Вы находитесь на странице: 1из 2

Plan săptămânal privind activitățile planificate de către ADR Sud ( perioada de 7 zile 05.07.2021 – 09.07.

2021)

Secția planificare și cooperare regională

Nr. Data Denumirea activității Responsabili/


d/o colaborare
Revizuirea și ajustarea Bugetului Propunerii de proiect privind Suportul CRD din Regiunea de
1. 05.07.2021 Luminița
Dezvoltare Sud, finanțate de MSPL/GIZ.
Netedu
Expedierea către GIZ a Propunerii de proiect, Planului de acțiuni și Bugetului proiectului Suport
2. 05.07. 2021 pentru CRD din RDS modificate, inclusiv a Demersului de solicitare a aprobării modificărilor și a Luminița
extinderii non-cost a proiectului cu 2 luni. Netedu
3. 05.07.2021 Coordonarea și asigurarea participării membrilor CRD Sud la ședinta de evaluare a proiectului Luminița
- MSPL din data de 12.07.2021. Netedu
06.07.2021
4 05.07.2021 Activități de organizare/coordonare a atelierului în scrierea și managementul proiectelor pentru Luminița
- membrii CRD Sud (care urmează a fi organizat în parteneriat cu Academia de Administrare Publcă). Netedu
09.07.2021
5. 05.07.2021 Actualizarea paginii web a ADR Sud și distribuirea informațiilor privind proiectele și activitățile Luminița
- ADR Sud pe rețelele de socializare (facebook, twitter etc.) Mediatizarea activităților ADR Sud și ale Netedu
09.07.2021 MADRM în presa naționala/regională.
6. 06.07.2021 Participare la recepția la terminarea alucrărilor în cadrul proiectului de reconstrucție și Luminița
modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din Căușeni. Netedu
7. 07.07.2021 Elaborarea comunicatului privind recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului de Luminița
Netedu
reconstrucție și modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni .
8. 05.07.2021 Elaborarea Raportului privind implementarea SDR și raportului trimestrial de activitate pentru Luminița
- Netedu
trim. II al anului 2021.
09.07.2021
Plan săptămânal privind activitățile planificate de către ADR Sud ( perioada de 7 zile 05.07.2021 – 09.07.2021)

9. 08.07.2021 Elaborarea Notei informative pentru MADRM privind implementarea proiectului “Suport pentru Luminița
Netedu
Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud”.
10. 07.07.2021 Discutarea și coordonarea cu META SISTEM a necesității de organizare a instruirilor în vederea Luminița
gestionării portalului www.investsouth pentru angajații ADR Sud. Netedu
Data Numele, Prenumele:

Semnătura:

Вам также может понравиться