Вы находитесь на странице: 1из 1

ЈКП,,АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“СA ПО.

ЦЕНОВНИК
ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА ПУТНИКА СА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ ЈКП,,АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“
БЕЗ СТАНИЧНЕ УСЛУГЕ.

СТАЈАЛИШТА ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЦЕНА ПОВРАТНЕ КАРТЕ


КАРТЕ
ЗОНЕ

KАРТА ЗА ЗОНУ I – KУПЉЕНА У ВОЗИЛУ 80,00


1. ЗОНА
ПАНЧЕВО-ЛОКАЛ 70,00
ПАНЧЕВО-СТАРЧЕВО 70,00
ПАНЧЕВО-ЈАБУКА 70,00
2. ЗОНА
ПАНЧЕВО-КАЧАРЕВО 120,00
ПАНЧЕВО-БАНАТСКО НОВО СЕЛО 120,00
ПАНЧЕВО-ОМОЉИЦА 120,00
3. ЗОНА
ПАНЧЕВО-ГЛОГОЊ 145,00
ПАНЧЕВО-ДОЛОВО 145,00
ПАНЧЕВО-ИВАНОВО 145,00
ПАНЧЕВО-БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ 145,00

МЕЂУМЕСНИ
БЕОГРАД - ГЛАВНА 200,00 300,00
БЕОГРАД - ДУНАВ 200,00 300,00
БЕОГРАД - ДУНАВ, ГЛАВНА ЗА СТУДЕНТЕ 150,00 210,00
ДУБОКА БАРА – МАЛИ РАЈ 100,00
СИБНИЦА – КРЊАЧА (УСПУТНА СТАЈАЛИШТА) 150,00
МРАМОРАК 280,00 460,00
ОПОВО 280,00 460,00
СЕФКЕРИН 230,00 380,00
ПУТНИКОВО 350,00
УЗДИН 320,00
КОВАЧИЦА 250,00 450,00
ШЕЋЕРАНА 250,00 450,00
ДЕБЕЉАЧА 225,00 430,00
ЦРЕПАЈА 210,00 380,00
САМОШ 310,00 580,00
ПАДИНА 300,00 540,00
ВАЖИ ОД 01.11.2018.ГОДИНЕ

Вам также может понравиться