Вы находитесь на странице: 1из 30

Mecanisme şi t ransmisii mecanice 361

TRANSMISII PRIN CURELE

10.1. Generalităţi. Clasificări


10.2. Elementele geometrice şi cinematice ale transmisie prin curele
10.3. Forţe şi tensiuni în curele late
10.4. Curele trapezoidale
10.5. Calculul transmisiilor prin curele trapezoidale

10.1. Generalităţi. Clasificări

Fig. 10.1. Transmisii prin curele


362 Transmisii prin curele

Acest tip de transmisie asigură transmiterea energiei mecanice de la


o roată motoare la una sau mai multe roţi conduse prin frecarea dintre un
element flexibil fără sfârşit numit curea şi roţile de curea.
Clasificări:
a) după forma secţiunii curelei:
- curele late;
- curele rotunde;
- curele trapezoidale;
- curele dinţate;
b) după materialul curelei:
- din materiale textile;
- din materiale textile cauciucate;
- din materiale plastice;
- din benzi de oţel.
c) după poziţia relativă a axelor roţilor:
1. cu axe paralele care pot fi:
- cu ramuri deschise;
- cu ramuri încrucişate.
2. cu axe încrucişate care pot fi:
- cu ramuri încrucişate;
- cu ramuri încrucişate în unghi cu role.
Avantaje:
- transmit energia mecanică la distanţe relativ mari;
- se montează şi se se demontează uşor;
- constituie element de siguranţă în lanţurile cinematice;
- condiţiile de execuţie şi montaj nu sunt pretenţioase.
Dezavantaje:
- raportul de transmitere este variabil datorită alunecării curelei;
- dimensiuni de gabarit mari;
- capacitatea portantă este limitată şi puternic influenţată de mediu;
- încarcă suplimentar lagărele şi arborii datorită pretensionării curelei.
Domenii de utilizare:
- curelele late se folosesc pentru puteri până la 2000 kw, distanţa între
axe A<12 m, raportul de transmitere i = 1…10 şi viteze periferice
între 40…60 m/s.
- curelele trapezoidale se folosesc pentru distanţe între axe A ≤ 3 m,
raportul de transmitere i = 1…8 şi viteze periferice v ≤ 40 m/s.
- curele dinţate se folosesc la puteri până la 420 kw şi viteze periferice
v ≤ 80 m/s.
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 363

10.2. Elementele geometrice şi cinematice ale


transmisiei prin curele

Fig. 10.2. Geometria transmisiilor prin curele

β 1(2 ) - unghiurile de înfăşurare ale curelei pe cele două roţi;

β1 = π − 2γ [rad ] - unghiul de înfăşurare pe roata motoare, (10.1)

β 2 = π + 2γ [rad ] - unghiul de înfăşurare pe roata condusă, (10.2)

γ [rad ] - unghiul dintre ramurile curelei.

În baza fig.10.2, lungimea teoretică a curelei este:

D1 D
Lt = 2 A cos γ + β 1 + β2 2 . (10.3)
2 2
364 Transmisii prin curele

D2 − D1 D2 − D1
γ = arcsin ≈ . (10.4)
2A 2A

D2 − D1
β1 = π − . (10.5)
A

D2 − D1
β2 = π + . (10.6)
A

Lt = 2 A cos γ +
D1
(π − 2γ ) = 2 A cos γ + π (D1 + D2 ) + γ (D2 − D1 ) . (10.7)
2 2

Distanţa între axe se obţine din relaţia (10.7) astfel:

⎡ π
A=
1
⎢⎣ L − (D1 + D2 ) + γ (D1 − D2 )⎤⎥ . (10.8)
2 cos γ
t
2 ⎦

Considerând cureaua perfect întinsă de grosime neglijabilă şi


neelastică se poate aprecia că vitezele periferice sunt aceleaşi la înfăşurările
pe cele două roţi:

D1 D
v = ω1 = ω2 2 . (10.9)
2 2

ω1 D2
i12 = = . (10.10)
ω2 D1

unde: ω1(2 ) - vitezele unghiulare absolute ale roţilor 1 şi 2;


D1(2 ) - diametrele de divizare ale roţilor 1 şi 2.
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 365

10.3 Forţe şi tensiuni în curele late

De obicei cureaua se montează cu o întindere iniţială pe ambele roţi.


În fiecare din cele două ramuri se dezvoltă o forţă de întindere iniţială notată

F0 .

Forţa de pretensionare din curea este 2F0 şi va determina o apăsare
normală a curelei pe roată aşa încât datorită frecării între cele două elemente
în contact apare posibilitatea de transmitere a unei forţe periferice utile.

2T1 p
Fu = = 10 3 [N ] . (10.11)
D1 v

unde: T1 - momentul de torsiune de transmis;


D1 - diametrul roţii motoare;
v - viteza periferică.

La transmisia deschisă din fig.10.2 se consideră un element de curea


cu unghiul la centre dα care este apăsat de o forţă normală elementară dN ,
aşa încât între elementul de curea şi roată se creează o forţă de frecare
elementară notată μdN . Suma forţelor de frecare elementare este egală cu
forţa utilă Fu de transmis, care acţionează pe arcul de curea.

Fu = ∑ μdN , (10.12)

unde μ - coeficientul de frecare de alunecare.


Frecarea dintre curea şi roată va modifica starea de tensiuni existentă
în curea în repaus, aşa încât forţa din ramura motoare va creşte de la
valoarea F0 la o valoare F1 , iar forţa din ramura pasivă sau condusă va
scade de la valoarea F0 la o valoare F2 .
Se scrie ecuaţia de echilibru a momentelor forţelor în raport cu axa
roţii conducătoare şi obţinem:

(F2 + Fu ) D1 = F1
D1
⇒ Fu = F1 − F2 . (10.13)
2 2
366 Transmisii prin curele

Fig. 10.3. Reprezentarea forţelor la înfăşurarea pe roată

Considerând că materialul curelei respectă legea lui Hooke,


tensiunile din cele două ramuri ale curelei vor fi:
F
F1 = F0 + u - forţa din ramura motoare ; (10.14)
2

Fu
F2 = F0 − - forţa din ramura condusă. (10.15)
2

Fig. 10.4. Poligonul forţelor

Trecerea de la F2 din ramura pasivă la forţa F1 din ramura activă se


face treptat prin adăugarea la F2 a forţelor de frecare elementare.
− − − −
Rezultanta forţelor F şi respectiv F + d F se notează cu d Q de
direcţie radială având ca efect apăsarea curelei pe roată.
Din poligonul forţelor (fig.10.4) se poate scrie că:

dα dα
dQ = F sin + (F + dF )sin . (10.16)
2 2
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 367

Dar se poate aprecia că:

dα dα dα
sin ≈ ; dF sin ≈0⇒ (10.17)
2 2 2

dQ = F ⋅ dα . (10.18)

Fig. 10.5. Forţele centrifuge

Asupra unui element de curea de secţiune b ⋅ h , cu unghiul la centru


dα şi de lungime R ⋅ dα , acţionează o forţă centrifugă elementară, notată

d Fc dată de relaţia:
2
γ ⎛v⎞
dFc = mω R = b ⋅ h ⋅ R ⋅ dα ⋅
2
⎜ ⎟ ⋅R, (10.19)
g ⎝R⎠
v
în care: ω = ,
R

G V ⋅ γ b ⋅ h ⋅ R ⋅ dα ⋅ γ
m= = = ,
g g g
unde: G - greutatea elementului de curea;
V - volumul elementului de curea;
368 Transmisii prin curele

γ - greutatea specifică a elementului de curea,


g - acceleraţia gravitaţională.

În mod analog cazului precedent, din poligonul forţelor se observă


că:

− −
d Fc = Fc ⋅ dα . (10.20)

Forţa centrifugă elementară are ca efect întinderea suplimentară aramurilor curelei prin componentele Fc . Tensiunea de întindere se
calculează cu formula:

Fc v
σc = = ⋅V 2 . (10.21)
b⋅h g

Reconsiderând situaţia când elementul de curea este apăsat pe roată


de o forţă dN şi ţinând cont de relaţiile (10.18) şi (10.20), obţinem:

dN = dQ − dFc = (F − Fc )dα . (10.22)

Pentru a se evita alunecarea curelei se impune respectarea condiţiei


ca forţa de frecare elementară să fie superioară forţei elementare:

dF f = μ ⋅ dN ≥ dF . (10.23)

Ţinând cont de relaţiile (10.22) şi (10.23), putem scrie:

μ (F − Fc )dα ≥ dF . (10.24)

dF
≤ μ ⋅ dα . (10.25)
F − Fc
Integrând relaţia (10.25) pe intervalul corespunzător unghiului de înfăşurare
β obţinem:

F1 dF β F − Fc
∫F2 F − Fc
≤ ∫ μ ⋅ dα ⇒ ln 1
0 F2 − Fc
≤ μβ ⇒
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 369

F1 − Fc
⇒ = μβ , (10.26)
F2 − Fc

unde β - unghiul de înfăşurare.


Cunoaştem că forţa periferică utilă este:

Fu = F1 − F2 . (10.27)

Din relaţiile (10.26) şi (10.27) obţinem forţele din cele două ramuri
ale curelei astfel:

e μβ
F1 = Fu + Fc - forţa din ramura activă. (10.28)
e μβ − 1

1
F2 = Fu μβ
+ Fc - forţa din ramura pasivă. (10.29)
e −1

Porţiunea de curea care se înfăşoară pe cele două roţi este solicitată


la încovoiere. Considerând că materialul curelei respectă legea lui Hooke, se
va calcula alungirea fibrelor extreme în raport cu fibra medie considerată
nedeformabilă.
În baza fig.10.6, se poate scrie relaţia:

⎛D ⎞ ⎛D h⎞ h
ΔL = ⎜ + h ⎟dα − ⎜ + ⎟dα = dα . (10.30)
⎝2 ⎠ ⎝ 2 2⎠ 2

Alungirea specifică a curelei se calculează astfel:

ΔL h dα h h
ε= = ⋅ − ≅ . (10.31)
L 2 ⎛D h⎞ h+D D
⎜ + ⎟dα
⎝ 2 2⎠
370 Transmisii prin curele

Fig. 10.6. Alungirea curelei

Tensiunea din ramura activă este dat de relaţia:

F1 h
σ 1 = σ t1 + σ i1 = +E , (10.32)
b⋅h D1

unde: σ t1 - tensiunea de tracţiune din ramura motoare,


σ i1 - tensiunea de încovoiere la înfăşurarea pe roata motoare,
E - modulul de elasticitate longitudinal.

Tensiunea din ramura pasivă se calculează astfel:

F2 h
σ 2 = σ t2 + σ i2 = +E , (10.33)
b⋅h D2

unde: σ t 2 - tensiunea de tracţiune din ramura pasivă;


σ i 2 - tensiunea de încovoiere la înfăşurarea pe roata condusă.
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 371

Fig. 10.7. Distribuţia tensiunilor pe lungimea curelei

Analizând fig.10.7, observăm că tensiunile pe ramura motoare sunt


mai mari decât cele de pe ramura condusă, respectiv:

σ t1 > σ t 2 - tensiunile de tracţiune;

σ i1 > σ i 2 - tensiunile de încovoiere.

10.4 Curele trapezoidale

În cazul curelelor trapezoidale apare un efort de împănare a curelei


în canalul de curea practicat în roată. Din acest motiv, crescând forţele de
frecare pe ramurile curelei apare posibilitatea de transmitere a unor forţe
mai mari. Există însă şi dezavantajul că scade durabilitatea curelei o dată cu
forţele de frecare. Deosebim:
a) curele trapezoidale clasice, standardizate în şapte tipodimensiuni.
b) curele trapezoidale înguste, standardizate în cinci tipodimensiuni.
372 Transmisii prin curele

Se scrie ecuaţia de echilibru pe verticală a forţelor care solicită elementul de


curea din Fig.10.8 şi se obţine:

α α ⎛ α α⎞
Fn = 2μN cos + 2 N sin = 2 N ⎜ μ cos + sin ⎟ . (10.34)
2 2 ⎝ 2 2⎠

Forţa de frecare pe flancurile curelei este:

μFn
F f = 2 μN = . (10.35)
α α
μ cos + sin
2 2

Unghiul de înclinare α are valori cuprinse între 32°…34°.


Se poate aprecia că legătura între forţele active din ramurile curelei şi
forţa periferică utilă este de forma:

F1 ≅ Fu . (10.36)

F2 = 0,1Fu . (10.37)

Fig. 10.8. Forţele corespunzătoare unui element de curea


Mecanisme şi t ransmisii mecanice 373

Sa Sa
Roata de curea cu Roata de curea cu
butuc simetric butuc asimetric
Fig. 10.9. Roţi de curea

10.5. Calculul transmisiilor prin curele trapezoidale


(extras din STAS 1163-71)

Date de bază şi formule de bază


Tabelul A.10.1.
Poz. Denumirea Sim- Formula de calcul Observaţii
parametrului bol
2.1.1. Puterea de calcul P'c Dată de bază
la arborele
conducător
2.1.2. Turaţia roţii de n1 Dată de bază
curea
conducătoare
2.1.3. Turaţia roţii de n2 Dată de bază
curea conduse
374 Transmisii prin curele

2.1.4. Regimul de lucru – Dată de bază Felul maşinii motoare şi


al transmisiei antrenate, numărul de ore
de funcţionare din 24 ore,
regimul dinamic.
2.1.5. Raportul de i n1 - pt. transmisii
transmitere i=
n2
demultiplicatoare
n2 - pt. transmisii
i=
n1
multiplicatoare
Se recomandă: i ≤ 10
2.1.6. Tipul curelei Se alege din nomogramă şi Pentru profilele din curele
anume: situate pe nomogramă în
apropiere de dreptele
- pentru curele oblice, se recomandă
trapezoidale înguste, din calculul atât pentru cele
nomograma fig. 10.10. de dedesubt, alegându-se
tipul pentru care numărul
de curele este mai mic.
2.1.7. Diametrul D p1 Se alege constructiv, funcţie Dacă nu există restricţii
primitiv al roţii de tipul curelei, respectându- constructive, D p1 se
mari se prescripţiile din STAS
1162-67. alege cât mai mic în
limitele prescrise de
STAS 1164/1-91.
2.1.8. Diametrul D p 2 D p 2 = i ⋅ D p1 Dacă nu există restricţii
primitiv al roţii constructive, se rotunjeşte
mari la valoarea cea mai
apropiată din STAS
1164/1-91.
2.1.9 Diametrul D pm D p1 + D p 2
primitiv mediu al D pm =
rolei de întindere 2
2.1.10 Diametrul D p 0 D p 0 = (1...1,5)D p1
primitiv al rolei
de întindere
2.1.11 Distanţa dintre A I. Preliminată - Pentru transmisii cu
axe 0,7(D p1 + D p 2 ) ≤ A ≤ mai mult de două
roţi de curea sau cu
≤ 2(D p1 + D p 2 ) rolă de întindere,
II. Definitivă distanţa dintre axe se
a) pentru orice valoare a determină din
calculele
unghiului β 1 : corespunzătoare
π geometriei
o ( 1 p1
Lp − β D + β 2 Dp 2 )
360 transmisiei.
A=
β1 - Pe baza distanţei
2sin
2 dintre axe, aleasă
preliminar
b) pentru β 1 ≥ 110 o : (formulele I) se
calculează lungimea
A≈ p+ p2 − q ,
primitivă a curelei,
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 375

în care: Lp
p = 0,25L p − 0,393(D p1
(poziţia 2.1.15),
care se rotunjeşte la
q = 0,125(D p 2 − D p1 ) valoarea
2
standardizată cea
mai apropiată, apoi
se efectuează
calculul de
definitivare a
distanţei dintre axe
(formulele II).
2.1.12 Unghiul dintre γ D p 2 − D p1 - La transmisii cu mai
ramurile curelei γ = 2 arcsin mult de două roţi de
2A curea sau cu rolă de
D p 2 − D p1 întindere, unghiul
γ ≈ 57 dintre ramurile
A curelei, unghiurile de
înfăşurare şi
2.1.13 Unghiul de β1 β 1 = 180 − γ o
lungimea primitivă a
înfăşurare la roata
mică de curea curelei se determină
din calculele
2.1.14 Unghiul de β2 β 2 = 180 o + γ corespunzătoare
înfăşurare la roata
mare de curea geometriei
2.1.15 Lungimea transmisiei.
primitivă a curelei
Lp - pentru β 1 ≥ 110 o : - Lungimea primitivă
(D − D ) 2
a curelei se
L p ≈ 2 A + πD pm +
p2 p1

4A rotunjeşte la valoarea
- pentru orice valoare a lui standardizată cea
mai apropiată.
β1 :
β1
Lp = 2 A sin +
2
π
+
360o
(β D 1 p1 + β2 Dp 2 )
2.1.16 Viteza periferică a v πD p1 n1 πD p 2 n2
curelei v= = ≈
60 ⋅ 1000 60 ⋅ 1000
D p1 n1 D p 2 n2
≈ ≈
19100 19100
Se recomandă ca viteza
periferică a curelei să nu
depăşească:
- 30 m s la curelele
trapezoidale clasice;
- 40 m s la curelele
trapezoidale înguste
2.1.17 Coeficientul de cf Conform tabelului A.10.10.
funcţionare
2.1.18 Coeficientul de cL Conform tabelului A.10.5. Pentru valori intermediare
lungime
376 Transmisii prin curele

2.1.19 Coeficientul de cβ Conform tabelului A.10.6. ale lungimii Lp sau ale


înfăşurare
unghiului β , coeficienţii
respectivi se aleg prin
interpolare liniară.
2.1.20 Puterea nominală P0 P0 se alege astfel: - Pentru valori
transmisă de o intermediare ale
curea - pentru curelele
trapezoidale clasice parametrilor n1 ,
conform tabelelor D p1 , şi i, puterea
A.10.11;
- pentru curelele P0 se alege prin
trapezoidale înguste
interpolare liniară.
conform tabelelor
A.10.12, A.10.13. - Pentru valori D p1
mai mari decât cele
din tabelele A.10.11,
A.10.12, A.10.13,
puterea P0 se alege
în dreptul
diametrului primitiv
cel mai mare indicat
în tabelul respectiv şi
a unei turaţii
echivalente n1e ,
calculată cu formula:
D p1 max
n1e = n1 ⋅ ,
D p1
în care D p1 max este
diametrul primitiv cel mai
mare indicat în tabel,
iar D p1 şi n1 sunt
diametrul roţii mici şi
turaţia transmisiei
considerate.
2.1.21 Numărul de curele z I. Preliminar: Numărul z0 rezultat
c f ⋅ P4
z0 = poate fi număr întreg sau
cL ⋅ cβ ⋅ P0 fracţionar. Numărul z
rezultat se rotunjeşte în
II. Definitiv:
plus sau în minus la
z0 primul număr întreg.
z= .
cz Aproximare rămâne la
Se recomandă ca numărul de aprecierea proiectantului
transmisiei.
curele să fie z ≤ 8 . În cazuri
excepţionale se admite:
z ≤ 12 .
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 377

2.1.22 Coeficientul cz Conform tabelului A.10.7. Coeficient care ţine seama


numărului de de neuniformitatea
curele repartizării sarcinii pe
curele.
2.1.23 Numărul de roţi x Rezultă constructiv. Inclusiv rola de întindere.
ale transmisiei
2.1.24 Frecvenţa f p
încovoierilor f = 10 3 x
curelei Lp
Se recomandă ca frecvenţa
încovoierilor să nu
depăşească:
40 Hz la curele cu inserţie
reţea,
80 Hz la curele cu inserţie
şnur.
2.1.25 Forţa periferică F Pc
transmisă F = 10 3 [N ]
v
şi
Pc
F = 10 2 [daN ]
v
2.1.26 Forţa de întindere Sa S a = (1,5...2 )F
a curelei
2.1.27 Cotele de X X ≥ 0,03 L p Numai la transmisii fără
modificare a role de întindere.
distanţei dintre
Y Y ≥ 0,015 L p
axe

Fig. 10.10. Nomograma pentru curele trapezoidale înguste


378 Transmisii prin curele

Transmisii prin curele trapezoidale. Roţi de curea.


(Extras din STAS 7192/2 – 83.)

Tabelul A.10.2.
Dimensiunile şi abaterile limită ale secţiunilor canalelor roţilor de curea:

Secţi Y Z A B C D E (16)
unea
canal
ului
lp 5,3 8,5 11 14 19 27 32 16

n min 1,6 2,5 3,3 4,2 5,7 8,1 9,6 4,7

mmin 4,7 9 11 14 19 19,9 23,4 16

F 7 ±1 8 ±1 10 +−12 12,5 +−12 17 +−12 24 +−13 29 +−14 14,5 +−12

E 8 ± 0,3 12 ± 0,3 15 ± 0,3 19 ± 0,4 25,5 ± 0,5 37 ± 0,6 44,5 ± 0,7 22 ± 0,4

α 36 0 ± 10 38 0 ± 10 38 0 ± 10 38 ± 1
0 0
38 0 ± 30 ' 380 ± 30 ' 380 ± 30 ' 38 0 ± 10

32 0 ± 10 34 0 ± 10 34 0 ± 10 34 0 ± 10 36 0 ± 30 ' 36 0 ± 30 ' 36 0 ± 30 ' 340 ± 10

R 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0

Observaţii:

l p - lăţimea primitivă a canalului, egală cu lăţimea primitivă a curelei


respective şi reprezintă dimensiunea de bază a ansamblului roată – curea şi
determină caracteristicile geometrice funcţionale principale ale transmisiei;
n - înălţimea canalului deasupra liniei primitive;
m - adâncimea canalului sub linia primitivă;
f - distanţa dintre axa secţiunii canalului extrem şi marginea vecină a roţii;
e - distanţa dintre axele secţiunilor la două canale vecine;
α - unghiul canalului;
r - raza de rotunjire a marginii canalului;
D p - diametrul primitiv al roţii de curea;
De - diametrul exterior al roţii: De = D p + 2n ;
B - lăţimea totală a roţii: B = ( z − 1)e + 2 f ,
în care: z este numărul de canale.
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 379

Tabelul A.10.3.
Destinaţia secţiunilor de canal.

Secţiunea Y Z A B C D E (16)
canalului
Tipul curelei Y Z A B C D E -
trapezoidale
clasice (STAS
1164-67)
Tipul curelei - SPZ SPA SPB SPC - - (16 × 15)
trapezoidale
înguste (STAS
7192-65)

Tabelul A.10.4.
Extras din STAS 7192/2 – 83

Diametrul primitiv Secţiunea canalului


Dp Y Z A B C D E (16)
Nominal Abateri
limită

Tipul curelei trapezoidale

Y Z SPZ SP B SPB C SPC D E (16x


A 15)

20 + 0,3 -
22,4 +0,4 -
25 +0,4 +
28 +0,4 ++
31,5 +0,5 ++
35,5 +0,6 ++
40 +0,6 ++
45 +0,7 +
50 +0,8 ++ -
53 +0,8 -
56 +0,9 + -
60 +1,0 +
63 +1,0 ++ ++ -
380 Transmisii prin curele

67 +1,0 + -
71 +1,1 + ++ +
75 +1,3 + + -
80 +1,3 ++ ++ ++ -
85 +1,4 + -
90 +1,4 + + ++ ++ -
95 +1,5 + + -
100 +1,6 ++ ++ ++ ++ ++
106 +1,7 + + +
112 +1,8 + + ++ ++ ++
118 +1,9 + + +
125 +2,0 + ++ ++ ++ ++ +
132 +2,1 + + +
140 +2,2 + + ++ ++ ++ -
150 +2,4 + + + + -
160 +2,6 ++ ++ ++ ++ ++ ++
170 +2,7 - + +
180 +2,9 + + ++ + ++ ++ -
190 +3,0 + - + -
200 +3,2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
212 +3,4 + + +
224 +3,6 + + + + ++ ++ ++ +
236 +3,8 + + + +
250 +4,0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
265 +4,2 + + +
280 +4,5 + + + + + ++ ++ +
300 +4,8 + + + +
315 +5,0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
355 +5,7 + + + + + + ++ ++ +
375 +6,0 + + + +
400 +6,4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
425 +6,8 + +
450 +7,2 + + + + + + ++ ++ +

Diametrele notate cu ++ sunt de preferat, iar diametrele notate cu –


sunt de evitat.

Tabelul A.10.5.
Coeficientul de lungime c L (extras din STAS 1163 – 71)
Lungi Tipul curelei
mea Curele clasice Curele înguste
primiti
vă Y Z A B C D E SPZ SPA SPB 16x15 SPC
Lp
[mm]
400 1,06 0,79
450 1,08 0,80
500 1,11 0,81
560 1,14 0,82
630 0,84 0,81 0,82
710 0,86 0,83 0,84
800 0,90 0,85 0,86 0,81
900 0,92 0,87 0,88 0,83
1000 0,94 0,89 0,84 0,90 0,85
1120 0,95 0,91 0,86 0,93 0,87
1250 0,98 0,93 0,88 0,94 0,89 0,82
1400 1,01 0,96 0,90 0,96 0,91 0,84
1600 0,99 0,93 1,00 0,93 0,86 0,85
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 381

1700 1,00 0,94 1,01 0,94 0,87 0,86


1800 1,01 0,95 0,86 1,01 0,95 0,88 0,87
2000 1,03 0,98 0,88 1,02 0,96 0,90 0,89
2240 1,06 1,00 0,91 1,05 0,98 0,92 0,91 0,83
2500 1,09 1,03 0,93 1,07 1,00 0,94 0,93 0,86
2800 1,05 0,95 1,09 1,03 0,96 0,94 0,88
3150 1,07 0,97 0,86 1,11 1,04 0,98 0,96 0,90
3550 1,09 0,99 0,88 1,13 1,06 1,00 0,97 0,92
3750 1,11 1,00 0,90 1,07 1,01 0,98 0,93
4000 1,13 1,02 0,91 1,08 1,02 0,99 0,94
4500 1,15 1,04 0,93 1,09 1,04 1,00 0,96
5000 1,18 1,07 0,96 0,92 1,06 1,03 0,98
5600 1,20 1,09 0,98 0,95 1,08 1,05 1,00
6300 1,12 1,01 0,97 1,10 1,07 1,02
7100 1,15 1,04 1,00 1,12 1,09 1,04
8000 1,18 1,06 1,02 1,14 1,10 1,06
9000 1,21 1,09 1,05 1,12 1,08
10000 1,23 1,11 1,07 1,14 1,10
11200 1,14 1,10 1,12
12500 1,17 1,13 1,14
14000 1,19 1,15
16000 1,18

Tabelul A.10.6.
Coeficientul de înfăşurare c β (Extras din STAS 1163 – 71)

D p 2 − D p1 Unghiul de înfăşurare β1
pentru
A (în grade) cβ
transmisii cu două roţi
0,0 180 1,00
0,1 174 0,99
0,2 169 0,97
0,3 163 0,96
0,4 157 0,94
0,5 151 0,93
0,6 145 0,91
0,7 139 0,89
0,8 133 0,87
0,9 127 0,85
1,0 120 0,82
1,1 113 0,80
1,2 106 0,77
1,3 99 0,73
1,4 91 0,70
1,5 83 0,65
382 Transmisii prin curele

Tabelul A.10.7.
Coeficientul numărului de curele c z

cz

Numărul de curele

2…3 0,95
4…6 0,90
Peste 6 0,85

Observaţie: La transmisiile fără rolă de întindere, trebuie să se asigure


posibilitatea de reglare a distanţei dintre axe între limitele
minime: X = 0,03L p şi Y = 0,015 L p (în care X este cota de
modificare a distanţei dintre axe A , necesară întinderii
curelelor, iar Y este cota de modificare a distanţei dintre axe A ,
necesară montării sau înlocuirii curelelor).

Tabelul A.10.8.
Diametrul primitiv Variaţia maximă a valorii n la acelaşi
canal
De la 20 până la 28 0,13
Peste 28 până la 45 0,16
Peste 45 până la 80 0,19
Peste 80 până la 118 0,22
Peste 118 până la 180 0,25
Peste 180 până la 250 0,29
Peste 250 până la 315 0,32
Peste 315 până la 400 0,36
Peste 400 până la 500 0,40
Peste 500 până la 630 0,44
Peste 630 până la 800 0,50
Peste 800 până la 1000 0,56
Peste 1000 până la 1250 0,66
Peste 1250 până la 1600 0,78
Peste 1600 până la 2000 0,92
Peste 2000 până la 2500 1,10
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 383

Bătaia radială şi bătaia forntală a cerc ului primitiv faţă de axa de


rotaţie a roţii, respectiv faţă de planul perpendicular pe aceasta nu trebuie să
depăşească valorile indicate în tabelul A.10.9.

Tabelul A.10.9.
Diametrul Până Peste Peste Peste Peste Peste Peste Peste
primitiv la 100 160 250 400 630 1000 1600
100 până până până până până până până
la la la la la la la
160 250 400 630 1000 1600 2500
Toleranţa 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2
şi bătaia
radială şi
frontală
Seria diametrelor primitive D p ale roţilor de curea, abaterile lor limită şi
ordinea de preferinţă a folosirii lor cu diferite tipuri de curele, sunt date în
tabelul ... (6).
Diametrele notate cu ++ sunt de preferat, iar diametrele notate cu – sunt de
evitat.
Felul încărcării şi tipul maşinii acţionate Tipul maşinii de acţionare a transmisiei
384

Felul încărcării Tipul maşinii − Motor de curent alternativ − Motor de curent alternativ cu − Motor de curent alternativ cu
monofazat sau trifazat, cu moment de pornire ridicat; rotorul în scurt circuit, cu
pornire prin − Motor de c.c. compund; pornire directă sau cu dublă
autotransformator sau cu − Maşini cu abur sau motor cu colivie de veveriţă;
conectoare stea-triunghi; ardere internă cu 2 sau 3 cilindri; − Motor de c.c. tip serie;
− Motor de c.c. în paralel − Motor cu ardere internă, cu
(schunt); un cilindru.
− Motor cu ardere internă cu
4 sau mai mulţi cilindri;
− Turbină cu n< 600 rot/min

Numărul de ore de lucru al transmisiei din 24 ore

Până 8...16 Peste Până 8...16 Peste Până 8...16 Peste


la 8 16 la 8 16 la 8 16
cf

Moment de pornire până la − Generatoare electrice uşoare;


120% din momentul nominal. − Pompe şi compresoare centrifugale;
1,0 1,1 1,4 1,1 1,2 1,5 1,2 1,4 1,6
Regim de lucru aproape constant. −Transportoare cu bandă;
− Strunguri, maşini de găurit şi alezat;
−Ventilatoare, Separatoare, Site uşoare.

Moment de pornire până la − Generatoare electrice;


150% din momentul nominal. − Pompe cu piston şi compresoarecu 3 şi mai
1,1 1,2 1,5 1,2 1,4 1,6 1,3 1,5 1,7
Variaţii neînsemnate ale mulţi cilindri;
regimului de lucru. −Ventilatoare;
− Transportoare cu lanţ, elevatoare;
−Ventilatoare, Separatoare, Site uşoare.

Moment de pornire până la − Pompe cu piston; compresoare cu 1 sau 2


200% din momentul nominal. cilindri;
1,2 1,3 1,6 1,3 1,5 1,7 1,4 1,6 1,9
Variaţii însemnate ale regimului − Ventilatoare grele; transportoare elicoidale şi
de lucru. cu cupe;
− Dezintegratoare;
− Maşini de rabotat, mortezat şi polizat;
−Prese cu şurub şi cu excentric, cu volant
relativ greu;
− Maşini de ţesut şi egrenat bumbac.

Moment de pornire până la − Maşini de ridicat, excavat şi dragat;


300% din momentul nominal. − Prese cu şurub şi cu excentric, cu volant
1,3 1,5 1,7 1,4 1,6 1,8 1,5 1,7 2,0
Regim de lucru alternativ şi relativ uşor;
şocuri. − Foarfeci mecanice, ciocane pneumatice;
− Mori cu bile, cu pietre, cu valţuri;
− Concasoare, malaxoare.
Tabelul A.10.10.
Transmisii prin curele
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 385

Curele tip SPZ

Mecanisme şi Transmisii Mecanice


Tabelul A.10.11.
Diametrul Raportul Turaţia roţii mici n1 [rot-min]
primitiv de 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000
al roţii transmitere
mici D1 i Pe [kW]
[mm]
63 1,00 0,98 0,345 0,54 0,59 0,68 0,81 0,93 1,00 1,17 1,32 1,45 1,56 1,65 1,73 1,81 1,85 1,87 1,85
1,05 0,20 0,37 0,57 0,64 0,73 0,87 1,01 1,08 1,27 1,44 1,60 1,73 1,85 1,94 2,04 2,11 2,15 2,16
1,20 0,21 0,39 0,61 0,68 0,78 0,93 1,08 1,17 1,37 1,56 1,78 1,89 2,03 2,15 2,27 2,37 2,44 2,46
1,50 0,23 0,405 0,65 0,72 0,83 1,01 1,15 1,25 1,48 1,69 1,88 2,05 2,21 2,35 2,50 2,63 2,71 2,77
≥3,00 0,235 0,425 0,68 0,76 0,87 1,06 1,23 1,33 1,58 1,81 2,02 2,22 2,40 2,56 2,74 2,88 2,99 3,08
71 1,00 0,25 0,44 0,70 0,78 0,89 1,08 1,25 1,34 1,59 1,80 2,00 2,18 2,33 2,45 2,59 2,68 2,73 3,74
1,05 0,25 0,46 0,736 0,82 0,95 1,14 1,32 1,43 1,70 1,93 2,15 2,34 2,52 2,66 2,82 2,94 3,02 3,05
1,20 0,265 0,48 0,77 0,87 0,99 1,20 1,40 1,51 1,79 2,05 2,29 2,50 2,70 2,87 3,05 3,19 3,30 3,36
1,50 0,28 0,51 0,81 0,90 1,04 1,26 1,47 1,59 1,90 2,18 2,43 2,67 2,88 3,08 3,38 3,45 3,57 3,66
≥3,00 0,29 0,53 0,84 0,95 1,09 1,32 1,54 1,68 2,00 2,29 2,57 2,82 3,07 3,28 3,52 3,71 3,86 3,97
80 1,00 0,31 0,55 0,88 0,98 1,14 1,37 1,60 1,73 2,04 2,34 2,60 2,85 3,06 3,24 3,42 3,55 3,63 3,66
1,05 0,315 0,575 0,92 1,03 1,18 1,43 1,67 1,81 2,15 2,46 2,75 3,01 3,24 3,44 3,66 3,81 3,91 3,97
1,20 0,32 0,596 0,95 1,07 1,23 1,50 1,74 1,89 2,25 2,59 2,90 3,10 3,43 3,65 3,89 4,08 4,20 4,28
1,50 0,34 0,62 0,99 1,11 1,29 1,56 1,82 1,97 2,35 2,71 3,04 3,35 3,61 3,86 4,11 4,33 4,48 4,58
≥3,00 0,345 0,63 1,03 1,15 1,33 1,62 1,90 2,05 2,45 2,82 3,18 3,50 3,80 4,06 4,35 4,58 4,77 4,89
90 1,00 0,37 0,68 1,08 1,20 1,40 1,70 1,98 2,14 2,55 2,92 3,27 3,56 3,83 4,06 4,30 4,46 4,55 4,85
1,05 0,38 0,69 1,12 1,26 1,45 1,76 2,05 2,22 2,65 3,05 3,45 3,73 4,02 4,27 4,53 4,71 4,83 4,86
1,20 0,39 0,71 1,15 1,29 1,50 1,82 2,13 2,31 2,75 3,17 3,55 3,90 4,21 4,47 4,75 4,97 5,11 5,17
1,50 0,40 0,736 1,19 1,34 1,54 1,88 2,20 2,37 2,86 3,29 3,69 4,06 4,39 4,68 4,99 5,27 5,39 5,48
≥3,00 0,41 0,76 1,23 1,37 1,60 1,94 2,28 2,47 2,96 3,42 3,84 4,24 4,58 4,89 5,22 5,48 5,67 5,79
100 1,00 0,435 0,80 1,28 1,43 1,66 2,01 2,35 2,55 3,05 3,49 3,90 4,25 4,58 4,84 5,11 5,28 5,35 5,32
1,05 0,45 0,81 1,32 1,48 1,71 2,08 2,42 2,63 3,15 3,62 4,05 4,43 4,76 5,05 5,34 5,51 5,63 5,63
1,20 0,455 0,83 1,35 1,51 1,76 2,14 2,51 2,71 3,25 3,74 4,19 4,59 4,94 5,25 5,55 5,79 5,80 5,94
1,50 0,46 0,85 1,38 1,56 1,81 2,21 2,58 2,80 3,35 3,86 4,33 4,75 5,14 5,46 5,80 6,04 6,20 6,25
≥3,00 0,47 0,875 1,43 1,60 1,85 2,26 2,65 2,88 3,46 3,99 4,47 4,92 5,32 5,67 6,03 6,30 6,48 6,56

385
386 Transmisii prin curele

Curele tip SPZ

386
Tabelul A.10.11. (continuare)
Diametrul Raportul de Turaţia roţii mici n1 [rot-min]
primitiv transmitere i
al roţii 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000
mici D1 Pe [kW]
[mm]

112 1,00 0,51 0,935 1,51 1,70 1,97 2,40 2,80 3,04 3,62 4,16 4,63 5,06 5,42 5,72 5,99 6,14 6,16 6,05
1,05 0,515 0,95 1,55 1,74 2,01 2,45 2,88 3,12 3,72 4,28 4,78 5,22 5,61 5,92 6,22 6,40 6,44 6,36
1,20 0,53 0,98 1,59 1,78 2,07 2,52 2,95 3,20 3,83 4,41 4,92 5,39 5,79 6,13 6,44 6,65 6,73 6,66
1,50 0,54 0,99 1,62 1,82 2,12 2,58 3,02 3,28 3,94 4,52 5,07 5,55 5,97 6,34 6,68 6,91 7,01 6,97
≥3,00 0,55 1,01 1,66 1,87 2,16 2,64 3,10 3,36 4,03 4,65 5,21 5,72 6,16 6,54 6,91 7,17 7,29 7,27
125 1,00 0,58 1,08 1,77 1,99 2,30 2,80 3,27 3,55 4,24 4,84 5,40 5,87 6,27 6,58 6,83 6,92 6,84 6,57
1,05 0,595 1,10 1,80 2,02 2,35 2,86 3,35 3,63 4,34 4,97 5,55 6,04 6,45 6,78 7,06 7,17 7,12 6,88
1,20 0,61 1,12 1,84 2,07 2,40 2,93 3,43 3,71 4,44 5,10 5,69 6,20 6,64 6,99 7,29 7,43 7,43 7,19
1,50 0,62 1,15 1,87 2,11 2,45 2,99 3,50 3,79 4,54 5,22 5,83 6,37 6,82 7,19 7,51 7,73 7,73 7,60
≥3,00 0,625 1,17 1,91 2,15 2,49 3,05 3,57 3,88 4,65 5,35 5,97 6,53 7,01 7,43 7,73 7,95 7,95 7,80
140 1,00 0,68 1,26 2,06 2,31 2,68 3,26 3,81 4,13 4,92 5,62 6,19 6,75 7,16 7,43 7,65 7,58 7,33
1,05 0,69 1,28 2,09 2,34 2,72 3,32 3,88 4,22 5,02 5,75 6,38 6,92 7,34 7,65 7,87 7,87 7,65
1,20 0,70 1,30 2,12 2,37 2,77 3,38 3,96 4,30 5,13 5,87 6,53 7,08 7,51 7,87 8,09 8,09 7,87
1,50 0,71 1,32 2,16 2,43 2,82 3,44 4,04 4,38 5,23 5,90 6,67 7,25 7,73 8,09 8,32 8,39 8,17
≥3,00 0,72 1,34 2,20 2,47 2,87 3,51 4,11 4,46 5,33 6,11 6,81 7,43 7,87 8,24 8,54 8,55 8,64

160 1,00 0,80 1,48 2,43 2,74 3,17 3,86 4,51 4,88 5,80 6,59 7,27 7,80 8,17 8,39 8,39 8,09
1,05 0,81 1,51 2,47 2,77 3,21 3,92 4,58 4,97 5,90 6,71 7,43 7,95 8,39 8,51 8,51 8,39
1,20 0,825 1,53 2,50 2,82 3,27 3,98 4,66 5,05 6,00 6,84 7,50 8,17 8,54 8,83 8,90 8,51

Transmisii prin Curele


1,50 0,83 1,55 2,54 2,85 3,32 4,04 4,74 5,13 6,10 6,92 7,73 8,32 8,76 9,05 9,13 8,90
≥3,00 0,845 1,56 2,57 2,90 3,36 4,10 4,81 5,21 6,21 7,09 7,87 8,46 8,90 9,17 9,35 9,13
180 1,00 0,92 1,71 2,80 3,15 3,65 4,44 5,19 5,61 6,63 7,50 8,17 8,68 8,94 9,05 8,83
1,05 0,935 1,73 2,84 3,19 3,70 4,51 5,26 5,69 6,73 7,65 8,31 8,90 9,17 9,27 9,05
1,20 0,94 1,76 2,88 3,23 3,75 4,57 5,33 5,77 6,84 7,72 8,46 9,05 9,42 9,49 9,27
1,50 0,95 1,77 2,91 3,27 3,79 4,63 5,41 5,86 6,90 7,87 8,51 9,17 9,57 9,71 9,49
≥3,00 0,965 1,79 2,95 3,33 3,85 4,70 5,48 5,94 7,04 8,02 8,76 9,35 9,79 9,94 9,71
Viteza periferică v [m/s]
5 10 15 20 30 40
Mecanisme şi t ransmisii mecanice 387

Curele tip SPA

Mecanisme şi Transmisii Mecanice


Tabelul A.10.12.
Diametrul Raportul de Turaţia roţii mici n1 [rot-min]
primitiv transmitere i
al roţii 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000
mici D1
[mm]
Pe [kW]

90 1,00 0,42 0,75 1,18 1,30 1,48 1,76 2,02 2,16 2,49 2,77 2,95 3,16 3,26 3,30 3,24 3,07 2,77 2,33
1,05 0,44 0,80 1,25 1,39 1,59 1,90 2,18 2,34 2,72 3,05 3,32 3,52 3,67 3,75 3,76 3,27 3,40 3,02
1,20 0,47 0,85 1,33 1,49 1,70 2,04 2,35 2,52 2,96 3,33 3,64 3,89 4,09 4,22 4,28 4,22 4,04 3,72
1,50 0,49 0,89 1,41 1,57 1,81 2,18 2,52 2,71 3,19 3,54 3,97 4,27 4,50 4,68 4,80 4,80 4,67 4,44
≥3,00 0,52 0,93 1,49 1,67 1,92 2,31 2,69 2,89 3,41 3,88 4,29 4,64 4,92 5,14 5,31 5,37 5,31 5,40
100 1,00 0,53 0,94 1,48 1,66 1,89 2,27 2,61 2,80 3,27 3,66 3,99 4,25 4,42 4,50 4,48 4,31 3,97 3,46
1,05 0,55 0,99 1,57 1,74 2,00 2,41 2,77 2,99 3,50 3,94 4,32 4,61 4,83 4,97 5,00 4,89 4,61 4,15
1,20 0,57 1,03 1,65 1,84 2,11 2,55 2,94 3,17 3,73 4,22 4,64 4,98 5,25 5,42 5,52 5,46 5,24 4,84
1,50 0,59 1,08 1,73 1,93 2,22 2,68 3,11 3,35 3,96 4,50 4,96 5,35 5,66 5,89 6,04 6,04 5,87 5,51
≥3,00 0,62 1,13 1,81 2,02 2,33 2,82 3,28 3,54 4,19 4,78 5,28 5,72 6,08 6,35 6,56 6,62 6,51 6,23
112 1,00 0,65 1,16 1,85 2,07 2,38 2,86 3,31 3,56 4,18 4,71 5,15 5,48 5,73 5,84 5,83 5,61 5,20 4,47
1,05 0,67 1,21 1,93 2,16 2,49 3,00 3,47 3,75 4,42 4,99 5,47 5,86 6,14 6,31 6,35 6,18 5,79 5,21
1,20 0,69 1,26 2,02 2,25 2,60 3,14 3,65 3,94 4,65 5,26 5,79 6,23 6,55 6,77 6,86 6,76 6,42 5,86
1,50 0,71 1,30 2,10 2,35 2,71 3,28 3,81 4,12 4,68 5,54 6,12 6,59 6,97 7,22 7,36 7,33 7,06 6,55
≥3,00 0,74 1,35 2,18 2,44 2,82 3,41 3,98 4,30 5,11 5,82 6,43 6,96 7,36 7,73 7,87 7,95 7,73 7,24
125 1,00 0,77 1,40 2,25 2,52 2,90 3,50 4,06 4,38 5,14 5,80 6,34 6,75 7,03 7,16 7,08 6,75 6,11 5,14
1,05 0,79 1,45 2,33 2,61 3,01 3,64 4,23 4,56 5,38 6,08 6,67 7,12 7,43 7,65 7,58 7,32 6,74 5,83
1,20 0,81 1,49 2,41 2,70 3,12 3,78 4,39 4,75 5,61 6,36 6,99 7,51 7,87 8,10 8,17 7,87 7,36 6,52
1,50 0,84 1,54 2,49 2,79 3,23 3,91 4,56 4,93 5,84 6,63 7,30 7,87 8,32 8,54 8,68 8,46 8,02 7,21
≥3,00 0,85 1,59 2,58 2,88 3,35 4,05 4,73 5,21 6,06 6,91 7,65 8,24 8,68 8,94 9,17 9,05 8,51 7,87
140 1,00 0,91 1,68 2,71 3,03 3,50 4,22 4,91 5,29 6,22 7,00 7,65 8,10 8,39 8,46 8,24 7,73 6,70
1,05 0,94 1,72 2,79 3,12 3,53 4,36 5,14 5,47 6,45 7,28 7,95 8,46 8,83 8,90 8,83 8,24 7,34
1,20 0,96 1,77 2,87 3,22 3,72 4,50 5,24 5,66 6,68 7,58 8,32 8,83 9,17 9,42 9,35 8,83 7,95
1,50 0,99 1,82 2,95 3,30 3,82 4,65 5,41 5,84 6,91 7,87 8,51 9,17 9,64 9,86 9,86 9,42 8,51
≥3,00 1,01 1,86 3,03 3,40 3,93 4,78 5,58 6,03 7,14 8,10 8,90 9,57 10,10 10,30 10,38 10,01 9,27

387
388 Transmisii prin curele

Curele tip SPA

388
Tabelul A.10.12. (continuare)
Diametrul Raportul de Turaţia roţii mici n1 [rot-min]
primitiv transmitere i
al roţii 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000
mici D1
[mm]
Pe [kW]

160 1,00 1,10 2,04 3,30 3,70 4,27 5,17 6,00 6,48 7,58 8,54 9,27 9,72 9,94 9,86 9,35 8,24
1,05 1,13 2,08 3,38 3,79 4,38 5,31 6,17 6,66 7,80 8,83 9,57 10,10 10,38 10,30 9,86 8,83
1,20 1,15 2,13 3,47 3,89 4,47 5,45 6,34 6,88 8,09 9,05 9,86 10,45 10,74 10,82 10,38 9,42
1,50 1,18 2,18 3,55 3,97 4,60 5,69 6,51 7,03 8,32 9,35 10,23 10,82 11,18 11,26 10,89 10,01
≥3,00 1,20 2,22 3,63 4,08 4,71 5,73 6,67 7,21 8,54 9,64 10,52 11,18 11,63 11,70 11,40 10,60
180 1,00 1,29 2,37 3,89 4,36 5,03 6,09 7,06 7,65 8,90 9,94 10,67 11,11 11,11 10,82 9,79
1,05 1,30 2,44 3,97 4,45 5,14 6,23 7,24 7,80 9,13 10,23 10,97 11,48 11,55 11,26 10,30
1,20 1,35 2,49 4,05 4,54 5,25 6,37 7,43 8,02 9,35 10,52 11,33 11,85 12,00 11,70 10,82
1,50 1,37 2,53 4,14 4,64 5,36 6,51 7,58 8,17 9,57 10,74 11,63 12,22 12,36 12,22 11,33
≥3,00 1,39 2,58 4,22 4,72 5,47 6,65 7,73 8,39 9,86 11,04 11,99 12,58 12,80 12,66 11,55
200 1,00 1,49 2,74 4,47 5,01 5,87 7,00 8,09 8,68 10,1 11,18 11,92 12,22 12,00 11,26
1,05 1,51 2,79 4,55 5,10 5,89 7,14 8,24 8,90 10,4 11,49 12,22 12,58 12,36 11,70
1,20 1,53 2,84 4,63 5,19 6,00 7,27 8,46 9,05 10,6 11,78 12,58 12,95 12,80 12,06
1,50 1,55 2,88 4,71 5,28 6,12 7,43 8,51 9,27 10,8 12,07 12,88 13,32 13,25 12,66
≥3,00 1,57 2,93 4,79 5,38 6,23 7,58 8,76 9,42 11,0 12,28 13,25 13,70 13,62 13,10

Transmisii prin Curele


224 1,00 1,71 3,16 5,15 5,78 6,67 8,02 9,27 10,0 11,5 12,58 13,17 13,10 12,44
1,05 1,73 3,22 5,23 5,86 6,78 8,17 9,49 10,1 11,8 12,98 13,47 13,47 12,88
1,20 1,75 3,26 5,31 5,96 6,89 8,32 9,64 10,4 12,0 13,17 13,76 13,87 13,25
1,50 1,78 3,30 5,39 6,05 6,99 8,46 9,79 10,5 12,2 13,39 14,13 14,20 13,69
≥3,00 1,80 3,35 5,47 6,14 7,09 8,51 9,93 10,7 12,4 13,69 14,42 14,57 14,13
250 1,00 1,95 3,61 5,29 6,59 7,58 9,13 10,5 11,3 12,9 13,84 14,13 13,61
1,05 1,97 3,66 5,97 6,68 7,73 9,27 10,7 11,5 13,1 14,13 14,42 13,98
1,20 1,99 3,71 6,04 6,77 7,80 9,42 10,9 11,6 13,4 14,12 14,79 14,35
1,50 2,02 3,75 6,12 6,86 7,95 9,57 11,2 11,8 13,5 14,65 15,10 14,72
≥3,00 2,04 3,80 6,20 6,95 8,02 9,71 11,5 12,0 13,8 14,94 15,46 15,10

Viteza periferică v [m/s] 5 10 15 20 30 40


Mecanisme şi t ransmisii mecanice 389

Mecanisme şi Transmisii Mecanice


Curele tip SPB
Tabelul A.10.13.
Diametrul Raportul de Turaţia roţii mici n1 [rot-min]
primitiv al transmitere i
roţii mici 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200 3600 4000 4500
D1
[mm]
Pe [kW]

140 1,00 1,07 1,92 3,08 3,36 3,82 4,55 5,19 5,54 5,95 6,31 6,62 6,86 7,15 7,17 6,89 6,28 5,00
1,05 1,13 2,02 3,19 3,55 4,06 4,84 5,55 5,93 6,40 6,80 7,15 7,43 7,87 7,95 7,80 7,25 6,10
1,20 1,17 2,11 3,36 3,75 4,29 5,14 5,90 6,32 6,83 7,29 7,73 8,02 8,54 8,76 8,68 8,24 7,19
1,50 1,22 2,21 3,53 3,94 4,53 5,43 6,26 6,71 7,27 7,80 8,24 8,51 9,17 9,49 9,49 9,17 8,32
≥3,00 1,27 2,31 3,70 4,13 4,75 5,72 6,61 7,09 7,73 8,24 8,76 9,17 9,86 10,30 10,30 10,16 9,42
160 1,00 1,37 2,46 3,92 4,37 5,00 5,98 6,86 7,32 7,87 8,39 8,83 9,13 9,49 9,49 9,13 8,24 9,36
1,05 1,41 2,57 4,09 4,56 5,24 6,28 7,20 7,73 8,31 8,90 9,35 9,71 10,23 10,30 10,01 9,17 7,43
1,20 1,46 2,66 4,27 4,76 5,47 6,57 7,58 8,10 8,76 9,35 9,86 10,30 10,89 11,11 10,89 10,16 8,56
1,50 1,51 2,75 4,44 4,95 5,70 6,86 7,95 8,46 9,17 9,86 10,38 10,89 11,55 11,85 11,78 11,11 9,64
≥3,00 1,56 2,85 4,61 5,15 5,93 7,15 8,24 8,90 9,64 10,30 10,97 11,48 12,28 12,66 12,58 12,06 10,30
180 1,00 1,66 3,01 4,81 5,37 6,16 7,36 8,46 9,05 9,71 10,38 10,82 11,18 11,63 11,48 10,74 9,42 6,67
1,05 1,70 3,10 4,98 5,56 6,40 7,65 8,83 9,42 10,16 10,82 11,41 11,78 12,28 12,28 11,63 10,38 7,80
1,20 1,75 3,20 5,20 5,76 6,62 7,95 9,17 9,86 10,60 11,33 11,92 12,36 12,95 13,84 12,51 11,33 8,90
1,50 1,79 3,30 5,33 5,98 6,86 8,24 9,46 10,23 11,04 11,78 12,44 12,95 13,69 14,25 13,39 12,36 9,94
≥3,00 1,85 3,40 5,50 6,15 7,07 8,54 9,86 10,97 11,48 12,28 12,95 13,54 14,35 14,63 14,28 13,32 11,04
200 1,00 1,93 3,54 5,70 6,53 7,30 8,76 10,01 10,67 11,48 12,22 12,73 13,10 13,39 13,76 11,92 9,79
1,05 1,99 3,64 5,86 6,55 7,51 9,05 10,38 11,11 11,92 12,66 13,25 13,69 14,13 14,57 12,73 10,74
1,20 2,03 3,74 6,03 6,74 7,80 9,35 10,74 11,48 12,36 13,17 13,76 14,28 14,79 15,38 13,62 11,70
1,50 2,08 3,83 6,20 6,94 8,02 9,64 11,11 11,85 12,80 13,62 14,35 14,37 15,46 16,12 14,50 12,73
≥3,00 2,13 3,93 6,37 7,13 8,24 9,94 11,41 12,28 13,25 14,13 14,87 14,46 16,12 16,20 15,31 13,69
224 1,00 2,27 4,18 6,73 7,50 8,51 10,30 11,85 12,58 13,47 14,20 14,79 15,10 15,16 15,01 12,22
1,05 2,32 4,28 6,90 7,73 8,83 10,60 12,06 12,95 13,91 14,72 15,31 15,68 15,82 15,56 13,10
1,20 2,37 4,37 7,06 7,87 9,13 10,70 12,51 13,39 14,35 15,16 15,82 16,26 16,49 15,82 13,98
1,50 2,42 4,47 7,24 8,10 9,35 11,18 12,88 13,76 14,79 15,68 16,34 16,85 17,22 16,56 14,87
≥3,00 2,47 4,57 7,43 8,32 9,57 11,48 13,25 14,13 15,23 16,19 16,93 17,44 17,88 17,37 15,75

389
390 Transmisii prin curele

Curele tip SPB

390
Tabelul A.10.13. (continuare)
Diametrul Raportul de Turaţia roţii mici n1 [rot-min]
primitiv al transmitere i
roţii mici 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200 3600 4000 4500
D1
[mm]
Pe [kW]

250 1,00 2,64 4,84 7,87 8,76 10,01 12,00 13,69 14,50 14,46 16,19 16,71 16,93 16,49 14,72
1,05 2,69 4,95 8,02 8,94 10,30 12,28 13,98 14,94 15,90 16,71 17,22 17,44 17,15 15,46
1,20 2,74 5,06 8,17 9,13 10,52 12,58 14,35 15,31 16,34 17,15 17,74 18,03 17,81 16,26
1,50 2,79 5,12 8,32 9,35 10,74 12,88 14,72 15,68 16,78 17,66 18,25 18,62 18,47 17,00
≥3,00 2,82 5,25 8,54 9,57 10,97 13,17 15,09 16,04 17,22 18,18 18,84 19,21 19,21 17,01
280 1,00 3,05 5,64 9,13 10,16 11,63 13,84 15,68 16,56 17,51 18,18 18,47 18,40 16,41
1,05 3,10 5,73 9,27 10,30 11,85 14,13 16,04 16,93 17,96 18,62 18,99 18,99 17,81
1,20 3,15 5,83 9,42 10,52 12,07 14,42 16,34 17,37 18,40 19,14 19,58 19,58 18,47
1,50 3,20 5,92 9,57 10,74 12,28 14,72 16,71 17,74 18,84 19,65 20,10 20,17 19,21
≥3,00 3,24 6,03 9,79 10,89 12,58 15,01 17,10 18,10 19,28 20,09 20,61 20,75 19,87
315 1,00 3,53 6,53 10,52 11,70 13,39 15,82 17,81 18,61 19,58 20,02 19,94 19,43
1,05 3,58 6,62 10,67 11,92 13,62 16,12 18,18 19,06 20,02 20,46 20,53 20,10
1,20 3,63 6,71 10,89 12,06 13,84 16,41 18,47 19,50 20,46 20,98 21,05 20,61
1,50 3,68 6,82 11,04 12,28 14,13 16,71 18,84 19,87 20,90 21,46 21,56 21,19
≥3,00 3,73 6,92 11,18 12,51 14,35 17,00 19,21 20,24 21,34 21,93 22,15 21,79
355 1,00 4,09 7,50 12,07 13,47 15,30 17,96 19,94 20,75 21,42 21,42 20,83
1,05 4,12 7,65 12,28 13,69 15,60 18,25 20,31 21,20 21,86 21,93 21,34

Transmisii prin Curele


1,20 4,17 7,73 12,44 13,84 15,82 18,55 20,68 21,56 22,30 22,36 21,86
1,50 4,22 7,80 12,58 14,06 16,04 18,84 21,05 21,93 22,74 22,89 22,36
≥3,00 4,27 7,95 12,81 14,20 16,26 19,14 21,34 22,36 23,18 23,40 22,96
400 1,00 4,68 8,51 13,84 15,31 17,37 20,17 22,00 22,59 22,74 22,08
1,05 4,72 8,76 13,98 15,53 17,59 20,46 22,36 23,04 23,18 22,52
1,20 4,78 8,83 14,13 15,75 17,88 20,75 22,74 23,40 23,62 23,04
1,50 4,83 8,90 14,35 15,90 18,10 21,04 23,11 23,77 24,07 23,55
≥3,00 4,88 9,05 14,50 16,12 18,33 21,34 23,40 24,21 24,51 23,99

Viteza periferică v [m/s] 5 10 15 20 25 35