Вы находитесь на странице: 1из 1

ТЕРМИНИ ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

ГОДИНУ

ИСПИТНИ ПРИЈАВА КОНСУЛТАЦИЈЕ ПИСМЕНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ СТРУЧНИ


РОК ИСПИТА

28.09.2020. 05.10.2020.- 12.10.2020. 14.10.2020. – 19.10.2020.-


ОКТОБАРСКИ 09.10.2020. 09.10.2020. и 16.10.2020. 23.10.2020.
13.10.2020.

07.12.2020. 14.12.2020.- 11.01.2021. 13.01.2021. – 18.01.2021.-


ЈАНУАРСКИ 18.12.2020. 25.12.2020. и 15.01.2021. 22.01.2021.
12.01.2021.

01.03.2021. 15.03.2021.- 29.03.2021. 31.03.2021. – 05.04.2021.-


АПРИЛСКИ 12.03.2021. 26.03.2021. и 02.04.2021. 09.04.2021.
30.03.2021.

05.05.2021. - 17.05.2021.- 31.05.2021. 02.06.2021. – 07.06.2021.-


ЈУНСКИ 14.05.2021. 28.05.2021. и 04.06.2021. 11.06.2021.
01.06.2021.

28.06.2021. - 05.07.2021.- 23.08.2021. 25.08.2021. – 23.08.2021.-


09.07.2021. 09.07.2021. и 27.08.2021. 27.08.2021.
АВГУСТОВСКИ
24.08.2021.

Вам также может понравиться