Вы находитесь на странице: 1из 1027

САꙊ

СФН҃ТА
СК꙽РИП꙽ТꙊ́ РЪ
Е҆ди́цїе неофичїа́лъ

реализа́ᲅъ при́н ᲅран̾слиᲅера́реа є҆лек꙽ᲅро́никъ

ꙟ҆ а҆л̾фабе́ᲅꙋл̾ кѵри́лик꙽ рѡмѫне́ск꙽ а҆ ᲅрадꙋ́черїй

синода́ле а҆ бисе́ричїй о҆рѳодо́ѯе рѡмѫ́ не

ꙟ҆ зі́ꙋа а҃і а҆ лꙋ́нїй маи

а҆нꙋл̾ ҂з҃фки

дѐ ла̀ фа́черѣ лꙋ́мїй


П̾РЕДОСЛОВІ́Е PREDOSLOVIE
А҆чѣ́ᲄъ и҆ницїаᲅи́въ пар̾ᲅикꙋла́ръ дѐ ᲅран̾слиᲅера́ре Această inițiativă particulară de transliterare
є҆лек꙽ᲅро́никъ а҆ би́блїеи є҆́сᲄе ѡ҆ лꙋк꙽ра́ре дѐ реꙟно́даре а҆ ᲂу҆не́й electronică a Bibliei este o lucrare de reînnodare a
ве́ки ᲅради́цїи кꙋл̾ᲅꙋра́ле рѡмѫне́щи, дѐ ѡ҆ валѡа́ре май unei vechi tradiții culturale românești, de o valoare
дегра́бъ є҆сᲄеᲅи́къ декѫ́ ᲅь пра́к꙽ᲅикъ. Аче́сᲄ проїе́к꙽ᲅь нꙋ̀ mai degrabă estetică decât practică. Acest proiect nu
ꙟ҆ши пропꙋ́не а҆ а҆лимен̾ᲅа̀ а҆нꙋми́ᲅе фо́р̾це шѝ сен̾ᲅиме́н̾ᲅе își propune a alimenta anumite forțe și sentimente
а҆н̾ᲅирѡмѫне́щи са́ꙋ дѐ а҆ промова̀ ск꙽ри́сꙋл̾ кѵри́лик꙽, чѝ дѐ antiromânești sau de a promova scrisul chirilic, ci de
а҆ ръмѫ́не ꙟ҆ ка́дреле кꙋл̾ᲅꙋ́рїй фъ́ръ а҆ ᲂу҆р̾ма̀ ѡ҆ а҆џе́н̾дъ а҆ a rămâne în cadrele culturii fără a urma o agendă a
кꙋйва̀.
cuiva.
Ск꙽ри́сꙋл̾ кꙋ̀ бꙋ́кїи кѵри́личе ꙟ҆ цъ́риле рѡмѫ́не а҆́ре ѡ҆
Scrisul cu buchii chirilice în Ță rile Româ ne are o
и҆сᲅо́рїе дѐ пе́сᲄе чи́н̾чи сꙋ́ᲅе дѐ а҆ни, чѣ́ ма́й монꙋмен̾ᲅа́лъ
istorie de peste cinci sute de ani, cea mai
лꙋкра́ре фїи́н̾дь би́блїѧ дѐ ла̀ бꙋкꙋре́щи ди́н ᲅи́м̾пꙋл лꙋ́й
monumentală lucrare fiind Biblia de la București din
шер̾ба́нь во́дъ кан̾ᲅакꙋзи́нꙋл̾. Де҆ аче́ѣ, би́блїѧ дѐ ла̀
timpul lui Șerban Vodă Cantacuzino. De aceea,
҂з҃рчз реп꙽рези́н̾ᲅъ шѝ пꙋ́н̾к꙽ᲅꙋл̾ дѐ п̾лека́ре ꙟ҆ ачѣ́сᲄъ
Biblia de la 1688 reprezintă și punctul de plecare în
ᲅран̾слиᲅера́ре є҆лек꙽ᲅро́никъ, ап꙽ликѫ́н̾дь карак꙽ᲅе́реле шѝ
această transliterare electronică, folosind caracterele și
ре́гꙋлиле дѐ ск꙽рі́ере дѐ аᲅꙋ́нчи ли́м̾бїй рѡмѫ́не
regulile de scriere de atunci aplicate limbii române
кон̾ᲅем̾пора́не. А҆че́сᲄе ре́гꙋли, карак꙽ᲅери́сᲄиче ск꙽рі́ерїй
славо́не, нꙋ̀ сѐ реферѣ́ꙋ ла̀ ѻ҆ р̾ᲅографі́е шѝ грама́ᲅикъ, contemporane. Aceste reguli, caracteristice scrierii
кꙋ̀мь сꙋ́н̾ᲅемь обиш̾нꙋи́ци, чѝ ла̀ фиделиᲅа́ᲅѣ фа́цъ дѐ slavone, nu se refereau la ortografie și gramatică,
пронꙋ́н̾цїе. А҆сᲄфель, ск꙽ри́сꙋл̾ славо́нь нꙋ̀ кꙋнѡа́ще кра́ᲅима cum suntem obișnuiți, ci la fidelitatea față de
шѝ мажꙋ́скꙋла пе́н̾ᲅрꙋ нꙋ́ме про́прїи, да̀рь ноᲅѣ́зъ pronunție. Astfel, scrisul slavon nu cunoaște cratima
спи́риᲅꙋл̾, ак꙽че́нᲅꙋл̾ шѝ паїе́рикꙋл̾ пе́н̾ᲅрꙋ а҆ и҆н̾дика̀ și majuscula pentru nume proprii, dar notează
чиᲅиᲅѡ́ рꙋлꙋй пронꙋ́н̾цїѧ кꙋвѫ́н̾ᲅꙋлꙋй. Ꙟ҆ фо́н̾дь, spiritul, accentul și paiericul pentru a indica
кꙋвѫ́н̾ᲅꙋл̾ а҆ фо́сᲄ ма́й ꙟᲅѫ́ й росᲄи́ᲅь, ꙗ҆рь при́нь квⷩ҇ᲅ са̀ cititorului pronunția cuvâ ntului. În fond, cuvâ ntul a
зиди́ᲅь лꙋ́мѣ. fost mai întâ i rostit, iar prin Cuvâ nt s-a zidit lumea.
O atenție deosebită am acordat numelor proprii,
Ѡ҆ а҆ᲅе́н̾ъцїе деѡсеби́ᲅъ а҆́мь а҆кор̾да́ᲅь нꙋ́мелѡр̾ п꙽ро́п꙽рїи, deoarece în scrisul slavon se folosește scrierea
деѡаречѐ ꙟ҆ ск꙽ри́сꙋл̾ славо́нь сѐ фолосе́ще ск꙽рі́ерѣ etimologică a numelor. De aceea, pentru cele mai
є҆ᲅимоло́џикъ а҆ нꙋ́мелѡр̾. Дѐ а҆че́ѣ, пе́н̾ᲅрꙋ че́ле ма́й importante nume din Scriptură, a fost nevoie de
и҆м̾пор̾ᲅа́н̾ᲅе нꙋ́ме ди́нь ск꙽рип꙽ᲅꙋ́ръ, а҆ фо́сᲄ нево́їе дѐ consultarea traducerii cantacuzine, dar și a textului
кон̾сꙋл̾ᲅа́рѣ ᲅрадꙋ́черїй кан̾ᲅакꙋзи́не, да́рь шѝ а҆ ᲅе́ѯᲅꙋлꙋй
grecesc, slavon și latin.
г꙽рече́с꙽к, славо́нь са́ꙋ лаᲅи́нь.
În această primă ediție nu toate numele proprii au
Ꙟ҆ а҆чѣ́сᲅъ при́мъ є҆ди́цїе нꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе нꙋ́меле п꙽ро́п꙽рїи а҆́ꙋ
fost verificate etimologic, paiericul a fost aplicat
фо́сᲄ верифика́ᲅе є҆ᲅимоло́џик꙽, паїе́рикꙋл̾ а҆ фо́сᲄ ап꙽лика́ᲅь
electronic, iar accentele s-au folosit pentru cele mai
є҆лек꙽ᲅро́ник꙽, ꙗ҆́рь а҆к꙽че́н̾ᲅеле са́ꙋ фолоси́ᲅь пе́н̾ᲅрꙋ че́ле ма́й
frecvente 200 de cuvinte. Cititorul va remarca
фрек꙽ве́н̾ᲅе с҃ дѐ кꙋви́н̾ᲅе. Чиᲅиᲅѡ́ рꙋл̾ ва̀ ремар̾ка̀
inconsistențe, confuzii ale scrisului slavon aplicat
и҆н̾кон̾сисᲄе́нце, кон̾фꙋ́зїи а҆́ле ск꙽ри́сꙋлꙋй славо́нь ап꙽лика́ᲅь
limbii române, dar sperăm că acest scris frumos îl va
ли́мбїй рѡмѫ́не, да́рь сперъ́мь ка̀ а҆че́сᲄ ск꙽ри́сь фрꙋмо́сь ꙟ҆ль
ajuta la a pritoci cuvintele sfinte ori la deprinderea
ва̀ а҆жꙋᲅа̀ ла̀ а҆ п꙽риᲅочѝ кꙋви́н̾ᲅеле сфн҃ᲅе ѡ҆́ ри ла̀
деп꙽ри́н̾дерѣ дѐ а҆ чиᲅѝ ᲅе́ѯᲅеле ве́ки рѡмѫне́щи. Пе́н̾ᲅрꙋ de a citi textele vechi românești. Pentru sugestii, vă
сꙋџе́сᲅїи, вᲆ рѡ́ гь сᲆ кон̾ᲅак꙽ᲅаци а҆ꙋᲅѡ́ рꙋл rog să contactați autorul la eleisonme LA gmail.com.
ᲅран̾слиᲅеръ́рїй ла̀ eleisonme ла gmail.com.
А҆Л̾ФАБЕ́ ТꙊЛ̾ КѴРИ́ ЛИК꙽ РѠМѪНЕ́ СК꙽ Ꙗ ꙗ ia Iaco
ALFABETUL CHRILIC ROMÂNESC Ѧ ѧ ia Ia
Ѳ ѳ th Thita
Buche Literă Nume Ѯ ѯ x Csi
А а a Az Џ џ ge, gi Gea
Б б b Buchie Ꙟ ꙟ î, în, îm În
В в v Vede Ѵ ѵ y, u Ipsilon
Г г g, gh Glagoli
Д д d Dobro
ЧИ́ ФРЕЛЕ КѴРИ́ ЛИЧЕ
Є е є e Iest
CIFRELE CHIRILICE
Ж ж j Juvete
а҃ 1 к҃а 21
Ѕ ѕ dz Dzialo
в҃ 2 к҃в 22
З з z Zemle
г҃ 3 л҃ 30
И и i Ije
д҃ 4 м҃ 40
Ї ї i I
є҃ 5 н҃ 50
К к c, ch Kaku
ѕ҃ 6 ѯ҃ 60
Л л l Liude
з҃ 7 о҃ 70
М м m Mislete
и҃ 8 п҃ 80
Н н n Naș
ѳ҃ 9 ч҃ 90
Ѻ ѻ О о o On
і҃ 10 р҃ 100
П п p Pocoi
а҃і 11 с҃ 200
Р р r Râ ță
в҃і 12 т҃ 300
С с s Slovă
г҃і 13 ѹ҃ 400
Т ᲅ t Tverdu ф҃
д҃і 14 500
Ꙋ ꙋ u Ucu є҃і 15 х҃ 600
Ѹ ѹ u U ѕ҃ і 16 ѱ҃ 700
Ф ф f Fertă з҃і 17 ѡ҃ 800
Х х h Her и҃і 18 ц҃ 900
Ѱ ѱ ps Psi ѳ҃ і 19 ҂а҃ 1000
Ѡ ѡ o Ot к҃ 20 ҂в҃к 2020
Ц ц ț Ți ҂з҃фки 7528
Ш ш ș Șa
Щ щ șt Ș tea
Ч ч ce, ci Cerfu
Ъ ъ ᲆ ă Ior
Ь ь ŭ Ier
Ѣ ѣ ea Iati
Ѫ ѫ â, î Ius
Ю ю iu Iu
А҆Б̾РЕВЇЕ́ РИ - ABREVIERI
а҆г҃гл arhanghel
Ꙟџ҃р înger
а҆пⷭ҇л apostol
бъⷬ҇баᲅ bă rbat
кⷩ҇к câ ntec
Квⷩ҇ᲅ Cuvâ nt
Д҃хь Duh
І҆ерⷭ҇ли́м Ierusalim
І҆с҃ль Israel
Дв҃дь David
Дм҃н Domn
Д҃не Doamne
Дм҃нзе́ꙋ Dumnezeu
М҃чник mucenic
прⷪ҇рк prooroc
сфн҃ᲅь sfâ nt
Мр҃і́а Maria
Ꙟ҃цїѧ Împă ră ția
Ꙟ҃ᲅ Împă rat
є҆пⷭ҇ла epistola
є҆ѵⷢ҇лїе evanghelie
сбⷪ҇рь Sobor
мⷧ҇ꙋй milui
Іс҃ Хс҃ Iisus Hristos
Фчⷬ҇а Fecioara
мн҃ᲅꙋй mâ ntui
Ргⷱ҇н rugă ciune
Чр҃ Cer
Плѫ́ н̾џери............................................................................ф҃пѕ
КꙊПРИ́ Н̾СЬ
І҆езеки́ель............................................................................ ф҃пѳ
П̾РЕДОСЛОВІ́Е......................................................................в҃
Данїе́ль.................................................................................... х҃л
А҆Л̾ФАБЕ́ ТꙊЛ̾ КѴРИ́ ЛИК꙽ РѠМѪНЕ́ СК꙽......................г҃
Ꙍ҆ се́а...................................................................................... х҃мв
ЧИ́ ФРЕЛЕ КѴРИ́ ЛИЧЕ.....................................................г҃
А҆мѡ́ сь.................................................................................. х҃ми
А҆Б̾РЕВЇЕ́ РИ............................................................................д҃
Михе́їѧ.................................................................................. х҃нг
Фа́черѣ...................................................................................... з҃
І҆ѡ́ иль.................................................................................... х҃нѕ
І҆еши́рѣ...................................................................................... н҃
А҆́в̾дїе..................................................................................... х҃нѳ
Леви́ᲅикꙋл̾............................................................................. п҃д
І҆ѡна̀..................................................................................... х҃нѳ
Нꙋме́рїи.................................................................................. р҃ѳ
Наꙋ́мь.................................................................................... х҃ѯа
Деѵᲅероно́мꙋл̾.....................................................................р҃мг
А҆вакꙋ́мь............................................................................... х҃ѯв
І҆ѡ́ сꙋа На́ви...........................................................................р҃ов
Софѡ́ нїе............................................................................... х҃ѯд
Жꙋдекъᲅѡ́ ри..........................................................................р҃҃г
А҆ге́ꙋ....................................................................................... х҃ѯѕ
Рꙋ́ѳь....................................................................................... с҃гі
Захарі́а..................................................................................х҃ѯз
а҃ Ре́џи..................................................................................... с҃єі
Малѣ́хи................................................................................. х҃од
в҃ Ре́џи................................................................................... с҃ма
Тѡ́ бїᲅь................................................................................. х҃оѕ
г҃ Ре́џи..................................................................................... с҃ѯг
І҆ꙋди́ѳа................................................................................... х҃пд
д҃ Ре́џи....................................................................................... с҃ч
Барꙋ́хь................................................................................... х҃чѕ
а҃ Паралипоме́на..................................................................т҃ді
І҆еремі́ѧ...................................................................................... ѱ҃
в҃ Паралипоме́на................................................................т҃лз
Ти́нери.................................................................................... ѱ҃в
а҃ Е҆́з̾д̾ра............................................................................... т҃ѯѕ
г҃ Е҆́з̾д̾ра..................................................................................ѱ҃г
Нее́мїѧ.................................................................................. т҃од
Соломо́нь............................................................................ ѱ҃ѕі
Е҆с̾ѳе́ра................................................................................. т҃пє
Ек̾к̾лесїа́сᲄикꙋл̾...................................................................ѱ҃ки
І҆ѡ́ вь...................................................................................... т҃чд
Сꙋса́ней................................................................................ѱ҃ѯв
Ѱа́л̾мїи................................................................................... у҃и҃і
І҆сᲄо́рїѧ Бала́ꙋрꙋлꙋй............................................................ѱ҃ѯд
Соломо́нь............................................................................. у҃ог
а҃ Макабе́и.......................................................................... ѱ҃ѯє
Е҆к̾к̾лесїа́сᲄꙋл̾.........................................................................у҃чг
в҃ Макабе́и.......................................................................... ѱ҃пи
Кѫн̾ᲅъ́ри.................................................................................ф҃
г҃ Макабе́и............................................................................ ѡ҃ѕ
І҆саі́ѧ........................................................................................ ф҃г
Мана́се................................................................................... ѡ҃ді
І҆еремі́ѧ................................................................................ ф҃мв
Маѳе́й.................................................................................. ѡ҃ѕі

Ма́р̾кꙋ.................................................................................. ѡ҃мг

Лꙋ́ка.................................................................................... ѡ҃нѳ

І҆ѡа́нь.................................................................................... ѡ҃пи

Фа́п꙽те.................................................................................... ц҃ѳ

Рѡма́ни................................................................................ ц҃лѕ

а҃ Корин̾ѳе́ни......................................................................ц҃ми

в҃ Корин̾ѳе́ни.....................................................................ц҃нѳ

Галаᲅе́ни............................................................................... ц҃ѯз

Е҆фесе́ни.................................................................................. ц҃о

Филипе́ни............................................................................. ц҃од

Колосе́ни.............................................................................. ц҃оз

а҃ Ѳесалониче́ни....................................................................ц҃п

в҃ Ѳесалониче́ни.................................................................ц҃пв

а҃ Тимоѳей.......................................................................... ц҃пд

в҃ Тимоѳей.........................................................................ц҃пз

Тїᲅь..................................................................................... ц҃пѳ

Филимо́нь.............................................................................. ц҃ч

Е҆в̾ре́и..................................................................................... ц҃ча

І҆а́ковь........................................................................................ ҂а҃

а҃ Пе́ᲅрꙋ.................................................................................. ҂а҃г

в҃ Пе́ᲅрꙋ.................................................................................҂а҃ѕ

а҃ І҆ѡа́нь................................................................................... ҂а҃и

в҃ І҆ѡа́нь.................................................................................҂а҃аі

г҃ І҆ѡа́нь................................................................................. ҂а҃ві

І҆ꙋ́да......................................................................................... ҂а҃ві

А҆покалѵ́ѱа............................................................................ ҂а҃гі
з҃

Фа́черѣ
ФА́ЧЕРѢ Ꙟ҆ ТѪ́ ЇѦ КА́Р̾ТЕ А҆̀ ЛꙊ́ Й МО́ѴСЕ а҃і А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ дѣ пъмѫ́н̾ᲅꙋль ди́нь сине вер̾дѣ́цъ: ꙗ҆́р̾бъ,
кꙋ̀ съмѫн̾цъ ꙟ҆ᲅрꙟса, дꙋ́пъ фелꙋль шѝ а҆семънарѣ є҆́и, шѝ поми
К А́ П. А҃
родиᲅори, ка́ре сᲆ дѣ родь кꙋ̀ съмѫн̾цъ ꙟ҆ сине, дꙋ́пъ фель, пѐ
Фа́черѣ лꙋмїи. пъмѫ́н̾ᲅь!” Шѝ а҆ фо́сᲄ а҆ша̀.
в҃і Пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆ да́ᲅь ди́нь сине вер̾дѣ́цъ: ꙗ҆́р̾бъ, ка́ре фа́че съмѫн̾цъ,
а҃ Ла̀ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ черꙋль шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль.
дꙋ́пъ фелꙋль шѝ дꙋ́пъ а҆семънарѣ є҆́и, шѝ поми родиᲅори, кꙋ̀
в҃ Шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль є҆ра̀ неᲅок꙽ми́ᲅь шѝ голь. Ꙟ҆ ᲅꙋнерик꙽ є҆ра̀ дѣ́сꙋпра
съмѫн̾цъ, дꙋ́пъ фель, пѐ пъмѫ́н̾ᲅь. Шѝ а҆ възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ є҆́сᲄе
а҆дѫн̾кꙋлꙋй шѝ Д҃хꙋль лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ Сѐ пꙋр̾ᲅа пѐ дѣ́сꙋпра а҆пелѡр̾.
би́не.
г҃ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ фі́е лꙋминъ! Шѝ а҆ фо́сᲄ лꙋминъ.
г҃і Шѝ а҆ фо́сᲄ сѣ́ръ шѝ а҆ фо́сᲄ диминѣ́цъ: зїꙋа а҆ ᲅреїѧ.
д҃ Шѝ а҆ възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ є҆́сᲄе бꙋнъ лꙋмина, шѝ а҆ деспър̾ци́ᲅь
д҃і Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ фі́е лꙋминъᲅори пѐ ᲅърїѧ черꙋлꙋй, ка сᲆ
Дм҃нзе́ꙋ лꙋмина дѐ ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽.
лꙋминезе пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, сᲆ деспар̾ᲅъ зїꙋа дѐ нѡа́п̾ᲅе шѝ сᲆ фі́е
є҃ Лꙋмина а҆ нꙋмиᲅѡ Дм҃нзе́ꙋ зїꙋъ, ꙗ҆́рь ꙟ҆ᲅꙋнерикꙋль ла̀ нꙋми́ᲅь
сем̾не ка сᲆ деосебѣ́скъ а҆ноᲅим̾пꙋриле, зилеле шѝ а҆нїи,
нѡа́п̾ᲅе. Шѝ а҆ фо́сᲄ сѣ́ръ шѝ а҆ фо́сᲄ диминѣ́цъ: зїꙋа ꙟ҆ᲅѫй.
є҃і Шѝ сᲆ слꙋжѣ́скъ д꙽реп̾ᲅь лꙋминъᲅори пѐ ᲅърїѧ черꙋлꙋй, ка сᲆ
ѕ҃ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ фі́е ѡ҆ ᲅърїе при́нь ми́ж̾локꙋль а҆пелѡр̾ шѝ
лꙋминезе пъмѫ́н̾ᲅꙋль. Шѝ а҆ фо́сᲄ а҆ша̀.
сᲆ деспар̾ᲅъ а҆пе дѐ а҆пе!” Шѝ а҆ фо́сᲄ а҆ша̀.
ѕ҃і А҆̀ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ чей дѡ́ и лꙋминъᲅори мари: лꙋминъᲅорꙋль че́ль
з҃ А҆̀ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ ᲅърїѧ шѝ а҆ деспър̾ци́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ а҆пеле че́ле дѐ
май ма́ре пе́н̾ᲅрꙋ кѫр̾мꙋйрѣ зилей шѝ лꙋминъᲅорꙋль че́ль май
сꙋ́бь ᲅърїе дѐ а҆пеле че́ле дѐ дѣ́сꙋпра ᲅърїей.
мик꙽ пе́н̾ᲅрꙋ кѫр̾мꙋйрѣ ноп̾цїи, шѝ сᲄелеле.
и҃ Търїѧ а҆ нꙋмиᲅѡ Дм҃нзе́ꙋ черь. Шѝ а҆ възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ є҆́сᲄе би́не.
з҃і Шѝ лѣ пꙋ́сь Дм҃нзе́ꙋ пѐ ᲅърїѧ черꙋлꙋй, ка сᲆ лꙋминезе
Шѝ а҆ фо́сᲄ сѣ́ръ шѝ а҆ фо́сᲄ диминѣ́цъ: зїꙋа а҆ дѡ́ ꙋа.
пъмѫ́н̾ᲅꙋль,
ѳ҃ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ сѐ а҆дꙋне а҆пеле че́ле дѐ сꙋ́бь черь ла̀ ᲂу҆́нь
и҃і Сᲆ кѫр̾мꙋѧ́скъ зїꙋа шѝ нѡа́п̾ᲅѣ шѝ сᲆ деспар̾ᲅъ лꙋмина дѐ
ло́к꙽ шѝ сᲆ сѐ а҆ра́ᲅе ᲂу҆скаᲅꙋль!” Шѝ а҆ фо́сᲄ а҆ша̀. шѝ са́ꙋ а҆дꙋна́ᲅь
ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽. Шѝ а҆ възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ є҆́сᲄе би́не.
а҆пеле че́ле дѐ сꙋ́бь черь ла̀ ло́кꙋриле лѡ́ рь шѝ са̀ а҆ръᲅа́ᲅь ᲂу҆скаᲅꙋль.
ѳ҃і Шѝ а҆ фо́сᲄ сѣ́ръ шѝ а҆ фо́сᲄ диминѣ́цъ: зїꙋа а҆ паᲅра.
і҃ Оу҆скаᲅꙋль ла̀ нꙋми́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ пъмѫ́н̾ᲅь, ꙗ҆́рь а҆дꙋнарѣ а҆пелѡр̾ а҆
к҃ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ мишꙋне а҆пеле дѐ вїеᲅъци, фїин̾це кꙋ̀
нꙋмиᲅѡ мъри. Шѝ а҆ възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ є҆́сᲄе би́не.
вѧцъ ꙟ҆ є҆ле шѝ пъсъри сᲆ з̾бѡа́ре пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, пѐ ꙟ҆ᲅин̾сꙋль ᲅърїей
черꙋлꙋй!” Шѝ а҆ фо́сᲄ а҆ша̀.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь и҃

к҃а А҆̀ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ а҆нималеле че́ле мари ди́нь а҆пе шѝ ᲅѡа́ᲅе є҃ Пѐ кѫм̾пь нꙋ̀ сѐ а҆ф̾ла ничи ᲂу҆́нь копъчель, ꙗ҆́рь ꙗ҆́р̾ба дѐ пѐ є҆́ль нꙋ̀
фїин̾целе вїи, ка́ре мишꙋнъ ꙟ҆ а҆пе, ᲂу҆́н̾де є҆ле сѐ пръсе́ск꙽ дꙋ́пъ фелꙋль ꙟ҆чепꙋсе а҆ ѡ҆ д꙽ръсли, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ нꙋ̀ ᲅримисесе ꙟ҆къ
лѡ́ рь, шѝ ᲅѡа́ᲅе пъсъриле ꙟ҆арипа́ᲅе дꙋ́пъ фелꙋль лѡ́ рь. Шѝ а҆ п̾лѡа́їе пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ нꙋ̀ є҆ра̀ нимени ка сᲆ лꙋк꙽резе пъмѫ́н̾ᲅꙋль.
възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ є҆́сᲄе би́не. ѕ҃ Чѝ нꙋ́май а҆бꙋрь і҆ешѣ ди́нь пъмѫ́н̾ᲅь шѝ ᲂу҆мезѣ ᲅѡа́ᲅъ фа́ца
к҃в Шѝ лѣ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ шѝ а҆ зи́сь: “Пръсицивъ шѝ вᲆ пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
ꙟ҆мꙋл̾ци́ци шѝ ᲂу҆м̾п̾леци а҆пеле мърилѡр̾ шѝ пъсъриле сᲆ сѐ з҃ А҆ᲅꙋн̾чи, лꙋѫ́н̾дь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ църѫнъ ди́нь пъмѫ́н̾ᲅь, а҆
ꙟ҆мꙋл̾цѣ́скъ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь! фъкꙋ́ᲅь пѐ ѻ҆́ мь шѝ а҆ сꙋф̾ла́ᲅь ꙟ҆ фа́ца лꙋ́й сꙋф̾ларе дѐ вѧцъ шѝ са̀
к҃г Шѝ а҆ фо́сᲄ сѣ́ръ шѝ а҆ фо́сᲄ диминѣ́цъ: зїꙋа а҆ чин̾чѣ. фъкꙋ́ᲅь ѻ҆́ мꙋль фїин̾цъ вїе.
к҃д А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ скѡа́ᲅъ пъмѫ́н̾ᲅꙋль фїин̾це вїи, дꙋ́пъ и҃ А҆пѡ́ й Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ а҆ съди́ᲅь ѡ҆ г̾ръдинъ ꙟ҆ Е҆день, спре ръсъри́ᲅь,
фелꙋль лѡр̾: а҆нимале, ᲅѫрѫᲅѡа́ре шѝ фѧре съл̾баᲅиче дꙋ́пъ фелꙋль шѝ а҆ пꙋ́сь а҆ко́лѡ пѐ ѻ҆́ мꙋль пѐ ка́ре ль зидисе.
лѡ́ рь„. Шѝ а҆ фо́сᲄ а҆ша̀. ѳ҃ Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ сᲆ ръсаръ ди́нь пъмѫ́н̾ᲅь ᲅѡ́ᲅь
к҃є А҆̀ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ фѧреле съл̾баᲅиче дꙋ́пъ фелꙋль лѡ́ рь, шѝ соїꙋль дѐ поми, п̾лъкꙋци ла̀ ведере шѝ кꙋ̀ рѡа́де бꙋне дѐ мѫн̾ка́ᲅь;
а҆нималеле домесᲄиче дꙋ́пъ фелꙋль лѡ́ рь, шѝ ᲅѡа́ᲅе ᲅѫрѫᲅѡа́реле і҆ерь ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль раїꙋлꙋй є҆ра̀ помꙋль вїецїи шѝ помꙋль
пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй дꙋ́пъ фелꙋль лѡ́ рь. Шѝ а҆ възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ є҆́сᲄе кꙋнощин̾цей би́нелꙋй шѝ ръ́ꙋлꙋй.
би́не. і҃ Шѝ ди́нь Е҆день і҆ешѣ ᲂу҆́нь рѫꙋ, ка́ре ᲂу҆да раїꙋль, ꙗ҆́рь дѐ а҆ко́лѡ сѐ
к҃ѕ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ фа́чемь ѻ҆́ мь дꙋ́пъ кипꙋль шѝ дꙋ́пъ ꙟ҆пър̾цѣ ꙟ҆ па́ᲅрꙋ браце. 
а҆семънарѣ Нѡа́сᲄръ, ка сᲆ сᲄъпѫнѣ́скъ пещїи мърїи, пъсъриле а҃і Нꙋ́меле ᲂу҆́нꙋїѧ є҆ра̀ Фисонь. А҆че́сᲄа ꙟ҆кон̾жꙋръ ᲅѡа́ᲅъ цара Хавила, ꙟ҆
черꙋлꙋй, а҆нималеле домесᲄиче, ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле чѐ сѐ ᲅѫръск꙽ пѐ ка́ре сѐ а҆ф̾лъ а҆ꙋрь.
пъмѫ́н̾ᲅь шѝ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль!” в҃і А҆́ꙋр̾ꙋль ди́нь ᲅара а҆че́ѣ є҆́сᲄе бꙋнь; ᲅѡ́ᲅь а҆ко́лѡ сѐ гъсе́ще б̾делїꙋ шѝ
к҃з Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ пѐ ѻ҆́ мь дꙋ́пъ кипꙋль Съ́ꙋ; дꙋ́пъ кипꙋль лꙋ́й пѧᲅра дѐ ѻ҆ ниѯь.
Дм҃нзе́ꙋ ла̀ фъкꙋ́ᲅь; а҆ фъкꙋ́ᲅь бъⷬ҇баᲅ шѝ феме́їе. г҃і Нꙋ́меле рѫꙋлꙋй а҆ль дѡ́ йлѣ є҆́сᲄе Џихонь. А҆че́сᲄа ꙟ҆кон̾жꙋръ ᲅѡа́ᲅъ
к҃и Шѝ Дм҃нзе́ꙋ ѧ҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “Крещеци шѝ вᲆ цара Кꙋшь.
ꙟ҆мꙋл̾ци́ци шѝ ᲂу҆м̾п̾леци пъмѫ́н̾ᲅꙋль шиль сꙋпꙋнеци; шѝ д҃і Нꙋ́меле рѫꙋлꙋй а҆ль ᲅрейлѣ є҆́сᲄе Тиг̾рꙋ. А҆че́сᲄа кꙋр̾џе при́нь фа́ᲅа
сᲄъпѫнири пе́сᲄе пещїи мърїи, пе́сᲄе пъсъриле черꙋлꙋй, пе́сᲄе ᲅѡа́ᲅе А҆сѵ́рїей; ꙗ҆́рь рѫꙋль а҆ль паᲅрꙋлѣ є҆́сᲄе Е҆ѵф̾ра́ᲅꙋль.
а҆нималеле, пе́сᲄе ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле чѐ сѐ миш̾къ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ є҃і Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ пѐ ѻ҆́ мꙋль пѐ ка́ре ль фъкꙋсе шѝ ла̀
пе́сᲄе ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль!” пꙋ́сь ꙟ҆ г̾ръдина чѣ̀ ди́нь Е҆день, ка сѡ лꙋк꙽резе шѝ сѡ пъзѣ́скъ.
к҃ѳ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Ꙗ҆́ ᲅъ, вᲆ да́ꙋ ᲅѡа́ᲅъ ꙗ҆́р̾ба чѐ фа́че съмѫн̾цъ ѕ҃і А҆̀ да́ᲅь а҆пѡ́ й Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й А҆да́м꙽ порꙋн̾къ шѝ ꙟ҆́ зи́сь:
дѐ пѐ ᲅѡа́ᲅъ фа́ца пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй шѝ ᲅѡ́ ᲅь помꙋль чѐ а҆ре родь кꙋ̀ “Ди́нь ᲅо́ци помїи ди́нь рай поци сᲆ мънѫн̾чи,
съмѫн̾цъ ꙟ҆ є҆́ль. А҆че́сᲄѣ вѡ́ р̾ фѝ х꙽рана вѡа́сᲄръ. з҃і Ꙗ҆́ рь ди́нь помꙋль кꙋнощин̾цей би́нелꙋй шѝ ръ́ꙋлꙋй сᲆ нꙋ̀ мънѫн̾чи,
л҃ Ꙗ҆́рь ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ фѧрелѡр̾ пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй шѝ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ пъсърилѡр̾ къчи, ꙟ҆ зїꙋа ꙟ҆ ка́ре ве́й мѫн̾ка ди́нь є҆́ль, ве́й мꙋри нег̾реши́ᲅь!
черꙋлꙋй шѝ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ вїеᲅъцилѡр̾ чѐ сѐ миш̾къ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, ка́ре и҃і Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ: “Нꙋ̀ є҆́сᲄе би́не сᲆ фі́е ѻ҆́ мꙋль син̾гꙋрь;
а҆́ꙋ ꙟ҆ є҆ле сꙋф̾ларе дѐ вѧцъ, лѐ да́ꙋ ᲅѡа́ᲅъ ꙗ҆́р̾ба вер̾де спре х꙽ранъ. Шѝ съ́й фа́чемь а҆жꙋᲅѡр̾ поᲅриви́ᲅь пе́н̾ᲅрꙋ є҆́ль”.
а҆ фо́сᲄ а҆ша̀. ѳ҃і Шѝ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ, Ка́ре фъкꙋсе ди́нь пъмѫ́н̾ᲅь ᲅѡа́ᲅе фѧреле
л҃а Шѝ а҆ приви́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆ фъкꙋ́ᲅь шѝ ꙗ҆́ᲅъ є҆ра́ꙋ бꙋне кѫм̾пꙋлꙋй шѝ ᲅѡа́ᲅе пъсъриле черꙋлꙋй, лѣ а҆дꙋ́сь ла̀ А҆да́м꙽, ка сᲆ
фѡа́р̾ᲅе. Шѝ а҆ фо́сᲄ сѣ́ръ шѝ а҆ фо́сᲄ диминѣ́цъ: зїꙋа а҆ шасѣ. вадъ кꙋ́мь лѐ ва̀ нꙋми; а҆ша̀ ка ᲅѡа́ᲅе фїин̾целе вїи сᲆ сѐ нꙋмѣ́скъ
прекꙋ́мь лѐ ва̀ нꙋми А҆да́м꙽.

К А́ П. В҃ к҃ Шѝ а҆ пꙋ́сь А҆да́м꙽ нꙋ́ме ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ а҆нималелѡр̾ шѝ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾


пъсърилѡр̾ черꙋлꙋй шѝ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ фѧрелѡр̾ съл̾баᲅиче; да́рь пе́н̾ᲅрꙋ
Сфн҃цирѣ зилей а҆ шап̾ᲅѣ. А҆шезарѣ ѻ҆́ мꙋлꙋй ꙟ҆ рай. Прима
А҆да́м꙽ нꙋ̀ са̀ гъси́ᲅь а҆жꙋᲅѡр̾ дѐ поᲅрива лꙋ́й.
фамилїе.
к҃а А҆ᲅꙋн̾чи а҆ а҆дꙋ́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й А҆да́м꙽ сом̾нь г̾реꙋ; шѝ,
а҃ А҆ша̀ са́ꙋ фъкꙋ́ᲅь черꙋль шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль шѝ ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ щирѣ лѡ́ рь. да́къ а҆ а҆дор̾ми́ᲅь, а҆ лꙋа́ᲅь ᲂу҆́на ди́нь кѡа́сᲄеле лꙋ́й шѝ а҆ п̾лини́ᲅь
в҃ Шѝ а҆ сфѫрши́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆ зїꙋа а҆ шасѣ лꙋк꙽рарѣ Са, пѐ ка́ре а҆ ло́кꙋль є҆́и кꙋ̀ кар̾не.
фъкꙋ́ᲅѡ; ꙗ҆́рь ꙟ҆ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ Са ѡ҆ дих꙽ни́ᲅь дѐ ᲅѡа́ᲅе лꙋк꙽рꙋриле к҃в Ꙗ҆́ рь кѡа́сᲄа лꙋа́ᲅъди́нь А҆да́м꙽ а҆ фъкꙋ́ᲅѡ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ феме́їе
Са́ле, пѐ ка́ре лѣ фъкꙋ́ᲅь. шѝ а҆ а҆дꙋсѡ ла̀ А҆да́м꙽.
г҃ Шѝ а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ шѝ а҆ сфн҃циᲅѡ, к҃г Шѝ а҆ зи́сь А҆да́м꙽: “Ꙗ҆́ᲅъ а҆чѣ́сᲄай ѻ҆ сь ди́нь ѡ҆ а́селе ме́ле шѝ кар̾не
пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙟ҆ᲅрꙟса Са ѡ҆ дих꙽ни́ᲅь дѐ ᲅѡа́ᲅе лꙋк꙽рꙋриле Са́ле, пѐ ка́ре ди́нь кар̾нѣ мѣ; ѣ҆ сѐ ва̀ нꙋми феме́їе, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ є҆́сᲄе лꙋа́ᲅъди́нь
лѣ фъкꙋ́ᲅь шѝ лѣ пꙋ́сь ꙟ҆ рѫн̾дꙋѧлъ. бъⷬ҇баᲅꙋль съ́ꙋ.
д҃ Ꙗ҆́ᲅъ ѡ҆ бѫ́р̾шїѧ черꙋлꙋй шѝ а҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй дѐ ла̀ фа́черѣ лѡ́ рь, к҃д Дѐ а҆че́ѣ ва̀ лъса ѻ҆́ мꙋль пѐ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шѝ пѐ мама са̀ шѝ сѐ ва̀
ди́нь зїꙋа кѫ́н̾дь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ а҆ фъкꙋ́ᲅь черꙋль шѝ ᲂу҆ни кꙋ̀ феме́їѧ са̀ шѝ вѡ́ р̾ фѝ а҆мѫн̾дѡ́ и ᲂу҆́нь ᲅрꙋпь.
пъмѫ́н̾ᲅꙋль. к҃є А҆да́м꙽ шѝ феме́їѧ лꙋ́й є҆ра́ꙋ а҆мѫн̾дѡ́ и гѡй шѝ нꙋ̀ сѐ рꙋшина́ꙋ.
Фа́черѣ ѳ҃

з҃і Ꙗ҆́ рь лꙋ́й А҆да́м꙽ ѧ҆ зи́сь: “Пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆́й а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь вор̾ба феме́їй

К А́ П. Г҃ ᲅа́ле шѝ а҆́й мѫн̾ка́ᲅь ди́нь помꙋль ди́нь ка́ре цѧмь порꙋн̾чи́ᲅь:
“Сᲆ нꙋ̀ мънѫн̾чи”, блесᲄема́ᲅь ва̀ фѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не! Кꙋ̀
Къдерѣ сᲄръмошилѡр̾ ꙟ҆ пъка́ᲅь. Педѣ́ѱа. Фъгъдꙋйн̾ца лꙋ́й
ѡ҆ сᲄенѣ́лъ сᲆ ᲅѐ х꙽ръне́щи ди́нь є҆́ль ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе зилеле вїецїи ᲅа́ле!
Месїѧ.
и҃і Спини шѝ пълъмидъ ꙟ҆́ци ва̀ роди є҆́ль шѝ ᲅѐ ве́й х꙽ръни кꙋ̀ ꙗ҆́р̾ба
а҃ Шар̾пеле ꙟ҆съ є҆ра̀ че́ль май ширеᲅь дин̾ᲅре ᲅѡа́ᲅе фѧреле дѐ пѐ кѫм̾пꙋлꙋй!
пъмѫ́н̾ᲅь, пѐ ка́ре лѐ фъкꙋсе Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ. Шѝ а҆ зи́сь шар̾пеле ѳ҃і Ꙟ҆ сꙋдѡа́рѣ феᲅей ᲅа́ле ꙟ҆́ци ве́й мѫн̾ка пѫ́йнѣ ᲅа̀, пѫ́нъ ᲅѐ ве́й
къ́ᲅре феме́їе: “Дм҃нзе́ꙋ а҆ зи́сь Е҆́ль, ѡ҆ а́ре, сᲆ нꙋ̀ мѫн̾ка́ци рѡа́де ꙟ҆ᲅѡа́р̾че ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль ди́нь ка́ре є҆щи лꙋа́ᲅь; къчи пъмѫ́н̾ᲅь є҆щи
ди́нь ѻ҆ риче помь ди́нь рай?” шѝ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅь ᲅѐ ве́й ꙟ҆ᲅѡа́р̾че”.
в҃ Ꙗ҆́рь феме́їѧ а҆ зи́сь къ́ᲅре шар̾пе: “Рѡа́де ди́нь помїи раїꙋлꙋй к҃ Шѝ а҆ пꙋ́сь А҆да́м꙽ феме́їй са́ле нꙋ́меле Е҆́ва, а҆дикъ вѧцъ, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ѣ҆
пꙋ́ᲅемь сᲆ мѫн̾къмь; є҆ра̀ сᲆ фі́е мама ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ че́лѡр̾ вїи.
г҃ Нꙋ́май ди́нь родꙋль помꙋлꙋй челꙋй ди́нь ми́ж̾локꙋль раїꙋлꙋй нѣ к҃а А҆пѡ́ й а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й А҆да́м꙽ шѝ феме́їй лꙋ́й
зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Сᲆ нꙋ̀ мѫн̾ка́ци ди́нь є҆́ль, ничи сᲆ вᲆ а҆ᲅин̾џеци дѐ ꙟ҆бръкъмин̾ᲅе дѐ пїеле шѝ ѧ҆ ꙟ҆бръка́ᲅь.
є҆́ль, ка сᲆ нꙋ̀ мꙋри́ци!” к҃в Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ: “Ꙗ҆́ ᲅъ А҆да́м꙽ са̀ фъкꙋ́ᲅь ка ᲂу҆́нꙋль
д҃ А҆ᲅꙋн̾чи шар̾пеле а҆ зи́сь къ́ᲅре феме́їе: “Нꙋ̀, нꙋ̀ ве́ци мꙋри!  дин̾ᲅре Нѡй, кꙋноскѫ́н̾дь би́неле шѝ ръ́ꙋль. Шѝ а҆кꙋ́мь нꙋ̀ кꙋм̾ва
є҃ Да́рь Дм҃нзе́ꙋ щїе кᲆ ꙟ҆ зїꙋа ꙟ҆ ка́ре ве́ци мѫн̾ка ди́нь є҆́ль ви сѐ съши ꙟ҆ᲅин̾дъ мѫ́на шѝ сᲆ ѧ҆ рѡа́де ди́нь помꙋль вїецїи, сᲆ
вѡ́ р̾ дескиде ѻ҆ кїи шѝ ве́ци фѝ ка Дм҃нзе́ꙋ, кꙋноскѫ́н̾дь би́неле шѝ мънѫн̾че шѝ сᲆ ᲅръѧ́скъ ꙟ҆ вечи!...”
ръ́ꙋль„. к҃г Дѐ а҆че́ѣ ла̀ ско́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ ди́нь г̾ръдина чѣ̀ ди́нь Е҆день, ка
ѕ҃ Дѐ а҆че́ѣ феме́їѧ, сокоᲅи́н̾дь кᲆ родꙋль помꙋлꙋй є҆́сᲄе бꙋнь дѐ сᲆ лꙋк꙽резе пъмѫ́н̾ᲅꙋль, ди́нь ка́ре фꙋсесе лꙋа́ᲅь.
мѫн̾ка́ᲅь шѝ п̾лъкꙋ́ᲅь ѻ҆́ килѡр̾ ла̀ ведере шѝ в̾ред꙽ник꙽ дѐ дори́ᲅь, к҃д Шѝ и҆згони́н̾дь пѐ А҆да́м꙽, ла̀ а҆шеза́ᲅь ꙟ҆ прѣ́ж̾ма г̾ръдинїи челей
пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ дᲆ щїин̾цъ, а҆ лꙋа́ᲅь ди́нь є҆́ль шѝ а҆ мѫн̾ка́ᲅь шѝ а҆ ди́нь Е҆день шѝ а҆ пꙋ́сь херꙋвими шѝ сабїе дѐ ф̾лакъръ
да́ᲅь бъⷬ҇баᲅꙋлꙋй съ́ꙋ шѝ а҆ мѫн̾ка́ᲅь шѝ є҆́ль. вѫл̾вѫйᲅѡа́ре, сᲆ пъзѣ́скъ д꙽рꙋмꙋль къ́ᲅре помꙋль вїецїи.
з҃ А҆ᲅꙋн̾чи ли са́ꙋ дески́сь ѻ҆ кїи ла̀ а҆мѫн̾дѡ́ и шѝ а҆́ꙋ кꙋноскꙋ́ᲅь кᲆ
є҆ра́ꙋ гѡй, шѝ а҆́ꙋ кꙋсꙋ́ᲅь ф̾рꙋн̾зе дѐ смокинь шѝ шѧ́ꙋ фъкꙋ́ᲅь К А́ П. Д҃
а҆коперъмин̾ᲅе. Ка́ин̾ шѝ А҆́белⸯ. Оу҆р̾машїи лѡ́ рь.
и҃ Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь а҆́ꙋ а҆ꙋзи́ᲅь г̾ласꙋль Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋ, Ка́ре ᲂу҆м̾бла
при́нь рай, ꙟ҆ ръкѡа́рѣ серїи, са́ꙋ а҆скꙋн̾сь А҆да́м꙽ шѝ феме́їѧ лꙋ́й дѐ а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ кꙋноскꙋ́ᲅь А҆да́м꙽ пѐ Е҆́ва, феме́їѧ са̀, шѝ ѣ,
фа́ца Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋ прин̾ᲅре помїи раїꙋлꙋй. зъмислѫ́н̾ᲅь, а҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ Ка́ин̾ шѝ а҆ зи́сь: “А҆́мь добѫн̾ди́ᲅь
ѳ҃ Шѝ а҆ сᲄрига́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ пѐ А҆да́м꙽ шѝ ѧ҆ зи́сь: “А҆да́м꙽е, ᲂу҆́н̾де ѻ҆́ мь дѐ ла̀ Дм҃нзе́ꙋ”.
є҆щи?” в҃ А҆пѡ́ й а҆ май нъскꙋ́ᲅь пѐ А҆́белⸯ, ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й Ка́ин̾. А҆́белⸯ а҆ фо́сᲄ
і҃ Ръспꙋн̾са а҆че́сᲄа: “А҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь г̾ласꙋль Тъ́ꙋ ꙟ҆ рай шѝ ма́мь ᲅемꙋ́ᲅь, пъсᲄѡр̾ дѐ ѡ҆ й, ꙗ҆́рь Ка́ин̾ лꙋк꙽ръᲅѡр̾ дѐ пъмѫ́н̾ᲅь.
къчи сꙋ́н̾ᲅь голь, шѝ ма́мь а҆скꙋн̾сь”. г҃ Да́рь дꙋ́пъ ᲂу҆́нь ᲅим̾пь, Ка́ин̾ а҆ а҆дꙋ́сь же́р̾ᲅ̾фъ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ ди́нь
а҃і Шѝ ѧ҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Чи́не ᲅїѧ спꙋ́сь кᲆ є҆щи голь? Нꙋ̀ кꙋм̾ва а҆́й рѡа́деле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
мѫн̾ка́ᲅь ди́нь помꙋль ди́нь ка́ре ᲅѧмь порꙋн̾чи́ᲅь сᲆ нꙋ̀ д҃ Шѝ а҆ а҆дꙋ́сь шѝ А҆́белⸯ ди́нь че́ле ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅе а҆́ле ѡ҆ йлѡр̾ са́ле шѝ
мънѫн̾чи?” ди́нь г̾ръсимѣ лѡ́ рь. Шѝ а҆ къꙋᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль спре А҆́белⸯ шѝ спре
в҃і Зиса А҆да́м꙽: “Феме́їѧ ка́ре мѧи даᲅѡ сᲆ фі́е кꙋ̀ ми́не, а҆че́ѣ мїѧ дарꙋриле лꙋ́й,
да́ᲅь ди́нь помь шѝ а҆́мь мѫн̾ка́ᲅь”. є҃ Ꙗ҆́ рь спре Ка́ин̾ шѝ спре дарꙋриле лꙋ́й на къꙋᲅа́ᲅь. Шѝ са̀ ꙟ҆ᲅрисᲄа́ᲅь
г҃і Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре феме́їе: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ а҆́й фъкꙋ́ᲅь Ка́ин̾ ᲅаре шѝ фа́ца лꙋ́й є҆ра̀ посоморѫᲅъ.
а҆чѣ́сᲄа?” Ꙗ҆́рь феме́їѧ а҆ зи́сь: “Шар̾пеле ма а҆мъџи́ᲅь шѝ є҆́ꙋ а҆́мь ѕ҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре Ка́ин̾: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ ᲅѣ́й
мѫн̾ка́ᲅь„. ꙟ҆ᲅрисᲄа́ᲅь шѝ пе́н̾ᲅрꙋ чѐ са̀ посоморѫᲅь фа́ᲅа ᲅа̀?
д҃і Зиса Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре шар̾пе: “Пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆́й фъкꙋ́ᲅь а҆чѣ́сᲄа, з҃ Кѫ́н̾дь фа́чи би́не, ѡ҆ а́ре нꙋнь є҆́сᲄе фа́ца сенинъ? Ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ фа́чи
блесᲄема́ᲅь сᲆ фі́и ꙟ҆ᲅре ᲅѡа́ᲅе а҆нималеле шѝ ꙟ҆ᲅре ᲅѡа́ᲅе фѧреле би́не, пъка́ᲅꙋль ба́ᲅе ла̀ ᲂу҆шъ шѝ ка́ꙋᲅъ сᲆ ᲅѐ ᲅѫраскъ, да́рь ᲅꙋ̀
кѫм̾пꙋлꙋй; пѐ пѫн̾ᲅечеле ᲅъ́ꙋ сᲆ ᲅѐ ᲅѫръщи шѝ църѫнъ сᲆ бирꙋїещель!”
мънѫн̾чи ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе зилеле вїецїи ᲅа́ле! и҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ Ка́ин̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре А҆́белⸯ, ф̾ра́ᲅеле съꙋ: “Сᲆ і҆еши́мь ла̀
є҃і Дꙋш̾мънїе вѡ́ й пꙋне ꙟ҆ᲅре ᲅи́не шѝ ꙟ҆ᲅре феме́їе, ꙟ҆ᲅре съмѫн̾ца ᲅа̀ кѫм̾пь!” Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь є҆ра́ꙋ є҆́и ꙟ҆ кѫм̾пїе, Ка́ин̾ са̀ а҆рꙋн̾ка́ᲅь а҆сꙋ́п̾ра
шѝ съмѫн̾ца є҆́и; а҆чѣ́сᲄа ꙟ҆́ци ва̀ зд꙽роби капꙋль, ꙗ҆́рь ᲅꙋ̀ ꙟ҆́и ве́й лꙋ́й А҆́белⸯ, ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ, шѝ ла̀ ѡ҆ морѫᲅь.
ꙟ҆цепа къл̾кѫїꙋль”. ѳ҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре Ка́ин̾: “Оу҆́н̾де є҆́сᲄе А҆́белⸯ,
ѕ҃і Ꙗ҆́рь феме́їй ѧ҆ зи́сь: “Вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци мереꙋ неказꙋриле ᲅа́ле, май ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ?” Ꙗ҆́рь є҆́ль а҆ ръспꙋн̾сь: “Нꙋ̀ щїꙋ! А҆́ꙋ дѡа́ръ є҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь
а҆лесь ꙟ҆ в̾ре́мѣ сар̾чинїи ᲅа́ле; ꙟ҆ дꙋрери ве́й наще копїи; а҆ᲅрасъ ве́й пъзиᲅорꙋль ф̾ра́ᲅелꙋй ме́ꙋ?”
фѝ къ́ᲅре бъⷬ҇баᲅꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ є҆́ль ᲅѐ ва̀ сᲄъпѫни”.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь і҃

і҃ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль: “Чѐ а҆́й фъкꙋ́ᲅь? Гласꙋль сѫ́н̾џелꙋй ф̾ра́ᲅелꙋй в҃ Бър̾ба́ᲅь шѝ феме́їе а҆ фъкꙋ́ᲅь шѝ ꙗ҆́. би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь шѝ лѣ пꙋ́сь
ᲅъ́ꙋ сᲄригъ къ́ᲅре Ми́не ди́нь пъмѫ́н̾ᲅь. нꙋ́меле: Ѻ҆́мь, ꙟ҆ зїꙋа ꙟ҆ ка́ре ѧ҆ фъкꙋ́ᲅь.
а҃і Шѝ а҆кꙋ́мь є҆щи блесᲄема́ᲅь дѐ пъмѫ́н̾ᲅꙋль ка́ре шїѧ дески́сь гꙋра г҃ А҆да́м꙽ а҆ ᲅръи́ᲅь дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀
са̀, ка сᲆ примѣ́скъ сѫ́н̾џеле ф̾ра́ᲅелꙋй ᲅъ́ꙋ ди́нь мѫ́на ᲅа̀. нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь фі́ꙋ дꙋ́пъ а҆семънарѣ са̀ шѝ, дꙋ́пъ кипꙋль съ́ꙋ шѝ ѧ҆
в҃і Кѫ́н̾дь ве́й лꙋк꙽ра пъмѫ́н̾ᲅꙋль, а҆че́сᲄа нꙋши ва̀ май да̀ рѡа́деле са́ле пꙋ́сь нꙋ́меле Се́ѳь.
цїе; з̾бꙋчꙋма́ᲅь шѝ фꙋгарь ве́й фѝ ᲅꙋ̀ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь”. д҃ Зилеле пѐ ка́ре лѣ ᲅръи́ᲅь А҆да́м꙽ дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Се́ѳь а҆́ꙋ фо́сᲄ
г҃і Шѝ а҆ зи́сь Ка́ин̾ къ́ᲅре Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ: “Педѣ́ѱа мѣ є҆́сᲄе май шап̾ᲅе сꙋ́ᲅе дѐ а҆́ни шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
ма́ре декѫᲅь а҆шь пꙋᲅѣ́ѡ пꙋр̾ᲅа. є҃ Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле вїецїи лꙋ́й А҆да́м꙽ а҆́ꙋ фо́сᲄ ноꙋъ сꙋ́ᲅе ᲅрейзе́чи
д҃і Дѐ мъ и҆згоне́щи а҆кꙋ́мь ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа, мъ вѡ́ й а҆скꙋн̾де дѐ дѐ а҆́ни шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
ла̀ фа́ца Та̀ шѝ вѡ́ й фѝ з̾бꙋчꙋма́ᲅь шѝ фꙋгарь пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, шѝ ѕ҃ Се́ѳь а҆ ᲅръи́ᲅь дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе чи́н̾чи а҆́ни шѝ и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Е҆но́сь.
ѻ҆ ричи́не мъ ва̀ ꙟ҆ᲅѫл̾ни, мъ ва̀ ᲂу҆чиде”. з҃ Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Е҆но́сь, Се́ѳь а҆ май ᲅръи́ᲅь шап̾ᲅе сꙋ́ᲅе шап̾ᲅе
є҃і Шѝ ѧ҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ: “Нꙋ̀ а҆ша̀, чѝ ᲅѡ́ᲅь че́ль чѐ ва̀ ᲂу҆чиде а҆́ни, шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
пѐ Ка́ин̾ ꙟ҆шеп̾ᲅи́ᲅь сѐ ва̀ педеѱи”. Шѝ а҆ пꙋ́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ и҃ Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Се́ѳь а҆́ꙋ фо́сᲄ ноꙋъ сꙋ́ᲅе дѡйспрезече
сем̾нь лꙋ́й Ка́ин̾, ка ᲅѡ́ᲅь че́ль ка́ре ꙟ҆́ль ва̀ ꙟ҆ᲅѫл̾ни сᲆ нꙋль а҆́ни шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
ѻ҆ мѡа́ре. ѳ҃ Е҆но́сь а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ноꙋъзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь
ѕ҃і Шѝ са̀ дꙋ́сь Ка́ин̾ дѐ ла̀ фа́ца лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ а҆ лѡкꙋи́ᲅь ꙟ҆ Ка́инан̾.
цинꙋᲅꙋль Нодь, ла̀ ръсъри́ᲅь дѐ Е҆день.  і҃ Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Ка́инан̾, Е҆но́сь а҆ май ᲅръи́ᲅь шап̾ᲅе сꙋ́ᲅе
з҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ кꙋноскꙋ́ᲅь Ка́ин̾ пѐ феме́їѧ са̀ шѝ ѣ, зъмисли́н̾дь, а҆ чин̾чиспрезече а҆́ни шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
нъскꙋ́ᲅь пѐ Е҆но́хь. А҆пѡ́ й а҆ зиди́ᲅь Ка́ин̾ ѡ҆ чеᲅа́ᲅе шѝ а҆ нꙋмиᲅѡ, а҃і Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Е҆но́сь а҆́ꙋ фо́сᲄ ноꙋъ сꙋ́ᲅе чи́н̾чи а҆́ни шѝ
дꙋ́пъ нꙋ́меле фі́ꙋлꙋй съ́ꙋ, Е҆но́хь. а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
и҃і Ꙗ҆́рь лꙋ́й Е҆но́хь и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь И҆радь; лꙋ́й И҆радь и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь в҃і Ка́инан̾ а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ шап̾ᲅезе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀
Малелеи́ль; лꙋ́й Малелеи́ль и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Маᲅꙋсаль, ꙗ҆́рь лꙋ́й нъскꙋ́ᲅь Малелеи́ль.
Маᲅꙋсаль и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Ламе́хь. г҃і Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Малелеи́ль, Ка́инан̾ а҆ май ᲅръи́ᲅь шап̾ᲅе сꙋ́ᲅе
ѳ҃і Ламе́хь шїѧ лꙋа́ᲅь дѡ́ ꙋъ феме́и: нꙋ́меле ᲂу҆неїѧ є҆ра̀ А҆да шѝ нꙋ́меле паᲅрꙋзе́чи дѐ а҆́ни шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
челейлал̾ᲅе є҆ра̀ Села. д҃і Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Ка́инан̾ а҆́ꙋ фо́сᲄ ноꙋъ сꙋ́ᲅе зече а҆́ни шѝ
к҃ А҆да а҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ Ꙗ҆ баль; а҆че́сᲄа а҆ фо́сᲄ ᲅа́ᲅъль че́лѡр̾ чѐ ᲅръїе́ск꙽ ꙟ҆ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
ко́р̾ᲅꙋри, ла̀ ᲅꙋр̾ме. є҃і Малелеи́ль а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ шайзе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи
к҃а Фра́ᲅеле лꙋ́й сѐ нꙋмѣ Ю҆баль; а҆че́сᲄа є҆́сᲄе ᲅа́ᲅъль ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ че́лѡр̾ чѐ и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь І҆аре́д.
кѫн̾ᲅъ ди́нь киᲅаръ шѝ ди́нь чим̾пѡй. ѕ҃і Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й І҆аре́д꙽, Малелеи́ль а҆ май ᲅръи́ᲅь шап̾ᲅе сꙋ́ᲅе
к҃в Села а҆ нъскꙋ́ᲅь шѝ ѣ҆ пѐ Тꙋбал̾кайнь, ка́ре а҆ фо́сᲄ фъꙋрарь дѐ ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
ᲂу҆нел̾ᲅе дѐ а҆рамъ шѝ дѐ фїерь. Шѝ сора лꙋ́й сѐ кема Ноема. з҃і Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Малелеи́ль а҆́ꙋ фо́сᲄ ѻ҆ п̾ᲅь сꙋ́ᲅе ноꙋъзе́чи
к҃г Шѝ а҆ зи́сь Ламе́хь къ́ᲅре феме́иле са́ле: “А҆да шѝ Села, а҆скꙋл̾ᲅа́ци шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
г̾ласꙋль ме́ꙋ! Феме́иле лꙋ́й Ламе́хь, лꙋа́ци а҆мин̾ᲅе ла̀ кꙋвин̾ᲅеле и҃і І҆аре́д а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ шайзе́чи шѝ дѡ́ и дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀
ме́ле: А҆́мь ᲂу҆чи́сь ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь пе́н̾ᲅрꙋ рана мѣ шѝ ᲂу҆́нь ᲅѫнърь нъскꙋ́ᲅь Е҆но́хь.
пе́н̾ᲅрꙋ вѫнъᲅаїѧ мѣ. ѳ҃і Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Е҆но́хь, І҆аре́д а҆ май ᲅръи́ᲅь ѻ҆ п̾ᲅь сꙋ́ᲅе дѐ а҆́ни
к҃д Да́къ пе́н̾ᲅрꙋ Ка́ин̾ ва̀ фѝ ръз̾бꙋнарѣ дѐ шап̾ᲅе ѻ҆ ри, а҆пѡ́ й пе́н̾ᲅрꙋ шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
Ламе́хь дѐ шап̾ᲅезе́чи дѐ ѻ҆ ри кѫ́ᲅе шап̾ᲅе!” к҃ Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й І҆аре́д а҆́ꙋ фо́сᲄ ноꙋъ сꙋ́ᲅе шайзе́чи шѝ
к҃є А҆да́м꙽ а҆ кꙋноскꙋ́ᲅь ꙗ҆́ръши пѐ Е҆́ва, феме́їѧ са̀, шѝ ѣ, зъмисли́н̾дь, а҆ дѡ́ и дѐ а҆́ни шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь фі́ꙋ шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Се́ѳь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ шїѧ зи́сь: к҃а Е҆но́хь а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ шайзе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни, шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆
“Мїѧ да́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ а҆л̾ᲅь фі́ꙋ ꙟ҆ ло́кꙋль лꙋ́й А҆́белⸯ, пѐ ка́ре ла̀ ᲂу҆чи́сь са̀ нъскꙋ́ᲅь Маѳꙋса́ла.
Ка́ин̾. к҃в Шѝ а҆ ᲂу҆м̾бла́ᲅь Е҆но́хь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й
к҃ѕ Лꙋ́й Се́ѳь дѐ а҆семенѣ и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь фі́ꙋ шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Маѳꙋса́ла, дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе дѐ а҆́ни шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
Е҆но́сь. А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь ѡ҆ а́менїи а҆ кема нꙋ́меле Дм҃нꙋлꙋй к҃г Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Е҆но́хь а҆́ꙋ фо́сᲄ ᲅре́й сꙋ́ᲅе шайзе́чи шѝ
Дм҃нзе́ꙋ. чи́н̾чи дѐ а҆́ни.
к҃д Шѝ а҆ п̾лъкꙋ́ᲅь Е҆но́хь лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ а҆пѡ́ й нꙋ̀ са̀ май а҆ф̾ла́ᲅь,

К А́ П. Є҃ пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ла̀ мꙋᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ.


к҃є Маѳꙋса́ла а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ѻ҆ п̾ᲅ̾зе́чи шѝ шап̾ᲅе дѐ а҆́ни шѝ
Нѣ́мꙋриле паᲅрѧр̾хилѡр̾ дѐ ла̀ А҆да́м꙽ пѫ́нъ ла̀ Нѡ́ є.
а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Ламе́хь.
а҃ Ꙗ҆́ᲅъ а҆кꙋ́мь кар̾ᲅѣ нѣ́мꙋлꙋй лꙋ́й А҆да́м꙽. Кѫ́н̾дь а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ к҃ѕ Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Ламе́хь, Маѳꙋса́ла а҆ май ᲅръи́ᲅь шап̾ᲅе сꙋ́ᲅе
пѐ А҆да́м꙽, ла̀ фъкꙋ́ᲅь дꙋ́пъ кипꙋль лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ. ѻ҆ п̾ᲅ̾зе́чи шѝ дѡ́ и дѐ а҆́ни шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче.
Фа́черѣ а҃і

к҃з Ꙗ҆́рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Маѳꙋса́ла, пѐ ка́ре лѣ ᲅръи́ᲅь, а҆́ꙋ фо́сᲄ д҃і Тꙋ̀ ꙟ҆съ фъᲅи ѡ҆ корабїе дѐ лем̾нь дѐ сал̾кѫмь. Ꙟ҆ корабїе сᲆ фа́чи
ноꙋъ сꙋ́ᲅе шайзе́чи шѝ ноꙋъ дѐ а҆́ни шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь. деспър̾циᲅꙋри шѝ смолещеѡ кꙋ̀ смѡа́лъ пѐ динъꙋн̾ᲅрꙋ шѝ пѐ ди́нь
к҃и Ламе́хь а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ѻ҆ п̾ᲅ̾зе́чи шѝ ѻ҆ п̾ᲅь дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ а҆фа́ръ.
са̀ нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь фі́ꙋ. є҃і Корабїѧ ꙟ҆съ сᲆ ѡ҆ фа́чи а҆ша̀: лꙋн̾џимѣ коръбїей сᲆ фі́е дѐ ᲅре́й сꙋ́ᲅе
к҃ѳ Шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Нѡ́ е, зикѫ́н̾дь: “А҆че́сᲄа нѐ ва̀ мѫн̾гѫїѧ ꙟ҆ дѐ коци, лъцимѣ є҆́и дѐ чин̾чизе́чи дѐ коци, ꙗ҆́рь ꙟ҆ъл̾цимѣ дѐ
лꙋк꙽рꙋль но́сᲄрꙋ шѝ ꙟ҆ мꙋн̾ка мѫ́йнилѡр̾ нѡа́сᲄре, ла̀ лꙋк꙽рарѣ ᲅрейзе́чи дѐ коци.
пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, пѐ ка́ре ла̀ блесᲄема́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ!” ѕ҃і Сᲆ фа́чи коръбїей ѡ҆ ферѣ́сᲄръ ла̀ ᲂу҆́нь коᲅь дѐ ла̀ а҆коперишь, ꙗ҆́рь
л҃ Шѝ а҆ май ᲅръи́ᲅь Ламе́хь, дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Нѡ́ е, чи́н̾чи сꙋ́ᲅе ᲂу҆ша коръбїей сᲆ ѡ҆ фа́чи ꙟ҆ᲅрѡ па́р̾ᲅе а҆ є҆́и. Дѐ а҆семенѣ сᲆ фа́чи
шайзе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче. ꙟ҆ᲅрꙟса ᲅре́й рѫн̾дꙋри дѐ къмъри: жо́сь, ла̀ ми́ж̾лок꙽ шѝ сꙋ́сь.
л҃а Ꙗ҆́рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Ламе́хь а҆́ꙋ фо́сᲄ шап̾ᲅе сꙋ́ᲅе чин̾чизе́чи з҃і Шѝ ꙗ҆́ᲅъ Е҆́ꙋ вѡ́ й а҆дꙋче а҆сꙋ́п̾ра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй поᲅопь дѐ а҆пъ, ка сᲆ
шѝ ᲅре́й дѐ а҆́ни шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь. пїер̾дь ᲅѡ́ ᲅь ᲅрꙋпꙋль дѐ сꙋ́бь черь, ꙟ҆ ка́ре є҆́сᲄе сꙋф̾лꙋ дѐ вѧцъ, шѝ
л҃в Нѡ́ є є҆ра̀ дѐ чи́н̾чи сꙋ́ᲅе дѐ а҆́ни, кѫ́н̾дь и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь ᲅре́й фечори: ᲅѡ́ ᲅь чѐ є҆́сᲄе пѐ пъмѫ́н̾ᲅь ва̀ пїери.
Се́м̾, Ха́м̾ шѝ І҆афе́ѳ. и҃і Ꙗ҆́ рь кꙋ̀ ᲅи́не вѡ́ й фа́че легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ; шѝ ве́й и҆н̾ᲅра ꙟ҆ корабїе
ᲅꙋ̀ шѝ ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ᲅи́не вѡ́ р̾ и҆н̾ᲅра фі́ии ᲅъ́и, феме́їѧ ᲅа̀ шѝ

К А́ П. Ѕ҃ феме́иле фі́илѡр̾ ᲅъ́и.


ѳ҃і Сᲆ и҆н̾ᲅре ꙟ҆ корабїе ди́нь ᲅѡа́ᲅе а҆нималеле, ди́нь ᲅѡа́ᲅе
Весᲄирѣ поᲅопꙋлꙋй. Фа́черѣ коръбїей.
ᲅѫрѫᲅѡа́реле, ди́нь ᲅѡа́ᲅе фѧреле шѝ ди́нь ᲅѡ́ᲅь ᲅрꙋпꙋль, кѫ́ᲅе
а҃ Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ а҆́ꙋ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ сѐ ꙟ҆мꙋл̾ци ѡ҆ а́менїи пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ ли дѡ́ ꙋъ, па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ, ка сᲆ ръмѫнъ кꙋ̀
са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фїиче, ᲅи́не ꙟ҆ вѧцъ.
в҃ Фі́ии лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, възѫ́н̾дь кᲆ фїичеле ѡ҆ а́менилѡр̾ сꙋ́н̾ᲅь к҃ Ди́нь ᲅѡа́ᲅе соїꙋриле дѐ пъсъри ꙟ҆арипа́ᲅе дꙋ́пъ фель, ди́нь ᲅѡа́ᲅе
ф̾рꙋмѡа́се, шѧ́ꙋ а҆лесь дин̾ᲅре є҆ле соцїи, ка́ре пѐ чи́не а҆ вѡи́ᲅь. соїꙋриле дѐ а҆нимале дꙋ́пъ фель шѝ ди́нь ᲅѡа́ᲅе соїꙋриле дѐ
г҃ Да́рь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ а҆ зи́сь: “Нꙋ̀ ва̀ ръмѫне Д҃хꙋль Ме́ꙋ пꙋрꙋрѣ ꙟ҆ ᲅѫрѫᲅѡа́ре дꙋ́пъ фель, ди́нь ᲅѡа́ᲅе сᲆ и҆н̾ᲅре ла̀ ᲅи́не кѫ́ᲅе дѡ́ ꙋъ,
ѡ҆ а́менїи а҆чещїѧ, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ сꙋ́н̾ᲅь нꙋ́май ᲅрꙋпь. Де́чи зилеле лѡ́ рь па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ, ка сᲆ ръмѫнъ ꙟ҆ вѧцъ
сᲆ май фі́е ѡ҆ сꙋ́ᲅъ дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ а҆́ни! ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ᲅи́не.
д҃ Ꙟ҆ в̾ре́мѣ а҆че́ѣ са́ꙋ и҆ви́ᲅь пѐ пъмѫ́н̾ᲅь ᲂу҆рѧши, май кꙋ̀ сѣ́мъ дѐ к҃а Ꙗ҆́ рь ᲅꙋ̀ ѧ҆ кꙋ̀ ᲅи́не ди́нь ᲅѡ́ᲅь фелꙋль дѐ мѫн̾ка́ре, кꙋ̀ ка́ре вᲆ
кѫ́н̾дь фі́ии лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆чепꙋсеръ а҆ и҆н̾ᲅра ла̀ фїичеле ѡ҆ а́менилѡр̾ х꙽ръни́ци; ꙟ҆г̾рижещеᲅе ка сᲆ фі́е а҆чѣ́сᲄа дѐ мѫн̾ка́ре пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не шѝ
шѝ а҆че́сᲄѣ ꙟ҆чепꙋсеръ а҆ лѐ наще фїи: а҆чещїѧ сꙋ́н̾ᲅь весᲄицїи виᲅежи пе́н̾ᲅрꙋ а҆челѣ”.
ди́нь векиме. к҃в Шѝ а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь Нѡ́ є лꙋк꙽рꙋль шѝ прекꙋ́мь ꙟ҆́и порꙋн̾чисе Дм҃нꙋль
є҃ Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ кᲆ ръꙋᲅаᲅѣ ѡ҆ а́менилѡр̾ са̀ мъри́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ а҆ша̀ а҆ фъкꙋ́ᲅь.
пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ кᲆ ᲅѡа́ᲅе кꙋџеᲅеле шѝ дорин̾целе и҆́нимїи лѡ́ рь
сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆д꙽реп̾ᲅа́ᲅе ла̀ ръ́ꙋ ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе зилеле, К А́ П. З҃
ѕ҃ Ѧ҆̀ пърꙋ́ᲅь ръ́ꙋ шѝ са̀ къи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кᲆ а҆ фъкꙋ́ᲅь пѐ ѻ҆́ мь пѐ
Поᲅопꙋль.
пъмѫ́н̾ᲅь.
з҃ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль: “Пїер̾девѡй дѐ пѐ фа́ца пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй пѐ ѻ҆́ мꙋль а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й Нѡ́е: “И҆н̾ᲅръ ꙟ҆ корабїе, ᲅꙋ̀
пѐ ка́ре ла́мь фъкꙋ́ᲅь! Дѐ ла̀ ѻ҆́ мь пѫ́нъ ла̀ добиᲅок꙽ шѝ дѐ ла̀ шѝ ᲅѡа́ᲅъ ка́са ᲅа̀, къчи ꙟ҆ нѣ́мꙋль а҆че́сᲄа нꙋ́май пѐ ᲅи́не ᲅѣ́мь
ᲅѫрѫᲅѡа́ре пѫ́нъ ла̀ пъсъриле черꙋлꙋй, ᲅѡ́ᲅь вѡ́ й пїер̾де, къчи Ꙟ҆ и възꙋ́ᲅь д꙽реп̾ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Мѣ.
паре ръ́ꙋ кᲆ лѣ́мь фъкꙋ́ᲅь”. в҃ Сᲆ і҆ей кꙋ̀ ᲅи́не ди́нь ᲅѡа́ᲅе а҆нималеле кꙋра́ᲅе кѫ́ᲅе шап̾ᲅе переки,
и҃ Нѡ́ є ꙟ҆съ а҆ а҆ф̾ла́ᲅь харь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋ. па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ, ꙗ҆́рь ди́нь а҆нималеле
ѳ҃ Ꙗ҆́ᲅъ вѧца лꙋ́й Нѡ́е: Нѡ́ є є҆ра̀ ѻ҆́ мь д꙽реп̾ᲅь шѝ неприхъни́ᲅь ꙟ҆ᲅре некꙋра́ᲅе кѫ́ᲅе ѡ҆ переке, па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ.
ѡ҆ а́менїи ᲅим̾пꙋлꙋй съ́ꙋ шѝ мер̾џѣ пѐ калѣ Дм҃нꙋлꙋй. г҃ Дѐ а҆семенѣ шѝ ди́нь пъсъриле черꙋлꙋй сᲆ і҆ей: ди́нь че́ле кꙋра́ᲅе
і҃ Шѝ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й Нѡ́ є ᲅре́й фїи: Се́м̾, Ха́м̾ шѝ І҆афе́ѳ. кѫ́ᲅе шап̾ᲅе переки, па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ, ꙗ҆́рь
а҃і Пъмѫ́н̾ᲅꙋль ꙟ҆съ сѐ сᲄрикасе ꙟ҆айн̾ᲅѣ фецей лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ сѐ ди́нь ᲅѡа́ᲅе пъсъриле некꙋра́ᲅе кѫ́ᲅе ѡ҆ переке, па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ
ᲂу҆м̾п̾лꙋсе пъмѫ́н̾ᲅꙋль дѐ сил̾ничїи. шѝ па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ, ка сᲆ лѐ пъсᲄрези соїꙋль пе́н̾ᲅрꙋ ᲅѡ́ ᲅь
в҃і Шѝ а҆ къꙋᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ спре пъмѫ́н̾ᲅь шѝ ꙗ҆́ᲅъ є҆ра̀ пъмѫ́н̾ᲅꙋль.
сᲄрика́ᲅь, къчи ᲅѡ́ᲅь ᲅрꙋпꙋль сѐ а҆бъᲅꙋсе дѐ ла̀ калѣ са̀ пѐ д҃ Къчи пе́сᲄе шап̾ᲅе зиле Е҆́ꙋ вѡ́ й вър̾са п̾лѡа́їе пѐ пъмѫ́н̾ᲅь,
пъмѫ́н̾ᲅь. паᲅрꙋзе́чи дѐ зиле шѝ паᲅрꙋзе́чи дѐ ноп̾ци шѝ а҆́мь сᲆ пїер̾дь дѐ пѐ
г҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре Нѡ́ е: “Сосиᲅа ꙟ҆айн̾ᲅѣ фа́ца пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй ᲅѡа́ᲅе фъп̾ᲅꙋриле кѫ́ᲅе а҆́мь фъкꙋ́ᲅь”.
фецей Ме́ле сфѫршиᲅꙋль а҆ ᲅѡ́ᲅь ѻ҆́ мꙋль, къчи са̀ ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь є҃ Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Нѡ́ є ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе ѧ҆ порꙋн̾чи́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ.
пъмѫ́н̾ᲅꙋль дѐ нед꙽реп̾ᲅъциле лѡ́ рь, шѝ ꙗ҆́ᲅъ Е҆́ꙋ ꙟ҆́и вѡ́ й пїер̾де дѐ пѐ ѕ҃ Нѡ́ є ꙟ҆съ, кѫ́н̾дь а҆ вени́ᲅь а҆сꙋ́п̾ра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй поᲅопꙋль дѐ а҆пъ,
пъмѫ́н̾ᲅь. є҆ра̀ дѐ шасе сꙋ́ᲅе дѐ а҆́ни.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь в҃і

з҃ Шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь Нѡ́ є ꙟ҆ корабїе шѝ ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ є҆́ль а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь К А́ П. И҃
фі́ии лꙋ́й, феме́їѧ лꙋ́й шѝ феме́иле фі́илѡр̾ лꙋ́й, ка сᲆ скапе дѐ Ꙟ҆ н̾чеᲅарѣ поᲅопꙋлꙋй
а҆пеле поᲅопꙋлꙋй.
и҃ Ди́нь пъсъриле кꙋра́ᲅе шѝ ди́нь пъсъриле некꙋра́ᲅе, ди́нь а҆нималеле а҃ Да́рь шїѧ а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе Дм҃нзе́ꙋ дѐ Нѡ́ е, дѐ ᲅѡа́ᲅе фѧреле, дѐ
кꙋра́ᲅе шѝ ди́нь а҆нималеле некꙋра́ᲅе, ди́нь фѧре шѝ ди́нь ᲅѡа́ᲅе ᲅѡа́ᲅе а҆нималеле, дѐ ᲅѡа́ᲅе пъсъриле шѝ дѐ ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле чѐ сѐ
че́ле чѐ сѐ миш̾къ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь миш̾къ, кѫ́ᲅе є҆ра́ꙋ кꙋ̀ дѫн̾сꙋль ꙟ҆ корабїе; шѝ а҆ а҆дꙋ́сь Дм҃нзе́ꙋ
ѳ҃ А҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь ла̀ Нѡ́ є ꙟ҆ корабїе переки, переки, па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ вѫ́н̾ᲅь пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ а҆ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь а҆па дѐ а҆ май к꙽ре́ще.
па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ, кꙋ́мь порꙋн̾чисе Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й Нѡ́ є. в҃ А҆ᲅꙋн̾чи са́ꙋ ꙟ҆кꙋѧ́ᲅь и҆з̾вѡа́реле а҆дѫн̾кꙋлꙋй шѝ ж̾гѣ́бꙋриле черꙋлꙋй
і҃ Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ шап̾ᲅе зиле а҆́ꙋ вени́ᲅь а҆сꙋ́п̾ра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй а҆пеле шѝ а҆ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь п̾лѡа́їѧ ди́нь черь.
поᲅопꙋлꙋй. г҃ Дꙋ́пъ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ чин̾чизе́чи дѐ зиле, а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ сѐ скꙋр̾џе а҆па дѐ пѐ
а҃і Ꙟ҆ а҆нꙋль шасе сꙋ́ᲅе а҆ль вїецїи лꙋ́й Нѡ́ е, ꙟ҆ лꙋна а҆ дѡ́ ꙋа, ꙟ҆ зїꙋа а҆ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ а҆ сѐ ꙟ҆пꙋцина.
дѡ́ ꙋъзе́чи шѝ шап̾ᲅѣ а҆ лꙋнїи а҆че́сᲄеїѧ, кѧрь ꙟ҆ а҆чѣ зи, са́ꙋ д҃ Ꙗ҆́ рь ꙟ҆ лꙋна а҆ шап̾ᲅѣ, ꙟ҆ зїꙋа а҆ дѡ́ ꙋъзе́чи шѝ шап̾ᲅѣ а҆ лꙋнїи
десфъкꙋ́ᲅь ᲅѡа́ᲅе и҆з̾вѡа́реле а҆дѫн̾кꙋлꙋй челꙋй ма́ре шѝ са́ꙋ дески́сь а҆че́сᲄеїѧ, са̀ ѡ҆ при́ᲅь корабїѧ пѐ Мꙋн̾цїи А҆рара́ᲅь.
ж̾гѣ́бꙋриле черꙋлꙋй; є҃ А҆́па а҆ скъзꙋ́ᲅь мереꙋ пѫ́нъ ꙟ҆ лꙋна а҆ зечѣ; ꙗ҆́рь ꙟ҆ зїꙋа ꙟ҆ᲅѫй а҆
в҃і Шѝ а҆ п̾лоꙋа́ᲅь пѐ пъмѫ́н̾ᲅь паᲅрꙋзе́чи дѐ зиле шѝ паᲅрꙋзе́чи дѐ лꙋнїи а҆ зечѣ са́ꙋ а҆ръᲅа́ᲅь вѫр̾фꙋриле мꙋн̾цилѡр̾.
ноп̾ци. ѕ҃ Дꙋ́пъ паᲅрꙋзе́чи дѐ зиле, а҆ дески́сь Нѡ́ є ферѣ́сᲄра, пѐ ка́ре ѡ҆ фъкꙋсе
г҃і Ꙟ҆ зїꙋа а҆чѣ́сᲄа а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь Нѡ́ є ꙟ҆ корабїе шѝ ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ дѫн̾сꙋль ла̀ корабїе,
а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь Се́м̾, Ха́м̾ шѝ І҆афе́ѳ, фі́ии лꙋ́й Нѡ́ е, феме́їѧ лꙋ́й Нѡ́ є з҃ Шѝ а҆ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль кор̾бꙋлꙋй, ка сᲆ вадъ дѐ а҆ скъзꙋ́ᲅь а҆па пѐ
шѝ че́ле ᲅре́й феме́и а҆́ле фі́илѡр̾ лꙋ́й. пъмѫ́н̾ᲅь. А҆че́сᲄа, з̾бꙋрѫ́н̾дь, нꙋ̀ са̀ май ꙟ҆ᲅор̾сь пѫ́нъ чѐ а҆ сека́ᲅь
д҃і Ди́нь ᲅѡа́ᲅе соїꙋриле дѐ фѧре дѐ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, ди́нь ᲅѡа́ᲅе соїꙋриле а҆па дѐ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь.
дѐ а҆нимале, ди́нь ᲅѡа́ᲅе соїꙋриле дѐ вїеᲅъци чѐ мишꙋна́ꙋ пѐ и҃ А҆пѡ́ й, дꙋ́пъ є҆́ль а҆ ᲅрими́сь порꙋм̾белꙋль, ка сᲆ вадъ дѐ са̀ скꙋр̾сь
пъмѫ́н̾ᲅь, ди́нь ᲅѡа́ᲅе соїꙋриле дѐ з̾бꙋръᲅѡа́ре, ди́нь ᲅѡа́ᲅе а҆па дѐ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь.
пъсъриле, ди́нь ᲅѡа́ᲅе ꙟ҆арипаᲅеле ѳ҃ Порꙋм̾белꙋль ꙟ҆съ, негъси́н̾дь ло́к꙽ дѐ ѡ҆ дих꙽нъ пе́н̾ᲅрꙋ пичѡа́реле са́ле,
є҃і Шѝ ди́нь ᲅѡ́ ᲅь ᲅрꙋпꙋль, ꙟ҆ ка́ре сѐ а҆ф̾ла дꙋх꙽ дѐ вѧцъ, а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь ла̀ є҆́ль, ꙟ҆ корабїе; къчи є҆ра̀ ꙟ҆къ а҆пъ пѐ ᲅѡа́ᲅъ фа́ца
кꙋ̀ Нѡ́ є ꙟ҆ корабїе, переки, переки, па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ па́р̾ᲅе пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй. Шѝ а҆ ꙟ҆ᲅи́н̾сь Нѡ́ є мѫ́на шѝ ла̀ а҆пꙋка́ᲅь шѝ ла̀
феме́ѧ́ скъ. бъга́ᲅь ла̀ сине, ꙟ҆ корабїе.
ѕ҃і Шѝ че́ле чѐ а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь кꙋ̀ Нѡ́ є ꙟ҆ корабїе ди́нь ᲅѡ́ ᲅь ᲅрꙋпꙋль а҆́ꙋ і҃ Шѝ а҆щеп̾ᲅѫ́н̾дь ꙟ҆къ а҆л̾ᲅе шап̾ᲅе зиле, а҆ да́ᲅь ꙗ҆́ръши д꙽рꙋмꙋль
и҆н̾ᲅра́ᲅь па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ па́р̾ᲅе феме́ѧ́ скъ, прекꙋ́мь порꙋн̾чисе порꙋм̾белꙋлꙋй ди́нь корабїе,
Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й Нѡ́ є. $и а҆ ꙟ҆ки́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ корабїѧ пѐ ди́нь а҃і Шѝ порꙋм̾белꙋль са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь ла̀ є҆́ль, спре сѣ́ръ, шѝ ꙗ҆́ᲅъ а҆вѣ̀ ꙟ҆
а҆фа́ръ. чокꙋль съ́ꙋ ѡ҆ рамꙋръ вер̾де дѐ мъслинь. А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кꙋноскꙋ́ᲅь Нѡ́ є
з҃і Поᲅопꙋль а҆ цинꙋ́ᲅь пѐ пъмѫ́н̾ᲅь паᲅрꙋзе́чи дѐ зиле шѝ кᲆ са̀ скꙋр̾сь а҆па дѐ пѐ фа́ца пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
паᲅрꙋзе́чи дѐ ноп̾ци шѝ са̀ ꙟ҆мꙋл̾ци́ᲅь а҆па шѝ а҆ ридика́ᲅь корабїѧ в҃і Май зъбови́н̾дь ꙟ҆къ а҆л̾ᲅе шап̾ᲅе зиле, ꙗ҆́ръши а҆ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль
шѝ а҆чѣ́сᲄа са̀ ꙟ҆ъл̾ца́ᲅь дѣ́сꙋпра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй. порꙋм̾белꙋлꙋй шѝ є҆́ль нꙋ̀ са̀ май ꙟ҆ᲅор̾сь.
и҃і Шѝ а҆ к꙽рескꙋ́ᲅь а҆па мереꙋ шѝ са̀ ꙟ҆мꙋл̾ци́ᲅь фѡа́р̾ᲅе ᲅаре пѐ г҃і Ꙗ҆́ рь ꙟ҆ а҆нꙋль шасе сꙋ́ᲅе ᲂу҆́нꙋ а҆ль вїецїи лꙋ́й Нѡ́ е, ꙟ҆ зїꙋа ꙟ҆ᲅѫй а҆
пъмѫ́н̾ᲅь шѝ корабїѧ сѐ пꙋр̾ᲅа пѐ дѣ́сꙋпра а҆пей. лꙋнїи ꙟ҆ᲅѫй, секѫ́н̾дь а҆па дѐ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, а҆ ридика́ᲅь Нѡ́ є
ѳ҃і Шѝ а҆ спори́ᲅь а҆па пѐ пъмѫ́н̾ᲅь а҆ᲅѫᲅь дѐ мꙋл̾ᲅь, ꙟ҆кѫᲅь а҆ а҆коперишꙋль коръбїей шѝ а҆ приви́ᲅь, шѝ ꙗ҆́ᲅъ сѐ з̾бичисе фа́ца
а҆копери́ᲅь ᲅо́ци мꙋн̾цїи чей ꙟ҆ал̾ци, ка́ре є҆ра́ꙋ сꙋ́бь черь. пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
к҃ Шѝ а҆ а҆копери́ᲅь а҆па ᲅо́ци мꙋн̾цїи чей ꙟ҆ал̾ци, ридикѫ́н̾дꙋсе кꙋ̀ д҃і Ꙗ҆́ рь ꙟ҆ лꙋна а҆ дѡ́ ꙋа, ла̀ дѡ́ ꙋъзе́чи шѝ шап̾ᲅе а҆́ле лꙋнїи а҆че́сᲄеїѧ,
чин̾чиспрезече коци май сꙋ́сь дѐ є҆́и. пъмѫ́н̾ᲅꙋль є҆ра̀ ᲂу҆ска́ᲅь.
к҃а Шѝ а҆ мꙋри́ᲅь ᲅѡ́ᲅь ᲅрꙋпꙋль чѐ сѐ миш̾ка пѐ пъмѫ́н̾ᲅь: пъсъриле, є҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й Нѡ́ є шѝ а҆ зи́сь:
а҆нималеле, фѧреле, ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле чѐ мишꙋна́ꙋ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ ѕ҃і “І҆еши ди́нь корабїе ᲅꙋ̀ шѝ ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ᲅи́не феме́їѧ ᲅа̀, фі́ии ᲅъ́и
ᲅо́ци ѡ҆ а́менїи. шѝ феме́иле фі́илѡр̾ ᲅъ́и.
к҃в Тѡа́ᲅе че́ле дѐ пѐ ᲂу҆ска́ᲅь, кѫ́ᲅе а҆вѣ́ꙋ сꙋф̾ларе дѐ вѧ́цъ ꙟ҆ нъриле з҃і Скѡа́ᲅе дѐ а҆семенѣ ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ᲅи́не ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле, ка́ре сꙋ́н̾ᲅь
лѡ́ рь, а҆́ꙋ мꙋри́ᲅь. кꙋ̀ ᲅи́не, шѝ ᲅѡ́ᲅь ᲅрꙋпꙋль, дѐ ла̀ пъсъри шѝ пѫ́нъ ла̀ а҆нимале,
к҃г Шѝ а҆ша̀ са̀ сᲄи́н̾сь ᲅѡа́ᲅъ фїин̾ца ка́ре сѐ а҆ф̾ла пѐ фа́ца а҆ ᲅѡ́ᲅь шѝ ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле чѐ сѐ миш̾къ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, ка сᲆ сѐ ꙟ҆пръщїе
пъмѫ́н̾ᲅꙋль, дѐ ла̀ ѻ҆́ мь пѫ́нъ ла̀ добиᲅок꙽ шѝ пѫ́нъ ла̀ ᲅѫрѫᲅѡа́ре пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, сᲆ сѐ пръсѣ́скъ шѝ сᲆ сѐ ꙟ҆мꙋл̾цѣ́скъ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь”.
шѝ пѫ́нъ ла̀ пъсъриле черꙋлꙋй, ᲅѡа́ᲅе са́ꙋ сᲄи́н̾сь дѐ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, и҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ і҆еши́ᲅь Нѡ́ є ди́нь корабїе; шѝ ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ є҆́ль а҆́ꙋ
шѝ а҆ ръма́сь нꙋ́май Нѡ́ є шѝ чѐ є҆ра̀ кꙋ̀ є҆́ль ꙟ҆ корабїе.  і҆еши́ᲅь фі́ии лꙋ́й, феме́їѧ лꙋ́й шѝ феме́иле фі́илѡр̾ лꙋ́й;
к҃д Ꙗ҆́рь а҆па а҆ к꙽рескꙋ́ᲅь мереꙋ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, ѡ҆ сꙋ́ᲅъ чин̾чизе́чи дѐ зиле. ѳ҃і Тѡа́ᲅе фѧреле, ᲅѡа́ᲅе а҆нималеле, ᲅѡа́ᲅе пъсъриле шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе
сѐ миш̾къ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, дꙋ́пъ фелꙋль лѡ́ рь, а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь ди́нь корабїе.
Фа́черѣ г҃і

к҃ А҆пѡ́ й а҆ фъкꙋ́ᲅь Нѡ́ є ᲂу҆́нь жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ Дм҃нꙋлꙋй; шѝ а҆ лꙋа́ᲅь ᲅрꙋпꙋль, шѝ нꙋ̀ ва̀ май фѝ а҆па поᲅопь, спре пїер̾зарѣ а҆ ᲅѡа́ᲅъ
ди́нь а҆нималеле че́ле кꙋра́ᲅе шѝ ди́нь ᲅѡа́ᲅе пъсъриле че́ле кꙋра́ᲅе фъп̾ᲅꙋра.
шѝ лѣ а҆дꙋ́сь а҆р̾дере дѐ ᲅѡ́ᲅь пѐ жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽. ѕ҃і Ва̀ фѝ де́чи кꙋр̾кꙋбеꙋль Ме́ꙋ ꙟ҆ нори шиль вѡ́ й ведѣ, шиⷨи вѡ́ й
к҃а Ꙗ҆́рь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ а҆ мироси́ᲅь мирѣ́смъ бꙋнъ шѝ а҆ зи́сь а҆дꙋче а҆мин̾ᲅе дѐ легъмѫ́н̾ᲅꙋль веш̾ник꙽ дин̾ᲅре Ми́не шѝ пъмѫ́н̾ᲅь
Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆ и҆́нима Са: “А҆́мь сокоᲅи́ᲅь сᲆ нꙋ̀ май блесᲄемь шѝ ᲅѡ́ ᲅь сꙋф̾леᲅꙋль вїꙋ ди́нь ᲅѡ́ᲅь ᲅрꙋпꙋль чѐ є҆́сᲄе пѐ
пъмѫ́н̾ᲅꙋль пе́н̾ᲅрꙋ фап̾ᲅеле ѻ҆́ мꙋлꙋй, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ кꙋџеᲅꙋль и҆́нимїи пъмѫ́н̾ᲅь!”
ѻ҆́ мꙋлꙋй сѐ п̾лѣ́къ ла̀ ръ́ꙋ ди́нь ᲅинерециле лꙋ́й шѝ нꙋ̀ вѡ́ й май з҃і Шѝ ꙗ҆́ръши а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре Нѡ́ е: “А҆че́сᲄа є҆́сᲄе сем̾нꙋль
пїер̾де ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле, кꙋ́мь а҆́мь фъкꙋ́ᲅь. легъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, пѐ ка́ре Е҆́ꙋ ла́мь ꙟ҆кеѧ́ᲅь ꙟ҆ᲅре Ми́не шѝ ᲅѡ́ᲅь
к҃в Дѐ а҆кꙋ́мь, кѫᲅь ва̀ ᲅръи пъмѫ́н̾ᲅꙋль, семънаᲅꙋль шѝ сечераᲅꙋль, ᲅрꙋпꙋль ка́ре є҆́сᲄе пѐ пъмѫ́н̾ᲅь”.
ф̾ригꙋль шѝ къл̾дꙋра, вара шѝ ꙗ҆́р̾на, зїꙋа шѝ нѡа́п̾ᲅѣ нꙋ̀ вѡ́ р̾ май и҃і Ꙗ҆́ рь фі́ии лꙋ́й Нѡ́е, ка́ре а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь ди́нь корабїе, є҆ра́ꙋ: Се́м̾, Ха́м̾
ꙟ҆чеᲅа!” шѝ І҆афе́ѳ. Ꙗ҆́рь Ха́м̾ є҆ра̀ ᲅа́ᲅъль лꙋ́й Канаа́нь.
ѳ҃і А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь чей ᲅре́й фі́и а҆́й лꙋ́й Нѡ́ є шѝ ди́нь а҆чещїѧ са́ꙋ

К А́ П. Ѳ҃ ꙟ҆мꙋл̾ци́ᲅь ѡ҆ а́менїи пѐ пъмѫ́н̾ᲅь.


к҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь Нѡ́ є сᲆ фі́е лꙋк꙽ръᲅѡр̾ дѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ а҆
Лѐ гъмѫ́н̾ᲅꙋль кꙋ̀ Нѡ́ є. Кꙋр̾кꙋбеꙋль, сем̾нꙋль
съди́ᲅь вїе.
легъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
к҃а А҆̀ бъꙋ́ᲅь винь шѝ, ꙟ҆бъᲅѫн̾дꙋсе, са̀ дез̾вели́ᲅь ꙟ҆ ко́р̾ᲅꙋль съ́ꙋ.
а҃ Шѝ а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ пѐ Нѡ́ є шѝ пѐ фі́ии лꙋ́й шѝ лѣ к҃в Ꙗ҆́ рь Ха́м, ᲅа́ᲅъль лꙋ́й Канаа́нь, а҆ възꙋ́ᲅь голичꙋнѣ ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ
зи́сь: “Нащеци шѝ вᲆ ꙟ҆мꙋл̾ци́ци шѝ ᲂу҆м̾п̾леци пъмѫ́н̾ᲅꙋль шиль шѝ, і҆еши́н̾дь а҆фа́ръ, а҆ спꙋ́сь че́лѡр̾ дѡ́ и фра́ци а҆́й съ́й.
сᲄъпѫни́ци! к҃г Да́рь Се́м̾ шѝ І҆афе́ѳ а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь ѡ҆ хайнъ шѝ, пꙋнѫн̾дѡ пѐ а҆мѫн̾дѡ́ и
в҃ Грѡа́зъ шѝ ф̾рикъ дѐ вѡ́ й сᲆ а҆йбъ ᲅѡа́ᲅе фѧреле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй; ᲂу҆мерїи лѡ́ рь, а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь кꙋ̀ спаᲅеле ꙟ҆айн̾ᲅе шѝ а҆́ꙋ а҆копери́ᲅь
ᲅѡа́ᲅе пъсъриле черꙋлꙋй, ᲅѡ́ ᲅь чѐ сѐ миш̾къ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ голичꙋнѣ ᲅа́ᲅълꙋй лѡ́ рь; шѝ фецеле лѡ́ рь фїи́н̾дь ꙟ҆ᲅѡа́р̾се ꙟ҆апѡй,
ᲅо́ци пещїи мърїи; къчи ᲅѡа́ᲅе а҆че́сᲄѣ ви лѣ́мь да́ᲅь ла̀ ꙟ҆демѫнъ. на́ꙋ възꙋ́ᲅь голичꙋнѣ ᲅа́ᲅълꙋй лѡ́ рь.
г҃ Тѡ́ ᲅь чѐ сѐ миш̾къ шѝ чѐ ᲅръїе́ще сᲆ вᲆ фі́е дѐ мѫн̾ка́ре; ᲅѡа́ᲅе к҃д Трезин̾дꙋсе Нѡ́ є ди́нь а҆мецѣ́ла дѐ винь шѝ а҆ф̾лѫ́н̾дь чѐ ѧ҆ фъкꙋ́ᲅь
ви лѣ́мь да́ᲅь, ка шѝ ꙗ҆́р̾ба вер̾де. фечорꙋль съ́ꙋ че́ль май ᲅѫнърь,
д҃ Нꙋ́май кар̾не кꙋ̀ сѫ́н̾џеле є҆́и, ꙟ҆ ка́ре є҆ вѧца є҆́и, сᲆ нꙋ̀ мѫн̾ка́ци. к҃є А҆̀ зи́сь: “Блесᲄема́ᲅь сᲆ фі́е Канаа́нь! Робꙋль робилѡр̾ сᲆ фі́е ла̀
є҃ Къчи Е҆́ꙋ шѝ сѫ́н̾џеле во́сᲄрꙋ, ꙟ҆ ка́ре є҆ вѧца вѡа́сᲄръ, ꙟ҆́ль вѡ́ й чере фра́цїи съ́й!”
дѐ ла̀ ѻ҆ риче фѧръ; шѝ вѡ́ й чере вѧца ѻ҆́ мꙋлꙋй шѝ ди́нь мѫ́на к҃ѕ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь: “Бинекꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь сᲆ фі́е Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й Се́м̾;
ѻ҆́ мꙋлꙋй, ди́нь мѫ́на ф̾ра́ᲅелꙋй съ́ꙋ. ꙗ҆́рь Канаа́нь съ́й фі́е робь!
ѕ҃ Дѐ ва̀ вър̾са чинева̀ сѫ́н̾џе ѻ҆ мене́ск꙽, сѫ́н̾џеле а҆челꙋїѧ дѐ мѫнъ дѐ к҃з Сᲆ ꙟ҆мꙋл̾цѣ́скъ Дм҃нзе́ꙋ пѐ І҆афе́ѳ шѝ сᲆ сѐ сълъш̾лꙋѧ́скъ а҆че́сᲄа ꙟ҆
ѻ҆́ мь сѐ ва̀ вър̾са, къчи Дм҃нзе́ꙋ а҆ фъкꙋ́ᲅь ѻ҆́ мꙋль дꙋ́пъ кипꙋль Съ́ꙋ. ко́р̾ᲅꙋриле лꙋ́й Се́м̾, ꙗ҆́рь Канаа́нь съ́й фі́е слꙋгъ”.
з҃ Вѡ́ й ꙟ҆съ нащеци шѝ вᲆ ꙟ҆мꙋл̾ци́ци шѝ вᲆ ръспѫн̾ди́ци пѐ к҃и Шѝ а҆ май ᲅръи́ᲅь Нѡ́ є дꙋ́пъ поᲅопь ᲅре́й сꙋ́ᲅе чин̾чизе́чи дѐ а҆́ни.
пъмѫ́н̾ᲅь шиль сᲄъпѫни́ци! “ к҃ѳ Ꙗ҆́ рь дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле лꙋ́й Нѡ́ є а҆́ꙋ фо́сᲄ ноꙋъ сꙋ́ᲅе чин̾чизе́чи дѐ
и҃ Шѝ а҆ май г̾ръи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ кꙋ̀ Нѡ́ є шѝ кꙋ̀ фі́ии лꙋ́й, ка́ре є҆ра́ꙋ кꙋ̀ а҆́ни шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
є҆́ль, шѝ а҆ зи́сь:
ѳ҃ “Ꙗ҆́ᲅъ Е҆́ꙋ ꙟ҆кей легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ кꙋ̀ вѡ́ й, кꙋ̀ ᲂу҆р̾машїи во́щри. К А́ П. І҃
і҃ Шѝ кꙋ̀ ᲅѡ́ ᲅь сꙋф̾леᲅꙋль вїꙋ, ка́ре є҆́сᲄе кꙋ̀ вѡй: кꙋ̀ пъсъриле, кꙋ̀ Семин̾цїѧ шѝ ᲂу҆р̾машїи лꙋ́й Нѡ́ є.
а҆нималеле шѝ кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе фѧреле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, ка́ре сꙋ́н̾ᲅь кꙋ̀ вѡ́ й,
кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе вїеᲅъциле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй кѫ́ᲅе а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь ди́нь корабїе; а҃ Ꙗ҆́ ᲅъ спица нѣ́мꙋлꙋй фі́илѡр̾ лꙋ́й Нѡ́ е: Се́м̾, Ха́м̾ шѝ І҆афе́ѳ,
а҃і Шѝ ꙟ҆кей а҆че́сᲄ легъмѫ́н̾ᲅь кꙋ̀ вѡ́ й, кᲆ нꙋ̀ вѡ́ й май пїер̾де ᲅѡ́ᲅь кърора ли са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и дꙋ́пъ поᲅопь.
ᲅрꙋпꙋль кꙋ̀ а҆пеле поᲅопꙋлꙋй шѝ нꙋ̀ ва̀ май фѝ поᲅопь, ка сᲆ в҃ Фі́ии лꙋ́й І҆афе́ѳ а҆́ꙋ фо́сᲄ: Гомерь, Магѡ́ гь, Мадай, Ꙗ҆ вань, Тꙋбаль,
пꙋсᲄиѧ́скъ пъмѫ́н̾ᲅꙋль”. Мешех꙽ шѝ Тирась.
в҃і А҆пѡ́ й а҆ май зи́сь ꙗ҆́ръши Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре Нѡ́ е: “Ꙗ҆́ ᲅъ, ка г҃ Фі́ии лꙋ́й Гомерь а҆́ꙋ фо́сᲄ: А҆ш̾кеназь, Рифа́ᲅь шѝ Тогар̾ма.
сем̾нь а҆ль легъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, пѐ ка́ре ль ꙟ҆кей кꙋ̀ вѡ́ й шѝ є҆́ꙋ ᲅѡ́ᲅь д҃ Фі́ии лꙋ́й Ꙗ҆ вань а҆́ꙋ фо́сᲄ: Е҆лиша, Таршишь, Киᲅи́мь шѝ
сꙋф̾леᲅꙋль вїꙋ чѐ є҆́сᲄе кꙋ̀ вѡ́ й ди́нь нѣ́мь ꙟ҆ нѣ́мь шѝ дѣ пꙋрꙋри, Додани́мь.
г҃і Пꙋнь кꙋр̾кꙋбеꙋль Ме́ꙋ ꙟ҆ нори, ка сᲆ фі́е сем̾нь а҆ль легъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй є҃ Ди́нь а҆чещїѧ са́ꙋ фор̾ма́ᲅь мꙋл̾циме дѐ попѡа́ре, ка́ре са́ꙋ а҆шеза́ᲅь
дин̾ᲅре Ми́не шѝ пъмѫ́н̾ᲅь. ꙟ҆ дифери́ᲅе църи, фїека́ре дꙋ́пъ лим̾ба са̀, дꙋ́пъ нѣ́мꙋль съ́ꙋ шѝ
д҃і Кѫ́н̾дь вѡ́ й а҆дꙋче нори дѣ́сꙋпра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, сѐ ва̀ а҆ръᲅа дꙋ́пъ нацїѧ са̀.
кꙋр̾кꙋбеꙋль Ме́ꙋ ꙟ҆ нори, ѕ҃ Ꙗ҆́ рь фі́ии лꙋ́й Ха́м̾ а҆́ꙋ фо́сᲄ: Кꙋшь, Миц꙽раймь, Пꙋ́ᲅь шѝ Канаа́нь.
є҃і Шиⷨи вѡ́ й а҆дꙋче а҆мин̾ᲅе дѐ легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ, пѐ ка́ре ла́мь з҃ Фі́ии лꙋ́й Кꙋшь а҆́ꙋ фо́сᲄ: Шеба, Хавила, Сав̾ᲅа, Рама шѝ Саб̾ᲅека.
ꙟ҆кеѧ́ᲅь кꙋ̀ вѡ́ й шѝ кꙋ̀ ᲅѡ́ᲅь сꙋф̾леᲅꙋль вїꙋ шѝ кꙋ̀ ᲅѡ́ ᲅь Фі́ии лꙋ́й Рама а҆́ꙋ фо́сᲄ: Шеба шѝ Дедань.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь д҃і

и҃ Кꙋшь а҆ май нъскꙋ́ᲅь дѐ а҆семенѣ пѐ Ним̾родь; а҆че́сᲄа а҆ фо́сᲄ че́ль К А́ П. А҃І
дин̾ᲅѫй виᲅѣ́зь пѐ пъмѫ́н̾ᲅь. Тꙋр̾нꙋль Бабель. А҆месᲄекарѣ лим̾билѡр̾. Семин̾цїѧ лꙋ́й Се́м̾.
ѳ҃ Е҆́ль а҆ фо́сᲄ вѫнъᲅѡр̾ весᲄи́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋ; дѐ а҆че́ѣ сѐ
шѝ зиче: “Вѫнъᲅѡр̾ весᲄи́ᲅь ка Ним̾родь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй а҃ Ꙟ҆ в̾ре́мѣ а҆че́ѣ є҆ра̀ ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль ѡ҆ син̾гꙋръ лим̾бъ шѝ ᲂу҆́нь
Дм҃нзе́ꙋ”. син̾гꙋрь г̾рай ла̀ ᲅо́ци.
і҃ Ꙟ҆ пъръцїѧ лꙋ́й, ла̀ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь, ѡ҆ а҆л̾къᲅꙋѧ: Бабѵло́нꙋль, а҆пѡ́ й Е҆рех꙽, в҃ Пꙋр̾чезѫ́н̾дь дѐ ла̀ ръсъри́ᲅь, ѡ҆ а́менїи а҆́ꙋ гъси́ᲅь ꙟ҆ цара Сенаарь ᲂу҆́нь
А҆кадь шѝ Кал̾не ди́нь цинꙋᲅꙋль Сенаарь. шесь шѝ а҆́ꙋ дескълека́ᲅь а҆ко́лѡ.
а҃і Ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́ла, є҆́ль ᲅрекꙋ ꙟ҆ А҆сꙋрь, ᲂу҆́н̾де а҆ зиди́ᲅь Нини́ве, г҃ А҆пѡ́ й а҆́ꙋ зи́сь ᲂу҆́нꙋль къ́ᲅре а҆л̾ᲅꙋль: “Хайдемь сᲆ фа́чемь къръмизи
чеᲅа́ᲅѣ Рехобоᲅь, Калах꙽ шѝ сᲆ лѐ а҆р̾демь кꙋ̀ фѡ́ к꙽!” Шѝ а҆́ꙋ фолоси́ᲅь къръмида ꙟ҆ ло́к꙽ дѐ
в҃і Шѝ Ресень, ꙟ҆ᲅре Нини́ве шѝ Калах꙽. А҆чѣ́сᲄа є҆ чеᲅа́ᲅе ма́ре. пѧᲅръ, ꙗ҆́рь смѡа́ла ꙟ҆ ло́к꙽ дѐ варь.
г҃і Ди́нь Миц꙽раймь са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь: Лꙋди́мь, А҆нами́мь, Лѐ хаби́мь, д҃ Шѝ а҆́ꙋ зи́сь ꙗ҆́ръши: “Хайдемь сᲆ нѐ фа́чемь ᲂу҆́нь ѻ҆ рашь шѝ ᲂу҆́нь
Наф̾ᲅꙋхи́мь, ᲅꙋр̾нь а҆ль кърꙋй вѫр̾фь сᲆ а҆жꙋн̾гъ ла̀ черь шѝ сᲆ нѐ фа́чемь
д҃і Паᲅрꙋси́мь, Каслꙋхи́мь дѐ ᲂу҆́н̾де а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь Филисᲅе́нїи шѝ файмъ ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ нѐ ꙟ҆пръщїѧ пѐ фа́ца а҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль!”
Каф̾ᲅори́мь. є҃ А҆ᲅꙋн̾чи Са погорѫᲅь Дм҃нꙋль сᲆ вадъ чеᲅа́ᲅѣ шѝ ᲅꙋр̾нꙋль пѐ ка́ре
є҃і Ди́нь Канаа́нь са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь: Сидо́нь, ꙟ҆ᲅѫїꙋл̾нъскꙋ́ᲅь а҆ль съ́ꙋ, а҆пѡ́ й ль зидѣ́ꙋ фі́ии ѡ҆ а́менилѡр̾.
Хеᲅь, ѕ҃ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль: “Ꙗ҆́ᲅъ, ᲅо́ци сꙋ́н̾ᲅь дѐ ᲂу҆́нь нѣ́мь шѝ ѡ҆
ѕ҃і І҆ебꙋсеꙋ, А҆мореꙋ, Гер̾гесеꙋ, лим̾бъ а҆́ꙋ шѝ ꙗ҆́ᲅъ чѐ са́ꙋ а҆пꙋка́ᲅь сᲆ фа́къ шѝ нꙋ̀ сѐ вѡ́ р̾ ѡ҆ при дѐ
з҃і Хевеꙋ, А҆р̾кеꙋ, Синеꙋ, ла̀ чеѣ чѐ шѧ́ꙋ пꙋ́сь ꙟ҆ гѫ́н̾дь сᲆ фа́къ.
и҃і А҆р̾вадеꙋ, Цемареꙋ шѝ Хамаᲅеꙋ. Май пѐ ᲂу҆р̾мъ нѣ́мꙋриле канаанеїене з҃ Хайдемь, да́рь, сᲆ Нѐ погорѫмь шѝ сᲆ а҆месᲄекъмь лим̾биле лѡ́ рь,
са́ꙋ ръспѫн̾ди́ᲅь. ка сᲆ нꙋ̀ сѐ май ꙟ҆целѣ́гъ ᲂу҆́нꙋль кꙋ̀ а҆л̾ᲅꙋль”.
ѳ҃і Шѝ цинꙋᲅꙋриле лѡ́ рь сѐ ꙟ҆ᲅин̾дѣ́ꙋ дѐ ла̀ Сидо́нь, спре Гера́ра пѫ́нъ и҃ Шѝ ѧ҆ ꙟ҆пръщїа́ᲅь Дм҃нꙋль дѐ а҆ко́лѡ ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль шѝ а҆́ꙋ
ла̀ Газа, ꙗ҆́рь дѐ а҆и́чи спре Содо́ма, Гомо́ра, А҆д꙽ма шѝ Цебѡймь ꙟ҆чеᲅа́ᲅь дѐ а҆ май зиди чеᲅа́ᲅѣ шѝ ᲅꙋр̾нꙋль.
пѫ́нъ спре Ласа. ѳ҃ Дѐ а҆че́ѣ са̀ нꙋми́ᲅь чеᲅа́ᲅѣ а҆че́ѣ Бабѵло́н̾, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆ко́лѡ а҆
к҃ А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фі́ии лꙋ́й Ха́м, дꙋ́пъ фамилїи, лим̾бъ, църи шѝ дꙋ́пъ а҆месᲄека́ᲅь Дм҃нꙋль лим̾биле а҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль шѝ дѐ а҆ко́лѡ ѧ҆
нацїи. ꙟ҆пръщїа́ᲅь Дм҃нꙋль пѐ ᲅѡа́ᲅъ фа́ца пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
к҃а Дѐ а҆семенѣ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ лꙋ́й Се́м̾, ᲅа́ᲅъль ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ і҃ Ꙗ҆́ ᲅъ а҆кꙋ́мь и҆сᲄорїѧ вїецїи нѣ́мꙋлꙋй лꙋ́й Се́м̾: Се́м̾ є҆ра̀ дѐ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ
фі́илѡр̾ лꙋ́й Е҆бе́рь шѝ ф̾ра́ᲅеле май ма́ре а҆ль лꙋ́й І҆афе́ѳ. дѐ а҆́ни, кѫ́н̾дь и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь А҆р̾фаѯа́д꙽, ла̀ дѡ́ и а҆́ни дꙋ́пъ поᲅопь.
к҃в Фі́ии лꙋ́й Се́м̾ а҆́ꙋ фо́сᲄ: Е҆ла́мь, А҆сꙋрь, А҆р̾фаѯа́д꙽, Лꙋдь шѝ А҆ра́мь. а҃і Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й А҆р̾фаѯа́д꙽, Се́м̾ а҆ май ᲅръи́ᲅь чи́н̾чи сꙋ́ᲅе дѐ а҆́ни
к҃г Ꙗ҆́рь фі́ии лꙋ́й А҆ра́мь а҆́ꙋ фо́сᲄ: Оу҆ць, Хꙋль, Геᲅерь шѝ Машь. шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
к҃д Лꙋ́й А҆р̾фаѯа́д꙽ и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Ка́инан̾; лꙋ́й Ка́инан̾ и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь в҃і А҆р̾фаѯа́д꙽ а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи
Шелах꙽; лꙋ́й Шелах꙽ и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Е҆бе́рь; и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Ка́инан̾. Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Ка́инан̾, А҆р̾фаѯа́д꙽ а҆ май
к҃є Ꙗ҆́рь лꙋ́й Е҆бе́рь и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь дѡ́ и фїи: нꙋ́меле ᲂу҆́нꙋїѧ є҆ра̀ Пелег꙽, ᲅръи́ᲅь ᲅре́й сꙋ́ᲅе ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче
пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙟ҆ зилеле лꙋ́й са̀ ꙟ҆пър̾ци́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль, шѝ нꙋ́меле шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
ф̾ра́ᲅелꙋй съ́ꙋ є҆ра̀ І҆ѡк꙽ᲅань. г҃і Ка́инан̾ а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀
к҃ѕ Лꙋ́й І҆ѡк꙽ᲅань и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь А҆л̾модадь, Шалефь, Хацар̾мавеᲅь шѝ нъскꙋ́ᲅь Шелах꙽. Дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Шелах꙽, Ка́инан̾ а҆ май ᲅръи́ᲅь
І҆ерах꙽; ᲅре́й сꙋ́ᲅе ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й
к҃з Хадора́мь, Оу҆заль шѝ Дик꙽ла; а҆ мꙋри́ᲅь.
к҃и Ѻ҆баль, А҆бимаель шѝ Шеба; д҃і Шелах꙽ а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь
к҃ѳ Ѻ҆фирь, Хавила шѝ І҆ѡбабь. То́ци а҆чещїѧ а҆́ꙋ фо́сᲄ фі́ии лꙋ́й Е҆бе́рь.
І҆ѡк꙽ᲅань. є҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Е҆бе́рь, Шелах꙽ а҆ май ᲅръи́ᲅь ᲅре́й сꙋ́ᲅе
л҃ Сълашꙋриле лѡ́ рь сѐ ꙟ҆ᲅин̾дѣ́ꙋ дѐ ла̀ Меша спре Сефарь, пѫ́нъ ла̀ ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни, шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
Мꙋ́н̾ᲅеле Ръсъриᲅꙋлꙋй. ѕ҃і Е҆бе́рь а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи шѝ па́ᲅрꙋ дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆
л҃а А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фі́ии лꙋ́й Се́м̾ дꙋ́пъ фамилїи, дꙋ́пъ лим̾бъ, дꙋ́пъ църи са̀ нъскꙋ́ᲅь Пелег꙽.
шѝ дꙋ́пъ нацїи. з҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Пелег꙽, Е҆бе́рь а҆ май ᲅръи́ᲅь ᲅре́й сꙋ́ᲅе
л҃в А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь нѣ́мꙋриле, ка́ре сѐ ᲅраг꙽ ди́нь фі́ии лꙋ́й Нѡ́ е, дꙋ́пъ шап̾ᲅезе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й а҆
фамилїи шѝ дꙋ́пъ нацїи, шѝ дин̾ᲅрꙟшїи са́ꙋ ръспѫн̾ди́ᲅь попѡа́реле мꙋри́ᲅь.
пѐ пъмѫ́н̾ᲅь дꙋ́пъ поᲅопь. и҃і Пелег꙽ а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь
Рага́вь.
ѳ҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Рага́вь, Пелег꙽ а҆ май ᲅръи́ᲅь дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе ноꙋъ
а҆́ни, шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь.
Фа́черѣ є҃і

к҃ Рага́вь а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи шѝ дѡ́и дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀ й а҆вѣ́ꙋ ꙟ҆ Харань, шѝ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь, ка сᲆ мѣ́р̾гъ ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй
нъскꙋ́ᲅь Серꙋ́гь. шѝ а҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь ꙟ҆ Канаа́нь.
к҃а Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Серꙋ́гь, Рага́вь а҆ май ᲅръи́ᲅь дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе ѕ҃ А҆пѡ́ й а҆ сᲄръбъᲅꙋ́ᲅь А҆вра́м̾ цара а҆чѣ́сᲄа дѣ лꙋн̾гꙋль пѫ́нъ ла̀ ло́кꙋль
шап̾ᲅе а҆́ни шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь. нꙋми́ᲅь Сике́м̾, пѫ́нъ ла̀ сᲄежарꙋль Мам̾в̾ри. Пѐ а҆ᲅꙋ́н̾чи ᲅръѧ́ꙋ ꙟ҆
к҃в Серꙋ́гь а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь ᲅара а҆чѣ́сᲄа Канаа́неїи.
Нахѡ́ рь. з҃ А҆ко́лѡ Са а҆ръᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль лꙋ́й А҆вра́м̾ шѝ ѧ҆ зи́сь: “цара а҆чѣ́сᲄа ѡ҆
к҃г Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Нахѡ́ рь, Серꙋ́гь а҆ май ᲅръи́ᲅь дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе дѐ вѡ́ й да̀ ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и”. Шѝ а҆ зиди́ᲅь А҆вра́м̾ а҆ко́лѡ ᲂу҆́нь
а҆́ни шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й а҆ мꙋри́ᲅь. жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ Дм҃нꙋлꙋй, Челꙋй чѐ Сѐ а҆ръᲅасе.
к҃д Нахѡ́ рь а҆ ᲅръи́ᲅь шап̾ᲅезе́чи шѝ ноꙋъ дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са̀ и҃ Дѐ а҆ко́лѡ а҆ пор̾ни́ᲅь є҆́ль спре мꙋ́н̾ᲅеле ка́ре є҆ ла̀ ръсъри́ᲅь дѐ Беѳе́л꙽,
нъскꙋ́ᲅь Ѳе́рах. шѝ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь а҆ко́лѡ ко́р̾ᲅꙋль а҆ша̀, ꙟ҆кѫᲅь Беѳе́л꙽ꙋль є҆ра̀ ла̀
к҃є Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ нащерѣ лꙋ́й Ѳе́рах, Нахѡ́ рь а҆ май ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ дѡ́ ꙋъ а҆пꙋ́сь, ꙗ҆́рь Хай, ла̀ ръсъри́ᲅь. А҆̀ зиди́ᲅь а҆ко́лѡ ᲂу҆́нь жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽
зе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь фі́и шѝ фїиче шѝ а҆пѡ́ й а҆ Дм҃нꙋлꙋй шѝ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь Дм҃нꙋлꙋй, Челꙋй чѐ и҆ Сѐ а҆ръᲅасе.
мꙋри́ᲅь. ѳ҃ А҆пѡ́ й са̀ ридика́ᲅь А҆вра́м̾ шѝ дѐ а҆ко́лѡ шѝ са̀ ꙟ҆д꙽реп̾ᲅа́ᲅь спре
к҃ѕ Ѳе́рах а҆ ᲅръи́ᲅь шап̾ᲅезе́чи дѐ а҆́ни шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь мѧзъзи.
А҆вра́м̾, Нахѡ́ рь шѝ Харань. і҃ Пѐ а҆ᲅꙋ́н̾чи са̀ фъкꙋ́ᲅь фѡа́меᲅе ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль а҆че́ла шѝ са̀ коборѫᲅь
к҃з Ꙗ҆́рь спица нѣ́мꙋлꙋй лꙋ́й Ѳе́рах є҆́сᲄе а҆чѣ́сᲄа: лꙋ́й Ѳе́рах и҆ са́ꙋ А҆вра́м̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, ка сᲆ лѡкꙋѧ́скъ а҆ко́лѡ, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ сѐ ꙟ҆ᲅецисе
нъскꙋ́ᲅь А҆вра́м̾, Нахѡ́ рь шѝ Харань; лꙋ́й Харань и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь фѡа́меᲅѣ ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль а҆че́ла.
Лѡᲅь. а҃і Кѫ́н̾дь ꙟ҆съ са̀ а҆пропїа́ᲅь А҆вра́м̾ сᲆ и҆н̾ᲅре ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, а҆ зи́сь къ́ᲅре
к҃и Шѝ а҆ мꙋри́ᲅь Харань ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ Ѳе́рах, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Са́раи, феме́їѧ са̀: “Щїꙋ кᲆ є҆щи феме́їе ф̾рꙋмѡа́съ ла̀ кипь.
дѐ нащере, ꙟ҆ Оу҆рꙋль Кал̾де́їи. в҃і Дѐ а҆че́ѣ, кѫ́н̾дь ᲅѐ вѡ́ р̾ ведѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи, вѡ́ р̾ зиче: “А҆чѣ́сᲄай
к҃ѳ Ꙗ҆́рь А҆вра́м̾ шѝ Нахѡ́ рь шѧ́ꙋ лꙋа́ᲅь феме́и; нꙋ́меле феме́їй лꙋ́й феме́їѧ лꙋ́й! Шѝ мъ вѡ́ р̾ ᲂу҆чиде пѐ ми́не, ꙗ҆́рь пѐ ᲅи́не ᲅѐ вѡ́ р̾ лъса
А҆вра́м̾ є҆ра̀ Са́раи, ꙗ҆́рь нꙋ́меле феме́їй лꙋ́й Нахѡ́ рь є҆ра̀ Мил̾ка, фа́ᲅа кꙋ̀ вѧцъ.
лꙋ́й Харань, ᲅа́ᲅъль Мил̾къи шѝ а҆ль И҆скъи. г҃і Зи де́чи къми є҆щи соръ, ка съми фі́е шѝ мїе би́не пе́н̾ᲅрꙋ ᲅречерѣ
л҃ Са́раи ꙟ҆съ є҆ра̀ сᲄѣ́р̾пъ шѝ нꙋ̀ нъщѣ копїи. ᲅа̀ шѝ пе́н̾ᲅрꙋ ᲅречерѣ ᲅа̀ сᲆ ᲅръїе́ск꙽ шѝ є҆́ꙋ!”
л҃а Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь Ѳе́рах пѐ А҆вра́м̾, фі́ꙋль съ́ꙋ, шѝ пѐ Лѡᲅь, фі́ꙋль лꙋ́й д҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ чѐ а҆ соси́ᲅь А҆вра́м̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, а҆́ꙋ възꙋ́ᲅь Е҆џѵп̾ᲅе́нїи кᲆ
Харань шѝ непоᲅꙋль съ́ꙋ, шѝ пѐ Са́раи, нора са̀, шѝ феме́їѧ лꙋ́й феме́їѧ лꙋ́й є҆ фѡа́р̾ᲅе ф̾рꙋмѡа́съ.
А҆вра́м̾, фі́ꙋль съ́ꙋ, шѝ а҆ п̾лека́ᲅь кꙋ̀ є҆́и ди́нь Оу҆рꙋль Кал̾де́їи, ка сᲆ є҃і Шѝ а҆́ꙋ възꙋᲅѡ шѝ д꙽регъᲅорїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆́ꙋ лъꙋдаᲅѡ ꙟ҆айн̾ᲅѣ
мѣ́р̾гъ пѫ́нъ ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй; да́рь а҆́ꙋ мер̾сь пѫ́нъ ла̀ Харань шѝ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆́ꙋ дꙋсѡ ꙟ҆ ка́са лꙋ́й Фараѡⷩ҇;
са́ꙋ а҆шеза́ᲅь а҆ко́лѡ. ѕ҃і Шѝ пе́н̾ᲅрꙋ ѣ҆ ꙗ҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь би́не лꙋ́й А҆вра́м̾ шѝ а҆вѣ̀ є҆́ль ѡ҆ й, ви́ᲅе
л҃в Дѐ ᲅѡа́ᲅе, зилеле вїецїи лꙋ́й Ѳе́рах ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Харань а҆́ꙋ фо́сᲄ мари шѝ а҆сини, слꙋџи шѝ слꙋж̾ниче, каᲅѫри шѝ къмиле.
дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе чи́н̾чи а҆́ни. Шѝ а҆ мꙋри́ᲅь Ѳе́рах ꙟ҆ Харань. з҃і Дм҃нꙋль ꙟ҆съ а҆ лови́ᲅь кꙋ̀ бъᲅъи мари шѝ г̾реле пѐ Фараѡⷩ҇ шѝ ка́са
лꙋ́й, пе́н̾ᲅрꙋ Са́раи, феме́їѧ лꙋ́й А҆вра́м̾.

К А́ П. В҃І и҃і Шѝ кемѫ́н̾дь Фараѡⷩ҇ пѐ А҆вра́м̾, ѧ҆ зи́сь: “Чѐ мѧи фъкꙋ́ᲅь? Дѐ чѐ нꙋ̀
мѧи спꙋ́сь кᲆ а҆чѣ́сᲄа є҆ соцїѧ ᲅа̀?
Кемарѣ лꙋ́й А҆вра́м̾.
ѳ҃і Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ а҆́й зи́сь: Мїе соръ? Шѝ є҆́ꙋ а҆́мь лꙋаᲅѡ дѐ феме́їе: А҆кꙋ́мь
а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре А҆вра́м̾: “І҆еши ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль да́рь ꙗ҆́ᲅъци феме́їѧ! Ꙗ҆ цїѡ шѝ ᲅѐ дꙋ!”
ᲅъ́ꙋ, ди́нь нѣ́мꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ ди́нь ка́са ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ шѝ винѡ ꙟ҆ к҃ Шѝ а҆ да́ᲅь Фараѡⷩ҇ порꙋн̾къ ѡ҆ а́менилѡр̾ съ́й пе́н̾ᲅрꙋ А҆вра́м̾, ка съль
пъмѫ́н̾ᲅꙋль пѐ ка́ре циль вѡ́ й а҆ръᲅа Е҆́ꙋ. пеᲅрѣ́къ пѐ є҆́ль шѝ пѐ феме́їѧ лꙋ́й шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀ шѝ пѐ
в҃ Шѝ Е҆́ꙋ вѡ́ й ридика ди́нь ᲅи́не ᲂу҆́нь попѡ́ р̾ ма́ре, ᲅѐ вѡ́ й Лѡᲅь, ка́ре ꙟ҆́ль ꙟ҆соцѣ.
би́некꙋвѫн̾ᲅа, вѡ́ й мъри нꙋ́меле ᲅъ́ꙋ шѝ ве́й фѝ и҆з̾вѡр̾ дѐ
би́некꙋвѫн̾ᲅаре. К А́ П. Г҃І
г҃ Бинекꙋвѫн̾ᲅавѡй пѐ чей чѐ ᲅѐ вѡ́ р̾ би́некꙋвѫн̾ᲅа, ꙗ҆́рь пѐ чей чѐ ᲅѐ
А҆вра́м̾ сѐ деспа́р̾ᲅе дѐ Лѡᲅь.
вѡ́ р̾ блесᲄема ꙟ҆́и вѡ́ й блесᲄема; шѝ сѐ вѡ́ р̾ би́некꙋвѫн̾ᲅа ꙟ҆ᲅрꙋ ᲅи́не
ᲅѡа́ᲅе нѣ́мꙋриле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй”. а҃ Ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь, А҆вра́м̾ кꙋ̀ феме́їѧ са̀, кꙋ̀ Лѡᲅь шѝ кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе
д҃ Де́чи а҆ п̾лека́ᲅь А҆вра́м̾, кꙋ́мь ꙟ҆́и зисесе Дм҃нꙋль, шѝ са̀ дꙋ́сь шѝ а҆вѣ̀, а҆ пор̾ни́ᲅь ꙟ҆ пър̾циле дѐ мѧзъзи а҆́ле Канаа́нꙋлꙋй.
Лѡᲅь кꙋ̀ є҆́ль. А҆вра́м̾ ꙟ҆съ є҆ра̀ дѐ шап̾ᲅезе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни, в҃ А҆вра́м̾ и҆н̾съ є҆ра̀ фѡа́р̾ᲅе бога́ᲅь ꙟ҆ ви́ᲅе, ꙟ҆ а҆р̾џи́н̾ᲅь шѝ ꙟ҆ а҆ꙋрь.
кѫ́н̾дь а҆ і҆еши́ᲅь ди́нь Харань. г҃ Шѝ а҆, ꙟ҆айн̾ᲅа́ᲅь А҆вра́м̾ пѐ ᲂу҆́н̾де венисе, дѐ ла̀ мѧзъзи спре Беѳе́л꙽,
є҃ Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь А҆вра́м̾ пѐ Са́раи, феме́їѧ са̀, пѐ Лѡᲅь, фі́ꙋль ф̾ра́ᲅелꙋй пѫ́нъ ла̀ ло́кꙋль ᲂу҆́н̾де фꙋсесе май ꙟ҆айн̾ᲅе ко́р̾ᲅꙋль съ́ꙋ, ꙟ҆ᲅре Беѳе́л꙽
съ́ꙋ, шѝ ᲅѡа́ᲅе а҆вериле чѐ а҆гонисисеръ є҆́и шѝ ᲅоїи ѡ҆ а́менїи, пѐ ка́ре шѝ Хай,
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь ѕ҃ і

д҃ А҆дикъ пѫ́нъ ла̀ ло́кꙋль ᲂу҆́н̾де є҆ра̀ жер̾ᲅ̾фе́л̾никꙋль пѐ ка́ре ль в҃ Са ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла́ᲅь сᲆ фа́къ а҆чещїѧ ръз̾бо́й кꙋ̀ Бера, ре́џеле Содо́мей, кꙋ̀
ридикасе є҆́ль май ꙟ҆айн̾ᲅе, шѝ а҆ко́лѡ а҆ кема́ᲅь А҆вра́м̾ нꙋ́меле Бирша, ре́џеле Гомо́рей, кꙋ̀ Шинабь, ре́џеле А҆д꙽мей, кꙋ̀ Шемеберь,
Дм҃нꙋлꙋй. ре́џеле Цебѡймꙋлꙋй, шѝ кꙋ̀ ре́џеле ди́нь Бе́ла са́ꙋ Цѡа́рь.
є҃ Шѝ Лѡᲅь, ка́ре ᲂу҆м̾бла кꙋ̀ А҆вра́м̾, ꙟ҆къ а҆вѣ̀ ѡ҆ й шѝ ви́ᲅе мари шѝ г҃ То́ци а҆чещїѧ ди́нь ᲂу҆р̾мъ са́ꙋ а҆дꙋна́ᲅь ꙟ҆ валѣ Сиди́мь, ᲂу҆́н̾де є҆
ко́р̾ᲅꙋри. а҆кꙋ́мь Ма́рѣ чѣ̀ Съра́ᲅъ.
ѕ҃ Ꙟ҆ съ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́ла нꙋй ꙟ҆къпѣ сᲆ сᲄѣ ꙟ҆преꙋнъ, къчи а҆вериле д҃ Дѡйспрезече а҆́ни сᲄъᲅꙋсеръ є҆́и ꙟ҆ робїѧ лꙋ́й Kедар̾лаомерь, ꙗ҆́рь ꙟ҆
лѡ́ рь є҆ра́ꙋ мꙋл̾ᲅе шѝ нꙋй ꙟ҆къпѣ ло́кꙋль сᲆ ᲅръѧ́скъ ꙟ҆преꙋнъ. а҆нꙋль а҆ль ᲅрейспрезечелѣ са́ꙋ ръзв̾ръᲅи́ᲅь.
з҃ Дѐ а҆че́ѣ сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла́ꙋ чер̾ᲅꙋри ꙟ҆ᲅре пъзиᲅорїи виᲅелѡр̾ лꙋ́й А҆вра́м̾ є҃ Шѝ ꙟ҆ а҆ль паᲅрꙋспрезечелѣ а҆нь а҆́ꙋ вени́ᲅь Kедар̾лаомерь шѝ ре́џїи,
шѝ пъзиᲅорїи виᲅелѡр̾ лꙋ́й Лѡᲅь. Пѐ а҆ᲅꙋ́н̾чи лѡкꙋѧ́ꙋ ꙟ҆ ка́ре цинѣ́ꙋ кꙋ̀ є҆́ль, шѝ а҆́ꙋ бъᲅꙋ́ᲅь пѐ Рефайми ла̀ А҆щероᲅь
пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́ла Канаа́неїи шѝ Ферезеїи. Кар̾наймь, пѐ Зꙋзими ла̀ Ха́м, шѝ пѐ Е҆мими ла̀ ШавеКирѧᲅаймь;
и҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь А҆вра́м̾ къ́ᲅре Лѡᲅь: “Сᲆ нꙋ̀ фі́е сфадъ ꙟ҆ᲅре ми́не ѕ҃ Ꙗ҆́ рь пѐ Хорей ѧ҆ бъᲅꙋ́ᲅь ла̀ мꙋ́н̾ᲅеле лѡ́ рь Сейрь шѝ пѫ́нъ ла̀ Е҆́ль
шѝ ᲅи́не, ꙟ҆ᲅре пъсᲄорїи мей шѝ пъсᲄорїи ᲅъ́и, къчи сꙋ́н̾ᲅемь фра́ци. Фарань, ка́ре є҆ лѫ́н̾гъ пꙋсᲄїꙋ.
ѳ҃ Ꙗ҆́ᲅъ, нꙋ̀ є҆ ѡ҆ а́ре ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀? Деспа́р̾ᲅеᲅе да́рь з҃ А҆пѡ́ й, ꙟ҆ᲅор̾кѫ́н̾дꙋсе дѐ а҆ко́лѡ, а҆́ꙋ вени́ᲅь ла̀ А҆йнь Миш̾па́ᲅь са́ꙋ
дѐ ми́не! Шѝ дѐ ве́й а҆пꙋка ᲅꙋ̀ ла̀ сᲄѫн̾га, є҆́ꙋ вѡ́ й а҆пꙋка ла̀ д꙽рѣ́п̾ᲅа; Кадешь шѝ а҆́ꙋ бъᲅꙋ́ᲅь ᲅѡа́ᲅъ цара А҆малечи́цилѡр̾ шѝ пѐ ᲅо́ци
ꙗ҆́рь дѐ ве́й а҆пꙋка ᲅꙋ̀ ла̀ д꙽рѣ́п̾ᲅа, є҆́ꙋ вѡ́ й а҆пꙋка ла̀ сᲄѫн̾га”. А҆море́їй, ка́ре лѡкꙋѧ́ꙋ ꙟ҆ ХацацонѲама́р̾.
і҃ Шѝ ридикѫ́н̾дꙋши Лѡᲅь ѻ҆ кїи, а҆ приви́ᲅь ᲅѡа́ᲅъ кѫм̾пїѧ и҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь ре́џеле Содо́мей, ре́џеле Гомо́рей, ре́џеле А҆д꙽мей,
І҆ѡр̾да́нꙋлꙋй, ка́ре, ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ сᲄрика Дм҃нꙋль Содо́ма шѝ Гомо́ра, ре́џеле Цебѡймꙋлꙋй шѝ ре́џеле Бе́лей са́ꙋ Цѡа́рꙋлꙋй шѝ са́ꙋ бъᲅꙋ́ᲅь
ᲅѡа́ᲅъ пѫ́нъ ла̀ Цѡа́рь є҆ра̀ ᲂу҆да́ᲅъ дѐ а҆пъ, ка раїꙋль Дм҃нꙋлꙋй, ка ꙟ҆ валѣ Сиди́мь
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. ѳ҃ Кꙋ̀ Kедар̾лаомерь, ре́џеле Е҆ламꙋлꙋй, кꙋ̀ Тидаль, ре́џеле ди́нь Гꙋᲅи́мь,
а҃і Де́чи шїѧ а҆лесь Лѡᲅь ᲅѡ́ᲅь цинꙋᲅꙋль ди́нь прѣ́ж̾ма І҆ѡр̾да́нꙋлꙋй кꙋ̀ А҆м̾рафель, ре́џеле Сенаарꙋлꙋй шѝ кꙋ̀ А҆рїѡк꙽, ре́џеле Е҆ласарꙋлꙋй:
шѝ а҆ а҆пꙋка́ᲅь Лѡᲅь спре ръсъри́ᲅь; шѝ а҆ша̀ са́ꙋ деспър̾ци́ᲅь є҆́и па́ᲅрꙋ ре́џи ꙟ҆поᲅрива а҆ чи́н̾чи.
ᲂу҆́нꙋль дѐ а҆л̾ᲅꙋль. і҃ Валѣ Сидимꙋлꙋй ꙟ҆съ є҆ра̀ п̾линъ дѐ фѫн̾ᲅѫни дѐ смѡа́лъ; шѝ,
в҃і А҆вра́м̾ а҆ ръма́сь сᲆ лѡкꙋѧ́скъ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь, ꙗ҆́рь Лѡᲅь са̀ фꙋџи́н̾дь, ре́џеле Содо́мей шѝ ре́џеле Гомо́рей а҆́ꙋ къзꙋ́ᲅь ꙟ҆ є҆ле, ꙗ҆́рь
сълъш̾лꙋи́ᲅь ꙟ҆ чеᲅъ́циле ди́нь цинꙋᲅꙋль І҆ѡр̾да́нꙋлꙋй шѝ шїѧ чейлал̾ци а҆́ꙋ фꙋџи́ᲅь ꙟ҆ мꙋн̾ци.
ꙟ҆ᲅи́н̾сь ко́р̾ᲅꙋриле пѫ́нъ ла̀ Содо́ма. а҃і А҆ᲅꙋн̾чи бирꙋйᲅорїи а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь ᲅѡа́ᲅе а҆вериле Содо́мей шѝ Гомо́рей
г҃і Ꙗ҆́рь ѡ҆ а́менїи Содо́мей є҆ра́ꙋ ръи шѝ ᲅаре пъкъᲅоши ꙟ҆айн̾ᲅѣ шѝ ᲅѡа́ᲅе бꙋкаᲅеле лѡ́ рь шѝ са́ꙋ дꙋ́сь.
Дм҃нꙋлꙋй. в҃і Кѫ́н̾дь са́ꙋ дꙋ́сь, а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь дѐ а҆семенѣ шѝ пѐ Лѡᲅь, непоᲅꙋль лꙋ́й
д҃і Де́чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре А҆вра́м̾, дꙋ́пъ чѐ са̀ деспър̾ци́ᲅь Лѡᲅь дѐ А҆вра́м̾, ка́ре ᲅръїѧ ꙟ҆ Содо́ма, шѝ ᲅѡа́ᲅъ а҆верѣ лꙋ́й.
дѫн̾сꙋль: “Ридикъᲅи ѻ҆ кїи шѝ, ди́нь ло́кꙋль ꙟ҆ ка́ре є҆щи а҆кꙋ́мь, г҃і Да́рь вени́н̾дь ᲂу҆́нїи ди́нь чей скъпа́ци, а҆́ꙋ весᲄи́ᲅь пѐ А҆вра́м̾ Е҆вре́ꙋль,
ка́ꙋᲅъ спре мѧзънѡа́п̾ᲅе, спре мѧзъзи шѝ ръсъри́ᲅь шѝ спре ма́ре, ка́ре ᲅръїѧ пѐ а҆ᲅꙋ́н̾чи ла̀ сᲄежарꙋль лꙋ́й Мам̾в̾ри, пѐ А҆мореꙋль,
є҃і Кᲆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль, кѫᲅь ꙟ҆́ль вези, циль вѡ́ й да̀ цїе шѝ ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й Е҆ш̾коль шѝ пѐ ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й А҆нерь, ка́ре є҆ра́ꙋ ᲂу҆ни́ци
ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и пе́н̾ᲅрꙋ вечїе. кꙋ̀ А҆вра́м̾.
ѕ҃і Вѡ́ й фа́че пѐ ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и мꙋл̾ци ка пꙋл̾берѣ пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй; дѐ ва̀ д҃і А҆ꙋзи́н̾дь А҆вра́м̾ кᲆ Лѡᲅь, рꙋденїѧ са̀, а҆ фо́сᲄ лꙋа́ᲅь ꙟ҆ робїе, а҆
пꙋᲅѣ чинева̀ нꙋмъра пꙋл̾берѣ пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, ва̀ нꙋмъра шѝ пѐ а҆дꙋна́ᲅь ѡ҆ а́менїи съ́й дѐ касъ, ᲅре́й сꙋ́ᲅе ѻ҆ п̾ᲅспрезече, шѝ а҆
ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и. ᲂу҆р̾мъри́ᲅь пѐ в̾ръж̾маши пѫ́нъ ла̀ Да́н̾.
з҃і Скѡа́лъ шѝ кꙋᲅреїеръ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа ꙟ҆ лꙋн̾г꙽ шѝ ꙟ҆ ла́ᲅь, кᲆ є҃і Шѝ нъвъли́н̾дь а҆сꙋ́п̾ра лѡ́ рь нѡа́п̾ᲅѣ, є҆́ль шѝ ѡ҆ а́менїи съ́й ꙗ҆́ꙋ
циль вѡ́ й да̀ цїе шѝ ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и пе́н̾ᲅрꙋ вечїе”. бъᲅꙋ́ᲅь шѝ ꙗ҆́ꙋ а҆лꙋн̾га́ᲅь пѫ́нъ ла̀ Хоба, ка́ре є҆́сᲄе ꙟ҆ сᲄѫн̾га
и҃і Шѝ ридикѫ́н̾дꙋши А҆вра́м̾ ко́р̾ᲅꙋриле, а҆ вени́ᲅь шѝ са̀ а҆шеза́ᲅь ла̀ Дама́скꙋлꙋй.
сᲄежарꙋль Мам̾в̾ри, ка́ре є҆́сᲄе ꙟ҆ Хебронь; шѝ а҆ зиди́ᲅь а҆ко́лѡ ᲂу҆́нь ѕ҃і Шѝ а҆́ꙋ ꙟ҆ᲅор̾сь ᲅѡа́ᲅъ прада лꙋа́ᲅъди́нь Содо́ма, а҆́ꙋ ꙟ҆ᲅор̾сь шѝ пѐ
жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ Дм҃нꙋлꙋй. Лѡᲅь, рꙋденїѧ са̀, а҆верѣ лꙋ́й, феме́иле шѝ ѡ҆ а́менїи.
з҃і Шѝ кѫ́н̾дь сѐ ꙟ҆ᲅор̾чѣ А҆вра́м̾, дꙋ́пъ ꙟ҆ф̾рѫн̾џерѣ лꙋ́й Kедар̾лаомерь

К А́ П. Д҃І шѝ а҆ ре́џилѡр̾ ᲂу҆ни́ци кꙋ̀ а҆че́ла, ѧ҆ і҆еши́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅе ре́џеле Содо́мей ꙟ҆
валѣ Шаве, ка́ре а҆́сᲄъзи сѐ кѣ́мъ Валѣ Ре́џилѡр̾.
Робирѣ лꙋ́й Лѡᲅь. А҆вра́м̾ ꙟ҆́ль скапъ пѐ Лѡᲅь шѝ є҆́сᲄе
и҃і Ꙗ҆́ рь Мел꙽хиседе́кь, ре́џеле Салемꙋлꙋй, ѧ҆ а҆дꙋ́сь пѫ́йне шѝ винь.
би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь дѐ Мел꙽хиседе́кь.
Мел꙽хиседе́кь а҆че́сᲄа є҆ра̀ п̾ре́ѡᲅꙋль Дм҃нзе́ꙋлꙋй челꙋй Прѣ́ꙟал̾ᲅь.
а҃ Ꙗ҆́рь ꙟ҆ зилеле лꙋ́й А҆м̾рафель, ре́џеле Сенаарꙋлꙋй, а҆́ле лꙋ́й А҆рїѡк꙽, ѳ҃і Шѝ а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Мел꙽хиседе́кь пѐ А҆вра́м̾ шѝ а҆ зи́сь:
ре́џеле Е҆ласарꙋлꙋй, а҆́ле лꙋ́й Kедар̾лаомерь, ре́џеле Е҆ламꙋлꙋй шѝ а҆́ле “Бинекꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь сᲆ фі́е А҆вра́м̾ дѐ Дм҃нзе́ꙋ че́ль Прѣ́ꙟал̾ᲅь,
лꙋ́й Тидаль, ре́џеле ди́нь Гꙋᲅи́мь, Зидиᲅорꙋль черꙋлꙋй шѝ а҆ль пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
Фа́черѣ з҃і

к҃ Шѝ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь сᲆ фі́е Дм҃нзе́ꙋль че́ль Прѣ́ꙟал̾ᲅь, Ка́ре а҆ да́ᲅь д҃і Да́рь пѐ нѣ́мꙋль а҆че́ла, кърꙋїѧ є҆́и вѡ́ р̾ фѝ роби, ꙟ҆́ль вѡ́ й жꙋдека
пѐ в̾ръж̾машїи ᲅъ́и ꙟ҆ мѫ́йниле ᲅа́ле!” Шѝ А҆вра́м̾ ѧ҆ да́ᲅь лꙋ́й Е҆́ꙋ шѝ дꙋ́пъ а҆че́ѣ є҆́и вѡ́ р̾ і҆еши сᲆ винъ а҆и́чи, кꙋ̀ а҆вере мꙋл̾ᲅъ.
Мел꙽хиседе́кь зечꙋѧлъ ди́нь ᲅѡа́ᲅе. є҃і Ꙗ҆́ рь ᲅꙋ̀ ве́й ᲅрече ла̀ пърин̾цїи ᲅъ́и ꙟ҆ паче шѝ ве́й фѝ ꙟ҆г̾ропа́ᲅь ла̀
к҃а Ꙗ҆́рь ре́џеле Содо́мей а҆ зи́сь къ́ᲅре А҆вра́м̾: “Дъми ѡ҆ а́менїи, ꙗ҆́рь бъᲅрѫнеци феричи́ᲅе.
а҆вериле ꙗ҆́ле пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не!” ѕ҃і Е҆́и ꙟ҆съ сѐ вѡ́ р̾ ꙟ҆ᲅѡа́р̾че а҆и́чи, ꙟ҆ а҆ль паᲅрꙋлѣ вѣ́к꙽ дѐ ѡ҆ а́мени, къчи
к҃в А҆вра́м̾ ꙟ҆съ а҆ ръспꙋн̾сь ре́џелꙋй Содо́мей: “Ꙗ҆́ ᲅъ, ꙟ҆и ридик꙽ мѫ́на спре нꙋ̀ са̀ ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь ꙟ҆къ мъсꙋра нелеџꙋйрилѡр̾ А҆море́йлѡр̾”.
Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль че́ль Прѣ́ꙟал̾ᲅь, Зидиᲅорꙋль черꙋлꙋй шѝ а҆ль з҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ чѐ а҆ а҆сфин̾ци́ᲅь сѡа́реле шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽, ꙗ҆́ᲅъ
пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, ᲂу҆́нь фꙋмь ка дин̾ᲅрꙋнь кꙋп̾ᲅѡр̾ шѝ паръ дѐ фѡ́ к꙽ а҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь
к҃г Кᲆ ничи ѡ҆ а҆цъ са́ꙋ кꙋрѣ дѐ ꙟ҆къл̾цъмин̾ᲅе нꙋ̀ вѡ́ й лꙋа ди́нь ᲅѡа́ᲅе прин̾ᲅре бꙋкъциле а҆челѣ.
кѫ́ᲅе сꙋ́н̾ᲅь а҆́ле ᲅа́ле, ка сᲆ нꙋ̀ зичи: “Е҆́ꙋ а҆́мь ꙟ҆богъци́ᲅь пѐ и҃і Ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ а҆ ꙟ҆кеѧ́ᲅь Дм҃нꙋль легъмѫ́н̾ᲅь кꙋ̀ А҆вра́м̾, зикѫ́н̾дь:
А҆вра́м̾”, “Оу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и вѡ́ й да̀ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа дѐ ла̀ рѫꙋль
к҃д Фъ́ръ нꙋ́май че́ле чѐ а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь ᲅинерїи шѝ чеѣ чѐ сѐ кꙋвине а҆ сѐ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй пѫ́нъ ла̀ рѫꙋль че́ль ма́ре а҆ль Е҆ѵф̾ра́ᲅꙋлꙋй;
ꙟ҆пър̾ци а҆лѧцилѡр̾ мей, ка́ре а҆́ꙋ мер̾сь кꙋ̀ ми́не: А҆нерь, Е҆ш̾коль шѝ ѳ҃і Вѡ́ й да̀ пѐ Кеней, пѐ Кенезей, пѐ Кед꙽моней,
Мам̾в̾ри. А҆чеїѧ съⷲ҇и ѧ҆ пар̾ᲅѣ лѡ́ р̾!” к҃ Пѐ Хеᲅей, пѐ Ферезей, пѐ Рефайми,
к҃а Пѐ А҆море́й, пѐ Канаа́ней, пѐ Хевей, пѐ Гер̾гесей шѝ пѐ І҆ебꙋсей”.

К А́ П. Є҃І
Кредин̾ца шѝ д꙽реп̾ᲅаᲅѣ лꙋ́й А҆вра́м̾ К А́ П. Ѕ҃ І
Исмае́ль.
а҃ Дꙋ́пъ а҆че́сᲄѣ, фо́сᲄа кꙋвѫн̾ᲅꙋль Дм҃нꙋлꙋй къ́ᲅре А҆вра́м̾, нѡа́п̾ᲅѣ, ꙟ҆
ви́сь, шѝ а҆ зи́сь: “Нꙋ̀ ᲅѐ ᲅеме, А҆вра́м̾е, кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь скꙋᲅꙋль ᲅъ́ꙋ а҃ Са́раи ꙟ҆съ, феме́їѧ лꙋ́й А҆вра́м̾, нꙋй нъщѣ. Да́рь а҆вѣ̀ ѣ҆ ѡ҆ слꙋж̾никъ
шѝ ръсп̾ла́ᲅа ᲅа̀ ва̀ фѝ фѡа́р̾ᲅе ма́ре!” е҆џѵп̾ᲅѣ́нкъ, а҆ль кърей нꙋ́ме є҆ра̀ А҆га́рь.
в҃ Ꙗ҆́рь А҆вра́м̾ а҆ ръспꙋн̾сь: “Сᲅъпѫне Дм҃не, чѐ а҆́й съми дай? Кᲆ ꙗ҆́ᲅъ в҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Са́раи къ́ᲅре А҆вра́м̾: “Ꙗ҆́ᲅъ ма ꙟ҆ки́сь Дм҃нꙋль, ка сᲆ
є҆́ꙋ а҆́мь сᲆ мѡр̾ фъ́ръ копїи шѝ кѫр̾мꙋйᲅѡр̾ ꙟ҆ ка́са мѣ є҆́сᲄе нꙋ̀ наск꙽. И҆н̾ᲅръ да́рь ла̀ слꙋж̾ника мѣ; пѡа́ᲅе ве́й добѫн̾ди копїи дѐ
Е҆лие́зерь ди́нь Дама́ск꙽”. ла̀ ѣ!” Шѝ а҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь А҆вра́м̾ вор̾ба Са́раїи.
г҃ А҆пѡ́ й А҆вра́м̾ а҆ а҆дъꙋга́ᲅь: “Дѐ в̾ре́ме чѐ нꙋ̀ мѧи да́ᲅь фі́и, ꙗ҆́ᲅъ слꙋга г҃ А҆̀ лꙋа́ᲅь де́чи Са́раи, феме́їѧ лꙋ́й А҆вра́м̾, пѐ А҆га́рь е҆џѵп̾ᲅѣ́нка,
мѣ ва̀ фѝ мощениᲅѡр̾ дꙋ́пъ ми́не!” слꙋж̾ника са̀, ла̀ зече а҆́ни дꙋ́пъ венирѣ лꙋ́й А҆вра́м̾ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль
д҃ Шѝ ꙟ҆да́ᲅъ са̀ фъкꙋ́ᲅь кꙋвѫн̾ᲅꙋль Дм҃нꙋлꙋй къ́ᲅре є҆́ль шѝ а҆ зи́сь: Канаа́нь, шѝ а҆ даᲅѡ дѐ феме́їе лꙋ́й А҆вра́м̾, бъⷬ҇баᲅꙋль съ́ꙋ.
“Нꙋ̀ ᲅѐ ва̀ мощени а҆че́ла, чѝ че́ль чѐ ва̀ ръсъри ди́нь кѡа́ѱеле ᲅа́ле, д҃ Шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь а҆че́сᲄа ла̀ А҆га́рь шѝ ѣ҆ а҆ зъмисли́ᲅь; шѝ възѫ́н̾дь кᲆ
а҆че́ла ᲅѐ ва̀ мощени!” а҆ зъмисли́ᲅь, ѣ҆ а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ диспрецꙋй пѐ сᲄъпѫна са̀.
є҃ А҆пѡ́ й ла̀ ско́сь а҆фа́ръ шѝ ѧ҆ зи́сь: “Приве́ще ла̀ черь шѝ нꙋмъръ є҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Са́раи къ́ᲅре А҆вра́м̾: “Нед꙽реп̾ᲅа́ᲅе мѝ сѐ фа́че дѐ
сᲄелеле, дѐ лѐ поци нꙋмъра!” Шѝ а҆ а҆дъꙋга́ᲅь: “А҆ᲅѫᲅь дѐ мꙋл̾ци вѡ́ р̾ къ́ᲅре ᲅи́не. Е҆́ꙋ ᲅѧмь да́ᲅь пѐ слꙋж̾ника мѣ ла̀ сѫнь, ꙗ҆́рь ѣ,
фѝ ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и!” възѫ́н̾дь кᲆ а҆ зъмисли́ᲅь, а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь сᲆ мъ диспрецꙋѧ́скъ. Дм҃нзе́ꙋ
ѕ҃ Шѝ а҆ к꙽резꙋ́ᲅь А҆вра́м̾ пѐ Дм҃нꙋль шѝ и҆ са̀ сокоᲅи́ᲅь а҆чѣ́сᲄа ка сᲆ жꙋдече ꙟ҆ᲅре ми́не шѝ ꙟ҆ᲅре ᲅи́не!”
д꙽реп̾ᲅа́ᲅе. ѕ҃ Ꙗ҆́ рь А҆вра́м̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре Са́раи: “Ꙗ҆́ ᲅъ, слꙋж̾ника ᲅа̀ є҆ ꙟ҆ мѫ́йниле
з҃ Шѝ ѧ҆ зи́сь ꙗ҆́ръши: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль, Ка́ре ᲅѣ ско́сь ди́нь Оу҆рꙋль ᲅа́ле, фъ кꙋ̀ ѣ҆ чеᲅи п̾лаче!” шѝ Са́раи а҆ некъжиᲅѡ шѝ ѣ҆ а҆
Кал̾де́їи, ка съци да́ꙋ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа дѐ мощенире”. фꙋџи́ᲅь дѐ ла̀ фа́ца є҆́и.
и҃ Шѝ а҆ зи́сь А҆вра́м̾: “Сᲅъпѫне Дм҃не пѐ чѐ вѡ́ й кꙋнѡа́ще къль вѡ́ й з҃ Шѝ а҆ гъсиᲅѡ ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй ла̀ ᲂу҆́нь и҆з̾вѡр̾ дѐ а҆пъ ꙟ҆ пꙋсᲄїꙋ, ла̀
мощени?” и҆з̾ворꙋль дѐ лѫ́н̾гъ калѣ чѐ дꙋче спре Сꙋрь.
ѳ҃ Ꙗ҆́рь Дм҃нꙋль ѧ҆ зи́сь: “Гъᲅещеⷨи ѡ҆ жꙋнин̾къ дѐ ᲅре́й а҆́ни, ѡ҆ капръ и҃ шѝ ѧ҆ зи́сь ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй: “А҆га́рь, слꙋж̾ника Са́раїи, дѐ ᲂу҆́н̾де вїи
дѐ ᲅре́й а҆́ни, ᲂу҆́нь бер̾бек꙽ дѐ ᲅре́й а҆́ни, ѡ҆ ᲅꙋр̾ᲅꙋрикъ шѝ ᲂу҆́нь пꙋй дѐ шѝ ᲂу҆́н̾де ᲅѐ дꙋчи?” Ꙗ҆́рь ѣ҆ а҆ ръспꙋн̾сь: “Фꙋг꙽ дѐ ла̀ фа́ца Са́раїи,
порꙋм̾бель!” сᲄъпѫна мѣ”.
і҃ Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь А҆вра́м̾ ᲅѡа́ᲅе а҆че́сᲄе а҆нимале, лѣ ᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆ дѡ́ ꙋъ шѝ а҆ ѳ҃ Шѝ ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй ѧ҆ зи́сь ꙗ҆́ръши: “Ꙟ҆ ᲅѡа́р̾чеᲅе ла̀ сᲄъпѫна ᲅа̀
пꙋ́сь бꙋкъциле ᲂу҆́на ꙟ҆ фа́ца а҆л̾ᲅеѧ; ꙗ҆́рь пъсъриле нꙋ̀ лѣ ᲅъѧ́ᲅь. шѝ ᲅѐ сꙋпꙋне сꙋ́бь мѫ́на є҆́и!”
а҃і Шѝ нъвълѣ́ꙋ пъсъриле ръпиᲅѡа́ре а҆сꙋ́п̾ра ᲅрꙋпꙋрилѡр̾, ꙗ҆́рь А҆вра́м̾ лѐ і҃ А҆пѡ́ й ѧ҆ май зи́сь ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй: “Вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци пѐ ᲂу҆р̾машїи
а҆лꙋн̾га. ᲅъ́и фѡа́р̾ᲅе ᲅаре, ꙟ҆кѫᲅь нꙋ̀ сѐ вѡ́ р̾ пꙋᲅѣ нꙋмъра ди́нь причина
в҃і Ла̀ а҆сфин̾циᲅꙋль сѡа́релꙋй, а҆ къзꙋ́ᲅь пе́сᲄе А҆вра́м̾ сом̾нь г̾реꙋ шѝ мꙋл̾цимїи.
ꙗ҆́ᲅъ ла̀ кꙋпри́н̾сь ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽ шѝ ф̾рикъ ма́ре. а҃і Ꙗ҆́ ᲅъ, ᲅꙋ̀ а҆́й ръма́сь г̾рѣ ꙟ҆́и зисе ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй шѝ ве́й наще
г҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре А҆вра́м̾: “Сᲆ щїи би́не кᲆ ᲂу҆р̾машїи ᲂу҆́нь фі́ꙋ шїи ве́й пꙋне нꙋ́меле И҆смае́ль, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь
ᲅъ́и вѡ́ р̾ прибеџи ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅь сᲄръинь, ᲂу҆́н̾де вѡ́ р̾ фѝ роби́ци шѝ Дм҃нꙋль сꙋферин̾ца ᲅа̀.
а҆пъса́ци па́ᲅрꙋ сꙋ́ᲅе дѐ а҆́ни;
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь и҃і

в҃і А҆чела ва̀ фѝ ка ᲂу҆́нь а҆синь съл̾баᲅик꙽ ꙟ҆ᲅре ѡ҆ а́мени; мѫ́йниле лꙋ́й г҃і Нꙋмайдекѫᲅь сᲆ фі́е ᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь че́ль нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆ ка́са ᲅа̀ са́ꙋ
вѡ́ р̾ фѝ а҆сꙋ́п̾ра ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ шѝ мѫ́йниле ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й, да́рь че́ль кꙋм̾пъра́ᲅь кꙋ̀ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ ва̀ фѝ
є҆́ль ва̀ сᲄа дѫр̾зь ꙟ҆ фа́ца ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ фра́цилѡр̾ лꙋ́й”. ꙟ҆сем̾на́ᲅь пѐ ᲅрꙋпꙋль во́сᲄрꙋ, ка легъмѫ́н̾ᲅь веш̾ник꙽.
г҃і Шѝ а҆ нꙋми́ᲅь А҆га́рь пѐ Дм҃нꙋль, Че́ль чей г̾ръисе, кꙋ̀ нꙋ́меле а҆че́сᲄа: д҃і Ꙗ҆́ рь че́ль дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ неᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь, ка́ре нꙋ̀ сѐ ва̀
А҆ᲅаЕль Рѡй (ка́ре сѐ ᲅѫл̾кꙋїе́ще: Тꙋ̀ є҆щи Дм҃нзе́ꙋ а҆ᲅоᲅвъзъᲅѡр̾), ᲅъїѧ ꙟ҆прежꙋрь, ꙟ҆ зїꙋа а҆ ѻ҆ п̾ᲅа, сꙋф̾леᲅꙋль а҆че́ла сѐ ва̀ сᲄѫр̾пи ди́нь
къчи зичѣ ѣ: “На́мь възꙋ́ᲅь є҆́ꙋ, ѡ҆ а́ре, ꙟ҆ фа́цъ пѐ Че́ль чѐ ма попѡ́ рꙋль съ́ꙋ, къчи а҆ къл̾ка́ᲅь легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ”.
възꙋ́ᲅь?” є҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ зи́сь ꙗ҆́ръши Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре А҆враа́мь: “Пѐ Са́раи,
д҃і Дѐ а҆че́ѣ сѐ нꙋме́ще фѫн̾ᲅѫна а҆чѣ́сᲄа: Беерь Лахай Рѡй (ка́ре сѐ феме́їѧ ᲅа̀, сᲆ нꙋ̀ ѡ҆ май нꙋме́щи Са́раи, чѝ Са́р̾ра съ́й фі́е нꙋ́меле.
ᲅѫл̾кꙋїе́ще: И҆з̾ворꙋль Челꙋй вїꙋ, Ка́ре ма възꙋ́ᲅь), шѝ сѐ а҆ф̾лъ ѕ҃і Шѝ ѡ҆ вѡ́ й би́некꙋвѫн̾ᲅа ши́ци вѡ́ й да̀ ди́нь ѣ҆ ᲂу҆́нь фі́ꙋ; ѡ҆ вѡ́ й
ꙟ҆ᲅре Кадешь шѝ Баредь. би́некꙋвѫн̾ᲅа шѝ ва̀ фѝ мамъ дѐ попѡа́ре шѝ ре́џи пе́сᲄе попѡа́ре сѐ
є҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ нъскꙋ́ᲅь А҆га́рь лꙋ́й А҆вра́м̾ ᲂу҆́нь фі́ꙋ шѝ А҆вра́м̾ а҆ пꙋ́сь вѡ́ р̾ ридика дин̾ᲅрꙟса”.
фі́ꙋлꙋй съ́ꙋ, пѐ ка́ре и҆ль нъскꙋсе А҆га́рь, нꙋ́меле И҆смае́ль. з҃і А҆враа́мь а҆ къзꙋ́ᲅь а҆ᲅꙋ́н̾чи кꙋ̀ фа́ца ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ а҆ рѫсь,
ѕ҃і А҆вра́м̾ ꙟ҆съ є҆ра̀ дѐ ѻ҆ п̾ᲅ̾зе́чи шѝ шасе дѐ а҆́ни кѫ́н̾дь ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь зикѫ́н̾дь ꙟ҆ сине: “Е҆ кꙋ̀ пꙋᲅин̾цъ ѡ҆ а́ре сᲆ май а҆йбъ фі́ꙋ че́ль дѐ ѡ҆
А҆га́рь пѐ И҆смае́ль. сꙋ́ᲅъ дѐ а҆́ни? Шѝ Са́р̾ра чѣ̀ дѐ ноꙋъзе́чи дѐ а҆́ни є҆ кꙋ̀ пꙋᲅин̾цъ ѡ҆ а́ре
сᲆ май наскъ?”

К А́ П. З҃І и҃і А҆пѡ́ й а҆ май зи́сь А҆враа́мь къ́ᲅре Дм҃нꙋль: “Ѻ҆, Дм҃не, мъкарь
И҆смае́ль сᲆ ᲅръѧ́скъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ Та̀!”
Тъїерѣ ꙟ҆прежꙋрь.
ѳ҃і Ꙗ҆́ рь Дм҃нзе́ꙋ а҆ ръспꙋн̾сь лꙋ́й А҆враа́мь: “А҆девъра́ᲅь, ꙟ҆съши Са́р̾ра,
а҃ Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь є҆ра̀ А҆вра́м̾ дѐ ноꙋъзе́чи шѝ ноꙋъ дѐ а҆́ни, и҆ Са а҆ръᲅа́ᲅь феме́їѧ ᲅа̀, ꙟ҆́ци ва̀ наще ᲂу҆́нь фі́ꙋ шїи ве́й пꙋне нꙋ́меле І҆са́ак꙽ шѝ
Дм҃нꙋль шѝ ѧ҆ зи́сь: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нзе́ꙋль че́ль А҆ᲅоᲅ̾пꙋ́ᲅер̾ник꙽; фъ Е҆́ꙋ вѡ́ й ꙟ҆кеїѧ кꙋ̀ є҆́ль легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ, легъмѫ́н̾ᲅь веш̾ник꙽: съ́й
чей п̾лъкꙋ́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Мѣ шѝ фі́и фъ́ръ приханъ; фі́ꙋ Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й шѝ ᲂу҆р̾машилѡр̾ лꙋ́й.
в҃ Шѝ вѡ́ й ꙟ҆кеїѧ легъмѫ́н̾ᲅь кꙋ̀ ᲅи́не шѝ ᲅѐ вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци фѡа́р̾ᲅе, к҃ Ꙗ҆́ ᲅъ, ᲅѣ́мь а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь шѝ пе́н̾ᲅрꙋ И҆смае́ль, шѝ ꙗ҆́ᲅъ ꙟ҆́ль вѡ́ й
фѡа́р̾ᲅе ᲅаре”. би́некꙋвѫн̾ᲅа, ꙟ҆́ль вѡ́ й к꙽ре́ще шиль вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци фѡа́р̾ᲅе, фѡа́р̾ᲅе
г҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ къзꙋ́ᲅь А҆вра́м̾ кꙋ̀ фа́ца ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь, ꙗ҆́рь Дм҃нзе́ꙋ а҆ май ᲅаре; дѡйспрезече воїевози сѐ вѡ́ р̾ наще ди́нь є҆́ль шѝ вѡ́ й фа́че
г̾ръи́ᲅь шѝ а҆ зи́сь: ди́нь є҆́ль попѡ́ р̾ ма́ре.
д҃ “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь шѝ ꙗ҆́ᲅъ ка́ре й легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ кꙋ̀ ᲅи́не: ве́й фѝ к҃а Да́рь легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ ꙟ҆́ль вѡ́ й ꙟ҆кеїѧ кꙋ̀ І҆са́ак꙽, пѐ ка́ре ль ва̀
ᲅа́ᲅъа҆ мꙋл̾циме дѐ попѡа́ре, наще Са́р̾ра ла̀ а҆нꙋль пѐ в̾ре́мѣ а҆чѣ́сᲄа!”
є҃ Шѝ нꙋ̀ ᲅѐ ве́й май нꙋми А҆вра́м̾, чѝ А҆враа́мь ва̀ фѝ нꙋ́меле ᲅъ́ꙋ, к҃в Ꙟ҆ чеᲅѫ́н̾дь а҆пѡ́ й Дм҃нзе́ꙋ дѐ а҆ май вор̾би кꙋ̀ А҆враа́мь, Са ꙟ҆ъл̾ца́ᲅь
къчи а҆́мь сᲆ ᲅѐ фак꙽ ᲅа́ᲅъа҆ мꙋл̾циме дѐ попѡа́ре. дѐ ла̀ є҆́ль.
ѕ҃ А҆́мь сᲆ ᲅѐ ꙟ҆мꙋл̾це́ск꙽ фѡа́р̾ᲅе, фѡа́р̾ᲅе ᲅаре, шѝ а҆́мь сᲆ ридик꙽ ди́нь к҃г А҆ᲅꙋн̾чи а҆ лꙋа́ᲅь А҆враа́мь пѐ И҆смае́ль, фі́ꙋль съ́ꙋ, пѐ ᲅоїи чей
ᲅи́не попѡа́ре, шѝ ре́џи сѐ вѡ́ р̾ ридика ди́нь ᲅи́не. нъскꙋци ꙟ҆ ка́са са̀, пѐ ᲅо́ци чей кꙋм̾пъра́ци кꙋ̀ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль съ́ꙋ шѝ
з҃ Вѡ́ й пꙋне легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ ꙟ҆ᲅре Ми́не шѝ ꙟ҆ᲅре ᲅи́не шѝ пѐ ᲅо́ци ѡ҆ а́менїи дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ ди́нь ка́са лꙋ́й А҆враа́мь шѝ
ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и, ди́нь нѣ́мь ꙟ҆ нѣ́мь, сᲆ фі́е легъмѫ́н̾ᲅь веш̾ник꙽, ѧ҆ ᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь, кѧрь ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ, кꙋ́мь ꙟ҆́и порꙋн̾чисе Дм҃нзе́ꙋ.
а҆ша̀ кᲆ Е҆́ꙋ вѡ́ й фѝ Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ а҆ль ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и дѐ к҃д Шѝ є҆ра̀ А҆враа́мь дѐ ноꙋъзе́чи шѝ ноꙋъ дѐ а҆́ни, кѫ́н̾дь са̀ ᲅъѧ́ᲅь
дꙋ́пъ ᲅи́не. ꙟ҆прежꙋрь.
и҃ Ши́ци вѡ́ й да̀ цїе шѝ ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и пъмѫ́н̾ᲅꙋль ꙟ҆ кар̾ᲅе к҃є Ꙗ҆́ рь И҆смае́ль, фі́ꙋль съ́ꙋ, є҆ра̀ дѐ ᲅрейспрезече а҆́ни, кѫ́н̾дь са̀ ᲅъѧ́ᲅь
прибеџе́щи а҆кꙋ́мь ка сᲄръинь, ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нꙋлꙋй, ка ꙟ҆прежꙋрь.
мощенире веш̾никъ, шѝ вᲆ вѡ́ й фѝ Дм҃нзе́ꙋ”. к҃ѕ А҆враа́мь шѝ И҆смае́ль, фі́ꙋль съ́ꙋ, а҆́ꙋ фо́сᲄ ᲅъѧци ꙟ҆прежꙋрь ꙟ҆
ѳ҃ А҆пѡ́ й а҆ май зи́сь Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й А҆враа́мь: “Ꙗ҆́ рь ᲅꙋ̀ шѝ ᲂу҆р̾машїи а҆чеѣ́ши зи.
ᲅъ́и ди́нь нѣ́мь ꙟ҆ нѣ́мь сᲆ пъзи́ци легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ. к҃з Шѝ кꙋ̀ є҆́и а҆́ꙋ фо́сᲄ ᲅъѧци ꙟ҆прежꙋрь ᲅо́ци чей дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ
і҃ Ꙗ҆́рь легъмѫ́н̾ᲅꙋль дин̾ᲅре Ми́не шѝ ᲅи́не шѝ ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и ди́нь ди́нь ка́са лꙋ́й А҆враа́мь, нъскꙋци ꙟ҆ ка́са лꙋ́й са́ꙋ кꙋм̾пъра́ци кꙋ̀
нѣ́мь ꙟ҆ нѣ́мь, пѐ ка́ре ᲅребꙋїе съль пъзи́ци, є҆́сᲄе а҆че́сᲄа: ᲅо́ци чей а҆р̾џи́н̾ᲅь дѐ ла̀ чей дѐ а҆л̾ᲅь нѣ́мь.
дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ а҆́й во́щри сᲆ сѐ ᲅаїе ꙟ҆прежꙋрь. К А́ П. И҃І
а҃і Сᲆ вᲆ ᲅъѧци ꙟ҆прежꙋрь шѝ а҆че́сᲄа ва̀ фѝ сем̾нꙋль легъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй
А҆враа́мь приме́ще пѐ Сфн҃ᲅа Трейме ла̀ сᲄежарꙋль Мам̾в̾ри:
дин̾ᲅре Ми́не шѝ вѡ́ й.
в҃і Ꙟ҆ нѣ́мꙋль во́сᲄрꙋ, ᲅѡ́ ᲅь прꙋн̾кꙋль дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ, нъскꙋ́ᲅь ла̀ а҃ А҆пѡ́ й Дм҃нꙋль Са а҆ръᲅа́ᲅь ꙗ҆́ръши лꙋ́й А҆враа́мь ла̀ сᲄежарꙋль
вѡ́ й ꙟ҆ касъ са́ꙋ кꙋм̾пъра́ᲅь кꙋ̀ бани дѐ ла̀ а҆л̾ᲅь нѣ́мь, ка́ре нꙋй Мам̾в̾ри, ꙟ҆ᲅрѡ зи пѐ ла̀ а҆мѧзъ, кѫ́н̾дь шедѣ є҆́ль ꙟ҆ ᲂу҆ша
ди́нь семин̾цїѧ вѡа́сᲄръ, сᲆ сѐ ᲅаїе ꙟ҆прежꙋрь ꙟ҆ зїꙋа а҆ ѻ҆ п̾ᲅа. ко́р̾ᲅꙋлꙋй съ́ꙋ.
в҃ А҆ᲅꙋн̾чи ридикѫ́н̾дꙋши ѻ҆ кїи съ́й, а҆ приви́ᲅь шѝ ꙗ҆́ᲅъ ᲅре́й Ѡ҆а́мени
сᲄъᲅѣ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й; шѝ кꙋ́мь ла̀ възꙋ́ᲅь, а҆ а҆лер̾га́ᲅь ди́нь прагꙋль
Фа́черѣ ѳ҃ і

ко́р̾ᲅꙋлꙋй съ́ꙋ ꙟ҆ ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ Лѡр̾ шѝ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь пѫ́нъ ла̀ к҃в Дѐ а҆ко́лѡ дѡ́и ди́нь Ѡ҆а́менїи а҆чеїѧ, п̾лекѫ́н̾дь, Са́ꙋ ꙟ҆д꙽реп̾ᲅа́ᲅь спре
пъмѫ́н̾ᲅь. Содо́ма, ꙟ҆ в̾ре́ме чѐ А҆враа́мь сᲄъᲅѣ ꙟ҆къ ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй.
г҃ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь: “Дм҃не, дѐ а҆́мь а҆ф̾ла́ᲅь харь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Та̀, нꙋ̀ ѡ҆ коли пѐ к҃г Шѝ а҆пропїин̾дꙋсе А҆враа́мь, а҆ зи́сь: “Пїер̾девей, ѡ҆ а́ре, пѐ че́ль д꙽реп̾ᲅь
робꙋль Тъ́ꙋ! ка шѝ пѐ че́ль пъкъᲅо́сь, ꙟ҆кѫᲅь сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ле челꙋй д꙽реп̾ᲅь чѐ сѐ
д҃ Сѐ ва̀ а҆дꙋче а҆пъ сᲆ Вᲆ спъла́ци пичѡа́реле шѝ сᲆ Вᲆ ѡ҆ дих꙽ни́ци сꙋ́бь ꙟ҆ᲅѫм̾п̾лъ челꙋй нелеџꙋи́ᲅь?
а҆че́сᲄ копак꙽. к҃д Пѡа́ᲅе ꙟ҆ чеᲅа́ᲅѣ а҆че́ѣ сᲆ фі́е чин̾чизе́чи дѐ д꙽реп̾ци: пїер̾дейвей, ѡ҆ а́ре,
є҃ Шѝ вѡ́ й а҆дꙋче пѫ́йне шѝ ве́ци мѫн̾ка, а҆пѡ́ й Вᲆ ве́ци дꙋче ꙟ҆ шѝ нꙋ̀ ве́й к꙽рꙋца ᲅѡ́ᲅь ло́кꙋль а҆че́ла пе́н̾ᲅрꙋ чей чин̾чизе́чи дѐ
д꙽рꙋмꙋль Во́сᲄрꙋ, ꙟ҆ᲅрꙋкѫᲅь ᲅречеци пѐ ла̀ робꙋль Во́сᲄрꙋ!” Зиса́ꙋ д꙽реп̾ци, дѐ сѐ вѡ́ р̾ а҆ф̾ла ꙟ҆ чеᲅа́ᲅе?
А҆чеѧ: “Фъ, прекꙋ́мь а҆́й зи́сь!” к҃є Нꙋ̀ сѐ пѡа́ᲅе ка Тꙋ̀ сᲆ фа́чи ᲂу҆́на ка а҆сᲄа шѝ сᲆ пїер̾зи пѐ че́ль
ѕ҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ а҆лер̾га́ᲅь А҆враа́мь ꙟ҆ ко́р̾ᲅь ла̀ Са́р̾ра шѝ ѧ҆ зи́сь: д꙽реп̾ᲅь ка шѝ пѐ че́ль фъ́ръ дѐ леџе шѝ сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ле челꙋй
“Фръмѫ́н̾ᲅъ дег̾рабъ ᲅре́й мъсꙋри дѐ фъинъ бꙋнъ шѝ фъ а҆зиме!” д꙽реп̾ᲅь чѐ сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾лъ челꙋй нек꙽редин̾чо́сь! Депа́р̾ᲅе дѐ Ти́не ᲂу҆́на ка
з҃ А҆пѡ́ й А҆враа́мь а҆ да́ᲅь фꙋга ла̀ чирѣ́дъ, а҆ лꙋа́ᲅь ᲂу҆́нь вицель а҆сᲄа! Жꙋдекъᲅорꙋль а҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль ва̀ фа́че, ѡ҆ а́ре,
ᲅѫнърь шѝ г̾рась шѝ ла̀ да́ᲅь слꙋџїи, ка́ре ла̀ гъᲅи́ᲅь дег̾рабъ. нед꙽реп̾ᲅа́ᲅе?”
и҃ Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь А҆враа́мь ᲂу҆н̾ᲅь, лап̾ᲅе шѝ вицелꙋль че́ль гъᲅи́ᲅь шѝ к҃ѕ Зиса Дм҃нꙋль: “Дѐ сѐ вѡ́ р̾ гъси ꙟ҆ чеᲅа́ᲅѣ Содо́мей чин̾чизе́чи дѐ
лѣ пꙋ́сь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Лѡр̾ шѝ пѐ кѫ́н̾дь Е҆́и мѫн̾ка́ꙋ а҆ сᲄа́ᲅь шѝ є҆́ль д꙽реп̾ци, вѡ́ й к꙽рꙋца пе́н̾ᲅрꙋ є҆́и ᲅѡа́ᲅъ чеᲅа́ᲅѣ шѝ ᲅѡ́ ᲅь ло́кꙋль
а҆лъᲅꙋри дѐ Е҆́и сꙋ́бь копак꙽. а҆че́ла”.
ѳ҃ Шѝ ла́ꙋ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь Ѡ҆а́менїи а҆чеѧ: Оу҆́н̾де є҆́сᲄе Са́р̾ра, феме́їѧ ᲅа̀?” к҃з Шѝ ръспꙋн̾зѫ́н̾дь А҆враа́мь, а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ, кꙋ́ᲅезь сᲆ вор̾бе́ск꙽
Ꙗ҆́рь є҆́ль, ръспꙋн̾зѫ́н̾дь, а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ, ꙟ҆ ко́р̾ᲅь!” Сᲅъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ, є҆́ꙋ, ка́ре сꙋ́н̾ᲅь пꙋл̾бере шѝ ченꙋшъ! 
і҃ Зиса Оу҆́нꙋль: “Ꙗ҆́ᲅъ, ла̀ а҆нꙋль пѐ в̾ре́мѣ а҆сᲄа а҆́мь сᲆ винь ꙗ҆́рь пѐ ла̀ к҃и Пѡа́ᲅе кᲆ лиѱе́ск꙽ чи́н̾чи ди́нь чин̾чизе́чи дѐ д꙽реп̾ци; пѡа́ᲅе сᲆ фі́е
ᲅи́не шѝ Са́р̾ра, феме́їѧ ᲅа̀, ва̀ а҆вѣ̀ ᲂу҆́нь фі́ꙋ”. Ꙗ҆́рь Са́р̾ра а҆ а҆ꙋзи́ᲅь нꙋ́май паᲅрꙋзе́чи шѝ чи́н̾чи; пе́н̾ᲅрꙋ лиѱа а҆ чи́н̾чи пїер̾девей, ѡ҆ а́ре,
ди́нь ᲂу҆ша ко́р̾ᲅꙋлꙋй, дѐ ла̀ спаᲅеле лꙋ́й. ᲅѡа́ᲅъ чеᲅа́ᲅѣ?” Зиса Дм҃нꙋль: “Нꙋ̀ ѡ҆ вѡ́ й пїер̾де дѐ вѡ́ й гъси
а҃і А҆враа́мь шѝ Са́р̾ра ꙟ҆съ є҆ра́ꙋ бъᲅрѫни, ꙟ҆айн̾ᲅа́ци ꙟ҆ вѫр̾сᲄъ, шѝ Са́р̾ра а҆ко́лѡ паᲅрꙋзе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ д꙽реп̾ци”.
нꙋ̀ май є҆ра̀ ꙟ҆ сᲄаре сᲆ зъмислѣ́скъ. к҃ѳ Шѝ а҆ а҆дъꙋга́ᲅь А҆враа́мь сᲆ г̾ръѧ́скъ Дм҃нꙋлꙋй шѝ а҆ зи́сь: “Да́рь дѐ
в҃і Шѝ а҆ рѫсь Са́р̾ра ꙟ҆ сине шѝ шїѧ зи́сь: “Сᲆ май а҆́мь є҆́ꙋ ѡ҆ а́ре сѐ вѡ́ р̾ гъси а҆ко́лѡ нꙋ́май паᲅрꙋзе́чи дѐ д꙽реп̾ци?” Шѝ Дм҃нꙋль а҆
а҆чѣ́сᲄъ мѫн̾гѫїере а҆кꙋ́мь, кѫ́н̾дь а҆́мь ꙟ҆бъᲅрѫни́ᲅь шѝ кѫ́н̾дь є҆ зи́сь: “Нꙋ̀ ѡ҆ вѡ́ й пїер̾де пе́н̾ᲅрꙋ чей паᲅрꙋзе́чи!”
бъᲅрѫнь шѝ сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ?” л҃ Шѝ а҆ зи́сь ꙗ҆́ръши А҆враа́мь: “Сᲆ нꙋ̀ Сѐ мѫнїе Сᲅъпѫнꙋль ме́ꙋ дѐ
г҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре А҆враа́мь: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ а҆ рѫсь Са́р̾ра ꙟ҆ вѡ́ й май г̾ръи: Да́рь дѐ сѐ вѡ́ р̾ гъси а҆ко́лѡ нꙋ́май ᲅрейзе́чи дѐ
сине шѝ а҆ зи́сь: “Ѡ҆а́ре кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь вѡ́ й наще, бъᲅрѫнъ кꙋ́мь д꙽реп̾ци?” Зиса Дм҃нꙋль: “Нꙋ̀ ѡ҆ вѡ́ й пїер̾де дѐ вѡ́ й гъси а҆ко́лѡ
сꙋ́н̾ᲅь?” ᲅрейзе́чи”.
д҃і Е҆́сᲄе ѡ҆ а́ре чева кꙋ̀ непꙋᲅин̾цъ ла̀ Дм҃нзе́ꙋ? Ла̀ а҆нꙋль пѐ в̾ре́мѣ а҆чѣ́сᲄа л҃а Шѝ а҆ зи́сь А҆враа́мь: “Ꙗ҆́ ᲅъ, май кꙋ́ᲅезь сᲆ вор̾бе́ск꙽ Сᲅъпѫнꙋлꙋй
а҆́мь сᲆ винь пѐ ла̀ ᲅи́не шѝ Са́р̾ра ва̀ а҆вѣ̀ ᲂу҆́нь фі́ꙋ!” ме́ꙋ! Пѡа́ᲅе кᲆ сѐ вѡ́ р̾ гъси а҆ко́лѡ нꙋ́май дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ д꙽реп̾ци”.
є҃і Ꙗ҆́рь Са́р̾ра а҆ ᲅъгъдꙋи́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “На́мь рѫсь”, къчи сѐ Ръспꙋн̾са Дм҃нꙋль: “Нꙋ̀ ѡ҆ вѡ́ й пїер̾де пе́н̾ᲅрꙋ чей дѡ́ ꙋъзе́чи”.
ꙟ҆спъимѫ́н̾ᲅасе. А҆чела ꙟ҆съ ѧ҆ зи́сь: “Ба, а҆́й рѫсь!” л҃в Шѝ а҆ май зи́сь А҆враа́мь: “Сᲆ нꙋ̀ сѐ мѫнїе Сᲅъпѫнꙋль ме́ꙋ дѐ вѡ́ й
ѕ҃і А҆пѡ́ й Са́ꙋ скꙋла́ᲅь Ѡ҆а́менїи а҆чеїѧ дѐ а҆ко́лѡ шѝ Са́ꙋ ꙟ҆д꙽реп̾ᲅа́ᲅь спре май г̾ръи ꙟ҆къ ѡ҆ да́ᲅъ: Да́рь дѐ сѐ вѡ́ р̾ гъси а҆ко́лѡ нꙋ́май зече
Содо́ма шѝ Гомо́ра шѝ са̀ дꙋ́сь шѝ А҆враа́мь кꙋ̀ Е҆́и, ка съꙶ҇ пеᲅрѣ́къ. д꙽реп̾ци?” Ꙗ҆́рь Дм҃нꙋль ѧ҆ зи́сь: “Пе́н̾ᲅрꙋ чей зече нꙋ̀ ѡ҆ вѡ́ й пїер̾де”.
з҃і Дм҃нꙋль ꙟ҆съ а҆ зи́сь: “Тъинꙋйвѡй Е҆́ꙋ ѡ҆ а́ре дѐ А҆враа́мь, слꙋга Мѣ, л҃г Шѝ ᲅер̾минѫ́н̾дь Дм҃нꙋль дѐ а҆ май г̾ръи кꙋ̀ А҆враа́мь; Са дꙋ́сь, ꙗ҆́рь
чеѣ чѐ воїе́ск꙽ сᲆ фак꙽? А҆враа́мь са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь ла̀ ло́кꙋль съ́ꙋ.
и҃і Ди́нь А҆враа́мь кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь сѐ ва̀ ридика ᲂу҆́нь попѡ́ р̾ ма́ре шѝ ᲅаре
шѝ прин̾ᲅрꙟсꙋль сѐ вѡ́ р̾ би́некꙋвѫн̾ᲅа ᲅѡа́ᲅе нѣ́мꙋриле К А́ П. Ѳ҃ І
пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй,
Пїейрѣ Содо́мей.
ѳ҃і Кᲆ ла́мь а҆лесь, ка сᲆ ꙟ҆веце пѐ фі́ии шѝ ка́са са̀ дꙋ́пъ сине сᲆ
ᲂу҆м̾бле ꙟ҆ калѣ Дм҃нꙋлꙋй шѝ сᲆ фа́къ жꙋдека́ᲅъшѝ д꙽реп̾ᲅа́ᲅе; а҃ Чей дѡ́и Ꙟџ҃ри а҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь ла̀ Содо́ма сѣ́ра, ꙗ҆́рь Лѡᲅь шедѣ ла̀
пе́н̾ᲅрꙋ ка сᲆ а҆дꙋ́къ Дм҃нꙋль а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й А҆враа́мь ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе ѧ҆ пѡа́р̾ᲅа Содо́мей. Шѝ възѫн̾дꙋꙶ҇, Лѡᲅь са̀ скꙋла́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Лѡр̾ шѝ
фъгъдꙋи́ᲅь”. са̀ п̾лека́ᲅь кꙋ̀ фа́ца пѫ́нъ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь
к҃ Зиса де́чи Дм҃нꙋль: “Сᲅригарѣ Содо́мей шѝ а҆ Гомо́рей є҆ ма́ре шѝ в҃ Шѝ а҆ зи́сь: “Сᲅъпѫнїи мей, а҆баᲅецивъ пѐ ла̀ ка́са слꙋџїи Вѡа́сᲄре,
пъка́ᲅꙋль лѡ́ рь кꙋм̾п̾ли́ᲅь дѐ г̾реꙋ. ка сᲆ ръмѫнеци а҆ко́лѡ; спълаци҇ъ пичѡа́реле, ꙗ҆́рь диминѣ́цъ,
к҃а Погорѫ́ⷨъвѡй де́чи сᲆ въдь да́къ фап̾ᲅеле лѡ́ рь сꙋ́н̾ᲅь кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь скꙋлѫн̾дꙋ҇ъ, Вᲆ ве́ци дꙋче ꙟ҆ д꙽рꙋмꙋль Во́сᲄрꙋ”. Е҆́и ꙟ҆съ а҆́ꙋ зи́сь: “Нꙋ̀,
а҆ша̀ кꙋ́мь са̀ сꙋи́ᲅь пѫ́нъ ла̀ Ми́не сᲄригарѣ ꙟ҆поᲅрива лѡ́ рь, ꙗ҆́рь дѐ чѝ вѡ́ мь ръмѫне ꙟ҆ ᲂу҆лицъ”.
нꙋ̀, сᲆ щїꙋ”.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь к҃

г҃ Ꙗ҆́рь є҆́ль Ѧ҆̀ рꙋга́ᲅь сᲄърꙋйᲅѡр̾ шѝ Са́ꙋ а҆бъᲅꙋ́ᲅь ла̀ є҆́ль шѝ а҆́ꙋ к҃ Ꙗ҆́ ᲅъ чеᲅа́ᲅѣ а҆чѣ́сᲄа є҆́сᲄе май а҆прѡа́пе; сᲆ фꙋг꙽ а҆ко́лѡ шѝ сᲆ мъ
и҆н̾ᲅра́ᲅь ꙟ҆ ка́са лꙋ́й. А҆ᲅꙋн̾чи є҆́ль Лѣ гъᲅи́ᲅь мѫн̾ка́ре, Лѣ коп̾ᲅь и҆з̾бъве́ск꙽. Ѣ҆̀ є҆ микъ шими вѡ́ й скъпа а҆ко́лѡ вѧца при́нь Ти́не!”
а҆зиме шѝ а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь. к҃а Шѝ ѧ҆ зи́сь ꙟџ҃рꙋль: “Ꙗ҆́ᲅъ, ꙟ҆́ци чин̾сᲄе́ск꙽ фа́ца ши́ци ꙟ҆п̾лине́ск꙽ а҆че́сᲄ
д҃ Да́рь май ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ Сѐ кꙋл̾ка Е҆́и, содоменїи, лѡкꙋиᲅѡ́ рїи кꙋвѫ́н̾ᲅь, сᲆ нꙋ̀ пїер̾дь чеᲅа́ᲅѣ деспре ка́ре г̾ръїе́щи.
чеᲅъцїи Содо́ма, ᲅѡ́ ᲅь попѡ́ рꙋль ди́нь ᲅѡа́ᲅе мар̾џиниле; дѐ ла̀ к҃в Гръбе́ще да́рь шѝ фꙋџи а҆ко́лѡ; кᲆ нꙋ̀ поᲅь сᲆ фак꙽ нимик꙽ пѫ́нъ нꙋ̀
ᲅѫнърь пѫ́нъ ла̀ бъᲅрѫнь, а҆́ꙋ ꙟ҆кон̾жꙋра́ᲅь ка́са, ве́й а҆жꙋн̾џе ᲅꙋ̀ а҆ко́лѡ!” Дѐ а҆че́ѣ са̀ шѝ нꙋми́ᲅь чеᲅа́ᲅѣ а҆че́ѣ
є҃ Шѝ а҆́ꙋ кема́ᲅь а҆фа́ръ пѐ Лѡᲅь шѝ а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “Оу҆́н̾де Цѡа́рь.
сꙋ́н̾ᲅь Ѡ҆а́менїи, Ка́ре а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь сᲆ мѫїе ла̀ ᲅи́не? Скѡа́ᲅеꙶ҇ ка съꙶ҇ к҃г Кѫ́н̾дь са̀ ридика́ᲅь сѡа́реле дѣ́сꙋпра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь Лѡᲅь
кꙋнѡа́щемь!” ꙟ҆ Цѡа́рь.
ѕ҃ Шѝ а҆ і҆еши́ᲅь Лѡᲅь ла̀ є҆́и динайн̾ᲅѣ ᲂу҆шїи шѝ, ꙟ҆кизѫ́н̾дь ᲂу҆ша к҃д А҆ᲅꙋн̾чи Дм҃нꙋль а҆ слобози́ᲅь пе́сᲄе Содо́ма шѝ Гомо́ра п̾лѡа́їе дѐ
дꙋ́пъ дѫн̾сꙋль, пꙋчѡа́съ шѝ фѡ́ к꙽ ди́нь черь дѐ ла̀ Дм҃нꙋль
з҃ А҆̀ зи́сь къ́ᲅре є҆́и: “Нꙋ̀, фра́цїи мей, сᲆ нꙋ̀ фа́чеци ничи ᲂу҆́нь ръ́ꙋ. к҃є Шѝ а҆ сᲄрика́ᲅь чеᲅъ́циле а҆че́сᲄѣ, ᲅѡа́ᲅе ꙟ҆прежꙋримиле лѡ́ рь, пѐ
и҃ А҆́мь є҆́ꙋ дѡ́ ꙋъ феᲅе, ка́ре на́ꙋ кꙋноскꙋ́ᲅь ꙟ҆къ бъⷬ҇баᲅ; май дег̾рабъ ви ᲅо́ци лѡкꙋиᲅѡ́ рїи чеᲅъ́цилѡр̾ шѝ ᲅѡа́ᲅе п̾лан̾ᲅеле цинꙋᲅꙋлꙋй
лѐ скоᲅь пѐ а҆челѣ, сᲆ фа́чеци кꙋ̀ є҆ле чѐ ве́ци в̾рѣ, нꙋ́май а҆челꙋїѧ.
Ѡ҆а́менилѡр̾ а҆челора сᲆ нꙋ̀ лѐ фа́чеци нимик꙽, дѐ в̾ре́ме чѐ а҆́ꙋ к҃ѕ Феме́їѧ лꙋ́й Лѡᲅь ꙟ҆съ са̀ ᲂу҆йᲅа́ᲅь ꙟ҆апѡй шѝ са̀ префъкꙋ́ᲅь ꙟ҆
и҆н̾ᲅра́ᲅь Е҆́и сꙋ́бь а҆коперишꙋль касей ме́ле!” сᲄѫл̾пь дѐ саре.
ѳ҃ Ꙗ҆́рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “П̾лѣ́къ дѐ а҆и́чи! Е҆щи ᲂу҆́нь венеᲅик꙽ к҃з Ꙗ҆́ рь А҆враа́мь са̀ скꙋла́ᲅь дисдедиминѣ́цъ шѝ са̀ дꙋ́сь ла̀ ло́кꙋль
шѝ а҆кꙋ́мь фа́чи пѐ жꙋдекъᲅорꙋль? Май ръ́ꙋ декѫᲅь А҆челора и҆ци ᲂу҆́н̾де сᲄъᲅꙋсе ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй
вѡ́ мь фа́че!” Шѝ репезин̾дꙋсе спре Лѡᲅь Шь, сѐ а҆пропѧръ сᲆ спар̾гъ к҃и Шѝ, къꙋᲅѫ́н̾дь спре Содо́ма шѝ Гомо́ра шѝ спре ᲅѡа́ᲅе
ᲂу҆ша. ꙟ҆прежꙋримиле лѡ́ рь, а҆ възꙋ́ᲅь ридикѫ́н̾дꙋсе дѐ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь
і҃ А҆ᲅꙋн̾чи Ѡ҆а́менїи а҆чеїѧ, ка́ре гъздꙋѧ́ꙋ ꙟ҆ ка́са лꙋ́й Лѡᲅь, фꙋмегаре, ка фꙋмꙋль дин̾ᲅрꙋнь кꙋп̾ᲅѡр̾.
ꙟ҆ᲅин̾зѫн̾дꙋи мѫ́йниле, а҆́ꙋ ᲅрась пѐ Лѡᲅь ꙟ҆ касъ ла̀ Е҆́и шѝ а҆́ꙋ к҃ѳ Да́рь, кѫ́н̾дь а҆ сᲄрика́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ ᲅѡа́ᲅе чеᲅъ́циле ди́нь пър̾циле
ꙟ҆кꙋѧ́ᲅь ᲂу҆ша; а҆челѣ, шїѧ а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе Дм҃нзе́ꙋ дѐ А҆враа́мь шѝ а҆ ско́сь пѐ Лѡᲅь
а҃і Ꙗ҆́рь пѐ ѡ҆ а́менїи, ка́ре є҆ра́ꙋ ла̀ ᲂу҆ша касей, ꙗ҆́ꙋ лови́ᲅь кꙋ̀ ѻ҆ р̾бире дѐ а҆фа́ръ ди́нь пръпъдꙋль кꙋ̀ ка́ре а҆ сᲄрика́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ чеᲅъ́циле, ᲂу҆́н̾де
ла̀ мик꙽ пѫ́нъ ла̀ ма́ре, ꙟ҆кѫᲅь ꙟ҆ зада́рь сѐ кинꙋѧ́ꙋ сᲆ гъсѣ́скъ ᲂу҆ша. ᲅръїѧ Лѡᲅь.
в҃і А҆пѡ́ й а҆́ꙋ зи́сь чей дѡ́ и Ѡ҆а́мени къ́ᲅре Лѡᲅь: “А҆́й ᲅꙋ̀ пѐ чинева̀ л҃ А҆пѡ́ й а҆ і҆еши́ᲅь Лѡᲅь ди́нь Цѡа́рь шѝ са̀ а҆шеза́ᲅь ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе,
ди́нь а҆́й ᲅъ́и а҆и́чи? Дѐ а҆́й фі́и, са́ꙋ фїиче, са́ꙋ џинери, са́ꙋ пѐ ѻ҆ ричи́не ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ че́ле дѡ́ ꙋъ феᲅе а҆́ле са́ле, къчи сѐ ᲅемѣ сᲆ лѡкꙋѧ́скъ ꙟ҆
а҆л̾ᲅꙋль ꙟ҆ чеᲅа́ᲅе, скѡа́ᲅей ди́нь ло́кꙋль а҆че́сᲄа, Цѡа́рь, шѝ а҆ лѡкꙋи́ᲅь ꙟ҆ᲅрѡ пещеръ, ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ че́ле дѡ́ ꙋъ феᲅе
г҃і Кᲆ Нѡй а҆вемь сᲆ пїер̾демь ло́кꙋль а҆че́сᲄа, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ сᲄригарѣ а҆́ле са́ле.
ꙟ҆поᲅрива лѡ́ рь са̀ сꙋи́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй шѝ Дм҃нꙋль Нѣ л҃а А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь фа́ᲅа чѣ̀ май ма́ре къ́ᲅре чѣ̀ май микъ: “Та́ᲅъль
ᲅрими́сь съль пїер̾демь”. но́сᲄрꙋ є҆ бъᲅрѫнь шѝ нꙋй нимени ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль а҆че́сᲄа, ка́ре сᲆ
д҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ і҆еши́ᲅь Лѡᲅь шѝ а҆ г̾ръи́ᲅь кꙋ̀ џинерїи съ́й, ка́ре лꙋасеръ и҆н̾ᲅре ла̀ нѡй, кꙋ́мь є҆ ѡ҆ бичеїꙋль пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй.
пѐ феᲅеле лꙋ́й, шѝ лѣ зи́сь: “Скꙋлацивъ шѝ і҆еши́ци ди́нь ло́кꙋль л҃в Хайдемь да́рь сᲆ ꙟ҆бъᲅъмь пѐ ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ кꙋ̀ винь шѝ сᲆ нѐ
а҆че́сᲄа, кᲆ ва̀ сᲆ пѧр̾дъ Дм҃нꙋль чеᲅа́ᲅѣ”. Џинерилѡр̾ ꙟ҆съ ли са̀ кꙋл̾къмь кꙋ̀ є҆́ль шѝ сᲆ нѐ ридикъмь ᲂу҆р̾маши дин̾ᲅрꙟсꙋль!”
пърꙋ́ᲅь кᲆ є҆́ль г̾лꙋме́ще. л҃г Шѝ а҆́ꙋ ꙟ҆бъᲅа́ᲅь пѐ ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь кꙋ̀ винь ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆че́ѣ; шѝ ꙟ҆
є҃і Ꙗ҆́рь ꙟ҆ ревър̾саᲅꙋль зорилѡр̾ г̾ръбѣ́ꙋ ꙟџ҃рїи пѐ Лѡᲅь, зикѫ́н̾дь: нѡа́п̾ᲅѣ а҆че́ѣ, и҆н̾ᲅрѫ́н̾дь фа́ᲅа чѣ̀ май ꙟ҆ вѫр̾сᲄъ, а҆ дор̾ми́ᲅь кꙋ̀
“Скѡа́лъ, ꙗ҆́ци феме́їѧ шѝ пѐ че́ле дѡ́ ꙋъ феᲅе а҆́ле ᲅа́ле, пѐ ка́ре лѐ ᲅа́ᲅъль є҆́и шѝ а҆че́сᲄа на сим̾ци́ᲅь кѫ́н̾дь са̀ кꙋл̾ка́ᲅь шѝ кѫ́н̾дь са̀
а҆́й, шѝ і҆еши, ка сᲆ нꙋ̀ пїери шѝ ᲅꙋ̀ пе́н̾ᲅрꙋ нед꙽реп̾ᲅъциле чеᲅъцїи!” скꙋла́ᲅь ѣ.
ѕ҃і Да́рь фїи́н̾д꙽къ є҆́ль зъбовѣ, ꙟџ҃рїи, ди́нь мила Дм҃нꙋлꙋй къ́ᲅре є҆́ль, л҃д Ꙗ҆́ рь а҆ дѡ́ ꙋа зи а҆ зи́сь чѣ̀ май ꙟ҆ вѫр̾сᲄъ къ́ᲅре чѣ̀ май ᲅѫнъръ:
ла́ꙋ а҆пꙋка́ᲅь дѐ мѫнъ пѐ є҆́ль шѝ пѐ феме́їѧ лꙋ́й шѝ пѐ че́ле дѡ́ ꙋъ “Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ а҆́мь дор̾ми́ᲅь а҆сᲄънѡа́п̾ᲅе кꙋ̀ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ; съль ꙟ҆бъᲅъмь
феᲅе а҆́ле лꙋ́й кꙋ̀ винь шѝ ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆чѣ́сᲄа шѝ сᲆ и҆н̾ᲅри шѝ ᲅꙋ̀ сᲆ дор̾ми кꙋ̀
з҃і Шѝ, скоцѫн̾дꙋль а҆фа́ръ, ᲂу҆́нꙋль ди́нь Е҆́и а҆ зи́сь: “Мн҃ᲅꙋїещеци є҆́ль ка сᲆ нѐ ридикъмь ᲂу҆р̾маши ди́нь ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ!”
сꙋф̾леᲅꙋль ᲅъ́ꙋ! Сᲆ нꙋ̀ ᲅѐ ᲂу҆йци ꙟ҆апѡй, ничи сᲆ ᲅѐ ѡ҆ пре́щи ꙟ҆ л҃є Шѝ ла́ꙋ ꙟ҆бъᲅа́ᲅь кꙋ̀ винь шѝ ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆чѣ́сᲄа шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь
кѫм̾пь, чѝ фꙋџи ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе, ка сᲆ нꙋ̀ пїери кꙋ̀ є҆́и! шѝ чѣ̀ май микъ шѝ а҆ дор̾ми́ᲅь кꙋ̀ є҆́ль; шѝ є҆́ль на щїꙋ́ᲅь кѫ́н̾дь
и҃і Ꙗ҆́рь Лѡᲅь а҆ зи́сь къ́ᲅре Дѫн̾шїи: “Нꙋ̀, Сᲅъпѫне! са̀ кꙋл̾ка́ᲅь ѣ, ничи кѫ́н̾дь са̀ скꙋла́ᲅь ѣ.
ѳ҃і Ꙗ҆́ᲅъ слꙋга Та̀ а҆ а҆ф̾ла́ᲅь бꙋнъвѡйн̾цъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ Та̀ шѝ Тꙋ̀ а҆́й л҃ѕ Шѝ а҆́ꙋ ръма́сь а҆мѫн̾дѡ́ ꙋъ феᲅеле лꙋ́й Лѡᲅь г̾реле дѐ ла̀ ᲅа́ᲅъль
фъкꙋ́ᲅь милъ ма́ре кꙋ̀ ми́не, мн҃ᲅꙋйн̾дꙋми вѧца; да́рь нꙋ̀ вѡ́ й лѡ́ рь.
пꙋᲅѣ сᲆ фꙋг꙽ пѫ́нъ ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе, ка сᲆ нꙋ̀ мъ а҆жꙋн̾гъ примеж̾дїѧ шѝ л҃з Шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь чѣ̀ май ма́ре ᲂу҆́нь фі́ꙋ, шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Моа́б꙽,
сᲆ нꙋ̀ мѡр̾. зикѫ́н̾дь: “Е҆́сᲄе ди́нь ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ”. А҆че́сᲄа є҆ ᲅа́ᲅъль Моаби́цилѡр̾,
ка́ре сꙋ́н̾ᲅь шѝ а҆́сᲄъзи.
Фа́черѣ к҃а

л҃и Шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь шѝ чѣ̀ май микъ ᲂу҆́нь фі́ꙋ шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Бень ѕ҃і Ꙗ҆́ рь къ́ᲅре Са́р̾ра а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ, да́ꙋ ф̾ра́ᲅелꙋй ᲅъ́ꙋ ѡ҆ мїе дѐ сик꙽ли
А҆м̾ми, зикѫ́н̾дь: “А҆че́сᲄай фі́ꙋль нѣ́мꙋлꙋй ме́ꙋ”. А҆че́сᲄа є҆ ᲅа́ᲅъль дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь, ка́ре вѡ́ р̾ фѝ ка ᲂу҆́нь въль пѐ ѻ҆́ ки пе́н̾ᲅрꙋ чей чѐ сꙋ́н̾ᲅь
А҆мони́цилѡр̾, ка́ре сꙋ́н̾ᲅь шѝ а҆́сᲄъзи. ꙟ҆прежꙋрꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ пе́н̾ᲅрꙋ лꙋмѣ ᲅѡа́ᲅъ. Шѝ ꙗ҆́ᲅъ кᲆ а҆кꙋ́мь
є҆щи сокоᲅи́ᲅъ д꙽рѣ́п̾ᲅъ!”

К А́ П. К҃ з҃і Шѝ са̀ рꙋга́ᲅь А҆враа́мь лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ Дм҃нзе́ꙋ а҆ вин̾дека́ᲅь пѐ
А҆бимеле́к꙽, пѐ феме́їѧ лꙋ́й шѝ пѐ рѡа́беле лꙋ́й, шѝ а҆че́сᲄѣ а҆́ꙋ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь
А҆враа́мь ꙟ҆ Гера́ра.
а҆ наще.
а҃ А҆пѡ́ й а҆ п̾лека́ᲅь А҆враа́мь дѐ а҆ко́лѡ спре мѧзъзи шѝ са̀ а҆шеза́ᲅь и҃і Къчи Дм҃нꙋль ловисе кꙋ̀ сᲄѫр̾пичꙋне ᲅѡа́ᲅъ ка́са лꙋ́й А҆бимеле́к꙽,
ꙟ҆ᲅре Кадешь шѝ Сꙋрь шѝ а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ в̾ре́ме ꙟ҆ Гера́ра. пе́н̾ᲅрꙋ Са́р̾ра, феме́їѧ лꙋ́й А҆враа́мь.
в҃ Шѝ а҆ зи́сь А҆враа́мь деспре Са́р̾ра, феме́їѧ са̀: “Мїе соръ”, къчи сѐ
ᲅемѣ сᲆ спꙋ́нъ: “Е҆ феме́їѧ мѣ”, ка нꙋ̀ кꙋм̾ва съль ᲂу҆чидъ К А́ П. К҃А
лѡкꙋиᲅѡ́ рїи чеᲅъцїи а҆челеїѧ ди́нь причина є҆́и. Ꙗ҆́рь А҆бимеле́к꙽,
Нащерѣ лꙋ́й І҆са́ак꙽. И҆згонирѣ лꙋ́й И҆смае́ль.
ре́џеле Гера́рей, а҆ ᲅрими́сь шѝ а҆ лꙋа́ᲅь пѐ Са́р̾ра.
г҃ Да́рь нѡа́п̾ᲅѣ ꙟ҆ ви́сь а҆ вени́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ ла̀ А҆бимеле́к꙽ шѝ ѧ҆ зи́сь: а҃ А҆пѡ́ й а҆ къꙋᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль спре Са́р̾ра, кꙋ́мь ꙟ҆́и спꙋсесе, шѝ ѧ҆
“Ꙗ҆́ᲅъ, ᲅꙋ̀ а҆́й сᲆ мори пе́н̾ᲅрꙋ феме́їѧ, пѐ ка́ре а҆́й лꙋаᲅѡ, къчи ѣ҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль Са́р̾рей, кꙋ́мь ꙟ҆́и фъгъдꙋйсе.
а҆ре бъⷬ҇баᲅ”. в҃ Шѝ а҆ зъмисли́ᲅь Са́р̾ра шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь ᲂу҆́нь фі́ꙋ ла̀
д҃ А҆бимеле́к꙽ ꙟ҆съ нꙋ̀ сѐ а҆ᲅин̾се́се дѐ ѣ҆ шѝ а҆ зи́сь: “Дм҃не, ᲂу҆чидевей ѡ҆ а́ре бъᲅрѫнеце, ла̀ в̾ре́мѣ а҆ръᲅа́ᲅъдѐ Дм҃нзе́ꙋ.
кѧрь шѝ ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь д꙽реп̾ᲅь? г҃ Шѝ а҆ пꙋ́сь А҆враа́мь фі́ꙋлꙋй съ́ꙋ, пѐ ка́ре и҆ль нъскꙋсе Са́р̾ра, нꙋ́меле
є҃ Ѡ҆а́ре на зи́сь є҆́ль син̾гꙋрь: “Мїе соръ?” Ба шѝ ѣ҆ мїѧ зи́сь: “Мїе І҆са́ак꙽.
ф̾ра́ᲅе!” Е҆́ꙋ кꙋ̀ и҆́нимъ невинова́ᲅъшѝ кꙋ̀ мѫ́йни кꙋра́ᲅе а҆́мь д҃ Шѝ А҆враа́мь а҆ ᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь пѐ І҆са́ак꙽, фі́ꙋль съ́ꙋ, ꙟ҆ зїꙋа а҆
фъкꙋ́ᲅь а҆чѣ́сᲄа”. ѻ҆ п̾ᲅа, кꙋ́мь ꙟ҆́и порꙋн̾чисе Дм҃нзе́ꙋ.
ѕ҃ Ꙗ҆́рь Дм҃нзе́ꙋ ѧ҆ зи́сь ꙟ҆ ви́сь: “Шѝ Е҆́ꙋ щїꙋ кᲆ кꙋ̀ и҆́нимъ є҃ А҆враа́мь ꙟ҆съ є҆ра̀ дѐ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ дѐ а҆́ни, кѫ́н̾дь и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь І҆са́ак꙽,
невинова́ᲅъа҆́й фъкꙋ́ᲅь а҆чѣ́сᲄа шѝ ᲅѣ́мь фери́ᲅь дѐ а҆ пъкъᲅꙋй фі́ꙋль съ́ꙋ,
ꙟ҆поᲅрива Мѣ; дѐ а҆че́ѣ нꙋ̀ цѧмь ꙟ҆гъдꙋи́ᲅь сᲆ ᲅѐ а҆ᲅин̾џи дѐ ѣ. ѕ҃ Ꙗ҆́ рь Са́р̾ра а҆ зи́сь: “Рѫсь мїѧ причинꙋи́ᲅь мїе Дм҃нзе́ꙋ; кᲆ ѻ҆ ричи́не
з҃ А҆кꙋ́мь ꙟ҆съ дᲆ ꙟ҆апѡй феме́їѧ ѻ҆́ мꙋлꙋй а҆челꙋїѧ, кᲆ є҆ прⷪ҇рк, шѝ сѐ ва̀ ва̀ а҆ꙋзи а҆чѣ́сᲄа, ва̀ рѫде!”
рꙋга пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не шѝ ве́й фѝ вїꙋ; ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ ѡ҆ ве́й да̀ ꙟ҆апѡй, сᲆ з҃ Шѝ а҆пѡ́ й а҆ а҆дъꙋга́ᲅь: “Чи́не а҆рь фѝ пꙋᲅꙋ́ᲅь спꙋ́не лꙋ́й А҆враа́мь кᲆ
щїи би́не кᲆ а҆́й сᲆ мори шѝ ᲅꙋ̀ шѝ ᲅо́ци а҆́й ᲅъ́и!” Са́р̾ра ва̀ х꙽ръни прꙋн̾чи ла̀ сѫнꙋль съ́ꙋ? Шѝ ᲅоᲅꙋши ꙗ҆́мь нъскꙋ́ᲅь
и҃ Шѝ, скꙋлѫн̾дꙋсе А҆бимеле́к꙽, а҆ дѡ́ ꙋа зи дѐ диминѣ́цъ, а҆ кема́ᲅь пѐ фі́ꙋ ла̀ бъᲅрѫнециле са́ле!”
ᲅо́ци слꙋжиᲅорїи съ́й шѝ лѣ повесᲄи́ᲅь ᲅѡа́ᲅе а҆че́сᲄѣ ꙟ҆ а҆ꙋзь, шѝ и҃ Шѝ к꙽рескѫ́н̾дь копилꙋль, а҆ фо́сᲄ ꙟ҆цър̾ка́ᲅь. Ꙗ҆́ рь А҆враа́мь а҆ фъкꙋ́ᲅь
са́ꙋ спъимѫ́н̾ᲅа́ᲅь ᲅо́ци ѡ҆ а́менїи а҆чеїѧ фѡа́р̾ᲅе ᲅаре. ѻ҆ спъць ма́ре ꙟ҆ зїꙋа ꙟ҆ ка́ре а҆ фо́сᲄ ꙟ҆цър̾ка́ᲅь І҆са́ак꙽, фі́ꙋль съ́ꙋ.
ѳ҃ А҆пѡ́ й а҆ кема́ᲅь А҆бимеле́к꙽ пѐ А҆враа́мь шѝ ѧ҆ зи́сь: “Чѐ мѧи ѳ҃ Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ Са́р̾ра кᲆ фі́ꙋль е҆џѵп̾ᲅе́нчїи А҆га́рь, пѐ ка́ре а҆чѣ́сᲄа ꙟ҆́ль
фъкꙋ́ᲅь ᲅꙋ̀? Кꙋ̀ чѐ цѧмь г̾реши́ᲅь є҆́ꙋ, дѐ а҆́й а҆дꙋ́сь а҆сꙋ́п̾ра мѣ шѝ нъскꙋсе лꙋ́й А҆враа́мь, рѫде дѐ І҆са́ак꙽, фі́ꙋль є҆́и,
а҆сꙋ́п̾ра църїи ме́ле а҆ша̀ пъка́ᲅь ма́ре? Тꙋ̀ мѧи фъкꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь лꙋк꙽рꙋ, і҃ А҆̀ зи́сь къ́ᲅре А҆враа́мь: “И҆згоне́ще пѐ рѡа́ба а҆чѣ́сᲄа шѝ пѐ фі́ꙋль
ка́ре нꙋ̀ сѐ кꙋвине а҆ль фа́че!” є҆́и, къчи фі́ꙋль рѡа́бей а҆че́сᲄеїѧ нꙋ̀ ва̀ фѝ мощениᲅѡр̾ кꙋ̀ фі́ꙋль
і҃ Шѝ а҆ май зи́сь А҆бимеле́к꙽ къ́ᲅре А҆враа́мь: “Чѐ а҆́й сокоᲅи́ᲅь ᲅꙋ̀, дѐ ме́ꙋ, І҆са́ак꙽!”
а҆́й фъкꙋ́ᲅь ᲂу҆́на ка а҆сᲄа?” а҃і Шѝ са́ꙋ пърꙋ́ᲅь кꙋвин̾ᲅеле а҆че́сᲄѣ лꙋ́й А҆враа́мь фѡа́р̾ᲅе г̾реле пе́н̾ᲅрꙋ
а҃і Ръспꙋн̾са А҆враа́мь: “А҆́мь сокоᲅи́ᲅь кᲆ при́нь цинꙋᲅꙋль а҆че́сᲄа фі́ꙋль съ́ꙋ И҆смае́ль.
лиѱе́ще ф̾рика дѐ Дм҃нзе́ꙋ шѝ вѡ́ й фѝ ѡ҆ морѫᲅь ди́нь причина в҃і Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре А҆враа́мь: “Сᲆ нꙋ̀ ци сѐ паръ г̾реле
феме́їй ме́ле. кꙋвин̾ᲅеле че́ле пе́н̾ᲅрꙋ прꙋн̾к꙽ шѝ пе́н̾ᲅрꙋ рѡа́бъ; ᲅѡа́ᲅе кѫᲅеци ва̀
в҃і Кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь ѣ҆ мїе соръ дꙋ́пъ ᲅа́ᲅъ, да́рь нꙋ̀ щїꙋ дꙋ́пъ мамъ, ꙗ҆́рь зиче Са́р̾ра, а҆скꙋл̾ᲅъ г̾ласꙋль є҆́и; пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ нꙋ́май чей ди́нь І҆са́ак꙽ сѐ
а҆кꙋ́мь мїе соцїе. вѡ́ р̾ кема ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и.
г҃і Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь ма ско́сь Дм҃нзе́ꙋ ди́нь ка́са ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ, ка сᲆ г҃і Да́рь шѝ пѐ фі́ꙋль рѡа́бей а҆че́сᲄеїѧ ꙟ҆́ль вѡ́ й фа́че нѣ́мь ма́ре, пе́н̾ᲅрꙋ
прибеџе́ск꙽, а҆́мь зи́сь къ́ᲅре ѣ: “Съми фа́чи а҆че́сᲄ би́не, шѝ, ꙟ҆ ѻ҆ риче кᲆ шѝ є҆́ль є҆́сᲄе ди́нь съмѫн̾ца ᲅа̀”.
ло́к꙽ вѡ́ мь мер̾џе, сᲆ зичи дѐ ми́не: “Мїе ф̾ра́ᲅе!” д҃і А҆ᲅꙋн̾чи са̀ скꙋла́ᲅь А҆враа́мь дисдедиминѣ́цъ; а҆ лꙋа́ᲅь пѫ́йне шѝ
д҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ лꙋа́ᲅь А҆бимеле́к꙽ ѡ҆ мїе дѐ сик꙽ли дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь, ви́ᲅе мари ᲂу҆́нь бꙋр̾дꙋфь кꙋ̀ а҆пъ шѝ лѣ да́ᲅь А҆гарей; а҆пѡ́ й, пꙋнѫн̾дꙋй пѐ
шѝ мичи, роби шѝ рѡа́бе шѝ а҆ да́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь; шѝ ѧ҆ да́ᲅь ᲂу҆мери копилꙋль, а҆ слобозиᲅѡ; шѝ, п̾лекѫ́н̾дь ѣ, а҆ ръᲅъчи́ᲅь при́нь
ꙟ҆апѡй шѝ пѐ Са́р̾ра, феме́їѧ са̀. пꙋсᲄїꙋль Беерь Шеба.
є҃і Шѝ а҆ зи́сь А҆бимеле́к꙽ къ́ᲅре А҆враа́мь: “Ꙗ҆́ᲅъ, цинꙋᲅꙋль ме́ꙋ ꙟ҆́ци є҃і Кѫ́н̾дь ꙟ҆съ са̀ сфѫрши́ᲅь а҆па ди́нь бꙋр̾дꙋфь, а҆ лепъда́ᲅь ѣ҆
є҆́сᲄе ла̀ ꙟ҆демѫнъ: лѡкꙋїе́ще ᲂу҆́н̾де ꙟ҆́ци п̾лаче!” копилꙋль сꙋ́бь ᲂу҆́нь мъръчи́не.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь к҃в

ѕ҃і Шѝ дꙋкѫ́н̾дꙋсе, а҆ шезꙋ́ᲅь ꙟ҆ прѣ́ж̾ма лꙋ́й, ка ла̀ ѡ҆ бъᲅаїе дѐ а҆р̾к꙽, К А́ П. К҃В
къчи ꙟ҆́ши зичѣ: “Нꙋ̀ воїе́ск꙽ сᲆ въдь мѡа́р̾ᲅѣ копилꙋлꙋй ме́ꙋ!” Шѝ, І҆са́ак꙽ а҆дꙋ́сь спре же́р̾ᲅ̾фъ.
шезѫ́н̾дь ѣ҆ а҆ко́лѡ дѐ ѡ҆ па́р̾ᲅе, шїѧ ридика́ᲅь г̾ласꙋль шѝ а҆
п̾лѫн̾сь. а҃ Дꙋ́пъ а҆че́сᲄѣ, Дм҃нзе́ꙋ а҆ ꙟ҆чер̾ка́ᲅь пѐ А҆враа́мь шѝ ѧ҆ зи́сь: “А҆враа́ме,
з҃і Шѝ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ г̾ласꙋль копилꙋлꙋй ди́нь ло́кꙋль ᲂу҆́н̾де є҆ра̀ А҆враа́ме!” Ꙗ҆́рь є҆́ль а҆ ръспꙋн̾сь: “Ꙗ҆́ᲅъмъ!”
шѝ ꙟџ҃рꙋль лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ а҆ сᲄрига́ᲅь ди́нь черь къ́ᲅре А҆га́рь шѝ а҆ в҃ Шѝ Дм҃нзе́ꙋ ѧ҆ зи́сь: “Ѧ҆̀ пѐ фі́ꙋль ᲅъ́ꙋ, пѐ І҆са́ак꙽, пѐ син̾гꙋрꙋль ᲅъ́ꙋ
зи́сь: “Чѐ є҆, А҆га́рь? Нꙋ̀ ᲅѐ ᲅеме, кᲆ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ г̾ласꙋль фі́ꙋ, пѐ ка́ре ль ю҆бе́щи, шѝ дꙋ́ᲅе ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Морїѧ шѝ а҆дꙋль
копилꙋлꙋй ди́нь ло́кꙋль ᲂу҆́н̾де є҆́сᲄе! а҆ко́лѡ а҆р̾дере дѐ ᲅѡ́ ᲅь пѐ ᲂу҆́нь мꙋ́н̾ᲅе, пѐ ка́ре циль вѡ́ й а҆ръᲅа Е҆́ꙋ!”
и҃і Скѡа́лъ, ридикъ копилꙋль шиль цине дѐ мѫнъ, къчи а҆́мь сᲆ фак꙽ г҃ Скꙋлѫн̾дꙋсе де́чи А҆враа́мь дисдедиминѣ́цъ, а҆ пꙋ́сь самарꙋль пѐ
ди́нь є҆́ль ᲂу҆́нь попѡ́ р̾ ма́ре!” а҆синꙋль съ́ꙋ шѝ а҆ лꙋа́ᲅь кꙋ̀ сине дѡ́ ꙋъ слꙋџи шѝ пѐ І҆са́ак꙽, фі́ꙋль
ѳ҃і А҆ᲅꙋн̾чи ѧ҆ дески́сь Дм҃нзе́ꙋ ѻ҆ кїи шѝ а҆ възꙋ́ᲅь ѡ҆ фѫн̾ᲅѫнъ кꙋ̀ а҆пъ съ́ꙋ; шѝ ᲅъи́н̾дь лем̾не пе́н̾ᲅрꙋ же́р̾ᲅ̾фъ, са̀ ридика́ᲅь шѝ а҆ п̾лека́ᲅь
шѝ, мер̾гѫ́н̾дь, шїѧ ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь бꙋр̾дꙋфꙋль кꙋ̀ а҆пъ шѝ а҆ да́ᲅь ла̀ ло́кꙋль деспре ка́ре й г̾ръисе Дм҃нзе́ꙋ.
копилꙋлꙋй сᲆ бѣ. д҃ Ꙗ҆́ рь а҆ ᲅреїѧ зи, ридикѫ́н̾дꙋши А҆враа́мь ѻ҆ кїи, а҆ възꙋ́ᲅь ꙟ҆
к҃ Шѝ є҆ра̀ Дм҃нзе́ꙋ кꙋ̀ копилꙋль шѝ а҆ к꙽рескꙋ́ᲅь а҆че́сᲄа, а҆ лѡкꙋи́ᲅь ꙟ҆ депър̾ᲅаре ло́кꙋль а҆че́ла.
пꙋсᲄїꙋ, шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь вѫнъᲅѡр̾. є҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь А҆враа́мь слꙋџилѡр̾ са́ле: “Ръмѫнеци а҆и́чи кꙋ̀ а҆синꙋль,
к҃а А҆̀ лѡкꙋи́ᲅь де́чи И҆смае́ль ꙟ҆ пꙋсᲄїꙋль Фарань шѝ мама са̀ ѧ҆ лꙋа́ᲅь ꙗ҆́рь є҆́ꙋ шѝ копилꙋль нѐ дꙋчемь пѫ́нъ а҆ко́лѡ шѝ, ꙟ҆кинѫн̾дꙋне, нѐ
феме́їе ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. вѡ́ мь ꙟ҆ᲅѡа́р̾че ла̀ вѡ́ й”.
к҃в Ꙟ҆ в̾ре́мѣ а҆че́ѣ, А҆бимеле́к꙽ шѝ А҆хꙋза́ᲅь, ка́ре лꙋасе пѐ нора лꙋ́й, шѝ ѕ҃ Лꙋѫ́н̾дь де́чи А҆враа́мь лем̾неле че́ле пе́н̾ᲅрꙋ же́р̾ᲅ̾фъ, лѣ пꙋ́сь пѐ
Фиколь, къпеᲅенїѧ ѡ҆ щирїи лꙋ́й, а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре А҆враа́мь: “Дм҃нзе́ꙋ ᲂу҆мерїи лꙋ́й І҆са́ак꙽, фі́ꙋль съ́ꙋ; ꙗ҆́рь є҆́ль а҆ лꙋа́ᲅь ꙟ҆ мѫ́йни фѡ́ кꙋль
є҆ кꙋ̀ ᲅи́не ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе фа́чи. шѝ кꙋциᲅꙋль шѝ са́ꙋ дꙋ́сь а҆мѫн̾дѡ́ и ꙟ҆преꙋнъ.
к҃г Жꙋръми, де́чи, а҆и́чи пѐ Дм҃нзе́ꙋ кᲆ нꙋми ве́й фа́че сᲄрѫм̾бъᲅа́ᲅе з҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ г̾ръи́ᲅь І҆са́ак꙽ лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, шѝ а҆ зи́сь:
ничи мїе, ничи фі́ꙋлꙋй ме́ꙋ, ничи нѣ́мꙋлꙋй ме́ꙋ; чѝ, кꙋ́мь цѧмь “Та́ᲅъ!” Ꙗ҆́рь а҆че́сᲄа а҆ ръспꙋн̾сь: “Чѐ є҆́сᲄе, фі́ꙋль ме́ꙋ?” Зиса І҆са́ак꙽:
фъкꙋ́ᲅь є҆́ꙋ би́не цїе, а҆ша̀ съми фа́чи шѝ ᲅꙋ̀ мїе шѝ църїи ꙟ҆ ка́ре “Ꙗ҆́ᲅъ, фѡ́ к꙽ шѝ лем̾не а҆вемь; да́рь ᲂу҆́н̾де є҆́сᲄе ѡ҆ а́їѧ пе́н̾ᲅрꙋ
є҆щи ѡ҆ а́спеᲅе!” же́р̾ᲅ̾фъ?”
к҃д Ръспꙋн̾са А҆враа́мь: “Жꙋрь!” и҃ А҆враа́мь ꙟ҆съ а҆ ръспꙋн̾сь: “Фі́ꙋль ме́ꙋ, ва̀ ꙟ҆г̾рижи Дм҃нзе́ꙋ дѐ ѡ҆ а́їѧ
к҃є Да́рь а҆ мꙋсᲄра́ᲅь А҆враа́мь пѐ А҆бимеле́к꙽ пе́н̾ᲅрꙋ фѫн̾ᲅѫниле дѐ а҆пъ, же́р̾ᲅ̾фей Са́ле!” Шѝ са́ꙋ дꙋ́сь май депа́р̾ᲅе а҆мѫн̾дѡ́ и ꙟ҆преꙋнъ.
пѐ ка́ре и҆ лѐ ръписеръ слꙋџиле лꙋ́й А҆бимеле́к꙽. ѳ҃ Ꙗ҆́ рь да́къ а҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь ла̀ ло́кꙋль, дѐ ка́ре й г̾ръисе Дм҃нзе́ꙋ, а҆
к҃ѕ Ꙗ҆́рь А҆бимеле́к꙽ ѧ҆ зи́сь: “Нꙋ̀ щїꙋ чи́не цїѧ фъкꙋ́ᲅь лꙋк꙽рꙋль а҆че́сᲄа; ридика́ᲅь А҆враа́мь а҆ко́лѡ жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽, а҆ а҆шеза́ᲅь лем̾неле пѐ є҆́ль
ничи ᲅꙋ̀ нꙋ̀ мѧи спꙋ́сь нимик꙽, ничи є҆́ꙋ на́мь а҆ꙋзи́ᲅь декѫᲅь шѝ, легѫ́н̾дь пѐ І҆са́ак꙽, фі́ꙋль съ́ꙋ, ла̀ пꙋ́сь пѐ жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽, дѣ́сꙋпра
а҆́сᲄъзи”. лем̾нелѡр̾.
к҃з Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь А҆враа́мь ѡ҆ й шѝ ви́ᲅе шѝ а҆ да́ᲅь лꙋ́й А҆бимеле́к꙽ шѝ і҃ А҆пѡ́ й шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь А҆враа́мь мѫ́на шѝ а҆ лꙋа́ᲅь кꙋциᲅꙋль, ка сᲆ
а҆́ꙋ ꙟ҆кеѧ́ᲅь а҆мѫн̾дѡ́ и легъмѫ́н̾ᲅь. жꙋн̾гїе пѐ фі́ꙋль съ́ꙋ.
к҃и А҆пѡ́ й А҆враа́мь а҆ пꙋ́сь дѐ ѡ҆ па́р̾ᲅе шап̾ᲅе мїелꙋшеле. а҃і А҆ᲅꙋн̾чи ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй а҆ сᲄрига́ᲅь къ́ᲅре є҆́ль ди́нь черь шѝ а҆
к҃ѳ Ꙗ҆́рь А҆бимеле́к꙽ а҆ зи́сь къ́ᲅре А҆враа́мь: “Чѐ сꙋ́н̾ᲅь а҆че́сᲄе шап̾ᲅе зи́сь: “А҆враа́ме, А҆враа́ме!” Ръспꙋн̾са а҆че́сᲄа: “Ꙗ҆́ᲅъмъ!”
мїелꙋшеле, пѐ ка́ре лѣ́й ѡ҆ себи́ᲅь?” в҃і Ꙗ҆́ рь ꙟџ҃рꙋль а҆ зи́сь: “Сᲆ нꙋци ридичи мѫ́на а҆сꙋ́п̾ра копилꙋлꙋй, ничи
л҃ Ръспꙋн̾са А҆враа́мь: “А҆че́сᲄе шап̾ᲅе мїелꙋшеле сᲆ лѐ і҆ей дѐ ла̀ ми́не, ка съ́й фа́чи в̾реꙋнь ръ́ꙋ, къчи а҆кꙋ́мь кꙋноск꙽ кᲆ ᲅѐ ᲅеми дѐ Дм҃нзе́ꙋ
съми фі́е мър̾ᲅꙋрїе, кᲆ є҆́ꙋ а҆́мь съпа́ᲅь фѫн̾ᲅѫна а҆чѣ́сᲄа!” шѝ пе́н̾ᲅрꙋ ми́не най к꙽рꙋца́ᲅь ничи пѐ син̾гꙋрꙋль фі́ꙋ а҆ль ᲅъ́ꙋ”.
л҃а Дѐ а҆че́ѣ са̀ шѝ нꙋми́ᲅь ло́кꙋль а҆че́ла Беерь Шеба, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆ко́лѡ г҃і Шѝ ридикѫ́н̾дꙋши А҆враа́мь ѻ҆ кїи, а҆ приви́ᲅь, шѝ ꙗ҆́ᲅъ ла̀ спа́ᲅе
а҆́ꙋ жꙋра́ᲅь є҆́и а҆мѫн̾дѡ́ и. ᲂу҆́нь бер̾бек꙽ ꙟ҆кꙋр̾ка́ᲅь кꙋ̀ кѡа́р̾неле ꙟ҆ᲅрꙋнь ᲅꙋфишь. Шѝ дꙋкѫ́н̾дꙋсе,
л҃в Шѝ дꙋ́пъ чѐ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь є҆́и легъмѫ́н̾ᲅь ла̀ Беерь Шеба, са̀ скꙋла́ᲅь А҆враа́мь а҆ лꙋа́ᲅь бер̾бекꙋль шѝ ла̀ а҆дꙋ́сь же́р̾ᲅ̾фъ ꙟ҆ ло́кꙋль лꙋ́й
А҆бимеле́к꙽ шѝ А҆хꙋза́ᲅь, ка́ре лꙋасе пѐ нора лꙋ́й, шѝ Фиколь, І҆са́ак꙽, фі́ꙋль съ́ꙋ.
къпеᲅенїѧ ѡ҆ щирїи лꙋ́й, шѝ са́ꙋ ꙟ҆ᲅор̾сь ꙟ҆ цара Филисᲅе́нилѡр̾. д҃і А҆враа́мь а҆ нꙋми́ᲅь ло́кꙋль а҆че́ла Ꙗ҆ х꙽вейре, а҆дикъ, Дм҃нзе́ꙋ пѡа́р̾ᲅъ дѐ
л҃г Ꙗ҆́рь А҆враа́мь а҆ съди́ᲅь ѡ҆ дꙋм̾бравъ ла̀ Беерь Шеба шѝ а҆ кема́ᲅь г̾рижъ шѝ дѐ а҆че́ѣ сѐ зиче а҆́сᲄъзи: “Ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе Дм҃нꙋль Сѐ а҆ра́ᲅъ”.
а҆ко́лѡ нꙋ́меле Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй челꙋй веш̾ник꙽. є҃і Шѝ а҆ сᲄрига́ᲅь а҆ дѡ́ꙋа ѡ҆ а́ръ ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй ди́нь черь къ́ᲅре
л҃д Шѝ а҆ май ᲅръи́ᲅь А҆враа́мь ꙟ҆ цара Филисᲅе́нилѡр̾ зиле мꙋл̾ᲅе, ка А҆враа́мь шѝ а҆ зи́сь:
сᲄръинь. ѕ҃і “Жꙋраᲅꙋⷨа́мь пѐ Ми́не ꙟ҆сꙋми, зиче Дм҃нꙋль, кᲆ дѐ в̾ре́ме чѐ а҆́й
фъкꙋ́ᲅь а҆чѣ́сᲄа шѝ най к꙽рꙋца́ᲅь ничи пѐ син̾гꙋрꙋль ᲅъ́ꙋ фі́ꙋ, пе́н̾ᲅрꙋ
Ми́не,
з҃і Дѐ а҆че́ѣ ᲅѐ вѡ́ й би́некꙋвѫн̾ᲅа кꙋ̀ би́некꙋвѫн̾ᲅарѣ Мѣ шѝ вѡ́ й
ꙟ҆мꙋл̾ци фѡа́р̾ᲅе нѣ́мꙋль ᲅъ́ꙋ, ка сᲆ фі́е ка сᲄелеле черꙋлꙋй шѝ ка
Фа́черѣ к҃г

нисипꙋль дѐ пѐ цър̾мꙋль мърїи шѝ ва̀ сᲄъпѫни нѣ́мꙋль ᲅъ́ꙋ в҃і А҆враа́мь ꙟ҆съ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ попѡ́ рꙋлꙋй църїи
чеᲅъ́циле дꙋш̾манилѡр̾ съ́й; г҃і Шѝ а҆ г̾ръи́ᲅь къ́ᲅре Е҆ф̾ронь ꙟ҆ а҆ꙋзꙋль а҆ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль
и҃і Шѝ сѐ вѡ́ р̾ би́некꙋвѫн̾ᲅа при́нь нѣ́мꙋль ᲅъ́ꙋ ᲅѡа́ᲅе попѡа́реле цинꙋᲅꙋлꙋй а҆челꙋїѧ шѝ а҆ зи́сь: “Дѐ би́невоїе́щи, а҆скꙋл̾ᲅъмъ шѝ ѧ҆
пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆́й а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь г̾ласꙋль Ме́ꙋ”. дѐ ла̀ ми́не прецꙋль цариней шѝ вѡ́ й ꙟ҆г̾ропа а҆ко́лѡ пѐ мѡа́р̾ᲅа
ѳ҃і Ꙟ҆ ᲅор̾кѫ́н̾дꙋсе а҆пѡ́ й А҆враа́мь ла̀ слꙋџиле са́ле, са́ꙋ скꙋла́ᲅь ꙟ҆преꙋнъ мѣ”.
шѝ са́ꙋ дꙋ́сь ла̀ Беерь Шеба шѝ а҆ лѡкꙋи́ᲅь А҆враа́мь а҆ко́лѡ ꙟ҆ Беерь д҃і Ръспꙋн̾са Е҆ф̾ронь лꙋ́й А҆враа́мь шѝ ѧ҆ зи́сь:
Шеба. є҃і “А҆скꙋл̾ᲅъ, до́м̾нꙋль ме́ꙋ, царина прецꙋїе́ще па́ᲅрꙋ сꙋ́ᲅе сик꙽ли дѐ
к҃ Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ са́ꙋ пеᲅрекꙋ́ᲅь а҆че́сᲄѣ, и҆ са̀ весᲄи́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь, а҆р̾џи́н̾ᲅь. Чѐ є҆́сᲄе а҆чѣ́сᲄа пе́н̾ᲅрꙋ ми́не шѝ пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не? Ꙟ҆ г̾рѡа́пъци
спꙋнѫн̾дꙋйсе: “Ꙗ҆́ᲅъ Мил̾ка а҆ нъскꙋ́ᲅь шѝ ѣ҆ фі́и лꙋ́й Нахѡ́ рь, да́рь пѐ мѡа́р̾ᲅа ᲅа̀!”
ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ: ѕ҃і А҆ᲅꙋн̾чи, а҆скꙋл̾ᲅѫ́н̾дь пѐ Е҆ф̾ронь, А҆враа́мь а҆ кѫн̾ᲅъри́ᲅь лꙋ́й Е҆ф̾ронь
к҃а Пѐ Оу҆ць, ꙟ҆ᲅѫїꙋль съ́ꙋ нъскꙋ́ᲅь, пѐ Бꙋзь, ф̾ра́ᲅеле а҆че́сᲄꙋїѧ шѝ пѐ а҆ᲅѫᲅа а҆р̾џи́н̾ᲅь, кѫᲅь а҆ спꙋ́сь є҆́ль ꙟ҆ а҆ꙋзꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й Хеᲅь:
Кемꙋель, ᲅа́ᲅъль лꙋ́й А҆ра́мь; па́ᲅрꙋ сꙋ́ᲅе сик꙽ли дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь, дꙋ́пъ прецꙋль негꙋсᲄоре́ск꙽.
к҃в Пѐ Кеседь, пѐ Хазѡ, пѐ Пил̾дашь, пѐ И҆д꙽лафь шѝ пѐ Баᲅꙋель. з҃і Шѝ а҆ша̀ царина лꙋ́й Е҆ф̾ронь, ка́ре є҆ лѫ́н̾гъ Мак꙽пела, ꙟ҆ фа́ца
к҃г Ꙗ҆́рь лꙋ́й Баᲅꙋель и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь Ребе́ка”. Пѐ а҆че́щи ѻ҆ п̾ᲅь фі́и ѧ҆ сᲄежарꙋлꙋй Мам̾в̾ри, царина шѝ пещера ди́нь ѣ҆ шѝ ᲅо́ци помїи
нъскꙋ́ᲅь Мил̾ка лꙋ́й Нахѡ́ рь, ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й А҆враа́мь. ди́нь царинъ шѝ ᲅѡ́ ᲅь чѐ є҆ра̀ ꙟ҆ хоᲅареле є҆́и дѐ жꙋрь ꙟ҆прежꙋрь
к҃д Ꙗ҆́рь ѡ҆ цїиᲅѡа́ре а҆ лꙋ́й, а҆нꙋме Реꙋма, ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь шѝ ѣ҆ пѐ Тебах꙽, и҃і Са́ꙋ да́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь мошїе дѐ вечи, ꙟ҆айн̾ᲅѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й Хеᲅь
пѐ Гаха́мь, пѐ Тахашь шѝ пѐ Маака. шѝ а҆ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ че́лѡр̾ чѐ сѐ сᲄрѫн̾сесеръ ла̀ пѡа́р̾ᲅа чеᲅъцїи лꙋ́й.
ѳ҃і Дꙋ́пъ а҆чѣ́сᲄа А҆враа́мь а҆ ꙟ҆г̾ропа́ᲅь пѐ Са́р̾ра, феме́їѧ са̀, ꙟ҆ пещера ди́нь

К А́ П. К҃Г царина Мак꙽пела, ка́ре є҆ ꙟ҆ фа́ца лꙋ́й Мам̾в̾ри са́ꙋ а҆ Хебронꙋлꙋй, ꙟ҆


Канаа́нь.
Мѡа́р̾ᲅѣ шѝ мор̾мѫ́н̾ᲅꙋль Са́р̾рей.
к҃ А҆сᲄфель а҆ ᲅрекꙋ́ᲅь дѐ ла̀ фі́ии лꙋ́й Хеᲅь ла̀ А҆враа́мь царина шѝ
а҃ Са́р̾ра а҆ ᲅръи́ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ дѡ́ ꙋъзе́чи шѝ шап̾ᲅе дѐ а҆́ни. А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь пещера чѣ̀ ди́нь ѣ, ка ло́к꙽ дѐ ꙟ҆г̾ропаре.
а҆нїи вїецїи Са́р̾рей.
в҃ Са́р̾ра а҆ мꙋри́ᲅь ла̀ Кирїа́ᲅь А҆р̾ба ка́ре є҆ ꙟ҆ вале, а҆дикъ ꙟ҆ Хебронꙋль К А́ П. К҃Д
дѐ а҆́сᲄъзи, ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй. Шѝ а҆ вени́ᲅь А҆враа́мь сᲆ п̾лѫ́н̾гъ шѝ
Късъᲅорїѧ лꙋ́й І҆са́ак꙽
сᲆ желѣ́скъ пѐ Са́р̾ра.
г҃ А҆пѡ́ й са̀ дꙋ́сь А҆враа́мь дѐ ла̀ мѡа́р̾ᲅа са̀, а҆ г̾ръи́ᲅь кꙋ̀ фі́ии лꙋ́й а҃ А҆враа́мь є҆ра̀ а҆кꙋ́мь бъᲅрѫнь шѝ веки дѐ зиле шѝ Дм҃нꙋль
Хеᲅь шѝ а҆ зи́сь: би́некꙋвѫн̾ᲅасе пѐ А҆враа́мь кꙋ̀ дѐ ᲅѡа́ᲅе.
д҃ “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь и҆н̾ᲅре вѡ́ й сᲄръинь шѝ прибѣ́г꙽; дацими да́рь ꙟ҆ сᲄъпѫнире в҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь А҆враа́мь къ́ᲅре слꙋга чѣ̀ май бъᲅрѫнъ ди́нь ка́са са̀,
ᲂу҆́нь ло́к꙽ дѐ мор̾мѫ́н̾ᲅь ла̀ вѡ́ й, ка сᲆ ꙟ҆г̾ропь пѐ мѡа́р̾ᲅа мѣ”. ка́ре кѫр̾мꙋїѧ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀: “Пꙋне мѫ́на ᲅа̀ сꙋ́бь кѡа́ѱа мѣ
є҃ Ꙗ҆́рь фі́ии лꙋ́й Хеᲅь а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь шѝ а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре А҆враа́мь: г҃ Шѝ жꙋръми пѐ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль черꙋлꙋй шѝ пѐ Дм҃нзе́ꙋль
ѕ҃ “Нꙋ̀, до́м̾нꙋль ме́ꙋ, чѝ а҆скꙋл̾ᲅъне: Тꙋ̀ а҆и́чи ла̀ нѡй є҆щи ᲂу҆: воїеводь пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй кᲆ фі́ꙋлꙋй ме́ꙋ І҆са́ак꙽ нꙋй ве́й лꙋа феме́їе ди́нь феᲅеле
а҆ль лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ. Де́чи, ꙟ҆г̾рѡа́пъци мѡа́р̾ᲅа ꙟ҆ че́ль май бꙋнь дин̾ᲅре Канаа́нейлѡр̾, ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль кърора лѡкꙋїе́ск꙽ є҆́ꙋ,
ло́кꙋриле нѡа́сᲄре дѐ ꙟ҆г̾ропаре, кᲆ ничи ᲂу҆́нꙋль дин̾ᲅре нѡй нꙋ̀ ᲅѐ ва̀ д҃ Чѝ ве́й мер̾џе ꙟ҆ цара мѣ, ᲂу҆́н̾де ма́мь нъскꙋ́ᲅь є҆́ꙋ, ла̀ рꙋделе ме́ле,
ѡ҆ при съци ꙟ҆г̾ропи мѡа́р̾ᲅа а҆ко́лѡ”. шѝ ве́й лꙋа дѐ а҆ко́лѡ феме́їе лꙋ́й І҆са́ак꙽, фі́ꙋль ме́ꙋ”.
з҃ А҆ᲅꙋн̾чи са̀ скꙋла́ᲅь А҆враа́мь шѝ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь попѡ́ рꙋлꙋй жърїи є҃ Ꙗ҆́ рь слꙋга а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “Да́рь пѡа́ᲅе нꙋ̀ ва̀ в̾рѣ феме́їѧ сᲆ
а҆челеїѧ, а҆дикъ фі́илѡр̾ лꙋ́й Хеᲅь. винъ кꙋ̀ ми́не ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа; ꙟ҆ᲅѡа́р̾чевѡй, ѡ҆ а́ре, пѐ фі́ꙋль
и҃ Шѝ а҆ г̾ръи́ᲅь къ́ᲅре дѫн̾шїи А҆враа́мь шѝ а҆ зи́сь: “Да́къ вѡйци ᲅъ́ꙋ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль дѐ ᲂу҆́н̾де а҆́й і҆еши́ᲅь?”
ди́нь сꙋф̾леᲅь съми ꙟ҆г̾ропь пѐ мѡа́р̾ᲅа мѣ дѐ ла̀ ѻ҆ кїи мей, а҆ᲅꙋ́н̾чи ѕ҃ А҆враа́мь ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “Ѧ҆̀ сѣ́ма сᲆ нꙋ̀ ꙟ҆ᲅор̾чи пѐ фі́ꙋль
а҆скꙋл̾ᲅацимъ шѝ рꙋга́ци пе́н̾ᲅрꙋ ми́не пѐ Е҆ф̾ронь, фі́ꙋль лꙋ́й Цохарь, ме́ꙋ а҆ко́лѡ!
ѳ҃ Ка съми дѣ пещера Мак꙽пела пѐ ка́ре ѡ҆ а҆ре ꙟ҆ капъᲅꙋль цариней з҃ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль черꙋлꙋй шѝ Дм҃нзе́ꙋль пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, Че́ль чѐ ма
лꙋ́й, да́рь сᲆ мїѡ дѣ пѐ бани га́ᲅа, ка сᲆ ѡ҆ а҆́мь а҆и́чи ла̀ вѡ́ й ꙟ҆ лꙋа́ᲅь ди́нь ка́са ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ шѝ ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль ꙟ҆ ка́ре ма́мь
сᲄъпѫнире дѐ вечи пе́н̾ᲅрꙋ ꙟ҆г̾ропаре. нъскꙋ́ᲅь, Ка́ре мїѧ г̾ръи́ᲅь шѝ Ка́ре мѝ Са жꙋра́ᲅь, зикѫ́н̾дь: цїеци
і҃ Е҆ф̾ронь ꙟ҆съ шедѣ а҆ᲅꙋ́н̾чи ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й Хеᲅь. Шѝ а҆ вѡ́ й да̀ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа шѝ ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и, А҆чела ва̀ ᲅрими́ᲅе
ръспꙋн̾сь Е҆ф̾ронь Хеᲅеѣ́нꙋль лꙋ́й А҆враа́мь, ꙟ҆ а҆ꙋзꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й пѐ ꙟџ҃рꙋль Съ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀ шѝ ве́й лꙋа феме́їе фечорꙋлꙋй ме́ꙋ дѐ
Хеᲅь шѝ а҆ль ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ че́лѡр̾ чѐ венисеръ ла̀ пор̾циле чеᲅъцїи лꙋ́й, а҆ко́лѡ.
шѝ а҆ зи́сь: и҃ Ꙗ҆́ рь дѐ нꙋ̀ ва̀ вѡ́ й феме́їѧ а҆че́ѣ сᲆ винъ кꙋ̀ ᲅи́не ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль
а҃і “Нꙋ̀, до́м̾нꙋль ме́ꙋ, а҆скꙋл̾ᲅъмъ пѐ ми́не: Е҆́ꙋ ꙟ҆́ци да́ꙋ царина шѝ а҆че́сᲄа, ве́й фѝ слободь дѐ жꙋръмѫ́н̾ᲅꙋль ме́ꙋ, да́рь пѐ фі́ꙋль ме́ꙋ сᲆ
пещера чѣ̀ дин̾ᲅрꙟса шѝ цїѡ да́ꙋ ꙟ҆ фала фі́илѡр̾ попѡ́ рꙋлꙋй; цїѡ нꙋль ꙟ҆ᲅор̾чи а҆ко́лѡ!”
да́ꙋ ꙟ҆съ ꙟ҆ да́рь. Ꙟ҆ г̾рѡа́пъци пѐ мѡа́р̾ᲅа ᲅа̀”. 
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь к҃д

ѳ҃ Шѝ пꙋнѫн̾дꙋши слꙋга мѫ́на сꙋ́бь кѡа́ѱа лꙋ́й А҆враа́мь, сᲄъпѫнꙋль к҃и Ꙗ҆́ рь фа́ᲅа а҆ а҆лер̾га́ᲅь а҆касъ ла̀ мама са̀ шѝ а҆ повесᲄи́ᲅь ᲅѡа́ᲅе
съ́ꙋ, и҆ са̀ жꙋра́ᲅь пе́н̾ᲅрꙋ ᲅѡа́ᲅе а҆че́сᲄѣ. а҆че́сᲄѣ.
і҃ А҆пѡ́ й а҆ лꙋа́ᲅь слꙋга кꙋ̀ сине зече къмиле ди́нь къмилеле к҃ѳ Ребе́ка ꙟ҆съ а҆вѣ̀ ᲂу҆́нь ф̾ра́ᲅе, а҆нꙋме Лаба́н̾. Шѝ а҆ а҆лер̾га́ᲅь Лаба́н̾
сᲄъпѫнꙋлꙋй съ́ꙋ шѝ ᲅѡ́ᲅь фелꙋль дѐ лꙋк꙽рꙋри скꙋм̾пе дѐ а҆́ле а҆фа́ръ, ла̀ фѫн̾ᲅѫнъ, ла̀ ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла,
сᲄъпѫнꙋлꙋй съ́ꙋ шѝ, скꙋлѫн̾дꙋсе, са̀ дꙋ́сь ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ, ꙟ҆ чеᲅа́ᲅѣ л҃ Къчи є҆́ль възꙋсе и҆нелꙋль дѐ а҆ꙋрь шѝ бръцъриле ла̀ мѫ́йниле сꙋрорїи
лꙋ́й Нахѡ́ рь. са́ле Ребе́ка, шѝ а҆ꙋзисе вор̾беле Ребе́къи, сора са̀, ка́ре спꙋсесе: “А҆ша̀
а҃і Шѝ, ꙟ҆ᲅрѡ зи, спре сѣ́ръ, кѫ́н̾дь і҆есь феме́иле сᲆ скѡа́ᲅъ а҆пъ, а҆ шѝ а҆ша̀ мїѧ вор̾би́ᲅь ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла!” Шѝ а҆жꙋн̾гѫ́н̾дь ла̀ є҆́ль, ла̀
попоси́ᲅь кꙋ̀ къмилеле ла̀ ѡ҆ фѫн̾ᲅѫнъ, а҆фа́ръ ди́нь чеᲅа́ᲅе. гъси́ᲅь сᲄѫ́н̾дь кꙋ̀ къмилеле ла̀ фѫн̾ᲅѫнъ.
в҃і Шѝ а҆ зи́сь: “Дм҃не Дм҃нзе́ꙋль сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ А҆враа́мь, скѡа́ᲅемїѡ л҃а Шѝ ѧ҆ зи́сь: “И҆н̾ᲅръ, би́некꙋвѫн̾ᲅаᲅꙋль Дм҃нꙋлꙋй! Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ сᲄай
ꙟ҆ кале а҆́сᲄъзи шѝ фъ милъ кꙋ̀ сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ А҆враа́мь! а҆фа́ръ? Е҆́ꙋ цѧмь гъᲅи́ᲅь касъ шѝ сълашь пе́н̾ᲅрꙋ къмилеле ᲅа́ле!”
г҃і Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ сᲄа́ꙋ ла̀ фѫн̾ᲅѫна а҆чѣ́сᲄа шѝ феᲅеле лѡкꙋиᲅѡ́ рилѡр̾ л҃в Шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла ꙟ҆ касъ. Ꙗ҆́рь Лаба́н̾ а҆ лꙋа́ᲅь повара дѐ
чеᲅъцїи а҆́ꙋ сᲆ ꙗ҆́съ сᲆ скѡа́ᲅъ а҆пъ. пѐ къмиле шѝ лѣ да́ᲅь паїе шѝ фѫнь, ꙗ҆́рь лꙋ́й шѝ ѡ҆ а́менилѡр̾,
д҃і Де́чи фа́ᲅа къреїѧ ꙟ҆́и вѡ́ й зиче: П̾лѣ́къ ᲂу҆р̾чорꙋль ᲅъ́ꙋ сᲆ бѣ́ꙋ шѝ ка́ре є҆ра́ꙋ кꙋ̀ є҆́ль, лѣ да́ᲅь а҆пъ, ка съши спеле пичѡа́реле.
ка́ре мѝ ва̀ ръспꙋн̾де: “Бѣ! Ба шѝ къмилеле ᲅѡа́ᲅе лѐ вѡ́ й а҆дъпа л҃г А҆пѡ́ й лѣ а҆дꙋ́сь дѐ мѫн̾ка́ре. Е҆лие́зерь ꙟ҆съ а҆ зи́сь: “Нꙋ̀ вѡ́ й мѫн̾ка
пѫ́нъ сѐ вѡ́ р̾ съᲅꙋра”, а҆че́ѣ сᲆ фі́е пѐ ка́ре Тꙋ̀ а҆́й рѫн̾дꙋйᲅѡ робꙋлꙋй пѫ́нъ нꙋ̀ вѡ́ й спꙋ́не ла̀ чѐ а҆́мь вени́ᲅь”. Зиса Лаба́н̾: “Спꙋ́не!”
Тъ́ꙋ І҆са́ак꙽ шѝ при́нь а҆чѣ́сᲄа вѡ́ й кꙋнѡа́ще кᲆ фа́чи милъ кꙋ̀ л҃д А҆ᲅꙋн̾чи Е҆лие́зерь а҆ зи́сь: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь слꙋга лꙋ́й А҆враа́мь.
сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ А҆враа́мь. л҃є Дм҃нꙋль а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь фѡа́р̾ᲅе пѐ сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ шѝ ла̀
є҃і Да́рь нꙋ̀ сфѫршисе є҆́ль ꙟ҆къ а҆ кꙋџеᲅа а҆че́сᲄѣ ꙟ҆ мин̾ᲅѣ са̀, кѫ́н̾дь мъри́ᲅь шѝ ѧ҆ да́ᲅь ѡ҆ й шѝ бѡй, а҆р̾џи́н̾ᲅь шѝ а҆ꙋрь, роби шѝ рѡа́бе,
ꙗ҆́ᲅъ кᲆ і҆еши кꙋ̀ ᲂу҆р̾чорꙋль пѐ ᲂу҆мърь Ребе́ка, фчⷬ҇а ка́ре сѐ нъскꙋсе лꙋ́й къмиле шѝ а҆сини.
Баᲅꙋель, фі́ꙋль Мил̾къи, феме́їѧ лꙋ́й Нахѡ́ рь, ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й А҆враа́мь. л҃ѕ Ꙗ҆́ рь Са́р̾ра, феме́їѧ сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ, фїи́н̾дь а҆кꙋ́мь бъᲅрѫнъ, а҆
ѕ҃і А҆чѣ́сᲄа є҆ра̀ фѡа́р̾ᲅе ф̾рꙋмѡа́съ ла̀ кипь, фчⷬ҇ъ, пѐ ка́ре нꙋ̀ ѡ҆ кꙋноскꙋсе нъскꙋ́ᲅь сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ ᲂу҆́нь фі́ꙋ, кърꙋїѧ є҆́ль ѧ҆ да́ᲅь ᲅѡа́ᲅе
ꙟ҆къ ᲂу҆́нь бъⷬ҇баᲅ. Шѝ вени́н̾дь ѣ҆ ла̀ фѫн̾ᲅѫнъ, шїѧ ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь кѫ́ᲅе а҆ре.
ᲂу҆р̾чорꙋль шѝ а҆ пор̾ни́ᲅь ꙟ҆апѡй. л҃з Шѝ ма жꙋра́ᲅь сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ, зикѫ́н̾дь: “Сᲆ нꙋ̀ і҆ей феме́їе
з҃і А҆ᲅꙋн̾чи слꙋга лꙋ́й А҆враа́мь а҆ а҆лер̾га́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ є҆́и шѝ ѧ҆ зи́сь: фечорꙋлꙋй ме́ꙋ ди́нь феᲅеле Канаа́нейлѡр̾, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль кърора
“Дъми сᲆ бѣ́ꙋ пꙋцинъ а҆пъ ди́нь ᲂу҆р̾чорꙋль ᲅъ́ꙋ!” ᲅръїе́ск꙽,
и҃і Ꙗ҆́рь ѣ҆ а҆ зи́сь: “Бѣ, до́м̾нꙋль ме́ꙋ!” Шѝ ꙟ҆да́ᲅъ шїѧ лъса́ᲅь л҃и Чѝ сᲆ мер̾џи ла̀ ка́са ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ, ла̀ рꙋделе ме́ле шѝ сᲆ і҆ей дѐ
ᲂу҆р̾чорꙋль пѐ браце шѝ ѧ҆ да́ᲅь сᲆ бѣ а҆пъ пѫ́нъ а҆ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь дѐ а҆ май а҆ко́лѡ феме́їе пе́н̾ᲅрꙋ фечорꙋль ме́ꙋ!”
бѣ. л҃ѳ Ꙗ҆́ рь є҆́ꙋ а҆́мь зи́сь къ́ᲅре сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ: “Да́рь дѐ нꙋ̀ ва̀ в̾рѣ феме́їѧ
ѳ҃і А҆пѡ́ й а҆ зи́сь: “Шѝ къмилелѡр̾ ᲅа́ле а҆́мь сᲆ лѐ скоᲅь а҆пъ пѫ́нъ вѡ́ р̾ сᲆ винъ кꙋ̀ ми́не?”
бѣ ᲅѡа́ᲅе”. м҃ Е҆́ль ꙟ҆съ мїѧ ръспꙋн̾сь: “Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ, ꙟ҆айн̾ᲅѣ Кърꙋїѧ ᲂу҆м̾блꙋ,
к҃ Шѝ ꙟ҆да́ᲅъ шїѧ дешер̾ᲅа́ᲅь ᲂу҆р̾чорꙋль ꙟ҆ а҆дъпъᲅѡа́ре шѝ а҆ а҆лер̾га́ᲅь ва̀ ᲅрими́ᲅе кꙋ̀ ᲅи́не пѐ ꙟџ҃рꙋль Съ́ꙋ, ва̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа калѣ ᲅа̀ шѝ
ꙗ҆́рь ла̀ фѫн̾ᲅѫнъ сᲆ скѡа́ᲅъ а҆пъ шѝ а҆ а҆дъпа́ᲅь ᲅѡа́ᲅе къмилеле. ве́й лꙋа феме́їе пе́н̾ᲅрꙋ фечорꙋль ме́ꙋ ди́нь рꙋделе ме́ле шѝ ди́нь ка́са
к҃а Ꙗ҆́рь ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла сѐ ᲂу҆йᲅа ла̀ ѣ҆ кꙋ̀ мираре шѝ ᲅъчѣ, дори́н̾дь сᲆ ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ.
щїе дѐ ѧ҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль кълъᲅорїѧ са́ꙋ нꙋ̀. м҃а А҆ᲅꙋн̾чи ве́й фѝ слободь дѐ жꙋръмѫ́н̾ᲅꙋль ме́ꙋ, кѫ́н̾дь ᲅѐ ве́й дꙋче
к҃в Шѝ да́къ а҆́ꙋ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь ᲅѡа́ᲅе къмилеле дѐ а҆ май бѣ, а҆ лꙋа́ᲅь ла̀ рꙋделе ме́ле шѝ дѐ нꙋ̀ цїѡ вѡ́ р̾ да̀, ве́й фѝ дез̾лега́ᲅь дѐ
ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла шѝ ѧ҆ да́ᲅь ᲂу҆́нь и҆нель дѐ а҆ꙋрь, ꙟ҆ г̾реꙋᲅа́ᲅе дѐ ѡ҆ жꙋръмѫ́н̾ᲅꙋль ме́ꙋ.
жꙋмъᲅа́ᲅе сик꙽лꙋ, шѝ дѡ́ ꙋъ бръцъри ла̀ мѫ́йниле є҆́и, ꙟ҆ г̾реꙋᲅа́ᲅе дѐ м҃в Де́чи, а҆жꙋн̾гѫ́н̾дь є҆́ꙋ а҆́сᲄъзи ла̀ фѫн̾ᲅѫнъ, а҆́мь зи́сь: “Дм҃не,
зече сик꙽ли дѐ а҆ꙋрь. Дм҃нзе́ꙋль сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ А҆враа́мь, дѐ є҆́сᲄе сᲆ мъ фа́чи сᲆ
к҃г А҆пѡ́ й а҆ ꙟ҆ᲅребаᲅѡ шѝ а҆ зи́сь: “А҆̀ кꙋй фа́ᲅъє҆щи ᲅꙋ̀? Спꙋ́неми, ᲅѐ и҆з̾бꙋ́ᲅе́ск꙽ ꙟ҆ калѣ чѐ фак꙽,
рог꙽, да́къ сѐ а҆ф̾лъ ꙟ҆ ка́са ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ ло́к꙽, ка сᲆ ръмѫнемь?” м҃г Ꙗ҆́ ᲅъ, є҆́ꙋ сᲄа́ꙋ ла̀ фѫн̾ᲅѫнъ; шѝ фа́ᲅа къреїѧ є҆́ꙋ ꙟ҆́и вѡ́ й зиче
к҃д Ꙗ҆́рь ѣ҆ ѧ҆ зи́сь: “Сꙋ́н̾ᲅь фа́ᲅа лꙋ́й Баᲅꙋель а҆ль Мил̾къи, пѐ ка́ре ѣ҆ кѫ́н̾дь ва̀ вени сᲆ скѡа́ᲅъ а҆пъ: “Дъми сᲆ бѣ́ꙋ пꙋцинъ а҆пъ ди́нь
ла̀ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й Нахѡ́ рь”. ᲂу҆р̾чорꙋль ᲅъ́ꙋ!”
к҃є А҆пѡ́ й ѧ҆ май зи́сь: “А҆вемь шѝ паїе шѝ фѫнь мꙋл̾ᲅь шѝ ла̀ нѡй м҃д Ꙗ҆́ рь ѣ҆ ꙟ҆и ва̀ зиче: “Бѣ шѝ ᲅꙋ̀, шѝ къмилеле ᲅа́ле лѐ вѡ́ й а҆дъпа”,
є҆́сᲄе шѝ ло́к꙽, ка сᲆ ръмѫнеци”. а҆че́ѣ сᲆ фі́е феме́їѧ, пѐ ка́ре Дм҃нꙋль а҆ рѫн̾дꙋйᲅѡ пе́н̾ᲅрꙋ І҆са́ак꙽,
к҃ѕ А҆ᲅꙋн̾чи са̀ п̾лека́ᲅь ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла шѝ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь Дм҃нꙋлꙋй шѝ а҆ робꙋль Съ́ꙋ шѝ фі́ꙋль сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ, шѝ при́нь а҆чѣ́сᲄа вѡ́ й
зи́сь: кꙋнѡа́ще кᲆ Тѐ мⷧ҇осᲅиве́щи спре сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ А҆враа́мь.
к҃з “Бинекꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь сᲆ фі́е Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ м҃є Да́рь нꙋ̀ и҆спръвисемь є҆́ꙋ ꙟ҆къ а҆ г̾ръи а҆че́сᲄѣ ꙟ҆ мин̾ᲅѣ мѣ, кѫ́н̾дь
А҆враа́мь, Ка́ре на пъръси́ᲅь пѐ сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ кꙋ̀ мила шѝ ꙗ҆́ᲅъ а҆ і҆еши́ᲅь Ребе́ка, кꙋ̀ ᲂу҆р̾чорꙋль пѐ ᲂу҆мърь; сѐ погорѫ̀ ла̀
бꙋнъвѡйн̾ца Са, дѐ в̾ре́ме чѐ ма а҆дꙋ́сь Дм҃нꙋль д꙽реп̾ᲅь ла̀ ка́са фѫн̾ᲅѫнъ шѝ скѡа́се а҆пъ, шѝ є҆́ꙋ ꙗ҆́мь зи́сь: “Дъми сᲆ бѣ́ꙋ!”
ф̾ра́ᲅелꙋй сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ”.
Фа́черѣ к҃є

м҃ѕ Шѝ ѣ҆ шїѧ лъса́ᲅь ꙟ҆да́ᲅъ ᲂу҆р̾чорꙋль дѐ пѐ ᲂу҆мърь, зикѫ́н̾дь: “Бѣ ѯ҃є Шѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре слꙋгъ: “Чи́не є҆́сᲄе ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла ка́ре вине пѐ
ᲅꙋ̀ шѝ къмилеле ᲅа́ле лѐ вѡ́ й а҆дъпа”. Шѝ а҆́мь бъꙋ́ᲅь шѝ мїѧ кѫм̾пь ꙟ҆ ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ нѡа́сᲄръ?” Ꙗ҆́рь слꙋга ѧ҆ зи́сь: “А҆че́сᲄай
а҆дъпа́ᲅь шѝ къмилеле. сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ!” А҆ᲅꙋн̾чи ѣ҆ шїѧ лꙋа́ᲅь вълꙋль шѝ са̀ а҆копери́ᲅь.
м҃з А҆пѡ́ й а҆́мь ꙟ҆ᲅребаᲅѡ шѝ а҆́мь зи́сь: “А҆̀ кꙋй фа́ᲅъє҆щи ᲅꙋ̀? ѯ҃ѕ Шѝ слꙋга повесᲄи лꙋ́й І҆са́ак꙽ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе фъкꙋсе.
Спꙋ́неми ᲅѐ рог꙽!” Шѝ ѣ҆ а҆ зи́сь: “Сꙋ́н̾ᲅь фа́ᲅа лꙋ́й Баᲅꙋель, фі́ꙋль ѯ҃з Шѝ а҆ дꙋсѡ І҆са́ак꙽ ꙟ҆ ко́р̾ᲅꙋль мамей са́ле Са́р̾ра шѝ а҆ лꙋа́ᲅь пѐ Ребе́ка
лꙋ́й Нахѡ́ рь, пѐ ка́ре и҆ ла̀ нъскꙋ́ᲅь Мил̾ка”. А҆ᲅꙋн̾чи ꙗ҆́мь да́ᲅь ᲂу҆́нь шѝ а҆чѣ́сᲄа са̀ фъкꙋ́ᲅь феме́їѧ лꙋ́й шѝ а҆ ю҆биᲅѡ. Шѝ са̀ мѫн̾гѫѧ́ᲅь
и҆нель шѝ бръцъри ла̀ мѫ́йни. І҆са́ак꙽ дѐ пїер̾дерѣ мамей са́ле, Са́р̾ра.
м҃и Дꙋ́пъ а҆че́ѣ ма́мь п̾лека́ᲅь шѝ ма́мь ꙟ҆кина́ᲅь Дм҃нꙋлꙋй шѝ а҆́мь
би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь пѐ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ А҆враа́мь, К А́ П. К҃Є
Ка́ре ма повъцꙋи́ᲅь дѣ д꙽реп̾ᲅꙋль, ка сᲆ ꙗ҆́ꙋ пѐ фа́ᲅа ф̾ра́ᲅелꙋй
Късъᲅорїѧ а҆ дѡ́ ꙋа а҆ лꙋ́й А҆враа́мь. Мѡа́р̾ᲅѣ лꙋ́й А҆враа́мь.
сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ пе́н̾ᲅрꙋ фі́ꙋль лꙋ́й.
м҃ѳ А҆кꙋ́мь де́чи спꙋне́цими дѐ в̾реци сᲆ а҆ръᲅа́ци милъ шѝ бꙋнъвѡйн̾цъ а҃ А҆враа́мь ꙟ҆съ шїѧ май лꙋа́ᲅь ѡ҆ феме́їе кꙋ̀ нꙋ́меле Кеᲅꙋра.
сᲄъпѫнꙋлꙋй ме́ꙋ; ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀, сᲆ каꙋ́ᲅь а҆л̾ᲅа ꙟ҆ д꙽рѣ́п̾ᲅа шѝ ꙟ҆ сᲄѫн̾га”. в҃ Ѣ҆̀ ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ Зим̾рань, І҆ѡк꙽шань, Мадань, Мадѧнь, И҆ш̾бак꙽ шѝ
н҃ Шѝ ръспꙋн̾зѫ́н̾дь Лаба́н̾ шѝ Баᲅꙋель а҆́ꙋ зи́сь: “Дѐ ла̀ Дм҃нꙋль вине пѐ Шꙋах꙽.
лꙋк꙽рꙋль а҆че́сᲄа шѝ нѡй нꙋци пꙋ́ᲅемь спꙋ́не нимик꙽ ничи дѐ би́не, г҃ Лꙋ́й І҆ѡк꙽шань и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь Шеба, Темань шѝ Дедань. Ꙗ҆́ рь фі́ии
ничи дѐ ръ́ꙋ. лꙋ́й Дедань а҆́ꙋ фо́сᲄ: Рагꙋйль, Нав̾деель, А҆шꙋри́мь, Лѐ ᲅꙋши́мь шѝ
н҃а Ꙗ҆́ᲅъ, Ребе́ка є҆́сᲄе ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀, ꙗ҆́ѡ шѝ дꙋ́ᲅе шѝ сᲆ фі́е соцїѧ Лѐ ꙋми́мь.
фі́ꙋлꙋй сᲄъпѫнꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ, кꙋ́мь а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль!” д҃ Ꙗ҆́ рь фі́ии лꙋ́й Мадѧнь а҆́ꙋ фо́сᲄ: Е҆фа, Е҆ферь, Е҆но́хь, А҆бида шѝ
н҃в Шѝ а҆ꙋзи́н̾дь кꙋвин̾ᲅеле лѡ́ рь, слꙋга лꙋ́й А҆враа́мь са̀ ꙟ҆кина́ᲅь Е҆л̾даа. А҆че́щїѧ ᲅо́ци а҆́ꙋ фо́сᲄ фі́ии Кеᲅꙋрей.
Дм҃нꙋлꙋй пѫ́нъ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь. є҃ Ꙟ҆ съ А҆враа́мь а҆ да́ᲅь ᲅѡа́ᲅе а҆вериле са́ле фі́ꙋлꙋй съ́ꙋ І҆са́ак꙽.
н҃г А҆пѡ́ й а҆ ско́сь слꙋга лꙋк꙽рꙋри дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь шѝ лꙋк꙽рꙋри дѐ а҆ꙋрь шѝ ѕ҃ Ꙗ҆́ рь фі́илѡр̾ цїиᲅѡа́релѡр̾ са́ле, А҆враа́мь лѣ фъкꙋ́ᲅь дарꙋри шѝ,
хайне шѝ лѣ да́ᲅь Ребе́къи. Да́ᲅа дѐ а҆семенѣ дарꙋри шѝ ф̾ра́ᲅелꙋй ꙟ҆къ фїи́н̾дь є҆́ль ꙟ҆ вѧцъ, ѧ҆ ᲅрими́сь депа́р̾ᲅе дѐ ла̀ І҆са́ак꙽, фі́ꙋль съ́ꙋ,
шѝ мамей є҆́и. спре ръсъри́ᲅь, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Ръсъриᲅꙋлꙋй.
н҃д Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь шѝ а҆́ꙋ бъꙋ́ᲅь, є҆́ль шѝ ѡ҆ а́менїи чей чѐ з҃ Зилеле вїецїи лꙋ́й А҆враа́мь, кѫ́ᲅе лѣ ᲅръи́ᲅь, а҆́ꙋ фо́сᲄ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ
є҆ра́ꙋ кꙋ̀ дѫн̾сꙋль шѝ а҆́ꙋ ръма́сь а҆ко́лѡ. Ꙗ҆́ рь да́къ са̀ скꙋла́ᲅь шап̾ᲅезе́чи шѝ чи́н̾чи дѐ а҆́ни.
диминѣ́ца, а҆ зи́сь: “Лъсацимъ сᲆ мъ дꙋк꙽ ла̀ сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ!” и҃ А҆пѡ́ й, слъби́н̾дь, А҆враа́мь а҆ мꙋри́ᲅь ла̀ бъᲅрѫнеци а҆дѫн̾чи, съᲅꙋль
н҃є Ꙗ҆́рь ф̾ра́ᲅеле шѝ мама Ребе́къи а҆́ꙋ зи́сь: “Сᲆ май ръмѫнъ фа́ᲅа кꙋ̀ дѐ зиле шѝ са̀ а҆дъꙋга́ᲅь ла̀ попѡ́ рꙋль съ́ꙋ.
нѡй мъкарь в̾реѡ зече зиле шѝ а҆пѡ́ й ᲅѐ ве́й дꙋче!” ѳ҃ Шѝ ла́ꙋ ꙟ҆г̾ропа́ᲅь фечорїи лꙋ́й, І҆са́ак꙽ шѝ И҆смае́ль, ꙟ҆ пещера
н҃ѕ Е҆́ль ꙟ҆съ лѣ зи́сь: “Нꙋ̀ мъ зъбови́ци! Къчи Дм҃нꙋль ма фъкꙋ́ᲅь сᲆ Мак꙽пела, ди́нь царина лꙋ́й Е҆ф̾ронь, фі́ꙋль лꙋ́й Цохарь Хеᲅеѣ́нꙋль, ꙟ҆
и҆з̾бꙋ́ᲅе́ск꙽ ꙟ҆ калѣ мѣ; лъсацимъ сᲆ мъ дꙋк꙽ ла̀ сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ!” фа́ца сᲄежарꙋлꙋй Мам̾в̾ри;
н҃з Ръспꙋн̾са́ꙋ є҆́и: “Сᲆ кемъмь копила шѝ сѡ ꙟ҆ᲅребъмь чѐ гѫн̾дꙋри а҆ре і҃ Де́чи ꙟ҆ царина шѝ ꙟ҆ пещера пѐ ка́ре А҆враа́мь а҆ кꙋм̾пъраᲅѡ дѐ ла̀
ѣ”. фі́ии лꙋ́й Хеᲅь, а҆ко́лѡ сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆г̾ропа́ци А҆враа́мь шѝ Са́р̾ра, феме́їѧ
н҃и Шѝ а҆́ꙋ кема́ᲅь пѐ Ребе́ка шѝ ꙗ҆́ꙋ зи́сь: “Врей сᲆ ᲅѐ дꙋчи ѡ҆ а́ре кꙋ̀ лꙋ́й.
ѻ҆́ мꙋль а҆че́сᲄа?” Шѝ ѣ҆ а҆ зи́сь: “Мъ дꙋк꙽!” а҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ мѡа́р̾ᲅѣ лꙋ́й А҆враа́мь, а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ пѐ
н҃ѳ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ лъса́ᲅь Лаба́н̾ сᲆ п̾лече Ребе́ка, сора са̀, шѝ дѡйка є҆́и, шѝ І҆са́ак꙽, фі́ꙋль лꙋ́й. Шѝ лѡкꙋїѧ І҆са́ак꙽ ла̀ Беерь Лахай Рѡй.
слꙋга лꙋ́й А҆враа́мь шѝ чей чѐ є҆ра́ꙋ кꙋ̀ є҆́ль. в҃і Ꙗ҆́ ᲅъ а҆кꙋ́мь шѝ вѧца лꙋ́й И҆смае́ль, фі́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь, пѐ ка́ре ла̀
ѯ҃ Шѝ а҆́ꙋ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь пѐ Ребе́ка шѝ ꙗ҆́ꙋ зи́сь: “Сора нѡа́сᲄръ, сᲆ сѐ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь е҆џѵп̾ᲅѣ́нка А҆га́рь, слꙋж̾ника Са́р̾рей;
наскъ ди́нь ᲅи́не мїи шѝ зе́чи дѐ мїи шѝ сᲆ сᲄъпѫнѣ́скъ ᲂу҆р̾машїи г҃і Шѝ ꙗ҆́ᲅъ нꙋ́меле фі́илѡр̾ лꙋ́й И҆смае́ль, дꙋ́пъ ширꙋль нащерїи лѡр̾:
ᲅъ́и пор̾циле в̾ръж̾машилѡр̾ лѡ́ р̾!” ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь а҆ль лꙋ́й И҆смае́ль а҆ фо́сᲄ Небаїѡᲅь; дꙋ́пъ є҆́ль
ѯ҃а А҆ᲅꙋн̾чи, скꙋлѫн̾дꙋсе Ребе́ка шѝ слꙋж̾ничеле є҆́и шѝ сꙋйн̾дꙋсе пѐ ᲂу҆р̾мѣ́зъ Кеда́рь, А҆д꙽беель шѝ Миб̾са́мь, 
къмиле, са́ꙋ дꙋ́сь кꙋ̀ ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла, шѝ слꙋга лꙋ́й А҆враа́мь, лꙋѫ́н̾дь пѐ д҃і Миш̾ма, Дꙋма шѝ Маса,
Ребе́ка, а҆ п̾лека́ᲅь. є҃і Хададь, Тема, Е҆ᲅꙋрь, Нафишь шѝ Кед꙽ма.
ѯ҃в І҆са́ак꙽ ꙟ҆съ венисе ди́нь Беерь Лахай Рѡй, къчи є҆́ль лѡкꙋїѧ ꙟ҆ ѕ҃і А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фі́ии лꙋ́й И҆смае́ль шѝ а҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь нꙋ́меле лѡ́ рь,
пър̾циле дѐ мѧзъзи. дꙋ́пъ а҆шезъриле лѡ́ рь шѝ дꙋ́пъ ᲅа́береле лѡ́ рь. А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь чей
ѯ҃г Ꙗ҆́рь спре сѣ́ръ а҆ і҆еши́ᲅь І҆са́ак꙽ ла̀ кѫм̾пь сᲆ сѐ п̾лим̾бе шѝ, дѡйспрезече воїевози а҆́й семин̾цїилѡр̾ лѡ́ рь.
ридикѫ́н̾дꙋши ѻ҆ кїи, а҆ възꙋ́ᲅь къмилеле вени́н̾дь. з҃і Ꙗ҆́ рь а҆нїи вїецїи лꙋ́й И҆смае́ль а҆́ꙋ фо́сᲄ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи шѝ шап̾ᲅе
ѯ҃д Ребе́ка ꙟ҆съ, къꙋᲅѫ́н̾дь, а҆ възꙋ́ᲅь пѐ І҆са́ак꙽ шѝ са̀ да́ᲅь жо́сь дѐ пѐ шѝ, ꙟ҆бъᲅрѫни́н̾дь, а҆ мꙋри́ᲅь шѝ а҆ ᲅрекꙋ́ᲅь ла̀ пърин̾цїи съ́й;
къмилъ и҃і Ꙗ҆́ рь ᲂу҆р̾машїи съ́й са́ꙋ ꙟ҆ᲅи́н̾сь дѐ ла̀ Хавила пѫ́нъ ла̀ Сꙋрь, ка́ре є҆́сᲄе
ꙟ҆ фа́ца Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, пѐ д꙽рꙋмꙋль чѐ дꙋче спре А҆сѵ́рїѧ; шѝ са́ꙋ
сълъш̾лꙋи́ᲅь є҆́и ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ фра́цилѡр̾ лѡ́ рь.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь к҃ѕ

ѳ҃і Ꙗ҆́рь спица нѣ́мꙋлꙋй лꙋ́й І҆са́ак꙽, фі́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь, є҆́сᲄе а҆чѣ́сᲄа: лꙋ́й г҃ Лѡкꙋїе́ще ꙟ҆ цара а҆чѣ́сᲄа шѝ Е҆́ꙋ вѡ́ й фѝ кꙋ̀ ᲅи́не шѝ ᲅѐ вѡ́ й
А҆враа́мь и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь І҆са́ак꙽. би́некꙋвѫн̾ᲅа, кᲆ цїе шѝ ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и вѡ́ й да̀ ᲅѡа́ᲅе
к҃ І҆са́ак꙽ ꙟ҆съ є҆ра̀ дѐ паᲅрꙋзе́чи дѐ а҆́ни, кѫ́н̾дь шїѧ лꙋа́ᲅь дѐ феме́їе пѐ цинꙋᲅꙋриле а҆че́сᲄѣ шиⷨи вѡ́ й ꙟ҆п̾лини жꙋръмѫ́н̾ᲅꙋль кꙋ̀ ка́ре Ма́мь
Ребе́ка, фа́ᲅа лꙋ́й Баᲅꙋель А҆рамеꙋль ди́нь Месопоᲅамїѧ шѝ сора жꙋра́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ.
лꙋ́й Лаба́н̾ А҆рамеꙋль. д҃ Вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци пѐ ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и ка сᲄелеле черꙋлꙋй шѝ вѡ́ й да̀
к҃а Шѝ са̀ рꙋга́ᲅь І҆са́ак꙽ Дм҃нꙋлꙋй пе́н̾ᲅрꙋ Ребе́ка, феме́їѧ са̀, кᲆ є҆ра̀ ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и ᲅѡа́ᲅе цинꙋᲅꙋриле а҆че́сᲄѣ; шѝ сѐ вѡ́ р̾
сᲄѣ́р̾пъ; шѝ ла̀ а҆ꙋзи́ᲅь Дм҃нꙋль шѝ феме́їѧ лꙋ́й Ребе́ка а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа ꙟ҆ᲅрꙋ ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и ᲅѡа́ᲅе попѡа́реле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй,
зъмисли́ᲅь. є҃ Пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ, а҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь кꙋвѫн̾ᲅꙋль Ме́ꙋ шѝ
к҃в Да́рь копїии а҆́ꙋ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ сѐ з̾ба́ᲅе ꙟ҆ пѫн̾ᲅечеле є҆́и шѝ ѣ҆ а҆ зи́сь: а҆ пъзи́ᲅь порꙋн̾чиле Ме́ле, повецеле Ме́ле, ꙟ҆д꙽реп̾ᲅъриле Ме́ле шѝ
“Да́къ а҆ша̀ а҆́ꙋ сᲆ фі́е, а҆ᲅꙋ́н̾чи ла̀ чѐ май а҆́мь а҆чѣ́сᲄъ сар̾чинъ?” Шѝ леџиле Ме́ле!” ‘
са̀ дꙋ́сь сᲆ ꙟ҆ᲅребе пѐ Дм҃нꙋль. ѕ҃ Дѐ а҆че́ѣ са̀ а҆шеза́ᲅь І҆са́ак꙽ ꙟ҆ Гера́ра.
к҃г Дм҃нꙋль ꙟ҆съ ѧ҆ зи́сь: “Ꙟ҆ пѫн̾ᲅечеле ᲅъ́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь дѡ́ ꙋъ нѣ́мꙋри шѝ з҃ Ꙗ҆́ рь лѡкꙋиᲅѡ́ рїи цинꙋᲅꙋлꙋй а҆челꙋїѧ ла́ꙋ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь деспре Ребе́ка,
дѡ́ ꙋъ попѡа́ре сѐ вѡ́ р̾ ридика ди́нь пѫн̾ᲅечеле ᲅъ́ꙋ; ᲂу҆́нь попѡ́ р̾ ва̀ феме́їѧ са̀, чи́не є҆ шѝ є҆́ль а҆ зи́сь: “А҆чѣ́сᲄа є҆́сᲄе сора мѣ!”, къчи са̀
а҆жꙋн̾џе май пꙋ́ᲅер̾ник꙽ декѫᲅь челълал̾ᲅь шѝ че́ль май ма́ре ва̀ ᲅемꙋ́ᲅь сᲆ зикъ: “Е҆ феме́їѧ мѣ!”, ка нꙋ̀ кꙋм̾ва съль ѻ҆ мѡа́ре
слꙋжи челꙋй май мик꙽!” ѡ҆ а́менїи ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ ди́нь причина Ребе́къи, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ є҆ра̀
к҃д Шѝ ѧ҆ вени́ᲅь Ребе́къи в̾ре́мѣ сᲆ наскъ шѝ ꙗ҆́ᲅъ є҆ра́ꙋ ꙟ҆ пѫн̾ᲅечеле ф̾рꙋмѡа́съ ла̀ кипь.
є҆́и дѡ́и џемени. и҃ Да́рь дꙋ́пъ чѐ а҆ ᲅръи́ᲅь є҆́ль а҆ко́лѡ мꙋл̾ᲅъ в̾ре́ме, са̀ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла́ᲅь кᲆ
к҃є Шѝ че́ль дин̾ᲅѫй ка́ре а҆ і҆еши́ᲅь є҆ра̀ рошꙋ шѝ пе́сᲄе ᲅѡ́ᲅь пъро́сь, А҆бимеле́к꙽, ре́џеле Филисᲅе́нилѡр̾, сᲆ сѐ оу҆́йᲅе пѐ ферѣ́сᲄръ шѝ сᲆ
ка ѡ҆ пїеличикъ, шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле І҆са́в̾. вадъ пѐ І҆са́ак꙽ жꙋкѫ́н̾дꙋсе кꙋ̀ Ребе́ка, феме́їѧ са̀.
к҃ѕ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ і҆еши́ᲅь ф̾ра́ᲅеле а҆че́сᲄꙋїѧ, цинѫн̾дꙋсе кꙋ̀ мѫ́на дѐ ѳ҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь А҆бимеле́к꙽ пѐ І҆са́ак꙽ шѝ ѧ҆ зи́сь: “А҆девъра́ᲅь є҆ къи
къл̾кѫїꙋль лꙋ́й І҆са́в̾; шѝ и҆ са̀ пꙋ́сь нꙋ́меле І҆а́ков̾. І҆са́ак꙽ ꙟ҆съ є҆ра̀ дѐ феме́їѧ ᲅа̀? Дѐ чѐ да́рь а҆́й зи́сь: “А҆чѣ́сᲄай сора мѣ?” Шѝ І҆са́ак꙽ а҆
шайзе́чи дѐ а҆́ни, кѫ́н̾дь и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь а҆чещїѧ ди́нь Ребе́ка. ръспꙋн̾сь: “Пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ мъ ᲅемѣ́мь сᲆ нꙋ̀ фі́ꙋ ѡ҆ морѫᲅь ди́нь
к҃з Копїии а҆чещїѧ а҆́ꙋ к꙽рескꙋ́ᲅь шѝ а҆ а҆жꙋн̾сь І҆са́в̾ ѻ҆́ мь и҆скꙋси́ᲅь ла̀ причина є҆́и”.
вѫнъᲅѡа́ре, ᲅръи́н̾дь пѐ кѫм̾пїи; ꙗ҆́рь І҆а́ков̾ є҆ра̀ ѻ҆́ мь линищи́ᲅь, і҃ Зисꙋїѧ А҆бимеле́к꙽: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ нѣ́й фъкꙋ́ᲅь а҆чѣ́сᲄа? Пꙋцинь а҆
ᲅръи́н̾дь ꙟ҆ ко́р̾ᲅꙋри. лиѱи́ᲅь ка чинева̀ ди́нь нѣ́мꙋль ме́ꙋ сᲆ сѐ фѝ кꙋл̾ка́ᲅь кꙋ̀ феме́їѧ
к҃и І҆са́ак꙽ ю҆бѣ пѐ І҆са́в̾, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙟ҆́и п̾лъчѣ вѫнаᲅꙋль а҆че́сᲄꙋѧ; ꙗ҆́рь ᲅа̀ шѝ нѣ́й фѝ фъкꙋ́ᲅь сᲆ съвѫрши́мь пъка́ᲅь”.
Ребе́ка ю҆бѣ пѐ І҆а́ков̾. а҃і А҆пѡ́ й а҆ да́ᲅь А҆бимеле́к꙽ порꙋн̾къ ла̀ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль съ́ꙋ, зикѫ́н̾дь:
к҃ѳ Ѡ҆̀ да́ᲅъ ꙟ҆съ а҆ фїер̾ᲅь І҆а́ков̾ лин̾ᲅе, ꙗ҆́рь І҆са́в̾ а҆ вени́ᲅь ѡ҆ сᲄени́ᲅь дѐ “Тѡ́ ᲅь че́ль чѐ сѐ ва̀ а҆ᲅин̾џе дѐ ѻ҆́ мꙋль а҆че́сᲄа шѝ дѐ феме́їѧ лꙋ́й ва̀
ла̀ кѫм̾пь. фѝ винова́ᲅь мор̾цїи”.
л҃ Шѝ а҆ зи́сь І҆са́в̾ къ́ᲅре І҆а́ков̾: “Дъми сᲆ мънѫн̾к꙽ ди́нь а҆чѣ́сᲄъ в҃і Шѝ а҆ семъна́ᲅь І҆са́ак꙽ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́ла шѝ а҆ кꙋлесь а҆нꙋль а҆че́ла
фїер̾ᲅꙋръ рошїе, кᲆ сꙋ́н̾ᲅь ф̾лъмѫ́н̾дь!” Дѐ а҆че́ѣ І҆са́в̾ са̀ май нꙋми́ᲅь родь ꙟ҆сꙋᲅи́ᲅь. Дм҃нꙋль ла̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь,
шѝ Е҆до́мь. г҃і Шѝ ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла а҆ а҆жꙋн̾сь бога́ᲅь шѝ а҆ спори́ᲅь ᲅѡ́ ᲅь май
л҃а І҆а́ков̾ ꙟ҆съ ѧ҆ ръспꙋн̾сь лꙋ́й І҆са́в̾: “Вин̾деми май ꙟ҆ᲅѫй д꙽реп̾ᲅꙋль ᲅъ́ꙋ мꙋл̾ᲅь, пѫ́нъ чѐ а҆ а҆жꙋн̾сь бога́ᲅь фѡа́р̾ᲅе.
дѐ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь!” д҃і А҆вѣ̀ ᲅꙋр̾ме дѐ ѡ҆ й, чирези дѐ ви́ᲅе шѝ ѻ҆ гѡа́ре мꙋл̾ᲅе, ꙟ҆кѫᲅь ꙟ҆́ль
л҃в Шѝ І҆са́в̾ а҆ ръспꙋн̾сь: “Ꙗ҆́ᲅъ є҆́ꙋ мѡр̾. Ла̀ чѐ мїе бꙋнь д꙽реп̾ᲅꙋль дѐ пиз̾мꙋѧ́ꙋ Филисᲅе́нїи.
ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь?” є҃і Тѡа́ᲅе фѫн̾ᲅѫниле, пѐ ка́ре лѐ съпасеръ робїи ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ, ꙟ҆
л҃г Зисꙋїѧ І҆а́ков̾: “Жꙋръми́ᲅе а҆кꙋ́мь!” Шѝ и҆ са̀ жꙋра́ᲅь І҆са́в̾ шѝ а҆ зилеле лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, Филисᲅе́нїи лѣ́ꙋ сᲄрика́ᲅь шѝ лѣ́ꙋ
вѫн̾дꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ д꙽реп̾ᲅꙋль съ́ꙋ дѐ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь. ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь кꙋ̀ пъмѫ́н̾ᲅь.
л҃д А҆ᲅꙋн̾чи І҆а́ков̾ а҆ да́ᲅь лꙋ́й І҆са́в̾ пѫ́йне шѝ фїер̾ᲅꙋръ дѐ лин̾ᲅе шѝ ѕ҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь А҆бимеле́к꙽ къ́ᲅре І҆са́ак꙽: “Дꙋ́ᲅе дѐ ла̀ нѡй, кᲆ ᲅѣ́й
а҆че́сᲄа а҆ мѫн̾ка́ᲅь шѝ а҆ бъꙋ́ᲅь, а҆пѡ́ й са̀ скꙋла́ᲅь шѝ са̀ дꙋ́сь. Шѝ фъкꙋ́ᲅь мꙋл̾ᲅь май ᲅаре декѫᲅь нѡй!”
а҆сᲄфель а҆ несокоᲅи́ᲅь І҆са́в̾ д꙽реп̾ᲅꙋль съ́ꙋ дѐ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь. з҃і Шѝ са̀ дꙋ́сь І҆са́ак꙽ дѐ а҆ко́лѡ шѝ, ᲅъбърѫ́н̾дь ꙟ҆ валѣ Гера́ра, а҆
лѡкꙋи́ᲅь а҆ко́лѡ.

К А́ П. К҃Ѕ и҃і А҆пѡ́ й а҆ съпа́ᲅь І҆са́ак꙽ ди́нь ноꙋ фѫн̾ᲅѫниле дѐ а҆пъ, пѐ ка́ре лѐ
съпасеръ робїи лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, шѝ пѐ ка́ре лѐ а҆сᲄꙋпасеръ
І҆са́ак꙽ ꙟ҆ цара Филисᲅе́нилѡр̾. Лѐ гъмѫ́н̾ᲅꙋль кꙋ̀ А҆бимеле́к꙽.
Филисᲅе́нїи дꙋ́пъ мѡа́р̾ᲅѣ лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, шѝ лѣ
а҃ Шѝ а҆ фо́сᲄ ѡ҆ фѡа́меᲅе ꙟ҆ царъ, а҆фа́ръ дѐ фѡа́меᲅѣ чѣ̀ дин̾ᲅѫй, нꙋми́ᲅь кꙋ̀ а҆челѣ́ши нꙋ́ме, кꙋ̀ ка́ре лѐ нꙋмисе А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ.
ка́ре сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ласе ꙟ҆ зилеле лꙋ́й А҆враа́мь. А҆ᲅꙋн̾чи са̀ дꙋ́сь І҆са́ак꙽ ꙟ҆ ѳ҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆́ꙋ май съпа́ᲅь слꙋџиле лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ ꙟ҆ валѣ Гера́ра шѝ
Гера́ра, ла̀ А҆бимеле́к꙽, ре́џеле Филисᲅе́нилѡр̾. а҆́ꙋ а҆ф̾ла́ᲅь а҆ко́лѡ и҆з̾вѡр̾ дѐ а҆пъ бꙋнъ дѐ бъꙋ́ᲅь.
в҃ А҆ᲅꙋн̾чи Дм҃нꙋль и҆ Са а҆ръᲅа́ᲅь шѝ ѧ҆ зи́сь: “Сᲆ нꙋ̀ ᲅѐ дꙋчи ꙟ҆
Е҆џѵ́п̾ᲅь, чѝ сᲆ лѡкꙋїе́щи ꙟ҆ царъ, ᲂу҆н̾деци вѡ́ й зиче Е҆́ꙋ.
Фа́черѣ к҃з

к҃ Да́рь сѐ чер̾ᲅа́ꙋ чобанїи ди́нь Гера́ра кꙋ̀ чобанїи лꙋ́й І҆са́ак꙽, зикѫ́н̾дь: г҃ Ꙗ҆ ци даръ ᲂу҆нел̾ᲅеле ᲅа́ле, ᲅол̾ба шѝ а҆р̾кꙋль, шѝ і҆еши ла̀ кѫм̾пь
“А҆́па є҆́сᲄе а҆ нѡа́сᲄръ!” Дѐ а҆че́ѣ І҆са́ак꙽ а҆ пꙋ́сь фѫн̾ᲅѫнїи а҆челеїѧ шѝ а҆дꙋми чева вѫна́ᲅь;
нꙋ́меле Е҆сек꙽, ди́нь причинъ кᲆ сѐ сфъдисеръ пе́н̾ᲅрꙋ ѣ. д҃ Съми фа́чи мѫн̾ка́ре, кꙋ́мь ꙟ҆и п̾лаче мїе, шѝ а҆дꙋми сᲆ мънѫн̾к꙽, ка
к҃а Дꙋкѫ́н̾дꙋсе а҆пѡ́ й дѐ а҆ко́лѡ, І҆са́ак꙽ а҆ съпа́ᲅь а҆л̾ᲅъ фѫн̾ᲅѫнъ шѝ сѐ сᲆ ᲅѐ би́некꙋвѫн̾ᲅезе сꙋф̾леᲅꙋль ме́ꙋ пѫ́нъ нꙋ̀ мѡр̾!”
чер̾ᲅа́ꙋ шѝ дѐ ла̀ а҆чѣ́сᲄа. Дѐ а҆че́ѣ І҆са́ак꙽ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Сиᲅ̾на. є҃ Ребе́ка ꙟ҆съ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь чѐ а҆ зи́сь І҆са́ак꙽ къ́ᲅре фі́ꙋль съ́ꙋ І҆са́в̾. Са дꙋ́сь
к҃в А҆пѡ́ й са̀ мꙋᲅа́ᲅь шѝ дѐ а҆и́чи шѝ а҆ съпа́ᲅь а҆л̾ᲅъ фѫн̾ᲅѫнъ, пе́н̾ᲅрꙋ де́чи І҆са́в̾ ла̀ кѫм̾пь сᲆ вѫнезе чева пе́н̾ᲅрꙋ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ;
ка́ре нꙋ̀ са́ꙋ май чер̾ᲅа́ᲅь, шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Рехобоᲅь, къчи ꙟ҆́ши ѕ҃ Ꙗ҆́ рь Ребе́ка а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆а́ков̾, фі́ꙋль че́ль май мик꙽: “Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ
зичѣ: “Даᲅꙋнѣ а҆́сᲄъзи Дм҃нꙋль ло́к꙽ лар̾г꙽ шѝ вѡ́ мь спори пѐ а҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь пѐ ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ г̾ръи́н̾дь кꙋ̀ І҆са́в̾, ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ, шѝ
пъмѫ́н̾ᲅь”. зикѫ́н̾дь:
к҃г Дѐ а҆и́чи І҆са́ак꙽ са̀ ᲂу҆р̾ка́ᲅь къ́ᲅре Беерь Шеба. з҃ “А҆дꙋ вѫна́ᲅь шѝ фъми ѡ҆ мѫн̾ка́ре сᲆ мънѫн̾к꙽ шѝ сᲆ ᲅѐ
к҃д Ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆че́ѣ и҆ Са а҆ръᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль шѝ ѧ҆ зи́сь: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь би́некꙋвѫн̾ᲅезь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй, пѫ́нъ а҆ нꙋ̀ мꙋри”.
Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ! Нꙋ̀ ᲅѐ ᲅеме, кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь кꙋ̀ и҃ А҆кꙋ́мь да́рь, фі́ꙋль ме́ꙋ, а҆скꙋл̾ᲅъ чѐ а҆́мь съци порꙋн̾че́ск꙽:
ᲅи́не шѝ ᲅѐ вѡ́ й би́некꙋвѫн̾ᲅа шѝ вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци пѐ ᲂу҆р̾машїи ᲅъ́и, ѳ҃ Дꙋ́ᲅе ла̀ ᲅꙋр̾мъ, а҆дꙋми дѐ а҆ко́лѡ дѡ́ и і҆ези ᲅинери шѝ бꙋни шѝ
пе́н̾ᲅрꙋ А҆враа́мь, слꙋга Мѣ”. вѡ́ й фа́че ди́нь є҆́и мѫн̾ка́ре, кꙋ́мь ꙟ҆́и п̾лаче ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ;
к҃є А҆ко́лѡ а҆ фъкꙋ́ᲅь І҆са́ак꙽ жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ шѝ а҆ кема́ᲅь нꙋ́меле Дм҃нꙋлꙋй і҃ Ꙗ҆́ рь ᲅꙋ̀ ѡ҆ ве́й дꙋче ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ сᲆ мънѫн̾че, ка сᲆ ᲅѐ
шѝ ꙟ҆́ши ꙟ҆ᲅи́н̾се а҆ко́лѡ ко́р̾ᲅꙋль съ́ꙋ. Шѝ а҆́ꙋ съпа́ᲅь а҆ко́лѡ слꙋџиле би́некꙋвѫн̾ᲅезе ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ мꙋри”.
лꙋ́й І҆са́ак꙽ ѡ҆ фѫн̾ᲅѫнъ, ꙟ҆ валѣ Гера́рей. а҃і І҆а́ков̾ ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре Ребе́ка, мама са̀: “І҆са́в̾, ф̾ра́ᲅеле ме́ꙋ, є҆ ѻ҆́ мь
к҃ѕ А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ вени́ᲅь ди́нь Гера́ра ла̀ є҆́ль: А҆бимеле́к꙽ шѝ А҆хꙋза́ᲅь, ка́ре пъро́сь, ꙗ҆́рь є҆́ꙋ на́мь пърь.
лꙋасе пѐ нора лꙋ́й, шѝ Фиколь, къпеᲅенїѧ ѡ҆ щирїи лꙋ́й. в҃і Нꙋ̀ кꙋм̾ва ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ сᲆ мъ пипъїе шѝ вѡ́ й фѝ ꙟ҆ ѻ҆ кїи лꙋ́й ка
к҃з Ꙗ҆́рь І҆са́ак꙽ лѣ зи́сь: “Ла̀ чѐ а҆́ци вени́ᲅь ла̀ ми́не, вѡ́ й ка́ре мъ ᲂу҆́нь ꙟ҆шелъᲅѡр̾ шѝ ꙟ҆ ло́к꙽ дѐ би́некꙋвѫн̾ᲅаре, вѡ́ й а҆ᲅраџе а҆сꙋпръми
ᲂу҆рѫци шѝ на́ци а҆лꙋн̾га́ᲅь дѐ ла̀ вѡ́ й?” блесᲄемь”.
к҃и Ꙗ҆́рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “А҆́мь възꙋ́ᲅь би́не кᲆ Дм҃нꙋль є҆́сᲄе кꙋ̀ ᲅи́не шѝ г҃і Зиса мама са̀: “Фі́ꙋль ме́ꙋ, а҆сꙋ́п̾ра мѣ сᲆ фі́е блесᲄемꙋль а҆че́ла;
а҆́мь зи́сь сᲆ фа́чемь кꙋ̀ ᲅи́не жꙋръмѫ́н̾ᲅь шѝ сᲆ ꙟ҆кеїемь а҆скꙋл̾ᲅъ нꙋ́май поваца мѣ шѝ дꙋ́ᲅе шѝ а҆дꙋми і҆езїи!”
легъмѫ́н̾ᲅь кꙋ̀ ᲅи́не, д҃і А҆ᲅꙋн̾чи, дꙋкѫ́н̾дꙋсе І҆а́ков̾, а҆ лꙋа́ᲅь шѝ а҆ а҆дꙋ́сь мамей са́ле і҆езїи, ꙗ҆́рь
к҃ѳ Ка ᲅꙋ̀ сᲆ нꙋ̀ нѐ фа́чи ничи ᲂу҆́нь ръ́ꙋ, кꙋ́мь ничи нѡй нꙋ̀ нѣ́мь мама са̀ а҆ гъᲅи́ᲅь мѫн̾ка́ре, кꙋ́мь ꙟ҆́и п̾лъчѣ ᲅа́ᲅълꙋй лꙋ́й.
а҆ᲅи́н̾сь дѐ ᲅи́не, чѝ ᲅѧмь фъкꙋ́ᲅь би́не шѝ ᲅѣ́мь ско́сь дѐ ла̀ нѡй є҃і А҆пѡ́ й а҆ лꙋа́ᲅь Ребе́ка хайна чѣ̀ май ф̾рꙋмѡа́съ а҆ лꙋ́й І҆са́в̾, фі́ꙋль є҆́и
кꙋ̀ паче; шѝ а҆кꙋ́мь є҆щи би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь дѐ Дм҃нꙋль”. че́ль май ма́ре, ка́ре є҆ра̀ ла̀ ѣ҆ ꙟ҆ касъ, шѝ а҆ ꙟ҆бръка́ᲅь пѐ І҆а́ков̾,
л҃ А҆ᲅꙋн̾чи І҆са́ак꙽ лѣ фъкꙋ́ᲅь ѻ҆ спъць шѝ є҆́и а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь шѝ а҆́ꙋ фі́ꙋль є҆́и че́ль май мик꙽;
бъꙋ́ᲅь. ѕ҃і Ꙗ҆́ рь кꙋ̀ пїейле і҆езилѡр̾ а҆ ꙟ҆фъшꙋра́ᲅь брацеле шѝ пър̾циле гѡа́ле а҆́ле
л҃а Скꙋлѫн̾дꙋсе а҆пѡ́ й а҆ дѡ́ ꙋа зи дѐ диминѣ́цъ, а҆́ꙋ жꙋра́ᲅь ᲂу҆́нꙋль гѫᲅꙋлꙋй лꙋ́й.
а҆л̾ᲅꙋїѧ. Шѝ лѣ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль І҆са́ак꙽ шѝ є҆́и са́ꙋ дꙋ́сь дѐ ла̀ дѫн̾сꙋль з҃і Шѝ а҆ да́ᲅь мѫн̾карѣ шѝ пѫ́йнѣ чѐ гъᲅисе ꙟ҆ мѫ́йниле лꙋ́й І҆а́ков̾,
кꙋ̀ паче. фі́ꙋль съ́ꙋ,
л҃в Тѡ́ ᲅь ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ вени́н̾дь слꙋџиле лꙋ́й І҆са́ак꙽, ла́ꙋ весᲄи́ᲅь дѐ и҃і Шѝ а҆че́сᲄа а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь ла̀ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шѝ а҆ зи́сь: “Та́ᲅъ!” Ꙗ҆́ рь а҆че́ла
фѫн̾ᲅѫна чѐ ѡ҆ съпасеръ шѝ а҆́ꙋ зи́сь: “А҆́мь гъси́ᲅь а҆пъ!” а҆ ръспꙋн̾сь: “Ꙗ҆́ᲅъмъ! Чи́не є҆щи ᲅꙋ̀, копилꙋль ме́ꙋ?”
л҃г Шѝ а҆ нꙋми́ᲅь І҆са́ак꙽ фѫн̾ᲅѫна а҆че́ѣ Шибѣ, а҆дикъ жꙋръмѫ́н̾ᲅь. Дѐ ѳ҃і Зиса І҆а́ков̾ къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь І҆са́в̾, ꙟ҆ᲅѫїꙋль ᲅъ́ꙋ
а҆че́ѣ сѐ шѝ нꙋме́ще чеᲅа́ᲅѣ а҆че́ѣ Беерь Шеба, а҆дикъ фѫн̾ᲅѫна нъскꙋ́ᲅь. А҆́мь фъкꙋ́ᲅь прекꙋ́мь мѧи порꙋн̾чи́ᲅь; скѡа́лъ шѝ шези
жꙋръмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа дѐ а҆́сᲄъзи. дѐ мънѫн̾къ ди́нь вѫнаᲅꙋль ме́ꙋ, ка сᲆ мъ би́некꙋвѫн̾ᲅезе
л҃д Ꙗ҆́рь І҆са́в̾, фїи́н̾дь а҆кꙋ́мь дѐ паᲅрꙋзе́чи дѐ а҆́ни, шїѧ лꙋа́ᲅь дѡ́ ꙋъ сꙋф̾леᲅꙋль ᲅъ́ꙋ!”
феме́и: пѐ І҆ꙋ́диѳ̾, фа́ᲅа лꙋ́й Беери Хеᲅеꙋль, шѝ пѐ Басема́ᲅа, фа́ᲅа к҃ Зиса І҆са́ак꙽ къ́ᲅре фі́ꙋль съꙋ: “Кꙋ́мь лай гъси́ᲅь а҆ша̀ кꙋрѫ́н̾дь, фі́ꙋль
лꙋ́й Е҆лонь Хеᲅеꙋль. ме́ꙋ?” Шѝ а҆че́сᲄа а҆ зи́сь: “Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ мѝ ла̀ ско́сь
л҃є Да́рь є҆ле а҆мъра́ꙋ пѐ І҆са́ак꙽ шѝ пѐ Ребе́ка. ꙟ҆айн̾ᲅе”.
к҃а Зиса І҆са́ак꙽ ꙗ҆́ръши къ́ᲅре І҆а́ков̾: “А҆пропїеᲅе сᲆ ᲅѐ пипъи, фі́ꙋль ме́ꙋ,

К А́ П. К҃З дѐ є҆щи ᲅꙋ̀ фі́ꙋль ме́ꙋ І҆са́в̾ са́ꙋ нꙋ̀”.


к҃в Шѝ са̀ а҆пропїа́ᲅь І҆а́ков̾ дѐ І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, ꙗ҆́рь а҆че́сᲄа ла̀ пипъи́ᲅь
І҆са́ак꙽ би́некꙋвин̾ᲅѣ́зъ пѐ І҆а́ков̾.
шѝ а҆ зи́сь: “Гласꙋль є҆́сᲄе г̾ласꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾, ꙗ҆́рь мѫ́йниле сꙋ́н̾ᲅь
а҃ Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ а҆ ꙟ҆бъᲅрѫни́ᲅь І҆са́ак꙽ шѝ а҆́ꙋ слъби́ᲅь ведериле ѻ҆́ килѡр̾ мѫ́йниле лꙋ́й І҆са́в̾”.
съ́й, а҆ кема́ᲅь пѐ І҆са́в̾, пѐ фі́ꙋль съ́ꙋ че́ль май ма́ре, шѝ ѧ҆ зи́сь: к҃г Да́рь нꙋ̀ ла̀ кꙋноскꙋ́ᲅь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ мѫ́йниле лꙋ́й є҆ра́ꙋ пърѡа́се, ка
“Фі́ꙋль ме́ꙋ!” Зиса а҆че́ла: “Ꙗ҆́ᲅъмъ!” мѫ́йниле ф̾ра́ᲅелꙋй съ́ꙋ І҆са́в̾; шѝ ла̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь.
в҃ Шѝ І҆са́ак꙽ а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ а҆́мь ꙟ҆бъᲅрѫни́ᲅь шѝ нꙋ̀ щїꙋ зїꙋа к҃д Шѝ а҆ май зи́сь: “Тꙋ̀ ѡ҆ а́ре є҆щи фі́ꙋль ме́ꙋ І҆са́в̾?” Шѝ І҆а́ков̾ а҆
мор̾цїи ме́ле. ръспꙋн̾сь: “Е҆́ꙋ”.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь к҃и

к҃є Зиса І҆са́ак꙽: “А҆дꙋми шѝ вѡ́ й мѫн̾ка ди́нь вѫнаᲅꙋль фі́ꙋлꙋй ме́ꙋ, ка м҃ Кꙋ̀ сабїѧ ᲅа̀ ве́й ᲅръи шѝ ве́й фѝ сꙋпꙋ́сь ф̾ра́ᲅелꙋй ᲅъ́ꙋ; ва̀ вени
сᲆ ᲅѐ би́некꙋвѫн̾ᲅезе сꙋф̾леᲅꙋль ме́ꙋ!” Шѝ ѧ҆ а҆дꙋ́сь шѝ а҆ ꙟ҆съ в̾ре́мѣ кѫ́н̾дь ᲅѐ ве́й ридика шѝ ве́й сфърѫма жꙋгꙋль лꙋ́й дѐ
мѫн̾ка́ᲅь; а҆пѡ́ й ѧ҆ а҆дꙋ́сь шѝ винь шѝ а҆ бъꙋ́ᲅь. пѐ г̾рꙋмазꙋль ᲅъ́ꙋ”.
к҃ѕ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, ѧ҆ зи́сь: “А҆пропїеᲅе, фі́ꙋле, шѝ мъ м҃а Дѐ а҆че́ѣ ᲂу҆ра І҆са́в̾ пѐ І҆а́ков̾ пе́н̾ᲅрꙋ би́некꙋвѫн̾ᲅарѣ кꙋ̀ ка́ре ль
сърꙋ́ᲅъ!” ѫ би́некꙋвѫн̾ᲅасе ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ. Шѝ а҆ зи́сь І҆са́в̾ ꙟ҆ кꙋџеᲅꙋль съꙋ: “Сѐ
к҃з А҆ᲅꙋн̾чи са̀ а҆пропїа́ᲅь І҆а́ков̾ шѝ ла̀ сърꙋᲅа́ᲅь. Шѝ а҆ сим̾ци́ᲅь І҆са́ак꙽ а҆пропїе зилеле дѐ желире пе́н̾ᲅрꙋ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ; а҆ᲅꙋ́н̾чи а҆́мь сᲆ ᲂу҆чидь
миросꙋль хайней лꙋ́й шѝ ла̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь шѝ а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ, пѐ І҆а́ков̾, ф̾ра́ᲅеле ме́ꙋ!”
миросꙋль фі́ꙋлꙋй ме́ꙋ є҆ ка миросꙋль ᲂу҆́нꙋй кѫм̾пь бога́ᲅь, пѐ ка́ре м҃в Да́рь и҆ са̀ спꙋ́сь Ребе́къи кꙋвин̾ᲅеле лꙋ́й І҆са́в̾, фі́ꙋль че́ль май ма́ре,
ла̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль. шѝ ѣ҆ а҆ ᲅрими́сь дѐ а҆ кема́ᲅь пѐ І҆а́ков̾, фі́ꙋль є҆́и че́ль май мик꙽,
к҃и Съци дѣ цїе Дм҃нзе́ꙋ ди́нь роꙋа черꙋлꙋй шѝ ди́нь белшꙋгꙋль шѝ ѧ҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ І҆са́в̾, ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ, в̾рѣ сᲆ сѐ ръз̾бꙋне пѐ ᲅи́не,
пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, пѫ́йне мꙋл̾ᲅъ шѝ винь. ѡ҆ морѫн̾дꙋ́ᲅе.
к҃ѳ Съци слꙋжѣ́скъ попѡа́реле шѝ къпеᲅенїиле сᲆ сѐ ꙟ҆кине ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀; м҃г А҆кꙋ́мь да́рь, фі́ꙋль ме́ꙋ, а҆скꙋл̾ᲅъ поваца мѣ шѝ, скꙋлѫн̾дꙋ́ᲅе, фꙋџи
сᲆ фі́и сᲄъпѫнь пе́сᲄе фра́цїи ᲅъ́и шѝ фечорїи мамей ᲅа́ле сᲆ ци сѐ ла̀ Харань, ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ, ла̀ ф̾ра́ᲅеле ме́ꙋ Лаба́н̾,
ꙟ҆кине цїе; че́ль чѐ ᲅѐ ва̀ блесᲄема сᲆ фі́е блесᲄема́ᲅь шѝ м҃д Шѝ сᲄай ла̀ є҆́ль кѫᲅва ᲅим̾пь, пѫ́нъ сѐ ва̀ поᲅоли мѫнїѧ
би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь сᲆ фі́е че́ль чѐ ᲅѐ ва̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа!” ф̾ра́ᲅелꙋй ᲅъ́ꙋ
л҃ Ꙟ҆ да́ᲅъ чѐ а҆ и҆спръви́ᲅь І҆са́ак꙽ дѐ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь пѐ І҆а́ков̾, фі́ꙋль съ́ꙋ, м҃є Шѝ пѫ́нъ ва̀ май ᲂу҆йᲅа є҆́ль чѐ ꙗ҆́и фъкꙋ́ᲅь. А҆ᲅꙋн̾чи вѡ́ й ᲅрими́ᲅе
шѝ кꙋ́мь а҆ і҆еши́ᲅь І҆а́ков̾ дѐ ла̀ фа́ца ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ І҆са́ак꙽, а҆ вени́ᲅь шѝ ᲅѐ вѡ́ й лꙋа дѐ а҆ко́лѡ. Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ сᲆ ръмѫнь є҆́ꙋ ꙟ҆ᲅрѡ син̾гꙋръ
шѝ І҆са́в̾ кꙋ̀ вѫнаᲅꙋль лꙋ́й. зи фъ́ръ дѐ вѡ́ й а҆мѫн̾дѡ́ и?”
л҃а А҆̀ фъкꙋ́ᲅь шѝ є҆́ль бꙋка́ᲅе шѝ лѣ а҆дꙋ́сь ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ шѝ а҆ зи́сь м҃ѕ А҆пѡ́ й Ребе́ка а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆са́ак꙽: “Сꙋ́н̾ᲅь скѫр̾би́ᲅъ дѐ вѧца мѣ,
къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Скѡа́лъ, ᲅа́ᲅъ, шѝ мънѫн̾къ ди́нь вѫнаᲅꙋль ди́нь причина феᲅелѡр̾ Хеᲅейлѡр̾. Дакъши ѧ҆ шѝ І҆а́ков̾ феме́їе ка
фі́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ, ка сᲆ мъ би́некꙋвѫн̾ᲅезе сꙋф̾леᲅꙋль ᲅъ́ꙋ!” а҆че́сᲄѣ, ди́нь феᲅеле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй а҆че́сᲄꙋїѧ, а҆ᲅꙋ́н̾чи ла̀ чеми май є҆
л҃в Ꙗ҆́рь І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, ѧ҆ зи́сь: “Чи́не є҆щи ᲅꙋ̀?” Ꙗ҆́ рь є҆́ль а҆ зи́сь: бꙋнъ вѧца?”
“Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь І҆са́в̾, фі́ꙋль ᲅъ́ꙋ че́ль ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь!”
л҃г А҆ᲅꙋн̾чи са̀ кꙋᲅремꙋра́ᲅь І҆са́ак꙽ кꙋ̀ кꙋᲅремꙋрь ма́ре фѡа́р̾ᲅе шѝ а҆ К А́ П. К҃И
зи́сь: “Да́рь чиней а҆че́ла, ка́ре а҆ къꙋᲅа́ᲅь шѝ мїѧ а҆дꙋ́сь вѫна́ᲅь шѝ
І҆а́ков̾ ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ.
а҆́мь мѫн̾ка́ᲅь дѐ ла̀ є҆́ль ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ вени ᲅꙋ̀ шѝ ла́мь
би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь шѝ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь ва̀ фѝ?” а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь І҆са́ак꙽ пѐ І҆а́ков̾ шѝ ла̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь шѝ ѧ҆
л҃д Ꙗ҆́рь І҆са́в̾, а҆ꙋзи́н̾дь кꙋвин̾ᲅеле ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ І҆са́ак꙽, а҆ сᲄрига́ᲅь кꙋ̀ г̾лась порꙋн̾чи́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “Сᲆ нꙋци і҆ей феме́їе ди́нь феᲅеле
ма́ре шѝ фѡа́р̾ᲅе дꙋреро́сь шѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: Канаа́нейлѡр̾;
“Бинекꙋвѫн̾ᲅѣ́зъмъ шѝ пѐ ми́не, ᲅа́ᲅъ!” в҃ Чѝ скѡа́лъ шѝ мер̾џи ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ ꙟ҆ ка́са лꙋ́й Баᲅꙋель, ᲅа́ᲅъль
л҃є Зиса І҆са́ак꙽ къ́ᲅре є҆́ль: “А҆̀ вени́ᲅь ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ кꙋ̀ ꙟ҆шелъчꙋне шѝ а҆ мамей ᲅа́ле, ши́ци ѧ҆ феме́їе дѐ а҆ко́лѡ, ди́нь феᲅеле лꙋ́й Лаба́н̾,
лꙋа́ᲅь би́некꙋвѫн̾ᲅарѣ ᲅа̀”. ф̾ра́ᲅеле мамей ᲅа́ле,
л҃ѕ Ꙗ҆́рь І҆са́в̾ а҆ зи́сь: “Ди́нь причинъ ѡ҆ а́ре къль кѣ́мъ І҆а́ков̾, дѐ а҆че́ѣ ма г҃ Шѝ Дм҃нзе́ꙋль че́ль А҆ᲅоᲅ̾пꙋ́ᲅер̾ник꙽ сᲆ ᲅѐ би́некꙋвѫн̾ᲅезе, сᲆ ᲅѐ
ꙟ҆шела́ᲅь дѐ дѡ́ ꙋъ ѻ҆ ри? Деꙋнъзи мїѧ ръпи́ᲅь д꙽реп̾ᲅꙋль дѐ к꙽рѣ́скъ шѝ сᲆ ᲅѐ ꙟ҆мꙋл̾цѣ́скъ шѝ сᲆ лъсаръ ди́нь ᲅи́не попѡа́ре
ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь, ꙗ҆́рь а҆кꙋ́мь мїѧ ръпи́ᲅь би́некꙋвѫн̾ᲅарѣ мѣ”. А҆пѡ́ й мꙋл̾ᲅе;
а҆ зи́сь І҆са́в̾ къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Нꙋ̀ мѧи пъсᲄра́ᲅь шѝ мїе д҃ Съци дѣ би́некꙋвѫн̾ᲅарѣ лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ, цїе шѝ
би́некꙋвѫн̾ᲅаре, ᲅа́ᲅъ?” ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и ка сᲆ сᲄъпѫне́щи пъмѫ́н̾ᲅꙋль че́ль лѡкꙋїе́щи
л҃з Ръспꙋн̾са І҆са́ак꙽ шѝ а҆ зи́сь лꙋ́й І҆са́в̾: “Ꙗ҆́ ᲅъ, сᲄъпѫнь ла́мь фъкꙋ́ᲅь а҆кꙋ́мь шѝ пѐ ка́ре ла̀ да́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й А҆враа́мь,
пе́сᲄе ᲅи́не шѝ пѐ ᲅо́ци фра́цїи лꙋ́й ꙗ҆́мь фъкꙋ́ᲅь лꙋ́й роби; кꙋ̀ є҃ Шѝ а҆ша̀ І҆са́ак꙽ ѧ҆ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾, ꙗ҆́рь а҆че́сᲄа са̀ дꙋ́сь ꙟ҆
пѫ́йне шѝ кꙋ̀ винь ла́мь дърꙋи́ᲅь. Да́рь кꙋ̀ ᲅи́не чѐ сᲆ фак꙽, фі́ꙋль Месопоᲅамїѧ, ла̀ Лаба́н̾, фі́ꙋль лꙋ́й Баᲅꙋель А҆рамеꙋль шѝ ф̾ра́ᲅеле
ме́ꙋ?” Ребе́къи, мама лꙋ́й І҆а́ков̾ шѝ а҆ лꙋ́й І҆са́в̾.
л҃и Шѝ а҆ зи́сь І҆са́в̾ къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Та́ᲅъ, ѡ҆ а́ре нꙋ́май ѡ҆ ѕ҃ Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ І҆са́в̾ кᲆ І҆са́ак꙽ а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь пѐ І҆а́ков̾ шѝ ла̀
би́некꙋвѫн̾ᲅаре а҆́й ᲅꙋ̀? Бинекꙋвѫн̾ᲅѣ́зъмъ шѝ пѐ ми́не, ᲅа́ᲅъ: ᲅрими́сь ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ, съши ѧ҆ феме́їе дѐ а҆ко́лѡ, пе́н̾ᲅрꙋ ка́ре ла̀
“Шѝ кꙋ́мь І҆са́ак꙽ ᲅъчѣ, І҆са́в̾ шїѧ ридика́ᲅь г̾ласꙋль шѝ а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь шѝ ѧ҆ порꙋн̾чи́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “Сᲆ нꙋци і҆ей феме́їе
п̾лѫн̾џе. ди́нь феᲅеле Канаа́нейлѡр̾”,
л҃ѳ А҆ᲅꙋн̾чи, ръспꙋн̾зѫ́н̾дь І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль лꙋ́й, а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “Ꙗ҆́ᲅъ, з҃ Шѝ кᲆ І҆а́ков̾ а҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь пѐ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шѝ пѐ мама са̀ шѝ са̀
лѡкꙋин̾ца ᲅа̀ ва̀ фѝ ᲂу҆́нь пъмѫ́н̾ᲅь мъно́сь шѝ черꙋль ꙟ҆́ци ва̀ дꙋ́сь ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ,
ᲅрими́ᲅе роꙋа са̀; и҃ Шѝ ꙟ҆целегѫ́н̾дь І҆са́в̾ кᲆ лꙋ́й І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ; нꙋй п̾лак꙽ феᲅеле
Канаа́нейлѡр̾,
Фа́черѣ к҃ѳ

ѳ҃ Са дꙋ́сь ла̀ И҆смае́ль шѝ, пѐ лѫ́н̾гъ че́ле дѡ́ ꙋъ феме́и а҆́ле са́ле, шїѧ г҃ Кѫ́н̾дь сѐ а҆дꙋна́ꙋ а҆ко́лѡ ᲅѡа́ᲅе ᲅꙋр̾меле, чобанїи пръвълѣ́ꙋ пѧᲅра
май лꙋа́ᲅь шѝ пѐ Махала́ᲅь, фа́ᲅа лꙋ́й И҆смае́ль, фі́ꙋль лꙋ́й дѐ пѐ гꙋра фѫн̾ᲅѫнїи шѝ а҆дъпа́ꙋ ѡ҆ йле, а҆пѡ́ й ꙗ҆́рь пꙋнѣ́ꙋ пѧᲅра ла̀
А҆враа́мь, шѝ сора лꙋ́й Небаїѡᲅь. ло́кꙋль є҆́и пѐ гꙋра фѫн̾ᲅѫнїи.
і҃ Ꙗ҆́рь І҆а́ков̾ і҆еши́н̾дь ди́нь Беерь Шеба, са̀ дꙋ́сь ꙟ҆ Харань. д҃ Де́чи а҆ зи́сь І҆а́ков̾ къ́ᲅре пъсᲄори: “Фра́цилѡр̾, дѐ ᲂу҆́н̾де сꙋ́н̾ᲅеци
а҃і А҆жꙋн̾гѫ́н̾дь ꙟ҆съ ла̀ ᲂу҆́нь ло́к꙽, а҆ ръма́сь сᲆ дѡа́р̾мъ а҆ко́лѡ, къчи вѡ́ й?” Ꙗ҆́ рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Нѡй сꙋ́н̾ᲅемь ди́нь Харань”.
а҆сфин̾цисе сѡа́реле. Шѝ лꙋѫ́н̾дь ᲂу҆́на ди́нь пїеᲅреле ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ є҃ Шѝ є҆́ль лѣ зи́сь: “Кꙋнѡа́щеци вѡ́ й пѐ Лаба́н̾, фечорꙋль лꙋ́й
шѝ пꙋнѫн̾дꙋшїѡ къпъᲅѫй, са̀ кꙋл̾ка́ᲅь ꙟ҆ ло́кꙋль а҆че́ла. Нахѡ́ рь?” Ръспꙋн̾са́ꙋ а҆чеѧ: “Ꙟ҆ ль кꙋнѡа́щемь”.
в҃і Шѝ а҆ виса́ᲅь кᲆ є҆ра̀ ѡ҆ скаръ, сприжини́ᲅъ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, ꙗ҆́рь кꙋ̀ ѕ҃ Зиса ꙗ҆́ръши І҆а́ков̾: “Е҆ сънъᲅо́сь?” Шѝ є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Сънъᲅо́сь.
вѫр̾фꙋль а҆ᲅин̾џѣ черꙋль; ꙗ҆́рь ꙟџ҃рїи лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ сѐ сꙋѧ́ꙋ шѝ сѐ Ꙗ҆́ ᲅъ Рахи́л̾а, фа́ᲅа лꙋ́й, вине кꙋ̀ ѡ҆ йле”.
погора́ꙋ пѐ ѣ. з҃ Зиса І҆а́ков̾ къ́ᲅре є҆́и: “Май є҆ ꙟ҆къ мꙋл̾ᲅь ди́нь зи шѝ нꙋ̀ є҆ ꙟ҆къ
г҃і А҆пѡ́ й Са а҆ръᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль ꙟ҆ капꙋль скърїи шѝ ѧ҆ зи́сь: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь в̾ре́мѣ сᲆ сѐ а҆дꙋне ᲅꙋр̾меле; а҆дъпа́ци ѡ҆ йле шѝ дꙋчецивъ дѐ лѐ
Дм҃нꙋль, Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь, ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ, шѝ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й пащеци”.
І҆са́ак꙽. Нꙋ̀ ᲅѐ ᲅеме! Пъмѫ́н̾ᲅꙋль пѐ ка́ре дор̾ми циль вѡ́ й да̀ цїе шѝ и҃ Ꙗ҆́ рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Пѫ́нъ нꙋ̀ сѐ а҆дꙋнъ ᲅо́ци пъсᲄорїи, нꙋ̀ пꙋ́ᲅемь сᲆ
ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и. пръвъли́мь пѧᲅра дѐ пѐ гꙋра фѫн̾ᲅѫнїи, ка сᲆ а҆дъпъмь ѡ҆ йле!”
д҃і Оу҆р̾машїи ᲅъ́и вѡ́ р̾ фѝ мꙋл̾ци ка пꙋл̾берѣ пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй шѝ ᲅꙋ̀ ᲅѐ ѳ҃ Ꙟ҆ къ г̾ръи́н̾дь є҆́ль кꙋ̀ є҆́и, ꙗ҆́ᲅъ а҆ вени́ᲅь Рахи́л̾а, фїика лꙋ́й Лаба́н̾,
ве́й ꙟ҆ᲅин̾де ла̀ а҆пꙋ́сь шѝ ла̀ ръсъри́ᲅь, ла̀ мѧзънѡа́п̾ᲅе шѝ ла̀ кꙋ̀ ѡ҆ йле ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ, къчи ѣ҆ пъщѣ ѡ҆ йле ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ.
мѧзъзи, шѝ сѐ вѡ́ р̾ би́некꙋвѫн̾ᲅа ꙟ҆ᲅрꙋ ᲅи́не шѝ ꙟ҆ᲅрꙋ ᲂу҆р̾машїи і҃ Възѫ́н̾дь І҆а́ков̾ пѐ Рахи́л̾а, фїика лꙋ́й Лаба́н̾, ф̾ра́ᲅеле мамей са́ле,
ᲅъ́и ᲅѡа́ᲅе нѣ́мꙋриле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй. шѝ ѡ҆ йле лꙋ́й Лаба́н̾, ф̾ра́ᲅеле мамей са́ле, са̀ а҆пропїа́ᲅь І҆а́ков̾ шѝ а҆
є҃і Ꙗ҆́ᲅъ, Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь кꙋ̀ ᲅи́не шѝ ᲅѐ вѡ́ й пъзи ꙟ҆ ѻ҆ риче кале ве́й пръвъли́ᲅь пѧᲅра дѐ пѐ гꙋра фѫн̾ᲅѫнїи шѝ а҆ а҆дъпа́ᲅь ѡ҆ йле лꙋ́й
мер̾џе; ᲅѐ вѡ́ й ꙟ҆ᲅѡа́р̾че ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа шѝ нꙋ̀ ᲅѐ вѡ́ й лъса Лаба́н̾, ф̾ра́ᲅеле мамей са́ле.
пѫ́нъ нꙋ̀ вѡ́ й ꙟ҆п̾лини ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе цѧмь спꙋ́сь”. а҃і Шѝ а҆ сърꙋᲅа́ᲅь І҆а́ков̾ пѐ Рахи́л̾а шѝ шїѧ ридика́ᲅь г̾ласꙋль шѝ а҆
ѕ҃і Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь са̀ дещеп̾ᲅа́ᲅь ди́нь сом̾нꙋль съ́ꙋ, І҆а́ков̾ а҆ зи́сь: “Дм҃нꙋль п̾лѫн̾сь.
є҆́сᲄе кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь ꙟ҆ ло́кꙋль а҆че́сᲄа шѝ є҆́ꙋ на́мь щїꙋ́ᲅь!” в҃і А҆пѡ́ й а҆ спꙋ́сь Рахи́л̾ей къи рꙋдъ кꙋ̀ ᲅа́ᲅъль є҆́и шѝ къи фі́ꙋль
з҃і Шѝ, спъимѫ́н̾ᲅѫн̾дꙋсе І҆а́ков̾, а҆ зи́сь: “Кѫᲅь дѐ ꙟ҆ф̾рикошъᲅѡр̾ є҆́сᲄе Ребе́къи. Ꙗ҆́рь ѣ҆ а҆ а҆лер̾га́ᲅь шѝ а҆ спꙋ́сь ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ ᲅѡа́ᲅе а҆че́сᲄѣ.
ло́кꙋль а҆че́сᲄа! А҆чѣ́сᲄа нꙋ̀ є҆ а҆л̾ᲅа фъ́ръ нꙋ́май ка́са лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, г҃і А҆ꙋзи́н̾дь Лаба́н̾ дѐ сосирѣ лꙋ́й І҆а́ков̾, фі́ꙋль сꙋрорїи са́ле, а҆ а҆лер̾га́ᲅь ꙟ҆
а҆чѣ́сᲄа є҆ пѡа́р̾ᲅа черꙋлꙋй!” ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ лꙋ́й шѝ, ꙟ҆бръцишѫн̾дꙋль, ла̀ сърꙋᲅа́ᲅь шѝ ла̀ а҆дꙋ́сь ꙟ҆
и҃і А҆пѡ́ й са̀ скꙋла́ᲅь І҆а́ков̾ дисдедиминѣ́цъ, а҆ лꙋа́ᲅь пѧᲅра чѐ шїѡ ка́са са̀ шѝ є҆́ль а҆ повесᲄи́ᲅь лꙋ́й Лаба́н̾ ᲅѡа́ᲅе.
пꙋсесе къпъᲅѫй, а҆ пꙋсѡ сᲄѫл̾пь шѝ а҆ ᲅꙋр̾на́ᲅь пѐ вѫр̾фꙋль є҆́и д҃і Ꙗ҆́ рь Лаба́н̾ ѧ҆ зи́сь: “Тꙋ̀ є҆щи ди́нь ѡ҆ а́селе ме́ле шѝ ди́нь кар̾нѣ
ᲂу҆н̾ᲅделем̾нь. мѣ”. Шѝ а҆ сᲄа́ᲅь І҆а́ков̾ ла̀ є҆́ль ѡ҆ лꙋнъ дѐ зиле.
ѳ҃і І҆а́ков̾ а҆ пꙋ́сь ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ нꙋ́меле Беѳе́л꙽ (ка́са лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ), є҃і А҆ᲅꙋн̾чи Лаба́н̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆а́ков̾: “А҆́ꙋ дѡа́ръ ꙟ҆и ве́й слꙋжи ꙟ҆ да́рь,
къчи май ꙟ҆айн̾ᲅе чеᲅа́ᲅѣ а҆че́ѣ сѐ нꙋмѣ Лꙋзь. пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙟ҆и є҆щи рꙋдъ? Спꙋ́неми, ка́ре ци ва̀ фѝ сим̾брїѧ?”
к҃ Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь І҆а́ков̾ фъгъдꙋйн̾цъ, зикѫ́н̾дь: “Дѐ ва̀ фѝ Дм҃нꙋль ѕ҃і Лаба́н̾ ꙟ҆съ а҆вѣ̀ дѡ́ ꙋъ феᲅе: пѐ чѣ̀ май ма́ре ѡ҆ кема Лїѧ шѝ пѐ чѣ̀
Дм҃нзе́ꙋ кꙋ̀ ми́не шѝ мъ ва̀ повъцꙋй ꙟ҆ калѣ а҆чѣ́сᲄа, ꙟ҆ ка́ре мер̾г꙽ май микъ ѡ҆ кема Рахи́л̾а.
є҆́ꙋ а҆́сᲄъзи, деми ва̀ да̀ пѫ́йне сᲆ мънѫн̾к꙽ шѝ хайне сᲆ мъ ꙟ҆брак꙽; з҃і Лїѧ є҆ра̀ бол̾навъ дѐ ѻ҆́ ки, ꙗ҆́рь Рахи́л̾а є҆ра̀ кипешъ ла̀ сᲄаᲅꙋръ шѝ
к҃а Шѝ дѐ мъ вѡ́ й ꙟ҆ᲅѡа́р̾че сънъᲅо́сь ла̀ ка́са ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ, а҆ᲅꙋ́н̾чи ᲅаре ф̾рꙋмѡа́съ ла̀ фа́ᲅъ.
Дм҃нꙋль ва̀ фѝ Дм҃нзе́ꙋль ме́ꙋ. и҃і Лꙋ́й І҆а́ков̾ ꙟ҆съ ꙟ҆́и є҆ра̀ д꙽рагъ Рахи́л̾а шѝ а҆ зи́сь: “Ꙟ҆ ци вѡ́ й слꙋжи
к҃в Ꙗ҆́рь пѧᲅра а҆чѣ́сᲄа, пѐ ка́ре а҆́мь пꙋсѡ сᲄѫл̾пь, ва̀ фѝ пе́н̾ᲅрꙋ ми́не шап̾ᲅе а҆́ни пе́н̾ᲅрꙋ Рахи́л̾а, фа́ᲅа ᲅа̀ чѣ̀ май микъ”.
ка́са лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ ди́нь ᲅѡа́ᲅе кѫᲅеми ве́й да̀ Тꙋ̀ мїе, а҆ зечѣ ѳ҃і Зисꙋїѧ Лаба́н̾: “Май би́не сѡ да́ꙋ дꙋ́пъ ᲅи́не декѫᲅь сѡ да́ꙋ дꙋ́пъ
па́р̾ᲅе ѡ҆ вѡ́ й да̀ Цїе”. а҆л̾ᲅь бъⷬ҇баᲅ. Ръмѫй ла̀ ми́не!”
к҃ Шѝ а҆ слꙋжи́ᲅь І҆а́ков̾ пе́н̾ᲅрꙋ Рахи́л̾а шап̾ᲅе а҆́ни шѝ и҆ са̀ пърꙋ́ᲅь

К А́ П. К҃Ѳ нꙋ́май кѫᲅева зиле, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ѡ҆ ю҆бѣ.


к҃а А҆пѡ́ й а҆ зи́сь І҆а́ков̾ къ́ᲅре Лаба́н̾: “Дъми феме́їѧ, кᲆ мѝ са́ꙋ
І҆а́ков̾ ла̀ Лаба́н̾.
ꙟ҆п̾лини́ᲅь зилеле сᲆ и҆н̾ᲅрꙋ ла̀ ѣ”.
а҃ Скꙋлѫн̾дꙋсе а҆пѡ́ й, І҆а́ков̾ са̀ дꙋ́сь ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль фі́илѡр̾ Ръсъриᲅꙋлꙋй, к҃в А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь Лаба́н̾ пѐ ᲅо́ци ѡ҆ а́менїи ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ шѝ а҆
ла̀ Лаба́н̾, фі́ꙋль лꙋ́й Баᲅꙋель А҆рамеꙋль шѝ ф̾ра́ᲅеле Ребе́къи, мама фъкꙋ́ᲅь ѻ҆ спъць.
лꙋ́й І҆а́ков̾ шѝ а҆ лꙋ́й І҆са́в̾. к҃г Ꙗ҆́ рь сѣ́ра а҆ лꙋа́ᲅь Лаба́н̾ пѐ фїика са̀ Лїѧ шѝ а҆ бъгаᲅѡ ꙟ҆ъꙋн̾ᲅрꙋ
в҃ Шѝ къꙋᲅѫ́н̾дь є҆́ль ѡ҆ да́ᲅъ, ꙗ҆́ᲅъ ꙟ҆ кѫм̾пь ѡ҆ фѫн̾ᲅѫнъ, ꙗ҆́рь шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь І҆а́ков̾ ла̀ ѣ.
лѫ́н̾гъ ѣ҆ ᲅре́й ᲅꙋр̾ме дѐ ѡ҆ й кꙋл̾ка́ᲅе; къчи ди́нь фѫн̾ᲅѫна а҆че́ѣ сѐ к҃д Шѝ Лаба́н̾ а҆ да́ᲅь пѐ рѡа́ба са̀ Зил̾па, рѡа́бъ фїичей са́ле Лїѧ.
а҆дъпа́ꙋ ᲅꙋр̾меле шѝ пѐ гꙋра фѫн̾ᲅѫнїи є҆ра̀ ѡ҆ пѧᲅръ ма́ре.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь л҃

к҃є Да́рь кѫ́н̾дь са̀ фъкꙋ́ᲅь зїꙋъ, ꙗ҆́ᲅъ є҆ра̀ Лїѧ. Шѝ а҆ зи́сь І҆а́ков̾ къ́ᲅре ѳ҃ Лїѧ ꙟ҆съ, възѫ́н̾дь кᲆ а҆ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь дѐ а҆ май наще, а҆ лꙋа́ᲅь пѐ рѡа́ба
Лаба́н̾: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ мѧи фъкꙋ́ᲅь а҆чѣ́сᲄа? Нꙋ̀ Ꙟ҆ ѧмь слꙋжи́ᲅь є҆́ꙋ са̀ Зил̾па шѝ а҆ даᲅѡ лꙋ́й І҆а́ков̾ дѐ феме́їе шѝ є҆́ль а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь ла̀ ѣ;
ѡ҆ а́ре пе́н̾ᲅрꙋ Рахи́л̾а? Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ май ꙟ҆шела́ᲅь?” і҃ Зил̾па, рѡа́ба Лїей, а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ ᲂу҆́нь фі́ꙋ.
к҃ѕ Ръспꙋн̾са Лаба́н̾: “А҆и́чи ла̀ нѡй нꙋ̀ сѐ помене́ще сᲆ сѐ мъри́ᲅе фа́ᲅа а҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Лѧ: “Норок꙽” Шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Га́дь.
чѣ̀ май микъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ челей май мари. в҃і А҆пѡ́ й ꙗ҆́ръши а҆ зъмисли́ᲅь Зил̾па, рѡа́ба Лїей, шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й
к҃з Ꙟ҆ п̾лине́ще а҆чѣ́сᲄъ съп̾ᲅъмѫнъ дѐ нꙋн̾ᲅъ ши́ци вѡ́ й даѡ шѝ пѐ І҆а́ков̾ а҆л̾ᲅь фі́ꙋ.
а҆че́ѣ, пе́н̾ᲅрꙋ слꙋж̾ба чеми ве́й май фа́че а҆л̾ци шап̾ᲅе а҆́ни!” г҃і Шѝ а҆ зи́сь Лѧ: “Спре феричирѣ мѣ са̀ нъскꙋ́ᲅь, кᲆ мъ вѡ́ р̾ феричи
к҃и Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь І҆а́ков̾ а҆ша̀: а҆ ꙟ҆п̾лини́ᲅь съп̾ᲅъмѫна дѐ нꙋн̾ᲅъ шѝ ѧ҆ феме́иле!” Шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле А҆ше́р̾.
да́ᲅь Лаба́н̾ шѝ пѐ Рахи́л̾а, фїика са̀, дѐ феме́їе. д҃і Ꙗ҆́ рь пѐ в̾ре́мѣ сечераᲅꙋлꙋй г̾рѫꙋлꙋй са̀ дꙋ́сь Рꙋ́бен̾ шѝ, гъси́н̾дь ꙟ҆
к҃ѳ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ да́ᲅь Лаба́н̾ пѐ рѡа́ба са̀ Бил̾ха, рѡа́бъ фїичей са́ле Рахи́л̾а. царинъ ман̾д꙽рагоре, лѣ а҆дꙋ́сь ла̀ мама са̀ Лїѧ. Рахи́л̾а и҆н̾съ а҆ зи́сь
л҃ А҆̀ и҆н̾ᲅра́ᲅь де́чи І҆а́ков̾ шѝ ла̀ Рахи́л̾а шѝ ю҆бѣ є҆́ль пѐ Рахи́л̾а май къ́ᲅре Лїѧ, сора са̀: “Дъми шѝ мїе ди́нь ман̾д꙽рагореле фі́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ!”
мꙋл̾ᲅь декѫᲅь пѐ Лїѧ. А҆пѡ́ й а҆ май слꙋжи́ᲅь І҆а́ков̾ лꙋ́й Лаба́н̾ а҆л̾ци є҃і Ꙗ҆́ рь Лїѧ а҆ зи́сь: “Нꙋци а҆жꙋн̾џе кᲆ мѧи лꙋа́ᲅь бъⷬ҇баᲅꙋль? Врей сᲆ
шап̾ᲅе а҆́ни. і҆ей шѝ ман̾д꙽рагореле фі́ꙋлꙋй ме́ꙋ?” Шѝ Рахи́л̾а а҆ зи́сь: “Нꙋ̀ а҆ша̀, чѝ
л҃а Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ кᲆ Лїѧ є҆ра̀ диспрецꙋи́ᲅъ, а҆ дески́сь пе́н̾ᲅрꙋ ман̾д꙽рагореле фі́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ, сᲆ сѐ кꙋл̾че І҆а́ков̾ нѡа́п̾ᲅѣ а҆чѣ́сᲄа
пѫн̾ᲅечеле є҆́и, ꙗ҆́рь Рахи́л̾а фꙋ сᲄѣ́р̾пъ. кꙋ̀ ᲅи́не!”
л҃в А҆̀ зъмисли́ᲅь де́чи Лїѧ шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ ᲂу҆́нь фі́ꙋ, кърꙋїѧ ѧ҆ ѕ҃і Вени́н̾дь І҆а́ков̾ сѣ́ра дѐ ла̀ кѫм̾пь, ѧ҆ і҆еши́ᲅь Лїѧ ꙟ҆айн̾ᲅе шѝ ѧ҆
пꙋ́сь нꙋ́меле Рꙋ́бен̾, зикѫ́н̾дь: “А҆̀ къꙋᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль ла̀ смеренїѧ мѣ зи́сь: “Сᲆ и҆н̾ᲅри ла̀ ми́не а҆́сᲄъзи, кᲆ ᲅѣ́мь кꙋм̾пъра́ᲅь кꙋ̀
шѝ мїѧ да́ᲅь фі́ꙋ; дѐ а҆кꙋ́мь мъ ва̀ ю҆би бъⷬ҇баᲅꙋль ме́ꙋ”. ман̾д꙽рагореле фі́ꙋлꙋй ме́ꙋ!” Шѝ ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆че́ѣ са̀ кꙋл̾ка́ᲅь І҆а́ков̾ кꙋ̀
л҃г А҆пѡ́ й а҆ зъмисли́ᲅь Лїѧ ꙗ҆́ръши шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ а҆ль ѣ.
дѡ́ йлѣ фі́ꙋ шѝ а҆ зи́сь: “А҆ꙋзиᲅа Дм҃нꙋль кᲆ нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь ю҆би́ᲅъ шѝ з҃і Шѝ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ пѐ Лїѧ шѝ ѣ҆ а҆ зъмисли́ᲅь шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь
мїѧ да́ᲅь шѝ пѐ а҆че́сᲄа”. Шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Симеѡ́ н꙽. лꙋ́й І҆а́ков̾ а҆ль чин̾чилѣ фі́ꙋ.
л҃д Шѝ ꙗ҆́ръши а҆ зъмисли́ᲅь ѣ҆ шѝ а҆ май нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь фі́ꙋ шѝ а҆ и҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Лѧ: “Мїѧ да́ᲅь ръсп̾ла́ᲅъДм҃нзе́ꙋ пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆́мь
зи́сь: “Дѐ а҆кꙋ́мь сѐ ва̀ липи дѐ ми́не бъⷬ҇баᲅꙋль ме́ꙋ, къчи ꙗ҆́мь да́ᲅь бъⷬ҇баᲅꙋлꙋй ме́ꙋ пѐ рѡа́ба мѣ”. Шѝ а҆ пꙋ́сь копилꙋлꙋй нꙋ́меле
нъскꙋ́ᲅь ᲅре́й фі́и”. Дѐ а҆че́ѣ ѧ҆ пꙋ́сь а҆че́сᲄꙋїѧ нꙋ́меле Ле́ви. І҆саха́р̾, а҆дикъ ръсп̾ла́ᲅъ.
л҃є Шѝ ꙗ҆́ръши а҆ зъмисли́ᲅь шѝ а҆ май нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь фі́ꙋ шѝ а҆ зи́сь: ѳ҃і А҆пѡ́ й а҆ май зъмисли́ᲅь Лїѧ ꙟ҆къ ѡ҆ да́ᲅъ шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾
“А҆кꙋ́мь вѡ́ й лъꙋда пѐ Дм҃нꙋль!” Дѐ а҆че́ѣ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле І҆ꙋ́да. А҆пѡ́ й а҆ль шаселѣ фі́ꙋ.
а҆ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь Лїѧ дѐ а҆ май наще. к҃ Шѝ а҆ зи́сь Лѧ: “Да́рь минꙋна́ᲅь мїѧ дърꙋи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆ ᲅим̾пꙋль
дѐ а҆кꙋ́мь! Дѐ а҆кꙋ́мь бъⷬ҇баᲅꙋль ме́ꙋ ва̀ шедѣ ла̀ ми́не, кᲆ ꙗ҆́мь

К А́ П. Л҃ нъскꙋ́ᲅь шасе фечори”. Шѝ а҆ пꙋ́сь копилꙋлꙋй нꙋ́меле Забꙋлонь.


к҃а Дꙋ́пъ а҆че́ѣ Лїѧ а҆ май нъскꙋ́ᲅь ѡ҆ фа́ᲅъшѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Ди́на.
Фі́ии лꙋ́й І҆а́ков̾
к҃в Да́рь шїѧ а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе Дм҃нзе́ꙋ шѝ дѐ Рахи́л̾а шѝ а҆ а҆ꙋзиᲅѡ
а҃ Ꙗ҆́рь Рахи́л̾а, възѫ́н̾дь кᲆ ѣ҆ на нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ ничи ᲂу҆́нь фі́ꙋ, а҆ Дм҃нзе́ꙋ шѝ ѧ҆ дески́сь пѫн̾ᲅечеле.
при́н̾сь пиз̾мъ пѐ сора са̀ шѝ а҆ зи́сь лꙋ́й І҆а́ков̾: “Дъми копїи, ꙗ҆́рь дѐ к҃г Шѝ зъмисли́н̾дь, ѣ҆ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ ᲂу҆́нь фі́ꙋ; шѝ а҆ зи́сь
нꙋ̀, вѡ́ й мꙋри”. Рахи́л̾а: “Ридика́ᲅа Дм҃нзе́ꙋ ѻ҆ кара дѐ ла̀ ми́не!”
в҃ Мѫнїин̾дꙋсе ꙟ҆съ І҆а́ков̾ пѐ Рахи́л̾а, ѧ҆ зи́сь: “А҆́ꙋ дѡа́ръ є҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь к҃д Шѝ а҆ пꙋ́сь копилꙋлꙋй нꙋ́меле І҆ѡси́ф̾, зикѫ́н̾дь: “Дм҃нꙋль ꙟ҆и ва̀ май
Дм҃нзе́ꙋ, Ка́ре а҆ сᲄѫр̾пи́ᲅь родꙋль пѫн̾ᲅечелꙋй ᲅъ́ꙋ?” да̀ шѝ а҆л̾ᲅь фі́ꙋ!”
г҃ А҆ᲅꙋн̾чи Рахи́л̾а а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆а́ков̾: “Ꙗ҆́ ᲅъ рѡа́ба мѣ Бил̾ха; и҆н̾ᲅръ к҃є Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ чѐ а҆ нъскꙋ́ᲅь Рахи́л̾а пѐ І҆ѡси́ф̾, І҆а́ков̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре Лаба́н̾:
ла̀ ѣ҆ шѝ ѣ҆ ва̀ наще пѐ џенꙋн̾кїи мей шѝ вѡ́ й а҆вѣ̀ шѝ є҆́ꙋ копїи “Ласъмъ сᲆ п̾лек꙽, сᲆ мъ дꙋк꙽ ла̀ ми́не, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль ме́ꙋ.
прин̾ᲅрꙟса”. к҃ѕ Дъми феме́иле ме́ле шѝ копїии мей, пе́н̾ᲅрꙋ ка́ре цѧмь слꙋжи́ᲅь,
д҃ Шѝ ѧ҆ да́ᲅь пѐ Бил̾ха, рѡа́ба са̀, дѐ феме́їе шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь І҆а́ков̾ ла̀ ка сᲆ мъ дꙋк꙽, къчи ᲅꙋ̀ щїи чѐ слꙋж̾бъ цѧмь фъкꙋ́ᲅь”.
ѣ; к҃з Лаба́н̾ ꙟ҆съ ѧ҆ зи́сь: “Дѐ а҆́мь а҆ф̾ла́ᲅь харь ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀, май ръмѫй
є҃ Ꙗ҆́рь Бил̾ха, рѡа́ба Рахи́л̾ей, а҆ зъмисли́ᲅь шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ ла̀ ми́не! Къчи въдь би́не кᲆ Дм҃нзе́ꙋ ма би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь при́нь
ᲂу҆́нь фі́ꙋ. венирѣ ᲅа̀”.
ѕ҃ А҆ᲅꙋн̾чи Рахи́л̾а а҆ зи́сь: “Дм҃нзе́ꙋ мїѧ фъкꙋ́ᲅь д꙽реп̾ᲅа́ᲅе, а҆ а҆ꙋзи́ᲅь к҃и А҆пѡ́ й а҆ а҆дъꙋга́ᲅь: “Спꙋ́не сим̾брїѧ чѐ воїе́щи шиᲅи вѡ́ й даѡ!”
г̾ласꙋль ме́ꙋ шѝ мїѧ да́ᲅь фі́ꙋ”. Дѐ а҆че́ѣ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Да́н̾. к҃ѳ І҆а́ков̾ ꙟ҆съ ѧ҆ ръспꙋн̾сь: “Тꙋ̀ щїи кꙋ́мь цѧмь слꙋжи́ᲅь шѝ кꙋ́мь
з҃ Шѝ а҆ зъмисли́ᲅь ꙗ҆́ръши Бил̾ха, рѡа́ба Рахи́л̾ей, шѝ а҆ май нъскꙋ́ᲅь сꙋ́н̾ᲅь виᲅеле ᲅа́ле, дѐ кѫ́н̾дь а҆́мь вени́ᲅь є҆́ꙋ ла̀ ᲅи́не;
ᲂу҆́нь фі́ꙋ лꙋ́й І҆а́ков̾; л҃ Къчи є҆ра́ꙋ пꙋцине кѫ́н̾дь а҆́мь вени́ᲅь є҆́ꙋ, ꙗ҆́рь дѐ а҆ᲅꙋ́н̾чи са́ꙋ
и҃ Ꙗ҆́рь Рахи́л̾а а҆ зи́сь: “Лꙋп̾ᲅъ дꙋм̾незеѧ́скъ ма́мь лꙋп̾ᲅа́ᲅь кꙋ̀ сора ꙟ҆мꙋл̾ци́ᲅь шѝ ᲅѣ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ при́нь венирѣ мѣ.
мѣ, а҆́мь бирꙋи́ᲅь шѝ а҆́мь а҆жꙋн̾сь деопоᲅривъ кꙋ̀ сора мѣ!” Дѐ Кѫ́н̾дь ꙟ҆съ а҆́мь сᲆ лꙋк꙽резь є҆́ꙋ шѝ пе́н̾ᲅрꙋ ка́са мѣ?”
а҆че́ѣ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Нефѳалѝ.
Фа́черѣ л҃а

л҃а Ръспꙋн̾сꙋїѧ Лаба́н̾: “Чѐ съци да́ꙋ?” Шѝ І҆а́ков̾ а҆ зи́сь: “Сᲆ нꙋми дай г҃ А҆ᲅꙋн̾чи Дм҃нꙋль а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆а́ков̾: “Ꙟ҆ ᲅѡа́р̾чеᲅе ꙟ҆ цара
нимик꙽. Да́рь дѐ фа́чи чеци вѡ́ й спꙋ́не є҆́ꙋ, вѡ́ й май паще шѝ вѡ́ й пърин̾цилѡр̾ ᲅъ́и, ꙟ҆ паᲅрїѧ ᲅа̀, шѝ Е҆́ꙋ вѡ́ й фѝ кꙋ̀ ᲅи́не!”
май пъзи ѡ҆ йле ᲅа́ле. д҃ Тримицѫ́н̾дь, де́чи, І҆а́ков̾ а҆ кема́ᲅь пѐ Рахи́л̾а шѝ пѐ Лїѧ ла̀ кѫм̾пь,
л҃в Сᲆ ᲅрѣ́къ а҆́сᲄъзи ᲅѡа́ᲅе ѡ҆ йле ᲅа́ле пѐ динайн̾ᲅѣ нѡа́сᲄръ шѝ сᲆ ᲂу҆́н̾де є҆ра́ꙋ ᲅꙋр̾меле,
деспър̾ци́мь ди́нь є҆ле ѻ҆ риче ѡ҆ а́їе песᲄрицъ са́ꙋ ᲅър̾ка́ᲅъса́ꙋ нѣ́г̾ръ, є҃ Шѝ лѣ зи́сь: “Въдь є҆́ꙋ кᲆ фа́ца ᲅа́ᲅълꙋй во́сᲄрꙋ нꙋ̀ май є҆ фа́цъ дѐ
ꙗ҆́рь дин̾ᲅре капре че́ле песᲄрице са́ꙋ ᲅър̾ка́ᲅе: а҆че́ѣ сᲆ фі́е сим̾брїѧ ми́не, ка май ꙟ҆айн̾ᲅе; да́рь Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ є҆́сᲄе кꙋ̀ ми́не.
мѣ. ѕ҃ Вѡ́ й ꙟ҆шивъ щи́ци кᲆ а҆́мь слꙋжи́ᲅь пѐ ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅъ
л҃г Кредин̾чошїѧ мѣ ва̀ ръспꙋн̾де пе́н̾ᲅрꙋ ми́не ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀ мѫйне, и҆́нима;
кѫ́н̾дь ве́й вени съми сᲄаᲅор̾ниче́щи сим̾брѧ: ᲅѡ́ᲅь чѐ нꙋ̀ ва̀ фѝ з҃ Ꙗ҆́ рь ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ ма ꙟ҆шела́ᲅь шѝ дѐ зе́чи дѐ ѻ҆ ри мїѧ ским̾ба́ᲅь
бъл̾ца́ᲅь са́ꙋ ᲅър̾ка́ᲅь ꙟ҆ᲅре капреле ме́ле шѝ ᲅѡ́ᲅь чѐ нꙋ̀ ва̀ фѝ сим̾брїѧ, Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆съ нꙋ̀ ѧ҆ ꙟ҆гъдꙋи́ᲅь съми фа́къ ръ́ꙋ.
ᲅър̾ка́ᲅь са́ꙋ нег̾рꙋ ꙟ҆ᲅре ѡ҆ йле ме́ле сѐ ва̀ сокоᲅи ка фꙋра́ᲅь дѐ и҃ Кѫ́н̾дь зичѣ є҆́ль: Че́ле песᲄрице сᲆ фі́е сим̾брїѧ ᲅа̀, ᲅѡа́ᲅе ѡ҆ йле
ми́не”. фъᲅа́ꙋ мїей песᲄри́ци; ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь зичѣ є҆́ль: Че́ле нег̾ре съци фі́е дѐ
л҃д Зиса Лаба́н̾ къ́ᲅре є҆́ль: “Бине, сᲆ фі́е кꙋ́мь зичи ᲅꙋ̀!” сим̾брїе, а҆ᲅꙋ́н̾чи ᲅѡа́ᲅе ѡ҆ йле фъᲅа́ꙋ мїей нег̾ри.
л҃є Шѝ а҆ а҆лесь І҆а́ков̾ ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ цапїи чей вър̾га́ци са́ꙋ песᲄри́ци шѝ ѳ҃ Шѝ а҆ша̀ а҆ лꙋа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ ᲅѡа́ᲅе виᲅеле дѐ ла̀ ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ шѝ
ᲅѡа́ᲅе капреле бъл̾ца́ᲅе са́ꙋ ᲅър̾ка́ᲅе, ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе є҆ра́ꙋ кꙋ̀ чи́ᲅь дѐ мѝ лѣ да́ᲅь мїе.
пꙋцинь а҆л̾бь, шѝ ᲅѡа́ᲅе ѡ҆ йле ᲅър̾ка́ᲅе са́ꙋ нег̾ре шѝ лѣ да́ᲅь ꙟ҆ і҃ Ꙗ҆́ ᲅъ ѡ҆ да́ᲅъ, пѐ в̾ре́мѣ кѫ́н̾дь и҆н̾ᲅра́ꙋ ꙟ҆ къл̾дꙋри ѡ҆ йле, мѧмь
сѣ́ма фі́илѡр̾ съ́й. ридика́ᲅь ѻ҆ кїи шѝ а҆́мь възꙋ́ᲅь ꙟ҆ ви́сь; шѝ ꙗ҆́ᲅъ кᲆ цапїи шѝ
л҃ѕ Ꙗ҆́рь Лаба́н̾ а҆ хоᲅърѫᲅь ка депър̾ᲅарѣ ꙟ҆ᲅре дѫн̾сꙋль шѝ ѡ҆ йле лꙋ́й бер̾бечїи, ка́ре сърѣ́ꙋ пѐ капре шѝ пѐ ѡ҆ й, є҆ра́ꙋ а҆л̾би, вър̾га́ци шѝ
І҆а́ков̾ сᲆ фі́е кале дѐ ᲅре́й зиле. Шѝ а҆ ръма́сь І҆а́ков̾ сᲆ паскъ бъл̾ца́ци.
челелал̾ᲅе ѡ҆ й а҆́ле лꙋ́й Лаба́н̾. а҃і Ꙗ҆́ рь ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй мїѧ зи́сь ꙟ҆ ви́сь: “І҆а́ков̾е!” Шѝ є҆́ꙋ а҆́мь
л҃з Дꙋ́пъ а҆че́ѣ шїѧ лꙋа́ᲅь І҆а́ков̾ нꙋїеле вер̾зи дѐ п̾лопь, дѐ миг꙽даль шѝ ръспꙋн̾сь: “Чѐ є҆́сᲄе?”
дѐ пал̾ᲅинь, шѝ а҆ к꙽ресᲄа́ᲅь пѐ є҆ле дꙋн̾џи а҆л̾бе, лꙋѫ́н̾дь дѐ пѐ нꙋїеле в҃і Зиса є҆́ль: “Ридикъци ѻ҆ кїи шѝ приве́ще: ᲅо́ци цапїи шѝ бер̾бечїи,
фѫшїи дѐ кѡа́жъ пѫ́нъ ла̀ а҆л̾бѣ́ца нꙋїелелѡр̾. ка́ре сарь пѐ капре шѝ пѐ ѡ҆ й, сꙋ́н̾ᲅь вър̾га́ци, песᲄри́ци шѝ бъл̾ца́ци,
л҃и А҆пѡ́ й пꙋнѣ нꙋїелеле к꙽ресᲄа́ᲅе ꙟ҆ ж̾гѣ́бꙋриле дѐ а҆дъпа́ᲅь, ка, вени́н̾дь къчи а҆́мь възꙋ́ᲅь ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе цїѧ фъкꙋ́ᲅь Лаба́н̾.
сᲆ бѣ, ѡ҆ йле сᲆ зъмислѣ́скъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ нꙋїелелѡр̾ ди́нь а҆дъпъᲅори. г҃і Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нзе́ꙋль, Че́ль чѐ ци Са а҆ръᲅа́ᲅь ꙟ҆ Беѳе́л꙽, ᲂу҆́н̾де Мѧи
л҃ѳ Шѝ зъмислѣ́ꙋ ѡ҆ йле кꙋ́мь є҆ра́ꙋ нꙋїелеле шѝ фъᲅа́ꙋ ѡ҆ йле мїей ᲅꙋр̾на́ᲅь ᲂу҆н̾ᲅделем̾нь пѐ сᲄѫл̾пь шѝ ᲂу҆́н̾де Мѧи фъкꙋ́ᲅь
песᲄри́ци, ᲅър̾ка́ци шѝ нег̾ри. фъгъдꙋйн̾цъ. Скѡа́лъ де́чи а҆кꙋ́мь, і҆еши ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа шѝ
м҃ Ꙗ҆́рь мїеїи а҆чещїѧ ꙟ҆́и а҆леџѣ І҆а́ков̾ шѝ пꙋнѣ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ѡ҆ йлѡр̾ лꙋ́й мер̾џи ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль ᲅъ́ꙋ дѐ нащере шѝ Е҆́ꙋ вѡ́ й фѝ кꙋ̀ ᲅи́не”.
Лаба́н̾ нꙋ́май ᲅѡ́ᲅь чѐ є҆ра̀ песᲄриць шѝ ᲅѡ́ᲅь чѐ є҆ра̀ нег̾рꙋ; да́рь д҃і А҆ᲅꙋн̾чи Лїѧ шѝ Рахи́л̾а ꙗ҆́ꙋ ръспꙋн̾сь шѝ а҆́ꙋ зи́сь: “Май а҆вемь нѡй
ᲅꙋр̾меле са́ле лѐ цинѣ деспър̾ци́ᲅе шѝ нꙋ̀ лѐ а҆месᲄека кꙋ̀ ѡ҆ йле лꙋ́й ѡ҆ а́ре па́р̾ᲅе шѝ мощенире ꙟ҆ ка́са ᲅа́ᲅълꙋй но́сᲄрꙋ?
Лаба́н̾. є҃і Ѡ҆а́ре на́мь фо́сᲄ нѡй сокоᲅи́ᲅе дѐ є҆́ль ка нище сᲄръине, фїи́н̾д꙽къ
м҃а А҆фа́ръ дѐ а҆чѣ́сᲄа І҆а́ков̾, кѫ́н̾дь зъмислѣ́ꙋ ѡ҆ йле че́ле бꙋне, пꙋнѣ є҆́ль нѣ вѫн̾дꙋ́ᲅь шѝ а҆ мѫн̾ка́ᲅь банїи нощри?
нꙋїеле песᲄрице ꙟ҆ а҆дъпъᲅори ꙟ҆айн̾ᲅѣ лѡ́ рь, ка сᲆ зъмислѣ́скъ є҆ле ѕ҃і Дѐ а҆че́ѣ, ᲅѡа́ᲅъ а҆верѣ пѐ ка́ре Дм҃нзе́ꙋ а҆ лꙋаᲅѡ дѐ ла̀ ᲅа́ᲅъль
кꙋ́мь є҆ра́ꙋ нꙋїелеле; но́сᲄрꙋ є҆́сᲄе а҆ нѡа́сᲄръ шѝ а҆ копїилѡр̾ нощри. Фъ да́рь а҆кꙋ́мь ᲅѡа́ᲅе
м҃в Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь зъмислѣ́ꙋ че́ле реле, нꙋ̀ лѐ пꙋнѣ нꙋїелеле шѝ а҆ша̀ че́ле кѫ́ᲅе цїѧ зи́сь Дм҃нꙋль!”
чѐ сѐ кꙋвенѣ́ꙋ лꙋ́й Лаба́н̾ є҆ра́ꙋ слабе, ꙗ҆́рь че́ле чѐ сѐ кꙋвенѣ́ꙋ лꙋ́й з҃і А҆ᲅꙋн̾чи са̀ скꙋла́ᲅь І҆а́ков̾ шѝ а҆ ᲂу҆р̾ка́ᲅь копїии шѝ феме́иле са́ле пѐ
І҆а́ков̾ є҆ра́ꙋ вѡйниче. къмиле,
м҃г Дѐ а҆че́ѣ са̀ ꙟ҆богъци́ᲅь ѻ҆́ мꙋль а҆че́сᲄа фѡа́р̾ᲅе, фѡа́р̾ᲅе ᲅаре, шѝ а҆вѣ̀ и҃і А҆̀ сᲄрѫн̾сь ᲅѡа́ᲅе ᲅꙋр̾меле са́ле шѝ ᲅѡа́ᲅъ богъцїѧ са̀, пѐ ка́ре ѡ҆
мꙋл̾циме дѐ ви́ᲅе мърꙋн̾ᲅе шѝ ви́ᲅе мари, рѡа́бе шѝ роби, къмиле а҆гонисисе ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ, шѝ ᲅѡа́ᲅе а҆́ле са́ле, ка сᲆ мѣ́р̾гъ ла̀
шѝ а҆сини. І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй.
ѳ҃і Ꙗ҆́ рь Лаба́н̾, дꙋкѫ́н̾дꙋсе съши ᲅꙋн̾дъ ѡ҆ йле, Рахи́л̾а а҆ фꙋра́ᲅь и҆долїи

К А́ П. Л҃А ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ.


к҃ Де́чи І҆а́ков̾ а҆ ꙟ҆шела́ᲅь пѐ Лаба́н̾ А҆рамеꙋль, къчи нꙋ̀ ла̀ весᲄи́ᲅь кᲆ
І҆а́ков̾ п̾лѣ́къ ꙟ҆ Канаа́нь.
п̾лѣ́къ,
а҃ А҆̀ а҆ꙋзи́ᲅь ꙟ҆съ І҆а́ков̾ вор̾беле фечорилѡр̾ лꙋ́й Лаба́н̾, ка́ре зичѣ́ꙋ: к҃а Чѝ а҆ фꙋџи́ᲅь кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀ шѝ, ᲅрекѫ́н̾дь Е҆ѵф̾ра́ᲅꙋль, са̀
“І҆а́ков̾ а҆ лꙋа́ᲅь ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀ ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ шѝ ди́нь а҆́ле ꙟ҆д꙽реп̾ᲅа́ᲅь спре Мꙋ́н̾ᲅеле Галаадꙋлꙋй.
ᲅа́ᲅълꙋй но́сᲄрꙋ шїѧ фъкꙋ́ᲅь ᲅѡа́ᲅъ богъцїѧ а҆чѣ́сᲄа”. к҃в Ꙗ҆́ рь а҆ ᲅреїѧ зи и҆ са̀ да́ᲅь дѐ щире лꙋ́й Лаба́н̾ А҆рамеꙋль, кᲆ І҆а́ков̾ а҆
в҃ Шѝ къꙋᲅѫ́н̾дь І҆а́ков̾ ла̀ фа́ца лꙋ́й Лаба́н̾, ꙗ҆́ᲅъ нꙋ̀ май є҆ра̀ фа́цъ дѐ фꙋџи́ᲅь.
є҆́ль ка май ꙟ҆айн̾ᲅе.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь л҃в

к҃г А҆ᲅꙋн̾чи, лꙋѫ́н̾дь Лаба́н̾ кꙋ̀ сине пѐ фечорїи шѝ пѐ рꙋделе са́ле, а҆ л҃ѳ Ви́ᲅе сфѫшїа́ᲅе дѐ фѧре нꙋ̀ цѧмь а҆дꙋ́сь: а҆че́сᲄѣ а҆́ꙋ фо́сᲄ пагꙋба мѣ.
а҆лер̾га́ᲅь дꙋ́пъ є҆́ль кале дѐ шап̾ᲅе зиле шѝ ла̀ а҆жꙋн̾сь ла̀ Мꙋ́н̾ᲅеле Ди́нь мѫ́на мѣ а҆́й черꙋ́ᲅь чеѣ чѐ сѐ фꙋрасе ꙟ҆ ᲅим̾пꙋль зилей шѝ
Галаадꙋлꙋй. ꙟ҆ в̾ре́мѣ ноп̾цїи.
к҃д Да́рь Дм҃нзе́ꙋ а҆ вени́ᲅь ла̀ Лаба́н̾ А҆рамеꙋль нѡа́п̾ᲅѣ ꙟ҆ ви́сь шѝ ѧ҆ м҃ Зїꙋа є҆ра́мь мисᲄꙋи́ᲅь дѐ къл̾дꙋръ, ꙗ҆́рь нѡа́п̾ᲅѣ дѐ ф̾риг꙽ шѝ
зи́сь: “Ферещеᲅе, нꙋ̀ кꙋм̾ва сᲆ вор̾бе́щи лꙋ́й І҆а́ков̾ ничи дѐ би́не, сом̾нꙋль нꙋ̀ сѐ липѣ дѐ ѻ҆ кїи мей.
ничи дѐ ръ́ꙋ”. м҃а А҆ша̀ мѧ́ꙋ фо́сᲄ чей дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ а҆́ни ꙟ҆ ка́са ᲅа̀. цѧмь слꙋжи́ᲅь
к҃є Шѝ а҆ а҆жꙋн̾сь Лаба́н̾ пѐ І҆а́ков̾. І҆а́ков̾ ꙟ҆съ ꙟ҆́ши а҆шезасе ко́р̾ᲅꙋль съ́ꙋ пайспрезече а҆́ни пе́н̾ᲅрꙋ че́ле дѡ́ ꙋъ феᲅе а҆́ле ᲅа́ле шѝ шасе а҆́ни
пѐ мꙋ́н̾ᲅе; шѝ ᲅѡ́ ᲅь пѐ Мꙋ́н̾ᲅеле Галаадь шѝ ла̀ а҆шеза́ᲅь шѝ пе́н̾ᲅрꙋ виᲅеле ᲅа́ле, ꙗ҆́рь ᲅꙋ̀ дѐ зе́чи дѐ ѻ҆ ри мѧи ским̾ба́ᲅь
Лаба́н̾ кꙋ̀ рꙋделе са́ле. сим̾брїѧ.
к҃ѕ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Лаба́н̾ къ́ᲅре І҆а́ков̾: “Чѐ а҆́й фъкꙋ́ᲅь? Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ мѧи м҃в Дѐ нарь фѝ фо́сᲄ кꙋ̀ ми́не Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ, Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й
фꙋра́ᲅь и҆́нима шѝ мѧи лꙋа́ᲅь феᲅеле, ка шѝ кꙋ́мь лѣ́й фѝ А҆враа́мь шѝ ф̾рика дѐ І҆са́ак꙽, ᲅꙋ̀ а҆кꙋ́мь май фѝ а҆лꙋн̾га́ᲅь кꙋ̀ нимик꙽.
роби́ᲅь кꙋ̀ сабїѧ? Неказꙋль ме́ꙋ шѝ мꙋн̾ка мѫ́йнилѡр̾ ме́ле лѣ възꙋ́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ шѝ
к҃з Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ а҆́й фꙋџи́ᲅь пѐ а҆скꙋн̾сь шѝ май ꙟ҆шела́ᲅь, ꙟ҆ ло́к꙽ сᲆ мъ дѐ а҆че́ѣ а҆ миж̾лочи́ᲅь і҆ери пе́н̾ᲅрꙋ ми́не”.
ꙟ҆щїин̾цези пѐ ми́не, ка́ре цѧшь фѝ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль кꙋ̀ веселїе шѝ кꙋ̀ м҃г Ръспꙋн̾са Лаба́н̾ шѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆а́ков̾: “А҆че́сᲄе феᲅе сꙋ́н̾ᲅь феᲅеле
кѫн̾ᲅъри ди́нь ᲅим̾пане шѝ ди́нь хар̾фъ? ме́ле, а҆че́щи копїи сꙋ́н̾ᲅь копїии мей, а҆че́сᲄе ви́ᲅе сꙋ́н̾ᲅь виᲅеле
к҃и Ба нꙋ̀ мѧи ꙟ҆гъдꙋи́ᲅь ничи мъкарь съми сърꙋ́ᲅь непоцїи шѝ ме́ле, шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе лѐ вези сꙋ́н̾ᲅь а҆́ле ме́ле шѝ а҆́ле феᲅелѡр̾
феᲅеле ме́ле. Тѣ́й пꙋр̾ᲅа́ᲅь, а҆шада́рь, ка ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь фъ́ръ дѐ мин̾ᲅе. ме́ле. Кꙋ́мь да́рь а҆шь фѝ пꙋᲅꙋ́ᲅь є҆́ꙋ сᲆ фак꙽ а҆́сᲄъзи чева ꙟ҆поᲅрива
к҃ѳ Шѝ а҆кꙋ́мь мѫ́на мѣ чѣ̀ пꙋ́ᲅер̾никъ а҆рь пꙋᲅѣ съци фа́къ ръ́ꙋ. Да́рь лѡ́ рь, са́ꙋ ꙟ҆поᲅрива копїилѡр̾, пѐ ка́ре ꙗ҆́ꙋ нъскꙋ́ᲅь є҆ле?
Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ мїѧ вор̾би́ᲅь і҆ери шѝ мїѧ зи́сь: м҃д Хайдемь да́рь а҆кꙋ́мь сᲆ фа́чемь а҆мѫн̾дѡ́ и, є҆́ꙋ шѝ ᲅꙋ̀, легъмѫ́н̾ᲅь,
“Ферещеᲅе, нꙋ̀ кꙋм̾ва сᲆ вор̾бе́щи лꙋ́й І҆а́ков̾ ничи дѐ би́не, ничи дѐ ка́ре сᲆ фі́е мър̾ᲅꙋрїе ꙟ҆ᲅре ми́не шѝ ᲅи́не!” Ꙗ҆́ рь І҆а́ков̾ ѧ҆ зи́сь:
ръ́ꙋ!” “Ꙗ҆́ᲅъ, нꙋ̀ є҆ нимени кꙋ̀ нѡй; да́рь сᲆ щїи кᲆ Дм҃нзе́ꙋ є҆́сᲄе мар̾ᲅѡр̾
л҃ Сᲆ зичемь кᲆ а҆́й п̾лека́ᲅь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ кꙋ̀ ма́ре а҆прин̾дере дорѣ́й ка́са ꙟ҆ᲅре ми́не шѝ ᲅи́не”.
ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ. Да́рь а҆ᲅꙋ́н̾чи дѐ чѐ мѧи фꙋра́ᲅь дꙋм̾незеїи мей?” м҃є Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь І҆а́ков̾ ѡ҆ пѧᲅръ шѝ а҆ пꙋсѡ сᲄѫл̾пь.
л҃а А҆ᲅꙋн̾чи ръспꙋн̾зѫ́н̾дь І҆а́ков̾, а҆ зи́сь къ́ᲅре Лаба́н̾: “Ма́мь ᲅемꙋ́ᲅь, м҃ѕ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь І҆а́ков̾ къ́ᲅре фра́цїи съ́й: “А҆дꙋна́ци пїеᲅре!” Шѝ а҆́ꙋ
къчи зичѣ́мь: Нꙋ̀ кꙋм̾ва съци і҆ей феᲅеле дѐ ла̀ ми́не шѝ ᲅѡа́ᲅе а҆дꙋна́ᲅь пїеᲅре шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь ѡ҆ мовилъ; шѝ а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь шѝ а҆́ꙋ
а҆́ле ме́ле. бъꙋ́ᲅь а҆ко́лѡ пѐ мовилъ. А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Лаба́н̾ къ́ᲅре дѫн̾сꙋль:
л҃в Да́рь ла̀ чи́не ве́й гъси и҆долїи ᲅъ́и, а҆че́ла нꙋ̀ ва̀ май ᲅръи. Ка́ꙋᲅъ дѐ “Мовила а҆чѣ́сᲄа є҆́сᲄе а҆́сᲄъзи мър̾ᲅꙋрїе ꙟ҆ᲅре ми́не шѝ ꙟ҆ᲅре ᲅи́не”.
фа́цъ кꙋ̀ рꙋделе нѡа́сᲄре шѝ ѧ҆ ᲅѡ́ ᲅь чѐ ве́й гъси а҆ль ᲅъ́ꙋ ла̀ ми́не!” м҃з Шѝ Лаба́н̾ а҆ нꙋмиᲅѡ ꙟ҆ лим̾ба са̀: І҆егарь Сахадꙋᲅа, а҆дикъ мовила
І҆а́ков̾ ꙟ҆съ нꙋ̀ щїѧ кᲆ Рахи́л̾а, феме́їѧ са̀, ꙟ҆́и фꙋрасе. мър̾ᲅꙋрїей, ꙗ҆́рь І҆а́ков̾ ѧ҆ да́ᲅь а҆че́лаши нꙋ́ме, ꙟ҆съ пѐ лим̾ба са̀ шѝ ѧ҆
л҃г А҆̀ и҆н̾ᲅра́ᲅь а҆ᲅꙋ́н̾чи Лаба́н̾ ꙟ҆ ко́р̾ᲅꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾, шѝ ꙟ҆ ко́р̾ᲅꙋль Лїей, зи́сь: Галаадь.
шѝ ꙟ҆ ко́р̾ᲅꙋль че́лѡр̾ дѡ́ ꙋъ рѡа́бе, шѝ а҆ къꙋᲅа́ᲅь шѝ на гъси́ᲅь м҃и А҆пѡ́ й Лаба́н̾ а҆ зи́сь ꙗ҆́ръши къ́ᲅре І҆а́ков̾: “Ꙗ҆́ᲅъ, мовила а҆чѣ́сᲄа шѝ
нимик꙽; а҆пѡ́ й, і҆еши́н̾дь ди́нь ко́р̾ᲅꙋль Лїей, а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь шѝ ꙟ҆ сем̾нꙋль чѐ а҆́мь пꙋ́сь а҆́сᲄъзи сꙋ́н̾ᲅь мър̾ᲅꙋрїѧ легъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй дин̾ᲅре
ко́р̾ᲅꙋль Рахи́л̾ей. ми́не шѝ ᲅи́не”. Дѐ а҆че́ѣ и҆ са̀ пꙋ́сь шѝ нꙋ́меле Галаадь, а҆дикъ
л҃д Рахи́л̾а ꙟ҆съ лꙋасе и҆долїи шїи пꙋсесе сꙋ́бь самарꙋль къмилей шѝ мовила мър̾ᲅꙋрїей.
шедѣ дѣ́сꙋпра лѡ́ рь; шѝ а҆ скоᲅочи́ᲅь Лаба́н̾ при́нь ᲅѡ́ ᲅь ко́р̾ᲅꙋль м҃ѳ Ба са̀ май нꙋми́ᲅь ѣ҆ шѝ Миц꙽па, а҆дикъ вегере, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Лаба́н̾ а҆
Рахи́л̾ей шѝ на гъси́ᲅь нимик꙽. зи́сь: “Сᲆ вегезе Дм҃нꙋль а҆сꙋ́п̾ра мѣ шѝ а҆сꙋ́п̾ра ᲅа̀, дꙋ́пъ чѐ нѐ
л҃є Ꙗ҆́рь ѣ҆ а҆ зи́сь къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Сᲆ нꙋ̀ сѐ мѫнїе до́м̾нꙋль ме́ꙋ кᲆ вѡ́ мь деспър̾ци ᲂу҆́нꙋль дѐ а҆л̾ᲅꙋль.
нꙋ̀ мъ поᲅь скꙋла ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ᲅок꙽май а҆кꙋ́мь а҆́мь н҃ Дѐ ᲅѐ ве́й пꙋр̾ᲅа ръ́ꙋ кꙋ̀ феᲅеле ме́ле, са́ꙋ деци ве́й май лꙋа шѝ
неказꙋль ѻ҆ биш̾нꙋи́ᲅь а҆ль феме́илѡр̾”. Шѝ май скоᲅочи́н̾дь Лаба́н̾ а҆л̾ᲅе феме́и, а҆фа́ръ дѐ феᲅеле ме́ле, нꙋ̀ май є҆ вор̾ба дѐ ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь,
при́нь ᲅѡ́ᲅь ко́р̾ᲅꙋль, на гъси́ᲅь и҆долїи. ка́ре сᲆ вадъ, чѝ ѧ҆ а҆мин̾ᲅе кᲆ ꙟ҆ᲅре ми́не шѝ ꙟ҆ᲅре ᲅи́не є҆ мар̾ᲅѡр̾
л҃ѕ А҆ᲅꙋн̾чи са̀ мѫнїа́ᲅь І҆а́ков̾ шѝ са̀ п̾лѫн̾сь ꙟ҆поᲅрива лꙋ́й Лаба́н̾. Шѝ Дм҃нзе́ꙋ!”
ꙟ҆чепѫ́н̾дь а҆ г̾ръи, І҆а́ков̾ а҆ зи́сь лꙋ́й Лаба́н̾: “Карей вина мѣ шѝ ка́ре н҃а Шѝ ꙗ҆́ръши а҆ зи́сь Лаба́н̾ къ́ᲅре І҆а́ков̾: “Ꙗ҆́ ᲅъ мовила а҆чѣ́сᲄа шѝ
й пъка́ᲅꙋль ме́ꙋ, дѐ ᲅѐ ꙟ҆вершꙋнези ꙟ҆поᲅрива мѣ? сᲄѫл̾пꙋль, пѐ ка́ре ла́мь пꙋ́сь ꙟ҆ᲅре а҆мѫн̾дѡ́ и, є҆́сᲄе мър̾ᲅꙋрїе ꙟ҆ᲅре
л҃з Да́къ а҆́й ръсколи́ᲅь ᲅѡа́ᲅе лꙋк꙽рꙋриле ди́нь ка́са мѣ, гъсиᲅай, ѡ҆ а́ре, ми́не шѝ ᲅи́не.
чева ди́нь а҆́ле касей ᲅа́ле? А҆ра́ᲅъа҆и́чи ꙟ҆айн̾ᲅѣ рꙋденїилѡр̾ ᲅа́ле шѝ н҃в Кᲆ ничи є҆́ꙋ нꙋ̀ вѡ́ й ᲅрече спре ᲅи́не шѝ ничи ᲅꙋ̀ нꙋ̀ ве́й ᲅрече
ꙟ҆айн̾ᲅѣ рꙋденїилѡр̾ ме́ле, ка сᲆ нѐ жꙋдече є҆ле пѐ а҆мѫн̾дѡ́ и! спре ми́не, дѐ ла̀ а҆чѣ́сᲄъ мовилъ, кꙋ̀ гѫ́н̾дь ръ́ꙋ.
л҃и Ꙗ҆́ᲅъ, дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ а҆́ни а҆́мь сᲄа́ᲅь ла̀ ᲅи́не: ѡ҆ йле ᲅа́ле шѝ капреле н҃г Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь шѝ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й Нахѡ́ рь, Дм҃нзе́ꙋль
ᲅа́ле на́ꙋ лепъда́ᲅь; бер̾бечїи ѡ҆ йлѡр̾ ᲅа́ле нꙋ̀ ци ꙗ҆́мь мѫн̾ка́ᲅь, пърин̾цилѡр̾ лѡ́ рь сᲆ фі́е жꙋдекъᲅѡр̾ ꙟ҆ᲅре нѡй!” Ꙗ҆́ рь І҆а́ков̾ а҆
жꙋра́ᲅь пѐ А҆чела, дѐ Ка́ре сѐ ᲅемѣ І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ.
Фа́черѣ л҃г

н҃д А҆пѡ́ й а҆ жꙋн̾гїа́ᲅь І҆а́ков̾ а҆р̾дере дѐ ᲅѡ́ᲅь пѐ мꙋ́н̾ᲅе шѝ а҆ кема́ᲅь пѐ є҃і Трейзе́чи дѐ къмиле мꙋл̾гъᲅѡа́ре кꙋ̀ мѫн̾жїи лѡ́ рь, паᲅрꙋзе́чи дѐ
рꙋделе са́ле сᲆ мънѫн̾че пѫ́йне. Шѝ а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь пѫ́йне шѝ са́ꙋ вачи шѝ зече ᲅаꙋри, дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ а҆сине шѝ зече а҆сини.
весели́ᲅь ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе. ѕ҃і Шѝ а҆ да́ᲅь фїека́ре ди́нь а҆че́сᲄе ᲅꙋр̾ме деосеби ꙟ҆ сѣ́ма слꙋџилѡр̾ са́ле
н҃є Ꙗ҆́рь а҆ дѡ́ ꙋа зи са̀ скꙋла́ᲅь Лаба́н̾ дисдедиминѣ́цъ шѝ а҆ сърꙋᲅа́ᲅь шѝ а҆ зи́сь слꙋџилѡр̾ са́ле: “Тречеци ꙟ҆айн̾ᲅѣ мѣ шѝ сᲆ фі́е
пѐ непоцїи съ́й шѝ пѐ феᲅеле са́ле шѝ ѧ҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь. А҆пѡ́ й депър̾ᲅа́ᲅе ᲅꙋр̾меле ᲂу҆́на дѐ а҆л̾ᲅа”.
Лаба́н̾ а҆ пор̾ни́ᲅь сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѡа́р̾къ ла̀ ло́кꙋль съ́ꙋ. з҃і Челꙋй дин̾ᲅѫй ѧ҆ порꙋн̾чи́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “Кѫ́н̾дь ᲅѐ ва̀ ꙟ҆ᲅѫл̾ни
ф̾ра́ᲅеле ме́ꙋ І҆са́в̾ шѝ ᲅѐ ва̀ ꙟ҆ᲅреба: А҆́ль кꙋй є҆щи ᲅꙋ̀ шѝ ᲂу҆́н̾де ᲅѐ

К А́ П. Л҃В дꙋчи, шѝ а҆́ле кꙋй сꙋ́н̾ᲅь а҆че́сᲄѣ, чѐ мер̾г꙽ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀,
и҃і Сᲆ зичи: А҆́ле робꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ І҆а́ков̾; є҆ да́рь ᲅрими́сь лꙋ́й І҆са́в̾,
Ргⷱ҇нѣ лꙋ́й І҆а́ков̾.
сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ. Ꙗ҆́ᲅъ вине шѝ є҆́ль дꙋ́пъ нѡй!”
а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ І҆а́ков̾ са̀ дꙋ́сь ꙟ҆ калѣ са̀. Шѝ къꙋᲅѫ́н̾дь, є҆́ль а҆ възꙋ́ᲅь ѳ҃і А҆ша̀ а҆ порꙋн̾чи́ᲅь І҆а́ков̾ шѝ слꙋџїи челей дѐ а҆ дѡ́ꙋа шѝ челей дѐ а҆
ѡ҆ щирѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ ᲅъбърѫᲅъ, къчи ла́ꙋ ꙟ҆ᲅѫм̾пина́ᲅь ꙟџ҃рїи лꙋ́й ᲅреїѧ шѝ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ че́лѡр̾ чѐ мер̾џѣ́ꙋ кꙋ̀ ᲅꙋр̾меле, зикѫ́н̾дь: “А҆ша̀
Дм҃нзе́ꙋ. сᲆ спꙋ́неци лꙋ́й І҆са́в̾, кѫ́н̾дь ꙟ҆́ль ве́ци ꙟ҆ᲅѫл̾ни.
в҃ І҆а́ков̾ ꙟ҆съ, кѫ́н̾дь ѧ҆ възꙋ́ᲅь, а҆ зи́сь: “А҆чѣ́сᲄа є҆́сᲄе ᲅа́бъра лꙋ́й к҃ Шѝ съ́й май спꙋ́неци: Ꙗ҆́ ᲅъ шѝ є҆́ль, робꙋль ᲅъ́ꙋ І҆а́ков̾, вине дꙋ́пъ
Дм҃нзе́ꙋ!” Шѝ а҆ пꙋ́сь ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ нꙋ́меле Маханаймь, а҆дикъ нѡй”. Къчи ꙟ҆́ши зичѣ: Вѡ́ й ꙟ҆блѫн̾зи фа́ца лꙋ́й кꙋ̀ дарꙋриле чеми
дѡ́ ꙋъ ᲅа́бере. мер̾г꙽ ꙟ҆айн̾ᲅе шѝ нꙋ́май дꙋ́пъ а҆че́ѣ вѡ́ й ведѣ фа́ца лꙋ́й, шѝ а҆ша̀
г҃ А҆пѡ́ й а҆ ᲅрими́сь І҆а́ков̾ соли ꙟ҆айн̾ᲅѣ са̀, ла̀ ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ І҆са́в̾, ꙟ҆ пѡа́ᲅе мъ ва̀ прими.
цинꙋᲅꙋль Сейрь ди́нь цара Е҆до́мꙋлꙋй, к҃а Шѝ а҆́ꙋ пор̾ни́ᲅь дарꙋриле ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й, ꙗ҆́рь є҆́ль а҆ ръма́сь нѡа́п̾ᲅѣ
д҃ Шѝ лѣ порꙋн̾чи́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “А҆ша̀ сᲆ зичеци къ́ᲅре до́м̾нꙋль ме́ꙋ а҆че́ѣ ꙟ҆ ᲅа́бъръ.
І҆са́в̾: А҆ша̀ г̾ръїе́ще робꙋль ᲅъ́ꙋ І҆а́ков̾: А҆́мь сᲄа́ᲅь ла̀ Лаба́н̾ шѝ а҆́мь к҃в Да́рь са̀ скꙋла́ᲅь нѡа́п̾ᲅѣ шѝ лꙋѫ́н̾дь пѐ че́ле дѡ́ ꙋъ феме́и а҆́ле са́ле
ᲅръи́ᲅь ла̀ є҆́ль пѫ́нъ а҆кꙋ́мь. шѝ пѐ че́ле дѡ́ ꙋъ рѡа́бе шѝ пѐ чей ᲂу҆н̾спрезече копїи а҆́й съ́й, а҆
є҃ А҆́мь бѡй шѝ а҆сини, ѡ҆ й, слꙋџи шѝ слꙋж̾ниче, шѝ а҆́мь ᲅрими́сь сᲆ ᲅрекꙋ́ᲅь Ꙗ҆ бокꙋль при́нь вадь.
весᲄѣ́скъ пѐ до́м̾нꙋль ме́ꙋ І҆са́в̾, ка сᲆ а҆ф̾ле робꙋль ᲅъ́ꙋ бꙋнъвѡйн̾цъ к҃г Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ чѐ ѧ҆ лꙋа́ᲅь шѝ ѧ҆ ᲅрекꙋ́ᲅь рѫꙋль, а҆ ᲅрекꙋ́ᲅь шѝ ᲅѡа́ᲅе
ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀”. а҆́ле са́ле.
ѕ҃ Шѝ ꙟ҆ᲅор̾кѫ́н̾дꙋсе ла̀ І҆а́ков̾, ꙗ҆́ꙋ спꙋ́сь солїи: “А҆́мь фо́сᲄ ла̀ ф̾ра́ᲅеле к҃д Ръмѫнѫ́н̾дь І҆а́ков̾ син̾гꙋрь, са̀ лꙋп̾ᲅа́ᲅь Чинева̀ кꙋ̀ дѫн̾сꙋль пѫ́нъ ла̀
ᲅъ́ꙋ І҆са́в̾ шѝ ꙗ҆́ᲅъ є҆́ль вине ꙟ҆ ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ ᲅа̀ кꙋ̀ па́ᲅрꙋ сꙋ́ᲅе дѐ ревър̾саᲅꙋль зорилѡр̾.
ѡ҆ а́мени”. к҃є Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ кᲆ нꙋль пѡа́ᲅе ръпꙋне А҆чела, Са а҆ᲅи́н̾сь дѐ ꙟ҆кеїеᲅꙋра
з҃ І҆а́ков̾ ꙟ҆съ са̀ спъимѫ́н̾ᲅа́ᲅь фѡа́р̾ᲅе шѝ нꙋ̀ щїѧ чѐ сᲆ фа́къ. Шѝ а҆ кѡа́ѱей лꙋ́й шѝ ѧ҆ въᲅъма́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ ꙟ҆кеїеᲅꙋра кѡа́ѱей, пѐ
ꙟ҆пър̾ци́ᲅь ѡ҆ а́менїи, ка́ре є҆ра́ꙋ кꙋ̀ є҆́ль, боїи, ѡ҆ йле шѝ къмилеле ꙟ҆ кѫ́н̾дь сѐ лꙋп̾ᲅа кꙋ̀ є҆́ль.
дѡ́ ꙋъ ᲅа́бере. к҃ѕ Шѝ ѧ҆ зи́сь: “Ласъⷨъ сᲆ п̾лек꙽, кᲆ са́ꙋ и҆ви́ᲅь зориле!” І҆а́ков̾ Ѧ҆̀
и҃ Шѝ а҆ зи́сь І҆а́ков̾: “Дѐ ва̀ нъвъли І҆са́в̾ а҆сꙋ́п̾ра ᲂу҆ней ᲅа́бере шѝ ѡ҆ ва̀ ръспꙋн̾сь: “Нꙋ̀ Тѐ лась пѫ́нъ нꙋ̀ мъ ве́й би́некꙋвѫн̾ᲅа”.
ба́ᲅе, ва̀ скъпа чѣ́лал̾ᲅъ ᲅа́бъръ”. к҃з Шѝ ла̀ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь А҆чела: “Ка́ре ꙟ҆́ци є҆́сᲄе нꙋ́меле?” Шѝ є҆́ль а҆ зи́сь:
ѳ҃ А҆пѡ́ й І҆а́ков̾ а҆ зи́сь: “Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ А҆враа́мь шѝ “І҆а́ков̾!”
Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ І҆са́ак꙽, Дм҃не, Тꙋ̀, Че́ль чѐ мѧи зи́сь: к҃и Зисꙋїѧ А҆чела: “Дѐ а҆кꙋ́мь нꙋци ва̀ май фѝ нꙋ́меле І҆а́ков̾, чѝ І҆с҃ль ᲅѐ
Ꙟ҆ ᲅѡа́р̾чеᲅе ꙟ҆ цара ᲅа̀ дѐ нащере, шѝ Е҆́ꙋ ꙟ҆́ци вѡ́ й фа́че би́не, ве́й нꙋми, кᲆ ᲅѣ́й лꙋп̾ᲅа́ᲅь кꙋ̀ Дм҃нзе́ꙋ шѝ кꙋ̀ ѡ҆ а́менїи шѝ а҆́й
і҃ Нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь в̾ред꙽ник꙽ дѐ ᲅѡа́ᲅе ꙟ҆дꙋръриле Та́ле шѝ дѐ ᲅѡа́ᲅе і҆еши́ᲅь бирꙋйᲅѡр̾!”
би́нефа́чериле чѐ мѧи а҆ръᲅа́ᲅь мїе, робꙋлꙋй Тъ́ꙋ, кᲆ нꙋ́май кꙋ̀ к҃ѳ Шѝ а҆ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь шѝ І҆а́ков̾, зикѫ́н̾дь: “Спꙋ́неми шѝ Тꙋ̀ нꙋ́меле
ᲅоѧгꙋль а҆́мь ᲅрекꙋ́ᲅь деꙋнъзи І҆ѡр̾да́нꙋль а҆че́сᲄа, ꙗ҆́рь а҆кꙋ́мь а҆́мь Тъ́ꙋ!” Ꙗ҆́рь А҆чела а҆ зи́сь: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ ꙟ҆ᲅреби дѐ нꙋ́меле Ме́ꙋ? Е҆́ль є҆
дѡ́ ꙋъ ᲅа́бере; минꙋна́ᲅь!” Шѝ ла̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь а҆ко́лѡ.
а҃і И҆з̾бъвещемъ да́рь ди́нь мѫ́на ф̾ра́ᲅелꙋй ме́ꙋ, ди́нь мѫ́на лꙋ́й І҆са́в̾, л҃ Шѝ а҆ пꙋ́сь І҆а́ков̾ ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ нꙋ́меле Пенїель, а҆дикъ фа́ца лꙋ́й
къчи мъ ᲅемь дѐ є҆́ль, ка нꙋ̀ кꙋм̾ва сᲆ винъ шѝ сᲆ мъ ѻ҆ мѡа́ре пѐ Дм҃нзе́ꙋ, къчи шїѧ зи́сь: “А҆́мь възꙋ́ᲅь пѐ Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆ фа́цъ шѝ
ми́не шѝ пѐ а҆че́сᲄе маме кꙋ̀ копїи. мн҃ᲅꙋи́ᲅь а҆ фо́сᲄ сꙋф̾леᲅꙋль ме́ꙋ! “
в҃і Къчи Тꙋ̀ а҆́й зи́сь: ꙟ҆́ци вѡ́ й фа́че би́не шѝ вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци нѣ́мꙋль л҃а Ꙗ҆́ рь кѫ́н̾дь ръсърѣ сѡа́реле, ᲅрекꙋсе дѐ Пенїель, да́рь є҆́ль ш̾кїѡпъᲅа
ᲅъ́ꙋ ка нисипꙋль мърїи, кѫᲅь нꙋ̀ сѐ ва̀ пꙋᲅѣ нꙋмъра ди́нь причина ди́нь причина шол̾дꙋлꙋй.
мꙋл̾цимїи”. л҃в Дѐ а҆че́ѣ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль пѫ́нъ а҆́сᲄъзи нꙋ̀ мънѫн̾къ мꙋш̾кїꙋль дѐ пѐ
г҃і Шѝ а҆ ръма́сь а҆ко́лѡ ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆че́ѣ. А҆пѡ́ й а҆ лꙋа́ᲅь ди́нь че́ле чѐ шол̾дь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Че́ль чѐ Са лꙋп̾ᲅа́ᲅь а҆ а҆ᲅи́н̾сь ꙟ҆кеїеᲅꙋра
а҆вѣ̀ шѝ а҆ ᲅрими́сь да́рь ф̾ра́ᲅелꙋй съ́ꙋ І҆са́в̾: шол̾дꙋлꙋй лꙋ́й І҆а́ков̾, ꙟ҆ д꙽реп̾ᲅꙋль а҆че́сᲄꙋй мꙋш̾ки.
д҃і Дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе дѐ капре шѝ дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ цапи, дѡ́ ꙋъ сꙋ́ᲅе дѐ ѡ҆ й шѝ
дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ бер̾бечи,
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь л҃д

К А́ П. Л҃Г ѳ҃і А҆пѡ́ й шїѧ кꙋм̾пъра́ᲅь пар̾ᲅѣ дѐ кѫм̾пь, пѐ ка́ре є҆ра̀ ко́р̾ᲅꙋль съ́ꙋ,
Ꙟ҆ м̾пъкарѣ лꙋ́й І҆а́ков̾ кꙋ̀ І҆са́в̾. кꙋ̀ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ дѐ кеси́ᲅе, дѐ ла̀ фі́ии лꙋ́й Хемѡр̾, ᲅа́ᲅъль лꙋ́й Сике́м̾.
к҃ А҆̀ ꙟ҆ъл̾ца́ᲅь а҆ко́лѡ ᲂу҆́нь жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Е҆лЕлохеІ҆с҃л.
а҃ А҆ᲅꙋн̾чи, ридикѫ́н̾дꙋши ѻ҆ кїи, І҆а́ков̾ а҆ възꙋ́ᲅь пѐ І҆са́в̾, ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ,
вени́н̾дь кꙋ̀ чей па́ᲅрꙋ сꙋ́ᲅе дѐ ѡ҆ а́мени. Шѝ а҆ ꙟ҆пър̾ци́ᲅь І҆а́ков̾
К А́ П. Л҃Д
копїии Лїей шѝ а҆́й Рахи́л̾ей шѝ а҆́й че́лѡр̾ дѡ́ ꙋъ рѡа́бе.
Ди́на шѝ Сике́м̾.
в҃ Шѝ а҆ пꙋ́сь пѐ че́ле дѡ́ ꙋъ рѡа́бе кꙋ̀ копїии лѡ́ рь ꙟ҆айн̾ᲅе; а҆пѡ́ й дꙋ́пъ
є҆́и а҆ пꙋ́сь пѐ Лїѧ кꙋ̀ копїии є҆́и шѝ ла̀ ᲂу҆р̾мъ а҆ пꙋ́сь пѐ Рахи́л̾а шѝ а҃ Ꙟ҆ ᲅрѡ зи, Ди́на, фа́ᲅа Лїей, пѐ ка́ре а҆чѣ́сᲄа ѡ҆ нъскꙋсе лꙋ́й І҆а́ков̾, а҆
пѐ І҆ѡси́ф̾; і҆еши́ᲅь сᲆ вадъ феᲅеле църїи а҆челеїѧ.
г҃ Ꙗ҆́рь є҆́ль мер̾џѣ ꙟ҆ ф̾рꙋн̾ᲅѣ лѡ́ рь шѝ, а҆пропїин̾дꙋсе дѐ ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ, в҃ Шѝ възѫн̾дѡ Сике́м̾, фечорꙋль лꙋ́й Хемѡр̾ Хевеꙋль, сᲄъпѫниᲅорꙋль
и҆ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь дѐ шап̾ᲅе ѻ҆ ри пѫ́нъ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь. пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй а҆челꙋїѧ, а҆ лꙋаᲅѡ шѝ, кꙋл̾кѫ́н̾дꙋсе кꙋ̀ ѣ, а҆
д҃ І҆са́в̾ ꙟ҆съ а҆ а҆лер̾га́ᲅь ꙟ҆ ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ лꙋ́й шѝ ла̀ ꙟ҆бръциша́ᲅь шѝ, нечин̾сᲄиᲅѡ.
кꙋприн̾зѫн̾дꙋй г̾рꙋмазꙋль, ла̀ сърꙋᲅа́ᲅь шѝ а҆́ꙋ п̾лѫн̾сь а҆мѫн̾дѡ́ и. г҃ А҆пѡ́ й са̀ липи́ᲅь сꙋф̾леᲅꙋль лꙋ́й дѐ Ди́на, фа́ᲅа лꙋ́й І҆а́ков̾, шѝ ѧ҆
є҃ А҆пѡ́ й, ридикѫ́н̾дꙋши ѻ҆ кїи шѝ възѫ́н̾дь феме́иле шѝ копїии, І҆са́в̾ а҆ къзꙋ́ᲅь д꙽рагъ фа́ᲅа шѝ а҆ вор̾би́ᲅь пѐ п̾лакꙋль феᲅей.
зи́сь: “Чи́не сꙋ́н̾ᲅь а҆чещїѧ?” Зиса І҆а́ков̾: “Копїии кꙋ̀ ка́ре а҆ мⷧ҇ꙋи́ᲅь д҃ Шѝ а҆ зи́сь Сике́м̾ къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ Хемѡр̾: “Ꙗ҆ ми пѐ фа́ᲅа
Дм҃нзе́ꙋ пѐ робꙋль ᲅъ́ꙋ!” а҆чѣ́сᲄа дѐ феме́їе!”
ѕ҃ Де́чи, са́ꙋ а҆пропїа́ᲅь ꙟ҆ᲅѫй рѡа́беле кꙋ̀ копїии лѡ́ рь шѝ са́ꙋ є҃ Деши І҆а́ков̾ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь кᲆ фі́ꙋль лꙋ́й Хемѡр̾ а҆ нечин̾сᲄи́ᲅь пѐ Ди́на,
ꙟ҆кина́ᲅь. фа́ᲅа са̀, да́рь, фїи́н̾д꙽къ фечорїи лꙋ́й є҆ра́ꙋ кꙋ̀ виᲅеле ла̀ кѫм̾пь, а҆
з҃ А҆пѡ́ й а҆ вени́ᲅь Лїѧ кꙋ̀ копїии є҆́и шѝ са́ꙋ ꙟ҆кина́ᲅь, ꙗ҆́рь ла̀ ᲂу҆р̾мъ ᲅъкꙋ́ᲅь пѫ́нъ са́ꙋ ꙟ҆ᲅор̾сь є҆́и.
а҆́ꙋ вени́ᲅь шѝ са́ꙋ ꙟ҆кина́ᲅь шѝ Рахи́л̾а кꙋ̀ І҆ѡси́ф̾. ѕ҃ Ꙗ҆́ рь Хемѡр̾, ᲅа́ᲅъль лꙋ́й Сике́м̾, а҆ і҆еши́ᲅь ла̀ І҆а́ков̾, ка сᲆ вор̾бѣ́скъ
и҃ Зиса І҆са́в̾: “Чѐ сꙋ́н̾ᲅь а҆челе ᲅꙋр̾ме, пѐ ка́ре лѣ́мь ꙟ҆ᲅѫл̾ни́ᲅь?” Ꙗ҆́ рь кꙋ̀ є҆́ль.
І҆а́ков̾ а҆ ръспꙋн̾сь: “Ка сᲆ а҆ф̾ле робꙋль ᲅъ́ꙋ бꙋнъвѡйн̾цъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ з҃ Фечорїи лꙋ́й І҆а́ков̾ ꙟ҆съ, вени́н̾дь дѐ ла̀ кѫм̾пь шѝ а҆ф̾лѫ́н̾дь деспре
до́м̾нꙋлꙋй ме́ꙋ”. а҆чѣ́сᲄа, сѐ а҆мърѫръ шѝ сѐ мѫнѧръ фѡа́р̾ᲅе ᲅаре, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Сике́м̾
ѳ҃ А҆ᲅꙋн̾чи І҆са́в̾ а҆ зи́сь: “А҆́мь шѝ є҆́ꙋ мꙋл̾ᲅе, ф̾ра́ᲅе; цинеци а҆́ле ᲅа́ле съвѫршисе ѡ҆ фап̾ᲅъ дѐ ѻ҆ каръ ꙟ҆ І҆с҃ль, кꙋл̾кѫ́н̾дꙋсе кꙋ̀ фа́ᲅа лꙋ́й
пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не!” І҆а́ков̾, чеѣ чѐ нꙋ̀ ᲅребꙋїѧ сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ле.
і҃ І҆а́ков̾ ꙟ҆съ а҆ зи́сь: “Дѐ а҆́мь а҆ф̾ла́ᲅь бꙋнъвѡйн̾цъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀, и҃ Шѝ г̾ръи́н̾дь кꙋ̀ є҆́и, Хемѡр̾ а҆ зи́сь: “Сике́м̾, фечорꙋль мѣ, са̀
приме́ще дарꙋриле ди́нь мѫ́йниле ме́ле, къчи, кѫ́н̾дь а҆́мь възꙋ́ᲅь липи́ᲅь кꙋ̀ сꙋф̾леᲅꙋль дѐ фа́ᲅа вѡа́сᲄръ; дацїѡ да́рь лꙋ́й дѐ феме́їе
фа́ца ᲅа̀, пар̾къ а҆шь фѝ възꙋ́ᲅь фа́ца лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, а҆ша̀ дѐ шѝ вᲆ ꙟ҆кꙋск꙽ри́ци кꙋ̀ нѡй:
би́невѡйᲅѡр̾ мѧи фо́сᲄ. ѳ҃ Мъриᲅацивъ феᲅеле вѡа́сᲄре кꙋ̀ нѡй шѝ феᲅеле нѡа́сᲄре лꙋациле
а҃і Приме́ще дѐ ла̀ ми́не би́некꙋвѫн̾ᲅъриле ме́ле, пѐ ка́ре ци лѐ а҆дꙋ́к꙽, кᲆ пе́н̾ᲅрꙋ фечорїи во́щри;
ма мⷧ҇ꙋи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ шѝ а҆́мь дѐ ᲅѡа́ᲅе”. Шѝ а҆ сᲄърꙋи́ᲅь шѝ лѣ і҃ Шедеци ла̀ ᲂу҆́нь ло́к꙽ кꙋ̀ нѡй: а҆че́сᲄ пъмѫ́н̾ᲅь лар̾г꙽ вᲆ є҆ ла̀
лꙋа́ᲅь. ꙟ҆демѫнъ, ка сᲆ вᲆ а҆шеза́ци ꙟ҆ᲅрꙟсꙋль, сᲆ фа́чеци негоць шѝ сᲆ вᲆ
в҃і А҆пѡ́ й а҆ зи́сь І҆са́в̾: “Сᲆ нѐ скꙋлъмь шѝ сᲆ мер̾џемь ꙟ҆преꙋнъ; є҆́ꙋ ꙟ҆съ а҆гониси́ци ди́нь є҆́ль мошїе”.
ꙟ҆и вѡ́ й поᲅриви пасꙋль кꙋ̀ ᲅи́не”. а҃і Ꙗ҆́ рь Сике́м̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль феᲅей шѝ къ́ᲅре фра́цїи є҆́и:
г҃і І҆а́ков̾ ꙟ҆съ а҆ ръспꙋн̾сь: “Дм҃нꙋль ме́ꙋ щїе кᲆ ꙟ҆и сꙋ́н̾ᲅь џин̾гаши “Ѻ҆риче ве́ци зиче, вѡ́ й да̀, нꙋ́май сᲆ а҆ф̾лꙋ бꙋнъвѡйн̾цъ ла̀ вѡ́ й.
копїии шѝ кᲆ а҆́мь ѡ҆ й шѝ ви́ᲅе дѐ кꙋрѫ́н̾дь фъᲅа́ᲅе; дѐ лѐ вѡ́ мь в҃і Череци дѐ ла̀ ми́не ᲂу҆́нь ма́ре прець дѐ кꙋм̾пъраре шѝ дарꙋриле че́ле
мѫ́на ᲅаре нꙋ́май ѡ҆ зи, а҆рь пїери ᲅѡа́ᲅъ ᲅꙋр̾ма. май мари шѝ вᲆ вѡ́ й да̀ кѫᲅь ве́ци зиче, нꙋ́май дацими фа́ᲅа
д҃і Сᲆ сѐ дꙋкъ да́рь до́м̾нꙋль ме́ꙋ, ꙟ҆айн̾ᲅѣ робꙋлꙋй съ́ꙋ, ꙗ҆́рь є҆́ꙋ вѡ́ й мїе дѐ феме́їе!”
ᲂу҆р̾ма ꙟ҆чеᲅь, ꙟ҆ пась кꙋ̀ виᲅеле че́ле динайн̾ᲅѣ мѣ шѝ ꙟ҆ пась кꙋ̀ г҃і Фечорїи лꙋ́й І҆а́ков̾ ꙟ҆съ а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь кꙋ̀ вик꙽лешꙋг꙽ лꙋ́й Сике́м̾ шѝ лꙋ́й
копїии, пѫ́нъ вѡ́ й а҆жꙋн̾џе ла̀ до́м̾нꙋль ме́ꙋ ꙟ҆ Сейрь”. Хемѡр̾, ᲅа́ᲅъль лꙋ́й; шѝ лѣ́ꙋ ръспꙋн̾сь а҆ша̀, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆че́ла
є҃і А҆ᲅꙋн̾чи І҆са́в̾ а҆ зи́сь: “Съци лась мъкарь ѡ҆ па́р̾ᲅе ди́нь ѡ҆ а́менїи чей нечин̾сᲄисе пѐ Ди́на, сора лѡ́ рь.
чѐ сꙋ́н̾ᲅь кꙋ̀ ми́не”. Ꙗ҆́ рь І҆а́ков̾ ѧ҆ ръспꙋн̾сь: “Ла̀ чѐ а҆чѣ́сᲄа? Мѧжꙋн̾џе д҃і Шѝ а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре дѫн̾шїи Симеѡ́ н꙽ шѝ Ле́ви, фра́цїи Диней шѝ
мїе бꙋнъвѡйн̾ца чѣ́мь а҆ф̾ла́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ до́м̾нꙋлꙋй ме́ꙋ”. фечорїи Лїей: “Нꙋ̀ пꙋ́ᲅемь сᲆ фа́чемь а҆чѣ́сᲄа: сᲆ дъмь пѐ сора
ѕ҃і Шѝ са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь І҆са́в̾ ꙟ҆ а҆чеѣ́ши зи пѐ калѣ са̀ ла̀ Сейрь. нѡа́сᲄръ дꙋ́пъ ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь неᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь, кᲆ а҆чѣ́сᲄа а҆рь фѝ ѡ҆
з҃і Ꙗ҆́рь І҆а́ков̾ са̀ ꙟ҆д꙽реп̾ᲅа́ᲅь спре Сꙋкоᲅь шѝ шїѧ фъкꙋ́ᲅь а҆ко́лѡ рꙋшине пе́н̾ᲅрꙋ нѡй.
лѡкꙋин̾цъ пе́н̾ᲅрꙋ сине, ꙗ҆́рь пе́н̾ᲅрꙋ виᲅеле са́ле а҆ фъкꙋ́ᲅь шꙋри; дѐ є҃і Нꙋ́май а҆ша̀ нѐ ꙟ҆вѡймь кꙋ̀ вѡ́ й шѝ нѐ а҆шезъмь ла̀ вѡ́ й, да́къ
а҆че́ѣ а҆ пꙋ́сь є҆́ль нꙋ́меле ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ Сꙋкоᲅь. ве́ци фа́че шѝ вѡ́ й ка нѡй, ᲅъин̾дꙋвъ ꙟ҆прежꙋрь ᲅо́ци чей дѐ па́р̾ᲅе
и҃і Ꙟ҆ ᲅор̾кѫ́н̾дꙋсе І҆а́ков̾ ди́нь Месопоᲅамїѧ шѝ а҆жꙋн̾гѫ́н̾дь кꙋ̀ би́не ла̀ бър̾бъᲅѣ́скъ.
Салемь, ѡ҆ чеᲅа́ᲅе ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль Сике́м̾, ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь,
са̀ а҆шеза́ᲅь ꙟ҆ фа́ца чеᲅъцїи.
Фа́черѣ л҃є

ѕ҃і А҆ᲅꙋн̾чи вѡ́ мь да̀ дꙋ́пъ вѡ́ й феᲅеле нѡа́сᲄре, ꙗ҆́рь нѡй вѡ́ мь лꙋа К А́ П. Л҃Є
феᲅеле вѡа́сᲄре шѝ вѡ́ мь лѡкꙋи ла̀ ᲂу҆́нь ло́к꙽ кꙋ̀ вѡ́ й шѝ вѡ́ мь І҆а́ков̾ ла̀ Беѳе́л꙽. Мѡа́р̾ᲅѣ Рахи́л̾ей.
а҆л̾къᲅꙋй ᲂу҆́нь попѡ́ р̾.
з҃і Ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ в̾реци сᲆ нѐ а҆скꙋл̾ᲅа́ци, ка сᲆ вᲆ ᲅъѧци ꙟ҆прежꙋрь, нѡй а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й І҆а́ков̾: “Скѡа́лъ шѝ дꙋ́ᲅе ла̀ Беѳе́л꙽ шѝ
вѡ́ мь лꙋа ꙟ҆апѡй фа́ᲅа шѝ нѐ вѡ́ мь дꙋче”. лѡкꙋїе́ще а҆ко́лѡ; фъ а҆ко́лѡ жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ Дм҃нзе́ꙋлꙋй Челꙋй чѐ ци
и҃і Вор̾беле а҆че́сᲄѣ а҆́ꙋ п̾лъкꙋ́ᲅь лꙋ́й Хемѡр̾ шѝ лꙋ́й Сике́м̾, фечорꙋль Са а҆ръᲅа́ᲅь, кѫ́н̾дь фꙋџѣ́й ᲅꙋ̀ дѐ ла̀ фа́ца лꙋ́й І҆са́в̾, ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ!”
лꙋ́й Хемѡр̾. в҃ Ꙗ҆́ рь І҆а́ков̾ а҆ зи́сь касей са́ле шѝ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ че́лѡр̾ чѐ є҆ра́ꙋ кꙋ̀
ѳ҃і Дѐ а҆че́ѣ, на зъбови́ᲅь ᲅѫнърꙋль сᲆ фа́къ а҆чѣ́сᲄа, къчи є҆ра̀ дѫн̾сꙋль: “Лѐ пъда́ци дꙋм̾незеїи чей сᲄръини, ка́ре сѐ а҆ф̾лъ ла̀ вѡ́ й,
ꙟ҆д꙽ръгосᲄи́ᲅь дѐ фа́ᲅа лꙋ́й І҆а́ков̾ шѝ є҆ра̀ шѝ че́ль май кꙋ̀ ᲅречере ꙟ҆ кꙋръцицивъ шѝ вᲆ примени́ци хайнеле вѡа́сᲄре.
ка́са ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ. г҃ Сᲆ нѐ скꙋлъмь шѝ сᲆ мер̾џемь ла̀ Беѳе́л꙽, кᲆ а҆ко́лѡ а҆́мь сᲆ фак꙽
к҃ Шѝ а҆́ꙋ вени́ᲅь Хемѡр̾ шѝ Сике́м̾, фечорꙋль лꙋ́й, ла̀ пѡа́р̾ᲅа жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, Челꙋй чѐ ма а҆ꙋзи́ᲅь ꙟ҆ зїꙋа неказꙋлꙋй
чеᲅъцїи лѡ́ рь, шѝ а҆́ꙋ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ г̾ръи лѡкꙋиᲅѡ́ рилѡр̾ чеᲅъцїи, ме́ꙋ шѝ Ка́ре а҆ фо́сᲄ кꙋ̀ ми́не шѝ ма пъзи́ᲅь ꙟ҆ кълъᲅорїѧ ꙟ҆ ка́ре
зикѫ́н̾дь: а҆́мь ᲂу҆м̾бла́ᲅь!”
к҃а “Ѡ҆а́менїи а҆чещїѧ сꙋ́н̾ᲅь паш̾ничи; сᲆ сѐ а҆шезе да́рь ꙟ҆ цара нѡа́сᲄръ д҃ Ꙗ҆́ рь є҆́и а҆́ꙋ да́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ ᲅо́ци дꙋм̾незеїи чей сᲄръини, ка́ре є҆ра́ꙋ ꙟ҆
шѝ сᲆ фа́къ негоць ꙟ҆ ѣ. Ꙗ҆́ᲅъ кᲆ ло́к꙽ є҆́сᲄе ди́нь десᲄꙋль шѝ ꙟ҆ᲅрѡ мѫ́йниле лѡ́ рь, шѝ чер̾чеїи чей а҆вѣ́ꙋ ꙟ҆ ᲂу҆рекиле лѡ́ рь; шѝ І҆а́ков̾ ѧ҆
па́р̾ᲅе шѝ ꙟ҆ᲅрал̾ᲅа; феᲅеле лѡ́ рь сᲆ ни лѐ лꙋъмь дѐ феме́и шѝ ꙟ҆г̾ропа́ᲅь сꙋ́бь сᲄежарꙋль дѐ лѫ́н̾гъ Сике́м̾ шѝ ѧ҆ лъса́ᲅь
феᲅеле нѡа́сᲄре сᲆ лѐ дъмь дꙋ́пъ є҆́и. некꙋноскꙋци пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа дѐ а҆́сᲄъзи.
к҃в Да́рь ѡ҆ а́менїи а҆чещїѧ нꙋ́май а҆ша̀ сѐ ꙟ҆воїе́ск꙽ сᲆ ᲅръѧ́скъ кꙋ̀ нѡй є҃ А҆сᲄфель а҆́ꙋ п̾лека́ᲅь є҆́и дѐ ла̀ Сике́м̾; шѝ ф̾рика лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ є҆ра̀
шѝ сᲆ фі́е ᲂу҆́нь попѡ́ р̾ кꙋ̀ нѡй, да́къ шѝ ла̀ нѡй сѐ вѡ́ р̾ ᲅъїѧ пе́сᲄе ѻ҆ рашеле дим̾прежꙋрь шѝ на́ꙋ ᲂу҆р̾мъри́ᲅь пѐ фі́ии лꙋ́й І҆а́ков̾.
ꙟ҆прежꙋрь ᲅо́ци чей дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ, кꙋ́мь сꙋ́н̾ᲅь є҆́и ᲅъѧци ѕ҃ Соси́н̾дь І҆а́ков̾ кꙋ̀ ᲅо́ци ѡ҆ а́менїи чей чѐ є҆ра́ꙋ кꙋ̀ є҆́ль ла̀ Лꙋзь,
ꙟ҆прежꙋрь. а҆дикъ ла̀ Беѳе́л꙽, ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй,
к҃г Тꙋр̾меле лѡ́ рь, виᲅеле лѡ́ рь шѝ ᲅѡа́ᲅе а҆вериле лѡ́ рь нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь, з҃ А҆̀ зиди́ᲅь а҆ко́лѡ ᲂу҆́нь жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ шѝ а҆ нꙋми́ᲅь ло́кꙋль а҆че́ла Е҆́ль
ѡ҆ а́ре, а҆́ле нѡа́сᲄре? Сᲆ лѐ п̾лини́мь воїѧ лѡ́ рь, ꙗ҆́рь є҆́и сᲆ сѐ а҆шезе Бе́ѳь Е҆́ль, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆ко́лѡ и҆ Сѐ а҆ръᲅасе Дм҃нзе́ꙋ, кѫ́н̾дь фꙋџѣ
прин̾ᲅре нѡй!” є҆́ль дѐ І҆са́в̾, ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ.
к҃д Шѝ а҆́ꙋ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь пѐ Хемѡр̾ шѝ пѐ Сике́м̾, фечорꙋль лꙋ́й, ᲅо́ци чей и҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ мꙋри́ᲅь Дебо́ра, дѡйка Ребе́къи, шѝ а҆ фо́сᲄ ꙟ҆г̾ропа́ᲅъмай
чѐ і҆ешѣ́ꙋ пѐ пѡа́р̾ᲅа чеᲅъцїи лѡ́ рь шѝ а҆́ꙋ фо́сᲄ ᲅъѧци ꙟ҆прежꙋрь жо́сь дѐ Беѳе́л꙽, сꙋ́бь ᲂу҆́нь сᲄежарь, пѐ ка́ре І҆а́ков̾ ла̀ нꙋми́ᲅь
ᲅо́ци чей дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ, кѫци і҆ешѣ́ꙋ пѐ пѡа́р̾ᲅа чеᲅъцїи “Сᲅежарꙋль П̾лѫн̾џерїи”.
лѡ́ рь. ѳ҃ А҆и́чи, ꙟ҆ Лꙋзь, Сѐ май а҆ръᲅъ Дм҃нзе́ꙋ лꙋ́й І҆а́ков̾, дꙋ́пъ ꙟ҆ᲅѡа́р̾черѣ
к҃є Ꙗ҆́рь а҆ ᲅреїѧ зи, кѫ́н̾дь є҆ра́ꙋ є҆́и ꙟ҆къ ꙟ҆ дꙋрери, чей дѡ́ и фі́ии а҆́й лꙋ́й ди́нь Месопоᲅамїѧ, шѝ ꙟ҆́ль би́некꙋвѫн̾ᲅъ Дм҃нзе́ꙋ,
лꙋ́й І҆а́ков̾, Симеѡ́ н꙽ шѝ Ле́ви, фра́цїи Диней, шѧ́ꙋ лꙋа́ᲅь фїека́ре і҃ Шїи зисе: “Дѐ а҆кꙋ́мь нꙋ̀ ᲅѐ ве́й май кема І҆а́ков̾, чѝ І҆с҃ль ва̀ фѝ
сабїѧ шѝ а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь фъ́ръ ᲅѣ́мъ ꙟ҆ чеᲅа́ᲅе шѝ а҆́ꙋ ᲂу҆чи́сь пѐ ᲅо́ци нꙋ́меле ᲅъ́ꙋ”. Шїи пꙋсе нꙋ́меле І҆с҃л.
чей дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ. а҃і А҆пѡ́ й Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆́и май зисе: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нзе́ꙋль че́ль
к҃ѕ А҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь при́нь а҆скꙋцишꙋль сабїей шѝ пѐ Хемѡр̾ шѝ пѐ фі́ꙋль А҆ᲅоᲅ̾пꙋ́ᲅер̾ник꙽! Споре́ще шѝ ᲅѐ ꙟ҆мꙋл̾це́ще! Попѡа́ре шѝ мꙋл̾циме
съ́ꙋ Сике́м̾ шѝ а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь пѐ Ди́на ди́нь ка́са лꙋ́й Сике́м̾ шѝ а҆́ꙋ дѐ нѣ́мꙋри сѐ вѡ́ р̾ наще ди́нь ᲅи́не шѝ ре́џи вѡ́ р̾ ръсъри ди́нь
п̾лека́ᲅь. кѡа́ѱеле ᲅа́ле.
к҃з А҆пѡ́ й фі́ии лꙋ́й І҆а́ков̾ сѐ нъпꙋсᲄиръ а҆сꙋ́п̾ра че́лѡр̾ мор̾ци шѝ жефꙋйръ в҃і Цара, пѐ ка́ре а҆́мь даᲅѡ лꙋ́й А҆враа́мь шѝ лꙋ́й І҆са́ак꙽, ѡ҆ вѡ́ й да̀ цїе;
чеᲅа́ᲅѣ ꙟ҆ ка́ре фꙋсесе нечин̾сᲄи́ᲅъ Ди́на, сора лѡ́ рь. ꙗ҆́рь дꙋ́пъ ᲅи́не, вѡ́ й да̀ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и”.
к҃и А҆́ꙋ лꙋа́ᲅь ᲅѡа́ᲅе ѡ҆ йле лѡ́ рь, ᲅо́ци боїи лѡ́ рь, ᲅо́ци а҆синїи лѡ́ рь, г҃і А҆пѡ́ й Са ꙟ҆ъл̾ца́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ дѐ ла̀ є҆́ль, ди́нь ло́кꙋль ꙟ҆ ка́ре ꙟ҆́и г̾ръисе.
ᲅѡ́ ᲅь чѐ є҆ра̀ ꙟ҆ чеᲅа́ᲅе шѝ ᲅѡ́ᲅь чѐ є҆ра̀ пѐ кѫм̾пь; д҃і Шѝ а҆ а҆шеза́ᲅь І҆а́ков̾ ᲂу҆́нь сᲄѫл̾пь пѐ ло́кꙋль ᲂу҆н̾дей г̾ръисе Дм҃нзе́ꙋ,
к҃ѳ Тѡа́ᲅе богъцїиле лѡ́ рь, ᲅо́ци копїии шѝ феме́иле лѣ́ꙋ дꙋ́сь ꙟ҆ робїе; ᲂу҆́нь сᲄѫл̾пь дѐ пѧᲅръ, шѝ а҆ съвѫрши́ᲅь ᲅꙋр̾наре пе́сᲄе є҆́ль шѝ а҆
шѝ а҆́ꙋ жефꙋи́ᲅь ᲅѡ́ᲅь чѐ є҆ра̀ ꙟ҆ чеᲅа́ᲅе шѝ ᲅѡ́ ᲅь чѐ є҆ра̀ при́нь ᲅꙋр̾на́ᲅь пе́сᲄе є҆́ль ᲂу҆н̾ᲅделем̾нь.
касе. є҃і Шѝ а҆ пꙋ́сь І҆а́ков̾ ло́кꙋлꙋй ᲂу҆н̾дей г̾ръисе Дм҃нзе́ꙋ, нꙋ́меле Беѳе́л꙽.
л҃ А҆ᲅꙋн̾чи І҆а́ков̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре Симеѡ́ н꙽ шѝ къ́ᲅре Ле́ви: “Ма́ре ѕ҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆́ꙋ п̾лека́ᲅь ди́нь Беѳе́л꙽. Шѝ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь ко́р̾ᲅꙋль съ́ꙋ
ᲅꙋл̾бꙋраре мѧци а҆дꙋ́сь, фъкѫ́н̾дꙋмъ ᲂу҆рѫᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ дин̾колѡ дѐ ᲅꙋр̾нꙋль Гадерь. Да́рь кѫ́н̾дь сѐ а҆пропѧсе дѐ Хав̾ра́ᲅа,
лѡкꙋиᲅѡ́ рилѡр̾ църїи а҆че́сᲄеїѧ, ꙟ҆айн̾ᲅѣ Канаа́нейлѡр̾ шѝ а҆ ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ и҆н̾ᲅра ꙟ҆ Е҆ф̾ра́ᲅа, Рахи́л̾а а҆ нъскꙋ́ᲅь шѝ нащерѣ а҆чѣ́сᲄа
Ферезейлѡр̾. Е҆́ꙋ а҆́мь ѡ҆ а́мени пꙋцини ла̀ нꙋмърь; сѐ вѡ́ р̾ ридика а҆ фо́сᲄ ꙗ҆́рь ᲅаре г̾рѣ.
а҆сꙋ́п̾ра мѣ шѝ мъ вѡ́ р̾ ᲂу҆чиде шѝ вѡ́ й пїери шѝ є҆́ꙋ шѝ ка́са мѣ”. з҃і Шѝ пѐ кѫ́н̾дь сѐ кинꙋїѧ Рахи́л̾а ꙟ҆ дꙋрериле нащерїи, мѡа́ша ѧ҆ зи́сь:
л҃а Ꙗ҆́рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Да́рь сѐ пꙋᲅѣ, ѡ҆ а́ре, ка є҆́и сᲆ сѐ пѡа́р̾ᲅе кꙋ̀ сора “Нꙋ̀ ᲅѐ ᲅеме, кᲆ шѝ а҆че́сᲄа ва̀ фѝ бъѧ́ᲅь!”
нѡа́сᲄръ ка шѝ кꙋ̀ ѡ҆ феме́їе пїер̾дꙋ́ᲅъ?”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь л҃ѕ

и҃і Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь Рахи́л̾а ꙟ҆́ши дъдѣ сꙋф̾леᲅꙋль, къчи а҆ мꙋри́ᲅь, а҆ пꙋ́сь и҃ А҆сᲄфель І҆са́в̾, ка́ре сѐ май нꙋме́ще шѝ Е҆до́мь, са̀ мꙋᲅа́ᲅь ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅеле
копилꙋлꙋй нꙋ́меле Бень Ѻ҆ни, а҆дикъ фі́ꙋль дꙋрерїи ме́ле, ꙗ҆́рь ᲅа́ᲅъль Сейрь.
лꙋ́й ла̀ нꙋми́ᲅь Вениами́нь. ѳ҃ Ꙗ҆́ ᲅъ а҆кꙋ́мь шѝ ᲂу҆р̾машїи чѐ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆са́в̾, пърин̾ᲅеле
ѳ҃і Ꙗ҆́рь да́къ а҆ мꙋри́ᲅь, Рахи́л̾а а҆ фо́сᲄ ꙟ҆г̾ропа́ᲅълѫ́н̾гъ калѣ чѐ дꙋче ла̀ Е҆доми́цилѡр̾, дꙋ́пъ мꙋᲅарѣ са̀ ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅеле Сейрь.
Е҆ф̾ра́ᲅа, а҆дикъ ла̀ Беѳлее́м̾; і҃ Нꙋ́меле фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆са́в̾ сꙋ́н̾ᲅь а҆че́сᲄѣ: Е҆лифа́з꙽, фі́ꙋль А҆дей, солїѧ
к҃ І҆а́ков̾ а҆ ридика́ᲅь ᲂу҆́нь сᲄѫл̾пь дѐ пѧᲅръ пѐ мор̾мѫ́н̾ᲅꙋль є҆́и шѝ лꙋ́й І҆са́в̾ шѝ Рагꙋе́л̾, фі́ꙋль Басемаᲅей, соцїѧ лꙋ́й І҆са́в̾.
а҆че́сᲄ сᲄѫл̾пь, дѐ пѐ мор̾мѫ́н̾ᲅꙋль Рахи́л̾ей, є҆́сᲄе пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа дѐ а҃і Е҆лифа́з꙽, а҆ а҆вꙋ́ᲅь чи́н̾чи фечори: Темань, Ѻ҆марь, Цефѡ, Гаᲅа́мь
а҆́сᲄъзи. шѝ Кеназь;
к҃а А҆пѡ́ й п̾лекѫ́н̾дь І҆а́ков̾ дѐ а҆и́чи шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь ко́р̾ᲅꙋль дин̾колѡ дѐ в҃і Ꙗ҆́ рь Тим̾на, ѡ҆ цїиᲅѡа́ре а҆ лꙋ́й Е҆лифа́з꙽, фі́ꙋль лꙋ́й І҆са́в̾, ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь
ᲅꙋр̾нꙋль Миг꙽далЕдерь. Ꙗ҆́ рь пѐ в̾ре́мѣ кѫ́н̾дь лѡкꙋїѧ І҆с҃ль ꙟ҆ цара лꙋ́й Е҆лифа́з꙽ пѐ А҆мале́к꙽. А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь ᲂу҆р̾машїи ди́нь А҆да, феме́їѧ
а҆чѣ́сᲄа, а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь Рꙋ́бен̾ шѝ а҆ дор̾ми́ᲅь кꙋ̀ Бил̾ха, цїиᲅѡа́рѣ лꙋ́й І҆са́в̾.
ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ І҆а́ков̾, шѝ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь І҆с҃ль шѝ и҆ са̀ пърꙋ́ᲅь а҆чѣ́сᲄа ᲂу҆́нь г҃і Ꙗ҆́ рь фечорїи лꙋ́й Рагꙋе́л̾ сꙋ́н̾ᲅь а҆чещѧ: Наха́ᲅь шѝ Зерах꙽, Шама
ръ́ꙋ. шѝ Миза. А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь ᲂу҆р̾машїи ди́нь Басема́ᲅа, феме́їѧ лꙋ́й
к҃в Фі́ии лꙋ́й І҆а́ков̾ а҆́ꙋ фо́сᲄ дѡйспрезече шѝ а҆нꙋме: І҆са́в̾.
к҃г Фі́ии Лїей: Рꙋ́бен̾, ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾; дꙋ́пъ є҆́ль венѣ́ꙋ: д҃і Ꙗ҆́ рь фечорїи Ѻ҆либамей, феме́їѧ лꙋ́й І҆са́в̾ шѝ фїика лꙋ́й А҆́на а҆ лꙋ́й
Симеѡ́ н꙽, Ле́ви, І҆ꙋ́да, І҆саха́р̾ шѝ Забꙋлонь. Цибонь, сꙋ́н̾ᲅь а҆чещѧ: ѣ҆ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆са́в̾ пѐ І҆еꙋшь, пѐ Ꙗ҆ ла́мь
к҃д Фі́ии Рахи́л̾ей: І҆ѡси́ф̾ шѝ Вениами́нь. шѝ пѐ Ко́ре.
к҃є Фі́ии слꙋж̾ничей Рахи́л̾ей, Бил̾ха: Да́н̾ шѝ Нефѳалѝ. є҃і Ꙗ҆́ ᲅъ шѝ къпеᲅенїиле фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆са́в̾: фечорїи лꙋ́й Е҆лифа́з꙽,
к҃ѕ Шѝ фі́ии Зил̾пей, рѡа́ба Лїей: Га́дь шѝ А҆ше́р̾. А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фі́ии ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль лꙋ́й І҆са́в̾, сꙋ́н̾ᲅь: къпеᲅенїѧ Темань, къпеᲅенїѧ
лꙋ́й І҆а́ков̾, ка́ре и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ. Ѻ҆марь, къпеᲅенїѧ Цефѡ, къпеᲅенїѧ Кеназь,
к҃з А҆пѡ́ й а҆ соси́ᲅь І҆а́ков̾ ла̀ І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, къчи а҆че́сᲄа ᲅръїѧ ꙟ҆къ ѕ҃і Къпеᲅенїѧ Ко́ре, къпеᲅенїѧ Гаᲅа́мь шѝ къпеᲅенїѧ А҆мале́к꙽. А҆че́сᲄѣ
ла̀ Мам̾в̾ри, ꙟ҆ Кирїа́ᲅь А҆р̾ба, а҆дикъ ла̀ Хебронь ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль сꙋ́н̾ᲅь къпеᲅенїиле ди́нь Е҆лифа́з꙽ ꙟ҆ цара Е҆до́мꙋлꙋй; а҆чещїѧ сꙋ́н̾ᲅь
Канаа́нꙋлꙋй, ᲂу҆́н̾де лѡкꙋисеръ в̾ре́мел̾ник꙽ А҆враа́мь шѝ І҆са́ак꙽. ᲂу҆р̾машїи ди́нь А҆да.
к҃и Ꙗ҆́рь зилеле, пѐ ка́ре лѣ ᲅръи́ᲅь І҆са́ак꙽, а҆́ꙋ фо́сᲄ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ѻ҆ п̾ᲅ̾зе́чи дѐ з҃і Ꙗ҆́ рь фі́ии лꙋ́й Рагꙋе́л̾, фі́ꙋль лꙋ́й І҆са́в̾, сꙋ́н̾ᲅь: къпеᲅенїѧ Наха́ᲅь,
а҆́ни. къпеᲅенїѧ Зерах꙽, къпеᲅенїѧ Шама шѝ къпеᲅенїѧ Миза. А҆че́сᲄѣ
к҃ѳ Слъби́н̾дь а҆пѡ́ й, І҆са́ак꙽ а҆ мꙋри́ᲅь шѝ а҆ ᲅрекꙋ́ᲅь ла̀ пърин̾цїи съ́й, сꙋ́н̾ᲅь къпеᲅенїиле ди́нь Рагꙋе́л̾ ꙟ҆ цара Е҆до́мꙋлꙋй; а҆чещїѧ сꙋ́н̾ᲅь
фїи́н̾дь бъᲅрѫнь шѝ ꙟ҆кър̾ка́ᲅь дѐ зиле, шѝ ла́ꙋ ꙟ҆г̾ропа́ᲅь фечорїи ᲂу҆р̾машїи ди́нь Басема́ᲅа, феме́їѧ лꙋ́й І҆са́в̾.
лꙋ́й, І҆са́в̾ шѝ І҆а́ков̾. и҃і Ꙗ҆́ ᲅъ шѝ фі́ии Ѻ҆либамей, феме́їѧ лꙋ́й І҆са́в̾: къпеᲅенїѧ І҆еꙋшь,
къпеᲅенїѧ Ꙗ҆ ла́мь шѝ къпеᲅенїѧ Ко́ре. А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь къпеᲅенїиле

К А́ П. Л҃Ѕ ди́нь Ѻ҆либама, фа́ᲅа лꙋ́й А҆́на шѝ феме́їѧ лꙋ́й І҆са́в̾.
ѳ҃і А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фі́ии лꙋ́й І҆са́в̾ шѝ а҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь къпеᲅенїиле лѡ́ рь.
Нѣ́мꙋль лꙋ́й І҆са́в̾.
А҆че́сᲄа є҆́сᲄе Е҆до́мь.
а҃ Ꙗ҆́рь спица нѣ́мꙋлꙋй лꙋ́й І҆са́в̾, ка́ре сѐ май нꙋме́ще шѝ Е҆до́мь, є҆́сᲄе к҃ Ꙗ҆́ рь фечорїи лꙋ́й Сейрь Хореѣ́нꙋль, ка́ре лѡкꙋѧ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅе
а҆чѣ́сᲄа: пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́ла, сꙋ́н̾ᲅь: Лоᲅань, Шобаль, Цибонь шѝ А҆на;
в҃ І҆са́в̾ шїѧ лꙋа́ᲅь феме́и ди́нь феᲅеле Канаа́нейлѡр̾: пѐ А҆да, фа́ᲅа лꙋ́й к҃а Дишонь, Е҆церь шѝ Дишань. А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь къпеᲅенїиле Хорейлѡр̾,
Е҆лонь Хеᲅеꙋль, шѝ пѐ Ѻ҆либама, фа́ᲅа лꙋ́й А҆́на, фі́ꙋль лꙋ́й Цибонь фечорїи лꙋ́й Сейрь, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆до́мꙋлꙋй.
Хевеꙋль, к҃в Фі́ии лꙋ́й Лоᲅань сꙋ́н̾ᲅь: Хори шѝ Хемань, ꙗ҆́рь сора лꙋ́й Лоᲅань а҆
г҃ Шѝ пѐ Басема́ᲅа, фа́ᲅа лꙋ́й И҆смае́ль шѝ сора лꙋ́й Небаїѡᲅь. фо́сᲄ Тим̾на.
д҃ А҆да а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆са́в̾ пѐ Е҆лифа́з꙽; Басема́ᲅа ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ Рагꙋе́л̾; к҃г Фі́ии лꙋ́й Шобаль сꙋ́н̾ᲅь: А҆л̾вань, Манаха́ᲅь, Е҆баль, Шефѡ шѝ
є҃ Ꙗ҆́рь Ѻ҆либама ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ І҆еꙋшь, пѐ Ꙗ҆ ла́мь шѝ пѐ Ко́ре. А҆че́щїѧ Ѻ҆на́мь.
сꙋ́н̾ᲅь фі́ии лꙋ́й І҆са́в̾, ка́ре и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй. к҃д Фі́ии лꙋ́й Цибонь сꙋ́н̾ᲅь: А҆їѧ шѝ А҆на. А҆че́сᲄа є҆́сᲄе а҆чель А҆́на, ка́ре а҆
ѕ҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ шїѧ лꙋа́ᲅь І҆са́в̾ феме́иле са́ле, фі́ии съ́й, феᲅеле са́ле, гъси́ᲅь и҆з̾вѡа́реле дѐ а҆пъ кал̾дъ ꙟ҆ пꙋсᲄїе, кѫ́н̾дь пъщѣ а҆синїи
ᲅо́ци ѡ҆ а́менїи касей са́ле, ᲅѡа́ᲅе а҆вериле са́ле, ᲅѡа́ᲅе виᲅеле са́ле ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ Цибонь.
шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀ шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆гонисисе ꙟ҆ цара к҃є Копїии лꙋ́й А҆́на сꙋ́н̾ᲅь: Дишонь шѝ Ѻ҆либама, фа́ᲅа лꙋ́й А҆на.
Канаа́нꙋлꙋй, шѝ а҆ п̾лека́ᲅь І҆са́в̾ ди́нь Канаа́нь ди́нь причина лꙋ́й к҃ѕ Копїии лꙋ́й Дишонь сꙋ́н̾ᲅь: Хем̾дань, Е҆ш̾бань, И҆ᲅрань шѝ Керань.
І҆а́ков̾, ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ, к҃з Фі́ии лꙋ́й Е҆церь сꙋ́н̾ᲅь: Бил̾хань, Заавань шѝ А҆ка́н̾.
з҃ Пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆вериле лѡ́ рь є҆ра́ꙋ мꙋл̾ᲅе шѝ нꙋ̀ май пꙋᲅѣ́ꙋ сᲆ к҃и Фі́ии лꙋ́й Дишань сꙋ́н̾ᲅь: Оу҆ць шѝ А҆рань.
лѡкꙋѧ́скъ ла̀ ᲂу҆́нь ло́к꙽, шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль ᲂу҆́н̾де є҆ра́ꙋ нꙋй май пꙋᲅѣ к҃ѳ Де́чи къпеᲅенїиле Хорейлѡр̾ сꙋ́н̾ᲅь а҆че́сᲄѣ: къпеᲅенїѧ Лоᲅань,
ꙟ҆къпѣ ди́нь причина мꙋл̾цимїи ᲅꙋр̾мелѡр̾ лѡ́ рь. къпеᲅенїѧ Шобаль, къпеᲅенїѧ Цибонь, къпеᲅенїѧ А҆́на,
Фа́черѣ л҃з

л҃ Къпеᲅенїѧ Дишонь, къпеᲅенїѧ Е҆церь, къпеᲅенїѧ Дишань. А҆че́сᲄѣ ѕ҃ Зикѫ́н̾дꙋле: “А҆скꙋл̾ᲅа́ци висꙋль чѐ а҆́мь виса́ᲅь:
сꙋ́н̾ᲅь къпеᲅенїиле Хорейлѡр̾ ди́нь цара лꙋ́й Сейрь, дꙋ́пъ фамилїиле з҃ Пар̾къ лега́мь снопи ꙟ҆ царинъ шѝ снопꙋль ме́ꙋ пар̾къ са̀ скꙋла́ᲅь
лѡ́ рь. шѝ сᲄъᲅѣ д꙽реп̾ᲅь, ꙗ҆́рь снопїи во́щри са́ꙋ сᲄрѫн̾сь рѡа́ᲅъ шѝ са́ꙋ
л҃а Ꙗ҆́ᲅъ шѝ ре́џїи, ка́ре а҆́ꙋ дом̾ни́ᲅь ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆до́мꙋлꙋй ꙟ҆айн̾ᲅе ꙟ҆кина́ᲅь снопꙋлꙋй ме́ꙋ”.
дѐ а҆ дом̾ни в̾реꙋнь ре́џе пе́сᲄе фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль: и҃ Ꙗ҆́ рь фра́цїи лꙋ́й а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “Нꙋ̀ кꙋм̾ва а҆́й сᲆ дом̾не́щи
л҃в Ꙟ҆ Е҆до́мь а҆ дом̾ни́ᲅь май ꙟ҆ᲅѫй Бе́ла, фі́ꙋль лꙋ́й Беѡр̾ шѝ чеᲅа́ᲅѣ пе́сᲄе нѡй? Са́ꙋ пѡа́ᲅе а҆́й сᲆ нѐ сᲄъпѫне́щи?” Шѝ ла́ꙋ ᲂу҆рѫᲅь ꙟ҆къ
лꙋ́й сѐ нꙋмѣ Дин̾хаба. шѝ май мꙋл̾ᲅь пе́н̾ᲅрꙋ висꙋль лꙋ́й шѝ пе́н̾ᲅрꙋ спꙋселе лꙋ́й.
л҃г Дꙋ́пъ чѐ а҆ мꙋри́ᲅь Бе́ла, са̀ фъкꙋ́ᲅь ре́џе І҆ѡбабь, фі́ꙋль лꙋ́й Зерах꙽ ѳ҃ Шѝ а҆ май виса́ᲅь є҆́ль а҆л̾ᲅь ви́сь шѝ ла̀ спꙋ́сь ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ шѝ
ди́нь Боц꙽ра. фра́цилѡр̾ съ́й, зикѫ́н̾дь: “Ꙗ҆́ᲅъ а҆́мь май виса́ᲅь а҆л̾ᲅь ви́сь: сѡа́реле
л҃д Дꙋ́пъ чѐ а҆ мꙋри́ᲅь І҆ѡбабь, са̀ фъкꙋ́ᲅь ре́џе Хꙋша́мь, ди́нь цара шѝ лꙋна шѝ ᲂу҆н̾спрезече сᲄеле мѝ сѐ ꙟ҆кина́ꙋ мїе”.
Теманицилѡр̾. і҃ Шиль повесᲄи ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ шѝ фра́цилѡр̾ съ́й, ꙗ҆́рь ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ ла̀
л҃є Дꙋ́пъ чѐ а҆ мꙋри́ᲅь Хꙋша́мь, са̀ фъкꙋ́ᲅь ре́џе Хададь, фечорꙋль лꙋ́й чер̾ᲅа́ᲅь шѝ ѧ҆ зи́сь: “Чѐ ꙟ҆сѣ́м̾нъ висꙋль а҆че́сᲄа пѐ ка́ре лай виса́ᲅь?
Бедадь; ка́ре а҆ бъᲅꙋ́ᲅь пѐ Мадїани́ци ꙟ҆ кѫм̾пꙋль Моа́б꙽; нꙋ́меле А҆́ꙋ дѡа́ръ є҆́ꙋ шѝ мама ᲅа̀ шѝ фра́цїи ᲅъ́и вѡ́ мь вени шѝ нѐ
чеᲅъцїи лꙋ́й є҆ра̀ А҆ви́ᲅь. вѡ́ мь ꙟ҆кина цїе пѫ́нъ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь?”
л҃ѕ Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ а҆ мꙋри́ᲅь Хададь, са̀ фъкꙋ́ᲅь ре́џе Сам̾ла, ди́нь а҃і Дѐ а҆че́ѣ ꙟ҆́ль пиз̾мꙋѧ́ꙋ фра́цїи лꙋ́й, ꙗ҆́рь ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ пъсᲄра
Масрека. кꙋвин̾ᲅеле а҆че́сᲄѣ ꙟ҆ и҆́нима лꙋ́й.
л҃з Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ а҆ мꙋри́ᲅь Сам̾ла, са̀ фъкꙋ́ᲅь ре́џе, ꙟ҆ ло́кꙋль лꙋ́й, в҃і Са́ꙋ дꙋ́сь дꙋ́пъ а҆че́ѣ фра́цїи лꙋ́й сᲆ паскъ ѡ҆ йле ᲅа́ᲅълꙋй лѡ́ рь ла̀
Шаꙋль, ди́нь Рехобоᲅꙋль дѐ пѐ рѫꙋ. Сике́м̾.
л҃и Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ а҆ мꙋри́ᲅь Шаꙋль, са̀ фъкꙋ́ᲅь ре́џе Баа́ль Ханань, г҃і Шѝ І҆с҃ль а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Фра́цїи ᲅъ́и паск꙽ ѡ҆ йле ла̀ Сике́м̾.
фі́ꙋль лꙋ́й А҆к꙽бѡр̾. Винѡ, да́рь, сᲆ ᲅѐ ᲅрими́ᲅь ла̀ є҆́и”. Ꙗ҆́рь є҆́ль а҆ зи́сь: “Мъ дꙋк꙽,
л҃ѳ Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ а҆ мꙋри́ᲅь Баа́ль Ханань, фечорꙋль лꙋ́й А҆к꙽бѡр̾, са̀ ᲅа́ᲅъ!”
фъкꙋ́ᲅь ре́џе Хада́рь, фі́ꙋль лꙋ́й Варадь, шѝ нꙋ́меле чеᲅъцїи лꙋ́й є҆ра̀ д҃і А҆пѡ́ й І҆с҃ль а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Дꙋ́ᲅе шѝ вези дѐ сꙋ́н̾ᲅь
Па́ꙋ шѝ а҆ль феме́їй лꙋ́й Мехеᲅабель, фїика лꙋ́й Маᲅредь, фечорꙋль сънъᲅоши фра́цїи ᲅъ́и шѝ ѡ҆ йле шѝ съми а҆дꙋчи ръспꙋн̾сь!” Ла̀
лꙋ́й Мезахабь. ᲅрими́сь а҆сᲄфель ди́нь валѣ Хебронꙋлꙋй шѝ І҆ѡси́ф̾ са̀ дꙋ́сь ла̀
м҃ Ꙗ҆́рь нꙋ́меле къпеᲅенїилѡр̾ ди́нь І҆са́в̾, дꙋ́пъ ᲅрибꙋриле лѡ́ рь, дꙋ́пъ Сике́м̾.
църиле лѡ́ рь, дꙋ́пъ нꙋмириле шѝ нацїиле лѡ́ рь сꙋ́н̾ᲅь: къпеᲅенїѧ є҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ ла̀ гъси́ᲅь ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь ръᲅъчи́н̾дь пѐ кѫм̾пь шѝ ла̀
Тим̾на, къпеᲅенїѧ А҆л̾вань, къпеᲅенїѧ І҆еᲅеᲅь, ꙟ҆ᲅреба́ᲅь ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла шѝ ѧ҆ зи́сь: “Чѐ каꙋци?”
м҃а Къпеᲅенїѧ Ѻ҆либама, къпеᲅенїѧ Е҆ла, къпеᲅенїѧ Пинонь, ѕ҃і Ꙗ҆́ рь є҆́ль а҆ зи́сь: “Каꙋ́ᲅь пѐ фра́цїи мей. Спꙋ́неми, ᲂу҆́н̾де паск꙽ є҆́и
м҃в Къпеᲅенїѧ Кеназь, къпеᲅенїѧ Темань, къпеᲅенїѧ Миб̾царь, ѡ҆ йле?”
м҃г Къпеᲅенїѧ Маг꙽дїель, къпеᲅенїѧ И҆ра́мь. А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь къпеᲅенїиле з҃і Зисꙋїѧ ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла: “Са́ꙋ дꙋ́сь дѐ а҆и́чи, къчи ꙗ҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь
лꙋ́й Е҆до́мь, дꙋ́пъ а҆шезъриле лѡ́ рь ꙟ҆ цара сᲄъпѫни́ᲅъ дѐ є҆́и. А҆че́сᲄай зикѫ́н̾дь: Хайдемь ла̀ Доᲅайнь!” Шѝ са̀ дꙋ́сь І҆ѡси́ф̾ дꙋ́пъ фра́цїи
І҆са́в̾, пърин̾ᲅеле Е҆доми́цилѡр̾. съ́й шѝ ѧ҆ гъси́ᲅь ла̀ Доᲅайнь.
и҃і Ꙗ҆́ рь є҆́и, възѫн̾дꙋль дѐ депа́р̾ᲅе, пѫ́нъ а҆ нꙋ̀ сѐ а҆пропїѧ дѐ є҆́и, а҆́ꙋ

К А́ П. Л҃З ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ ᲂу҆нел̾ᲅи а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й съль ѻ҆ мѡа́ре;


ѳ҃і Шѝ а҆́ꙋ зи́сь ᲂу҆́нїи къ́ᲅре а҆л̾цїи: “Ꙗ҆́ᲅъ висъᲅорꙋль а҆че́ла дѐ висе
І҆ѡси́ф̾ вѫн̾дꙋ́ᲅь дѐ фра́цїи съ́й
вине!
а҃ І҆а́ков̾ а҆ лѡкꙋи́ᲅь ꙟ҆ цара Канаа́нь, ᲂу҆́н̾де лѡкꙋисе шѝ І҆са́ак꙽, ᲅа́ᲅъль к҃ Хайдемь съль ѡ҆ морѫмь, съль а҆рꙋн̾къмь ꙟ҆ᲅрꙋнь пꙋць шѝ сᲆ
съ́ꙋ. зичемь кᲆ ла̀ мѫн̾ка́ᲅь ѡ҆ фѧръ съл̾баᲅикъ шѝ вѡ́ мь ведѣ чѐ сѐ
в҃ Ꙗ҆́ᲅъ а҆кꙋ́мь шѝ и҆сᲄорїѧ ᲂу҆р̾машилѡр̾ лꙋ́й І҆а́ков̾: І҆ѡси́ф̾, фїи́н̾дь дѐ ва̀ а҆леџе дѐ виселе лꙋ́й!”
шап̾ᲅеспрезече а҆́ни, пъщѣ ѡ҆ йле ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ фра́цїи к҃а А҆ꙋзи́н̾дь ꙟ҆съ а҆чѣ́сᲄа, Рꙋ́бен̾ а҆ вѡи́ᲅь съль скапе ди́нь мѫ́йниле лѡ́ рь,
съ́й. Пе́ᲅрекѫ́н̾дꙋши копилърїѧ кꙋ̀ фечорїи Бил̾хъи шѝ кꙋ̀ фечорїи зикѫ́н̾дь: “Сᲆ нꙋй ридикъмь вѧца!”
Зил̾пей, феме́иле ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ, І҆ѡси́ф̾ а҆дꙋчѣ лꙋ́й І҆с҃ль, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, к҃в А҆пѡ́ й Рꙋ́бен̾ а҆ а҆дъꙋга́ᲅь: “Сᲆ нꙋ̀ вър̾са́ци сѫ́н̾џе! А҆рꙋн̾кациль ꙟ҆
ве́щи деспре пꙋр̾ᲅъриле лѡ́ рь реле. пꙋцꙋль а҆че́ла ди́нь пꙋсᲄїе, да́рь мѫ́йниле сᲆ нꙋ̀ ви лѐ пꙋнеци пѐ
г҃ Шѝ ю҆бѣ І҆с҃ль пѐ І҆ѡси́ф̾ май мꙋл̾ᲅь декѫᲅь пѐ ᲅо́ци чейлал̾ци фі́и є҆́ль!” Ꙗ҆́ рь а҆чѣ́сᲄа ѡ҆ зичѣ є҆́ль кꙋ̀ гѫн̾дꙋль дѐ а҆ль скъпа ди́нь
а҆́й съ́й, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ є҆́ль є҆ра̀ копилꙋль бъᲅрѫнецилѡр̾ лꙋ́й, шїи мѫ́йниле лѡ́ рь шѝ а҆ль ᲅрими́ᲅе а҆касъ ла̀ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ.
фъкꙋсе хайнъ лꙋн̾гъ шѝ а҆лѣ́съ. к҃г Кѫ́н̾дь ꙟ҆съ а҆ соси́ᲅь І҆ѡси́ф̾ ла̀ фра́цїи съ́й, є҆́и а҆́ꙋ дез̾бръка́ᲅь пѐ
д҃ Фра́цїи лꙋ́й, възѫ́н̾дь кᲆ ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь ꙟ҆́ль ю҆бѣ май мꙋл̾ᲅь І҆ѡси́ф̾ дѐ хайна чѣ̀ лꙋн̾гъ шѝ а҆лѣ́съ, кꙋ̀ ка́ре є҆ра̀ ꙟ҆бръка́ᲅь,
декѫᲅь пѐ ᲅо́ци фі́ии съ́й, ꙟ҆́ль ᲂу҆ра́ꙋ шѝ нꙋ̀ пꙋᲅѣ́ꙋ вор̾би кꙋ̀ є҆́ль к҃д Шѝ ла́ꙋ лꙋа́ᲅь шѝ ла́ꙋ а҆рꙋн̾ка́ᲅь ꙟ҆ пꙋць; да́рь пꙋцꙋль є҆ра̀ голь шѝ
прїеᲅено́сь. нꙋ̀ а҆вѣ̀ а҆пъ.
є҃ Висѫ́н̾дь ꙟ҆съ І҆ѡси́ф̾ ᲂу҆́нь ви́сь, ла̀ спꙋ́сь фра́цилѡр̾ съ́й,
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь л҃и

к҃є Дꙋ́пъ а҆че́ѣ шезѫ́н̾дь сᲆ мънѫн̾че пѫ́йне шѝ къꙋᲅѫ́н̾дь кꙋ̀ ѻ҆ кїи и҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь І҆ꙋ́да къ́ᲅре Ѻ҆нань: “И҆н̾ᲅръ ла̀ феме́їѧ ф̾ра́ᲅелꙋй
лѡ́ рь, є҆́и а҆́ꙋ възꙋ́ᲅь вени́н̾дь дин̾спре Галаадь ѡ҆ караванъ дѐ ᲅъ́ꙋ, ꙟ҆сѡа́ръᲅе кꙋ̀ ѣ, ꙟ҆ пꙋ́ᲅерѣ левираᲅꙋлꙋй, шѝ ридикъ ᲂу҆р̾маши
И҆смаели́ци, а҆́ле кърѡр̾ къмиле є҆ра́ꙋ ꙟ҆кър̾ка́ᲅе кꙋ̀ ᲅъмѫїе, є҆́ꙋ ф̾ра́ᲅелꙋй ᲅъ́ꙋ!”
бал̾са́мь шѝ кꙋ̀ смир̾нъ, пѐ ка́ре лѐ дꙋчѣ́ꙋ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь. ѳ҃ Щїи́н̾дь ꙟ҆съ Ѻ҆нань кᲆ нꙋ̀ вѡ́ р̾ фѝ ᲂу҆р̾машїи а҆́й лꙋ́й, дѐ а҆че́ѣ, кѫ́н̾дь
к҃ѕ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь І҆ꙋ́да къ́ᲅре фра́цїи съ́й: “Чѐ вѡ́ мь фолоси дѐ вѡ́ мь и҆н̾ᲅра ла̀ феме́їѧ ф̾ра́ᲅелꙋй съ́ꙋ, є҆́ль вър̾са съмѫн̾ца жо́сь, ка сᲆ нꙋ̀
ᲂу҆чиде пѐ ф̾ра́ᲅеле но́сᲄрꙋ шѝ вѡ́ мь а҆скꙋн̾де сѫ́н̾џеле лꙋ́й? ридиче ᲂу҆р̾маши ф̾ра́ᲅелꙋй съ́ꙋ.
к҃з Хайдемь съль вин̾демь И҆смаели́цилѡр̾ а҆че́сᲄора, неридикѫ́н̾дꙋне і҃ Чеѣ чѐ фъчѣ є҆́ль є҆ра̀ ръ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ ла̀ ѡ҆ морѫᲅь
мѫ́йниле а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ є҆ ф̾ра́ᲅеле но́сᲄрꙋ шѝ ᲅрꙋпꙋль шѝ пѐ а҆че́сᲄа.
но́сᲄрꙋ”. Шѝ а҆́ꙋ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь фра́цїи лꙋ́й. а҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь І҆ꙋ́да къ́ᲅре Ѳама́ра, нора са̀, дꙋ́пъ мѡа́р̾ᲅѣ че́лѡр̾
к҃и Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь а҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь негꙋсᲄорїи Мадїани́ци пѐ а҆ко́лѡ, фра́цїи а҆́ꙋ дѡ́ и фі́и а҆́й съ́й: “Сᲅай въдꙋвъ ꙟ҆ ка́са ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ, пѫ́нъ сѐ ва̀
ᲅрась шѝ а҆́ꙋ ско́сь пѐ І҆ѡси́ф̾ ди́нь пꙋць шѝ ла́ꙋ вѫн̾дꙋ́ᲅь пѐ є҆́ль фа́че ма́ре Шела, фі́ꙋль ме́ꙋ!” Къчи ꙟ҆́ши зичѣ: “Нꙋ̀ кꙋм̾ва сᲆ
И҆смаели́цилѡр̾ кꙋ̀ дѡ́ ꙋъзе́чи дѐ а҆р̾џин̾ци. Шѝ а҆чещїѧ а҆́ꙋ дꙋ́сь пѐ мѡа́ръ шѝ а҆че́сᲄа, ка шѝ фра́цїи лꙋ́й!” Шѝ са̀ дꙋ́сь Ѳама́ра шѝ а҆
І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь. ᲅръи́ᲅь ꙟ҆ ка́са ᲅа́ᲅълꙋй є҆́и.
к҃ѳ Кѫ́н̾дь ꙟ҆съ са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь Рꙋ́бен̾ ла̀ пꙋць шѝ на възꙋ́ᲅь пѐ І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ в҃і Трекѫ́н̾дь ꙟ҆съ в̾ре́ме мꙋл̾ᲅъ, а҆ мꙋри́ᲅь фа́ᲅа лꙋ́й Шꙋа, соцїѧ лꙋ́й
пꙋць, є҆́ль шїѧ рꙋп̾ᲅь хайнеле, І҆ꙋ́да. Ꙗ҆́рь І҆ꙋ́да, дꙋ́пъ чѐ а҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь зилеле дѐ желире, са̀ дꙋ́сь ꙟ҆
л҃ Шѝ ꙟ҆ᲅор̾кѫ́н̾дꙋсе ла̀ фра́цїи съ́й, а҆ зи́сь: “Бъѧᲅꙋль нꙋ̀ є҆́сᲄе! Тим̾на, ла̀ чей чѐ ᲅꙋн̾дѣ́ꙋ ѡ҆ йле лꙋ́й, ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ прїеᲅенꙋль съ́ꙋ
Ꙟ҆ коᲅрѡ сᲆ а҆пꙋк꙽ є҆́ꙋ а҆кꙋ́мь?” Хира а҆дꙋламиᲅѣ́нꙋль.
л҃а А҆ᲅꙋн̾чи є҆́и а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь хайна лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ шѝ, жꙋн̾гїи́н̾дь ᲂу҆́нь і҆едь, а҆́ꙋ г҃і А҆ᲅꙋн̾чи и҆ са̀ весᲄи́ᲅь Ѳама́р̾ей, нора са̀, зикѫ́н̾дꙋйсе: “Ꙗ҆́ᲅъ сок꙽рꙋль
мꙋѧ́ᲅь хайна ꙟ҆ сѫ́н̾џе; ᲅъ́ꙋ мер̾џе ла̀ Тим̾на съши ᲅꙋн̾дъ ѡ҆ йле”.
л҃в А҆пѡ́ й а҆́ꙋ ᲅрими́сь дꙋ́пъ хайна чѣ̀ лꙋн̾гъ шѝ а҆лѣ́съ шѝ а҆́ꙋ а҆дꙋсѡ ла̀ д҃і Ꙗ҆́ рь ѣ, дез̾бръкѫ́н̾дь дѐ пѐ сине хайнеле са́ле дѐ въдꙋвїе, са̀
ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, спꙋнѫ́н̾дь. “А҆́мь гъси́ᲅь а҆чѣ́сᲄа; вези дѐ є҆́сᲄе хайна ꙟ҆фъшꙋра́ᲅь кꙋ̀ ᲂу҆́нь въль шѝ, гъᲅин̾дꙋсе, а҆ і҆еши́ᲅь шѝ а҆ шезꙋ́ᲅь
фі́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ са́ꙋ нꙋ̀!” ла̀ пѡа́р̾ᲅа Е҆наймь, ка́ре є҆́сᲄе ꙟ҆ д꙽рꙋмꙋль спре Тим̾на, къчи ведѣ кᲆ
л҃г Шѝ а҆ кꙋноскꙋᲅѡ І҆а́ков̾ шѝ а҆ зи́сь: “Е҆́сᲄе хайна фі́ꙋлꙋй ме́ꙋ! Ла̀ Шела к꙽рескꙋсе ма́ре шѝ ѣ҆ нꙋй фꙋсесе да́ᲅъ лꙋ́й дѐ соцїе.
мѫн̾ка́ᲅь ѡ҆ фѧръ съл̾баᲅикъ; ѡ҆ фѧръ ла̀ сфѫшїа́ᲅь пѐ І҆ѡси́ф̾!” є҃і Шѝ, възѫн̾дѡ І҆ꙋ́да, а҆ сокоᲅи́ᲅь кᲆ є҆́сᲄе ѡ҆ феме́їе нъръви́ᲅъ, къчи
л҃д А҆ᲅꙋн̾чи шїѧ рꙋп̾ᲅь І҆а́ков̾ хайнеле са́ле шїѧ а҆копери́ᲅь кꙋ̀ сак꙽ на кꙋноскꙋᲅѡ, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙟ҆́ши а҆вѣ̀ фа́ца а҆копери́ᲅъ.
кѡа́ѱеле шѝ а҆ п̾лѫн̾сь пѐ фі́ꙋль съ́ꙋ зиле мꙋл̾ᲅе. ѕ҃і Шѝ а҆бъᲅѫн̾дꙋсе ди́нь кале пѐ ла̀ ѣ, ѧ҆ зи́сь: “Ласъмъ сᲆ и҆н̾ᲅрꙋ ла̀
л҃є Дꙋ́пъ а҆че́ѣ са́ꙋ а҆дꙋна́ᲅь ᲅо́ци фечорїи лꙋ́й шѝ ᲅѡа́ᲅе феᲅеле лꙋ́й ᲅи́не!” Къчи нꙋ̀ щїѧ кᲆ є҆́сᲄе нора са̀. Ꙗ҆́рь ѣ҆ а҆ зи́сь: “Чѐ а҆́й съми
шѝ а҆́ꙋ вени́ᲅь съль мѫн̾гѫїе; да́рь є҆́ль нꙋ̀ воїѧ сᲆ сѐ мѫн̾гѫїе, чѝ дай, да́къ ве́й и҆н̾ᲅра ла̀ ми́не?”
зичѣ: “П̾лѫн̾гѫ́н̾дь, мъ вѡ́ й погорѫ̀ ꙟ҆ лѡкꙋин̾ца мор̾цилѡр̾ ла̀ з҃і Ꙗ҆́ рь є҆́ль ѧ҆ ръспꙋн̾сь: “Ꙟ҆ ци вѡ́ й ᲅрими́ᲅе ᲂу҆́нь і҆едь ди́нь ᲅꙋр̾ма
фі́ꙋль ме́ꙋ!” Шиль п̾лѫн̾џѣ а҆сᲄфель ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ. мѣ”. Шѝ ѣ҆ а҆ зи́сь: “Бине, да́рь съми дай чева зълог꙽ пѫ́нъ миль
л҃ѕ Ꙗ҆́рь Мадїани́цїи а҆́ꙋ вѫн̾дꙋ́ᲅь пѐ І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь лꙋ́й Пꙋᲅифарь, ве́й ᲅрими́ᲅе”.
д꙽регъᲅѡр̾ шѝ коман̾дан̾ᲅь а҆ль гър̾зїи ла̀ кꙋр̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇. и҃і Ръспꙋн̾са І҆ꙋ́да: “Чѐ зълог꙽ съци да́ꙋ?” Шѝ ѣ҆ а҆ зи́сь: “И҆нелꙋль ᲅъ́ꙋ,
чин̾гъᲅѡа́рѣ ᲅа̀ шѝ ᲅоѧгꙋль че́ль а҆́й ꙟ҆ мѫнъ”. Шѝ є҆́ль и҆ лѣ

К А́ П. Л҃И да́ᲅь шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь ла̀ ѣ҆ шѝ ѣ҆ а҆ ръма́сь г̾рѣ.


ѳ҃і А҆пѡ́ й, скꙋлѫн̾дꙋсе, ѣ҆ са̀ дꙋ́сь шїѧ ско́сь вълꙋль съ́ꙋ шѝ са̀ ꙟ҆бръка́ᲅь
І҆ꙋ́да шѝ Ѳама́ра.
ꙗ҆́рь кꙋ̀ хайнеле са́ле дѐ въдꙋвїе.
а҃ Ꙟ҆ в̾ре́мѣ а҆че́ѣ са̀ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла́ᲅь кᲆ І҆ꙋ́да са̀ погорѫᲅь дѐ ла̀ фра́цїи к҃ Ꙗ҆́ рь І҆ꙋ́да а҆ ᲅрими́сь і҆едꙋль пѐ а҆дꙋламиᲅѣ́нь, прїеᲅенꙋль съ́ꙋ, ка сᲆ
съ́й шѝ са̀ а҆шеза́ᲅь лѫ́н̾гъ ᲂу҆́нь а҆дꙋламиᲅѣ́нь, кꙋ̀ нꙋ́меле Хира. ѧ҆ зълогꙋль ди́нь мѫ́йниле феме́їй. Да́рь на май гъсиᲅѡ.
в҃ Възѫ́н̾дь І҆ꙋ́да а҆ко́лѡ пѐ фа́ᲅа ᲂу҆́нꙋй канаанеꙋ, ка́ре сѐ нꙋмѣ Шꙋа, к҃а Шѝ а҆ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь пѐ ѡ҆ а́менїи ло́кꙋлꙋй а҆челꙋѧ: “Оу҆́н̾де є҆́сᲄе феме́їѧ чѣ̀
є҆́ль а҆ лꙋаᲅѡ дѐ соцїе шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь ла̀ ѣ. нъръви́ᲅъ, ка́ре шедѣ ла̀ Е҆наймь, ла̀ д꙽рꙋмь?” Ꙗ҆́ рь а҆чеїѧ ꙗ҆́ꙋ
г҃ Шѝ ѣ, зъмисли́н̾дь, а҆ нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь бъѧ́ᲅь, шѝ І҆ꙋ́да ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле ръспꙋн̾сь: “На фо́сᲄ а҆и́чи ничи ѡ҆ феме́їе нъръви́ᲅъ!”
И҆рь. к҃в Са ꙟ҆ᲅор̾сь де́чи а҆че́ла ла̀ І҆ꙋ́да шѝ а҆ зи́сь: “На́мь гъсиᲅѡ шѝ
д҃ Зъмисли́н̾дь ꙗ҆́ръши, а҆ нъскꙋ́ᲅь а҆л̾ᲅь бъѧ́ᲅь шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле ѡ҆ а́менїи дѐ а҆ко́лѡ мѧ́ꙋ спꙋ́сь кᲆ на фо́сᲄ а҆ко́лѡ ничи ѡ҆ феме́їе
Ѻ҆нань. нъръви́ᲅъ!”
є҃ Шѝ а҆ май нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь бъѧ́ᲅь шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Шела. Шѝ к҃г А҆ᲅꙋн̾чи І҆ꙋ́да а҆ зи́сь: “Сᲆ шѝ лѐ цїе! Нꙋ́май дѐ нꙋ̀ нѣ́рь фа́че дѐ
кѫ́н̾дь а҆ нъскꙋ́ᲅь ѣ҆ а҆че́сᲄ фі́ꙋ, І҆ꙋ́да є҆ра̀ ла̀ Kезибь. баᲅ̾жокꙋръ. Ꙗ҆́ ᲅъ, є҆́ꙋ ꙗ҆́мь ᲅрими́сь і҆едꙋль, да́рь ᲅꙋ̀ най гъсиᲅѡ”.
ѕ҃ А҆пѡ́ й І҆ꙋ́да а҆ лꙋа́ᲅь пе́н̾ᲅрꙋ И҆рь, ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь а҆ль съ́ꙋ, ѡ҆ к҃д Да́рь, ка́мь дꙋ́пъ в̾реѡ ᲅре́й лꙋни, и҆ са̀ спꙋ́сь лꙋ́й І҆ꙋ́да: “Ѳама́ра, нора
феме́їе, кꙋ̀ нꙋ́меле Ѳама́ра. ᲅа̀, а҆ къзꙋ́ᲅь ꙟ҆ десф̾рѫнаре шѝ ꙗ҆́ᲅъ а҆ ръма́сь ꙟ҆сър̾чина́ᲅъди́нь
з҃ Да́рь И҆рь, ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь а҆ль лꙋ́й І҆ꙋ́да, а҆ фо́сᲄ ръ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅѣ десф̾рѫнаре”. Ꙗ҆́рь І҆ꙋ́да а҆ зи́сь: “Скѡа́ᲅецїѡ шѝ сᲆ фі́е а҆р̾съ”.
Дм҃нꙋлꙋй шѝ дѐ а҆че́ѣ ла̀ ѡ҆ морѫᲅь Дм҃нꙋль.
Фа́черѣ л҃ѳ

к҃є Да́рь кѫ́н̾дь ѡ҆ дꙋчѣ́ꙋ, ѣ҆ а҆ ᲅрими́сь ла̀ сок꙽рꙋль съ́ꙋ, зикѫ́н̾дь: “Е҆́ꙋ а҃і Сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾лъ ꙟ҆ᲅрѡ зи сᲆ и҆н̾ᲅре І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ касъ дꙋ́пъ ᲅребꙋриле са́ле
сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆г̾реꙋна́ᲅъдѐ а҆че́ла а҆́ле кърꙋїѧ сꙋ́н̾ᲅь лꙋк꙽рꙋриле а҆че́сᲄѣ”. А҆пѡ́ й а҆ шѝ, нефїи́н̾дь ꙟ҆ касъ в̾реꙋнꙋль ди́нь касничи,
а҆дъꙋга́ᲅь: “А҆ф̾лъ а҆ль кꙋй є҆ и҆нелꙋль а҆че́сᲄа, чин̾гъᲅѡа́рѣ а҆чѣ́сᲄа шѝ в҃і Ѣ҆̀ ла̀ а҆пꙋка́ᲅь дѐ хайнъ шѝ ѧ҆ зи́сь: “Кꙋл̾къᲅе кꙋ̀ ми́не!” Е҆́ль ꙟ҆съ,
ᲅоѧгꙋль а҆че́сᲄа!” лъсѫ́н̾дь хайна ꙟ҆ мѫ́йниле є҆́и, а҆ фꙋџи́ᲅь шѝ а҆ і҆еши́ᲅь а҆фа́ръ.
к҃ѕ Шѝ лѣ кꙋноскꙋ́ᲅь І҆ꙋ́да шѝ а҆ зи́сь: “Ѳама́ра є҆ май д꙽рѣ́п̾ᲅъ г҃і Ꙗ҆́ рь ѣ, кѫ́н̾дь а҆ възꙋ́ᲅь кᲆ є҆́ль, лъсѫн̾дꙋши хайна ꙟ҆ мѫ́йниле є҆́и,
декѫᲅь ми́не, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ нꙋ̀ а҆́мь даᲅѡ лꙋ́й Шела, фі́ꙋль ме́ꙋ”. Шѝ а҆ фꙋџи́ᲅь шѝ а҆ і҆еши́ᲅь а҆фа́ръ,
на май кꙋноскꙋᲅѡ пѐ ѣ. д҃і А҆̀ сᲄрига́ᲅь пѐ касничїи съ́й шѝ лѣ зи́сь а҆ша̀: “Приви́ци, нѣ а҆дꙋ́сь
к҃з Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь є҆ра̀ сᲆ наскъ, са̀ а҆ф̾ла́ᲅь кᲆ а҆ре ꙟ҆ пѫн̾ᲅече дѡ́ и џемени. а҆и́чи слꙋгъ ᲂу҆́нь є҆в̾реꙋ, ка съши ба́ᲅъжок꙽ дѐ нѡй. Къчи а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь
к҃и Ꙟ҆ в̾ре́мѣ нащерїи са̀ и҆ви́ᲅь мѫ́на ᲂу҆́нꙋїѧ, ꙗ҆́рь мѡа́ша а҆ лꙋа́ᲅь шѝ ла̀ ми́не шѝ мїѧ зи́сь: “Кꙋл̾къᲅе кꙋ̀ ми́не!” Е҆́ꙋ ꙟ҆съ а҆́мь сᲄрига́ᲅь
ѧ҆ лега́ᲅь ла̀ мѫнъ ᲂу҆́нь фирь дѐ а҆цъ рошїе, зикѫ́н̾дь: “А҆че́сᲄа а҆ ᲅаре.
і҆еши́ᲅь ꙟ҆ᲅѫй”. є҃і А҆ꙋзи́н̾дь є҆́ль кᲆ а҆́мь ридика́ᲅь г̾ласꙋль шѝ а҆́мь сᲄрига́ᲅь,
к҃ѳ Да́рь а҆че́сᲄа шїѧ ᲅрась мѫ́на ꙟ҆апѡй шѝ ꙟ҆да́ᲅъ а҆ і҆еши́ᲅь ф̾ра́ᲅеле лъсѫн̾дꙋши хайна ла̀ ми́не, а҆ фꙋџи́ᲅь шѝ а҆ і҆еши́ᲅь а҆фа́ръ”.
лꙋ́й. Шѝ ѣ҆ а҆ зи́сь: “Кꙋ́мь а҆́й рꙋп̾ᲅь ᲅꙋ̀ пїедика? Рꙋп̾ᲅꙋра сᲆ фі́е ѕ҃і Шѝ а҆ цинꙋ́ᲅь ѣ҆ хайна ла̀ сине пѫ́нъ а҆ вени́ᲅь сᲄъпѫнꙋль лꙋ́й а҆касъ.
а҆сꙋ́п̾ра ᲅа̀!” Шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Фаре́сь. з҃і А҆ᲅꙋн̾чи ѧ҆ спꙋ́сь шѝ лꙋ́й а҆челѣ́ши вор̾бе, зикѫ́н̾дь: “А҆чель робь
л҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ і҆еши́ᲅь шѝ ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й, кꙋ̀ фирꙋль дѐ а҆цъ рошїе ла̀ є҆в̾реꙋ, пѐ ка́ре лай а҆дꙋ́сь ла̀ нѡй, а҆ вени́ᲅь ла̀ ми́не сᲆ мъ
мѫнъ, шѝ и҆ са̀ пꙋ́сь нꙋ́меле Зара̀. баᲅ̾жокорѣ́скъ шѝ мїѧ зи́сь: “Кꙋл̾къᲅе кꙋ̀ ми́не!”
и҃і Да́рь кѫ́н̾дь а҆ а҆ꙋзи́ᲅь кᲆ а҆́мь ридика́ᲅь г̾ласꙋль шѝ а҆́мь ꙟ҆чепꙋ́ᲅь

К А́ П. Л҃Ѳ сᲆ сᲄриг꙽, са̀ ᲅемꙋ́ᲅь шѝ, лъсѫн̾дꙋши хайна ла̀ ми́не, а҆ фꙋџи́ᲅь шѝ
а҆ і҆еши́ᲅь а҆фа́ръ”.
І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь.
ѳ҃і А҆ꙋзи́н̾дь сᲄъпѫнꙋль лꙋ́й кꙋвин̾ᲅеле феме́їй са́ле, кѫ́ᲅе ꙟ҆́и спꙋсесе
а҃ Де́чи І҆ѡси́ф̾ а҆ фо́сᲄ дꙋ́сь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ ди́нь мѫ́на И҆смаели́цилѡр̾, деспре є҆́ль, зикѫ́н̾дь: “А҆ша̀ шѝ а҆ша̀ са̀ пꙋр̾ᲅа́ᲅь кꙋ̀ ми́не слꙋга ᲅа̀!”
ка́ре ла́ꙋ дꙋ́сь а҆ко́лѡ, ла̀ кꙋм̾пъра́ᲅь е҆џѵп̾ᲅѣ́нꙋль Пꙋᲅифарь, ѡ҆ са̀ а҆при́н̾сь дѐ мѫнїе
къпеᲅенїе дѐ ла̀ кꙋр̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ коман̾дан̾ᲅꙋль гър̾зїи лꙋ́й. к҃ Шѝ лꙋѫ́н̾дь сᲄъпѫнꙋль пѐ І҆ѡси́ф̾, ла̀ бъга́ᲅь ꙟ҆ ᲅем̾ницъ, ᲂу҆́н̾де є҆ра́ꙋ
в҃ Дм҃нꙋль ꙟ҆съ є҆ра̀ кꙋ̀ І҆ѡси́ф̾ шѝ є҆́ль є҆ра̀ ѻ҆́ мь ꙟ҆демѫнаᲅик꙽ шѝ ꙟ҆киши чей чѐ г̾решѣ́ꙋ ре́џелꙋй. Шѝ а҆ ръма́сь є҆́ль а҆ко́лѡ ꙟ҆
ᲅръїѧ ꙟ҆ ка́са е҆џѵп̾ᲅѣ́нꙋлꙋй, сᲄъпѫнꙋль съ́ꙋ. ᲅем̾ницъ.
г҃ Сᲅъпѫнꙋль съ́ꙋ ведѣ кᲆ Дм҃нꙋль є҆ра̀ кꙋ̀ дѫн̾сꙋль шѝ кᲆ ᲅѡа́ᲅе к҃а Да́рь Дм҃нꙋль є҆ра̀ кꙋ̀ І҆ѡси́ф̾, а҆ ревър̾са́ᲅь милъ а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й шѝ ѧ҆
кѫ́ᲅе фъчѣ є҆́ль, Дм҃нꙋль лѐ спорѣ ꙟ҆ мѫ́на лꙋ́й. дърꙋи́ᲅь ᲅречере ꙟ҆айн̾ᲅѣ маймарелꙋй ᲅем̾ницей,
д҃ Дѐ а҆че́ѣ а҆ а҆ф̾ла́ᲅь І҆ѡси́ф̾ ᲅречере ꙟ҆айн̾ᲅѣ сᲄъпѫнꙋлꙋй съ́ꙋ шѝ ѧ҆ к҃в Ꙟ҆ кѫᲅь маймареле ᲅем̾ницей а҆ да́ᲅь пѐ мѫ́на лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ ᲅем̾ница
п̾лъкꙋ́ᲅь шѝ ла̀ пꙋ́сь пе́сᲄе ка́са са̀ шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀ лѣ да́ᲅь пѐ шѝ пѐ ᲅо́ци ѻ҆ сѫн̾дицїи, ка́ре є҆ра́ꙋ ꙟ҆ ᲅем̾ницъ, шѝ ѻ҆ риче є҆ра̀ дѐ
мѫ́на лꙋ́й І҆ѡси́ф̾. фъкꙋ́ᲅь а҆ко́лѡ, є҆́ль фъчѣ.
є҃ Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ ла̀ пꙋ́сь пе́сᲄе ка́са са̀ шѝ пе́сᲄе ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀, а҆ к҃г Ꙗ҆́ рь маймареле ᲅем̾ницей нꙋ̀ а҆вѣ̀ ничи ѡ҆ ф̾рикъ дѐ нимик꙽, кᲆ
би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль ка́са е҆џѵп̾ᲅѣ́нꙋлꙋй пе́н̾ᲅрꙋ І҆ѡси́ф̾ шѝ є҆ра̀ ᲅѡа́ᲅе є҆ра́ꙋ пѐ мѫ́на лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Дм҃нꙋль є҆ра̀ кꙋ̀ є҆́ль
би́некꙋвѫн̾ᲅарѣ Дм҃нꙋлꙋй пе́сᲄе ᲅѡ́ᲅь чѐ а҆вѣ̀ є҆́ль ꙟ҆ ка́са шѝ ꙟ҆ шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе фъчѣ, Дм҃нꙋль лѐ спорѣ ꙟ҆ мѫ́йниле лꙋ́й.
царина са̀.
ѕ҃ Шѝ а҆ лъса́ᲅь Пꙋᲅифарь пѐ мѫ́на лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ ᲅѡ́ ᲅь чѐ а҆вѣ̀ шѝ, дѐ К А́ П. М҃
кѫ́н̾дь ꙟ҆́ль а҆вѣ̀ пѐ є҆́ль, нꙋ̀ пꙋр̾ᲅа г̾рижъ дѐ нимик꙽ ди́нь кѫ́ᲅе а҆вѣ̀,
І҆ѡси́ф̾ ᲅѫл̾кꙋїе́ще виселе ꙟ҆ ᲅем̾ницъ.
фъ́ръ нꙋ́май дѐ пѫ́йнѣ чѐ мѫн̾ка. І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆съ є҆ра̀ кипешь ла̀
сᲄаᲅꙋръ шѝ фѡа́р̾ᲅе ф̾рꙋмо́сь ла̀ фа́ᲅъ. а҃ Са ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла́ᲅь и҆н̾съ дꙋ́пъ а҆чѣ́сᲄа ка ма́реле пахар̾ник꙽ а҆ль ре́џелꙋй
з҃ А҆ша̀ фїи́н̾дь, феме́їѧ сᲄъпѫнꙋлꙋй съ́ꙋ шїѧ пꙋ́сь ѻ҆ кїи пѐ І҆ѡси́ф̾ шѝ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ ма́реле пиᲅарь сᲆ г̾решѣ́скъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ре́џелꙋй
ѧ҆ зи́сь: “Кꙋл̾къᲅе кꙋ̀ ми́не!” Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, сᲄъпѫнꙋль лѡ́ рь.
и҃ Ꙗ҆́рь є҆́ль на вѡи́ᲅь, чѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре феме́їѧ сᲄъпѫнꙋлꙋй съꙋ: “Дѐ в҃ А҆ᲅꙋн̾чи са̀ мѫнїа́ᲅь Фараѡⷩ҇ пѐ чей дѡ́и д꙽регъᲅори а҆́й съ́й: пѐ
кѫ́н̾дь сꙋ́н̾ᲅь а҆и́чи, сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ нꙋ̀ пѡа́р̾ᲅъ г̾рижъ дѐ нимик꙽ ꙟ҆ маймареле пахар̾ник꙽ шѝ пѐ маймареле пиᲅарь
ка́са са̀, чѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆ре лѣ да́ᲅь пѐ мѫ́на мѣ. г҃ Шѝ ѧ҆ пꙋ́сь сꙋ́бь пазъ ꙟ҆ ᲅем̾ницъ, ꙟ҆ ка́са къпеᲅенїей гър̾зїи, ᲂу҆́н̾де
ѳ҃ Ꙟ҆ ка́са а҆чѣ́сᲄа нꙋй нимени май ма́ре декѫᲅь ми́не шѝ дѐ ла̀ нимик꙽ є҆ра̀ ꙟ҆ки́сь І҆ѡси́ф̾.
нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь ѡ҆ при́ᲅь декѫᲅь нꙋ́май дѐ ла̀ ᲅи́не, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ᲅꙋ̀ є҆щи д҃ Ꙗ҆́ рь къпеᲅенїѧ ᲅем̾ницей а҆ рѫн̾дꙋи́ᲅь ла̀ є҆́и пѐ І҆ѡси́ф̾ сᲆ лѐ
феме́їѧ лꙋ́й. Кꙋ́мь да́рь сᲆ фак꙽ є҆́ꙋ а҆че́сᲄ ма́ре ръ́ꙋ шѝ сᲆ пъкъᲅꙋїе́ск꙽ слꙋжѣ́скъ; шѝ а҆́ꙋ ръма́сь є҆́и кѫᲅева зиле ꙟ҆ ᲅем̾ницъ.
ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ?” є҃ Ꙟ҆ ᲅрѡ нѡа́п̾ᲅе ꙟ҆съ маймареле пиᲅарь шѝ маймареле пахар̾ник꙽ а҆́й
і҃ Да́рь, деши ѣ҆ зичѣ а҆ша̀ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе зилеле, є҆́ль нѡ ре́џелꙋй Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ка́ре є҆ра́ꙋ ꙟ҆киши ꙟ҆ ᲅем̾ницъ, а҆́ꙋ виса́ᲅь
а҆скꙋл̾ᲅа сᲆ сѐ кꙋл̾че кꙋ̀ ѣ, ничи сᲆ фі́е кꙋ̀ ѣ. а҆мѫн̾дѡ́ и висе; да́рь фїека́ре висꙋль съ́ꙋ шѝ фїека́ре ви́сь кꙋ̀
ꙟ҆целесꙋль лꙋ́й.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь м҃

ѕ҃ Ꙗ҆́рь диминѣ́ца, кѫ́н̾дь а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь І҆ѡси́ф̾ ла̀ є҆́и, ꙗ҆́ᲅъ є҆ра́ꙋ К А́ П. М҃А
ᲅꙋл̾бꙋра́ци. І҆ѡси́ф̾ ᲅѫл̾кꙋїе́ще виселе лꙋ́й Фараѡⷩ҇
з҃ Шѝ а҆ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѐ д꙽регъᲅорїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ка́ре є҆ра́ꙋ кꙋ̀ є҆́ль
ла̀ сᲄъпѫнꙋль съ́ꙋ сꙋ́бь пазъ, шѝ лѣ зи́сь: “Дѐ чѐ сꙋ́н̾ᲅь а҆́сᲄъзи а҃ Ла̀ дѡ́и а҆́ни дꙋ́пъ а҆че́ѣ, а҆ виса́ᲅь шѝ Фараѡⷩ҇ ᲂу҆́нь ви́сь. Сѐ фъчѣ кᲆ
ᲅрисᲄе фецеле вѡа́сᲄре?” сᲄъᲅѣ лѫ́н̾гъ рѫꙋ;
и҃ Ꙗ҆́рь є҆́и а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь: “А҆́мь виса́ᲅь нище висе шѝ нꙋ̀ а҆ре чи́не ни лѐ в҃ Шѝ ꙗ҆́ᲅъ кᲆ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь ди́нь рѫꙋ шап̾ᲅе вачи, ф̾рꙋмѡа́се ла̀
ᲅѫл̾кꙋй”. Зиса лѡ́ рь І҆ѡси́ф̾: “Ѡ҆а́ре ᲅѫл̾кꙋйриле нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь є҆ле дѐ ла̀ ꙟ҆фъцишаре шѝ г̾расе ла̀ ᲅрꙋпь, шѝ пъщѣ́ꙋ пѐ маль.
Дм҃нзе́ꙋ? Спꙋне́цими да́рь виселе вѡа́сᲄре!” г҃ Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ є҆ле а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь а҆л̾ᲅе шап̾ᲅе вачи, ᲂу҆рѫᲅе ла̀ кипь шѝ
ѳ҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ спꙋ́сь ма́реле пахар̾ник꙽ висꙋль съ́ꙋ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ шѝ а҆ зи́сь: слабе ла̀ ᲅрꙋпь, шѝ а҆́ꙋ сᲄа́ᲅь пѐ малꙋль рѫꙋлꙋй лин̾гъ челелал̾ᲅе
“Е҆́ꙋ а҆́мь възꙋ́ᲅь ꙟ҆ ви́сь кᲆ є҆ра̀ ꙟ҆айн̾ᲅѣ мѣ ѡ҆ кѡа́р̾дъ дѐ вїе; вачи;
і҃ Шѝ кѡа́р̾да а҆че́ѣ а҆вѣ̀ ᲅре́й вице; а҆пѡ́ й а҆ ꙟ҆ф̾рꙋн̾зи́ᲅь, а҆ ꙟ҆ф̾лори́ᲅь д҃ Шѝ вачиле че́ле ᲂу҆рѫᲅе шѝ слабе ла̀ ᲅрꙋпь а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь пѐ че́ле
шѝ а҆́ꙋ к꙽рескꙋ́ᲅь сᲄрꙋгꙋри шѝ са́ꙋ коп̾ᲅь. шап̾ᲅе вачи ф̾рꙋмѡа́се ла̀ кипь шѝ г̾расе ла̀ ᲅрꙋпь; шѝ са̀ ᲅрези́ᲅь
а҃і Шѝ пахарꙋль лꙋ́й Фараѡⷩ҇ є҆ра̀ ꙟ҆ мѫ́на мѣ; шѝ пърѣ кᲆ а҆́мь лꙋа́ᲅь Фараѡⷩ҇.
ᲂу҆́нь сᲄрꙋгꙋре шѝ ла́мь сᲄор̾сь ꙟ҆ пахарꙋль лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆́мь да́ᲅь є҃ А҆пѡ́ й ꙗ҆́рь а҆ а҆дор̾ми́ᲅь шѝ а҆ май виса́ᲅь ᲂу҆́нь ви́сь: ꙗ҆́ᲅъ сѐ ридика́ꙋ
пахарꙋль ꙟ҆ мѫ́на лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ”. дин̾ᲅрѡ ᲅꙋл̾пинъ дѐ г̾рѫꙋ шап̾ᲅе спиче ф̾рꙋмѡа́се шѝ п̾лине;
в҃і А҆че́сᲄꙋїѧ І҆ѡси́ф̾ ѧ҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ ᲅѫл̾кꙋйрѣ висꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ: че́ле ᲅре́й ѕ҃ Шѝ дꙋ́пъ є҆ле а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь а҆л̾ᲅе шап̾ᲅе спиче сꙋб̾цири, сечи шѝ
вице ꙟ҆сѣ́м̾нъ ᲅре́й зиле. пъли́ᲅе дѐ вѫн̾ᲅꙋль дѐ ръсъри́ᲅь;
г҃і Дꙋ́пъ ᲅре́й зиле ꙟ҆́ши ва̀ а҆дꙋче а҆мин̾ᲅе Фараѡⷩ҇ дѐ д꙽регъᲅорїѧ ᲅа̀ шѝ з҃ Шѝ че́ле шап̾ᲅе спиче сечи шѝ пъли́ᲅе а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь пѐ че́ле шап̾ᲅе
ᲅѐ ва̀ пꙋне ꙗ҆́ръши ꙟ҆ слꙋж̾ба ᲅа̀; шѝ ве́й да̀ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ пахарꙋль ꙟ҆ спиче г̾расе шѝ п̾лине. Шѝ са̀ ᲅрези́ᲅь Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ ꙟ҆целесь кᲆ є҆ра̀
мѫнъ, кꙋ́мь фъчѣ́й май ꙟ҆айн̾ᲅе, кѫ́н̾дь є҆рай пахар̾ник꙽ ла̀ є҆́ль. ви́сь.
д҃і Де́чи, кѫ́н̾дь ве́й фѝ ла̀ би́не, а҆дꙋци а҆мин̾ᲅе шѝ дѐ ми́не шѝ фъми и҃ Ꙗ҆́ рь диминѣ́ца са̀ ᲅꙋл̾бꙋра́ᲅь дꙋхꙋль лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ ᲅрими́сь сᲆ
би́не дѐ пꙋне пе́н̾ᲅрꙋ ми́не кꙋвѫ́н̾ᲅь ла̀ Фараѡⷩ҇ шѝ мъ скѡа́ᲅе ди́нь кеме пѐ ᲅо́ци маџїи Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ пѐ ᲅо́ци ꙟ҆целеп̾цїи лꙋ́й; шѝ
ꙟ҆кисѡа́рѣ а҆чѣ́сᲄа; лѣ повесᲄи́ᲅь Фараѡⷩ҇ висꙋль съ́ꙋ, да́рь нꙋ̀ са̀ гъси́ᲅь чи́не съль
є҃і Къчи є҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь фꙋра́ᲅь ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆вре́илѡр̾; шѝ ничи а҆и́чи ᲅѫл̾кꙋѧ́скъ лꙋ́й Фараѡⷩ҇.
на́мь фъкꙋ́ᲅь нимик꙽, ка сᲆ фі́ꙋ а҆рꙋн̾ка́ᲅь ꙟ҆ ᲅем̾ница а҆чѣ́сᲄа”. ѳ҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь маймареле пахар̾ник꙽ сᲆ г̾ръѧ́скъ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆
ѕ҃і Възѫ́н̾дь маймареле пиᲅарь кᲆ а҆ ᲅѫл̾кꙋи́ᲅь би́не, а҆ зи́сь къ́ᲅре зи́сь: “Ꙟ҆ и а҆дꙋ́к꙽ а҆мин̾ᲅе а҆́сᲄъзи дѐ пъка́ᲅеле ме́ле:
І҆ѡси́ф̾: “Шѝ є҆́ꙋ а҆́мь виса́ᲅь ᲂу҆́нь ви́сь: шѝ ꙗ҆́ᲅъ кᲆ а҆вѣ́мь пѐ капь і҃ Са мѫнїа́ᲅь ѻ҆ да́ᲅъ Фараѡⷩ҇ пѐ д꙽регъᲅорїи съ́й шѝ нѣ пꙋ́сь, пѐ ми́не
ᲅре́й панере кꙋ̀ пѫ́йне. шѝ пѐ маймареле пиᲅарь, сꙋ́бь пазъ ꙟ҆ ка́са къпеᲅенїей гър̾зїи.
з҃і Ꙗ҆́рь ꙟ҆ панерꙋль че́ль май дѐ дѣ́сꙋпра сѐ а҆ф̾ла́ꙋ ᲅѡа́ᲅе фелꙋриле дѐ а҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆мѫн̾дѡ́ и, шѝ є҆́ꙋ шѝ є҆́ль, а҆́мь виса́ᲅь ꙟ҆ᲅрѡ нѡа́п̾ᲅе
а҆лꙋаᲅꙋри кѡа́п̾ᲅе, ди́нь ка́ре мънѫн̾къ Фараѡⷩ҇, шѝ пъсъриле черꙋлꙋй кѫ́ᲅе ᲂу҆́нь ви́сь, да́рь фїека́ре а҆́мь виса́ᲅь ви́сь деосеби́ᲅь шѝ кꙋ̀
лѐ чꙋгꙋлѣ́ꙋ ди́нь панерꙋль че́ль дѐ пѐ капꙋль ме́ꙋ”. ꙟ҆сем̾наре деосеби́ᲅъ.
и҃і Ръспꙋн̾зѫ́н̾дь а҆че́сᲄꙋїѧ, І҆ѡси́ф̾ ѧ҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ шѝ ᲅѫл̾кꙋйрѣ висꙋлꙋй в҃і А҆ко́лѡ кꙋ̀ нѡй є҆ра̀ шѝ ᲂу҆́нь ᲅѫнърь є҆в̾реꙋ, ᲂу҆́нь робь а҆ль
ᲅъ́ꙋ: че́ле ᲅре́й панере ꙟ҆сѣ́м̾нъ ᲅре́й зиле. къпеᲅенїей гър̾зїи, шѝ спꙋнѫн̾дꙋй нѡй виселе нѡа́сᲄре, ни лѣ
ѳ҃і Дꙋ́пъ ᲅре́й зиле Фараѡⷩ҇ ꙟ҆́ци ва̀ лꙋа капꙋль шѝ ᲅѐ ва̀ спѫн̾зꙋра пѐ ᲅѫл̾кꙋи́ᲅь, фїекърꙋїѧ кꙋ̀ ꙟ҆целесꙋль лꙋ́й.
ᲂу҆́нь лем̾нь шѝ пъсъриле черꙋлꙋй ꙟ҆́ци вѡ́ р̾ чꙋгꙋли кар̾нѣ”. г҃і Шѝ кꙋ́мь нѣ ᲅѫл̾кꙋи́ᲅь є҆́ль, а҆ша̀ са̀ шѝ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла́ᲅь: є҆́ꙋ сᲆ фі́ꙋ
к҃ Ꙗ҆́рь а҆ ᲅреїѧ зи, фїи́н̾дь зїꙋа нащерїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇, а҆ фъкꙋ́ᲅь а҆че́сᲄа пꙋ́сь ꙗ҆́рь ꙟ҆ д꙽регъᲅорїѧ мѣ, ꙗ҆́рь а҆че́ла сᲆ фі́е спѫн̾зꙋра́ᲅь”.
ѻ҆ спъць пе́н̾ᲅрꙋ ᲅо́ци д꙽регъᲅорїи съ́й шѝ ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль д҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ ᲅрими́сь Фараѡⷩ҇ сᲆ кеме пѐ І҆ѡси́ф̾. Шѝ скоцѫн̾дꙋль
д꙽регъᲅорилѡр̾ съ́й шїѧ а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе дѐ пахар̾ник꙽ шѝ дѐ маймареле ꙟ҆да́ᲅъ ди́нь ᲅем̾ницъ, ла́ꙋ ᲅꙋн̾сь, ꙗ҆́ꙋ примени́ᲅь хайнеле шѝ а҆
пиᲅарь; вени́ᲅь ла̀ Фараѡⷩ҇.
к҃а Шѝ а҆ пꙋ́сь ꙗ҆́ръши пѐ маймареле пахар̾ник꙽ ꙟ҆ д꙽регъᲅорїѧ лꙋ́й, шѝ є҃і Ꙗ҆́ рь Фараѡⷩ҇ а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “А҆́мь виса́ᲅь ᲂу҆́нь ви́сь шѝ наре
дъдѣ є҆́ль пахарꙋль лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ꙟ҆ мѫнъ; чи́не миль ᲅѫл̾кꙋй. А҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь ꙟ҆съ зикѫ́н̾дꙋсе деспре ᲅи́не къ̀, дѐ
к҃в Ꙗ҆́рь пѐ маймареле пиᲅарь ла̀ спѫн̾зꙋра́ᲅь, дꙋ́пъ ᲅѫл̾кꙋйрѣ пѐ ка́ре а҆ꙋзи ᲂу҆́нь ви́сь, ꙟ҆́ль ᲅѫл̾кꙋїе́щи”.
ѡ҆ фъкꙋсе І҆ѡси́ф̾. ѕ҃і І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆съ ръспꙋн̾зѫ́н̾дь, а҆ зи́сь къ́ᲅре Фараѡⷩ҇: “Нꙋ̀ є҆́ꙋ, чѝ Дм҃нзе́ꙋ
к҃г Да́рь маймареле пахар̾ник꙽ нꙋ̀ шїѧ май а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе дѐ І҆ѡси́ф̾, чѝ ва̀ да̀ ръспꙋн̾сь пе́н̾ᲅрꙋ линищирѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇”.
ла̀ ᲂу҆йᲅа́ᲅь. з҃і А҆̀ г̾ръи́ᲅь а҆пѡ́ й Фараѡⷩ҇ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ шѝ а҆ зи́сь: “А҆́мь виса́ᲅь кᲆ
пар̾къ сᲄъᲅѣ́мь пѐ малꙋль рѫꙋлꙋй
и҃і Шѝ ꙗ҆́ᲅъ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь ди́нь рѫꙋ шап̾ᲅе вачи г̾расе ла̀ ᲅрꙋпь шѝ
ф̾рꙋмѡа́се ла̀ кипь шѝ пъщѣ́ꙋ пѐ маль.
Фа́черѣ м҃а

ѳ҃і Шѝ дꙋ́пъ є҆ле а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь а҆л̾ᲅе шап̾ᲅе вачи реле шѝ ᲂу҆рѫᲅе ла̀ кипь л҃ѳ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Фараѡⷩ҇ къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Дѐ в̾ре́ме чѐ Дм҃нзе́ꙋ цїѧ
шѝ слабе ла̀ ᲅрꙋпь, кꙋ́мь є҆́ꙋ на́мь възꙋ́ᲅь а҆семенѣ ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅъ цара дескопери́ᲅь ᲅѡа́ᲅе а҆че́сᲄѣ, нꙋ̀ сѐ а҆ф̾лъ ѻ҆́ мь май ꙟ҆целеп̾ᲅь шѝ май
Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй; причепꙋ́ᲅь декѫᲅь ᲅи́не.
к҃ Шѝ вачиле ᲂу҆рѫᲅе шѝ слабе а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь пѐ че́ле шап̾ᲅе вачи г̾расе м҃ Сᲆ фі́и да́рь ᲅꙋ̀ пе́сᲄе ка́са мѣ. Дѐ кꙋвѫн̾ᲅꙋль ᲅъ́ꙋ сѐ ва̀ повъцꙋй
шѝ ф̾рꙋмѡа́се.  ᲅѡ́ ᲅь попѡ́ рꙋль ме́ꙋ шѝ нꙋ́май при́нь ᲅронꙋль ме́ꙋ вѡ́ й фѝ май
к҃а Шѝ а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь че́ле г̾расе ꙟ҆ пѫн̾ᲅечеле лѡ́ рь шѝ нꙋ̀ сѐ кꙋнощѣ кᲆ ма́ре декѫᲅь ᲅи́не!”
а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь є҆ле ꙟ҆ пѫн̾ᲅечеле а҆че́сᲄора, къчи а҆че́сᲄѣ є҆ра́ꙋ ᲅѡ́ ᲅь м҃а А҆пѡ́ й Фараѡⷩ҇ а҆ зи́сь лꙋ́й І҆ѡси́ф̾: “Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ ᲅѐ пꙋнь а҆́сᲄъзи пе́сᲄе
ᲂу҆рѫᲅе ла̀ кипь, ка шѝ май ꙟ҆айн̾ᲅе. А҆пѡ́ й, дещеп̾ᲅѫн̾дꙋмъ, а҆́мь ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй!”
а҆дор̾ми́ᲅь ꙗ҆́рь. м҃в Шѝ шїѧ ско́сь Фараѡⷩ҇ и҆нелꙋль ди́нь деџеᲅꙋль съ́ꙋ шѝ ла̀ пꙋ́сь ꙟ҆
к҃в Шѝ а҆́мь виса́ᲅь ꙗ҆́рь ᲂу҆́нь ви́сь кᲆ дин̾ᲅрѡ ᲅꙋл̾пинъ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь деџеᲅꙋль лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, ла̀ ꙟ҆бръка́ᲅь кꙋ̀ хайнъ дѐ висонь шѝ ѧ҆ пꙋ́сь
шап̾ᲅе спиче п̾лине шѝ ф̾рꙋмѡа́се. лан̾ць дѐ а҆ꙋрь ꙟ҆прежꙋрꙋль гѫᲅꙋлꙋй лꙋ́й.
к҃г Шѝ дꙋ́пъ є҆ле а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь а҆л̾ᲅе шап̾ᲅе спиче слабе, сечи шѝ пъли́ᲅе м҃г А҆пѡ́ й а҆ порꙋн̾чи́ᲅь сᲆ фі́е пꙋр̾ᲅа́ᲅь ꙟ҆ а҆ дѡ́ ꙋа ᲅръсꙋръ а҆ са̀ шѝ сᲆ
дѐ вѫн̾ᲅꙋль дѐ ръсъри́ᲅь; сᲄриџе ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й: “Къдеци ꙟ҆ џенꙋн̾ки!” Шѝ а҆ша̀ а҆ фо́сᲄ І҆ѡси́ф̾
к҃д Шѝ че́ле шап̾ᲅе спиче сечи шѝ пъли́ᲅе а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь пѐ че́ле шап̾ᲅе пꙋ́сь пе́сᲄе ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
спиче ф̾рꙋмѡа́се шѝ п̾лине. А҆́мь повесᲄи́ᲅь а҆че́сᲄѣ маџилѡр̾, да́рь м҃д Шѝ а҆ зи́сь ꙗ҆́ръши Фараѡⷩ҇ къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Фараѡⷩ҇! Да́рь
нимени нꙋ̀ мѝ лѣ ᲅѫл̾кꙋи́ᲅь”. фъ́ръ щирѣ ᲅа̀, нимени нꙋ̀ а҆ре съши мище ничи мѫ́на са̀, ничи
к҃є А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь І҆ѡси́ф̾ къ́ᲅре Фараѡⷩ҇: “Висꙋль лꙋ́й Фараѡⷩ҇ є҆́сᲄе пичорꙋль съ́ꙋ, ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй!”
ᲂу҆́нꙋль: Дм҃нзе́ꙋ а҆ весᲄи́ᲅь лꙋ́й Фараѡⷩ҇ че́ле чѐ воїе́ще сᲆ фа́къ. м҃є Шѝ а҆ пꙋ́сь Фараѡⷩ҇ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ нꙋ́меле Цаф̾наᲅПанѣ́х꙽ шѝ ѧ҆ да́ᲅь дѐ
к҃ѕ Че́ле шап̾ᲅе вачи ф̾рꙋмѡа́се ꙟ҆сѣ́м̾нъ шап̾ᲅе а҆́ни; че́ле шап̾ᲅе спиче соцїе пѐ А҆синеᲅа, фїика лꙋ́й Поᲅи Фера, ма́реле п̾ре́ѡᲅь ди́нь
ф̾рꙋмѡа́се ꙟ҆сѣ́м̾нъ шап̾ᲅе а҆́ни; висꙋль лꙋ́й Фараѡⷩ҇ є҆́сᲄе ᲂу҆́нꙋль. И҆лїѡполи́сь.
к҃з Че́ле шап̾ᲅе вачи ᲂу҆рѫᲅе шѝ слабе, ка́ре а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь дꙋ́пъ є҆ле, м҃ѕ І҆ѡси́ф̾ є҆ра̀ дѐ ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни кѫ́н̾дь са̀ ꙟ҆фъциша́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й
ꙟ҆сѣ́м̾нъ шап̾ᲅе а҆́ни; дѐ а҆семенѣ шѝ че́ле шап̾ᲅе спиче, сечи шѝ Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. І҆еши́н̾дь дꙋ́пъ а҆че́ѣ дѐ ла̀ фа́ца лꙋ́й
пъли́ᲅе дѐ вѫн̾ᲅꙋль дѐ ръсъри́ᲅь, ꙟ҆сѣ́м̾нъ шап̾ᲅе а҆́ни. Вѡ́ р̾ фѝ Фараѡⷩ҇, І҆ѡси́ф̾ са̀ дꙋ́сь сᲆ вадъ ᲅѡа́ᲅъ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
шап̾ᲅе а҆́ни дѐ фѡа́меᲅе. м҃з Шѝ а҆ роди́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль ꙟ҆ чей шап̾ᲅе а҆́ни дѐ белшꙋг꙽ кѫ́ᲅе ᲂу҆́нь
к҃и Ꙗ҆́ᲅъ пе́н̾ᲅрꙋ чѐ а҆́мь спꙋ́сь є҆́ꙋ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ кᲆ Дм҃нзе́ꙋ а҆ а҆ръᲅа́ᲅь пꙋм̾нь дин̾ᲅрꙋнь г̾ръꙋн̾ᲅе.
лꙋ́й че́ле чѐ воїе́ще сᲆ фа́къ. м҃и Шѝ а҆ а҆дꙋна́ᲅь І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ чей шап̾ᲅе а҆́ни, ка́ре а҆́ꙋ фо́сᲄ кꙋ̀ белшꙋг꙽ ꙟ҆
к҃ѳ Ꙗ҆́ᲅъ, винь шап̾ᲅе а҆́ни дѐ белшꙋг꙽ ма́ре ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ᲅѡа́ᲅъ пѫ́йнѣ дѐ присо́сь шѝ а҆ пꙋ́сь пѫ́йнѣ
Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. при́нь чеᲅъ́ци; ꙟ҆ фїека́ре чеᲅа́ᲅе а҆ сᲄрѫн̾сь пѫ́йнѣ ди́нь цинꙋᲅꙋриле
л҃ Дꙋ́пъ є҆́и вѡ́ р̾ вени шап̾ᲅе а҆́ни дѐ фѡа́меᲅе шѝ сѐ ва̀ ᲂу҆йᲅа ᲅѡ́ᲅь дим̾прежꙋрꙋль є҆́и.
белшꙋгꙋль а҆че́ла ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ фѡа́меᲅѣ ва̀ м҃ѳ А҆сᲄфель а҆ сᲄрѫн̾сь І҆ѡси́ф̾ г̾рѫꙋ мꙋл̾ᲅь фѡа́р̾ᲅе, ка нисипꙋль мърїи,
секъᲅꙋй ᲅѡа́ᲅъ ᲅара. ꙟ҆кѫᲅь ничи сѣ́мъ нꙋ̀ сѐ май цинѣ, къчи нꙋ̀ сѐ май пꙋᲅѣ сокоᲅи.
л҃а Шѝ белшꙋгꙋль дѐ а҆л̾ᲅъда́ᲅъ нꙋ̀ сѐ ва̀ май сим̾ци ꙟ҆ царъ, дꙋ́пъ н҃ Да́рь ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ соси а҆нїи дѐ фѡа́меᲅе, лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь
фѡа́меᲅѣ ка́ре ва̀ ᲂу҆р̾ма, кᲆ ва̀ фѝ фѡа́р̾ᲅе г̾рѣ. дѡ́ и фі́и, пѐ ка́ре ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь А҆синеᲅа, фа́ᲅа лꙋ́й Поᲅи Фера,
л҃в Ꙗ҆́рь кᲆ висꙋль са̀ а҆ръᲅа́ᲅь дѐ дѡ́ ꙋъ ѻ҆ ри лꙋ́й Фараѡⷩ҇, а҆чѣ́сᲄа ꙟ҆сѣ́м̾нъ п̾ре́ѡᲅꙋль ди́нь И҆лїѡполи́сь.
кᲆ лꙋк꙽рꙋль є҆́сᲄе хоᲅърѫᲅь дѐ Дм҃нзе́ꙋ шѝ кᲆ Е҆́ль сѐ г̾ръбе́ще съль н҃а Челꙋй ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь, І҆ѡси́ф̾ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Мана́се, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ шїѧ
п̾линѣ́скъ. зи́сь: “Ма ꙟ҆в̾ред꙽ничи́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ сᲆ ᲂу҆и́ᲅь ᲅѡа́ᲅе неказꙋриле ме́ле
л҃г Шѝ а҆кꙋ́мь сᲆ а҆лѣ́гъ Фараѡⷩ҇ ᲂу҆́нь бъⷬ҇баᲅ причепꙋ́ᲅь шѝ ꙟ҆целеп̾ᲅь шѝ ᲅѡа́ᲅе а҆́ле касей ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ”;
шѝ съль пꙋнъ пе́сᲄе пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. н҃в Ꙗ҆́ рь челꙋйлал̾ᲅь ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Е҆фраи́м̾, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ шїѧ зи́сь:
л҃д Сᲆ порꙋн̾чѣ́скъ да́рь Фараѡⷩ҇ сᲆ сѐ пꙋнъ сꙋправегеᲅори пе́сᲄе царъ, ка “Дм҃нзе́ꙋ ма фъкꙋ́ᲅь родиᲅѡр̾ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль сꙋферин̾цей ме́ле”.
сᲆ а҆дꙋне ꙟ҆ чей шап̾ᲅе а҆́ни дѐ белшꙋг꙽ а҆ чин̾чѣ па́р̾ᲅе ди́нь ᲅѡа́ᲅе н҃г Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ чѐ а҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь чей шап̾ᲅе а҆́ни дѐ белшꙋг꙽, ка́ре а҆́ꙋ фо́сᲄ ꙟ҆
рѡа́деле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй,
л҃є Сᲆ сᲄрѫн̾гъ а҆чеїѧ ᲅѡа́ᲅъ пѫ́йнѣ дѐ присо́сь ꙟ҆ а҆че́щи а҆́ни бꙋни чѐ н҃д А҆́ꙋ вени́ᲅь чей шап̾ᲅе а҆́ни дѐ фѡа́меᲅе, дꙋ́пъ кꙋ́мь спꙋсесе І҆ѡси́ф̾.
винь шѝ сѡ а҆дꙋне ꙟ҆ чеᲅъ́циле пѫ́йнїи, сꙋ́бь мѫ́на лꙋ́й Фараѡⷩ҇, шѝ А҆ᲅꙋн̾чи са̀ фъкꙋ́ᲅь фѡа́меᲅе ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль, да́рь ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅъ
сᲆ ѡ҆ пъсᲄрезе спре х꙽ранъ; цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй є҆ра̀ пѫ́йне.
л҃ѕ Храна а҆чѣ́сᲄа ва̀ фѝ дѐ резер̾въ ꙟ҆ царъ пе́н̾ᲅрꙋ чей шап̾ᲅе а҆́ни дѐ н҃є Кѫ́н̾дь ꙟ҆съ а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь сᲆ сꙋфере дѐ фѡа́ме шѝ ᲅѡа́ᲅъ цара
фѡа́меᲅе, ка́ре вѡ́ р̾ ᲂу҆р̾ма ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ка сᲆ нꙋ̀ пѧръ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, а҆ᲅꙋ́н̾чи попѡ́ рꙋль а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ чере пѫ́йне ла̀ Фараѡⷩ҇,
дѐ фѡа́ме”. ꙗ҆́рь Фараѡⷩ҇ а҆ зи́сь къ́ᲅре ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи: “Дꙋчецивъ ла̀ І҆ѡси́ф̾ шѝ
л҃з А҆чѣ́сᲄа а҆ п̾лъкꙋ́ᲅь лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ д꙽регъᲅорилѡр̾ лꙋ́й. фа́чеци кꙋ́мь вᲆ ва̀ зиче є҆́ль!”
л҃и Шѝ а҆ зи́сь Фараѡⷩ҇ къ́ᲅре ᲅо́ци д꙽регъᲅорїи съ́й: “А҆́мь май пꙋᲅѣ
гъси, ѡ҆ а́ре, ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь, ка є҆́ль, ꙟ҆ ка́ре сᲆ фі́е дꙋхꙋль лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ?”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь м҃в

н҃ѕ А҆шада́рь, фїи́н̾дь фѡа́меᲅе пѐ ᲅѡа́ᲅъ фа́ца пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, а҆ дески́сь ѳ҃і Дѐ сꙋ́н̾ᲅеци ѡ҆ а́мени чин̾сᲄи́ци, сᲆ ръмѫнъ ꙟ҆ки́сь ᲂу҆́нь ф̾ра́ᲅе а҆ль
І҆ѡси́ф̾ ᲅѡа́ᲅе жиᲅ̾ницеле шѝ а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ вин̾де пѫ́йне ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ во́сᲄрꙋ; ꙗ҆́рь чейлал̾ци дꙋчецивъ шѝ дꙋчеци г̾рѫꙋль чѐ а҆́ци
Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾. кꙋм̾пъра́ᲅь, ка сᲆ нꙋ̀ сꙋфере дѐ фѡа́ме фамилїиле вѡа́сᲄре.
н҃з Шѝ венѣ́ꙋ ди́нь ᲅѡа́ᲅе църиле ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, сᲆ кꙋм̾пере пѫ́йне дѐ ла̀ к҃ Да́рь сᲆ а҆дꙋчеци ла̀ ми́не пѐ ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ че́ль май мик꙽, ка сᲆ сѐ
І҆ѡси́ф̾, къчи фѡа́меᲅѣ сѐ ꙟ҆ᲅин̾се́се пе́сᲄе ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль. а҆деверѣ́скъ кꙋвин̾ᲅеле вѡа́сᲄре, шѝ нꙋ̀ ве́ци мꙋри”. Шѝ є҆́и а҆́ꙋ
фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀.

К А́ П. М҃В к҃а Зичѣ́ꙋ ꙟ҆съ ᲂу҆́нїи къ́ᲅре а҆л̾цїи: “Кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь сꙋ́н̾ᲅемь педеѱи́ци
пе́н̾ᲅрꙋ пъка́ᲅꙋль чѐ а҆́мь съвѫрши́ᲅь ꙟ҆поᲅрива ф̾ра́ᲅелꙋй но́сᲄрꙋ,
Фра́цїи лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь.
къчи а҆́мь възꙋ́ᲅь з̾бꙋчꙋмꙋль сꙋф̾леᲅꙋлꙋй лꙋ́й кѫ́н̾дь сѐ рꙋга, шѝ
а҃ А҆ф̾лѫ́н̾дь І҆а́ков̾ кᲆ є҆́сᲄе г̾рѫꙋ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, а҆ зи́сь къ́ᲅре фі́ии съ́й: нꙋ̀ нѣ фо́сᲄ милъ дѐ є҆́ль шѝ нꙋ̀ ла́мь а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь, шѝ дѐ а҆че́ѣ а҆
“Чѐ вᲆ ᲂу҆йᲅа́ци ᲂу҆́нꙋль ла̀ а҆л̾ᲅꙋль? вени́ᲅь пе́сᲄе нѡй ᲂу҆р̾џїѧ а҆чѣ́сᲄа!”
в҃ Ꙗ҆́ᲅъ, а҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь кᲆ є҆́сᲄе г̾рѫꙋ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь. Дꙋчецивъ а҆ко́лѡ шѝ к҃в А҆ᲅꙋн̾чи ръспꙋн̾зѫ́н̾дь Рꙋ́бен̾, лѣ зи́сь: “Нꙋ̀ ва́мь спꙋ́сь є҆́ꙋ сᲆ нꙋ̀
кꙋм̾пъра́ци пꙋцине бꙋка́ᲅе, ка сᲆ ᲅръи́мь шѝ сᲆ нꙋ̀ мꙋри́мь!” фа́чеци нед꙽реп̾ᲅа́ᲅе бъѧᲅꙋлꙋй? Вѡ́ й ꙟ҆съ нꙋ̀ ма́ци а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь шѝ
г҃ А҆ᲅꙋн̾чи чей зече ди́нь фра́цїи лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ са́ꙋ дꙋ́сь сᲆ кꙋм̾пере г̾рѫꙋ ꙗ҆́ᲅъ а҆кꙋ́мь сѫ́н̾џеле лꙋ́й чере ръз̾бꙋнаре”.
ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь, к҃г А҆ша̀ г̾ръѧ́ꙋ є҆́и ꙟ҆ᲅре є҆́и шѝ нꙋ̀ щѧ́ꙋ кᲆ І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆целеџе, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ
д҃ Ꙗ҆́рь пѐ Вениами́нь, ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, нꙋ̀ ла̀ ᲅрими́сь І҆а́ков̾ кꙋ̀ є҆́ль г̾ръисе кꙋ̀ є҆́и при́нь ᲅъл̾мачи.
фра́цїи лꙋ́й, къчи зичѣ: “Нꙋ̀ кꙋм̾ва сᲆ и҆ сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ле в̾реꙋнь ръ́ꙋ!” к҃д Ꙗ҆́ рь І҆ѡси́ф̾ са̀ депър̾ᲅа́ᲅь дѐ ла̀ є҆́и шѝ а҆ п̾лѫн̾сь. А҆пѡ́ й
є҃ А҆́ꙋ вени́ᲅь де́чи фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ а҆л̾цїи, ка́ре сѐ погора́ꙋ сᲆ ꙟ҆ᲅор̾кѫ́н̾дꙋсе ꙗ҆́ръши шѝ вор̾би́н̾дь кꙋ̀ дѫн̾шїи, а҆ лꙋа́ᲅь дин̾ᲅре є҆́и
кꙋм̾пере г̾рѫꙋ, къчи є҆ра̀ фѡа́меᲅе шѝ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нꙋлꙋй. пѐ Симеѡ́ н꙽ шѝ ла̀ лега́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ ѻ҆́ килѡр̾ лѡ́ рь.
ѕ҃ Ꙗ҆́рь І҆ѡси́ф̾ є҆ра̀ къпеᲅенїе пе́сᲄе цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ ᲅѡ́ᲅь є҆́ль к҃є Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ порꙋн̾чи́ᲅь І҆ѡси́ф̾ сᲆ лѐ ᲂу҆м̾п̾ле сачїи кꙋ̀ г̾рѫꙋ шѝ
вин̾дѣ ла̀ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль църїи. Шѝ соси́н̾дь фра́цїи лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, и҆ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль лѡ́ рь съль пꙋнъ фїекърꙋїѧ ꙟ҆ сакꙋль лꙋ́й шѝ сᲆ лѐ дѣ
са́ꙋ ꙟ҆кина́ᲅь лꙋ́й пѫ́нъ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь. шѝ дѐ а҆́ле мѫн̾кърїи пѐ кале. Шѝ ли са̀ фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀.
з҃ Кѫ́н̾дь а҆ възꙋ́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѐ фра́цїи съ́й, ѧ҆ кꙋноскꙋ́ᲅь, да́рь са̀ к҃ѕ Шѝ пꙋнѫн̾дꙋши є҆́и г̾рѫꙋль пѐ а҆сини, са́ꙋ дꙋ́сь дѐ а҆ко́лѡ.
префъкꙋ́ᲅь кᲆ є҆́сᲄе сᲄръинь дѐ є҆́и, лѣ г̾ръи́ᲅь а҆спрꙋ шѝ лѣ зи́сь: к҃з Да́рь кѫ́н̾дь а҆́ꙋ попоси́ᲅь нѡа́п̾ᲅѣ ла̀ газдъ, дез̾легѫн̾дꙋши ᲂу҆́нꙋль
“Дѐ ᲂу҆́н̾де а҆́ци вени́ᲅь?” Ꙗ҆́рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль сакꙋль, ка сᲆ дѣ дѐ мѫн̾ка́ре а҆синꙋлꙋй съ́ꙋ, а҆ възꙋ́ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль съ́ꙋ
Канаа́нꙋлꙋй, сᲆ кꙋм̾пъръмь бꙋка́ᲅе!” ꙟ҆ гꙋра сакꙋлꙋй
и҃ І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆съ а҆ кꙋноскꙋ́ᲅь пѐ фра́цїи съ́й, ꙗ҆́рь є҆́и нꙋ̀ ла́ꙋ кꙋноскꙋ́ᲅь. к҃и Шѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре фра́цїи съ́й: “А҆р̾џи́н̾ᲅꙋль ме́ꙋ мѝ са̀ да́ᲅь ꙟ҆апѡй
ѳ҃ А҆ᲅꙋн̾чи шїѧ а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе І҆ѡси́ф̾ дѐ виселе са́ле, пѐ ка́ре лѐ висасе шѝ ꙗ҆́ᲅъль ꙟ҆ сакꙋль ме́ꙋ”. А҆ᲅꙋн̾чи са̀ ᲅꙋл̾бꙋра́ᲅь и҆́нима лѡ́ рь шѝ
деспре є҆́и, шѝ лѣ зи́сь: “Спїѡни сꙋ́н̾ᲅеци шѝ а҆́ци вени́ᲅь сᲆ кꙋ̀ спаймъ зичѣ ᲂу҆́нꙋль къ́ᲅре а҆л̾ᲅꙋль: “Чѐ а҆ фъкꙋ́ᲅь, ѡ҆ а́ре,
и҆скоди́ци ло́кꙋриле слабе а҆́ле ᲅърїи!” Дм҃нзе́ꙋ кꙋ̀ нѡй?”
і҃ Зиса́ꙋ є҆́и: “Ба нꙋ̀, до́м̾нꙋль но́сᲄрꙋ! Робїи ᲅъ́и а҆́ꙋ вени́ᲅь сᲆ кꙋм̾пере к҃ѳ Ꙗ҆́ рь да́къ а҆́ꙋ вени́ᲅь ла̀ І҆а́ков̾, ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, ꙟ҆ цара Канаа́нь, ꙗ҆́ꙋ
бꙋка́ᲅе. повесᲄи́ᲅь ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе ли сѐ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ласе, зикѫ́н̾дь:
а҃і То́ци сꙋ́н̾ᲅемь фечорїи ᲂу҆́нꙋй ѻ҆́ мь шѝ сꙋ́н̾ᲅемь ѡ҆ а́мени чин̾сᲄи́ци. л҃ “Сᲅъпѫнꙋль църїи а҆челеїѧ а҆ г̾ръи́ᲅь кꙋ̀ нѡй а҆спрꙋ шѝ нѣ пꙋ́сь сꙋ́бь
Робїи ᲅъ́и нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь спїѡни!” пазъ, ка пѐ нище спїѡни а҆́й църїи а҆челеїѧ.
в҃і Ꙗ҆́рь є҆́ль лѣ зи́сь: “Ба нꙋ̀! Чѝ а҆́ци вени́ᲅь сᲆ спїѡна́ци пър̾циле л҃а Нѡй ꙟ҆съ ꙗ҆́мь спꙋ́сь кᲆ сꙋ́н̾ᲅемь ѡ҆ а́мени чин̾сᲄи́ци; кᲆ нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅемь
слабе а҆́ле църїи”. спїѡни;
г҃і Е҆́и ꙟ҆съ а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь: “Нѡй, робїи ᲅъ́и, сꙋ́н̾ᲅемь дѡйспрезече фра́ци л҃в Кᲆ сꙋ́н̾ᲅемь дѡйспрезече фра́ци, фі́и а҆́й а҆челꙋѧши ᲅа́ᲅъ; кᲆ ᲂу҆́нꙋль
ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь: че́ль май мик꙽ є҆ а҆́сᲄъзи кꙋ̀ ᲅа́ᲅъль ди́нь нѡй нꙋ̀ май ᲅръїе́ще, ꙗ҆́рь че́ль май мик꙽ є҆ кꙋ̀ ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ
но́сᲄрꙋ, ꙗ҆́рь ᲂу҆́нꙋль нꙋ̀ май ᲅръїе́ще”. ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь.
д҃і І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆съ лѣ зи́сь: “Е҆ ᲅок꙽май кꙋ́мь ва́мь спꙋ́сь є҆́ꙋ, кѫ́н̾дь а҆́мь л҃г Ꙟ҆ съ ѻ҆́ мꙋль, сᲄъпѫнꙋль църїи а҆челеїѧ, нѣ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ кꙋ́мь а҆́мь сᲆ
зи́сь кᲆ сꙋ́н̾ᲅеци спїѡни. а҆ф̾лꙋ є҆́ꙋ дѐ сꙋ́н̾ᲅеци ѡ҆ а́мени чин̾сᲄи́ци: лъса́ци а҆и́чи ла̀ ми́не пѐ ᲂу҆́нь
є҃і Ꙗ҆́ᲅъ кꙋ̀ чѐ ве́ци доведи: пѐ вѧца лꙋ́й Фараѡⷩ҇, нꙋ̀ ве́ци і҆еши дѐ а҆и́чи, ф̾ра́ᲅе, ꙗ҆́рь г̾рѫꙋль чѐ а҆ри кꙋм̾пъра́ᲅь лꙋациль шѝ вᲆ дꙋчеци ла̀
пѫ́нъ нꙋ̀ ва̀ вени а҆чи ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ че́ль май мик꙽. каселе вѡа́сᲄре;
ѕ҃і Тримиᲅеци да́рь пѐ ᲂу҆́нꙋль ди́нь вѡ́ й сᲆ а҆дꙋ́къ пѐ ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ; л҃д Сᲆ а҆дꙋчери ꙟ҆съ ла̀ ми́не пѐ ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ че́ль май мик꙽ шѝ
ꙗ҆́рь чейлал̾ци ве́ци фѝ ꙟ҆киши пѫ́нъ сѐ вѡ́ р̾ доведи спꙋселе вѡа́сᲄре а҆ᲅꙋ́н̾чи вѡ́ й щи кᲆ нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅеци спїѡни, чѝ ѡ҆ а́мени дѐ паче, шѝ вᲆ
дѐ сꙋ́н̾ᲅь а҆девъра́ᲅе са́ꙋ нꙋ̀; ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀, пѐ вѧца лꙋ́й Фараѡⷩ҇, сꙋ́н̾ᲅеци вѡ́ й да̀ пѐ ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ шѝ ве́ци пꙋᲅѣ фа́че кꙋм̾пъръᲅꙋри ꙟ҆ цара
кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь спїѡни”. а҆чѣ́сᲄа”.
з҃і Шѝ ѧ҆ пꙋ́сь сꙋ́бь пазъ в̾ре́ме дѐ ᲅре́й зиле. л҃є Да́рь дешер̾ᲅѫ́н̾дь є҆́и сачїи лѡ́ рь, ꙗ҆́ᲅъ, легъᲅꙋра кꙋ̀ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль
и҃і Ꙗ҆́рь а҆ ᲅреїѧ зи а҆ зи́сь І҆ѡси́ф̾ къ́ᲅре є҆́и: “Фа́чеци а҆чѣ́сᲄа ка сᲆ фїекърꙋїѧ є҆ра̀ ꙟ҆ сакꙋль съ́ꙋ; шѝ възѫн̾дꙋши є҆́и легъᲅꙋриле кꙋ̀
фи́ци вїи! Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь ѻ҆́ мь кꙋ̀ ф̾рика лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ. а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль лѡ́ рь, са́ꙋ спъимѫ́н̾ᲅа́ᲅь шѝ є҆́и шѝ ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь.
Фа́черѣ м҃г

л҃ѕ А҆ᲅꙋн̾чи, І҆а́ков̾, ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́и: “Ма́ци лъса́ᲅь фъ́ръ д҃і Ꙗ҆́ рь Дм҃нзе́ꙋль че́ль А҆ᲅоᲅ̾пꙋ́ᲅер̾ник꙽ сᲆ вᲆ дѣ ᲅречере ла̀ ѻ҆́ мꙋль
копїи! І҆ѡси́ф̾ нꙋ̀ май є҆́сᲄе! Симеѡ́ н꙽ нꙋ̀ май є҆́сᲄе! Шѝ а҆кꙋ́мь съми а҆че́ла, ка сᲆ вᲆ дѣ шѝ пѐ челълал̾ᲅь ф̾ра́ᲅе а҆ль во́сᲄрꙋ, шѝ пѐ
лꙋа́ци шѝ пѐ Вениами́нь? Тѡа́ᲅе а҆́ꙋ вени́ᲅь пѐ капꙋль ме́ꙋ!” Вениами́нь. Кѫᲅь деспре ми́не, а҆пѡ́ й деми ва̀ фѝ да́ᲅь сᲆ ръмѫнь
л҃з Ръспꙋн̾зѫ́н̾дь ꙟ҆съ Рꙋ́бен̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Дъль ꙟ҆ сѣ́ма фъ́ръ копїи, а҆ᲅꙋ́н̾чи сᲆ ръмѫнь!”
мѣ шѝ циль вѡ́ й а҆дꙋче; ръспꙋн̾дь є҆́ꙋ дѐ є҆́ль; ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ циль вѡ́ й є҃і Шѝ а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь є҆́и дарꙋриле а҆че́сᲄѣ; лꙋаᲅа́ꙋ шѝ а҆р̾џи́н̾ᲅь, дѐ дѡ́ ꙋъ ѻ҆ ри
а҆дꙋче, сᲆ ѡ҆ мори пѐ чей дѡ́ и фечори а҆́й мей!” май мꙋл̾ᲅь, шѝ пѐ Вениами́нь шѝ, скꙋлѫн̾дꙋсе, а҆́ꙋ п̾лека́ᲅь ꙟ҆
л҃и Да́рь є҆́ль а҆ зи́сь: “Фі́ꙋль ме́ꙋ нꙋ̀ сѐ ва̀ погорѫ̀ кꙋ̀ вѡ́ й ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ са́ꙋ ꙟ҆фъциша́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾.
пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й а҆ мꙋри́ᲅь шѝ нꙋ́май є҆́ль мїѧ май ръма́сь. ѕ҃і Ꙗ҆́ рь І҆ѡси́ф̾, възѫ́н̾дь прин̾ᲅре є҆́и шѝ пѐ Вениами́нь, ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ
Шѝ дѐ и҆ сарь ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла в̾реꙋнь ръ́ꙋ ꙟ҆ калѣ ꙟ҆ ка́ре а҆веци а҆ мер̾џе, че́ль дѐ ѡ҆ мамъ кꙋ̀ є҆́ль, а҆ зи́сь къ́ᲅре и҆справ̾никꙋль касей са́ле:
а҆́ци погорѫ̀ кърꙋн̾ᲅециле ме́ле кꙋ̀ ꙟ҆ᲅрисᲄаре ꙟ҆ лѡкꙋин̾ца мор̾цилѡр̾!” “Багъ пѐ ѡ҆ а́менїи а҆чеїѧ ꙟ҆ касъ шѝ жꙋн̾гїе ди́нь ви́ᲅе шѝ гъᲅе́ще,
пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ла̀ а҆мѧзъ ѡ҆ а́менїи а҆чеїѧ а҆́ꙋ сᲆ мънѫн̾че ла̀ масъ кꙋ̀

К А́ П. М҃Г ми́не!”
з҃і А҆̀ фъкꙋ́ᲅь де́чи ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла кꙋ́мь ꙟ҆́и порꙋн̾чисе І҆ѡси́ф̾: а҆ бъга́ᲅь
А дѡ́ ꙋа кълъᲅорїе а҆ фра́цилѡр̾ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь.
пѐ ѡ҆ а́менїи а҆чеїѧ ꙟ҆ ка́са лꙋ́й І҆ѡси́ф̾.
а҃ Да́рь ꙟ҆ᲅърин̾дꙋсе фѡа́меᲅѣ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, и҃і Ꙗ҆́ рь ѡ҆ а́менїи а҆чеїѧ, възѫ́н̾дь кᲆ ꙗ҆́ꙋ бъга́ᲅь ꙟ҆ ка́са лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, а҆́ꙋ
в҃ Шѝ и҆спръви́н̾дь дѐ мѫн̾ка́ᲅь г̾рѫꙋль че́ль а҆дꙋсесеръ ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь, а҆ зи́сь: “Пе́н̾ᲅрꙋ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль, ка́ре ни са̀ ꙟ҆апѡѧ́ᲅь деꙋнъзи ꙟ҆ сачїи
зи́сь ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь къ́ᲅре є҆́и: “Дꙋчецивъ ꙗ҆́рь дѐ май кꙋм̾пъра́ци нощри, нѐ багъ ꙟ҆ъꙋн̾ᲅрꙋ, ка сᲆ сѐ леџе дѐ нѡй шѝ сᲆ нѐ
бꙋка́ᲅе!” нъпъсᲄꙋѧ́скъ шѝ сᲆ нѐ ѧ҆ роби пѐ нѡй шѝ а҆синїи нощри”.
г҃ Ръспꙋн̾сꙋїѧ І҆ꙋ́да шѝ а҆ зи́сь: “Ѻ҆́мꙋль а҆че́ла, сᲄъпѫнꙋль църїи, нѣ ѳ҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆пропїин̾дꙋсе є҆́и дѐ и҆справ̾никꙋль касей лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, а҆́ꙋ
г̾ръи́ᲅь кꙋ̀ жꙋръмѫ́н̾ᲅь шѝ нѣ зи́сь: Дѐ нꙋ̀ ва̀ вени кꙋ̀ вѡ́ й г̾ръи́ᲅь кꙋ̀ дѫн̾сꙋль, ла̀ ᲂу҆ша касей, шѝ а҆́ꙋ зи́сь:
ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ че́ль май мик꙽, нꙋ̀ ве́ци май ведѣ фа́ца мѣ. к҃ “0, до́м̾нꙋль но́сᲄрꙋ! Нѡй а҆́мь май вени́ᲅь ѡ҆ да́ᲅъ сᲆ кꙋм̾пъръмь
д҃ Де́чи, да́къ ᲅрими́ци пѐ ф̾ра́ᲅеле но́сᲄрꙋ кꙋ̀ нѡй, нѐ дꙋчемь съци бꙋка́ᲅе,
кꙋм̾пъръмь бꙋка́ᲅе; к҃а Да́рь са̀ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла́ᲅь къ̀, а҆жꙋн̾гѫ́н̾дь ла̀ попасꙋль дѐ нѡа́п̾ᲅе шѝ
є҃ Ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ ᲅрими́ци пѐ ф̾ра́ᲅеле но́сᲄрꙋ кꙋ̀ нѡй, нꙋ̀ нѐ дꙋчемь, къчи дез̾легѫ́н̾дь сачїи нощри, ꙗ҆́ᲅъ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль фїекърꙋїѧ є҆ра̀ ꙟ҆ сакꙋль
ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла а҆ зи́сь: Нꙋ̀ ве́ци май ведѣ фа́ца мѣ, дѐ нꙋ̀ ва̀ вени лꙋ́й; шѝ а҆кꙋ́мь ᲅѡ́ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль но́сᲄрꙋ, дꙋ́пъ г̾реꙋᲅаᲅѣ лꙋ́й, ꙟ҆́ль
кꙋ̀ вѡ́ й ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ!” ꙟ҆апоїемь кꙋ̀ мѫ́йниле нѡа́сᲄре;
ѕ҃ Зиса І҆с҃ль: “Дѐ чѐ мѧци фъкꙋ́ᲅь ръ́ꙋль а҆че́сᲄа, спꙋнѫ́н̾дь ѻ҆́ мꙋлꙋй к҃в Ꙗ҆́ рь пе́н̾ᲅрꙋ кꙋм̾пъра́ᲅь бꙋка́ᲅе, а҆кꙋ́мь а҆́мь а҆дꙋ́сь а҆л̾ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅь, шѝ
а҆челꙋїѧ кᲆ май а҆веци ᲂу҆́нь ф̾ра́ᲅе?” нꙋ̀ щи́мь чи́не а҆ пꙋ́сь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль ꙟ҆ сачїи нощри”.
з҃ Ꙗ҆́рь є҆́и а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь: “Ѻ҆́мꙋль а҆че́ла а҆ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь деспре нѡй шѝ к҃г Ꙗ҆́ рь а҆че́ла лѣ зи́сь: “Фи́ци линищи́ци шѝ нꙋ̀ вᲆ ᲅемеци;
деспре нѣ́мꙋль но́сᲄрꙋ, зикѫ́н̾дь: Май ᲅръїе́ще ѡ҆ а́ре ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ Дм҃нзе́ꙋль во́сᲄрꙋ шь и҆ Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй во́сᲄрꙋ ва̀ да́ᲅь комѡа́ра
шѝ май а҆веци вѡ́ й в̾реꙋнь ф̾ра́ᲅе? Шѝ нѡй ꙗ҆́мь ръспꙋн̾сь ла̀ а҆че́сᲄе ꙟ҆ сачїи во́щри, къчи є҆́ꙋ а҆́мь прими́ᲅь ᲅѡ́ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль кꙋвени́ᲅь
ꙟ҆ᲅребъри. На́мь щїꙋ́ᲅь кᲆ нѐ ва̀ зиче: А҆дꙋчеци пѐ ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ!” дѐ ла̀ вѡ́ й”. Шѝ лѣ а҆дꙋ́сь пѐ Симеѡ́ н꙽.
и҃ І҆ꙋ́да ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆с҃ль, ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Трими́ᲅе бъѧᲅꙋль кꙋ̀ к҃д А҆пѡ́ й ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла а҆ бъга́ᲅь пѐ ѡ҆ а́менїи а҆чеїѧ ꙟ҆ ка́са лꙋ́й І҆ѡси́ф̾
ми́не шѝ сᲆ нѐ скꙋлъмь сᲆ мер̾џемь, ка сᲆ ᲅръи́мь шѝ сᲆ нꙋ̀ шѝ лѣ да́ᲅь а҆пъ дѐ шѧ́ꙋ спъла́ᲅь пичѡа́реле; шѝ а҆ да́ᲅь шѝ
мꙋри́мь ничи нѡй, ничи ᲅꙋ̀, ничи копїии нощри. нꙋᲅрець пе́н̾ᲅрꙋ а҆синїи лѡ́ рь.
ѳ҃ Ръспꙋн̾дь є҆́ꙋ дѐ є҆́ль. Ди́нь мѫ́на мѣ съль чери. Дѐ нꙋ̀ циль вѡ́ й к҃є Ꙗ҆́ рь є҆́и шѧ́ꙋ прегъᲅи́ᲅь дарꙋриле пѫ́нъ ла̀ а҆мѧзъ, кѫ́н̾дь а҆вѣ̀ сᲆ
а҆дꙋче шѝ дѐ нꙋ̀ циль вѡ́ й ꙟ҆фъциша, сᲆ ръмѫнь винова́ᲅь фа́цъ дѐ винъ І҆ѡси́ф̾, къчи а҆ꙋзисеръ кᲆ вѡ́ р̾ прѫн̾зи а҆ко́лѡ.
ᲅи́не ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе зилеле вїецїи ме́ле. к҃ѕ Дꙋ́пъ чѐ а҆ вени́ᲅь І҆ѡси́ф̾ а҆касъ, ꙗ҆́ꙋ а҆дꙋ́сь ꙟ҆ касъ дарꙋриле чѐ а҆вѣ́ꙋ
і҃ Дѐ на́мь фѝ зъбови́ᲅь а҆ᲅѫᲅь, нѣ́мь фѝ ꙟ҆ᲅор̾сь а҆кꙋ́мь а҆ дѡ́ ꙋа кꙋ̀ є҆́и шѝ и҆ са́ꙋ ꙟ҆кина́ᲅь кꙋ̀ фецеле пѫ́нъ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь.
ѡ҆ а́ръ”. к҃з Е҆́ль ꙟ҆съ ѧ҆ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь: “Кꙋ́мь вᲆ а҆ф̾ла́ци?” А҆пѡ́ й а҆ зи́сь: “Е҆
а҃і Зиса І҆с҃ль, ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, къ́ᲅре є҆́и: “Да́къ є҆́сᲄе а҆ша̀, ꙗ҆́ᲅъ чѐ сᲆ сънъᲅо́сь бъᲅрѫнꙋль во́сᲄрꙋ ᲅа́ᲅъ, дѐ ка́ре мѧци вор̾би́ᲅь деꙋнъзи?
фа́чеци: лꙋа́ци ꙟ҆ сачїи во́щри ди́нь рѡа́деле пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй а҆че́сᲄꙋїѧ Май ᲅръїе́ще є҆́ль ѡ҆ а́ре?”
шѝ дꙋчеци ка да́рь ѻ҆́ мꙋлꙋй а҆челꙋѧ: пꙋцинь бал̾са́мь шѝ пꙋцинъ к҃и Ꙗ҆́ рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Та́ᲅъль но́сᲄрꙋ, робꙋль ᲅъ́ꙋ, є҆ сънъᲅо́сь шѝ
мїере, ᲅъмѫїе шѝ смир̾нъ, миг꙽дале шѝ фисᲄик꙽. ᲅръїе́ще!” Шѝ І҆ѡси́ф̾ а҆ зи́сь: “Бинекꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь дѐ Дм҃нзе́ꙋ є҆́сᲄе
в҃і Лꙋа́ци шѝ а҆л̾ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅь кꙋ̀ вѡ́ й, ꙗ҆́рь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль ка́ре ва̀ фо́сᲄ пꙋ́сь ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла!” Ꙗ҆́ рь є҆́и са́ꙋ п̾лека́ᲅь шѝ и҆ са́ꙋ ꙟ҆кина́ᲅь.
ꙟ҆апѡй ꙟ҆ сачїи во́щри ꙟ҆ᲅѡа́р̾чециль кꙋ̀ мѫ́йниле вѡа́сᲄре; пѡа́ᲅе кᲆ к҃ѳ Шѝ ридикѫ́н̾дꙋши І҆ѡси́ф̾ ѻ҆ кїи шѝ възѫ́н̾дь пѐ Вениами́нь,
а҆ фо́сᲄ пꙋ́сь ди́нь г̾решѣ́лъ. ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ дѐ ѡ҆ мамъ кꙋ̀ є҆́ль, а҆ зи́сь: “А҆че́сᲄай ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ
г҃і Лꙋа́ци шѝ пѐ ф̾ра́ᲅеле во́сᲄрꙋ шѝ, скꙋлѫн̾дꙋвъ, мер̾џеци ꙗ҆́рь ла̀ че́ль май мик꙽, пѐ ка́ре мѧїи спꙋ́сь къль ве́ци а҆дꙋче ла̀ ми́не?” Ꙗ҆́рь
ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла. є҆́и а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь: “А҆че́сᲄа!” Шѝ а҆ зи́сь І҆ѡси́ф̾ къ́ᲅре є҆́ль: “Дм҃нзе́ꙋ сᲆ
Сѐ мⷧ҇осᲅивѣ́скъ спре ᲅи́не, фі́ꙋле!”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь м҃д

л҃ Да́рь са̀ депър̾ᲅа́ᲅь І҆ѡси́ф̾ репеде, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ и҆́нима са̀ а҆р̾дѣ пе́н̾ᲅрꙋ г҃і А҆ᲅꙋн̾чи є҆́и шѧ́ꙋ рꙋп̾ᲅь хайнеле шѝ, пꙋнѫн̾дꙋши фїека́ре сакꙋль съ́ꙋ
ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ шѝ къꙋᲅа сᲆ п̾лѫ́н̾гъ. Шѝ и҆н̾ᲅрѫ́н̾дь ꙟ҆ камера са̀, ца пѐ а҆синꙋль съ́ꙋ, са́ꙋ ꙟ҆ᲅор̾сь ꙟ҆ чеᲅа́ᲅе.
п̾лѫн̾сь а҆ко́лѡ. д҃і Шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь І҆ꙋ́да шѝ фра́цїи съ́й ла̀ І҆ѡси́ф̾, кᲆ є҆ра̀ ꙟ҆къ а҆ко́лѡ,
л҃а А҆пѡ́ й, спълѫн̾дꙋши фа́ца, а҆ і҆еши́ᲅь шѝ сᲄъпѫнин̾дꙋсе а҆ зи́сь: шѝ а҆́ꙋ къзꙋ́ᲅь ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й;
“Да́ци мѫн̾карѣ!” є҃і Ꙗ҆́ рь І҆ѡси́ф̾ лѣ зи́сь: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ а҆́ци фъкꙋ́ᲅь ѡ҆ фап̾ᲅъ ка а҆чѣ́сᲄа?
л҃в Шѝ и҆ са̀ да́ᲅь лꙋ́й деосеби шѝ лѡ́ рь ꙗ҆́ръши деосеби, шѝ А҆́ꙋ на́ци щїꙋ́ᲅь вѡ́ й кᲆ ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь ка ми́не ва̀ гичи ᲅъинꙋйрѣ?”
Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ че́лѡр̾ чѐ мѫн̾ка́ꙋ кꙋ̀ дѫн̾шїи ᲅѡ́ᲅь деосеби, къчи ѕ҃і Зиса І҆ꙋ́да: “Чѐ сᲆ ръспꙋн̾демь до́м̾нꙋлꙋй но́сᲄрꙋ, са́ꙋ чѐ сᲆ зичемь,
Е҆џѵп̾ᲅе́нїи нꙋ̀ пꙋᲅѣ́ꙋ сᲆ мънѫн̾че ла̀ ᲂу҆́нь ло́к꙽ кꙋ̀ Е҆вре́їи, пе́н̾ᲅрꙋ са́ꙋ кꙋ̀ чѐ сᲆ нѐ дез̾виновъци́мь? Дм҃нзе́ꙋ а҆ дескопери́ᲅь нед꙽реп̾ᲅаᲅѣ
кᲆ а҆чещїѧ сꙋ́н̾ᲅь спꙋр̾ка́ци пе́н̾ᲅрꙋ Е҆џѵп̾ᲅе́ни. робилѡр̾ ᲅъ́и. Ꙗ҆́ᲅъ а҆кꙋ́мь сꙋ́н̾ᲅемь робїи до́м̾нꙋлꙋй но́сᲄрꙋ шѝ нѡй
л҃г Шѝ са́ꙋ а҆шеза́ᲅь є҆́и ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й, че́ль ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь дꙋ́пъ вѫр̾сᲄа шѝ а҆че́ла ла̀ ка́ре са̀ гъси́ᲅь кꙋпа! “
лꙋ́й шѝ че́ль май ᲅѫнърь дꙋ́пъ вѫр̾сᲄа лꙋ́й, шѝ сѐ мира́ꙋ ꙟ҆ᲅре є҆́и з҃і І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆съ лѣ зи́сь: “Ба нꙋ̀! Е҆́ꙋ а҆чѣ́сᲄа нꙋ̀ вѡ́ й фа́чеѡ. Чѝ робь ꙟ҆и
ѡ҆ а́менїи а҆чещїѧ. ва̀ фѝ а҆че́ла ла̀ ка́ре са̀ гъси́ᲅь кꙋпа, ꙗ҆́рь вѡ́ й дꙋчецивъ кꙋ̀ паче ла̀
л҃д А҆пѡ́ й є҆́ль а҆ да́ᲅь фїекърꙋїѧ пор̾цїи дѐ динайн̾ᲅѣ лꙋ́й, ꙗ҆́рь пар̾ᲅѣ ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ”.
лꙋ́й Вениами́нь є҆ра̀ дѐ чи́н̾чи ѻ҆ ри май ма́ре декѫᲅь а҆ челор̾лал̾ци. и҃і А҆ᲅꙋн̾чи, а҆пропїин̾дꙋсе дѐ є҆́ль, І҆ꙋ́да а҆ зи́сь: “Сᲅъпѫнꙋль ме́ꙋ, ꙟ҆гъдꙋїе
Шѝ а҆́ꙋ бъꙋ́ᲅь шѝ са́ꙋ весели́ᲅь кꙋ̀ є҆́ль. робꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ сᲆ спꙋ́нъ ѡ҆ вор̾бъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀ шѝ сᲆ нꙋ̀ ᲅѐ мѫнїи пѐ
робꙋль ᲅъ́ꙋ, къчи ᲅꙋ̀ є҆щи ка шѝ Фараѡⷩ҇.

К А́ П. М҃Д ѳ҃і Дм҃нꙋль ме́ꙋ а҆ ꙟ҆ᲅреба́ᲅь пѐ робїи ᲅъ́и шѝ а҆ зи́сь: “А҆веци вѡ́ й
ᲅа́ᲅъса́ꙋ ф̾ра́ᲅе?”
Спайма фра́цилѡр̾ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾
к҃ Шѝ нѡй а҆́мь спꙋ́сь до́м̾нꙋлꙋй но́сᲄрꙋ: А҆вемь ᲅа́ᲅъбъᲅрѫнь шѝ ᲂу҆́нь
а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ порꙋн̾чи́ᲅь І҆ѡси́ф̾ и҆справ̾никꙋлꙋй касей са́ле шѝ ѧ҆ фі́ꙋ май мик꙽, копилꙋль бъᲅрѫнецилѡр̾ са́ле, а҆ль кърꙋй ф̾ра́ᲅе а҆
зи́сь: “Оу҆м̾п̾ле сачїи ѡ҆ а́менилѡр̾ а҆че́сᲄора кꙋ̀ бꙋка́ᲅе, кѫᲅь вѡ́ р̾ мꙋри́ᲅь шѝ а҆ ръма́сь нꙋ́май є҆́ль син̾гꙋрь дѐ ла̀ мама лꙋ́й шѝ
пꙋᲅѣ дꙋче, шѝ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль фїекърꙋїѧ съль пꙋй ꙟ҆ гꙋра сакꙋлꙋй лꙋ́й.  ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ ꙟ҆́ль ю҆бе́ще.
в҃ Ꙗ҆́рь кꙋпа мѣ чѣ̀ дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь сᲆ ѡ҆ пꙋй ꙟ҆ сакꙋль челꙋй май мик꙽, к҃а Ꙗ҆́ рь ᲅꙋ̀ а҆́й зи́сь къ́ᲅре робїи ᲅъ́и: А҆дꙋчециль пѐ а҆че́ла ла̀ ми́не, ка
кꙋ̀ прецꙋль г̾рѫꙋлꙋй лꙋ́й”. Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь а҆че́ла дꙋ́пъ кꙋвѫн̾ᲅꙋль лꙋ́й съль въдь.
І҆ѡси́ф̾, кꙋ́мь порꙋн̾чисе є҆́ль. к҃в А҆ᲅꙋн̾чи нѡй а҆́мь спꙋ́сь до́м̾нꙋлꙋй но́сᲄрꙋ: Бъѧᲅꙋль нꙋ̀ пѡа́ᲅе
г҃ Ꙗ҆́рь диминѣ́ца, ꙟ҆ ревър̾саᲅꙋль зорилѡр̾, лѣ́ꙋ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль пъръси пѐ ᲅа́ᲅъль лꙋ́й, къчи, дѐ а҆рь пъръси є҆́ль пѐ ᲅа́ᲅъль лꙋ́й,
ѡ҆ а́менилѡр̾ а҆челора шѝ а҆синилѡр̾ лѡ́ рь. а҆че́сᲄа а҆рь мꙋри.
д҃ Да́рь і҆еши́н̾дь ди́нь чеᲅа́ᲅе, є҆́и нꙋ̀ са́ꙋ дꙋ́сь депа́р̾ᲅе шѝ ꙗ҆́ᲅъ кᲆ к҃г Тꙋ̀ ꙟ҆съ а҆́й зи́сь къ́ᲅре робїи ᲅъ́и: Дѐ нꙋ̀ ва̀ вени кꙋ̀ вѡ́ й ф̾ра́ᲅеле
І҆ѡси́ф̾ зисе и҆справ̾никꙋлꙋй касей са́ле: “Скѡа́лъ шѝ а҆лѣ́р̾гъ дꙋ́пъ во́сᲄрꙋ че́ль май мик꙽, сᲆ нꙋ̀ вᲆ май а҆ръᲅа́ци ꙟ҆айн̾ᲅѣ мѣ.
ѡ҆ а́менїи а҆чеїѧ шѝ, дакъи ве́й а҆жꙋн̾џе, сᲆ лѐ зичи: “Дѐ чѐ мѧци к҃д Шѝ да́къ нѣ́мь ꙟ҆ᲅор̾сь нѡй ла̀ ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ шѝ а҆ль ᲅъ́ꙋ робь,
ръсп̾лъᲅи́ᲅь кꙋ̀ ръ́ꙋ пе́н̾ᲅрꙋ би́не? ꙗ҆́мь повесᲄи́ᲅь лꙋ́й вор̾беле до́м̾нꙋлꙋй но́сᲄрꙋ;
є҃ Дѐ чѐ мѧци фꙋра́ᲅь кꙋпа чѣ̀ дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь? А҆́ꙋ нꙋ̀ є҆́сᲄе а҆чѣ́сᲄа кꙋпа к҃є Ꙗ҆́ рь кѫ́н̾дь ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ нѣ зи́сь: “Дꙋчецивъ ꙗ҆́рь, дѐ май
ди́нь ка́ре бѣ сᲄъпѫнꙋль ме́ꙋ шѝ ꙟ҆ ка́ре гиче́ще? Чеѣ чѐ а҆́ци кꙋм̾пъра́ци пꙋцине бꙋка́ᲅе”,
фъкꙋ́ᲅь а҆́ци фъкꙋ́ᲅь ръ́ꙋ!” к҃ѕ Нѡй а҆ᲅꙋ́н̾чи, ꙗ҆́мь ръспꙋн̾сь: “Нꙋ̀ нѐ май пꙋ́ᲅемь дꙋче; ꙗ҆́рь дѐ ва̀ фѝ
ѕ҃ Шѝ а҆жꙋн̾гѫн̾дꙋй, лѣ зи́сь кꙋвин̾ᲅеле а҆че́сᲄѣ. кꙋ̀ нѡй ф̾ра́ᲅеле но́сᲄрꙋ че́ль май мик꙽, нѐ дꙋчемь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ нꙋ̀
з҃ Ꙗ҆́рь є҆́и а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь: “Дѐ чѐ г̾ръїе́ще до́м̾нꙋль вор̾беле а҆че́сᲄѣ? Нѡй, пꙋ́ᲅемь сᲆ май ведемь фа́ца ѻ҆́ мꙋлꙋй а҆челꙋїѧ, дѐ нꙋ̀ ва̀ вени кꙋ̀
робїи ᲅъ́и, на́мь фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀ фап̾ᲅъ. нѡй шѝ ф̾ра́ᲅеле но́сᲄрꙋ че́ль май мик꙽”.
и҃ Да́къ нѡй шѝ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль чѐ ла́мь гъси́ᲅь ꙟ҆ сачїи нощри ци ла́мь к҃з А҆ᲅꙋн̾чи ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ шѝ а҆ль ᲅъ́ꙋ робь нѣ зи́сь: “Вѡ́ й щи́ци кᲆ
а҆дꙋ́сь ꙟ҆апѡй ди́нь цара Канаа́нь, кꙋ́мь да́рь сᲆ фꙋръмь ди́нь ка́са феме́їѧ мѣ мїѧ нъскꙋ́ᲅь дѡ́и фїи:
сᲄъпѫнꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ а҆р̾џи́н̾ᲅь са́ꙋ а҆ꙋрь? к҃и Оу҆́нꙋль са̀ дꙋ́сь дѐ ла̀ ми́не шѝ є҆́ꙋ а҆́мь зи́сь: Дѐ бꙋнъ сѣ́мъ а҆ фо́сᲄ
ѳ҃ А҆чела дин̾ᲅре робїи ᲅъ́и, ла̀ ка́ре сѐ ва̀ гъси кꙋпа, сᲆ мѡа́ръ, ꙗ҆́рь сфѫшїа́ᲅь шѝ пѫ́нъ а҆кꙋ́мь нꙋ̀ ла́мь май възꙋ́ᲅь.
нѡй сᲆ фи́мь робїи до́м̾нꙋлꙋй но́сᲄрꙋ!” к҃ѳ Деми ве́ци лꙋа шѝ пѐ а҆че́сᲄа дѐ ла̀ ѻ҆ кїи мей шѝ и҆ сѐ ва̀ ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ла
і҃ Зиса лѡ́ рь а҆че́ла: “Бине: кꙋ́мь а҆́ци зи́сь, а҆ша̀ сᲆ фі́е! А҆чела, ла̀ ка́ре пѐ кале в̾реꙋнь ръ́ꙋ, ве́ци погорѫ̀ кърꙋн̾ᲅециле ме́ле а҆мърѫᲅе ꙟ҆
сѐ ва̀ гъси кꙋпа, съми фі́е робь, ꙗ҆́рь вѡ́ й ве́ци фѝ невинова́ци!” мор̾мѫ́н̾ᲅь”.
а҃і А҆ᲅꙋн̾чи фїека́ре а҆ да́ᲅь репеде жо́сь сакꙋль съ́ꙋ шѝ шїѧ дез̾лега́ᲅь л҃ Де́чи, дѐ мъ вѡ́ й ꙟ҆ᲅѡа́р̾че а҆кꙋ́мь ла̀ ᲅа́ᲅъль но́сᲄрꙋ шѝ а҆ль ᲅъ́ꙋ
фїека́ре сакꙋль, робь, шѝ нꙋ̀ ва̀ фѝ кꙋ̀ нѡй бъѧᲅꙋль, дѐ а҆ль кърꙋй сꙋф̾леᲅь є҆́сᲄе
в҃і Ꙗ҆́рь а҆че́ла а҆ къꙋᲅа́ᲅь, ꙟ҆чепѫ́н̾дь дѐ ла̀ че́ль май ма́ре шѝ лега́ᲅь сꙋф̾леᲅꙋль съ́ꙋ, шѝ дѐ ва̀ ведѣ є҆́ль кᲆ нꙋ̀ є҆́сᲄе бъѧᲅꙋль, ва̀
и҆спръви́н̾дь кꙋ̀ че́ль май мик꙽; шѝ а҆ гъси́ᲅь кꙋпа ꙟ҆ сакꙋль лꙋ́й мꙋри;
Вениами́нь. л҃а Шѝ а҆ша̀ робїи ᲅъ́и вѡ́ р̾ погорѫ̀ кърꙋн̾ᲅециле ᲅа́ᲅълꙋй лѡ́ рь шѝ а҆́ле
робꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ кꙋ̀ а҆мъръчꙋне ꙟ҆ мор̾мѫ́н̾ᲅь.
Фа́черѣ м҃є

л҃в Шѝ а҆пѡ́ й є҆́ꙋ, робꙋль ᲅъ́ꙋ, ма́мь при́н̾сь кезашь ла̀ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ є҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ сърꙋᲅа́ᲅь пѐ ᲅо́ци фра́цїи съ́й шѝ а҆ п̾лѫн̾сь кꙋ̀ є҆́и.
пе́н̾ᲅрꙋ бъѧ́ᲅь шѝ а҆́мь зи́сь: Дѐ нꙋ̀ циль вѡ́ й а҆дꙋче шѝ нꙋ̀ циль Дꙋ́пъ а҆чѣ́сᲄа ꙗ҆́ꙋ г̾ръи́ᲅь шѝ фра́цїи лꙋ́й.
вѡ́ й ꙟ҆фъциша, сᲆ ръмѫнь є҆́ꙋ винова́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ ꙟ҆ ѕ҃і А҆̀ мер̾сь де́чи весᲄѣ ла̀ ка́са лꙋ́й Фараѡⷩ҇, спꙋнѫн̾дꙋсе: “А҆́ꙋ вени́ᲅь
ᲅѡа́ᲅе зилеле вїецїи ме́ле. фра́цїи лꙋ́й І҆ѡси́ф̾”. Шѝ са̀ бꙋкꙋра́ᲅь Фараѡⷩ҇ шѝ слꙋжиᲅорїи лꙋ́й.
л҃г Де́чи, сᲆ ръмѫнь є҆́ꙋ, робꙋль ᲅъ́ꙋ, робь ла̀ до́м̾нꙋль ме́ꙋ ꙟ҆ ло́кꙋль з҃і Шѝ а҆ зи́сь Фараѡⷩ҇ къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Спꙋ́не фра́цилѡр̾ ᲅъ́и: Ꙗ҆́ᲅъ чѐ сᲆ
бъѧᲅꙋлꙋй, ꙗ҆́рь бъѧᲅꙋль сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѡа́р̾къ кꙋ̀ фра́цїи съ́й. фа́чеци: Ꙟ҆ кър̾ка́ци добиᲅѡа́челе вѡа́сᲄре кꙋ̀ пѫ́йне шѝ вᲆ дꙋчеци ꙟ҆
л҃д Къчи кꙋ́мь мъ вѡ́ й дꙋче є҆́ꙋ ла̀ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ, дѐ нꙋ̀ ва̀ фѝ бъѧᲅꙋль пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь;
кꙋ̀ ми́не? Нꙋ̀ в̾рѣ́ꙋ сᲆ въдь дꙋрерѣ чѐ а҆рь а҆жꙋн̾џе пѐ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ!” и҃і Шѝ лꙋѫ́н̾дь пѐ ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ шѝ фамилїиле вѡа́сᲄре, вени́ци ла̀
ми́не шѝ вᲆ вѡ́ й да̀ че́ль май бꙋнь ло́к꙽ ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ

К А́ П. М҃Є ве́ци мѫн̾ка ди́нь белшꙋгꙋль пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй”.


ѳ҃і Ши́ци май порꙋн̾че́ск꙽ сᲆ лѐ зичи: “Ꙗ҆́ ᲅъ чѐ сᲆ май фа́чеци: лꙋацивъ
І҆ѡси́ф̾ сѐ фа́че кꙋноскꙋ́ᲅь фра́цилѡр̾ съ́й.
кърꙋце ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй пе́н̾ᲅрꙋ копїии во́щри шѝ пе́н̾ᲅрꙋ
а҃ А҆ᲅꙋн̾чи І҆ѡси́ф̾, немайпꙋᲅѫн̾дꙋсе сᲄъпѫни ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ че́лѡр̾ феме́иле вѡа́сᲄре шѝ, лꙋѫ́н̾дь пѐ ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ, вени́ци.
чѐ є҆ра́ꙋ дѐ фа́цъ, а҆ сᲄрига́ᲅь: “Да́ци а҆фа́ръ дѐ а҆и́чи пѐ ᲅо́ци!” Шѝ к҃ Сᲆ нꙋ̀ вᲆ паръ ръ́ꙋ дꙋ́пъ ло́кꙋриле вѡа́сᲄре, кᲆ вᲆ вѡ́ й да̀ че́ль май
немайръмѫнѫ́н̾дь нимени кꙋ̀ є҆́ль, І҆ѡси́ф̾ са̀ дескопери́ᲅь фра́цилѡр̾ бꙋнь пъмѫ́н̾ᲅь ди́нь ᲅѡа́ᲅъ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй”.
съ́й, к҃а Шѝ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀. Ꙗ҆́рь І҆ѡси́ф̾ лѣ да́ᲅь кърꙋце
в҃ П̾лѫн̾гѫ́н̾дь ᲅаре, шѝ а҆́ꙋ а҆ꙋзи́ᲅь ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи шѝ са̀ а҆ꙋзи́ᲅь дꙋ́пъ порꙋн̾ка лꙋ́й Фараѡⷩ҇; даᲅꙋлѣ шѝ мерин̾де дѐ д꙽рꙋмь.
шѝ ꙟ҆ ка́са лꙋ́й Фараѡⷩ҇. к҃в А҆пѡ́ й фїекърꙋїѧ ди́нь є҆́и ѧ҆ май да́ᲅь ским̾бꙋри дѐ хайне, ꙗ҆́рь лꙋ́й
г҃ Шѝ а҆ зи́сь І҆ѡси́ф̾ къ́ᲅре фра́цїи съ́й: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь І҆ѡси́ф̾. Май Вениами́нь ѧ҆ да́ᲅь шѝ ᲅре́й сꙋ́ᲅе дѐ а҆р̾џин̾ци, прекꙋ́мь шѝ чи́н̾чи
ᲅръїе́ще ѡ҆ а́ре ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ?” Фра́цїи лꙋ́й ꙟ҆съ нꙋ̀ ꙗ҆́ꙋ пꙋᲅꙋ́ᲅь рѫн̾дꙋри дѐ хайне.
ръспꙋн̾де, кᲆ є҆ра́ꙋ кꙋприн̾ши дѐ ф̾рикъ. к҃г Дѐ а҆семенѣ а҆ ᲅрими́сь шѝ ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ, а҆фа́ръ дѐ а҆че́сᲄѣ, зече а҆сини
д҃ А҆пѡ́ й І҆ѡси́ф̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре фра́цїи съ́й: “А҆пропѧцивъ дѐ ми́не!” Шѝ ꙟ҆кър̾ка́ци кꙋ̀ че́ле май бꙋне лꙋк꙽рꙋри ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ зече а҆сине
є҆́и са́ꙋ а҆пропїа́ᲅь. Ꙗ҆́рь є҆́ль а҆ зи́сь: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь І҆ѡси́ф̾, ф̾ра́ᲅеле ꙟ҆кър̾ка́ᲅе кꙋ̀ г̾рѫꙋ, кꙋ̀ пѫ́йне шѝ кꙋ̀ мерин̾де, ка сᲆ а҆йбъ пѐ кале.
во́сᲄрꙋ, пѐ ка́ре вѡ́ й ла́ци вѫн̾дꙋ́ᲅь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь. к҃д А҆ша̀ а҆ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль фра́цилѡр̾ съ́й шѝ є҆́и а҆́ꙋ п̾лека́ᲅь; ꙗ҆́рь ла̀
є҃ А҆кꙋ́мь ꙟ҆съ сᲆ нꙋ̀ вᲆ ꙟ҆ᲅрисᲄа́ци, ничи сᲆ вᲆ паръ ръ́ꙋ кᲆ ма́ци п̾лека́ре лѣ зи́сь: “Сᲆ нꙋ̀ вᲆ сфъди́ци пѐ кале!”
вѫн̾дꙋ́ᲅь а҆и́чи, кᲆ Дм҃нзе́ꙋ ма ᲅрими́сь ꙟ҆айн̾ᲅѣ вѡа́сᲄръ пе́н̾ᲅрꙋ к҃є Шѝ п̾лекѫ́н̾дь ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь, є҆́и а҆́ꙋ вени́ᲅь ꙟ҆ цара Канаа́нь, ла̀
пъсᲄрарѣ вїецїи вѡа́сᲄре. І҆а́ков̾, ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь,
ѕ҃ Кᲆ ꙗ҆́ᲅъ, дѡ́и а҆́ни сꙋ́н̾ᲅь дѐ кѫ́н̾дь фѡа́меᲅѣ бѫн̾ᲅꙋїе ꙟ҆ а҆чѣ́сᲄъ к҃ѕ Шѝ ла́ꙋ весᲄи́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “І҆ѡси́ф̾, фі́ꙋль ᲅъ́ꙋ, ᲅръїе́ще шѝ є҆́ль
царъ шѝ май сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆къ чи́н̾чи а҆́ни, ꙟ҆ ка́ре нꙋ̀ ва̀ фѝ ничи а҆ръᲅꙋръ, дом̾не́ще а҆́сᲄъзи пе́сᲄе ᲅѡа́ᲅъ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй”. И҆́нима лꙋ́й І҆а́ков̾
ничи сечеришь. ꙟ҆съ ръма́се рече шѝ нꙋй к꙽редѣ пѐ є҆́и.
з҃ Къчи Дм҃нзе́ꙋ ма ᲅрими́сь ꙟ҆айн̾ᲅѣ вѡа́сᲄръ, ка сᲆ пъсᲄрезь ѡ҆ к҃з Ꙗ҆́ рь да́къ ꙗ҆́ꙋ спꙋ́сь є҆́и ᲅѡа́ᲅе кꙋвин̾ᲅеле лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, пѐ ка́ре а҆че́сᲄа
ръмъшицъ ꙟ҆ цара вѡа́сᲄръ шѝ сᲆ вᲆ гъᲅе́ск꙽ ми́ж̾лок꙽ дѐ ᲅрай ꙟ҆ лѐ зисесе лѡ́ рь, шѝ да́къ а҆ възꙋ́ᲅь кърꙋцеле, пѐ ка́ре лѐ ᲅримисесе
цара а҆чѣ́сᲄа шѝ сᲆ к꙽рꙋце вѧца вѡа́сᲄръ прин̾ᲅрѡ слъви́ᲅъ и҆з̾бъвире. І҆ѡси́ф̾, ка съль а҆дꙋ́къ, а҆ᲅꙋ́н̾чи са̀ ꙟ҆вїѡра́ᲅь дꙋхꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾,
и҃ Де́чи нꙋ̀ вѡ́ й ма́ци ᲅрими́сь а҆и́чи, чѝ Дм҃нзе́ꙋ, Ка́ре ма фъкꙋ́ᲅь ка ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь,
ᲂу҆́нь ᲅа́ᲅълꙋ́й Фараѡⷩ҇, дом̾нь пе́сᲄе ᲅѡа́ᲅъ ка́са лꙋ́й шѝ сᲄъпѫнь к҃и Шѝ а҆ зи́сь І҆с҃ль: “Десᲄꙋль! І҆ѡси́ф̾ фі́ꙋль ме́ꙋ, ᲅръїе́ще ꙟ҆къ! Вѡ́ й
пе́сᲄе ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. мер̾џе съль въдь ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ мꙋри!”
ѳ҃ Гръбицивъ дѐ вᲆ дꙋчеци ла̀ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ шїи спꙋ́неци: “А҆ша̀ зиче
фі́ꙋль ᲅъ́ꙋ І҆ѡси́ф̾: Дм҃нзе́ꙋ ма фъкꙋ́ᲅь сᲄъпѫнь пе́сᲄе ᲅѡ́ᲅь К А́ П. М҃Ѕ
Е҆џѵ́п̾ᲅꙋль; винѡ да́рь ла̀ ми́не шѝ нꙋ̀ зъбови;
Сᲅръмꙋᲅарѣ лꙋ́й І҆а́ков̾ шѝ а҆ фі́илѡр̾ съ́й ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь.
і҃ Ве́й лѡкꙋи ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Гошень шѝ ве́й фѝ а҆прѡа́пе дѐ ми́не, ᲅꙋ̀,
фечорїи ᲅъ́и шѝ фечорїи фечорилѡр̾ ᲅъ́и, ѡ҆ йле ᲅа́ле, виᲅеле ᲅа́ле а҃ Скꙋлѫн̾дꙋсе де́чи І҆с҃ль кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆вѣ̀, а҆ мер̾сь ла̀ Беерь Шеба
шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе сꙋ́н̾ᲅь а҆́ле ᲅа́ле; шѝ а҆ а҆дꙋ́сь же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нзе́ꙋлꙋй ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ І҆са́ак꙽.
а҃і Шѝ ᲅѐ вѡ́ й х꙽ръни а҆ко́лѡ, кᲆ фѡа́меᲅѣ ва̀ май цине ꙟ҆къ чи́н̾чи в҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ къ́ᲅре І҆с҃ль нѡа́п̾ᲅѣ ꙟ҆ ви́сь: “І҆а́ков̾е, І҆а́ков̾е!”
а҆́ни, ка сᲆ нꙋ̀ пїери ᲅꙋ̀, ничи фечорїи ᲅъ́и, ничи ᲅѡа́ᲅе а҆́ле ᲅа́ле. Ꙗ҆́ рь є҆́ль а҆ ръспꙋн̾сь: “Ꙗ҆́ᲅъмъ!”
в҃і Ꙗ҆́ᲅъ, ѻ҆ кїи во́щри шѝ ѻ҆ кїи ф̾ра́ᲅелꙋй ме́ꙋ Вениами́нь въдь кᲆ г҃ Шѝ Дм҃нзе́ꙋ а҆ зи́сь: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ,
гꙋра мѣ г̾ръїе́ще кꙋ̀ вѡ́ й. нꙋ̀ ᲅѐ ᲅеме а҆ ᲅѐ дꙋче ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, къчи а҆ко́лѡ а҆́мь сᲆ ᲅѐ фак꙽
г҃і Спꙋ́неци да́рь ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ ᲅѡа́ᲅъ слава мѣ чѣ̀ ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ нѣ́мь ма́ре.
кѫ́ᲅе а҆́ци възꙋ́ᲅь шѝ вᲆ г̾ръби́ци сᲆ а҆дꙋчеци пѐ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ а҆и́чи!” д҃ А҆́мь сᲆ мер̾г꙽ кꙋ̀ ᲅи́не ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь Е҆́ꙋ Ꙟ҆ сꙋми шѝ ᲅѡ́ ᲅь Е҆́ꙋ а҆́мь сᲆ
д҃і А҆пѡ́ й, къзѫ́н̾дь є҆́ль пѐ г̾рꙋмажїи лꙋ́й Вениами́нь, ф̾ра́ᲅеле съ́ꙋ, а҆ ᲅѐ скоᲅь дѐ а҆ко́лѡ, ꙗ҆́рь І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆́ци ва̀ ꙟ҆киде ѻ҆ кїи кꙋ̀ мѫ́на са̀!”
п̾лѫн̾сь, шѝ Вениами́нь а҆ п̾лѫн̾сь шѝ є҆́ль пѐ г̾рꙋмазꙋль лꙋ́й.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь м҃ѕ

є҃ Дꙋ́пъ а҆чѣ́сᲄа са̀ ридика́ᲅь І҆а́ков̾ дѐ ла̀ Беерь Шеба, ꙗ҆́рь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль к҃з Фі́ии лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, нъскꙋци ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, є҆ра́ꙋ дѐ ᲅо́ци ноꙋъ сꙋф̾леᲅе.
а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь пѐ І҆а́ков̾, ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, шѝ пѐ копїии лѡ́ рь шѝ пѐ Де́чи, дѐ ᲅѡа́ᲅе, сꙋф̾леᲅеле касей лꙋ́й І҆а́ков̾, ка́ре а҆́ꙋ вени́ᲅь ꙟ҆
феме́иле лѡ́ рь ꙟ҆ кърꙋцеле пѐ ка́ре лѐ ᲅримисесе І҆ѡси́ф̾, ка съль Е҆џѵ́п̾ᲅь кꙋ̀ є҆́ль, а҆́ꙋ фо́сᲄ шап̾ᲅезе́чи шѝ чи́н̾чи. 
а҆дꙋ́къ.
ѕ҃ Лꙋѫ́н̾дь де́чи І҆а́ков̾ а҆вериле са́ле шѝ ᲅѡа́ᲅе виᲅеле чѐ а҆гонисисе ꙟ҆ к҃и А҆ᲅꙋн̾чи а҆ ᲅрими́сь І҆а́ков̾ пѐ І҆ꙋ́да ꙟ҆айн̾ᲅѣ са̀, ла̀ І҆ѡси́ф̾, ка съль
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь, є҆́ль а҆ мер̾сь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ᲅѡ́ᲅь ꙟ҆ᲅѫм̾пине ла̀ І҆ероон̾поли́сь, ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль Гошень.
нѣ́мꙋль лꙋ́й. к҃ѳ Ꙗ҆́ рь І҆ѡси́ф̾, ꙟ҆хъмѫн̾дꙋши каїи ла̀ кърꙋца са̀, а҆ і҆еши́ᲅь ꙟ҆
з҃ Шѝ а҆ а҆дꙋ́сь є҆́ль ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ сине ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь пѐ фі́ии шѝ непоцїи ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ лꙋ́й І҆с҃ль, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, ла̀ І҆ероон̾поли́сь шѝ, възѫн̾дꙋль,
съ́й, пѐ фїичеле, непѡа́ᲅеле са́ле шѝ ᲅѡ́ᲅь нѣ́мꙋль съ́ꙋ. а҆ къзꙋ́ᲅь пѐ г̾рꙋмазꙋль лꙋ́й шѝ а҆ п̾лѫн̾сь мꙋл̾ᲅь пѐ г̾рꙋмазꙋль лꙋ́й.
и҃ Ꙗ҆́рь нꙋ́меле фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль, ка́ре а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, сꙋ́н̾ᲅь л҃ І҆с҃ль ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Дѐ а҆кꙋ́мь поᲅь сᲆ мѡр̾, кᲆ а҆́мь
а҆че́сᲄѣ: І҆а́ков̾ шѝ фі́ии лꙋ́й: Рꙋ́бен̾, ꙟ҆ᲅѫїꙋл̾нъскꙋ́ᲅь а҆ль лꙋ́й І҆а́ков̾. възꙋ́ᲅь фа́ца ᲅа̀ шѝ кᲆ ᲅръїе́щи ꙟ҆къ”.
ѳ҃ Фі́ии лꙋ́й Рꙋ́бен̾: Е҆но́хь, Фалꙋ, Хец꙽ронь шѝ Кар̾ми. л҃а Ꙗ҆́ рь І҆ѡси́ф̾ а҆ зи́сь къ́ᲅре фра́цїи съ́й шѝ къ́ᲅре ка́са ᲅа́ᲅълꙋй съꙋ:
і҃ Фі́ии лꙋ́й Симеѡ́ н꙽: І҆емꙋель шѝ Ꙗ҆ минь, Ѻ҆хадь шѝ Ꙗ҆ кинь, Цохарь “Мъ дꙋк꙽ сᲆ весᲄе́ск꙽ пѐ Фараѡⷩ҇ шѝ съ́й зик꙽: Фра́цїи мей шѝ ка́са
шѝ Са́ꙋль, фі́ии канаанеен̾чїи. ᲅа́ᲅълꙋй ме́ꙋ, ка́ре є҆ра́ꙋ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь, а҆́ꙋ вени́ᲅь ла̀ ми́не.
а҃і Фі́ии лꙋ́й Ле́ви: Гершонь, Каха́ᲅь шѝ Мерари. л҃в А҆че́щи ѡ҆ а́мени сꙋ́н̾ᲅь пъсᲄори дѐ ѡ҆ й, къчи ᲅръїе́ск꙽ ди́нь к꙽рещерѣ
в҃і Фі́ии лꙋ́й І҆ꙋ́да: И҆рь, Ѻ҆нань, Шела, Фаре́сь шѝ Зара̀. Ꙟ҆ съ И҆рь шѝ виᲅелѡр̾, шѝ а҆́ꙋ а҆дꙋ́сь кꙋ̀ є҆́и ѡ҆ йле шѝ виᲅеле лѡ́ рь шѝ ᲅѡа́ᲅе
Ѻ҆нань а҆́ꙋ мꙋри́ᲅь ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй. Ꙗ҆́ рь фі́ии лꙋ́й Фаре́сь є҆ра́ꙋ кѫ́ᲅе а҆́ꙋ.
Хесронь шѝ Хамꙋль. л҃г Шѝ да́къ вᲆ ва̀ кема Фараѡⷩ҇ шѝ вᲆ ва̀ зиче: “Кꙋ̀ чѐ вᲆ
г҃і Фі́ии лꙋ́й І҆саха́р̾ є҆ра́ꙋ Тола шѝ Фꙋа, Ꙗ҆ шꙋбь шѝ Шим̾ронь. ꙟ҆делеᲅ̾ничи́ци?”
д҃і Фі́ии лꙋ́й Забꙋлонь є҆ра́ꙋ: Середь, Е҆лонь шѝ Ꙗ҆ х꙽леель. л҃д Съ́й ръспꙋн̾деци: “Робїи ᲅъ́и а҆́мь фо́сᲄ к꙽рескъᲅори дѐ ви́ᲅе ди́нь
є҃і А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фечорїи шѝ непоцїи Лїей, пѐ ка́ре ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь ѣ҆ лꙋ́й ᲅинерециле нѡа́сᲄре пѫ́нъ а҆кꙋ́мь, шѝ нѡй шѝ пърин̾цїи нощри”, ка
І҆а́ков̾ ꙟ҆ Месопоᲅамїѧ, ка шѝ пѐ Ди́на, фа́ᲅа лꙋ́й: дѐ ᲅо́ци а҆сᲄфель сᲆ вᲆ а҆шезе ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Гошень. Къчи пе́н̾ᲅрꙋ
ᲅрейзе́чи шѝ ᲅре́й дѐ сꙋф̾леᲅе, бъїеци шѝ феᲅе. Е҆џѵп̾ᲅе́ни є҆́сᲄе спꙋр̾ка́ᲅь ᲅѡ́ᲅь пъсᲄорꙋль дѐ ѡ҆ й.
ѕ҃і Фі́ии лꙋ́й Га́дь є҆ра́ꙋ: Цифїѡнь, Хаги, Шꙋни, Е҆цбонь, Е҆ри, А҆роди
шѝ А҆рели. К А́ П. М҃З
з҃і Фі́ии лꙋ́й А҆ше́р̾ є҆ра́ꙋ: И҆м̾на шѝ И҆ш̾ва, И҆ш̾ви, Брїѧ шѝ Серах꙽, сора
І҆а́ков̾ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇.
лѡ́ рь. Ꙗ҆́ рь Брїѧ а҆ а҆вꙋ́ᲅь пѐ Хеберь шѝ Мал̾кїель.
и҃і А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фечорїи шѝ непоцїи Зил̾пей, пѐ ка́ре Лаба́н̾ а҆ даᲅѡ а҃ Мер̾гѫ́н̾дь де́чи І҆ѡси́ф̾ а҆ весᲄи́ᲅь пѐ Фараѡⷩ҇, зикѫ́н̾дь: “Та́ᲅъль ме́ꙋ
Лїей, фїика са̀. Ѣ҆̀ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ шайспрезече сꙋф̾леᲅе. шѝ фра́цїи мей, кꙋ̀ виᲅеле лѡ́ рь мърꙋн̾ᲅе шѝ мари шѝ кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе
ѳ҃і Фі́ии Рахи́л̾ей, соцїѧ лꙋ́й І҆а́ков̾, є҆ра́ꙋ: І҆ѡси́ф̾ шѝ Вениами́нь. кѫ́ᲅе а҆́ꙋ, а҆́ꙋ вени́ᲅь ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь шѝ ꙗ҆́ᲅъ сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆
к҃ Лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй Мана́се шѝ Е҆фраи́м̾, цинꙋᲅꙋль Гошень!”
пѐ ка́ре ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь А҆синеᲅа, фїика лꙋ́й Поᲅи Фера, п̾ре́ѡᲅꙋль че́ль в҃ Лꙋѫ́н̾дь а҆пѡ́ й пѐ чи́н̾чи дин̾ᲅре фра́цїи съ́й, ѧ҆ ꙟ҆фъциша́ᲅь лꙋ́й
ма́ре ди́нь И҆лїѡполи́сь. Фі́ꙋль лꙋ́й Мана́се, пѐ ка́ре и҆ ла̀ нъскꙋ́ᲅь Фараѡⷩ҇.
цїиᲅѡа́рѣ са̀ Сира є҆́сᲄе Макирь; ꙗ҆́рь лꙋ́й Макирь и҆ са̀ нъскꙋ́ᲅь г҃ Ꙗ҆́ рь Фараѡⷩ҇ а҆ зи́сь къ́ᲅре фра́цїи лꙋ́й І҆ѡси́ф̾: “Кꙋ̀ чѐ вᲆ
Галаадь; ꙗ҆́рь фі́ии лꙋ́й Е҆фраи́м̾, ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й Мана́се, а҆́ꙋ фо́сᲄ: ꙟ҆делеᲅ̾ничи́ци вѡ́ й?” Шѝ є҆́и а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь лꙋ́й Фараѡⷩ҇: “Робїи ᲅъ́и
Сꙋᲅалаа́мь шѝ Таа́мь; Сꙋᲅалаа́мь а҆ а҆вꙋ́ᲅь дѐ фі́ꙋ пѐ Е҆до́мь. сꙋ́н̾ᲅь ᲂу҆́нь нѣ́мь дѐ пъсᲄори дѐ ѡ҆ й, ди́нь ᲅа́ᲅъꙟ҆ фі́ꙋ”.
к҃а Фі́ии лꙋ́й Вениами́нь а҆́ꙋ фо́сᲄ: Бе́ла, Бекерь шѝ А҆ш̾бель; фі́ии лꙋ́й д҃ А҆пѡ́ й а҆́ꙋ зи́сь ꙗ҆́ръши къ́ᲅре Фараѡⷩ҇: “А҆́мь вени́ᲅь сᲆ лѡкꙋимь ꙟ҆
Бе́ла а҆́ꙋ фо́сᲄ: Гера шѝ Наамань, Е҆хи, Рошь, Мꙋпи́мь, Хꙋпи́мь шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа, къчи нꙋ̀ сѐ гъсе́ще пъшꙋне пе́н̾ᲅрꙋ виᲅеле
А҆р̾дь. робилѡр̾ ᲅъ́и, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙟ҆ цара Канаа́нь є҆ фѡа́меᲅе ма́ре. ꙟ҆гъдꙋїе
к҃в А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фі́ии шѝ непоцїи Рахи́л̾ей, ка́ре и҆ са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й да́рь робилѡр̾ ᲅъ́и сᲆ сѐ а҆шезе ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль Гошень!”
І҆а́ков̾: дѐ ᲅо́ци пайспрезече сꙋф̾леᲅе. є҃ Ꙗ҆́ рь Фараѡⷩ҇ а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Та́ᲅъль ᲅъ́ꙋ шѝ фра́цїи ᲅъ́и а҆́ꙋ
к҃г Фі́ꙋль лꙋ́й Да́н̾ а҆ фо́сᲄ: Хꙋши́мь. вени́ᲅь ла̀ ᲅи́не.
к҃д Фі́ии лꙋ́й Нефѳалѝ а҆́ꙋ фо́сᲄ: Ꙗ҆ х꙽цеель, Гꙋни, І҆ецерь шѝ Шилемь. ѕ҃ Ꙗ҆́ ᲅъ, пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй ꙟ҆́ци сᲄъ ꙟ҆айн̾ᲅе; а҆шазъ пѐ ᲅа́ᲅъль
к҃є А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фечорїи шѝ непоцїи Бил̾хъи, пѐ ка́ре Лаба́н̾ а҆ даᲅѡ ᲅъ́ꙋ шѝ пѐ фра́цїи ᲅъ́и ꙟ҆ че́ль май бꙋнь ло́к꙽ ди́нь царъ. Сᲆ
рѡа́бъ фїичей са́ле Рахи́л̾а. Ѣ҆̀ а҆ нъскꙋ́ᲅь лꙋ́й І҆а́ков̾ дѐ ᲅѡа́ᲅе шап̾ᲅе лѡкꙋѧ́скъ є҆́и ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Гошень, шѝ дѐ кꙋнощи прин̾ᲅре є҆́и
сꙋф̾леᲅе. ѡ҆ а́мени причепꙋци, пꙋней сꙋправегеᲅори пе́сᲄе виᲅеле ме́ле!”
к҃ѕ Ꙗ҆́рь сꙋф̾леᲅеле, ка́ре а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь кꙋ̀ І҆а́ков̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ ка́ре а҆́ꙋ з҃ А҆пѡ́ й а҆ а҆дꙋ́сь І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ъꙋн̾ᲅрꙋ пѐ І҆а́ков̾, ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ, шѝ ла̀
і҆еши́ᲅь ди́нь кѡа́ѱеле лꙋ́й, а҆́ꙋ фо́сᲄ дѐ ᲅѡа́ᲅе шайзе́чи шѝ шасе ꙟ҆фъциша́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь І҆а́ков̾ пѐ
а҆фа́ръ дѐ феме́иле фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆а́ков̾. Фараѡⷩ҇;
и҃ Ꙗ҆́ рь Фараѡⷩ҇ а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆а́ков̾: “Кѫци сꙋ́н̾ᲅь а҆нїи вїецїи ᲅа́ле?”
Фа́черѣ м҃з

ѳ҃ Ръспꙋн̾са І҆а́ков̾ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ : “Зилеле прибеџїей ме́ле сꙋ́н̾ᲅь ѡ҆ сꙋ́ᲅъ к҃д Шѝ ла̀ сечеришь сᲆ да́ци а҆ чин̾чѣ па́р̾ᲅе лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ꙗ҆́рь па́ᲅрꙋ
ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни. Пꙋцине шѝ г̾реле а҆́ꙋ фо́сᲄ зилеле вїецїи ме́ле шѝ пър̾ци сᲆ вᲆ ръмѫнъ воꙋъ пе́н̾ᲅрꙋ семънаᲅꙋль ѻ҆ гѡа́релѡр̾, пе́н̾ᲅрꙋ
на́мь а҆жꙋн̾сь зилеле а҆нилѡр̾ вїецїи пърин̾цилѡр̾ мей, кѫᲅь а҆́ꙋ х꙽рана вѡа́сᲄръ шѝ а҆ че́лѡр̾ чѐ сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆ каселе вѡа́сᲄре шѝ пе́н̾ᲅрꙋ
прибеџи́ᲅь є҆́и ꙟ҆ зилеле лѡ́ рь”. х꙽рана копїилѡр̾ во́щри”.
і҃ Шѝ ꙗ҆́ръши а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь І҆а́ков̾ пѐ Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ і҆еши́ᲅь дѐ ла̀ к҃є Ꙗ҆́ рь є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Тꙋ̀ нѣ́й сал̾ва́ᲅь вѧца! Сᲆ а҆ф̾лъмь милъ ꙟ҆ ѻ҆ кїи
Фараѡⷩ҇. до́м̾нꙋлꙋй но́сᲄрꙋ шѝ сᲆ фи́мь роби лꙋ́й Фараѡⷩ҇!”
а҃і Де́чи а҆ а҆шеза́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѐ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шѝ пѐ фра́цїи съ́й шѝ лѣ к҃ѕ Шѝ лѣ пꙋ́сь І҆ѡси́ф̾ леџе, ка́ре й пѫ́нъ а҆́сᲄъзи ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ка
да́ᲅь мошїе ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆ чѣ̀ май бꙋнъ па́р̾ᲅе а҆ църїи, ꙟ҆ а҆ чин̾чѣ па́р̾ᲅе сᲆ сѐ дѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇, скꙋᲅи́ᲅь фїи́н̾дь нꙋ́май
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Рам̾сесь (Гошень), кꙋ́мь ꙟ҆́и порꙋн̾чисе Фараѡⷩ҇. пъмѫ́н̾ᲅꙋль п̾ре́ѡцилѡр̾, ка́ре нꙋ̀ є҆ра̀ а҆ль лꙋ́й Фараѡⷩ҇.
в҃і Шѝ дъдѣ І҆ѡси́ф̾ ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ шѝ фра́цилѡр̾ съ́й шѝ ла̀ ᲅѡа́ᲅъ к҃з А҆сᲄфель са̀ а҆шеза́ᲅь І҆с҃ль ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль Гошень,
ка́са ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ пѫ́йне дꙋ́пъ ᲅребꙋйн̾ца фамилїей фїекърꙋїѧ. шѝ ла̀ мощени́ᲅь шѝ а҆ к꙽рескꙋ́ᲅь шѝ са̀ ꙟ҆мꙋл̾ци́ᲅь фѡа́р̾ᲅе ᲅаре.
г҃і Ꙟ҆ в̾ре́мѣ а҆че́ѣ нꙋ̀ є҆ра̀ пѫ́йне ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ сѐ к҃и І҆а́ков̾ а҆ май ᲅръи́ᲅь ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шап̾ᲅеспрезече а҆́ни. Зилеле
ꙟ҆ᲅецисе фѡа́меᲅѣ фѡа́р̾ᲅе ᲅаре, ꙟ҆кѫᲅь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ вїецїи лꙋ́й І҆а́ков̾ а҆́ꙋ фо́сᲄ де́чи ѡ҆ сꙋ́ᲅъ паᲅрꙋзе́чи шѝ шап̾ᲅе дѐ а҆́ни.
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь сѐ и҆сᲄовисеръ дѐ фѡа́меᲅе. к҃ѳ А҆пѡ́ й венин̾дꙋй лꙋ́й в̾ре́мѣ сᲆ мѡа́ръ, І҆с҃ль а҆ кема́ᲅь пѐ фі́ꙋль съ́ꙋ
д҃і Шѝ а҆ а҆дꙋна́ᲅь І҆ѡси́ф̾ ᲅѡ́ ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль, чѐ є҆ра̀ ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй І҆ѡси́ф̾, шѝ ѧ҆ зи́сь: “Дѐ а҆́мь а҆ф̾ла́ᲅь харь ꙟ҆ ѻ҆ кїи ᲅъ́и, пꙋнеци
шѝ ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй, пѐ г̾рѫꙋль чѐ сѐ кꙋм̾пъра; дѐ ла̀ є҆́ль. Шѝ а҆ мѫ́на пѐ кѡа́ѱа мѣ шѝ жꙋръ кᲆ ве́й фа́че милъ шѝ д꙽реп̾ᲅа́ᲅе кꙋ̀
а҆дꙋ́сь І҆ѡси́ф̾ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль ᲅѡ́ᲅь ꙟ҆ ка́са лꙋ́й Фараѡⷩ҇. ми́не, сᲆ нꙋ̀ мъ ꙟ҆г̾ропи ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь!
є҃і Кѫ́н̾дь са̀ сфѫрши́ᲅь ᲅѡ́ ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ ꙟ҆ л҃ Кѫ́н̾дь вѡ́ й а҆дор̾ми ка пърин̾цїи мей, мъ ве́й скѡа́ᲅе ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь
цара Канаа́нꙋлꙋй, а҆́ꙋ вени́ᲅь а҆ᲅꙋ́н̾чи ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи ла̀ І҆ѡси́ф̾ шѝ шѝ мъ ве́й ꙟ҆г̾ропа ꙟ҆ мор̾мѫ́н̾ᲅꙋль лѡ́ рь”. Ꙗ҆́рь І҆ѡси́ф̾ а҆ зи́сь:
а҆́ꙋ зи́сь: “Дъне пѫ́йне! Дѐ чѐ сᲆ мꙋри́мь сꙋ́бь ѻ҆ кїи ᲅъ́и? Кᲆ са̀ “Вѡ́ й фа́че дꙋ́пъ кꙋвѫн̾ᲅꙋль ᲅъ́ꙋ!”
сфѫрши́ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль”. л҃а І҆а́ков̾ ꙟ҆съ а҆ зи́сь: “Жꙋръми!” Шѝ и҆ са̀ жꙋра́ᲅь І҆ѡси́ф̾. А҆ᲅꙋн̾чи І҆с҃ль
ѕ҃і Ꙗ҆́рь І҆ѡси́ф̾ лѣ зи́сь: “А҆дꙋчеци виᲅеле вѡа́сᲄре шѝ вᲆ вѡ́ й да̀ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь ла̀ вѫр̾фꙋль ᲅоѧгꙋлꙋй съ́ꙋ.
пѫ́йне пѐ виᲅеле вѡа́сᲄре, да́къ ви са̀ ᲅер̾мина́ᲅь а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль”.
з҃і Шѝ а҆́ꙋ а҆дꙋ́сь є҆́и ла̀ І҆ѡси́ф̾ виᲅеле лѡ́ рь шѝ лѣ да́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѫ́йне К А́ П. М҃И
пѐ кай шѝ пѐ ѡ҆ й, пѐ бѡй шѝ пѐ а҆сини; шѝ а҆нꙋль а҆че́ла ѧ҆ х꙽ръни́ᲅь
І҆а́ков̾ би́некꙋвѫн̾ᲅѣ́зъ пѐ фі́ии лꙋ́й І҆ѡси́ф̾.
кꙋ̀ пѫ́йне пе́н̾ᲅрꙋ ᲅѡа́ᲅе виᲅеле лѡ́ рь.
и҃і Ꙗ҆́рь да́къ а҆ ᲅрекꙋ́ᲅь а҆нꙋль а҆че́ла, а҆́ꙋ вени́ᲅь ꙟ҆ а҆нꙋль ᲂу҆р̾мъᲅѡр̾ шѝ а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ и҆ са̀ спꙋ́сь лꙋ́й І҆ѡси́ф̾: “Та́ᲅъль ᲅъ́ꙋ є҆ бол̾навь”. А҆ᲅꙋн̾чи
ꙗ҆́ꙋ зи́сь: “Нꙋ̀ вѡ́ мь а҆скꙋн̾де дѐ до́м̾нꙋль но́сᲄрꙋ, кᲆ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль но́сᲄрꙋ а҆ лꙋа́ᲅь є҆́ль кꙋ̀ сине пѐ чей дѡ́ и фі́и а҆́й съ́й, пѐ Мана́се шѝ пѐ
са̀ сфѫрши́ᲅь шѝ виᲅеле нѡа́сᲄре сꙋ́н̾ᲅь ла̀ до́м̾нꙋль но́сᲄрꙋ шѝ Е҆фраи́м̾, шѝ а҆ вени́ᲅь ла̀ І҆а́ков̾.
нимик꙽ нꙋ̀ нѣ май ръма́сь съ́й дъмь декѫᲅь ᲅрꙋпꙋриле шѝ в҃ Шѝ и҆ са̀ да́ᲅь дѐ весᲄе лꙋ́й І҆а́ков̾, спꙋнѫн̾дꙋйсе: “Ꙗ҆́ ᲅъ І҆ѡси́ф̾, фі́ꙋль
пъмѫ́н̾ᲅꙋриле нѡа́сᲄре. ᲅъ́ꙋ, вине сᲆ ᲅѐ вадъ”. Шѝ І҆с҃ль, а҆дꙋнѫн̾дꙋши пꙋ́ᲅериле са́ле, са̀
ѳ҃і Дѐ чѐ сᲆ пїери́мь сꙋ́бь ѻ҆ кїи ᲅъ́и шѝ нѡй шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋриле ридика́ᲅь ꙟ҆ па́ᲅь.
нѡа́сᲄре? Кꙋм̾пъръне пѐ пѫ́йне, пѐ нѡй кꙋ̀ пъмѫ́н̾ᲅꙋриле нѡа́сᲄре, г҃ Шѝ а҆ зи́сь І҆а́ков̾ къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Дм҃нзе́ꙋ А҆ᲅоᲅ̾пꙋ́ᲅер̾никꙋль мѝ Са
шѝ вѡ́ мь фѝ роби лꙋ́й Фараѡⷩ҇, нѡй шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋриле нѡа́сᲄре, ꙗ҆́рь а҆ръᲅа́ᲅь ꙟ҆ Лꙋзь, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь шѝ ма би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь.
ᲅꙋ̀ сᲆ нѐ дай съмѫн̾цъ ка сᲆ ᲅръи́мь шѝ сᲆ нꙋ̀ мꙋри́мь шѝ ка д҃ Шѝ мїѧ зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ, ᲅѐ вѡ́ й к꙽ре́ще шѝ ᲅѐ вѡ́ й ꙟ҆мꙋл̾ци, шѝ вѡ́ й
ѻ҆ гѡа́реле сᲆ нꙋ̀ ръмѫнъ параџинъ”. ридика ди́нь ᲅи́не мꙋл̾циме дѐ попѡа́ре, шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа ꙟ҆́ль
к҃ Шѝ а҆ кꙋм̾пъра́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пе́н̾ᲅрꙋ Фараѡⷩ҇ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль вѡ́ й да̀ ᲂу҆р̾машилѡр̾ ᲅъ́и, ка мощенире веш̾никъ”.
Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи шѧ́ꙋ вѫн̾дꙋ́ᲅь фїека́ре є҃ А҆кꙋ́мь де́чи чей дѡ́и фі́и а҆́й ᲅъ́и, ка́ре ци са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆
пъмѫ́н̾ᲅꙋль съ́ꙋ лꙋ́й Фараѡⷩ҇, къи и҆сᲄовисе фѡа́меᲅѣ; шѝ а҆ а҆жꙋн̾сь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ вени є҆́ꙋ ла̀ ᲅи́не ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь,
ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆ль лꙋ́й Фараѡⷩ҇. сᲆ фі́е а҆́й мей; Е҆фраи́м̾ шѝ Мана́се сᲆ фі́е а҆́й мей, ка Рꙋ́бен̾ шѝ
к҃а Дѐ а҆семенѣ шѝ пѐ попѡ́ р̾ ла̀ фъкꙋ́ᲅь робь лꙋ́й, дѐ ла̀ ᲂу҆́нь капъᲅь Симеѡ́ н꙽.
а҆ль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй пѫ́нъ ла̀ челълал̾ᲅь. ѕ҃ Ꙗ҆́ рь копїии, чѐ сѐ вѡ́ р̾ наще дѐ а҆кꙋ́мь ди́нь ᲅи́не, сᲆ фі́е а҆́й ᲅъ́и
к҃в Нꙋ́май пъмѫ́н̾ᲅꙋриле п̾ре́ѡцилѡр̾ нꙋ̀ лѣ кꙋм̾пъра́ᲅь І҆ѡси́ф̾, къчи шѝ сѐ вѡ́ р̾ нꙋми є҆́и кꙋ̀ нꙋ́меле фра́цилѡр̾ лѡ́ рь, ꙟ҆ ᲅрибꙋриле
п̾ре́ѡцилѡр̾ лѐ є҆ра̀ рѫн̾дꙋи́ᲅъ дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇ пор̾цїе шѝ сѐ х꙽рънѣ́ꙋ ди́нь а҆челора.
пор̾цїѧ лѡ́ рь, пѐ ка́ре леѡ да̀ Фараѡⷩ҇; дѐ а҆че́ѣ нꙋ̀ шѧ́ꙋ вѫн̾дꙋ́ᲅь є҆́и з҃ Кѫ́н̾дь венѣ́мь є҆́ꙋ ди́нь Месопоᲅамїѧ, мїѧ мꙋри́ᲅь Рахи́л̾а, мама
пъмѫ́н̾ᲅꙋль. ᲅа̀, пѐ д꙽рꙋмь, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь, пꙋцинь ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆ а҆жꙋн̾џе
к҃г А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь І҆ѡси́ф̾ къ́ᲅре попѡ́ р̾: “Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ ва́мь кꙋм̾пъра́ᲅь ла̀ Е҆ф̾ра́ᲅа, шѝ а҆́мь ꙟ҆г̾ропаᲅѡ а҆ко́лѡ, лѫ́н̾гъ д꙽рꙋмꙋль спре Е҆ф̾ра́ᲅа
а҆́сᲄъзи пе́н̾ᲅрꙋ Фараѡⷩ҇ шѝ пѐ вѡ́ й шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль во́сᲄрꙋ. Лꙋацивъ са́ꙋ Беѳлее́м̾”.
съмѫн̾цъ шѝ семъна́ци пъмѫ́н̾ᲅꙋль. и҃ Възѫ́н̾дь а҆пѡ́ й пѐ фі́ии лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, І҆с҃ль а҆ зи́сь: “Чи́не сꙋ́н̾ᲅь
а҆чещїѧ?”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь м҃и

ѳ҃ Ръспꙋн̾са І҆ѡси́ф̾ ᲅа́ᲅълꙋй съꙋ: “А҆че́щїѧ сꙋ́н̾ᲅь фі́ии мей, пѐ ка́ре мѝ в҃ А҆дꙋнацивъ шѝ а҆скꙋл̾ᲅацимъ, фі́ии лꙋ́й І҆а́ков̾, а҆скꙋл̾ᲅа́ци пѐ І҆с҃ль,
ѧ҆ да́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ а҆и́чи!” Ꙗ҆́ рь І҆а́ков̾ а҆ зи́сь: “А҆пропїей дѐ ми́не ка съ́й а҆скꙋл̾ᲅа́ци пѐ ᲅа́ᲅъль во́сᲄрꙋ!
би́некꙋвѫн̾ᲅезь!” г҃ Рꙋ́бен̾, ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль ме́ꙋ, ᲅърїѧ мѣ шѝ ꙟ҆чепъᲅꙋра пꙋ́ᲅерїи ме́ле,
і҃ Ѻ҆́кїи лꙋ́й І҆с҃ль ꙟ҆съ є҆ра́ꙋ ꙟ҆ᲅꙋнека́ци дѐ бъᲅрѫнеце шѝ нꙋ̀ май кꙋл̾мѣ в̾ред꙽ничїей шѝ кꙋл̾мѣ десᲄѡйничїей;
пꙋᲅѣ́ꙋ сᲆ вадъ. Шѝ а҆ а҆пропїа́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѐ фі́ии съ́й дѐ є҆́ль, ꙗ҆́рь д҃ Тꙋ̀ а҆́й к꙽локоᲅи́ᲅь ка а҆па шѝ нꙋ̀ ве́й а҆вѣ̀ ꙟ҆ᲅѫїеᲅаᲅѣ, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ
є҆́ль ѧ҆ ꙟ҆бръциша́ᲅь шѝ ѧ҆ сърꙋᲅа́ᲅь. ᲅѣ́й сꙋи́ᲅь ꙟ҆ паᲅꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ шѝ мѧи пѫн̾гъри́ᲅь
а҃і А҆пѡ́ й а҆ зи́сь ꙗ҆́ръши І҆с҃ль къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Нꙋ̀ нъдъж̾дꙋѧмь сᲆ май а҆щер̾нꙋᲅꙋль пѐ ка́ре ᲅѣ́й сꙋи́ᲅь.
въдь фа́ца ᲅа̀ шѝ ꙗ҆́ᲅъ Дм҃нзе́ꙋ мїѧ а҆ръᲅа́ᲅь шѝ пѐ ᲂу҆р̾машїи є҃ Фра́цїи Симеѡ́ н꙽ шѝ Ле́ви... Оу҆нел̾ᲅе а҆́ле к꙽рꙋзимїи сꙋ́н̾ᲅь събїиле
ᲅъ́и”. лѡ́ рь.
в҃і Шѝ депър̾ᲅѫн̾дꙋй дѐ џенꙋн̾кїи ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ, І҆ѡси́ф̾ и҆ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь ѕ҃ Ꙟ҆ сфаᲅꙋль лѡ́ рь сᲆ нꙋ̀ и҆н̾ᲅре сꙋф̾леᲅꙋль ме́ꙋ шѝ ꙟ҆ а҆дꙋнарѣ лѡ́ рь
лꙋ́й І҆с҃ль пѫ́нъ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅь. сᲆ нꙋ̀ фі́е пър̾ᲅашъ слава мѣ, къчи є҆́и, ꙟ҆ мѫнїѧ лѡ́ рь, а҆́ꙋ ᲂу҆чи́сь
г҃і Дꙋ́пъ а҆че́ѣ лꙋѫ́н̾дь І҆ѡси́ф̾ пѐ чей дѡ́и фі́и а҆́й съ́й, пѐ Е҆фраи́м̾ кꙋ̀ ѡ҆ а́мени шѝ, ла̀ сꙋпърарѣ лѡ́ рь, а҆́ꙋ ѻ҆ лоџи́ᲅь ᲅаꙋри!
д꙽рѣ́п̾ᲅа са̀ ꙟ҆ фа́ца сᲄѫн̾џей лꙋ́й І҆с҃ль, ꙗ҆́рь пѐ Мана́се кꙋ̀ сᲄѫн̾га са̀ ꙟ҆ з҃ Блесᲄема́ᲅъсᲆ фі́е мѫнїѧ лѡ́ рь, къчи ѣ҆ а҆ фо́сᲄ сил̾никъ, шѝ
фала д꙽реп̾ᲅей лꙋ́й І҆с҃ль, ѧ҆ а҆пропїа́ᲅь дѐ є҆́ль. а҆прин̾дерѣ лѡ́ рь, къчи а҆ фо́сᲄ к꙽рꙋдъ; ꙟ҆́и вѡ́ й ꙟ҆пър̾ци пѐ є҆́и ꙟ҆ І҆а́ков̾
д҃і І҆с҃ль и҆н̾съ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь мѫ́на са̀ чѣ̀ д꙽рѣ́п̾ᲅъ шѝ а҆ пꙋсѡ пѐ капꙋль шѝ ꙟ҆́и вѡ́ й рисипи ꙟ҆ І҆с҃л.
лꙋ́й Е҆фраи́м̾, деши а҆че́сᲄа є҆ра̀ май мик꙽, ꙗ҆́рь сᲄѫн̾га шїѧ пꙋсѡ пѐ и҃ І҆ꙋдѡ, пѐ ᲅи́не ᲅѐ вѡ́ р̾ лъꙋда фра́цїи ᲅъ́и. Мѫйниле ᲅа́ле сᲆ фі́е ꙟ҆
капꙋль лꙋ́й Мана́се. Ꙟ҆ ади́н̾сь шїѧ ꙟ҆к꙽рꙋчиша́ᲅь мѫ́йниле, деши чѣ́фа в̾ръж̾машилѡр̾ ᲅъ́и. Ꙟ҆ кинасевѡр̾ цїе фечорїи ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ.
Мана́се є҆ра̀ ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь. ѳ҃ Пꙋй дѐ леꙋ є҆щи, І҆ꙋдѡ, фі́ꙋль ме́ꙋ! Дѐ ла̀ жафь ᲅѣ́й ꙟ҆ᲅор̾сь... Е҆́ль
є҃і Шѝ ѧ҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь, зикѫ́н̾дь: “Дм҃нзе́ꙋль, ꙟ҆айн̾ᲅѣ Кърꙋїѧ а҆́ꙋ а҆ ꙟ҆дѡи́ᲅь џенꙋн̾кїи шѝ са̀ кꙋл̾ка́ᲅь ка ᲂу҆́нь леꙋ, ка ѡ҆ леѡа́йкъ...
ᲂу҆м̾бла́ᲅь пърин̾цїи мей: А҆враа́мь шѝ І҆са́ак꙽, Дм҃нзе́ꙋль Че́ль чѐ ма Чинель ва̀ дещеп̾ᲅа?
кълъꙋзи́ᲅь дѐ кѫ́н̾дь сꙋ́н̾ᲅь шѝ пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа а҆чѣ́сᲄа; і҃ Нꙋ̀ ва̀ лиѱи счеп̾ᲅрꙋ ди́нь І҆ꙋ́да, ничи ᲅоѧг꙽ дѐ кѫр̾мꙋйᲅѡр̾ ди́нь
ѕ҃і Ꙟџ҃рꙋль чѐ ма и҆з̾бъви́ᲅь пѐ ми́не дѐ ᲅѡ́ ᲅь ръ́ꙋль сᲆ би́некꙋвѫн̾ᲅезе кѡа́ѱеле са́ле, пѫ́нъ чѐ ва̀ вени ꙟ҆пъчꙋйᲅорꙋль, Кърꙋїѧ сѐ вѡ́ р̾ сꙋпꙋне
прꙋн̾чїи а҆чещїѧ, сᲆ пѡа́р̾ᲅе є҆́и нꙋ́меле ме́ꙋ шѝ нꙋ́меле пърин̾цилѡр̾ попѡа́реле.
мей: А҆враа́мь шѝ І҆са́ак꙽, шѝ сᲆ к꙽рѣ́скъ ди́нь є҆́и мꙋл̾циме ма́ре пѐ а҃і А҆чела ꙟ҆́ши ва̀ лега дѐ вицъ а҆синꙋль Съ́ꙋ, дѐ кѡа́р̾дъ мѫн̾зꙋль а҆синей
пъмѫ́н̾ᲅь!” Са́ле. Спълава ꙟ҆ винь хайна Са шѝ ꙟ҆ сѫ́н̾џе дѐ сᲄрꙋгꙋре
з҃і Шѝ І҆ѡси́ф̾, възѫ́н̾дь кᲆ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шїѧ пꙋ́сь мѫ́на са̀ чѣ̀ д꙽рѣ́п̾ᲅъ веш̾мѫ́н̾ᲅꙋль Съꙋ!
пѐ капꙋль лꙋ́й Е҆фраи́м̾, ѧ҆ пърꙋ́ᲅь ръ́ꙋ шѝ, лꙋѫ́н̾дь мѫ́на ᲅа́ᲅълꙋй в҃і Ѻ҆́кїи Лꙋ́й вѡ́ р̾ скѫн̾ᲅеїѧ ка винꙋль шѝ дин̾цїи Съ́й вѡ́ р̾ фѝ а҆л̾би
съ́ꙋ ка сᲆ ѡ҆ мꙋ́ᲅе дѐ пѐ капꙋль лꙋ́й Е҆фраи́м̾ пѐ капꙋль лꙋ́й Мана́се, ка лап̾ᲅеле.
и҃і А҆̀ зи́сь къ́ᲅре ᲅа́ᲅъль съꙋ: “Нꙋ̀ а҆ша̀, ᲅа́ᲅъ, кᲆ чесᲄълал̾ᲅь є҆́сᲄе г҃і Забꙋлонь ва̀ лѡкꙋи лѫ́н̾гъ ма́ре, ва̀ да̀ лимань коръбїилѡр̾ шѝ
ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь. Пꙋне да́рь пѐ капꙋль лꙋ́й мѫ́на ᲅа̀ чѣ̀ д꙽рѣ́п̾ᲅъ!” мар̾џинѣ хоᲅарꙋлꙋй лꙋ́й ва̀ фѝ пѫ́нъ ла̀ Сидо́нь.
ѳ҃і Та́ᲅъль съ́ꙋ ꙟ҆съ на вѡи́ᲅь, чѝ а҆ зи́сь: “Щїꙋ, фі́ꙋль ме́ꙋ, щїꙋ! Шѝ д҃і І҆саха́р̾ є҆́сᲄе ка а҆синꙋль вѡйник꙽, ка́ре ѡ҆ дих꙽не́ще ꙟ҆ᲅре сᲄаꙋле.
ди́нь є҆́ль ва̀ і҆еши ᲂу҆́нь попѡ́ р̾ шѝ є҆́ль ва̀ фѝ ма́ре; да́рь ф̾ра́ᲅеле є҃і Възѫ́н̾дь кᲆ ѡ҆ дих꙽на є҆ бꙋнъ шѝ цинꙋᲅꙋль съ́ꙋ г̾рась, ꙟ҆́ши п̾лѣ́къ
лꙋ́й че́ль май мик꙽ ва̀ фѝ май ма́ре декѫᲅь є҆́ль шѝ ди́нь съмѫн̾ца ᲂу҆мерїи сꙋ́бь поваръ шѝ сѐ фа́че бъⷬ҇баᲅ п̾лъᲅиᲅѡр̾ дѐ бирь.
лꙋ́й вѡ́ р̾ і҆еши попѡа́ре ненꙋмъра́ᲅе”. ѕ҃і Да́н̾ ва̀ жꙋдека пѐ попѡ́ рꙋль съ́ꙋ, ка пѐ ᲂу҆́на ди́нь семин̾цїиле лꙋ́й
к҃ Шѝ ѧ҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь пѐ є҆́и ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ, зикѫ́н̾дь: “Кꙋ̀ вѡ́ й сѐ ва̀ І҆с҃л.
би́некꙋвѫн̾ᲅа ꙟ҆ І҆с҃ль шѝ сѐ ва̀ зиче: Дм҃нзе́ꙋ сᲆ ᲅѐ фа́къ а҆ша̀ ка пѐ з҃і Да́н̾ ва̀ фѝ шар̾пе ла̀ д꙽рꙋмь, виперъ ла̀ поᲅекъ, ꙟ҆венинѫ́н̾дь
Е҆фраи́м̾ шѝ ка пѐ Мана́се!” Шѝ а҆ша̀ а҆ пꙋ́сь мѫ́на пѐ Е҆фраи́м̾ пичорꙋль калꙋлꙋй, ка сᲆ кадъ кълърецꙋль.
ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Мана́се. и҃і Ꙟ҆ а҆жꙋᲅорꙋль Тъ́ꙋ нъдъж̾дꙋїе́ск꙽, ѻ҆ , Дм҃не!
к҃а А҆пѡ́ й а҆ зи́сь І҆с҃ль къ́ᲅре І҆ѡси́ф̾: “Ꙗ҆́ ᲅъ, є҆́ꙋ мѡр̾; да́рь Дм҃нзе́ꙋ ва̀ ѳ҃і Га́дь, сᲄрѫм̾ᲅора́ᲅь ва̀ фѝ дѐ чеᲅе ꙟ҆ар̾ма́ᲅе, да́рь лѐ ва̀ сᲄрѫм̾ᲅора
фѝ кꙋ̀ вѡ́ й шѝ вᲆ ва̀ ꙟ҆ᲅѡа́р̾че ꙟ҆ цара пърин̾цилѡр̾ во́щри. шѝ є҆́ль пась кꙋ̀ пась.
к҃в Де́чи є҆́ꙋ ꙟ҆́ци да́ꙋ цїе, пе́сᲄе чеѣ чѐ а҆́ꙋ фра́цїи ᲅъ́и, Сике́м̾ꙋль, пѐ ка́ре к҃ Ди́нь А҆ше́р̾ ва̀ вени пѫ́йнѣ чѣ̀ г̾расъ шѝ ре́џилѡр̾ лѐ ва̀ да̀
ла́мь лꙋа́ᲅь є҆́ꙋ кꙋ̀ сабїѧ мѣ шѝ кꙋ̀ а҆р̾кꙋль ме́ꙋ ди́нь мѫ́йниле мѫн̾кърꙋри а҆лесе.
А҆море́йлѡр̾”. к҃а Нефѳалѝ, чер̾бѡа́йкъ слободъ: є҆́ль росᲄе́ще г̾раїꙋри минꙋна́ᲅе.
к҃в І҆ѡси́ф̾, рамꙋръ дѐ помь родиᲅѡр̾, рамꙋръ дѐ помь родиᲅѡр̾ лѫ́н̾гъ

К А́ П. М҃Ѳ и҆з̾вѡр̾, рамꙋриле лꙋ́й сѐ ревар̾съ пе́сᲄе зидꙋри.


к҃г Ꙟ҆ ль вѡ́ р̾ а҆мърѫ̀ шѝ ꙟ҆́ль вѡ́ р̾ дꙋш̾мъни; ꙟ҆спре є҆́ль а҆рꙋн̾кавѡр̾
Прⷪ҇рчїѧ шѝ мѡа́р̾ᲅѣ лꙋ́й І҆а́ков̾.
съџеци шѝ ꙟ҆́ль вѡ́ р̾ сили ла̀ лꙋп̾ᲅъ.
а҃ А҆пѡ́ й а҆ кема́ᲅь І҆а́ков̾ пѐ фі́ии съ́й шѝ лѣ зи́сь: “А҆дꙋнацивъ, ка сᲆ к҃д Да́рь а҆р̾кꙋль лꙋ́й ва̀ ръмѫне ᲅаре шѝ мꙋш̾кїи брацꙋлꙋй лꙋ́й
вᲆ спꙋ́нь чѐ а҆ре сᲆ фі́е кꙋ̀ вѡ́ й ꙟ҆ зилеле че́ле дѐ а҆пѡ́ й. ꙟ҆ᲅъри́ци, мꙋл̾цꙋми́ᲅъ Дм҃нзе́ꙋлꙋй челꙋй пꙋ́ᲅер̾ник꙽ а҆ль лꙋ́й І҆а́ков̾,
Че́ль чѐ є҆́сᲄе пъсᲄорꙋль шѝ ᲅърїѧ лꙋ́й І҆с҃л.
Фа́черѣ м҃ѳ

к҃є Дѐ ла̀ Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ, шѝ Е҆́ль ᲅѐ ва̀ а҆жꙋᲅа; шѝ дѐ ла̀ и҃ Шѝ ᲅѡа́ᲅъ ка́са лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ шѝ фра́цїи лꙋ́й шѝ ᲅѡа́ᲅъ ка́са
че́ль А҆ᲅоᲅ̾пꙋ́ᲅер̾ник꙽ Е҆́ль ᲅѐ ва̀ би́некꙋвѫн̾ᲅа; дѐ ла̀ Е҆́ль сᲆ винъ ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ шѝ нѣ́мꙋль лꙋ́й. Нꙋ́май копїии лѡ́ рь шѝ ѡ҆ йле шѝ
би́некꙋвѫн̾ᲅъриле, дѐ сꙋ́сь ди́нь черꙋри, шѝ би́некꙋвѫн̾ᲅъриле виᲅеле лѡ́ рь лѣ́ꙋ лъса́ᲅь ꙟ҆ цара Гошень.
а҆дѫн̾кꙋлꙋй дѐ жо́сь, би́некꙋвѫн̾ᲅъриле сѫнилѡр̾ шѝ а҆́ле пѫн̾ᲅечелꙋй. ѳ҃ А҆́ꙋ п̾лека́ᲅь дѐ а҆семенѣ кꙋ̀ є҆́ль кърꙋце шѝ кълъреци шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь
к҃ѕ Бинекꙋвѫн̾ᲅъриле ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ ꙟ҆ᲅрек꙽ би́некꙋвѫн̾ᲅъриле мꙋн̾цилѡр̾ ᲅа́бъра ма́ре фѡа́р̾ᲅе.
че́лѡр̾ ди́нь вѣ́к꙽ шѝ ф̾рꙋмꙋсецѣ дѣ́лꙋрилѡр̾ че́лѡр̾ веш̾ниче. А҆че́сᲄе і҃ Шѝ а҆жꙋн̾гѫ́н̾дь є҆́и ла̀ а҆рїѧ лꙋ́й А҆ᲅадь дѐ лѫ́н̾гъ І҆ѡр̾дан̾, а҆́ꙋ п̾лѫн̾сь
би́некꙋвѫн̾ᲅъри сᲆ фі́е пѐ капꙋль лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, пѐ к꙽рещеᲅꙋль челꙋй а҆ко́лѡ п̾лѫн̾џере ма́ре шѝ ᲅаре фѡа́р̾ᲅе шѝ а҆ жели́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѐ
май а҆лесь ꙟ҆ᲅре фра́цїи лꙋ́й. ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шап̾ᲅе зиле.
к҃з Вениами́нь, лꙋпь ръпиᲅѡр̾, диминѣ́ца ва̀ мѫн̾ка вѫна́ᲅь шѝ прадъ а҃і Възѫ́н̾дь Канаа́неїи, лѡкꙋиᲅѡ́ рїи цинꙋᲅꙋлꙋй а҆челꙋїѧ, п̾лѫн̾џерѣ дѐ
ва̀ ꙟ҆пър̾ци сѣ́ра”. ла̀ а҆рїѧ А҆ᲅадь, а҆́ꙋ зи́сь: “Ма́ре є҆ п̾лѫн̾џерѣ а҆чѣ́сᲄа ла̀ Е҆џѵп̾ᲅе́ни”.
к҃и Ꙗ҆́ᲅъ ᲅѡа́ᲅе че́ле дѡ́ ꙋъспрезече семин̾цїи а҆́ле лꙋ́й І҆с҃ль шѝ ꙗ҆́ᲅъ чѐ Дѐ а҆че́ѣ са̀ да́ᲅь ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ нꙋ́меле А҆́белⸯ Миц꙽раймь, а҆дикъ
лѣ спꙋ́сь ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, кѫ́н̾дь лѣ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь шѝ а҆ да́ᲅь п̾лѫн̾џерѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, ка́ре ло́к꙽ є҆ дин̾колѡ дѐ І҆ѡр̾дан̾.
фїекъреїѧ би́некꙋвѫн̾ᲅарѣ кꙋвени́ᲅъ. в҃і А҆ша̀ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь фі́ии лꙋ́й І҆а́ков̾ кꙋ̀ І҆а́ков̾, кꙋ́мь лѐ порꙋн̾чисе є҆́ль:
к҃ѳ А҆пѡ́ й лѣ порꙋн̾чи́ᲅь: “Е҆́ꙋ а҆́мь сᲆ ᲅрек꙽ ла̀ попѡ́ рꙋль ме́ꙋ. Сᲆ мъ г҃і Ла́ꙋ дꙋ́сь фі́ии лꙋ́й ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь шѝ ла́ꙋ ꙟ҆г̾ропа́ᲅь ꙟ҆
ꙟ҆г̾ропа́ци лѫ́н̾гъ пърин̾цїи мей, ꙟ҆ пещера ди́нь царина лꙋ́й Е҆ф̾ронь пещера ди́нь царина Мак꙽пела, чѣ̀ дѐ лѫ́н̾гъ Мам̾в̾ри, пѐ ка́ре ѡ҆
Хеᲅеꙋль. кꙋм̾пърасе А҆враа́мь кꙋ̀ царинъ кꙋ̀ ᲅѡ́ ᲅь дѐ ла̀ Е҆ф̾ронь Хеᲅеꙋль, ка
л҃ Ꙟ҆ пещера ди́нь царина Мак꙽пела, ꙟ҆ фа́ца лꙋ́й Мам̾в̾ри, ꙟ҆ мошїе дѐ ꙟ҆г̾ропаре.
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь, пѐ ка́ре а҆ кꙋм̾пъраᲅѡ А҆враа́мь дѐ ла̀ Е҆ф̾ронь д҃і А҆пѡ́ й І҆ѡси́ф̾, дꙋ́пъ ꙟ҆г̾ропарѣ ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ, са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь,
Хеᲅеꙋль, ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ царина, ка мошїе дѐ ꙟ҆мор̾мѫ́н̾ᲅаре. шѝ є҆́ль, шѝ фра́цїи лꙋ́й, шѝ ᲅо́ци чей чѐ мер̾сесеръ кꙋ̀ є҆́ль ла̀
л҃а А҆ко́лѡ а҆́ꙋ фо́сᲄ ꙟ҆г̾ропа́ци А҆враа́мь шѝ Са́р̾ра, феме́їѧ са̀, а҆ко́лѡ а҆́ꙋ ꙟ҆г̾ропарѣ ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ.
фо́сᲄ ꙟ҆г̾ропа́ци І҆са́ак꙽ шѝ Ребе́ка, феме́їѧ лꙋ́й, шѝ ᲅѡ́ᲅь а҆ко́лѡ а҆́мь є҃і Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ фра́цїи лꙋ́й І҆ѡси́ф̾ кᲆ а҆ мꙋри́ᲅь ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, а҆́ꙋ
ꙟ҆г̾ропа́ᲅь шѝ є҆́ꙋ пѐ Лїѧ. зи́сь є҆́и: “Чѐ вѡ́ мь фа́че, да́къ І҆ѡси́ф̾ нѐ ва̀ ᲂу҆рѫ̀ шѝ ва̀ в̾рѣ сᲆ сѐ
л҃в А҆чѣ́сᲄъ царинъ шѝ пещера ди́нь ѣ҆ а҆́ꙋ фо́сᲄ кꙋм̾пъра́ᲅе дѐ ла̀ фечорїи ръз̾бꙋне пе́н̾ᲅрꙋ ръ́ꙋль чѐ ꙗ҆́мь фъкꙋ́ᲅь?
Хеᲅейлѡр̾”. ѕ҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ ᲅрими́сь є҆́и ла̀ І҆ѡси́ф̾ сᲆ и҆ сѐ спꙋ́нъ: “Та́ᲅъль ᲅъ́ꙋ
л҃г Сфѫрши́н̾дь І҆а́ков̾ порꙋн̾чиле са́ле, пѐ ка́ре лѣ да́ᲅь фечорилѡр̾ съ́й, ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ мѡа́р̾ᲅе ᲅѣ жꙋра́ᲅь шѝ а҆ зи́сь:
шѝ ꙟ҆ᲅин̾зѫн̾дꙋши пичѡа́реле са́ле ꙟ҆ па́ᲅь, шїѧ да́ᲅь сфѫршиᲅꙋль з҃і “А҆ша̀ сᲆ спꙋ́неци лꙋ́й І҆ѡси́ф̾: Ꙗ҆ р̾ᲅъ фра́цилѡр̾ ᲅъ́и г̾решѣ́ла шѝ
шѝ са̀ а҆дъꙋга́ᲅь ла̀ попѡ́ рꙋль съ́ꙋ. пъка́ᲅꙋль лѡ́ рь шѝ ръ́ꙋль чѐ цѧ́ꙋ фъкꙋ́ᲅь. Ꙗ҆ р̾ᲅъ де́чи вина
робилѡр̾ Дм҃нзе́ꙋлꙋй ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ!” Шѝ а҆ п̾лѫн̾сь І҆ѡси́ф̾ кѫ́н̾дь и҆

К А́ П. Н҃ са́ꙋ спꙋ́сь а҆че́сᲄѣ.


и҃і А҆пѡ́ й а҆́ꙋ вени́ᲅь шѝ фра́цїи лꙋ́й шѝ, къзѫ́н̾дь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й, а҆́ꙋ
Ꙟ҆ мор̾мѫ́н̾ᲅарѣ лꙋ́й І҆а́ков̾. Мѡа́р̾ᲅѣ лꙋ́й І҆ѡси́ф̾.
зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ, нѡй сꙋ́н̾ᲅемь робїи ᲅъ́и”.
а҃ А҆ᲅꙋн̾чи І҆ѡси́ф̾, къзѫ́н̾дь пѐ фа́ца ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ, ла̀ п̾лѫн̾сь шѝ ла̀ ѳ҃і Ꙗ҆́ рь І҆ѡси́ф̾ лѣ зи́сь: “Нꙋ̀ вᲆ ᲅемеци! Сꙋ́н̾ᲅь є҆́ꙋ, ѡ҆ а́ре, ꙟ҆ ло́кꙋль
сърꙋᲅа́ᲅь. лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ?
в҃ А҆пѡ́ й а҆ порꙋн̾чи́ᲅь І҆ѡси́ф̾ док꙽ᲅорилѡр̾, слꙋжиᲅори а҆́й съ́й, сᲆ к҃ Ꙗ҆́ ᲅъ, вѡ́ й а҆́ци ᲂу҆нел̾ᲅи́ᲅь а҆сꙋ́п̾ра мѣ реле, да́рь Дм҃нзе́ꙋ лѣ ꙟ҆ᲅор̾сь
ꙟ҆бъл̾съмезе пѐ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шѝ док꙽ᲅорїи а҆́ꙋ ꙟ҆бъл̾съма́ᲅь пѐ І҆с҃л. ꙟ҆ би́не, ка сᲆ фа́къ че́ле чѐ сꙋ́н̾ᲅь а҆кꙋ́мь шѝ сᲆ пъсᲄрезе вѧца
г҃ Дꙋ́пъ чѐ са́ꙋ ꙟ҆п̾лини́ᲅь паᲅрꙋзе́чи дѐ зиле, кᲆ а҆ᲅѫᲅѣ зиле ᲅребꙋїе ᲂу҆́нꙋй попѡ́ р̾ нꙋ́меро́сь.
пе́н̾ᲅрꙋ ꙟ҆бъл̾съмаре, ла́ꙋ п̾лѫн̾сь Е҆џѵп̾ᲅе́нїи шап̾ᲅезе́чи дѐ зиле. к҃а Де́чи нꙋ̀ вᲆ май ᲅемеци! Е҆́ꙋ вᲆ вѡ́ й х꙽ръни пѐ вѡ́ й шѝ пѐ копїии
д҃ Ꙗ҆́рь да́къ а҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь зилеле п̾лѫн̾џерїи лꙋ́й, а҆ зи́сь І҆ѡси́ф̾ во́щри”. Шѝ ѧ҆ мѫн̾гѫѧ́ᲅь шѝ лѣ вор̾би́ᲅь дѐ ла̀ и҆́нимъ.
кꙋр̾ᲅенилѡр̾ лꙋ́й Фараѡⷩ҇: “Дѐ а҆́мь а҆ф̾ла́ᲅь бꙋнъвѡйн̾цъ ꙟ҆ ѻ҆ кїи к҃в А҆пѡ́ й а҆ лѡкꙋи́ᲅь І҆ѡси́ф̾ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, є҆́ль шѝ фра́цїи лꙋ́й шѝ
во́щри, зичеци лꙋ́й Фараѡⷩ҇ а҆ша̀: ᲅѡа́ᲅъ ка́са ᲅа́ᲅълꙋй съ́ꙋ. Шѝ а҆ ᲅръи́ᲅь І҆ѡси́ф̾ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ зече а҆́ни.
є҃ Та́ᲅъль ме́ꙋ ма жꙋра́ᲅь шѝ а҆ зи́сь: Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ а҆́мь сᲆ мѡр̾; ᲅꙋ̀ ꙟ҆съ к҃г Шѝ а҆ възꙋ́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѐ ᲂу҆р̾машїи лꙋ́й Е҆фраи́м̾ пѫ́нъ ла̀ а҆ль ᲅрейлѣ
сᲆ мъ ꙟ҆г̾ропи ꙟ҆ мор̾мѫ́н̾ᲅꙋль ме́ꙋ, пѐ ка́ре мѝ ла́мь съпа́ᲅь є҆́ꙋ ꙟ҆ нѣ́мь. Дѐ а҆семенѣ шѝ копїии лꙋ́й Макирь, фі́ꙋль лꙋ́й Мана́се, са́ꙋ
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь. Шѝ а҆кꙋ́мь а҆шь в̾рѣ сᲆ мъ дꙋк꙽ ка сᲆ ꙟ҆г̾ропь нъскꙋ́ᲅь пѐ џенꙋн̾кїи лꙋ́й І҆ѡси́ф̾.
пѐ ᲅа́ᲅъль ме́ꙋ шѝ сᲆ мъ ꙟ҆ᲅор̾к꙽”. шѝ и҆ са́ꙋ спꙋ́сь лꙋ́й Фараѡⷩ҇ к҃д Ꙟ҆ че́ле ди́нь ᲂу҆р̾мъ а҆ зи́сь І҆ѡси́ф̾ къ́ᲅре фра́цїи съ́й: “Ꙗ҆́ᲅъ, а҆́мь сᲆ
кꙋвин̾ᲅеле лꙋ́й І҆ѡси́ф̾, мѡр̾. Да́рь Дм҃нзе́ꙋ вᲆ ва̀ чер̾чеᲅа, вᲆ ва̀ скѡа́ᲅе ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль
ѕ҃ Ꙗ҆́рь Фараѡⷩ҇ а҆ ръспꙋн̾сь: “Дꙋ́ᲅе шѝ ꙟ҆г̾рѡа́пъ пѐ ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ, кꙋ́мь а҆че́сᲄа шѝ вᲆ ва̀ дꙋче ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль пе́н̾ᲅрꙋ ка́ре Дм҃нзе́ꙋль
ᲅѣ жꙋра́ᲅь є҆́ль!” пърин̾цилѡр̾ нощри Са жꙋра́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь шѝ лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ лꙋ́й
з҃ Де́чи, са̀ дꙋ́сь І҆ѡси́ф̾ сᲆ ꙟ҆г̾рѡа́пе пѐ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ шѝ а҆́ꙋ мер̾сь І҆а́ков̾”.
ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ є҆́ль ᲅо́ци слꙋжиᲅорїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇, бъᲅрѫнїи касей лꙋ́й к҃є Ла̀ ᲂу҆р̾мъ а҆ жꙋра́ᲅь І҆ѡси́ф̾ пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль, зикѫ́н̾дь: “Дм҃нзе́ꙋ а҆ре
шѝ ᲅо́ци бъᲅрѫнїи ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй сᲆ вᲆ чер̾чеᲅезе, да́рь вѡ́ й сᲆ скѡа́ᲅеци ѡ҆ а́селе ме́ле дѐ а҆и́чи!”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь н҃

к҃ѕ Шѝ а҆ мꙋри́ᲅь І҆ѡси́ф̾ дѐ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ зече а҆́ни. Ла́ꙋ ꙟ҆бъл̾съма́ᲅь шѝ ла́ꙋ з҃і Мѡа́шеле ꙟ҆съ са́ꙋ ᲅемꙋ́ᲅь дѐ Дм҃нзе́ꙋ шѝ на́ꙋ фъкꙋ́ᲅь кꙋ́мь лѐ
пꙋ́сь ꙟ҆ᲅрꙋнь сик꙽рїꙋ, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. порꙋн̾чисе ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, чѝ а҆́ꙋ лъса́ᲅь шѝ пѐ бъїеци сᲆ
ᲅръѧ́скъ.
и҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй пѐ мѡа́ше шѝ лѣ зи́сь:
“пе́н̾ᲅрꙋ чѐ а҆́ци фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀ шѝ а҆́ци лъса́ᲅь сᲆ ᲅръѧ́скъ шѝ
І҆еши́рѣ копїии дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ?”
І҆ЕШИ́ РѢ А҆̀ ДѠ́ ꙊА КА́РТЕ А҆̀ ЛꙊ́ И МО́ѴСЕ ѳ҃і Ꙗ҆́ рь мѡа́шеле а҆́ꙋ ръспꙋн̾сь лꙋ́й Фараѡⷩ҇: “Феме́иле є҆в̾рейче нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь
ка е҆џѵп̾ᲅе́нчеле, чѝ є҆ле сꙋ́н̾ᲅь вѡйниче шѝ наск꙽ пѫ́нъ нꙋ̀ винь
мѡа́шеле ла̀ є҆ле”.

К А́ П. А҃ к҃ Дѐ а҆че́ѣ Дм҃нзе́ꙋ а҆ фъкꙋ́ᲅь би́не мѡа́шелѡр̾, ꙗ҆́рь попѡ́ рꙋль лꙋ́й І҆с҃ль
сѐ ꙟ҆мꙋл̾цѣ шѝ сѐ ꙟ҆ᲅърѣ мереꙋ.
Асꙋприрѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь.
к҃а Шѝ фїи́н̾д꙽къ мѡа́шеле сѐ ᲅемѣ́ꙋ дѐ Дм҃нзе́ꙋ, дѐ а҆че́ѣ Е҆́ль лѣ
а҃ Нꙋ́меле фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль, ка́ре а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ꙟ҆ᲅъри́ᲅь нѣ́мꙋль.
І҆а́ков̾, ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь, а҆дꙋкѫ́н̾дь фїека́ре ᲅѡа́ᲅъ ка́са са̀, сꙋ́н̾ᲅь а҆че́сᲄѣ: к҃в А҆ᲅꙋн̾чи Фараѡⷩ҇ а҆ порꙋн̾чи́ᲅь ла̀ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль съ́ꙋ шѝ а҆ зи́сь:
в҃ Рꙋ́бен̾, Симеѡ́ н꙽, Ле́ви шѝ І҆ꙋ́да; “Тѡ́ ᲅь копилꙋль дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ, чѐ сѐ ва̀ наще Е҆вре́илѡр̾,
г҃ І҆саха́р̾, Забꙋлонь шѝ Вениами́нь; съль а҆рꙋн̾ка́ци ꙟ҆ Ниль, ꙗ҆́рь феᲅеле сᲆ лѐ лъса́ци сᲆ ᲅръѧ́скъ
д҃ Да́н̾, Нефѳалѝ, Га́дь шѝ А҆ше́р̾. ᲅѡа́ᲅе!”
є҃ Сꙋф̾леᲅеле ꙟ҆съ і҆еши́ᲅе ди́нь І҆а́ков̾ є҆ра́ꙋ дѐ ᲅѡа́ᲅе шап̾ᲅезе́чи шѝ
чи́н̾чи, ꙗ҆́рь І҆ѡси́ф̾ є҆ра̀ дѐ май ꙟ҆айн̾ᲅе ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь.
К А́ П. В҃
ѕ҃ Да́рь а҆́ꙋ мꙋри́ᲅь шѝ І҆ѡси́ф̾ шѝ ᲅо́ци фра́цїи лꙋ́й шѝ ᲅо́ци чей дѐ
Мо́ѵсе.
пѐ в̾ре́мѣ лѡ́ рь.
з҃ Ꙗ҆́рь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆ нꙋмърь ма́ре шѝ са́ꙋ ꙟ҆мꙋл̾ци́ᲅь, а҃ Оу҆́нь ѻ҆́ мь ѡ҆ а́река́ре, ди́нь семин̾цїѧ лꙋ́й Ле́ви, шїѧ лꙋа́ᲅь феме́їе
а҆́ꙋ к꙽рескꙋ́ᲅь шѝ са́ꙋ ꙟ҆ᲅъри́ᲅь фѡа́р̾ᲅе, фѡа́р̾ᲅе ᲅаре, шѝ са̀ ди́нь феᲅеле лꙋ́й Ле́ви.
ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь цара дѐ є҆́и. в҃ Феме́їѧ а҆че́ѣ а҆ лꙋа́ᲅь ꙟ҆ пѫн̾ᲅече шѝ а҆ нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь бъѧ́ᲅь шѝ,
и҃ Да́рь са̀ ридика́ᲅь а҆л̾ᲅь ре́џе пе́сᲄе Е҆џѵ́п̾ᲅь, ка́ре нꙋ̀ кꙋноскꙋсе пѐ възѫ́н̾дь кᲆ є҆ ф̾рꙋмо́сь, ла̀ а҆скꙋн̾сь в̾ре́ме дѐ ᲅре́й лꙋни.
І҆ѡси́ф̾. г҃ Да́рь, фїи́н̾д꙽къ нꙋ̀ пꙋᲅѣ съль май досѣ́скъ, а҆ лꙋа́ᲅь мама лꙋ́й ᲂу҆́нь
ѳ҃ А҆че́сᲄа а҆ зи́сь къ́ᲅре попѡ́ рꙋль съꙋ: “Ꙗ҆́ᲅъ, нѣ́мꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль кошь дѐ папꙋръ шѝ ла̀ ᲂу҆н̾сь кꙋ̀ каᲅрань шѝ кꙋ̀ смѡа́лъ шѝ
є҆ мꙋл̾циме ма́ре шѝ є҆ май ᲅаре декѫᲅь нѡй. пꙋнѫ́н̾дь копилꙋль ꙟ҆ є҆́ль ла̀ а҆шеза́ᲅь ꙟ҆ пъпꙋришь, ла̀ мар̾џинѣ
і҃ Вени́ци да́рь съ́й ꙟ҆пилъмь, ка сᲆ нꙋ̀ сѐ май ꙟ҆мꙋл̾цѣ́скъ шѝ ка нꙋ̀ рѫꙋлꙋй.
кꙋм̾ва ла̀ в̾ре́ме дѐ ръз̾бо́й сᲆ сѐ ᲂу҆нѣ́скъ кꙋ̀ в̾ръж̾машїи нощри шѝ, д҃ Ꙗ҆́ рь сора копилꙋлꙋй пѫн̾дѣ дѐ депа́р̾ᲅе ка сᲆ вадъ чѐ а҆ре сᲆ и҆ сѐ
бъᲅѫн̾дꙋне, сᲆ ꙗ҆́съ ди́нь цара нѡа́сᲄръ!” ꙟ҆ᲅѫм̾п̾ле.
а҃і Дѐ а҆че́ѣ а҆́ꙋ пꙋ́сь пе́сᲄе є҆́и сꙋправегеᲅори дѐ лꙋк꙽ръри, ка съ́й ꙟ҆пилезе є҃ А҆ᲅꙋн̾чи са̀ погорѫᲅь фа́ᲅа лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ла̀ рѫꙋ сᲆ сѐ скал̾де, шѝ
кꙋ̀ мꙋн̾чи г̾реле. А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зиди́ᲅь І҆с҃ль чеᲅъ́ци ᲅари лꙋ́й Фараѡⷩ҇: рѡа́беле є҆́и ѡ҆ ꙟ҆сориръ пѐ малꙋль рѫꙋлꙋй. Шѝ възѫ́н̾дь кошꙋль ꙟ҆
Пиᲅомь шѝ Рам̾сесь, ка́ре сер̾вѣ́ꙋ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ка хам̾баре, шѝ пъпꙋришь, ѣ҆ а҆ ᲅрими́сь пѐ ᲂу҆́на ди́нь рѡа́беле са́ле съль а҆дꙋ́къ.
чеᲅа́ᲅѣ Ѻ҆нь са́ꙋ И҆лїѡполи́сь. ѕ҃ Шѝ, дескизѫн̾дꙋль, а҆ възꙋ́ᲅь копилꙋль: є҆ра̀ ᲂу҆́нь бъѧ́ᲅь ка́ре
в҃і Ꙟ҆ съ кꙋ̀ кѫᲅь ꙟ҆́и ꙟ҆пила́ꙋ май мꙋл̾ᲅь, кꙋ̀ а҆ᲅѫᲅь май мꙋл̾ᲅь сѐ п̾лѫн̾џѣ. А҆ᲅꙋн̾чи и҆ са̀ фъкꙋ́ᲅь милъ дѐ є҆́ль феᲅей лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ
ꙟ҆мꙋл̾цѣ́ꙋ шѝ сѐ ꙟ҆ᲅърѣ́ꙋ фѡа́р̾ᲅе, фѡа́р̾ᲅе ᲅаре, а҆ша̀ кᲆ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи а҆ зи́сь: “А҆че́сᲄа є҆́сᲄе дин̾ᲅре копїии Е҆вре́илѡр̾”.
сѐ ꙟ҆г̾розѣ́ꙋ дѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃л. з҃ Ꙗ҆́ рь сора копилꙋлꙋй а҆ зи́сь къ́ᲅре фа́ᲅа лꙋ́й Фараѡⷩ҇: “Воїе́щи сᲆ мъ
г҃і Дѐ а҆че́ѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи силѣ́ꙋ ꙟ҆къ шѝ май сᲄраш̾ник꙽ ла̀ мꙋн̾къ пѐ фі́ии дꙋк꙽ съци кемь ѡ҆ дѡйкъ дин̾ᲅре є҆в̾рейче, ка сᲆ а҆лъп̾ᲅезе
лꙋ́й І҆с҃ль копилꙋль?”
д҃і Шѝ лѐ фъчѣ́ꙋ вѧца а҆маръ при́нь мꙋн̾чи г̾реле, ла̀ лꙋ́ᲅь, ла̀ и҃ Фа́ᲅа лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ѧ҆ зи́сь: “Дꙋ́ᲅе!” Шѝ са̀ дꙋ́сь копила шѝ а҆ кема́ᲅь
къръмидъ шѝ ла̀ ᲅѡ́ᲅь фелꙋль дѐ лꙋк꙽рꙋ дѐ кѫм̾пь шѝ при́нь а҆л̾ᲅе пѐ мама прꙋн̾кꙋлꙋй.
фелꙋри́ᲅе мꙋн̾чи, ла̀ ка́ре й силѣ́ꙋ кꙋ̀ сᲄръш̾ничїе. ѳ҃ А҆ᲅꙋн̾чи фа́ᲅа лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ѧ҆ зи́сь: “Ꙗ҆ ми копилꙋль а҆че́сᲄа шѝ миль
є҃і Ба, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй а҆ порꙋн̾чи́ᲅь мѡа́шелѡр̾ є҆в̾реїе́щи, ка́ре сѐ а҆лъп̾ᲅѣ́зъ, кᲆ є҆́ꙋ а҆́мь съᲅи п̾лъᲅе́ск꙽! “ шѝ а҆ лꙋа́ᲅь феме́їѧ
нꙋмѣ́ꙋ: ᲂу҆́на Шиф̾ра шѝ а҆л̾ᲅа Пꙋа, копилꙋль шѝ ла̀ а҆лъп̾ᲅа́ᲅь.
ѕ҃і Шѝ лѣ зи́сь: “Кѫ́н̾дь моши́ци ла̀ є҆в̾рейче, сᲆ лꙋа́ци сѣ́ма кѫ́н̾дь і҃ Дꙋ́пъ чѐ а҆ к꙽рескꙋ́ᲅь копилꙋль, дѡйка ла̀ дꙋ́сь ла̀ фа́ᲅа лꙋ́й Фараѡⷩ҇
наск꙽: дѐ ва̀ фѝ бъѧ́ᲅь, съль ѡ҆ морѫци, ꙗ҆́рь дѐ ва̀ фѝ фа́ᲅъ, сᲆ ѡ҆ шѝ ѧ҆ фо́сᲄ ка фі́ꙋ шѝ ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле Мо́ѵсе, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙟ҆́ши
к꙽рꙋца́ци!” зичѣ: “Ди́нь а҆пъ ла́мь ско́сь!”
а҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ мꙋл̾ᲅъ в̾ре́ме, кѫ́н̾дь сѐ фъкꙋсе ма́ре, Мо́ѵсе а҆ і҆еши́ᲅь ла̀
фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль, фра́цїи съ́й, шѝ а҆ възꙋ́ᲅь мꙋн̾чиле лѡ́ рь че́ле г̾реле.
І҆еши́рѣ н҃а

Кꙋ̀ прилежꙋль а҆че́сᲄа а҆ възꙋ́ᲅь є҆́ль пѐ ᲂу҆́нь е҆џѵп̾ᲅѣ́н кᲆ бъᲅѣ пѐ в҃ Ꙗ҆́ рь а҆ко́лѡ и҆ Са а҆ръᲅа́ᲅь ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй ꙟ҆ᲅрѡ паръ дѐ фѡ́ к꙽, чѐ
ᲂу҆́нь є҆в̾реꙋ дин̾ᲅре фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль, фра́цїи съ́й; і҆ешѣ дин̾ᲅрꙋнь рꙋг꙽; шѝ а҆ възꙋ́ᲅь кᲆ рꙋгꙋль а҆р̾дѣ, да́рь нꙋ̀ сѐ
в҃і Шѝ къꙋᲅѫ́н̾дь ꙟ҆кѡа́че шѝ ꙟ҆колѡ шѝ невъзѫ́н̾дь пѐ нимени, є҆́ль а҆ мисᲄꙋїѧ.
ᲂу҆чи́сь пѐ е҆џѵп̾ᲅѣ́н шѝ ла̀ а҆скꙋн̾сь ꙟ҆ нисипь. г҃ А҆ᲅꙋн̾чи Мо́ѵсе шїѧ зи́сь: “Мъ дꙋк꙽ сᲆ въдь а҆чѣ́сᲄъ а҆ръᲅаре
г҃і А҆пѡ́ й і҆еши́н̾дь ꙗ҆́ръши а҆ дѡ́ ꙋа зи, а҆ възꙋ́ᲅь дѡ́и є҆в̾рей чер̾ᲅѫн̾дꙋсе минꙋна́ᲅъ: кᲆ рꙋгꙋль нꙋ̀ сѐ мисᲄꙋїе́ще”.
шѝ а҆ зи́сь а҆сꙋприᲅорꙋлꙋй: “пе́н̾ᲅрꙋ чѐ ба́ци пѐ а҆прѡа́пеле ᲅъ́ꙋ?” д҃ Ꙗ҆́ рь да́къ а҆ възꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль кᲆ сѐ а҆пропїе сᲆ привѣ́скъ, а҆ сᲄрига́ᲅь
д҃і А҆чела ꙟ҆съ ѧ҆ ръспꙋн̾сь: “Чи́не ᲅѣ пꙋ́сь къпеᲅенїе шѝ жꙋдекъᲅѡр̾ ла̀ є҆́ль Дм҃нꙋль ди́нь рꙋг꙽ шѝ а҆ зи́сь: “Мо́ѵсе! Мо́ѵсе!”. Шѝ є҆́ль а҆
пе́сᲄе нѡй? Нꙋ̀ кꙋм̾ва в̾рей сᲆ мъ ѡ҆ мори шѝ пѐ ми́не, кꙋ́мь а҆́й ръспꙋн̾сь: “Ꙗ҆́ᲅъмъ, Дм҃не!”
ѡ҆ морѫᲅь і҆ери пѐ е҆џѵп̾ᲅѣ́нꙋль а҆че́ла?” Шѝ са̀ спъимѫ́н̾ᲅа́ᲅь Мо́ѵсе є҃ Шѝ Дм҃нꙋль а҆ зи́сь: “Нꙋ̀ ᲅѐ а҆пропїѧ а҆и́чи! Чѝ скѡа́ᲅеци
шѝ а҆ зи́сь: “Кꙋ̀ а҆девъра́ᲅь са̀ въди́ᲅь фап̾ᲅа а҆чѣ́сᲄа!” ꙟ҆къл̾цъмин̾ᲅѣ ди́нь пичѡа́реле ᲅа́ле, кᲆ ло́кꙋль пѐ ка́ре кал̾чи є҆́сᲄе
є҃і Ꙗ҆́рь да́къ а҆ а҆ф̾ла́ᲅь Фараѡⷩ҇ дѐ фап̾ᲅа а҆чѣ́сᲄа, є҆́ль а҆ вѡи́ᲅь сᲆ пъмѫ́н̾ᲅь сфн҃ᲅь!”
ᲂу҆чидъ пѐ Мо́ѵсе. Мо́ѵсе ꙟ҆съ а҆ фꙋџи́ᲅь дѐ ла̀ фа́ца лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ѕ҃ А҆пѡ́ й ѧ҆ зи́сь ꙗ҆́ръши: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ᲅъ́ꙋ,
са̀ дꙋ́сь ꙟ҆ цара Мадѧнь; шѝ соси́н̾дь ꙟ҆ ᲅара Мадѧнь, са̀ ѡ҆ при́ᲅь ла̀ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь шѝ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й
ѡ҆ фѫн̾ᲅѫнъ. І҆а́ков̾!” Шѝ шїѧ а҆копери́ᲅь Мо́ѵсе фа́ца са̀, кᲆ сѐ ᲅемѣ сᲆ
ѕ҃і Пре́ѡᲅꙋль ди́нь Мадѧнь ꙟ҆съ а҆вѣ̀ шап̾ᲅе феᲅе, ка́ре пъщѣ́ꙋ ѡ҆ йле привѣ́скъ пѐ Дм҃нзе́ꙋ.
ᲅа́ᲅълꙋй лѡ́ рь. Шѝ вени́н̾дь а҆че́сᲄѣ а҆́ꙋ ско́сь а҆пъ шѝ а҆́ꙋ ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь з҃ Зиса Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “А҆́мь възꙋ́ᲅь неказꙋль попѡ́ рꙋлꙋй Ме́ꙋ
а҆дъпъᲅориле, ка сᲆ а҆дапе ѡ҆ йле ᲅа́ᲅълꙋй лѡ́ рь. ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ сᲄригарѣ лꙋ́й дѐ сꙋ́бь а҆пъсъᲅори а҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь шѝ
з҃і Да́рь пъсᲄорїи вени́н̾дь, лѣ́ꙋ а҆лꙋн̾га́ᲅь. А҆ᲅꙋн̾чи са̀ скꙋла́ᲅь Мо́ѵсе шѝ дꙋрерѣ лꙋ́й ѡ҆ щїꙋ.
лѣ а҆пъра́ᲅь, лѣ ско́сь а҆пъ шѝ лѣ а҆дъпа́ᲅь ѡ҆ йле. и҃ Ма́мь погорѫᲅь да́рь съль и҆з̾бъве́ск꙽ ди́нь мѫ́на Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, съль
и҃і Мер̾гѫ́н̾дь є҆ле ла̀ ᲅа́ᲅъль лѡ́ рь Рагꙋе́л̾, а҆че́сᲄа лѣ зи́сь: “Кꙋ́мь дѐ скоᲅь ди́нь ᲅара а҆чѣ́сᲄа шѝ съль дꙋк꙽ ꙟ҆ᲅрꙋнь пъмѫ́н̾ᲅь родиᲅѡр̾
а҆́ци вени́ᲅь а҆́сᲄъзи а҆ша̀ дѐ кꙋрѫ́н̾дь?” шѝ лар̾г꙽, ꙟ҆ цара ᲂу҆́н̾де кꙋр̾џе мїере шѝ лап̾ᲅе, ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль
ѳ҃і Ꙗ҆́рь є҆ле а҆́ꙋ зи́сь: “Оу҆́нь е҆џѵп̾ᲅѣ́н ѡ҆ а́река́ре нѣ а҆пъра́ᲅь дѐ пъсᲄори, Канаа́нейлѡр̾, а҆ль Хеᲅейлѡр̾, а҆ль А҆море́йлѡр̾, а҆ль Ферезейлѡр̾, а҆ль
нѣ ско́сь а҆пъ шѝ нѣ а҆дъпа́ᲅь ѡ҆ йле нѡа́сᲄре!” Гер̾гесейлѡр̾, а҆ль Хевейлѡр̾ шѝ а҆ль І҆ебꙋсейлѡр̾.
к҃ Зиса а҆че́ла къ́ᲅре фїичеле са́ле: “Да́рь ᲂу҆́н̾де є҆́сᲄе а҆че́ла? Дѐ чѐ ла́ци ѳ҃ Ꙗ҆́ ᲅъ да́рь кᲆ сᲄригарѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль а҆ а҆жꙋн̾сь а҆кꙋ́мь пѫ́нъ ла̀
лъса́ᲅь? Кемациль шѝ дацїи сᲆ мънѫн̾че пѫ́йне!” Ми́не шѝ а҆́мь възꙋ́ᲅь кинꙋриле лѡ́ рь, кꙋ̀ ка́ре й педеѱе́ск꙽
к҃а Шѝ а҆ ръма́сь Мо́ѵсе ла̀ ѻ҆́ мꙋль а҆че́ла шѝ ѧ҆ да́ᲅь пѐ фїика са̀ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи.
Сефора дѐ соцїе. і҃ Винѡ да́рь сᲆ ᲅѐ ᲅрими́ᲅь ла̀ Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ка сᲆ
к҃в А҆чѣ́сᲄа, лꙋѫ́н̾дь ꙟ҆ пѫн̾ᲅече, а҆ нъскꙋ́ᲅь ᲂу҆́нь фі́ꙋ шѝ ѧ҆ пꙋ́сь Мо́ѵсе скоци пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль, попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй!”
нꙋ́меле Гершонь, зикѫ́н̾дь: “А҆́мь а҆жꙋн̾сь прибѣ́г꙽ ꙟ҆ царъ сᲄръинъ”. а҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Мо́ѵсе къ́ᲅре Дм҃нзе́ꙋ: “Чи́не сꙋ́н̾ᲅь є҆́ꙋ, ка сᲆ мъ
Шѝ лꙋѫ́н̾дь ꙗ҆́ръши ꙟ҆ пѫн̾ᲅече, феме́їѧ а҆ нъскꙋ́ᲅь а҆л̾ᲅь фі́ꙋ шѝ ѧ҆ дꙋк꙽ ла̀ Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, шѝ сᲆ скоᲅь пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль
пꙋ́сь нꙋ́меле Е҆лие́зерь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ шїѧ зи́сь: “Дм҃нзе́ꙋль ᲅа́ᲅълꙋй ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй?”
ме́ꙋ мїѧ фо́сᲄ а҆жꙋᲅѡр̾ шѝ ма скъпа́ᲅь ди́нь мѫ́на лꙋ́й Фараѡⷩ҇”. в҃і Ꙗ҆́ рь Дм҃нзе́ꙋ ѧ҆ зи́сь: “Е҆́ꙋ вѡ́ й фѝ кꙋ̀ ᲅи́не шѝ а҆че́сᲄа ꙟ҆́ци ва̀ фѝ
к҃г А҆пѡ́ й, дꙋ́пъ ᲅречере дѐ в̾ре́ме мꙋл̾ᲅъ, а҆ мꙋри́ᲅь ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, сем̾нꙋль кᲆ ᲅѐ ᲅрими́ᲅь Е҆́ꙋ: кѫ́н̾дь ве́й скѡа́ᲅе пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ
дѐ ка́ре фꙋџисе Мо́ѵсе. Фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ꙟ҆съ џемѣ́ꙋ сꙋ́бь повара ди́нь ᲅара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, вᲆ ве́ци ꙟ҆кина лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅеле
мꙋн̾чилѡр̾ шѝ сᲄрига́ꙋ шѝ сᲄригарѣ лѡ́ рь ди́нь мꙋн̾къ са̀ сꙋи́ᲅь пѫ́нъ а҆че́сᲄа!”
ла̀ Дм҃нзе́ꙋ. г҃і Зиса ꙗ҆́ръши Мо́ѵсе къ́ᲅре Дм҃нзе́ꙋ: “Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ мъ вѡ́ й дꙋче ла̀
к҃д А҆ꙋзи́н̾дь сꙋспинеле лѡ́ рь, Дм҃нзе́ꙋ Шїѧ а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе дѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ лѐ вѡ́ й зиче: Дм҃нзе́ꙋль пърин̾цилѡр̾ во́щри ма
легъмѫ́н̾ᲅꙋль Съ́ꙋ пѐ ка́ре ꙟ҆́ль фъкꙋсе кꙋ̀ А҆враа́мь, кꙋ̀ І҆са́ак꙽ шѝ кꙋ̀ ᲅрими́сь ла̀ вѡ́ й... Да́рь деми вѡ́ р̾ зиче: Кꙋ́мь Ꙟ҆ ль кѣ́мъ, чѐ сᲆ лѐ
І҆а́ков̾. спꙋ́нь?”
к҃є Дѐ а҆че́ѣ а҆ къꙋᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ спре фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ Са гѫн̾ди́ᲅь ла̀ д҃і А҆ᲅꙋн̾чи Дм҃нзе́ꙋ а҆ ръспꙋн̾сь лꙋ́й Мо́ѵсе: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Че́ль чѐ сꙋ́н̾ᲅь”.
є҆́и. А҆пѡ́ й ѧ҆ зи́сь: “А҆ша̀ сᲆ спꙋй фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль: Че́ль чѐ є҆́сᲄе ма
ᲅрими́сь ла̀ вѡ́ й!”

К А́ П. Г҃ є҃і А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ ꙗ҆́ръши къ́ᲅре Мо́ѵсе: “А҆ша̀ сᲆ спꙋй фі́илѡр̾
лꙋ́й І҆с҃ль: “Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль пърин̾цилѡр̾ нощри, Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й
Кемарѣ лꙋ́й Мо́ѵсе.
А҆враа́мь, Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾ ма ᲅрими́сь
а҃ Ꙟ҆ в̾ре́мѣ а҆че́ѣ, Мо́ѵсе пъщѣ ѡ҆ йле лꙋ́й І҆е́ѳ̾рѡ, п̾ре́ѡᲅꙋль ди́нь ла̀ вѡ́ й. А҆че́сᲄа є҆́сᲄе нꙋ́меле Ме́ꙋ пѐ вечи; а҆чѣ́сᲄа є҆́сᲄе поменирѣ Мѣ
Мадѧнь, сок꙽рꙋль съ́ꙋ. Шѝ депър̾ᲅѫн̾дꙋсе ѻ҆ да́ᲅъ кꙋ̀ ᲅꙋр̾ма ꙟ҆ пꙋсᲄїе, ди́нь нѣ́мь ꙟ҆ нѣ́мь!”
а҆ а҆жꙋн̾сь пѫ́нъ ла̀ мꙋ́н̾ᲅеле лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, ла̀ Хоребь; ѕ҃і Мер̾гѫ́н̾дь да́рь, а҆дꙋнъ пѐ бъᲅрѫнїи фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль шѝ лѐ спꙋ́не:
“Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль пърин̾цилѡр̾ нощри, Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь,
Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾ мѝ Са а҆ръᲅа́ᲅь шѝ а҆
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь н҃в

зи́сь: Ва́мь чер̾чеᲅа́ᲅь дѐ а҆прѡа́пе шѝ а҆́мь възꙋ́ᲅь кѫ́ᲅе ви сѐ і҃ А҆ᲅꙋн̾чи Мо́ѵсе а҆ зи́сь къ́ᲅре Дм҃нꙋль: “Ѻ҆, Дм҃не, є҆́ꙋ нꙋ̀ сꙋ́н̾ᲅь ѻ҆́ мь
ꙟ҆ᲅѫм̾п̾лъ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь!” ꙟ҆демѫнаᲅик꙽ ла̀ вор̾бъ, чѝ г̾ръїе́ск꙽ кꙋ̀ а҆невоїе шѝ сꙋ́н̾ᲅь гѫн̾гавь; шѝ
з҃і Шѝ мїѧ май зи́сь: “Вᲆ вѡ́ й скѡа́ᲅе ди́нь ꙟ҆пиларѣ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ а҆чѣ́сᲄа нꙋ̀ дѐ і҆ери дѐ а҆лал̾ᲅъїери, ничи дѐ кѫ́н̾дь а҆́й ꙟ҆чепꙋ́ᲅь Тꙋ̀ а҆
вᲆ вѡ́ й дꙋче ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нейлѡр̾, а҆ль Хеᲅейлѡр̾, а҆ль г̾ръи кꙋ̀ робꙋль Тъ́ꙋ; гꙋра мѣ шѝ лим̾ба мѣ сꙋ́н̾ᲅь а҆невоїѡасе”.
А҆море́йлѡр̾, а҆ль Ферезейлѡр̾, а҆ль Гер̾гесейлѡр̾, а҆ль Хевейлѡр̾ шѝ а҆ль а҃і Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Чи́не а҆ да́ᲅь ѻ҆́ мꙋлꙋй гꙋръ шѝ
І҆ебꙋсейлѡр̾, ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль ᲂу҆́н̾де кꙋр̾џе мїере шѝ лап̾ᲅе”. чи́не фа́че пѐ ѻ҆́ мь мꙋ́ᲅь, са́ꙋ сꙋр̾дь, са́ꙋ кꙋ̀ ведере, са́ꙋ ѻ҆ р̾бь? Ѡ҆а́ре
и҃і Ꙗ҆́рь є҆́и вѡ́ р̾ а҆скꙋл̾ᲅа г̾ласꙋль ᲅъ́ꙋ. А҆ᲅꙋн̾чи ве́й и҆н̾ᲅра ᲅꙋ̀ шѝ нꙋ̀ Е҆́ꙋ, Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ?
бъᲅрѫнїи лꙋ́й І҆с҃ль ла̀ Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, шїи ве́ци зиче: в҃і Мер̾џи да́рь: Е҆́ꙋ вѡ́ й дескиде гꙋра ᲅа̀ шѝ ᲅѐ вѡ́ й ꙟ҆въца чѐ сᲆ
“Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль Е҆вре́илѡр̾ нѣ кема́ᲅь. Ласъне да́рь сᲆ мер̾џемь г̾ръїе́щи”.
ꙟ҆ пꙋсᲄїе, кале дѐ ᲅре́й зиле, ка сᲆ а҆дꙋчемь же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нзе́ꙋлꙋй г҃і Зиса Мо́ѵсе: “Рогꙋмъ, Дм҃не, ᲅрими́ᲅе пѐ а҆л̾ᲅꙋль, пѐ ка́ре ве́й в̾рѣ
но́сᲄрꙋ”. съль ᲅрими́ци!”
ѳ҃і Е҆́ꙋ ꙟ҆съ щїꙋ кᲆ Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, нꙋ̀ а҆ре сᲆ вᲆ ласе сᲆ д҃і А҆ᲅꙋн̾чи, а҆прин̾зѫн̾дꙋсе мѫнїѧ Дм҃нꙋлꙋй а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й Мо́ѵсе, а҆ зи́сь:
п̾лека́ци, пѫ́нъ нꙋ̀ ꙟ҆́ль вѡ́ й сили Е҆́ꙋ кꙋ̀ мѫнъ ᲅаре. “Нꙋ̀ а҆́й ᲅꙋ̀, ѡ҆ а́ре, пѐ ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ А҆а҆рѡ́ нь левиᲅꙋль? Щїꙋ кᲆ є҆́ль
к҃ Вѡ́ й ꙟ҆ᲅин̾де де́чи мѫ́на Мѣ шѝ вѡ́ й лови Е҆џѵ́п̾ᲅꙋль кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅе пѡа́ᲅе сᲆ вор̾бѣ́скъ ꙟ҆ ло́кꙋль ᲅъ́ꙋ. Ꙗ҆́ ᲅъ є҆́ль ᲅѐ ва̀ ꙟ҆ᲅѫм̾пина шѝ,
минꙋниле, пѐ ка́ре лѐ вѡ́ й фа́че ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль лꙋ́й, шѝ дꙋ́пъ а҆че́ѣ кѫ́н̾дь ᲅѐ ва̀ ведѣ, сѐ ва̀ бꙋкꙋра ꙟ҆ и҆́нима са̀.
вᲆ ва̀ лъса. є҃і Тꙋй ве́й г̾ръи лꙋ́й шѝ ꙟ҆́и ве́й пꙋне ꙟ҆ гꙋръ кꙋвин̾ᲅеле Ме́ле, ꙗ҆́рь Е҆́ꙋ
к҃а Вѡ́ й да̀ попѡ́ рꙋлꙋй а҆че́сᲄꙋїѧ ᲅречере ꙟ҆айн̾ᲅѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ шѝ вѡ́ й дескиде гꙋра ᲅа̀ шѝ гꙋра лꙋ́й шѝ вᲆ вѡ́ й ꙟ҆въца чѐ сᲆ фа́чеци.
кѫ́н̾дь ве́ци і҆еши, нꙋ̀ ве́ци і҆еши кꙋ̀ мѫ́йниле гѡа́ле, ѕ҃і Ва̀ г̾ръи є҆́ль попѡ́ рꙋлꙋй, ꙟ҆ ло́кꙋль ᲅъ́ꙋ, вор̾би́н̾дь пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не, ꙗ҆́рь
к҃в Чѝ фїека́ре феме́їе ва̀ чере ла̀ вечина са̀ шѝ дѐ ла̀ чѣ̀ ка́ре сᲄъ кꙋ̀ ѣ҆ ᲅꙋ̀ ꙟ҆́и ве́й фѝ г̾ръиᲅѡр̾ ди́нь пар̾ᲅѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ.
ꙟ҆ касъ васе дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь, лꙋк꙽рꙋри дѐ а҆ꙋрь шѝ хайне шѝ ве́ци ꙟ҆подоби з҃і Тоѧгꙋль а҆че́сᲄа, ка́ре а҆ фо́сᲄ префъкꙋ́ᲅь ꙟ҆ шар̾пе, ꙗ҆́ль ꙟ҆ мѫ́на ᲅа̀,
кꙋ̀ є҆ле пѐ фі́ии во́щри шѝ пѐ феᲅеле вѡа́сᲄре шѝ ве́ци пръда пѐ къчи кꙋ̀ є҆́ль а҆́й сᲆ фа́чи минꙋни”.
Е҆џѵп̾ᲅе́ни”. и҃і Де́чи, а҆ п̾лека́ᲅь Мо́ѵсе дѐ а҆ко́лѡ шѝ са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь ла̀ І҆е́ѳ̾рѡ, сок꙽рꙋль
съ́ꙋ, шѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “Мъ дꙋк꙽ ꙟ҆апѡй ла̀ фра́цїи мей, ка́ре

К А́ П. Д҃ сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, ка сᲆ въдь дѐ май ᲅръїе́ск꙽”. Ꙗ҆́рь І҆е́ѳ̾рѡ ѧ҆ зи́сь:


“Мер̾џи ꙟ҆ паче!”
Минꙋниле лꙋ́й Мо́ѵсе
ѳ҃і Дꙋ́пъ а҆ᲅѫᲅь дѐ мꙋл̾ᲅе зиле а҆ мꙋри́ᲅь ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй ка́ре
а҃ Шѝ ръспꙋн̾зѫ́н̾дь, Мо́ѵсе а҆ зи́сь: “Да́рь дѐ нꙋ̀ мъ вѡ́ р̾ к꙽реде шѝ нꙋ̀ пригонисе пѐ Мо́ѵсе, шѝ Дм҃нꙋль а҆ г̾ръи́ᲅь а҆чѣ́сᲄа лꙋ́й Мо́ѵсе ꙟ҆
вѡ́ р̾ а҆скꙋл̾ᲅа дѐ г̾ласꙋль ме́ꙋ, чѝ вѡ́ р̾ зиче: “Нꙋ̀ ци Са а҆ръᲅа́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Мадѧнь: “Скѡа́лъ шѝ ꙟ҆ᲅѡа́р̾чеᲅе ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, кᲆ а҆́ꙋ
Дм҃нꙋль!”, чѐ сᲆ лѐ спꙋ́нь?” мꙋри́ᲅь ᲅо́ци чей чѐ къꙋᲅа́ꙋ сꙋф̾леᲅꙋль ᲅъ́ꙋ!”
в҃ Зиса Дм҃нꙋль къ́ᲅре є҆́ль: “Чѐ а҆́й ꙟ҆ мѫнъ?” Шѝ є҆́ль а҆ ръспꙋн̾сь: к҃ Лꙋѫ́н̾дь а҆ᲅꙋ́н̾чи феме́їѧ шѝ копїии, Мо́ѵсе ѧ҆ пꙋ́сь пѐ а҆сини шѝ са̀
“Оу҆́нь ᲅоѧг꙽!” ꙟ҆ᲅор̾сь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь. Шѝ а҆ лꙋа́ᲅь Мо́ѵсе ꙟ҆ мѫ́на са̀ шѝ ᲅоѧгꙋль
г҃ “А҆рꙋн̾къль жо́сь!” ꙟ҆́и зисе Дм҃нꙋль. Шѝ а҆ а҆рꙋн̾ка́ᲅь Мо́ѵсе ᲅоѧгꙋль че́ль дѐ ла̀ Дм҃нзе́ꙋ.
жо́сь шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь ᲅоѧгꙋль шар̾пе шѝ а҆ фꙋџи́ᲅь Мо́ѵсе дѐ є҆́ль. к҃а Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Кѫ́н̾дь ве́й мер̾џе шѝ ве́й
д҃ Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙟ҆ ᲅин̾де мѫ́на шиль а҆пꙋкъ дѐ а҆жꙋн̾џе ꙟ҆ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ка́ꙋᲅъ сᲆ фа́чи ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇
кѡа́дъ!” Шѝ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь Мо́ѵсе мѫ́на шѝ ла̀ а҆пꙋка́ᲅь дѐ кѡа́дъ ᲅѡа́ᲅе минꙋниле чѐ цѧмь порꙋн̾чи́ᲅь. Е҆́ꙋ ꙟ҆съ вѡ́ й ꙟ҆вѫр̾ᲅоша
шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь ᲅоѧг꙽ ꙟ҆ мѫ́на лꙋ́й. и҆́нима лꙋ́й шѝ нꙋ̀ ва̀ да̀ д꙽рꙋмꙋль попѡ́ рꙋлꙋй.
є҃ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Дм҃нꙋль: “А҆ша̀ сᲆ фа́чи лѡ́ рь, ка сᲆ ᲅѐ к꙽рѣ́дъ кᲆ ци к҃в Да́рь ᲅꙋ̀ сᲆ зичи лꙋ́й Фараѡⷩ҇: А҆ша̀ зиче Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль
Са а҆ръᲅа́ᲅь Дм҃нзе́ꙋль пърин̾цилѡр̾ лѡ́ рь, Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й А҆враа́мь, Е҆вре́илѡр̾: І҆с҃ль є҆́сᲄе фі́ꙋль Ме́ꙋ, ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль Ме́ꙋ.
Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆а́ков̾!” к҃г Ꙟ҆ ци зик꙽ да́рь: Ласъ пѐ фі́ꙋль Ме́ꙋ сᲆ Мѝ сѐ ꙟ҆кине; ꙗ҆́рь дѐ нꙋль ве́й
ѕ҃ Зиса Дм҃нꙋль ꙗ҆́ръши: “Багъци мѫ́на ꙟ҆ сѫнь!” Шѝ кѫ́н̾дь а҆ скосѡ лъса, ꙗ҆́ᲅъ, ꙟ҆́ци вѡ́ й ᲂу҆чиде пѐ фі́ꙋль ᲅъ́ꙋ че́ль ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋ́ᲅь”.
ди́нь сѫнь, ꙗ҆́ᲅъ мѫ́на лꙋ́й є҆ра̀ а҆л̾бъ ка зъпада дѐ лепръ. к҃д Ꙟ҆ съ, ла̀ ᲂу҆́нь попась дѐ нѡа́п̾ᲅе, пѐ кале, ла̀ ꙟ҆ᲅѫм̾пина́ᲅь ꙟџ҃рꙋль
з҃ Шѝ ѧ҆ зи́сь ди́нь ноꙋ Дм҃нꙋль: “Багъци ꙗ҆́ръши мина ꙟ҆ сѫнь!” Шѝ Дм҃нꙋлꙋй шѝ а҆ ꙟ҆чер̾ка́ᲅь съль ѻ҆ мѡа́ре.
шїѧ бъга́ᲅь Мо́ѵсе мѫ́на ꙟ҆ сѫнь; шѝ кѫ́н̾дь а҆ скосѡ ди́нь сѫнь, к҃є Да́рь Сефора, лꙋѫ́н̾дь ᲂу҆́нь кꙋци́ᲅь дѐ пѧᲅръ, а҆ ᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь пѐ
ꙗ҆́ᲅъ, є҆ра̀ ꙗ҆́рь кꙋра́ᲅъ, ка ᲅѡ́ᲅь ᲅрꙋпꙋль съ́ꙋ. фі́ꙋль съ́ꙋ шѝ а҆ᲅин̾гѫ́н̾дь пичѡа́реле лꙋ́й Мо́ѵсе а҆ зи́сь; “Тꙋми є҆щи
и҃ “Да́къ нꙋ̀ ᲅѐ вѡ́ р̾ к꙽реде шѝ нꙋ̀ вѡ́ р̾ а҆скꙋл̾ᲅа г̾ласꙋль сем̾нꙋлꙋй ᲂу҆́нь соць к꙽рꙋдь!”
ꙟ҆ᲅѫй, ᲅѐ вѡ́ р̾ к꙽реде ла̀ съвѫрширѣ сем̾нꙋлꙋй а҆ль дѡ́ йлѣ. к҃ѕ Шѝ Са дꙋ́сь Дм҃нꙋль дѐ ла̀ є҆́ль; ꙗ҆́рь ѣ, ди́нь причина а҆че́сᲄей ᲅъїери
ѳ҃ Ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ ᲅѐ вѡ́ р̾ к꙽реде ничи дꙋ́пъ а҆мѫн̾дѡ́ ꙋъ сем̾неле шѝ нꙋ̀ вѡ́ р̾ ꙟ҆прежꙋрь, ѧ҆ зи́сь лꙋ́й Мо́ѵсе: “Соць к꙽рꙋдь!”
а҆скꙋл̾ᲅа г̾ласꙋль ᲅъ́ꙋ, а҆ᲅꙋ́н̾чи сᲆ і҆ей а҆пъ ди́нь ф̾лꙋвїꙋ шѝ сѡ верши к҃з А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре А҆а҆рѡ́ нь: “Мер̾џи ꙟ҆ ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ лꙋ́й
пѐ ᲂу҆ска́ᲅь; а҆па лꙋа́ᲅъди́нь рѫꙋ сѐ ва̀ фа́че пѐ ᲂу҆ска́ᲅь сѫ́н̾џе”. Мо́ѵсе ꙟ҆ пꙋсᲄїе!” Шѝ са̀ дꙋ́сь а҆че́сᲄа шѝ са̀ ꙟ҆ᲅѫл̾ни́ᲅь кꙋ̀ є҆́ль ꙟ҆
мꙋ́н̾ᲅеле лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ са́ꙋ сърꙋᲅа́ᲅь а҆мѫн̾дѡ́ и.
І҆еши́рѣ н҃г

к҃и А҆ᲅꙋн̾чи а҆ спꙋ́сь Мо́ѵсе лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь ᲅѡа́ᲅе кꙋвин̾ᲅеле Дм҃нꙋлꙋй, пѐ є҃і А҆ᲅꙋн̾чи са́ꙋ дꙋ́сь слꙋж̾башїи фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль шѝ а҆́ꙋ сᲄрига́ᲅь къ́ᲅре
ка́ре и҆ лѐ порꙋн̾чисе, шѝ ᲅѡа́ᲅе сем̾неле чей ꙟ҆к꙽редин̾цасе сᲆ фа́къ. Фараѡⷩ҇, зикѫ́н̾дь: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ фа́чи а҆ша̀ кꙋ̀ робїи ᲅъ́и?
к҃ѳ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ са́ꙋ дꙋ́сь Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь шѝ а҆́ꙋ а҆дꙋна́ᲅь пѐ ᲅо́ци ѕ҃і Паїе нꙋ̀ сѐ да́ꙋ робилѡр̾ ᲅъ́и, да́рь нѐ зик꙽: фа́чеци къръмидъ. Шѝ
бъᲅрѫнїи фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль робїи ᲅъ́и сꙋ́н̾ᲅь бъᲅꙋци шѝ попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ є҆ мереꙋ винова́ᲅь”.
л҃ Шѝ лѣ спꙋ́сь А҆а҆рѡ́ нь ᲅѡа́ᲅе кꙋвин̾ᲅеле пѐ ка́ре лѐ г̾ръисе Дм҃нꙋль з҃і Ꙗ҆́ рь є҆́ль лѣ зи́сь: “Сꙋ́н̾ᲅеци ленеши шѝ дѐ а҆че́ѣ зичеци: Хайдемь
лꙋ́й Мо́ѵсе, шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Мо́ѵсе сем̾не ꙟ҆айн̾ᲅѣ попѡ́ рꙋлꙋй; сᲆ а҆дꙋчемь же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ.
л҃а Шѝ попѡ́ рꙋль а҆ к꙽резꙋ́ᲅь шѝ са̀ бꙋкꙋра́ᲅь кᲆ а҆ чер̾чеᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль и҃і А҆кꙋ́мь дꙋчецивъ да́рь шѝ мꙋн̾чи́ци! Паїе нꙋ̀ ви сѐ вѡ́ р̾ да̀, да́рь
пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ а҆ възꙋ́ᲅь неказꙋриле лѡ́ рь шѝ, п̾лекѫ́н̾дꙋсе, нꙋмърꙋль дѐ къръмизи рѫн̾дꙋи́ᲅь съль фа́чеци!”
са́ꙋ ꙟ҆кина́ᲅь. ѳ҃і Де́чи а҆́ꙋ възꙋ́ᲅь слꙋж̾башїи фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль пакосᲄѣ къзꙋ́ᲅъ пе́сᲄе
є҆́и, кѫ́н̾дь лѐ спꙋнѣ: “Нꙋмърꙋль дѐ къръмизи лꙋк꙽ра́ᲅе пе́н̾ᲅрꙋ

К А́ П. Є҃ фїека́ре зи нꙋ̀ ви сѐ ва̀ ꙟ҆пꙋцина”.


к҃ Шѝ, і҆еши́н̾дь дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇, са́ꙋ ꙟ҆ᲅѫл̾ни́ᲅь є҆́и кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ кꙋ̀
Мо́ѵсе ла̀ Фараѡⷩ҇.
А҆а҆рѡ́ нь, ка́ре венѣ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лѡ́ рь
а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь ла̀ Фараѡⷩ҇ шѝ а҆́ꙋ зи́сь к҃а Шѝ а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре є҆́и: “Сᲆ вᲆ вадъ шѝ сᲆ вᲆ жꙋдече Дм҃нзе́ꙋ, кᲆ
къ́ᲅре дѫн̾сꙋль: “А҆ша̀ г̾ръїе́ще Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль лꙋ́й І҆с҃ль: Ласъ пѐ нѣ́ци фъкꙋ́ᲅь ᲂу҆рѫци ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й
попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, ка съⷨи фа́къ сър̾бъᲅѡа́ре ꙟ҆ пꙋсᲄїе!” шѝ лѣ́ци да́ᲅь сабїе ла̀ мѫнъ, ка сᲆ нѐ ѻ҆ мѡа́ре”.
в҃ Фараѡⷩ҇ ꙟ҆съ а҆ зи́сь: “Чи́не є҆́сᲄе а҆че́ла Дм҃нꙋль, ка съꙶ҇ а҆скꙋл̾ᲅь г̾ласꙋль к҃в А҆ᲅꙋн̾чи Мо́ѵсе са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь ла̀ Дм҃нꙋль шѝ а҆ зи́сь: “Дм҃не, пе́н̾ᲅрꙋ чѐ
шѝ сᲆ да́ꙋ д꙽рꙋмꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль? Нꙋⷧ҇ кꙋноск꙽ пѐ Дм҃нꙋль шѝ нꙋ̀ а҆́й а҆дꙋ́сь неказꙋль а҆че́сᲄа а҆сꙋ́п̾ра а҆че́сᲄꙋй попѡ́ р̾ шѝ ла̀ чѐ май
вѡ́ й да̀ д꙽рꙋмꙋль лꙋ́й І҆с҃ль!” ᲅрими́сь пѐ ми́не?
г҃ Зиса́ꙋ є҆́и къ́ᲅре дѫн̾сꙋль: “Дм҃нзе́ꙋль Е҆вре́илѡр̾ нѣ кема́ᲅь; ласъне к҃г Къчи дѐ кѫ́н̾дь а҆́мь мер̾сь є҆́ꙋ ла̀ Фараѡⷩ҇ шѝ ꙗ҆́мь г̾ръи́ᲅь ꙟ҆ нꙋ́меле
сᲆ мер̾џемь ꙟ҆ пꙋсᲄїе кале дѐ ᲅре́й зиле, ка сᲆ а҆дꙋчемь же́р̾ᲅ̾фъ Тъ́ꙋ, є҆́ль а҆ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь сᲆ некъжѣ́скъ шѝ май ръ́ꙋ пѐ попѡ́ рꙋль а҆че́сᲄа,
Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ, ка сᲆ нꙋ̀ пїери́мь дѐ чꙋмъ са́ꙋ дѐ сабїе!” ꙗ҆́рь дѐ и҆з̾бъви́ᲅь Тꙋ̀ нꙋ̀ лай и҆з̾бъви́ᲅь пѐ попѡ́ рꙋль Тъ́ꙋ”.
д҃ Ꙗ҆́рь ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй лѣ зи́сь: “Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь, пе́н̾ᲅрꙋ чеми
сᲄин̾гери́ци попѡ́ рꙋль дѐ ла̀ лꙋк꙽рꙋ? Дꙋчецивъ фїека́ре ди́нь вѡ́ й ла̀ К А́ П. Ѕ҃
ᲅребꙋриле вѡа́сᲄре!”
Мо́ѵсе ᲅрими́сь ди́нь ноꙋ ла̀ Фараѡⷩ҇. Нѣ́мꙋль съ́ꙋ.
є҃ А҆пѡ́ й Фараѡⷩ҇ а҆ зи́сь ꙗ҆́рь: “Ꙗ҆́ ᲅъ а҆кꙋ́мь са̀ ꙟ҆мꙋл̾ци́ᲅь попѡ́ рꙋль
а҆че́сᲄа ꙟ҆ царъ шѝ вѡ́ й ꙟ҆́ль ꙟ҆ᲅрерꙋпеци дѐ ла̀ лꙋк꙽рꙋ”. а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “А҆кꙋ́мь а҆́й сᲆ вези чѐ а҆́мь сᲆ
ѕ҃ Шѝ кѧрь ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ а҆ порꙋн̾чи́ᲅь Фараѡⷩ҇ къпеᲅенїилѡр̾ шѝ фак꙽ лꙋ́й Фараѡⷩ҇, кᲆ сꙋ́бь лꙋк꙽рарѣ мѫйнїи Ме́ле челей ᲅари є҆́ль ꙟ҆́и
слꙋж̾башилѡр̾ попѡ́ рꙋлꙋй шѝ лѣ зи́сь: ва̀ лъса шѝ сꙋ́бь лꙋк꙽рарѣ брацꙋлꙋй Ме́ꙋ челꙋй пꙋ́ᲅер̾ник꙽ є҆́ль ꙟ҆́и ва̀
з҃ “Дѐ а҆кꙋ́мь ꙟ҆айн̾ᲅе сᲆ нꙋ̀ май да́ци попѡ́ рꙋлꙋй паїе пе́н̾ᲅрꙋ фа́черѣ а҆лꙋн̾га ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль съ́ꙋ”.
къръмизїи, ка і҆ери шѝ ка а҆лал̾ᲅъїери, чѝ сᲆ сѐ дꙋкъ є҆́и съши а҆дꙋне в҃ А҆пѡ́ й а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́ль: “Е҆́ꙋ
паїе. сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль
и҃ Да́рь къръмизи сᲆ фа́къ ᲅѡ́ ᲅь а҆ᲅѫᲅѣ кѫ́ᲅе фъчѣ́ꙋ ꙟ҆ фїека́ре зи; г҃ Шѝ Ма́мь а҆ръᲅа́ᲅь лꙋ́й А҆враа́мь, лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ лꙋ́й І҆а́ков̾ ка
съ́й сили́ци шѝ сᲆ нꙋ̀ лѐ ꙟ҆пꙋцина́ци мꙋн̾ка; фїи́н̾д꙽къ сꙋ́н̾ᲅь фъ́ръ Дм҃нзе́ꙋ А҆ᲅоᲅ̾пꙋ́ᲅер̾ник꙽, ꙗ҆́рь кꙋ̀ нꙋ́меле Ме́ꙋ дѐ Дм҃нꙋль нꙋ̀ Ма́мь
ᲅрѣ́бъ шѝ дѐ а҆че́ѣ сᲄригъ шѝ зик꙽: Хайдемь сᲆ а҆дꙋчемь же́р̾ᲅ̾фъ фъкꙋ́ᲅь кꙋноскꙋ́ᲅь лѡ́ рь.
Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ! д҃ Май мꙋл̾ᲅь: а҆́мь фъкꙋ́ᲅь легъмѫ́н̾ᲅь кꙋ̀ є҆́и, ка сᲆ лѐ да́ꙋ
ѳ҃ Сᲆ фі́е да́рь ꙟ҆повъра́ци дѐ лꙋк꙽рꙋ ѡ҆ а́менїи а҆чещїѧ шѝ сᲆ сѐ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Канаа́нь, пъмѫ́н̾ᲅꙋль прибеџїей лѡ́ рь, ꙟ҆ ка́ре ръᲅъчѣ́ꙋ
ꙟ҆делеᲅ̾ничѣ́скъ кꙋ̀ а҆че́сᲄѣ, ꙗ҆́рь нꙋ̀ сᲆ сѐ ꙟ҆делеᲅ̾ничѣ́скъ кꙋ̀ вор̾бе є҆́и.
мин̾чинѡа́се!” є҃ Шѝ, ꙟ҆ сфѫрши́ᲅь, а҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь сꙋспинꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль, пѐ ка́ре
і҃ Шѝ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь къпеᲅенїиле лѡ́ рь шѝ слꙋж̾башїи попѡ́ рꙋлꙋй шѝ а҆́ꙋ ꙟ҆́и цинь Е҆џѵп̾ᲅе́нїи ꙟ҆ робїе, шѝ Мѧмь а҆дꙋ́сь а҆мин̾ᲅе дѐ
зи́сь къ́ᲅре попѡ́ р̾: “А҆ша̀ зиче Фараѡⷩ҇: Нꙋ̀ вᲆ май да́ꙋ паїе. легъмѫ́н̾ᲅꙋль Ме́ꙋ кꙋ̀ вѡ́ й.
а҃і Мер̾џеци вѡ́ й ꙟ҆шивъ шѝ вᲆ а҆дꙋна́ци паїе дѐ ᲂу҆́н̾де ве́ци гъси, да́рь ѕ҃ Мер̾џи да́рь дѐ вор̾бе́ще фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль шѝ лѐ спꙋ́не: Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь
ди́нь лꙋк꙽рꙋль во́сᲄрꙋ нꙋ̀ ви сѐ ва̀ скъдѣ нимик꙽!” Дм҃нꙋль шѝ а҆́мь сᲆ вᲆ скоᲅь дѐ ла̀ мꙋн̾ка чѣ̀ г̾рѣ а҆ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾
в҃і А҆ᲅꙋн̾чи са̀ рисипи́ᲅь попѡ́ рꙋль ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь Е҆џѵ́п̾ᲅꙋль, ка сᲆ сᲄрѫн̾гъ шѝ а҆́мь сᲆ вᲆ и҆з̾бъве́ск꙽ ди́нь робїѧ лѡ́ рь; а҆́мь сᲆ вᲆ и҆з̾бъве́ск꙽ кꙋ̀
ᲅресᲄїе ꙟ҆ ло́к꙽ дѐ паїе. браць ꙟ҆ал̾ᲅь шѝ кꙋ̀ педеѱе мари;
г҃і Ꙗ҆́рь слꙋж̾башїи ꙟ҆́и силѣ́ꙋ, зикѫ́н̾дь: “Ꙟ҆ п̾линицивъ лꙋк꙽рꙋль да́ᲅь з҃ А҆́мь сᲆ вᲆ приме́ск꙽ съⷨи фи́ци попѡ́ р̾, ꙗ҆́рь Е҆́ꙋ сᲆ вᲆ фі́ꙋ Дм҃нзе́ꙋ
пе́н̾ᲅрꙋ фїека́ре зи, ка а҆ᲅꙋ́н̾чи кѫ́н̾дь ви сѐ дъдѣ паїе”. шѝ вѡ́ й ве́ци кꙋнѡа́ще кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль во́сᲄрꙋ,
д҃і Ꙗ҆́рь пѐ слꙋж̾башїи пꙋши пе́сᲄе є҆́и дѐ къпеᲅенїиле лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ꙟ҆́и Ка́ре ва̀ ско́сь ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ дѐ сꙋ́бь мꙋн̾ка
бъᲅѣ́ꙋ, зикѫ́н̾дь: “Пе́н̾ᲅрꙋ чѐ на́ци фъкꙋ́ᲅь шѝ а҆́сᲄъзи нꙋмърꙋль а҆пъсъᲅѡа́ре а҆ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾.
во́сᲄрꙋ дѐ къръмизи, ка і҆ери шѝ ка а҆лал̾ᲅъїери?”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь н҃д

и҃ А҆пѡ́ й а҆́мь сᲆ вᲆ дꙋк꙽ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́ла пе́н̾ᲅрꙋ ка́ре Мѧмь к҃ѳ Шѝ ѧ҆ зи́сь лꙋ́й: “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль!” Спꙋ́не лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ре́џеле
ридика́ᲅь мѫ́на съль да́ꙋ лꙋ́й А҆враа́мь, лꙋ́й І҆са́ак꙽ шѝ лꙋ́й І҆а́ков̾, шѝ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, кѫᲅеїи вор̾бе́ск꙽ Е҆́ꙋ
пѐ ка́ре а҆́мь съль да́ꙋ воꙋъ ꙟ҆ сᲄъпѫнире, къчи Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль!” л҃ Ꙗ҆́ рь Мо́ѵсе а҆ ръспꙋн̾сь Дм҃нꙋлꙋй: “Ꙗ҆́ᲅъ є҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь г̾реѡй ла̀ вор̾бъ.
ѳ҃ Шѝ а҆ г̾ръи́ᲅь Мо́ѵсе а҆ша̀ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль; да́рь є҆́и на́ꙋ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь Кꙋ́мь да́рь мъ ва̀ а҆скꙋл̾ᲅа Фараѡⷩ҇?”
пѐ Мо́ѵсе ди́нь причина дез̾нъдеж̾дїи шѝ а҆ г̾реꙋ́ᲅъцїи мꙋн̾чилѡр̾
лѡ́ рь. К А́ П. З҃
і҃ Шѝ ꙗ҆́ръши а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ ѧ҆ зи́сь:
П̾лъџиле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
а҃і “И҆н̾ᲅръ шѝ спꙋ́не лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ка сᲆ ласе пѐ фі́ии
лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ ꙗ҆́съ ди́нь цара лꙋ́й!” а҃ Ръспꙋн̾са Дм҃нꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе шѝ ѧ҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ, Е҆́ꙋ фак꙽ ди́нь ᲅи́не
в҃і Да́рь Мо́ѵсе а҆ г̾ръи́ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй шѝ а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ᲅъ, фі́ии ᲂу҆́нь дꙋм̾незе́ꙋ пе́н̾ᲅрꙋ Фараѡⷩ҇, ꙗ҆́рь А҆а҆рѡ́ нь, ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ, ꙟ҆́ци ва̀ фѝ
лꙋ́й І҆с҃ль нꙋ̀ мъ а҆скꙋл̾ᲅъ. Кꙋ́мь, да́рь, мъ ва̀ а҆скꙋл̾ᲅа Фараѡⷩ҇? Шѝ прⷪ҇рк.
а҆пѡ́ й є҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь шѝ гѫн̾гавь”. в҃ Тꙋ̀ да́рь ве́й г̾ръи лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе ꙟ҆́ци вѡ́ й порꙋн̾чи, ꙗ҆́рь
г҃і Дм҃нꙋль ꙟ҆съ а҆ г̾ръи́ᲅь лꙋ́й Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь шѝ лѣ порꙋн̾чи́ᲅь сᲆ А҆а҆рѡ́ нь, ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ, ва̀ спꙋ́не лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ка сᲆ ласе пѐ фі́ии лꙋ́й
спꙋ́нъ лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, сᲆ дѣ д꙽рꙋмꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ ꙗ҆́съ ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль лꙋ́й.
І҆с҃ль ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. г҃ Е҆́ꙋ ꙟ҆съ вѡ́ й ꙟ҆вѫр̾ᲅоша и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ вѡ́ й а҆ръᲅа
д҃і Ꙗ҆́ᲅъ а҆кꙋ́мь ꙟ҆чепъᲅорїи фамилїилѡр̾ сᲄръмоше́щи: Фі́ии лꙋ́й Рꙋ́бен̾, мꙋл̾цимѣ сем̾нелѡр̾ Ме́ле шѝ а҆ минꙋнилѡр̾ Ме́ле ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль
ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль лꙋ́й І҆с҃ль: Е҆но́хь шѝ Фалꙋ, Хец꙽ронь шѝ Кар̾ми. Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь фамилїиле лꙋ́й Рꙋ́бен̾. д҃ Фараѡⷩ҇ нꙋ̀ вᲆ ва̀ а҆скꙋл̾ᲅа, да́рь Е҆́ꙋ ꙟ҆и вѡ́ й пꙋне мѫ́на а҆сꙋ́п̾ра
є҃і Фі́ии лꙋ́й Симеѡ́ н꙽: І҆емꙋель шѝ Ꙗ҆ минь, Ѻ҆хадь шѝ Ꙗ҆ кинь, Цохарь Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ вѡ́ й скѡа́ᲅе ѡ҆ щириле Ме́ле, пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, пѐ
шѝ Са́ꙋль, фі́ии канаанеен̾чїи. А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь фамилїиле лꙋ́й Симеѡ́ н꙽. фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, кꙋ̀ ма́ре и҆з̾бѫн̾дъ.
ѕ҃і Ꙗ҆́рь нꙋ́меле фі́илѡр̾ лꙋ́й Ле́ви, ꙟ҆шира́ци кꙋ́мь са́ꙋ нъскꙋ́ᲅь, сꙋ́н̾ᲅь є҃ Кѫ́н̾дь вѡ́ й ꙟ҆ᲅин̾де мѫ́на Мѣ а҆сꙋ́п̾ра Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ вѡ́ й скѡа́ᲅе
а҆че́сᲄѣ: Гершонь, Каха́ᲅь шѝ Мерари. Ꙗ҆́ рь а҆нїи вїецїи лꙋ́й Ле́ви а҆́ꙋ пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ди́нь ми́ж̾локꙋль лꙋ́й, а҆ᲅꙋ́н̾чи вѡ́ р̾ кꙋнѡа́ще ᲅо́ци
фо́сᲄ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи шѝ шап̾ᲅе. Е҆џѵп̾ᲅе́нїи кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль”.
з҃і Фі́ии лꙋ́й Гершонь: Либ̾ни шѝ Шимей, кꙋ̀ фамилїиле лѡ́ рь. ѕ҃ Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь са́ꙋ сꙋпꙋ́сь; кꙋ́мь лѣ порꙋн̾чи́ᲅь Дм҃нꙋль, а҆ша̀
и҃і Фі́ии лꙋ́й Каха́ᲅь: А҆м̾ра́мь, И҆ц꙽харь, Хебронь шѝ Оу҆зїель. Ꙗ҆́ рь а҆нїи а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь.
вїецїи лꙋ́й Каха́ᲅь а҆́ꙋ фо́сᲄ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ ᲅрейзе́чи шѝ ᲅре́й дѐ а҆́ни. з҃ Кѫ́н̾дь а҆́ꙋ ꙟ҆чепꙋ́ᲅь а҆ г̾ръи лꙋ́й Фараѡⷩ҇, Мо́ѵсе є҆ра̀ дѐ ѻ҆ п̾ᲅ̾зе́чи дѐ
ѳ҃і Фі́ии лꙋ́й Мерари: Мах꙽ли шѝ Мꙋши. А҆че́сᲄа є҆́сᲄе нѣ́мꙋль лꙋ́й Ле́ви, а҆́ни, ꙗ҆́рь А҆а҆рѡ́ нь, ф̾ра́ᲅеле лꙋ́й, дѐ ѻ҆ п̾ᲅ̾зе́чи шѝ ᲅре́й дѐ а҆́ни.
дꙋ́пъ фамилїиле лꙋ́й. и҃ Шѝ а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ кꙋ̀ А҆а҆рѡ́ нь шѝ а҆ зи́сь:
к҃ А҆м̾ра́мь ꙟ҆съ а҆ лꙋа́ᲅь дѐ феме́їе пѐ І҆ѡкебедь, фа́ᲅа ᲂу҆н̾кїꙋлꙋй съ́ꙋ, ѳ҃ “Да́къ Фараѡⷩ҇ вᲆ ва̀ зиче: Дъне в̾реꙋнь сем̾нь са́ꙋ в̾реѡ минꙋне,
шѝ а҆чѣ́сᲄа ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ А҆а҆рѡ́ нь шѝ пѐ Мо́ѵсе, прекꙋ́мь шѝ пѐ а҆ᲅꙋ́н̾чи ᲅꙋ̀ сᲆ зичи ф̾ра́ᲅелꙋй ᲅъ́ꙋ А҆а҆рѡ́ нь: Ѧ҆̀ ᲅоѧгꙋль шиль
Марїам̾, сора лѡ́ рь. Ꙗ҆́рь а҆нїи вїецїи лꙋ́й А҆м̾ра́мь а҆́ꙋ фо́сᲄ ѡ҆ сꙋ́ᲅъ а҆рꙋн̾къ жо́сь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ꙟ҆айн̾ᲅѣ слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й,
ᲅрейзе́чи шѝ шап̾ᲅе дѐ а҆́ни. шѝ сѐ ва̀ фа́че шар̾пе”.
к҃а Фі́ии лꙋ́й И҆ц꙽харь: Ко́ре, Нефег꙽ шѝ Зик꙽ри. і҃ Са́ꙋ дꙋ́сь де́чи Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь ла̀ Фараѡⷩ҇ шѝ ла̀ слꙋжиᲅорїи лꙋ́й
к҃в Фі́ии лꙋ́й Оу҆зїель: Мисаель, Е҆л̾цафань шѝ Сиᲅри. шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь кꙋ́мь лѐ порꙋн̾чисе Дм҃нꙋль: а҆ а҆рꙋн̾ка́ᲅь А҆а҆рѡ́ нь
к҃г Ꙗ҆́рь А҆а҆рѡ́ нь шїѧ лꙋа́ᲅь дѐ соцїе пѐ Е҆лисавеᲅа, фа́ᲅа лꙋ́й ᲅоѧгꙋль съ́ꙋ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ꙟ҆айн̾ᲅѣ слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й
А҆минадабь шѝ сора лꙋ́й Наасо́н꙽; а҆чѣ́сᲄа ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ Нада́б̾ шѝ пѐ шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь шар̾пе.
А҆бїꙋ́д꙽, пѐ Е҆леа́зар̾ шѝ пѐ И҆ᲅамарь. а҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь шѝ Фараѡⷩ҇ пѐ ꙟ҆целеп̾цїи Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ пѐ
к҃д Фі́ии лꙋ́й Ко́ре: А҆сирь, Е҆л̾кана шѝ А҆бѧсафь. А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь в̾ръжиᲅори шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь шѝ в̾ръжиᲅорїи Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ а҆семенѣ
фамилїиле лꙋ́й Ко́ре. лꙋк꙽рꙋ кꙋ̀ в̾ръжиле лѡр̾:
к҃є Е҆леа́зар̾, фі́ꙋль лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь, шїѧ лꙋа́ᲅь дѐ феме́їе пѐ ᲂу҆́на ди́нь в҃і Фїека́ре ди́нь є҆́и шїѧ а҆рꙋн̾ка́ᲅь ᲅоѧгꙋль шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь шар̾пе.
фїичеле лꙋ́й Пꙋᲅїель шѝ а҆чѣ́сᲄа ѧ҆ нъскꙋ́ᲅь пѐ Финеесь. А҆че́щїѧ Да́рь ᲅоѧгꙋль лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь а҆ ꙟ҆гици́ᲅь ᲅоїеџеле лѡ́ рь.
сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆чепъᲅорїи фамилїилѡр̾ сᲄръмоше́щи а҆́ле леви́цилѡр̾. г҃і Дѐ а҆че́ѣ са̀ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ нꙋ̀ ѧ҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь,
к҃ѕ А҆че́сᲄа є҆́сᲄе а҆чель А҆а҆рѡ́ нь шѝ а҆чель Мо́ѵсе, кърора Дм҃нзе́ꙋ лѣ зи́сь: дꙋ́пъ кꙋ́мь спꙋсесе Дм҃нꙋль.
“Скѡа́ᲅеци пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй кꙋ̀ д҃і Зиса Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “И҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ сѐ ꙟ҆дъръᲅ̾ниче́ще
ѡ҆ щирѣ лѡ́ р̾!” шѝ нꙋ̀ ласъ попѡ́ рꙋль.
к҃з Шѝ а҆чещїѧ а҆́ꙋ спꙋ́сь лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, сᲆ дѣ д꙽рꙋмꙋль є҃і Дꙋ́ᲅе да́рь ла̀ Фараѡⷩ҇ диминѣ́цъ; ꙗ҆́ᲅъ є҆́ль а҆ре сᲆ ꙗ҆́съ ла̀ а҆пъ, ꙗ҆́рь ᲅꙋ̀
фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. А҆че́сᲄа є҆́сᲄе а҆чель сᲆ сᲄай ꙟ҆ калѣ лꙋ́й, пѐ малꙋль рѫꙋлꙋй, шѝ ᲅоѧгꙋль а҆че́сᲄа, ка́ре са̀
А҆а҆рѡ́ нь шѝ а҆че́сᲄа є҆́сᲄе а҆чель Мо́ѵсе префъкꙋ́ᲅь ꙟ҆ шар̾пе, съль і҆ей ꙟ҆ мѫ́на ᲅа̀;
к҃и Ди́нь ᲅим̾пꙋль кѫ́н̾дь а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе ꙟ҆ цара
Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй
І҆еши́рѣ н҃є

ѕ҃і Шѝ сᲆ зичи лꙋ́й Фараѡⷩ҇: Дм҃нꙋль, Дм҃нзе́ꙋль Е҆вре́илѡр̾ ма ᲅрими́сь з҃ Да́рь а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь а҆семенѣ шѝ в̾ръжиᲅорїи Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ кꙋ̀ в̾ръжиле
ла̀ ᲅи́не съїи спꙋ́нь: Ласъ пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ съⷨи фа́къ слꙋж̾бъ ꙟ҆ лѡ́ рь шѝ а҆́ꙋ ско́сь брѡа́ще ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
пꙋсᲄїе; шѝ ꙗ҆́ᲅъ пѫ́нъ а҆кꙋ́мь нꙋ̀ Май а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь. и҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь Фараѡⷩ҇ пѐ Мо́ѵсе шѝ пѐ А҆а҆рѡ́ нь шѝ а҆ зи́сь:
з҃і А҆ша̀ зиче Дм҃нꙋль: Ди́нь а҆чѣ́сᲄа ве́й кꙋнѡа́ще кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь “Рꙋгацивъ пе́н̾ᲅрꙋ ми́не Дм҃нꙋлꙋй сᲆ депър̾ᲅезе брѡа́щеле дѐ ла̀
Дм҃нꙋль: ꙗ҆́ᲅъ, кꙋ̀ а҆че́сᲄ ᲅоѧг꙽, ка́ре є҆ ꙟ҆ мѫ́на мѣ, вѡ́ й лови а҆па ми́не шѝ дѐ ла̀ попѡ́ рꙋль ме́ꙋ шѝ вѡ́ й лъса попѡ́ рꙋль лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ
ди́нь рѫꙋ шѝ сѐ ва̀ префа́че ꙟ҆ сѫ́н̾џе; жер̾ᲅ̾фѣ́скъ Дм҃нꙋлꙋй!”
и҃і Пещеле ди́нь рѫꙋ ва̀ мꙋри, рѫꙋль сѐ ва̀ ꙟ҆пꙋци шѝ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи нꙋ̀ ѳ҃ Мо́ѵсе ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре Фараѡⷩ҇ : “Сорочещеми ꙟ҆сꙋци кѫ́н̾дь сᲆ мъ
вѡ́ р̾ пꙋᲅѣ бѣ а҆пъ ди́нь рѫꙋ”. рог꙽ пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не, пе́н̾ᲅрꙋ слꙋџиле ᲅа́ле шѝ пе́н̾ᲅрꙋ попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ,
ѳ҃і Шѝ а҆ май зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Сᲆ зичи лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь, ка сᲆ пѧръ брѡа́щеле дѐ ла̀ ᲅи́не, дѐ ла̀ попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ ди́нь
ф̾ра́ᲅеле ᲅъ́ꙋ: Ѧ҆̀ ᲅоѧгꙋль ꙟ҆ мѫнъ шѝ ꙟ҆ᲅин̾деци мѫ́на а҆сꙋ́п̾ра каселе вѡа́сᲄре шѝ сᲆ ръмѫнъ нꙋ́май ꙟ҆ рѫꙋ”,
а҆пелѡр̾ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй: а҆сꙋ́п̾ра рѫꙋрилѡр̾ лꙋ́й, а҆сꙋ́п̾ра лакꙋрилѡр̾ лꙋ́й шѝ і҃ Ꙗ҆́ рь є҆́ль а҆ зи́сь: “Мѫйне”. Зиса Мо́ѵсе: “Ва̀ фѝ кꙋ́мь а҆́й зи́сь, ка
а҆сꙋ́п̾ра ѻ҆ рикърей а҆дꙋнъ́ри дѐ а҆пъ; шѝ сѐ вѡ́ р̾ префа́че ꙟ҆ сѫ́н̾џе шѝ ва̀ сᲆ щїи кᲆ нꙋ̀ є҆́сᲄе а҆л̾ᲅꙋль ка Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль но́сᲄрꙋ.
фѝ сѫ́н̾џе ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅъ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆ васеле дѐ лем̾нь шѝ ꙟ҆ че́ле а҃і Сѐ вѡ́ р̾ депър̾ᲅа брѡа́щеле дѐ ла̀ ᲅи́не, ди́нь каселе ᲅа́ле, ди́нь
дѐ пѧᲅръ!” царине, дѐ ла̀ слꙋџиле ᲅа́ле шѝ дѐ ла̀ попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ нꙋ́май ꙟ҆
к҃ Шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь кꙋ́мь лѣ порꙋн̾чи́ᲅь Дм҃нꙋль: а҆ рѫꙋ вѡ́ р̾ ръмѫне”.
ридика́ᲅь А҆а҆рѡ́ нь ᲅоѧгꙋль съ́ꙋ шѝ а҆ лови́ᲅь а҆па рѫꙋлꙋй, ꙟ҆айн̾ᲅѣ в҃і І҆еши́н̾дь де́чи Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇, а҆ сᲄрига́ᲅь Мо́ѵсе
ѻ҆́ килѡр̾ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ѻ҆́ килѡр̾ слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й, шѝ къ́ᲅре Дм҃нꙋль ка сᲆ пѧръ брѡа́щеле пѐ ка́ре лѐ ᲅримисесе ꙟ҆поᲅрива
ᲅѡа́ᲅъ а҆па ди́нь рѫꙋ са̀ префъкꙋ́ᲅь ꙟ҆ сѫ́н̾џе. лꙋ́й Фараѡⷩ҇.
к҃а А҆ᲅꙋн̾чи пещеле ди́нь рѫꙋ а҆ мꙋри́ᲅь, рѫꙋль са̀ ꙟ҆пꙋци́ᲅь шѝ г҃і Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль дꙋ́пъ кꙋвѫн̾ᲅꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе шѝ а҆́ꙋ мꙋри́ᲅь
Е҆џѵп̾ᲅе́нїи нꙋ̀ пꙋᲅѣ́ꙋ сᲆ бѣ а҆пъ ди́нь рѫꙋ; шѝ є҆ра̀ сѫ́н̾џе ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅъ брѡа́щеле дѐ при́нь касе, дѐ при́нь кꙋр̾ци шѝ дѐ при́нь царини;
цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. д҃і Шѝ лѣ́ꙋ а҆дꙋна́ᲅь г̾ръмези, г̾ръмези, шѝ са̀ ꙟ҆пꙋци́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль.
к҃в Шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀ шѝ маџїи Е҆џѵп̾ᲅе́ни кꙋ̀ в̾ръжиле лѡ́ рь. Дѐ є҃і Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ кᲆ са̀ фъкꙋ́ᲅь ᲂу҆шꙋраре, Фараѡⷩ҇ шїѧ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь
а҆че́ѣ са̀ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ нꙋ̀ ѧ҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь, и҆́нима шѝ нꙋ̀ ѧ҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь, дꙋ́пъ кꙋ́мь спꙋсесе Дм҃нꙋль.
прекꙋ́мь лѐ спꙋсесе Дм҃нꙋль. ѕ҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Спꙋ́не лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь:
к҃г Ꙟ҆ ᲅор̾кѫ́н̾дꙋсе, Фараѡⷩ҇ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь ꙟ҆ ка́са са̀ шѝ нꙋ̀ а҆ пꙋ́сь ла̀ и҆́нимъ Ꙟ҆ ᲅин̾деци ᲅоѧгꙋль ᲅъ́ꙋ кꙋ̀ мѫ́на шѝ лове́ще църѫна пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй
а҆чѣ́сᲄа. шѝ вѡ́ р̾ фѝ цѫн̾цари пѐ ѡ҆ а́мени, пѐ ви́ᲅе, пѐ Фараѡⷩ҇ шѝ ꙟ҆ ка́са
к҃д А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ съпа́ᲅь ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи ꙟ҆ прѣ́ж̾ма рѫꙋлꙋй, ка сᲆ лꙋ́й шѝ пѐ слꙋџиле лꙋ́й; ᲅѡа́ᲅъ църѫна пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй сѐ ва̀ фа́че
гъсѣ́скъ сᲆ бѣ а҆пъ, къчи ди́нь рѫꙋ нꙋ̀ пꙋᲅѣ́ꙋ сᲆ бѣ а҆пъ. цѫн̾цари ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй”.
к҃є Сѐ ꙟ҆п̾линисеръ шап̾ᲅе зиле дѐ кѫ́н̾дь ловисе Дм҃нꙋль а҆па. з҃і Шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь є҆́и а҆ша̀: А҆а҆рѡ́ нь шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь ᲅоѧгꙋль кꙋ̀ мѫ́на
са̀ шѝ а҆ лови́ᲅь църѫна пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй шѝ са́ꙋ и҆ви́ᲅь цѫн̾цари пѐ

К А́ П. И҃ ѡ҆ а́мени шѝ пѐ ви́ᲅе. Тѡа́ᲅъ църѫна пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй са̀ фъкꙋ́ᲅь


цѫн̾цари ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
Ал̾ᲅе ᲅре́й п̾лъџи а҆сꙋ́п̾ра Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй: брѡа́ще, цѫн̾цари шѝ
и҃і А҆́ꙋ ꙟ҆чер̾ка́ᲅь а҆ᲅꙋ́н̾чи шѝ маџїи кꙋ̀ в̾ръжиле лѡ́ рь сᲆ фа́къ цѫн̾цари,
ᲅъꙋни.
да́рь на́ꙋ пꙋᲅꙋ́ᲅь. Шѝ а҆́ꙋ ръма́сь цѫн̾цари пѐ ѡ҆ а́мени шѝ пѐ ви́ᲅе.
а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “И҆н̾ᲅръ ла̀ Фараѡⷩ҇ шїи зи: ѳ҃і Шѝ а҆́ꙋ зи́сь маџїи къ́ᲅре Фараѡⷩ҇: “А҆че́сᲄа є҆ деџеᲅꙋль лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ!”
А҆ша̀ г̾ръїе́ще Дм҃нꙋль: Ласъ пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, ка съⷨи слꙋжѣ́скъ. Да́рь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ са̀ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь шѝ нꙋ̀ ѧ҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь, дꙋ́пъ
в҃ Ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ ве́й в̾рѣ съль лаши, ꙗ҆́ᲅъ Е҆́ꙋ вѡ́ й лови ᲅѡа́ᲅе кꙋ́мь спꙋсесе Дм҃нꙋль.
цинꙋᲅꙋриле ᲅа́ле кꙋ̀ брѡа́ще. к҃ Зиса Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Скѡа́лъ мѫйне дѐ диминѣ́цъ шѝ
г҃ Рѫꙋль ва̀ мишꙋна дѐ брѡа́ще шѝ, і҆еши́н̾дь, а҆че́сᲄѣ сѐ вѡ́ р̾ сꙋй ꙟ҆ і҆еши ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ ꙟ҆ в̾ре́мѣ кѫ́н̾дь є҆́ль а҆ре сᲆ ꙗ҆́съ ла̀ а҆пъ,
каселе ᲅа́ле, ꙟ҆ дор̾миᲅѡа́реле ᲅа́ле, пѐ паᲅꙋриле ᲅа́ле, ꙟ҆ каселе ꙗ҆́рь ᲅꙋ̀ съ́й зичи: А҆ша̀ г̾ръїе́ще Дм҃нꙋль: Ласъ пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ ка
слꙋжиᲅорилѡр̾ ᲅъ́и шѝ а҆́ле попѡ́ рꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ, ꙟ҆ кꙋп̾ᲅѡа́реле ᲅа́ле шѝ съⷨи слꙋжѣ́скъ ꙟ҆ пꙋсᲄїе!
ꙟ҆ а҆лꙋаᲅꙋриле ᲅа́ле; к҃а Да́къ ꙟ҆съ нꙋ̀ ве́й лъса пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, ꙗ҆́ᲅъ Е҆́ꙋ вѡ́ й ᲅрими́ᲅе
д҃ Пѐ ᲅи́не, пѐ попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ пѐ ᲅѡа́ᲅе слꙋџиле ᲅа́ле сѐ вѡ́ р̾ сꙋй а҆сꙋ́п̾ра ᲅа̀, а҆сꙋ́п̾ра слꙋжиᲅорилѡр̾ ᲅъ́и, а҆сꙋ́п̾ра попѡ́ рꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ шѝ
брѡа́ще”. а҆сꙋ́п̾ра каселѡр̾ вѡа́сᲄре ᲅъꙋни шѝ сѐ вѡ́ р̾ ᲂу҆м̾п̾ле каселе
є҃ Шѝ а҆ май зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Спꙋ́не лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь, ф̾ра́ᲅеле Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ дѐ ᲅъꙋни шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль пѐ ка́ре ᲅръїе́ск꙽ є҆́и.
ᲅъ́ꙋ: ꙟ҆ᲅин̾де ᲅоѧгꙋль кꙋ̀ мѫ́на ᲅа̀ спре рѫꙋри, спре лакꙋри шѝ спре к҃в Шѝ вѡ́ й ѡ҆ себи ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Гошень ꙟ҆ ка́ре лѡкꙋїе́ще
бъл̾ци шѝ фъ сᲆ ꙗ҆́съ брѡа́ще ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй!” попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, кᲆ а҆ко́лѡ нꙋ̀ вѡ́ р̾ фѝ ᲅъꙋни ка сᲆ щїи кᲆ Е҆́ꙋ
ѕ҃ Шѝ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь А҆а҆рѡ́ нь мѫ́на са̀ а҆сꙋ́п̾ра а҆пелѡр̾ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль, ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль а҆че́сᲄей църи.
є҆ле а҆́ꙋ ско́сь брѡа́ще; шѝ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь брѡа́ще шѝ а҆́ꙋ а҆копери́ᲅь к҃г Вѡ́ й фа́че деосебире ꙟ҆ᲅре попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ шѝ попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. кѧрь мѫйне ва̀ фѝ сем̾нꙋль а҆че́сᲄа пѐ пъмѫ́н̾ᲅь”.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь н҃ѕ

к҃д Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль а҆ша̀ шѝ а҆ вени́ᲅь мꙋл̾циме дѐ ᲅъꙋни ꙟ҆ и҃ Ꙗ҆ ръши а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ кꙋ̀ А҆а҆рѡ́ нь шѝ а҆ зи́сь:
ка́са лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ꙟ҆ каселе слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й шѝ ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь “Лꙋацивъ кѫ́ᲅе ѡ҆ мѫнъ п̾линъ дѐ ченꙋшъ ди́нь кꙋп̾ᲅѡр̾ шѝ сѡ
пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆кѫᲅь са̀ пꙋсᲄїи́ᲅь цара дѐ ᲅъꙋни. а҆рꙋн̾че Мо́ѵсе спре черь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ слꙋжиᲅорилѡр̾
к҃є А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь Фараѡⷩ҇ пѐ Мо́ѵсе шѝ пѐ А҆а҆рѡ́ нь шѝ а҆ зи́сь: лꙋ́й.
“Мер̾џеци шѝ а҆дꙋчеци же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй во́сᲄрꙋ ꙟ҆ царъ!” ѳ҃ Шѝ сѐ ва̀ сᲄѫр̾ни пꙋл̾бере ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ вѡ́ р̾
к҃ѕ Мо́ѵсе ꙟ҆съ а҆ зи́сь: “Нꙋ̀ є҆́сᲄе кꙋ̀ пꙋᲅин̾цъ сᲆ сѐ фа́къ а҆ша̀, пе́н̾ᲅрꙋ фѝ пѐ ѡ҆ а́мени шѝ пѐ ви́ᲅе ръни шѝ бъшичи ᲂу҆сᲄꙋръᲅѡа́ре ꙟ҆
кᲆ че́ле чѐ а҆дꙋчемь нѡй же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ сꙋ́н̾ᲅь ᲅѡа́ᲅъ цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй”.
ᲂу҆рѫчꙋне ꙟ҆айн̾ᲅѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾. Шѝ дѐ вѡ́ мь жер̾ᲅ̾фѝ нѡй і҃ Де́чи, а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь є҆́и ченꙋшъ ди́нь кꙋп̾ᲅѡр̾, а҆́ꙋ мер̾сь ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й
ꙟ҆айн̾ᲅѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ че́ле чѐ сꙋ́н̾ᲅь ᲂу҆рѫчꙋне пе́н̾ᲅрꙋ є҆́и, нꙋ̀ нѐ вѡ́ р̾ Фараѡⷩ҇, а҆ а҆рꙋн̾каᲅѡ Мо́ѵсе спре черь шѝ са́ꙋ фъкꙋ́ᲅь бꙋбе кꙋ̀ пꙋрѡй
ᲂу҆чиде, ѡ҆ а́ре, кꙋ̀ пїеᲅре? пѐ ѡ҆ а́мени шѝ пѐ ви́ᲅе;
к҃з Дѐ а҆че́ѣ нѐ вѡ́ мь дꙋче ꙟ҆ пꙋсᲄїе кале дѐ ᲅре́й зиле шѝ вѡ́ мь а҆дꙋче а҃і Шѝ маџїи на́ꙋ пꙋᲅꙋ́ᲅь сᲄа ꙟ҆поᲅрива лꙋ́й Мо́ѵсе ди́нь причина
а҆ко́лѡ же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ, дꙋ́пъ кꙋ́мь нѐ ва̀ зиче рънилѡр̾, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ є҆ра́ꙋ бꙋбе пѐ є҆́и шѝ ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь Е҆џѵ́п̾ᲅꙋль.
Дм҃нꙋль”. в҃і Да́рь Дм҃нꙋль а҆ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ нꙋ̀ ѧ҆
к҃и Зиса Фараѡⷩ҇: “Е҆́ꙋ вᲆ вѡ́ й лъса сᲆ а҆дꙋчеци же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нꙋлꙋй а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь, кꙋ́мь зисесе Дм҃нꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе.
Дм҃нзе́ꙋлꙋй во́сᲄрꙋ, ꙟ҆ пꙋсᲄїе, да́рь сᲆ нꙋ̀ вᲆ дꙋчеци депа́р̾ᲅе. Рꙋгацивъ г҃і Зиса Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Сᲆ ᲅѐ сколи мѫйне дѐ диминѣ́цъ, сᲆ
да́рь Дм҃нꙋлꙋй пе́н̾ᲅрꙋ ми́не!” ᲅѐ ꙟ҆фъцишези лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ съ́й зичи: А҆ша̀ г̾ръїе́ще Дм҃нꙋль
к҃ѳ Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ, кꙋ́мь вѡ́ й і҆еши дѐ ла̀ ᲅи́не, мъ вѡ́ й Дм҃нзе́ꙋль Е҆вре́илѡр̾: Ласъ пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ ка съⷨи слꙋжѣ́скъ,
рꙋга Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋ шѝ мѫйне сѐ вѡ́ р̾ ꙟ҆депър̾ᲅа ᲅъꙋнїи дѐ ла̀ д҃і Фїи́н̾д꙽къ дѐ да́ᲅа а҆чѣ́сᲄа вѡ́ й ᲅрими́ᲅе ᲅѡа́ᲅе педеѱеле Ме́ле
Фараѡⷩ҇, дѐ ла̀ слꙋжиᲅорїи лꙋ́й шѝ дѐ ла̀ попѡ́ рꙋль лꙋ́й, да́рь Фараѡⷩ҇ ꙟ҆поᲅрива ᲅа̀, а҆ слꙋџилѡр̾ ᲅа́ле шѝ а҆ попѡ́ рꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ, ка сᲆ вези
сᲆ ꙟ҆чеᲅезе а҆ май ꙟ҆шела, недѫ́н̾дь д꙽рꙋмꙋль попѡ́ рꙋлꙋй сᲆ а҆дꙋ́къ кᲆ нꙋ̀ є҆́сᲄе а҆л̾ᲅꙋль а҆семенѣ Мїе ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль.
же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нꙋлꙋй!” є҃і Дѐ Мѧшь фѝ ꙟ҆ᲅи́н̾сь мѫ́на шѝ ᲅѣ́шь фѝ лови́ᲅь пѐ ᲅи́не шѝ пѐ
л҃ Шѝ і҆еши́н̾дь Мо́ѵсе дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇, са̀ рꙋга́ᲅь лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ. попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ кꙋ̀ чꙋмъ, ᲅꙋ̀ а҆́й фѝ фо́сᲄ щер̾сь дѐ пѐ фа́ца
л҃а Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль дꙋ́пъ кꙋ́мь зисесе Мо́ѵсе: а҆ ꙟ҆депър̾ᲅа́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй;
ᲅъꙋнїи дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇, дѐ ла̀ слꙋжиᲅорїи лꙋ́й шѝ дѐ ла̀ попѡ́ рꙋль лꙋ́й ѕ҃і Да́рь ᲅѣ́мь к꙽рꙋца́ᲅь, ка съⷨи а҆ръᲅь пꙋ́ᲅерѣ Мѣ шѝ ка сᲆ сѐ
шѝ на май ръма́сь ничи ᲂу҆́нꙋль. весᲄѣ́скъ нꙋ́меле Ме́ꙋ ꙟ҆ ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль,
л҃в Да́рь Фараѡⷩ҇ шїѧ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима шѝ дѐ да́ᲅа а҆чѣ́сᲄа шѝ на з҃і Шѝ ᲅꙋ̀ ᲅѡ́ ᲅь ᲅѐ май ꙟ҆поᲅриве́щи попѡ́ рꙋлꙋй Ме́ꙋ шѝ нꙋль
лъса́ᲅь попѡ́ рꙋль сᲆ сѐ дꙋкъ.  лаши.
и҃і Ꙗ҆́ ᲅъ, Е҆́ꙋ вѡ́ й п̾лоꙋа мѫйне, пѐ в̾ре́мѣ а҆сᲄа, г̾рин̾динъ фѡа́р̾ᲅе

К А́ П. Ѳ҃ мꙋл̾ᲅъ, кꙋ́мь на май фо́сᲄ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь дѐ ла̀ ꙟ҆ᲅемеїерѣ лꙋ́й шѝ
пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа а҆чѣ́сᲄа.
Ал̾ᲅе ᲅре́й п̾лъџи а҆сꙋ́п̾ра Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй: мѡа́р̾ᲅе ма́ре ꙟ҆ ви́ᲅе,
ѳ҃і Трими́ᲅе да́рь а҆кꙋ́мь сᲆ а҆дꙋне ᲅꙋр̾меле ᲅа́ле шѝ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆́й ла̀
бꙋбе пѐ Е҆џѵп̾ᲅе́ни шѝ г̾рин̾динъ.
кѫм̾пь, кᲆ а҆сꙋ́п̾ра ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ ѡ҆ а́менилѡр̾ шѝ виᲅелѡр̾, ка́ре вѡ́ р̾ фѝ
а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “И҆н̾ᲅръ ла̀ Фараѡⷩ҇ шїи спꙋ́не: ꙟ҆ царинъ шѝ нꙋ̀ вѡ́ р̾ и҆н̾ᲅра ꙟ҆ касъ, ва̀ къдѣ г̾рин̾динъ шѝ вѡ́ р̾
А҆че́сᲄѣ зиче Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль Е҆вре́илѡр̾: Ласъ пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ мꙋри”.
съⷨи слꙋжѣ́скъ! к҃ А҆чей дин̾ᲅре робїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ка́ре са́ꙋ ᲅемꙋ́ᲅь дѐ Дм҃нꙋль, а҆́ꙋ
в҃ Ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ ве́й в̾рѣ сᲆ лаши пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, чиль ве́й май цине, а҆дꙋна́ᲅь ꙟ҆ г̾рабъ пѐ ѡ҆ а́менїи шѝ ᲅꙋр̾меле лѡ́ рь а҆касъ,
г҃ Ꙗ҆́ᲅъ, мѫ́на Дм҃нꙋлꙋй ва̀ фѝ пе́сᲄе виᲅеле ᲅа́ле че́ле дѐ ла̀ кѫм̾пь: к҃а Ꙗ҆́ рь чей чѐ на́ꙋ лꙋа́ᲅь а҆мин̾ᲅе ла̀ кꙋвѫн̾ᲅꙋль Дм҃нꙋлꙋй, а҆чеїѧ шѧ́ꙋ
пе́сᲄе кай, пе́сᲄе а҆сини, пе́сᲄе къмиле, пе́сᲄе бѡй шѝ ѡ҆ й шѝ ва̀ фѝ лъса́ᲅь слꙋџиле шѝ виᲅеле лѡ́ рь ꙟ҆ кѫм̾пь.
мѡа́р̾ᲅе фѡа́р̾ᲅе ма́ре. к҃в Шѝ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙟ҆ ᲅин̾де мѫ́на ᲅа̀ спре черь шѝ
д҃ Да́рь ва̀ фа́че Дм҃нꙋль ѡ҆ себире ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ ꙟ҆ᲅре виᲅеле І҆с҃лицилѡр̾ ва̀ къдѣ г̾рин̾динъ пе́сᲄе ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй: пе́сᲄе
шѝ виᲅеле Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾: ди́нь ᲅѡа́ᲅе виᲅеле фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль нꙋ̀ ѡ҆ а́мени, пе́сᲄе ᲅꙋр̾ме шѝ пе́сᲄе ᲅѡа́ᲅъ ꙗ҆́р̾ба кѫм̾пꙋлꙋй ди́нь
ва̀ мꙋри ничи ᲂу҆́на”. пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй!”
є҃ Шѝ а҆ пꙋ́сь Дм҃нꙋль сорок꙽ шѝ а҆ зи́сь: “Мѫйне ва̀ фа́че Дм҃нꙋль к҃г А҆ᲅꙋн̾чи шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь Мо́ѵсе мѫ́на спре черь шѝ а҆ слобози́ᲅь
а҆чѣ́сᲄа ꙟ҆ цара а҆чѣ́сᲄа!” Дм҃нꙋль ᲅꙋнеᲅе, г̾рин̾динъ шѝ фѡ́ к꙽ пѐ пъмѫ́н̾ᲅь; шѝ а҆ п̾лоꙋа́ᲅь
ѕ҃ Шѝ а҆ дѡ́ ꙋа зи а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль а҆чѣ́сᲄа шѝ а҆́ꙋ мꙋри́ᲅь ᲅѡа́ᲅе Дм҃нꙋль г̾рин̾динъ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
виᲅеле Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, ꙗ҆́рь ди́нь виᲅеле фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль на мꙋри́ᲅь к҃д А҆чѣ́сᲄа а҆ фо́сᲄ ѡ҆ г̾рин̾динъ фѡа́р̾ᲅе ма́ре шѝ прин̾ᲅре г̾рин̾динъ а҆р̾дѣ
ничи ᲂу҆́на. фѡ́ к꙽, кꙋ́мь нꙋ̀ май фꙋсесе ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, дѐ
з҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ ᲅрими́сь Фараѡⷩ҇ сᲆ а҆ф̾ле шѝ ꙗ҆́ᲅъ ди́нь ᲅѡа́ᲅе виᲅеле кѫ́н̾дь сѐ а҆шезасеръ ѡ҆ а́менїи пѐ є҆́ль.
фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль нꙋ̀ мꙋрисе ничи ᲂу҆́на. Да́рь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ са̀ к҃є Грин̾дина а҆чѣ́сᲄа а҆ бъᲅꙋ́ᲅь ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ᲅѡ́ᲅь
ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь шѝ нꙋ̀ а҆ лъса́ᲅь попѡ́ рꙋль сᲆ сѐ дꙋкъ. чѐ є҆ра̀ пѐ кѫм̾пь, ѡ҆ а́мени шѝ добиᲅѡа́че; ᲅѡа́ᲅъ ꙗ҆́р̾ба кѫм̾пꙋлꙋй
І҆еши́рѣ н҃з

а҆ бъᲅꙋᲅѡ г̾рин̾дина шѝ ᲅо́ци помїи дѐ пѐ кѫм̾пь ѧ҆ рꙋп̾ᲅь ѕ҃ Вѡ́ р̾ ᲂу҆м̾п̾лѣ каселе ᲅа́ле, каселе ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ слꙋџилѡр̾ ᲅа́ле шѝ
г̾рин̾дина. ᲅѡа́ᲅе каселе ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, кꙋ́мь на́ꙋ
к҃ѕ Нꙋ́май ꙟ҆ цинꙋᲅꙋль Гошень, ᲂу҆́н̾де ᲅръѧ́ꙋ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль, на фо́сᲄ възꙋ́ᲅь пърин̾цїи ᲅъ́и, ничи пърин̾цїи пърин̾цилѡр̾ ᲅъ́и дѐ кѫ́н̾дь
г̾рин̾динъ. ᲅръїе́ск꙽ є҆́и пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа дѐ а҆́сᲄъзи”. А҆пѡ́ й са̀
к҃з А҆ᲅꙋн̾чи ᲅримицѫ́н̾дь, Фараѡⷩ҇ а҆ кема́ᲅь пѐ Мо́ѵсе шѝ пѐ А҆а҆рѡ́ нь ꙟ҆ᲅор̾сь Мо́ѵсе шѝ а҆ і҆еши́ᲅь дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇.
шѝ а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́и: “А҆кꙋ́мь въдь кᲆ а҆́мь пъкъᲅꙋи́ᲅь! Дм҃нꙋль з҃ А҆ᲅꙋн̾чи д꙽регъᲅорїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇ а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре а҆че́сᲄа: “Ѡ҆а́ре мꙋл̾ᲅь
є҆́сᲄе д꙽реп̾ᲅь, ꙗ҆́рь є҆́ꙋ шѝ попѡ́ рꙋль ме́ꙋ сꙋ́н̾ᲅемь винова́ци. а҆ре сᲆ нѐ кинꙋѧ́скъ ѻ҆́ мꙋль а҆че́сᲄа? Дᲆ д꙽рꙋмꙋль ѡ҆ а́менилѡр̾ а҆че́сᲄора,
к҃и Рꙋгацивъ Дм҃нꙋлꙋй пе́н̾ᲅрꙋ ми́не, сᲆ ꙟ҆чеᲅезе ᲅꙋнеᲅеле, г̾рин̾дина ка сᲆ фа́къ слꙋж̾бъ Дм҃нзе́ꙋлꙋй лѡ́ р̾! Са́ꙋ в̾рей сᲆ вези Е҆џѵ́п̾ᲅꙋль
шѝ фѡ́ кꙋль пѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ вᲆ вѡ́ й лъса шѝ, май мꙋл̾ᲅь, нꙋ̀ вᲆ пїери́н̾дь?”
вѡ́ й ꙟ҆пїедика!” и҃ Шѝ є҆́и а҆́ꙋ ꙟ҆ᲅор̾сь пѐ Мо́ѵсе шѝ пѐ А҆а҆рѡ́ нь ла̀ Фараѡⷩ҇; ꙗ҆́рь Фараѡⷩ҇
к҃ѳ Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе ѧ҆ зи́сь: “Ꙟ҆ да́ᲅъ чѐ вѡ́ й і҆еши ди́нь ѻ҆ рашь, вѡ́ й ꙟ҆ᲅин̾де а҆ зи́сь къ́ᲅре є҆́и: “Дꙋчецивъ шѝ фа́чеци слꙋж̾бъ Дм҃нꙋлꙋй
мѫ́на мѣ спре черь, къ́ᲅре Дм҃нꙋль, шѝ вѡ́ р̾ ꙟ҆чеᲅа ᲅꙋнеᲅеле; нꙋ̀ ва̀ Дм҃нзе́ꙋлꙋй во́сᲄрꙋ! Да́рь чи́не сꙋ́н̾ᲅь чей ка́ре ᲅребꙋїе сᲆ мѣ́р̾гъ?”
май фѝ ничи г̾рин̾динъ, ничи п̾лѡа́їе, ка сᲆ кꙋнощи кᲆ а҆ль ѳ҃ Ръспꙋн̾са Мо́ѵсе: “Вѡ́ мь мер̾џе кꙋ̀ чей ᲅинери шѝ кꙋ̀ чей бъᲅрѫни
Дм҃нꙋлꙋй є҆́сᲄе пъмѫ́н̾ᲅꙋль. а҆́й нощри, кꙋ̀ фі́ии нощри, кꙋ̀ фїичеле нѡа́сᲄре, кꙋ̀ ѡ҆ йле нѡа́сᲄре шѝ
л҃ Да́рь щїꙋ кᲆ ᲅꙋ̀ шѝ слꙋжиᲅорїи ᲅъ́и нꙋ̀ вᲆ ᲅемеци ꙟ҆къ дѐ кꙋ̀ боїи нощри, къчи є҆ сър̾бъᲅѡа́рѣ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ”.
Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ”. і҃ Фараѡⷩ҇ ꙟ҆съ лѣ зи́сь: “Фі́е а҆ша̀! Дм҃нзе́ꙋ кꙋ̀ вѡ́ й! Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь га́ᲅа сᲆ
л҃а А҆ᲅꙋн̾чи и҆нꙋль шѝ ѻ҆ р̾зꙋль са́ꙋ сᲄрика́ᲅь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ѻ҆ р̾зꙋль є҆ра̀ вᲆ да́ꙋ д꙽рꙋмꙋль. Да́рь ла̀ чѐ сᲆ вᲆ дꙋчеци кꙋ̀ копїии? Сѐ веде кᲆ
ꙟ҆спика́ᲅь шѝ и҆нꙋль ꙟ҆ ф̾лѡа́ре. а҆веци гѫ́н̾дь ръ́ꙋ.
л҃в Ꙗ҆́рь г̾рѫꙋль шѝ ѻ҆ възꙋль нꙋ̀ са́ꙋ сᲄрика́ᲅь, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆че́сᲄѣ є҆ра́ꙋ а҃і Нꙋ̀! Дꙋчецивъ нꙋ́май бъⷬ҇бацїи шѝ фа́чеци слꙋж̾бъ Дм҃нꙋлꙋй, кꙋ́мь
май ᲅѫр̾зїи. а҆́ци черꙋ́ᲅь!” Шѝ а҆́ꙋ фо́сᲄ да́ци а҆фа́ръ дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇.
л҃г І҆еши́н̾дь де́чи Мо́ѵсе дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇ шѝ ди́нь чеᲅа́ᲅе шѝ в҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙟ҆ ᲅин̾деци мѫ́на ᲅа̀ а҆сꙋ́п̾ра
ꙟ҆ᲅин̾зѫн̾дꙋши мѫ́йниле къ́ᲅре Дм҃нꙋль, а҆́ꙋ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь ᲅꙋнеᲅеле шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ вѡ́ р̾ нъвъли лъкꙋсᲄеле а҆сꙋ́п̾ра
г̾рин̾дина шѝ са̀ ѡ҆ при́ᲅь п̾лѡа́їѧ. пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ вѡ́ р̾ мѫн̾ка ᲅѡа́ᲅъ ꙗ҆́р̾ба
л҃д Възѫ́н̾дь ꙟ҆съ кᲆ а҆́ꙋ ꙟ҆чеᲅа́ᲅь п̾лѡа́їѧ, г̾рин̾дина шѝ ᲅꙋнеᲅеле, пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, ᲅѡа́ᲅе рѡа́деле помилѡр̾ шѝ ᲅѡ́ ᲅь чѐ а҆ ръма́сь
пъкъᲅꙋйᲅа Фараѡⷩ҇ ꙟ҆айн̾ᲅе шѝ шїѧ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима шѝ є҆́ль несᲄрика́ᲅь дѐ г̾рин̾динъ”.
шѝ слꙋџиле са́ле. г҃і Де́чи шїѧ ридика́ᲅь Мо́ѵсе ᲅоѧгꙋль съ́ꙋ а҆сꙋ́п̾ра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй
л҃є Шѝ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅъфїи́н̾дь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ слꙋџилѡр̾ лꙋ́й, Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ а҆ а҆дꙋ́сь Дм҃нꙋль а҆сꙋ́п̾ра пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй а҆че́сᲄꙋїѧ вѫ́н̾ᲅь
є҆́ль на лъса́ᲅь пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ п̾лече кꙋ́мь порꙋн̾чисе Дм҃нзе́ꙋ дѐ ла̀ ръсъри́ᲅь ᲅѡа́ᲅъ зїꙋа а҆че́ѣ шѝ ᲅѡа́ᲅъ нѡа́п̾ᲅѣ шѝ, кѫ́н̾дь
при́нь мѫ́на лꙋ́й Мо́ѵсе.  са̀ фъкꙋ́ᲅь зїꙋъ, вѫн̾ᲅꙋль дѐ ла̀ ръсъри́ᲅь а҆ а҆дꙋ́сь лъкꙋсᲄе.
д҃і Шѝ а҆́ꙋ нъвъли́ᲅь є҆ле ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, са́ꙋ

К А́ П. І҃ а҆шеза́ᲅь ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе цинꙋᲅꙋриле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй мꙋл̾циме мꙋл̾ᲅъ;


а҆семенѣ лъкꙋсᲄе на́ꙋ май фо́сᲄ шѝ нꙋ̀ вѡ́ р̾ май фѝ.
Лъкꙋсᲄе шѝ ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
є҃і Шѝ а҆́ꙋ а҆копери́ᲅь є҆ле ᲅѡа́ᲅъ цара, кѫᲅь нꙋ̀ сѐ май ведѣ
а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ г̾ръи́ᲅь ꙗ҆́ръши Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ а҆ зи́сь: “И҆н̾ᲅръ ла̀ пъмѫ́н̾ᲅꙋль; шѝ а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь ᲅѡа́ᲅъ ꙗ҆́р̾ба пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй шѝ
Фараѡⷩ҇, кᲆ ꙗ҆́мь ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й шѝ а҆ слꙋџилѡр̾ лꙋ́й, ка сᲆ ᲅѡа́ᲅе рѡа́деле помилѡр̾, ка́ре нꙋ̀ фꙋсесеръ сᲄрика́ᲅе дѐ г̾рин̾динъ; шѝ
а҆ръᲅь ꙟ҆ᲅре є҆́и пѐ рѫ́н̾дь а҆че́сᲄе сем̾не а҆́ле Ме́ле; на ръма́сь ничи ᲂу҆́нь фирь дѐ вер̾дѣ́цъ, ничи ꙟ҆ а҆р̾бори, ничи ꙟ҆ ꙗ҆́р̾ба
в҃ Ка сᲆ и҆сᲄориси́ци ꙟ҆ а҆ꙋзꙋль фі́илѡр̾ во́щри шѝ а҆ль фі́илѡр̾ фі́илѡр̾ кѫм̾пꙋлꙋй ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
во́щри кѫ́ᲅе а҆́мь фъкꙋ́ᲅь ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ сем̾неле Ме́ле, пѐ ка́ре ѕ҃і А҆ᲅꙋн̾чи Фараѡⷩ҇ а҆ кема́ᲅь ꙟ҆ г̾рабъ пѐ Мо́ѵсе шѝ пѐ А҆а҆рѡ́ нь шѝ лѣ
лѣ́мь а҆ръᲅа́ᲅь ꙟ҆ᲅрꙟсꙋль, шѝ ка сᲆ кꙋнѡа́щеци кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь зи́сь: “Грешиᲅа́мь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй во́сᲄрꙋ шѝ ꙟ҆айн̾ᲅѣ
Дм҃нꙋль!” вѡа́сᲄръ!
г҃ Шѝ а҆ и҆н̾ᲅра́ᲅь Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь ла̀ Фараѡⷩ҇ шѝ ꙗ҆́ꙋ зи́сь: “А҆ша̀ з҃і І҆ер̾ᲅацими а҆кꙋ́мь ꙟ҆къ ѡ҆ да́ᲅъ г̾решѣ́ла мѣ шѝ вᲆ рꙋга́ци
г̾ръїе́ще Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль Е҆вре́илѡр̾: Пѫ́нъ кѫ́н̾дь нꙋ̀ ве́й в̾рѣ сᲆ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй во́сᲄрꙋ сᲆ а҆ба́ᲅъꙟ҆ ѻ҆ риче кипь дѐ ла̀ ми́не
ᲅѐ смере́щи ꙟ҆айн̾ᲅѣ Мѣ? Ласъ пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, ка съⷨи слꙋжѣ́скъ! пръпъдꙋль а҆че́сᲄа!”
д҃ Ꙗ҆́рь дѐ нꙋ̀ ве́й лъса пѐ попѡ́ рꙋль Ме́ꙋ, ꙗ҆́ᲅъ мѫйне, пѐ в̾ре́мѣ а҆сᲄа, и҃і Шѝ і҆еши́н̾дь дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇, Мо́ѵсе са̀ рꙋга́ᲅь лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ,
вѡ́ й а҆дꙋче лъкꙋсᲄе мꙋл̾ᲅе ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе хоᲅареле ᲅа́ле; ѳ҃і Шѝ Дм҃нꙋль а҆ сᲄѫр̾ни́ᲅь вѫ́н̾ᲅь пꙋ́ᲅер̾ник꙽ дѐ ла̀ а҆пꙋ́сь шѝ а҆че́сᲄа а҆
є҃ Шѝ вѡ́ р̾ а҆копери є҆ле фа́ца пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆кѫᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль нꙋ̀ сѐ дꙋ́сь лъкꙋсᲄеле шѝ лѣ а҆рꙋн̾ка́ᲅь ꙟ҆ Ма́рѣ Рошїе шѝ на ръма́сь ничи
ва̀ пꙋᲅѣ ведѣ, шѝ вѡ́ р̾ мѫн̾ка ᲅѡ́ ᲅь чѐ а҆ май ръма́сь ла̀ вѡ́ й, пѐ ѡ҆ лъкꙋсᲄъ ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
пъмѫ́н̾ᲅь, несᲄрика́ᲅь дѐ г̾рин̾динъ; ᲅо́ци помїи чѐ к꙽ре́ск꙽ при́нь к҃ Да́рь Дм҃нꙋль а҆ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆че́сᲄа на да́ᲅь
кѫм̾пїиле вѡа́сᲄре; д꙽рꙋмꙋль фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃л.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь н҃и

к҃а А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙟ҆ ᲅин̾де мѫ́на ᲅа̀ спре черь з҃ Ꙗ҆́ рь ла̀ ᲅо́ци фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ничи кѫйне нꙋ̀ ва̀ лъᲅра, ничи ла̀
шѝ сѐ ва̀ фа́че ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆кѫᲅь съль ѻ҆́ мь, ничи ла̀ добиᲅок꙽, ка сᲆ кꙋнѡа́щеци чѐ деосебире фа́че
пипъи кꙋ̀ мѫ́на”. Дм҃нꙋль ꙟ҆ᲅре Е҆џѵп̾ᲅе́ни шѝ І҆с҃ли́ци.
к҃в Шѝ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь Мо́ѵсе мѫ́на са̀ спре черь шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽ и҃ Шѝ сѐ вѡ́ р̾ погорѫ̀ ᲅо́ци а҆че́щи слꙋжиᲅори а҆́й ᲅъ́и ла̀ ми́не шѝ,
без̾нъ ᲅре́й зиле ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆кинѫн̾дꙋсе мїе, вѡ́ р̾ зиче: І҆еши ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ,
к҃г Дѐ нꙋ̀ сѐ ведѣ ѻ҆́ мь кꙋ̀ ѻ҆́ мь, шѝ нимени нꙋ̀ са̀ ᲂу҆р̾ни́ᲅь дѐ ла̀ пѐ ка́ре ль повъцꙋїе́щи ᲅꙋ̀. Шѝ дꙋ́пъ а҆че́ѣ вѡ́ й шѝ і҆еши”. Шѝ а҆
ло́кꙋль съ́ꙋ ᲅре́й зиле. Ꙗ҆́рь ла̀ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль а҆ фо́сᲄ лꙋминъ пе́сᲄе і҆еши́ᲅь Мо́ѵсе дѐ ла̀ Фараѡⷩ҇ ꙟ҆фїер̾бѫн̾ᲅа́ᲅь дѐ мѫнїе.
ᲅѡ́ ᲅь ꙟ҆ лѡкꙋин̾целе лѡ́ рь. ѳ҃ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Нꙋ̀ вᲆ ва̀ а҆скꙋл̾ᲅа ничи а҆кꙋ́мь
к҃д А҆ᲅꙋн̾чи а҆ кема́ᲅь Фараѡⷩ҇ пѐ Мо́ѵсе шѝ пѐ А҆а҆рѡ́ нь шѝ лѣ зи́сь: Фараѡⷩ҇, ка сᲆ сѐ ꙟ҆мꙋл̾цѣ́скъ сем̾неле Ме́ле шѝ минꙋниле Ме́ле ꙟ҆
“Дꙋчецивъ шѝ фа́чеци слꙋж̾бъ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй во́сᲄрꙋ, да́рь сᲆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй!”
ръмѫнъ а҆и́чи виᲅеле вѡа́сᲄре мърꙋн̾ᲅе шѝ мари, ꙗ҆́рь копїии сᲆ і҃ А҆̀ фъкꙋ́ᲅь де́чи Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь ᲅѡа́ᲅе сем̾неле шѝ минꙋниле
мѣ́р̾гъ кꙋ̀ вѡ́ й”. а҆че́сᲄѣ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇. Да́рь Дм҃нꙋль а҆ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й
к҃є Мо́ѵсе ꙟ҆съ а҆ зи́сь: “Ба нꙋ̀, чѝ дъне ви́ᲅе пе́н̾ᲅрꙋ же́р̾ᲅ̾феле шѝ Фараѡⷩ҇ шѝ є҆́ль на а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь сᲆ ласе пѐ І҆с҃ль сᲆ ꙗ҆́съ ди́нь
а҆р̾дериле дѐ ᲅѡ́ ᲅь чѐ а҆вемь сᲆ а҆дꙋчемь Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ. пъмѫ́н̾ᲅꙋль съ́ꙋ.
к҃ѕ Де́чи, сᲆ мѣ́р̾гъ кꙋ̀ нѡй шѝ ᲅꙋр̾меле нѡа́сᲄре шѝ сᲆ нꙋ̀ ръмѫнъ
ничи ᲂу҆́нь пичѡр̾, къчи ди́нь є҆ле а҆вемь сᲆ лꙋъмь ка сᲆ а҆дꙋчемь К А́ П. В҃І
же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй но́сᲄрꙋ; да́рь, пѫ́нъ нꙋ̀ вѡ́ мь а҆жꙋн̾џе
Мїелꙋль паскаль шѝ мѡа́р̾ᲅѣ ꙟ҆ᲅѫйлѡр̾ нъскꙋци а҆́й
а҆ко́лѡ, нꙋ̀ щи́мь чѐ а҆вемь сᲆ а҆дꙋчемь же́р̾ᲅ̾фъ Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй
Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾.
но́сᲄрꙋ”.
к҃з Дм҃нꙋль а҆ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ є҆́ль на в̾рꙋ́ᲅь сᲆ лѐ а҃ А҆пѡ́ й а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль
дѣ д꙽рꙋмꙋль, Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ лѣ зи́сь:
к҃и Чѝ а҆ зи́сь Фараѡⷩ҇ къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Дꙋ́ᲅе дѐ а҆и́чи! Да́рь багъ дѐ сѣ́мъ в҃ “Лꙋна а҆чѣ́сᲄа сᲆ вᲆ фі́е ꙟ҆чепꙋᲅꙋль лꙋнилѡр̾, сᲆ вᲆ фі́е ꙟ҆ᲅѫїѧ ꙟ҆ᲅре
сᲆ нꙋ̀ ᲅѐ май а҆ръци ꙟ҆ фа́ца мѣ, къчи ꙟ҆ зїꙋа кѫ́н̾дь ве́й ведѣ лꙋниле а҆нꙋлꙋй.
фа́ца мѣ, ве́й мꙋри”. г҃ Вор̾бе́ще де́чи ла̀ ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ бщѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль шѝ лѐ спꙋ́не: Ꙟ҆
к҃ѳ Ръспꙋн̾са Мо́ѵсе: “Кꙋ́мь а҆́й зи́сь, а҆ша̀ ва̀ фѝ. Май мꙋл̾ᲅь нꙋ̀ вѡ́ й зїꙋа а҆ зечѣ а҆ лꙋнїи а҆че́сᲄеїѧ съши ѧ҆ фїека́ре ди́нь капїи дѐ фамилїе
май ведѣ фа́ца ᲅа̀!” ᲂу҆́нь мїель; кѫ́ᲅе ᲂу҆́нь мїель дѐ фамилїе сᲆ лꙋа́ци фїека́ре.
д҃ Ꙗ҆́ рь да́къ вѡ́ р̾ фѝ пꙋцини ꙟ҆ фамилїе, ꙟ҆кѫᲅь сᲆ нꙋ̀ фі́е дѣ́жꙋн̾сь
К А́ П. А҃І ка сᲆ пѡа́ᲅъ мѫн̾ка мїелꙋль, сᲆ ѧ҆ кꙋ̀ сине дѐ ла̀ вечинꙋль че́ль май

Весᲄирѣ п̾лъџїи а҆ зечѣ. а҆прѡа́пе дѐ дѫн̾сꙋль ᲂу҆́нь нꙋмърь дѐ сꙋф̾леᲅе: нꙋмърацивъ ла̀ ᲂу҆́нь
мїель а҆ᲅѫцїѧ кѫᲅь поᲅь съль мънѫн̾че.
а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙟ҆ къ ѡ҆ п̾лагъ вѡ́ й май є҃ Мїелꙋль сᲆ вᲆ фі́е дѐ ᲂу҆́нь а҆нь, па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ фъ́ръ
а҆дꙋче а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆сꙋ́п̾ра Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ дꙋ́пъ а҆че́ѣ вᲆ меᲅѣ́х꙽нъ, шѝ сᲆ лꙋа́ци са́ꙋ ᲂу҆́нь мїель, са́ꙋ ᲂу҆́нь і҆едь,
вѡ́ р̾ да̀ д꙽рꙋмꙋль дѐ а҆и́чи. Да́рь кѫ́н̾дь вᲆ вѡ́ р̾ да̀ д꙽рꙋмꙋль, кꙋ̀ г̾ръбире ѕ҃ Съль цинеци пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа а҆ пайспрезечѣ а҆ лꙋнїи а҆че́сᲄеїѧ шѝ
вᲆ вѡ́ р̾ а҆лꙋн̾га дѐ а҆и́чи. а҆ᲅꙋ́н̾чи ᲅѡа́ᲅъ а҆дꙋнарѣ ѡ҆ бщїи фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль съль жꙋн̾гїе къ́ᲅре
в҃ Спꙋ́не да́рь попѡ́ рꙋлꙋй ꙟ҆ ᲅайнъ, ка фїека́ре бъⷬ҇баᲅ дѐ ла̀ вечинꙋль сѣ́ръ.
съ́ꙋ шѝ фїека́ре феме́їе дѐ ла̀ вечина є҆́и сᲆ чѣ́ръ ꙟ҆прꙋмꙋ́ᲅь васе дѐ з҃ Сᲆ ѧ҆ ди́нь сѫ́н̾џеле лꙋ́й шѝ сᲆ ᲂу҆н̾гъ а҆мѫн̾дѡ́ и ᲂу҆шорїи шѝ прагꙋль
а҆р̾џи́н̾ᲅь шѝ васе дѐ а҆ꙋрь шѝ хайне”. че́ль дѐ сꙋ́сь а҆ль ᲂу҆шїи касей ᲂу҆́н̾де а҆́ꙋ съль мънѫн̾че.
г҃ Шѝ а҆ да́ᲅь Дм҃нꙋль попѡ́ рꙋлꙋй Съ́ꙋ ᲅречере ꙟ҆айн̾ᲅѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ и҃ Шѝ сᲆ мънѫн̾че ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆че́ѣ кар̾нѣ лꙋ́й ф̾рип̾ᲅъ ла̀ фѡ́ к꙽; да́рь
шѝ а҆чещїѧ лѣ́ꙋ ꙟ҆прꙋмꙋᲅа́ᲅь че́ле черꙋ́ᲅе. Да́рь шѝ Мо́ѵсе а҆жꙋн̾сесе сѡ мънѫн̾че кꙋ̀ а҆зимъ шѝ кꙋ̀ і҆ер̾бꙋри а҆маре.
ма́ре фѡа́р̾ᲅе ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ ѳ҃ Да́рь сᲆ нꙋль мѫн̾ка́ци неф̾рип̾ᲅь дѣ́жꙋн̾сь са́ꙋ фїер̾ᲅь ꙟ҆ а҆пъ, чѝ сᲆ
слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль. мѫн̾ка́ци ᲅоᲅꙋль ф̾рип̾ᲅь би́не пѐ фѡ́ к꙽, шѝ капꙋль кꙋ̀ пичѡа́реле
д҃ Шѝ а҆ зи́сь Мо́ѵсе: “А҆ша̀ г̾ръїе́ще Дм҃нꙋль: Ла̀ мїезꙋль ноп̾цїи вѡ́ й шѝ мърꙋн̾ᲅаїеле.
ᲅрече при́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь і҃ Сᲆ нꙋ̀ лъса́ци ди́нь є҆́ль пѐ а҆ дѡ́ ꙋа зи шѝ ѡ҆ а́селе лꙋ́й сᲆ нꙋ̀ лѐ
є҃ Шѝ ва̀ мꙋри ᲅѡ́ ᲅь ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, зд꙽роби́ци. Чеѣ чѐ ва̀ ръмѫне пѐ а҆ дѡ́ꙋа зи сᲆ а҆р̾деци ꙟ҆ фѡ́ к꙽.
дѐ ла̀ ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь а҆ль лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ка́ре ᲂу҆р̾мѣ́зъ сᲆ шадъ пѐ а҃і Съль мѫн̾ка́ци ꙟ҆съ а҆ша̀: сᲆ а҆веци кѡа́ѱеле ꙟ҆чи́н̾се, ꙟ҆къл̾цъмин̾ᲅѣ
ᲅронꙋль съ́ꙋ, пѫ́нъ ла̀ ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь а҆ль рѡа́бей дѐ ла̀ рѫш̾ницъ ꙟ҆ пичѡа́ре шѝ ᲅоїеџеле ꙟ҆ мѫ́йниле вѡа́сᲄре; шѝ съль мѫн̾ка́ци кꙋ̀
шѝ пѫ́нъ ла̀ ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь а҆ль добиᲅѡа́че́лѡр̾. г̾рабъ, къчи є҆́сᲄе Па́щиле Дм҃нꙋлꙋй.
ѕ҃ Шѝ ва̀ фѝ п̾лѫн̾џере ма́ре ꙟ҆ ᲅѡ́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, кꙋ́мь в҃і Ꙟ҆ нѡа́п̾ᲅѣ а҆че́ѣ вѡ́ й ᲅрече пе́сᲄе пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ вѡ́ й
на май фо́сᲄ шѝ кꙋ́мь нꙋ̀ ва̀ май фѝ. лови пѐ ᲅѡ́ᲅь ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, а҆ль
ѡ҆ а́менилѡр̾ шѝ а҆ль добиᲅѡа́че́лѡр̾, шѝ вѡ́ й фа́че жꙋдека́ᲅъа҆сꙋ́п̾ра
І҆еши́рѣ н҃ѳ

ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ дꙋм̾незейлѡр̾ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, къчи Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь к҃ѳ Ꙗ҆́ рь ла̀ мїезꙋль ноп̾цїи а҆ лови́ᲅь Дм҃нꙋль пѐ ᲅо́ци ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋцїи
Дм҃нꙋль. ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, дѐ ла̀ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ка́ре
г҃і Ꙗ҆́рь ла̀ вѡ́ й сѫ́н̾џеле ва̀ фѝ сем̾нь пѐ каселе ꙟ҆ ка́ре вᲆ ве́ци а҆ф̾ла: шедѣ пѐ ᲅронь, пѫ́нъ ла̀ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль робꙋлꙋй, ка́ре сᲄа ꙟ҆
вѡ́ й ведѣ сѫ́н̾џеле шѝ вᲆ вѡ́ й ѡ҆ коли шѝ нꙋ̀ ва̀ фѝ ꙟ҆ᲅре вѡ́ й ранъ ꙟ҆кисѡа́ре, шѝ пѐ ᲅо́ци ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋцїи добиᲅѡа́че́лѡр̾.
ѡ҆ морѫᲅѡа́ре, кѫ́н̾дь вѡ́ й лови пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй. л҃ Шѝ са̀ скꙋла́ᲅь нѡа́п̾ᲅѣ Фараѡⷩ҇ ꙟ҆сꙋши, ᲅѡа́ᲅе слꙋџиле лꙋ́й шѝ
д҃і Зїꙋа а҆че́ѣ сᲆ фі́е спре поменире шѝ сᲆ пръз̾нꙋйци ꙟ҆ᲅрꙟса ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи, шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь бочеᲅь ма́ре ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅъ цара
сър̾бъᲅѡа́рѣ Дм҃нꙋлꙋй, ди́нь нѣ́мь ꙟ҆ нѣ́мь; ка а҆шезаре веш̾никъ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, къчи нꙋ̀ є҆ра̀ касъ ᲂу҆́н̾де сᲆ нꙋ̀ фі́е мор̾ᲅь.
сѡ пръз̾нꙋйци. л҃а Ꙟ҆ а҆чеѣ́ши нѡа́п̾ᲅе а҆ кема́ᲅь Фараѡⷩ҇ пѐ Мо́ѵсе шѝ пѐ А҆а҆рѡ́ нь шѝ
є҃і Шап̾ᲅе зиле сᲆ мѫн̾ка́ци а҆зиме; ди́нь зїꙋа ꙟ҆ᲅѫй сᲆ депър̾ᲅа́ци лѣ зи́сь: “Скꙋлацивъ шѝ і҆еши́ци ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль попѡ́ рꙋлꙋй ме́ꙋ!
ди́нь каселе вѡа́сᲄре доспиᲅꙋра, къчи чи́не ва̀ мѫн̾ка доспи́ᲅь ди́нь Шѝ вѡ́ й шѝ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль! Шѝ дꙋчецивъ дѐ фа́чеци слꙋж̾бъ
зїꙋа ꙟ҆ᲅѫй пѫ́нъ ꙟ҆ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ, сꙋф̾леᲅꙋль а҆челꙋїѧ сѐ ва̀ сᲄѫр̾пи Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй во́сᲄрꙋ, прекꙋ́мь а҆́ци зи́сь.
ди́нь І҆с҃л. л҃в Лꙋа́ци кꙋ̀ вѡ́ й шѝ ѡ҆ йле шѝ боїи во́щри, кꙋ́мь а҆́ци черꙋ́ᲅь, шѝ вᲆ
ѕ҃і Ꙟ҆ зїꙋа ꙟ҆ᲅѫй сᲆ а҆веци а҆дꙋнаре сфн҃ᲅъ, ꙟ҆ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ ꙗ҆́рь дꙋчеци шѝ мъ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ци шѝ пѐ ми́не!”
а҆дꙋнаре сфн҃ᲅъ; шѝ ꙟ҆ а҆челе зиле сᲆ нꙋ̀ фа́чеци ничи ᲂу҆́нь фель дѐ л҃г Шѝ силѣ́ꙋ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи пѐ попѡ́ рꙋль є҆в̾реꙋ сᲆ ꙗ҆́съ дег̾рабъ ди́нь цара
лꙋк꙽рꙋ декѫᲅь нꙋ́май че́ле чѐ ᲅребꙋїе фїекърꙋїѧ дѐ мѫн̾ка́ᲅь, нꙋ́май а҆че́ѣ, къчи зичѣ́ꙋ: “Пїери́мь кꙋ̀ ᲅоцїи!”
а҆челѣ сᲆ ви лѐ фа́чеци. л҃д А҆ᲅꙋн̾чи попѡ́ рꙋль а҆ лꙋа́ᲅь пѐ ᲂу҆мери а҆лꙋаᲅꙋль съ́ꙋ пѫ́нъ а҆ нꙋ̀ сѐ
з҃і Пъзи́ци сър̾бъᲅѡа́рѣ а҆зимилѡр̾, кᲆ ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ а҆́мь ско́сь ᲅа́береле доспи, кꙋ̀ ковециле ꙟ҆вели́ᲅе ꙟ҆ хайнеле лѡ́ рь.
вѡа́сᲄре ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй; пъзи́ци зїꙋа а҆чѣ́сᲄа ꙟ҆ л҃є Шѝ фъкѫ́н̾дь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль кꙋ́мь лѐ порꙋн̾чисе Мо́ѵсе, є҆́и а҆́ꙋ
нѣ́мꙋль во́сᲄрꙋ ка а҆шезъмѫ́н̾ᲅь веш̾ник꙽. черꙋ́ᲅь дѐ ла̀ Е҆џѵп̾ᲅе́ни васе дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь шѝ дѐ а҆ꙋрь шѝ хайне;
и҃і Ꙟ҆ чепѫ́н̾дь ди́нь сѣ́ра зилей а҆ пайспрезечѣ а҆ лꙋнїи ꙟ҆ᲅѫй шѝ пѫ́нъ л҃ѕ Ꙗ҆́ рь Дм҃нꙋль а҆ да́ᲅь попѡ́ рꙋлꙋй Съ́ꙋ ᲅречере ꙟ҆айн̾ᲅѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾,
ꙟ҆ сѣ́ра зилей а҆ дѡ́ ꙋъзе́чи шѝ ᲂу҆́на а҆ а҆челеѧши лꙋни, сᲆ мѫн̾ка́ци ка съ́й дѣ ᲅѡ́ᲅь чѐ а҆ черꙋ́ᲅь. Шѝ а҆сᲄфель а҆́ꙋ фо́сᲄ пръда́ци
пѫ́йне недоспи́ᲅъ. Е҆џѵп̾ᲅе́нїи.
ѳ҃і Шап̾ᲅе зиле сᲆ нꙋ̀ сѐ а҆ф̾ле доспиᲅꙋръ ꙟ҆ каселе вѡа́сᲄре; ᲅѡ́ᲅь че́ль л҃з Фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль а҆́ꙋ п̾лека́ᲅь ди́нь Рам̾сесь спре Сꙋкоᲅь, ка фа шасе
ка́ре ва̀ мѫн̾ка доспи́ᲅь, сꙋф̾леᲅꙋль а҆че́ла сѐ ва̀ сᲄѫр̾пи ди́нь ѡ҆ бщѣ сꙋ́ᲅе дѐ мїи дѐ бъⷬ҇ба́ци педещри, а҆фа́ръ дѐ копїи.
лꙋ́й І҆с҃ль, фі́е сᲄръинь са́ꙋ бъщинашь а҆ль пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй а҆челꙋїѧ. л҃и Шѝ а҆ май і҆еши́ᲅь ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ є҆́и мꙋл̾циме дѐ ѡ҆ а́мени дѐ фелꙋри́ᲅе
к҃ Тѡ́ ᲅь чѐ є҆ доспи́ᲅь сᲆ нꙋ̀ мѫн̾ка́ци, чѝ ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе а҆шезъриле нѣ́мꙋри, шѝ ѡ҆ й, шѝ бѡй, шѝ ᲅꙋр̾ме фѡа́р̾ᲅе мари.
вѡа́сᲄре сᲆ мѫн̾ка́ци а҆зимъ”. л҃ѳ Ꙗ҆́ рь ди́нь а҆лꙋаᲅꙋль чѐ ла́ꙋ ско́сь ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь а҆́ꙋ коп̾ᲅь а҆зиме, кᲆ
к҃а А҆пѡ́ й а҆ кема́ᲅь Мо́ѵсе пѐ ᲅо́ци бъᲅрѫнїи фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль шѝ лѣ нꙋ̀ сѐ досписе ꙟ҆къ, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ ꙗ҆́ꙋ ско́сь Е҆џѵп̾ᲅе́нїи шѝ нꙋ̀ пꙋᲅꙋсеръ
зи́сь: “Мер̾џери шѝ вᲆ лꙋа́ци мїей дꙋ́пъ фамилїиле вѡа́сᲄре шѝ зъбови ничи мъкарь съши фа́къ дѐ мѫн̾ка́ре пе́н̾ᲅрꙋ д꙽рꙋмь.
жꙋн̾гѧци Па́щиле. м҃ Тим̾пꙋль ꙟ҆съ, кѫᲅь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ пърин̾цїи лѡ́ рь а҆́ꙋ ᲅръи́ᲅь ꙟ҆
к҃в Дꙋ́пъ а҆че́ѣ сᲆ лꙋа́ци ᲂу҆́нь мънꙋн̾ки дѐ и҆сопь шѝ, мꙋйн̾дꙋль ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь шѝ ꙟ҆ цара Канаа́нь, а҆ фо́сᲄ дѐ па́ᲅрꙋ сꙋ́ᲅе ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни.
сѫ́н̾џеле сᲄрѫн̾сь дѐ ла̀ мїель ꙟ҆ᲅрꙋнь вась, сᲆ ᲂу҆н̾џеци прагꙋль дѐ сꙋ́сь м҃а Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ ᲅречерѣ че́лѡр̾ па́ᲅрꙋ сꙋ́ᲅе ᲅрейзе́чи дѐ а҆́ни а҆ і҆еши́ᲅь
шѝ а҆мѫн̾дѡ́ и ᲂу҆шорїи ᲂу҆шїи кꙋ̀ сѫ́н̾џеле че́ль ди́нь вась, ꙗ҆́рь вѡ́ й ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ щирѣ Дм҃нꙋлꙋй ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, нѡа́п̾ᲅѣ.
сᲆ нꙋ̀ і҆еши́ци ничи ᲂу҆́нꙋль ди́нь касъ пѫ́нъ диминѣ́ца; м҃в А҆чѣ́сᲄа а҆ фо́сᲄ нѡа́п̾ᲅѣ дѐ привегере а҆ Дм҃нꙋлꙋй пе́н̾ᲅрꙋ скѡа́ᲅерѣ
к҃г Къчи а҆ре сᲆ ᲅрѣ́къ Дм҃нꙋль сᲆ ловѣ́скъ Е҆џѵ́п̾ᲅꙋль; шѝ възѫ́н̾дь лѡ́ рь ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ пѐ а҆чѣ́сᲄъ нѡа́п̾ᲅе дѐ привегере
сѫ́н̾џеле дѐ пѐ прагꙋль дѐ сꙋ́сь шѝ дѐ пѐ чей дѡ́и ᲂу҆шори, Дм҃нꙋль ва̀ пе́н̾ᲅрꙋ Дм҃нꙋль ѡ҆ вѡ́ р̾ пъзи ᲅо́ци фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ди́нь нѣ́мь ꙟ҆
ᲅрече пѐ лѫ́н̾гъ ᲂу҆шъ шѝ нꙋ̀ ва̀ ꙟ҆гъдꙋй пїер̾зъᲅорꙋлꙋй сᲆ и҆н̾ᲅре ꙟ҆ нѣ́мь.
каселе вѡа́сᲄре, ка сᲆ вᲆ ловѣ́скъ. м҃г Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь: “Рѫн̾дꙋѧла
к҃д Пъзи́ци а҆че́сᲄѣ ка ᲂу҆́нь а҆шезъмѫ́н̾ᲅь веш̾ник꙽ пе́н̾ᲅрꙋ вѡ́ й шѝ Пащелꙋй є҆́сᲄе а҆чѣ́сᲄа: Нимени ди́нь чей дѐ а҆л̾ᲅь нѣ́мь сᲆ нꙋ̀
пе́н̾ᲅрꙋ копїии во́щри. мънѫн̾че ди́нь є҆́ль.
к҃є Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ ве́ци и҆н̾ᲅра ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль пѐ ка́ре Дм҃нꙋль ꙟ҆́ль ва̀ да̀ м҃д Да́рь ᲅѡ́ ᲅь робꙋль кꙋм̾пъра́ᲅь кꙋ̀ бани шѝ ᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь сᲆ
воꙋъ, кꙋ́мь а҆ зи́сь, сᲆ пъзи́ци рѫн̾дꙋѧла а҆чѣ́сᲄа. мънѫн̾че ди́нь є҆́ль.
к҃ѕ Шѝ кѫ́н̾дь вᲆ вѡ́ р̾ зиче копїии во́щри: Чѐ ꙟ҆сѣ́м̾нъ рѫн̾дꙋѧла м҃є Сᲅръинꙋль шѝ сим̾брѧшꙋль а҆шиж̾дерѣ сᲆ нꙋ̀ мънѫн̾че ди́нь є҆́ль.
а҆чѣ́сᲄа? м҃ѕ Сᲆ сѐ мънѫн̾че ꙟ҆ а҆чеѣ́ши касъ; сᲆ нꙋ̀ лъса́ци пѐ а҆ дѡ́ ꙋа зи; кар̾нѣ
к҃з Сᲆ лѐ спꙋ́неци: А҆чѣ́сᲄа є҆́сᲄе же́р̾ᲅ̾фа чѐ ѡ҆ а҆дꙋчемь дѐ Па́щи сᲆ нꙋ̀ ѡ҆ скѡа́ᲅеци а҆фа́ръ ди́нь касъ шѝ ѡ҆ а́селе сᲆ нꙋ̀ лѐ зд꙽роби́ци.
Дм҃нꙋлꙋй, Ка́ре ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь а҆ ᲅрекꙋ́ᲅь пѐ лѫ́н̾гъ каселе фі́илѡр̾ лꙋ́й м҃з Съль пръз̾нꙋѧ́скъ ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ бщѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃л.
І҆с҃ль, кѫ́н̾дь а҆ лови́ᲅь Е҆џѵ́п̾ᲅꙋль, ꙗ҆́рь каселе нѡа́сᲄре лѣ и҆з̾бъви́ᲅь”. м҃и Ꙗ҆́ рь дѐ ва̀ вени ла̀ вѡ́ й в̾реꙋнь сᲄръинь сᲆ фа́къ Па́щиле Дм҃нꙋлꙋй,
Шѝ са̀ п̾лека́ᲅь попѡ́ рꙋль шѝ са̀ ꙟ҆кина́ᲅь. сᲆ ᲅай ꙟ҆прежꙋрь пѐ ᲅо́ци чей дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ а҆́й лꙋ́й шѝ
к҃и А҆́ꙋ мер̾сь де́чи фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь ᲅѡа́ᲅе кꙋ́мь порꙋн̾чисе нꙋ́май а҆ᲅꙋ́н̾чи съль съвѫршѣ́скъ шѝ ва̀ фѝ ка шѝ лѡкꙋиᲅѡ́ рꙋль
Дм҃нꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь; а҆ша̀ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь ѯ҃

дѐ бащинъ а҆ль църїи; да́рь ᲅѡ́ᲅь че́ль неᲅъѧ́ᲅь ꙟ҆прежꙋрь сᲆ нꙋ̀ є҃і Кᲆ а҆ᲅꙋ́н̾чи кѫ́н̾дь сѐ ꙟ҆дъръᲅ̾ничѣ Фараѡⷩ҇ сᲆ нѐ дѣ д꙽рꙋмꙋль, Дм҃нꙋль
мънѫн̾че ди́нь є҆́ль. а҆ ѡ҆ морѫᲅь пѐ ᲅо́ци ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋцїи ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, дѐ
м҃ѳ Ѡ҆̀ леџе сᲆ фі́е шѝ пе́н̾ᲅрꙋ бъщинашь шѝ пе́н̾ᲅрꙋ сᲄръинꙋль чѐ сѐ ва̀ ла̀ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль ѡ҆ а́менилѡр̾ пѫ́нъ ла̀ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль
а҆шеза ла̀ вѡ́ й!” добиᲅѡа́че́лѡр̾. Дѐ а҆че́ѣ жер̾ᲅ̾фе́ск꙽ є҆́ꙋ Дм҃нꙋлꙋй пѐ ᲅѡ́ᲅь
н҃ Шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль кꙋ́мь порꙋн̾чисе Дм҃нꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ шѝ пѐ ᲅѡ́ ᲅь
шѝ А҆а҆рѡ́ нь; а҆ша̀ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь. ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль ди́нь фі́ии мей ꙟ҆́ль ръскꙋм̾пърь.
н҃а Де́чи, ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ а҆ ско́сь Дм҃нꙋль пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ди́нь цара ѕ҃і Сᲆ фі́е да́рь а҆чѣ́сᲄа ка ᲂу҆́нь сем̾нь ла̀ мѫ́на ᲅа̀ шѝ ка ѡ҆ ᲅъблицъ
Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, кꙋ̀ ѡ҆ щирѣ лѡ́ рь. дѣ́сꙋпра ѻ҆́ килѡр̾ ᲅъ́и, къчи кꙋ̀ мѫнъ ᲅаре нѣ ско́сь Дм҃нꙋль ди́нь
Е҆џѵ́п̾ᲅь!”

К А́ П. Г҃І з҃і Ꙗ҆́ рь дꙋ́пъ чѐ Фараѡⷩ҇ а҆ да́ᲅь д꙽рꙋмꙋль попѡ́ рꙋлꙋй, Дм҃нзе́ꙋ нꙋ̀ ла̀ дꙋ́сь
пѐ калѣ чѣ̀ къ́ᲅре пъмѫ́н̾ᲅꙋль Филисᲅе́нилѡр̾, ка́ре є҆ра̀ май
Сфн҃цирѣ че́лѡр̾ ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋци.
скꙋр̾ᲅъ; къчи а҆ зи́сь Дм҃нзе́ꙋ: “Нꙋ̀ кꙋм̾ва попѡ́ рꙋль, възѫ́н̾дь
а҃ Ꙟ҆ в̾ре́мѣ а҆че́ѣ а҆ вор̾би́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ ѧ҆ зи́сь: ръз̾бо́й, съ́й паръ ръ́ꙋ шѝ сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѡа́р̾къ ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь”.
в҃ “Съⷨи сфн҃це́щи пѐ ᲅѡ́ᲅь ꙟ҆ᲅѫїꙋль нъскꙋ́ᲅь, пѐ ᲅѡ́ ᲅь че́ль чѐ сѐ и҃і Чѝ а҆ дꙋ́сь Дм҃нзе́ꙋ попѡ́ рꙋль ꙟ҆прежꙋрь, пѐ калѣ пꙋсᲄїꙋлꙋй, къ́ᲅре
наще ꙟ҆ᲅѫй ла̀ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль, дѐ ла̀ ѻ҆́ мь пѫ́нъ ла̀ добиᲅок꙽, кᲆ є҆́сᲄе Ма́рѣ Рошїе. Шѝ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь ꙟ҆ бꙋнъ рѫн̾дꙋѧлъ ди́нь
а҆ль Ме́ꙋ!” пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
г҃ Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе а҆ зи́сь къ́ᲅре попѡ́ р̾: “Сᲆ вᲆ а҆дꙋчеци а҆мин̾ᲅе дѐ зїꙋа ѳ҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ лꙋа́ᲅь Мо́ѵсе кꙋ̀ сине ѡ҆ а́селе лꙋ́й І҆ѡси́ф̾; къчи І҆ѡси́ф̾
а҆чѣ́сᲄа, ꙟ҆ ка́ре а҆́ци і҆еши́ᲅь ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ди́нь ка́са легасе пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль кꙋ̀ жꙋръмѫ́н̾ᲅь, зикѫ́н̾дь: “А҆ре сᲆ вᲆ
робїей, къчи кꙋ̀ мѫнъ ᲅаре ва̀ ско́сь Дм҃нꙋль дѐ а҆ко́лѡ шѝ сᲆ нꙋ̀ чер̾чеᲅезе Дм҃нзе́ꙋ шѝ а҆ᲅꙋ́н̾чи сᲆ лꙋа́ци кꙋ̀ вѡ́ й шѝ ѡ҆ а́селе ме́ле дѐ
мѫн̾ка́ци доспи́ᲅь; а҆и́чи!”
д҃ Кᲆ а҆́сᲄъзи і҆еши́ци вѡ́ й, ꙟ҆ лꙋна А҆вивь. к҃ Фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль а҆́ꙋ пор̾ни́ᲅь а҆пѡ́ й ди́нь Сꙋкоᲅь шѝ шѧ́ꙋ а҆шеза́ᲅь
є҃ Ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь ᲅѐ ва̀ дꙋче Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ ꙟ҆ цара Канаа́нейлѡр̾, ᲅа́бъра ла̀ Е҆ᲅа́мь, ла̀ капъᲅꙋль пꙋсᲄїꙋлꙋй.
а҆ Хеᲅейлѡр̾, а҆ А҆море́йлѡр̾, а҆ Хевейлѡр̾, а҆ І҆ебꙋсейлѡр̾, а҆ Гер̾гесейлѡр̾ к҃а Ꙗ҆́ рь Дм҃нꙋль мер̾џѣ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лѡр̾: зїꙋа ꙟ҆ сᲄѫл̾пь дѐ нѡр̾,
шѝ а҆ Ферезейлѡр̾, пе́н̾ᲅрꙋ ка́ре Са жꙋра́ᲅь Е҆́ль пърин̾цилѡр̾ ᲅъ́и а҆ръᲅѫн̾дꙋле калѣ, ꙗ҆́рь нѡа́п̾ᲅѣ ꙟ҆ сᲄѫл̾пь дѐ фѡ́ к꙽, лꙋминѫн̾дꙋле, ка
съци дѣ цара ᲂу҆́н̾де кꙋр̾џе мїере шѝ лап̾ᲅе, сᲆ фа́чи слꙋж̾ба а҆чѣ́сᲄа ꙟ҆ сᲆ пѡа́ᲅъ мер̾џе шѝ зїꙋа шѝ нѡа́п̾ᲅѣ.
а҆чѣ́сᲄъ лꙋнъ. к҃в Шѝ на лиѱи́ᲅь сᲄѫл̾пꙋль дѐ нѡр̾ зїꙋа, ничи сᲄѫл̾пꙋль дѐ фѡ́ к꙽
ѕ҃ Шап̾ᲅе зиле сᲆ мънѫн̾чи а҆зиме, ꙗ҆́рь ꙟ҆ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ є҆́сᲄе нѡа́п̾ᲅѣ динайн̾ᲅѣ попѡ́ рꙋлꙋй.
сър̾бъᲅѡа́рѣ Дм҃нꙋлꙋй:
з҃ А҆зиме сᲆ мѫн̾ка́ци шап̾ᲅе зиле шѝ сᲆ нꙋ̀ сѐ гъсѣ́скъ ла̀ ᲅи́не К А́ П. Д҃І
пѫ́йне доспи́ᲅъ, ничи а҆лꙋа́ᲅь доспи́ᲅь ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅе хоᲅареле ᲅа́ле.
Тречерѣ при́нь Ма́рѣ Рошїе.
и҃ Ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ сᲆ спꙋй фі́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ шѝ сᲆ зичи: А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь пе́н̾ᲅрꙋ
че́ле чѐ а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ ми́не, кѫ́н̾дь а҆́мь і҆еши́ᲅь ди́нь а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ а҆ зи́сь:
Е҆џѵ́п̾ᲅь. в҃ “Спꙋ́не фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѡа́р̾къ шѝ съши а҆шезе ᲅа́бъра ꙟ҆
ѳ҃ Сᲆ фі́е а҆че́сᲄѣ ка ᲂу҆́нь сем̾нь пѐ мѫ́на ᲅа̀ шѝ а҆дꙋчере а҆мин̾ᲅе фа́ца Пи Хахироᲅꙋлꙋй, ꙟ҆ᲅре Миг꙽даль шѝ ма́ре, ꙟ҆ прѣ́ж̾ма лꙋ́й
ꙟ҆айн̾ᲅѣ ѻ҆́ килѡр̾ ᲅъ́и, пе́н̾ᲅрꙋ ка леџѣ Дм҃нꙋлꙋй сᲆ фі́е ꙟ҆ гꙋра ᲅа̀, Баа́ль Цефонь. А҆ко́лѡ, ꙟ҆ прѣ́ж̾ма лꙋ́й, лѫ́н̾гъ ма́ре, сᲆ ᲅъбърѫци.
къчи кꙋ̀ мѫнъ ᲅаре ᲅѣ ско́сь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь. г҃ Кᲆ Фараѡⷩ҇ ва̀ зиче къ́ᲅре попѡ́ рꙋль съꙋ: Фі́ии а҆чещїѧ а҆́й лꙋ́й І҆с҃ль
і҃ Сᲆ пъзи́ци да́рь леџѣ а҆чѣ́сᲄа ди́нь а҆нь ꙟ҆ а҆нь, ла̀ в̾ре́мѣ хоᲅърѫᲅъ. са́ꙋ ръᲅъчи́ᲅь ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль а҆че́сᲄа шѝ ѧ҆ ꙟ҆ки́сь пꙋсᲄїꙋль.
а҃і Шѝ кѫ́н̾дь ᲅѐ ва̀ дꙋче Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ ꙟ҆ цара Канаа́нꙋлꙋй, д҃ Ꙗ҆́ рь Е҆́ꙋ вѡ́ й ꙟ҆вѫр̾ᲅоша и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ва̀ а҆лер̾га дꙋ́пъ є҆́и.
кꙋ́мь Са жꙋра́ᲅь цїе шѝ пърин̾цилѡр̾ ᲅъ́и, шѝ ᲅїѡ ва̀ да̀ цїе, Шиⷨи вѡ́ й а҆ръᲅа слава Мѣ а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆сꙋ́п̾ра а҆ ᲅѡа́ᲅъ
в҃і А҆ᲅꙋн̾чи сᲆ ѡ҆ себе́щи Дм҃нꙋлꙋй пѐ ᲅѡ́ᲅь че́ль дѐ па́р̾ᲅе бър̾бъᲅѣ́скъ ѡ҆ щирѣ лꙋ́й; шѝ вѡ́ р̾ кꙋнѡа́ще ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь
дѐ ла̀ ѡ҆ а́мени, ка́ре сѐ наще ꙟ҆ᲅѫй; шѝ пѐ ᲅѡ́ᲅь че́ль дѐ па́р̾ᲅе Дм҃нꙋль!” Шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀.
бър̾бъᲅѣ́скъ, ка́ре сѐ ва̀ наще ꙟ҆ᲅѫй ди́нь ᲅꙋр̾меле са́ꙋ дѐ ла̀ виᲅеле є҃ А҆ᲅꙋн̾чи са̀ да́ᲅь дѐ щире ре́џелꙋй Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй кᲆ попѡ́ рꙋль є҆в̾реꙋ а҆
чѐ ве́й а҆вѣ̀, съль ꙟ҆кини Дм҃нꙋлꙋй. фꙋџи́ᲅь. шѝ са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й
г҃і Пѐ ᲅѡ́ ᲅь ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль дѐ ла̀ а҆синъ съль ръскꙋм̾пери кꙋ̀ ᲂу҆́нь а҆сꙋ́п̾ра попѡ́ рꙋлꙋй а҆че́сᲄꙋїѧ шѝ є҆́и а҆́ꙋ зи́сь: “Чѐ а҆́мь фъкꙋ́ᲅь нѡй?
мїель; ꙗ҆́рь дѐ нꙋль ве́й ръскꙋм̾пъра, ꙟ҆́и ве́й ф̾рѫн̾џе гѫᲅꙋль; сᲆ Кꙋ́мь дѐ а҆́мь лъса́ᲅь пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ сѐ дꙋкъ шѝ сᲆ нꙋ̀ нѐ май
ръскꙋм̾пери шѝ пѐ ᲅѡ́ᲅь ꙟ҆ᲅѫйнъскꙋᲅꙋль ди́нь ѡ҆ а́мени ꙟ҆ нѣ́мꙋль робѣ́скъ ноꙋъ?”
ᲅъ́ꙋ. ѕ҃ А҆̀ ꙟ҆хъма́ᲅь де́чи Фараѡⷩ҇ ка́ре ле са́ле дѐ ръз̾бо́й шѝ а҆ лꙋа́ᲅь
д҃і Кѫ́н̾дь ꙟ҆съ ᲅѐ ва̀ ꙟ҆ᲅреба дꙋ́пъ а҆че́ѣ фі́ꙋль ᲅъ́ꙋ шѝ ва̀ зиче: Чѐ попѡ́ рꙋль съ́ꙋ кꙋ̀ сине:
ꙟ҆сѣ́м̾нъ а҆чѣ́сᲄа?, съ́й спꙋй: Кꙋ̀ мѫнъ пꙋ́ᲅер̾никъ нѣ ско́сь Дм҃нꙋль з҃ А҆̀ лꙋа́ᲅь кꙋ̀ сине шасе сꙋ́ᲅе дѐ кърꙋце а҆лесе шѝ ᲅѡа́ᲅъ кълъримѣ
ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, ди́нь ка́са робїей. Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ къпеᲅенїиле лѡ́ рь.
І҆еши́рѣ ѯ҃а

и҃ Ꙗ҆́рь Дм҃нꙋль а҆ ꙟ҆вѫр̾ᲅоша́ᲅь и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ре́џеле Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, к҃д Да́рь ꙟ҆ сᲄража диминецїи а҆ къꙋᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль ди́нь сᲄѫл̾пꙋль че́ль дѐ
шѝ а҆ слꙋжиᲅорилѡр̾ лꙋ́й, шѝ а҆ а҆лер̾га́ᲅь а҆че́сᲄа дꙋ́пъ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль; фѡ́ к꙽ шѝ ди́нь нѡр̾ спре ᲅа́бъра Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ шѝ а҆ ᲂу҆м̾п̾лꙋ́ᲅь
да́рь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль і҆ешисеръ сꙋ́бь мѫнъ ꙟ҆ал̾ᲅъ. ᲅа́бъра Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ дѐ спаймъ.
ѳ҃ Шѝ а҆́ꙋ а҆лер̾га́ᲅь дꙋ́пъ є҆́и Е҆џѵп̾ᲅе́нїи кꙋ̀ ᲅоїи каїи шѝ ка́ре ле лꙋ́й к҃є Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь сᲆ саръ роциле дѐ ла̀ ка́ре ле лѡ́ рь, ꙟ҆кѫᲅь кꙋ̀ а҆невоїе
Фараѡⷩ҇, кꙋ̀ кълърецїи шѝ кꙋ̀ ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ щирѣ лꙋ́й шѝ ꙗ҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь мер̾џѣ́ꙋ ка́ре ле. А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ зи́сь Е҆џѵп̾ᲅе́нїи: “Сᲆ фꙋџи́мь дѐ ла̀
кѫ́н̾дь попосисеръ є҆́и ла̀ ма́ре, лѫ́н̾гъ Пи Хахироᲅь, ꙟ҆ фа́ца лꙋ́й фа́ца лꙋ́й І҆с҃ль, кᲆ Дм҃нꙋль сѐ лꙋп̾ᲅъ пе́н̾ᲅрꙋ є҆́и кꙋ̀ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи!”
Баа́ль Цефонь. к҃ѕ Ꙗ҆́ рь Дм҃нꙋль а҆ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙟ҆ ᲅин̾деци мѫ́на а҆сꙋ́п̾ра мърїи,
і҃ Да́рь кѫ́н̾дь са̀ а҆пропїа́ᲅь Фараѡⷩ҇ шѝ кѫ́н̾дь са́ꙋ ᲂу҆йᲅа́ᲅь фі́ии лꙋ́й ка сᲆ сѐ ꙟ҆ᲅѡа́р̾къ а҆пеле а҆сꙋ́п̾ра Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, а҆сꙋ́п̾ра ка́ре лѡ́ р̾ лѡ́ рь
І҆с҃ль ꙟ҆апѡй шѝ а҆́ꙋ възꙋ́ᲅь кᲆ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи винь дꙋ́пъ є҆́и, са́ꙋ шѝ а҆сꙋ́п̾ра кълърецилѡр̾ лѡ́ рь”.
спъимѫ́н̾ᲅа́ᲅь фѡа́р̾ᲅе ᲅаре фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ а҆́ꙋ сᲄрига́ᲅь къ́ᲅре к҃з Шѝ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь Мо́ѵсе мѫ́на а҆сꙋ́п̾ра мърїи шѝ спре зїꙋъ са̀ ꙟ҆ᲅор̾сь
Дм҃нꙋль; а҆па ла̀ ло́кꙋль є҆́и, ꙗ҆́рь Е҆џѵп̾ᲅе́нїи фꙋџѣ́ꙋ ꙟ҆поᲅрива а҆пей. Шѝ а҆ша̀
а҃і Шѝ а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ѡ҆а́ре нꙋ̀ є҆ра́ꙋ мор̾мин̾ᲅе ꙟ҆ цара а҆ ꙟ҆ека́ᲅь Дм҃нзе́ꙋ пѐ Е҆џѵп̾ᲅе́ни ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль мърїи.
Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, дѐ чѐ нѣ́й а҆дꙋ́сь сᲆ мꙋри́мь ꙟ҆ пꙋсᲄїе? Чѐ а҆́й фъкꙋ́ᲅь ᲅꙋ̀ к҃и Ꙗ҆́ рь а҆пеле са́ꙋ ᲅрась ла̀ ло́к꙽ шѝ а҆́ꙋ а҆копери́ᲅь ка́ре ле шѝ кълърецїи
кꙋ̀ нѡй, скоцѫн̾дꙋне ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅ? ꙟ҆ᲅреџїи ѡ҆ щири а҆ лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ка́ре и҆н̾ᲅрасе дꙋ́пъ І҆с҃ли́ци ꙟ҆ ма́ре, шѝ
в҃і Нꙋ̀ цѧмь спꙋ́сь нѡй, ѡ҆ а́ре, дѐ а҆чѣ́сᲄа ꙟ҆ Е҆џѵ́п̾ᲅь, кѫ́н̾дь цѧмь зи́сь: нꙋ̀ а҆ ръма́сь ничи ᲂу҆́нꙋль дин̾ᲅре є҆́и.
Ласъне сᲆ роби́мь Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, кᲆ є҆ май би́не сᲆ фи́мь роби к҃ѳ Фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ꙟ҆съ а҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь при́нь ма́ре ка пѐ ᲂу҆ска́ᲅь шѝ а҆па
Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ декѫᲅь сᲆ мꙋри́мь ꙟ҆ пꙋсᲄїѧ а҆чѣ́сᲄа?” лѣ фо́сᲄ переᲅе ла̀ д꙽рѣ́п̾ᲅа шѝ сᲄѫн̾га лѡ́ рь.
г҃і Мо́ѵсе ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре попѡ́ р̾: “Нꙋ̀ вᲆ ᲅемеци! Сᲅа́ци шѝ ве́ци л҃ А҆ша̀ а҆ и҆з̾бъви́ᲅь Дм҃нꙋль ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ пѐ І҆с҃ли́ци ди́нь мѫ́йниле
ведѣ минꙋнѣ чѣ̀ дѐ ла̀ Дм҃нꙋль, пѐ ка́ре вᲆ ва̀ фа́чеѡ Е҆́ль а҆́сᲄъзи, Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾; шѝ а҆́ꙋ възꙋ́ᲅь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль пѐ Е҆џѵп̾ᲅе́ни мор̾ци пѐ
къчи пѐ Е҆џѵп̾ᲅе́нїи пѐ ка́ре ꙟ҆́и ведеци а҆́сᲄъзи нꙋй ве́ци май ведѣ малꙋриле мърїи.
ничода́ᲅъ. л҃а Възꙋᲅа І҆с҃ль мѫ́на чѣ̀ ᲅаре пѐ ка́ре а҆ ꙟ҆ᲅин̾сѡ Дм҃нꙋль а҆сꙋ́п̾ра
д҃і Дм҃нꙋль а҆ре сᲆ Сѐ лꙋп̾ᲅе пе́н̾ᲅрꙋ вѡ́ й, ꙗ҆́рь вѡ́ й фи́ци линищи́ци!” Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, шѝ са̀ ᲅемꙋ́ᲅь попѡ́ рꙋль дѐ Дм҃нꙋль шѝ а҆ к꙽резꙋ́ᲅь
є҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Чѐ сᲄриџи къ́ᲅре Ми́не? ꙟ҆ Дм҃нꙋль шѝ ꙟ҆ Мо́ѵсе, слꙋга Лꙋ́й.
Спꙋ́не фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ пор̾нѣ́скъ,
ѕ҃і Ꙗ҆́рь ᲅꙋ̀ ридикънь ᲅоѧгꙋль ши́ци ꙟ҆ᲅин̾де мѫ́на а҆сꙋ́п̾ра мърїи шѝ К А́ П. Є҃І
ѡ҆ деспа́р̾ᲅе шѝ вѡ́ р̾ ᲅрече фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль при́нь ми́ж̾локꙋль мърїи,
Кѫн̾ᲅарѣ лꙋ́й Мо́ѵсе.
ка пѐ ᲂу҆ска́ᲅь.
з҃і Ꙗ҆́ᲅъ, Е҆́ꙋ вѡ́ й ꙟ҆вѫр̾ᲅоша и҆́нима лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆ ᲅꙋᲅꙋрѡр̾ а҃ А҆ᲅꙋн̾чи Мо́ѵсе шѝ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль а҆́ꙋ кѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нꙋлꙋй кѫн̾ᲅарѣ
Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, ка сᲆ мѣ́р̾гъ пѐ ᲂу҆р̾меле лѡ́ рь. Шиⷨи вѡ́ й а҆ръᲅа слава а҆чѣ́сᲄа шѝ а҆́ꙋ зи́сь: “Сᲆ кѫн̾ᲅъмь Дм҃нꙋлꙋй, къчи кꙋ̀ славъ Са
Мѣ а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ а҆сꙋ́п̾ра а҆ ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ щирѣ лꙋ́й, а҆сꙋ́п̾ра ка́ре прѣ́слъви́ᲅь! Пѐ каль шѝ пѐ кълърець ꙟ҆ ма́ре ѧ҆ а҆рꙋн̾ка́ᲅь!
лѡ́ р̾ лꙋ́й шѝ а҆сꙋ́п̾ра кълърецилѡр̾ лꙋ́й. в҃ Търїѧ мѣ шѝ мърирѣ мѣ є҆́сᲄе Дм҃нꙋль, къчи Е҆́ль ма и҆з̾бъви́ᲅь.
и҃і Шѝ вѡ́ р̾ кꙋнѡа́ще ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль, кѫ́н̾дь А҆че́сᲄа є҆́сᲄе Дм҃нзе́ꙋль ме́ꙋ шиⷧ҇ вѡ́ й прѣ́слъви, Дм҃нзе́ꙋль пърин̾ᲅелꙋй
Ꙟ҆ и вѡ́ й а҆ръᲅа слава Мѣ а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й Фараѡⷩ҇, а҆сꙋ́п̾ра ка́ре лѡ́ р̾ лꙋ́й шѝ ме́ꙋ шиⷧ҇ вѡ́ й прѣ́ꙟъл̾ца!
а҆сꙋ́п̾ра кълърецилѡр̾ лꙋ́й”. г҃ Дм҃нꙋль є҆́сᲄе виᲅѣ́зь ꙟ҆ лꙋп̾ᲅъ; Дм҃нꙋль є҆́сᲄе нꙋ́меле Лꙋ́й.
ѳ҃і А҆ᲅꙋн̾чи са̀ ридика́ᲅь ꙟџ҃рꙋль Дм҃нꙋлꙋй, ка́ре мер̾џѣ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа́берей д҃ Кареле лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ѡ҆ щирѣ лꙋ́й ꙟ҆ ма́ре лѣ а҆рꙋн̾ка́ᲅь; Пѐ
фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль, шѝ са̀ мꙋᲅа́ᲅь ꙟ҆ ᲂу҆р̾ма лѡ́ рь; шѝ са̀ ридика́ᲅь къпеᲅенїиле че́ле дѐ сѣ́мъ а҆́ле лꙋ́й, Ма́рѣ Рошїе лѣ ꙟ҆гици́ᲅь,
сᲄѫл̾пꙋль че́ль дѐ нѡр̾ динайн̾ᲅѣ лѡ́ рь шѝ а҆ сᲄа́ᲅь ꙟ҆ ᲂу҆р̾ма лѡ́ рь. є҃ А҆дѫн̾кꙋль лѣ а҆копери́ᲅь, Ꙟ҆ фꙋн̾дꙋль мърїи ка ѡ҆ пѧᲅръ са́ꙋ
к҃ А҆сᲄфель а҆ ᲅрекꙋ́ᲅь є҆́ль шѝ а҆ сᲄа́ᲅь ꙟ҆ᲅре ᲅа́бъра Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ шѝ погорѫᲅь.
ᲅа́бъра фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль; шѝ є҆ра̀ негꙋръ шѝ ꙟ҆ᲅꙋнерик꙽ пе́н̾ᲅрꙋ ᲂу҆́нїи, ѕ҃ Дрѣ́п̾ᲅа Та̀, Дм҃не, шїѧ а҆ръᲅа́ᲅь ᲅърїѧ. Мѫ́на Та̀ чѣ̀ д꙽рѣ́п̾ᲅъ,
ꙗ҆́рь пе́н̾ᲅрꙋ чейлал̾ци лꙋминъ, нѡа́п̾ᲅѣ, шѝ ᲅѡа́ᲅъ нѡа́п̾ᲅѣ нꙋ̀ са́ꙋ Дм҃не, пѐ в̾ръж̾маши ѧ҆ сфърѫма́ᲅь.
а҆пропїа́ᲅь ᲂу҆́нїи дѐ а҆л̾цїи. з҃ Кꙋ̀ мꙋл̾цимѣ славей Та́ле а҆́й сꙋр̾па́ᲅь пѐ чей поᲅрив̾ничи. Тримисай
к҃а Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь мѫ́на са̀ а҆сꙋ́п̾ра мърїи шѝ а҆ а҆лꙋн̾га́ᲅь мѫнїѧ Та̀ Шѝ ѧ҆ мисᲄꙋи́ᲅь ка пѐ нище паїе.
Дм҃нꙋль марѣ ᲅѡа́ᲅъ нѡа́п̾ᲅѣ кꙋ̀ вѫ́н̾ᲅь пꙋ́ᲅер̾ник꙽ дѐ ла̀ ръсъри́ᲅь и҃ Ла̀ сꙋф̾ларѣ нърилѡр̾ Та́ле са̀ деспър̾ци́ᲅь а҆па, Сᲅрѫн̾сꙋса́ꙋ ла̀ ᲂу҆́нь
шѝ са̀ фъкꙋ́ᲅь марѣ ᲂу҆ска́ᲅь, кᲆ са́ꙋ деспър̾ци́ᲅь а҆пеле. ло́к꙽ а҆пеле ка ᲂу҆́нь переᲅе Шѝ са́ꙋ ꙟ҆кега́ᲅь валꙋриле ꙟ҆ и҆́нима мърїи.
к҃в Шѝ а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль при́нь ми́ж̾локꙋль мърїи, мер̾гѫ́н̾дь ѳ҃ Връж̾машꙋль зичѣ: “А҆лер̾гавѡй дꙋ́пъ є҆́и шїи вѡ́ й а҆жꙋн̾џе; Прадъ
ка пѐ ᲂу҆ска́ᲅь, ꙗ҆́рь а҆пеле лѐ є҆ра́ꙋ переᲅе, ла̀ д꙽рѣ́п̾ᲅа шѝ ла̀ сᲄѫн̾га вѡ́ й ꙟ҆пър̾ци шими вѡ́ й съᲅꙋра сꙋф̾леᲅꙋль дѐ ръз̾бꙋнаре; Вѡ́ й
лѡ́ рь. скѡа́ᲅе сабїѧ шѝ мѫ́на мѣ ꙟ҆́и ва̀ сᲄѫр̾пи”.
к҃г Ꙗ҆́рь Е҆џѵп̾ᲅе́нїи ᲂу҆р̾мърин̾дꙋй, а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь дꙋ́пъ є҆́и ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль і҃ Да́рь а҆́й ᲅрими́сь Тꙋ̀ дꙋхꙋль Тъ́ꙋ Шѝ марѣ ѧ҆ ꙟ҆гици́ᲅь;
мърїи ᲅоїи каїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇, ка́ре ле шѝ кълърецїи лꙋ́й. А҆фꙋн̾даᲅꙋса́ꙋ ка п̾лꙋм̾бꙋль Ꙟ҆ а҆пеле че́ле мари.
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь ѯ҃в

а҃і Дм҃не, чи́не є҆́сᲄе а҆семенѣ цїе ꙟ҆ᲅре дꙋм̾незей? Чи́не є҆́сᲄе а҆семенѣ цїе К А́ П. Ѕ҃ І
прѣ́слъви́ᲅь ꙟ҆ сфн҃ценїе, Минꙋна́ᲅь ꙟ҆ᲅрꙋ славъ Шѝ фъкъᲅѡр̾ дѐ Мана.
минꙋни?
в҃і Ꙟ҆ ᲅин̾сай д꙽рѣ́п̾ᲅа Та̀ Шѝ ѧ҆ ꙟ҆гици́ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль! а҃ П̾лекѫ́н̾дь а҆пѡ́ й ди́нь Е҆ли́мь, а҆ вени́ᲅь ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ бщѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й
г҃і Кълъꙋзиᲅай кꙋ̀ мила Та̀ а҆че́сᲄ попѡ́ р̾ шѝ лай и҆з̾бъви́ᲅь; Тꙋ̀ ꙟ҆́ль І҆с҃ль ꙟ҆ пꙋсᲄїѧ Синь, кѫре є҆́сᲄе ꙟ҆ᲅре Е҆ли́мь шѝ ꙟ҆ᲅре Сина́ї, ꙟ҆ зїꙋа
повъцꙋїе́щи кꙋ̀ пꙋ́ᲅерѣ Та̀, Спре лѡкашꙋль сфн҃ценїей Та́ле. а҆ чин̾чиспрезечѣ а҆ лꙋнїи а҆ дѡ́ꙋа, дꙋ́пъ і҆еширѣ ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь.
д҃і А҆ꙋзиᲅа́ꙋ нѣ́мꙋриле шѝ са́ꙋ кꙋᲅремꙋра́ᲅь, Фрикъ а҆ кꙋпри́н̾сь пѐ чей в҃ Ꙟ҆ пꙋсᲄїѧ а҆чѣ́сᲄа ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ бщѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль а҆ кѫр̾ᲅи́ᲅь
ди́нь Филисᲄеїѧ. ꙟ҆поᲅрива лꙋ́й Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь.
є҃і А҆ᲅꙋн̾чи са́ꙋ спъимѫ́н̾ᲅа́ᲅь къпеᲅенїиле Е҆до́мꙋлꙋй, Пѐ кон̾дꙋкъᲅорїи г҃ Шѝ а҆́ꙋ зи́сь къ́ᲅре є҆́и фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль: “Май би́не мꙋрѣ́мь бъᲅꙋци
Моа́бꙋлꙋй кꙋᲅремꙋрь ѧ҆ кꙋпри́н̾сь; Шѝ ᲅо́ци кѫци ᲅръїе́ск꙽ ꙟ҆ дѐ Дм҃нꙋль ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, кѫ́н̾дь шедѣ́мь ꙟ҆прежꙋрꙋль
Канаа́нь шѧ́ꙋ пїер̾дꙋ́ᲅь кꙋм̾пъᲅꙋль. къл̾дърилѡр̾ кꙋ̀ кар̾не шѝ мѫн̾ка́мь пѫ́йне дѐ нѐ съᲅꙋра́мь! Да́рь
ѕ҃і Фрикъ шѝ г̾рѡа́зъ ва̀ къдѣ пе́сᲄе є҆́и. Шѝ дѐ мърецїѧ брацꙋлꙋй Тъ́ꙋ, вѡ́ й нѣ́ци а҆дꙋ́сь ꙟ҆ пꙋсᲄїѧ а҆чѣ́сᲄа, ка ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ бщѣ а҆чѣ́сᲄа сᲆ
Ка пїеᲅреле вѡ́ р̾ ꙟ҆к꙽ремени, Пѫ́нъ ва̀ ᲅрече попѡ́ рꙋль Тъ́ꙋ, Дм҃не, мѡа́ръ дѐ фѡа́ме”.
Пѫ́нъ ва̀ ᲅрече попѡ́ рꙋль Тъ́ꙋ а҆че́сᲄа, пѐ ка́ре лай кѫщига́ᲅь Тꙋ̀. д҃ Дм҃нꙋль ꙟ҆съ а҆ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙗ҆́ᲅъ Е҆́ꙋ лѐ вѡ́ й п̾лоꙋа пѫ́йне
з҃і Тꙋ̀ ꙟ҆́ль ве́й дꙋче шиль ве́й съди ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅеле мощенирїи Та́ле, Ꙟ҆ ди́нь черь. Сᲆ ꙗ҆́съ да́рь попѡ́ рꙋль шѝ сᲆ а҆дꙋне ꙟ҆ фїека́ре зи кѫᲅь
ло́кꙋль чѐ ци лай фъкꙋ́ᲅь сълъш̾лꙋйре, Дм҃не, Ꙟ҆ лѡкашꙋль сфн҃ᲅь ᲅребꙋїе пе́н̾ᲅрꙋ ѡ҆ зи, ка съль ꙟ҆чер̾к꙽ да́къ ва̀ ᲂу҆м̾бла са́ꙋ нꙋ̀ дꙋ́пъ
че́ль зиди́ᲅь дѐ мѫ́йниле Та́ле, Дм҃не! леџѣ Мѣ.
и҃і Ꙟ҃цива Дм҃нꙋль ꙟ҆ вѣ́к꙽ шѝ ꙟ҆ вѣ́кꙋль вѣ́кꙋлꙋй. є҃ Ꙗ҆́ рь ꙟ҆ зїꙋа а҆ шасѣ сᲆ а҆дꙋне дѐ дѡ́ ꙋъ ѻ҆ ри май мꙋл̾ᲅь декѫᲅь
ѳ҃і Къчи каїи лꙋ́й Фараѡⷩ҇ кꙋ̀ ка́ре ле шѝ кълърецїи лꙋ́й а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь ꙟ҆ а҆дꙋна́ꙋ ꙟ҆ челелал̾ᲅе зиле, пе́н̾ᲅрꙋ ѡ҆ зи”.
ма́ре. Ꙟ҆ ᲅор̾са Дм҃нꙋль а҆сꙋ́п̾ра лѡ́ рь а҆пеле мърїи, Ꙗ҆́ рь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль ѕ҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ зи́сь Мо́ѵсе шѝ А҆а҆рѡ́ нь къ́ᲅре ᲅѡа́ᲅъ а҆дꙋнарѣ фі́илѡр̾
а҆́ꙋ ᲅрекꙋ́ᲅь при́нь ма́ре, ка пѐ ᲂу҆ска́ᲅь!” лꙋ́й І҆с҃ль: “Дисѣ́ръ ве́ци кꙋнѡа́ще кᲆ Дм҃нꙋль ва̀ ско́сь ди́нь
к҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ лꙋа́ᲅь Марїам̾ прⷪ҇рчица, сора лꙋ́й А҆а҆рѡ́ нь, ᲅим̾панꙋль ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй.
мѫ́на са̀, шѝ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь дꙋ́пъ дѫн̾са ᲅѡа́ᲅе феме́иле кꙋ̀ ᲅим̾пане з҃ Шѝ диминѣ́цъ ве́ци ведѣ слава Дм҃нꙋлꙋй, кᲆ Е҆́ль а҆ а҆ꙋзи́ᲅь
шѝ дън̾цꙋи́н̾дь. кѫр̾ᲅирѣ вѡа́сᲄръ ꙟ҆поᲅрива лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ; ꙗ҆́рь нѡй чѐ сꙋ́н̾ᲅемь дѐ
к҃а Шѝ ръспꙋн̾дѣ Марїам̾ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лѡр̾: “Сᲆ кѫн̾ᲅъмь Дм҃нꙋлꙋй, къчи кѫр̾ᲅи́ци ꙟ҆поᲅрива нѡа́сᲄръ?”
кꙋ̀ славъ Са прѣ́слъви́ᲅь! Пѐ каль шѝ пѐ кълърець ꙟ҆ ма́ре ѧ҆ и҃ Шѝ а҆ май зи́сь Мо́ѵсе: “Кѫ́н̾дь Дм҃нꙋль вᲆ ва̀ да̀ дисѣ́ръ кар̾не сᲆ
а҆рꙋн̾ка́ᲅь!” мѫн̾ка́ци шѝ диминѣ́цъ пѫ́йне сᲆ вᲆ съᲅꙋра́ци, ди́нь а҆че́ѣ вери
к҃в А҆пѡ́ й а҆ ридика́ᲅь Мо́ѵсе пѐ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль дѐ ла̀ Ма́рѣ Рошїе шѝ ѧ҆ а҆ф̾ла кᲆ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь Дм҃нꙋль кѫр̾ᲅирѣ чѐ а҆́ци ридика́ᲅь а҆сꙋ́п̾ра Лꙋ́й.
дꙋ́сь ꙟ҆ пꙋсᲄїѧ Шꙋрь шѝ а҆́ꙋ мер̾сь ᲅре́й зиле при́нь пꙋсᲄїе шѝ на́ꙋ Къчи нѡй чѐ сꙋ́н̾ᲅемь? Кѫр̾ᲅирѣ вѡа́сᲄръ нꙋ̀ є҆́сᲄе ꙟ҆поᲅрива
гъси́ᲅь а҆пъ. нѡа́сᲄръ, чѝ ꙟ҆поᲅрива лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ”.
к҃г А҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь а҆пѡ́ й ла̀ Мара, да́рь на́ꙋ пꙋᲅꙋ́ᲅь сᲆ бѣ а҆пъ ничи ди́нь ѳ҃ А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Мо́ѵсе къ́ᲅре А҆а҆рѡ́ нь: “Спꙋ́не ла̀ ᲅѡа́ᲅъ а҆дꙋнарѣ
Мара, кᲆ є҆ра̀ а҆маръ, пе́н̾ᲅрꙋ ка́ре са̀ шѝ нꙋми́ᲅь ло́кꙋль а҆че́ла Мара. фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль: А҆пропѧцивъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, кᲆ а҆ а҆ꙋзи́ᲅь
к҃д Дѐ а҆че́ѣ кѫр̾ᲅѣ попѡ́ рꙋль ꙟ҆поᲅрива лꙋ́й Мо́ѵсе шѝ зичѣ: “Чѐ сᲆ кѫр̾ᲅирѣ вѡа́сᲄръ!”
бемь?” і҃ Ꙗ҆́ рь кѫ́н̾дь вор̾бѣ А҆а҆рѡ́ нь къ́ᲅре ᲅѡа́ᲅъ а҆дꙋнарѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль,
к҃є А҆ᲅꙋн̾чи Мо́ѵсе а҆ сᲄрига́ᲅь къ́ᲅре Дм҃нꙋль шѝ Дм҃нꙋль ѧ҆ а҆ръᲅа́ᲅь а҆́ꙋ къꙋᲅа́ᲅь є҆́и спре пꙋсᲄїе шѝ ꙗ҆́ᲅъ слава Дм҃нꙋлꙋй са̀ а҆ръᲅа́ᲅь ꙟ҆
ᲂу҆́нь лем̾нь; шѝ ла̀ а҆рꙋн̾ка́ᲅь ꙟ҆ а҆пъ шѝ са̀ ꙟ҆дꙋл̾чи́ᲅь а҆па. А҆ко́лѡ а҆ нѡр̾.
пꙋ́сь Дм҃нꙋль попѡ́ рꙋлꙋй Съ́ꙋ рѫн̾дꙋїели шѝ порꙋн̾чи шѝ а҆ко́лѡ ла̀ а҃і Шѝ а҆ г̾ръи́ᲅь Дм҃нꙋль кꙋ̀ Мо́ѵсе шѝ а҆ зи́сь:
ꙟ҆чер̾ка́ᲅь шѝ ѧ҆ зи́сь: в҃і “А҆́мь а҆ꙋзи́ᲅь кѫр̾ᲅирѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃л. Спꙋ́неле да́рь: Дисѣ́ръ кар̾не
к҃ѕ “Дѐ ве́й а҆скꙋл̾ᲅа кꙋ̀ лꙋарѣ́мин̾ᲅе г̾ласꙋль Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ ве́ци мѫн̾ка, ꙗ҆́рь диминѣ́цъ вᲆ ве́ци съᲅꙋра дѐ пѫ́йне шѝ ве́ци
шѝ ве́й фа́че лꙋк꙽рꙋри д꙽реп̾ᲅе ꙟ҆айн̾ᲅѣ Лꙋ́й шѝ дѐ ве́й лꙋа а҆мин̾ᲅе кꙋнѡа́ще кᲆ Е҆́ꙋ, Дм҃нꙋль, сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нзе́ꙋль во́сᲄрꙋ”.
ла̀ порꙋн̾чиле Лꙋ́й шѝ ве́й пъзи леџиле Лꙋ́й, нꙋ̀ вѡ́ й а҆дꙋче а҆сꙋ́п̾ра г҃і Ꙗ҆́ рь, да́къ са̀ фъкꙋ́ᲅь сѣ́ръ, а҆́ꙋ вени́ᲅь препелице шѝ а҆́ꙋ а҆копери́ᲅь
ᲅа̀ ничи ᲂу҆́на ди́нь болиле пѐ ка́ре лѣ́мь а҆дꙋ́сь а҆сꙋ́п̾ра Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾, ᲅа́бъра, ꙗ҆́рь диминѣ́ца, дꙋ́пъ чѐ са̀ лꙋа́ᲅь роꙋа дим̾прежꙋрꙋль
кᲆ Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ Ка́ре ᲅѐ вин̾декъ”. ᲅа́берей,
к҃з А҆пѡ́ й а҆́ꙋ вени́ᲅь ꙟ҆ Е҆ли́мь. Шѝ є҆ра́ꙋ а҆ко́лѡ дѡ́ ꙋъспрезече и҆з̾вѡа́ре д҃і Ꙗ҆́ ᲅъ, сѐ а҆ф̾ла пѐ фа́ца пꙋсᲄїей чева мърꙋн̾ᲅь, ка нище г̾ръꙋн̾це, шѝ
дѐ а҆пъ шѝ шап̾ᲅезе́чи дѐ поми дѐ финик꙽. Шѝ а҆́ꙋ ᲅъбърѫᲅь а҆ко́лѡ а҆л̾бичо́сь, ка г̾рин̾дина пѐ пъмѫ́н̾ᲅь.
лѫ́н̾гъ а҆пъ. є҃і Шѝ възѫ́н̾дь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль, а҆́ꙋ зи́сь ᲂу҆́нїи къ́ᲅре а҆л̾цїи: “Чѐ є҆ а҆сᲄа?”
Кᲆ нꙋ̀ щѧ́ꙋ чѐ є҆. Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе лѣ зи́сь: “А҆чѣ́сᲄа є҆ пѫ́йнѣ пѐ ка́ре
вѡ дᲆ Дм҃нзе́ꙋ сᲆ ѡ҆ мѫн̾ка́ци.
І҆еши́рѣ ѯ҃г

ѕ҃і Ꙗ҆́ᲅъ чѐ а҆ порꙋн̾чи́ᲅь Дм҃нꙋль: А҆дꙋна́ци фїека́ре кѫᲅь сᲆ вᲆ а҆жꙋн̾гъ л҃є Ꙗ҆́ рь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь манъ паᲅрꙋзе́чи дѐ а҆́ни, пѫ́нъ чѐ
дѐ мѫн̾ка́ᲅь; кѫ́ᲅе ᲂу҆́нь ѻ҆ мерь дѐ ѻ҆́ мь, дꙋ́пъ нꙋмърꙋль сꙋф̾леᲅелѡр̾ а҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь ꙟ҆ ᲅаръ лѡкꙋи́ᲅъ; пѫ́нъ чѐ а҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь ꙟ҆ хоᲅареле
вѡа́сᲄре; фїека́ре кѫци а҆ре ꙟ҆ ко́р̾ᲅь, а҆ᲅѫᲅѣ ѻ҆ мере сᲆ а҆дꙋне!” пъмѫ́н̾ᲅꙋлꙋй Канаа́нь а҆́ꙋ мѫн̾ка́ᲅь манъ.
з҃і Шѝ а҆́ꙋ фъкꙋ́ᲅь а҆ша̀ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль; а҆́ꙋ а҆дꙋна́ᲅь ᲂу҆́нїи май мꙋл̾ᲅь, л҃ѕ Ꙗ҆́ рь ѻ҆ мерꙋль є҆́сᲄе а҆ зечѣ па́р̾ᲅе дин̾ᲅрѡ є҆фъ.
а҆л̾цїи май пꙋцинь;
и҃і Да́рь мъсꙋрѫ́н̾дь кꙋ̀ ѻ҆ мерꙋль, ничи челꙋй чѐ а҆дꙋнасе мꙋл̾ᲅь на К А́ П. З҃І
присоси́ᲅь, ничи челꙋй чѐ а҆дꙋнасе пꙋцинь на лиѱи́ᲅь, чѝ фїека́ре,
Апъ ди́нь пѧᲅръ.
кѫᲅь є҆ра̀ дѣ́жꙋн̾сь ла̀ чей чѐ є҆ра́ꙋ кꙋ̀ сине, а҆ᲅѫᲅь а҆ а҆дꙋна́ᲅь.
ѳ҃і Зиса ꙗ҆́ръши Мо́ѵсе къ́ᲅре є҆́и: “Нимени сᲆ нꙋ̀ ласе ди́нь а҆чѣ́сᲄа пѐ а҆ а҃ Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ п̾лека́ᲅь ла̀ д꙽рꙋмь ᲅѡа́ᲅъ ѡ҆ бщѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль
дѡ́ ꙋа зи”. ди́нь пꙋсᲄїѧ Синь, дꙋ́пъ порꙋн̾ка Дм҃нꙋлꙋй, шѝ а҆ ᲅъбърѫᲅь ла̀
к҃ Да́рь є҆́и на́ꙋ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь пѐ Мо́ѵсе, чѝ ᲂу҆́нїи а҆́ꙋ лъса́ᲅь ди́нь а҆чѣ́сᲄа Рафиди́мь, ᲂу҆́н̾де попѡ́ рꙋль нꙋ̀ а҆вѣ̀ а҆пъ дѐ бъꙋ́ᲅь.
пѐ а҆ дѡ́ ꙋа зи; да́рь а҆ фъкꙋ́ᲅь вїер̾ми шѝ са̀ сᲄрика́ᲅь. Шѝ са̀ в҃ Шѝ попѡ́ рꙋль къꙋᲅа чѣ́р̾ᲅъ лꙋ́й Мо́ѵсе, зикѫ́н̾дь: “Дъне а҆пъ сᲆ
мѫнїа́ᲅь пѐ є҆́и Мо́ѵсе. бемь!” Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе лѣ зи́сь: “Дѐ чѐ мъ бънꙋйци шѝ дѐ чѐ и҆спиᲅи́ци
к҃а Фїека́ре а҆дꙋна манъ диминѣ́ца кѫᲅь ꙟ҆́и ᲅребꙋїѧ пе́н̾ᲅрꙋ мѫн̾ка́ᲅь пѐ Дм҃нꙋль?”
ꙟ҆ зїꙋа а҆че́ѣ, къчи, да́къ сѐ ꙟ҆фїер̾бѫн̾ᲅа сѡа́реле, чеѣ чѐ ръмѫнѣ сѐ г҃ А҆ᲅꙋн̾чи попѡ́ рꙋль, а҆пъса́ᲅь дѐ сеᲅе, кѫр̾ᲅѣ ꙟ҆поᲅрива лꙋ́й Мо́ѵсе
ᲅопѣ. шѝ зичѣ: “Чѐ є҆́сᲄе а҆чѣ́сᲄа? Нѣ́й ско́сь ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь ка сᲆ нѐ
к҃в Ꙗ҆́рь ꙟ҆ зїꙋа а҆ шасѣ а҆дꙋнаръ дѐ дѡ́ ꙋъ ѻ҆ ри май мꙋл̾ᲅъ: кѫ́ᲅе дѡ́ ꙋъ ѡ҆ мори кꙋ̀ сеᲅе пѐ нѡй, пѐ копїии нощри шѝ ᲅꙋр̾меле нѡа́сᲄре?”
ѻ҆ мере дѐ фїека́ре. Шѝ а҆́ꙋ вени́ᲅь ᲅѡа́ᲅе къпеᲅенїиле а҆дꙋнъ́рїй съль д҃ Ꙗ҆́ рь Мо́ѵсе а҆ сᲄрига́ᲅь къ́ᲅре Дм҃нꙋль шѝ а҆ зи́сь: “Чѐ сᲆ фа́чи кꙋ̀
ꙟ҆щїин̾цезе пѐ Мо́ѵсе. попѡ́ рꙋль а҆че́сᲄа? Къчи пꙋцинь лиѱе́ще ка сᲆ мъ ᲂу҆чидъ кꙋ̀ пїеᲅре”.
к҃г Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе лѣ зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ чѐ а҆ зи́сь Дм҃нꙋль: Мѫйне є҆ ѡ҆ дих꙽нъ, є҃ Зиса Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Тречи пѐ динайн̾ᲅѣ попѡ́ рꙋлꙋй
ѡ҆ дих꙽на чѣ̀ сфн҃ᲅъ ꙟ҆ чин̾сᲄѣ Дм҃нꙋлꙋй; чѐ ᲅребꙋїе коп̾ᲅь кѡа́чеци, а҆че́сᲄꙋїѧ, да́рь ѧ҆ кꙋ̀ ᲅи́не кѫцива ди́нь бъᲅрѫнїи лꙋ́й І҆с҃ль; ѧ҆ ꙟ҆
чѐ ᲅребꙋїе фїер̾ᲅь, фїер̾беци а҆́сᲄъзи, шѝ чѐ ва̀ ръмѫне, пъсᲄра́ци пѐ а҆ мѫнъ шѝ ᲅоѧгꙋль кꙋ̀ ка́ре а҆́й лови́ᲅь Нилꙋль шѝ дꙋ́ᲅе.
дѡ́ ꙋа зи!” ѕ҃ Ꙗ҆́ ᲅъ Е҆́ꙋ вѡ́ й сᲄа ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀ а҆ко́лѡ ла̀ сᲄѫн̾ка ди́нь Хоребь, ꙗ҆́рь ᲅꙋ̀
к҃д Шѝ а҆́ꙋ лъса́ᲅь ди́нь а҆че́сᲄѣ пѫ́нъ диминѣ́ца, дꙋ́пъ кꙋ́мь лѐ ве́й лови ꙟ҆ сᲄѫн̾къ шѝ ва̀ кꙋр̾џе ди́нь ѣ҆ а҆пъ шѝ ва̀ бѣ попѡ́ рꙋль”.
порꙋн̾чисе Мо́ѵсе, шѝ нꙋ̀ са́ꙋ сᲄрика́ᲅь ничи на́ꙋ фъкꙋ́ᲅь вїер̾ми. Шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь Мо́ѵсе а҆ша̀ ꙟ҆айн̾ᲅѣ бъᲅрѫнилѡр̾ лꙋ́й І҆с҃л.
к҃є А҆пѡ́ й а҆ зи́сь Мо́ѵсе: “Мѫн̾ка́ци а҆чѣ́сᲄа а҆́сᲄъзи, кᲆ а҆́сᲄъзи є҆́сᲄе з҃ Дѐ а҆че́ѣ са̀ пꙋ́сь ло́кꙋлꙋй а҆челꙋїѧ нꙋ́меле: Маса шѝ Мериба, пе́н̾ᲅрꙋ
ѡ҆ дих꙽на ꙟ҆ чин̾сᲄѣ Дм҃нꙋлꙋй шѝ нꙋ̀ ве́ци гъси дѐ а҆чѣ́сᲄа а҆́сᲄъзи пѐ кᲆ а҆ко́лѡ кѫр̾ᲅисеръ фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ и҆спиᲅисеръ пѐ
кѫм̾пь. Дм҃нꙋль, зикѫ́н̾дь: “Е҆́сᲄе, ѡ҆ а́ре, Дм҃нꙋль ꙟ҆ ми́ж̾локꙋль но́сᲄрꙋ са́ꙋ
к҃ѕ Шасе зиле сᲆ а҆дꙋна́ци, ꙗ҆́рь зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ є҆́сᲄе зи дѐ ѡ҆ дих꙽нъ шѝ нꙋ̀?”
нꙋ̀ ве́ци а҆ф̾ла ди́нь ѣ҆ ꙟ҆ а҆чѣ́сᲄъ зи”. и҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆́ꙋ вени́ᲅь А҆малечи́цїи сᲆ сѐ ба́ᲅъкꙋ̀ І҆с҃лицїи ла̀ Рафиди́мь.
к҃з Да́рь ᲂу҆́нїи ди́нь попѡ́ р̾ а҆́ꙋ і҆еши́ᲅь сᲆ а҆дꙋне шѝ ꙟ҆ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ ѳ҃ Ꙗ҆́ рь Мо́ѵсе а҆ зи́сь къ́ᲅре І҆ѡ́ сꙋа: “А҆леџефи бъⷬ҇ба́ци вѡйничи шѝ
шѝ на́ꙋ гъси́ᲅь. дꙋ́ᲅе дѐ ᲅѐ лꙋп̾ᲅъ кꙋ̀ А҆малечи́цїи! Ꙗ҆́рь є҆́ꙋ мъ вѡ́ й сꙋй мѫйне ꙟ҆
к҃и А҆ᲅꙋн̾чи Дм҃нꙋль а҆ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Пѫ́нъ кѫ́н̾дь нꙋ̀ ве́ци вѡ́ й вѫр̾фꙋль мꙋ́н̾ᲅелꙋй шѝ ᲅоѧгꙋль лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ ва̀ фѝ ꙟ҆ мѫ́на мѣ”.
сᲆ а҆скꙋл̾ᲅа́ци дѐ порꙋн̾чиле Ме́ле шѝ дѐ ꙟ҆въцъᲅꙋриле Ме́ле? і҃ А҆̀ фъкꙋ́ᲅь де́чи І҆ѡ́ сꙋа кꙋ́мь ꙟ҆́и зисесе Мо́ѵсе шѝ са̀ дꙋ́сь сᲆ ба́ᲅъпѐ
к҃ѳ Ведеци кᲆ Дм҃нꙋль ва̀ да́ᲅь зїꙋа а҆чѣ́сᲄа дѐ ѡ҆ дих꙽нъ шѝ дѐ а҆че́ѣ вᲆ А҆малечи́ци; ꙗ҆́рь Мо́ѵсе кꙋ̀ А҆а҆рѡ́ нь шѝ Ѻ҆рь са́ꙋ сꙋи́ᲅь ꙟ҆ вѫр̾фꙋль
дᲆ Е҆́ль ꙟ҆ зїꙋа а҆ шасѣ шѝ пѫ́йне пе́н̾ᲅрꙋ дѡ́ ꙋъ зиле; ръмѫнеци мꙋ́н̾ᲅелꙋй.
фїека́ре ꙟ҆ каселе вѡа́сᲄре шѝ нимени сᲆ нꙋ̀ ꙗ҆́съ дѐ ла̀ ло́кꙋль съ́ꙋ ꙟ҆ а҃і Кѫ́н̾дь ꙟ҆́ши ридика Мо́ѵсе мѫ́йниле, бирꙋїѧ І҆с҃ль; ꙗ҆́рь кѫ́н̾дь ꙟ҆́ши
зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ”. лъса є҆́ль мѫ́йниле, бирꙋѧ́ꙋ А҆малечи́цїи.
л҃ Шѝ са̀ ѡ҆ дих꙽ни́ᲅь попѡ́ рꙋль ꙟ҆ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ. в҃і Да́рь ѻ҆ боси́н̾дь мѫ́йниле лꙋ́й Мо́ѵсе, а҆́ꙋ лꙋа́ᲅь ѡ҆ пѧᲅръ шѝ а҆́ꙋ
л҃а Ка́са лꙋ́й І҆с҃ль ѧ҆ пꙋ́сь нꙋ́меле манъ шѝ а҆чѣ́сᲄа є҆ра̀ а҆л̾бъ, ка съмѫн̾ца пꙋсѡ лѫ́н̾гъ є҆́ль шѝ а҆ шезꙋ́ᲅь Мо́ѵсе пѐ пѧᲅръ; ꙗ҆́рь А҆а҆рѡ́ нь шѝ
дѐ корѧн̾д꙽рꙋ, ꙗ҆́рь ла̀ гꙋсᲄ ка ᲅꙋр̾ᲅа кꙋ̀ мїере. Ѻ҆рь ꙟ҆́и сприжинѣ́ꙋ мѫ́йниле, ᲂу҆́нꙋль дѐ ѡ҆ па́р̾ᲅе шѝ а҆л̾ᲅꙋль дѐ
л҃в Дꙋ́пъ а҆че́ѣ Мо́ѵсе а҆ зи́сь: “Ꙗ҆́ ᲅъ чѐ порꙋн̾че́ще Дм҃нꙋль: Оу҆м̾п̾леци а҆л̾ᲅъ па́р̾ᲅе. Шѝ а҆́ꙋ сᲄа́ᲅь мѫ́йниле лꙋ́й ридика́ᲅе пѫ́нъ ла̀
кꙋ̀ манъ ᲂу҆́нь ѻ҆ мерь, ка сᲆ сѐ пъсᲄрезе ꙟ҆ вїиᲅѡр̾ ᲂу҆р̾машилѡр̾ а҆сфин̾циᲅꙋль сѡа́релꙋй.
во́щри, ка сᲆ вадъ пѫ́йнѣ кꙋ̀ ка́ре ва́мь х꙽ръни́ᲅь Е҆́ꙋ ꙟ҆ пꙋсᲄїе, дꙋ́пъ г҃і Шѝ а҆ зд꙽роби́ᲅь І҆ѡ́ сꙋа пѐ А҆мале́к꙽ шѝ ᲅѡ́ ᲅь попѡ́ рꙋль лꙋ́й кꙋ̀
чѐ ва́мь ско́сь ди́нь цара Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй”. а҆скꙋцишꙋль сабїей.
л҃г Ꙗ҆́рь къ́ᲅре А҆а҆рѡ́ нь а҆ зи́сь Мо́ѵсе: “Ѧ҆̀ ᲂу҆́нь вась дѐ а҆ꙋрь шѝ д҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ск꙽рїе а҆че́сᲄѣ ꙟ҆ кар̾ᲅе спре
ᲅѡа́р̾нъ ꙟ҆ є҆́ль ᲂу҆́нь ѻ҆ мерь п̾линь кꙋ̀ манъ шѝ пꙋнель ꙟ҆айн̾ᲅѣ поменире шѝ спꙋ́не лꙋ́й І҆ѡ́ сꙋа кᲆ вѡ́ й щер̾џе кꙋ̀ ᲅоᲅꙋль поменирѣ
Дм҃нꙋлꙋй, ка сᲆ сѐ пъсᲄрезе ꙟ҆ вїиᲅѡр̾ пе́н̾ᲅрꙋ ᲂу҆р̾машїи во́щри!” лꙋ́й А҆мале́к꙽ дѐ сꙋ́бь черь!”
л҃д Шѝ ла̀ пꙋ́сь А҆а҆рѡ́ нь ꙟ҆айн̾ᲅѣ кивоᲅꙋлꙋй мър̾ᲅꙋрїей, ка сᲆ сѐ є҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ фъкꙋ́ᲅь Мо́ѵсе ᲂу҆́нь жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ Дм҃нꙋлꙋй шѝ ѧ҆ пꙋ́сь
пъсᲄрезе, кꙋ́мь порꙋн̾чисе Дм҃нꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе. нꙋ́меле: “Дм҃нꙋль є҆́сᲄе скъпарѣ мѣ!”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь ѯ҃д

ѕ҃і Къчи зичѣ: “Пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ мѧ́ꙋ фо́сᲄ мѫ́йниле ридика́ᲅе спре є҃і Ꙗ҆́ рь Мо́ѵсе а҆ зи́сь къ́ᲅре сок꙽рꙋль съꙋ: “Попо́рꙋль вине ла̀ ми́не сᲆ
скаꙋнꙋль Дм҃нꙋлꙋй, дѐ а҆че́ѣ ва̀ ба́ᲅе Дм҃нꙋль пѐ А҆мале́к꙽ ди́нь нѣ́мь чѣ́ръ жꙋдека́ᲅъдѐ ла̀ Дм҃нзе́ꙋ.
ꙟ҆ нѣ́мь!” ѕ҃і Кѫ́н̾дь сѐ и҆ве́ск꙽ ꙟ҆ᲅре є҆́и неꙟцелеџери, винь ла̀ ми́не шѝ жꙋдек꙽ пѐ
фїека́ре шїи ꙟ҆въць порꙋн̾чиле лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ леџиле Лꙋ́й”.

К А́ П. И҃І з҃і Ꙗ҆́ рь сок꙽рꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе а҆ зи́сь къ́ᲅре а҆че́сᲄа: “Чеѣ чѐ фа́чи, нꙋ̀ фа́чи
би́не.
І҆е́ѳ̾рѡ ла̀ Мо́ѵсе.
и҃і Къчи ᲅѐ ве́й пръпъди шѝ ᲅꙋ̀, шѝ попѡ́ рꙋль а҆че́сᲄа, ка́ре є҆́сᲄе кꙋ̀
а҃ А҆ꙋзи́н̾дь ꙟ҆съ І҆е́ѳ̾рѡ, п̾ре́ѡᲅꙋль ди́нь Мадѧнь, сок꙽рꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе, дѐ ᲅи́не. Е҆ г̾рѣ пе́н̾ᲅрꙋ ᲅи́не сар̾чина а҆чѣ́сᲄа шѝ нꙋ̀ ѡ҆ ве́й пꙋᲅѣ
ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе фъкꙋсе Дм҃нзе́ꙋ пе́н̾ᲅрꙋ Мо́ѵсе шѝ пе́н̾ᲅрꙋ І҆с҃ль, ꙟ҆п̾лини син̾гꙋрь.
попѡ́ рꙋль Съ́ꙋ, кѫ́н̾дь а҆ ско́сь Дм҃нꙋль пѐ І҆с҃ль ди́нь Е҆џѵ́п̾ᲅь, ѳ҃і А҆кꙋ́мь да́рь а҆скꙋл̾ᲅъмъ пѐ ми́не: А҆́мь съци да́ꙋ ᲂу҆́нь сфа́ᲅь шѝ
в҃ А҆̀ лꙋа́ᲅь І҆е́ѳ̾рѡ, сок꙽рꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе, пѐ Сефора, феме́їѧ лꙋ́й Мо́ѵсе, Дм҃нзе́ꙋ сᲆ фі́е кꙋ̀ ᲅи́не! Фі́и ᲅꙋ̀ пе́н̾ᲅрꙋ попѡ́ р̾ миж̾лочиᲅѡр̾
ка́ре фꙋсесе ᲅримисъ ꙟ҆айн̾ᲅе дѐ а҆че́сᲄа а҆касъ, ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ шѝ ꙟ҆фъцишѣ́зъ ла̀ Дм҃нзе́ꙋ невѡйле лꙋ́й.
г҃ Шѝ пѐ чей дѡ́ и фі́и а҆́й є҆́и, ди́нь ка́ре ᲂу҆́нꙋль сѐ кема Гершомь, к҃ Ꙟ҆ вацъи порꙋн̾чиле шѝ леџиле Лꙋ́й; а҆раᲅъле калѣ Лꙋ́й, пѐ ка́ре
пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Мо́ѵсе ꙟ҆́ши зисесе: “Ръᲅъчи́ᲅь сꙋ́н̾ᲅь є҆́ꙋ ꙟ҆ пъмѫ́н̾ᲅь ᲅребꙋїе сᲆ мѣ́р̾гъ, шѝ фап̾ᲅеле чѐ ᲅребꙋїе сᲆ фа́къ.
сᲄръинь”, к҃а Ꙗ҆́ рь май депа́р̾ᲅе а҆леџеци ди́нь ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль ѡ҆ а́мени д꙽реп̾ци шѝ
д҃ Ꙗ҆́рь пѐ а҆л̾ᲅꙋль ꙟ҆́ль кема Е҆лие́зерь, пе́н̾ᲅрꙋ къши зисесе є҆́ль: кꙋ̀ ф̾рика лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ; ѡ҆ а́мени д꙽реп̾ци, ка́ре ᲂу҆ръск꙽ лъкомїѧ, шїи
“Дм҃нзе́ꙋль пърин̾цилѡр̾ мей мїѧ фо́сᲄ а҆жꙋᲅѡр̾ шѝ ма скъпа́ᲅь дѐ пꙋне къпеᲅенїи пе́сᲄе мїи, къпеᲅенїи пе́сᲄе сꙋ́ᲅе, къпеᲅенїи пе́сᲄе
сабїѧ лꙋ́й Фараѡⷩ҇!” чин̾чизе́чи, къпеᲅенїи пе́сᲄе зе́чи.
є҃ Шѝ а҆ вени́ᲅь І҆е́ѳ̾рѡ, сок꙽рꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе, кꙋ̀ фі́ии а҆че́сᲄꙋїѧ шѝ кꙋ̀ к҃в А҆че́щїѧ сᲆ жꙋдече попѡ́ рꙋль ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅъ в̾ре́мѣ: причиниле г̾реле сᲆ лѐ
феме́їѧ лꙋ́й, ла̀ Мо́ѵсе ꙟ҆ пꙋсᲄїе, ᲂу҆н̾деши а҆шезасе є҆́ль ᲅа́бъра, ла̀ а҆дꙋ́къ ла̀ ᲅи́не, ꙗ҆́рь пѐ че́ле мичи сᲆ лѐ жꙋдече є҆́и ᲅѡа́ᲅе.
мꙋ́н̾ᲅеле лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ. Оу҆шꙋрѣ́зъци повара шѝ є҆́и сᲆ ѡ҆ пѡа́р̾ᲅе ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ᲅи́не!
ѕ҃ А҆ᲅꙋн̾чи є҆́ль а҆ ᲅрими́сь вор̾бъ лꙋ́й Мо́ѵсе, зикѫ́н̾дь: “Ꙗ҆́ᲅъ, є҆́ꙋ, к҃г Дѐ ве́й фа́че лꙋк꙽рꙋль а҆че́сᲄа шѝ ᲅѐ ва̀ ꙟ҆ᲅъри шѝ Дм҃нзе́ꙋ кꙋ̀
І҆е́ѳ̾рѡ, сок꙽рꙋль ᲅъ́ꙋ, шѝ феме́їѧ ᲅа̀ шѝ чей дѡ́ и фі́и а҆́й є҆́и порꙋн̾чи, ве́й пꙋᲅѣ сᲆ фа́чи фа́цъ, шѝ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль а҆че́сᲄа ва̀
ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ ѣ҆ вени́мь ла̀ ᲅи́не”. а҆жꙋн̾џе кꙋ̀ паче ла̀ ло́кꙋль съ́ꙋ”.
з҃ Де́чи а҆ і҆еши́ᲅь Мо́ѵсе ꙟ҆ ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ сок꙽рꙋлꙋй съ́ꙋ, са̀ п̾лека́ᲅь к҃д Шѝ а҆ а҆скꙋл̾ᲅа́ᲅь Мо́ѵсе г̾ласꙋль сок꙽рꙋлꙋй съ́ꙋ шѝ а҆ фъкꙋ́ᲅь ᲅѡа́ᲅе
ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й шѝ ла̀ сърꙋᲅа́ᲅь. Ꙗ҆́рь дꙋ́пъ чѐ са́ꙋ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь кѫ́ᲅе ѧ҆ зи́сь.
ᲂу҆́нꙋль пѐ а҆л̾ᲅꙋль, а҆́ꙋ и҆н̾ᲅра́ᲅь ꙟ҆ ко́р̾ᲅь. к҃є А҆̀ а҆лесь де́чи Мо́ѵсе ди́нь ᲅѡ́ᲅь І҆с҃лꙋль ѡ҆ а́мени десᲄѡйничи шѝ ѧ҆
и҃ А҆пѡ́ й а҆ повесᲄи́ᲅь Мо́ѵсе сок꙽рꙋлꙋй съ́ꙋ ᲅѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆ фъкꙋ́ᲅь пꙋ́сь къпеᲅенїи ꙟ҆ попѡ́ р̾: пе́сᲄе мїи, пе́сᲄе сꙋ́ᲅе, пе́сᲄе чин̾чизе́чи, пе́сᲄе
Дм҃нꙋль кꙋ̀ Фараѡⷩ҇ шѝ кꙋ̀ ᲅо́ци Е҆џѵп̾ᲅе́нїи пе́н̾ᲅрꙋ І҆с҃ль, ᲅѡа́ᲅе зе́чи.
сꙋферин̾целе чѐ лѣ́ꙋ ꙟ҆ᲅѫл̾ни́ᲅь є҆́и ꙟ҆ кале шѝ кꙋ́мь ѧ҆ и҆з̾бъви́ᲅь к҃ѕ Шѝ жꙋдека́ꙋ а҆чещїѧ попѡ́ рꙋль ꙟ҆ ᲅѡа́ᲅъ в̾ре́мѣ; ᲅѡа́ᲅе причиниле
Дм҃нꙋль ди́нь мѫ́йниле лꙋ́й Фараѡⷩ҇ шѝ ди́нь мѫ́йниле г̾реле лѐ а҆дꙋчѣ́ꙋ ла̀ Мо́ѵсе, ꙗ҆́рь пѐ че́ле май ᲂу҆шѡа́ре лѐ жꙋдека́ꙋ є҆́и
Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾. ᲅѡа́ᲅе.
ѳ҃ Ꙗ҆́рь І҆е́ѳ̾рѡ са̀ бꙋкꙋра́ᲅь дѐ ᲅѡа́ᲅе би́нефа́чериле чѐ а҆ а҆ръᲅа́ᲅь к҃з Дꙋ́пъ а҆че́ѣ а҆ пеᲅрекꙋ́ᲅь Мо́ѵсе пѐ сок꙽рꙋль съ́ꙋ шѝ а҆че́сᲄа са̀ дꙋ́сь ꙟ҆
Дм҃нꙋль лꙋ́й І҆с҃ль, кѫ́н̾дь ла̀ и҆з̾бъви́ᲅь ди́нь мѫ́на Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ цара лꙋ́й.
шѝ ди́нь мѫ́на лꙋ́й Фараѡⷩ҇.
і҃ шѝ а҆ зи́сь І҆е́ѳ̾ро: “Бинекꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь є҆́сᲄе Дм҃нꙋль, Ка́ре ва̀ и҆з̾бъви́ᲅь К А́ П. Ѳ҃ І
ди́нь мѫ́йниле Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ шѝ ди́нь мѫ́на ᲅꙋй Фараѡⷩ҇, Че́ль чѐ а҆
Прегъᲅирѣ пе́н̾ᲅрꙋ примирѣ леџїи.
и҆з̾бъви́ᲅь пѐ попѡ́ рꙋль а҆че́сᲄа ди́нь сᲄъпѫнирѣ Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾.
а҃і А҆кꙋ́мь а҆́мь кꙋноскꙋ́ᲅь шѝ є҆́ꙋ кᲆ Дм҃нꙋль є҆́сᲄе ма́ре пе́сᲄе ᲅо́ци а҃ Ꙗ҆́ рь ꙟ҆ лꙋна а҆ ᲅреїѧ дѐ ла̀ і҆еширѣ фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль ди́нь
дꙋм̾незеїи, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ а҆ смери́ᲅь пѐ а҆чещїѧ”. пъмѫ́н̾ᲅꙋль Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй, кѧрь ꙟ҆ зїꙋа дѐ лꙋнъ п̾линъ, а҆́ꙋ а҆жꙋн̾сь ꙟ҆
в҃і А҆пѡ́ й І҆е́ѳ̾рѡ, сок꙽рꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе, а҆ а҆дꙋ́сь лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ а҆р̾дере дѐ пꙋсᲄїѧ Сина́ї.
ᲅѡ́ ᲅь шѝ же́р̾ᲅ̾фъ. шѝ а҆́ꙋ вени́ᲅь А҆а҆рѡ́ нь шѝ ᲅо́ци бъᲅрѫнїи в҃ П̾лекасе де́чи І҆с҃ль дѐ ла̀ Рафиди́мь шѝ а҆жꙋн̾гѫ́н̾дь ꙟ҆ пꙋсᲄїѧ Сина́ї, а҆́ꙋ
лꙋ́й І҆с҃ль сᲆ мънѫн̾че пѫ́йне кꙋ̀ сок꙽рꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й ᲅъбърѫᲅь а҆ко́лѡ ꙟ҆ пꙋсᲄїе, ꙟ҆ фа́ца мꙋ́н̾ᲅелꙋй.
Дм҃нзе́ꙋ. г҃ А҆пѡ́ й са̀ сꙋи́ᲅь Мо́ѵсе ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе, ла̀ Дм҃нзе́ꙋ; шѝ ла̀ сᲄрига́ᲅь
г҃і Ꙗ҆́рь а҆ дѡ́ ꙋа зи а҆ шезꙋ́ᲅь Мо́ѵсе сᲆ жꙋдече попѡ́ рꙋль шѝ а҆ сᲄа́ᲅь Дм҃нꙋль ди́нь вѫр̾фꙋль мꙋ́н̾ᲅелꙋй шѝ ѧ҆ зи́сь: “Гръїе́ще касей лꙋ́й
попѡ́ рꙋль ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Мо́ѵсе дѐ диминѣ́цъ пѫ́нъ сѣ́ра. І҆а́ков̾ шѝ весᲄе́ще фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль а҆ша̀:
д҃і Възѫ́н̾дь І҆е́ѳ̾рѡ, сок꙽рꙋль лꙋ́й Мо́ѵсе, ᲅѡ́ᲅь чеѣ чѐ фъчѣ є҆́ль кꙋ̀ д҃ “А҆́ци възꙋ́ᲅь чѐ а҆́мь фъкꙋ́ᲅь Е҆џѵп̾ᲅе́нилѡр̾ шѝ кꙋ́мь ва́мь лꙋа́ᲅь
попѡ́ рꙋль, ѧ҆ зи́сь: “Чѐ фа́чи ᲅꙋ̀ кꙋ̀ попѡ́ рꙋль? Дѐ чѐ сᲄай ᲅꙋ̀ пѐ а҆рипи дѐ вꙋл̾ᲅꙋрь шѝ ва́мь а҆дꙋ́сь ла̀ Ми́не.
син̾гꙋрь шѝ ᲅѡ́ ᲅь попѡ́ рꙋль ᲅъ́ꙋ сᲄъ ꙟ҆айн̾ᲅѣ ᲅа̀ дѐ диминѣ́цъ
пѫ́нъ сѣ́ра?”
І҆еши́рѣ ѯ҃є

є҃ Де́чи, дѐ ве́ци а҆скꙋл̾ᲅа г̾ласꙋль Ме́ꙋ шѝ дѐ ве́ци пъзи легъмѫ́н̾ᲅꙋль к҃д Ꙗ҆́ рь Дм҃нꙋль ѧ҆ ръспꙋн̾сь: “Дꙋ́ᲅе шѝ ᲅѐ погѡа́ръ шѝ а҆пѡ́ й ᲅѐ ве́й
Ме́ꙋ, дин̾ᲅре ᲅѡа́ᲅе нѣ́мꙋриле Ꙟ҆ и ве́ци фѝ попѡ́ р̾ а҆лесь кᲆ а҆ль сꙋй ꙟ҆преꙋнъ кꙋ̀ А҆а҆рѡ́ нь; ꙗ҆́рь п̾ре́ѡцїи шѝ попѡ́ рꙋль сᲆ нꙋ̀
Ме́ꙋ є҆́сᲄе ᲅѡ́ ᲅь пъмѫ́н̾ᲅꙋль; ꙟ҆д꙽ръз̾нѣ́скъ а҆ сѐ сꙋй ла̀ Дм҃нꙋль, ка сᲆ нꙋй ловѣ́скъ Дм҃нꙋль”.
ѕ҃ Ꙟ҆ и ве́ци фѝ ꙟ҆пъръцїе п̾ре́ѡцѣ́скъ шѝ нѣ́мь сфн҃ᲅь!” А҆че́сᲄѣ сꙋ́н̾ᲅь к҃є Шѝ са̀ погорѫᲅь Мо́ѵсе ла̀ попѡ́ р̾ шѝ ѧ҆ спꙋ́сь ᲅѡа́ᲅе.
кꙋвин̾ᲅеле пѐ ка́ре лѐ ве́й спꙋ́не фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃л”.
з҃ Шѝ вени́н̾дь, Мо́ѵсе а҆ кема́ᲅь пѐ бъᲅрѫнїи попѡ́ рꙋлꙋй шѝ лѣ спꙋ́сь К А́ П. К҃
ᲅѡа́ᲅе кꙋвин̾ᲅеле а҆че́сᲄѣ пѐ ка́ре лѐ порꙋн̾чисе Дм҃нꙋль.
Че́ле зече порꙋн̾чи.
и҃ А҆ᲅꙋн̾чи ᲅѡ́ ᲅь попѡ́ рꙋль, ръспꙋн̾зѫ́н̾дь ꙟ҆ᲅрꙋнь г̾лась, а҆ зи́сь:
“Тѡа́ᲅе кѫ́ᲅе а҆ зи́сь Дм҃нꙋль вѡ́ мь фа́че шѝ вѡ́ мь фѝ а҃ А҆ᲅꙋн̾чи а҆ росᲄи́ᲅь Дм҃нꙋль ꙟ҆айн̾ᲅѣ лꙋ́й Мо́ѵсе ᲅѡа́ᲅе кꙋвин̾ᲅеле
а҆скꙋл̾ᲅъᲅори!” Шѝ а҆ дꙋ́сь Мо́ѵсе кꙋвин̾ᲅеле попѡ́ рꙋлꙋй ла̀ Дм҃нꙋль. а҆че́сᲄѣ шѝ а҆ зи́сь:
ѳ҃ Ꙗ҆́рь Дм҃нꙋль а҆ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Ꙗ҆́ ᲅъ вѡ́ й вени ла̀ ᲅи́не ꙟ҆ в҃ “Е҆́ꙋ сꙋ́н̾ᲅь Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ, Ка́ре ᲅѣ ско́сь ди́нь пъмѫ́н̾ᲅꙋль
сᲄѫл̾пь дѐ нѡр̾ десь, ка сᲆ а҆ꙋдъ попѡ́ рꙋль кᲆ Е҆́ꙋ г̾ръїе́ск꙽ кꙋ̀ ᲅи́не, Е҆џѵ́п̾ᲅꙋлꙋй шѝ ди́нь ка́са робїей.
шѝ сᲆ ᲅѐ к꙽рѣ́дъ пꙋрꙋрѣ”. Ꙗ҆́рь Мо́ѵсе а҆ спꙋ́сь Дм҃нꙋлꙋй кꙋвин̾ᲅеле г҃ Сᲆ нꙋ̀ а҆́й а҆л̾ци дꙋм̾незей а҆фа́ръ дѐ Ми́не!
попѡ́ рꙋлꙋй. д҃ Сᲆ нꙋци фа́чи кипь чоп̾ли́ᲅь шѝ ничи ᲂу҆́нь фель дѐ а҆семънаре а҆
і҃ Зиса Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Погѡа́ръᲅе дѐ г̾ръїе́ще попѡ́ рꙋлꙋй сᲆ сѐ ничи ᲂу҆́нꙋй лꙋк꙽рꙋ ди́нь кѫ́ᲅе сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆ черь, сꙋ́сь, шѝ ди́нь кѫ́ᲅе
цинъ кꙋра́ᲅь а҆́сᲄъзи шѝ мѫйне, шѝ съши спеле хайнеле, сꙋ́н̾ᲅь пѐ пъмѫ́н̾ᲅь, жо́сь, шѝ ди́нь кѫ́ᲅе сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆ а҆пеле дѐ сꙋ́бь
а҃і Ка сᲆ фі́е га́ᲅа пе́н̾ᲅрꙋ пѡймѫйне, къчи пѡймѫйне Сѐ ва̀ погорѫ̀ пъмѫ́н̾ᲅь!
Дм҃нꙋль ꙟ҆айн̾ᲅѣ ѻ҆́ килѡр̾ а҆ ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль пѐ Мꙋ́н̾ᲅеле Сина́ї. є҃ Сᲆ нꙋ̀ ᲅѐ ꙟ҆кини лѡ́ рь, ничи сᲆ лѐ слꙋже́щи, кᲆ Е҆́ꙋ, Дм҃нꙋль
в҃і Съ́й ᲅраџи попѡ́ рꙋлꙋй хоᲅарь ꙟ҆прежꙋрꙋль мꙋ́н̾ᲅелꙋй шѝ съ́й спꙋй: Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ, сꙋ́н̾ᲅь ᲂу҆́нь Дм҃нзе́ꙋ зело́сь, ка́ре педеѱе́ск꙽ пѐ копїи
Пъзицивъ дѐ а҆ вᲆ сꙋй ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе шѝ дѐ а҆ вᲆ а҆ᲅин̾џе дѐ чева ди́нь пе́н̾ᲅрꙋ вина пърин̾цилѡр̾ чѐ Мъ ᲂу҆ръск꙽ пѐ Ми́не, пѫ́нъ ла̀ а҆ль
є҆́ль, кᲆ ᲅѡ́ᲅь че́ль чѐ сѐ ва̀ а҆ᲅин̾џе дѐ мꙋ́н̾ᲅе ва̀ мꙋри. ᲅрейлѣ шѝ а҆ль паᲅрꙋлѣ нѣ́мь,
г҃і Ничи кꙋ̀ мѫ́на сᲆ нꙋ̀ сѐ а҆ᲅин̾гъ дѐ є҆́ль, кᲆ ва̀ фѝ ᲂу҆чи́сь кꙋ̀ пїеᲅре ѕ҃ Шѝ Мъ мⷧ҇осᲅиве́ск꙽ пѫ́нъ ла̀ а҆ль мїилѣ нѣ́мь къ́ᲅре чей чѐ Мъ
са́ꙋ сѐ ва̀ съџеᲅа кꙋ̀ съџѣ́ᲅа; нꙋ̀ ва̀ ръмѫне ꙟ҆ вѧцъ, фі́е ѻ҆́ мь, фі́е ю҆бе́ск꙽ шѝ пъзе́ск꙽ порꙋн̾чиле Ме́ле.
добиᲅок꙽. Ꙗ҆́ рь да́къ сѐ вѡ́ р̾ ꙟ҆депър̾ᲅа ᲅꙋнеᲅеле шѝ ᲅрѫм̾бицеле шѝ з҃ Сᲆ нꙋ̀ і҆ей нꙋ́меле Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ ꙟ҆ дешер̾ᲅь, кᲆ нꙋ̀ ва̀
норꙋль дѐ пѐ мꙋ́н̾ᲅе, сѐ вѡ́ р̾ пꙋᲅѣ сꙋй ꙟ҆ мꙋ́н̾ᲅе”. лъса Дм҃нꙋль непедеѱи́ᲅь пѐ че́ль чѐ ѧ҆ ꙟ҆ дешер̾ᲅь нꙋ́меле Лꙋ́й.
д҃і Погорѫн̾дꙋсе де́чи Мо́ѵсе ди́нь мꙋ́н̾ᲅе ла̀ попѡ́ р̾, є҆́ль а҆ сфн҃ци́ᲅь и҃ А҆дꙋци а҆мин̾ᲅе дѐ зїꙋа ѡ҆ дих꙽ней, ка сᲆ ѡ҆ сфн҃це́щи.
попѡ́ рꙋль шѝ, спълѫн̾дꙋши є҆́и хайнеле, ѳ҃ Лꙋк꙽рѣ́зъ шасе зиле ши́ци фъ ꙟ҆ а҆челѣ ᲅѡа́ᲅе ᲅребꙋриле ᲅа́ле,
є҃і Лѣ зи́сь Мо́ѵсе: “Сᲆ фи́ци га́ᲅа пе́н̾ᲅрꙋ пѡймѫйне шѝ дѐ феме́и і҃ Ꙗ҆́ рь зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ є҆́сᲄе ѡ҆ дих꙽на Дм҃нꙋлꙋй Дм҃нзе́ꙋлꙋй ᲅъ́ꙋ: сᲆ нꙋ̀
сᲆ нꙋ̀ вᲆ а҆ᲅин̾џеци!” фа́чи ꙟ҆ а҆чѣ зи ничи ᲂу҆́нь лꙋк꙽рꙋ: ничи ᲅꙋ̀, ничи фі́ꙋль ᲅъ́ꙋ, ничи
ѕ҃і Ꙗ҆́рь а҆ ᲅреїѧ зи, кѫ́н̾дь са̀ фъкꙋ́ᲅь зїꙋъ, є҆ра́ꙋ ᲅꙋнеᲅе шѝ фꙋл̾џере фїика ᲅа̀, ничи слꙋга ᲅа̀, ничи слꙋж̾ника ᲅа̀, ничи боꙋль ᲅъ́ꙋ, ничи
шѝ нѡр̾ десь пѐ Мꙋ́н̾ᲅеле Сина́ї шѝ сꙋнеᲅь дѐ ᲅрѫм̾бице фѡа́р̾ᲅе а҆синꙋль ᲅъ́ꙋ, ничи ѻ҆ риче добиᲅок꙽ а҆ль ᲅъ́ꙋ, ничи сᲄръинꙋль ка́ре
пꙋ́ᲅер̾ник꙽. Шѝ са̀ кꙋᲅремꙋра́ᲅь ᲅѡ́ ᲅь попѡ́ рꙋль ꙟ҆ ᲅа́бъръ. ръмѫне ла̀ ᲅи́не,
з҃і А҆ᲅꙋн̾чи а҆ ско́сь Мо́ѵсе попѡ́ рꙋль ди́нь ᲅа́бъръ ꙟ҆ ꙟ҆ᲅѫм̾пинарѣ лꙋ́й к҃а Кᲆ ꙟ҆ шасе зиле а҆ фъкꙋ́ᲅь Дм҃нꙋль черꙋль шѝ пъмѫ́н̾ᲅꙋль, марѣ
Дм҃нзе́ꙋ шѝ а҆́ꙋ сᲄа́ᲅь ла̀ пѡа́леле мꙋ́н̾ᲅелꙋй. шѝ ᲅѡа́ᲅе че́ле чѐ сꙋ́н̾ᲅь ꙟ҆ᲅрꙟселе, ꙗ҆́рь ꙟ҆ зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ Са
и҃і Ꙗ҆́рь Мꙋ́н̾ᲅеле Сина́ї фꙋмега ᲅѡ́ᲅь, кᲆ Сѐ погорѫсе Дм҃нзе́ꙋ пѐ є҆́ль ѡ҆ дих꙽ни́ᲅь. Дѐ а҆че́ѣ а҆ би́некꙋвѫн̾ᲅа́ᲅь Дм҃нꙋль зїꙋа а҆ шап̾ᲅѣ шѝ а҆
ꙟ҆ фѡ́ к꙽; шѝ сѐ ридика дѐ пѐ є҆́ль фꙋмь, ка фꙋмꙋль дин̾ᲅрꙋнь сфн҃циᲅѡ.
кꙋп̾ᲅѡр̾, шѝ ᲅѡ́ᲅь мꙋ́н̾ᲅеле сѐ кꙋᲅремꙋра пꙋ́ᲅер̾ник꙽. в҃і Чин̾сᲄе́ще пѐ ᲅа́ᲅъль ᲅъ́ꙋ шѝ пѐ мама ᲅа̀, ка съци фі́е би́не шѝ сᲆ
ѳ҃і Дѐ а҆семенѣ шѝ сꙋнеᲅꙋль ᲅрѫм̾бицей сѐ а҆ꙋзѣ ди́нь чѐ ꙟ҆ чѐ май ᲅръїе́щи а҆́ни мꙋл̾ци пѐ пъмѫ́н̾ᲅꙋль пѐ ка́ре Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋль ᲅъ́ꙋ
ᲅаре; шѝ Мо́ѵсе г̾ръїѧ, ꙗ҆́рь Дм҃нзе́ꙋ ꙟ҆́и ръспꙋн̾дѣ кꙋ̀ г̾лась. циль ва̀ да̀ цїе.
к҃ Де́чи, фїи́н̾дь погорѫᲅь Дм҃нꙋль пѐ Мꙋ́н̾ᲅеле Сина́ї, пѐ вѫр̾фꙋль г҃і Сᲆ нꙋ̀ ᲂу҆чизи!
мꙋ́н̾ᲅелꙋй, а҆ кема́ᲅь Дм҃нꙋль пѐ Мо́ѵсе ꙟ҆ вѫр̾фꙋль мꙋ́н̾ᲅелꙋй шѝ д҃і Сᲆ нꙋ̀ фі́и десф̾рѫна́ᲅь!
са̀ сꙋи́ᲅь Мо́ѵсе а҆ко́лѡ. є҃і Сᲆ нꙋ̀ фꙋри!
к҃а А҆ᲅꙋн̾чи а҆ зи́сь Дм҃нꙋль къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Погѡа́ръᲅе шѝ ѡ҆ пре́ще ѕ҃і Сᲆ нꙋ̀ мър̾ᲅꙋрисе́щи сᲄрѫм̾бь ꙟ҆поᲅрива а҆прѡа́пелꙋй ᲅъ́ꙋ!
попѡ́ рꙋль, ка сᲆ нꙋ̀ нъвълѣ́скъ спре Дм҃нꙋль, сᲆ вадъ слава Лꙋ́й, кᲆ з҃і Сᲆ нꙋ̀ доре́щи ка́са а҆прѡа́пелꙋй ᲅъ́ꙋ; сᲆ нꙋ̀ доре́щи феме́їѧ
вѡ́ р̾ къдѣ мꙋл̾ци дин̾ᲅре є҆́и. а҆прѡа́пелꙋй ᲅъ́ꙋ, ничи ѻ҆ горꙋль лꙋ́й, ничи слꙋга лꙋ́й, ничи слꙋж̾ника
к҃в Ꙗ҆́рь п̾ре́ѡцїи, ка́ре сѐ а҆пропїе дѐ Дм҃нꙋль Дм҃нзе́ꙋ, сᲆ сѐ сфн҃цѣ́скъ, лꙋ́й, ничи боꙋль лꙋ́й, ничи а҆синꙋль лꙋ́й шѝ ничи ᲂу҆́нꙋль ди́нь
ка нꙋ̀ кꙋм̾ва съ́й ловѣ́скъ Дм҃нꙋль”. добиᲅѡа́челе лꙋ́й шѝ нимик꙽ ди́нь кѫ́ᲅе а҆ре а҆прѡа́пеле ᲅъ́ꙋ!”
к҃г Зиса Мо́ѵсе къ́ᲅре Дм҃нꙋль: “Нꙋ̀ сѐ пѡа́ᲅе ка попѡ́ рꙋль сᲆ сѐ сꙋїе пѐ и҃і Шѝ ᲅѡ́ ᲅь попѡ́ рꙋль а҆ а҆ꙋзи́ᲅь фꙋл̾џереле шѝ ᲅꙋнеᲅеле шѝ
Мꙋ́н̾ᲅеле Сина́ї, пе́н̾ᲅрꙋ кᲆ Тꙋ̀ нѣ́й ѡ҆ при́ᲅь ди́нь в̾ре́ме, шѝ а҆́й сꙋнеᲅꙋль ᲅрѫм̾бицелѡр̾, шѝ а҆ възꙋ́ᲅь мꙋ́н̾ᲅеле фꙋмегѫ́н̾дь; шѝ
зи́сь: Траџе хоᲅарь ꙟ҆прежꙋрꙋль мꙋ́н̾ᲅелꙋй шиль сфн҃це́ще!”
Ве́кюл̾ Тесᲄаме́н̾ᲅь ѯ҃ѕ

възѫ́н̾дь, ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль са̀ да́ᲅь ꙟ҆апѡй шѝ а҆ сᲄа́ᲅь депа́р̾ᲅе, в҃і Дѐ ва̀ лови чинева̀ пѐ ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь шѝ а҆че́ла ва̀ мꙋри, сᲆ фі́е да́ᲅь
ᲅемѫн̾дꙋсе. мор̾цїи.
ѳ҃і А҆пѡ́ й а҆ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “Вор̾бе́ще ᲅꙋ̀ кꙋ̀ нѡй шѝ вѡ́ мь г҃і Ꙗ҆́ рь дѐ нꙋль ва̀ фѝ лови́ᲅь кꙋ̀ вѡйн̾цъ шѝ ѧ҆ къзꙋ́ᲅь сꙋ́бь мѫнъ
а҆скꙋл̾ᲅа, да́рь Дм҃нзе́ꙋ сᲆ нꙋ̀ г̾ръѧ́скъ кꙋ̀ нѡй, ка сᲆ нꙋ̀ мꙋри́мь”. ди́нь ꙟ҆гъдꙋйрѣ лꙋ́й Дм҃нзе́ꙋ, ꙟ҆́ци вѡ́ й хоᲅърѫ̀ ᲂу҆́нь ло́к꙽, ᲂу҆́н̾де сᲆ
к҃ Зиса Мо́ѵсе къ́ᲅре попѡ́ р̾: “Кꙋ́ᲅеза́ци, кᲆ Дм҃нзе́ꙋ а҆ вени́ᲅь ла̀ фꙋгъ ᲂу҆чигашꙋль.
вѡ́ й, сᲆ вᲆ пꙋнъ ла̀ ꙟ҆чер̾ка́ре пе́н̾ᲅрꙋ ка ф̾рика Лꙋ́й сᲆ фі́е ꙟ҆ вѡ́ й, д҃і Да́къ ꙟ҆съ ва̀ ᲂу҆чиде чинева̀ пѐ а҆прѡа́пеле съ́ꙋ кꙋ̀ бꙋнъ щїин̾цъ шѝ
ка сᲆ нꙋ̀ г̾реши́ци”. кꙋ̀ вик꙽лешꙋг꙽ шѝ ва̀ фꙋџи ла̀ а҆л̾ᲅарꙋль Ме́ꙋ, шѝ дѐ ла̀ а҆л̾ᲅарꙋль
к҃а Шѝ а҆ сᲄа́ᲅь ᲅѡ́ᲅь попѡ́ рꙋль депа́р̾ᲅе, ꙗ҆́рь Мо́ѵсе са̀ а҆пропїа́ᲅь дѐ Ме́ꙋ съль і҆ей шѝ съль ѡ҆ мори.
ꙟ҆ᲅꙋнерикꙋль ᲂу҆́н̾де є҆ра̀ Дм҃нзе́ꙋ. є҃і Че́ль чѐ ва̀ ба́ᲅе пѐ ᲅа́ᲅъса́ꙋ пѐ мамъ сᲆ фі́е ѡ҆ морѫᲅь.
к҃в А҆ᲅꙋн̾чи Дм҃нꙋль а҆ зи́сь къ́ᲅре Мо́ѵсе: “А҆ша̀ сᲆ вор̾бе́щи касей лꙋ́й ѕ҃і Че́ль чѐ ва̀ фꙋра ᲂу҆́нь ѻ҆́ мь ди́нь фі́ии лꙋ́й І҆с҃ль шѝ, фъкѫ́н̾дꙋль
І҆а́ков̾ шѝ а҆ша̀ сᲆ весᲄе́щи фі́илѡр̾ лꙋ́й І҆с҃ль: А҆́ци възꙋ́ᲅь кᲆ а҆́мь робь, ꙟ҆́ль ва̀ вин̾де, са́ꙋ сѐ ва̀ гъси ꙟ҆ мѫ́йниле лꙋ́й, а҆че́ла сᲆ фі́е
г̾ръи́ᲅь кꙋ̀ вѡ́ й ди́нь черь! ѡ҆ морѫᲅь.
к҃г Сᲆ нꙋ̀ вᲆ фа́чеци дꙋм̾незей дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь шѝ ничи дꙋм̾незей дѐ а҆ꙋрь з҃і Че́ль чѐ ва̀ г̾ръи дѐ ръ́ꙋ пѐ ᲅа́ᲅъль съ́ꙋ са́ꙋ пѐ мама са̀, а҆че́ла сᲆ фі́е
сᲆ нꙋ̀ вᲆ фа́чеци. ѡ҆ морѫᲅь.
к҃д Съⷨи фа́чи жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ дѐ пъмѫ́н̾ᲅь шѝ сᲆ а҆дꙋчи пѐ є҆́ль а҆р̾дериле дѐ и҃і Дѐ сѐ вѡ́ р̾ сфъди дѡ́ и ѡ҆ а́мени шѝ ᲂу҆́нꙋль ва̀ лови пѐ челълал̾ᲅь кꙋ̀
ᲅѡ́ ᲅь а҆́ле ᲅа́ле, же́р̾ᲅ̾феле дѐ и҆з̾бъвире, ѡ҆ йле шѝ боїи ᲅъ́и. Ꙟ҆ ѡ҆ пѧᲅръ, са́ꙋ кꙋ̀ пꙋм̾нꙋль, шѝ а҆че́ла нꙋ̀ ва̀ мꙋри, чѝ ва̀ къдѣ ла̀
ᲅѡ́ ᲅь ло́кꙋль ᲂу҆́н̾де вѡ́ й пꙋне поменирѣ нꙋ́мелꙋй Ме́ꙋ, а҆ко́лѡ вѡ́ й па́ᲅь,
вени ла̀ ᲅи́не, ка сᲆ ᲅѐ би́некꙋвѫн̾ᲅезь. ѳ҃і Дѐ сѐ ва̀ скꙋла шѝ ва̀ і҆еши ди́нь касъ кꙋ̀ а҆жꙋᲅорꙋль кѫр̾жей, че́ль
к҃є Ꙗ҆́рь деⷨи ве́й фа́че жер̾ᲅ̾фе́л̾ник꙽ дѐ пѧᲅръ, сᲆ нꙋль фа́чи дѐ пѧᲅръ чѐ ла̀ лови́ᲅь нꙋ̀ ва̀ фѝ винова́ᲅь дѐ мѡа́р̾ᲅе, чѝ ва̀ п̾лъᲅи нꙋ́май
чоп̾ли́ᲅъ; кᲆ дѐ ве́й пꙋне дал̾ᲅа ᲅа̀ пѐ ѣ, ѡ҆ ве́й спꙋр̾ка. ꙟ҆пїедикарѣ а҆челꙋїѧ дѐ ла̀ мꙋн̾къ шѝ вин̾декарѣ лꙋ́й.
к҃ѕ Шѝ сᲆ нꙋ̀ ᲅѐ сꙋй пѐ ᲅреп̾ᲅе ла̀ жер̾ᲅ̾фе́л̾никꙋль Ме́ꙋ, ка сᲆ нꙋ̀ сѐ к҃ Ꙗ҆́ рь дѐ ва̀ лови чинева̀ пѐ робꙋль съ́ꙋ са́ꙋ пѐ слꙋж̾ника са̀ кꙋ̀
дескопере а҆ко́лѡ голичꙋнѣ ᲅа̀!” ᲅоѧгꙋль, шѝ є҆́и вѡ́ р̾ мꙋри сꙋ́бь мѫ́на лꙋ́й, а҆чеїѧ ᲅребꙋїе сᲆ фі́е
ръз̾бꙋна́ци;

К А́ П. К҃А к҃а Ꙗ҆́ рь дѐ вѡ́ р̾ май ᲅръи ѡ҆ зи са́ꙋ дѡ́ ꙋъ, є҆́и нꙋ̀ ᲅребꙋїе ръз̾бꙋна́ци,
кᲆ сꙋ́н̾ᲅь п̾лъᲅи́ци кꙋ̀ а҆р̾џи́н̾ᲅꙋль сᲄъпѫнꙋлꙋй лѡ́ рь.
Рѫн̾дꙋїели пе́н̾ᲅрꙋ касничи шѝ пе́н̾ᲅрꙋ ᲂу҆чидери.
к҃в Дѐ сѐ вѡ́ р̾ ба́ᲅе дѡ́и ѡ҆ а́мени шѝ вѡ́ р̾ лови ѡ҆ феме́їе ꙟ҆сър̾чина́ᲅъшѝ
а҃ “Ꙗ҆́ᲅъ а҆кꙋ́мь леџꙋйриле пѐ ка́ре ᲅꙋ̀ лѐ ве́й пꙋне ꙟ҆ ведере лѡр̾: а҆чѣ́сᲄа ва̀ лепъда копилꙋль съ́ꙋ фъ́ръ а҆л̾ᲅъ въᲅъмаре, сᲆ сѐ сꙋпꙋнъ
в҃ Дѐ ве́й кꙋм̾пъра робь є҆в̾реꙋ, є҆́ль съᲅи лꙋк꙽резе шасе а҆́ни, ꙗ҆́рь ꙟ҆ че́ль винова́ᲅь ла̀ деспъгꙋбирѣ чѐ ѡ҆ ва̀ чере бъⷬ҇баᲅꙋль а҆челей феме́и
а҆нꙋль а҆ль шап̾ᲅелѣ сᲆ ꙗ҆́съ слободь, ꙟ҆ да́рь. шѝ є҆́ль ва̀ ᲅребꙋй сᲆ п̾лъᲅѣ́скъ поᲅриви́ᲅь кꙋ̀ хоᲅърѫрѣ
г҃ Да́къ а҆че́ла а҆ вени́ᲅь ꙟ҆ ка́са ᲅа̀ син̾гꙋрь, син̾гꙋрь сᲆ ꙗ҆́съ; ꙗ҆́рь дѐ а҆ жꙋдекъᲅорилѡр̾.
вени́ᲅь кꙋ̀ феме́їе, сᲆ ꙗ҆́съ кꙋ̀ є҆́ль шѝ феме́їѧ лꙋ́й. к҃г Ꙗ҆́ рь дѐ ва̀ фѝ шѝ а҆л̾ᲅъ въᲅъмаре, а҆ᲅꙋ́н̾чи сᲆ п̾лъᲅѣ́скъ сꙋф̾леᲅь
д҃ Да́къ ꙟ҆съ ꙟ҆́и ва̀ фѝ да́ᲅь сᲄъпѫнꙋль феме́їе шѝ а҆чѣ́сᲄа ва̀ фѝ пе́н̾ᲅрꙋ сꙋф̾леᲅь,
нъскꙋ́ᲅь фі́и са́ꙋ фїиче, а҆ᲅꙋ́н̾чи феме́їѧ шѝ копїии є҆́и вѡ́ р̾ фѝ а҆́й к҃д Ѻ҆́ки пе́н̾ᲅрꙋ ѻ҆́ ки, дин̾ᲅе пе́н̾ᲅрꙋ дин̾ᲅе, мѫнъ пе́н̾ᲅрꙋ мѫнъ, пичѡр̾
сᲄъпѫнꙋлꙋй лꙋ́й, ꙗ҆́рь є҆́ль ва̀ і҆еши син̾гꙋрь. пе́н̾ᲅрꙋ пичѡр̾,
є҃ Ꙗ҆́рь да́къ робꙋль ва̀ зиче: Ꙟ҆ и ю҆бе́ск꙽ сᲄъпѫнꙋль, феме́їѧ шѝ копїии к҃є А҆р̾сꙋръ пе́н̾ᲅрꙋ а҆р̾сꙋръ, ранъ пе́н̾ᲅрꙋ ранъ, вѫнъᲅаїе пе́н̾ᲅрꙋ вѫнъᲅаїе.
шѝ нꙋ̀ вѡ́ й сᲆ мъ либерезь, к҃ѕ Ꙗ҆́ рь дѐ ва̀ лови чинева̀ пѐ робꙋль съ́ꙋ ꙟ҆ ѻ҆́ ки ꙗ҆́рь пѐ слꙋж̾ника са̀ ѡ҆
ѕ҃ А҆ᲅꙋн̾чи съль а҆дꙋ́къ сᲄъпѫнꙋль лꙋ́й ла̀ жꙋдекъᲅори шѝ, дꙋ́пъ чѐ ла̀ ва̀ лови ꙟ҆ ѻ҆́ ки шѝ ѣ҆ ꙟ҆́ль ва̀ пїер̾де, съль ласе либерь ка деспъгꙋбире
а҆пропїа́ᲅь дѐ ᲂу҆шъ са́ꙋ ла̀ ᲂу҆шори, съ́й гъꙋрѣ́скъ сᲄъпѫнꙋль ᲂу҆рекѣ пе́н̾ᲅрꙋ ѻ҆́ ки.
кꙋ̀ ѡ҆ сꙋлъ, шиль ва̀ роби ꙟ҆ вечи. к҃з Шѝ дѐ ва̀ причинꙋй къдерѣ ᲂу҆́нꙋй дин̾ᲅе а҆ль робꙋлꙋй съ́ꙋ са́ꙋ а҆ль
з҃ Да́къ чинева̀ ꙟ҆́ши ва̀ вин̾де фїика рѡа́бъ, ѣ҆ нꙋ̀ ва̀ і҆еши кꙋ́мь і҆есь рѡа́бей са́ле, сᲆ лѐ дѣ д꙽рꙋмꙋль пе́н̾ᲅрꙋ а҆чель дин̾ᲅе.
рѡа́беле. к҃и Да́къ ᲂу҆́нь боꙋ ва̀ ꙟ҆пꙋн̾џе дѐ мѡа́р̾ᲅе бъⷬ҇баᲅ са́ꙋ феме́їе, боꙋль сᲆ фі́е
и҃ Да́къ ѣ҆ нꙋ̀ ва̀ п̾лъчѣ сᲄъпѫнꙋлꙋй съ́ꙋ, ка́ре шїѧ а҆лесѡ, съ́й ꙟ҆гъдꙋїе а҆ ᲂу҆чи́сь кꙋ̀ пїеᲅре шѝ кар̾нѣ лꙋ́й сᲆ нꙋ̀ сѐ мънѫн̾че, ꙗ҆́рь сᲄъпѫнꙋль
сѐ ръскꙋм̾пъра, да́рь є҆́ль нꙋ̀ ва̀ а҆вѣ̀ воїе сѡ вѫн̾дъ ла̀ фамилїе боꙋлꙋй сᲆ фі́е невинова́ᲅь.
сᲄръинъ, дꙋ́пъ чѐ ѧ҆ фо́сᲄ нек꙽редин̾чо́сь. к҃ѳ Ꙗ҆́ рь да́къ боꙋль а҆ фо́сᲄ ꙟ҆пꙋн̾гъᲅѡр̾ кꙋ̀ ѡ҆ зи са́ꙋ кꙋ̀ дѡ́ ꙋъ са́ꙋ кꙋ̀
ѳ҃ Да́къ а҆ логодиᲅѡ кꙋ̀ фі́ꙋль съ́ꙋ, а҆ᲅꙋ́н̾чи сᲆ сѐ пѡа́р̾ᲅе кꙋ̀ ѣ҆ дꙋ́пъ ᲅре́й ꙟ҆айн̾ᲅе, шѝ сᲄъпѫнꙋль лꙋ́й, фїи́н̾дь весᲄи́ᲅь деспре а҆чѣ́сᲄа, нꙋ̀
д꙽реп̾ᲅꙋль фїиче́лѡр̾. ла̀ ꙟ҆ки́сь шѝ боꙋль а҆ ᲂу҆чи́сь бъⷬ҇баᲅ са́ꙋ феме́їе, боꙋль сᲆ фі́е ᲂу҆чи́сь
і҃ Ꙗ҆́рь да́къ ва̀ май лꙋа шѝ пѐ а҆л̾ᲅа, а҆ᲅꙋ́н̾чи ѣ҆ сᲆ нꙋ̀ фі́е лиѱи́ᲅъ дѐ кꙋ̀ пїеᲅре шѝ сᲄъпѫнꙋль лꙋ́й сᲆ фі́е да́ᲅь мор̾цїи.
х꙽ранъ, дѐ ꙟ҆бръкъмин̾ᲅе шѝ дѐ ᲅраїꙋль кꙋ̀ бъⷬ҇баᲅꙋль съ́ꙋ. л҃ Да́къ ꙟ҆съ и҆ сѐ ва̀ пꙋне сᲄъпѫнꙋлꙋй прець дѐ ръскꙋм̾пъраре, пе́н̾ᲅрꙋ
а҃і Ꙗ҆́рь да́къ є҆́ль нꙋй ва̀ фа́че а҆че́сᲄе ᲅре́й лꙋк꙽рꙋри, сᲆ ꙗ҆́съ дѐ ла̀ сꙋф̾леᲅꙋль съ́ꙋ, чѐ ва̀ фѝ пꙋ́сь а҆сꙋ́п̾ра лꙋ́й а҆че́ѣ ва̀ шѝ п̾лъᲅи.
дѫн̾сꙋль ꙟ҆ да́рь, фъ́ръ ръскꙋм̾пъраре.
І҆еши́рѣ ѯ҃з

л҃а Тѡ́ ᲅь дꙋ́пъ а҆чѣ́сᲄъ леџе сᲆ сѐ ᲂу҆р̾мезе, дѐ ва̀ ꙟ҆пꙋн̾џе боꙋль бъѧ́ᲅь і҃ Дѐ ва̀ да̀ чинева̀ спре пазъ а҆прѡа́пелꙋй съ́ꙋ а҆синь са́ꙋ боꙋ, са́ꙋ ѡ҆ а́їе,
са́ꙋ фа́ᲅъ. са́ꙋ а҆л̾ᲅь добиᲅок꙽ шѝ ва̀ мꙋри, са́ꙋ ва̀ фѝ въᲅъма́ᲅь, са́ꙋ лꙋа́ᲅь
л҃в Ꙗ҆́рь дѐ ва̀ ꙟ҆пꙋн̾џе боꙋль робь са́ꙋ рѡа́бъ, сᲆ сѐ п̾лъᲅѣ́скъ фъ́ръ сᲆ щїе чинева̀,
сᲄъпѫнꙋлꙋй а҆че́сᲄора ᲅрейзе́чи дѐ сик꙽ли дѐ а҆р̾џи́н̾ᲅь, ꙗ҆́рь боꙋль сᲆ фі́е а҃і Сᲆ фа́къ а҆мѫн̾дѡ́ и жꙋръмѫ́н̾ᲅь ꙟ҆айн̾ᲅѣ Дм҃нꙋлꙋй, кᲆ че́ль чѐ а҆
ᲂу҆чи́сь кꙋ̀ пїеᲅре. лꙋа́ᲅь пѐ сѣ́ма са̀ нꙋ̀ шїѧ ꙟ҆ᲅи́н̾сь мѫ́на а҆сꙋ́п̾ра лꙋк꙽рꙋлꙋй а҆прѡа́пелꙋй
л҃г Дѐ ва̀ съпа чинева̀ ѡ҆ фѫн̾ᲅѫнъ са́ꙋ ва̀ дескопери ѡ҆ фѫн̾ᲅѫнъ шѝ съ́ꙋ, шѝ а҆ша̀ сᲄъпѫнꙋль ᲅребꙋїе сᲆ примѣ́скъ жꙋръмѫ́н̾ᲅꙋль, ꙗ҆́рь
нꙋ̀ ѡ҆ ва̀ а҆копери шѝ ва̀ къдѣ ꙟ҆ ѣ҆ ᲂу҆́нь боꙋ са́ꙋ ᲂу҆́нь а҆синь, челълал̾ᲅь нꙋ̀ ва̀ а҆вѣ̀ съль деспъгꙋбѣ́скъ;
л҃д Сᲅъпѫнꙋль фѫн̾ᲅѫнїи ᲅребꙋїе сᲆ п̾лъᲅѣ́скъ а҆р̾џи́н̾ᲅь сᲄъпѫнꙋлꙋй в҃і Ꙗ҆́ рь дѐ сѐ ва̀ фꙋра дѐ ла̀ є҆́ль, сᲆ п̾лъᲅѣ́скъ сᲄъпѫнꙋлꙋй деспъгꙋбире.
лѡ́ рь, ꙗ҆́рь боꙋль са́ꙋ а҆синꙋль сᲆ фі́е а҆ль лꙋ́й. г҃і Да́къ ꙟ҆съ ва̀ фѝ сфѫшїа́ᲅь дѐ фѧръ, съ́й а҆дꙋ́къ чеѣ чѐ а҆ ръма́сь ка
л҃є Ꙗ҆́рь да́къ боꙋль кꙋйва ва̀ ꙟ҆пꙋн̾џе боꙋль а҆л̾ᲅꙋїѧ шѝ ва̀ мꙋри, сᲆ сѐ мър̾ᲅꙋрїе шѝ нꙋ̀ ва̀ п̾лъᲅи деспъгꙋб