Вы находитесь на странице: 1из 43

No. Conecting No.

Tidak Conecting
1 TRAK05-51 TRAK05-53 1 TRAK05-03 TRAK05-06
2 TRAK06-76 TRAK06-78 2 TRAK05-05 TRAK05-07
3 TRAK08-51 TRAK08-53 3 TRAK05-50 TRAK05-52
4 TRAK09-03 TRAK09-06 4 TRAK06-03 TRAK06-06
5 TRAK10-51 TRAK10-53 5 TRAK06-05 TRAK06-07
6 TRAK11-76 TRAK11-78 6 TRAK06-50 TRAK06-52
7 TRAK12-03 TRAK12-06 7 TRAK06-51 TRAK06-53
8 TRAK15-50 TRAK15-52 8 TRAK06-75 TRAK06-77
9 TRAK16-51 TRAK16-53 9 TRAK07-03 TRAK07-06
10 TRAK17-50 TRAK17-52 10 TRAK07-05 TRAK07-07
11 TRAK18-51 TRAK18-53 11 TRAK07-50 TRAK07-52
12 TRAK21-03 TRAK21-06 12 TRAK07-51 TRAK07-53
13 TRAK25-75 TRAK25-77 13 TRAK07-75 TRAK07-77
14 TRAK31-51 TRAK31-53 14 TRAK07-76 TRAK07-78
15 TRAK32-03 TRAK32-06 15 TRAK08-03 TRAK08-06
16 TRAK36-03 TRAK36-06 16 TRAK08-05 TRAK08-07
17 TRAK08-50 TRAK08-52
18 TRAK08-75 TRAK08-77
19 TRAK08-76 TRAK08-78
20 TRAK09-05 TRAK09-07
21 TRAK09-50 TRAK09-52
22 TRAK09-51 TRAK09-53
23 TRAK09-75 TRAK09-77
24 TRAK09-76 TRAK09-78
25 TRAK10-03 TRAK10-06
26 TRAK10-05 TRAK10-07
27 TRAK10-50 TRAK10-52
28 TRAK10-75 TRAK10-77
29 TRAK10-76 TRAK10-78
30 TRAK11-03 TRAK11-06
31 TRAK11-05 TRAK11-07
32 TRAK11-50 TRAK11-52
33 TRAK11-51 TRAK11-53
34 TRAK11-75 TRAK11-77
35 TRAK12-05 TRAK12-07
36 TRAK12-50 TRAK12-52
37 TRAK12-51 TRAK12-53
38 TRAK12-75 TRAK12-77
39 TRAK12-76 TRAK12-78
40 TRAK15-03 TRAK15-06
41 TRAK15-05 TRAK15-07
42 TRAK15-51 TRAK15-53
43 TRAK15-75 TRAK15-77
44 TRAK15-76 TRAK15-78
45 TRAK16-03 TRAK16-06
46 TRAK16-05 TRAK16-07
47 TRAK16-50 TRAK16-52
48 TRAK16-75 TRAK16-77
49 TRAK16-76 TRAK16-78
50 TRAK17-03 TRAK17-06
51 TRAK17-05 TRAK17-07
52 TRAK17-51 TRAK17-53
53 TRAK17-75 TRAK17-77
54 TRAK17-76 TRAK17-78
55 TRAK18-03 TRAK18-06
56 TRAK18-05 TRAK18-07
57 TRAK18-50 TRAK18-52
58 TRAK18-75 TRAK18-77
59 TRAK18-76 TRAK18-78
60 TRAK19-03 TRAK19-06
61 TRAK19-05 TRAK19-07
62 TRAK19-50 TRAK19-52
63 TRAK19-51 TRAK19-53
64 TRAK19-75 TRAK19-77
65 TRAK19-76 TRAK19-78
66 TRAK20-03 TRAK20-06
67 TRAK20-05 TRAK20-07
68 TRAK20-50 TRAK20-52
69 TRAK20-51 TRAK20-53
70 TRAK20-75 TRAK20-77
71 TRAK20-76 TRAK20-78
72 TRAK21-05 TRAK21-07
73 TRAK21-50 TRAK21-52
74 TRAK21-51 TRAK21-53
75 TRAK21-75 TRAK21-77
76 TRAK21-76 TRAK21-78
77 TRAK25-03 TRAK25-06
78 TRAK25-05 TRAK25-07
79 TRAK25-50 TRAK25-52
80 TRAK25-51 TRAK25-53
81 TRAK25-76 TRAK25-78
82 TRAK26-03 TRAK26-06
83 TRAK26-05 TRAK26-07
84 TRAK26-50 TRAK26-52
85 TRAK26-51 TRAK26-53
86 TRAK26-75 TRAK26-77
87 TRAK26-76 TRAK26-78
88 TRAK27-03 TRAK27-06
89 TRAK27-05 TRAK27-07
90 TRAK27-50 TRAK27-52
91 TRAK27-51 TRAK27-53
92 TRAK27-75 TRAK27-77
93 TRAK27-76 TRAK27-78
94 TRAK28-03 TRAK28-06
95 TRAK28-05 TRAK28-07
96 TRAK28-50 TRAK28-52
97 TRAK28-51 TRAK28-53
98 TRAK28-75 TRAK28-77
99 TRAK28-76 TRAK28-78
100 TRAK29-03 TRAK29-06
101 TRAK29-05 TRAK29-07
102 TRAK29-50 TRAK29-52
103 TRAK29-51 TRAK29-53
104 TRAK29-75 TRAK29-77
105 TRAK29-76 TRAK29-78
106 TRAK30-03 TRAK30-06
107 TRAK30-05 TRAK30-07
108 TRAK30-50 TRAK30-52
109 TRAK30-51 TRAK30-53
110 TRAK30-75 TRAK30-77
111 TRAK30-76 TRAK30-78
112 TRAK31-03 TRAK31-06
113 TRAK31-05 TRAK31-07
114 TRAK31-50 TRAK31-52
115 TRAK31-75 TRAK31-77
116 TRAK31-76 TRAK31-78
117 TRAK32-05 TRAK32-07
118 TRAK32-50 TRAK32-52
119 TRAK32-51 TRAK32-53
120 TRAK32-75 TRAK32-77
121 TRAK32-76 TRAK32-78
122 TRAK33-03 TRAK33-06
123 TRAK33-05 TRAK33-07
124 TRAK33-50 TRAK33-52
125 TRAK33-51 TRAK33-53
126 TRAK33-75 TRAK33-77
127 TRAK33-76 TRAK33-78
128 TRAK35-03 TRAK35-06
129 TRAK35-05 TRAK35-07
130 TRAK35-50 TRAK35-52
131 TRAK35-51 TRAK35-53
132 TRAK35-75 TRAK35-77
133 TRAK35-76 TRAK35-78
134 TRAK36-05 TRAK36-07
135 TRAK36-50 TRAK36-52
136 TRAK36-51 TRAK36-53
137 TRAK36-75 TRAK36-77
138 TRAK36-76 TRAK36-78
139 TRAK37-03 TRAK37-06
140 TRAK37-05 TRAK37-07
141 TRAK37-50 TRAK37-52
142 TRAK37-51 TRAK37-53
143 TRAK37-75 TRAK37-77
144 TRAK37-76 TRAK37-78
145 TRAK38-03 TRAK38-06
146 TRAK38-05 TRAK38-07
147 TRAK38-50 TRAK38-52
148 TRAK38-51 TRAK38-53
149 TRAK38-75 TRAK38-77
TOWER 2 - BEPPU
18 JULI 2019

No. Conecting No. Tidak Conecting


1 TRBP05-50 TRBP05-52 1 TRBP05-03 TRBP05-06
2 TRBP05-51 TRBP05-53 2 TRBP05-05 TRBP05-07
3 TRBP07-03 TRBP07-06 3 TRBP06-03 TRBP06-06
4 TRBP07-51 TRBP07-53 4 TRBP06-05 TRBP06-07
5 TRBP09-05 TRBP09-07 5 TRBP06-50 TRBP06-52
6 TRBP09-75 TRBP09-77 6 TRBP06-51 TRBP06-53
7 TRBP10-03 TRBP10-06 7 TRBP06-75 TRBP06-77
8 TRBP10-50 TRBP10-52 8 TRBP06-76 TRBP06-78
9 TRBP10-51 TRBP10-53 9 TRBP07-05 TRBP07-07
10 TRBP10-75 TRBP10-77 10 TRBP07-50 TRBP07-52
11 TRBP11-05 TRBP11-07 11 TRBP07-75 TRBP07-77
12 TRBP11-51 TRBP11-53 12 TRBP07-76 TRBP07-78
13 TRBP15-05 TRBP15-07 13 TRBP08-03 TRBP08-06
14 TRBP18-50 TRBP18-52 14 TRBP08-05 TRBP08-07
15 TRBP18-51 TRBP18-53 15 TRBP08-50 TRBP08-52
16 TRBP26-05 TRBP26-07 16 TRBP08-51 TRBP08-53
17 TRBP26-76 TRBP26-78 17 TRBP08-75 TRBP08-77
18 TRBP27-03 TRBP27-06 18 TRBP08-76 TRBP08-78
19 TRBP27-76 TRBP27-78 19 TRBP09-03 TRBP09-06
20 TRBP28-03 TRBP28-06 20 TRBP09-50 TRBP09-52
21 TRBP28-76 TRBP28-78 21 TRBP09-51 TRBP09-53
22 TRBP29-03 TRBP29-06 22 TRBP09-76 TRBP09-78
23 TRBP29-50 TRBP29-52 23 TRBP10-05 TRBP10-07
24 TRBP30-50 TRBP30-52 24 TRBP10-76 TRBP10-78
25 TRBP30-51 TRBP30-53 25 TRBP11-03 TRBP11-06
26 TRBP31-50 TRBP31-52 26 TRBP11-50 TRBP11-52
27 TRBP32-05 TRBP32-07 27 TRBP11-75 TRBP11-77
28 TRBP32-75 TRBP32-77 28 TRBP11-76 TRBP11-78
29 TRBP33-50 TRBP33-52 29 TRBP12-03 TRBP12-06
30 TRBP36-76 TRBP36-78 30 TRBP12-05 TRBP12-07
31 TRBP39-03 TRBP39-06 31 TRBP12-50 TRBP12-52
32 TRBP12-51 TRBP12-53
33 TRBP12-75 TRBP12-77
34 TRBP12-76 TRBP12-78
35 TRBP15-03 TRBP15-06
36 TRBP15-50 TRBP15-52
37 TRBP15-51 TRBP15-53
38 TRBP15-75 TRBP15-77
39 TRBP15-76 TRBP15-78
40 TRBP16-03 TRBP16-06
41 TRBP16-05 TRBP16-07
42 TRBP16-50 TRBP16-52
43 TRBP16-51 TRBP16-53
44 TRBP16-75 TRBP16-77
45 TRBP16-76 TRBP16-78
46 TRBP17-03 TRBP17-06
47 TRBP17-05 TRBP17-07
48 TRBP17-50 TRBP17-52
49 TRBP17-51 TRBP17-53
50 TRBP17-75 TRBP17-77
51 TRBP17-76 TRBP17-78
52 TRBP18-03 TRBP18-06
53 TRBP18-05 TRBP18-07
54 TRBP18-75 TRBP18-77
55 TRBP18-76 TRBP18-78
56 TRBP19-03 TRBP19-06
57 TRBP19-05 TRBP19-07
58 TRBP19-50 TRBP19-52
59 TRBP19-51 TRBP19-53
60 TRBP19-75 TRBP19-77
61 TRBP19-76 TRBP19-78
62 TRBP20-03 TRBP20-06
63 TRBP20-05 TRBP20-07
64 TRBP20-50 TRBP20-52
65 TRBP20-51 TRBP20-53
66 TRBP20-75 TRBP20-77
67 TRBP20-76 TRBP20-78
68 TRBP21-03 TRBP21-06
69 TRBP21-05 TRBP21-07
70 TRBP21-50 TRBP21-52
71 TRBP21-51 TRBP21-53
72 TRBP21-75 TRBP21-77
73 TRBP21-76 TRBP21-78
74 TRBP25-03 TRBP25-06
75 TRBP25-05 TRBP25-07
76 TRBP25-50 TRBP25-52
77 TRBP25-51 TRBP25-53
78 TRBP25-75 TRBP25-77
79 TRBP25-76 TRBP25-78
80 TRBP26-03 TRBP26-06
81 TRBP26-50 TRBP26-52
82 TRBP26-51 TRBP26-53
83 TRBP26-75 TRBP26-77
84 TRBP27-05 TRBP27-07
85 TRBP27-50 TRBP27-52
86 TRBP27-51 TRBP27-53
87 TRBP27-75 TRBP27-77
88 TRBP28-05 TRBP28-07
89 TRBP28-50 TRBP28-52
90 TRBP28-51 TRBP28-53
91 TRBP28-75 TRBP28-77
92 TRBP29-51 TRBP29-53
93 TRBP29-75 TRBP29-77
94 TRBP29-76 TRBP29-78
95 TRBP30-03 TRBP30-06
96 TRBP30-05 TRBP30-07
97 TRBP30-75 TRBP30-77
98 TRBP30-76 TRBP30-78
99 TRBP31-03 TRBP31-06
100 TRBP31-05 TRBP31-07
101 TRBP31-51 TRBP31-53
102 TRBP31-75 TRBP31-77
103 TRBP31-76 TRBP31-78
104 TRBP32-03 TRBP32-06
105 TRBP32-50 TRBP32-52
106 TRBP32-51 TRBP32-53
107 TRBP32-76 TRBP32-78
108 TRBP33-03 TRBP33-06
109 TRBP33-05 TRBP33-07
110 TRBP33-51 TRBP33-53
111 TRBP33-75 TRBP33-77
112 TRBP33-76 TRBP33-78
113 TRBP35-03 TRBP35-06
114 TRBP35-05 TRBP35-07
115 TRBP35-50 TRBP35-52
116 TRBP35-51 TRBP35-53
117 TRBP35-75 TRBP35-77
118 TRBP35-76 TRBP35-78
119 TRBP36-03 TRBP36-06
120 TRBP36-05 TRBP36-07
121 TRBP36-50 TRBP36-52
122 TRBP36-51 TRBP36-53
123 TRBP36-75 TRBP36-77
124 TRBP37-05 TRBP37-07
125 TRBP37-50 TRBP37-52
126 TRBP37-51 TRBP37-53
127 TRBP37-75 TRBP37-77
128 TRBP37-76 TRBP37-78
129 TRBP38-03 TRBP38-06
130 TRBP38-05 TRBP38-07
131 TRBP38-50 TRBP38-52
132 TRBP38-51 TRBP38-53
133 TRBP38-75 TRBP38-77
134 TRBP38-76 TRBP38-78
135 TRBP39-05 TRBP39-07
136 TRBP39-50 TRBP39-52
137 TRBP39-51 TRBP39-53
138 TRBP39-75 TRBP39-77
139 TRBP39-76 TRBP39-78
140 TRBP37-03 TRBP37-06
141 TRBP29-05 TRBP29-07
142 TRBP23-03 TRBP23-06
143 TRBP23-05 TRBP23-07
144 TRBP23-50 TRBP23-52
145 TRBP23-51 TRBP23-53
146 TRBP23-75 TRBP23-77
147 TRBP23-76 TRBP23-78
Total Unit Yang Dapat Digabung 356

Sold + Connecting 62
Sold Tidak Connecting 294
356
TOWER 3 - CHIKUSEI
18 JULI 2019

No. Conecting No. Tidak Conecting


1 TRCH05-51 TRCH05-53 1 TRCH05-03 TRCH05-06
2 TRCH08-76 TRCH08-78 2 TRCH05-05 TRCH05-07
3 TRCH11-75 TRCH11-77 3 TRCH05-50 TRCH05-52
4 TRCH11-76 TRCH11-78 4 TRCH06-03 TRCH06-06
5 TRCH12-03 TRCH12-06 5 TRCH06-05 TRCH06-07
6 TRCH12-51 TRCH12-53 6 TRCH06-50 TRCH06-52
7 TRCH12-76 TRCH12-78 7 TRCH06-51 TRCH06-53
8 TRCH15-50 TRCH15-52 8 TRCH06-75 TRCH06-77
9 TRCH15-51 TRCH15-53 9 TRCH06-76 TRCH06-78
10 TRCH16-50 TRCH16-52 10 TRCH07-03 TRCH07-06
11 TRCH16-76 TRCH16-78 11 TRCH07-05 TRCH07-07
12 TRCH17-50 TRCH17-52 12 TRCH07-50 TRCH07-52
13 TRCH20-50 TRCH20-52 13 TRCH07-51 TRCH07-53
14 TRCH21-50 TRCH21-52 14 TRCH07-75 TRCH07-77
15 TRCH27-51 TRCH27-53 15 TRCH07-76 TRCH07-78
16 TRCH28-03 TRCH28-06 16 TRCH08-03 TRCH08-06
17 TRCH28-75 TRCH28-77 17 TRCH08-05 TRCH08-07
18 TRCH29-03 TRCH29-06 18 TRCH08-50 TRCH08-52
19 TRCH30-51 TRCH30-53 19 TRCH08-51 TRCH08-53
20 TRCH32-75 TRCH32-77 20 TRCH08-75 TRCH08-77
21 TRCH33-50 TRCH33-52 21 TRCH09-03 TRCH09-06
22 TRCH35-50 TRCH35-52 22 TRCH09-05 TRCH09-07
23 TRCH35-76 TRCH35-78 23 TRCH09-50 TRCH09-52
24 TRCH36-75 TRCH36-77 24 TRCH09-51 TRCH09-53
25 TRCH37-05 TRCH37-07 25 TRCH09-75 TRCH09-77
26 TRCH37-51 TRCH37-53 26 TRCH09-76 TRCH09-78
27 TRCH10-03 TRCH10-06
28 TRCH10-05 TRCH10-07
29 TRCH10-50 TRCH10-52
30 TRCH10-51 TRCH10-53
31 TRCH10-75 TRCH10-77
32 TRCH10-76 TRCH10-78
33 TRCH11-03 TRCH11-06
34 TRCH11-05 TRCH11-07
35 TRCH11-50 TRCH11-52
36 TRCH11-51 TRCH11-53
37 TRCH12-05 TRCH12-07
38 TRCH12-50 TRCH12-52
39 TRCH12-75 TRCH12-77
40 TRCH15-03 TRCH15-06
41 TRCH15-75 TRCH15-77
42 TRCH15-76 TRCH15-78
43 TRCH16-03 TRCH16-06
44 TRCH16-05 TRCH16-07
45 TRCH16-51 TRCH16-53
46 TRCH16-75 TRCH16-77
47 TRCH17-03 TRCH17-06
48 TRCH17-05 TRCH17-07
49 TRCH17-51 TRCH17-53
50 TRCH17-75 TRCH17-77
51 TRCH17-76 TRCH17-78
52 TRCH18-03 TRCH18-06
53 TRCH18-05 TRCH18-07
54 TRCH18-50 TRCH18-52
55 TRCH18-51 TRCH18-53
56 TRCH18-75 TRCH18-77
57 TRCH18-76 TRCH18-78
58 TRCH19-03 TRCH19-06
59 TRCH19-05 TRCH19-07
60 TRCH19-50 TRCH19-52
61 TRCH19-51 TRCH19-53
62 TRCH19-75 TRCH19-77
63 TRCH19-76 TRCH19-78
64 TRCH20-03 TRCH20-06
65 TRCH20-05 TRCH20-07
66 TRCH20-51 TRCH20-53
67 TRCH20-75 TRCH20-77
68 TRCH20-76 TRCH20-78
69 TRCH21-03 TRCH21-06
70 TRCH21-05 TRCH21-07
71 TRCH21-51 TRCH21-53
72 TRCH21-75 TRCH21-77
73 TRCH21-76 TRCH21-78
74 TRCH25-03 TRCH25-06
75 TRCH25-05 TRCH25-07
76 TRCH25-50 TRCH25-52
77 TRCH25-51 TRCH25-53
78 TRCH25-75 TRCH25-77
79 TRCH25-76 TRCH25-78
80 TRCH26-03 TRCH26-06
81 TRCH26-05 TRCH26-07
82 TRCH26-50 TRCH26-52
83 TRCH26-51 TRCH26-53
84 TRCH26-75 TRCH26-77
85 TRCH26-76 TRCH26-78
86 TRCH27-03 TRCH27-06
87 TRCH27-05 TRCH27-07
88 TRCH27-50 TRCH27-52
89 TRCH27-75 TRCH27-77
90 TRCH27-76 TRCH27-78
91 TRCH28-05 TRCH28-07
92 TRCH28-50 TRCH28-52
93 TRCH28-51 TRCH28-53
94 TRCH28-76 TRCH28-78
95 TRCH29-05 TRCH29-07
96 TRCH29-50 TRCH29-52
97 TRCH29-51 TRCH29-53
98 TRCH29-75 TRCH29-77
99 TRCH29-76 TRCH29-78
100 TRCH30-03 TRCH30-06
101 TRCH30-05 TRCH30-07
102 TRCH30-75 TRCH30-77
103 TRCH30-76 TRCH30-78
104 TRCH31-03 TRCH31-06
105 TRCH31-05 TRCH31-07
106 TRCH31-50 TRCH31-52
107 TRCH31-51 TRCH31-53
108 TRCH31-75 TRCH31-77
109 TRCH31-76 TRCH31-78
110 TRCH32-03 TRCH32-06
111 TRCH32-05 TRCH32-07
112 TRCH32-50 TRCH32-52
113 TRCH32-51 TRCH32-53
114 TRCH32-76 TRCH32-78
115 TRCH33-05 TRCH33-07
116 TRCH33-51 TRCH33-53
117 TRCH33-75 TRCH33-77
118 TRCH33-76 TRCH33-78
119 TRCH35-03 TRCH35-06
120 TRCH35-05 TRCH35-07
121 TRCH35-51 TRCH35-53
122 TRCH35-75 TRCH35-77
123 TRCH36-03 TRCH36-06
124 TRCH36-05 TRCH36-07
125 TRCH36-50 TRCH36-52
126 TRCH36-51 TRCH36-53
127 TRCH36-76 TRCH36-78
128 TRCH37-03 TRCH37-06
129 TRCH37-50 TRCH37-52
130 TRCH37-75 TRCH37-77
131 TRCH37-76 TRCH37-78
132 TRCH38-05 TRCH38-07
133 TRCH38-50 TRCH38-52
134 TRCH38-51 TRCH38-53
135 TRCH38-75 TRCH38-77
136 TRCH39-05 TRCH39-07
137 TRCH39-50 TRCH39-52
138 TRCH39-51 TRCH39-53
139 TRCH39-76 TRCH39-78
140 TRCH33-03 TRCH33-06
141 TRCH38-03 TRCH38-06
142 TRCH39-03 TRCH39-06
143 TRCH15-05 TRCH15-07
144 TRCH39-75 TRCH39-77
145 TRCH38-76 TRCH38-78
146 TRCH23-03 TRCH23-06
147 TRCH23-05 TRCH23-07
148 TRCH23-50 TRCH23-52
149 TRCH23-51 TRCH23-53
150 TRCH23-75 TRCH23-77
151 TRCH23-76 TRCH23-78
152 TRCH30-50 TRCH30-52
Total Unit Yang Dapat Digabung 356

Sold + Connecting 52
Sold Tidak Connecting 304
356
No. Conecting
1 TRDT06-75 TRDT06-77
2 TRDT06-76 TRDT06-78
3 TRDT07-03 TRDT07-06
4 TRDT08-05 TRDT08-07
5 TRDT09-05 TRDT09-07
6 TRDT09-76 TRDT09-78
7 TRDT10-05 TRDT10-07
8 TRDT10-51 TRDT10-53
9 TRDT12-03 TRDT12-06
10 TRDT15-50 TRDT15-52
11 TRDT16-50 TRDT16-52
12 TRDT16-51 TRDT16-53
13 TRDT16-76 TRDT16-78
14 TRDT17-03 TRDT17-06
15 TRDT17-05 TRDT17-07
16 TRDT17-50 TRDT17-52
17 TRDT18-03 TRDT18-06
18 TRDT18-51 TRDT18-53
19 TRDT19-03 TRDT19-06
20 TRDT19-05 TRDT19-07
21 TRDT21-50 TRDT21-52
22 TRDT21-75 TRDT21-77
23 TRDT21-76 TRDT21-78
24 TRDT25-75 TRDT25-77
25 TRDT26-05 TRDT26-07
26 TRDT28-51 TRDT28-53
27 TRDT29-51 TRDT29-53
28 TRDT29-75 TRDT29-77
29 TRDT30-50 TRDT30-52
30 TRDT30-51 TRDT30-53
31 TRDT30-76 TRDT30-78
32 TRDT31-51 TRDT31-53
33 TRDT31-76 TRDT31-78
34 TRDT32-51 TRDT32-53
35 TRDT33-50 TRDT33-52
36 TRDT35-75 TRDT35-77
37 TRDT35-76 TRDT35-78
38 TRDT36-75 TRDT36-77
39 TRDT38-05 TRDT38-07
40 TRDT37-05 TRDT37-07
TOWER 5 - EDOGAWA
18 JULI 2019

No. Conecting No. Tidak Conecting


1 TREG05-03 TREG05-06 1 TREG05-05 TREG05-07
2 TREG05-50 TREG05-52 2 TREG05-51 TREG05-53
3 TREG06-51 TREG06-53 3 TREG06-03 TREG06-06
4 TREG08-50 TREG08-52 4 TREG06-05 TREG06-07
5 TREG08-51 TREG08-53 5 TREG06-50 TREG06-52
6 TREG09-76 TREG09-78 6 TREG06-75 TREG06-77
7 TREG10-03 TREG10-06 7 TREG06-76 TREG06-78
8 TREG10-75 TREG10-77 8 TREG07-03 TREG07-06
9 TREG10-76 TREG10-78 9 TREG07-05 TREG07-07
10 TREG12-03 TREG12-06 10 TREG07-50 TREG07-52
11 TREG12-05 TREG12-07 11 TREG07-51 TREG07-53
12 TREG15-76 TREG15-78 12 TREG07-75 TREG07-77
13 TREG16-03 TREG16-06 13 TREG07-76 TREG07-78
14 TREG17-76 TREG17-78 14 TREG08-03 TREG08-06
15 TREG19-03 TREG19-06 15 TREG08-05 TREG08-07
16 TREG19-76 TREG19-78 16 TREG08-75 TREG08-77
17 TREG21-05 TREG21-07 17 TREG08-76 TREG08-78
18 TREG21-51 TREG21-53 18 TREG09-03 TREG09-06
19 TREG21-75 TREG21-77 19 TREG09-05 TREG09-07
20 TREG21-76 TREG21-78 20 TREG09-50 TREG09-52
21 TREG25-76 TREG25-78 21 TREG09-51 TREG09-53
22 TREG26-75 TREG26-77 22 TREG09-75 TREG09-77
23 TREG28-05 TREG28-07 23 TREG10-05 TREG10-07
24 TREG29-51 TREG29-53 24 TREG10-50 TREG10-52
25 TREG30-03 TREG30-06 25 TREG10-51 TREG10-53
26 TREG30-05 TREG30-07 26 TREG11-03 TREG11-06
27 TREG31-03 TREG31-06 27 TREG11-05 TREG11-07
28 TREG31-75 TREG31-77 28 TREG11-50 TREG11-52
29 TREG32-03 TREG32-06 29 TREG11-51 TREG11-53
30 TREG32-50 TREG32-52 30 TREG11-76 TREG11-78
31 TREG33-03 TREG33-06 31 TREG12-50 TREG12-52
32 TREG35-03 TREG35-06 32 TREG12-51 TREG12-53
33 TREG35-05 TREG35-07 33 TREG12-76 TREG12-78
34 TREG35-76 TREG35-78 34 TREG15-03 TREG15-06
35 TREG36-03 TREG36-06 35 TREG15-05 TREG15-07
36 TREG36-05 TREG36-07 36 TREG15-50 TREG15-52
37 TREG38-51 TREG38-53 37 TREG15-51 TREG15-53
38 TREG38-76 TREG38-78 38 TREG15-75 TREG15-77
39 TREG39-76 TREG39-78 39 TREG16-05 TREG16-07
40 TREG12-75 TREG12-77 40 TREG16-50 TREG16-52
41 TREG37-76 TREG37-78 41 TREG16-51 TREG16-53
42 TREG16-75 TREG16-77
43 TREG16-76 TREG16-78
44 TREG17-03 TREG17-06
45 TREG17-05 TREG17-07
46 TREG17-50 TREG17-52
47 TREG17-51 TREG17-53
48 TREG17-75 TREG17-77
49 TREG18-03 TREG18-06
50 TREG18-05 TREG18-07
51 TREG18-50 TREG18-52
52 TREG18-51 TREG18-53
53 TREG18-76 TREG18-78
54 TREG19-05 TREG19-07
55 TREG19-50 TREG19-52
56 TREG19-51 TREG19-53
57 TREG19-75 TREG19-77
58 TREG20-03 TREG20-06
59 TREG20-05 TREG20-07
60 TREG20-50 TREG20-52
61 TREG20-51 TREG20-53
62 TREG20-75 TREG20-77
63 TREG21-03 TREG21-06
64 TREG21-50 TREG21-52
65 TREG25-03 TREG25-06
66 TREG25-05 TREG25-07
67 TREG25-50 TREG25-52
68 TREG25-51 TREG25-53
69 TREG25-75 TREG25-77
70 TREG26-03 TREG26-06
71 TREG26-05 TREG26-07
72 TREG26-50 TREG26-52
73 TREG26-51 TREG26-53
74 TREG26-76 TREG26-78
75 TREG27-03 TREG27-06
76 TREG27-05 TREG27-07
77 TREG27-50 TREG27-52
78 TREG27-51 TREG27-53
79 TREG27-75 TREG27-77
80 TREG27-76 TREG27-78
81 TREG28-03 TREG28-06
82 TREG28-50 TREG28-52
83 TREG28-51 TREG28-53
84 TREG28-75 TREG28-77
85 TREG28-76 TREG28-78
86 TREG29-03 TREG29-06
87 TREG29-05 TREG29-07
88 TREG29-50 TREG29-52
89 TREG29-75 TREG29-77
90 TREG30-50 TREG30-52
91 TREG30-51 TREG30-53
92 TREG30-75 TREG30-77
93 TREG30-76 TREG30-78
94 TREG31-05 TREG31-07
95 TREG31-50 TREG31-52
96 TREG31-51 TREG31-53
97 TREG31-76 TREG31-78
98 TREG32-05 TREG32-07
99 TREG32-51 TREG32-53
100 TREG32-76 TREG32-78
101 TREG33-05 TREG33-07
102 TREG33-50 TREG33-52
103 TREG33-51 TREG33-53
104 TREG33-75 TREG33-77
105 TREG33-76 TREG33-78
106 TREG35-50 TREG35-52
107 TREG35-51 TREG35-53
108 TREG36-50 TREG36-52
109 TREG36-51 TREG36-53
110 TREG37-03 TREG37-06
111 TREG37-50 TREG37-52
112 TREG38-50 TREG38-52
113 TREG39-05 TREG39-07
114 TREG39-50 TREG39-52
115 TREG39-51 TREG39-53
116 TREG38-03 TREG38-06
117 TREG39-03 TREG39-06
118 TREG37-05 TREG37-07
119 TREG38-05 TREG38-07
120 TREG11-75 TREG11-77
121 TREG18-75 TREG18-77
122 TREG32-75 TREG32-77
123 TREG35-75 TREG35-77
124 TREG36-75 TREG36-77
125 TREG37-75 TREG37-77
126 TREG38-75 TREG38-77
127 TREG39-75 TREG39-77
128 TREG20-76 TREG20-78
129 TREG29-76 TREG29-78
130 TREG23-03 TREG23-06
131 TREG23-05 TREG23-07
132 TREG23-50 TREG23-52
133 TREG23-51 TREG23-53
134 TREG23-75 TREG23-77
135 TREG23-76 TREG23-78
136 TREG36-76 TREG36-78
137 TREG37-51 TREG37-53
Total Unit Yang Dapat Digabung 356

Sold + Connecting 82
Sold Tidak Connecting 274
356
TOWER 6 - FUJI
18 JULI 2019

No. Conecting No. Tidak Conecting


1 TRFJ05-05 TRFJ05-07 1 TRFJ05-03 TRFJ05-06
2 TRFJ05-51 TRFJ05-53 2 TRFJ05-50 TRFJ05-52
3 TRFJ06-03 TRFJ06-06 3 TRFJ06-50 TRFJ06-52
4 TRFJ06-05 TRFJ06-07 4 TRFJ06-51 TRFJ06-53
5 TRFJ07-03 TRFJ07-06 5 TRFJ06-75 TRFJ06-77
6 TRFJ07-05 TRFJ07-07 6 TRFJ06-76 TRFJ06-78
7 TRFJ07-51 TRFJ07-53 7 TRFJ07-50 TRFJ07-52
8 TRFJ08-51 TRFJ08-53 8 TRFJ07-76 TRFJ07-78
9 TRFJ10-75 TRFJ10-77 9 TRFJ08-03 TRFJ08-06
10 TRFJ11-05 TRFJ11-07 10 TRFJ08-05 TRFJ08-07
11 TRFJ11-51 TRFJ11-53 11 TRFJ08-50 TRFJ08-52
12 TRFJ11-75 TRFJ11-77 12 TRFJ08-75 TRFJ08-77
13 TRFJ12-75 TRFJ12-77 13 TRFJ08-76 TRFJ08-78
14 TRFJ15-03 TRFJ15-06 14 TRFJ09-03 TRFJ09-06
15 TRFJ15-75 TRFJ15-77 15 TRFJ09-05 TRFJ09-07
16 TRFJ15-76 TRFJ15-78 16 TRFJ09-50 TRFJ09-52
17 TRFJ16-03 TRFJ16-06 17 TRFJ09-51 TRFJ09-53
18 TRFJ16-50 TRFJ16-52 18 TRFJ09-75 TRFJ09-77
19 TRFJ17-03 TRFJ17-06 19 TRFJ09-76 TRFJ09-78
20 TRFJ17-76 TRFJ17-78 20 TRFJ10-03 TRFJ10-06
21 TRFJ18-03 TRFJ18-06 21 TRFJ10-05 TRFJ10-07
22 TRFJ18-75 TRFJ18-77 22 TRFJ10-50 TRFJ10-52
23 TRFJ19-03 TRFJ19-06 23 TRFJ10-51 TRFJ10-53
24 TRFJ19-76 TRFJ19-78 24 TRFJ10-76 TRFJ10-78
25 TRFJ20-03 TRFJ20-06 25 TRFJ11-03 TRFJ11-06
26 TRFJ20-51 TRFJ20-53 26 TRFJ11-50 TRFJ11-52
27 TRFJ20-75 TRFJ20-77 27 TRFJ11-76 TRFJ11-78
28 TRFJ20-76 TRFJ20-78 28 TRFJ12-03 TRFJ12-06
29 TRFJ21-03 TRFJ21-06 29 TRFJ12-05 TRFJ12-07
30 TRFJ21-50 TRFJ21-52 30 TRFJ12-50 TRFJ12-52
31 TRFJ21-75 TRFJ21-77 31 TRFJ12-51 TRFJ12-53
32 TRFJ21-76 TRFJ21-78 32 TRFJ12-76 TRFJ12-78
33 TRFJ25-51 TRFJ25-53 33 TRFJ15-05 TRFJ15-07
34 TRFJ25-76 TRFJ25-78 34 TRFJ15-50 TRFJ15-52
35 TRFJ26-51 TRFJ26-53 35 TRFJ15-51 TRFJ15-53
36 TRFJ26-75 TRFJ26-77 36 TRFJ16-05 TRFJ16-07
37 TRFJ27-76 TRFJ27-78 37 TRFJ16-51 TRFJ16-53
38 TRFJ28-05 TRFJ28-07 38 TRFJ16-75 TRFJ16-77
39 TRFJ28-51 TRFJ28-53 39 TRFJ16-76 TRFJ16-78
40 TRFJ29-05 TRFJ29-07 40 TRFJ17-05 TRFJ17-07
41 TRFJ29-51 TRFJ29-53 41 TRFJ17-50 TRFJ17-52
42 TRFJ29-75 TRFJ29-77 42 TRFJ17-51 TRFJ17-53
43 TRFJ29-76 TRFJ29-78 43 TRFJ17-75 TRFJ17-77
44 TRFJ30-03 TRFJ30-06 44 TRFJ18-05 TRFJ18-07
45 TRFJ30-05 TRFJ30-07 45 TRFJ18-50 TRFJ18-52
46 TRFJ31-03 TRFJ31-06 46 TRFJ18-51 TRFJ18-53
47 TRFJ31-75 TRFJ31-77 47 TRFJ18-76 TRFJ18-78
48 TRFJ31-76 TRFJ31-78 48 TRFJ19-05 TRFJ19-07
49 TRFJ33-03 TRFJ33-06 49 TRFJ19-50 TRFJ19-52
50 TRFJ33-51 TRFJ33-53 50 TRFJ19-51 TRFJ19-53
51 TRFJ33-75 TRFJ33-77 51 TRFJ19-75 TRFJ19-77
52 TRFJ35-05 TRFJ35-07 52 TRFJ20-05 TRFJ20-07
53 TRFJ35-51 TRFJ35-53 53 TRFJ20-50 TRFJ20-52
54 TRFJ36-03 TRFJ36-06 54 TRFJ21-51 TRFJ21-53
55 TRFJ36-50 TRFJ36-52 55 TRFJ25-03 TRFJ25-06
56 TRFJ36-51 TRFJ36-53 56 TRFJ25-05 TRFJ25-07
57 TRFJ37-03 TRFJ37-06 57 TRFJ25-50 TRFJ25-52
58 TRFJ37-51 TRFJ37-53 58 TRFJ25-75 TRFJ25-77
59 TRFJ38-03 TRFJ38-06 59 TRFJ26-03 TRFJ26-06
60 TRFJ39-05 TRFJ39-07 60 TRFJ26-05 TRFJ26-07
61 TRFJ37-76 TRFJ37-78 61 TRFJ26-50 TRFJ26-52
62 TRFJ26-76 TRFJ26-78
63 TRFJ27-03 TRFJ27-06
64 TRFJ27-05 TRFJ27-07
65 TRFJ27-50 TRFJ27-52
66 TRFJ27-51 TRFJ27-53
67 TRFJ27-75 TRFJ27-77
68 TRFJ28-03 TRFJ28-06
69 TRFJ28-50 TRFJ28-52
70 TRFJ28-75 TRFJ28-77
71 TRFJ28-76 TRFJ28-78
72 TRFJ29-50 TRFJ29-52
73 TRFJ30-50 TRFJ30-52
74 TRFJ30-51 TRFJ30-53
75 TRFJ30-75 TRFJ30-77
76 TRFJ30-76 TRFJ30-78
77 TRFJ31-05 TRFJ31-07
78 TRFJ31-50 TRFJ31-52
79 TRFJ32-03 TRFJ32-06
80 TRFJ32-05 TRFJ32-07
81 TRFJ32-50 TRFJ32-52
82 TRFJ32-51 TRFJ32-53
83 TRFJ32-76 TRFJ32-78
84 TRFJ33-05 TRFJ33-07
85 TRFJ33-50 TRFJ33-52
86 TRFJ35-03 TRFJ35-06
87 TRFJ35-50 TRFJ35-52
88 TRFJ35-75 TRFJ35-77
89 TRFJ36-05 TRFJ36-07
90 TRFJ36-75 TRFJ36-77
91 TRFJ37-50 TRFJ37-52
92 TRFJ38-05 TRFJ38-07
93 TRFJ38-50 TRFJ38-52
94 TRFJ38-51 TRFJ38-53
95 TRFJ39-03 TRFJ39-06
96 TRFJ39-50 TRFJ39-52
97 TRFJ39-51 TRFJ39-53
98 TRFJ37-05 TRFJ37-07
99 TRFJ07-75 TRFJ07-77
100 TRFJ32-75 TRFJ32-77
101 TRFJ37-75 TRFJ37-77
102 TRFJ38-75 TRFJ38-77
103 TRFJ39-75 TRFJ39-77
104 TRFJ35-76 TRFJ35-78
105 TRFJ36-76 TRFJ36-78
106 TRFJ38-76 TRFJ38-78
107 TRFJ39-76 TRFJ39-78
108 TRFJ23-03 TRFJ23-06
109 TRFJ23-05 TRFJ23-07
110 TRFJ23-50 TRFJ23-52
111 TRFJ23-51 TRFJ23-53
112 TRFJ23-75 TRFJ23-77
113 TRFJ23-76 TRFJ23-78
114 TRFJ29-03 TRFJ29-06
115 TRFJ33-76 TRFJ33-78
116 TRFJ21-05 TRFJ21-07
117 TRFJ31-51 TRFJ31-53
Total Unit Yang Dapat Digabung 356

Sold + Connecting 122


Sold Tidak Connecting 234
356
TOWER 7 - GINZA
18 JULI 2019

No. Conecting No. Tidak Conecting


1 TRGZ05-50 TRGZ05-52 1 TRGZ05-03 TRGZ05-06
2 TRGZ06-75 TRGZ06-77 2 TRGZ05-05 TRGZ05-07
3 TRGZ06-76 TRGZ06-78 3 TRGZ05-51 TRGZ05-53
4 TRGZ08-03 TRGZ08-06 4 TRGZ06-05 TRGZ06-07
5 TRGZ08-50 TRGZ08-52 5 TRGZ06-50 TRGZ06-52
6 TRGZ08-51 TRGZ08-53 6 TRGZ06-51 TRGZ06-53
7 TRGZ09-03 TRGZ09-06 7 TRGZ07-03 TRGZ07-06
8 TRGZ09-50 TRGZ09-52 8 TRGZ07-05 TRGZ07-07
9 TRGZ10-03 TRGZ10-06 9 TRGZ07-50 TRGZ07-52
10 TRGZ10-51 TRGZ10-53 10 TRGZ07-51 TRGZ07-53
11 TRGZ10-75 TRGZ10-77 11 TRGZ07-75 TRGZ07-77
12 TRGZ11-03 TRGZ11-06 12 TRGZ07-76 TRGZ07-78
13 TRGZ12-75 TRGZ12-77 13 TRGZ08-05 TRGZ08-07
14 TRGZ12-76 TRGZ12-78 14 TRGZ08-75 TRGZ08-77
15 TRGZ15-03 TRGZ15-06 15 TRGZ08-76 TRGZ08-78
16 TRGZ15-76 TRGZ15-78 16 TRGZ09-05 TRGZ09-07
17 TRGZ16-03 TRGZ16-06 17 TRGZ09-51 TRGZ09-53
18 TRGZ16-51 TRGZ16-53 18 TRGZ09-76 TRGZ09-78
19 TRGZ16-76 TRGZ16-78 19 TRGZ10-05 TRGZ10-07
20 TRGZ17-51 TRGZ17-53 20 TRGZ10-50 TRGZ10-52
21 TRGZ18-03 TRGZ18-06 21 TRGZ10-76 TRGZ10-78
22 TRGZ19-51 TRGZ19-53 22 TRGZ11-05 TRGZ11-07
23 TRGZ19-76 TRGZ19-78 23 TRGZ11-50 TRGZ11-52
24 TRGZ20-51 TRGZ20-53 24 TRGZ11-76 TRGZ11-78
25 TRGZ21-03 TRGZ21-06 25 TRGZ12-03 TRGZ12-06
26 TRGZ21-50 TRGZ21-52 26 TRGZ12-05 TRGZ12-07
27 TRGZ25-76 TRGZ25-78 27 TRGZ12-50 TRGZ12-52
28 TRGZ26-03 TRGZ26-06 28 TRGZ12-51 TRGZ12-53
29 TRGZ26-05 TRGZ26-07 29 TRGZ15-05 TRGZ15-07
30 TRGZ26-50 TRGZ26-52 30 TRGZ15-50 TRGZ15-52
31 TRGZ28-50 TRGZ28-52 31 TRGZ15-51 TRGZ15-53
32 TRGZ28-76 TRGZ28-78 32 TRGZ15-75 TRGZ15-77
33 TRGZ31-05 TRGZ31-07 33 TRGZ16-05 TRGZ16-07
34 TRGZ31-50 TRGZ31-52 34 TRGZ16-50 TRGZ16-52
35 TRGZ32-50 TRGZ32-52 35 TRGZ18-05 TRGZ18-07
36 TRGZ32-51 TRGZ32-53 36 TRGZ18-50 TRGZ18-52
37 TRGZ33-03 TRGZ33-06 37 TRGZ18-51 TRGZ18-53
38 TRGZ33-76 TRGZ33-78 38 TRGZ18-75 TRGZ18-77
39 TRGZ35-05 TRGZ35-07 39 TRGZ18-76 TRGZ18-78
40 TRGZ36-03 TRGZ36-06 40 TRGZ19-03 TRGZ19-06
41 TRGZ38-03 TRGZ38-06 41 TRGZ19-05 TRGZ19-07
42 TRGZ39-50 TRGZ39-52 42 TRGZ19-50 TRGZ19-52
43 TRGZ39-76 TRGZ39-78 43 TRGZ19-75 TRGZ19-77
44 TRGZ33-50 TRGZ33-52 44 TRGZ20-03 TRGZ20-06
45 TRGZ33-75 TRGZ33-77 45 TRGZ20-05 TRGZ20-07
46 TRGZ35-75 TRGZ35-77 46 TRGZ20-50 TRGZ20-52
47 TRGZ36-75 TRGZ36-77 47 TRGZ20-75 TRGZ20-77
48 TRGZ30-51 TRGZ30-53 48 TRGZ20-76 TRGZ20-78
49 TRGZ29-75 TRGZ29-77 49 TRGZ21-05 TRGZ21-07
50 TRGZ37-50 TRGZ37-52 50 TRGZ21-51 TRGZ21-53
51 TRGZ37-75 TRGZ37-77 51 TRGZ21-75 TRGZ21-77
52 TRGZ38-75 TRGZ38-77 52 TRGZ21-76 TRGZ21-78
53 TRGZ11-51 TRGZ11-53 53 TRGZ25-03 TRGZ25-06
54 TRGZ25-05 TRGZ25-07
55 TRGZ25-50 TRGZ25-52
56 TRGZ25-51 TRGZ25-53
57 TRGZ25-75 TRGZ25-77
58 TRGZ26-75 TRGZ26-77
59 TRGZ26-76 TRGZ26-78
60 TRGZ27-03 TRGZ27-06
61 TRGZ27-05 TRGZ27-07
62 TRGZ27-50 TRGZ27-52
63 TRGZ27-51 TRGZ27-53
64 TRGZ27-75 TRGZ27-77
65 TRGZ27-76 TRGZ27-78
66 TRGZ28-03 TRGZ28-06
67 TRGZ28-05 TRGZ28-07
68 TRGZ28-51 TRGZ28-53
69 TRGZ28-75 TRGZ28-77
70 TRGZ31-03 TRGZ31-06
71 TRGZ31-51 TRGZ31-53
72 TRGZ31-75 TRGZ31-77
73 TRGZ31-76 TRGZ31-78
74 TRGZ32-03 TRGZ32-06
75 TRGZ32-05 TRGZ32-07
76 TRGZ32-76 TRGZ32-78
77 TRGZ33-05 TRGZ33-07
78 TRGZ33-51 TRGZ33-53
79 TRGZ35-03 TRGZ35-06
80 TRGZ35-51 TRGZ35-53
81 TRGZ35-76 TRGZ35-78
82 TRGZ36-05 TRGZ36-07
83 TRGZ36-51 TRGZ36-53
84 TRGZ36-76 TRGZ36-78
85 TRGZ37-05 TRGZ37-07
86 TRGZ37-51 TRGZ37-53
87 TRGZ37-76 TRGZ37-78
88 TRGZ38-05 TRGZ38-07
89 TRGZ38-51 TRGZ38-53
90 TRGZ38-76 TRGZ38-78
91 TRGZ39-03 TRGZ39-06
92 TRGZ39-05 TRGZ39-07
93 TRGZ39-51 TRGZ39-53
94 TRGZ39-75 TRGZ39-77
95 TRGZ17-03 TRGZ17-06
96 TRGZ29-03 TRGZ29-06
97 TRGZ30-03 TRGZ30-06
98 TRGZ17-05 TRGZ17-07
99 TRGZ29-05 TRGZ29-07
100 TRGZ30-05 TRGZ30-07
101 TRGZ17-50 TRGZ17-52
102 TRGZ29-50 TRGZ29-52
103 TRGZ30-50 TRGZ30-52
104 TRGZ35-50 TRGZ35-52
105 TRGZ38-50 TRGZ38-52
106 TRGZ29-51 TRGZ29-53
107 TRGZ09-75 TRGZ09-77
108 TRGZ11-75 TRGZ11-77
109 TRGZ17-75 TRGZ17-77
110 TRGZ30-75 TRGZ30-77
111 TRGZ32-75 TRGZ32-77
112 TRGZ17-76 TRGZ17-78
113 TRGZ29-76 TRGZ29-78
114 TRGZ30-76 TRGZ30-78
115 TRGZ36-50 TRGZ36-52
116 TRGZ06-03 TRGZ06-06
117 TRGZ16-75 TRGZ16-77
118 TRGZ26-51 TRGZ26-53
119 TRGZ37-03 TRGZ37-06
120 TRGZ23-03 TRGZ23-06
121 TRGZ23-05 TRGZ23-07
122 TRGZ23-50 TRGZ23-52
123 TRGZ23-51 TRGZ23-53
124 TRGZ23-75 TRGZ23-77
125 TRGZ23-76 TRGZ23-78
Total Unit Yang Dapat Digabung 356

Sold + Connecting 106


Sold Tidak Connecting 250
356
TOWER 8 - ISHIKAWA
18 JULI 2019

No. Conecting No. Tidak Conecting


1 TRIS26-05 TRIS26-07 1 TRIS05-03 TRIS05-06
2 TRIS15-51 TRIS15-53 2 TRIS05-05 TRIS05-07
3 TRIS26-51 TRIS26-53 3 TRIS05-51 TRIS05-53
4 TRIS26-76 TRIS26-78 4 TRIS06-05 TRIS06-07
5 TRIS06-50 TRIS06-52
6 TRIS06-51 TRIS06-53
7 TRIS07-03 TRIS07-06
8 TRIS07-05 TRIS07-07
9 TRIS07-50 TRIS07-52
10 TRIS07-51 TRIS07-53
11 TRIS07-75 TRIS07-77
12 TRIS07-76 TRIS07-78
13 TRIS08-05 TRIS08-07
14 TRIS08-75 TRIS08-77
15 TRIS08-76 TRIS08-78
16 TRIS09-05 TRIS09-07
17 TRIS09-51 TRIS09-53
18 TRIS09-76 TRIS09-78
19 TRIS10-05 TRIS10-07
20 TRIS10-50 TRIS10-52
21 TRIS10-76 TRIS10-78
22 TRIS11-05 TRIS11-07
23 TRIS11-50 TRIS11-52
24 TRIS11-76 TRIS11-78
25 TRIS12-03 TRIS12-06
26 TRIS12-05 TRIS12-07
27 TRIS12-50 TRIS12-52
28 TRIS12-51 TRIS12-53
29 TRIS15-05 TRIS15-07
30 TRIS15-50 TRIS15-52
31 TRIS15-75 TRIS15-77
32 TRIS16-05 TRIS16-07
33 TRIS16-50 TRIS16-52
34 TRIS18-05 TRIS18-07
35 TRIS18-50 TRIS18-52
36 TRIS18-51 TRIS18-53
37 TRIS18-75 TRIS18-77
38 TRIS18-76 TRIS18-78
39 TRIS19-03 TRIS19-06
40 TRIS19-05 TRIS19-07
41 TRIS19-50 TRIS19-52
42 TRIS19-75 TRIS19-77
43 TRIS20-03 TRIS20-06
44 TRIS20-05 TRIS20-07
45 TRIS20-50 TRIS20-52
46 TRIS20-75 TRIS20-77
47 TRIS20-76 TRIS20-78
48 TRIS21-05 TRIS21-07
49 TRIS21-51 TRIS21-53
50 TRIS21-75 TRIS21-77
51 TRIS21-76 TRIS21-78
52 TRIS25-03 TRIS25-06
53 TRIS25-05 TRIS25-07
54 TRIS25-50 TRIS25-52
55 TRIS25-51 TRIS25-53
56 TRIS25-75 TRIS25-77
57 TRIS26-75 TRIS26-77
58 TRIS27-03 TRIS27-06
59 TRIS27-05 TRIS27-07
60 TRIS27-50 TRIS27-52
61 TRIS27-51 TRIS27-53
62 TRIS27-75 TRIS27-77
63 TRIS27-76 TRIS27-78
64 TRIS28-03 TRIS28-06
65 TRIS28-05 TRIS28-07
66 TRIS28-51 TRIS28-53
67 TRIS28-75 TRIS28-77
68 TRIS31-03 TRIS31-06
69 TRIS31-51 TRIS31-53
70 TRIS31-75 TRIS31-77
71 TRIS31-76 TRIS31-78
72 TRIS32-03 TRIS32-06
73 TRIS32-05 TRIS32-07
74 TRIS32-76 TRIS32-78
75 TRIS33-05 TRIS33-07
76 TRIS33-51 TRIS33-53
77 TRIS35-03 TRIS35-06
78 TRIS35-51 TRIS35-53
79 TRIS35-76 TRIS35-78
80 TRIS36-05 TRIS36-07
81 TRIS36-51 TRIS36-53
82 TRIS36-76 TRIS36-78
83 TRIS37-05 TRIS37-07
84 TRIS37-51 TRIS37-53
85 TRIS37-76 TRIS37-78
86 TRIS38-05 TRIS38-07
87 TRIS38-51 TRIS38-53
88 TRIS38-76 TRIS38-78
89 TRIS39-03 TRIS39-06
90 TRIS39-05 TRIS39-07
91 TRIS39-51 TRIS39-53
92 TRIS39-75 TRIS39-77
93 TRIS17-03 TRIS17-06
94 TRIS29-03 TRIS29-06
95 TRIS30-03 TRIS30-06
96 TRIS17-05 TRIS17-07
97 TRIS29-05 TRIS29-07
98 TRIS30-05 TRIS30-07
99 TRIS17-50 TRIS17-52
100 TRIS29-50 TRIS29-52
101 TRIS30-50 TRIS30-52
102 TRIS35-50 TRIS35-52
103 TRIS38-50 TRIS38-52
104 TRIS29-51 TRIS29-53
105 TRIS09-75 TRIS09-77
106 TRIS11-75 TRIS11-77
107 TRIS17-75 TRIS17-77
108 TRIS30-75 TRIS30-77
109 TRIS32-75 TRIS32-77
110 TRIS17-76 TRIS17-78
111 TRIS29-76 TRIS29-78
112 TRIS30-76 TRIS30-78
113 TRIS36-50 TRIS36-52
114 TRIS06-03 TRIS06-06
115 TRIS16-75 TRIS16-77
116 TRIS37-03 TRIS37-06
117 TRIS23-03 TRIS23-06
118 TRIS23-05 TRIS23-07
119 TRIS23-50 TRIS23-52
120 TRIS23-51 TRIS23-53
121 TRIS23-75 TRIS23-77
122 TRIS23-76 TRIS23-78
123 TRIS05-50 TRIS05-52
124 TRIS06-75 TRIS06-77
125 TRIS06-76 TRIS06-78
126 TRIS08-03 TRIS08-06
127 TRIS08-50 TRIS08-52
128 TRIS08-51 TRIS08-53
129 TRIS09-03 TRIS09-06
130 TRIS09-50 TRIS09-52
131 TRIS10-03 TRIS10-06
132 TRIS10-51 TRIS10-53
133 TRIS10-75 TRIS10-77
134 TRIS11-03 TRIS11-06
135 TRIS12-75 TRIS12-77
136 TRIS12-76 TRIS12-78
137 TRIS15-03 TRIS15-06
138 TRIS15-76 TRIS15-78
139 TRIS16-03 TRIS16-06
140 TRIS16-51 TRIS16-53
141 TRIS16-76 TRIS16-78
142 TRIS17-51 TRIS17-53
143 TRIS18-03 TRIS18-06
144 TRIS19-51 TRIS19-53
145 TRIS19-76 TRIS19-78
146 TRIS20-51 TRIS20-53
147 TRIS21-03 TRIS21-06
148 TRIS21-50 TRIS21-52
149 TRIS25-76 TRIS25-78
150 TRIS26-03 TRIS26-06
151 TRIS26-50 TRIS26-52
152 TRIS28-50 TRIS28-52
153 TRIS28-76 TRIS28-78
154 TRIS31-05 TRIS31-07
155 TRIS31-50 TRIS31-52
156 TRIS32-50 TRIS32-52
157 TRIS32-51 TRIS32-53
158 TRIS33-03 TRIS33-06
159 TRIS33-76 TRIS33-78
160 TRIS35-05 TRIS35-07
161 TRIS36-03 TRIS36-06
162 TRIS38-03 TRIS38-06
163 TRIS39-50 TRIS39-52
164 TRIS39-76 TRIS39-78
165 TRIS33-50 TRIS33-52
166 TRIS33-75 TRIS33-77
167 TRIS35-75 TRIS35-77
168 TRIS36-75 TRIS36-77
169 TRIS30-51 TRIS30-53
170 TRIS29-75 TRIS29-77
171 TRIS37-50 TRIS37-52
172 TRIS37-75 TRIS37-77
173 TRIS38-75 TRIS38-77
174 TRIS11-51 TRIS11-53
Total Unit Yang Dapat Digabung 356

Sold + Connecting 8
Sold Tidak Connecting 348
356
AREA JOIN UNIT TOWER AKIHABARA

LANTAI LANTAI
MARKETING KONSTRUKSI A B C D E

5 2
6 3
7 4
8 5
9 6
10 7
11 8
12 9
15 10
16 11
17 12
18 13
19 14
20 15
21 16
22 17 REFUGE
23 18
25 19
26 20
27 21
28 22
29 23
30 24
31 25
32 26
33 27
35 28
36 29
A

JML JOIN
F UNIT/FLOOR

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
16
AREA JOIN UNIT TOWER DOTONBORI
LANTAI LANTAI A B C D E F JML JOIN
MARKETING KONSTRUKSI UNIT/FLOOR
6 3 2
7 4 1
8 5 1
9 6 2
10 7 2
11 8 0
12 9 1
15 10 1
16 11 3
17 12 3
18 13 2
19 14 2
20 15 0
21 16 3
22 17 REFUGE FLOOR 0
23 18 0
25 19 1
26 20 1
27 21 0
28 22 1
29 23 2
30 24 3
31 25 2
32 26 1
33 27 1
35 28 2
36 29 1
37 30 1
38 31 1
39 32 0
40
No.

Conecting
1 TREG05-03 TREG05-06
2 TREG05-50 TREG05-52
3 TREG06-51 TREG06-53
4 TREG08-50 TREG08-52
5 TREG08-51 TREG08-53
6 TREG09-76 TREG09-78
7 TREG10-03 TREG10-06
8 TREG10-75 TREG10-77
9 TREG10-76 TREG10-78
10 TREG12-03 TREG12-06
11 TREG12-05 TREG12-07
12 TREG15-76 TREG15-78
13 TREG16-03 TREG16-06
14 TREG17-76 TREG17-78
15 TREG19-03 TREG19-06
16 TREG19-76 TREG19-78
17 TREG21-05 TREG21-07
18 TREG21-51 TREG21-53
19 TREG21-75 TREG21-77
20 TREG21-76 TREG21-78
21 TREG25-76 TREG25-78
22 TREG26-75 TREG26-77
23 TREG28-05 TREG28-07
24 TREG29-51 TREG29-53
25 TREG30-03 TREG30-06
26 TREG30-05 TREG30-07
27 TREG31-03 TREG31-06
28 TREG31-75 TREG31-77
29 TREG32-03 TREG32-06
30 TREG32-50 TREG32-52
31 TREG33-03 TREG33-06
32 TREG35-03 TREG35-06
33 TREG35-05 TREG35-07
34 TREG35-76 TREG35-78
35 TREG36-03 TREG36-06
36 TREG36-05 TREG36-07
37 TREG38-51 TREG38-53
38 TREG38-76 TREG38-78
39 TREG39-76 TREG39-78
40 TREG12-75 TREG12-77
41 TREG37-76 TREG37-78
AREA JOIN UNIT TOWER FUJI

LANTAI LANTAI A B C D E F JML JOIN


MARKETING KONSTRUKSI UNIT/FLOOR

5 2 2
6 3 2
7 4 3
8 5 1
9 6 0
10 7 1
11 8 3
12 9 1
15 10 3
16 11 2
17 12 2
18 13 2
19 14 2
20 15 4
21 16 4
22 17 REFUGE FLOOR
23 18 0
25 19 2
26 20 3
27 21 1
28 22 2
29 23 4
30 24 2
31 25 3
32 26 0
33 27 3
35 28 2
36 29 3
37 30 3
38 31 1
39 32 0
61
AREA JOIN UNIT TOWER CHIKUSEI

LANTAI LANTAI A B C D E F JML JOIN


MARKETING KONSTRUKSI UNIT/FLOOR

5 2 1
6 3 1
7 4 0
8 5 0
9 6 0
10 7 0
11 8 2
12 9 3
15 10 2
16 11 2
17 12 1
18 13 0
19 14 0
20 15 1
21 16 1
22 17 REFUGE FLOOR
23 18 0
25 19 0
26 20 0
27 21 1
28 22 2
29 23 1
30 24 1
31 25 0
32 26 1
33 27 1
35 28 2
36 29 1
37 30 2
38 31 0
39 32 0
26
AREA JOIN UNIT TOWER AKIHABARA

LANTAI LANTAI
MARKETING KONSTRUKSI A B C D E

5 2
6 3
7 4
8 5
9 6
10 7
11 8
12 9
15 10
16 11
17 12
18 13
19 14
20 15
21 16
22 17 REFUGE
23 18
25 19
26 20
27 21
28 22
29 23
30 24
31 25
32 26
33 27
35 28
36 29
A

JML JOIN
F UNIT/FLOOR

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
16