11650 С и С 101615570
8204 ЕМ МОН 202322404
9596 МАСТЕР Н 175218761
805 ИНВЕСТ КАР 103852059
8674 АГРИВИЧ 203549127
11799 АТЛАНТИК-1989 131269398
7376 ДАМИКС 115783980
2160 МАКИНТОШ - 1972 202765307
11425 БЕРКИ 2010 202288044
2532 БЕСТ КЕТЕРИНГ 148138300
6258 УЛТРА СЪРВИЗ 202197865
10851 ЗОИ НЕЛИ 202329982
6485 ЛЕПСТРОЙ 131411292
2374 БТФДИЗАЙН 103970958
7814 МАКСИМО 2000 115571251
708 АШ 201273534
1912 "АКС - 2012" 202261517
3027 ШАРК-2001 120523703
2475 Мимоза ЛМ 205090530
13136 ИНФАКАУНТ 101616900
12718 ГУРИ 175278121
12957 КРИС СЕЛЕКШЪН 203472314
11975 РИАВЕР 85 112665037
1856 ЛЕГАНЦА 2011 201472852
1249 ЛОРЕЛАЙ 111503573
11703 ТРАНСПОРТ ГРУП 3 202697824
1572 ЕЛ-БИ - ХРИСТОВ С-ИЕ 40397435
692 ХОЛИДЕЙ ТРАВЕЛ 103901499
6848 ИСТ - 2010 201067979
5957 СТЕНЛИ 115763230
11904 ТОНЧЕВ КОМЕРС 2012 202299090
4290 НЕГРИЛЛА 201005867
6849 МЕЛВИ КОМ 123709684
1646 НИК - В 115859289
12543 Бумит Сервиз 204148607
1385 КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУ 440836
5613 ЕКО БУЛ ПРОДУКТ 175322137
7367 ДАРКСТРОЙ 202320385
12719 ЗЕТ-ЛАЙН 175100663
11426 МАКС ПОЙНТ 2010 202739650
4428 СКОРПИО СЪРВИЗ 204013851
8089 ЕНЕРГОТЕРМ БГ 202900566
601 КАР ЕКС БЪЛГАРИЯ 202077894
12480 АФИА 201551072
7334 "АГРА - 2002" 115742713
1866 Параплекс 201797444
1950 ЩОФ ТЕКСТИЛ КО 160060273
3348 АТАНАСОВ - 11 201488234
3338 ЕЛ ГРЕКО БАР РЕСТОРАНТ 203831607
421 ГАВРИЛ ГЕНОВ 117603235
1269 МЕДИКА КО 205017176
5161 ЦВЕТАНОВ ФАСТ ФУУД 205443158
13682 ФОРКИН 204503481
3305 ЕКЗОТИКА КОСЕВИ 104640632
10054 МИРЧЕВ И ПАРТНЬОРИ 131257816
7110 ММВТ 160118933
32 ЛЕЧЕВА 102656627
11290 Ферстил 2014 202153491
3339 ХОНОЛУЛУ 3 202815500
7542 ОРФЕЙ ТУРИЗЪМ 200861292
2153 ПЪРФЕКТ КЛИЙН 201229833
7292 ДАНАИЛ 123644813
4230 БЕБЕШКИ ДРЕШКИ 202578810
10320 АТНСТРОЙ 175294022
2984 ПИ.А.С.КРЕДЕРЕ 131376021
7308 ЕВИСТА 115217676
7502 КАШРАН 200863350
2762 АФ ТРАНС 104665016
13032 ББ Интернешънъл 204944764
4602 СТРОЙКОМ - 55 203475463
2384 БРЕКЗИТ 204909514
12958 КАЛИНОВ СТРОЙ 175245502
1386 РОДОПА - ПАЗАРДЖИК 112068946
3331 БГ ИНВЕСТ 2009 201139299
282 НАБ-КО 103216449
13506 АРТСТРОЙ 101772194
6850 РОДОПИ-12 130648018
11976 ЕВРО БИЗНЕС 175107704
3167 ГРИЙН ЕПЪЛ ТРЕЙД 203479324
13137 ВИЛА ИЛИА ДИСТРИБЮШЪН 202281200
3110 Д-КОМПЛЕКТ 201728544
1770 ТИКО ТАКСИ Б 202502733
668 АЛФА 831464298
13983 НОВАТЕХ ГРУП 203758760
2599 Многопрофилна болница за активно лечение- Ескул 822100491
7335 Н-МОБИЛ 123661652
2231 ЛАНД МАРКЕТ 203568177
12291 БАУКОМЕРС БЪЛГАРИЯ 203573936
12720 ПЪТСТРОЙ-98 109601708
10871 АДВЕНСА 201772398
3679 М И Т 114678357
8392 ДИ ЕС БИОЛОДЖИКАЛС 203538611
562 ГЕО - БОР 54 117556636
399 ЮСТАД 201414369
1913 МЕБЕЛ ДИЗАЙН МД 202262081
11572 МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП - СОТ 200915943
5564 ТЖВ-ГРУП 112630011
6336 ДЕН И НОЩ 1 201413726
2146 МЕДИК КЪМПАНИ 200531921
14043 ВАН ЗАНД 204520484
1779 "Радо 63" 201259709
3689 КРЕМИС ПРОДУКТИОН 201134584
8149 КЕНДИ СТАР 200489657
4542 ХАРА ТАБАК 123686641
2788 Лъки 2017 - М 204772777
5672 КЪНТРИ ХАУС 123707904
6508 ПРИМА - Н9 201857813
6851 ТРАКИЯ М ТРАНСПОРТ 201921970
1040 РЕС 107517761
3802 АН ЛЕС 777 201648767
10177 ПИК ИНВЕСТИНГ 202399906
12787 Т.Е.М.СТРОЙ 202085791
12721 РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ 203218458
13438 РОНКАРАТИ 201851454
2274 КОНСУЛТ Т78 204272786
8426 АРЕН 16 205234016
13727 ДЖЕТ БРОКЕРС 130091245
2364 ЕВРОПА 112616264
380 БОНУС 2012 202283225
1793 СЕРТЕЛ 127622821
11427 КЪНСЪЛТИНГ СОФИЯ БГ 201415604
11573 АЕДА ТЕКСТИЛ 120612205
11873 ВИ АЛ-В 131042330
151 ИВИДА 147033905
2645 ЕВРО ИСС 202812760
3122 БЕЛЛАМИ 106632940
6852 ВС - СТОУН 200015919
5007 ПГ КОНСТРУКШЪН КЪМПАНИ 203941498
3275 АТОМЕНЕРДЖИ 201149682
11574 ТРАНС СВЯТ АЛКО 202647401
11977 БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ ГРУПИ 202689425
3372 СЕВЛИЕВО ХЛЯБ 104671389
5326 ГЕЛЕВ 825393334
6134 ИРИСА 115639802
5116 Касай 204607971
4261 ТРЪСТ ТРЕЖЪРИ 131513379
6853 "ЕР ЕС ГРУП" 201372258
1139 СЛАВЯНКА - МБ 117619360
11198 ТЕРРА ГРУП АЙ ЕР БИ 131182096
2928 НИНА КАБ 204693575
1696 ПРОПЪРТИ - Р70 203686122
1688 ТАИСИС 203614895
1162 ДЖАНДАРОВ ТРАНС 125580722
159 ВАЛИСТО 102884940
1727 ВИВА ТРАНС 117653206
5117 БУАГРО 203149325
1985 ДМ принт 201972887
2711 ВИКТОРИЯ-27 120043679
444 ДИСКРЕТ 10 201393715
3733 ВИВА АКСЕСЪРИ 104689056
521 МАРИЯНИ ТРАНС 202708498
1867 МАРИ - 17 202730427
4123 ТИМЕКС ОЙЛ 202128602
10852 БГСТАР 2011 201581069
13728 МИЛЯКОВ 2019 205439779
2184 ЕВРОИНВЕСТ 1 103939852
6097 МСК ГРУП 123748491
13033 МОБ КОМЕРС 202829592
1812 СТАРС 4141 203032585
13277 СЕКЮРИТТИ СИСТТЕМ 203145234
9503 Самейра 131205602
6426 КРУМОВ 08 201391543
4429 ИСЕНШЪЛ КОЗМЕТИКС 201188094
3974 ДИВАС 114604809
1534 МЕДИА ПЛЕНТ 115771775
12722 МАКРО ПРОТЕКТ 204757946
4313 "СЕКЮРИТИ ПРО" 201523639
6486 ДАРИУС ТОП 202503575
12510 СОФ - МЕД 75 203137287
475 ПИ ЕС ФИШИНГ 204098271
2385 БЕЦОВ СЪРВИСИС 204492864
9329 БИСИДИ 2012 202358667
2809 АТЪЛГАН 201622103
3290 СОРС 201655167
13439 КБЛ ТРЕЙД 202778952
12358 ЙОАНИС БАРДАС-2015 203461702
6854 МУ - РИХМАНС 200432816
2006 РЕМВЕЛТ ЛОГИСТИК 204124257
6855 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБУЛЕН КЛУБ СПАРТАК-С 94 - 115506798
12077 АРКУС-СИГУРНОСТ ВРАЦА 202255022
2203 РУМ ИНВЕСТ ГРУП 200963322
5827 ДОЛОМИТ ГРУП 115772966
3901 ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА-05 131477424
946 ХЕС 107569521
8272 КАИРМА 203872853
11978 МЕТАЛ СТЕЛ 101785569
12035 ФРЕШ БИОСТАР 203266481
2661 АЛДО БОРОВЕЦ 202852623
13034 МАГАЗИНЪ 201031602
3009 АКВА ЛАНД КЪМПЪНИ 201561561
190 ДАНДИ 102911309
3204 РИК ТРЕЙД ГРУП 200577250
7397 ГРЕЙТ ПРОПЪРТИС 200674741
10178 ЛИПНИК ТРЕЙДИНГ 131041875
1119 СТРАНДЖА - 2006 104674855
12544 НАВИТУЛ БГ 202962938
10179 САВА ТРЕЙД - -2002 200589643
2829 ОКАР-67 200954259
10430 БЕСТ КОРЕКТ 202693366
50 ДОРАДО БУЛ 829069760
3002 ПАНДОМИ ЕНЕРДЖИ БГ 201456934
1468 СИЛВЕР КАРИЕРС 200359717
6135 СИНТЕКС-СК 201594351
12481 КАДЕМЛИЯТА 2012 201974916
10180 МТК-МАЛИНОВ 200234560
4648 ВИА МЕБЕЛ 201165900
3239 ЕЛ СИ ЕМ КОНСУЛТИНГ 203630974
8415 ФИМАР ТРЕЙД 205634505
2885 КОНДЮТРИЙС 201796538
12132 СЕДЕЛЕЦ-2005 101741054
5900 ЕКС ГРУП 160097784
11575 ГИФТС АДВЪРТАЙЗИНГ 201291094
658 ТОНИ - С.Д.Р. 203632530
12299 ДИЙ - 2004 126650629
302 АНАНИЙ 203686492
8069 ФАСТ ЕНЕРДЖИ 203020259
6443 ЗАПРЯНОВ 2017 203417809
6259 "КИА-Г" 201112310
331 СТЕНИСОФТ 102896120
403 МАЛЕН 86 202730053
476 ЯНА-НОВА 201390975
11428 Юникорн Ар И 202587096
11776 СТОЯНСТРОЙПЛАСТ 175436436
1224 ГРОС МЕБЕЛ 114539980
476 ЕФОКАР БУРГАС 147237644
11874 НИКДООРС 200758310
1702 СЪН ФРУТ 115808191
1741 СТЕФ-ЛЕНИ 2012 202201751
913 ГРИФОН - М 117593556
5931 СЕЛЕНТУР 201071714
2701 ДИНО БАУ 203789930
6856 МАНИЙКА ФЕШЪН 201596427
11429 ГАТО - 07 101764404
13657 МЕЛИНА СТИЛ 202955712
5327 ТРИУМВИРАТ 40313362
10351 УАЗА ГРУП 201333223
313 ЕВРОКАР 128620079
12078 КАРИМОР 203219275
2197 МЕЛ-КОРЕКТ 112587631
3366 БЪФАЛО 131576874
5792 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "РОДОПСКА КРЕПОСТ 108010894
6463 ПАДИ ПУЛТРИ 202946688
5787 ДЪТЧИ 2010 201298039
11704 ТРИЛОГИЯ КЪМПАНИ 202525187
11576 ТИ ТРАНС 71 175228504
914 ЕФОМАКС 125553166
12837 Златен рог 2010 201119504
4482 ИНА-90 104592543
83 ВЕРТО ДОРО 200319085
12079 ПРОКСИ ЕКОМ 203106886
12080 Материалов 204088327
4209 ЧАОФУ ЛИАН 8 202848774
2211 МЕГА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ 126603768
6509 БУЛМИГ 123608984
11430 ГРИЙН ТРЕЙД 2009 200755385
7657 АКВА ТРИНИТИ 115944145
3764 ПРИСОЕ 104052675
6857 ПРОТЕКСТ ОЙЛ 201650017
3458 МЕДИТЕРМ МЕНИДЖЪР 200665048
12657 ПОЛИФОРМЕТАЛ 201678949
11431 КОЛОР СЪРВИС ТМ 202683536
13278 Камея Груп 203513017
682 ПРОММОНТ 117613998
11577 ГАЗ - БЕТОН 200130469
638 ДЖИ ЕС ВИ Трейдинг 202947053
1794 АПА - 2016 202019058
6427 МБД 2014 203233104
5058 ИСКРА РОУЗ ПРОПЪРТИС 200077949
11705 ИЛИ-БИЛ 203067853
2455 Йонеда 17 204883731
4557 СТИЛ ГРУП ИНВЕСТ 201699861
1017 ГАМА ПРОЕКТ 99 107061117
6858 ГАН 2013 202855060
1379 КОМПЛЕКС БИЛЯНА 117621817
11199 ПОЛИ - И 201865030
10951 НИКОЛЕТА 101061783
13138 ВАНЕСА СМ 202921443
11578 МЕТАЛ КЪТИНГ КЪМПАНИ 201545315
11979 СТРОЙ МЕТАЛ ГРУП 2017 202050840
1499 ХР - МЕХАНИК 115770520
10763 АРТ ТЕКСТИЛ 101158837
3353 КАТЛА 201908193
7415 ВАЛМАКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203738050
404 КАТИ СТИЛ 2011 201549370
13440 Олимпико Трейд 205160384
13441 ДЕОНИС 22 202213127
9769 ПИ ДЖИ ЕС СЪРВИСИС 175212776
2107 ВЕЛАР 2014 203262091
11291 СТАН КЪМПАНИ ИМПОРТ 175409081
14044 РЕПЕСКО ЮНИТ 201518147
13507 АГРОШОП МАСТЪР 203074374
4623 МЕДИКО - ФАРМ К И К 821170004
3003 ХИДРО ИНВЕСТ ПРОЕКТ 201492510
2957 МУРАД 75 201308005
2293 Дани-8007 202601934
6260 МЕЙБИ КАР 160123880
6194 ДИАНЕЛ 2007 123761617
786 ТЕХ ЛЕС 201613499
6859 ВИДМАКС 115877999
3161 КЕМЪЛ ВАЛИ 202326420
12164 МАСТЕР ЕКСПЕРТ 200132363
1951 РОСИЦА-2000 115600710
13139 ТАЙТЪЛ Х ТЕХНОЛОДЖИ 202192074
12959 ХИПЕРИОН 2017 204737961
237 БУРГАС СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 147007764
2322 АЛДО ЕЛЕНИТЕ 204088626
11579 ИВЕЛ-1 101775201
12292 ХИДРОСТРОЙ 8Г 203732609
1795 БГ ВКУС ПРОДУКТИ 202934383
8182 СПОРТЕН КЛУБ КРОНОС 203117577
569 МАР 88 Бургас 203374763
522 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 834025502
3013 ВИП ГРУП 2016 204174107
1662 ХЕАТ-И 202148875
4498 САНЯ 87 204174370
1072 ХЕЛИОС ГРУП 103075354
3004 ВаНи консулт 202428756
1704 БОРИСЛАВ БОЙЧЕВ 75 202756354
4649 БЕЙСИ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ 204326878
1891 ЕКОПРОЕКТ 115671376
13442 СТОНЕКС 2011 201610834
1924 МИССТРАНА 202533287
1330 ПЪТНА ПОДДРЪЖКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 204141331
14045 АРМ ТРЕЙД 2015 201755979
1387 В & СК 822133783
6860 ВИВАТРЕЙДИНГ 160113929
214 БАЛКАНСКИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 812220026
445 ДРУЖЕСТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНТРОЛ 201851803
12658 ОПЕРА КО 201986345
6261 КРЕАТИВ 115872190
2948 ДИКОДА 175445339
12261 Смарт Фиш 202392420
13140 ВА-СЛАВ ГРУП 201584542
1857 БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН 835015347
12723 ЕКОБУЛТРОН 202515734
11800 УЮТСТРОЙ-4 200069331
142 ИН ДООРС 115862805
4572 ЕЛЕНА 08 114690249
14114 УНИ БИЗНЕС КОНСУЛТ 202507050
6195 КРИДАН 123656071
1771 ДЕВА 25 203697994
7336 МИЛК ТРЕЙД КЪМПАНИ 202977057
12960 О2 Медия ТВ 203255734
274 ТОНИКО 09 200897445
1279 РИБЕНА 110014031
8336 ПРОТЕКТАУТО БЪЛГАРИЯ 201378977
13443 БЪЛГЕРИАН ХЕДХЪНТЪРС 202861425
7416 ХИДРОСТРОЙ-АРДА 223252
6861 ПРОЕКТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 202118373
2772 СБГ ТРАНС 175220310
12140 СТЕДЪН 200149804
7815 ЛЕКСИ СТИЛ 201777349
387 АНВИ 117651301
57 БИЛДИНГ - ГТ 128588681
13035 ТУ ТРАНС 201932550
4124 ПЛАМ ВАСИ СТИЛ 201630307
10055 КОМИМПЕКС 122057268
7337 АН-СИ 112605353
11580 ЕиО 200046341
7267 РЕЙСИ - СЗ 200978776
400 АКРОМАН 200897840
11432 ВИРОМА 104603089
6862 СИРАКОВ ОЙЛ 202866231
11651 МАЛЕКС 2004 131294960
12243 ШАНС 2017 175092526
1925 КАРИЗМА-2012 201865660
13444 Ки-Ев-Си 73 202746196
3240 ИМАДЖИН ГРАФИКС БЪЛГАРИЯ 131546411
8183 ОПОД - 2011 201633416
2306 СИ ЖИ ТРАНС 202564628
3089 СТРОЙКОМЕРС 86 202109721
174 СПИДИ БУРГЕР 200354517
5958 СИРЕНА ТУРС 131033177
1850 БИ ЕМ 131488246
11706 АЛКОМ ТРЕЙД 201099934
6863 ЕВРОМИЛК 115798548
3282 ДЖИ ЕМ 820182778
12311 АВТО-МОТО ТРЕЙД ГМБХ 203496169
2865 НОВА КОМ ТРЕЙДИНГ 201148672
1067 АЛКО 40709018
2446 КИТЕКС ГРУП 103638920
2257 МОНТИ 123738020
11433 БАКАБИ 203146432
11434 ЮГИМКОНСТРУКШЪН 119668178
2985 АМ-ГЪЛ СТАР 175077499
10601 ПАЙП КОНСТРАКШЪНС 175351772
1925 ПЛАН - Б1 202090653
2460 ЕКО ПРИРОДА 21 200582645
4231 ВЕЛАТРЕЙДИНГ 202407751
755 Мира Интер Инвест 203432227
11435 ТЕХМИН ГРУП 202465345
1380 ШИК - ПАЛИЧЕВИ 117626376
11436 МИЙТ ИНВЕСТ КОРПОРЕЙШЪН 202578791
2520 Клас Билдинг 201805745
1120 БОЖИНОВ ГРУП 104656526
11437 ЖУ ЖУ БЪЛГАРИЯ 200322633
4314 С.КАЯЛИ ТРЕЙДИНГ 202079728
2239 ПАДИ ЕКС 203906725
2072 ТЕРА КЕРАМИКА 175283225
264 ВиВа строй 12 202287405
1495 ЗОТИ 112616104
4817 СТЕЛМОН 202212043
1083 ВАНИЛА УЕБ ИНСТРУМЕНТС 117075542
9730 БИЛДКО 131421824
11438 ВИ ЕМ ДИЗАЙН - 79 202638683
7338 Ле Парфюм 202250271
1783 ЕКСПРЕС АИГ 115749241
5624 ЛИКЬОР КЛУБ 200886979
13445 ТРЕЙД КО ГРУП 175371465
11905 МЕЛИТА МАРКЕТС 201296522
7433 СУПЕРМАРКЕТИ СТЕФАНОВ И С-ИЕ 2017 203732819
11581 КОЛОС 2008 КЮСТЕНДИЛ 200398225
1506 ВАЛЕНТО 117562518
12180 СИМВАЛ 6 201155436
7111 СТИЛИ 7 ИИТ 200672256
343 РУМИЛ 103156767
3479 ЧЕРНАЕВ 107571077
13446 ДЖИ ЕМ ДЖИ ГРУП 2 202667891
2451 Театър Българан 203636490
2213 ХУБАВ ДОМ 148114491
4748 ВИВАС КОНСУЛТИНГ 200858549
606 ЕКО ТУР 4 200211259
8562 РАДИНАС БГ 202152329
13279 ТЕРМО-ЛУКСС-1 202544277
702 ВАКС ШОП 202340605
2623 Юропиан офис Варна 204603453
1742 САРА-55 103677439
11292 МОНС АЙ ТИ МЕНИДЖМЪНТ 203210995
1703 ВенГо 201280354
8225 НАКТИС - ГАЛИЯ-В ЛИКВИДАЦИЯ 123585806
5328 ГРИЙН - 28 200494679
767 ФОРСЕ ГРУП 203100613
8111 ВИА ТРАНС СЗ 203212754
3956 БУЛСТОН 110002367
11439 ДИМИ ТРЕЙД 175237854
2308 ПОЛИБОТАМ ТИЙМ 202086530
12244 ЕВРО СТАНДАРТ СТРОЙ 2016 204244274
8640 ЮРОПЕН СТАР 160082177
11440 ТОРАМИ ИНВЕСТ 202809294
2482 ЕКО - М 2015 203604292
669 ФИСК КОНСУЛТ 888 147100624
12165 ЕВРО-КОРИ-ТРЕЙД 175309905
3349 Карпе Дием - Петко Карпе 201045675
12181 ЕВЕЛИН ПРЕСТИЖ 201850765
12182 АНОТЕКС 109561103
11825 ДЕГСТРОЙ 130864902
3028 ПЕГАСО 109581077
415 БАЛКАН ИМПЕКС 837036475
4591 КОМОДО 2017 204667769
10853 ТРАНС МЕДИЯ КЪМПАНИ 203083416
3742 ВЛАДИ - ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВ И СИН 200176395
6864 РОСКА ТРЕЙД 200499669
7751 ПОПОВО 2015 203707004
1006 ИВА - 08 200227555
12359 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОТОВ И СИЕ" 175868855
4663 ВЕНТКЛИМА БГ 104680096
2483 ИВ КОМЕРСИАЛ 203465946
5886 ТАС 78 201582872
2995 ВАЛВЕС 103581405
4210 ФИЛИПЕ 203277481
12293 ПРО КАР СЕРВИЗ 202695086
4315 АДИС 78 201757058
6865 БОРИ-Д 126732567
7543 АУТО ГАРАНТ 1 201017691
12838 КРАМЕКС ТАМ 115149712
3357 ПРИМА-С-ТУР 107548961
8536 ВОЛК-ВИЖЪН 200504397
4442 ЕВРО ГРУП 83 117629970
5959 ДЖИ БИ ЕЙ ДИЗАЙН 160131546
610 СЕФА КОЗМЕТИК 202431108
7398 ТРАКИЯ ФАРМ 200740383
13683 ЮНИОН ЛАБ 175222603
12406 КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙД БГ 202800797
670 ДЕ ГА ВЕ 205020546
12245 АВАЛОН ТРЕЙД 11 202557893
11707 АТОС БГ 175261428
10249 МАЙБАХ 200809274
3482 ПРОХИМ 175140106
3035 АГРО - ЕЛИТ 77 201449128
6136 МАКСИ ТРАНСПОРТ 160108818
9879 АЙСБЕРГ 2009 200561640
156 АУРСНЕС БЪЛГАРИЯ 128616611
13447 ЕМ ЕС ДЖЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ 203324963
13141 Вирамакс Лимитед - ВД 205137688
6866 ЕВРОКРЕДИТ 160043943
1716 КАРМА ИМПЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 202592307
3866 АГРОСТИЛ КОРПОРЕЙШЪН 201290312
681 ТОНИ-БОГ - ДИМИТРОВ 124601245
251 ЦИФРОВА КОМПАНИЯ 200784892
1805 МИДОРА СТИЛ 202217710
782 ТРАНСФОРМЪР - ПЕТРОВ 75 202866701
4749 Белкомс Бг 203250114
4499 ПЕ КА ВЕ-85 202949307
412 НИЕРИ 202641505
927 ДКП 104697156
2833 ГЕОДИСТО 148092900
2129 ЕЛИТ-МЕБЕЛ 112662151
7627 ГЛОБСЕР 175128292
1784 Гарант - Радомир Радев 2000, Жеко Янев 1953 и Сие 123050006
10056 АШХЪРСТ ПРОПЪРТИС 131085099
13897 МАВИ ТРЕЙД 2014 203131601
6867 УЕСТХИЛ БГ 8 115938085
5329 СИ ИМПЕКС - БЪЛГАРИЯ 200216740
12659 Чери плюс 204796012
2807 ПРОМИШЛЕН МОНТАЖ-ШУМЕН 201610275
12081 ЕЛВЕ ИНВЕСТ 203715104
13765 ОРИКС БГ 202986161
4693 ВЗМ ГРОУП 204256853
3743 СМАРАГД-Н 107563714
1987 РАДОНЕЖ 201268708
11293 ПОЛИМЕР ИНЖЕНЕРИНГ 8 200782654
262 НОРД БГ 74 204304141
1952 РАЛИ - 81 200917905
344 ВАЛИКОМ 827174717
4081 БИГСО КОМ 202839647
6337 КОЛОРИТ БГ 160069532
12610 КАНАРА 2016 203896672
9504 ДЖОЙС 21 121888151
13766 АЛИЕВ ДЖ 201906420
394 ЕНЕВА 117666381
12788 Трансперант 204107029
3819 ГЕНЕЗИС 63 201241351
2124 АЗИРИЯ 200455224
266 ЕКСПЕРТ 77 119595246
6009 ЕОЛИА 120612855
2130 БИЛДИНГИНВЕСТ 124629860
915 ПРИСТА ПЕТРОЛ 117603452
1438 ИРНИК 175114871
312 СТЕДА БГ 201106738
4443 БЪЛГЕРИЪН ХОУМ 2006 148051023
8189 МИЛЕНА ДЕВЕНИЗОВА 202236453
479 КОДИАК 124538745
1772 КИМТЕКС КОМЕРС 116543899
2025 АУТО СИСИ 2 201692144
12082 ЙОМИР СТРОЙКОМФОРТ 200249263
12660 ЛАМАРТИНЕ 203096196
8379 ЕВРО ИНВЕСТ 2014 203641383
11441 ДЕЛТАСТРОЙ-С 203556050
2708 РЕМАРК 202773478
1838 АДИ-ДИ 112671175
12246 Агробизнес Импорт 200922585
1907 КОМПАС СЕЙФТИ 148113652
8412 М и М 85 202577741
1545 ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ГТ 200701900
1573 ВЕНИТЕКС 124641065
426 СИСИ -ХРИС 88 203782590
11708 ХАЙТЕКС ЛИМИТИД 202744836
13280 ВАЛКИРИЯ 2009 200873348
12511 ДИЕМС-ТРАНС 201507777
12294 ДЖОРДЖО ЕНД ДЖИ 201836114
5960 НЕЛПЕГЕ ТРЕЙД 201103329
6868 ЛИЙПСТЪРН ИНВЕСТ 202939010
1140 ЛОРЕДАНА 200569441
12247 ЦУНАМИ-ГРУП-76 201393829
1439 СЪНИ СТИЛ-С 202205479
509 ФЕНИКС 077 201808976
13281 КРИС МЕР СИФУДС 102632398
13036 ХОЛИВУД 2015 203701414
11980 ВИА ТРАНС 105587734
2351 РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС 123750603
11652 СЕНАТОРИ 131196364
14046 СТОК ИТАЛИ ХАУС 203903584
12961 6 ТИМ 200480035
11442 МЕЙВЪН 200400263
3367 СТАТУС ЛИЗИНГ 130988818
6262 СУЗИ - 2000 115560689
10057 ЕВРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 09 200610781
5330 ДОБРЕВИ 112671717
2316 Възход импекс 204386945
11875 ДЖИ ЕС - ТРЕЙД 200016580
11801 КОЛОРТЕКС-90 202488080
4012 ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ 201123591
811 ПАРУС ИНВЕСТ 201906274
570 ТРАСТ КОРПОРЕЙШЪН 204128000
11653 БАТИ КОНСУЛТ ЮРЪП 202752411
12248 МУЛТИКРОС ТРЕЙДИНГ 201966150
3340 ВЕРИКОКО 101155976
8088 АСМАРАД 202172933
2068 ИНВЕСТОР РИЛЕЙШЪНС ГРУП 201657517
10602 ЕЙДЖИ-96 121264774
5483 СТЕП 2007 112668268
10988 С-ТЕКС 109591630
13579 СПИЙД 101677878
3879 ЕМТЕКС 114662092
10181 АГРО ХОУМ КОМЕРС 131406886
11654 МИТСТРОЙ 2007 175448303
12295 АЛБА-РОЯЛ 203189533
6137 АГРО БАТ 200445956
7377 ПСИ - ПЛОВДИВ 202909088
5748 ДАНИС - 08 200240392
3205 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМ - МИНЬОР" 111589978
4818 ДИ КОЗМЕТИК 203785234
12249 ЕКО ТРАНС - С 201122429
1705 БЕЪР НЕЙПЪЛС 201626968
3206 АГРА-ПЛАНИ 104050037
13729 ИВ КОНТРОЛ СИСТЕМ 204958550
12360 НАДИ 2014 203016296
3927 АЛПИНВАЙС 200267966
3373 ВИВА КОМЕРС 115751566
2921 ВИЗАГ 203856603
3390 МАГ ИМПЕКС 203251892
13282 СОФИЯ ГЛОБЪЛ СЪРВИСИС 201624111
881 ГЕОВОД 104631672
6338 ГЛАНЦ - 2004 115841227
12482 САРИГАН 202914270
4500 МОНТИЯНА 203823820
12962 ФЕЛКЪН 201030073
13448 ГРУП МТ 130536916
6869 А - ТИ 2009 200799240
13449 ЙОЖИН СИСТЕМС 203651306
7112 РОМБУС ТРЕЙД 202475453
1881 ТОНИ 91 147032422
12407 ИНВЕСТ СТРОЙ 2018 204969842
571 ДЮД КЪНСТРЪКШЪН 202938848
11906 РИЛА ХОТЕЛС - ИВ 201782200
42 ЕЙЧ БИ - БИЛД 147080374
1926 МАРИСИЯ 201202754
10431 ВАН ИНВЕСТ 55 202346355
2943 ИНТЕР ПРОДЖЕКТ КРИЕЙШЪН 202170284
2406 РПК ЕЛЕДЖИК 333542
11802 БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009 200819813
12432 ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ РИКАРДО 203071638
12415 ИЗОЛА БИЛДИНГ 202918906
500 АЛ СТРОЙ 14 202896865
7417 ТРАНС КРА 130223743
6870 РИВА 79 160000568
1622 ИЗОИНЖЕНЕРИНГ 116581323
2446 МСС ТРЕЙД 204064162
962 СКАНИЯ ТРАНС АВТО 104604789
3291 КАПКАР 201730417
6428 СУПЕР МЕБЕЛ 108569038
13831 КРАСИМПЕКС БГ 200829429
6871 ВИНСЕНТ И ВК 201565136
3928 КЕЛИ 79 201140231
11294 ЕЛФИНС 200461608
12408 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 200875961
13283 ВИТИТО- ГАЗ 202581912
11443 ФИЗАЛИС 202988737
706 АНИКА 103597224
12512 КОНСА ПРИМ 204721697
2014 МЛАДА ГВАРДИЯ 2011 201751977
33 КУМАЗИТ КОМЕРС 128585774
3341 КОНСУЛТ ДЕКО 131016644
13580 ДРИЙМ ЛЕНД 101769892
6872 МИКРОТРЕЙД 160072090
3400 МАРПОЗО 40466902
381 БУРГАСЦВЕТ - ПРОЕКТ 147078423
13684 РИТЕЪЛ БЪЛГАРИЯ 202221070
13450 ТТ ГРУП 1 203647226
6873 УАЙТ НАЙТ 202282852
5144 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЛЕСИДРЕН 202817387
3144 КА ИНЖЕНЕРИНГ 103914646
13071 Тиара Галиано ЕУ 204806763
7767 СИД-СТРОЙ 160081723
2143 ВИТО КЪМПАНИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 202568021
3207 МЕГАЛОДОН 104108017
3837 КАЛИПСО ОЙЛ ТРЕЙДИНГ 200903026
2529 ЕН - 4 СТРОЙ ГРУП 204934040
8213 ЖОРЖЕЯ КОЗМЕТИКС 203336613
680 ПРОЕКТ ФОРС 203983675
3569 СТРОЙ КОМЕРС КО 175234363
2004 АРДА ИНШААТ 202749705
1927 ФРЕНДС ГРУП 1 202193429
1623 АГРОНЕТ БГ 201518154
5331 ЗЛАТОГРАД АВТОТРАНСПОРТ 120059270
4211 ОЛ ИН БЪЛГАРИЯ 203238514
12483 ВАЛМА-01 203412307
14047 ВЕЛЕВ БГ 205693756
14048 МОЦАНИ 201379174
3342 КОМФОРТ ПРОФЕСИОНАЛ 130026176
3618 ЕВРОПЪТСТРОЙ-ВТ 200483145
5961 НАУМОВ 160085885
12021 ФАМИЛИЯ - 2007 - ПЕТЪР ПАСКОВ 101773595
1796 АГАТА ТРЕЙД 201789885
8380 АС 70 203227610
2517 ДАЙМЪНДС ГРУП 202853860
4958 РЕСТОРАНТ ВРАНЯ 201641801
12611 ПЕТРОВАТ 202243191
1990 АВТОТРАНСПОРТ И СЕРВИЗ 123155936
11582 ЕС КОНСУЛТ 2008 200110235
13284 КЮ МАКС-2017 202240601
369 КЕМИ 64 202057532
1839 АГРО ФУУДС 123641991
4736 САЙА-КАТРЕВ 201269685
725 ЧИСТ СВЯТ 148054980
4959 СИТИ ЛОГИСТИК 200993237
12250 ФАБРИКА ЗА КОЛБАСИ 202904618
12188 ДАНЕВ и КО 202450037
5673 ЗЕВС 05 160086229
1063 ДРЯНОВО - АВТО 107017761
13142 АК ТРЕЙД 2000 203820799
13451 ЕВРОКОН ГРУП 202783465
9564 АРТ СТРОЙ ИНВЕСТ 3 200447341
11295 ЕЛЛ БЪЛГАРИЯ 200863770
12409 СТОЯНОВ ФУУДС 203735808
12251 СВЕТЛИНА-СС 201170783
916 МЕТАЛГРУП 104668397
6263 ГОРСКИ СВЯТ-67 202626720
10952 ТИ КЮ СИ ЕС АЙ ЕМ ЕС 201760660
6874 БЕРЬОЗКА 123670943
607 ПЕРПЕРИКОН 147226366
11444 ЕВРО ТРАНС 2016 203889471
5862 БОВАЛ - 98 121652334
2183 АМАТА ТЕХНОЛОДЖИ 202004896
9408 ГУМИ - ГРУП 203474219
1174 ХЛЕБОКОМБИНАТ СУХИНДОЛ 104700912
12433 БЕТОН ЕКСПРЕС 201751322
6875 ЕЛЕГАНТ 115799689
5828 ЕВЕНТ СЕЙФТИ 115014206
12484 3 - АСТРОЙ 203196875
2439 БУЛФОРЕСТ 103638272
12789 ЕЙ - ТРИКС 202880213
1797 ШИШМАНОВИ БЯЛА 117593905
1073 КАЛАТИС ГРУП 201282031
12612 ДСО - ИНВЕСТ 113580967
2476 ХАПКАТА 1 204248187
4398 РИМЕКС 58 122013236
2191 СУМПРА БГ 203724968
11709 ЕЛМА ДУПНИЦА 202257484
3784 СИДРА ТРЯВНА 202678763
11296 ХИГИЯ БГ ГРУП 201296643
5332 ЕВРО ИМПЕКС 115888675
599 МЕГАКРОС 148125114
3570 ЕЛЕНИЯ - ЙС 202020830
2666 ИНТЕР АС ЛОГИСТИК 204765213
6138 ИТВ БГ 200056378
3354 ГЕОТЕМ БЪЛГАРИЯ 204011117
3104 ЕЛИНОР УСБГ 202003495
1831 ТИРАС ТРАНС 200603406
7368 СИТОД 201816971
8946 ТРАНС КО ЛЕТ 205813255
4325 МИГ СТАРТ 07 201415268
163 ДАН 830193723
14007 СТРОЙ-ТРАНС 2004 131345910
1098 МАРКАМ ФЕШЪН 117691267
2294 АСТРАФАРМ 103813693
14049 Бизнес консулт такс 202444511
11445 СЪНЛАЙТ-К 200781654
6876 МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА СОФИЯ 2006 175134612
6877 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВРОРА 115188363
8621 А - 3 ТРАНС 200207684
8055 СТИЛ - ЕЙ 203182275
13581 НИНАДИ 2013 202740916
5333 РИЛАПЛАСТ 822121838
11583 ЕЛИНИ 77 203396539
2533 ЕВРОГРЕЙН 2010 201244461
3820 ЙОВЧЕВСКИ 93 110566503
4694 А-ВОРКС 204582123
7434 ЕКО ХЕЛПЪР 121435359
5088 ДЖИ ЕН ЕН 104073915
280 ДАНА ТРАВЕЛ И ТУРИЗЪМ 200834968
6878 РАПИД-ЕКО 112539921
6879 АСТЕРИ - Т 200720893
13452 АЛЕКС ПТ 203757676
10058 ПВП 201491725
4673 ТРАНССТРОЙ 2010 204111975
12545 ДЕМЕТРА 2017 204110065
1840 Европарфюм 202253997
2452 ЕЛЕКТРО АМ 204881591
3054 ТОДОРОВ И СИН 109591679
2426 КАМБАНИТЕ РИЙЛ ИСТЕЙТ 175310238
6880 ДЕКСТЕР - 1 200163992
1163 ДИАМАКС ДИЗАЙН 202359744
34 АТАСИ 128614489
3260 АСЕНОВ КОМЕРС 114627683
13832 ДРИЙМ БГ КОМЕРС 204840274
4543 ИНСЕРВИЗ 202854001
13285 МЕТ 131550609
623 РИМАКС.КО 200263268
572 КИБ 102975112
461 ДЖЕСИКА-08 202653607
252 ДАНИ 81 147091050
12839 КАУЗА КОМЮНИКЕЙШЪНС 200594672
5901 М ПЛЮС 2012 202046347
9997 ДГ АГРО 200478080
11446 МОДА СПОРТ 121122033
414 БИОФРУКТ АЙТОС 200501401
10234 ВАЛКОНИ-2008 200050432
732 АЛФА БИЛД ГРУП 203173073
206 РОБОТРОН - 160 102914974
1141 АЛИНАС 117684365
12613 ВАС - СТРОЙ 1 203239317
6881 ТУМБАЛЕВ 160125582
1035 ЕСИ ТРЕЙД 121516042
8115 ХАН КРУМ - ПАЗАРДЖИК 200049316
11981 ПМГ 2008 202689350
3433 ВИНТАЙМ 107053234
608 "Аглея 2000" 201559813
8081 БУЛКОМЕРС-СМ 203627939
11584 НУТРИ ФИТ 202541818
6264 ФИТОНИ 115867343
6882 ПЕРФЕКТ СТРОЙ БИЛДИНГ 201297930
11907 ЕРКАЗЕТ 131056329
3374 ЛЕС - 2010 201321089
1820 АССОС-БГ 56 202879855
1785 КАРГОЕКСПЕРТ 112655406
8763 АВРОРА ТРЕЙД 2018 205141633
1111 ПЕ - РА 201066628
3072 ХЕРФОРТРЕЙД 202450980
11585 БИЗАП КОНСУЛТ 202908417
6883 ФИНЕС-ЕКСПРЕС - ТРИФОНОВИ И СИЕ 30265360
1882 БЛЕК СИЙ ГАРДЪН 202365131
8099 ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ - 06 147039018
3619 АЛФА ГАРД 148045508
4501 СИТИ КОМ ТРЕЙД 202830744
1247 ИНСАЙТ - 2010 201142830
4603 КОРНЕР-АЛЕКСИЯ 101070821
1832 ИВОН 94 202020039
6884 ХР - ИНВЕСТ 115795541
12661 ГПВААС 201435228
4471 МЕГИ ГРУП 203119944
1835 Б и М сторидж 203294025
13777 АВИСПАЛ 201696783
9577 ПРЕСЛАВ - 2006 200108437
283 БЛАГО 2008 200106518
10235 АЛЕКСАНДРА ГРУПХОЛДИНГ 121728757
11982 СПОРТ ПЛАСТ 42 203922544
8282 ФЕЛАНИ-85 204033882
12133 ЕКБАР 200882023
8339 МВ-8285 203523577
13614 НАТИ 999 203751591
10182 ХИТИ АДВЕРТАЙЗИНГ 131026065
4125 СУ МЕТАЛ 203424508
6885 ПП ПРОДАКШЪН 202787175
1322 ДЕД 200643589
7339 ДЖУЛИЯ-2009 200859170
11908 Селфриджес 203922918
3459 СТАРТ ТАЙМ 831608987
1388 КОВЕГ-АЛ 818020452
4430 НОВА ТЕСТ 203915934
13453 А. ФРИГО 201739685
4181 Футуро 9000 203297797
13454 ИНАТ 13 201558405
114 АВАНГАРД 838180756
13455 ИД-2013 ИМПОРТ 202553005
1565 ДИМИТРОВ МАРКЕТИНГ 102270974
12083 М и В Трейд 202836918
914 СТИДОМЕКС 200231411
10352 ТЕМПО БИЛДС 201864576
8381 РА ТРЕЙДИНГ 203343579
6886 БИО ИНВЕСТ ГРУП 203299385
13286 ЕС ДИ АЙ ПЕРФОРМАНС 202527708
5334 БУЛГАТЕКС 108552852
8101 ПЕПИ ИНВЕСТ 123522663
11200 ХИДРОЛИФТ АВ 131018976
9505 МИСТИК-ТРАНС 09 200716375
6887 ЕВРОМЕЛ ГРУП 115816715
4819 ИДИСЕМ 204002812
6196 ИМПУЛС 08 200377932
59 АХИМ ТРАНС 128582899
1939 ТРАНС ЕВРОПА ЕКСПРЕС 202444066
5962 ПЪЛДИН 201714135
311 АРГО ТРАНСПОРТ 202246593
6888 ЕТЕРИКА 115763942
6889 ЛИСТРОЙ ЛИМИТЕД 115930035
13658 МАРИНА-ЕНЕРДЖИ 204005769
2420 ЛИДИЯ ГЛЕБОВА 160004285
1961 МЕЛАНИ 10 200980154
3257 ВИ БИ АЙ БИЛДИНГ 203557490
13582 ТРАНС ПОСТ 204351689
2543 СИСКО 2013 204517666
13583 БГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 80 204140731
11297 ПУНКТУАЛ ТМ 203202183
2707 М-КЛИМА 101766581
2497 ГЛОБАЛ МАШИНЕРИ ТРЕЙДИНГ 200356824
3018 СТИЛ РОСИ 201373036
6197 МАРЕЯ 11 201672896
6890 Галерия Мебели 200365111
6891 ПУЛС 1 115617446
5335 САКСЕС БИ ДЖИ 108063644
7340 Риал Проджект 203574461
2495 БИОТЕМП 205510062
2460 И.М. КОНСУЛТ БГ 205157915
11586 НАТУРЕЛ 103507954
13456 ЗАКСА 200752955
2701 ЕВРОГИПС 107593757
13457 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СИС ГРУП 202892315
3703 ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС 201638520
13584 ШЕРИТА 131572616
12513 РД ИНЖЕНЕРИНГ 175151889
5963 ЕКСКЛУЗИВ КАР 201256848
5906 ОАЗИС НА ЛЮБОВТА 201222618
1574 БИЛДИНГИНВЕСТ 2011 201620481
660 НТД ПРОФЕШЕНАЛ 203713886
6139 ТРАКИЯ ЕКО 160119095
14050 АЙ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТ 200635382
7592 ОСЛАРКА 200986552
5674 ВАСИАНА 115872808
1186 ПЕТРОНИ - 21 201328436
446 ПИЕЛ 777 200929505
653 САЛМО ГЛОБЪЛ ЪДВАЙЗОРИ 202607606
13585 БОНИ ТРЕЙД 2015 203668896
13833 БИ СИ ШОП 203877394
2800 М.К.Г. ГРУП ВАРНА 201720889
3123 РОНИ - АУТО 114634115
1172 АТЛАНТИК РСП 200234546
9641 БИЛД КОМПЛЕКТ 175216956
8403 ВЕЛИ ФУУД 204913208
12084 ФАВОРИТ-11 200965056
12147 АГРОЕМ КЪМПАНИ 202788010
2630 Н.Г.- Груп-2 130282720
11983 МАКЕДОНИЯ ТРЕЙД 2015 203739735
13287 АМ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 200469448
2510 ВАЙЛЕТ ВАЛ 200933553
6892 ХИЗА - К 123620805
427 МН ИНВЕСТ 147186858
9006 ЗИП 2019 205502635
12790 АКВА ЧЕК 202231488
13898 КРИСТАЛ ВИЖЪН ПРОДЖЕКТ 204411353
1084 МЕСНА КОМПАНИЯ ЕЛТЕКС 130900921
6339 ЕВРОКУИН 201893364
1056 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛ 392291
13288 ПАСТА ИТАЛИЯ 201070548
2869 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 113514611
11777 МЕДИ-2000 175216963
11984 УУДС ЕКСПОРТ 175012665
1629 БРИТАНИЯ БОАДИСЕА 115932883
3306 ДАНИКА 104698767
11803 ТАНИТА 109581102
6893 РЕМОНТ СТРОЙ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ 175334328
1414 ЗОРНИЦА ГРУП 200805564
13767 СКРЕБЕР 200693389
12614 ГРАДСКИ ВЕСТНИК 1993 113573428
2417 НЮ ХОУМ СТРОЙ - В ЛИКВИДАЦИЯ 203284312
1583 СТЕФАНИ ФЕШЪН 13 202558511
3111 ПИРАМИС ФУТУЕЪР 202234235
2227 ЕВРОСТРОЙ 69 200543699
3902 ЛЕС-КОМЕРС74 201601172
1647 МАРИБОР ИНВЕСТМЪНТ 123662875
12615 АГРО СВЯТ 1 203134825
12361 АСКУН 201614380
7113 РИВА МАРКЕТ 200820573
3350 МОГЕСТО 201205540
477 КИШ 2014 200749927
3140 РО-КО ГРУП 175150837
6894 ЧУДЕН СВЯТ - 2006 160050884
13458 БОГАТИР-2011 201831512
2573 ПРОКСИМА 24 203332629
355 ДИТЕРА 200679763
6265 АЛИКАНТЕ БГ 202452262
3811 ЖОРО-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 130162906
12362 МАРВАС 2008 200320205
6895 МЕЛИСА 2005 160107659
2031 ЕС ЕЛ ВИ - 01 201509447
1573 ГАМЕРА 115098987
11804 АРХИДНА 175179415
13143 ИЗОКОМФОРТ-2001 201016187
6896 София Транспортпрес 202145103
12363 РОЖЕНА 101107814
1821 БОБО - СТИЛ 203672507
6897 РАЙЗ 1 160120432
6898 ЕТРАУД ПОРТЕК 201226755
6899 ТЕХНО МАШИН ЕКСПОРТ 201119511
4399 МЕТАЛ-МАСТЕР 111580865
593 РУСЕВ КОНСУЛТИНГ 204878830
12840 БГ СТРОЙТИЙМ 202685266
12546 ДИАМ 56 ГЕОРГИЕВИ 204585546
3005 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЛАН-Б 131373817
1842 ЕМ ДЖИ ЕС КЪМПАНИ 203004162
12410 ВАЛЕНТИНА ШУС 202261990
6429 ФЛАШ 109521938
12134 МАРИСТО 66 202799843
1574 ЧИЧО ВИКО 201496416
3126 Д.Л.А. 203181725
11447 АЙРИШ ПРОПЕРТИС 131425580
4502 РИНГ-ТАКСИ-ОК 203207209
4820 ВИКТОРИЯ ПИ ДЖИ 201468840
2360 ЯНТЕС 203725034
2541 АТЛАНТИКА 111 120036421
2087 БРЯСТ - ИД 200827226
12514 ПАНДОРА - С МАРКЕТ 121685697
594 АТИМ 5 203679544
2124 Яхотекс 203162632
4604 ЧИКАС 1 203023967
14051 РУЕН СТРОЙ 204762364
9506 МАЛЪК ИСКЪР 122069217
2270 ДЖАНИ ГАЛОШЕВ 201622651
6900 КИАЛА 126525522
2411 ХОФФМАН БЪЛГАРИЯ 160093280
5863 СВЕТИ ВАЛЕНТИН - М 40945045
5749 ПСК АСЕНОВГРАД 200538531
1440 КОНСУЛТАНСКА КООПЕРАЦИЯ "КОМЕКСИМ-КРЕДИТ 117561957
2489 КЛАС 126152105
569 ДЯЯН 201981581
4371 ИНФРАСТРОЙ 2010 201170726
10236 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТНО ДРУЖЕСТВО "БАЛКАН"" 122032293
3040 АДИОНА 205147515
7243 НДК ТРЕЙДИНГ 202246351
4162 ЖЕЛАНИЕ 5 203430913
657 АВТО АС 147227721
5484 ВАНАЛЕКС 120611587
84 ФИЦИЯ ИНЖЕНЕРИНГ 147001761
3332 ВИРТУАЛНА МЕДИЯ ГРУП 175391966
6901 ВИКТОРИЯ ГРЕЙН 202030460
6902 ФРОНТОС ЛВЕ - 2011 201502221
2167 ЛУКС КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ 203091014
13289 ЕВРО ДОМИНАНТ 202626766
1883 КАДЕЛКО 203202379
5008 ДЕФАКТО 101642044
11655 ПРОГРЕС 109530104
11778 ТИНО М 130268539
11081 МИЛЕНИУМ ТК 203912386
2289 СОЛИД НЕО 204551145
7341 Р-Р ГРУП 1 203483339
13899 ЛЪЧИТА 2011 200605282
1389 АЛЕКСАНДЪР - ТРАНС 112126171
7593 СТАФИТ ГРУП 204179969
2714 ВИПА ДЕЙ 202181640
3571 СТРОЙ - МК - 2009 200657254
5829 ТС и 97 130377969
8233 БГ ПУБЛИКА 202724794
630 ТАСИ - 19 201886359
6903 ПРОФИЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ 115262002
12153 СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ 200660987
1686 ТРАНСИМПЕКС 120043298
8128 ТОМТРЕЙД 204808020
4335 ТРАФИК СТРОЙ 203277257
707 ВАРНА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 203604567
12364 КИМАН 175099079
827 ТЕХ ЕР ПРО 204453167
12252 КОНТРАКТСЕЛ ВИЕС 204417406
13037 НГОК ЖИА 204322082
13586 КРЕДИТИНС ГРУП 201666377
5336 АгроМар 126655971
3975 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК-1919 201772551
6198 ТАРАТРЕЙДИНГ 200606893
10237 БУЛАКИЕВ 101615830
2294 СКИАТО БГ 202414755
3391 ТЕМПО ТРЪК ОЛИМПИЯ 204646586
3734 БОРИМА 2011 201531949
85 ЕЛ ЕН ДИ И КО 102865089
1786 МАРОМИ - М 115864425
1213 КФМ КОМЕРС 201854849
11985 БЕСТ ГРИЛ 2016 203956016
3690 ВИП ТРАНСПОРТ 114571266
13144 РАДО 122053348
4033 ЛЕСХОС 200917200
201 ТРЪБОПРОВОДНО СТРОИТЕЛСТВО 2015 102216567
13145 ЕВРО ТРЕЙД ДИМИТРОВ 203900206
13834 ДЖИ ТИ ЛИВИНГ 203431520
8553 ТРАНС ЕКСПРЕС 07 123747222
4528 ПЛАНЕТ СТОР 201675748
13984 СТИБО 2009 200864114
2170 ЗММ-АСЕНОВГРАД 202900573
1787 ЕМС ПРОДАКШЪН 200135669
7309 СЕРДАНГ ИМПЕКС 202400785
12365 ДЖУЛИЯ СПОРТ 101681467
6904 ЕКИП СИВ 13 202768036
13038 ВЕЛ РОС 205314761
501 МИСТРАЛ 07 201129039
4059 КОНАК - 2011 201498755
11779 С.Л.С - ТРЕЙДИНГ 203488400
4372 "Фуоко 8000" 202329103
2184 ТРАНЗИТ - БЕЛИЧЕВ 200941831
4373 ВАНИНА 114628404
12411 АРРЕДО ДИЗАЙН 202523923
1223 СВЕТКАВИЦА 835025042
2500 МЕТАМОРФОЗИ 19 205287093
6905 ДИКРАДИ ГРУП 201143505
12036 КРАБОР-76 203128719
2316 Сенко - 13 202611519
958 ДАНДИС 817069635
739 СОЛОТЕК - МОНТАЖ НА ПВЦ СИСТЕМИ 203179603
6266 ШЕХЕРЕЗАДА - 2006 160037762
779 СР ТРЕЙДИНГ 205530289
11448 ЕВРОСТРОЙ 10 200910405
7418 КАНЕСИС ЛАЙТ 203317926
7435 КОЗМЕТИЧНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 203555888
6906 ПЛОВДИВСТРОЙ 115943997
6907 ГАЛАТИН 200627649
12160 ВИНТЕРРА 175251262
5830 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДНЕС ТВ ПЛЮС 201749912
13290 Мувинг пикчърс ентъртейнмънт 201643955
8165 Шус Интернешънъл 203767275
9456 СИР АКВА 203269118
917 ТРАНС-СТАМИЛ-СИЛИСТРА 118508135
11909 АЙ ТИ ДЖИ 175148245
1858 ВЕРТИКАЛ ИНТЕРМЕД 202299966
2534 БАЙРЯМОВА-ГА 204881933
12037 РЕНИКАР-СК 203049969
399 ГАЛИС 2015 203539478
3266 ГЛОКОМ 98 110047896
13459 ЕЛ АСАЛ 203217915
5337 ГАМА КОЛОР 126637440
7544 БЕРОЕ 86 202268650
3445 Битер Суит София 201284146
2835 МИАС 114682131
11910 ВАСКИМ КОМЕРС 203116948
8370 ЕВРО ИНВАЙРЪНМЕНТЪЛ СЪРВИСИС 200080272
4013 ДЕКС КОМЕРС 202493992
4573 ЕР И ЦЕ ИНЖЕНЕРИНГ 203775667
13587 КАПА ХОСОМАКИ РИНГ 204091840
12547 Роял Ено Дистрибюшънс 203371411
882 ПК"ИСКЪРСКА ДОЛИНА" 114036438
7875 РЕНЕТ 115031344
808 ТРЕЙДЕКСПОРТ-1 203693323
834 ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТ 827113051
282 СТРОЙМАР 2013 201900061
13835 ПАЛЕ КОМЕРС 203518167
309 МАРХОНИ БГ 203833088
693 СТРОКС 204901371
5902 ВЕСЕЛ КОМЕРС 201259812
323 ТАНИНИ 08 201996581
13588 КУАДРА ИНДООР АДВЕРТАЙЗИНГ 200854586
8529 ЮНИ-ТРЕЙД 126741018
8451 ИТАЛКЕРАМИК ГРУП 200652830
6031 БОЛКАН РИАЛ ЕСТЕЙТС 200297660
7816 БРАМАКС 115941373
1338 АГРОМЕТАЛСТРОЙ 200232552
6487 ДО-МИ-НИ 123652945
4781 КОНСА 204459661
1180 АМД ПАРТНЪРС 106623877
13146 Геннасинтезис-България 200826341
149 АРАПЛИ 2001 128516205
410 АНТИК - 99 201439792
13291 ОПТИМА ИНТЕРТРЕЙД 202660623
611 АГ ТРАНСПОРТ 201810742
1883 НИК 117610856
3483 ГЛОБАЛ ТАЙЪРС 202208710
13460 ГАЛАКСИ 100 202906697
12183 КУАЛИТИ ПАК 175265412
2470 ЗИД ГРУП 148108798
9645 МИГ-179 200364850
3333 САВЕКС-ВТ 131337917
1728 ФУЕГО 117623184
4717 ПИКАНТИНИ 2016 203960705
2249 ЕННЕШЕ 201132327
2795 ОЛИМПОС-2001 130573875
2069 ТОЛЕМАЙДА 202863865
11986 РИМАЛА 203876940
12135 ЯНА 101058961
12724 КРАНЕВО ТРЕЙД 204942083
13039 БУЛИНТЕР 200639943
1134 Индустриални Инвестиции 203270120
2826 Ита Рум 203183516
9698 ИВЕНИ Д2 200560937
13461 ТОВЕ 201961388
7545 АСЕЛ 115751299
2796 АЙ ДИ И ДЖИ ЕМ АКАУНТИНГ 202547746
3343 БУЛГАР-МОТОРСПОРТ-РЕКЛАМА-1991 202759592
370 АНТЪНИ И ФИЛ 202320595
1773 УЕ НЮ ИНВЕСТ 203229807
4594 ДЖИ НАЙС ДЖИ 202837219
6908 АДАКС 123046328
5089 ТОДОР ВАНКОВ 105014389
13462 КАРИ ЕКСПРЕС 203629210
4088 АНДЖИ-ВЮ 202835983
9420 ЛУКСОР НТМ 203888024
7268 БОНИТА ТРЕЙД 123738967
1988 КОЛОР ЕФЕКТ БЪЛГАРИЯ 204017369
1894 СТРАЖ 777-ДОБРИЧ 203527515
6909 ГРИЗЛИ ЛЕС 200618881
12085 БУЛГАР ГРАПФ 202651969
8427 МЕРТТЕКС 205242803
9585 ДЖЕТКО ГРУП 201216864
7114 ВИВ 112611580
11710 М И М 7168 202446761
1798 АЙКУТ ЛОГИСТИК 201420906
527 СБ-БУРГАС 202642621
572 ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВА 830409
6430 ЛА СКАЛЛА - ГАБРОВО 1 203062411
11805 ИНТЕРТАЙМС 201043558
2096 Разсадник Казанлъшки минерални бани 202192131
7594 ИВ 13 201663460
4034 АДМ 814214145
3735 ГРАНД-СТРОЙ 107577966
12136 АУРОРА ЕКСПОРТИНГ 200461437
1624 Сталдер БГ 201936794
13768 ЕС ВИ ЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ КОМПАНИ 204858952
3929 ВИВ-99 107578940
3292 ГЛАЗА 200428985
256 БИЛД КОМЕРС 2011 201448948
1841 ВАН СТРОЙ 75 201814153
817 ВПА Строй 203009394
206 САНДВИЧ 200628523
13292 Електротехническа компания 203762075
11780 ЕРАСТРОЙ - 2022 203340558
13463 СПОРТС ВЮ 201980189
12841 Джани Трейдинг 202580867
11876 ШОКОЛАДОВА КЪЩА 109579457
2338 ДИЯНА - 97 103154193
1968 МЕНСЪЛ ГРУП 201226965
11911 ЕВРОЛУКС 120606565
428 ПОРТАДЕЛА 204323622
6910 ЛОЗКО 84 202549366
8203 РАЙСКИ КЪТ- НАСЛАДА 204738230
2049 НОВА-32 200931869
1640 ДЕМЕКС 831567533
12842 Рекламна агенция интер медиа 131516642
5524 СПРИНТ 123713490
8268 СТ ТРЕЙД ГРУП 147046678
1575 БАРБА 126652231
3976 ПЛАМЕКС - А П 114657968
3151 БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС БГ 202829489
13293 СТРОИВИС 203571223
552 ТРАВЪЛ ТУР 2017 201154423
4082 Л И П - 2009 200827824
3494 КОНСОРЦИУМ АРТКОМЕРС 201124978
6140 НИКОСПЕД 09 200912833
918 ЕМ-ПИ-БИ-ЕС-2 117047781
963 ДЕЛИЙВЪРИ ТРЕЙД 201228069
3903 АЛЕКС ПЕТРОЛИУМ 201485569
12963 ОРКА 128593949
6911 МСМ 07 160129787
6510 ЕКОПРОДУКТ 2003 115791137
642 Л М Д 124612206
3977 "ВАЛЕРИ ЧАВГОВ " 202160062
2159 В.С.В.85 202389591
12166 ДИМИ ЮНИОН 204451643
8901 КОНСОРЦИУМ КУОЛИТИ ГРУП 176436371
3662 МОБИЛТАЧ 126733669
5720 ФЕНИКС СТРОЙ БГ 200417857
1113 ПРОЛАЙН КОНСТРУКШЪН 201489222
2179 Ейч Ти И Текстил 204802245
1743 ЕЛ-ДИ 117591249
6010 ДОГСТРОЙ 160102936
298 МАРСИА 201134698
4374 ДАЛИЯ 114660398
319 САКАР-ГРАНИТ 126631900
5964 ФАКТОР 13 201389186
3744 МИКС - 6 114672201
6912 ЮПИТЕР МБХ 201210605
11877 ТЕОС 110550260
12253 АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС 201364514
447 РЕНТ - А - КАР ВИГО 200711595
4704 ЕЛИТ 113585124
3930 РАДО-ЛЕС 201862116
8296 ДЕТЕЛИНА 88 200417309
686 ХРИСПИ 2015 203777433
228 ЕСТИМАКС 147161189
5842 ИЛИДА ФРУТ 200855243
7546 ФАВОРИТ - 71 115065631
3278 КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 200093316
3495 АЯКС - 2003 110538240
13464 П и П Трейдинг 202604332
1629 ВАСИМАКС 110505888
1954 ПРИНТ НЕТ 21 201870910
11082 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРЕК 2010" 175917843
6098 ЕМ-КОМЕРС 2003 131138096
7436 ОСИГУРИТЕЛНА КАСА "ЕДА" 108051581
7628 МЕХАМЕ 203041989
654 ПАДАЛСКИ 2015 203843207
609 ПАЛИС - 60 200352612
13836 СТИВИСТАР 203683457
1064 АЛЕКС И КО 111565282
2343 ВАСИЛИС НУФРАКИС 203143571
1068 БОРОГРУП 117683046
4375 ПРОФИ ИНЖЕНЕРИНГ 203550503
1173 ЕЙ ДЖИ ЕМ-ЕООД 117668069
169 ЛИС 119670706
12184 ВИ ЕНД АЛ 203421526
341 КЕРАМИЧНА КЪЩА - СЕРВИЗ 128566959
4674 ЙОТОВ КОНСУЛТ 202300272
3293 ИФК ТЕКС 203188627
13040 СУИТ М 1 203635658
746 ОЛФРЕШ 812197920
8108 ЕЛЕГАНС - 2 201022158
2523 ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ 175442193
8338 ТИВИДИ - 97 115755778
4650 ДИД - ВГ - 2015 200062192
13041 КВАНТ ПРОГРЕС 202841139
2038 НАЙС ДЖОБ 201290633
12185 Алианс 1 Про 202235853
3014 НАВИ - 16 202920825
1320 СИРЕНА - ДН 106530088
7547 "ЮНИТАГС 99" 160111472
2528 ИЗОГЛАС 126657627
5965 БУРГЕЛОВ 126170572
3344 ДТ ТЕХНОЛОГИ 202500052
35 ФЕНИКС - СТИЛ 117622851
5162 РОСОМАХА 203755383
6913 ИНТЕЛТРЕТ 160109261
858 ДИВАНИ БГ 203365807
13294 Полипласт.БГ 202135931
12186 ВЕГА - 3 123050522
2168 СЕРАХЕ 203213450
6340 ТАНДЕМ - БИО 200063020
709 ЕЛЕГАНТ 71 202418580
429 ВЕРАЛТ-БГ 202013540
2389 САША - 2 115048646
7467 САМИ 1001 201626849
12412 АНДРЕА ШУС 202253196
2658 ЕЛИМАР 124027494
2079 РОЗЕ 2016 204031269
2445 ВИКТОРАЛЕКС 202316038
3957 ДЕСИ КОМЕРС - М Ц 200402385
12964 ТИ. АЙ. ДЖИ. КОНТРА 203334509
3025 ЗЕНА - ПЕРФЕКТ 813146550
4605 Бауинвест България 203475285
7419 СБТ 76 202130592
3572 УНИВЕРСАЛ-КОНСУЛТ10 201320763
622 КОНСУЛТ 1 103861574
1164 Премиум Травъл 200985960
8583 ЗЛАТЕНА АРТ 203003808
1687 ТСО - БЪЛГАРИЯ 123745221
1989 Ка Ес Ен Медиа Груп 202782146
1058 ДИКИ - ГРУП 200341480
5966 ТРАКИЯ КОМЕРС - ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ 115871170
11987 Ас Травел енд Консулт Груп 203104892
301 ДЖИ ТИ ДИ ТРАНС-В ЛИКВИДАЦИЯ 147151476
6914 АЛФА 825008062
6915 А и Д ФЕШЪН 201599245
86 ЯВИСТ - КАРАМАНОВИ 2005 102932933
3978 ЕВРОДОМ 103038815
1191 ЗАНЕВ СЕКЮРИТИ 201967455
12616 СТИЛ ПЛАСТ - 2007 101776794
8047 АКАДИЯ 77 202182607
573 БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ 203824598
8550 ВМ 63 204545594
7595 ЗВЕЗДА 2016 203864240
8434 Ви Ей Лифт 204601819
2050 ФРЕШ-ФРУТ 15 203738284
4875 АЛКОМЕРС2015 203731553
11878 ММ - ЗИ - АЙ - 2009 200797217
1599 С енд А текстил 201951116
7342 ДЕ КОНСТРАКШАН 202375307
2418 АКСАКОВОЛЕС 203136694
11449 КОРЕКТА 1 130383819
3958 АКОРД И СИЕ 200599363
7548 ДАНИС - 08 - КОНСУЛТИНГ 202448214
5758 ХАБИ 115846690
3711 ТД-КОНТРОЛ 200920011
4232 МЯСТОТО ФФ 202329014
5009 Бораю 204406438
13042 АРДЕНИ ВМ 204549240
7269 МИЛК САКАР - 63 203064540
13508 Н АУТО 2015 203456833
1908 ВСЕЛЕНА Й 202487231
5338 ЕЛЕНИС-2007 160083514
1415 ЕС ЕМ ДЖИ - 2010 201390158
5891 КРИС - 09 200611634
2204 АВС - ЕКСПОРТ - ИМПОРТ 833017538
2876 ДРОН 103213403
13985 М енд Р 10 201190444
7115 АРМИКС 160084769
7596 ФООД ПРОПЪРТИС 204179944
576 КАМБАЛА БГ ЕООД 203378886
5145 МАРС - М5 204564908
13043 ФРИГО МИЙТ ДИСТРИБЮШЪН 175026437
10250 АНТАНИДА 131257905
2023 АЛФАЛЕС 204039764
1479 АГРОЗЕМЕДЕЛИЕ 2000 201870903
6916 МЕТАЛ МИНЧЕВ 123565593
6917 ДИКИ 160128952
13509 РОБЕРТО АНЕЛИЯ 201027931
2605 Евромел 2014 203030399
3345 РОЕВ МИГ 123620029
10238 ЗИТА ЕНД КА 147174539
1788 ТЕРРА 126125834
13465 ХАМАМ 201547412
687 КЕТЧУП - ФРУКТ 99 102615089
4913 МЕТАЛУКС 106584239
7503 ХВАР 203810577
13044 ЕЮ Съксес 204396741
5675 ОРХИДЕЯ 112667458
244 СИСИ ХИТ 203340394
11450 ЕКЗОТИК ФРЕШ-СП 201802578
3880 АУТО БГ 104642715
1390 ВЕТФАРМА МЕДИКА 115753097
7116 БАЗА - СС 200025800
9007 Си Джи груп 112601636
7597 ВЕДЕТЕКС 204430542
13045 РОС КЛИМА 1 201775704
13466 ЖОКЕР 101679733
11912 ИНТЕРМОНТ СЕРВИС 201507528
5554 ПЕРПЕРИКОН - 98 108059083
2185 ПЕТРОЛ ТРЕЙД 2015 203499044
13046 ХАРВЕСТО ЛАНДТЕХНИК 203460956
3368 НИРА 2000 130160990
6918 АГРО ФРУИТС ЕНД ВЕГЕТЕЙБЪЛС 202031199
2900 НБС ЕНЕРДЖИ 202759005
6919 ЖАР ПИЛЕ 200943191
6920 СПЕДИКО ТРАНС ЕНТЪРПРАЙС 115837887
11587 САШКА САШЕВА - 2012 200419370
7343 НИМЕЛ 123743302
8706 Преработвателна компания 203724046
3434 ДЕНИЦА 107043496
2870 ЗП ПЛАМЕН ДИМИТРОВ 201964893
13467 ДЖЕЙ ПИ БЕСТ МОТОРС 204336573
3467 СЛАВИ КОМЕРС 201334599
2379 АВИС- 2004 126646367
9507 ЕВЕНТС 175230443
4544 АСФ СЕКЮРИТИ 201365438
510 МЛАДА ГВАРДИЯ ММ 126737801
5802 КОНАК-07 108686449
14008 МАРК МЕТАЛ 175303539
845 Щернкар 204978617
1636 ОНУР ТРАНС 201352145
2315 ВИР 222 204694645
12022 БИОКЕМИКЪЛ БЪЛГАРИЯ 202568637
11451 БУСОЛС 131344672
9655 ЕСТАКОМ 130997549
207 АПИС ЕСТЕЙТ 200946629
781 ВИТА 86 205070862
4558 ЕВРО НИКЕ-СТРОЙ 201202918
12617 АРБАР 201991560
5555 АНГИС МИЛК 201102584
7456 МИМ - М 201770988
435 ФОРТУНА 77 202262722
5525 ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 112004452
8251 МУЛТИПЛЕЙС 202268547
2186 КРАСИМИР БОШНАКОВ 203812261
590 ГАЗКИНЕТИКС 103866774
798 ЕВРОСТРОЙ-Карнобат 201713898
11988 АЛИСИЯ 2011 201535506
12675 ЕКСПРЕС 24 203731845
8144 МИГ ТРЕЙД КОМЕРС 204280644
13468 МУУВ ОН ЛОГИСТИК 200594099
574 ДЕХА СЕРВИС 204272850
12662 М МАРКЕТИНГ КОНСУЛТ 200150016
1868 БЛЯК АУТ 160073511
265 КРИСИ-14 203317716
2544 ХЮНЕБЕК 205136497
2243 ЗОМ - ЕНЕРЖИ 201062640
8220 ДАСБИЛД 205165246
2311 АСТЕРА-1 201118181
363 ЦАРЕВО ХЛЯБ 79 200590695
807 Дануей БГ 148006964
6921 ХРИС-МАРИНО 200444135
10667 ИНА - 555 200988037
1822 АКВА 117689889
1248 ЯРА-15 117038775
12843 БУЛПРИНТ-БЪЛГАРИЯ 131499381
204 ВЕЛИКО КОЛЕВ 202067739
3460 СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НА КАНАЛА 131255427
13837 ТЕЛЕМАТИЧНИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ 201276975
1500 КРИОМА ИНЖЕНЕРИНГ 115892499
11452 ТОЧ И СИН 131202321
4705 БРОККЪР КЪНСТРЪКШЪН 204127100
763 ЕЛИТ ЛГ 203510366
12844 СТО ЕКСИМ 203600785
768 МЕРКУРИЙ 128604057
12187 Юръп Трейд Къмпани 202068646
4651 ЮВЕНТА Д 204126518
1339 ИНТЕР ЙОСИФИДИС 117591765
68 МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ТЕРМОПАНЕЛИ 200848811
4233 СТУДИО ЧЕТИРИ ПО ЧЕТИРИ 203285275
12845 НОРИГА - ЛЕОН 200344195
7117 ФИТНЕСДОБАВКИ.НЕТ 200524439
263 РУБИН 99 204609221
2180 ФЕШЪН ЛАЙН 116573351
3208 СИКРА 104615535
4846 ДЕЙЗИТЕКС 204975083
3294 НИКСМЕТАЛ КОМЕРС 200197172
1663 РТИ КОНСТРУКШЪН 202284900
2447 ПЕРФЕКТ - 81 204698423
3765 ВИС - АВТОТРАНСПОРТ 110511318
478 ТЕРЕС - 2004 128584042
5163 ХЕРМЕС 85 201105547
1181 РУДИАНА 103816725
3030 АКВА ТЕРМ 103928514
422 ПРИМА ДЕЯ 201254943
13346 КИБИЛА 203988380
292 МОКАЙ 201555487
4675 САССО 203336435
126 КОЛИБРИ Р 200318250
3086 КАВАРНА СОД 200887305
671 СУПЕРТРЕЙД БУРГАС 131191316
2717 НЮ ТИЙМ 201327238
13838 НЕВИ МАР 200220023
6922 ХОЛДИНГ МАРИЦА ХОЛД 115219061
8707 ПЪТРЕМОНТ - 18 205005103
13147 ПЕТ-МЛА 200656992
7437 РОТСИС БЪЛГАРИЯ 203420748
6923 БСК 115813834
2951 АРТ БИЛДИНГС 201462378
12485 ВИВА БАНСКО 2017 204886439
6199 ЕВРОСЧЕТ 160080735
4420 МЕТАЛИК-МАРИНОВИ 5 201674993
3496 НИДРА 110013082
13589 ВАНОРАК 205511680
919 АЛТЕР 127633216
5339 ЕНАНА 123026181
6924 ХРАНМАШ ИНЖИНЕРИНГ 201054309
1730 "ВИЗИТА ТРЕЙД КЪМПАНИ" 831138701
13148 ЛЕМИ 2012 201888805
2284 КРАНЕЯ 76 205108521
4234 ПОЮКЛИЕВИ 200871062
2031 ДИЧЕВ ИНВЕСТ 202145683
2848 НИК РУСЕ 202458525
3435 ДЕМАРК ГАБРОВО 131298695
920 ЕКОПРОЕКТ- С 827202379
13469 КЕПИТЪЛ РОЯЛ ТРЕЙД 203076756
13295 НЕГРОНИ - СТЕФАНОВ, НИКОЛОВ 122043044
12254 ПАРК УЕСТ 175003972
2456 ПОРТ МАРИНА 204875154
2338 УБИНОВ-БИКОВА 200551977
13986 Енбра-България 831732604
170 ВИА КАПИТАЛ КОНСУЛТ 202506183
8006 СОККЕР - БЪЛГАРИЯ 123750631
5967 ЕС ДЖИ ФРУТ КЪМПАНИ 202647091
8080 БИЛДСТРОЙ ИНВЕСТ 147183125
13470 БРИЗ ЕЛ 121807654
164 ФАСОКСО 102919672
11711 Булекострой София 201074499
13047 ТИБО 106618741
6141 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД 160057957
11453 ТОП МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ 200021217
12663 ПЪБ РАЗЛОГ 202928882
2521 ВАЙПЕР 201602339
8007 ИНТЕРЕС-3000 203227941
6089 СТУДИО ПИКСЕЛ 115714540
12486 ВАНКО ТРАНС БГ 201832703
315 СЛИВЕН КОЛОР А 201892821
2002 УЕ АГРО ТИЙМ 203652337
7457 ДЖОРДЖИ - 2010 201132430
4782 СТРАНДЖА АГРО 11 204337216
9428 КРАФТ - ЛОГ 200099785
1507 СИЕНА БУЛ - ЕООД 117609537
10251 ИЛИТЕХ 202691668
12725 БРАВАКАЗА 202499970
5843 Сидейв Партнърс 201439625
13471 Х2О Консултинг 201449060
12965 ХЕМУС ИМПОРТ 202524644
12618 НЮ ВИЖЪН БИЛД 202820344
2929 КОМЕРС МЕЛ 1 205257253
12846 БАР ГРИЛ - Ф 204308798
12847 КАТИ И СИН 121788188
13987 КАРНИМЕКС 202060012
1041 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "РАБОТНИК" 114037846
3303 СИ ЕЛ СИ 13 203671939
6925 КАЯ-59 201565702
7504 ТАНГРА 103653255
12487 РЕЛКОМ ТРЕЙД 202521598
8327 ЮУППИ 203765880
430 ЮПИТЕР 07 201975879
5968 АРС - НОРД 160124982
75 АГРОСТИЛ - КМ 201145869
12791 УЙЛТОШ 201446420
3392 ТАРА 14 203311777
1187 БАК - 11 202115373
546 БУЛНЕД - 2012 202370744
13472 НОВИА СТАР 201065729
4182 ВИВА 121531044
5340 ВАСИЛ СИМОНОВ 130079410
3209 А БИЛД КЪМПАНИ 200880481
7420 Мираж Д 202323207
2275 КАМ 1000 201367268
4291 СИМОН 2008 202279740
3393 ТРАНС ХРИСТОВ 202879766
4163 ЕМ СИ ТРАВЪЛ 201367211
11913 ТЮТЮН ФЕМИЛИ 201035390
13048 ФАРОЛ КОМЕРС 203077462
8466 ЛИФТА 200464533
7674 СИЛОФАКТОР 204051841
3497 БОЯНА 28 200343905
7837 ТЕРМА-ВЕЛ 112585468
1859 ЕУРОПА ТРАКС 202585394
7270 СМАРТИ СИСТЕМС ДИВЕЛЪПМЪНТ 200370119
13510 РАЙЗЕЛАНД 203852108
170 АЛИШЕВ 200962252
4316 ЛАМБРО 2013 202596800
4376 АКВА КОМЕРС 115244552
3210 ИЙГЪЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 821157607
3295 ДАРО 101610609
12726 СУИС КОНЦЕПТ БГ 1 202751859
1928 БГ ФАРМА 2011 201810639
3663 БАРАН 3 201506401
3169 НОВО-ТЕХ 40234882
1000 СЕНТРАЛ БИЛД 200583893
5485 ХИТ 108688172
808 ЕКО-ПЕЛЕТ 2012 202054867
10953 БУЛГЕРИЪН ПРОДАКШЪН 115758094
3821 КА ЕС ЕН ГРУП 202106470
1587 Г-ПЕРФЕКТ 120616164
12086 БИЛДИНГ - П 110551654
14052 НЮ ЕКСКЛУЗИВ 203960484
8584 ДАНИВА ТРЕЙД 60 205387574
13049 Импатиенс 202359790
1007 ПАПА 117108711
838 БУЛХИС СТРОЙ 205737220
4606 РИБЕН СВЯТ 104635585
4377 СИНКАРС 201046942
708 КМ БИЛДСИСТЕМ 201691708
13296 ГЛОБУАЛЛ 203986034
7271 ХОРИЗОНТ-89 203395070
3437 ЦЕ ЕН ГРУП 202197203
13050 ФТМ ДЖОБС 203764806
5451 САНС 829108804
3436 ДОМАКИН 200618707
5793 ФЕЙТ 108514264
277 ФАМИЛИЯ ХРИСТОВ 128567146
2264 ЕВРОСЧЕТ - Ф 201763359
12189 НАНОТРИНО АГ 202516252
13051 ДАВ СТРОЙ 88 204504067
1697 ОКОНСУЛТ 1 203346066
13052 ВИСИОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175182607
3150 КЕЙ ЖИ ИНЖЕНЕРИНГ 200226072
245 ВИНВЕСТ 147187725
4317 ТОП - ПРЕС 110043505
7438 КИМ 22 200681223
12848 ИВАНККА 202211860
13297 КАЛА - 2010 201210982
13839 СЕЛЕКТ ГРУП СЕКЮРИТИ 204459985
1799 СПИЙС 13 202796021
6041 ЕРА 108686285
13685 "П.Е.О.Р.Г.П. БЪЛГАРИЯ-АЛИАНС ЗА ПЧП" 175464040
13840 ЧАВДАР ЦАНКОВ 175238536
4336 ИЯ 66 203689677
3211 МАРИС-007 200525879
11588 АН и З 130876541
7598 ЕМ МЕЙТС 202132287
762 ПРОФИРЕНТ 201175588
11454 ОЗИ ФУУД 200842662
6926 СТОЯН ЛЮЦКАНОВ 119514529
5676 ВИ ЕН ДЖИ - КОРЕКТ 160107253
769 Канея Трейд 203827637
5341 ТОПАК-ГРУП 112652399
3867 КА БИ ГРУП 202132216
8910 Лейбълс груп 202822384
2613 КА София Тръст Къмпани 203148351
4574 БУЛГАРО 2015 203502790
9051 ЛА СКАЛЛА АУТСОРСИНГ 205898634
12849 ФИЛМ КАРД 201957728
1823 БИО ФРУТ ИНВЕСТ 202884813
14115 КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 201186570
1008 ЛЕТИСИЯ ФЕШЪН 201345115
3258 АНСИ-С 130511959
883 ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "РУДАНОВ 104517672
2904 ТРАГ 120550935
921 ЗИТА РУСЕ КАРБОХИМ 117087263
4750 ДКМК 203810869
3602 ВАТТ-ЕУ 200386073
4431 КЕЙ БИ АЙ 201294208
2304 КОРКМАЗ-КАЯ 202833780
13053 КАПИТАЛ ИНК 203408169
2407 ЕЛИТИС 126644918
2302 ЕКОФЛУИД ГРУП 203703721
861 Кастел Марк 148032215
4517 ВЕК 16 203726136
1508 РИТЪМ ИНЖЕНЕРИНГ 130994543
4664 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АРТ КОМЕРС ТЪРНОВО 200643849
13149 ХЕРМЕС КЪНСТРАКШЪН 200293434
4751 БИГ 5 203352927
591 Т - ИНВЕСТ 117659515
11989 МВС Проджект 131357243
415 КЛИМА 2006 102865324
4737 ПЕСИМА КОНСУЛТ 203947654
1630 Феникс Билд енд репеар 202526339
12515 СЕКЮРИТИ ТЕХНИКАЛ СЪРВИСИС 203498743
6927 ВЕСТА ЛОГИСТИКА 160066493
2032 ИВАНЕКС ВАРНА 203905872
990 СТАФИЛИДУ 200933222
1478 ЕМОЛАЙН 72 108685564
1818 ФРЕШ ГРУП 77 202353248
4624 СТРОЙ 2014 203229383
13473 БРАНДС 101750372
819 ДЕНАЛИ СТИЛ 125514423
12488 АРГО ТРАНС 1 201471621
6142 ЛОБИ ГРУП 115604502
6928 ПАНОРАМА КОМЕРС 160053510
7201 КОНСЕК 160063892
1800 СП-ПЪРВИ МАЙ 860562
13150 СОТИ 87 204104144
11781 ИНФРА СТРОЙ ПЛОВДИВ 203674697
2886 ТОП ТРАВЪЛ 201429008
4545 АЛЕТАН 80 202113002
737 ТОП ТРЕЙДИНГ БГ 204910406
3019 МЕБЕЛ - ИНВЕСТ 109025155
4575 КЪНЧЕВ-АВТО 200109877
6200 П. КУБЕД ИНВЕСТ 200848601
268 ПИКСЕЛ ГРАФИКС 202091381
3229 САНДАНСКИ АГРО ГРУП 200202790
8064 ДАНИФАРМ 115948962
2077 ПЧЕЛА - 2002 108550367
182 ДОМИНО 102063880
12966 ЕС ПИ ИНВЕСТМЪНТ 202143821
3187 ВИ.ЕЙ.Констръкшънс 202622437
12967 СПОРТ МАНИА 101674565
2586 Н СТРОЙ 202155453
811 ЕЙДИ - ВАРНА 2017 204705967
5010 ТРАНС КЕПИТЪЛ 2018 205428315
12434 РЕКСОАР 5 202411949
1969 НАТУРА ФУУД 201372354
4357 СВЕГА КОМЕРС 107551021
12435 ЗАЛОЖНА КЪЩА СТЕЛАЧ 200220308
13054 МЕГА СТРОЙ ПРОЕКТ 85 204117412
12727 ПИ ЕЛ СИ БРОКЕРС 12 200304489
388 БОВА - КОМЕРС 117536288
4546 Атея комерс 203122253
13055 АЛПРЕМОНТСТРОЙ 130556228
1819 ПИМО - ПроБилд 201766858
3573 ВЕСТ МОБИЛЕ 111526942
928 ИНТЕРФУУД- Д.А. 200989356
1921 СТАМАТ - Р 202812002
752 СИСИЛ-22 205526586
13298 ЕМ ДЖЕЙ КОМЕРС 101681428
6267 СЕКЮРИТ 160087150
2262 ВЕТ- ПАРТНЕРС 160064706
4676 РА и БО –АНДРЕЙ АНДРЕЕВ 203812069
13299 МАРИЦА - 2010 200926046
217 З ГАЗ 201526471
1135 СИЛВИ СОЛАР 201809042
1517 АДИ-КОМЕРС 108522510
3089 СОД БЕРКУТ 205310962
317 ТОТАЛ СПЕД 200887419
2639 АТАНАСОВИ 09 201209866
3461 МАСИВ ГРУП ПРОЕКТ 202214478
8464 ХОТЕЛ ЕЛИТ ПАЛАС 201429741
3620 РЕДА 104667490
12850 РОДОПЕ ГРУП 175127888
2380 СТАМБОЛОВО 126179694
3346 СТАС 92 203384632
3035 ЛУКСУРИ АУТО ИМПОРТ БГ 205129403
13900 ВИВИ ФЕШЪН 1 203103139
3498 СТЕНИМАКС 110570398
3480 Д-Текстил 2012 831766880
575 ИЗИ - 08 203153733
13056 БИЛД ПЛЮС 175293625
1381 МЕКОМ - ООД 117023638
4773 Мартео - Р 204891482
8276 НАСЕ МЕТАЛ 204715979
1057 ЕЙЧ ГРУП 201918910
5545 ИЗГРЕВ - БОЖКОВ И ТОТЕВ 200091824
4876 Фобос Ауто 202715119
13057 ЕКОБУЛ АКТИВ 202619327
4738 Младежка Организация за Култура и Изкуство - МО 127581278
13988 Ливас Интернешънъл 203286861
3241 ЕВРО МЕБЕЛ БГ 201542988
13841 АЛМА Д-21 201790909
2755 БУЧИ 5 204338745
8171 АВГУСТ - 82 201122856
13989 АУТОТРАНС 83 204678096
5342 СТЕНАТА ТУР 200151876
3451 КОТКОВ 204320811
6143 Е 4 Т Т 200979344
2084 ЦАНИ 92 200512928
13686 ЕВРОПРОЕКТСТРОЙ БГ 202677371
5011 РОЯЛ - 2020 205790625
3242 КАН БАН - СТРОЙ 131463353
10059 ГЕЙМИНГ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ 175233788
13300 ДИЗАН КОНСУЛТ 201640514
1990 ПЕРФОРМЪНС СТРОЙ 203270953
8622 АМ-ДИ ТЕКС 203941690
12664 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВИХРЕН САНДАНСКИ" 101671583
6144 ДИ ЕМ ЕКС 201562631
302 СТОУН ЛОДЖ ИНВЕСТМЪНТС 147055976
4677 ТЕ ГРУПАМА 204557618
2235 ЕЛИТКАР МОБИЛ СЪРВИЗ 202407349
1576 ПАГАМЕНТ 201756928
4678 Алфа Алфа Б 203029895
13301 АНАСТАСИ ТРЕЙД 202325343
9508 АРТ БИЛД 130556922
3675 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ АТНЕС 201432374
7505 АНДИ - КОМ - БРАТЯ АНДОНОВИ 108590618
12665 СКУДЕРИЯ МОТОРС СОФИЯ 203152403
8386 МОН АМИ КОНСУЛТ 13 202538665
13590 ЗИД Консулт 2016 201163080
2158 БОР 2011 201581172
13591 ЧЕК ПОЙНТ 202895336
9300 ЕМС - БЪЛГАРИЯ - ТРАНСПОРТ 200341548
2782 С.А.-1 204790241
1391 ВЕТИМ ТРЕЙДИНГ 200260523
2631 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "РУДИНА" 372513
5903 АЛИСА КИДС 104624126
12792 АУДИОВИЖЪНЪРИ 202476968
791 РИК 117669936
12728 ВАРИАНТ-3 175044289
6019 АЛБЕЯЗ 201813592
3347 МИКЕЛЕ БГ 130521939
1972 СТРОУБЕРИ ГРУП 202530444
8499 НИКО ГРУП 65 203325353
431 ДВ ГРУП 201483283
12880 ЯМЕНА 113590865
1441 МЕДИС 117590923
8511 ИЛЕКАРС 204683086
1274 ГРИЙН ИНВЕСТ ММ 203418811
12023 МАВИ-02 131230801
425 АГРОТРИА 200082864
3218 ДИАМАНД ШПЕД 202140469
8660 ВЕРДИ ЛОГИСТИКС 160058817
1820 БОВАПРО 202854108
3341 ИВ-КОМ 107553798
95 УНИАРТ и КО 119589026
6929 ЕЛПАС 123621138
1577 ЕЛИТ ТРАНС-ММ 126727851
884 ИНОМ 817054672
664 ГАЛЕРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ 201541530
3959 БЕТА КАРГО ТРАНС 114675749
43 ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС СЕКЮРИТИ 147095458
12968 ПЛАНЕТА КОНСУЛТИНГ 203471244
13842 СТИЛ ЕЛЕКТРОНИКС 2000 130230830
528 ДИВЕЛ 2017 204632960
3691 ЦТТ-79 202549715
2851 ССФ ИНВЕСТ 205399562
4444 ДАНЕКС - 01 202516737
845 ЕЖДЕРА 201821094
328 ВИВИАН 2007 147214211
4529 БУЛ АГРИКО 202824392
2174 БЕЙЛИС КОЛЕКШЪН 202455187
629 ЗАЛОЖНИ КЪЩИ МАРИНСКИ - 1 204246453
2890 ЕВРОТАЙМ БЪЛГАРИЯ 200705083
6930 РЕЯ - АГРОКОНСУЛТ 200694772
964 СИНИ КО 110018873
5343 П и К Интернешанъл 112117261
13302 УЛТРА КОМЕРС 2014 203161270
610 КОРЕКТ-272 204896853
6341 СОГЕСТО ФЕШЪН 201696648
1171 КАНТАРИДИС 114684779
5146 СМ СТРОЙ 203975276
644 КАМЕЛИЯ ГРУП 201729354
5844 Пепи-фрут 201995045
9509 СТРОЙ ЕКСПОРТ 175287743
8241 ВЕНИС ГРУП 89 203281864
1869 ИНТТЕРТЕЛ ЛТД 202264980
12298 МЕГА - 2200 204872286
14053 ХЕЛИКОПТЕР ПРАЙВЕТ СЪРВИСЕС 203651071
5969 СОАН - 94 825270367
7549 СИМ КОНСУЛТ 23 204180028
2674 НИТРАМ - 2010 201215189
672 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК 1962" 147119560
3979 ВИКМАР 03 200930258
6931 АНЕЛИЯ 94 115789873
3664 МОЛИК 104702557
1929 МОНАРХ ДИСКО КЛУБ 203196570
4607 КАЛИ БГ 203570511
4463 КАТЯ КОМЕРС - М 202233375
12851 БЛУМЕН ЦАЙТ 202615492
6932 АКСЮ 115325584
349 БРУНОТУР 203484430
7458 ЕС ПИ ФАРМ 200157480
6145 ДЕЙСИ 115806137
13474 Тайгър Трейдинг България 201340253
5907 САЛАМАНДЪР 2008 200351236
2922 УЕ КРЕАТИВ ПРОД 203832292
1648 БЕТОНСТИЛ 123715616
13475 ЕВРОТИЙМ 200009624
676 МВ ТРЕЙД 148142462
1729 БОРИСОВ СТРОЙ 202313565
6933 БРАТЯ КАЛАЙДЖИЕВИ - КОНСУЛТАЦИИ И ИНВЕСТИ 160132040
11083 НИКС М И СИЕ 202802727
6934 АНТЪНИ 160026404
885 ДИНАМИК 107052221
5470 НЕМЕСИС 131234671
7952 АТАЛИ 120559553
3038 ДЕЛФИН ИНВЕСТ 203521932
4914 ПИРАР 99 204022569
5344 ЗАЗЬОВИ СЪДРУЖИЕ 822037450
738 ДЖОМИАН ПРОДАКШЪНС 130153371
36 НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ 200055130
7468 ДЕВА - 66 200526019
747 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ АВ 202454410
8136 ШУУЗ ДИЗАЙН 2014 203272986
1631 ПОКО 201693805
1288 КВАЛИТЕТ БГ 201876023
3045 ДИ ЕС Е - КОМЕРС 203647945
1991 ТЕРМИНИ АН 203797891
13843 ЗЕВС СЕКЮРИТИ 202437260
13476 ГАРДЪНС КОМЕРС 202214841
805 МИ КОНСУЛТ 33 204179983
3803 СИМОНА-АЛ 107569703
7118 ИНТЕР-ТУР 112603929
13990 ГОЛЕМИЯ 202908196
11782 НИНА СТЕП 203039448
8691 КРАСИ Б 2019 205713931
6935 Добреви 123680760
13151 СИМТЕКС 09 200738546
12666 ЕРЕА ПРОПЪРТИС 74 201061403
6936 БЛОК ПРОДАКШЪН 115049196
1782 БАГИРА-К-Й 123760065
1649 ВИЛФ - ИНЖЕНЕРИНГ 160085675
12969 ММ-ТРЕЙД 11 201510314
13927 ФАСТ КЕТЕРИНГ 203666276
13152 ГРИЙН КЪМПАНИ 15 203478096
13303 МЕТО СТРОЙ 73 203526121
2382 РЕМОСТРОЙ 201010580
8424 СИЛКРА - 2 200556305
12619 БГ ПРАНЕ 203284910
3215 МИХАИЛ ФУУД 201080600
611 КЛАМЕР БЪЛГАРИЯ 203473583
6937 КОЛДРУМ 115042821
2177 МЕГАМАК 2017 204842492
2263 АЗИЗОГЛУ 204765430
12852 АДОР-28 203101686
502 ВЪЛНА 2012 202322169
646 ЛУЧИ СТРОЙ 202636593
1953 МЕС МИШЕЛ 201267378
4679 ГАРДЕН РЕС КОМ 202024564
9510 ЕН И БИ КОНСУЛТ 175183278
780 Д КОМПЛЕКС СЪРВИСЕС 205676543
5345 АРАМ 120604169
3212 ЕКО ПЛАСТ ИНВЕСТ 103931460
2317 МЕЛ И МУР 148152442
6938 ВИВ БГ 202232362
2206 БОРСА ПЛАЗМА 201484734
6146 ВИП ОЙЛ ГРУП 202653411
2307 НИПЕКС ШУС 203073354
770 КРЕАТИЗМО 203692239
5346 ВАСИЛИУС 120571801
373 БГКОМП 117612120
2130 ИНСТА 30428619
1604 МЕРК 117628014
1992 Голдън Файн Текстил-ГФТ 203789446
1533 КЕНАР ЛОГИСТИК 201631141
1289 ЛЮВИ 104587311
625 Традел груп 201715447
5187 ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 203965271
3296 СОФИЙСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 131350996
1999 Специализирана болница за долекуване и продължи 812083
2238 ФИЖИБЕР 201211098
6147 КОРЕКТ ЧОЙЗ 202787620
6939 ВАЛЕРА - АЛФА 115860398
1120 СТАРТ-97 118019856
13477 ЕЛЕЙ КОНСУЛТ 202329384
13304 КОЛОНА-МС 101682619
8966 ЕУРО ДЖОБС 202196966
2380 КРАНЕВО БИЙЧ 2018 205172778
1200 АРЖЕНТвиу - БЪЛГАРИЯ 130011384
9080 Б И С СТИЛ 2 205606790
9081 КМ БАУ 204969582
13592 ОЛ ДОРС 131574791
612 ИРИС-1 102881990
2241 МАГИ ТУР 201326823
8500 КОРАДИ СТИЛ 115609104
1578 ЗАРГАН - М 201755527
1755 АСТЕР 125554752
6940 СЧЕТОВОДЕН ЦЕНТЪР 115612709
9779 КВАЗЕР 175217855
229 ФУУД КЕТЬРИНГ - 2013 202503956
6941 ГЛОБАЛ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП 126648432
12853 ДУКИНОВ 200028261
5831 К И Д - КОРЕКТ 160113345
13511 СТРОЙКО МИЛЕНИУМ 2012 201792536
13844 АУРА ГРУП 84 204760725
3348 ЯКОВ ТРАНС 201410940
1114 ФРУТА 2011 201784393
230 КОФИ ТРЕЙД ДИСТРИБУШЪН 202215473
489 ДриймАгро 200946593
13153 ДИЗАР МЕГАМЕТАЛ 201328607
6148 ДИМИТРОВ - ЕЛЕКТРА 115892773
2510 ИНТЕР ДИЗАЙН – СТРОЙ КОНСУЛТИНГ 204537487
8507 СТРОЙТРАНС - 87 204112536
12296 ЕЪР БОКС 202135479
7421 СИ - ВИ АКАУНТ 202675500
2389 РС Конструкшън 202909191
2139 ИП СОФГРУП 200932009
3349 БАЛАУРАС ТРАНС СЕНТ РАФАЕЛ 201172421
2329 НИКОЛОВИ СТИЛ 203724594
686 ПРЕСИЯНСТРОЙ 202776200
1630 ХАБИ - ЕЛ 115809286
13058 Процес Трейд 203640833
3980 МОДА СТИЛ 114567321
13928 БЪЛГАРСКО СЕЛО СОФИЯ 203587475
3213 ПАРД - СКОРПИОН 111 114557708
1262 Метал 2018 205186571
3022 НАВИ - 11 202907735
6342 ХАЙДУШКИ ПОЛЯНИ 120512678
799 БИЛД ИНВЕСТ 2018 204975980
1973 КОМОТЕК 99 102872386
12729 "ВАКОС" 201544058
4292 ИКО на БГ 200112695
7439 АЛДИМ 86 202039598
12854 АНИЯК 2002 127605779
13059 СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ТИЙМ 202829699
3307 ГАРАНТ-КОМЕРС 104105697
688 С.Ф.КОНСУЛТИНГ 147064441
9424 ДВТ БАУ 205172511
2768 КАЙМАЗ ГЮЗЕЛ 204693881
1744 Минен и Кариерен Сервиз 202230490
577 НУРАЙ ГРУП 202881094
6268 ИБЕРТЕК СКАФОЛДИНГ 175344087
13730 АМБРОЗИЯ КОМЕРС 200529468
98 ХЕРА - 2007 200493303
3462 ЗАЙКОВ КОМЕРС 101504374
9110 МЕБЕЛИ СОФА 205547986
6020 ЕН ДЖИ ТИ 201403675
229 ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "ЕЛТОН - ВЕЗНИ" 838182981
5832 ИНТЕРМАТ 160049070
2339 АВАНГАРД МАРИИН 202401887
6942 СТРОЙКО МИЛЕНИУМ 131439345
13478 МИГ 178 204844956
1954 МИШЕЛ ТЕКСТ 202210387
13060 АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН 831642135
8692 АЕРИУС 203229159
3680 ВИВА - РД 114631076
5232 ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ БГ 203322688
576 ВЕДИ 102814319
477 МЕРКУРИЯ 201550682
6943 АГРА СТАР 115243895
1930 ВАРНА ФУУД 1 203666447
13593 ДЖЕЙ КЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203719832
5012 ЕКО ХИДРОСТРОЙ 204535365
2383 АЛДО МИРАЖ 203510156
6944 КЕЙ ЕЛ ЕМ 201850459
3981 ВАЛЕНТИНА 1998 201068910
3574 ПЕРФЕКТ МЕБЕЛ - ТРОЯН 200214013
540 КЛЕМЕНЦА 203740196
356 ЕЛИТ СТАР БГ 203559908
13305 ТЕНТ ДИЗАЙН 131255587
7705 МУСОВ СТРОЙ 204305026
5059 Х и Х КОНСУЛТ 202328097
3621 АТАНАСОВА 2012 201859757
5347 МЕДЕЯ 822118087
781 ИНВЕСТ 53 203638799
13306 М.Д.А. ЕМПЛОЙМЕНТ СЪРВИС 200459557
3982 МОНИ - 90 114630490
13154 АГРО ТРЕЙД ИМПЕКС 201456051
5073 АКАГА - 3 204692719
3904 ЕЛВИ 106581620
2018 МАРКЕТ ПРАЙС 201380707
1650 ПЕ - ДИ 1 200522445
6945 ВЕГА 2009 200821764
13845 БСС ТРАНСПОРТ 201898678
1955 ХИСАР СПА РИЗОРТ 160090081
12255 ВАС КРИС 202721232
1843 АЛДО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 201576773
2305 МЕЙСАМ 103757216
620 ВАСТО 2 127033762
2440 Глобал Билдингс 204316624
689 АРТ АТЕЛИЕ 201453190
2983 СТАР ЛАЙН 18 205837263
4089 ЕКО МУЛТИ ПЛАНТ 203486004
5970 СИТЕКС КОМЕРС 115754046
790 ЮРИЙ МИТРАДЖИЕВ 720 203045305
4183 УЛТРАСТИЛ - ТОНЧЕВ И ПЕТКОВ С-ИЕ 110015966
11298 АМЕС 175376163
8337 БУЛШУГАР 2014 201844564
8360 БУЛТЕХ - 2017 204695188
7344 ИНДУСТРИАЛ-ВАЛВЕС 202680084
704 ЗЛАТЕН БРИЗ 200889509
4783 КРОС 2012 204363870
8836 МЕГА 2800 205439551
12489 АЙВАН ГРУП 203832207
13667 ВИВА - 6 114668466
13731 К.Д.Д. ИНВЕСТ 200375380
2715 РАК-ВАН 200336348
2552 ГАМА - Г 202908011
12548 МОХИТО ХОЛИДЕЙ 201973732
13687 АТОЛ КЪМПАНИ 89 205752418
6149 ТРИУМФ-ММ7 202650422
3446 ИМБ - 1990 203220911
8540 ЕВИКО 2005 202378399
4432 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛ 114040041
2408 ДЕКАЗА 5 203337042
14116 ИНТО БРАНДИНГ 203423267
214 ДАНДАНОВ ТРАНС 202239175
13307 МАЗ-НЕВ 11 203511297
37 ДЕЛТА СТРОЙ 2003 102877180
2954 БРЕЗА 15 205418938
12795 БЪЛГАРИЯ ГАЗ 204219876
11656 ЮВЕНТА СТИЛ 201396797
11455 Венеция Луче с.р.л. 160089244
13846 ГРАФИКС АРТ 202542368
7345 СУПЕРСПЛАВ 825271120
2477 КОРОНА 2013 202444810
8572 ДВАДЕСЕТ ДВАДЕСЕТ 201876443
3369 ВЕНИШ 131447274
7369 Трансфер Лимитед 202259103
5565 ТАБАКО - 2010 201186556
2236 КРУШИТЕ НА АМАЛТЕЯ 203935292
7469 ТАЙФУН ГЮЛНАЗ 203052716
2284 Детска градина "Слънчево детство" 177134148
8363 КЪНСТРАКШЪНС 2018 204979021
2559 КАРВЕН 175273327
4877 ДЖОРДАН ВТ 202752434
6201 СИМО 2016 202128253
175 АНДРОМЕДА ЕЛФОРС 202450329
1651 ГУРБАЛОВ 123707128
6511 ЗОДИАК - 53 201650088
47 ГАЛАКС 119610513
6512 ЕН ЗЕД 5 203102763
1914 ТОБОЗ ГРУП 201366116
3214 НИКЕ-21 107013086
13308 КРАНФОРС 202702805
1459 СИ ЕН ГРУП 123669275
4503 Обджект Хопър 203620859
796 ДЕЛФИН 2010 201078908
13688 ЕЗДИМИР 202111528
2920 СТРОЙМОНТАЖГРУП 123632298
4847 КИ МАР 201041354
711 СТРОНГИЛ СТРОЙ 103509627
2558 АНТЕЯ 103808543
1466 "ВИТАЛИ ФРУКТ" ООД 175692364
1931 КЛАСИК БРАНД 202694148
2979 ЦОНИ И СИНОВЕ - СТОЕВ СИЕ 103243040
14054 ПРИСТАН-2017 204585336
3129 МАКС ВИЖЪН АДВЕРТАЙЗИНГ 148012846
283 ТРАФИК ГРУП 109604519
4035 ЗЕТ 106621552
2409 ДАОРЕАЛ ГРУП 200542024
9045 СОКОЛОВ 176518950
5721 УЕСТРАК 200940537
13689 ЕЛ ПИ СТУДИО 202741797
10239 КЛИНИНЕС 202047495
5971 ТУРНА -СТРОЙ 202055798
1996 ГРИЙН ДРИЙМ БГ 202243259
5677 КОРАДО ДРИНКС 112580640
673 ДИОРА КОМЕРС 78 201559464
3297 РОАН 2707 201821112
4915 ЕВРО ПАКИНГ 205225444
2390 ДЕЛТЕК МГ-3 201758384
5908 Е И Г МУЛТИ ШОП 200949696
2352 НИКО 54 200972645
4262 В-А-С-Ш 110564674
1093 ДИ-ТРАНС 104699068
2285 АСТАРТА-90 115047601
13847 МУЛТИ САМ 202933705
13690 КОМБОБРАНД 201038333
13659 СТИЛВИКС 131371022
358 БИЗНЕСГРУП 40699421
4106 ТРЪСТ БГ ТРЕЙД 202835816
4378 КЛУБ СОПРАНО 203436962
6946 ЛАРС 115591962
5348 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАМАРА ЗА МОДА НА Б 115848983
5507 ЕЛАСТРОЙ 120595154
13769 Никол 8 202676513
5106 ГЕРЕНИ 160054295
2398 МИРАС - КРЪСТЕВИ 160069607
3351 НЕКСТЪР 200594537
631 Агро успех 2015 203509450
13691 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ДАФ" 176208649
3298 ВА БУЛ ПРОПЪРТИС 175052631
3005 М. МИРЧЕВ 204476290
6947 ПРОТОН-95 836230559
4821 ЕКСПЕРТ ПРОФЕШЪНЪЛ 204320537
613 МОНОЛИТСТРОЙ - 3 200827646
553 ЛЕГО ЕНД СТРОЙ 202938403
38 МАТЕРИАЛ ТРАНС 200600716
2958 ПОРТ 2019 205704327
3468 АЙ СИ ЕМ БЪЛГАРИЯ 200155878
13848 ЙОАННА РОЯЛ КЕЙК 202692040
12855 ЗИМ-2001 109521048
2724 Тренд Билдинг 203758664
766 ФЕРОМЕН 2006 148059810
13692 ВОЛТЕР 201082493
4680 КАРАТ - 4Д 202227387
8119 Р и Р 126686251
8802 Волтино 202733761
595 ДЖОНИ 2020 203928821
5972 ГЕЛЛА-БЪЛГАРИЯ 201373997
13155 ГРЕЙН АГРО 202867970
2276 ММ 14 ИНВЕСТГАРДЪН 203008641
2849 ГИГ-03 202291557
8374 СПОРТЕА 202286506
5188 ЛИДИЯ-2008 200236216
3575 МИН СЪ 175370580
1291 АМОРЕС 127618506
2265 ТРАКСТРОЙ 200804081
1932 ФУРБО БИЙЧ 202955801
3692 ИНТЕРТРАНС - ЛОГИСТИК 104688118
6948 РОСИТА ОЙЛ 123667000
6949 ЕВЕКС 175190340
789 АБВ-РУСЕ 40154198
1312 ЕКО СТРОЙ 5 30412419
835 ВЕНТО 2019 205649471
6269 МЕСТА ФУУД ПРОДЖЕКТ 175160169
8048 ПРЕСТИЖ 108514339
384 ЕМ 827226323
342 БУЛ ФЕШЪН 102782152
287 АВЕЯ 2016 204229961
9599 ПИРИН - 96 БГ 201207993
4625 ИНФОКОНТ ГРУП 200648262
13693 Евросървис РБ 202721218
8297 КРИСИ П 100 204003202
2463 РЕФЛЕКС ФЕШЪН 1090 205575430
405 РАИС 68 204029923
13061 МАЙЦ-2 200416890
936 МАЛЕВ ИНЖЕНЕРИНГ 104624261
13770 ДАНЛИ СТИЛ 201123278
1167 В В ИНВЕСТ 113585793
1933 КРЕДИТ-Т 103170400
13062 ЕВРОБИЛД КОРЕКТ 131255224
11826 СТАВРОС КОМЕРС 201329424
7738 ДЕСИ-ПЛАН 123665469
8877 АУРА ЛАЙТИНГ 160057626
13694 ВЛАДИСЛАВ 27 202986024
1600 ЕП ПРИНТ 201786985
11084 ЩАСТИЕ 2015 203621224
1263 ЕДИГРУП - 55 202568224
4379 АЛИС ХАУС 203545666
4263 НИКИ БЕСТ 40346864
2609 ПОРТ ИНВЕСТ - 2018 204902740
541 ЕН ТИ АЙ 200890575
12793 КНК Трейдинг 130018585
345 ЕРГО 5 118011514
10764 МАРИНА-ЕКО ТУРС 131402489
4681 БЕЛОСЛАВА 07 204100832
13309 АУТО РАДО 201823161
2850 Уъркс сълюшънс ейджънси 204957943
5973 МАКСИТ ТРЕЙДИНГ 202160151
1730 УЕ НУЕВО МОДУЛО 203606635
1836 А.Ф.Ц. Амстердам Фешън Център 203123711
8843 ДРИМЕКС 200784084
8996 ОМ ТРЕЙД 131350067
2435 ИНТЕРФАРМА - АНГЕЛОВА И КО 123103736
8984 ПАРОНИНА ПЕЛЕТС 202219774
1993 МАРТИ ГРУП 2011 203797585
3463 МЕСТА ОЙЛ 202866982
7953 АТЕШ 2016 204217505
2386 КРИС-3 200444562
1316 ЙОНАСИ 106565370
1540 НИКАН - ЛАЙН 112110338
4454 БОДЕКС 107584644
13594 ХИМ ТРЕЙДИНГ 200292994
5349 МАКРИЛ - КОМЕРС 115890861
2033 МЕТАЛ ТРАНС ПАЛ 201735688
2011 БАКОН 204346382
2684 КРЪСТАНОВ 2014 202924777
12436 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКСИЛАЙФ - СОФИЯ 202302800
2632 ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 121751791
1934 ГРАНД ДИЗАЙН ВАРНА 201903164
11589 ФЕЙ 101742564
382 ДЖИЕС ШАНС 203412655
8512 ВИАНДИ 160106938
7599 ЕЛЕКСИР 2008 200079117
2324 АЗИМУТ 51 201165793
7119 ГРИЙН ЛЕС 201423012
6950 РОЖЕН СТРОЙ 202243444
183 ПРО ШИПИНГ БГ 202408764
1956 ФОКС ТРЕЙДИНГ 201341451
13849 ФЕШЪН КОНСУЛТ 131295126
1069 ДЖИ ДИ АЙ ГРУП 160113174
490 ПРАНГОВ - СИН 200912897
7120 ОПТИМАЛ - 2009 200881099
2159 АВТОВЕЛ 112670596
6951 АЛЕН МАК - СЕКЮРИТИ 115706603
7202 БЕЛАДЖИО ГРУП 201448866
1392 ВЕС МАР 126608288
130 ДА БИЛД 200246721
3905 КЛАСИКА 107554277
1009 БИМАС 1954 117621240
7346 СЕХА КОМЕРС 202349077
4576 БИЛДЪР ФРЕЙМ 203056052
14055 ЕА Туристик Груп 205791039
8355 ГЕВА-12 201855794
2616 МЕТАЛ ДИЗАЙН ГРУП 1 202003883
13695 СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ - СФ 203238286
742 ЕСИ-ТРАНС ЛОГИСТИКС 125577249
2507 ВИНСЕН-ВВ 202624502
1509 АТАНАСОВ-ИНВЕСТ 124637519
4784 ХАН - ЕКОСТРОЙ 147017655
3960 ЕВРОСТРОЙ-80 131365578
7399 ВАНЕТО - 01 203616423
9750 ФОРЕСТ-Г.Д. 131100265
6952 ВЛАД 07 200872919
8872 ТРИ СТАР ТРЕЙДИНГ 205517893
11456 ЕМИГЕЛ КАР 101164256
787 БИОАКТИВ - ЗОО 201004007
3308 ДИТОШ - СТОЯНОВ, ЙОРДАНОВ И СИЕ 104038106
7722 БЕРИ-8 202603159
2392 Гранд Фреш 202958605
3469 С. ЛЕФКИММИАТИС ТРАНС 201396309
529 ЕКО ТРЕЙД БУРГАС 200398346
826 ЕВРИКА-ГТ 813188229
7739 ИЛТА 123736391
9511 ПРЕСИЯН 113501724
922 ДРЪСТЪР АКАУНТЪНСИ 200995836
7400 ИНОВАТОР ЕНЕРДЖИ 200705514
7121 ИРОНИ - 89 160080774
2169 БУЛСТАР 124029118
5060 АЛЕГРО - 20 205693140
1633 КЕРАМИКА ПЛИСКА И.П. 127587854
5759 ПЕТРИНИ 112653469
3399 СТИЛ ТРАНС 101676616
13595 ИЛИОН 101788348
3983 ПРОМЕТЕЙ 2012 202304908
1474 БОРИКА - ЧЕПЕЛАРЕ 200096320
1884 СИДИА 120554392
1860 КАПИТАЛ 2017 204398984
14056 ВИПИ ТЕКСТИЛ 2018 205310204
6953 ТИАЛЕ 201318506
632 АВЕНТУРА ТИЙМ 102893964
4652 Ноубал 202473153
6954 ЦЕНТЪР ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РАЗВИТИЕ НА 160081876
2574 Мегафрут 2016 204151254
2273 ВИТАНОВИ ГРУП 201744228
5974 КАРЛОВСКА МЕЧТА 160081634
4235 ВИА АРТ 110557707
6955 Млечен свят 122078764
5975 ОМИТЕР 201574605
1510 ДАТА ТРАНС 117619385
2005 РАЛЕКС 115209472
3945 ФЪСИ МИЛК 201980292
5107 ПЕТРА РТ 2017 204465205
2756 ХОТ ЧИКЪН 204030904
12667 БАУТЕХ БУЛЛ КЪНСТРАКШЪН 175067658
6956 СУПЕРВАЙЗИНГ ТИЙМ 160109934
4785 АСБ КЪМПАНИ 204510216
2112 МЕГАТРЕЙД 1 201260266
12366 ЕЛЕНА СТИЛ 2012 202983971
131 ТРОН - 2008 200011899
2205 МЕДИ-РОС 123733077
1813 ФРАНЧО 202866605
87 ОЛИМПУС ЛАИНС 200005259
5909 ТОПСИТИ 201116789
448 ЕС ПИ ТРЕЙД БГ 203410191
5976 АИК - 94 200662828
3020 МОДУЛ ПЛЮС 201168946
513 КОРЕКТ 72 147112968
2323 ФЕШЪН МОДА 2015 203829517
750 П.М.Г. 103578170
4559 ДИМИ - 2012 201868603
2967 ФУУДС ЕНД КЕТЪРИНГ 200517544
1745 ИВ-ТУРС 107566757
11590 ИЛИНЕЛ 115850404
7776 СТИЛ - СТРОЙ 2012 202107298
8347 АТАЛАЙ МАШИНА 200908190
4786 КОСМАТИЦА 2015 203602697
1870 САНС ФАРМ ГРУП 202627765
3745 СТРОЙ - МАРКЕТ 114627448
171 НИКИ СТИЛ 147137170
13156 МАРИЯ ТРЕЙД 15 203445192
6270 МЕГА - СПРЕД 115839190
2219 ДИМИТЪР ПАВЛОВ 124717837
449 МАКСТРОЙ-2013 203913082
5508 БУМЕРАНГ ПЛОВДИВ 200510083
5118 ПК 19 205606107
2133 Джи Ви Ди Билд 202706668
4833 КОМЪРШЪЛ ДИЗАЙН 204282684
10183 БУСЕР ТРАНС 121025698
1225 КЛАУДИ 114120765
1534 ЛИН - 98 124531206
4421 ФЕЙТ 107552251
7440 МИСТИК 2003 200695881
4752 САПХИРЕЯ 204096181
4318 АЛАМИНУТ 201976080
6957 ВИВИАН 2010 200994684
2787 ШОДАН 121292313
1970 НЮ ГЛОБАЛ ВИЖЪН 203406385
1142 МЕМС 200767989
13850 ЛЕФИ - КМ 202819598
2435 СПЕКТРА СТРОЙ 204231217
11990 БЕЛМА 2012 202019987
1688 ТАМАТИЯ 160027049
7441 КА ЕНД ЕМ ИНВЕСТ 203011826
3358 АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ 200171576
7310 АПОЛОН - ТРЕЙДИНГ 6 202520681
2340 МАР ВАН ТРАНС 203503749
3746 КЕРАМИКА 2012 201886665
4400 ТРЕК М 200145765
2192 КЮ ЕС СЕРТ БЪЛГАРИЯ 203827466
8461 ВелаКлиник Маркетинг и Администрация 204112753
13310 ТОМЕТ 2000 202688857
6513 АЙТ БГ 201299123
4595 СТАР МЕНИДЖМЪНТ 203822490
7203 ГЕООРХ 201003446
2127 КЛАРИМА 112669053
1174 ВЕЛМАР Л-95-КАЗАНДЖИЕВ 117628142
10854 "ЕЛЕКОН-2010" 201345670
5864 РЕДЕКС КЪМПАНИ - БГ 160107762
685 СОГЕФИН 200270930
2996 ЛЕБЕДИ 204183608
284 СДС Сървиз 201097591
8537 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" 123749508
3215 ЮКУС ОЛИВА 201322860
1605 ДЕ-ЯНА 124703969
1249 НОРА ПЛАМ 117605670
1914 ВИКАР ВМ 202412143
6271 ЕВРОСТРОЙ-НН 131383455
6464 ЕВРОСПИЙД РОУД ЕНД СЪРВИСЕЗ 202444027
1296 НЕСТИНАРКИТЕ 2012 202321899
1204 ЕХО-ТРАНС 117529347
5189 Луксозни Аксесоари България 204723449
2218 ТРАСЕТ 20839262
6343 СТОЯНОВ ИНВЕСТ СТРОЙ 160120222
406 ЕФ ДЖИ ТРЕЙД 203138542
1935 КРЕДИТ ИНС БЪЛГАРИЯ 202729357
5147 МАДАРА ИНШААТ 203855871
2866 ЗОРА - ПРИМА 201247646
2235 СТАТ 2016 204076360
12794 Колос Трейд 204341872
8221 Н2 ГРУП ДИЗАЙН 203081792
8416 ЕН.КА.ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ 148018009
9574 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ "СЕПТЕМВРИ-СИМИТЛ 101671601
649 Вали - Ем ЕООД 202907386
13157 Николина Трейд 204339893
6958 БОНУС - 2003 115784833
9343 ЛИДЕР АГРО ТРЕЙД 202875732
145 БУРГАС СТРОЙКОМЕРС 147115195
2353 АЛМАТЕХ 204415992
1317 АРТ 7 202631735
14117 АЛ ТРЕЙД 2002 130108901
3516 НИКРА 110573202
12144 АСС 63 202339072
13479 ИРИДА СТИЛ 131343838
13480 МА-КОЙН 175459520
699 АНН-ДИ 124705450
1042 ДИЛАР 200759138
5580 НЕДИ - 2010 201167837
6959 АВТОСЕРВИЗ МАРИЦА 92 115583848
5108 В и П-111 201261247
7272 РУШИ-СТРОЙ 203512698
690 АЙ ЕЛ БИЛД 175428208
10668 АГРА 109598272
3984 БЪЛГАРСКА РОЗА - ХРИСТОВ 104110395
13311 СТРОМСТРОЙ 203551377
5190 РОСИНА ОЙЛ - 1 200396320
1566 ТИМ 825027760
7273 ВАЛЕНСИЯ - 67 200577724
5977 КОНСТАНТ 2006 160070787
278 ЕЛ-ДИЗАЙН 2008 200231809
5978 ЯН 2013 И СИЕ 126134559
13312 КЕЙТ 2013 202535320
8070 БЪЛГЕРИАН МИНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 202363397
6960 ЛУКС ПРОПЪРТИ 200440090
1230 ДИМ 110550577
7506 ЕМ ЕНД ЕН 99 202441064
14057 Ел. Крас 1 205535090
2603 ЗИДАРИТ 160061966
294 ЕВРОЛЕС КОРЕКТ 203300745
4504 АВЮ - 2016 203107625
11299 АНДОР-ИЛЕВИ 200418934
1547 ВЕКО ГРУП 120610026
7550 ВЕНТУРИ -2011 201570795
542 ВАД ИНВЕСТ 147228727
2312 ЧАЙНА ПРЕШЪС МЕТЪЛС 203071595
9512 ИНФРА СТРОЙ 832048819
10765 КАРЛО КАДДЕО 175144137
1099 ЛЕС 118549954
11657 БУЛМИНТ 121394211
6272 РОДОПА-7 Л 120020506
13070 ЕЛ-ПИ СЪРВИС 203615837
2604 КЮБЕЛ 204349058
11658 ПЕРФЕТТО 109598258
4380 БАНДОРА - М КОНСУЛТ 200348514
6273 ЧЕРИ КОМЕРС 62 202202255
208 ГЕЯ - ПА 200702967
13851 СЕНТРАЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ 200422690
2560 Техно ТВ Груп 204767545
1226 САГРИМА - ТЕЛ 200290420
5833 ЯНДИ И СИНОВЕ 160070253
7122 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРАКИЯ" 943086
1821 МИРМИДОНН 123636250
6961 ИВОН - 2010 201092414
2485 МОЛИ 66 204688489
886 МЕТАЛИК 129007798
4577 ДЕНТО-НП 201012228
7422 КА И КА ГРУП 200060743
13852 АНЕКС ГРУП 131219107
176 БАМБИНИ 2010 201307680
6274 ИНА-ВЕСТ 126718222
8323 ГАЛИ 2017 202818553
5855 АНДРОМЕДА ФУД 201127853
1121 КИНЕКС 114673260
860 НИМЕКС-Н.А. 147103848
4381 ДИКС ГЛОБЪЛ 110503549
13991 ЕКЗАКТ ИНЖЕНЕРИНГ 205281553
1652 ДАРИЯ ИЛИЯНИДИС 200079996
324 НОВА КАБЕЛ 200290331
8972 ЛЕО ГРАНД 201059014
1192 БАРЕЗИ - СОТ 202924211
2150 ПРОПЕРТИ КОРЕКТ 202135760
6962 МС - 07 127627302
8228 ФИКС - ЕН 203931657
4633 ЕН ДИ ЕНТЪРПРАЙСИЗ 104629130
1719 МЕД КЕЪР 202320684
12087 БГЛ 121716071
1842 КОХОРТА 200126780
710 ВЕНУС 111 102868288
8273 ВИП ИМПОРТ - БГ 204168524
2525 ГОГОВ 203566856
5979 ЮНМ СТИЛ 201264880
5678 БАЕВ 131424197
14118 БУЛГАРИМПЕКС-СОФИЯ 200143833
2431 БОРИСОВ БИЛДИНГ 203835993
416 АГРОС 117622659
11085 А.А ФЛЕШ ТРЕНД 200709982
1974 ФЕНЕР ТЕКС 201690759
8573 ГЕОРГИУС ТРЕЙДИНГ 205000433
9017 ЕРА 90 ДИМИТЪР КОСТОВ 202223705
3856 ФРУКТ ТРЕЙД 2010 201156068
3906 ЗАДРУГА 107580418
3985 ВАНКО 107584377
8190 Метал груп - 78 203733675
2553 СТИЛ АКС 125581072
4739 ВАЛЕНТИНА - 9 200336825
1884 ДОМНА МЕБЕЛ 203665830
13158 ПЕТРОЛИН 120016276
4578 ЧУРУКОВЕЦ 202611985
12881 ОРИОН 2018 205157961
13929 БЕСАПАРА СТРОИ 204934492
3394 НЕО 2 203916388
596 БОЗКО-2017 204868811
753 ХРИСТИНА ГРУП 2013 202805666
4382 ХОРИЗОНТИ В ДИАГНОСТИКАТА 203669817
7378 МЕМО - ФР 201324733
14119 МАШИНИ ТРЕЙД - 2010 201064125
4530 ХОСПИС МЕДИХЕЛП 114649715
8027 СИМЕОН СТЕФАНОВ ТРЕЙД 175368070
6963 ЕМ-ДИ ТЕКС 200598448
5013 Мама Трейд 204033747
4337 ЖЕНИ ТРАНС 202496999
8187 СУПРА ХОТ 202809013
4264 Транс М 12 202230938
3050 Начало 2019 201185454
11086 Ексбилд - Дизайн 201930236
6150 КЕСЕВ-ПЛАСТ 201699839
2633 ЯКОВА 113017253
13159 ГРАФФИТИ 202336560
1480 ДИКИ ШУУЗ 201488063
13732 СМАРТ ДИЗАЙН - СФ 203238026
11991 СТИЛ КОНТРАКТ 175086594
923 АЗИРАФЕЛ 200685182
7347 ИНТЕРФАРМА 40458123
5191 РОСКА - 71 200894659
6964 ТН - ГРУП 160070157
2180 БОБИМАР 77 204811148
4036 Таркус Софтуер 201492617
2441 ФТХ МОНТАЖ 202695855
1892 ЕС - 34 200937295
984 ТЕМЕНУГА- ЕЛ 104679820
13930 СКБИ 131333445
691 РОЯЛ СПЕД 204450908
11591 ЛЕПСТРОЙ КБ 200932921
4401 ЕЛИБЕТ - ВИДИН 200023047
2702 ДИМАКС ПЛЮС 202168618
7244 САРО - ЕС 201218121
14058 ТРИКОЛЬОРИ 202181875
1203 ЗЕМЯ СЕВЕР АГРО 203875525
1601 МТИ - ПРОГРЕС 202320257
3986 МАКСИ - ФОКУС 114637944
13160 ИЛ МЕКС 2010 201376413
5679 МАРС 2007 109605916
2151 БОРЕСТ 201149725
7204 ЗАНКСТЕР 203301174
2805 АЕРОПАК ИНЖЕНЕРИНГ 121272766
771 СДРУЖЕНИЕ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЧЕРНОМОРЕЦ" 812117250
1382 БУЛАРО-РУСЕ 201993980
1957 БУЛГАРХОЛЦ - ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 115138556
2594 РК ДИЗАЙН 201639565
4383 ВАС 1 201573656
13313 ЮЛЕН-СЕМКОВО 202231805
2525 КАЛЯ 124695757
5081 МЕТРОПОЛ ОЙЛ 202758330
956 ЕЛПИ 115500651
2224 ЛАВКА 1 205257214
5680 ПОЛИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 175088111
5164 РУСТИКО ТРЕЙД 204355972
11879 ФАВОРИТ РИК 201969310
2636 ТОНИ-2006 148023958
4753 ТРЕЙД ИНТЕРМИКС 202669586
11201 ДИМ 2007 123756997
612 ЖАКЛИН - 7 203078426
2471 РОЯЛ БГ 2015 203729246
7551 ЕТЕРИКА 1 202956401
7123 ТАНЯ И СТЕЛА 123665782
7205 ФРИСТАЙЛ СПОТ 201826294
1065 ФИЛИПОВ СТИЛ 201901170
4608 ТРЕНДАФИЛОВ ОЙЛ 2015 203601969
1260 ИМ - СТРОЙ 200098690
1175 МАМИТО 200484044
330 И А СКАНДИНАВИЯ 204465792
4236 ИВ - СИМ 13 202444155
4653 РАЯ-92 202442236
1127 ЕКО ТИХ 200384955
13314 РАКОВЕЦ-99 200900286
8197 ХРИСТО ЧУЧЕВ ДИЗАЙН 203697978
5980 АП ПРОГРЕС КЪМПАНИ 201395958
1689 БИЛДМАР 160114290
6151 ПАРАЛЕЛ ИМПЕКС 201097246
5681 ЯНТАР 123728567
2808 БЖС СВ. НИКОЛАЙ 201522672
7311 АНЕЛИ-АНН 202168179
483 АВАНГАРД 1010 201284438
2498 ЕТНО БАР 204176554
7245 МЕСПРОДУКТ-РОГОШ 203051347
5119 ЕВРОПАВИМЕНТИ ГРУП 204396727
782 Ц КОМПЛЕКС СЪРВИСЕС 205676461
9513 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДИВНА" 372399
783 АЙСБЕРГ БОРОВЕЦ ДМА 203207999
2581 МАСТЕР ЕНЕРДЖИ 202334303
6965 СОТО ИНЖЕНЕРИНГ 115819387
7348 МИРАЖ-ТРЕЙД 85 200050934
7274 НД БОУВ-1 203784260
9514 СИТИ ИНЖЕНЕРИНГ 113561276
2037 ПАТИ БОР 202872800
13853 МЕДИЯ КЕТЪРИНГ 131023158
390 СВЕЖ ВЯТЪР 203482073
1822 РАДОТРАНС 160060451
13854 ДИ ЕНД ДИ - БЕТ 202540821
2697 БЕТАПРИНТ 175384352
2006 ДИАЛОГ 108569079
8008 СОЗОПОЛ СЗВ 2012 176445452
7124 ДЖОВАНИ - 2002 115747233
5981 ФОРЕСТ-2006 126700847
1176 ИНТЕРКАЯ 201016080
6966 ГЛОБАЛ ЕВРОСЕРВИЗ 200872449
1129 Ка Си Ди - Красимир Николов 202094048
5982 ТРЕЙД ЕНД СЪПОРТ 160109966
5350 КОНТИ 5 112613656
3551 ЮНИОН ИНВЕСТ 2006 107583880
9597 АЛЯСКА 2008 200869830
2547 ТЕХНОСИС инженеринг 200967897
7459 Понтика фиш 201545226
4579 ДЖИ ЕС ЕМ АРЕНА 111565087
7401 БИНЕТА ЕН ДЖИ 201758053
127 БАЛКАНСНАБ 102818050
2899 АБ ПРОПЪРТИЙЗ 200989420
8331 МАРИЦА ПРОПЪРТИС 160107488
9461 Олимпия ЕС 176868114
224 ТОП ФУУДС 1 200409508
2675 ПРОМАРКТ 200276488
7442 НИК - 2002 115639834
7125 РПЛ 2010 201147749
13696 ТММБГ 203844113
1861 АРА ПРОЕКТ 203851549
9998 ПЕЛОПЕА 175367933
7928 БУЛФАСТА 203729417
8375 НИКЪЛЪС ТРЕЙД 204582938
2255 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЛАМ 123728193
5120 ДЖИ ГРУП 2009 111588844
8095 ПЪЛДИН ПЕТРОЛ 202456143
10872 СЪБОРНА ЕНТЕРПРАЙЗ 131441780
7552 РЕГО - 9 200934192
3425 СИКОНКО КЪНСТРАКШЪН 131459426
2019 ПАМГО 201895162
462 ФЛЕКСОН 203829022
4596 АТИМ 147147150
7507 НОВАТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ 160059335
7683 ВИКИНГ 2020 204015546
13931 ГЕОБОР-М 200404176
692 ПИНГВИН С 201503152
3766 ХЛЕБОПЕКАРНИ М М 201442646
6967 СУПРА ХИТ 202037210
2693 КМС ЛОГИСТИК 204282702
1142 ЙОКА - СПАСОВА И СИЕ 30137300
14120 ИНКОМ 2010 201252141
6152 ЕБГ 115864432
8237 ЛА СКАЛЛА ГРУП 204286597
8549 ЕЛТОК 204090082
4422 ВПД - ВИКИ 201736473
13315 Греал Трейдинг 204448056
5351 МЕГА ЕНЕРДЖИ 112654233
13316 БАЙРАМСКИ ГРУП 202690623
246 МЕЛА МЕНИДЖМЪНТ 2009 102920571
1641 ГЕРЕНИ 2008 200462343
9222 ПРИМНЕТ-2019 205588506
14059 ЛОТОС ГРУП БГ 202554210
4822 АТАНАС ПЕТКОВ - 47 200610258
8484 СТИЛЕОН 202336521
2432 МЕП ГРУП 200758424
3426 ВЕНОМЕКС ТРЕЙДИНГ 101681976
13161 АНЖИС 101752715
8551 ЮГ РАЙЧЕВИ 203701604
5834 ЕВЪРХАРТ 112597390
8435 ЧАОРИ БГ СОЛАР 201824891
2518 РОЙЕ КОНСТРУКЦИОН 202703005
6275 Солид Арт 130558752
215 МАКССТРОЙ 1 204437227
9182 ЗЛАТЕВ М 70 200708720
8137 ДЖИМИ - 81 200938707
1746 КАРГОТРАНС ГРУП 202698463
543 БРАДЪРС 2012 201791950
3096 ГАРО 84 203729513
1442 ОРКА ГРУП 201142606
3216 СОНЕЛ - МОНТАНА 200896440
1340 АГНЕЛА 201077852
2575 ЗЕ КА ДА 203815147
2054 ПИРИНФАРМА 2000 204252470
284 НАДЕЛ ТЕКСТИЛ 202268821
11457 АРИЕС ГРУП 130843648
11458 ФЕШЪН-ТРЕЙД-ОНЛАЙН 202993030
357 ДИАНИТА - ГРОЗЕВА 202544967
2930 ПОПОЛО.БГ 202965208
3437 АТИ 107590227
3309 РАЛИТРАНС-М 200369519
1261 СТЕМИ 117690101
2038 ЕКОСТРОЙ ИНВЕСТ БГ 102178675
1122 БРОКЕРСКА КЪЩА 821120835
12856 ЕМДЖИ 109605197
2170 ЯМИС СТРОЙ 160133255
1747 МОМЧИЛ-09 201631305
4505 ПИАС БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС 201395029
6968 БАЧИ ЛАЙТ 160123072
12516 СИТИ ГРУП ЕС ПИ 175401296
2497 РОТА ЦЕНТЪР 205100921
1143 АЙ БУЛ 118585142
2912 Бери Девня 203194085
2867 ВЕНТО - Б 201454171
1262 КОРАДО 127049357
514 БАЛКАН ПЛОД КОМЕРС 102879861
2326 АРСЛАН МОНТАЖ 202742618
11783 СТИЛ МЕДИЯ 200849945
9515 ВЕРА АЙКЪН 200424296
13855 В.М.П. 175099691
626 БАУ МАШИНИ - ИНЖЕНЕРИНГ 201762315
3470 ГЕОРГИДЕС и А 201188660
39 ХИДРО СТРОИТЕЛСТВО 128620613
8277 РЕНТАЛ МАРКЕТ 160040979
540 ШИКК 202675144
3375 ЕКСЪН 107579661
2181 КАСТЕЛ 118541142
4754 УЕБЛАЙН ТРЕЙД 204462337
2186 НЮ СОЛЮШЪНС ОЙЛ 201886583
5061 ФАВОРИТ ТРАНС ФМ 204664958
8419 КАДМЕЯ-СТИЙЛ 120608267
5526 Лайф РВСгруп 200186927
13660 МАРТИНЕЛИ 13 200783947
8649 ДАРИС - БГ 202068895
207 ЕЛКА КО 102827786
288 КОНСУЛТ БГ 2012 201959241
6514 ФАВЪН 2008 200167777
9516 БЪЛГАРИЯ ЕКСПРЕС 131575886
7443 ЛЪКИ 72 201552943
3534 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ" 817048897
1123 АРБЕЛА 114565402
5509 РПК АПРИЛЦИ 112038401
9622 Р6 ИНВЕСТ 117095096
544 БРУНО 2011 203932666
13697 ЖОКИ 175454990
6969 АЛИК-АН 201010437
602 ЛМР 203589417
14060 "БКБ ЛОДЖИСТИКС 202118490
4126 ИВА - 2010 201125998
7126 АГРОСТАН-2003 201934843
573 АКТИВ - ЛОГ 202872095
2499 СИСИ СТАЙЛ 201327117
1958 ЛУБОМИРА СТИЛ 204181308
9580 РОСИ - 65 101747198
1789 БРАВО 2004 115814632
12167 СТИЛ ССИ 75 119654285
391 МЕРТ 01 202477276
739 БЕШИКТАШ 147043657
7127 ГРАБО 160062363
4848 ЕВРО СЕРВИЗЕС 205225451
2232 БУКЪР БГ 202813150
8264 ЗЛАТНИЯ – 2 203642720
8156 РЪНУЕЙ 203654530
7128 БЕНТИН МИЛК 201120271
11459 А И Р 831700485
8244 ЕЛ-КАР 78 203250363
7508 НГ БИЛД ИНВЕСТ 126729247
11914 Мери-М-2012 201979849
2286 АЛ СТОН 160064300
2646 АКВА РАВАДИНОВО 204597064
2461 ТОРОВЕ БГ 201935308
3603 КРИСТИ - СПРИНГ 110570868
13932 ПОПИ ФЕЙШЪН 101799227
2712 ШИПИНГСТРОЙ - 2013 202742803
1885 ЕВРОТОП 103841447
767 ДАН ИНДЪСТРИ Р 204557212
2706 ЛЕС ПРО 17 204731467
2640 ТРЕЗОР 2013 202611736
1940 МУСАН-Д 203117361
2206 ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ 825173039
6276 МЕС ТРЕЙД 201249330
7402 ПАЗ ОЙЛ 202726884
2251 Савид-Ивентбератунг 202874826
2344 АГРО НОМ 126616726
14061 ЕЛИКА - МС 201787464
1653 КИСОВСТРОЙ 202341365
3857 ПАЛАДИУМ 107008602
633 РБ ЕНЕРГИЯ 201697344
11712 ЗЛАТАРСКИ ЗАНАЯТИ 121802620
6515 ЕЛИ М 93 203101031
6363 ТАНДЕМ Н ГРУП 160099319
8096 ‘‘ПРИМА ЕС ГРУП’’ 204566528
5486 ТУР ТРЕЙД 120556961
6970 БУЛТЕХ ЕНЕРДЖИ 200426144
4107 ВАН ДРИЙМС 201597963
1383 АГРО СТАРТ 117691566
1085 АГРОКОНСУЛТ 111555577
5352 ЖАНЕТ - 95 825354840
503 МАСЛИНКОВА 200408300
2901 ЗИКСТРЕЙД 131045158
13317 ЕС БИ ЕС - ИНВЕСТ 201991680
160 МКМ - ПРОДУКТ 147133250
2003 ФЛОЙД - ДЯ 202274048
658 АЛЕКС СТРОЙ 21 202951137
7246 ИВА СТАРС 80 202668935
416 ЕВРОПАРК 119593131
13596 СТРОЙ ГРУП ЕЛИТ 175088862
4455 ДС КОНСТРАКШАН 203292871
1292 АГРИБУЛ КиК 200636858
2430 СТАГЕР 126732987
6971 ЮНИВЪРС 1 115805117
6972 ВАЕКС 115259013
1280 Авторециклираща компания Велинсоф 203310091
720 БОБИ ИНТЕРБИЛД 201812202
3427 КАФЕ САЛЮШЪН 175272039
795 Ванката711 204904346
2278 БИОИНВЕСТ ПРОПЪРТИС 202564795
3576 МИЛВИНА 114569411
3117 ЕР ДЖИ БИ 147232088
4358 УРУМ СОФИЯ 201163536
588 БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ 201878825
7370 ДОРОПЛАСТ 200078517
8629 БЛОК АГРО 205129951
7509 ТАНЯ 06 201730545
1610 ЛИ МАНИЯ 201629069
40 ЛИДЕЛ 147075473
1886 ПРОФЕСИОНАЛ-77 160067926
13901 Фууд енд суитс 11 204269509
4384 ЮРО ПРИНТ 101753660
7629 РУСКИЯ - КЕЙТИ 203051016
8708 ВИП КАПИТАЛ БИЛДИНГ 203024407
2261 ЕВА МОДА 203435935
6973 ВАЛВЕКС ХОЛДИНГ 115293026
713 КОСМОС КЪМПАНИ 202823746
764 ИНТЕРАУТО 127000673
7129 ЕВРО КОНСУЛТ 2006 123738846
8457 ТРЕЙД КОНСУЛТ 13 204574592
1885 МЕТАЛ ГРУП - 1960 202298031
4695 ПИПИЕЛ АКОРД 203703397
783 ФЕМИЛИ ПЕНЧЕВ 201046159
5983 НИКЕС КОНСУЛТ 40951621
2703 МЕЛИНУР 200450405
8009 КОЗАРОВ КОНСУЛТИНГ 121472731
5984 СТИВИ-2007 126736277
2472 БУЛГАРИЕН БЕЙЧАЕР 115918175
8214 МОРСКИ ДАР 2015 203693049
7470 ПАПИР ИНВЕСТ 201800709
2565 СИЛУЕТ - 16 203869508
1218 АТ-ЦОЛОВИ 200348261
1887 МТ КОНСУЛТ - ЗМ 200123275
13481 Хармония Фасилити Сървиз 203351394
2187 ВОК КИДС 201954301
3128 СТРОЙРЕМОНТ 2011 201529834
887 КОМЕРС СЕРВИЗ 821150370
3704 ХОБИ ПРЕС и ПРИНТ 200913110
4212 ДИМ ИНВЕСТ 107579654
2145 АЛ - 2012 202035984
7130 Н и ИНА КОНСУЛТ 160112396
4609 АТВ - ЯНКО МОТО 111585061
1579 ИМПУЛС 91, ИВАНОВА, ЛАКОВ И СИЕ 20828052
7553 АНАНТА 836225423
4338 ТЕЛЕПЕРФОРМАНС 202305198
6974 КАР ПАРК 160038622
11460 БИЗНЕС ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ 200126620
982 МЕРКУРИЙ 124536687
999 ТРЯВНА АРТ 107594994
3481 ДИНИСА 201536661
9517 ЕЛЕЯ-98 113056548
12161 Тийм Уъркърс 203816320
2233 Аспен 115006661
4090 КИНОВ 107571935
554 ФЪНКИ 119662086
1756 ТРЯВНА ТУРС - 15 203681303
8675 ПИМИ ТРЕЙД 203039672
1690 КЛЕОН 115949135
2797 СОЛАР 148141192
8109 РАШКО ИНДЖЕВ 2017 201971610
3946 К и Н - ПЛЕВЕН 200192061
463 АПОЛОНИЯ 2002 128552404
6277 РОВАЛД 201569266
888 БОРЕЛА - С 107046001
13318 ТрейнКампМи 203218419
5566 УСТРОЙ 108563489
530 ЕКО СОЛАР СИСТЕМ БГ 201182324
2743 СИЙ СТАРС 88 203850504
1036 РУБИНЕКС 117675117
6975 ИХТЕОС ИНЖЕНЕРИНГ 160053827
2205 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЧЕРНОМОРЕЦ" 124112083
2342 ТАКСИ-2010 201239076
13512 ВЛАДО-9 175344849
1098 ТОТАЛИ ИВЕНТС 200195036
5985 МОДЕНА - ИГНАТОВИ И СИЕ 126010935
4037 ДАРО СТРОЙ 203052869
2088 ГРУП 73 203851030
2486 КУБЕРА 2018 205070061
4385 ЖИД ГРУП 200315546
4560 ИНТЕРТЕКС 04 204154987
2824 АМАРУ 201826853
1231 " ВЕЛАМАКРИ " 200336711
13162 ТЕКС И КО 2013 202530622
2732 И.А. АТРАКШЪН 2020 204664164
285 СЛАВОВ 06 201123292
8538 БИО ФУУД-66 205122790
2171 П И С СЕРВИЗ 2015 203593650
2491 БАВАРИЯ ЮНИОН 202611177
4464 БОЛКАНОЛИВЕН 103618259
4506 САВОВ ТЕКСТИЛ 202818756
2566 Агро-ойл МХ 204684188
768 ЛЕКС ГРУП БЪЛГАРИЯ 103814891
4386 БРИС 104625255
5074 ТИМОТИ 203273173
2308 ТЕА СИТИ ГРУП 203607881
7206 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "КЪНЧЕВ МОТОРС 123665056
11784 М.ТРАНС 109609263
5986 ОР ТРАНС - 2010 201055763
8010 ДИСИ 123726915
4326 КАВЛАДАНА-БТ - РАЛЧЕВСКИ И С-ИЕ 110019014
139 ИЦКО 160118602
3141 ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ - СТАМБОЛОВО 200461309
1175 ЕКОЛЕС 103811190
279 КОЛОРАДО СТИЛ 147095465
8343 МЕГАКОМ КЪМПАНИ 2011 203799198
1243 РИТЛИТЕ 11 201515674
3400 БУЛИНТЕРИОР ТРЕЙД 202481140
3125 Р Д Д 120541523
5014 ЦЕНОВКОМ 200437817
605 СИ-ТРАНС 103916259
13482 Авто – Хит Карлито 203127282
7795 БОЦИ 32 201935767
6976 ЖСК КОМЕРСАНТ 2009 200667152
8274 РО.МА.ТРЕЙД ИМПОРТ ЕКСПОРТ 201745052
5148 АНТОНИ - 17 204706810
1922 РАДИО - ИНТЕР ТАКСИ 115261249
2259 СТИЛСТРОЙ - 77 160120375
1197 КОСМОС КОМПАНИ 201575116
7600 МИТКОВИ 07 204571817
1393 ХАРПЕЛ 112561533
1888 ТЕРА АНТИКА 160051349
14121 КАМО 115853293
7601 ЕЙНДЖЪЛ 7 201718233
1144 АМИС - 9079 201524869
9518 СПАРАДОК 200312831
7510 СЕМПРЕ ФЕШЪН 201704155
2242 ЕКСПРЕС ДИЗЕЛ 200666246
585 АРДАР СТИЛЕ 202693039
3907 ГРУБСТРОЙ 200042617
362 ЖЪЛТО И СИНЬО 147114008
6278 АДИС ШУС 203144748
7312 Реал Инвест 75 202938606
1341 КХЕМПАЙЪР 201664950
3292 РЕДЖИНА 2010 200915758
2823 ВИЕМА 09 200753690
2937 ДЕСГАЛ Д 205002733
4402 БАНЯ И ДЕКОРА 201012573
780 АЛУМИНА БИЛД 203064152
1843 ЕЛЕКТРОАВТОИМПЕКС 123112988
4823 ВАЛЕНТИНО 04 106581875
2710 СКАЙ 2000 103811800
11713 ШАНТИС 203300810
5165 СИЛО БИЛД ТЕХ МОНТАЖ 205291846
6279 "ПЕТРУМ 2011" 201609700
8205 ХРИСИ 006 202790381
1128 ЕКСПРЕС АИМ 160066835
4824 СОФИЯ БОЙС 131030900
7131 ТЕРЕЗА 2008 200500228
1893 КРОКО 112055450
2209 БУЛЛАНД ИНВЕСТ 103655396
13668 МИСКО АРТ 130492487
4403 ДЕЛУКС ЕЛЕКТРОНИКС 204284984
8065 ФИШ ГЛОБАЛ КОМЕРС 201848045
4755 НУРИТА 202846645
1862 НИК 17 204407198
7511 КРЪСТЕВ ГРУП 2016 204170660
1059 ПЕРФЕКТ Б ТАКСИ 117649193
1293 МИШЕЛ 124667327
1020 ВАВИЛОН-МТ 200340827
823 ОРХИДЕЯ - 07 124532315
3947 ДЕА-Д 107590519
1899 ШЕВАЛИЕ 117689736
2786 Ви Ес Билдинг 200408000
6202 БИО-ВЕГА 200154370
1384 ТРИГОН ЕНЕРДЖИ-ООД 117543215
7247 ЛАВЕЛ 115659121
1394 БЕНЖА ТОЛ 108522599
371 ЕЛЕНА - ЛЕС - 2015 203742101
13163 СОФИЯ СТРОЙ 2000 175269414
5452 МР И Р ИНДЪСТРИ СЪРВИСИС 200148321
699 ВЕЛ ГРУП 102230360
5233 КЪРТИ СИ-5 204234694
4404 МЕГА-М 2014 203027549
7444 АКВА ФЕМИЛИ 203078052
5487 ДИНИКО-КОДЖЕБАШЕВИ С-ИЕ 120023121
2288 Бар Шоколад 2018 205285053
2361 КЕМ-ЛИДА 200957173
9018 ИНДЖЕТО 204986941
1844 ДУЕС - 09 200593175
8174 АРКУС - 2012 202144346
4654 ВЕНИС 17 204756050
711 ПН ТРЕЙД 201266116
2913 Ив – С 2019 205576094
3133 ШИК 2016 204146912
7132 РУНАН 202060902
8430 НЮ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 202656966
9945 ТЕРАСТРОЙ 77 200527175
6977 АНАЛОГ 13 201347358
2590 ГРАНД СЕКЮРИТИ ЛИМИТЕД 203335689
2419 АДИ ИНВЕСТМЪНТ 14 203187062
7133 ТРАНСПАРАНС ВФ 200302513
8129 ДЖЕБЕЛ 2015 203352553
12549 СПРИНТ АТ 202164541
6021 ЕВРОМЕЛ - Е 201434998
9115 ЛОКО МОНДО 201810201
2949 ТАД ГРУП 204221699
816 АБВ 103286383
2363 СИТИСТРОЙ КОНСУЛТ 204417915
8806 БАЛКАН СПЕДИШЪН 204208827
7134 ПЛОВДИВ РЕСТОРАНТ 202841491
8543 ДИЕЛ-ДИ ЗЛАТКОВА 201622263
1975 ИМС 103936055
1235 ЕО ТРАНС 203914145
4561 ПНП ЛОТЪРСТРОЙ 203089458
4634 ВОКИЛ - 3 204263335
4339 ХИДРО СТРОЕЖИ 202965642
7135 СЛ ТРАНС 200218392
7275 ПОСЕЙДОН-ХР 202504620
1487 ЕВРОПИК 202056067
8198 ДЖАНЪЛ 202104359
712 ДАНДИ ТРАНС 08 202649562
7554 ВЕГ - МАШ 201283496
1976 ИНВЕСТ БИЛДИНГ 148103961
1814 ВИНАРНА ПОПОВО 200119316
4706 ДАН ИНВЕС 202622992
8504 БоВиСта-С 203878507
6978 ДМ 2012 115621416
162 ПРАЙМ ДИВЕЛЪПИНГ ГРУП 147154481
4849 САЛЕНА ИНЖЕНЕРИНГ 123735213
8394 БАЛИС Д 115770844
1580 АРВИГЕ - КЪМПАНИ 200909189
2515 МАНЕКИ-НЕКО 205146071
13856 ЗЕНИТ 2007 131165862
7471 КАЗАБЛАНКА-ЗАГОРА 200061674
2415 ХАЛЕТИ 202922502
1395 АКЦЕНТ АДВЪРТАЙЗИНГ 115873844
4787 М и Р Комерс 202241660
4834 ЯНИЦА СТРОЙКОМ 119662684
4213 МАРЕА 22 203137821
253 ВАНИСТРОЙ М 204612769
7555 М М М - ТРЕЙД 160083788
5595 ПРОПС-ДЕКОР 175380813
464 ЕВРО СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 777 128628439
13857 ЕМПИ-2005 131390275
14009 ГАНИМЕД 19 205468713
2809 ММ - 77 127587936
1308 ФЕМТО КОМЕРС 103982056
1691 МЕБЕЛ ДИЗАЙН ГРУП 115855173
2136 МИКО 2015 203530244
1000 ВИКТОРИЯ-БУС 107581502
12437 СТАФ СЪРВИСИЗ 202684990
4184 АРБО 111554742
6979 СПНД 201619089
6444 ЕЛИТ-АВТО К&К 201037427
2671 НИЯ 126048932
2694 Л.И.К. 74 200827361
5682 НЮ ВИЖЪН ПАПАРАК 160111369
12024 АСЖ ИНЖИНЕРИНГ 175201096
5683 РАНГЕЛ НЕДЯЛКОВ 108574603
8479 БРОДУЕЙ 1 203276828
1631 ИМОТЕП 115878670
13933 А ЕМ ДЖИ ТРАНС 200702201
7445 ВЕДИ - ИНВЕСТ 115773242
639 ЗДРАВЕТВОРНО 204217722
6980 ВА И СС - КОМЕРС 126139232
8341 БИС АГРО 203863779
2354 ТЕРЕК 204936924
13858 ЗЛАТКОВ 84 200881430
6981 НК ГРУП 011 200372878
6203 ДИ - ЕФ - ГРУП 202272823
6344 ДЪГА - ФР 115949968
2345 КОМЕКСМАШ - ВАСИЛ ПИРОНКОВ 825030653
749 БИОЕВРОИНВЕСТ 203999996
531 ФЕМИЛИ ТУР 2014 203317876
1994 СИСКО 2012 204531121
889 КАПС 820181936
5090 ПИКО 16 204255460
5488 УНИТЕХ - ДЕЯН ЮРУКОВ, АННА ЮРУКОВА 112046960
640 ЕЙ КЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203164989
3011 ИТАЛИКА КОСТРУЦИОНИ 200082145
5192 ЛАХАНА - 20 205748964
2131 КАРАВЕЛЛИ КОЛЕКЦИОН 115338980
6099 РАЙПЕН 201176188
4445 СВЕТЛИНА - П Т 201854607
7379 ВИТАТЕКС 2014 203250420
1209 МАДЕСИ 201360551
4740 МЕНИ ГРУП 106621805
13859 ВАРЕКС 103000017
1501 НАГЕНА 115053839
2243 ММ 2018 205055508
4038 МАКИ ЛЕ 201450908
4039 ТИТАНИЙ 69 114673096
6982 Строй Хаус 160076676
1021 МАРИНОВ ИНВЕСТ 201317226
180 МОВЕ СТРОЙ 147109541
2858 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕН 917554
2140 СЪНСПЕД 203470110
4518 БМ КОНСУЛТ 2000 ОЙЛ 203466902
6011 СПОРТ ХОЛИДЕЙ 201635481
713 БИ ЕВА 202843229
835 ВИЗИОН АРХИТЕКТ 200011835
13483 ХИЕНА ГРУП 202501318
4835 СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "ФК "ЛОКОМОТИ 176366058
924 СМП-ИНЖЕНЕРИНГ-ЕООД 117596673
3428 БАЛКАН ЕКСПРЕС ФРИГО 101766800
3987 ЛИА - ПЛЕВЕН 114548075
7136 ВИКТОРИЯ СЪРВИЗ 201771652
479 АСИЯ-ТУР 80 203106758
714 НИТОН 55 203646494
5803 ЕВРОСИЛА 201726461
326 СКС - 55 203563212
4825 М2Б 201988549
6153 МЕГИ - КО 115884997
13597 ИМЕДИА 130374033
13698 НОВАТЕРМ-ДП 200036614
4405 ЗОЕЛ 2015 203723154
395 ВЕЛМЕТ 116557112
2901 ГИРОС ФАКТОРИ 204393802
4483 БАТЕРИЯ ТРЕЙД 121521744
5234 ИНТОН 15 203596438
1443 ДАНИ М 2007 127635263
12857 ЕЛПРО БЪЛГАРИЯ 200872424
432 РОМВЕСТ 175301837
4878 Ц.А.ГРУП 202450756
1790 КОНИ -Н 115507957
7137 СПАДИНА ТРАНС 112665578
1962 ПЕТРОЛЕУМ 124055102
1022 МЕДИАПРЕС 124689793
3908 ЛАНГУ ГРУП 131257225
11992 ТРЕЙДИНГ СТОР 204405674
674 ПИ-БИ - 80 - БАРУТЧИЕВ 102908583
5567 АУТО БОРДИН 112662009
2868 СЯНКА-СМ 202789009
8911 АСЕНИЦА 1080 202024614
3858 КРИСКО 93 200442084
119 ЕВРОТЕКСТИЛС-3 119623667
675 КОНОС ТРЕЙД 203746352
7715 ШАХИН СТРОЙ 202394503
574 ЖАКАРД-ДОБРИЧ 124139956
2642 АС ГОЛД ГРУП 205055522
4406 СТРАН 202825732
2624 БОРДИ ВАРНА 204365824
2567 ХОЛЦИНДЪСТРИ 203309114
1632 ПЛАСТИНВЕСТ 825341896
3037 ГДП КОМЕРС 204985437
702 СЪНРАЙЗ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 147067672
6204 ЕВРОПА 2001 123143300
2718 БРАТЯ СТОЙКОВИ 130510362
4836 БОРСАРА 200423244
1323 ДИАГОНАЛ 118516744
547 Д1 СЕКЮРИТИ 201644612
2141 СОКОЛ - ХАН АСПАРУХОВО 200079882
3412 "ГРУПО УНО ФАБРИКА" 203850422
1502 УНИСТИЛ - 62 200715978
7138 МЕДИЯ 67 201160262
6983 СТРОМ КОМЕРС 115261740
4091 САТЕЛИТ 2011 201671584
3447 КА ЕЛ ЛАЙТ 131214505
6984 М и Т Пройчеви - 2 201648621
5015 ХИДРОСТРОЙ - БГ95 204926225
5235 ПОП АРТ - 27 202923166
7460 БОМАКС - 60 200071273
3577 ХИДРО ИНЖЕНЕРИНГ 106624908
2347 СТЕНОС 77 201839683
4626 МЕСОКОМБИНАТ ТРАПЕЗИЦА 203252898
3320 МИЙТ ТРЕЙДИНГ 2 201503540
4682 ДЖУЛИЯ 107595174
13733 Матрьошка трейдинг 203311019
583 АНАТОМИК 124651999
2219 ЙОНДЖА НАКЛИЕ 202610584
3578 АРИ - 94 200641079
5932 ВИРТУАЛ - БГ 115556534
1977 ОВЕОС ТРЕЙД - 2012 200762013
3785 Глобълтранс 107561033
2580 МЪГЛИЖ-2004 123662747
1001 ЕЛТА 107013108
6985 М. А. К. ЛИФТИНГ СИСТЕМС 200517462
2190 ХОЛАНДИЯ-2002 116545551
812 ДХМ ПРОПЪРТИС 203073429
9413 ДИАНАДОР- ГРУП 200353205
8146 НИКРИС 66 202837967
6986 АРТГЛАС 115824270
8340 ХИСАР ПРОПЪРТИС 160106233
3334 ФЛОРА-ВИТА 201300579
4237 ЛИНК 183 202539863
4756 ГАМА - 96 111589654
14062 СИМОВ ДИЗАЙН 203009519
1936 ДЕЗЕКА 203800330
13902 АСТРОН ХЕЛЛАС 201537400
5193 МТМ - 1305 205188907
4040 Папая Адженси 202708861
9578 АЛИЯ - 20 200966681
634 НИКО ДАН 76 202156548
1895 ДИТО - В.ЙОРДАНОВА 124697256
1791 ЕВРОАГЕНТ 201061314
5016 МДМ - МИРОСЛАВ МИНКОВ 202467079
4531 АЛПИНКАР 203703319
11592 КАТЕРИНА-2009 200659102
13992 В ТРАНС 2017 204669439
3693 ПРОЕКТИНВЕСТ- УЗУНОВ 201391881
13598 АУТО ЛУКС 2000 202441159
1475 ШИКОВ 112610980
3931 СИКО 77 175290262
8683 ЛИВ 33 205151556
661 ВЕСТ АУТО КАР 204892538
7349 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОТЕЛ И РЕСТОРАНТ 202654602
1290 СУПЕРБЕГ 202742649
4238 РЕМСТРОЙ ПРОЕКТ 203092276
5353 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-97 112073861
3988 ЕВАМОН 201837351
1792 АГРОСАКАР-97 126151737
7602 ЕНЕРГОМОНТАЖСТРОЙ 201645856
925 ХИНСО 117002455
7472 РОСИ КЪМПАНИ 203849765
6154 АКРОПОЛ ЛОЖИСТИК 201548158
4916 М ГРУП СЕКЮРИТИ 205151339
840 ВИ ЕН БИЛДИНГ 202411646
9227 ЗА ФЕРМАТА 203434160
1995 ДОМИКА 148091092
491 СЕЛФАТ 128620047
2226 СТОВИ ТРАНС 160052401
3152 БАТЕНБЕРГ 200134154
5091 ЛИВ-СТИЛИ 204475893
8253 К.Г.К. - КОСТИНОС - ГАЦЕВ - КОСТОВ 822144930
2286 АПМ ТРЕЙД 204157620
12297 ШИДО ФИТНЕС 175341778
8421 АССА ФАРМА 203353025
791 ЛЕГО ИНВЕСТ 201690620
7380 ВИАЛИНТЕКС ГРУП ИНК. 203512933
2503 ПОЛИНЕКС 2007 148128377
12970 ЕМ - ОЙЛ 1 101640246
14063 АРМАДА ГРУП ИНТ 202153514
5845 СИЕКО 32 200582937
597 ТУНДЖА СТРОЙ 204899593
11915 ТОП СТАЙЛ 202739700
3259 РАМТРАНСПОРТ - БГ 201697141
2745 ВСА 2018 205162481
438 ЗДРОЛЕС ТРАНС 202114606
10669 МИЛЕНИУМ-82 202375346
1177 СПЛЕНДИД - ПРОПЪРТИС СОЛЮШЪНС 124715487
1001 КЛАСИДЕАЛ 201115527
2135 ЕУРОПА ИНТЕР ТРАНС 201334318
6987 СИМ ИМПЕКС КЪМПАНИ 115575933
1301 СИТИ ПРИНТ 200288437
4456 КЛУБ 71 201537126
4041 ДИМ-СТРОЙ 203137814
4850 БАЛКАНИ - 2014 203080594
103 МЕДИАПОЛИС 119649548
693 Есен 45 203757053
4164 САМАКС КОМЕРС 110059667
117 МЕГИ 2016 107530664
1511 БУЛКАМ-СИМ 202325181
853 ВЪРБАК МАНЪР 201749556
3283 ВАЙОС 107592032
7423 СМС 2015 203476704
8062 РАНГ ГРУП 160136625
4562 ХИДРОЕКОСТРОЙ 111574549
1396 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС" 126105835
2085 АБРИТУС.КОМ 116519001
2591 ХЕПИ ЕНД ИНВЕСТ 202021995
7139 СТАРТРЕЙД - ИНВЕСТ 104699125
4879 БДИН АГРО 201164232
4519 АМОР ТРАНС 106630658
11916 КАПСИМАЛИС БАБИС 200595653
2838 Ив – Х 2019 205576105
2299 КАРИЕРИ И ХИДРОЕНЕРГЕТИКА 201098795
8973 ЗЛАТКО НИКОЛОВ И КО 160046359
13063 АРЕГУЛ 203575182
6516 БИЛКОВА КОМПАНИЯ БГ 203324109
367 СТАН ИНВЕСТ 200365660
3989 М.Д.П.Б.-ТРЕЙДИНГ 111585645
8117 БД ЕНД ПАРТНЕРС 203210080
2914 ЛУКС БЕТОН 202428279
1282 КЕНТАВЪР - МРАМОР И ГРАНИТ - ГД 202136022
13164 ЛИНЕА ВИЖЪН 14 202006210
718 БЕЛА 103851815
4092 ПАЛАЦО ИНКАНТО 131329685
700 БУЛПЕЙНТИНГ 202371718
772 НОБЛЕКС 102016463
4214 СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ 131363513
8240 ВАК 18 204495102
4014 ПАВ МЕТАЛ 202474579
5788 АСПИ ЕЛ 115168720
6988 ТЕРА ФУУДС ИНДЪСТРИ 200449730
2295 АЛФА АГРО КОМЕРС 204103747
3125 НАВИ-20 203432373
13599 СИРИУС НП 201306475
3438 АМД - ГЕЧЕВ 200068263
9638 ЦВЕТНИЦА 1997 200453351
926 КРИС-СТАР 118578781
5987 М И М ПАРТНЪРС 160093184
5453 АВ-СТРОЙ 108689519
9282 ЛГС ЛОГИСТИКС ГЛОБАЛ СЕРВИСЕ 201406599
6364 СТАР КО 115646387
7473 ТАНИТА 2013 202328250
1971 ЕФ-КОМЕРС 126093653
8312 БГ СУПЕРМАРКЕТ 3 203239299
7403 СПОРТ МАНИЯ - 07 201742469
2559 УАЙТХЕВЪН 2019 205667028
6205 СОНЯ 2005 123678776
1581 АРИА 115635330
632 ТРАНС ГРУП 81-Т 202208895
6989 ИН ТРАНС 123760860
7512 ЕМ ЕКС ПИ ЕКС 201488558
4215 АКВА ВИКТОРИЯ 2005 202840208
1294 СИЗИФ ГРУП 148032037
2702 ФОРИ-ПЛАМ 120529026
5804 МИСС 1 200604942
4407 ДАН ГРУП ВИДИН 200207289
3767 КРОС ПОЙНТ БГ 201760990
8313 СЕРТАЙ ТУРИЗЪМ 200382776
1972 ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗЕМЕДЕЛСКА КО 115797318
12867 ТЕДАЛ 203999899
7140 ВЕС - ДАМ 202091641
2968 НАВИ - 10 202907151
5121 РАЛИВИРА ТРАНС 203499432
1467 ЮЛИНА 117620891
13860 ВИДЕО СЕКЮРИТИ 204279663
2060 ИНТЕЛЕКТ 21 112531903
555 СИГУРНОСТ 102666621
4387 БИЗНЕС ХЕЛП КОНСУЛТ 114671843
2177 БУЛСТРОЙ - 2000 123632857
2669 СИСТЪРС МБ 200726501
13600 АНКОС ТРЕЙД 203587042
4457 ВИП Р 201409482
8123 НАПЕ 202663836
2191 ТЕРВЕЛ КАР КОМЕРС 2014 201167011
10873 ФОКУС 2011 201093970
2039 ПЕГЕ КОМЕРС 203765000
8091 БОБИЧОЧИ 200335029
5722 БАТ-ГРУП 120597536
3990 МАГУРА - ТУРС 200253824
8592 АНАТОЛИЯ - 2009 200844019
7740 МОДНА КЪЩА АЛ 123717761
13861 Ви Пи Къмпани София 205069187
2989 ОЛИЛЕС 202178459
2268 МИРО 065 201868838
6012 ЕВРОПА - ТУНЧ 160096401
4075 ФРЕШ НДЖИ 200716165
4580 ЛИДЕР-КЕЙК 104656234
293 ДИВАЙН ДИЗАЙН 201136507
450 МИ - трейд дистрибушън 204078436
2860 Строй комерс ВП 204671753
4474 КАМИ-В 111580064
2228 158 200193261
7141 СОЛИД ДИЗАЙН 115327514
2802 Джейхан 1 203368066
2198 ТРАНСМЕТАЛ - 89 203209039
4990 НОНОВ ТРАНС 200076837
4293 ПМЯ АРТ 201132359
7404 НИКО - СИРИУС 201361774
6990 ЕВРОКОРЕКТ ИНВЕСТ 115799568
269 КЕЙ ДЖИ СТАЙЛ 200394209
801 ХЕДУЕЙ АЛИАНС 203419809
6206 Гранд С 112640728
748 ЕКС-РОЛ 203091861
9550 СТОРКО 175131737
12858 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ НИК М 204245433
1397 НИЕС 112120332
76 ЕВРО МЕБЕЛ ЛУКС 119659446
2215 ЕС БАГС 203400254
1398 МТВД-ГРУП 201468930
181 П И К ИНВЕСТ 147104042
3932 АЛФРИДА 03 201980627
2547 РЕГЕС 200869193
436 ХОТ АНД ФРЕШ 200735938
1915 ВЕСИДОЛ 201634244
1863 ЕВА - НЦ 201816108
289 ТЕРМОСТРОЙ 2 147133706
13484 ЛЮСИЛА 5 204456100
7733 БУЛ-В 123676825
2396 ДЕМ - 65 204070448
2268 ЦОНЕВ 2010 200634750
14064 Констех 202744359
4880 САЛИНА 77 ТРАНС 115872334
3786 ЕКСИМПО-ТРЕЙД 200760610
5092 КРЕЗ 105538630
2990 АРТ СТРОЙ КОНСУЛТ 200726889
7513 ЕГЕТО КИДС 203038912
545 ЕЗБ 1 201481211
4741 МАРГЕТ 2013 202537296
694 ЛИК-М 2005 102857345
6280 РолИнвест груп 201078502
4757 ФРЕШ ФРУТ МАНИЯ 203996224
5236 ИНЖЕНЕРИНГ СЪЛЮШЪНС 203760850
3787 БИ-СЕН ОРЯХОВО 200014112
13319 БАЧИ 007 200961200
211 СТЕЛА СФМ 119670396
8071 МАСТАНГ АТЕШ 202985520
3579 МАРБУЛ 175141699
8348 ЗАГОРА 2000 123681338
1546 СИС ТРАНС 124699232
2554 КЬОСЕ ПЕЙНТИНГ 203338564
285 ЕМ-2003 102859143
1823 ДАНИСТИЛ 2014 202956796
451 ТАУРУС ТРЕЙД 175393084
7461 ЕСРА-РА 203162511
3370 ЕС ЕМ НЮ КОНСТРАКШЪН 200148563
4446 МУЛТИ СИСТЕМИ МГ 200386187
1896 ДАЛИД.БГ 203453075
6991 МОНИК 99 201935315
715 ГУРМЕ 2020 204049178
13771 ВЕДЕКА-ИНЖЕНЕРИНГ 148018055
3438 ЗАРИМА КОМФОРТ 175247948
1973 АЛЕКСИС - МАД 201368224
10855 ОРАНЖЕБУИЛД 202490697
2605 АГАТА ИНДЪСТРИ 203913627
6207 ТРАНС РАД 123760675
346 ИНТЕРСПРЕД 118514095
270 СМАРТ УЕБ 201453518
1567 ФЕНИКСТЕКС-ПТ 202204384
8527 ДЬОКМЕОГЛУ 204372719
4917 ОЛИВА ИНВЕСТ 106523631
7898 ВЛ ГРУП 1 201754749
12367 ЦВЕТИЛЕС 203501043
182 ИНТЕСТ ГРУП 201098362
6992 "Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциац 115018037
8793 ДЖАНИ - ИИ - 11 201662546
7142 ГТТ КОНСУЛТИНГ 200384414
8605 ОРХИДЕЯ СМОЛЯН 200226086
2374 ДМ БИЛДИНГ 201179211
1584 "О.М.А. клон България" 201473079
2980 ФЕРОМЕН 103113335
9301 ДОНИКА 123735978
3712 ДИМТО ТРЕЙД 201380664
14065 КОСМО ТРЕНД 204387016
8520 БАУКРАФТС 204908113
1748 БИЛДКОМ 127591607
4093 ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 107512844
10292 СНМХ 101714198
1283 СТИЛ – МД 9091 147101167
3991 МОРЕЯ 110567157
8177 ВАЛ - МАКС 2009 200917556
433 ШАДОУ КОМЕРС 102849811
2798 Г 9 203902627
10877 НИРВАНА ТРАНС 202399781
4447 СКМ ШИПИНГ 201564881
4433 ХА КОМПЛЕКС 203403357
180 ВИКТОРИ К ЕНД К-КИРЯЗОВ И СИЕ 102121336
7143 НИКАЛАС 200230398
177 ПРОМОД 2014 202912426
9519 БОЛКАН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС 115750795
2643 УЕ НОВА ПРОД 204253857
8623 СТИВЕЛИ МЕБЕЛ 201335181
2478 МЕБЕЛИ МИЛОРД 200927493
4758 ГОЛДСТРОЙ ИНВЕСТ 204729701
7144 ДАР-07 147144179
4918 СТРОЙМОНТ ЛТД 204336139
5904 ЕЛИ ФРЕШ 200742990
4408 ЕЛЕМЕНТС АПН 202564681
14066 ОТА 8 203361988
9356 МКН ЛОГИСТИКА 203256786
3262 ЕВРОМЕТАЛ-АРМ 175406126
8812 АЛЕКСИР-80 202874299
3102 ИНФИНИТИСТАР ТРЕЙД 203255588
4340 ПАНДА ОФИС 201841595
4718 ТерЛог 201986416
191 КОСМАЛ КОЗМЕТИКС 201699690
11593 НИК ПЕТКОВ 109606705
4520 СВИЩОВ СЪРВИЗ 202530914
6993 СИГ 126644551
2024 КАТИ Д.С. 202595050
2820 НОЛЛА 203356808
5354 З и Д ГРУП 108684737
1864 СИ БАХ-ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ 203245099
1824 ПЕКАРНА БГ 11 203781168
1261 МЛАДОСТ КОМЕРС 1 201746115
3058 КОЛОНА СТРОЙ 204321863
7514 ГАЛИАНА 85 201249017
6281 БИЛДИНГ ПРОПЪРТИ 2012 202353168
12730 Суперфлай 2014 203323270
13320 РИВЪРСАЙД 2012 203817760
1130 БУЛЛЕС КЪМПАНИ 200415614
9002 МАКС - ТЕКСТ 204770527
2462 АЛЕКС СТРОЙ 95 203255271
5527 Д & Н ИНВЕСТ 95 200066461
1302 СИЛВЪР МЕДИЯ 203264904
2373 Славей Тренд 202082603
4359 ОМЕГА 2015 203719309
5194 АЛТЕЯ-2015 203646315
3130 ФРЕШ ДИ СИ 200997602
2959 ЛЕЙКСАЙД ИНВЕСТМЪНТ 202349465
5988 ВИЗИОН КОЗМЕТИК 116530916
11880 ВЕРГИНИЯ ПМ 131333388
5596 СТЛ-СТРОЙ 108688208
2915 БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ 200242443
13903 АРИЗОНА 2007 175353912
6282 РАДИНА 12 202438782
11806 БОРДИ 77 200480448
7145 КЕДЪР 2011 201487933
8589 ВЕНИ - Н ТРЕЙД 202489054
515 КИРОВИ ТРАНС 200527499
9008 Сувенир Ленд 205613547
9318 ТОДОРОВИ 2000 123688891
2902 МАРКОМ 126633277
7146 КОРАКАС 123149965
7695 АРТПЛАСТ 160027394
294 АРТСТЕП 203081956
5355 ВИЗ - АРТ - К 200603395
13321 ДИ ЕН СИ-КОМЕРС 200437895
8314 КАРИНА-94 115054670
13485 "Пламекс-2" 130164437
613 СПВ СТРОЕЖИ 204330353
695 БРОНЗ 147024137
2695 ВАЛЕРИ-ВЕНКОВ-Д 203306125
4707 АДЕНИС БИЛДИНГ 203498113
2391 Г. Е. В. - 91 202076422
8684 АШОРА 203795424
969 КОМЕРС 13 107548783
839 Тивиес фрукт 2016 204346140
4532 МАЖЕСТИК М 202113568
4665 ТАУРОС СПОРТ 200875121
1588 МАРИБОР - 83 200185152
12517 ДЖЕЙ ВИ ДИ ПРОПЪРТИС 202290839
12168 ВЛАД СТИЛ СТРОЙ 204239373
1503 КАРТАЛОВ ТРАНС 160116932
4919 ЧИНКОВ ГРУП 2018 204917735
771 ЯНЧЕВ 127565990
62 ТОПЧО-РАДО 200169874
4920 Хедън Маркетинг 204775451
4881 Дейинс 204376183
2096 ПЕТРОВ 82 200814032
2220 ЛИВРЕТ 204186554
329 МАРАМАР 202258243
5122 ТДМ 09 107011908
1865 КАЙТЕН СЕКЮРИТИ 200026698
532 МАГНИТО МАРИНА 200666566
5597 НИКОЛАЙ ИВАНОВ - 2010 201025161
6488 ВИТАЛ - 73 123668967
4635 РОЗОВА ДОЛИНА ЛОМ 204358210
7474 МЕДИА СЪРВИЗ 203311841
7147 АНИ ИНВЕСТ 160115353
2746 МАРИНОВ КЪНСТРАКШЪН 204594328
1757 ВИА 102694019
2327 АЛТ ГРУП 148113126
5195 МЕЛОН 114601026
3217 ТИФАНИ 110558031
9375 ДИВЕТ-ИТ 204259162
5017 МЕРДАНЧЕВ СТРОЙ 204524760
5196 ИВАНОВ - ПРЕМИУМ 205612163
5166 ТЕВЕР 2019 205523056
614 ПЕПЕЛЯШКО 120560840
3471 ХИМЕКС 121067081
7603 ЕФИРТЕКС 825236490
4655 САДИ ТРАНС 202120096
13862 ЛИНЕА СТАР 130997201
5989 ЕЙ ВИ ЕР ПЕТРОЛЕУМ 108572495
7405 ПЛАМ - 72 126641612
13322 РАДИАНА КОМЮНИКЕЙШЪН 175128171
6994 ИМПУЛС 6919 201410495
3107 ПОРИВ 01 205696193
2144 КУЛИНАР - ДИМОВ 202589453
2163 СПОРТТУР 115826951
7796 М и Н ГРУП 200885699
7406 Ла Тенера Мода 203954691
4921 ВИК ПРОМЕТЕЙ - 2 204451223
2634 ЛЕНКО 113027589
4216 ГЛОБАЛ ТРЕЙД 104595334
3694 ИЛ ТРАНС РУСЕ 201422152
223 ФОРЕСТ НУК ТУР 203571141
1450 СФЕРА 120558729
1399 КУЛТ БЪЛГАРИЯ 126658017
9555 ВДЛ БОВА БЪЛГАРИЯ 175061299
4922 РЕЛАКС ТРЕНД 205657660
8050 "АМИКА ТРЕЙДИНГ" 203632085
731 ИНФЛАМА 117620213
3804 ИВОНА-ТРЯВНА 200147739
2103 Сикрет - М 201242962
4547 БЕТАЗИМ 203857679
2902 С БИЛД 1 202147264
4239 ЕСМАССТРОЙ 203659876
2791 ХИД-Сървиз 203174022
1916 ИМПУЛС - МС 160130841
5062 НИПМИ 131205659
6995 СЕСИЛ - Х1 201549032
2733 ЧИНАР ШОП 204971409
1582 НЕФЕРТИТИ - ВЪЛЕВ 115606108
3482 АВГУСТ 2 201830563
12137 ЕН ЕС ДЖИ ЕМ 203061747
4388 РЕИСТРОЙ 203565505
2207 ОБЩИНСКА ОХРАНА 126174952
9196 ТСХ Карго 204455467
2903 ГОЛДЪН СТАР 43 205501355
5990 ВПИП 201545646
890 БЕЛУТТИ 105581610
1824 ВЕНИКС 160084153
4788 АЛЕГРО ГАБРОВО - 4 204203167
2542 МЕТАЛПРЕС 115889923
3439 ПАЛ 104624521
839 ГЛОБАЛ ПЕРСОНАЛ 202865930
6996 АГРО - ТУР ЕКО 115137963
3135 Фреско Комерс 1 203117459
676 БОРУН 2018 205167927
8485 Група Ла Скалла 205066173
2208 ТРИТЕ ЛИПИ - БГ - 2013 202580907
13934 ЙОТ 2018 201430262
8234 ЛИЛИ КОЗМЕТИКС 200351510
2725 АРНО РАТС 103330029
859 ЕУРО МЕТАЛЛИ 204378889
3868 МЕТАЛНИ ТРЪБИ 160078129
2300 ВЕДЕ ГРУП 203524024
4610 Алекс АМ 201661412
9903 ПЕРСИЯ 131525673
1028 Дрес Макс 202659275
7371 НИКА - 2009 200880691
6997 ЕКО - ГРУП 9 203021539
394 ЕВЕЛИН Р 147036470
1444 ТЕНИКС 148053405
9520 ЕКСПО ТРЕЙД 175314546
2276 ДИМИДЕЯ 203173568
13613 ИЛИЕВ БРАДЪРС 2014 203027905
8298 МИО КАФЕ 2017 204912930
5197 МИРЕЛЛА 1963 203238852
1210 КООПУСЛУГИ 305169
3028 ДАНИ МЕС 203895830
7381 ЕЛГРОМ 200003639
2961 Стамос 205363515
4789 АЛБРОН 21 201135490
2504 РАДИ СТРОЙ 94 202532623
4627 НАЦОВ-КАРС 201868261
3376 ИНСАТ 107545844
1974 Декси9394 202566216
5489 ДЕКРЕ СЪРВИСИЗ ООД - КЛОН БЪЛГАРИЯ 175272022
2292 ПИРИНОС 204824971
2007 КК "ДОБРУДЖАНСКИ ПЛОД" 201472162
4790 КЛИМА СИСТЕМ 106629257
1978 НАФТЕКС СТОРИДЖ 201081174
7583 МЕЛЕВ 2 201315111
4837 МЕТАЛ ПЛАСТ - 1 201296892
2289 ПРАИДГРУП 200501077
12518 НИК 1948 203415548
5167 ЕВРОВКУС 205176132
372 Емили 2005 203806828
4581 ДИВА М ТРЕЙД 202534738
7475 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ФУТБОЛЕН КЛУБ 123764458
6998 М и Х ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС 200876062
8199 ДАНКО ТРАНС АУТО 202393209
110 СМИТ - ТЕКС 102864336
9074 ТИ ЕМ ВИ СТРОЙ 205416378
417 ДИС-ПЕТРОЛИУМ 203119435
3838 АДМИРАЛ 2008 200448308
927 КЕЙ 117625737
794 ЗДРАВКО БИЗНЕСА 204600069
7207 ПРИЛЕП-М ИНЖЕНЕРИНГ 201953893
6999 ВАНЬО - КАР 2009 200835785
1896 ТАГМИР 160001136
7148 ИПРА - 2000 115550691
6283 МИЛЕНА КИКЬОВА 200650352
5933 УНИВЕРС - СТРОЙ 3 160036492
3129 ИНВЕСТ - М 123101881
442 СЕВЪН ТУРС БГ 117686487
775 НУР ПИЛЕ 203622618
8446 Бус – логистик 203384992
2690 ТРАНСФЕР ПРИНТ 202623642
7000 ЕЛЕКТРА ЛАЙТИНГ 115745232
7995 ТОН ТРЕЙД 07 200917887
8142 ЕРИДАН СТАР 203917013
8495 РЕВОЛЮШЪН - 1 203352336
6022 ВЕАЛ 200794356
9452 АЯ ТРАВЕЛ 160110071
1866 АГРО ИНЖЕНЕРИНГ 30176627
1445 ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ КО 200842363
13904 ТАКСИ АДВЕРТАЙЗИНГ БЪЛГАРИЯ 131478184
8531 СНАКИ 202628924
4597 ВЛАДИСЛАВА ТРЕЙДИНГ 2016 203981635
8797 ЕВРОТРАНС - СЗ 205006334
1512 КРЪСТАНОВ 200127590
856 НИКИ ТРАНС 2012 202123263
5846 Реджи Транс 201530904
8210 МАРДАС И СИН 201043113
2410 КРЕО БГ ГУМА 202224515
5598 АГРО ГРУП 2008 200091806
1010 ПЕРФЕКТ А ТАКСИ 117649186
1178 ПАГО 2010 201245556
7604 МС-АУТО 2016 203898666
7476 "КИБЕЛА 16" 201689155
1254 СТБ БАУ 203392732
9904 Н ЕНД Н-64 126722783
1595 ЕМКА 117603687
7149 АРТ БГ - ТЕХНИКС 200429471
8315 ЯНМАР 160065509
1400 В Е Д А 126623016
595 АГРИПОРТ 202218658
2839 АРАПЯ БИЙЧ ОАЗИС 205645850
7276 ГАЙДАР 115839799
11785 КИМ ИВАНОВ 109608834
7768 ЖОРА КОМЕРС 200111586
4943 АЙ КЕЙСИС 203442449
14067 ОЛ ИН СПОРТС 202346387
8346 БАЙ ДЕЛТА 204551476
4389 РОБИКОМ-91 201926597
161 НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ 201710731
12620 БИЗНЕС ЛЕЙДИ-БЪЛГАРИЯ 203566967
5356 ДИОН 108535785
4563 ВЕТО 2012 201904558
2892 ТАНДЕМ СТРОЙ ГРУП 204836991
2108 ДИМИТРОВ КОМЕРС 2009 200834690
738 ЛА БИШ ЕКСПОРТ 200021637
4548 РУМЕН ИЛИЕВ - РУЖЕ 200657674
6284 ГА-РЕЙ ИНЖИНЕРИНГ 202228990
2253 РЕЙДАН 204036825
13323 ОЛИМ-ЕМ 201262541
41 МАРТИН ГРУП 119633790
3909 БУРГ - ИНС - 2008 200215916
13324 ЛУКС СТРОЙ1 2012 203507509
4521 ИВАНИ ГРУП 200783527
5723 ВЕНДИНК ЦИДИ 200557115
5750 ВЕСТЕЛИН 200987387
5109 ЕНИГМА ПРИМ 204646821
790 ФУЛМАР БЪЛГАРИЯ 201717946
7150 Си Ди Арт 200604216
824 ЕВРО ТРАНС СЪРВИЗ 203934817
8376 ДЕ ВИНТЕР БЪЛГАРИЯ 202740617
10240 ЕВЪРЛАСТ-ГРУП 175238543
8168 ИВА 1 ПЕНКО ИВАНОВ 201579011
5751 АКИЧО 200376339
1227 БРАТСКИ ТРУД 303638
3580 СИЛЪР 111006468
4507 ФЕШЪН ПОЙНТ 08 200360826
3047 ВЛАДИ - 3 200560677
8436 ВАНИЛА ТРЕНД 203673947
14068 РОЗА КОСТАДИНОВА - 60 202507716
1250 БУЛВИСТА Б.В. 201264784
4882 СВЕТЛИНА 18 205216139
4991 ЛВ 17 ТРЕЙД 203885220
5093 ВИТАТЕКСТ 201579132
8332 М - КОМЕРС 18 205005537
4804 БИ-АН-ТРАНС 204978535
2290 ДЕНРОУЗ ИМПЕКС 200309194
4042 БОТЕВ 107588151
271 ШОНИ 102825874
2188 ИНТЕКС 66 203103790
5684 ЕМАР - ТЕКС 200603032
8124 Строителна Компания Христов 202509877
2516 ОРИНДЖ 1 202563145
4656 ДЕКО - АРТ - 2001 200106863
2604 БУЛ - ФА 200215670
8933 СИСОДИА ШАШАНК 204409861
13772 ТХР 201974528
4043 ОГИ ПРОМ И СИЕ 111562340
2147 ПЛАМА - 8 128605166
4805 НЮ АПРОУЧ 200862017
8175 БИО ФРЕШ ФРУТ 204281529
2399 СТРОЙПЕРФЕКТ 126662528
13486 Грозен Ент. 203448879
647 Анджела 09 202256744
8166 МЕСПРОДУКТ-2 202124319
2501 "ТОДОРОВИ ФУУДС" 204365226
392 ЛОГИСТИК 2017 204408535
598 Пи Би Ес ЕНТЪРПРАЙЗ 147215893
7605 ДЖИ ВИ ГРУУП 160100376
3499 НИМФА ГАБРОВО 201686910
822 ГОЧЕВ ТРАНС 202709600
2214 СВЕЖИНА 2 202573965
132 СИТИ МАЙСТОР 200205968
6345 Аврамов АГ 202481730
1342 БОНИТА - ТРАНС 117599045
6155 Суплат Комерс 202337727
3992 СЛАВИ СОЛЮШЪНС 201004153
1335 СЕВЪН ХИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТС 115831603
1446 ИВАКА 127629424
9019 БОЛКАН ФОРЕСТ 203517193
2020 Б КОРПОРЕЙШЪН 200804163
1633 АНИ - М 57 201266027
7723 "ЮНДОЛА 0886" 201711317
7556 АЛЕКС И ПЕТИ 200663346
3429 САМИ - АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 131131778
1250 ДИМКОР 104611157
7899 К и М Билдинг Груп 202197541
13699 АГЕНЦИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И ОБСЛУЖВАНЕ 175077556
8752 ЖИКА 2018 205163042
3581 ДОНВЕС 111560752
9183 СЪНИ ТРЕЙД 2016 204066245
7557 АСА 40699558
4851 Лори 88 201573624
2134 К М Н - СТОЯНОВ 160133127
3713 КАЛИ ИНВЕСТ 107583962
1749 Т и К Сървисис 202583888
7151 ЦЕНТРАЛ 09 200852592
12731 ГИД 101757993
2586 ЦЕНТРАЛ 1515 203660978
1416 ПЕНКОВ-58 131437052
740 ЮНАЙТЕД ВИЖЪН 147255877
1975 ПИДАКАР ГРАНД 200593061
1198 ГИПСО-ЮРЪП 203410608
4185 ВИКТОРИ-К 200548016
7001 ДАНИ - АЛ ТРЕЙДИНГ 115614471
8765 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЯН БИБИЯН" 123749515
2296 СТАФО-ИНВЕСТ 148094957
4186 БУРЯ 21 130628955
1923 РУСИ 115077975
3112 Вивиен-Консулт 202275673
2535 ФУРБО 201139581
2515 МЕБЕЛНА БОРСА НИКЕА 203351960
5357 ПЛОВДИВ - КОМЕРС 40593156
5760 Б Г М 123731976
13325 ДАНЕЛ ИНВЕСТМЪНТ 200380992
3105 АКЕЛДАМА 204200089
1963 ВИГА-ФЛОРА 201554093
3535 РУМИЛГАЗ 104521869
4475 ЕЛИТ - ТС 203361591
7407 АМРА 115108239
8033 ЕВИАН ХЕЛП 201259564
401 ВИВА КОМЕРС 117606110
8467 ФЕЙНПЛАСТ 204841006
3054 КОРПИО 205669794
744 ХУ ЛИ 148023134
6285 ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП ИНЦ 201967793
2607 БГ САЖИТТА 204312330
3805 ДИ ЕМ СИ - 78 201449142
3048 МАДЖО 63 204482418
12154 И М ПАРТНЕРС 202416750
7002 КРАНСТРОЙ 2011 201564177
1179 САМКОР ШИПИНГ 201378122
8431 СТРОНГ 2010 201352184
4759 БЕСТ КЛИМА 104634639
1937 ГРИЙН ПАЛАС 2016 204140610
8316 АГРИМАР Ю 201192723
7208 МЕЛИСА КОМЕРС 200909552
3993 ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ОЙЛ 201769577
4598 КРИСИКОМ - САВОВИ 202696409
577 НЮ МЕДИА ГРУП 200723843
2351 АМГ-КОНСУЛТ 1 201184904
2411 БУЛПОЙНТ 2015 203779060
184 ВЯС КЛИМА 200016907
6286 РЕЙ ЛИФТ 1993 201713026
8162 С и К АГРО 203071435
2407 ВАЙЛЕТ ВАЛ 2 203060015
1309 РОНИН 2008 200213025
13601 ПЕРЛА ИНС 131433716
4960 ФАСС ГРУП 202738648
7876 КИ 19 201460295
2704 КУЛЕВИ 2015 203648614
5835 ПЛАНИНГ КОНСУЛТ 200854604
3994 СЕВЕР - 10 201067872
9134 БУЗЛУДЖА-2018 205076064
1964 ЕЛЕМИ ИНТЕРИОР 203075191
2773 МАБРУКИ 203274460
3448 ММ – ТРАНС 72 200740440
677 ЕТНО КЪМПАНИ ИНВЕСТ 204299491
4826 КЛИНИНЕС - А 204250035
586 ИРЕН - 2012 202246328
314 ШЕКИ ГРУП 15 203054667
928 КРИС 127584534
8505 СОН-2010 201282273
2239 ГЕОИНФОРМ 103618946
8904 АНТИКА КОНСУЛТ 204553580
985 ДИМАС ОЙЛ 107530931
2412 РЕЯ 5 203120948
952 МСД 04 104625580
3806 ИПН МАРКЕТ 110571799
2413 ГР ИНВЕНШЪНС 200714367
4636 МЕТАЛСТРОЙ 2016 204099430
8488 СИМПЪЛ СТУДИО 201870796
3059 ПОРТ БАЛАНС 205032705
1654 РОССИНО ИНВЕСТ 200956178
13602 ФРЕЯ МЕДИКАЛ 205169910
303 АУРЕУС 80 201580526
13886 ФЕЦ 2011 201352519
5724 ЕЛЕКТРОНЕН СВЯТ 825246957
7350 Крист 1 201947730
1903 КАСИС СПЕД 204001589
1704 БГ ОФИС КОНСУЛТ 200397205
8701 АВИС ГРУП 201520080
13993 ВЕРМИЛИОН 2013 202825786
7003 ПЕПЕ 115594556
3859 ЕДЕЛВАЙС ТРАХТЕН И СПОРТСУЕР 107016638
4760 ВИКТОРИЯ МЕДИКАЛ 201432552
2059 КЬОШЕТА 202245420
8299 БОДИГОЛД 201585523
3055 Т ХОТЕЛС 203669742
4240 ЕКС КОМЕРС 2 201237825
12621 ГЛОБАЛ4ЕН 203346326
480 ФЕНУ 203294096
950 КАМЕЯ-ММ 200091265
1738 ДЕРВОС ГРУП 201710884
3582 ТРАНСБИЛДИНГ 111559697
163 ПАМИ груп 201377401
2078 НАДИНА 112114544
1401 БАНО 830141114
3622 ПЛАСТМАСТЕР 201021483
809 НАВИБУЛ-2 ТРАНС 103097379
4187 АЛФРИДА 008 203725326
1343 ДУНАВ СИЙДС 201589646
2750 ЕДИЛ БЪЛГАРИЯ 204142159
11300 ПАРИДИС 101691454
4434 ТАРРАКОИНВЕСТ 175366404
5471 ОРФЕЙ - Б 112066016
5685 АСТОРИЯ 108687711
2545 НИКС - 02 201484990
6287 АРТИКА 160061181
2997 ДОСТАВКИ ЛОНДОН 203311460
8541 ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ДОМ 200881793
8542 БЛАГО 87 205140862
1965 РУДИ 124701765
212 ДНС БЪЛГАРИЯ 202062426
891 СТРОИТЕЛ-97 104038825
7630 АБВ ТРЕЙД КОМЕРС 203460778
9394 МОЛИНО 204155669
10878 ИВАЛ 105031826
8364 ФЛОРА ДИН 203360831
8246 АРЛЕТ 115890847
4188 БУБИКА 121688832
1417 НЕЛИ-М 117108152
8357 БЕЙБИ ЕМАГ 203419468
7631 ДЕВ СЪЛЮШЪНС 201429638
12622 АГРОКАР – ИМПОРТ – ЕКСПОРТ 204753474
892 ПРЕСТИЖ-ОФИС ВИДИН 105585135
8259 МАЕСТРО ФУУД 201647836
4791 БОНОНИЯ ИМОТИ-2007 105586365
3430 ИВИЯН 101657092
2172 ТРК-АУТО 124701224
1460 МАЗКОМ 120013611
2897 ЕБОКС 131338798
3230 ФАЙВ СТАР МЕДИА 200981473
2355 АВАНГАРД-СТРОЙ 103974508
13863 СТАМПА СОФИЯ 202579998
740 ФЕММЕ ТЕКС 204376653
7606 МИЛТЪН 113061614
6465 СОЛАРИС ГРУП 160102797
5568 КРАСИМПЕКС БИЛДИНГ 200941518
2629 ВИА Експерт Консултинг 203206705
13487 Камиоред 204649859
2696 НЮ ТРЕНД ФРАГРАНС 203472136
5358 ГЕТ 126611462
1011 КЕНТАВЪР-МРАМОР И ГРАНИТ-ООД 117653754
8125 ДЕЛКО 112649887
556 НЕАНТО ВИРИДИС 201457018
4484 ВИКТОРИЯ 1946 201584695
2630 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ИСАЕВ И СТЕФАНОВ" 127585433
7954 УЕЙКАП 160071572
2303 СТЕЛИВЕТ 203823329
723 ЕЛЕО ТРЕЙД 203142359
603 ТОП ДЖОЙ 117537244
4448 КИС ХИДРАВЛИК 107591966
5991 МУСТАНГ 2000 115580567
5569 ЕРИ-СТРОЙ 108693173
1136 ИНСПИРАЦИЯ 104607753
650 ФЛОРА 127624690
2015 ВЕЛИС 124690607
2757 МАРТИН СЕЛ 77 205128714
4409 ЕМ ТИ ДЖИ ПРОФЕШЪНЪЛ 202698513
726 ВЕЛТИОНИ 125556073
4806 "ФЕДЕ ИН МАРИЯ" 201341736
5018 МОМИНА СЪЛЗА 65 201028894
2678 ЕГИП 117690681
9421 ДЖИТИ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 203787744
2245 Ди-М Груп 2011 201815173
4458 СТАРС ИВЕНТИНГ 201280692
1180 ДОМ ПРОД ЕКСИМ 201282106
7804 СИНАПОВ-КРИВУЛЕВ 200574036
1073 ГАЗ СИСТЕМС - 72 200432250
2492 РЕКЛАМА КОНСУЛТ 123689363
11807 ОПТИМА ЛОДЖИСТИК 202374290
8596 ХелЕйчАр 205643721
523 ШОКОЛАД БАР 201884792
2339 ФОРЕГО - 1 115886254
7351 ЛАВИС - УМУРСКИ 160046074
3218 ЛА СКАЛЛА 107587124
557 ТРЕЙД КОМЕРС 147036698
9075 ГЕОМАТ СТИЛ 204766361
635 КЛАРО 102924598
133 ВЕГА МП1 200924020
13905 ЕЛКОН 115049997
4907 ТЕРРА 2010 201026199
7152 Д-Р КЕСКИН ЛИМИТИД КЪМПАНИ 40831789
4015 ЕЛЕКТРИК СОЛУШЪНС 201762240
1979 БЕЛИСИМО ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ 201251979
3583 М.Р.-97 121511789
8736 ЛУССО 2018 205192460
516 АВАНГАРД-ТЕКС 201448347
9613 ДИОНА 118579374
13165 ДЖИ ЕМ ДЖИ ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ 131380548
14122 МЕГА ФРИГО 201893275
3219 ТРОЯМЕКС В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 110017636
7558 ВАВ 01 202767703
8028 ИНТЕРКОМ ХЕРКУ 201650686
2344 БЕЙКЪРИ ХАУС 201873397
2626 ИЙСТ КОМПАНИ НЮ 201446674
2595 АКВА 2003 103809200
13935 РАФКО 1 175060507
5123 СОФИЯ МЕЛ - А 201614590
2505 Би Корект БГ 202913026
721 СВЕМАР АГРО 203058733
5570 ЛЪКИ - 21 115518366
2080 ДРЕЙК - ДЯ 202527028
7372 ДИ И ПЕТРОЛИУМ 203242391
3431 ЕХПЛОЗИОН 101722323
9000 КАНАПЕ СТУДИО 202497122
1825 ДИМАНА КОНСУЛТИНГ 201155105
1402 КАТИКОРН 200024658
7632 ГРАНД КАФЕ 115800045
8974 ПЛАН ВИЖЪН 123763632
2635 СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 130276781
1086 МИМИ КОМЕРС 104688004
8093 ИП – АЗУД 2014 203051870
3220 АУТО-МАСТЕР 107570071
3056 ЕВРОГРУП 1997 200343990
4637 ХИП 2015 203646366
1523 ДАНИ С 112605773
3006 ТРАНС ЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203532583
7153 СТРОНГ-СТРОЙ 80 200154089
678 Една сълза за децата 115630760
773 НАС НЕТ 202835531
4827 ТУИСТЪР КЪМПАНИ 110560518
6288 РИН ФАРМА 201161962
774 СИМИРА - 2008 200081837
10432 САЛМЕС 201274771
6365 ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДОНЬО 790879
2627 МАВИ 04 103849885
1236 АЛФА-ЩИТ ИАКОВ ИЗРАИЛ 203440804
1271 "ЙОВА ЛЕС" 202384174
2028 Зайчеви Груп 203407170
13603 АУТОДИМИ 203580101
4044 СЛАВ 90 200654137
12155 ТРИАП 200724589
2596 ДДМ ИНВЕСТМЪНТ 201764298
2033 К и М 73 202072025
2427 АЛДО РИТЕЙЛ 204053760
1793 НЕГИ ГОЛД 115236388
4611 ДБН 2 201188532
13994 ЕЙ ЕНД ДЖИ-ИНВЕСТ 831595439
2086 ФЕШЪН 91 203448861
4465 БОЯНА ПАРАДАЙЗ 175332448
9033 БАНКОС 120601881
5094 СТРОЙМАТ 2011 202417998
7515 НЦ ЕВРОМЕДИК ПЛОВДИВ 201610446
1664 РОС ЕКСПОРТ 201008361
1518 ЗК - ЛОНДОН ГРУП 115789093
659 ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 148093925
1030 ТЕХНОУНИВЕРС-КОЕВ - ПЕТРОВИ 20569169
4508 Конкурент- СИЖИ 201812373
2089 КОЛОРАДО 72 201107402
396 ЕВРО ФЕРМЕР 117618778
8300 БЕД СПОРТ 200419413
492 СТРОЙМОНТАЖ 2012 202049731
2628 ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕМА 200832294
2487 СТИЛВЕС 148006836
8366 ЕН ДИ ЕР 203722839
5019 МОНОВ И СИНОВЕ 200128272
7817 МАЛАХАН 201323389
7313 САВОНА-2014 202901223
5237 Д ЕНД ДЖИ ИНДЪСТРИЙС ГРУП 131160534
8317 Уейк Трейдинг 204346941
4265 АЕЛА-СТИЛ 812117688
1023 СД ГРУП 2010 201211422
8449 АЛМА 14 203268870
2361 АЙРЕДИН 1970 202401848
2400 ДЕМЕТРА - ТРАНС 202587826
7662 ФЕЛИА - М 115783749
4476 ФРЕШТРЕЙД 200984455
8748 ФРУТТИ ДИ МАГИ 203620243
2436 ЮРКА 1 202727114
2362 АЛФА 1130 205184894
8352 НОРД - ИК 203998951
13166 КОРНЕР ШОП 202320855
5992 ЧОПЪР - 2011 201694113
3090 ВИГА 115282713
548 А И Т ТРЕЙДИНГ 124690913
7004 СЕРДИКА КОМЕРС 200969581
1909 СЪМЪР ВЮ 204627956
2894 ДОМ НА ИДЕЯТА 176685084
8489 МУУНРАЙЗ 202367214
8301 ВЕНЕРА ФЕШЪН 123754658
1060 МАКСИМОВ 117055590
2279 Фриго строй 204323572
8053 ПЪЛДИН ФРОСТ 115621206
7818 МАРИЯ - 94 825313150
8790 ЕКСКЛУЗИВ КОЛОР 204629010
1331 КИНГ ТРАНС 13 202581969
3350 ПИВ 1959 113500184
1468 РВВ ТРАНС КОМЕРС 200615223
5168 РБ КОНСТРУКТ 201364126
2874 ТРИИ МАСТЕР 205142219
727 КОНДОР ИНВЕСТ ГРУП 203642930
2106 ПАСИОНЕ 2003 115793775
7559 НМИ ГРУП 160047685
7373 ГАРАНТ ИНС 115928130
1037 ВЕЛИКО СТОЯНОВ - РУСЕ 201066399
2610 АЛДО Съмър Супермаркетс 201975313
2225 ПАТЛАКУЯ 202260415
12368 СВЕМА-2011 201635878
13167 МОНИТА ТРЕЙД 30 203181885
325 СТОЙНОВ И СИНОВЕ 201806110
7154 ТЕРМО ЛЪЧ 160052287
14069 РПЛ - 2000 130266901
4828 МАРИЯ ИСАБЕЛ 204811358
599 ГЛОБАЛ ФРУТ 777 204882362
14123 КОСАН ТРЕЙДИНГ 201223015
7209 АНЖЕЛИНА 2012 201948501
2309 АНТИНА СТРОЙИНВЕСТ 203918599
2827 ХЕПИ ДЕЙ 148000865
7248 АРТЕМИДА 2007 126740083
4327 КАРАКОЧЕВ 2016 204113175
2213 СТЕЛИ 89 202641658
7607 ВАЛЕРИЯ ФЕШЪН ДИЗАЙН 204101778
724 ТУРКУАС 200142546
2840 ДЕСПА СТРОЙ 202599928
4666 ММ ГРУП 2015 203382151
6013 ЕЛЛАС 70 202140978
1285 ТОНИ ТРАНСПОРТ 202442542
9999 ВАН-ДЕСИ 101735370
2132 Ковег инвест 2000 202618517
2887 БИО ХЕРБАЛ БЪЛГАРИЯ 202598801
2683 ТЕЙСТИ 111 204752949
1583 СНЕЖАНКА-М.А. 126140850
6208 РЕМИ - С 123650809
7608 НАДЯ - 99 200925706
7155 СВЕТЛИНА 115841661
13604 ИСАТИСС 200969745
7516 НЕО ЛЕС 2000 203300243
1112 НОМИ СТРОЙ 2012 201425682
4522 БУЛНЕС КОМЕРС 201438369
9357 МГ-77 204183056
1966 ЗОРНИЦА СТИЛ - С 200807946
4477 ЛОРИНКОВ 2006 110564491
5149 ТерЛог 01 202999107
13936 САНИМАКС СЪРВИСИЗ 130008363
7005 СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪН 160138708
1851 СИМЕОНА 836147921
2244 МЕЛИСА-БГ 202439699
2500 ТРИГОР СИТИ 4 148004671
1121 ТАКОПАНЕЛ 201098387
1313 ФУУД КЪМПАНИ ВАЛЕ 204565351
7477 ДиА продакшън 202024240
1232 ВЕНТУС СТИЛ 202166001
2164 ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ - 1967 203648196
4719 СТЕФ КОРПОРЕЙШЪН 18 205241577
368 СКИПТЪР 124008280
7006 СТРОЙКОМ 123057659
2492 ГИКО 1 203399001
5359 Б и Б 126163824
3788 ПАВЛИКЯНОВ 110547093
1655 ЕЛИАС 123549607
3736 БПРОПЪРТИС 110572171
2463 САВЕЛИНА 103864887
2266 МИГ 05 202059070
7352 АВИСКОРН 202970223
8152 ТИКИ 91 202026437
2873 ИНТЕГРАЛКООП 103319449
4657 ТИ БИ ПИ КОНСУЛТ 201936381
3026 ТОТАЛ ФИНАНС СЕРВИСЕЗ 204160125
2561 БОЛЯРИ 2016 204322787
5360 ГРАЦИЯ - МП 115758183
636 АМБРА КОЗМЕТИК 102931525
7609 ПРАЙМ САУРС 201985147
1219 СЕВЛИЕВО БУС 107541212
4612 СМАРТ ВИДЕО 204665939
1220 ДЖ. МАНУДИС ТРАНСПОРТ 201104317
3057 ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС 148116325
2368 ИВИЕЛ 2011 201821137
3080 Викинг Инс 2001 203030278
12490 ЕМ ДЖЕЙ ТРЕЙД 101681474
1061 БОЕЛ-МОЛЛОВА 200291530
2666 АРЗ-ЛЮЛИН 2002 130363204
2250 ТИМЕКС - 2014 201174707
2391 КАЛЪН - СГС 202527035
4143 ВИП МЕСС 202265177
4852 СИТИЛЕНД 200078734
615 АВГОНИ ТРЕЙД 201877837
6209 ИНТЕРМЕТАЛ 2010 201098177
1889 ВОРТЕКС ГРУП 115771519
2153 ФК ТУНДЖА 2006 123751911
694 БИО ЕНЕРГО КОНСУЛТ 200442821
3737 УПРО-05 107577596
7560 ЕИСЕН ГРУП 202228104
11594 СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ 200618205
2563 ТОП ТРАНС 95 203236100
2328 ДЪ БЛУ ДАНЮБ ГРУП 201829949
9032 АНЖЕЛ 86 203695769
8367 МАКСТРЕЙ 203837706
862 АНДЕДИ 200654799
7791 ДЖАРИНАЛ 200782279
2816 МСМ-ВАРНА 201305633
8114 Корект 87 204400905
5110 ФЛЕКС ТИЙМ 203929485
7314 ПЕТРИНИ-2009 202180307
7156 ХЕПИ ЛАЙН 202268643
7382 Мел - Мак - 2011 201409895
3789 "ФРОНТАЛ ПЛЮС" 201418197
8283 МАЙОВА 112545598
2356 МОТОСПОРТ 2000 204179296
7446 РАДЕМА 107569090
4883 Аламортес 204818986
741 "ТЕД-ПОЛ" 201850313
4165 Ц Ю - 2014 203765420
4792 ФЛОРА-92 201277842
2764 АЛФИСТЕ 203132112
8132 ДарШоп 4 203080402
4509 МАРИАН 85 201129441
2774 МАРИОТ 103917254
14124 Юникорн Ей Ей 202582494
2034 РЕИС ТРАНСПОРТ 200861506
2295 ТИ ЕР ЕС СТУДИО 203601346
7996 ПЪРВА ЗАЛОЖНА КЪЩА 200818825
192 БОРИЛА 201122094
2747 МОРСКО КОНЧЕ 2014 202881977
2237 ФАРКО 75 200558936
364 ПЛАМА ИНВЕСТ 124637907
1871 АНАСТАСОВ 69 825279925
828 ПАМПОРОВО ТУР 203235888
984 МАРИС 124702657
7934 ЕЛИС - М5 115002645
230 АКСЕС КОНСУЛТ 128045828
1938 АКИД - БИЛДИНГ 204270333
5020 БЕТА Ю 203740036
2301 НБМ - ТРАНСПОРТ 200159435
11595 СИНДИ - 2012 201929741
2584 ПРИНТЕРО 203569083
2606 Ив Арт Дизайн 203932702
5095 КРИСТИНЕ 2012 202273316
13995 МГ 1301 201339735
7561 МАГНОЛИЯ СТАР 200439768
8616 АРА - СЕЛЕКТ 115761717
3216 РосиМит 109583854
1867 НиС ПРОЕКТ СТРОЙ 201994662
5124 КСАРА 114083911
616 Петметалс 203619344
2555 ВЕРС ТРЕЙД 201274814
1996 ВИКИНГ СЕКЮРИТИ ДОБРИЧ 203457198
2075 ДМ АГРА 203081408
4862 ЕЛИНОР 59 203401705
8034 БЛУ СТАР КЪМПАНИ 200447163
14125 МЪРЧАНДАЙЗИНГ ЕНД ЕЙЧ АР 202197438
7855 ДГЕ 114518274
481 ГАЛАКСИ 183 204367330
578 МЕБЕЛИ КОМФОРТ 21 201693068
9351 ЧОРТИ ПРОПЪРТИ 204750827
172 ПРОКОНСУЛТ 33 201921792
2662 ОВС ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ ВАРНА 131291640
3995 ГАБРОВО МИЛК ТРЕЙД 202362837
8215 ЖИВКО ДИМЧЕВ 126642130
452 АЛБА БЕТОН 202463209
1264 ДИСКО ДУРА ТЕРА 202369681
1959 ВОТАН ГРУП 115887032
1205 ЕВРО БИЛДИНГ 117625452
810 МАНО 147206428
8533 САЧАКЪ 2015 203440964
1665 АРАБЕЛА-ДОБРИЧ 124024377
672 АЛПИ ТУР 201405861
8242 ЛИН ТУР 200874806
9521 АСПИК 101651171
4853 ДАНСИ 79 200885400
6289 ЕЛЕКТРО - ОМ 160114857
2758 ДИПЕКОМ 203107785
2531 ДАЙНАТЕК 160123229
9256 АГС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 203542079
1124 ВИВА МАРИНЧЕВ 110567092
9148 НИКА ШУС И БАГС 204686004
8097 МГ-7 202351555
5761 ВВ - ГРУП - 08 200127359
3060 ДАНИ КОНСУЛТ 103701460
7562 ДарШоп 202057030
772 ТИ-ЕС-ТИ 70 130068104
7935 Пи Ар Ню 201042926
8163 А.С.- ИЗОЦЕНТЪР 126561696
2402 ТУНЕЛЛАЙТ 2014 203011255
8112 АЛЕКСАНДРА-98 203098432
7007 АСПЕКТ 66 123760650
5686 Програмата Пловдив Инфо 200352975
3623 РЕГАЛ ВТ 200853783
7563 ЕКОПРОМ БЪЛГАРИЯ 202048985
11202 КУКИ 131564879
3064 СТРОЙ - КЮСТЕНДИЛ 109593815
7210 ВАЛТОН 4 121827260
9187 ВИТОСТРОЙ 205108918
8279 МАВЕКС - Г 204041092
7157 ИП КОНСУЛТ 200444822
7158 САРС ГРУП-99 126180147
2587 СЪНИ ПАЛАС 1 200809897
2596 ВАП-2017 204171577
5614 ДИ ЕС ДИ 09 200828844
2748 СИСИТРАНС 7 201303187
575 ГИЛД ИНЖЕНЕРИНГ и Ко 202071788
4341 БУЛТЕКС - 96 201243911
2479 ЕМ ТРЕЙД 75 202169710
806 ОЛИВЕА 200646731
2457 ЛИРИК 148132564
4884 ПИОНЕР 2018 204917347
8888 ЕС5 200961190
7651 СИОЛ ИНВЕСТ 201223677
4658 ЗОРА - РЦ 204543668
637 ПРОМЕТАЛИК 147072623
7653 ТАНЧЕВА - МР 200453604
13864 ГЛОБАЛ ДИЗАЙН СТУДИО 101509624
4683 СВЕТУЛКА 21 203935577
8092 НАЛТИКА 202916015
3665 БАДЖО ФРУТС 201099368
7610 АЛЕАТОР 160059196
5063 МАРИ СТРОЙ - 2003 200492308
8138 СМАРТ 2055 201631892
6346 ЕКС ФУУД 202097594
8235 ЕНКЛМОНЕЙ 204345736
7478 ДЕТСКИ СВЯТ 123687309
3020 ЛИН С 1 121768449
9293 ГОГО 53 203566831
7564 МАРТИ 22 203077025
4684 ФЛОРА РОС 201776457
2155 ДЕНКОВА - 56 123748139
1480 КИС-Т 117685715
4793 СЪН ИНВЕСТ 111582528
2592 АРЕНА - 07 127628685
5361 АВТОТРАНС СЕПТЕМВРИ 2002 112586433
844 М-В ТРАНС 103922803
2571 ДЖИ ЕН -ДЖИ ЕМ 205151798
8207 БРАТЯ ГЕРИНИ - ПРЕС 115117149
2923 МАГ СЕЛЕКТ 203860092
9013 ЕФ ДЖИ ТИ ГРУП 204034450
9462 РУНИТОН 200723448
3747 ПЕЙКОВ 110570843
3036 ВАНДАРОС-СТАРШИ 202509756
2334 СЕРАФИМОФ 103972391
2331 КИДАР 126178438
5876 АЛФА БГ 112607201
7936 БОРД АКТУАЛ 115625521
1994 Е-МАКС ТРЕЙД 115890530
4761 АКВАМЕН КОНСУЛТ 201537820
13700 ТРЕНДО СТРОЙ СИСТЕМС 201218961
4762 ВАЛЕНТИНО 2016 203859019
8302 ДЕН-ВЕС 112666089
4685 АГРОСТАРТ - АА 201988321
7565 ЧОЧИ ТРАНС 201792116
2691 АЛЯ-2013 202370721
2375 ФРЕШ МАКС ВАРНА 203678175
4720 БОВЕ - 14 203299766
7633 ЗАНКОВИ 201521606
8676 ЕУРО ТРЕЙД ТЕКС 204942592
6156 АУЛЕД 201829529
13073 БЕТОН ЧЕПЕЛАРЕ 202967682
2260 МЕГА 2900 205439640
13937 ВАНЧЕ ТРАНС 201472123
2984 НАВИ - УАН 148104141
6042 ПРОТОН-ММ 108692837
1268 ЧАСТНО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГАБРОВО 202927684
7634 МЕДИЙНА ГРУПА Л-С 203836141
3500 САВОЯ-ТРЯВНА 201502488
7008 ЗЕКОМ 115863355
7566 АТАЛНИК 112663673
6290 КАМ 69 200912655
7877 ИНТЕРЛИФТ ДИМОВ 160136714
1939 ЕЛКОС 2 202372752
1344 КОРИНТО 201804287
3910 ЕКСПРЕССТРОЙ-ВРАЦА 106620557
929 ПОДЕМ-94 118000592
8702 МАГИ-НМ 203159433
4638 ЕС ЕЙ РИТЕЙЛ 202764664
1513 ТОНИ-Русанов 201652922
2904 КАВЕ ИНВЕСТ 148128078
2810 ВЕЛИНА СТИЛ 201718183
2611 АКВАТОРИЯ ПЛЮС 200738375
578 НЮ ХАУС ИНКОРПОРЕЙШЪН 203745318
9143 ВелаКлиник Медицински грижи и Транспорт 204112988
3996 ГАРЕБО 200400053
2663 АРДА МОНТАЖ 202982798
3221 АГРОИНВЕСТ 821155759
3293 ЮНИТРЕЙД 08 200034474
4863 НИКО - РН 201973682
8147 ГАЛАКСИ 097 204683809
4533 АРДАР 202222820
8011 АВТОТРАНС ВЕТРЕН 200660695
7009 ФЛАЙС 112589041
2519 М П М В ГРУП-2000 203495327
2728 ГРЮН ГРАУ 202747992
1794 УНИВЕКС ТРЕЙДИНГ 77 200471068
4838 ДАРЛИНГ ФЕШЪН 203065489
4659 ПИТО КОНСТРУКЦИОНЕС-2016 204172798
4108 ТИРЛЕС 202242374
11881 МИХАКАТА 201739882
13326 КРИСТИАН - 11 203220637
5625 АДЖА ТРАНС 108558086
5887 НЕРОН – 82 201827631
2412 ПЛЕЖЪР 2012 202053562
8468 ТРАНСПО ГРУП 203265598
290 МАРСИАНИ 200589117
2916 СПАЙС 52 203983390
13064 БН ХОТЕЛС 130372192
9149 НАСКО ЛЕС 203612759
1504 Г И КО 115741102
3351 НЛ КОНСУЛТ 175289192
2991 ЕТОП ЕКСПЕРТ 205263384
4794 КАРИДА 106526620
193 ВАИ 2008 119677476
224 ВИЯДИМ 200465290
976 КИКО - ТРАНС 201008322
7611 ПЕПИНО ГАЛИАРДИ 160081611
5198 РИНГ-ОК 200769075
2401 ЗЕТА МЕКС 555 202189726
7635 КАТА 124623195
977 СТАРТКЕРАМИК 104600965
7937 СЕЛА КОРП 204660358
2493 АЛМИК СТРОЙ 205087510
2592 РЕН ВИ КОНСУЛТ 204219449
12971 Ф-ФУДС БГ 205482712
980 СТРОЙИНВЕСТ БИЛДИНГ 11 201773272
4549 БЕТА БРОКЕР 131046356
4961 АНН ЛОГИСТИКС 203973453
8116 ЕРМЕНА 33 204636994
8074 РОМЕД 204491036
1332 ФЕРОПЛАСТ 105522544
1265 СВТ 104689063
3768 СТИВЪНС 67 200516271
2165 ТАТ - АЛ 203372869
4550 ДИМОВ ПАРТНЪРС 203219574
7636 ТЕХНО ТРЕЙД ХЕЛЛАС 202061160
13605 КАНЕЯ 2007 201824457
2403 МЕРИЛИН 141 203229369
2060 МИРО И КО 148065464
9880 АЛТЕР ЕГО 99 200184958
2472 АРИМАН 115827754
4510 БС - 1 203185015
4977 Т-ТРАНСПОРТС 202384427
13996 ТОНИТО 2017 204606531
8284 СОЛАР СИСТЕМ ГРУП 201632033
2464 РИВЪР ЛИНК 148128021
530 ПЕРОТА ХОЛДИНГ 103098449
1385 ЮМИЛ МАЙКРО СОЛЮШЪНС 117650854
12859 АБ ПРОЕКТ 12 202305903
3136 ФОРМУЛА - НИКОЛОВИ ЕООД 201414337
8377 МАТ БИЛД 88 202132953
7159 ЛИАНА 112654592
3517 ЛИНЕА ПРИНТ 110563140
5490 МИТ 112627830
2138 МАШИНЕРИ ТРЕЙДИНГ 202631685
1257 ИДА 2010 201211155
2617 МИГ 212 203061327
2841 ЗАХИР 1973 202967091
2966 ДИВЕС М 203122716
3359 БУЛСОРС 107519041
4864 АГРОСТРОЙ - ПРО 202785306
11786 ЦВЕТАНКА ВЕЛИНОВА 200994870
13701 ПРИНЦЕСА БУБА 2009 202191669
2029 ИЛИТ 120541815
4763 ГЕОРГИ ГОРАНОВ 2010 201285141
2664 АСПИ 124679429
841 ГОКС 205703403
7567 ЧИСТОТА - ЧАВДАР КОМЕРС 2016 204363524
8382 ЛЕС ГРУП - 2016 204328893
6366 НВГ ИНЖЕНЕРИНГ 115895239
3142 РАФ ИМПЕК 205708382
13606 АНИМА МЕДИКАЛ 202691426
2576 ЕНЕРДЖИ 2013 202551825
22 ЗПК ПРОГРЕС 812081797
9522 ХРИСТОСКОВА-ДОБАРОВА 175004565
12138 Ем джи би груп 203529110
6291 ТАКСИ 1 ПЛЮС 120561312
2113 ФОРЕСТ СТАРТ 202804803
8216 ИОНИ 2004 201401902
2474 АРТ ПРЕСТИЖ 201517807
4795 БОДЕКС-1 203864272
2285 ЕЛАДА БЪЛГАРИЯ 204883489
3087 ЗАХИРА СОКС 204464231
2202 ПГ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ 131049879
4854 ТИС - 08 200322035
8693 СЪРНЕНА ГОРА - АГРО 202136894
752 КЕЙ ПЛАН БИЛДИНГС 200744457
1215 БОГДАНОВ - 85 114684730
1642 СЕКОНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203338799
8230 БИЧСТИЛ 204663393
2679 ДИММАР-БГ 1 201346110
4885 Онлайн Регистър 203219453
1240 СТЕФАНИ - ЦВЕТОМИЛ ЦОЛОВ 201410723
7568 ЖОДИСТО 112666616
3209 ПЛАНТА-ДЕС 201311440
1447 ЕЛЕНА ФЕШЪН 2010 201334923
2830 ХЪМФРИ МЕНИДЖМЪНТ 203781200
3061 ТОМСТИК 206041066
517 ПОЛ - ПЛАСТ 102263168
7010 ЯНИТА 77 123078888
13661 МАНУЕЛ ТРАНС 202057201
2582 АНГЕЛОВ СТРОЙ 82 205450028
742 МИРАКИ 205199907
4410 НАСИ 105588925
1960 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРАКИЯ" 334217
13488 АЛЕКС И ИВО 200295620
5615 ГОЛД - 2010 200982486
777 ГРУП 4 БГ 202299471
13327 ФЕШЪН СПИРИТ 175216753
4796 КИКАР - РС 200423447
1514 ЕРГЕН 202047748
13328 МЪРЧАНДАЙЗИНГ 1 203434580
7979 БМК 2015 203634766
8661 ФРАН ГРУП 204645139
8809 ЕФЕ -БГ 204252762
8513 Х. А. - КАРТРИДЖИС 204721918
373 ВИВА - С 119679242
1915 БЪЛГАРСКА ШЕВИЦА 202614636
7011 ФЮЖЪН АРТ 160040915
5125 ВЕН - 2018 204991486
3483 ГРАНД ФОРЕСТ 110568536
2480 СКЕ 201807988
4721 ВАЛЕРИ 2006 - ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ 203089892
4241 ТРЯВНА ТАКСИ 200897954
4886 РУИВ 2018 205165029
2139 ФРИДА - НЦ 202527462
12090 ЛАТ - СТРОЙ 175238073
2738 ДЖОАНА СТИЛ 200906595
715 ПЕТРА ИНВЕСТ 200349477
482 КАТМАНИЯ 147220851
9358 ЦВЕТАНКА МАРКОВА 2017 204854994
4989 ЕРИМ 126139570
6292 СПАЙДЕР-ГС 120596377
7160 СПИЙД - Ф 115655906
3134 ТОД ИНВЕСТ 205498126
4722 ТЕМСИ - 96 202667578
5805 МАРС-2001 109531327
3933 ИВЕЛИНА 107588226
8054 ИМОТИ 85 203500062
13702 ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ-ЕТИ 200234628
8164 ЛАНС 86 201452409
8521 БНЖ ФАСАДИ 200573219
2348 ЕВРОПА 16 203827904
96 Х и К Спед 201286552
8437 РИШАР КОНСТРУКСИОН 203130079
700 БЪЛГАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 204554255
13065 ВЕМИС 1 201277949
6210 БИ ЕС ТИМБЪР ЕНТЕРПРАИЗ 106576146
4016 СВИЩОВ СЪРВИЗ ГРУП 104697521
579 Елементс груп 204638397
5238 ЕКО ВИДРА 204767812
8222 ВЪЛШЕБЕН СВЯТ 2014 202960798
2562 САНТА ХОУМ ДИВЕЛОПМЪНТ 201322376
2392 ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 203934411
2335 ВМ ГРУП 103624365
1403 ХРОНОС 20839159
8563 ПИКСЕЛ 115886425
10433 АПОЛОН - 2008 200335214
12882 ЛЮЛИН-ОРИОН 640203
2718 КРЪСТЕВ ЛЕС 203377318
4551 Апостроф - ВТ 202883711
3299 МОЗ-77 121544465
4867 ОРИГИНАЛ ГРУП 200366665
493 МОНДИ БГ 202752320
716 ФАСТ СТРОЙ 2018 205057256
816 МКМ-ЕКСПОРТ 147133268
9288 Формула 69-Иванчев 202235465
1731 ВС Ентерпрайзес СИД 203531442
254 ОЛИМП СЕКЮРИТИ ГРУП 201933410
719 КОКО КРЪСТЕВ 127582597
7161 РОСБУЛИНЖЕНЕРИНГ 104054950
7838 АЛЕКС 2001 - АЛ.ГРОЗЕВ 200193786
5199 ЛЪКИ ИНВЕСТМЪНТ 2007 175309346
400 ПРЕСТИЖ - 666 201809868
930 РУВИТЕКС 130971612
7654 КАПИТАЛ ИНВЕСТ 2011 160085746
5064 "РОДЕН КРАЙ-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ " 110055590
5169 ВЪЗХОД 106612005
9463 ИРИДА НП 123151980
8303 НЮЗ РЕЙН 202254412
2370 ПИМС СТРОЙ 201304780
2147 ДЕС ГРУП 204148799
9152 АЛТЕРНАТИВА 003 115794172
549 БИТОВА ТЕХНИКА 124000636
3997 ЕКОБЕРКСТРОЙ 111547566
2811 КОНСУЛТ 2017 204779586
4511 КЕНТАВЪР 104612323
12860 АЛТЕХ БЪЛГАРИЯ 131081407
992 ФАЙВ 104682713
1386 ЗЕНОБИА 200867249
2511 МЕРИДИАН 141 203229045
173 АГРО ИВ - 2011 201586461
5362 ОПТОФОРМ 112589415
1281 КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУ 105510385
1505 ТРИТЕКС-01 120522334
4723 ДОМСТРОЙ 1 201553810
4724 РАМЕС 1 201146362
3113 СБН ЛАБОРАТОРИИ 203822234
4045 ВИДИМ-21 104579994
669 АГЕНЦИЯ ЕЛИТ МЮЗИК 200952272
2676 ЕКОТИП ГРУП 202537218
7769 ВАСКОМ ГРУП 201706220
4017 ЦВЕТИ-КОМЕРС 106593779
5021 ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ 88 203789250
8247 КОСТА ЛЕВАНТЕ 200703132
8387 ЛОГИМЕКС 202940126
8503 АВАНГАРД-ДИЗАЙН 126501585
7938 УНИСТИЛ 115867275
5363 БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ 115009764
8107 КУТЕВСКИ АГРО 2 203738804
4708 ДРИМЕКС 2000 104628990
1617 ЛОМИ-М 120607838
662 ПРИМА - 2000 124519509
2583 ОДЕСОС БРЯГ 2015 203641102
439 КЕНЦИЯ 119669974
6388 ЕСПЕЙС 160102982
2098 К.Р.Е.З.З. - 2008 200539487
3118 НИК СТРОЙ ПРОЕКТ 203450182
1940 СИБАХ-ПРОМ.ОБОРУДВАНЕ 202765620
4485 КРАСИ БИЗНЕС 203183612
931 ТЕДИМЕС 117678120
7315 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - М 825396782
617 ЙОТОВ ИНВЕСТ 147202312
1651 ЕТ Слънчеви енергосистеми - БГ 202634133
1100 БУЛАКАДЕМИ 201188596
12623 ПОЛИ САУНД ИНКОРП 204227563
550 ЛАНЕС 117562411
2009 ГЕОРГИ ДИМИТРИЕВ 204714343
618 ВЕРГИЕВ-ХОЛИДЕЙС 204864873
8556 СИТИ КОМЕРС-2018 205163672
1258 ДИМИТРОВИ КОМЕРС 8008 203322962
619 АТП ИНВЕСТ 119664492
8462 СИМОВ ХИДРО 202725985
5200 ИВАЙЛО ТРЕЙДИНГ 205569897
1275 А-УОРКС 203906629
5022 СТЕФАНОВА КОМЕРС 203607445
6157 ЕС 2 160134300
2142 АУТО ЙЕД - Д.Ф.З. 200981644
5170 ПАВКА 2011 201629966
2687 ДОВЕРИЕ 05 201148185
1291 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО" 174410
2413 ММ Транс логистикс 204262692
4060 АЛЕКСКО 2022 - А 202841025
1074 ЮНИКО 117003614
2659 ЛОГО ФЕШЪН 202988267
806 СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010 201293216
395 РОЛС-СТРОЙ-68 202622914
5201 Имкопайпс 205173410
1826 РУНИТОН - ТОНЧЕВ С-ИЕ 115061818
4709 ОВЕКОМ МАРКЕТ 201310308
8046 ДМ ЕКОИНВЕСТ 204359013
5239 ЗЕЛЕНА ЗВЕЗДА 175083388
1868 КАРИДАС 201680359
4807 САША 2014 202988025
3300 ВЕССМА-БОЖИДАР 101688322
1448 ГреИ 90 201805535
3714 ИВИ БЕЛА 200565343
2842 ВАНОСА 201720138
9275 Гиа Технолоджи България 202378828
8192 АВТОСТЪКЛА КОМ 202939366
1837 СИЙ ХОУМ 148088032
9821 АГЕНЦИЯ СКАЛА 130887580
4887 ЕКСТРАТЕКС БЪЛГАРИЯ 200900304
2249 СИЛУЕТ - САП - 17 204867034
2172 СТ-СТРОЙ 108670797
4923 Би Ес Джи Билдинг Строй Груп 201800577
1193 УЗАНА 99 ПЛАЧКОВЦИ 107566120
9009 ФИНИНВЕСТ 8387 203028551
2625 БИЛДИНГ СЕРВИЗ 201414497
3088 АЯКС СЕКЮРИТИ ДОБРИЧ 202312748
4764 СРМ-ГРУП 104700702
8473 БИ - ПРОМОУШЪН 201633690
6293 ПРЕС ТУРС АУТО 200033842
2488 Прайз 2017 201043953
1852 ИМПАС - 93 160011963
13329 ИНТЕР ВЕ 200176299
3260 ЗОИ ЙОРДАНИДИС 200862647
820 ЛАНД ТРЕЙД 2019 205460474
4582 НУША ЕМ 203955028
139 Ю ЕС БИ ИНВЕСТ 200271968
5171 М - ТРАНС - 86 204883012
4486 ЕВРО МИЛК ПРОДУКТ 200876230
5126 АМИТОБА 204110631
9783 ХОУС-ХИДРАВЛИК 200155433
1113 ЛЮДМИЛА СТИЛ 201344472
3449 РАДОП 40598370
8714 АНАСТАСИО ТРЕЙД 2018 205358291
5046 ДЕЛУКС АУТО БЪЛГАРИЯ 204396766
2061 ПЛАМИ ФРЕШ 203879922
429 ВИВА СТИЛ 117043637
5047 ТИ ЕС ТИ България 202483101
4865 Апарт - Рент 2000 204636439
9020 СИТИПАРК ВЕНЧЪРС 205450521
1181 ЕВРОКОНСТРУКТ 201140982
4512 СОФИЯ - МИТОВА - 2013 202810389
6158 ВЕЧЕН ПОКОЙ 201060970
1345 ЛАБОПЕЛЕ-1 201722598
6159 МАЕСТРО - 1953 201208287
7316 АКВАСТУДИО 115873402
2354 СЛАВЕЙ-Г 126043060
1310 ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 130466492
1211 ЛЗК "ПСГЕРБ" 114674387
3624 ЛОВЧИЙ 160102785
2734 Пенад 1 201900360
1575 ТИ И КО 117659903
3137 ЛЮБЕНАС 200326400
4018 АГРОСПРИНТ 114638448
1634 ЯЛА ФРУТА 201517700
12668 ЗАННА СТИЛ 204198318
792 В и С ТРАНС 200118883
6160 ПЛАМ 2006 115886852
4924 БИЛДИНГ БИП 202700252
4583 ЕМ ЖИ КЕШ 200508246
7637 РИЧ 2 112652762
291 НЮФИЛ ДИВЕЛЪПМЪНТС 147103713
13330 МИЛУШЕВ ТЕКСТИЛ 200541303
2128 РОБИНЗОН КРУЗО 202100460
8902 ДИТА ПЕТРОЛ 204724864
1481 ЦВЕТНИЦА 117047799
5023 КОРЕКТ-2018 204998000
1074 МАСИВ ДИЗАЙН 104672740
3812 КОСТЕНКОВЦИ 200753772
4552 ПАНТАЛЕЕВ 2011 201627965
7447 КВАЛИТЕТ-21-ГЕНОВ, ГЕНОВА И СИЕ 833009662
3472 МАРАТЯ ТРАНС 200243812
2439 ПАСИФИК ГЪДА 202117538
8476 ИВАНОВ ТОМОВ 201153022
8200 ДДМ ТРЕЙД БГ 203396025
13607 Ейнджъл Фешън 202686920
5202 КРИС-СТРОЙ 87 200841044
2749 ОКОНСУЛТ 202700195
42 ВЪЗРАЖДАНЕ-2000 102121966
8501 ВАЛЕ-ПК 201597599
7162 ДМ СТРОЙИНВЕСТ 200282772
4599 ЕЛИТ СТИЛ 104612202
210 МИРСТА 128620015
3501 АЛФРИДА 02 201968984
1038 ЕУРОПА КОМЕРЧО 201181935
754 РВ - ТЕХНОЛОДЖИ 205173990
2804 Никивели 203436446
4534 КОНКОРД ПЛЕВЕН 114005108
2277 МАРЧЕЛИТО 200958243
844 ДЕНЕКС М 201593018
7317 ФЕШЪН ФЕЙС 200700517
5024 БИГ БРАНД 204179766
295 РОНИ-ГРУП 101650443
4797 Интернешънъл Транспорт Алекс 203035325
7638 ДАЛИ И СИНОВЕ 112599418
7819 МИРО - ФЕШЪН 201645625
7517 ТРАНССЕНДЕНС - 23 203219962
6466 УСПЕХ 2012 202226854
1012 ИН-ТРАНС 116556875
12148 ЕЛЕОНОРА СТИК 202946485
5203 АГРОТРЕЙД-С 203202824
3604 ХЕПИ ВЮ 202338821
4613 МИРОМАР-2010 201352469
1961 ТАЛЕКС 115925974
4939 ЕВРО - М ВТ 104626255
453 МАСИА СИЛВА С.Л. 202653258
4941 СПАРТАК-2010 201212809
7012 ЮНИТИ БИЛД 200272753
1224 БЕРИНГ ПЛЮС 200741706
7701 ПРО ФУУД 2012 202097879
2280 КИСОВИ - 2010 201025738
7612 ЕВРОХОЛИДЕЙЗ 114111218
12256 МАНЧЕВА ЦВЕТАНКА 109602112
7639 ИВ ТРАНС Д 201375090
2709 Ноу Компетиншан 203276027
13703 РКС 2011 201800011
8803 КАРИ-ПИ 2015 201359086
620 ЕВРОСТРОЙ ПРОЕКТ 78 203738512
793 ПРОГРЕС - КОСТА ИЛИЕВ 202283182
8271 ПИНЙО 201652687
2618 Т.Т.Т. ГРУП 200967776
689 НОМАД ГЛАС ЕНД ПАРТС 202596857
3681 САХИ 107563227
2346 АМИГОС 66 201671958
225 ЕРА - Трак 202010529
3139 ЕЛИТЕ БГ 203843890
3017 Биохерц 2019 205726341
8342 КОЛЕВ КОМЕРС 61 201406251
7518 ДУЙГУ ТРАНС 200964342
7013 Б и Б - 2002 115753930
5571 ПЕМИКАЛ 121295590
7569 ПЕНЕТРО 202162711
2306 ЕНИГМА 007 201184128
7211 БРИМИ 115880229
4839 ДБ-РИЪЛ ЕСТЕЙТ 106617027
1795 ВЕСТ-ПРЕС-РАДОСЛАВ ДАНДЕНОВ 126007992
43 МЕГА СТАР - 1 200047048
8333 РЕД ФОКС ТРЕЙД 204350313
5993 СЪНИ КОМЕРС 160115905
4725 КЕН - 2016 204076976
7570 КРИСИ-МКВ 201486906
4487 ГТ РЕЛАКС 203972369
7900 ЕСТЕЛ-2004 126647095
13608 Б и М Консулт Инженеринг 202514632
418 ТАЙФУН - 99 119113696
231 ДИЗАЙНЕРСКИ САЛОНИ ПЕРФЕКТ + 102715926
2325 СЪНСЕТ ЮГ 202063243
2252 СЪНСПЕТ 201862664
8368 ГОТИКА СТУДИО ДИЗАЙН 202821389
4294 БЪНДЖЕВИ КОНСУЛТ 200811485
1913 СЕРА КЕРАМИК 116041601
2831 ЖЕНЯ ГАСТРО 201062081
6294 ДАНИ ЕЛТРЕЙД 200531533
3401 ЕВРОДОМ 107587601
3682 ЕФ ЕНД БИ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ 201711000
5364 СЕЛЕНА - ТУР 112129420
5599 ЕВРОТРЕЙДИНГ 123124232
8160 ХИСАР ИНВЕСТМЪНТС 160104346
1387 ВИКС ИНЖЕНЕРИНГ 201581560
3822 МУЛТИПЛАСТ 114659015
165 ТИАРА - БИ 201864262
8231 КАЛИНДА 202749228
13489 СТЮАРД-КВ 831335823
2199 ПЕНЕВ ГРУП 202767105
1418 КИМИ - СК 201975263
1251 МАДХАУС - ООД 117692650
2619 РЕСТОЛИ 201420258
3823 СВС БЪЛГАРИЯ ГРУП 200991122
2229 ЮРОТРАКС ЕНД ТРЕЙЛЪРС 201497127
9439 РИМЕТЕКС 203852487
8012 ГАРО ФЕШЪН 201280607
4435 АЯ КОМЕРС 201296102
2612 ПОРТ ИНВЕСТ - 2017 204726922
4925 БУРГУНДИ-86 205429183
5365 ПРОДЖЕКТ ФЮЖЪН ДИЗАЙН 200741282
8564 БУЛМОДЕЛС 201031562
5127 БИ ДИ ПИ 114682850
4513 НИКОС - ГРУП 104636395
4584 ЕЛМА 2009 200547822
2299 ЧЕРНА РОЗА 82 202726610
7734 НИП 123724832
1451 ДЕКАМЕКС 115015144
2079 НИКОЛ ШАНС 201960806
2381 ДАЗЛИНГ ДАНИЕЛ 200732194
5865 ТИМОТЕЙ-КОНСУЛДИНГ 202287429
12883 АПОЛО ОФИС СЪПЛАЙС 131389579
5366 ФОРЕВЪР - 05 101732986
5367 ХРАН-РОДОПИ 120055877
5204 БОНЕВСТРОЙ 2019 205710725
1692 ПРИНТ ПАК КОМЕРС 115862132
7163 СТРОЙИЗОЛ - КОМПЛЕКТ 115148290
272 КОНИ К 95 838189794
2432 ХАЙ ЕНД БЪЛГАРИЯ 200745957
5368 ПАМПОВ РЕНТАЛ 200616777
5369 ГАРЕД 115635362
4585 ЕВРОПЛАСТ ИНВЕСТМЪНТ 111566940
1145 РОСАНА-М 124688474
1404 АГРОМАТЕКС 115751301
4639 СИ-ЗДРАВЕЦ 117681091
6161 ТОСИ БЕЙ 201033813
2200 СВЕТОИЛ - 81 201563572
8599 КЬОСЕЛ ГРУП 160080016
8578 ИНТ-ТРАНС АС 201106930
4808 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТЪРНОВО ИНВЕСТ СТРОЙ 201038276
5836 ИВЕНИЯ - Р 123630888
5600 КАЛАТА 112604162
8072 ВАЛЕРИЯ-2005 126737532
2108 Локал Трейд 201056153
7640 ГОЛД ЕКСПРЕС 201980100
3961 Асенов СТИЛ 114565014
4488 ЙОНИ 13 202484025
7820 СК КОНСУЛТ 2013 202665851
7014 ХЕРА - 92 123003374
2221 СН РЕМОНТ СТРОЙ - 2003 203573879
8486 БО ШУУС 202717419
8906 ТЕРИКС - 2 160060145
12257 ГОГОС ТРАНС 200024380
8774 БИЛД ОН ТАЙМ 203869320
6375 ИНСТРОМЕТ 202664728
1941 РАЯ ИНВЕСТ 201118854
7318 АГРО МИК 60 202293326
8547 ИНТЕРСТРОЙ-72 204904047
330 БАТЕ ЖОРО 66 201295160
9042 ИЗАБЕЛА БРАНД 204594730
3371 ВЕНИСТРОЙ 101728221
8131 МСД БИЛД 202474497
8450 СИ ТРАНСПОРТ 204606008
3012 ЕКО ПРОПЪРТИ РЕЙД 205559091
8444 АТИС 160120090
2090 СИМ 09 200965985
4962 ДЕСИМА - 2013 202808331
5892 ИЗОЛА БИЛД 201690200
2287 ЛУКС 115167173
2588 РЕЗЕРВЕ 15 204511599
3123 ЕЛГАМА 205231461
2634 ФМ ШИП 202652398
7462 БУЕНО БЪЛГАРИЯ 200953997
665 ЕВРОТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 201613257
7613 ЦВЕТЕЛИНА КОНСУЛТ 202874580
6295 КОНС ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ 160101229
7728 КРАУСТРИН БЪЛГАРИЯ 201870052
775 ЛОЛИЕС 77 200684803
12258 ЕВРО ДЕКРЕТ 175393312
3769 МЕБЕЛИКС 110566873
440 ОКТАНТЕ 201154779
8579 ХРИСТИВ 200062299
5128 ГЕТОВИ МАРКЕТ 202821108
3056 БАКЕ ДИ РЕАЛ 123673882
7672 "АЛТИ-1" 203945977
390 МЕТАЛИЧЕ 117573678
3065 АЛО ПИЦА 202348573
2537 ВАЛКО ТРАНС 204120629
5752 КИССИК-КОНСУЛТ 201519174
3518 ПАКАТ 71 201134399
5205 АВИ 74 200546695
9646 РАЙ-1970 201129103
7797 М.К.ИНВЕСТ 126740656
9118 ЖАН СПОРТ 160079601
621 ТРАЙЛЕР СЕРВИЗ 200850787
1853 ЕНЕРГОТРАНС 2002 123637683
8749 ТААДИ 202505793
2081 КОРЕКТ ТРЕЙД 93 202468028
2135 АКТИВ 126627694
2093 НИВИТА КО 115323811
587 ГЛОРИЯ БГ 202928754
2051 МИНИСТ 203176144
8694 ЕЛИКА - ДМ 201717932
8709 ЛЕПТА 108686399
1333 ВБ АУТО 2008 203568063
2364 ЕЛВИН.К 201754044
703 ТРЕЙСИ ЛИНК 102735327
2719 АМДА КОНСУЛТ 202862158
2667 МЕБЕЛИ ТЕО 204421283
1182 ПТ БИЛД 103778032
2223 РИМПЕКС - 07 160122974
4061 ЗИТИ КОРП. 111553672
2087 ЕЛИТ МЕНИДЖМЪНТ 2013 103660030
4855 МИМО 107568597
2238 КОРЕЛИНТЕРНЕШЪНЪЛ 203339164
8257 Алекс Трейд 09 202495071
8878 МАРИНА - 2010 201003179
4829 СТИЛ ИВАНОВА ВТ 202400842
4640 СНЕККО ФЕШЪН ГРУП 201993336
8060 ГЕРГИНА - ПЕЙКОВИ И СИЕ 30192760
11827 НИКТИ 200650441
7164 СТИВА - 07 160112720
2307 КОРЕКТ ПЕРСОНАЛ 204319549
231 " З - ГРУП " 102812001
1122 ВИКТОРИЯ КА 201324690
4856 БЕСА БГ 202036698
9003 ГРУП 97 204826456
2091 ПРИМА - 8911 201501728
12163 СИГНИС 202592505
13513 РОТКИВ 202047919
4266 ПАРАЛЕЛ - 52 201522156
2416 МАРПАК КОРЕЛ 203434178
8460 СИЕС - 98 115271930
10184 ЕМАРДЖИ СТРОЙ 200419331
2390 ЕМУЛЕКС 2014 203001482
13490 СОМОНДЖИА 201908026
9047 КСП-7 202493355
851 КОНДОР - 7680 203035154
7249 ГПО ДИСТРИБУЦИЯ 202718492
86 СИСИ - ЯНА - 2000 30198449
7571 ДЖИ ЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОДОКИЯ 201700865
7839 РЕМОТЕКС КОМЕРС 201948704
1964 ЧАРО 2010 201227871
14070 С.Д. СТРОЙ 202352550
164 ЗОЯ - М 160112880
7735 А и К ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ 202297207
8383 Роска Фешън 203130339
7641 КПМ - ГРУП 200099753
13865 САРАТ-1966 202075740
4696 ЗЛАТЕН КЛАС 2008 200479976
2402 Ниес-М 201299970
717 МАСТЕР ЧЕМ 201902564
9082 ДАНИКАТ БИЛД 204146983
7642 ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ - 2006 123727789
1075 ТРАНС КОМЕРС 114577536
8552 АПОЛАС 200541463
3738 ЗЛАТЕН КЛАС - 09 200666748
2465 КОРПОРЕЙШАН ТРУСТ КОНСУЛТ 83 202210316
831 ВОЛФ-СТРОЙ 204975877
2406 БАСТЕТ 12 201848084
8353 АЛФАТЕХ 115892969
2414 СПЕЙС - ЛГ 203435465
7741 Зона 15 203699640
4963 ФРЕШ ФОР ЛАЙФ 204185388
5172 АНИ И ЯНИ 200942050
7878 АНАТОЛИЯ ДИВАНИ - БГ 201423418
5206 ИНВЕСТ ТРЕЙД - 2016 204394683
494 СТРОЙ КОМЕРС ММ 202421092
5129 ЯНА М 76 203480955
451 ХРИЕКС 200056353
7519 МЕДИЙНИ СИСТЕМИ 107545933
2468 СИХ ФРУТ 202801664
4726 ВТ ОЙЛ 201717035
3097 НИКИТА СТИЛ 205129652
1976 РОНДИНЕ 200494622
2917 ЛЕЙК ХАУС 201788737
48 ЦЕРЕРА 98 123126482
7277 АНБАН 825316829
2128 СТОНИК 123722494
2601 ФАША 131460134
4798 ДОЛИ ВТ 201548763
7479 АГРО ЛОГИСТИК 20 201628355
3790 БУЛРЕН 175436308
1962 КИРЧЕВИ 115045080
7520 СЕЛТЕХ АГРО 200644036
7165 ДЕКС ИНВЕСТ 115626032
8371 ВС БИЛД ТРЕЙДИНГ 203020921
5150 КАПИТАЛ 76 147034590
2506 БУЛГЕЙМ 103655827
8624 БИГ МИИЛ 202408846
8285 Б6 204140763
546 ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ 202532300
1013 БИОВИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 201167214
4686 ИВЕЛ ВТ 201791765
893 ЗЕМУС-98 814235564
2465 СКОРПИНА ФИШ 204559252
8139 СОГОМОН 115073699
8447 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРА 202328138
4489 ФЕНИКС МОНТАНА 130890288
9523 ГАРАНТ СТРОЙ 101673239
4242 ГВ ФЕШЪН 202586934
8378 СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ ЗА ЛОКОМОТИВ" 176601353
8075 НАДИЛИ 200576635
4727 КОЛИБРИ 2010 201370360
701 ДАЛАС 2012 202825576
3402 ВАНТРЕЙД 114109637
580 БУЛХОУМ ИНВЕСТ 102921075
6162 ТЕОНИЛИНА - ИВАНОВА И СИЕ 201282871
1692 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КАСТРАКЛ 830186110
44 АМБЕЛИЦ 102881524
380 ЕВА - 17 200253265
65 УНИ ПРОПЪРТИ 147156669
2252 ИЛЕЙН 09 203775724
932 ЮЗБЕК 117681522
5207 НЮ УЕЙВ СЕВЪН 202871350
8443 СТРОЙКАР БИЛДИНГ 13 202747202
5040 Й и Р КОНСТРУКТ 104684269
814 СОТИР КАРАС 204900419
2173 СИЛВИЯ БАЛАНС 11 202482572
4514 МОНТЯНА 203057542
483 ФРЕШ КЛИМА 2 202670841
2404 СУИТ ФРУКТ 77 200447359
8514 ПЕХЛИВАНСКИ И СИН 200932736
3007 САНТИНЕЛЛИ 2020 205955315
7319 ФРЕШ МИКС 201179647
978 ГЕРИ С МЕРИ 114668612
1997 СО-ТО ХРОМА 834075640
4641 КМ-БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА 104659091
5096 МЕРИ - ЛУ 202368581
2749 МАРИЯ 971 200025849
7997 СТИЛИФРУКТ - 99 123742435
9116 АЙ ЕНД ЕР 123650798
3042 ДИМАМАР 19 205905508
2729 МС КОНСТРУКТ 201280735
4888 ДЕКАРДИ 200854351
7166 МАКСТРАНС СЕРВИЗ 200365232
981 БИОКЕМ БАЛКАН 201252807
933 ЛА МЕЗОН ДЮ ФЛЬОВ 117672733
2310 ЕФЕКТ КОМ 148147580
2713 Ю - КОРЕКТ 127632395
1541 ОЛИМПОС 825375425
2584 ТИБО - СИ 202205511
2179 БОРОПЛАСТ 120560025
6367 ВИЛМИ 115784541
3432 ВОДОЛЕЙ - АТ 101737955
8013 КЛАС АВТО-ВЛАДИ 66 200018744
7015 ВИЯ - СНЕЖАНКА 40898001
5837 АС - МЕДЖИ 200041878
2637 ЕХМЕЯ КОНСУЛТ 203095906
8167 АЛАНСА ТРАНСПОРТ 160110228
4046 СТРОЙ РЕМОНТ 2006 202782897
2636 КОЛОШ - БД 109081022
3484 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 2012 131574318
2104 КРИСТАЛ ЕЛЕКТРОНИКС 114599778
8544 МАРК ДЕШАРК 204170596
7998 АМИГО СТРОЙ 126738075
4697 М и Д 10 201161784
4944 ДЖОРДАН ЦЦ 204923058
4742 МЕДИКС 2 203914490
325 СОЛО КОМЕРС - 48 202504339
1085 ЧОНЧИ 116549119
6163 ТРИУМФ 09 200884841
9365 НЕВЕНА КОНСУЛТ 202508362
8193 РЕНАТА 2011 201718906
5130 НИКОЛАЙ СТАНЕВ 2016 204123212
3715 ЕРМИЛА 831700097
638 ЛИТОС БС 102921901
581 СПС КОНСУЛТ 201359873
7901 КОЛЕГИ АВТО 4 200427260
5208 ФАРМАСВЕТ 202962137
2576 КГЛ ТРАНСПОРТ 204640124
788 МАНСИКО 204262646
993 ТОМАС 09 200764683
9021 ИМПУЛС СД 203297021
1942 ГОЛДЪНС ГРУП 202844975
3027 РАДЕК-ИВАН РАДЕНКОВ-БГ 202931437
5528 СОЛАР - С-В ЛИКВИДАЦИЯ 123654330
267 КАН СТРОЙ - 95 202851717
3222 ВИДА-АГРОХИМ-98 105018074
4889 СИС ЮВЕЛИРИ 201421506
8076 ЛИВЪР-ЕМК 131001578
4600 ДИАМАНТ-ПЛ 200985639
4047 КРИЕЙШЪНС-Г 107548042
594 ФИНЕС-06 117670433
639 ИРМОС МАРКЕТ 202420407
2148 БУЛЦВЕТ ЕНТЕРПРАЙСИС 126741598
8794 НОУ-ХАУ ФОР РЕНТ ООД - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 175565819
803 МОНСТРОЙ 124606737
2578 СТОУН Ф 200494743
1075 МАРС - 2011 201613606
1086 ОЛИМПИЯ СТИЛ 201208013
2469 ДОНАТЕЛЛА - 66 203470719
8286 АСКУ 201836737
3023 Феникс 2013 202964469
454 СЪН ФИКС БГ 102871302
8178 КОМАКС КОНСУЛТ 201158539
3536 ТРОЯНСКА КЕРАМИКА - 2001 110532807
4926 ЛИВРА 202002048
8580 ГОЛДЪН ГРУП 68 201809131
600 ОРХИДЕЯ 313 201449651
3860 ХАБИ 2009 200621831
4765 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР-ОТВОРЕНА ВРАТА" 114536009
4978 КАЛИН ИВАНОВ 89 201899043
4890 Регионални консултанти 201140587
8388 БУТРАНЗИТ - 7 115856923
3301 ВГМ - ИНТЕРНАСИОНАЛ ТРАНСПОРТ 200419712
2274 КАБЕЛТРЕЙД ПЛОВДИВ 202045327
2759 МАЙ КЪМПАНИ 203128352
13331 Вероника Стил-2012 202713958
8372 АСКЕНТ ФИШ 123546479
596 ПЛАСТДЕКО 124719539
1328 ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БУК" 105035287
1282 ЕВИСКАР 201081758
2178 ВАЛГОМ 202003520
722 МАРА ФЕШЪН 202123135
1303 БЕНЦ ТРАНСПОРТ 2004 131251471
8384 СЛАДЕЙ 2017 203426612
7016 ГЕОПЕН 126005226
1266 АГРОИМПОРТ 107585408
2099 ЕВИТА-2006 124683064
582 ТОАН БИЛДИНГ ГРУП 203250395
5725 ЕЛ И ДЖЕЙ СПОРТ 120511067
8807 ДА ПИЕТРО 203955052
3716 ПРИМА-С-ТУРС 201634283
2484 ТАНИТА 79 201295331
12171 ГУСТО ДИПОНЕ 112654336
8035 КАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175208201
7752 ЕМИЛИ - 077 201288917
2187 КОНЕКС 120050517
208 БЕСТТРАНС - 1 202083032
12972 БАЛМАКС ТРЕЙДИНГ СОФИЯ 201986740
5838 ТРАНСПОРТ ТУ ХОУМ 115812186
7017 БИОС 99 121914605
8113 ТОТИ 2014 203062685
9635 ОПТИМАЛ БИЛДИНГ 201153638
8814 САНТЯГО БЪРД 202579199
8194 БОЙТЪР 15 203502298
8043 КЪРТИЧЕВ-ТРЕЙД 200162495
2420 ЛЕЙРБАГ ФАРМА 201831754
2449 РОМАН 2009 200828716
2254 АЛ Монтажсервиз 202362352
2789 ПРИМА Н 148018450
1547 МИЛЕНИ 08 200123154
6211 ЛЪК - 53 201045025
1991 ВАЛЕНТИ - 7 160072788
2607 МИКРОН -ДОЦЕВ ВАРНА 200920890
3484 П.С.Д. ГРУУП 201290932
8304 ТИМЕКС БИЛД 202900720
8208 УОРКЪРИ 201512500
5173 РАЯ -2011 201915736
4342 ЕВРОЕКСПОРТ 107008246
318 ДАМА ПИКА и БРАУН 128603037
7424 МЕРДЖАН 1 200196316
9040 САПФИР БГ 204063530
1283 МТМ-ВАРНА 202296240
2088 СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ЛОКОМОТИВ"" 115076948
583 СТРОЙСТИЛ-СТОЯНОВ 202229050
4809 ГАРК МЕТАЛ 200820986
8266 Емкорект 201528892
2458 ДИНЕКС СЕРВИЗ 148112679
2371 ПЕРОС 102827708
12438 НДВ - ГРУП 203082015
260 ЗАГОРА ГЕОСТРОЙ 200055511
4144 Тулс трейд 107591400
1137 ЗММ - ДРАГАНОВО 814190877
4564 ВАНГЕЛИС 114074218
1535 МЕБЕЛ ДЕКОР 124696072
2117 СЪНИ ФРУТС 201376114
2476 МАВЪР ИНВЕСТ 200085433
12038 ХАРМОНИТА 203571690
717 СИЛВА - ЮГ 147141375
8804 ЛУКСОР НМ 203701147
8474 МХ КОНСУЛТИНГ 201028314
8518 ВасКомерс 96 205046879
5209 ЕЛИНОР ОПТИМА 175137195
8281 ИВА 2 - БУНДОВ И С-ИЕ 115728247
2753 ГЕПАРД 2016 204326718
9123 ЕВРОИНВЕСТ - ЗЕ 200258013
622 ГрандСпед 204072419
8254 Би Пи 2014 203022299
8417 МАТ ФАСТ-ФУТ-МАТЬО 17 204726388
1995 БУЛГЛАС 123082534
5994 КОСТА ФУДС 200841884
273 БОР ХОЛИДЕЙЗ 102607740
2621 НОВЕРА - АГРО 200834270
2012 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - М.О.К. 201686020
8824 Меридиян Инвест 202282010
8406 ПРОАКТИВ-76 200825346
3695 БОРО ТУР 107594204
640 АГЕМА ГРУП 201022090
758 БЛАКТОРН 202942793
2775 ОЛД СКУЛ 2001 203909434
218 СЪНСЕТ РИЗОРТ ПАРК 200117870
2201 ШААБА 115002652
4927 ГОЛДЕН КОИ 203823763
8469 КЛЪСТЕР ЕЛОПЕД 176487234
5210 ТЕВАТИН 104692682
8600 САТ ТРЕЙД 115759029
9053 ТАРС - 2016 204118877
8525 ВЪРКОЛАК 201419697
2608 ВИП КОЛОР ГРУП 204149100
4891 НИНА - СТЕФИ 202545955
1182 АЛИСА ЕНТЕРТЕЙМЪНТ ЕНД ОРГАНИЗЕЙШЪН 103983126
7955 АЛЕКС Л&М 201624798
2620 ВИКОМ БГ 204023322
673 МиСи 3 200901349
2888 РАЛИЦА ИГНАТОВА 201300725
268 МАК-МИТКО ГЕОРГИЕВ-2008 200047856
7753 КООПЕРАЦИЯ "ЛИОН" 825153645
2281 АГРОАВАНГАРД - 66 201387566
7805 СДРУЖЕНИЕ "БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ХАСКОВО 2012" 176286142
6023 АСИГРУП 201254516
4857 С & С 104044326
347 ДУНАВИЯ - АД 827182841
111 ИВА 94 119648962
2521 ЗЕНОРИСИ 202160226
9162 БИО ФРЕШ ФРУТ 97 205054872
8140 ПАНОРАМА КОМЕРС-1 202237733
755 БАЛКАНСКИ МЕЧТИ 147052089
8519 ТОДОРОВ ИН 200215108
8570 АКСИС 112629767
2609 АЛЕКС - М - 2015 203833711
2355 ЕГАР 112653113
2224 АГРОНЕТ БЪЛГАРИЯ 200605300
5893 СИСТ ИНЖЕНЕРИНГ 201420678
2561 БАЛКО 126094292
2736 ВК-БИЛД 203596803
8475 СТЕЙТ 112651308
1515 АЛБОР КОНСУЛТ 201594069
2754 ЦВЕТАЛИЯ 2006 202961334
8601 Хаускийпър 203022722
1869 БОДИГАРД СЕКЮРИТИ 202645756
659 АВЕЯ БИЛД 202956497
7018 ЛОГОС - 200 115521056
5097 ЕФБИ ТЕКС 201058706
7840 ЮПИТЕР 112553038
8073 ЕКОСТЕП 201253777
8263 ЕЛИ САН 202960403
934 СТРЕМ 40365804
4840 ТЕХНОЛ КОМЕРС 203325638
754 ПЕРФЕКТ КЕРАМИК 124655428
2481 МОБ ТРАНС ИМПЕКС 201950986
8728 КОРОНА - ДС 203589239
4766 ЕВРОНЕС 1 201641922
13332 РЕЙМАН 2015 203337104
2356 ТАКСИ 1 ГРУП 201395876
9440 ЕЛИТ - ПРО БГ 203172886
343 ЮРИЙ МИХАЙЛОВ 203026810
8585 ЕВРОТРЕЙД 07 160126175
1043 СОКОЛ 107000678
4992 ПОЛИАНС 201622847
2582 ТЕОС 1 202086199
4267 ИНТЕЛ ПРО 202415456
4109 ЛАЗИНВЕСТ 200612469
8695 БРОТ ПП 204304383
759 ДГ Къмпани 202998197
9264 ЕЛ - ГЛОБАЛ 203960000
7841 АС-2011 201598392
12973 ИНТЕРСАУНД 831079669
1031 ПЛАМ-П Г Т 116552528
2981 БОР РЕСТ ИНВЕСТ 204938918
3223 БУЛКЕМИКЪЛ 104687888
8087 ФЕНИКС ДИЗАР 160130608
7956 ПЛАНТА - 7 200093309
6389 Д.Е.М.Д. 825354897
7742 ВЕЗУВИЙ 2004 200039820
1146 ЛЕСКО 118573528
2173 ЧАТСКИИ 124622570
4166 БАЛКАНСКАЛ - 2011 201637809
8502 ЙОЛИС 2016 203926304
14126 УРСУС 201336917
678 ЕКСПРЕС - КОЗМЕТИК 119670439
9076 ГРУП 197 205392144
7856 ПЛАНЕТ МОБАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС 202276476
14127 АКСЕ ГРУП 175153324
2493 АРМИ - СТАВ 200277871
13609 Автокозметика Релакс 204506837
4094 СВЯТ ГРУП 21 202774402
406 ЕМ СИ ДИ ТРАНСПОРТ 200275436
584 "МЕБЕЛ ГРУП 2" 201381129
157 РИКИ КОМЕРС 128616586
6024 АГРОФИТ 201086004
645 ВУНДЕР КУХНЯ 203719533
2560 ФОРТЕС 123741995
2100 ГД Ланделектрик 203239228
6296 ИЗГРЕВ - БОЖКОВ 822033886
2538 БЕКЕРАЙ 2016 203997511
13866 АТОМИ 2018 204996273
5211 ТЕХНОДЖЪРМАНИ 204457774
7879 ИЙТ МИ 201785310
787 ЕКО ЛЕНЯ 200942506
9418 ДЕ ЗЕТ 17 204647987
11301 ДЖЕНЕЗИС ТРАНС 201452793
1252 ГРЪНЧАРОВ ФЕШЪН ГРУП 175438177
8586 АЛЕК и Ко 202642443
718 ИВЕТ и ДАНИ 200756149
1933 СТАНИ-80 202419537
4145 ДИА-СТЕЛ 2010 200991135
8217 МЕГА - 2020 204347299
12982 ДЪ КЕТЪРИНГ КЪМПАНИ 204853421
1172 ДСВ МЕТАЛ КОМЕРСИАЛ 201178890
935 СИЕЛА 117639473
2564 КСК ИНВЕСТ 205567490
1109 ЕВРО ТРАНС ПЕРФЕКТ 124701733
5098 ЧАКА - 71 204233655
1094 ВИНИ-99 110011786
8438 ХЕБРОС ПЛОД 201746282
641 ИНТЕРХОТЕЛИ 90 200678273
4146 БЕТА ЛОГИСТИК 107584263
13171 ИЛИАНА - 2009 203892268
4743 ЗАТЕЛ 202212000
3051 "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СКОЧЕВ И СЪДРУЖНИЦИ 148014627
9464 АДАК - ХЕТ 201872783
2269 СИЕЛА ГРУП 200190352
3584 КЕРАМИКА ФИЧЕВ 110562960
13938 Ю.Е.Г 201231229
2880 ТКТЕКС 96 203171834
13867 СПОРТРАКС 200386867
7614 ЕНЕРДЖИ 1984 201134374
8361 АДА-ТЕКС 203029685
2787 Денс България 202147022
1251 МИПЕТ 104042752
5151 ХРИС И КРИС 2019 205552410
9024 АССА - 2017 204495209
14071 САР ИМПОРТ ЕКСПОРТ 205842883
728 ДЕНИР СТИЛ 202852139
5877 ГЕРИ - 0405 201240089
8791 ТРИЧКО 112613268
2393 ЖОРО ПЛОД-83 200890479
5152 Реза-2015 202599275
2125 А.Е.М.М. 201646378
2726 Ай Трейд 1 202504225
3068 ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ЛИВЕА 203735060
7019 РЕТОЯ 160062947
817 ДЮГИ 2014 203159440
9441 ОСИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 203182916
2817 ДЖАМБО-С 148076208
2529 МИНКОВА КОРП 203258310
2209 МИТИ - ТРАНС 123752739
1225 ЛИЯ 117692814
5065 ТИМАС-2009 200970110
88 ФИШКОМЕРС 119664532
7880 ЕН ПИ ЕН ТРАНС 200192232
1292 ББТ ТРАНС 202930698
8587 АДА-КОМЕРС 202163795
4928 СИ АЙ ДИ БИЛДИНГ 104696927
4950 КРИС-РУМ ВТ 203864856
2494 МК МАРИНОВ 103569342
8641 АСТРА - М 112614320
220 ГЕПАРД 60 102786873
959 НИКСТОМ 175507940
299 ПАРТНЪРС ГРУП - АСИСТЪНС 200546841
2421 ВИП МОДА СТИЛ - В ЛИКВИДАЦИЯ 203221326
533 КАТАНА 666 201027415
12974 СУИТ М 203535615
2247 ДОДИ-2008 200299782
9068 ВАЛЕННТО 203055139
6297 ТЕРМОНИТ 200023912
2924 ХРИСИ - 47 200871055
3881 ВИКОМ 105553422
3039 БРЕБЕНЕЛ 2013 202642429
2934 БРОУДКАСТИК 201811965
14072 СТАР МАТИРИЪЛС 19 205467860
13066 ОРБЕЛ 101017594
1405 УСТРЕМ 115098720
7383 ЛАНЧИННИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 203468052
9270 СТИФ - ЛУКС 200024544
7020 ИНЖКОМЕРС - 2000 115317580
8508 ГОТИ ГРУП 203384864
8985 Х и М ФЕЙШЪН 204581672
8825 МИГ 2010 200998775
3403 КРИС - 77 104599897
2486 ГРИЙН МЕТАЛ 202921165
4830 АЛЕКС ТРАНС 2009 200855510
4642 КОРИНВЕСТ 203540943
5131 ЕНДОРСС 202252564
8590 АГРОФИЛИНВЕСТ - В ЛИКВИДАЦИЯ 123673672
5240 "МОНЕКС АД" 205544310
7521 ВАНЯ - СЕРЖО ГРУП 204145867
5025 СТАРАТА КЪЩА 2013 202486108
9425 БЪЛГАРСКА ФУРАЖНА КОМПАНИЯ 202509090
9140 ТРИПЪЛНАЙС ЛИМИТЕД 203436229
8636 КОСМОС - 2006 160036518
687 ДИ ДЖИ - НЕТ 201833260
7770 САТ СИСТЕМ 123648377
4892 ГЛАС ТРЕЙДИНГ 2011 201683145
704 БИЗНЕС СОФТУЕР ДИСТРИБУТОР 147126779
2799 СИТИСТРОЙ ФАМИЛИ 201594999
2507 СИРИУС - ВАРНА 200288686
4893 НОРД ПОЙНТ 202455792
8305 СТРОЙ-СТАРТ-91 - МИТЕВ С-ИЕ 115224578
2551 ШОУ ТАЙМ 2006 203415904
7771 НИКО 96 123688133
1155 КЕМАКА 104587674
2992 ЛИЗИНГСЪРВИЗ 103836133
8677 ИВАСТРОЙ 66 200514434
5241 СЪНИ ХОТЕЛС 2000 203947412
6164 МЕСПРОДУКТ 115071310
547 КАТИНА 99 200618536
8557 МЕТО 160071063
9192 АГРО ЕВРАЗИЯ 202808153
13997 МЕГА БИЛДИНГ 175225542
1284 ПЛЮС НАВАЛ 203896583
5041 СНЕККО ВТ 201896905
4951 ГГС СТРОЙ - 15 118503266
1870 ВИДЖИ-М 125543745
4929 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 5 201523272
558 ИВ12 204569232
1087 ЕЛИТ БУЛ СТРОЙ 106626364
2950 МЕБЕЛИ ВОК 202421683
7480 ИВ - 38 123632405
592 КОНФЕКТОР-21 117055319
5491 ЧОЛАКОВ 112649990
8770 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОТАЛАМУС 200331536
1992 АРГОМАКС 201689244
4799 МИ ГРУП 114675425
9145 МИЗ 93 202271632
8218 ПАНДОРА 78 201090771
2854 ДЕЛЧЕВ 1979 203049410
7939 ПРО - ПАК 115026870
4767 РЕЙВЪН ГРУП СЕКЮРИТИ 203378320
6431 АЛЕКС - М 7 123761453
5174 ВЕГА 13 ГРУП 202594354
770 СТРОИТЕЛИ 127607043
2491 НИКИ 1986 204166320
2487 КРИОГЕН БГ 204418166
2955 ДРУМЕВА 2003 200340492
8927 МАКС Б 203284547
7572 СИРМА - 99 115504014
4938 ВЕНДИ ТРЕЙД 203261153
8753 ДЖИ ЕЛ ЕКС 2016 204298603
7021 АГРО-МС 126729197
1199 СТАЛКЕР 104690182
2270 "АГРА ИМПЕРИАЛ"-2010 201349619
2931 БАРТ БГ 202618257
8369 БАДЖАНАКА 202472368
5099 КАМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ 102661557
2834 МАРИНА БЕЙ МЕНИДЖМЪНТ 200433078
3018 ЕРГОСТРАНС 103584262
7615 ЕЛСПО 201726828
1871 РД-ТРЕЙДИНГ 203883290
1461 ВЕЗУВИЙ 2002 103788238
2727 ДАРН-11 203593586
3440 ЗОРНИЦА-ДД 107570872
847 ТОДОРОВ - 2013 201953092
7842 Стеми 825366038
8407 К.И.С.2011 203889667
2516 ГОВАЛ - МС 117030351
11993 ЕКОРЕСУРС БЪЛГАРИЯ 200597782
4930 ШЕЙХ 2002 104600748
5066 ДИНО 114658618
8949 МОНИТРЕЙД 97 204714382
8120 ФЕРУЧИ ГРУП 201133144
9223 АРБАНАСИ ГРУП 204309074
1796 ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "СОЛ 836036180
5175 АЛИМПЕКС 106628625
797 ДАРС-ДЖОНИ 2018 204798932
2893 Конте ГЕ 202695271
3151 ИВ-СОД 62 203286224
7167 СМАРТ ФУУД 200794185
5370 МОДИС 126046194
9289 АВРОРАМЕД 202298234
7250 БУЛ-С-КРИЧИМ 203360525
642 КРИС КЛИЙН 202331264
4436 ГЛОБАЛ КОРЕКТ 204058597
9404 АТЕДЕ 205426290
7929 Д - ТЕКС 115766721
465 РЕЙСИНГ ГРУП 2011 201743521
8134 БИИС 200455637
14128 ФЪНСИ КОМ 203363329
2843 ДОРИС 2015 203630554
5153 М.П.И.Ж. 202708078
825 ХДД-62 102914789
1516 ДИВА КОМЕРС 95 827210461
8650 КАНЕВАН 200674104
652 ТОМ-БОР 201170801
2375 БРАТЯ СТАМОВИ 126629236
1854 БУЛБЕЛ 123027324
9126 МОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ЦЦ 202794814
1226 ПОЛИАУТО 1 200171964
827 ДНЛ ПЛОВДИВ 201940248
4858 ФУУД ЕКСПРЕС ГРУП 201339596
158 А Д И - Д. А. 128618377
2998 Д БИЛД 201148655
11461 БУЛБРАВОСЕРВИЗ 117096401
7022 БГ - ИНВЕСТ 126082621
2720 БАКОН 17 204490646
9751 БУЛМАКС ОЙЛС 202449939
11659 НТИ - ГРУП 175242405
150 ФОРЕСТ-КАР 128623520
3073 СИНГЪЛ 4141 203032973
743 БГ РИАЛИТИ 204145358
840 АЛБАТРОС-444 205849867
2543 РОУЗ ТРЕЙДИНГ 123542096
1872 АРК 2001 115584689
7168 БОРО - КОЛОР 200175020
5075 МЕГАГРУП ММ 201983979
5132 КРИСИ-СН 201547490
936 ГЛОБЪЛ ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 115760202
419 БАРАЗИ 106628365
3001 ПРОФЛЕКС 201966727
9010 РОКСАС КОНТРАКТОР 203651469
3869 СЕНТОСА 2007 110568714
7655 МД ТРЕЙДЪРС 200966852
8931 ФОКС ПРИНТ 3 202456175
2905 БУЛКОУЛ ЕКСПОРТ 112593506
2597 МЕТАЛ ИЗД 201704447
1693 АНИЛОКС 160108394
1295 ДИ ВА - ПЛАСТ 200065039
2080 ТЕПЕПА 112125920
13704 АКТИВМЕД 175082425
9465 ЛЕГИЯ ГРУП 204528342
5371 ХЕМУС ФИЛМ 130493564
8798 ТРИА - ЛЕС - ТРАНС 201676834
4643 ИВ 104681757
2519 ИЛ-ЗИ ХОМ 202481408
7353 МС ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТ 203592267
5076 ДЕЙЗИ - 3 104611470
1388 ОМЕГА БЪЛГЕРИЪН ФУУД 201583981
9359 КЪНЕКШЪН БГ 200295086
1517 ЕВРО ТРАНС-Д 201994833
5154 БИ ДИ ПИ - ГРУП 200430961
4894 БОРАЛЕКС 204210350
8545 ОМЕГА 1 126647007
8094 ХРИСИ - ХИ 200442718
2174 БОЯНОВ 124623525
643 Лас Спиагия 204111174
5866 АЛЕКСАНДРА ФЕШЪН ГРУП 200974817
5726 ТОДОР ЧЕШИТЕВ 120013497
2730 СЪЕДИНЕНИЕ 2010 201117567
9034 ТОНИ - СТОЙНА СТОЯНОВА 201183760
3015 ЛЕС ТРЕЙД БГ 202649808
5133 ГРАНИТ - 2 104545020
1300 РС МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ 200877972
5155 ДИЦ - 2 201446203
2039 Е и М - 99 130054389
14073 КОИЛ МАШИН 202555209
729 ОМ ШРЕЕМ ОМ 201110544
5100 ДЕМЕТРА-ВРАЦА 106621239
13610 ЧАМУР СТАР 200113480
13868 КАЗО 131000214
5176 РОНИ ДЕ 202102536
8923 ЕМ ДЖИ МИДЪЛ ИЙСТ ПЕТРОЛ 202610591
7320 ВИКТОРИЯ 82 201738816
756 Строителна механизация - Ямбол 203289188
2637 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "РИЛА" 744351
6165 НЮПЕТРОЛИУМ ГРУП 201125546
8528 ВВРГРУП 202062013
2414 КОМЕКС Ко. 115648858
2555 АБС МЕТАЛГРУП 160137346
8932 ПРИМ-80 203988708
5372 БЪЛГАРСКА ПЕПИНИЕРСКА КОМПАНИЯ 112607703
8334 ПРОЕКТИКО - В 203803718
12369 ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС 200871913
3224 ЛЕСОПЛАСТ КОМЕРС 104535097
4095 БУЛИНВЕСТ 2006 110565999
5373 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА АСО-СИТИКО 126178484
7023 ИМПЕРАТОРИ 115650478
8886 ВИЕМ АУТО 88 204220533
3537 ИНТЕРТАНКТРАНСПОРТ 107025701
7251 ПОЛПЕТ 126700365
1183 ЕВРОСТРОЙ КОМЕРС - 76 200798721
2976 АНГЕЛОВ КОМЕРС 2020 204953628
9111 БАЛКАН КЕТЕРИНГ - 2013 202453962
2595 ВМХ - ЩУКАТА 123759096
320 ТОП НЕТ 119513758
836 ЛОГИСТИК ПАРТНЕР 200087128
6166 НОУ ЛИМИТЕД ТРЕЙД 202790004
1943 СЛИЙП ХАУС РУСЕ 202961843
1998 БРИЛЯНТ 70 202810414
8883 Блис сладкарство 202979040
818 ВИВА БЪЛГАРИЯ 125573261
9409 ХРИСТИЯНА 29 202584157
804 БЪЛГАРСКИ ВКУС 201232765
6489 ВИВА БРОК 200434123
3824 ГИПСОСТРОЙ - 09 200532172
3145 ПАЛМ БИЙЧ 17 204520228
8630 Нидо строй 202370281
9454 РОСИ-ХАР 200741859
2837 АНАЯ ТРЮФЕЛ 203639852
5067 АЛКО ТРАНС 125573165
1944 СВЕТЛАНА ГЮЗЕЛЕВА 200097962
9144 ДИГИТАЛ - ТРИФОНОВ 160096159
13705 Аутопарк Гина Флорентина 205389721
304 ИЗГРЕВ-ГИ - ИВАНОВИ И СИЕ 201111087
7999 НЮ ХОУП КОРПОРЕЙШЪН 201400483
2742 ЗАМЪКА РАВАДИНОВО 204597032
4096 СТРИМОНЦ 203219706
1184 ДЖИКОС 201246754
9410 ЗАППРИАНИ 202695620
8696 АЛИЯ ИНВЕСТ ГРУП 201587652
2855 МИХАИЛ 79 203050195
2776 МЕДИКА - Ю 202361811
466 АМТ 2014 147141902
559 ВАЛЕНТИНО - 09 200942449
8890 ПРИНТ 525 203411239
774 АЛФА ЕЛЕМЕНТ 204642591
8548 БЕНБЕНИДОС 202392833
12796 ГРУПИМЕКС 205614164
4490 ОГОСТА 303684
2267 ЙОРДАНОВ 89 202914936
3321 УИНД ПАУЪР ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ 201633929
2548 БИЛДИНГ ДЕТАЙЛ 126646004
9308 ФРАНИ КОМ 203205628
5212 НЕСТОКОМЕРС 203512292
1319 ТРАНСПЕТ 200876579
5177 СУПЛЕТЕК БЪЛГАРИЯ 201178342
5213 МИРАЖ 17 204319595
8662 Детска Градина "Пъстроцветна Дъга" 177134109
8425 РОДОПИ ЛАНД 201350322
9292 ЕКОТЕК 2000 160114641
4586 ИНТЕЛЕКТСТРОЙ 201771339
2346 РЕСТАРТ - 15 203442050
3081 ДОБРУДЖАНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 203772518
11596 ЕЛДА-5 831767466
2835 О.К. 103115329
455 ЕМ ЕНД ДЖИ 007 147023590
5374 ФРАНКОФЕРЕ 120614793
8413 АКСА 71 204304216
2526 ПЪЛДИН ТВ 115797528
1297 АЛБИ 1 114641896
9309 ВИКИНГ 20200 204450121
2585 МАРИЙКА ГЕШЕВА 201336080
1212 ТОСТОР - ОРЛОВСКИ,ОРЛОВСКА 106046824
4931 ХИТ-СТРОЙ 104637038
423 МАРЧО-2005 116562020
5727 РОСЕН РАКОВ-М 120609958
2703 "ВЕНИВЕР 1991" 131247576
1087 СКОРПИОН 118536394
9380 ЛУСИА БАГС 202764290
4946 ВАЛИ-ИНСТ-ИКо 104057633
5156 ВЕЛЧЕВ АВТО 201639857
5242 ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ - ТЪРГОВИЩЕ 204855415
4217 НУШЕЛИ 202488319
4295 ТОНИ - ЕМ - 04 201010992
14129 ВЕГА БАУСИСТЕМЕ 175064306
9442 ДОНЕЛ- 2013 202768883
4710 СЛАВИ 13 202754684
407 СЛЪНЦЕ ЕНД КО 202373142
3813 ЕКО ТЕХНО ПРОДУКТ 201301275
2222 ПРОМИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 825341152
4083 ЕСА 107061640
9360 ЕДИС-09 115732886
252 ЯНКО СТОЙКОВ - СТРОЙ 2005 115890427
2638 ДОНИС 2000 201499985
4993 АДМИРАЛ 008 202257013
784 ТОНИ БИЛДИНГ 204294882
8051 АБВ ФРУТС 202496127
623 МАР БГ 201156100
4614 СОНАТА 104598813
2565 НЕОКОНС 200224324
9398 ММ МОБИЛ 123669898
9364 КАСРА-77 201884116
8306 РЕМОТЕКС - СИСТЕМС 123650741
2536 ДИНЕВ - БГ 203343675
5178 КЛИСУРА ИНВЕСТ 203028245
8712 ИНВЕСТМАНТ ГРУП 123728364
2832 НК ЕВРО ТИМ 204720766
785 ГОЛДЪН СКИМ ПРОДЖЕКТ 203189316
5601 ТЕА 07 123758399
5026 ДЖЕЙ ДЖЕЙ СТИЛ ЕКСИМ 205564163
8767 АЛЕНАТА МЕЧКА 202468149
2792 РОМБОИД 203003669
11203 ПИПИНИЕР КОНСУЛТ - АГРОБИОТЕХ 131198887
6298 АН - МАРИ 1 160115531
13998 ДАЙВ БГ 200083076
11882 ХАЛИ ГРУП 200494483
3870 ФЕЙС 2006 175090137
9241 ЕЛИ 01 204702953
644 МАКС АУТО 119649758
12370 БГ ГАРАНТ 2017 175364517
13333 РЕАЛ 101669283
2590 БЪТЕРФЛАЙ 825291094
8083 ВАЛДИ ТРАНС 202290796
7957 ТЕНЕВ 2008 200223980
719 БИ ПИ АЙ СИ 200041999
8320 РиВ 2009 200886694
1346 ВЕС СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 201444298
645 ГРЕТА КОМЕРС 119663551
7958 БРА ИНТЕРХОЛД 200405036
13491 ГРАНДЕ ФУУД 202336756
13334 МАРИАН ПРОЕКТ 203307298
312 СОЛИД 119063133
2844 ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ- 777 205391868
13939 КАЛЕМ ПЛЮС 130998470
12861 БИЛД 1 131203149
9077 АЛФА - КОМФОРТ 115887872
1204 ХЕРМЕС ЕР - 04 106586862
7024 МАРЧЕЛА ГРУП 160103454
5214 ВРЗ ВОЛА ЕКО 106620169
2597 АЕРО ИНВЕСТ ПЛОВДИВ 200968928
7980 ДИНО - Л 126724862
9414 ВИ енд ДЖИ ГРУП 112605079
12439 МЕРАКЛИИ - 2009 200939104
3021 "МАРТЕЛА" 201730068
9323 АТАНАС СТАМАТОВ 2017 204896038
143 БЪЛГАРИЯ - КОМ 128054033
2403 БИЛДИНГ ИНВЕСТ СТРОЙ 203367612
13999 ВЕГЕР-08 200103924
3605 УНИТЕХ 110033149
9132 РОДОПИ ТРЕЙД 2002 115545630
5215 ГИЯН 91 201956416
8744 ПОСЕЙДОН- АРТ 200431248
3002 ГЛАС СТРОЙ ГЮРОВ 203408297
1389 ФАВОРИТ - СТРОЙ 117679069
2456 ПЛОДИН ТЕКС 116589269
8226 ДЕКАМЕКС КОМЕРС 202649530
1910 ДАЙА 200748960
365 АТАНАСОВ 124637501
8061 ДИОЛИНА - УШЕВ С-ИЕ 825199817
5077 УЕБ ГРУП 203011242
4062 СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "КВК-ГАБРОВО"" 107581510
2570 ПРОМ ОФЕРТИ 202800174
5039 АЛЕРЛО 204845976
9285 ОМЕГА-2013 202520973
7643 ГАЛИТТА 202424949
2367 БАНКАТЕВ-77 203412139
7902 БОРАДО-2011 201463576
8000 ВИЙОР 200997709
7463 СДРУЖЕНИЕ "2002 НАДЕЖДИ" 112583024
8319 НИКОЛАЙ ЛИЛОВ 2013 202486211
13492 МВ 19 201760218
467 ЩИТ 2010 201216145
7857 ФИЛИПОПОЛ ИНВЕСТ 115793864
13335 ЗИИН 77 203303944
7843 ЕКОЛЕС-ТИНЕВ 201237577
3294 ДОЛИ 107002695
197 В.И.П. 119594571
13940 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФЕШЪН КОНСУЛТИНГ 205145998
4535 ЕВРО ТРАНС ЛОГИСТИК 09 203314809
7025 МЕМО 112608075
8483 Зара Трейд 55 205135089
103 МКМ-СТРОЙ 147133229
511 БУЛСТРОЙ КОНСУЛТИНГ 202231890
8919 ЕРРА ИНВЕСТ 201105419
144 АГРОТРЕЙД 2006 160051720
2365 МАРИКОМ 1 200872770
7881 ДЖАМАЙКА 115151621
5847 ГАЛАНТ ФУУД 200430922
7026 ВИП ГРУП 115816685
2161 БАЛАНС ГРУП 124713760
3243 ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 203252542
1189 БОДО - СТРОЙ 200079957
646 АРББГ 203636571
305 ПЕТРОВ И КОЛЕВ 838184861
4390 ДИМИТРОВ 2012 202234694
7940 МИНКОВА 115041872
2631 Ти Си Транспорт 202345698
8287 ХАРИ 112660410
5216 АРАРА БГ 202595820
3439 СУПЕРМАКС ТРЕЙД 121785637
6432 БОНИКО-КИДС 202826735
4167 БРЕЙВ ГАЙС 107588496
1406 СОВИКО 126708897
757 Яна Симе Бел 205077903
7027 БАЙЕР - Н 123713832
3279 БИЛДИНГ СТРОЙ 08 200430464
2511 ЕЛКО 825350183
3360 ОБОРОТ ПАПИР 201426325
13615 ХИТ-А 120615169
1873 ВАСКО ТРАНС 11 202824588
3911 КАЗАБЛАНКА 107022527
3441 СИЛВИЯ-ТРАНС 110568529
4515 РЕГАТА - 786 203895150
1062 М-ТРЕЙДИНГ 117675793
821 ЕС ЕНД КЕЙ 102859549
5454 ЗОРА - 97 112059324
4127 ИФКОНИ 201052781
3210 НАФТИМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 131389020
5546 ВОУГ 200034047
2092 ГАМА - С 202763676
7724 ПЛОВДИВ АУТО 2012 202041446
848 Стагира 204554846
3225 ГРАНИТ СТРОЙ ВТ 200311081
5581 ФОКУС-34 108684117
7573 СУПЕР САУНД-СВИЩОВ 200527887
386 РЕНА-БВ 202452369
1347 КРЕДИ- БГ 200445988
9524 КАЛИНКА-96 121280695
2638 СОЛИДУС 823073500
5894 "ПИ ЕЛ ДЖИ - 65" 201614868
4985 СИКИ БИЛД 201814915
4478 ЙЕЛПО 131573351
8453 КОМПЛЕКТ-ББ 112665390
2233 ЮЖЕН ПЛАЖ 200050489
5529 МЕТАЛ-ГРУП 2 101743958
1694 ДЕНИ-М 120546431
2394 В И В 123630639
7354 ПРЕМИУМ 2014 203110169
1407 ПУЛПУДЕВА ТРЕЙД 115856186
2318 ЕВЕРЕСТ ФУУД 148130168
1088 ПРИСТА М 200908258
2140 ЧАЛЪШКАН ИНДЪСТРИ СЪРВИЗ 204274584
7858 МИНИ-ТЕД 126068027
6299 АЛЕКС ИНВЕСТ -98 115617229
2540 ВИП СПИРИТ 202884788
2505 ПЕРЛА 1 115862591
2697 ЗАН 204676597
1272 БОЙЧЕВ ГРУП 126739750
8056 ФН ДИВЕЛЪПМЪНТС 160117607
4895 ДОГЕН 2017 204474211
7408 Болгар Древ Строй 200821052
9752 АЙ-ЕМ 1 131130904
2089 ГОДИМПЕКС- В ЛИКВИДАЦИЯ 126151505
8036 ДЖОРДЖИ ГРУП 202063834
8715 ДУ-ЕМ-2016 204126653
473 АКТИНИЯ-3 117032797
2459 АННА- МИ 130131622
484 ДЕКОР-ГИПС 200048335
1024 ВИКТОРИЯ Х-ООД 117633094
4896 АВЮ - 2014 203107707
6300 ИМПАКТ КОРПОРЕЙШЪН - Кво 160096629
937 ВИА ОЙЛ 103776316
630 ФУТБОЛЕН КЛУБ "ШУМЕН - 2010" 127638398
1518 Д и А 12 202151953
4986 ТОТАЛ - ГРУП 104060946
8771 ВЕЛГРАДА 202617924
7821 ФЕНИКС ТЕКС 201422088
1611 ТЕХНОПЛАМ-КОНСУЛТ 126737614
8718 СИЛВЪР-93 200031567
4243 КОНСУЛТ ПАРТНЪРС 201201257
9457 ЗАЛОЖНА КЪЩА КРЕДИТ МЕДИЯ 200744225
13336 ДЕСТРАНС 77 200505691
8737 АТЕДО 123562793
7252 ДЖУЛИАНИ КОМЕРС 202578371
4810 ДАНИ ЕКОБУЛПЛАСТ 202241863
5027 МИЛАНИ - Л 200424232
8997 Сънуел 203548491
8697 МАКС ТРАНС 4 201505139
7882 БЕЛИНВЕСТ ГРУП 201368683
13067 Ем Ен Джи-Ес 131196785
2600 АТЕНА ТРЕЙД 203878208
5687 ФОРУАРД 123697253
8432 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ РАКОВСКИ 2011" 115755212
813 ТОПМАГ БГ 204479030
4800 ТЕДИМЕКС 106568815
247 ТРАВЪЛ БУС СЪРВИЗ 201292716
3076 ДЖЕНЕРАЛС ГРУП 201751087
6025 АПОЛО - 6 ЕКСПОРТ ИМПОРТ 201096977
4391 МОДА 8 203380937
8238 ДИМИ - 2006 123734253
7321 ТИХОМИРОВАТА КЪЩА 2012 201534888
8754 ГРАУНД ТУ ЕЪР - Г. Т. А 201879838
8772 ЗАПРЯНОВ БГ 2011 201760428
7355 КОМФОРТ ЛИФТ 10 203387643
2015 А+А 202513135
3077 ИВЕЛ-Т 103270938
2149 МЕТАЛИКА-2005 126654410
7028 КАРОЛИНА ГРУП 200018192
3384 ДЖИ КАРВИ-ФРИГО 101798164
8998 ГАЛЯ 92 200190466
4110 АЛУ-ПВС-СЕРВИЗ 202026608
938 ВЕ-РА 118584581
647 ДИСЕЛ - ГЕРМАН 202210844
5048 АндриАна 96 202425703
2016 ТРОЙКА ЦВЕТ 203457814
2963 ТОМИ ТОМ-1 201969470
8873 Мар Груп 2016 204381038
7644 ХАКПЕН 201957906
9026 ЕВРОПА ДГ 203648698
736 РИГАРА 103039899
1986 АГРОПРОЕКТ СМ 200748750
1390 КАЙО - 7 201978188
13906 КОМТСТРОЙ 130547122
23 МАРКОН 119047096
7522 ЛУКОНИ 160044671
1391 МАДАМ 117674307
5028 Ви Ем 21 203927406
8928 РЕТА ТЕКС 201418563
560 РА-ОНДА 175419839
4964 ПЛАТИНА - 86 204986394
7903 БиоКорн 201688998
1408 ПАМПОРОВО ХОЛИДЕЙ 120559418
4859 АЛ ЕКСПО 201259869
4587 КАРИНА КК 10000 202056261
5111 ГЮРОВА И КО 203146959
7645 ГКК - ЗЕЛЕНА КОНТРАКТОВА КОМПАНИЯ 200855154
123 МЕЧТА - БОЙЧЕВ 126662818
4437 ЕЛЯДО 202173298
6390 ПЕРЕЛИК ПЛЮС 115863280
3998 КАМИ 99 104108686
126 ТЕОНИКИ 147201491
7169 АРИС 115054706
1409 СЧЕТОВОДНА КЪЩА АМТ 115132400
6347 ДЕА ДИА 200806837
2324 КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ТВОЯТ Ж 204312790
4947 ТАКТОНИ 200380800
4128 КРИС МЕБЕЛ 107586660
720 ГЕ ИНВЕСТ 126746346
826 РОСИ ТРАНС 85 204136551
13941 КЕТЪРИНГОВА КОМПАНИЯ АРТ 175072317
3585 ИВ & СО КЪМПАНИ 200360114
1584 АСТИН 126525999
3231 АЛЕКСТРЕЙД ГРУП 201400031
7716 ДИФРЪНТ ТРЕНД 201716531
518 ТОН МАР 201982852
9319 ДЖИ ДЖИ ИНДЪСТРИ 160045410
1656 ЕНЕРГОПРИНТ 123648612
13168 ПЕПА СТИЛ 101632370
2852 ЕЙ ДЖИ ЕМ ЛОГИСТИК 204055124
8593 СТАФИЗАГРИЯ 202487854
8560 СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КАРКО 201934665
1185 В И Г ИНДЪСТРИ 201518752
3586 ЕДИ-МАКСТРЕЙД 111585403
1833 ИЛЕРИТО 201502698
979 УНИСТРОЙ 104676315
7322 КАЗА ПЕЛЛЕ 203551338
5134 ПАРАДАЙЗ БЕРК 203491357
5375 АХРИДА - СТРОЙТЕКС 201153531
1815 ВТС СОФТУЕР АУТСОРСИНГ 201630961
7646 ДИМАРКО 160013163
8934 МС КРИЕЙШЪН 203098610
8874 ВАЛАК СТРОЙ 204172490
11714 КОНТИНУУМ 114684723
12975 МАРОН КОНСУЛТ ПРИ ВЕ 202858398
495 АПОЛОН - 93 201979258
1088 АКТА-МЕДИКА 107021507
7029 АТЛАС ЮНИОН 115038983
9052 ВОЛФ-17 201978003
5492 ЕКОСТРОЙЛЕС 200777517
7030 ЛИВИ ИНЖЕНЕРИНГ 115856617
4728 ХАРД СЕКЮРИТИ 2001 204097148
7574 ПРОФАЙЛЪР КОНСУЛТ 201833207
829 РАДИАТОРЕН ЗАВОД - МАЯК 124526077
3031 ФИДАНА 82 200913586
6043 ЕКОМАРКЕТ 108693358
2964 МАРТИНИ 117623330
2212 НИБОСТРОЙ 202955049
4111 ПРОГРЕСИВ ПРОПЪРТИС 201028976
3032 БРИК 2017 204919946
3625 ТРОН 160049024
4218 СТРОЙЛЕС -75 201018238
12976 М-ФУДС БГ 205482816
4048 ДАВИ 2012 202156263
8322 ДИМА - П - 69 201033197
1216 ЧИКЪН ТРЕЙД 106579765
2490 АКАУНТ СЪРВИСИС 160098480
12669 ТРАНС-И.А 202659535
4936 ЗЛАТЕН КЛАС-2005 104637604
1186 ЕКСТРАВАГАНЦА 117594829
6026 АКСЕЛ РЕНТИНГ 200601483
2566 ДИКЕЙ - СИ 115816302
8110 ФРЕШ БРАНД 201795938
2047 РИМАР ТРЕЙД 201142200
4049 РЕНОВАЦИО 201167723
2422 СОЛУКС ТРАНС 200920328
63 ОМЕГА 2006 128616312
784 ДАСКАЛОВ-48 128018884
8454 ЖОКО 2009 200980186
2357 БУЛБАР ИНДЪСТРИ 201039524
1469 САВБАТ 201172688
939 АГРОТЕРАКОМ 827224258
2044 БУЛ И Т К 115343212
2048 САБ 825392645
8248 ТАНДЕМ 112129185
4360 СЕРПИКО М 204183914
800 ЕКОПРОДУКТ - 91 200951989
1410 ИЛИНДЕН 120000973
2688 ИНЖЕНЕРИНГ 35 107588429
5135 ЦОЛОВ 111541870
1462 БОРИСТУРИСТ 120540909
2423 СЕО ПАЛ 201536782
9266 ЕФ ЕС ФРУИТ 202376640
3366 УНИВЕРС - КОМЕРС 107021368
1855 БАКМУ СИГ - ПРОДАНОВ, ЯНАКИЕВ 833008051
255 ВЕЛ и РОС 204798708
1579 ДЖЕЙ СИ 33 - В ЛИКВИДАЦИЯ 202351733
2229 ММ ГОЛД ГРУП 202897038
1999 СЕЖ 148109882
7031 МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЛАЗЕРНИ И ИНФОР 115550563
7706 БУЛХИМ ИНВЕСТ 202114702
1304 НЕНОВ ДЦ 203285510
2358 ДИЕЛ 77 203107123
8879 ДВЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 202760477
3770 МИР ТРАНС 81 201449434
13869 Д.С.С. ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ 201744534
6212 РЕТРО ПЕНЪЛТИ 130547688
9433 ЕВРО ПАПИР 115830540
1519 ОЛИМПИЯ СТИЛ 2012 202356164
1956 Димитров Комерс 1113 204314979
8014 ММНС 201089865
7323 ТИМБЪР 2014 201372144
679 СОЛАР БС 200570251
4965 ЮГИ 204319111
24 ТЕКСИМА 838179330
560 ЗМ-АЛЕКСИЕВ 124713283
648 КАЛЧЕВИ БГ 201372070
9257 ВЕЛИКА 820181199
9193 Блек Сий Фиш Трейдинг 205504860
5688 ВИСКО - ТРАНС 112048858
1411 ГОРПРОМ 120067888
14130 ЕРИК -26 101073867
45 СЕЛЕНА - 200 102912507
5455 ВАН ЛЮК 200001741
3226 ЕВРОШИП 815119420
4937 ТРИТОНИЯ 201571648
8655 ХИЛТОН - А 200190726
6301 ШИЙНА 160097802
1446 М и В Дрилинг Груп 201079928
9252 ПЛАСТ - БГ 160103595
456 БАИА ФИШ НЕСЕБЪР 147220342
9038 УОШ ГРУП 201585039
8326 БУРГАСПЛОД 201946272
7212 ДиЕнЕй 2014 202965279
7779 МЕЛЕТО 200912203
4897 ВАЙДА 107587964
1089 "КОКОПЛАСТ" 107566856
8219 СЛАДКАРНИЦА ФЕНСИ 201599898
1897 ДАОВ 200542405
8685 ИНТЕРКОМЕРС 112070510
1002 МЕТАЛИКА 2010 201473410
132 АС-БИЛД 147126964
940 ДИНЕВ -МЕТАЛТРЕИДИНГ 200039603
8037 ВЕСЕКО-55 - ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ 822034116
9434 СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "АВРОРА" 201333643
734 ПОЛАРИС БЕТА 124609523
4219 РИВКОМ 201053004
1977 БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ 202498021
5753 БЕЯНА - РИХТЕР 200569352
4244 ДЕГАМ 201666990
8686 СЕЛИНА 2014 202879715
6302 2МДБ 200059495
4491 ПРОНИ-21 107587074
6213 БОЕМ КОМЕРС 200991040
8957 КУВРАДО 203642503
5179 АГЕСА 203388026
8105 МВМ 123754918
9302 Пазар Трейд Про 203861924
2329 ОНЕР ТЕКСТИЛ 201787400
1520 МОНТАЖИ БАХМЕР 117650690
8792 Гепанстрой 203826364
4932 АПРИЛЦИ ХОЛИДЕЙС 2015 203484315
46 ЮНИТА 102880874
6303 ДИАЗ 115888369
238 ИЛСТРОЙ - ЯМБОЛ 201413954
7904 СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАПРЕДЪК 115257304
9258 АЛЕКСАНДЪР ВОЙНИКОВ 202872202
4411 МАКСИМА АУТО 203350189
8455 АХМЕД АРНАУД 2010 201142257
5180 ЕВРОСЕЛЕК 114684221
7684 ПЛОВДИВ РЕСАЙКЛИНГ СИСТЕМС 201893019
4112 ТРЕЙДБУЛ 202216842
696 ДИЯНА ИНВЕСТ 2013 202612806
7481 ПАВИЛИОН 2015 203782373
9466 АГ ЕКО 200543336
196 И ЕМ СИ 200792565
8153 ИНВЕСТО 112587930
2025 ФУЛ 115271802
8960 МИОКА 201194300
941 ДИВЕНА 118578639
9312 ФОУР БЪКЕТС 203184130
14074 АПЕХ 6 202733010
2993 Т.А.Т. 103601295
970 ДАЙЕНА 110543294
7575 БИНЕЛ 123736126
3587 БАЛКАН БРИГ 200035398
2653 ДАН-ТРАНСПОРТ 113049646
7789 АУТО СУИС 201070142
1412 РОДОПИ СТРОЙ 2000 830186273
4019 ИНТЕР ИНВЕСТМЪНТ 200770533
2070 ЕЛПЛАСТ - 93 825009997
1419 ВЪЛЕВ 57 201846005
8558 Мулти Мегастрой Груп 205258597
3538 КОСТОВ 110564324
2428 НИКИ 2013 202774612
2278 ДУРОСТОРУМ 203506275
2593 ГИТ ТРАВЕЛ 201780256
5217 ФЕЛИКС 2014 203017779
9336 КСИВИ 123761282
1392 ПРОФИН 117594708
6214 ПЕПИТА 123728574
7685 ЕКО ПОРТ 201334154
8832 С В Г ТРАНС 202944915
13493 МЗТ - ФЕШЪН-2015 200028293
2221 СМОЛЯН ПЪТСТРОЙ 120604755
198 БОРА СТРОЙ 147133581
2240 БАР ТИИМ 201942377
2889 ЛЪКИ ТРАНС 2010 203423721
1194 ТОП СЕКЮРИТИ М 203114252
256 МАРТОН 88 125575198
7032 СНС ФЕШЪН 126729585
2520 Зелено Стопанство 2015 203600760
47 ДОНИК 102662231
7792 ТОНЕР ДИРЕКТ 201305252
3010 МАПАС 131343507
9342 ВИКО БИЙЧ 204625745
5218 КОЛОР 114663800
348 Б.Т.Ф. 103818990
2568 АРГУС БИЛДИНГ 204785543
420 СТЕЙШЪН ПЛАСТ БУРГАС 131047586
2656 МКМ ГРУП 1 200114098
7883 ЕВАН 07 160086268
7959 ТОШО ФИЧЕТО 200382438
14000 СОФИТО ФЕШЪН 203071923
1305 СНЕЖА 2018 205161340
4168 ОБРАЗЦОВА АПТЕКА БЪЛГАРИЯ 38 104693955
7981 ТАБАКО ГРУП ПЛОВДИВ 200791851
8783 ПЛЕЙ 160054676
3626 ЛЕЕА ТРАНСЕКС 200084751
10954 НОВ ПОЛЕТ ИМПЕКС-97 121430351
9344 ТРЕНД 15 203383958
8943 СОФИ ВВ 202326331
2053 НИК - 2001 115612449
8942 ЗАЛОЖНА КЪЩА КЕШ 77 202123320
555 ГЕОРГИЕВ-ТРАНС-65 200046117
232 ЕЛХОВО - ГАЗ 128544628
1413 БУСИМПОРТ 108568059
5689 БЕК-2007 108690383
4097 АННА МАРИЯ 2014 203150391
5888 БЕЛЛАРИВА БЪЛГАРИЯ 200910490
1695 КЛАСИК КОНСУЛТ 2014 160111764
5547 ЗИГАЛ 200329503
8875 СПИВИ 123625485
1963 ТАНИРО 201875882
2365 НЮ ЛАЙН АДВЪРТАЙЗИНГ 175410060
9267 СЕМИ МEРКАНТС 115815712
3539 МАМБАТА 200731142
2382 НАЙКЕН 112585064
8509 ТЕХНОМАШ-ПОДЕМ-2010 201426478
7033 ИНФОЖОКЕР. БГ 160054726
13337 БОБИ 2003 131060950
14001 САНТОРИ 148140956
624 АСКЕЛИ 201160173
12519 ОКЕЙ 101669835
12670 СТАНИ ТРЕЙД 109598767
14075 ВИКТОРИЯ - В70 202215039
8644 ЕНСИЕМ 202926842
3078 ВИТО-ПОЛИ 201991980
5042 ПЛАВАН 104536155
4966 НЮ МЕДИЯ ГРУП 204532077
9303 ИСАКОВ И СИН 200763649
1253 ЕКОГРУП 116501003
5049 ИВО ИВАНОВ 90 203347969
1797 ГАЛАТЕЯ - 2000 БЯЛКОВА И С-ИЕ 825021661
1273 МАРИЙОН 2017 204340290
7253 ВИНАРСКА КОМПАНИЯ ДРАГИЕВ 160047564
303 ВИЛИ КОМЕРС 128590066
5690 ХЕРА ТЕКСТИЛ 201095900
4898 ПИМ БИЛД 130236363
8755 Триумф РА - 2015 203370213
2114 АТЛАС ТРАНС ГРУП 201408314
1156 Ваня ГД трейд 200585456
9004 ТАРКО ИВ 201639234
4899 ЕУРОМЕХАНИКА 1 205239682
7960 БОБИ - БОЯН Б. ЛАЗАРОВ 160092456
3442 РУБИКОН - 2007 104699189
3146 АПОЛОНИЯ-09 203699415
221 НЕВА СПЕД 102606617
89 РЕНТ БИЛДИНГ 102619504
2639 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - ТРЪН 372303
4953 ХЕРМЕС-1 103051660
6215 КРАПА 126042484
2061 НВ ДИСТРИБЮШЪН 160135202
1393 ПРО МИКС БЪЛГАРИЯ 201585740
2433 БИГОР 830191868
239 ЦМК - ГАБЪРА 202226847
8227 КАР ТЕСТ-ИС-2014 203334621
8329 ВИ ЕС ДЖИ СТРОЙ 200525644
2189 ЕВРО КИНГ 2012 202094954
7616 ФИН ПРОЕКТ 112652723
1463 СИТИ КЪМПАНИ 120556265
7686 ТИ ЗИ ПИ - АУТО СИСТЕМС 160123745
7884 СИНАКО 200761064
3540 ВИТСКА ДОЛИНА-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 274130
8470 СТИЛ БАГС 203092059
2589 БАБУЧ - 96 101797849
7707 ВАСИАНА 89 200307204
1801 ГИНЕ-ШИФБАУ 203714529
8574 КОРД УУД 201353101
7647 БОНЕЛЛИ - 2004 115821858
2716 КРИСИ СТРОЙ 200611189
7617 ТРИУМФ-2005 126661878
846 ОБЛАСТНИ ИМОТИ СОЛВО 119506151
7663 ФСК 115812841
1123 КОРЕКТ КОНСУЛТ - ООД 117632525
8057 ДиДжиЕс Фууд енд Бевъреидж 202722206
6348 ПРИНТ СТУДИО - КАРЛОВО 200058817
12259 ТАБАКО ЛУКС БГ 202749356
14131 АПИС-БГ 131344438
6304 СТИКС 88 160133497
13338 ЛЪВОВ МОСТ 130890078
2871 ПРИМА ПЛАСТ 116567811
2143 ИНДУСТРИАЛ-БОР 120032387
1058 ЕНИС 2002 107531264
4113 БУЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 201504076
5582 ТРЕЙД БИЛД МАРКЕТ ГРУП 201782969
9335 АНТАНИ 73 204005655
2985 ТЕРМО СТРОЙ 148110087
9269 АКСЕС-78 203274567
3606 ФАКТОР ФУУДС 200835931
7844 МАГИК - 2011 201471384
13339 ФАМ КЛИНИК 175310448
4967 ВИБО ИНДЪСТРИ 202216372
942 МЕРИНОС-2007 117690610
5136 МИЙТ ТРЕЙДИНГ ЛТД 204199014
7961 БОНД - 007 200611538
8038 ЗДРАВЕЦ 69 200575775
1014 ПЕНЧО НИКОЛОВ - НИКОЛОВ И СИЕ 117019522
3627 АЛЕКСИЕВ И СИН 105546207
9280 ТРОЙКА ТЕКСТИЛ 202959109
7743 ХЕЛИОС ЕКОВАТ 201642747
1348 АРУОТЪР УАЙТ 201928349
2347 СИЗ 95 201952535
4994 БОРИСОВ-31 201260978
13773 ТРАУРНИ ОБРЕДИ 203368251
1612 ММ ГРУП 126733975
2071 БАЙЕРН АУТО ЛИЗИНГ 120559578
292 МИКРЕМ ИНВЕСТМЪНТ 104656985
5691 БУЛСЛЕЙТ 108551572
3519 ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ-Г 201463213
9153 ДИ ЕС ИНВЕСТ 2007 203426167
8458 СОНИ - УИЛФРЕД ДЖЕНКИНГ 202694212
8719 АЛИЕНА 2015 203690213
9415 ПЕПЕ НЕРО 10 203532035
5848 СМАРТ ГЕЙМС - ТЕ 115901514
3052 УАЙТ РАБИТ БГ 202474999
2004 АРАКАСТА 777 204356145
8358 НИК НАЙ 123687800
7034 ЕГЕД - ТРАНС 115921164
4392 ГУТЕВИ 15 203258987
7744 НИМАР ТРЕЙД 200989406
2376 БРИЙЗ ЕНЪРДЖИ 201348524
8663 АГРО ПРОГРАМА 130539015
326 ДАНАЯ 08 201196504
7798 СОФИНВЕСТ ГРУП 175059832
3082 АДТК 201744025
8575 ПВН 2008 102902961
649 ЕКРАН ПОМОРИЕ 202659325
561 ЕЗБ 102886440
1227 ВЕМАБУЛ 124129225
2076 МЕЖДУКООПЕРАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛИЯ ГРАД 124713397
8127 Е-КОНСУЛТ-А 131376578
5029 ВС МАРКЕТ 131069746
7982 ПЛАМОН 101621203
6027 АГРО - 95 825330049
4020 ЯнБиКейтПи 201653579
5181 ЕКО КЛИЙН ТЕХНОЛОДЖИ 200888371
3748 ДИВНА-ИВАНОВ И СИЕ 20219852
4768 АДИ КОНСУЛТ 114686763
4968 1001 ЖЕЛАНИЯ БЪЛГАРИЯ 203445616
5376 МВМ 120541548
4952 КГ СИСТЕМАЙР 204245209
1349 КОМИНТ ОИЛ 202115398
585 РЕЛАКСА ПЛЮС 203079250
2072 ДИМОВ И СИН 115886418
7729 ИМАНЯ 202076924
9025 ПАМПОРОВО ВИЛИДЖ МЕНИДЖМЪНТ 203577856
614 ДВАМА БРАТЯ 200431223
2372 ПАУЪР АГРО 2014 203295903
2986 СОФТ ПРОЛАЙН 16 204272220
10000 АРСА 856 200341128
2383 ПЕТЬО ПЕТКОВ - КОМЕРСИАЛ - 2002 123597032
9399 РОМАН И СИЕ-2014 203225755
1003 ЛюВел и Ко 200271530
7905 ПРИНТАЛУКС-К 201359969
1183 СТРОИТЕЛСТВО 2000 111564882
2399 Блу Марин 2012 202025196
13494 К.М & К.С 204219890
5692 ГРАНД 123739132
5050 СОД СЕРВИЗ 111548369
3791 ТЕДИ ФРУКТ 200956726
7035 Джи Ес Ес Ем - 2008 200110395
9636 ДИНЩАЛ 200284809
2760 КОНКОРД 141 203229141
2302 БОЧЕВ - ЕВРОПА - ТАКСИ 115768430
8756 ЩИТ ЕНЕРДЖИ 2008 200036817
2404 Арт.Лайн.Конструкшън 204749198
7170 ИГЪЛ - КОМЕРС 112595756
5243 АСА 63 ГРУП 205233633
2870 СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС 130848150
4744 ТОТАЛ-Г 104697882
1449 СУИТ ФРУИТС 201133450
5693 ФЪРНИЧЪР БЪЛГЕРИЯ 200567472
2154 АГРО ЛОГИСТИК 202612126
7859 ПРИНС БРОДУЕЙ 202844555
7780 ЛУМЕХХ ЛАЙТ БГ 201560609
13495 ДИСКАУНТ МАНИЯ 200798116
5377 ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 112588414
2007 ИНТЕРСТРОЙ - ВБ 200064204
2155 ДРИЙМ СЪРВИС 200275703
7324 КАЧАСА 203033349
4098 ПЕТРОВ АС 175262409
3825 ДИД - 2010 201241547
3520 МИЕСПОЛ 200590802
218 ОЛИМП 2002 102750350
6028 ПАКС 115631392
9313 ЧАРЪКЧЪ 160108088
3666 ПЕРЛИТА М 201301745
2384 АНГАЖИМЕНТ-АМТ 202183470
12491 Тандис 201016714
2935 ГЕНИКИ 300 837101784
3814 В.П.С.Е. 200167599
1104 Р - СТИЛ 110536175
5043 ЕВРОТРАНС-СЕРВИЗ 104633584
4050 МЕДИТЕК БГ 202126416
7325 ЮНИОН СЪРВИЗ 200987280
11883 ЛОМБАРДИ ГРУП 203259608
3227 МЕТАЛИК 110004261
2282 ПРОБИЛД- 2017 204681391
2644 БАР ЛУУК 16 204108331
1124 ЛЕОРА 201166468
1506 ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД 115851328
13942 ТОП ХИТС АДВЪРТАЙЗИНГ 200367128
2496 ТОЛЕРАНС 120555989
8856 Педро-Мицовски Трейд 205260025
2325 СТЕФАН 84 201123092
680 СЛИВЕН КОЛОР 11