Вы находитесь на странице: 1из 6
aia MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE SIEINTEGRARII scl EUROPENE AL REPUBLICII MOLDOVA, ee ue We ‘Strada 31 august 1989 nr, 80, MD-20I2. Chigindu » Tel 00 373 022 S78 284 « Fax, 00373 02 30Ble www mafa gow md Nr, DPP/210.3/6786 din data de 14 iulie 2021 Consiliul Presei din Republica Moldova consiliuldepresa@gmail.com AsociatialPresei Independente api@api. Ceritrul pentru Jurnalism Independent redactia@ije.md Central de Investigatii Jumalistice info@investigatiimd Asociatia Reporter de Investigatie si Securitate Editoriala info@rise.md Ministerul Afacerilor Externe si IntegririiEuropene semnaleazii asociatiilor mass-media de profil despre constatarea mai multor,@ezinformari concertate si lansate pe diferite platforme online, site-uri si grupuri. Despre situafia creat’, in ziua alegerilor la 11 iulie au fost informate institutiile nationale competente: Comisia Flectorala Centrala, Consiliul Audiovizualului si Serviciul de Informatii si Securitatey incurajand comportamentullare transmite obiectivitate. neutralitate. si ineredere, precum gi importanta informatii din sufse Oficiale, verificate si credibile, considerdm oportun a informa cf la serutinul parlamentar anticipat, un grup de persoane, inelusiv cetateni strdini (lista de anexeazi), legitimati.in ealitate de corespondenti ai postului de televiziune Accent TV”, in cadrul birourilor electorale ale sectiilor de votare (BESV) constituite in strainatate se prezentau in calitate de,,jurnalisti nationali™, ,jurnalisti straini™ sau .observatori Urmare a interactiunii membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare cu persoanele desemnate se constata lipsa apartenenei acestora la vreo institutie media sau dispunerea de acreditare corespunzitoare in tarile de resedin{i, pundnd astfel la indoiald calificarea profesionala de jurnalist. De asemenea, ramane neclara platforma media pe care au publiat materialele jumalistice persoanele legitimate de catre postul de televiziune Accent TV" in calitate de reporteri din Republica Moldova aflati in strainatate. Cu tly distinet, in cadrul monitorizirii mijloacelor de informare in masa, semnalam actiuni concertate ale unui grup de institutii media privind diseminarea deliberata a unor informatii false, pe multiple platforme media din Republica Moldova si prezentarea tendentioas’i a procedurilor electorale din ziua alegerilor in cadrul BESV constituite peste hotare, cu derogare de la normele Codului deontologic al jurnalistului, Ludind in considerare interesul public asupra subiectului mentionat, precum sialte subiecte de interes pe domeniul de competent, ministerul de externe reitereaz’ dispor plenara pentru cooperare cu refelele de jurnalisti profesionisti specializati in combat formatiilor false si malitioase, precum si presa de investigatie in vederea combat formarilor si asigurairii cetatenilor Republicii Moldova cu informatie veridica. in acest sens, se desemneaza dl in calitate de persoana de comaet din partes ministerului J ‘ugeniu REVENCO & Sceretar general (email Anexa: mentionata~5 paginis Red Tel Fa Redactt pe 2 pain in exemplar (MALI 5 -Confonm iste Anexa nr. | la scrisoarea MAEIE nr. DPP/210.5/6786 din data de 14 iulic 2021 Agitatie clectoralé ascunsa, la sectile de vot din Germania: Lumea este manipulata prin cantece https://a-tv.md/agitati¢-electorala-ascunsa-la-sectiile-de-v ‘ot-din-germania-lumea-este- manipulata-prin-canteve/ In Marea Britanic, alegatorii sunt cransportati la sectia de vot gi tree fird rind (VIDEO) Sursa: https: (/a-tv.md/in-marea-britanie-alegatorii-sunt-transportatisla-Sectia-de-vot-si-trec- fara-rand-video/ Situatie ciudata la sectia de votare 38/113 de la Haga. O persoand “plimba” buletinele de vot pe holuri 38. Sursa: _ https://sinteza.org/2021/07/1 1/video-situatie-ciudata-la-sectia-de-votar )-persoana-plimba-buletinele-de-vot-pe-holuri http:/Moday.md/202 1/07/1 1/incalcari-grave-in-diaspora-bulletinele-de-vot-sunt-scoase-duse- aduse-din-sectiile -video! hups://www. facebook. com/factornewsMD/videos!2535692 12813369 Incaleari grave in Diaspora! Buletinele de-yot sunt scoase, duse, aduse din sectiile de vot VIDEO ‘Sursa: http://today,md/202 1/07/11 ldincalcari-grave-in-diaspora-buletinele-de-vot-sunt- scoase-duse-aduse-din-sectiile-dé2vot-video! Votezi pentru PAS si nu staiin rind la sectia de vot. legalitatea unui observator https://ntv md/new s/42362 | Surs: Exemplu al legitimatigi eliberate de catre postul de televiziune .Accent TV" Gen ELIZER STEVE GUMBOC Reporter A ¢ ‘aaron 0 Bese presetet nae i els ‘Telesistem TV’ SRL Ee Ee MD-2012 Republica Moldovs iu, str.A.Sciusev, 76/6. IDNO 1006600060575, TVA 0507203, IBAN MD44ML000000000225190177, MOLDMD2X, BC "Moldincondbane"SA fil. 2 Chisinau Ne TS-07/03 M1 iulie 2021 COMISIA ELECTORALA CENTRALA Prin prezenta, TELESISTEM TV S.R.L., IDNO 1006600060575, va comunica ca au fost acreditate in calitate de jurnalisti a;canalului TV Accent TV”, urmatoarele persoane: - Lista persoanelor care se acrediteaz: [ Sectia de votare Nr. Nume Prenume (localitatea) la care | a va activa 1. [Alizadeh Vayghan | Jafar | | Boston | 2. [Antonio _ | Audrey Bologna 3. [Bata Joshua Angelo Parma _ “4_| Bifolchi Giuliano: "| Rome _ 5 ~__| Silvia ~_|Rome 6. ____| Andreas Paris - 7._ | Cabanero Jannico Nice, France | | Cabral Duran Jose Roberto London _| 9.__| Carpentero Elizabeth Valencia | 10. | Cvetkova ‘Annija Marta Brussels _| ui. |David Xarina Dominique _| Leipzig _ 12._| Gajudo Ma Julie Anne _| Bologna 13. | Gavilanes Maria Belen | Vienna [Ankita | Frankfurt am Main | Elizer Steve Trento_ Irena | Florencia Paris Korienieva_|Anna = Prague Lacoma Sancho | Carmen Madrid - Leier | Artur Hamburg Liew | John Kenneth Paris [21 [Limjoco (| Mary Lerma Ann_| Barcelona _ _| 22. [Mamyakov Andrey | Minsk 23. (Marin Gerarid Perry London 1 24. |Mendez Jefferson __| Frankfurt [25 |Munisamy | Mira Teel Aviv Zomisia Electoralé. Centrala intraras Ne 207 Ad thee 26. |Musandi Daffa Syauqilia_| Paris 27._| Netreba [Pavel igorevié | Berlin _ | 28. | Ochoa Loza Brenda Lizette London - _| 29. |Ramos— Vincent Jerald Berlin | 30. | Rangel Jimenez _| Rocio Dublin a 31. [Rivera Azurdia __| Jorge Luis Vienna 32,_| Sharma _| Pragya Liepzig 33._ | Shoaib Muhammad _ Milan a 34._| Tablante Claire Angela Valencia, Spain _| 35. | Tong —_| Lah Nhi New York | 36. |Uryvskij_—_—_| Nico Hamburg. 37. | Valverde Ariela Turin | Bagnarello | |__38_| Wang ___| Xinyu = Beijing 39. | Wijewickrama Isuru Sri Lak Milano |_| Gunawardena Pathum | 40. | Zhurman Tetyana 41. |Leba Benny Paris/Montreuil [42 | Leahy _ ~_ | Emma Louise Leipzig | Srinivasamoorthy | Madhumitha Leipzig _ (44. Kumru Mert The Hague | 5-| Moussane Manal The Hague [46] Yagkoubi Hajar Dusseldorf Cu respect, Administrator S.R.L. ,,Telesistem TV” th Viiga Stanistav

Вам также может понравиться