Вы находитесь на странице: 1из 2
DAREA DE SEAMA. privind realizarea achizitiilor publice de valoare miei 20" ianuarie 2021 Autoritatea contractanta: Agentia de Dezvoltare Regional Sud, IDNO 1009601000290, bld.$tefan cel Mare,12 Perioada raportarii: 2020 Informafia privind contractele de achizitii publice de valoare mica semnate si inregistrate in perioada de referinga: Numarul si data inregistricii in| 6 finale Nz, [Numurul sidata] Obiectul de achizitie Suma | Tezoreria de Stat| or ciutui on Yo | Comttactului de | (denumirea bunurilor! }Cod CPV] ((iutiiijy; | Sau trezoreria 7 ee achizitie lueritrilor/ serviciilor) teritoriala a piceoewtl a Ministerutui | | ™esorar# Finanjelor 1 2 3 4 3 6 7 1 Aco ae Servicii telecomunicatii | - 900,00 Fee oa) Servic intemet : 8064,00 INr.GE20BD/055| e 3 von 01 2020 | APA potabil OM - 6615,00 Nr. 01720 4 Jain 02.01.2020] sediul ADR : sileadaetes Nr. 01/S/20_| Contract de locatiune Reziliat la data 5 | ain 02.01.2020 garaj z 4800,00 de 28.02.2020 Nr.02/S/20 | Contract de locajiune & | ain 02.01.2020 garaj F fannie A, | Neoss20 | itadha S : : Idosar = 50 din 02.01.2020 | rosuTare Copertare & kei actelor Nr.04/S/20 | Lucrarilor de profilaxie a 8 | din 02.01.2020| _ conditionerelor a 2575,00 Nr.05/S/20_ | Servicii de deservire 9 | ain 02.01.2020| tehnica a computerelor | __~ 10800.00 10 | gresiresnay | Servicii de contabititate | - 20000,00 it | a Panter | nat 12 [Nzor.020" | eiedaawometielr | _~ | 2490200 13 eee Marfuri de uz casnie - 400,00 we [ea [a | [in 15 | Ne13/820 din [Contract de locajiune z Guo 01.03.2020 garaj 16 | NE14/S220 din | Contract de locatiune, yi 000,00 02.03.2020, garaj Nr.17/S/20 din | Servicii de spalatorie 17 | "10.03.2020 auto, accesorii auto toe informatiilor din baza de date ,,Produsul informatic| 18 | 68/2020 din | Nigiutex” Bazade date] 7 3840,00 Nr, MdX- 10.03.2020 V"isoistativi. Baza de date practica judiciara, Servicii de deservire 19 | Nt1320 CTO | nicd si/sauexecutarea| — - 600,00 din 23.07.20 a lucriilor de reparatie ; Echipament de protectie 20 | Din 12.06.2020 Cova | 3204,79 2 15.06.2020] _Panouri SE Ciugeni 2 1250.00 Servicii de consultanfi Nr.20/8/20 din | juridica si reprezentarea 22 | 03.08.2020 |” in fata instanfelor de 7 40000,00 judecati | Ne.25/B/20 din | Echipament de protecyie 23 | 15.10.2020 antier 7 2140,00 Nr.26/8/20 din ; 2 Reap iag | Agende personalizite | - 6300,00 Nr.29/B/20 din | Msii personalizater 25 | 20.10.2020 fe 2 262000 36 | Ne307B/20 din] Materiale promofionale | anv 20.10.2020_| _(calendare de perete) Servicii de facilitare in cadrul seminarului de Nr31/S/20 din »,Consolidarea 27 | "30.10.2020 7 a domeniul specializaitii inteligente”. log [832/820 din | “Revizia tehnica 7 2410,00 21.10.2020 _| obligatorie (Dacia MCV), Nr.26/B/20 din [Periferice pentru tehnica 29 | 17.10.2020 {te caleul : 10395,00 Persoana responsabilii de intocmirea darii de seama: Dogoteri Cristina Funefia: specialist achizitii publice Telefon: 062191358 Prin prezenta dare de sami, autoritatea contractanti confirma corectitudinea realizirii publice de valoare mic, fapt pentru care poarti rispundere conform prevederilor legale i

Вам также может понравиться